Catalogue 2011
Katalog 2011
Film
ČESKÉ FILMY 2011 – 2012
CZECH FILMS 2011 – 2012
www.bystrouska.cz
Exteriérová zvuková výroba
Location Sound Services
Studiová zvuková výroba
Post Production Audio
Půjčovna zvukové techniky
Sound Equipment Rental
Bystrouška spol. s r. o. Nám. 14. října 2/1307, 150 00 Praha 5, [email protected]
Jan Čeněk +420 777 286 486, Michal Holubec +420 777 860 173,
produkce +420 774 348 573 - Petr Novák, studio +420 227 031 124, fax +420 257 321 226
Půjčovna - Rental (24hours - 7days) - Na Celné 7, 150 00 Praha 5
COMPLETE AUDIO POSTPRODUCTION
c
Mix filmů ve formátu Dolby Digital Surround EX - Mixing of films in Dolby Digital Surround EX format
Mix reklam pro kina a TV - Mixing of Cinema and TV Commercials
Komplexní realizace filmového dabingu - Film Dubbing Full Service
Multifunkční míchací hala je vybavena digitálním mixážním stolem AMS NEVE.
AMP, spol. s r.o. - Studio Virtual, Nám. 14. října 2, 150 00 Praha 5
recepce: +420 257 312 525, fax + 420 257 321 226, [email protected]
Pavel Dvořák +420 608 332 313, Marek Hrazdil +420 608 111 266, Adéla Bláhová +420 608 225 290
www.studio-virtual.cz
centr
www.filmcenter.cz
CFC, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303, [email protected], www.filmcenter.cz
Institute of
Documentary Film
East Doc
Platform Prague
March 5—11, 2012
www.dokweb.net
Online portal:
Gateway to East European
Documentary Film
www.dokweb.net
Development:
Production:
EX ORIENTE FILM
EAST EUROPEAN
FORUM
Submission Deadline
→ April 20, 2012
Dates → June 2012—October
2012—March 2013
March 10—11, 2012
Post-production:
Distribution:
DOC LAUNCH
EAST SILVER
March 9, 2012
March 6—11, 2012
ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTION
Uplynulý rok předvedl po dlouhé době impozantní škálu různých žánrů a umělecké různorodosti v českém filmu. Všimli si
toho i programoví ředitelé významných zahraničních festivalů a ocenili to porotci i diváci.
Berlinale odstartovalo festivalovou dráhu umělecky odvážného a minimalistického debutu Václava Kadrnky Osmdesát
dopisů, debutu Zuzany Liové Dům a dokumentu Eriky Hníkové Nesvadbov, který byl oceněný diváckou porotou. Dalším
dlouho očekávaným filmem byl animovaný komiks a – opět debut – Alois Nebel – Tomáše Luňáka, který byl vybrán na
významné festivaly v Benátkách, Torontu, Soluni a Tallinnu a získal nominaci ČFTA na Oscara. V soutěžní sekci
Cinéfondation mezinárodního festivalu v Cannes byl představen krátkometrážní film Cagey Tigers studenta FAMU
Aramisova a samotný festival zakončila francouzsko-britsko-česká koprodukce Milování v režii Christopha Honoré.
Poslední dva filmy symbolizují i dva důležité cíle Českého filmového centra – podporovat mladé talenty a systematicky
a dlouhodobě připravovat cestu českých filmů na zahraniční filmový trh a iniciovat mezinárodní koprodukce, aby
různorodost a umělecká úroveň nadále zůstala trvalou charakteristikou českého filmu.
Co se týče českého filmu na domácí půdě, v roce 2011 mělo svoji distribuční premiéru v českých kinech rekordních
47 filmů. Jejich podíl z celkové návštěvnosti na domácím trhu nicméně spadl o 10 % na 28%. V rámci TOP 10 byly
nejnavštěvovanějšími českými filmy komedie Muži v naději (1. místo: 824 718 diváků) a historické drama Lidice (4. místo:
501 908 diváků).
V letošním roce se do kin chystají tři desítky nových českých celovečerních hraných filmů. Některé z nich mají ambice
uspět i na mezinárodním poli. Jsou mezi nimi filmy už známých autorů jako kriminální drama Ve stínu Davida Ondříčka či
drama Čtyři slunce Bohdana Slámy, ale i debuty jako Příliš mladá noc Olma Omerzu nebo Poupata Zdeňka Jiráského.
K 1. září letošního roku oslaví České filmové centrum 10 let od svého vzniku. Deset let zkušeností, úspěchů a práce pro
český film a filmový průmysl stojí za námi. Náš vřelý dík patří našim partnerům a podporovatelům, kteří byli před deseti
lety u zrodu ČFC, a to především Asociaci producentů v audiovizi, Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie a festivalu českých filmů Finále Plzeň. Zvláštní poděkování patří Ministerstvu kultury České
republiky za kontinuální podporu naší činnosti.
This past year was the first in a long time to showcase such an imposing spectrum of different genres and artistic diversity
in Czech film. The programme directors of important foreign festivals also noticed this, and it garnered appreciation by
both festival juries and audiences.
Berlinale launched the trajectory of festivals with first-time director Václav Kadrnka’s artistically daring and minimalistic
debut Eighty Letters, Zuzana Liová‘s first feature The House and Erika Hníková’s documentary Matchmaking Mayor,
awarded by the audience jury. Another long-awaited film, once again a debut, was Tomáš Luňák’s animated comics, Alois
Nebel, which was selected for important festivals in Venice, Toronto, Thessaloniki and Tallinn and received the Czech Film
and Television Academy’s Oscar nomination. FAMU student Aramisova’a short film Cagey Tigers was presented in the
Cinéfondation competitive section at the international festival in Cannes and the festival itself was wrapped up with the
French-British-Czech co-production Les Bien-aimés under the direction of Christophe Honoré.
The last two films mentioned also symbolise two important long-term objectives of the Czech Film Center, specifically to
support young talent and to systematically pave the way for Czech films to foreign film markets and to initiate international
co-productions so that diversity and high artistic standards remain a permanent characteristic of Czech cinematography.
With regard to Czech films on their home turf, a record 47 films premiered in distribution in Czech cinemas in 2011.
Nevertheless their share in the overall attendance on the domestic market dropped by ten percent to 28%. The Czech
films in the TOP 10 with the highest attendance were the comedy Men in Hope (1st place: 824 718 viewers) and the
historical drama Lidice (4th place: 501 908 viewers).
This year about thirty new Czech feature films are heading to the cinemas. Some of these also have ambitions to succeed
internationally as well. These include films from famous directors, such as David Ondříček’s crime drama In the Shadows
and Bohdan Sláma’s drama Four Suns, as well as first features such as A Night Too Young from Olmo Omerzu and Flower
Buds by Zdeněk Jiráský.
This year, on September 1st, the Czech Film Center will be celebrating 10 years since its inception. Ten years of
experience, success and work for Czech film and the film industry are behind us. We would like to warmly thank our
partners and supporters that were at the birth of the Czech Film Centre ten years ago, especially the Audiovisual
Producer’s Association, the State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography and the Finále Plzeň
festival of Czech films. A special thanks goes out to the Minister of Culture of the Czech Republic for its continual support
of our activities.
Leden | January 2012
Jana Černík
3
Obsah
Contents
Úvodní slovo
Introduction
3
Hrané filmy 11 | Feature Films 11
Alois Nebel
Autopohádky
Alois Nebel
Car Fairy Tales
Bastardi 2
Cigán
Czech Made Man
Čertova nevěsta
Dům
Fimfárum do třetice všeho dobrého 3D
Bastards 2
Gypsy
Czech Made Man
Devil’s Bride
The House
Fimfarum Third Time Lucky 3D
Hranaři
Lidice
Micimutr
Muži v naději
Nevinnost
Nic proti ničemu
Odcházení
Osmdesát dopisů
Ostrov svaté Heleny
Perfect days – I ženy mají své dny
Poupata
Rekvalifikace
Rodina je základ státu
Saxána a Lexikon kouzel
V peřině
Vendeta
Westernstory
Milovaní
Edgemen
Lidice
Micimutr
Men in Hope
Innocence
Nothing against Nothing
Havel’s Leaving
Eighty Letters
Saint Helena Island
Perfect Days
Flower Buds
Retraining
Long Live the Family
Saxana
The Magical Duvet
Vendetta
Westernstory
Les Bien-aimés
Tomáš Luňák
Jakub Kohák, Břetislav Pojar,
Libor Pixa, František Váša, Michal Žabka
Jan Lengyel
Martin Šulík
Tomáš Řehořek
Zdeněk Troška
Zuzana Liová
Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová,
David Súkup
Tomáš Zelenka
Petr Nikolaev
Vít Karas
Jiří Vejdělek
Jan Hřebejk
Petr Marek
Václav Havel
Václav Kadrnka
Vlastimil Šimůnek
Alice Nellis
Zdeněk Jiráský
Vlado Štancel
Robert Sedláček
Václav Vorlíček
F. A. Brabec
Miroslav Ondruš
Vlastimil Peška
Christophe Honoré
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
Dokumenty 11 | Documentaries 11
31 konců / 31 začátků
Divadlo Svoboda
Doba Měděná
Em a On
Epochální výlet pana Třísky do Ruska
4
Generace Singles
Když kámen promluví
Mrtvá trať
Můj otec George Voskovec
Nadohled
Nickyho rodina
Od višní do višní
Po dlouhé noci den
Pod sluncem tma
Rock života
Tantra
Tmář a jeho rod aneb
Slzavé údolí pyramid
Trafačka – Chrám svobody
Trojmezí
Venku
Vše pro dobro světa a Nošovic
Závod ke dnu
Zneužívaný
31 Endings / 31 Beginnings
Theatre Svoboda
Copper Age
Em and I
The Epochal Trip of Mr. Tříska’s
to Russia
Generation Singles
When Stone Speaks
Into Oblivion
My Father George Voskovec
In Sight
Nicky’s Family
From Cherries to Cherries
The Day After a Long Night
Solar Eclipse
A Catapult of Fate
Tantra
The Obscurantist and His Lineage
or The Pyramids’ Tearful Valley
Trafačka – Temple of Freedom
The Tripoint
On the Outside
All for the Good of the World
and Nošovice
Race to the Bottom
Abused
Rafani
Jakub Hejna
Ivo Bystřičan
Vladimír Michálek
Filip Remunda
58
60
62
64
66
Jana Počtová
Viliam Poltikovič
Šimon Špidla
Libuše Rudínská
Andrea Slováková
Matej Mináč
Jana Boršková
Tomáš Kudrna
Martin Mareček
Jan Gogola ml.
Benjamin Tuček
Karel Vachek
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
Saša Dlouhý
Klára Řezníčková
Veronika Sobková
Vít Klusák
92
94
96
98
Vít Janeček
Ivanna Benešová
100
102
Obsah
Contents
Krátké filmy 11 | Short Films 11
5 Kč
Blízký přítel
Dezert
Džihád masem
Evoluce?
HELGA L-520
Jáma
Malý okruh pozornosti
Neplavci
O Tondovi, který svítil
Pan pozdě
Písně kosmické
Poslední blboun
5 CZK
TUMORrow Never Knows
Dessert
Jihad by Meat
Evolution?
HELGA L-520
Pit-Hole
A Small Circle of Attention
Non-Swimmers
Shining Tony
Mr. Late
Cosmic Songs
The Last of the Dodos
Marek Ciccotti
Pavel Soukup
Anna Mastníková
Natálie Císařovská
Michal Dubnický
Miloš Zvěřina
Jiří Stejskal
Josef Tuka
Jakub Šmíd
Filip Pošivač
Jiří Sádek
Katarína Dedičová
Jiří Novák
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Připravované filmy 12 | Upcoming Films 12
Čtyři slunce
DonT stop
Labyrint
Láska je láska
Líbáš jako ďábel
Lóve
Modrý tygr
Můj vysvlečenej deník
Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka
Probudím se včera
Příliš mladá noc
Signál
Soukromý vesmír
Školní výlet
Tady hlídám já
Vrásky z lásky
Zejtra napořád
Four Suns
Don’t Stop
Labyrinth
Love is Love
You Kiss Like a Devil
Love
Blue Tiger
My Bare Diary
Sunday League
Bohdan Sláma
Richard Řeřicha
Tomáš Houška
Milan Cieslar
Marie Poleďňáková
Jakub Kroner
Petr Oukropec
Martin Dolenský
Jan Prušinovský
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Waking Up Yesterday
A Night Too Young
Signal
A Private Universe
The School Trip
Watchdog
OLDIES BUT GOLDIES
Say Forever
Miloslav Šmídmajer
Olmo Omerzu
Tomáš Řehořek
Helena Třeštíková
Petr Šícha, Tomáš Magnusek
Juraj Šajmovič
Jiří Strach
Rudolf Havlík
126
127
128
129
130
131
132
133
Statistické údaje
Kontakty
Rejstřík anglických názvů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík režisérů
Facts and Figures
Contacts
Index of English Titles
Index of Czech Titles
Index of Directors
134
136
138
139
140
5
ALOIS NEBEL
ALOIS NEBEL
Končí osmdesátá léta 20. století. Výpravčí Alois Nebel slouží na stanici Bílý Potok v Jeseníkách. Samotář
Nebel je zvláštně přecitlivělý, čas od času ho přepadávají jakési mlhy a on znovu prožívá traumata, o kterých
si již myslíme, že jsou za námi. Také kvůli nim se ocitne v psychiatrické léčebně. Tam se setkává s Němým,
neznámým mlčenlivým mužem, který jednoho dne přešel polsko-českou hranici a objevil se na nádraží
v Bílém Potoce. Nikdo neví, proč přišel a koho hledá. Jedinou stopou by mohla být stará fotografie, kterou
má u sebe… Celovečerní film Alois Nebel je adaptací úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů
Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99. Pro zachování výtvarného stylu předlohy zvolili autoři technologii
rotoscopingu, která kombinuje hraný a animovaný film.
The end of the 1980s. Alois Nebel works as a dispatcher at a small railway station in Bílý Potok, a remote
village on the Czech-Polish border. He’s a loner who prefers old timetables to people, and he finds the
loneliness of the station tranquil – except when the fog rolls in. Then he hallucinates, seeing ghosts and
shadows from the dark past of Central Europe. Alois can’t seem to shake these nightmares and eventually
ends up in a sanatorium. While there, he gets to know The Mute, a man carrying an old photograph who
was arrested by the police after crossing the border. No one knows why he came to Bílý Potok or who
he’s looking for, but it is his past that propels Alois on his journey…The feature film Alois Nebel is an
adaptation of the graphic novel of the same name written by Jaroslav Rudiš and Jaromír 99 which
combines animation and live-action.
6
Tomáš Luňák (1974)
2011
Alois Nebel | Alois Nebel
84 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Luňák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jaroslav Rudiš, Jaromír 99
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Baset Střítežský
FEATURE FILMS 11
CZ, DE, SK 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Pallas Film GmbH (DE), Tobogang (SK),
Česká televize
STŘIH | EDITOR
Petr Říha
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Krobot, Karel Roden, Leoš Noha,
Marie Ludvíková, Alois Švehlík
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt, Ondřej Ježek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 9. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Strnad
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.aloisnebel.cz
7
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
International Sales
The Match Factory, Balthasarstr. 79–81, 50670 Cologne, Germany
tel.: +49 221 539 709-0, e-mail: [email protected]
www.the-match-factory.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
AUTOPOHÁDKY
CAR FAIRY TALES
Jedni z nejlepších českých animovaných tvůrců převedli legendární knížku pohádek od Jiřího Marka do
podoby animovaného filmu. Pohádky jsou zpracovány pokaždé jinou technikou. Epizoda O princezně, která
se nesmála je animována poloplastickou technologií. Druhý příběh O Víle a účetním využívá klasickou
animaci loutek a je zábavná pro děti a poučná pro tatínky. Třetí část – Příběh o Rybáři Maršíčkovi je známý,
jeho nová interpretace ve světě kol a motorů je však naprosto nová a animovaná velmi neobvyklou
technologii papírové ploché loutky v reálném prostoru. Čtvrtá epizoda s názvem Vincent se odehrává
v nedaleké budoucnosti. Příběh o víře, že zdravý rozum zvítězí nad chamtivostí a touhou být za každých
okolností první. Příběh Antonína Kužílka je hraný film, který tvoří předěly mezi animovanými pohádkami.
Some of the best Czech animators transformed the legendary book of fairy tales from Jiří Marek into the
form of an animated film. Each of the fairy tales is made using a different technique. The episode The
Princess that Didn’t Laugh is animates using half-plastic technology. The second tale, The Accountant and
the Fairy, uses classic puppet animation and it is entertaining for children and enlightening for fathers. The
third part, The Fisherman is a classic, though its new interpretation in the world of wheels and motors is
absolutely new and animated using a very uncommon technique of flat paper puppets in a real
environment. The fourth episode entitled Vincent takes place in the near future. It is a story of faith that
common sense will win over greed and the longing to be first no matter what. The Story of Antonín Kužílek
is a live-action film, which forms the segues between the animated fairy tales.
8
Břetislav Pojar (1923)
Michal Žabka (1965)
2011
2011
2009
2006
2002
1990
1979
1972
1965
1960
Autopohádky – O princezně, která se nesmála |
Car Fairy Tales – The Princess that Never Laughed
Psí historie | Dog Tales
Fimfárum z druhé kapsy – Paleček | Fimfárum II –
Tom Thumb
Pojďte pane, budeme si hrát | Hey Mister, Let’s Play
Motýlí čas | The Flying Sneaker
Bum | Bum
Balablok | Balablok
Potkali se u Kolína | How They Met at Kolín
Lev a písnička | The Lion and the Song
2009
2008
2007
2001
1999
Autopohádky – Účetní a víla | Car Fairy Tales –
The Accountant and the Fairy
Tři prasátka (TV seriál) | The Three Pigs (TV Series)
AVG | AVG
Paní G. | Mrs. G
Prasavci | The Premammals
Babalón | Babylon
90 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Kohák, Břetislav Pojar, Michal Žabka,
František Váša, Libor Pixa
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Prušinovský, Břetislav Pojar, Michal
Žabka, František Váša, Libor Pixa
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Šťastný, Ivan Vít
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Michal Podhradský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Animation people
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Vetchý, Jan Hraběta, Petr Nárožný,
Eva Holubová, Pavel Liška, Viktor Preiss,
Michal Malátný
STŘIH | EDITOR
Luděk Hudec, Břetislav Pojar, Petr Staněk,
Otakar Šenovský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 3. 2011
ZVUK | SOUND
Marek Hart, Pavel Rejholec
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.autopohadky.cz
Kontakt | Contact
Animation People, Michal Podhradský, Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 602 378 362, e-mail: [email protected], www.animation.cz
International Sales
AQS, Andrea Metcalfe, tel.: +420 221 436 222, e-mail: [email protected]
Libor Pixa (1979)
František Váša (1956)
2011
2010
2007
2005
2004
2004
2011
Autopohádky – Vincent | Car Fairy Tales – Vincent
Graffitiger | Graffitiger (short)
Hrůzné náhody | Horrible Coincidences (short)
PsiCHO | PsiCHO (short)
Afrika | Africa (short)
Já do lesa | Forbidden Forest (short)
1998
1987
2011 Autopohádky – O rybáři Maršíčkovi |
Car Fairy Tales – The Fisherman
Pat a Mat: Karty | Pat & Mat: Cards
Jája a Pája (TV seriál) | Yaya and Paya (TV
Series)
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
9
BASTARDI 2
BASTARDS 2
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův otec a dědeček jsou
přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera
psychicky deptat a hledají důkazy. Ty hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu po
zesnulém policejní vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech úmrtí „Bastardů“ něco nezdá
a začíná se zaměřovat na Majera, který je v tuto chvíli již ředitelem školy.
The second part begins shortly after the death of the biggest bastard, Michal Dostál. Michal’s father and
grandfather are convinced that the teacher Majer is behind the murders of all three students, avenging the
death of his sister. So they start a little mental warfare on Majer while looking for evidence. That would
also interest the new police investigator Karas, who took the case after the death of police investigator
Paleček. Karas thinks there is something amiss in the case of the death of the “bastards” and he starts
focusing on Majer, who at that time is already the school principal.
10
Jan Lengyel (1980)
2011
Bastardi 2 | Bastards 2
95 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Lengyel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Magnusek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Milan Hodek
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Lengyel
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pegasfilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Magnusfilm
HRAJÍ | FEATURING
Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol,
Martin Dejdar, Ladislav Županič, Igor Bareš,
Radoslav Brzobohatý, Kateřina Brožová,
Gabriela Vránová, Václav Vydra, Jan Přeučil
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
27. 10. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.bastardi2.cz
11
Kontakt | Contact
Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 608 032 119, e-mail: [email protected], www.pegasfilm.cz
CIGÁN
GYPSY
Příběh Adama, chlapce, který se po smrti otce pokouší překročit hranice rómské osady a snaží se zlepšit
život svých sourozenců. Dostává se do konfliktu s rasovými, sociálními, kulturními předsudky i s nepsanými
zákony vlastní komunity. Okolnosti se obracejí proti němu, situace ho dožene k tragickému činu.
Gypsy tells the story of Adam, a boy who, after his father dies, tries to cross the boundary of his Roma
shantytown and to improve the lives of his brothers and sisters. He encounters racial, social and cultural
prejudices and comes into conflict with the unwritten laws of his own community. Circumstances turn
against him and his situation drives him to commit a tragic act.
12
Martin Šulík (1962)
2010
2005
2002
Cigán | Gypsy
Sluneční stát | City of the Sun
Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela
Gullivera | The Key of Determing Dwarfs or The Last
Travel of Lemuel Gulliver
2001
1997
1995
1994
1993
Krajinka | Landscape
Orbis Pictus | Orbis Pictus
Záhrada | The Garden
Všetko čo mám rád | All That I love
Neha | Tenderness
103 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Martin Šulík
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Lesčák
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šec
FEATURE FILMS 11
CZ, SK 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha, Titanic (SK)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Rádio a Televízia Slovensko
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
HRAJÍ | FEATURING
Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo, Miro
Gulyas, Martina Kotlárová, Attila Mokos,
Miroslava Jarábeková, Ivan Mirga
ZVUK | SOUND
Peter Mojžíš
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
7. 7. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann, Martin Šulík
13
Kontakt | Contact
In Film Praha, Nina Novotná, Máchova 21, 120 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 515 357, mobile: +420 773 978 129, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
CZECH MADE MAN
CZECH MADE MAN
Černá komedie o „dítěti“ našeho věku. Americký sen po česku. Takhle snadno by chtěl životem proplout
a přijít k prachům každý, jenže ono to nikdy není snadné. Czech Made Man je jedním z mála neobvyklých
pohledů na uplynulých dvacet let české svobody. Film vznikl na základě vyprávění českého multimilionáře,
který za svým cílem došel nikoliv přes tunely, zakázky a neprůhledné vazby, ale velmi svéráznou cestou
„švejkovského“ selfmademana. Už jako kluk pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na sebe.
„Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije rovněž nezvykle – mezi blázny
v léčebně. Po revoluci už to jede. Do Německa a zpátky. Na Pankrác a zpátky. Do Číny a zpátky.
Z netušených a nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuální blahobyt. Hrdina má všechno,
dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.
14
Tomáš Řehořek (1987)
2011
2010
2009
Czech Made Man | Czech Made Man
Piko | One Way Ticket
Proměny | Changes
96 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Řehořek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Oto Klempíř, Jiří Hubáček, Milan Bukovecký
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonio Riestra
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Jurtin
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
NOGUP agency
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Dana Voláková
HRAJÍ | FEATURING
Jan Budař, Predrag Bjelac, Martin Písařík,
Kateřina Brožová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
27. 4. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.czechmademan.cz
A dark comedy about a “kid” of our times. The American Dream, Czech-style. Everybody would like to glide
through life and come into money so easily. It's not always that simple, though. Czech Made Man is one of
the few unique peeks back at the past two decades of Czech freedom. The movie is based on the narrative
of a Czech multimillionaire who achieved success not by stripping companies, making crooked deals and
cronyism, but by blazing his own trail like Schweikesque self-made man. He realizes early on that he has
nobody but himself to rely on. During the totalitarian regime of the 80s, he ambles along his oddball path
and then experiences the Velvet Revolution atypically, too – in an asylum amidst nutcases. After the
Revolution, he really gets rolling. To Germany and back. To prison and back. To China and back. The
intriguing and endless opportunities afforded by the Internet eventually blossom into virtual prosperity. The
hero has everything and is even planning a highly unorthodox family... A happy ending is nigh, until
everything goes up in smoke, of course...
15
Kontakt | Contact
Dana Voláková, Žateckých 16, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 369 033, e-mail: [email protected], www.volakova.cz
ČERTOVA NEVĚSTA
DEVIL’S BRIDE
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde
trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně a královně se zakrátko narodí
holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné a časem se do sebe
zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých
osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem
z jiné země a tak uniknout svému osudu. Jedním z nápadníků je i Luciper, kterého však Štěpánka odmítne.
Ten ji zakleje do přízraku, zjevujícího se pak každou noc na terasách zámku. Štěpán se ji rozhodne
vysvobodit a pustí se do boje proti peklu…
16
Zdeněk Troška (1953)
2010
2010
2008
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Čertova nevěsta | Devil’s Bride
Doktor od Jezera hrochů | The Doctor from
Hippopotamus Lake
Nejkrásnější hádanka | The Loveliest Riddle
Kameňák 3 | Good One 3
Kameňák 2 | Good One 2
Kameňák | Good One
Andělská tvář | Angel Face
Z pekla štěstí 2 | Helluva Good Luck 2
Princezna ze mlejna 2 | The Princess from the Mill 2
Z pekla štěstí | Helluva Good Luck
1994
1991
1990
1989
1987
1984
1983
1983
1979
Princezna ze mlejna | The Princess from the Mill
Slunce, seno, erotika | Sun, Hay, and Erotica
Zkouškové období | The Examination Period
Slunce, seno a par facek | Sun, Hay, and a Slap in the Face
O princezně Jasněnce a létajícím ševci | Princess Claire
and the Flying Cobbler
Poklad hraběte Chamare | The Treasure of Count Chamare
Slunce, seno, jahody | Sun, Hay, and Strawberries
Bota jménem Melichar | A Shoe Named Melichar
Jak rodí chlap | How a Man Gives Birth
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
95 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Troška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Troška, Marek Kališ
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH | EDITOR
Dalibor Lipský
ZVUK | SOUND
Karel Jaroš
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MediaPro Pictures, Golem film
HRAJÍ | FEATURING
Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina
Laurinová, David Suchařípa, Barbora
Munzarová, František Němec, Jana
Andresíková, Karel Zima
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 4. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.certovanevesta.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Mihai Predescu, Jan Kuděla
In a faraway kingdom where the King goes out hunt, the Queen prays to Saint Kryšpína for a baby. Their
life is empty, being deprived of the joy of a child. One day, the Queen decides to pay a visit to the Devil
that dwells in a dilapidated mill nearby. She makes a pact with him, and soon a beautiful princess,
Štěpánka, is born. She grows up joined at the hip wit Štěpán, the son of the Queen’s maid, and the two
eventually fall in love, at which point the secret pact with the Devil is revealed: the Princess is to become
the Devil’s bride on her 18th birthday. To thwart the promise, the King holds an engagement ball where
Princess Štěpánka is to become betrothed to a prince from a foreign land. The Devil comes to the ball
disguised as a handsome nobleman but Princess Štěpánka rejects him outright, and so he turns her into
a black specter appearing each night on the castle terraces. Štěpán, her childhood protector and
sweetheart, vows to free her, and thus the battle with Hell begins…
17
Kontakt | Contact
MediaPro Pictures, Barbora Zemanová, Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 234 023 016, mobile: +420 725 727 441, e-mail: [email protected]
International Sales
MediaPro Distribution, Claudia Stavrositu, 53 Maior Ion Coravu Str., 030 853 Bucharest, Romania
tel.: +40 318 256 014, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
DŮM
THE HOUSE
Dům vypráví příběh snu nedokonalého muže o dokonalé rodině. Imrich staví pro každou ze svých dcer
dům. Na rodinné zahradě. Když jeho starší dcera ve věku 18 let otěhotněla, Imrich ji vyhodil, přestal
pracovat na stavbě jejího domu a veškerou energii soustředí na stavbu domu pro mladší Evu. Nevinná
kresba třech domů v jediné zahradě kdysi malé dívky se pro náctiletou Evu mění v noční můru. Je nucena
pracovat na stavbě svého „daru“. Každý den, každou volnou minutu. Vzdorovitě sní o lásce a světě za zdmi,
které pro ní buduje její otec. Evina skandální aféra se ženatým učitelem otvírá bolestivý proces probouzení
se všech členů rodiny, kteří spolu neumí komunikovat už velmi dlouho...
The House tells the story of an imperfect man’s dream of a perfect family. Imrich is building a house for
each of his daughters on the family plot. When his elder daughter gets pregnant at the age of eighteen,
Imrich throws her out, stops working on the construction of her home and concentrates all his energy in
the construction of the home for his youngest daughter Eva. The innocent drawing of three houses in
a single garden Eva made as a child has turned into a nightmare for the teenager. She is forced to work
on the construction of her “gift.” Every day, every free minute. She rebelliously dreams of love and a world
beyond the walls that her father is building for her. Eva’s scandalous affair with a married teacher begins
the painful process of awakening in all the members of the family, who have long forgotten how to
communicate with each other...
18
Zuzana Liová (1977)
2011
Dům | The House
FEATURE FILMS 11
CZ, SK 2011
100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Zuzana Liová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zuzana Liová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Baset Střítežský, Juraj Chlpík
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Fog’n’Desire Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Samastinor, Česká televize, Sokol Kolar (SK),
STV (SK)
STŘIH | EDITOR
Anna Johnson Ryndová
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká,
Judit Bardós
ZVUK | SOUND
Lukáš Moudrý
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 10. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Tauš, Michal Kollar
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.dumfilm.cz
19
Kontakt | Contact
Fog’n’Desire Films, Viktor Tauš, Voroněžská 24, 101 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +420 775 204 809, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
FIMFÁRUM DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 3D
FIMFARUM THIRD TIME LUCKY 3D
Nový fimfárovský projekt navazuje na předchozí pestrost, zároveň je prvním stereoskopickým animovaným
3D filmem. Proporčně se však ocitáme ve zcela nové rovině. Pohádka Vlasty Pospíšilové O kloboučku
s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny směřuje již k tradiční stopáži 25 minut, David Súkup vytvořil pohádku
Rozum a Štěstí na hranici celovečerního filmu a naopak Kristina Dufková s Denisou Grimmovou Abrhámovou
zpracovaly kratičkou 10 minutovou anekdotu Jak na Šumavě obři vyhynuli. Ani tentokrát se tvůrci neodkazují
jen ke klasickým pohádkovým prostředím, ale plně využívají Werichův moderní pohádkový duch.
The new Fimfarum project continues in its predecessors’ diversity and it is also the very first stereoscopic
3D animated film. We find ourselves on an entirely new level proportionately. Vlasta Pospíšilová’s fairy tale
The Hat with a Jay Feather or The King’s Three Sons has the traditional length of 25 minutes, David Súkup
created the fairy tale Reason and Happiness bordering on the length of a feature film and, on the contrary,
Kristina Dufková and Denisa Grimmová Abrhámová prepared a short 10-minute anecdote entitled How the
Šumava Giants Became Extinct. Once again the filmmakers do not only fall back on a classic fairy tale
environment, but take full advatage of Werich's modern fairy tale spirit instead.
20
Vlasta Pospíšilová (1935)
Kristina Dufková (1978)
2011
2011
2006
2002
1995
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D –
O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři
syny | Fimfarum Third Time Lucky 3D – The Hat
and the Little Jay Feather
Fimfárum z druhé kapsy – Tři sestry a jeden prsten
| Fimfárum II. – Three Sisters and One Ring
Fimfárum Jana Wericha – Lakomá Barka, Až
opadá listí z dubu, Splněný sen | Jan Werich’s
Fimfárum – Greedy Barka, When the Oak Leaves
Fall, A Dream Fulfilled
Broučci | Beetles
2009
2006
2005
2004
2003
2000
1999
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D – Jak na
Šumavě obři vyhynuli | Fimfarum Third Time Lucky
3D – How the Ogres Died Out in the Mountains
Usnula jsem | A Tear Is Needed
Malé pohádky | Little Fairy Tales
Ze života matek | From the Lives of Mothers
Svatební košile | The Wedding Shirts
Nocí půjdu sám | I Shall Walk Alone Through the
Night
Nejkrásnější bývá šílená | The Most Beautiful Is
the Mad One
Kukačky | Cuckoo Clock
75 min | 35 mm, DCP 3D
REŽIE | DIRECTOR
Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David
Súkup
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Vandas
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Kubíček, Martin Vandas
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MAUR film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Hubert Hesoun, Zdeněk Pospíšil,
Jaroslav Fišer
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Felix International,
Krátký film Praha
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička, Bohdan Buďárek,
Adéla Špaljová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 2. 2011
ZVUK | SOUND
Marek Musil
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.fimfarum.cz
Kontakt | Contact
MAUR film, Alena Vandasová, Salvátorská 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
International Sales
Cinema Public Films, 84 rue de la Révolution, 93 100 Montreuil, France
David Súkup (1974)
2011
2010
2002
2001
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D –
Rozum a štěstí | Fimfarum Third Time Lucky 3D –
Reason and Luck
Králík Fiala – Díra až do Austrálie | Violet the
Rabbit – A Hole all the Way to Australia
Mechanika | Mechanics
Světlo | The Light
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
21
HRANAŘI
EDGEMEN
Dva manželské páry – Hložovi a Slámovi, žijí poklidný podnikatelský i rodinný život. Hložová se Slámovou
mají agenturu s VIP hosteskami, Hlož šéfuje prosperující bezpečnostní agentuře a Sláma vlastní úspěšnou
stavební firmu. Sláma se rozhodne pro velkou hru – v soutěži o obří stavební zakázku naruší zaběhnutý
systém, z toků peněz už nebude „krmit“ nikoho dalšího. Do přípravy této vzpoury namočí i nic netušícího
přítele Hlože. Odhodlaný Sláma však neodhadne, na jak nebezpečnou hranu vstupuje. Stavební zakázka je
totiž životně důležitá pro Spolek pěti, kterým „slouží“ radní s přezdívkou Lulu. A Lulu musí zajistit, aby byl
Sláma ze hry venku, za každou cenu. Rázem se ocitáme ve světě odposlechů, sledování, kompromitujících
materiálů, likvidačních příprav a dokonce i nevyjasněných vražd. Atmosféra mrazivě houstne, nikdo nevěří
nikomu. Hlož bojuje o záchranu přítele Slámy a poté vezme spravedlnost do vlastních rukou. Vše jakoby
zpovzdálí sleduje podivný pan Bishop. Proč a pro koho asi?
22
Tomáš Zelenka (1963)
2011
Hranaři | Edgemen
96 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Zelenka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Oto Klempíř, Jiří Hubáček
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Karel Fairaisl
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Jurtin, Zdeněk Kubík, Dana Voláková
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Nogup Agency
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Ticket Art
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Etzler, Saša Rašilov, Jan Tříska,
Jiří Langmajer, Martin Dejdar, Milan Kňažko,
Michael Kňažko, Václav Postránecký,
Vilma Cibulková, Kateřina Brožová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
30. 11. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.hranari.cz
Two couples enjoy a peaceful business and family life. Hlož operates a prosperous security agency and
Sláma owns a successful construction company while their wives jointly run an agency with VIP
hostesses. Sláma decides to go for high stakes – he disrupts the system in a tender for a huge
construction assignment, deciding that he is no longer going to “feed” anybody else from his cash flows.
When setting up this act of rebellion he also involves his unsuspecting friend Hlož. But the determined
Sláma underestimates how sharp an edge he is walking on. The construction contract is vitally important
for the Syndicate of the Five, which “serves” a Councillor nicknamed Lulu. And Lulu must get Sláma out
of the picture, whatever the cost. Suddenly we find ourselves in a world of wiretapping, surveillance,
compromising material, preparations for “liquidation” and even unexplained murders. The icy atmosphere
thickens, nobody trusts anybody else. Hlož fights to save his friend Sláma and then they take justice into
their own hands. Meanwhile, the peculiar Mr. Bishop is following everything from behind the scenes. But
why and for whom?
23
Kontakt | Contact
Dana Voláková, Kaprova 14/13, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 602 369 033, e-mail: [email protected], www.nogup.cz
International Sales
MARLEN Media Group, Berehovská 21/1, 075 01 Trebišov, Slovakia
tel.: +421 56 676 38 22, e-mail: [email protected]
LIDICE
LIDICE
Příběh Lidic, je natočen dle skutečných událostí, je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod
připletli do cesty dějinám. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která
stojí na začátku celého příběhu. Rok 1942 – německá propaganda úzkostlivě tají genocidu páchanou na
civilním obyvatelstvu. Po atentátu na druhého muže třetí říše Reinharda Heydricha však udělá výjimku. Po
vypálení malé české vesnice Lidice, vše vyhlásí do světa. Jako záminka k vypálení obce stačí jeden milostný
dopis. V době svého tragického konce, v červnu 1942, měly Lidice za sebou dějiny trvající nejméně šest
staletí. Nacisté chladně popravili všechny lidické muže, ženy a děti nechali převézt do koncentračního tábora.
Některé děti dali na převýchovu. Obec Lidice byla vymazána z map a srovnána se zemí.
24
The story of Lidice is based on a true story. It is the story of ordinary people who, through an absurd
coincidence, are caught in the path of history. It introduces the fates of the inhabitants of Lidice through
interpersonal relations, especially the love that stands at the beginning of the entire story. The year is 1942
– German propaganda is fastidiously concealing the genocide inflicted on the civil population. An exception
was made, however, after the assassination of the Third Reich’s second in command, Reinhard Heydrich.
After razing the small Czech village of Lidice to the ground, they announced it to the entire world. A single
love letter was all the reason needed to burn the town down. At the time of its tragic demise, in June
1942, Lidice had a history lasting at least six centuries behind it. The Nazis coldly executed all of the men
of Lidice, sending the women and children to the concentration camp. Some of the children were sent to
be re-educated. The town of Lidice was erased from the map and razed to the ground.
Petr Nikolaev (1957)
2011
2009
2006
2005
1997
Lidice | Lidice
Jménem krále | In the Name of the King
...a bude hůř | It’s Gonna Get Worse
Kousek nebe | A Little Piece of Heaven
Báječná léta pod psa | The Wonderful Years That Sucked
123 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Petr Nikolaev
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Mahler (spolupráce Alice Nellis)
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonio Riestra
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK | SOUND
Marek Hart
PRODUCENT | PRODUCER
Adam Dvořák, Robert Schaffer
FEATURE FILMS 11
CZ, SK 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Movie, Magic Box
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Vinná Galerie, Slovenská
televize (SK), Magic Box Slovakia (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Marek Adamczyk, Veronika Kubařová, Ondřej
Novák, Jan Budař, Zuzana Bydžovská
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 6. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.filmlidice.cz
25
Kontakt | Contact
Movie, Adam Dvořák, Křížová 4, 150 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 608 979 718, e-mail: [email protected]
International Sales
Miriam Elchanan, Fabrication Films, 6711 Forest Lawn Drive, #106, Los Angeles, CA 90068
tel.: 323-874-2655, fax: 323-874-2654
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MICIMUTR
MICIMUTR
Nad královským hradem krouží stín velikého draka, princezna Karolína si s pláčem zkouší černé smuteční
šaty a na nádvoří hoduje pár pozvaných princů. Při dobrém jídle probírají, co by se mělo podniknout. První
princ navrhuje nabídnout drakovi místo princezny pár set poddaných, druhý zase soudí, že v království
zanedbali prevenci a že by se to drakovi mělo rozmluvit, a třetí princ o tom pro změnu zase složil píseň. Ale
postavit se drakovi se žádnému z nich nechce. A tak je to nakonec loutkář Vítek, který sebere všechnu
odvahu a z lásky k princezně se pustí do marného boje…
The shadow of a huge dragon is circling above the royal castle, Princess Karolína is trying on black clothes of
mourning with tears in her eyes and a few invited princes are feasting in the castle’s court. They are
discussing what to do over some good food. The first prince proposes offering the dragon a few hundred
vassals in place of the Princess, the second is of the opinion that the kingdom neglected to take preventative
measures and that they should try to reason with the dragon and the third prince, for a change, has written
another song. But none of them wants to stand up to the dragon. And so it is up to the puppeteer Vítek, who
has to gather up all his courage and, for his love for the princess, plunge into a futile fight…
26
Vít Karas (1978)
2011
Micimutr | Micimutr
89 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vít Karas
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Irena Dousková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Pavel Berkovič
STŘIH | EDITOR
Michal Hýka
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Libuše Šafránková, Marika Šoposká,
Jiří Bartoška, Vojtěch Dyk, Martin Dejdar,
Jaroslava Kretschmerová, Ondřej Novák,
Nela Boudová, Václav Jílek, Ivan Lupták
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 11. 2011
ZVUK | SOUND
Juraj Mravec, David Titěra
PRODUCENT | PRODUCER
Magdalena Sedláková
27
Kontakt | Contact
Česká televize, Nicol Formánková Oravcová, Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 551, e-mail: [email protected]
MUŽI V NADĚJI
MEN IN HOPE
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen:
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se
nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím
elánem, který je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně
korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho
žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik
prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí
jeho jediné dcery... Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky románku s krásnou Šarlotou skutečně stává
sebevědomý pán tvorstva, obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní manželkou. Situace je to sice krásná,
ale dlouhodobě neudržitelná. Ondřeje čeká smršť komediálních situací, kterým čelí s odzbrojující kombinací
typicky mužských vlastností – hravou vynalézavostí a nezničitelnou nadějí, že všechno dobře dopadne.
28
Jiří Vejdělek (1972)
2011
2010
2007
2007
2006
Muži v naději | Men in Hope
Ženy v pokušení | Women in Temptation
Václav | Václav
Roming | Roming
Účastníci zájezdu | Holiday Makers
115 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Vejdělek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Vejdělek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
STŘIH | EDITOR
Ondřej Hokr
ZVUK | SOUND
Marek Hart
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Hoffman, Jiří Vejdělek
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Infinity Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
RWE
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Macháček, Boleslav Polívka, Simona
Stašová, Petra Hřebíčková, Vica Kerekés
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 08. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.muzivnadeji.cz
Can infidelity be the foundation of a happy marriage? Charming bon vivant Rudolf is convinced it can:
“A woman has to feel like she needs to fight for a man; that she has to work in order to keep him. And
more importantly, a woman must never get bored!” Rudolf successfully applies his wild theory in day-today practice with an unceasing élan that is enviable in a man who has just hit sixty. And he cannot
comprehend the naivety of his unbearably upright son-in-law Ondřej who, by faithfully fulfilling his
obligations, does not notice how dangerously his wife Alice is starting to get bored. So the loving father
and collegial father-in-law Rudolf offers Ondřej a bit of trusty advice on how to inject the necessary
excitement into a dying marriage. After all it is for a good cause: his only daughter’s domestic bliss…
Thanks to an affair with the beautiful Šarlota, the boring goodie two-shoes Ondřej really does become
a self-confident lord over all creation, wooed by his mistress and admired by his own wife. While it is
a wonderful situation, it cannot be kept up for long. A whirlwind of comedic situations await Ondřej, who
faces them with a disarming combination of typical male characteristics – a playful ingenuity and an
indestructible hope that everything will turn out well.
29
Kontakt | Contact
Infinity Prague, Tomáš Hoffman, Kunětická 2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 724 102 118, e-mail: [email protected]
NEVINNOST
INNOCENCE
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud
budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi
těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina
prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou.
Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí znamenat vítězství. Zvlášť když
ve snaze zachránit se vyplavou na světlo tajemství, která měla zůstat navždy skrytá.
The descent from the top of the ladder to the bottom of the barrel can be very quick. Sometimes just one
sentence suffices to destroy everything you’ve built up like a house of cards. A respected doctor, beloved
father and husband faces charges of a very serious crime. Overnight he exchanged his high-class address
for a cell in custodial prison, a place from which proving one’s innocence proves very hard, especially when
the opposition is being aided by a man who may be motivated by personal revenge. They say that the truth
always prevails over lies and hatred in the end. That does not necessarily guarantee victory, however.
Especially when your efforts to save yourself expose certain secrets that should remained buried for ever.
30
Jan Hřebejk (1967)
2010
2010
2009
2008
2008
2007
Nevinnost | Innocence
Zítra se bude… | Tomorrow There Will Be…
Kawasakiho růže | Kawasaki’s Rose
Nestyda | Shameless
U mě dobrý | I’m All Good
Medvídek | Teddy Bear
2006
2004
2003
2000
1999
1993
Kráska v nesnazích | Beauty in Trouble
Horem padem | Up and Down
Pupendo | Pupendo
Musíme si pomáhat | Divided We Fall
Pelíšky | Cozy Dens
Šakalí léta | Big Beat
100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Jan Hřebejk
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann, Tomáš Hoffman
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Jarchovský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha, Infinity Prague
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar,
Alena Mihulová, Zita Morávková, Miroslav
Hanuš
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 1. 2011
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
31
Kontakt | Contact
In Film Praha, Nina Novotná, Máchova 21, 120 00 Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 515 357, fax: +420 222 510 613, mobile: +420 773 978 129
e-mail: [email protected], www.infilm.cz
NIC PROTI NIČEMU
NOTHING AGAINST NOTHING
Komedie o krizi společensky angažovaných třicátníků. Film o přijímání a vylučování z nejrůznějších komunit.
Polemika na téma: „Musíme si pomáhat? Za každou cenu?“ Skupina dobrovolníků zakládá občanské
sdružení na podporu adopce. Ironická komedie o křečovité angažovanosti současných třicátníků. Mladý
manželský pár přijíždí inkognito na ustavující schůzi budoucího občanského sdružení adoptovaných lidí, kteří
se chtějí zaměřit na podporu adopcí ve společnosti. Ani ona ani on nejsou ve skutečnosti adoptovaní, ale
protože sami uvažují o osvojení dítěte, chtějí se nejprve přesvědčit, jak taková zkušenost člověka ovlivní.
Během několikadenního pobytu v kempu Jordán, kde se schůze odehrává, vyplouvá postupně napovrch, že
nejsou jediní, kteří skrývají své pravé motivace. Situace, jež se vymyká jakýmkoli modelům, nutí každého
improvizovat a vstupovat do rolí, pro které se vlastně vůbec nehodí. Ať už je to samozvaný vůdce, osudová
žena, rebel, naivka nebo sebezpytující pedofil, jeden po druhém, vedeni specifickou odstředivou dramaturgií,
odhalují své motivace a tajemství, které vytvářejí další a další bizarně komické situace.
32
Petr Marek (1974)
2010
2005
2002
Nic proti ničemu | Nothing against Nothing
Nebýt dnešní | Not of Today
Láska shora | Love from Above
98 min | DCP, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Petr Marek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Najvert, Petr Marek, LÁHOR/Soundsystem
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Filip Cenek, Petr Marek
STŘIH | EDITOR
Jana Vlčková
ZVUK | SOUND
Stanislav Abrhám
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák, Filip Remunda, Petr Marek
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film, LÁHOR/Soundsystem,
Unarfilm
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Najvert, Zdeněk Hudeček, Kamila
Davidová, Johana Švarcová, Radek Rubáš,
Prokop Holoubek, Petr Marek, Jiří Nezhyba,
Patrik Hronek, Marta Pilařová, Marian Moštík
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 10. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.nicprotinicemu.cz
An ironic comedy on the constrained social commitment of modern thirty-somethings. A young married
couple comes incognito to the constitutive meeting of a civic initiative of adopted people who want to focus
on support for adoption in society. Neither he nor she is actually adopted, but because they are considering
adopting a child, they first want to make sure how such an experience influences a person. During the
several days they spend at Camp Jordan, where the meeting takes place, it gradually becomes apparent
that they are not the only ones that are hiding their true motives. The resulting situation, which surpasses
any models, forces everybody to improvise and to take on a role for which they really aren’t suited. The selfstyled leader, the femme fatale, the rebel, the innocent or the introspective paedophile, they all, one by one,
reveal their motivation and secrets, guided by a peculiar eccentric dramaturgy, leading to comic situations
that are increasingly bizarre.
33
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
mobile: +420 602 33 55 59, e-mail: [email protected], www.hypermarketfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ODCHÁZENÍ
HAVEL’S LEAVING
Dramatik, politik a ex-prezident Václav Havel se poprvé stane režisérem, aby převedl na filmové plátno hru,
kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho
slovy – v závěru jeho veřejné kariéry – je poněkud symbolické. Jeho rodina, především v osobě strýce Miloše
Havla, je úzce spojena s rozvojem československého filmu a vybudováním filmového průmyslu v období
první republiky. Odcházení je příběhem zlomového bodu v lidském životě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta
zastával funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží
nedat to najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala
jeho domovem, a musí se účastnit nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od věcí soukromých.
Zároveň – a hlavně – musí prožít rozklad svého okolí, svého „dvora“, a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.
34
The film is based on a symmetrical composition of scenes mapping Reiger’s last two days in his villa before
finally being evicted. The others present are mostly residents of the villa, the secretaries taking inventory of
the contents, and visitors from outside who arrive and then leave again, like Vlasta and Albín, Jack and Bob,
who are working on an interview, or Bea. With each additional scene, the situation gradually goes from bad
to worse. Irena loses her respect for Rieger, particularly after catching him with Bea in the gazebo. Vlasta
not only rescinds her offer of a new roof but even proposes a change to Rieger’s will. The journalists turn
out to be shills for the tabloid press, which won’t print Rieger’s replies to political questions, focusing
instead solely on his private life and thus casting his departure from public life in a disreputable light. The
part before the end, where Rieger loses his mind, is expressed by all the characters taking a wild romp in
and around the pool, accompanied by a huge light show.
Václav Havel (1936)
2011
Odcházení | Havel’s Leaving
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
95 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Václav Havel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Václav Havel
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Malíř
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt
PRODUCENT | PRODUCER
Jaroslav Bouček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
BUC-FILM
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Michaela a Zdeněk Bakala, Česká televize,
Bontonfilm, Centrum rozvoje Česká Skalice
HRAJÍ | FEATURING
Josef Abrhám, Jiří Bartoška, Jan Budař,
Jaroslav Dušek, Václav Havel, Dagmar
Havlová Veškrnová, Eva Holubová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
24. 3. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.havelodchazeni.cz
35
Kontakt | Contact
BUC-FILM, Čs. armády 405/8, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 251 819 441, e-mail: [email protected], www.bucfilm.cz
International Sales
Česká televize, Jitka Procházková, Kavčí Hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 438, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OSMDESÁT DOPISŮ
EIGHTY LETTERS
Film Osmdesát dopisů vznikal na autobiografickém základě. Zdrojem je paměť syna – režiséra a dochovaná
korespondence mezi rodiči. Odehrává se v Československu roku 1987. Otec emigroval do Anglie a matka
se se čtrnáctiletým synem za ním pokouší vystěhovat. Muž, žena, dítě – i na dálku jsou stále spolu, ale
násilné rozdělení rodiny je nenormální stav. Subjektem filmového vyjádření je chlapec, zjitřený pohled bez
nánosu zkušenosti, a zároveň iniciace v průběhu jediného dne – filmu. Je to den, ve kterém jinoch nahlíží
do dospělosti a překonává strach. Jeho maminka se pohybuje v zostřeném denním režimu, v rozplánování
dne hodinu po hodině. Taková je její bojová situace. Právě je na cestě, syn ji na té cestě dostihne, ale ona
musí samostatně konat, aby společně dosáhli úplnosti.
Eighty Letters is autobiographically based. The source of the film are the memories of the director and the
surviving correspondence between his parents. The story takes place in Czechoslovakia in 1987. The father
has defected to England and the mother and her son are planning to leave the country to be reunited with
him. Husband, wife, child – even at a distance they are still together, but the forced break-up of any family is
an abnormal situation. The events of the film are viewed from the boy’s perspective, the exasperated gaze
of one lacking experience, his initiation in the course of this single day – the film. It is the day when the youth
gets a glimpse of adulthood and overcomes fear. His mother’s movements are part of an intensified daily
routine, as she maps it out hour by hour. It is a battlefield situation for her. She is on her way, her son catches
up with her on that path, but she must act alone if they are to achieve completeness together.
36
Václav Kadrnka (1973)
2011 Osmdesát dopisů | Eighty Letters
75 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Václav Kadrnka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Soukup, Václav Kadrnka
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH | EDITOR
Pavel Kolaja
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Václav Kadrnka
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Bystrouška Studio Zvuků, Cinepost
HRAJÍ | FEATURING
Zuzana Lapčíková, Martin Pavluš
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
21. 4. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.vaclavkadrnka.com
PRODUCENT | PRODUCER
Václav Kadrnka
37
Kontakt | Contact
Václav Kadrnka, Hradská VII / 479, Lukov 763 17, Czech Republic
tel.: +420 603 273 758, e-mail: [email protected], www.vaclavkadrnka.com
International Sales
Alice Tabery, e-mail: [email protected], tel.: +420 732 88 32 60
OSTROV SVATÉ HELENY
SAINT HELENA ISLAND
Jak se vyrovnat s blížícím se koncem naší životní cesty? Jak dohnat neučiněná rozhodnutí, procítit
potlačené city? Ostrov Svaté Heleny je příběhem o samotě člověka, který bavil tisíce lidí na zaoceánských
parnících, s kapelou chtěl dobýt svět a nakonec skončil doma v Čechách sám. Bez ženy, bez dcery, bez
kapely, s pochroumaným zdravím. Příběh stárnoucího muzikanta, který se vydává hledat ztracenou dceru
do zapomenuté české vesnice v rumunském Banátu. Na této „plavbě“ po souši do hor v dalekém
Rumunsku zjišťuje jaký byl jeho život.
How to cope with the twilight of our lives? How to compel decisions never undertaken, how to feel
repressed emotions? St. Helena Island is a story about the solitude of a man who entertained travelers on
thousands of ocean liners. He wanted to conquer the world with his band, and he eventually ended up
back home in the Czech Republic, alone. With no wife, no daughter, no band, just his broken health. The
story of an aging musician who sets out to find his long-lost daughter in a remote Czech village in the
Romanian Banat. On this “cruise” across the mainland to the mountains in Romania he discovers what
his life was all about.
38
Vlastimil Šimůnek (1955)
2011
Ostrov Svaté Heleny | Saint Helena Island
85 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vlastimil Šimůnek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vlastimil Šimůnek, Andrea Bílková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Richard Špůr
STŘIH | EDITOR
Filip Issa
ZVUK | SOUND
Jiří Mach, Roman Čapek
PRODUCENT | PRODUCER
Vlastimil Šimůnek
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Vlastimil Šimůnek
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
cinemania
HRAJÍ | FEATURING
Laďa Kerndl, Tatiana Vilhelmová, Pavel
Bobek, Zuzana Slavíková, Bolek Polívka, Iva
Kubelková, Lada Jelínková, Miroslav Albert,
Štefi Táborská, Václav Táborský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
24. 2. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.ostrovsvateheleny.com
39
Kontakt | Contact
cinemania, Martin Kořínek, Ovenecká 32, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 603 423 763, e-mail: [email protected], www.cinemania.cz
PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
PERFECT DAYS
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu!“
Celý příběh začíná Eričinými čtyřiačtyřicátými narozeninami, ke kterým nedostane největší kytici, kterou si
dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od
bývalého manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své
nevyzpytatelné matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a
dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život Eriky Millerové, hvězdy
pořadu „Před a po“. Přitom Erika má skoro všechno – vlastní televizní pořad, vyhlášený kadeřnický salón,
velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá –
a to je dítě. A tak začíná náš film…
40
“I don't get how I can be forty-five next year, when I still don't know what I want to do when I grow up!”
The story begins with Erica’s forty-fourth birthday where she fails to receive the biggest bouquet of
flowers she can imagine, but she does get a nice good wish card from her ex-sister-in-law, an
embarrassing message in a radio show from her ex-husband, cream for wrinkles from her gay friend
Richard and a striptease artiste from her unfathomable mother. She places the good wish card on show
and, even if she curses herself for it, she is moved to tears, and the present in the shape of the stripteaseartiste is immediately bagged by Richard. Thus appears the successful life of Erica Miller, the star of the
programme “Before and After”. Erica has almost everything – her own TV programme, a renowned
hairdressing salon, a large flat with a terrace, and freedom. But with each year that goes past she yearns
more and more for the one thing she does not have – a child. And that is how our film starts…
Alice Nellis (1971)
2011
2010
2007
2002
2000
Perfect Days – I ženy mají své dny | Perfect Days
Mamas & Papas | Mamas & Papas
Tajnosti | Little Girl Blue
Výlet | Some Secrets
Ene bene | Eeny Meeny
100 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Alice Nellis
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alice Nellis
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka
STŘIH | EDITOR
Filip Issa
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
HRAJÍ | FEATURING
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Ondřej
Sokol, Vojta Kotek, Bohumil Klepl
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 11. 2011
41
Kontakt | Contact
InFilm Praha, Nina Novotná, Máchova 21, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 773 978 129, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
POUPATA
FLOWER BUDS
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav žije svým
ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, s plným vědomím toho, že její jedinou nadějí
je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se
zrodila. Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že
svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních
automatech, která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné životní situace, je v jeho mysli samozřejmostí,
stejně jako většina gamblerů si je jist dřívější či pozdější výhrou. Skutečný a přesvědčivý pokus o záchranu
rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě. Jde už jen o marné gesto, zoufalou křeč.
Flower Buds tells the story of the gradual breakdown of a family living in a small town. Each character lives
according to his or her own ideals. Agata wants a happy life far from home, fully aware that her only hope
is to escape and therefore betray those close to her. Honza believes in the purity and power of love,
regardless of the circumstances under which it is born. Kamila looks confidently to the future and has no
intention of accepting the misery of the present. Only Jarda knows that he will not change the world or
himself. Aware of his weakness, he does not even try. In his mind, of course, his addiction to slot
machines, which has led to a nearly impossible situation, is as certain as most gamblers’ belief of an
imminent win. The real and convincing attempt to rescue his family comes when it is too late. It is just
a futile gesture, a desperate last ditch effort.
42
Zdeněk Jiráský (1969)
2011
Poupata | Flower Buds
100 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Jiráský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Jiráský
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH | EDITOR
Petr Turyna
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Cineart TV Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post
HRAJÍ | FEATURING
Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika
Šoposká, Josef Láska, Kateřina Janáčková,
Jiří Maryško, Aneta Krejčíková, Vladimír
Polívka, Nguyen Thi Minh, Nguyen Kim Son
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 12. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.poupatafilm.cz
43
Kontakt | Contact
Cineart TV Prague, Viktor Schwarz, Ke Hrádku 11, 14800 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
International Sales
TELEXPORT PRAHA, Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
REKVALIFIKACE
RETRAINING
Film Rekvalifikace mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesátku, přišel ne vlastní vinou
o práci a nyní ji hledá. Příběh pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí. Jeho
vzorem jsou tisíce odborníků ve zralém věku, kteří vlivem vnějších okolností přišli o práci. Poněkud absurdní
dobrodružství nezaměstnaného pana Zrzavého se prolíná s příběhem mužů z druhého konce společnosti.
Mafiáni Oskar se Žoržem si užívají života plnými doušky. Mají na to. Je vůbec něco, co by si nemohli dovolit?
Jestli něco takového existuje, uvidíte ve filmu plném absurdit, paradoxů a humoru.
The film Retraining maps the situation of a man who has passed fifty and has, through no fault of his own,
lost his job and he is now looking for a new one. Mr. Zrzavý’s tale is based on the extraordinary experiences
of ordinary people. He is modelled on the thousands of middle-aged professionals that have lost their jobs
due to external circumstances. The somewhat absurd adventures of the unemployed Mr. Zrzavý is
interwoven with the story of men from the other end of the social spectrum. Mafiosi Oskar and Žorž live
their lives to the fullest. They can afford to. Is there anything that they can’t afford? You will see if anything
like that exists in this film full of absurdity, paradoxes and humour.
44
Vlado Štancel (1964)
2011
2009
2006
Rekvalifikace | Retraining
Pamětnice | Witness
Mezi námi přáteli | Between us Friends
80 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vlado Štancel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vlado Štancel
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pegasfilm
HRAJÍ | FEATURING
Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, Milan
Kačmarčík, Kateřina Tschornová, Lucie
Kožinová, Ernesto Čekan, Pavel Vondruška,
Karel Hábl
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 5. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.filmrekvalifikace.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Lengyel
45
Kontakt | Contact
Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 608 032 119, e-mail: [email protected], www.pegasfilm.com
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
LONG LIVE THE FAMILY
Třicátník Libor je otec dvou dětí, bývalý učitel, nyní vysoce postavený bankovní úředník, jehož firma
zkrachovala, protože vyšly najevo podvody manažerů banky. Vyšetřovatelé nabízejí Liborovi shovívavost
výměnou za spolupráci a zároveň naznačují, co všechno o něm vědí. Prý je toho dost na kriminál. Libor si
bere čas na rozmyšlenou a přesvědčuje svoji ženu, aby na pár dní odjeli. Prchá před spravedlností nebo
chce jen oddálit okamžik, kdy ženě oznámí, že bude muset do vězení? Nebo je vše ještě trochu jinak?
Komorní „road movie“ na pozadí nynější hospodářské krize je originální variací na letité téma peripetií
v partnerských a rodinných vztazích. Je to film o odpovědnosti, kterou musíme přijímat ke svým činům.
Film o tom, co lze obětovat ve veřejné sféře, abychom zajistili své soukromí. Je to film, ve kterém se
mohou poznat desetitisíce dnešních třicátníků a čtyřicátníků.
46
Robert Sedláček (1973)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2007
2005
Rodina je základ státu | Long Live the Family
Největší z Čechů | The Greatest Czechs
Muži v říji | Men in the Rut
V hlavní roli Gustav Husák | Gustav Husák Centre Stage
Miloš Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny |
Miloš Zeman – One Politician’s Obituary
Pravidla lži | Rules of Lies
Cesta k moci | The Path to Power
Václav Bělohradský: nikdo neposlouchá |
Václav Bělohradský: Nobody Listens to Me Anyway
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1997
Lesk a bída země české | Czech Land’s Splendor and
Poverty
Tenkrát 3: Husákovo ticho | At the Time 3: Husak’s Silence
Sága Romů 1950–2000 | Saga of the Romanies 1950–2000
Tenkrát 2: Šance pro Slovensko | At the Time 2:
Opportunity for Slovakia
Tenkrát | At the Time
Východ | East
Moravská apokalypsa | Moravian Apocalypse
Skinheads | Skinheads
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
90 min | DCP
REŽIE / DIRECTOR
Robert Sedláček
PRODUCENT / PRODUCER
Radim Procházka
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Robert Sedláček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA
KAMERA / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Petr Koblovský
STŘIH / EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK / SOUND
Radim Hladík ml.
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
HRAJÍ / FEATURING
Igor Chmela, Eva Vrbková, Jiří Vyorálek,
Simona Babčáková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 10. 2011
Thirty-year-old Libor is the father of two children, a former teacher, now a senior bank executive whose
company went bankrupt because a fraud by the managers was uncovered. The investigators offer to plea
bargain in exchange for Libor’s cooperation, and also suggest what all they know about him. Apparently, there
is plenty for a prison sentence. Libor takes time to reflect and convinces his wife to go away with him for
a few days. Is he fleeing from justice, or does he merely want to delay the moment of truth, when he tells
his wife he will have to go to jail? Or is there something else going on entirely? This intimate road movie set
against the backdrop of the current economic crisis is an original variation on the age-old theme of intrigue in
partnerships and family relationships. It is a movie about having to claim responsibility for our actions. A film
about what can be sacrificed in the public sphere to ensure privacy in one’s personal life. It is a movie in which
tens of thousands of contemporary thirty-somethings and forty-somethings can see themselves.
47
Kontakt | Contact
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka, Řehořova 1039/54, Praha 3, Czech Republic
mobile: +420 603 862 161, e-mail: [email protected], www.radimprochazka.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
SAXANA
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou
čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána
nyní žije normálním životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou
tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém
čarodějnickém životě. Právě toto maminčino tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka, která se nenadálou
souhrou okolností a své zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků,
šotků a morkolabů. Na malou holčičku čekají neuvěřitelná dobrodružství neznámého světa, který se právě
ocitl na pokraji zkázy. Odvážná Saxánka za pomoci svých nových pohádkových kamarádů rozplétá zamotaný
svět pohádek, který se zlými silami snaží ovládnout komiksový gangster Crashman. Žákyni 2.B čeká
nelehký úkol, jak se vypořádat se všemi nástrahami podzemní říše, přelstít komiksového gangstera
a dostat se zpátky domů k mamince.
48
Václav Vorlíček (1930)
2011
2001
2000
1998
1997
1996
1978
1977
Saxána a Lexikon kouzel | Saxana
Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko | Max, Sally and
the Magic Phone
Král sokolů | Thomas the Falconer
Jezerní královna | Queen of the Lake
Pták Ohnivák | The Firebird
Kouzelný měšec | The Magic Purse
Princ a Večernice | The Prince and the Evening Star
Jak se budí princezny | How to Wake Up a Princess
1977
1974
1973
1972
1970
1961
1960
Což takhle dát si špenát | A Nice Plate of Spinach
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách |
How to Drown Doctor Mráček
Tři oříšky pro Popelku | Three Nuts for Cinderella
Dívka na koštěti | The Girl on the Broomstick
Pane, vy jste vdova! | Sir, You Are A Widov
Kdo chce zabít Jessii? | Who Killed Jessie
Případ Lupínek | The Lupinek Case
95 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Václav Vorlíček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Václav Vorlíček, Miloš Macourek,
Vlastimil Mistrík
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonín Weiser, Petr Polák
FEATURE FILMS 11
CZ, SK, DE 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pragofilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Jaroslav Vacek,
Ivan Hronec (SK), Rat Pack (DE)
STŘIH | EDITOR
Miloslav Benka, Dalibor Lipský
HRAJÍ | FEATURING
Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena
Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný,
Josef Somr, Jiří Lábus, Jaromír Dulava
ZVUK | SOUND
Radim Hladík, Otto Chlpek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 9. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Leoš Sommer
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.saxana-film.cz
Once upon a time, there was a young and very stubborn pupil of magic, Saxana, who escaped from
Fairyland into the human world, fell in love with a mortal and lived happily ever after – keeping her past
secret from everyone. Now, her 9-year old daughter Saxana discovers her mother’s secret past and is
seduced into the magical realm of wizardry, sorcerers, dwarfs, monsters fairies... and evil comic book
characters. Saxana, accompanied by her new friend, Krakavous, visits Fairyland only to be immediately
mistaken for her mother and forced to serve her mother’s 300 years detention. Saxana luckily escapes only
to be haunted by Morkolabs, the school guards. But there is a bigger danger in the air. Saxana’s
extroverted (and desperately husband-seeking) aunt Irma appears in Fairyland as well, accidentally
transporting Crashman, a villainous evil-doer from the land of comic books, into a world of rather innocent
fairytale creatures. Crashman attacks vigorously: He takes away power from the principal of the School of
Magic (and Fairyland’s soon-to-be King) and start turning everyone to stone. Fairyland is in a serious danger
and only little Saxana, with the help of her mum and aunt Irma, can save it from destruction. And with
Luck, aunt Irma could get herself more than one husband in process.
49
Kontakt | Contact
Pragofilm, Leoš Sommer, Klimentská 1216/46, 110 02 Prague 1, Czech Republic
e-mail: [email protected]
International Sales
Delphis Films, 5455 De Gaspe Ave., Suite 803, Montreal, Quebec H2T 3B3
tel.: 514-843-3355
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
V PEŘINĚ
THE MAGICAL DUVET
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna peří, v druhém má kabinet
paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno
objevil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez práce.
Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého do spaní
přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve sklepení pod čistírnou. Ale jednoho
dne děda záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo.
Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými sny vyvrcholí v magickém polštářovém světě přímo v peřinách.
On a picturesque square there are two houses. The first is the feather cleaner’s, and the other one houses
the office of Miss Hilda, a dream-reader. These two are real enemies. The grandfather from the family of
feather cleaners discovers a world of dreams hidden in duvets and figures out how to eliminate the bad
dreams. Consequently, Hilda has no business in her dream-reader’s office. Everyone in town is dreaming
quite nicely and nobody is seeking advice. If something ugly were to make its way into someone’s dream,
all they would need to do is have the duvet cleaned. All the bad dreams are locked up in a vault beneath
the feather cleaner’s house. But one day the old man disappears... His whole family becomes involved in
an adventure they had never even dreamed of. Their fight with Hilda for their dreams culminates in
a magical pillow world right in their duvets.
50
F. A. Brabec (1954)
2011
2008
2004
2003
2000
1996
V peřině | The Magical Duvet
Máj | May
Bolero | Bolero
Krysař | The Pied Paper
Kytice | Bouquet
Král Ubu | King Ubu
100 min | DCP 3D
REŽIE | DIRECTOR
F. A. Brabec
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Adamec
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
F. A. Brabec
STŘIH | EDITOR
Jan Matlach
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hollywood Classic Entertainment
HRAJÍ | FEATURING
Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná,
Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška
Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam,
Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
16. 6. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.vperine.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Igor Konyukov
51
Kontakt | Contact
Hollywood Classic Entertainment, Lucie Mazůrková, Psohlavců 8, 147 01 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 226 224 111, fax: +420 226 224 110, e-mail: [email protected]
International Sales
Karina Korenblum, mobile: +420 603 880 048, e-mail: [email protected]
VENDETA
VENDETTA
Vendeta je přímočarý thriller, napínavý příběh o pomstě a střetu dvou postav. V jednom dni, během pár
hodin, spojí pomsta osudy několika lidí. Kdo z nich je vrah a kdo oběť? Hlavní události se odehrají během
pouhých tří hodin. Pomsta, která proti sobě postaví dva muže, do jejich střetu jsou vtaženi i dva policisté.
Vendetta is an uncompromising thriller, an exciting story about revenge and the clash between two
characters. Over the course of a few hours in a single day revenge intertwines the fates of a number of
people. Which of them is the murderer, and who is the victim? The main events play out during only three
hours. Revenge has pitted two men against each other and two policemen have also been dragged into
their conflict.
52
Miroslav Ondruš (1980)
2011
Vendeta | Vendetta
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
90 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Miroslav Ondruš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Ondruš
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bionaut Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
i/o post, SoundSquare
STŘIH | EDITOR
Marek Opatrný
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser, Igor Chmela,
Marek Taclík, Lucie Šteflová, Ondřej Havel,
Daniel Novák, Václav Vostárek
ZVUK | SOUND
David Titěra, Tomáš Zůbek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
24. 11. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Vratislav Šlajer
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.vendeta-film.cz
53
Kontakt | Contact
Bionaut Films, Vratislav Šlajer, Dělnická 47, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 222 967 358, e-mail: [email protected], www.bionaut.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
WESTERNSTORY
WESTERNSTORY
Westernstory je romantická filmová komedie z prostředí českého westernového městečka v Boskovicích
u Brna. Lapálie obyvatel, ochotníků a zaměstnanců nastanou poté, co si hlavní hrdina westernové show
zlomí obě ruce. Náhrada přijíždí až z Prahy – seriálová hvězda Marcel Toufara. Záhy zjišťuje, že získal angažmá
mezi nadšenci, kteří spíše svoje role žijí, než aby je hráli. Ti si život šperkují naschvály a problémy a tak
hrobník Mára krade v městečku kozy a pyrotechnik Krocan to s ním spravedlivě řeší střelou z děla.
Kovbojové Johny, Knedla a Sam prohání střídavě koně i děvčata ze saloonu, kde se tančí kankán. Zoufalý
majitel městečka Jerry Procházka a stále optimistický režisér a včelař Trubec tuhle svéráznou partu, přes
mnoho zdánlivě neřešitelných problémů, přivedou až k úspěšné premiéře. Sezóna ve Westernovém
městečku začíná a pro všechny je úspěch nové show otázkou bytí či nebytí.
54
Westernstory is a romantic comedy set in a Wild West replica town in Boskovice near Brno. Turmoil ensues
after the main character breaks both arms while rehearsing a new Western show. The principal finds the
replacement all the way in Prague – popular TV star Marcel Toufar. He soon discovers that he has taken a job
with the fanatics who prefer to live their roles instead of acting. The comedy is enhanced by anecdotes and
problems of the villagers and their close neighbors. Gravedigger Mara steals goats in town so pyrotechnist
Krocan cam respond fairly with a shot from a cannon. Cowboys Johnny, Knedla and Sam periodically chase
the horses and then girls from the saloon where they rehearse the can-can. Despite despite the many
seemingly intractable problems, the amusement park town's distressed owner, Jerry Walker, and his eternally
optimistic director, the beekeeper Trubec, lead this peculiar bunch to a successful premiere. The tourist season
in this little Western town is open and the new show's success is a matter or life or death for everyone.
Vlastimil Peška (1954)
2011
Westernstory | Westernstory
100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Vlastimil Peška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vlastimil Peška
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
STŘIH | EDITOR
Martin Kirov
ZVUK | SOUND
Roman Čapek
FEATURE FILMS 11
CZ 2011
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
cinemania
HRAJÍ | FEATURING
Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr
Vondráček, Pavel Zedníček, Bob Klepl,
Eva Lesáková, Kristýna Leichtová, Petra
Molnárová, Martin Havelka, Matouš Ruml
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 5. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.westernstory.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Kořínek
55
Kontakt | Contact
cinemania, Martin Kořínek, Ovenecká 32, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 603 423 763, e-mail: [email protected], www.cinemania.cz
MILOVANÍ
LES BIEN-AIMÉS
Příběh se odehrává během dvou časových období. V prvním období 60. let Madeleine opouští Paříž
a zůstává se svým novým manželem Jaromilem v Praze. Po příchodu ruských tanků a díky změnám, které
nastaly, se Madeleine vrací zpět do Francie. Ve druhém období odehrávajících se v 90. letech v Londýně,
se Madeleinina dcera Véra zamiluje do Hendersona, který jí ovšem není schopen svou lásku opětovat. Na
konci 20. Století Madeleine a Véra přes všechna úskalí ve vztazích, sehrály každá svou ženskou roli s jistou
tvrdohlavostí, bez níž by to už dávno vzdaly a ustoupily tak od svých tužeb.
The story takes place over two time periods. In the first, during the 1960s, Madeleine leaves Paris to join
her new husband Jaromil in Prague. The arrival of Russian tanks in the city marks their separation and
Madeleine returns to France. In the second, in the 90s, Madeleine’s daughter Véra falls in love in London
with Henderson, who feels unable of loving her. Madleine and Vera living at the end of 20th century, both
play their feminine roles in their comlicated relationships in which, without their stubbornes, they would
have probably give up their desires, and they would have probably withdrew from them.
56
Christophe Honoré (1970)
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2002
Milovaní | Les bien-aimés
Homme au bain
Making Plans for Lena
Krásna Junie | The Beautiful Person
Love Songs
Dans Paris
Ma mére
Seventeen Times Cecile Cassard
100 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Christophe Honoré
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Rémy Chevrin
STŘIH | EDITOR
Chantal Hymans
ZVUK | SOUND
Guillaume Le Bras
PRODUCENT | PRODUCER
Pascal Caucheteux, Grégoire Sorlat
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Sixteen Films (GB), France 2 Cinéma (FR),
Negativ (ČR)
HRAJÍ | FEATURING
Catherine Deneuve, Miloš Forman, Chiara
Mastroianni, Ludivine Sagnier, Louis Garrel,
Rasha Bukvic, Zuzana Kronerová, Pavel Liška
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
24. 11. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.celluloid-dreams.com
MINORITY CO-PRODUCTION
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Christophe Honoré
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Why Not Productions (FR)
FEATURE FILMS 11
FR, UK, CZ 2011
57
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
International Sales
Celluloid Dreams, 2 rue Turgot, 75009 Paris, France
tel.: +33 1 49 70 03 70, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
31 KONCŮ / 31 ZAČÁTKŮ
31 ENDINGS / 31 BEGINNINGS
Film 31 konců / 31 začátků je filmovým debutem umělecké skupiny Rafani. Půdorysem díla se stalo
mapování pražské převážně „alternativní“ kultury. Jeho formou je filmový traktát. Jednotlivé oddíly jsou
v číselné řadě řazeny za sebe. Jejich sledem vzniká metaforický pohyb, který lze popsat jako pohyb
z vnějšku města do jeho středu či směřování k moci, vědomí a konci. Každý oddíl má své téma
a představitele. Ve filmu vystupuje 21 osobností především z oblasti současného umění, noisové hudby či
politického aktivismu. Film 31 konců / 31 začátků je o Praze ve fázi zrcadla. Autorství filmu je stejně jako
veškerá tvorba umělecké skupiny Rafani kolektivní.
The film 31 Endings / 31 Beginnings is a film debut of the Rafani art collective. The outline of the work
consists of mapping of Prague’s mostly “underground” culture. It has a form of a film treatise. Individual
parts are ordered in a numerical sequence one after another. Their succession gives rise to a metaphorical
movement, which can be described as a movement from the city periphery to the city center or a direction
towards power and consciousness. Every part has its own theme and its own representative. Twenty-one
notables mainly from the fields of contemporary art, noise music, or political activism make their
appearance in the film. 31 Endings / 31 Beginnings is about Prague at the mirror stage. As always with
Rafani’s art projects, the authorship is collective.
58
RAFANI
2011
31 konců / 31 začátků | 31 Endings / 31 Beginnings
CZ 2011
82 min | HD Cam
PRODUCENT | PRODUCER
RAFANI
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
RAFANI
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
RAFANI
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Darko Štulić, David Landa, Jan Martinec,
Pavel Kučera, Rafani
STŘIH | EDITOR
Dan Marek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 10. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
RAFANI
ZVUK | SOUND
Jakub Jurásek
59
Kontakt | Contact
RAFANI, David Kořínek, Terronská 52, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 604 836 415, e-mail: [email protected]
DIVADLO SVOBODA
THEATRE SVOBODA
„Tma je mým hrubým materiálem. Tak jako truhlář používá dláto, já se pokouším své divadlo vykrajovat ze
tmy.“
Josef Svoboda
DIVADLO SVOBODA je jedinečným portrétem uznávaného scénografa Josefa Svobody, spoluzakladatele
slavné Laterny magiky. Dokument, vznikající po celé Evropě, zachycuje Svobodův život a jeho mistrovské
dílo na předních světových divadelních scénách. Snímek nabitý unikátními archivními materiály ze
Svobodovy práce i soukromí natočil jeho vnuk Jakub Hejna. Pozoruhodný film vypráví o jednom
neobyčejném životě a nelehkédobě totality.
“Darkness is my raw material. Just as the sculptor needs his clay, the carver needs his wood; I carve my
theatre out of darkness.”
Josef Svoboda
THEATRE SVOBODA portraits the life and work of the director’s grandfather, world-famous stage designer
Josef Svoboda, who tried to juggle creative freedom, family life and political allegiances during the times
of a communist regime. Svoboda was able to work for the top of world theatres, such as The Old Vic in
London, The Metropolitan Opera in New York and La Scala in Milano. The film takes the viewer literally
behind the scenes and reveals some of the secrets of Svoboda’s fascinating lifework through archive
materials that have not been published yet.
60
Jakub Hejna (1976)
2011
Divadlo Svoboda | Theatre Svoboda
CZ 2011
98 min | DCP, HDCam
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jakub Hejna, Barbora Příhodová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
endorfilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Chod
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Richard Müller
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Young Film
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
7. 4. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Hejna
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.divadlo-svoboda.cz
61
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373
e-mail: [email protected]
Festivals
Uta Gildhuis, tel.: +420 606 726 737, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
DOBA MĚDĚNÁ
COPPER AGE
Kdysi měla jedna nuzná a zadlužená země hodně mědi. Všichni v té zemi z toho něco málo měli. Pak se za
ni najednou neplatilo tak dobře jako dřív. Kdosi té zemi poradil, aby doly prodala. A stalo se. Nato se zase
měď prodávala dobře, jenže většina peněz už putovala do kapes za hranice. Ta země už z mědi nikdy
neměla skoro nic. Nesmysl? Blesková dokumentární inspekce do Zambie rozplétá absurdní příběh
o globální ekonomice, v němž svou roli, skrze své evropské daně, hrajete i vy.
Once upon a time, one poor, indebted country had a lot of copper and from it everybody in the country
was benefiting a little bit. But then the price of copper fell. Somebody recommended that the country sell
its mines, and this took place. Later, copper prices recovered, but now most of the money flew to pockets
outside the country. Since then that same country has received almost nothing from its copper. Total
nonsense? A documentary investigation into Zambia reveals the absurd story of a global economy in which
you – with your European money – play a role too.
62
Ivo Bystřičan (1980)
2011
2008
2007
2007
2005
2005
2005
Doba Měděná | Copper Age
Trvalé bydliště Praha | Permanent Residence Prague
Sikora. Malý osobní marketingový epos | Sikora. Little
Personal Marketing Epos
Roštěnky | Chicks
Burza předsudků | Prejudice Fair
Better Tomorrow | Better Tomorrow
Proklatě smutné kuře | Damn Sad Chicken
CZ 2011
54 min | DVD
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák & Filip Remunda
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ivo Bystřičan, Martin Mareček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Málek
STŘIH | EDITOR
Martin Mareček
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
CEE Bankwatch Network
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 1. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Ivo Bystřičan
ZVUK | SOUND
Václav Flegl
63
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
tel.: +420 602 33 55 59
EM A ON
EM AND I
Jedná se o dlouhodobý projekt, kdy je již bezmála rok mapována tvorba Xaviera Baumaxy. Kamery jej
doprovází po koncertních podiích celé republiky. Zachycují hudebníka v malých prostorech i na ohromných
festivalech. Vidíme ho jak při kontemplaci před koncertem, tak vzápětí při strhujícím výkonu na podiu. Vidíme
jej na cestách mezi koncerty, na přejezdech z jednoho bizarního místa na druhé – ať už jde o malý festiválek
vesnických deathmetalových skupin či utajenou svatbu divadelníků v hlubokých lesích. Cílem tohoto
projektu je ukázat divákovi člověka, který se svobodně pohybuje po světě. Člověka, který tvoří naprosto
svobodně, jako když básník skládá báseň či malíř maluje obraz pro vlastní potěšení, nikoliv na objednávku.
A portrait of a contemporary Czech folk/rap/hip hop singing phenomenon and icon. Living in the poor
industrial area of Northern Bohemia and coming from the “punk rock” alternative music movement of the
1980s, Xavier Baumaxa has become an indispensable character of the Czech contemporary music scene,
combining slam poetry and rap with hard rock while concerting together with a group of violinists from the
Czech Philharmonic Orchestra. A story of how music can consume people and unify them across
boundaries. A powerful and emotional story of an autodidakt singer & storyteller from a small village in
Northern Bohemia reaching national fame and selling out the biggest concert halls all around the country.
In his lyrics, he criticises the social relations and the current state of the Czech society.
64
Vladimír Michálek (1956)
2011
2008
2001
2000
1999
1998
1996
1993
Em a On | Em and I
O rodičích a dětech | Of Parents and Children
Babí léto | Autumn Spring
Anděl Exit | Angel Exit
Praha očima …(spolurežie) | Prague Stories (co-director)
Je třeba zabít Sekela | Sekal Has to Die
Zapomenuté světlo | Forgotten Light
Amerika | America
CZ 2011
70 min | DVD, DCP
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vladimír Michálek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH | EDITOR
Olina Kaufmanová
ZVUK | SOUND
Radim Hladík jr., Jan Čeněk, Ivan Horák
PRODUCENT | PRODUCER
Martina Šantavá, Ondřej Zach, Vladimír
Michálek, Michal Smrek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
HBO Česká republika
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Open Field Pictures
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
9. 11. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Vladimír Michálek
65
Kontakt | Contact
HBO Czech Republic, Martina Šantavá, Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 261 094 709, mobile: +420 606 604 310, e-mail: [email protected], www.hbo.cz
EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA TŘÍSKY DO RUSKA
THE EPOCHAL TRIP OF MR. TŘÍSKA TO RUSSIA
V humoristickém cestopisu penzionovaný venkovský učitel Jaroslav Tříska se v přestrojení za kosmonauta
vydává na dobrodružnou cestu Transsibiřskou magistrálou do míst, kde v letech 1914–1920 bojoval jeho
dědeček – československý legionář. Chce poznat současné Rusko a jeho lid. Film vznikal bez scénáře,
hybatelem děje jsou náhodná setkání: opilí vojáci, unavená průvodkyně, zlatá mládež, striptérky v nočním klubu,
bábuška ze sibiřské vesnice, ale i novináři a vysocí úředníci. Všichni čelí otázkám o KGB, Čečensku
a občanských svobodách v Putinově Rusku. Na konci natáčení se stal „dokumentární zázrak”. Primátor
Vladivostoku uzavřel partnerství s Očihovem, vesnicí o 360 duších v níž pan Tříska žije. Na křižníku
Tichooceánské flotily Ruské federace je za doprovodu vojenského dechového orchestru vztyčen obecní prapor
na počest dědečka legionáře a dalších obyvatel malých měst a vesnic, kteří se obvykle stávají oběťmi válek.
66
In this humorous travelogue retired rural teacher Jaroslav Tříska sets off, dressed as an astronaut, on an
adventurous trip along the Trans-Siberian Highway to the places where his grandfather, a Czechoslovak
legionnaire, fought in the years 1914–1920. He wants to get to know today’s Russia and its people. The film
originated without a script, the story being moved along by random encounters: drunken soldiers, a tired guide,
golden youth, strippers in a nightclub, a babushka from a Siberian village and also reporters and senior officials.
They all confront questions about the KGB, Chechnya and civil rights in Putin’s Russia. At the end of the
shooting a “documentary miracle” occurred. The Mayor of Vladivostok formed a partnership with Očihov, the
village of 360 souls in which Mr. Tříska lives. The municipal flag is raised on a battleship of the Russian
Federation’s Pacific Ocean fleet, accompanied by a military brass band, in honour of his grandfather, the
legionnaire, and other inhabitants of small towns and villages that often become the victims of war.
Filip Remunda (1973)
2011
2010
2007
2007
2004
Epochální výlet pana Třísky do Ruska | The Epochal Trip
of Mr. Tříska to Russia
Český mír | Czech Peace (directed with Vit Klusak)
Pulec, králík a Duch svatý | The Tadpole, the Rabbit and
the Holly Ghost (short)
Setkat se s filmem | Film Encounters (short)
Český sen | Czech Dream (directed with Vit Klusak)
2003
2002
2000
1999
1999
A.B.C.D.T.O.P.O.L. | A.B.C.D.T.O.P.O.L.
Obec B | Village B (short)
Městečko | City of Angels (short)
Hilary a Chris na cestě | Hilary and Chris on the Road
(short)
Nová jména pro staré kamarády | New Names for Old
Friends (short)
CZ 2011
57 min | HD CAM
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Plešák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Filip Remunda
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Česká televize Studio Brno
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jakub Halousek
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 10. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Filip Remunda
ZVUK | SOUND
David Nagy, Václav Flegl
67
Kontakt | Contact
Česká televize Brno, Běhounská 5/18, 602 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 542 132 111
GENERACE SINGLES
GENERATION SINGLES
„Singles jsou muži a ženy ve věku 25–40 let bez dlouhodobého partnerského vztahu. Ekonomicky nezávislí,
se samostatnou domácností,“ vysvětluje jeden z úvodních titulků dokumentu. Režisérka v něm sleduje šest
typických reprezentantů tohoto životního stylu. Mozaika, rozčleněná do čtyř kapitol, líčí jejich snahy o hledání
stálých partnerů i jejich zvyklostí samotářů, nahlíží i do soukromí protagonistů a přerůstá v mnohavrstevnou
výpověď o jejich počínání, názorech i povahách. Dokument o lidech bez partnerů sonduje mezilidské vztahy
v současných Čechách a zamýšlí se rozličnými podobami nadějí a deziluzí. Vypráví i o sexualitě, příčinách
nevěr, důvodech rozchodů a proměnách tradičních partnerských a rodinných modelů.
“Singles are men and women aged 25–40 who live without a long-term relationship. They are financially
independent and have single-person households,” says one of the opening titles by way of explanation.
Director follows in the film six typical representatives of this lifestyle. Structured into four episodes, this
mosaic depicts the protagonists’ attempts to find permanent partners and their solitary habits. The
documentary peers into the private lives of the protagonists and eventually grows into a multi-layered
testimony of their actions, opinions and characters. The documentary about people without partners is
a probe into human relations in present-day Czech Republic, a contemplation of diverse forms of hope and
disillusion. It deals with sexuality, causes of infidelity, reasons for divorces, and transformations of
traditional partnership and family models.
68
Jana Počtová (1980)
2011
2008
2005
2004
Generace Singles | Generation Singles
Palác Akropolis – Akráč | The Club
Vostodvacet | Hell For Leather
ESHQ | ESHQ
CZ 2011
77 min | DCP, DVD, BlueRay
PRODUCENT | PRODUCER
Marc Lorber, Filip Čermák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jana Počtová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Mimoid
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Janda, Michael Kaboš, Lukáš Hyksa
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK | SOUND
Michal Deliopulos
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
14. 7. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Jana Počtová
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.generacesingles.cz
69
Kontakt | Contact
Mimoid, Filip Čermák, Seifertova 93, 130 00 Prague 3, Czech Republic
mobile: +420 603 309 186, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
WHEN STONE SPEAKS
Film o Jaroslavu Duškovi, improvizátorovi, divadelní herci a režisérovi, není typickým portrétem známé
osobnosti – jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem, které se dotýkají
každé bytosti. Film se natáčel více než jeden rok a uvidíme v něm nejen ukázky z divadelních her, ale
i setkání s mentálně postiženými, s delfíny, komunikaci s kameny, stavbu ekologického hliněného domu,
chození po žhavých uhlících a mnohé další. Jaroslav Dušek zde velmi sugestivně a přesvědčivě vypráví
o základních momentech života jako moudrá a inspirující osobnost, jejímž životním postojem je radost.
This film about Jaroslav Dušek, the improviser, theatre actor and director, is not a typical portrait of
a famous personality – it is more like a portrayal of his inner life, his opinions and attitude toward things
that affect every creature. The film was shot over the course of more than one year and it shows us
excerpts from plays as well as encounters with the mentally handicapped, with dolphins, communication
with stones, the construction of an ecological sod house, walking on hot coals and much more. Here
Jaroslav Dušek talks very suggestively and convincingly of the basic moments of life as a wise and
inspirational personality whose attitude to living is based on joy.
70
Viliam Poltikovič (1958)
2011
Když kámen promluví | When Stone Speaks
CZ 2011
75 min | DVD
PRODUCENT | PRODUCER
Viliam Poltikovič
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Viliam Poltikovič
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Maitrea
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Viliam Poltikovič
STŘIH | EDITOR
Štěpán Nepraš
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 3. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Viliam Poltikovič
ZVUK | SOUND
Štěpán Nepraš, Viliam Poltikovič
71
Kontakt | Contact
Maitrea, Týnská ulička 6/1064, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 221 711 611, e-mail: [email protected]
MRTVÁ TRAŤ
INTO OBLIVION
Stalin svírá v ruce tužku a chystá se udělat čáru do mapy Sovětského svazu. Tam kde se hrot tuhy dotkne
papíru bude 80 tisíc lidí, v naprosté většině vězňů GULAGu, v nesmírně obtížných podmínkách polární tajgy
stavět železniční trať. Trať s téměř nulovým strategickým významem, v krajině permafrostu a polárních
bažin, s minimem techniky a vybavení. Budou čtyři roky usilovně pracovat, umírat vyčerpáním, nemocemi,
násilím a trpět na samotkách, dokud nezemře konečně i sám Stalin. Během několika týdnů nezůstane po
hektické činnosti nic než prázdné baráky lágrů, staré lokomotivy, zbytky kolejí, násep, telegrafní vedení. Vše
bude pozvolna navráceno tajze…
Stalin grasps a pencil in his hand as he prepares to draw a line on a map of the Soviet Union. Where the
graphite touches paper, some 80,000 people – almost all of them gulag inmates – will build a railroad in the
grueling conditions of the polar taiga. It is a railway line of almost no strategic importance, built on permafrost
and polar marshes, using limited technology and equipment. For four years, they will slave away, succumbing
to exhaustion, illness, cruelty, and solitary confinement before, finally, the death of Stalin himself. In just a few
weeks, there will be nothing left of their hectic activity except for empty camp barracks, old locomotives, bits
of track, embankments, telegraph wires. All left to slowly return to the taiga…
72
Šimon Špidla (1980)
2011
Mrtvá trať | Into Oblivion
CZ 2011
52 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Berčík
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Šimon Špidla
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Evolution Films
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Hyksa, Filip Šturmankin
STŘIH | EDITOR
Šimon Špidla
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Dokufilm Praga
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 10. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Šimon Špidla
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek
73
Kontakt | Contact
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 777 932 957, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC
MY FATHER GEORGE VOSKOVEC
Dokumentární film sleduje život českého herce Jiřího Voskovce v Americe od r. 1950 do jeho smrti s přesahem
do současnosti. Příběh je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která jde po stopách života svého otce,
setkává se s jeho přáteli a spolupracovníky a zjišťuje, kdo vlastně byl její otec Jiří-George Voskovec.
The documentary film captures the personal life and artistic career of Czech actor Jiří Voskovec from his
arrival in the United States in 1950 to his death in 1981. The film is narrated from the perspective of his
younger daughter Gigi, who is trying to find out who her father, Jiři-George Voskovec, really was.
74
Libuše Rudinská (1974)
2011
2008
2008
2008
Můj otec George Voskovec| My Father George Voskovec
Dvacet bezesných let | Twenty Years of Insomnia
Uloupené mateřství | Stolen Motherhood
Václavák 2008 | Wenceslas Square
CZ 2011
73 min | DVD
PRODUCENT | PRODUCER
Libuše Rudinská
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Libuše Rudinská, Michal Janoušek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Rudinskafilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Libuše Rudinská, Ivo Popek
STŘIH | EDITOR
Miloš Málek
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 10. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Libuše Rudinská
ZVUK | SOUND
Michal Janoušek
75
Kontakt | Contact
Rudinskafilm, Libuše Rudinská, Tusarova 22, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 725 044 891, 604 914 207, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
NADOHLED
IN SIGHT
Filmová esej o klasických a postmoderních dohlížecích mechanizmech. Opětovným čtením knihy Michela
Foucaulta Dohlížet a trestat a přes zkušenosti s různými druhy dohledu, o nichž vypovídají bývalí tajní
agenti, teoretik architektury, vězněný spisovatel či odborník na bezpečnostní software, hledáme ve filmu
dokonalou aplikaci panoptikálního principu.
Film essay about classical and postmodern supervision mechanisms. Reading again Michel Foucault’s
Discipline and Punish, through experience of people who are or were monitored, former secret service
agents, architecture theorist, imprisoned writer, security software expert, the film seeks for a perfect
application of the panoptical principle.
76
Andrea Slováková (1981)
2011
Nadohled | In Sight
CZ 2011
42 min | HD
PRODUCENT | PRODUCER
Pavlína Kalandrová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Andrea Slováková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Duracfilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Polčák, Branislav Pažitka,
Dalibor Fencl
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
FAMU, Reel Illusion
STŘIH | EDITOR
Jana Vlčková, Josef Krajbich
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 11. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Andrea Slováková
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek
77
Kontakt | Contact
Duracfilm, Pavlína Kalandrová, Primátorská 1009/45, 180 00 Prague 8, Czech Republic
tel.: +420 724 328 583, e-mail: [email protected], www.duracfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
NICKYHO RODINA
NICKY’S FAMILY
Nickyho rodina je strhující dokumentární film, který vypráví o záchranné akci „britského Schindlera“ – sira
Nicholase Wintona (dnes 102letého), která nemá paralelu v moderní historii. Pomocí dramatických
rekonstrukcí, často nikdy nepoužitého archivního materiálu a výpovědí přímých protagonistů se odkrývá
příběh, který Nicholas Winton držel půlstoletí v tajnosti. Dnes čin pana Wintona inspiruje lidi v mnoha
zemích, aby se pokusili udělat tento svět lepším a mohli se tak připojit do největší rodiny na světě –
NICKYHO RODINY.
Nicky’s Family is a gripping documentary about a rescue operation of the “British Schindler” – Sir Nicholas
Winton (102 years old) that has no parallel in modern history. Dramatic reeanctments, some of the archive
footage never seen before, rescued „children“ together with Mr. Winton himself recount this unique story,
which for half a century was kept secret. Today the deed of Mr. Winton inspires people in many countries to
try to make this world a better place and in this way to join the biggest family in the world – NICKY´S FAMILY.
78
Matej Mináč (1961)
2011
2002
1999
Nickyho rodina | Nicky’s Family
Síla lidskosti | The Power of Good
Všichni moji blízcí | All My Loved Ones
SK, CZ 2011
96 min | 35 mm, DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Matej Mináč, Patrik Pašš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Matej Mináč, Patrik Pašš
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
W.I.P., Trigon Production (SK)
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Dodo Šimončič, Peter Zubaľ, Antonín Daňhel,
Martin Kubala
STŘIH | EDITOR
Patrik Pašš
ZVUK | SOUND
Peter Németh, Igor Vrabec
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Nadační fond J&T, Česká televize, RWE,
Slovenská televízia (SK)
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 1. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Matej Mináč
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.nickysfamily.com
79
Kontakt | Contact
Trigon Production, Patrik Pašš, Hríbová 9, 821 05 Bratislava, Slovak Republic
tel./fax: +421 244 458 477, mobile: +421 905 428 355, e-mail: [email protected], www.trigon-production.sk
W.I.P., Na Petřinách 2, 162 00 Prague 6, Czech Republic, mobile: +420 602 668 592, e-mail: [email protected]
International Sales
Insomnia World Sales, 50 bis rue de la Mare, 75020 Paris, France
tel.: +33 (0) 1 43 58 08 04, fax: +33 (0) 1 43 58 09 32, e-mail: [email protected]
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ
FROM CHERRIES TO CHERRIES
Jak nás poznamená smrt nejbližších příbuzných? Najdeme v sobě sílu přijmout skutečnosti, před kterými
jsme dřív zavírali oči? Od višní do višní natočila autorka spolu s matkou po úmrtí svého otce. Na pozadí roku
v sadu, o který se otec dříve staral, hledají společně citové vazby k mužům v rodině a vztah samy k sobě.
Přestože ústředním tématem filmu je smrt nejbližších příbuzných, východiskem je život sám, porozumění
a odpuštění. Film si klade základní otázky na téma míry lásky v rodinných vztazích. „Jak poznamenávají otcové
výchovou svoje dcery?” „Jaký význam má obětování se v partnerském vztahu?”... Hlavní protagonistky se
snaží nalézt cestu k pochopení některých těžkých momentů s muži ve své rodině, vyrovnat se s minulostí
a najít východisko v přítomnosti. Přestože cítí smutek, dokáží spolu prožívat veselé okamžiky a uvědomí si
i nově nalezenou svobodu.
80
How do the deaths of our closest relatives affect us? Can we find the strength to accept the reality to which
we have hitherto shut our eyes? From Cherries to Cherries was made by the director and her mother in the
wake of her father’s death. Amidst the orchard her father used to tend, the two seek emotional bonds to
the man of the family, as well as their relationship with each other. Although the film's central topic is the
death of a loved one, the point of departure is life itself, sympathy and forgiveness. The movie raises key
questions about the extent of love in familial relationships. “What mark do fathers leave on their
daughters?” “What role does sacrifice play in intimate relationships?”... The protagonists seek to
understand certain difficult moments with the man of the family, to come to terms with the past and to find
a point of departure in the present. Despite feeling grief, they still manage to share moments of joy and
become cognizant of their newfound freedom.
Jana Boršková (1977)
2011
Od višní do višní | From Cherries to Cherries
CZ 2011
57 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Čestmír Kopecký
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jana Boršková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
První veřejnoprávní
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jana Boršková, Martina Spilková,
Jarmila Boršková
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
FAMU
STŘIH | EDITOR
Ivana Davidová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 3. 2011
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.odvisnidovisni.cz
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Jana Boršková
81
Kontakt | Contact
První veřejnoprávní, Čestmír Kopecký, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 666 676, e-mail: [email protected], www.cestmir.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
PO DLOUHÉ NOCI DEN
THE DAY AFTER A LONG NIGHT
Přišli z Polska, Ruska, Ukrajiny, Česka, Francie, Holandska a Belgie – nuceně nasazení pracovníci, kteří se
během II. světové války starali o zásobování fronty a udržení života v Německu. Pracovali v muničních
továrnách, vyráběli potřeby pro domácnost nebo byli nasazeni v zemědělství. Během této doby muselo tuto
službu Třetí říši poskytnout téměř 13 milionů nuceně nasazených. Byli přitaženi většinou z oblastí
podrobených německou armádou nebo z německých protektorátů. Mnohým z nich změnily válečné události
cestu jejich života navždy. Poprvé se nějaký dokumentární film věnuje detailně životu nuceně nasazených po
válce. Hledá odpověď na otázku, jak byl natrvalo formován a ovlivněn život jedince. Jako tomu bylo
u Ukrajinky, Polky a Češky. Tři osudy, které nemohou být odlišnější a přeci mají jedno společné, nucené práce
v nacistickém Německu.
82
They arrived from Poland, Russia, Ukraine, the Czech Republic, France, Holland and Belgium – forced laborers
deployed to churn out supplies for the battlefront and the German home front during the Second World War.
They toiled in munitions factories, produced household goods or worked in agriculture. There were some
13 million of these forced laborers working for the Third Reich during that period. They were brought in
mostly from the countries occupied by the German army or from the German protectorates. For most, the
experience changed their lives forever. This groundbreaking documentary, the first to examine the forced
laborers’ post-war fates, seeks to answer the question of how their lives were affected by this experience.
What happened to the Ukrainian, the Pole and the Czech? Three lives which could not be more different yet
have one thing in common – forced labor in Nazi Germany.
Tomaš Kudrna (1974)
2011
2010
2007
2006
2006
2004
Po dlouhé noci den | The Day After a Long Night
Mlčeti zlato | All That Glitters
Vládneme, nerušit | We Are Governing
Wichterle | Troublemaking Genius
První mezi rovnými | First between Equals
To všechno z lásky | All Because I love You
CZ, DE 2011
89 min | Digi Beta
PRODUCENT | PRODUCER
Simone Baumann, Kateřina Černá
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Kudrna
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Le Vision (DE)
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marcus Winterbauer
STŘIH | EDITOR
Evženie Brabcová, Šimon Špidla
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Negativ
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
9. 6. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Kudrna
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
83
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
POD SLUNCEM TMA
SOLAR ECLIPSE
V roce 2006 Milan a Tomáš elektrifikovali areál školy a nemocnice v odlehlé zambijské krajině. Po čtyřech
letech se naposledy vrací, aby zjistili, proč některé části systému nefungují, opravili ho a finálně předali.
Film je sleduje během hektických dnů i černočerných nocí a nabízí neotřelý vhled do úskalí rozvojové
pomoci. Zkraty všeho druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i rituály vděčnosti a návrhy řešení. Pod
sluncem tma je situační sonda, která si bez hodnocení a doslovných komentářů prohlíží různé podoby
světla a tmy. Podaří se českým světlonošům rozsvítit zambijskou buš?
In 2006, Milan and Tomas electrified a school campus and a hospital in a detached Zambian village. After
four years, they return for the last time to find out about their system’s failures, repair it and hand it over
at last. The film follows them through chaotic days as well as pitch black nights and provides a fresh insight
into the pitfalls of humanitarian development projects. Short circuits of all sorts, blending and dissolving of
different worlds, rituals of gratitude and concepts of solutions. With no attempts to declare or evaluate
anything, Solar Eclipse becomes a situation probe examining various forms of light and darkness. Will the
two Czech linkboys succeed in lighting up the Zambian bushland?
84
Martin Mareček (1974)
2011
2009
2005
2003
2001
1999
1999
1998
Pod sluncem tma | Solar Eclipse
Auto*Mat | Auto*Mate
Zdroj | Source
Domov můj... | My Home...
Hry prachu | Dust Games
Metody vejce | Egg Methods
Stage Sweep | Stage Sweep (spolurežisér | co-director)
Javor ’98 | Javor ’98
CZ 2011
81 min | DVD, DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Tereza Horská
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Mareček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Málek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 11. 2011
STŘIH | EDITOR
Martin Mareček
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Martin Mareček
ZVUK | SOUND
Martin Mareček, Ondřej Ježek
85
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
mobile: +420 602 335 559, e-mail: [email protected], www.hypermarketfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ROCK ŽIVOTA
A CATAPULT OF FATE
Filmové setkání s člověkem, který vnímá rány osudu jako přihrávky. Olda Říha v čase, kdy mu zemřela kapela
života a s ní jeho svět a on ve svém pokročilém věku musí začínat od nuly. Příběh zakládajícího člena a šéfa
skupiny Katapult.
This is a fi lm encounter with a man who regards strokes of misfortune as salutary lessons. Meet Olda Říha
at a time when the band of his life has died and his world with it, and in an advanced age he has to start
from scratch again. The story of the founding member and leader of the group Katapult, who is going
through a crisis.
86
Jan Gogola ml. (1971)
2011
2009
2001
2001
2000
Rock života | A Catapult of Fate
Mám ráda nudný život | I Love My Boring Life (short)
Panenka proti zbytku světa | Panenka Against The Rest
Of The World (short)
Národ sobě aneb České moře v 18 přílivech |
Situation of the Street
Nonstop | Nonstop
1999
1999
1996
Deník babičky Němcové | Diary Of Grandmother
Nemcova (short)
Panelák je kamarád | Block Of Flats Is A Friend (short)
Vila Inocent | Vila Inocent (short)
CZ 2011
86 min | DCP, DVD, BlueRay
PRODUCENT | PRODUCER
Martina Šantavá, Ladislav Cmíral
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Gogola ml.
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Cireal production
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Ladislav Cmíral, Viera Bačíková,
David Mencl
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika
STŘIH | EDITOR
Ladislav Cmíral
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 11. 2011
ZVUK | SOUND
Jiří Melcher
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.rockzivota.cz
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Jan Gogola ml.
87
Kontakt | Contact
CIREAL production, Ladislav Cmíral, Světova 19/133, 180 00 Prague 8, Czech Republic
tel.: +420 603 467 953, e-mail: [email protected], www.cireal.eu
HBO Česká republika, Martina Šantavá, Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.hbo.cz
TANTRA
TANTRA
Dokumentární film Tantra zaznamenává jeden rok v životě skupiny lidi praktikujících tantru na různých
úrovních – od pokročilých lektorů po začátečníky. Rovina osobních vypovědí se prolíná s životními příběhy
aktérů, film zkoumá intimní důvody praktikovaní tantry, odlišné cíle, představy, zklamání i jistou ilegalitu
a utajení, s nimž tantru někteří provozuji v obavě ze ztráty zaměstnáni nebo dobré pověsti. Tantričtí lektoři,
žáci, účastníci kurzů pojmenovávají novou, zcela jinou kvalitu, kterou jim do života tantra přinesla, od
překonání traumat spojených např. se sexuálním zneužíváním v dětství, manželské krize až po uvolňující
sadomasochistické praktiky.
Sex is our lifelong companion. Tantra reveals a way to utilise the potential of sexual energy for personal
development, to cultivate sexuality and to use its energy in all spheres of life. Tantra can become a discovery
journey and awakening of hoden possibilities of improving the life potential – and certainly not only in terms
of sexual power. The film focuses on the practice of the tantra teachers, examining their knowledge and
experience, as well as on methods of purely pragmatic tantra sellers conducting business in a highly
attractive and, without a doubt, lucrative field that is still largely perceived as something forbidden.
88
Benjamin Tuček (1972)
2011
2002
Tantra | Tantra
Děvčátko | Girlie
CZ 2011
90 min | DCP, DVD
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Benjamin Tuček
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miloslav Holman
STŘIH | EDITOR
Zdeněk Marek
ZVUK | SOUND
Ivan Horák
PRODUCENT | PRODUCER
Martina Šantavá, Ondřej Zach,
Milan Kuchyňka
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
HBO Czech Republic
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Negativ
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 3. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Benjamin Tuček
89
Kontakt | Contact
HBO Czech Republic, Martina Šantavá, Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 261 094 709, mobile: +420 606 604 310, e-mail: [email protected], www.hbo.cz
International Sales
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
TMÁŘ A JEHO ROD ANEB SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRAMID
OBSCURANTIST AND HIS LINEAGE
OR PYRAMIDS’ TEARFULL VALLEY
Svět magie a Bůh mystiků ve filmovém románu Karla Vachka, klasika českého dokumentu, o mimozemských
i zemských civilizacích, reklamokracii a demokracii počítačové sítě. Film uvozují citace ze slavné operety
Mam’zelle Nitouche – Oldřich Nový v klášteře, v divadle i v kasárnách. Chápaná i nepochopitelná realita,
vztahy mýtů a historie v souvislosti s vícerozměrnými prostory kvantové fyziky a společensko-politickým
uspořádáním světa.
The world of magic and God of mystics in (the classic documentarist) Karel Vachek’s film novel about alien
as well as earthly civilisations, advertocracy and internet democracy. The film quotes from the renowned
operetta ’Mam’zelle Nitouche – the actor Oldřich Nový in a convent, a theatre and inside army barracks.
Comprehended as well as unfathomable reality, relationship of mythology with history in correlation to
multidimensional spaces of quantum physics and politico-societal organisation of the world around us.
90
Karel Vachek (1940)
2011
2006
2002
2000
Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid | Obscurantist
and his Lineage or Pyramids’ Tearfull Valley
Záviš, kníže pornofolku... | Záviš, the Prince of Pornofolk...
Kdo bude hlídat hládače? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce
strýčka Toma | Who Will Watch the Watchdog?
Bohemia Docta aneb Labyrint světa a lusthauz srdce
(Božská komedie) | Bohemia Docta
1996
1992
1968
1963
Co dělat? Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb jak
jsem sestavoval novou vládu | What is to Be Done
Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství |
New Hyperion
Spřízněni volbou | Elective Affinities
Moravská Hellas | Moravian Hellas
CZ, SK 2011
199 min | 35 mm, DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Radim Procházka, Robert Kirchhoff
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Karel Vachek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Karel Slach
STŘIH | EDITOR
Renata Pařezová
ZVUK | SOUND
Libor Sedláček
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, atelier.doc (SK)
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
27. 11. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Karel Vachek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.karelvachek.cz
91
Kontakt | Contact
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka, Řehořova 1039/54, Praha 3, Czech Republic
mobile: +420 603 862 161, e-mail: [email protected], www.radimprochazka.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
TRAFAČKA – CHRÁM SVOBODY
TRAFAČKA – TEMPLE OF FREEDOM
Co lze udělat s prázdnou tovární halou, kterou budou do roka bourat?
Příběh o poslední etapě života jedné budovy v pražských Vysočanech a o vzniku významného kulturního
místa na mapě České republiky. Dokumentaristé časosběrně zaznamenávali vývoj alternativního
uměleckého centra i osobní proměny hlavních protagonistů filmu, kteří se vesměs jako čerství držitelé
akademických titulů výtvarných oborů ujali industriálního prostoru a dokázali ho v krátké době přetavit ve
funkční organismus umožňující střet různých kulturních proudů.
What can be done with an abandoned factory space that is destined to be demolished in a year?
The story of the last period in the life cycle of a building in Prague’s District of Vysočany, and the creation
of a significant centre on the cultural map of the Czech Republic. Filmmakers recorded the gradual
development of an alternative centre for art, including the personal metamorphoses of the core actors who,
as academic degree holders who recently graduated from artistic schools, took care of an industrial space
and in a short period of time succeeded in transforming it into a living organism that became an arena for
various cultural currents.
92
Saša Dlouhý (1971)
2011
2010
Trafačka – Chrám svobody | Trafačka – Temple
of Freedom
Léto v Šanghaji | Summer in Shanghai
CZ 2011
75 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Saša Dlouhý
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Saša Dlouhý
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
freeSaM
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Saša Dlouhý, Roman Vávra
STŘIH | EDITOR
Jakub Voves
HUDBA | MUSIC
Ondřej Skala aka Ježíš táhne na Berlín
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
11. 11. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Saša Dlouhý, Roman Vávra
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.trafacka-film.tv
93
Kontakt | Contact
freeSaM, Saša Dlouhý, Průchova 60, 150 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 603 457 890, e-mail: [email protected], www.freesam.org
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
TROJMEZÍ
THE TRIPOINT
„Keď poviem, že nemám rád Čechov – nemám rád svoju matku. Keď poviem, že nemám rád Slovákov –
nemám rád svojho otca. A keď poviem, že nemám rád Polákov – tak nemám rád svojho děda.”
Sociálně-poetický portrét nejvýchodnější vesnice České republiky. Nacházíme se v Evropské unii,
v nejvýchodnějším místě České republiky, na pomezí Česka, Slovenska a Polska. Trojí hranice výrazně
ovlivnila jak konkrétní lidské osudy, tak celý historický vývoj okolí. V oblasti otevřených hranic zůstávají
citlivými otázky: co je to národnost, jaké jsou vzájemné vztahy sousedních národů a hranice, jak fyzické, tak
vnitřní v lidech samotných.
“When I say I don’t like the Czechs – I don’t like my mom. When I say I don’t like the Slovaks – I don’t like
my father. When I say I don’t like the Polish – I don’t like my grandfather.”
The Tripoint is a documentary feature, a social-poetic portrait of the easternmost village in the Czech
Republic. The topic of the film are the destinies of people who live in the borderlands of Poland, Slovakia
and the Czech Republic. In an era of open borders in the framework of the European Union and a globalized
world the question of nationality, identity and roots is very pertinent. In the border towns and elsewhere
imaginary borders within people often still persist.
94
Klára Řezníčková (1983)
2011
Trojmezí | The Tripoint
CZ 2011
59 min | HDCam
PRODUCENT | PRODUCER
Pavlína Kalandrová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Klára Řezníčková, Tomáš Vrána
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Duracfilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Polčák
STŘIH | EDITOR
Tomáš Vrána
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Reel Illusion, FAMU
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 11. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Klára Řezníčková
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek
95
Kontakt | Contact
Duracfilm, Pavlína Kalandrová, Primátorská 1009/45, 180 00 Prague 8, Czech Republic
tel.: +420 724 328 583, e-mail: [email protected], www.duracfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
VENKU
ON THE OUTSIDE
Pohled na osud tří hrdinů, kteří strávili část svých životů ve výkonu trestu. Osmadvacetiletá Linda opouští
věznici po odpykání osmiměsíčního trestu za krádeže. Pětatřicetiletého Mirka začínáme sledovat ve chvíli,
kdy má po českých věznicích nasbíráno třináct a půl roku za podvody. Šestatřicetiletý Tomáš si právě
odpykává šestiletý trest ve věznici za obchod s drogami a upíná se k možnosti propuštění v polovině trestu.
Den po dni, téměř minutu po minutě, můžeme sledovat jejich cestu ven. Nebude Linda už krást ani
fetovat? Podaří se jí založit rodinu, jak si vždy přála? Přestane Mirek podvádět? Povede se mu najít si
přítelkyni, která ho za kriminální minulost nebude odsuzovat? Pustí Tomáše na půlku? A pokud ano, bude
jeho další životní cesta skutečně bez drog? Film je metaforou o nakládání se svobodou, časem a vlastním
osudem. O rozhodování na důležitých životních křižovatkách, které se týká nejen těch, kteří byli uvězněni.
O touze dostat se ven. Nejen z věznice, ale i z vězení, které někdy máme uvnitř v sobě.
96
Veronika Sobková (1973)
2011
Venku | On the Outside
CZ 2011
79 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Martina Šantavá
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Veronika Sobková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Verbascum imago, HBO Česká republika
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Daniel Šperl
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 11. 2011
STŘIH | EDITOR
Kateřina Vrbová Krutská
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Veronika Sobková
ZVUK | SOUND
Václav Flégl
A look at the fate of three protagonists who spent part of their lives doing time. Twenty-eight-year-old
Linda leaves prison after serving an eight-month sentence for theft. We start following thirty-five-year-old
Mirek at the moment when he has collected thirteen and a half years in Czech prisons for fraud. Thirty-sixyear-old Tomáš is just serving his six-year sentence in prison for drug trafficking and is fixated on the
possibility of release after serving half his sentence. We can follow their way out day by day, almost
minute by minute. Is Linda going to be able to keep from stealing and doing drugs? Will she succeed in
starting the family she has always yearned for? Will Mirek stop cheating? Will he manage to find
a girlfriend who will not denounce him for his criminal past? Will Tomáš be released at the half-way point?
And if so, will he really continue in his life without drugs? The film is a metaphor on how we deal with
freedom, time and our own fate. About the decisions made at important crossroads in our lives, which
does not only apply to those who were imprisoned. About the desire to get out. Not only from jail, but also
from the prison that we sometimes have inside ourselves.
97
Kontakt | Contact
HBO Czech Republic, Martina Šantavá, Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 261 094 709, mobile: +420 606 604 310, e-mail: [email protected], www.hbo.cz
VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC
ALL FOR THE GOOD OF THE WORLD
AND NOŠOVICE
Celovečerní dokumentární film Vše pro dobro světa a Nošovic je svébytným portrétem moravskoslezské
vesnice, ve které – jak místní říkají – přistálo UFO v podobě obří stříbřité továrny: korejské automobilky
Hyundai. Z vesnice se tak stala průmyslová zóna. Mnozí z majitelů polí, na kterých dnes automobilka stojí,
však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil je až nátlak jejich sousedů, kterým místní politici nabídli
tzv. kompenzaci za zhoršené životní podmínky: 100 000 korun pro každou rodinu. Rozhodujícím argumentem
se tak nakonec stal anonymní dopis, který odolávajícím sedlákům hrozil smrtí. Jako filmaři jsme tyto pohnuté
události zaznamenali, ale těžiště filmu stojí jinde: do Nošovic se vracíme tři roky od okamžiku, kdy všechno
změnil onen výhružný dopis a skrze devět postav spřádáme intimně hravý portrét místa, které se náhle
a nevratně proměnilo k nepoznání. Tragikomický film o poli, na kterém rostou auta.
An original portrait of a Czech village that houses a giant car plant built by South Korea’s Hyundai. Before
the village turned into an industrial zone, many of the landowners had no intention of selling their plots of
land... Not until many of them faced pressure from their neighbors who had accepted approx. EUR 4000 in
compensation and not until they received death threats. Using nine protagonists, the film paints a portrait
of a village changed beyond recognition. A humorous yet compelling film about a field that yields cars.
98
Vít Klusák (1980)
2011
2010
2009
2008
2008
Vše pro dobro světa a Nošovic | All for the Good of the
World and Nosovice
Český mír | Czech Peace
Dzdzysto (Deštivo)
Vánoce v Bosně | Chrismas in Bosnia
Paniččino všechno | Her Mistress’s Everything
2006
2004
2003
2001
2000
1999
Přestávka | The Break
Český sen! | Czech Dream
Nebe | Heaven
Ocet | Jazz War (short)
Digestive | Digestive (short)
Začátek světa |The Beginning of the World
CZ 2011
82 min | DCP, DVD
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák & Filip Remunda
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vít Klusák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jakub Halousek
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Avion Films
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 1. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Vít Klusák
ZVUK | SOUND
Michal Gábor, David Nagy, Václav Flegl,
Martin Jílek
99
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
mobile: +420 602 33 55 59, e-mail: [email protected], www.hypermarketfilm.cz
International Sales
Taskovski Films, Irena Taskovski, mobile: +44 795 710 5672
e-mail: [email protected], www.taskovskifilms.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ZÁVOD KE DNU
RACE TO THE BOTTOM
Žijeme v době otevřenosti, šance pohyblivých se zvyšují. Oč rychlejší je kapitál, o to pomalejší je adaptace
těch, kteří z různých důvodů zůstávají na místě. Technický vývoj přinesl uvolnění velkých mas lidí
z poddanských vztahů a nabídl jim nové společenské postavení, které bylo založeno na práci. Práce se tak
stala novým činitelem socializace, který umožnil miliardám lidí zlepšit své podmínky a dosáhnout nového
stupně svobody. Poslední půlstoletí však stale větší část práce ve výrobě zastávají automaty a zbývající
manuální lidská práce se odsouvá kvůli vyšším ziskům do rozvojových zemí. Filosof, sociolog, ekonomka,
rozvojový expert a několik zaměstnanců, odborářů i nezaměstnaných reflektuji toto téma v dnešní situaci
České republiky a na pozadí různorodého spektra lidského podnikáni – od textilu, skla, automobilů či sirek
až po nadnárodní IT byznys. Uvedeno do kontextu klíčových globálních trendů.
100
Vít Janeček (1970)
2011
2010
2008
2007
2005
2000
2000
Závod ke dnu | Race to the Bottom
Skvělá příležitost | Wonderful Opportunity
Ivetka a hora | Ivetka and the Mountain
Dějiny Jaroslava Šabaty | History of Jaroslav Šabata
Pravidla hry (vymezení prostoru) | Rules of the Game
(Defining the Space)
Bitva o život (spolurežisér) | Battle for Life (co-director)
Houba | Fungus
CZ 2011
82 min | Digi Beta, DVD, BlueRay
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Plešák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vít Janeček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Česká televize
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH | EDITOR
Alexandra Gojdičová
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Vít Janeček
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 10. 2011
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Vít Janeček
ZVUK | SOUND
Jiří Melcher, Jan Richtr, Filip Slavík
We live in an era of openness, where the chances of those who are quick and agile are increasing. While
capital is faster, the adaptation of those who, for whatever reason, are treading water is that much slower.
Technical developments have brought release from servile relationships for large masses of people and
offered them a new social standing based on work. Thus work has become the new agent of socialisation,
which has enabled billions of people to improve their conditions and achieve a new degree of freedom. In
the last half-century, however, more and more of the work in factories is being done by machines and the
remaining manual human work is being moved to developing countries because of higher profits.
A philosopher, sociologist, economist, expert in developing countries and several workers, unionists and
unemployed people reflect on this theme of today’s situation in the Czech Republic and on the background
of a diverse spectrum of human businesses – from textiles, glass, automobiles or matches to the
multinational IT business. It is put into the context of key global trends.
101
Kontakt | Contact
Česká televize Brno, Pavel Plešák, Běhounská 18, 658 88 Brno
tel.: +420 542 132 254, e-mail: [email protected], www.ceskatelevize.cz
International Sales
ČT Telexport, Jitka Procházková, Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 047, e-mail: [email protected]
ZNEUŽÍVANÝ
ABUSED
Zneužívaný je dokumentárním filmem, jehož ústřední postavou je třicátník Filip Zahradil. Ten byl jako malý
chlapec sexuálně zneužívaný svou matkou. Ve svých osmnácti letech však matku při vzájemné potyčce
zabil, a skončil ve vězení. Filmový štáb se s ním setkává v době, kdy je Filip z vězení propuštěn. Zde začíná
hrdina vyprávět svůj životní příběh. Vedle vzpomínek na nepříjemné dětství je divákovi nabídnut také jeho
neméně zajímavý současný život. Filip střídá mnoho partnerských vztahů, přičemž ženy „balí“ výhradně na
romantiku. Realita je však někde úplně jinde, a sice, že hrdina je příznivcem drsných sadomasochistických
praktik. A své vyvolené do těchto hrátek násilně zatahuje také.
Abused is a documentary film whose central protagonist is thirty-year-old Filio Zahradil. When he was
a small boy he was sexually abused by his mother. When he was eighteen, however, he killed his mother
during a mutual fight, and he ended up in prison. The film crew meets him at the time when Filip is being
released from prison. Here the protagonist begins telling the story of his life. In addition to his memories of
an unpleasant childhood, the viewer is also offered his no less interesting present life. Filip goes through
many relationships, though he “chats up” women exclusively with romance. But the reality is something
else entirely. The protagonist is a fan of rough sadomasochist techniques. And he also drags his chosen
ones into these romps by force.
102
Ivanna Benešová (1970)
2011
Zneužívaný | Abused
CZ 2011
75 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Ivanna Benešová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ivanna Benešová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Ivanna Benešová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Dmitrij Chmelnicky
STŘIH | EDITOR
Pavel Kern
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 9. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.zneuzivany.cz
DOCUMENTARIES 11
REŽIE | DIRECTOR
Ivanna Benešová
ZVUK | SOUND
Tomáš Vitha
103
Kontakt | Contact
Ivanna Benešová, Karlín 5, 407 82 Dolní Pustevna, Czech Republic
mobile: +420 774 855 114, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
5 KČ
5 CZK
CZ 2011
14 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Marek Ciccotti
ZVUK | SOUND
Matouš Sýs
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Ciccotti
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMO
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Ondřej Hošek
STŘIH | EDITOR
Saša Stojiljković
HRAJÍ | FEATURING
Marie Žižková, Tatiana Palacká,
Olga Tichavová
Sonda do prostředí veřejných WC v okolí pražského metra. Lidé, které běžně přehlížíme a nepovažujeme za
důležité, nám odhalují své životní osudy. A to za pouhých 5 Kč.
A probe into the world of a public WC near a Prague subway. People who we regularly overlook reveal their life
stories. All that just for 5 CZK.
Kontakt | Contact
104
FAMO – Film Academy of Miroslav Ondříček, Vladana Terčová, Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic
tel./fax: +420 382 264 212, e-mail: [email protected], www.filmovka.cz/famo/
Marek Ciccotti (1986)
2011
5 Kč | 5 CZK
BLÍZKÝ PŘÍTEL
TUMORROW NEVER KNOWS
CZ 2011
6 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Pavel Soukup
ZVUK | SOUND
Dominik Sauer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Bartosz Sztybor
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VŠUP
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Pavel Soukup
STŘIH | EDITOR
Pavel Soukup
SHORT FILMS 11
Včera. Probudíte se a všechno je stejné. Možná, že další den bude lepší, ale dnes je stejný jako včera. Co
když se zítra může něco změnit? Animovaný film o staré, osamělé paní, které se udělal na krku nádor.
Doktor jí řekl, že je potřeba tento výrůstek odstranit, jinak by byl její život ohrožen. Stará paní se nakonec
rozhodne, že si nádor ponechá – je to vlastně její „blízký“ a jediný přítel... V jeho společnosti nakonec
v klidu umírá...
Yesterday. You wake up and everything is the same. Maybe the next day will be better. But today is the
same as yesterday. What if tomorrow could change something? Today won't tell you. An animated story
about an old lady and her “close friend“. A lonely old woman who finds a growth on her neck. The doctor
told her that this growth needs to be removed otherwise her life would be in danger. The old lady
ultimately decides to keep the tumour, when you get right down to it, it is her “close” and only friend…
Kontakt | Contact
VŠUP – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Zuzana Bukovinská,
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 251 098 270, mobile: +420 732 523 662, fax: +420 251 098 289, e-mail: [email protected]
Pavel Soukup (1990)
2011
Blízký přítel | TUMORrow Never Knows (short)
105
DEZERT
DESSERT
CZ 2011
4 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Anna Mastníková
ZVUK | SOUND
Anna Mastníková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Anna Mastníková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VŠUP
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Anna Mastníková
STŘIH | EDITOR
Anna Mastníková, Jiřina Pěčová
Film o třech podobách lásky, kde se partneři vzájemně omezují, laškují či se pojídají. V hlavní roli špagety
a šlehačka.
An animated film about three kinds of love, where the partners limit each other, play with each other or eat
each other up. Starring spaghetti and whipped cream in the leading roles.
Kontakt | Contact
106
VŠUP – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Zuzana Bukovinská,
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 251 098 270, mobile: +420 732 523 662, fax: +420 251 098 289, e-mail: [email protected]
Anna Mastníková (1987)
2011
2009
2009
2009
2008
2007
Dezert | Dessert (short)
Bizzarre shoe | Bizzare shoe (short)
Jako každá jiná | Like any Others (short)
Kofeinová smrt | Coffein Death (short)
Paní Kolomazníková | Madame Kolomaznikova (short)
Cukrářka | Pastry Cook (short)
DŽIHÁD MASEM
JIHAD BY MEAT
CZ 2011
15 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Natálie Císařovská
ZVUK | SOUND
Pavel Matyáš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Natálie Císařovská
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Natálie Císařovská, Martin Dušek,
Lukáš Senft
HRAJÍ | FEATURING
Valentin Kusák, Muneeb Hassan Alrawi
STŘIH | EDITOR
Matěj Beran
SHORT FILMS 11
Snímek Džihád masem se věnuje problematice soužití Čechů se stoupenci Islámu. Film konfrontuje Valentina
Kusáka, předsedajícího sdružení Antimešita, a předsedu Ústředí muslimských obcí v České republice
Muneeba Hassana Alrawiho. Spor o modlitebnu v Hradci Králové by byl tak trochu cirkusovým soubojem,
kdyby se v něm nezrcadlila problematika soužití křesťansko-ateistické civilizace s jinověrci.
The film Jihad by Meat looks at Czech people’s relationship to Muslims, juxtaposing Valentin Kusák, President
of the Anti-Mosque association, with Muneeb Hassan Alrawi, Chairman of the Main Office of Muslim
Associations in the Czech Republic. The fight over a mosque in Hradec Králové would be a slapstick comedy
if it didn’t reflect the difficult co-existence between a Christian-atheist society and other religions.
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová,
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 234 244 311, fax: +420 234 244 363, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Natálie Císařovská (1988)
2011
2011
2011
2010
2009
Džihád masem | Jihad by Meat (short)
Lovci a sběrači | Hunters and Collectors (short)
Kancelář | The Office (short)
Bez postelí | Without a Bed (short)
Ženy z Východu | Women from the East (short)
107
EVOLUCE?
EVOLUTION?
CZ 2011
12 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Michal Dubnický
ZVUK | SOUND
Tomáš Mourek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Michal Dubnický
PRODUCENT | PRODUCER
FAMO
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Michal Dubnický
STŘIH | EDITOR
Michal Dubnický
„Byl můj vzdálený pradědeček člověkem, nebo rybou?“
“Was my estranged great-grandfather a human or fish?”
Kontakt | Contact
108
FAMO, Film Academy of Miroslav Ondříček, Vladana Terčová, Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic
tel./fax: +420 382 264 212, e-mail: [email protected], www.filmovka.cz/famo/
Michal Dubnický (1981)
2011
2010
2009
2008
2007
Evoluce? | Evolution? (short)
Slimáci | Slugs (short)
Pohádka o princezně Žravěně | The Fairy Tale about
Princess Voracia (short)
Úředník a jeho velká dobrodružství | The Official’s Big
Adventure (short)
Myška Kyška a myška Hryžka | Mouse Kyška and Mouse
Hryžka (short)
HELGA L-520
HELGA L-520
CZ 2011
20 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Miloš Zvěřina
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Miška, Nelly D. Jenčíková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miloš Zvěřina
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VIA LUCIS
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Filip Sanders
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
MIRACLE FILM
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Zbyněk Mader
SHORT FILMS 11
Umělecký animovaný dokument Helga L-520 je inspirován životními osudy Helgy Weissové-Hoškové za
pobytu v terezínském ghettu – od 7. 12. 1941 do 4. 10. 1944. Vychází z originálů jedinečných kreseb
v osobním vlastnictví paní Helgy. Tento „Terezínský deník“ je věnován památce mnoha tisíců dětí
zavražděných v koncentračních táborech v době 2. světové války.
The artistic animated documentary film Helga L-520 is inspired by the true story of Helga Weiss-Hošková
(b. 1929) during her interment in the Terezín ghetto – from 7.12.1941 until 4.10.1944. The film is based on
the unique drawings that Helga made while in the camp. This „Terezin Diary“ is dedicated to the memory
of many thousands children murdered in the concentration camps during the Second World War.
Kontakt | Contact
MIRACLE FILM, Nelly D. Jenčíková, Školská 32, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 524 866, mobile: +420 722 008 006
International Sales
MARLEN MEDIA GROUP, Berehovská 2169/1, 075 01 Trebišov, Slovak Republic
e-mail: [email protected], www.marlenmediagroup.eu
109
Miloš Zvěřina (1956)
2011
1993
Helga L-520 | Helga L-520 (short)
Uvězněné sny | Imprisoned Dreams (short)
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
JÁMA
PIT-HOLE
CZ, EE 2011
23 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Stejskal
PRODUCENT | PRODUCER
FMK UTB
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Stejskal
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
BFM (EE)
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Stejskal
STŘIH | EDITOR
Jiří Stejskal
ZVUK | SOUND
Jiří Stejskal
Jáma je dokument zobrazující život ukrajinské rodiny, která se nepoddá soudobému způsobu života. Tam, kde
se staré střetává s novým, kde se transformuje něco jedinečného, vzniká konflikt. Dokument se věnuje
tématu rodiny, stejně jako nesnadným životním podmínkám, které připravil stavební projekt města Kyjeva.
Hlava rodiny Natálie se snaží udržet rodinou vilku obklopenou ve městě panelovou výstavbou. Vedle toho se
musí starat o své čtyři děti, dva manžely a malé stádo nezbedných koz. Podaří se Natálii zachovat jejich
způsob života a získat půdu natrvalo nebo bude rodina nátlakem z vyšších míst z pozemku vyhozena? Je
Ukrajina skutečně demokratickou zemí?
Pit-Hole or Яма is the story of an unusual Ukrainian family fighting against the lawlessness of the Kiev real
estate market. Nataliya, the head of the family, is trying to preserve the family house, now surrounded by
a modern housing estate. In addition to this she has to take care of her four children, two husbands and a little
herd of mischievous goats. Will Nataliya manage to maintain the family’s lifestyle and privatize the land or will
they be kicked out due to pressure from the powers that be? Is Ukraine truly a democratic country?
Kontakt | Contact
110
FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Tomáš Vynikal, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 739 201 168, e-mail: [email protected], www.fmk.utb.cz
Jiří Stejskal (1985)
2011
2011
2010
2010
2010
Jáma | Pit-Hole (short)
Jáma 2 | Pit-Hole 2 (short)
Window | Window (short)
Yes, he will call | Yes, He Will Call (short)
A Float | A Float (short)
MALÝ OKRUH POZORNOSTI
SMALL CIRCLE
OF ATTENTION
CZ 2011
25 min | Digi Beta, DVD, HDCam
REŽIE | DIRECTOR
Josef Tuka
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Josef Tuka
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Cabalka
STŘIH | EDITOR
Šimon Hájek
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Krobot, Anna Cónová, Ela Lehotská,
Jano Sedal, Tomáš Měcháček
ZVUK | SOUND
Filip Slavík
SHORT FILMS 11
Malý okruh pozornosti vypráví o Přemkovi, postarším muži, který je uznávaným divadelním hercem. Stejně jako
většina poselství divadelních her, ve kterých Přemek ztvárňuje postavy, i on si zakládá na morálním jednání.
Z tohoto důvodu představuje pro Přemka závažný problém jeho náhlá zamilovanost k mladší kolegyni z divadla.
Přemek je dlouho ženatý. Jeho manželka je nemocná: Má cukrovku, několikrát za den bere inzulín. Když nic
jiného, Přemek má k manželce alespoň základní asistenční povinnost. Podle vnitřního imperativu, Přemek bojuje
se zamilovaností k nové kolegyni, a když zamilovanost skutečně přemůže, dojde však k překvapivému zvratu.
The film Small Circle of Attention tells the story of Přemek, an older and a well-respected stage actor. He’s
trying to behave like his characters: morally and honestly. Přemek suddenly falls in love with a younger
female colleague from the theatre and, because of this life-long philosophy, he takes his feelings very
seriously. Přemek is also married. His wife of many years is ill with diabetes. She has to take insulin several
times a day. If nothing else, Přemek feels at least a basic duty to assist her. He is fighting with his own
feelings for his new young colleague. But when Přemek finally does overcome his feelings for his young
colleague, there is an unexpected reversal. Small Circle of Attention is an intimate psychological story.
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová,
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 234 244 311, fax: +420 234 244 363, [email protected], www.famu.cz
Josef Tuka (1979)
2011
2011
2010
2009
2008
Malý okruh pozornosti | A Small Circle of Attention (short)
Případy pana Janíka | The Casebook of Mr. Janík (short)
Cesta za otcem | The Way to my Father (short)
Saharské písky | Saharan Sands (short)
Strachování | Fearful (short)
2008
2007
2007
2005
2004
24 obrázků/s | 24 Pictures (short)
Odchází | Leaving (short)
Z parfumerie | From the Perfumery (short)
Zuzka | Zuzka (short)
Nitky | Threads (short)
111
NEPLAVCI
NON-SWIMMERS
CZ 2011
23 min | Digi Beta, DCP, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Šmíd
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lucia Kajánková, Jakub Šmíd
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vidu Gunaratna
HRAJÍ | FEATURING
Vendula Hlásková, Vojtěch Vondráček,
Martin Hejný, Michael Vykus, Ester
Povýšilová, Marie Ludvíková
STŘIH | EDITOR
Tomáš Vrána
ZVUK | SOUND
Jiří Gráf
Šestnáctiletá Vendula se ocitá za trest na prázdninách v opuštěném rekreačním středisku, které spravuje její
babička. Ve vesnici na konci světa se neděje vůbec nic, jen parta místních teenagerů popíjí a zabíjí svůj čas
v prázdném bazénu. Během dlouhého čekání na chvíli, kdy se bazén napustí, Vendula prožívá hořkou letní lásku.
Vendula, a 16-year-old girl, is being punished by her parents and so she finds herself spending the summer
vacation in an abandoned holiday resort where her grandmother is the caretaker. Nothing ever happens in
this village in the middle of nowhere, just a clique of local teenagers drinks and kills time in the empty pool.
Wendy experiences a bittersweet summer love affair while waiting for the moment when the pool is finally
filled with water.
Kontakt | Contact
112
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Jakub Šmíd (1984)
2011
2010
2010
2009
Neplavci | Non-Swimmers (short)
Tři sirky ozáří noc | Three Matches to Illuminate the Night
(short)
Tření | Friction (short)
Někdy někoho | Somebody Sometime (short)
2009
2008
2006
Rozřezat rozejít | Carve Up, Break Up (short)
Nehybnost | Immobility (short)
Faidra fragment | Phaedra Fragment (short)
O TONDOVI, KTERÝ SVÍTIL
SHINING TONY
CZ 2011
3 min | Digi Beta, DVD, Blue Ray
REŽIE | DIRECTOR
Filip Pošivač
ZVUK | SOUND
Filip Pošivač
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Beata Parkanová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VŠUP
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Filip Pošivač
STŘIH | EDITOR
Filip Pošivač, Jiřina Pěčová
A short animated film about a boy and his unusual handicap. Tony is a small boy and his problem is that he
shines. He constantly emits light. Other children bully him because of this handicap. But Tony is ultimately
not the only one who is different.
SHORT FILMS 11
Příběh chlapce, který svítil a tím se zcela odlišoval od ostatních dětí, které ho kvůli této vlastnosti šikanovaly.
Nakonec se ukáže, že Tonda není jediný, kdo se liší…
Kontakt | Contact
VŠUP – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Zuzana Bukovinská,
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 251 098 270, mobile: +420 732 523 662, fax: +420 251 098 289, e-mail: [email protected]
Filip Pošivač (1986)
2011
O Tondovi, který svítil | Shining Tony (short)
113
PAN POZDĚ
MR. LATE
CZ 2011
15 min | Digi Beta, DVD, Blu-ray
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Sádek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Sádek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antoan Pepelanov
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMO
HRAJÍ | FEATURING
Michal Kern, Adéla Petřeková, Jan Novotný,
Jitka Foltýnová
STŘIH | EDITOR
Pavel Kern
ZVUK | SOUND
Matouš Uhlíř
Anetina životního partnera souží výjimečná nemoc, bránící mu v opuštění společného domu. Exekuční úřad
však o dům usiluje a plánuje mladý pár vystěhovat. Aneta stojí před rozhodnutím – musí a nesmí s partnerem
opustit dům. Zvítězí rozum? Náhoda? Soucit?
Aneta’s beloved partner has a rare disease which prevents him from leaving their home. But the authorities
try to seize the house and plan to throw the young pair out of the building. Aneta is faced with a choice. She
and her partner must and simultaneously cannot leave the house. What will win out? Common sense?
Chance? Compassion?
Kontakt | Contact
114
FAMO, Film Academy of Miroslav Ondříček, Vladana Terčová, Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic
tel./fax: +420 382 264 212, e-mail: [email protected], www.filmovka.cz/famo/
Jiří Sádek (1989)
2011
2010
Pan Pozdě | Mr. Late (short)
Neříkej hop | Look Before… (short)
PÍSNĚ KOSMICKÉ
COSMIC SONGS
CZ 2011
12 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Katarina Dědičová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Katarina Dědičová, Jan Pivoňka
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMO
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Lábus, Petr Vaněk, Helena Dvořáková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Pivoňka
STŘIH | EDITOR
Lukáš Kopejtko
ZVUK | SOUND
Jiří Čupr
SHORT FILMS 11
Poslání Adama a pana Reisze je i přes jeho rutinní podobu mnohem podstatnější, než se na první pohled zdá.
Film zachycuje touhu získat odpověď na otázku, zda život ve vesmíru opravdu existuje, ale přitom poeticky
ztvárňuje pozemské city lásky a přátelství a ukazuje, že i fikce nachází své kořeny v současné realitě, která
nás obklopuje.
Despite its routine appearance, Adam’s and Mr. Reisz’s mission is much more important than it seems. The
film captures the desire to answer the question of whether life actually exists in the universe, yet poetically
portrays universal human feelings of love and friendship and shows that fiction is rooted in the contemporary
reality that surrounds us.
Kontakt | Contact
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Katarina Dědičová (1985)
2011
2011
2010
Písně kosmické | Cosmic songs (short)
Tisíce chlupů – tisíce reinkarnací | Thousands of
Whiskers – Thousands of Reincarnations (short)
Made in hell | Made in Hell (short)
115
POSLEDNÍ BLBOUN
THE LAST OF THE DODOS
CZ 2011
10 min | Digi Beta, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Novák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FMK UTB
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Novák
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Novák
STŘIH | EDITOR
Ondřej Šošolík
ZVUK | SOUND
Lukáš Tvrdoň
Indický oceán, léto 1662. Obchodní koráb ztroskotá v bouři při pobřeží ostrova Mauricius. Jediný přeživší
námořník zažije krajně nepříjemná dobrodružství s pečeným blbounem nejapným, se svéráznými obyvateli
zdejší misie a nakonec pozná pravý význam úsloví „Jsme to, co jíme“. Dobrodružný animovaný film
o neslavném osudu jednoho trosečníka, roztomilých blbounech, mlsných mniších a božím trestu za lidskou
nenažranost.
The Indian Ocean, the summer of 1662. A commercial sailing ship is wrecked in a storm by the shore of
Mauritius Island. A single sailor survives, experiencing extremely unpleasant adventures with a roasted dodo
as well as with the peculiar members of a local mission. In the end, he learns the true meaning of the proverb
“We are what we eat”. An animated adventure film by about the inglorious fate of a castaway, some cute
dodos, greedy monks and divine punishment for human greed.
Kontakt | Contact
116
FMK UTB – Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlín,
Tomáš Vynikal, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 739 201 168, e-mail: [email protected], www.fmk.utb.cz
Jiří Novák (1984)
2011
2008
2008
Poslední blboun | The Last of the Dodos (short)
Folkloreček | A Little Folklore (short)
Na stanici polární | At the Polar Station (short)
ČTYŘI SLUNCE
FOUR SUNS
CZ, DE 2012
feature | 90 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Bohdan Sláma
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Bohdan Sláma
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Diviš Marek
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká Televize, Pallas Film (DE)
HRAJÍ | FEATURING
Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, Karel Roden,
Jiří Mádl, Klára Melíšková, Igor Chmela,
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
8. 3. 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Strnad, Petr Oukropec
Fogi is a weirdo, who’s enjoying his never ending puberty. But simultaneously, Fogi is also trying to live up
to his family duties and bring up Véna, his son from the first marriage. He didn’t get married again but lives
with Jana, a post office employee. Together they have little Anicka and they all live in a flat in a small town.
At first, Jana is trying to tolerate Fogi’s moods, but her patience is running out. Fogi loses his job. On top of
that he starts to see himself in his adolescent son and realizes with horror that Véna repeats his own
mistakes. The first fights, bans and mutual misunderstandings are approaching...
UPCOMING FILMS 12
Fogi je poděs, který si libuje ve své nikdy nekončící pubertě. Fogi se však zároveň snaží naplnit rodinný život
a vychovat syna Vénu, který mu zůstal z prvního nepovedeného manželství. Podruhé už se neoženil, ale žije
s Janou, která pracuje na poště. Spolu mají malou Aničku a všichni společně bydlí v paneláku na malém
městě. Jana zpočátku snáší Fogiho úlety, ale trpělivost jí dochází. Fogi ztratí práci. Ve svém dospívajícím
synovi Fogi navíc poznává sám sebe, s hrůzou si uvědomuje, že syn opakuje jeho chyby. Přichází první hádky,
zákazy a vzájemná nedorozumění…
117
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
DONT STOP
DON’T STOP
CZ, SK 2012
feature | 100 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Richard Řeřicha
SCÉNÁŘ
Richard Řeřicha
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Žiaran
STŘIH | EDITOR
Petr Mrkous
ZVUK | SOUND
Matěj Matuška
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Evolution Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika, FilmFrame (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Patrik Děrgel, Lukáš Reichl, Jiří Kocman,
Oliver Cox, Jakub Zedníček
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
14. 6. 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zima
Je vám taky sedmnáct? Něco vás nesnesitelně štve a chcete to dostat ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas
s tím začít. To napadlo i znuděné teenagery Mikiho a Dejvida. Vzali elektrický kytary, naježili vlasy a přestali
brát ohled na svoje okolí a „No Future“ se stalo jejich heslem. DonT Stop je příběhem o tom, co se stane
během nejrychlejšího roku vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých rozhodnutí.
Chcete především prosadit svoje generačního právo na svůj vlastní životní styl, který je zcela odlišný od
života rodičů, a to i prostřednictvím drsnějších metod. Za hudební styl jste si totiž vybrali Punk. Možná jste
si ale nevšimli, že váš nejpozornější posluchač se jmenuje socialismus a píše se rok 1983.
The main plot line takes place in Prague in the year 1983, amidst the Communist-imposed “normalization”,
a suffocating atmosphere ruled over by the secret police. The story is about an eighteen-year-olds’ revolt
against authority, against social norms, against adult duties and responsibility; it is about the search for one's
own models and values. The main protagonists’ way out of the everyday dullness is to provoke through the
punk band they have formed. As the band members’ ideas and opinions become increasingly extreme, they
come into conflict with the established social rules and people’s apathy, but above all with each other.
Although the story is based on personal experiences from the early 1980s, it could have taken place at
anytime and anywhere, and is more than likely taking place somewhere right now.
118
Kontakt | Contact
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
LABYRINT
LABYRINTH
CZ 2012
feature | 90 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Houška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Houška
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Matiášek, Michael Gahut
STŘIH | EDITOR
Marek Bureš
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
StoPro Film
HRAJÍ | FEATURING
Lucie Vondráčková, Jan Zadražil,
Martin Zbrožek, Mary Coronado
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 1. 2012
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.labyrint-film.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Štefan Voržáček
Labyrinth is the story of four people. Renata wants to become a famous ournalist. Her ex-boyfriend David
wants to help her with her career as he still loves her. Honza is looking for some materials for his report
regarding structural analyses of medieval cellars. And Kiera seems to be fascinated by Prague history. When
they decide to explore subterranean Prague, it seems that nobody can rely upon anybody there. It looks like
the Labyrinth has started to play its own game. Even though they think they know what is going on, in reality
the story is much more complex. Because nobody knows what a fear is until it is experienced.
UPCOMING FILMS 12
Labyrint je příběhem čtyř lidí. Renata se touží stát významnou novinářkou. Její bývalý přítel David by jí rád
pomáhal, protože ji stále miluje. Honza hledá nové materiály pro svou disertační práci o statice středověkých
sklepů a Kiara se zdá být fascinována historií staré Prahy. Když se ale společně rozhodnou prozkoumat
pražské podzemí, ukáže se, že se na sebe vzájemně nemohou spolehnout. Jakoby Labyrint začal hrát svou
vlastní hru. Ačkoliv mají pocit, že kontrolují situaci, realita se jeví být zcela odlišná. Protože nikdo neví, co je
to strach, dokud jej neprožije.
119
Kontakt | Contact
StoPro Film, Štefan Voržáček, Konviktská 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002, e-mail: [email protected]
LÁSKA JE LÁSKA
LOVE IS LOVE
CZ 2012
feature | 105 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Milan Cieslar
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Horský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Happy Celluloid
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
HRAJÍ | FEATURING
Aneta Krejčíková, Maciej Comorek,
Simona Stašová, Ondřej Vetchý, Petr Nárožný,
Eliška Balzerová, Petr Vančura
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
19. 1. 2012
ZVUK | SOUND
Michal Deliopulos
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.laskajelaska-film.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Milan Cieslar, Richard Signieski,
Kamil Kožíšek
Osmnáctiletá Maruška žije se svým dědečkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou
lásku, jakou zatím zná jen z filmů. Svého vysněného prince skutečně potká. S Markem prožije krásné
prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání... To, že pravá láska nikdy neodkvete,
zjišťuje i Maruščin dědeček Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí
zamilovaní blázni. Je to láska s vůní marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará kolena
propadla této léčivé bylině... Nahlídneme na první opravdovou lásku mezi mladými, na krizi lásky středního
věku a na znovunalezení lásky ve stáří.
Eighteen-year-old Maruška lives with her grandfather Vlastimil and she longs to meet her prince and
experience the romantic love that she only knows from films. Then she really does meet the prince she
dreamed of. She enjoys a wonderful summer vacation and her first amorous adventure with Marek, but
also her first disappointment… Maruška’s grandfather Vlastimil also finds out that true love never withers.
He runs into his long-lost love Libuška after several years. They are like two young love-struck fools. It is
love with the scent of marihuana. The witty and colourful retiree Libuška has fallen for this medicinal herb
in her autumn years…We’ll get a glimpse of the first true love between youths, the crises of middle-aged
love and the rediscovery of love in old age.
120
Kontakt | Contact
Happy Celluloid, Milan Cieslar, Na Břevnovské pláni 16a, 169 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 235 302 298, mobile: +420 602 218 960, e-mail: [email protected], www.celluloid.cz
International Sales
Blue Sky Film Distribution, Palace Beethoven, Lázeňská 11, 118 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 224 222 398, www.blueskyfilm.cz
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
YOU KISS LIKE DEVIL
CZ 2012
feature | 115 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Marie Poledňáková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marie Poledňáková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Falcon
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
HRAJÍ | FEATURING
Kamila Magálová, Eva Holubová, Oldřich
Kaiser, Jiří Bartoška, Nela Boudová, Jiří
Langmajer
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 5. 2012
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.libasjakodabel.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Bradáč, Svatka Peschková
Volné pokračování Líbáš jako Bůh. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní
minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto
s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři
do společného života nutně stále patří.
UPCOMING FILMS 12
A sequel to You Kiss Like God. The film takes off at the moment when the old bonds of marriage are definitely
a thing of the past and Helena and František are trying to start a new life together. But, as is usually the case,
ties to the past cannot be cut just like that. It is still your family and your environment and your former partners
still inevitably belong to your shared life.
121
Kontakt | Contact
FALCON, U Nikolajky 5, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Jan Bradáč, mobile: +420 604 227 700, e-mail: [email protected]
Svatka Peschková, mobile: +420 604 221 122, e-mail: [email protected]
LÓVE
LOVE
SK, CZ 2012
feature | 90 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Kroner
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jakub Kroner
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Mario Ondriš
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
ZVUK | SOUND
Lukáš Kasprzyk
PRODUCENT | PRODUCER
Adriana Kronerová-Palkovičová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
INOUT Studio (SK)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Evolution Films
HRAJÍ | FEATURING
Michal Nemtuda, Jakub Gogál,
Kristina Svarinská
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 1. 2012
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.filmlove.cz
Hlavní hrdina Maťo žije bezstarostný život bez pravidel. Spolu se svým kamarádem z dětství Tomášem
kradou auta pro autoservis. Maťův život se radikálně změní, když potká Veroniku, do které se zamiluje.
Veronika žije slušný život studentky vysoké školy. Je z dětského domova, žije na internátě, který ji platí škola.
Stále se snaží zkontaktovat se svojí matkou, kterou nikdy neviděla. Maťo jí o sobě neříká celou pravdu, raději
chce kvůli ní změnit svůj dosavadní život. Přicházejí první rozpory mezi Maťom a Tomášem. Maťo se chce
odtrhnout od stylu života, který žil, a tak se dohodnou s Tomášem na poslední akci. Jdou vykrást benzínovou
pumpu, na které se Maťo dostane do vážných problémů.
The main protagonist Maťo lives a carefree life with no rules. He and his childhood friend Tomáš steal cars
for a car repair shop. Maťo’s life changes radically when he meets and falls in love with Veronika. Veronika
lives the respectable life of a university student. She grew up in an orphanage and lives in a boarding house
paid for by her school. She is constantly trying to contact her mother, whom she has never seen. Maťo
doesn’t tell her the whole truth about himself, and would like to change his life because of her. The first
conflicts appear between Maťo and Tomáš. Maťo wants to break free from his current way of living, so he
and Tomáš agree to one last score. They go to rob a gas station, but because of an unfortunate accident,
Maťo gets into serious problems.
122
Kontakt | Contact
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
INOUTStudio, Adriana Kronerová-Palkovičová 9, 821 08 Bratislava, Slovak Republic
mobile: +421 911 900 934, e-mail: [email protected], www.inoutstudio.sk
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MODRÝ TYGR
BLUE TIGER
CZ, DE, SK 2012
feature | 90 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Petr Oukropec
PRODUCENT | PRODUCER
Milan Kuchynka, Petr Oukropec, Pavel Strnad
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tereza Horváthová, Petr Oukropec
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Klaus Fuxjäger
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Blinker Filmproduktion (DE), Arina (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
23. 2. 2012
V botanické zahradě, která je rajským ostrovem uprostřed bujícího města, naleznou dvě děti přátelství. Ve
chvíli, kdy situace kolem nich vypadá neradostně, naleznou i modrého tygra.
In a botanical garden, an island of paradise in an otherwise bustling city, two children find friendship and,
when all looks grim, a blue tiger.
UPCOMING FILMS 12
123
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
MY BARE DIARY
CZ 2012
feature | 110 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Martin Dolenský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Hlaváč, Martin Dolenský,
Johana Rubínová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Michael Gahut
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
StoPro Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká Televize
HRAJÍ | FEATURING
Veronika Kubařová, Berenika Kohoutová,
Sandra Černodrinská, Šárka Vaculíková,
Petra Špalková, Igor Bareš, Veronika Žilková,
Simona Stašová, Jaroslav Plesl, Jakub
Prachař
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 4. 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Štefan Voržáček
Teenagerská komedie s příchutí romantiky i hořkosti vznikla podle knižního bestselleru sedmnáctileté
studentky Johany Rubínové. Johana žije s otcem a macechou, její matka zemřela, když byla malá. Před
dvěma lety zažila první velkou lásku, která skončila sebevražedným pokusem, a od té doby se Johana snaží
milostným karambolům vyhýbat. Štěstí ale nemá – s klukem, do něhož se zamiluje, se vyspí její nejlepší
kamarádka. Johana se snaží vzpamatovat ze zklamání a zároveň pátrá v rodinné historii, aby se dozvěděla
o smrti své matky. To, co zjistí, její život obrátí naruby. A Johana si musí připustit, že lidé, mezi nimiž dosud
žila, jsou jiní, než si myslela. O některých to platí v dobrém, o jiných ve zlém...
Bittersweet teenage comedy based upon the best-selling novel written by a seventeen year old girl, Johana
Rubinova. Johana lives with her father and stepmother. Her own mother passed away when Johana was
a little girl. It had been two years now, when Johana tried to commit a suicide, after experiencing a split-up
with her first big love, a boy called Simon. Since then, Johana rather tried to avoid any new love romances.
But one really cannot escape from that and she meets a new boy, Cogo. Even she is in love with him, she
is not happy. Because one day Johana finds out that he is cheating on her with her best girlfriend. Johana
is trying to recover from such a disappointment by investigating in her family history. She wants to find out
more about her mother’s death. The result of such investigation turns Johana’s life upside down. And she
has to recognize that people she lives with are really different from what she thought.
124
Kontakt | Contact
StoPro Film, Štěpán Voržáček, Konviktská 24, 110 00 Prague 1. Czech Republic
mobile: +420 775 630 002, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPÍKA HNÁTKA
CZ 2012
SUNDAY LEAGUE
feature | 90 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Prušinovský
PRODUCENT | PRODUCER
Miru Predescu, Petr Erben
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Prušinovský, Petr Kolečko
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MEDIAPRO PICTURES
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Petr Bednář
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Krobot, Luděk Sobota, Ondřej
Vetchý, David Novotný, Leoš Noha, Pavel
Kikinčuk, Jaroslava Pokorná
ZVUK | SOUND
Matěj Matuška, Michal Čech
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 3. 2012
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.okresniprebor.cz
The film Sunday League is set just before the beginning of the TV series of the same name. The film’s story
takes us back in time to Houslice and everything is once again centred around the local Slavoj football club,
its players, functionaries and, primarily, its coach Pepik Hnátek. Pepik Hnátek is a big man in Houslice. The
authoritative coach is an indispensable strategist of the district football scene and the soul of the entire club.
Football means everything to him which is something his wife finds hard to accept, but it is his heart that
is affected the most and after years of stress and nervous exertion it is slowly beginning to give up. So far
the obstinate Hnátek has been successfully hiding this fact from everyone, but when his heart is hit by its
seventeenth heart attack the experienced coach will have to decide whether to choose life or football.
Hnátek, quite logically, chooses football.
Kontakt | Contact
MediaPro Pictures, Zdeněk Sedláček, Kříženeckého nám. 1078/5 , 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 234 024 957, mobile: +420 725 491 300, e-mail: [email protected]
International Sales
MEDIAPRO DISTRIBUTION, 53 Maior Ion Coravu Str., 2nd District, 030853 Bucharest, Romania
tel.: 40 31 825 6014, www.mediaprodistribution.com
UPCOMING FILMS 12
Film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka navazuje na velmi populární televizní seriál Okresní
přebor a odehrává se v časovém období, které těsně předchází začátku seriálu. Děj filmu nás zavede zpátky
v čase do Houslic a vše se opět točí okolo místního fotbalového klubu Slavoj, jeho hráčů, funkcionářů
a především jeho trenéra Pepíka Hnátka. Pepík Hnátek je velká houslická persóna. Autoritářský trenér
nepostradatelný stratég okresního formátu a duše celého oddílu. Fotbal je pro něj všechno, což těžce nese
nejen jeho manželka Antonie, ale především jeho srdce, které po letech stresu a nervového vypětí začíná
pomalu sloužit. Dosud se to zatvrzelému Hnátkovi dařilo přede všemi úspěšně tajit, ale ve chvíli kdy jeho
srdce skolí již sedmnáctý infarkt bude se muset zkušený trenér rozhodnout zda volit život, nebo fotbal.
Hnátek se rozhodne zcela logicky pro fotbal.
125
PROBUDÍM SE VČERA
WAKING UP YESTERDAY
CZ 2012
feature | 100 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Miloslav Šmídmajer
PRODUCENT | PRODUCER
Miloslav Šmídmajer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lumír Holčák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bio Illusion
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Duba
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Mádl, Simona Stašová, Miroslav Táborský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 3. 2012
ZVUK | SOUND
Petr Stuchlík
Svérázná komedie ze studentského prostředí vypráví příběh Petra Kováře, který dostane šanci vrátit se na
chvíli do minulosti a v červnu 1989 se znovu setká se svojí životní láskou, spolužačkou Eliškou. Má to jeden
háček: je mu fyzicky znovu sedmnáct, ale zůstane mu vědomí moderního „čtyřicátníka“. Vrací do jiné
reality a nedohlédne důsledky, že bude opět zkoušený a jak školství tehdy bylo odlišné. Příběh tak
rozehrává řadu komických i provokativních situací a prostřednictvím překvapivé milostné zápletky umožní
divákům nahlédnout nebo připomenout absurditu předrevoluční doby.
This quirky student comedy tells the story of Petr Kovář, who gets the chance to return to the past for
a while and he meets the love of his life, his classmate Eliška, again in June 1989. There is one hook:
physically he is seventeen again, but his mind remains that of a modern “forty-something”. He returns to
a different reality, forgetting that he will be tested again and how the school system was different back
then. Thus the plot throws him several comical and provocative twists and through a surprising romantic
entanglement it lets the audience see and recall the absurdity of the pre-revolution era.
126
Kontakt | Contact
Bio Illusion, Barbora Červenková, Baarova 43/27 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 725 726 502, e-mail: [email protected], www.bioillusion.cz
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
A NIGHT TOO YOUNG
CZ, SL 2012
feature | 65 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Olmo Omerzu
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Bruno Hájek, Jakub Felcman, Olmo Omerzu
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
endorfilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK | SOUND
Ladislav Greiner
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Studio FAMU, Arsmedia (SL)
HRAJÍ | FEATURING
Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie Řehořová,
Vojtěch Machuta, Jan Vaši
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
22. 3. 2012
Dva kluci se den po Novém roce náhodně ocitnou v bytě mladé dívky, u níž už jsou na návštěvě dva muži.
Zde prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou. Děti se na návštěvě zapomenou, přestanou vnímat čas
a neuvědomí si, že se po nich doma už dávno shánějí, ani že je v té době už pravděpodobně hledá policie.
Na okamžik zapomenou, že jsou stále ještě děti. Popíjí, zvrací a opájí se láskou i „nestydatým, nespoutaným
a prostopášným“ světem, v němž žijí David, Kateřina a Štěpán.
UPCOMING FILMS 12
Two boys find themselves in a young girl’s flat with two other men and here they experience their first
encounter with love and sexuality. The children lose track of time. They were expected home long ago. They
drink, throw up and are intoxicated by love and “the shameless, unbridled and licentious” world in which
David, Kateřina and Štěpán live.
127
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
SIGNÁL
SIGNAL
CZ 2012
feature | 100 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Řehořek
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Hoffman
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Infinity Prague
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH | EDITOR
Ondřej Hokr
ZVUK | SOUND
Marek Hart
HRAJÍ | FEATURING
Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Karel Roden,
Bolek Polívka, Eva Josefíková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
16. 2. 2012
Do malé vesničky, tak trochu odříznuté od světa, přijíždějí mladí technici Filos a Kája, aby našli nejlepší místo
pro instalaci nové stanice pro příjem mobilního signálu. Jejich příjezd vzbudí v místních pochopitelné
očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude
vysílač stát. Ve vesnici se rozhoří souboj o výhodnou zakázku za použití všech povolených i nepovolených
zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni očekávání, do nich vkládaná, naplnit. Možná totiž
nejsou to, za co se vydávají…
Two young technicians, Filos and Kája, come to a small village that is a bit cut off from the rest of the world
in order to find the best place to install a new station for the reception of a cell phone signal. Their arrival
understandably arouses a feeling of expectation among the locals, especially when they learn of the
interesting financial reward for the owner of the land on which the transmitter will stand. A fight flares up
in the village over this reward, and all weapons, those permitted and those not, are put into use. Of course,
there is also the question of whether Filos and Kája will be able to live up to the expectations that have been
placed on them. Maybe they aren’t even who they claim to be…
128
Kontakt | Contact
Infinity Prague, Tomáš Hoffman, Kunětická 2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 724 102 118, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
SOUKROMÝ VESMÍR
PRIVATE UNIVERSE
CZ 2012
documentary | 118 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Helena Třeštíková
PRODUCENT | PRODUCER
Kateřina Černá, Pavel Strnad
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Helena Třeštíková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ, Česká Televize
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vlastimil Hamerník, Jiří Chod, David Cysař
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 1. 2012
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Lukáš Moudrý
Honza was born in 1974 into the cheerless era of socialism in Czechoslovakia. At that time, his parents
Jana and Petr lived in one room in the apartment of Jana’s divorced mother and her widowed grandmother.
A few years later, the family moved from Prague to Liberec where Petr found a job and a little house for
the family. When Honza was born, his father began writing a family chronicle and he has continued to do
so for 37 years. “Private Universe“ show not only the life of one ordinary family, but also how the Czech
society has changed in last four decades. Who are we, where do we come from and where do we go?
UPCOMING FILMS 12
Honza se narodil v roce 1974 do nevlídné éry socialismu v Československu. V té době, jeho rodiče Jana
a Petr žili v jedné místnosti, společně s ovdovělou Janinou babičkou. O několik let později se rodina
přestěhovala z Prahy do Liberce, kde Petr našel zaměstnání a domek pro rodinu. Když se narodil Honza,
jeho otec začal psát rodinnou kroniku a pokračoval po dobu 37 let. Tento časoměrný dokument nám
ukazuje nejen život jedné obyčejné rodiny, ale také, jak se česká společnost změnila v posledních čtyřech
desetiletích. Kdo jsme, kde jsme přišli a kam jdeme?
129
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ŠKOLNÍ VÝLET
THE SCHOOL TRIP
CZ 2012
feature | 90 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Petr Šícha, Tomáš Magnusek
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Magnusek, Jan Lengyel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Magnusek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MAGNUSFILM
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
HRAJÍ | FEATURING
Libuše Švormová, Jana Švandová, Stanislav
Zindulka, Miriam Kantorková, Lubomír Lipský,
Tomáš Magnusek, Bořivoj Navrátil
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
23. 2. 2012
Parta spolužáků jé pozvána na pobyt do lázní, kde zažívá spousty peripetií, vtipných situací ale i osobních
dramat. Souběžně s tím můžeme sledovat příběh mladého zlodějíčka, který nastoupí do luxusního hotelu jako
kuchař a prožije tam svou první velkou lásku, když se zamiluje do krásné pokojské.
A group of classmates is invited to come to stay at a spa, experiencing lots of surprises, funny situations and
even personal drama. At the same time we can follow the story of a young petty thief who is hired by a luxury
hotel as a cook and ends up experiencing his first big romance when he falls in love with a beautiful
chambermaid.
130
Kontakt | Contact
MAGNUSFILM, Tomáš Magnusek, Běloveská 1676, 547 01 Náchod 5, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.magnusfilm.cz
TADY HLÍDÁM JÁ
WATCHDOG
CZ 2012
feature | 115 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Juraj Šajmovič
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petra Ušelová, Petr Kazda, Juraj Šajmovič
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Juraj Šajmovič, Jaroslav Ptáčník
STŘIH | EDITOR
Miloš Málek
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
PRODUCENT | PRODUCER
Beatriz Šajmovičová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Road Movies
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír
Javorský, Lukáš Vaculík, Simona Stašová,
Pavel Nový, Iva Pazderková, Lukáš Latinák,
Klára Jandová, Ester Kočičková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 4. 2012
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.tadyhlidamja.com
Neposedné osmileté holčičce Kačence pořídí dědeček Mojmír jezevčíka Huga, který funguje jako její ochránce
a kamarád. Hugo pomůže Kačence s likvidací necitlivého otčíma a oba společně pozitivně ovlivní osud všech
lidí kolem nich. Rodinný film pro všechny generace, jehož posláním není pouze dobře pobavit diváka, ale
otevřít v něm i emocionální rovinu chápání mezilidských vztahů. Ukazuje, jak se dítě může cítit ve společnosti
osamoceně, i když navenek o něj jeho blízcí velice kvalitně pečují.
UPCOMING FILMS 12
A family movie for all generations whose aim is not only to entertain viewers, but also to open their hearts
to understanding human relationships. It shows how a child can feel lonely in a society, even though her
family is apparently taking good care of her. Kathy, a restless eight-year-old girl, gets a dachshund named
Hugo from her grandfather Mojmir. The dog acts as her friend and guardian and helps Kathy to get rid of
her ruthless stepfather while together they have a positive influence on everyone around them.
131
Kontakt | Contact
Road Movies, Beatriz Šajmovičová, V Lukách 335, 252 68 Středokluky, Czech Republic
mobile: +420 723 009 964, e-mail: [email protected], [email protected]
VRÁSKY Z LÁSKY
OLDIES BUT GOLDIES
CZ 2012
feature | 95 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Strach
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šec
STŘIH | EDITOR
Jan Mattlach
ZVUK | SOUND
Radim Hladík jr.
PRODUCENT | PRODUCER
Jaroslav Bouček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
BUC-FILM
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Jiří Strach, Mat Film,
Barrandov Studio
HRAJÍ | FEATURING
Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan
Trojan, Jiřina Jirásková, Simona Stašová,
Lenka Vlasáková, Taťjana Medvecká, Viktor
Preiss, Josef Somr, Tatiana Vilhelmová, Aňa
Geislerová, Oldřich Navrátil, Marek Taclík,
Radek Holub
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
19. 4. 2012
Každý člověk potřebuje určitou motivaci, pocit smyslu, aby jeho život měl nějakou cenu. Ve stáří se tato
základní hodnota hledá mnohem hůře než dřív. Otův čin spočívá ve splnění dávného snu o krásné herečce
Janě. Dřív, dokud měl dost sil a ona byla mladá a krásná, neměl dost odvahy ji vyhledat. Jana nabízené gesto
přijme, protože i ona se cítí být na konci. Prožijí spolu dva dny na útěku. Dva dny, které vrátí jejich životům
ztracený smysl.
Everybody needs to find some kind of motivation, a feeling that there is sense to his life. It is much harder
to find this basic value when one gets older. Ota’s act consists of the fulfilment of his long-standing dream
of the beautiful actress Jana. Earlier, when he was still full of vigour and she was young and beautiful, he
couldn’t find the courage to approach her. Now Jana accepts his gesture because she also feels she is
nearing the end of her rope. They spend two days together on the run, two days that return the sense
they have lost from their lives.
132
Kontakt | Contact
BUC-FILM, Jaroslav Bouček, Čs. Armády 405/8, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 251 819, mobile: +420 251 819 441, e-mail: [email protected], www.bucfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ZEJTRA NAPOŘÁD
SAY FOREVER
CZ 2012
feature | 90 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Rudolf Havlík
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Rudolf Havlík
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Václav Tlapák
STŘIH | EDITOR
Boris Machytka
ZVUK | SOUND
Karel Jaroš
PRODUCENT | PRODUCER
Lukáš Kaplan
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FilmProduction
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Bio Art Production, Filmpark (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Pavel Batěk, Vica Kerekes, Jitka Sedláčková,
Filip Blažek, Anna Kulovaná, Veronika Nová,
Oldřich Vlach, Petr Batěk, Radek Zima, Jan
Přeučil, Klára Issová, Ladislav Županič
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
19. 4. 2012
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.zejtranaporad.cz
This comedic road movie tells the story of Petr Kraus, a businessman who has got some problems. He is
forced to take care of one unpleasant financial debt before his next foreign business trip. During his week-long
trip he has to find enough money to get rid of the enforcers and, at the same time, he resolves to get his
personal life on track and so he arranges some dates with a few women that he would like to get to know.
But of course nothing goes according to plan and if it wasn’t for his friends Tereza and Pavel, his trip would
not have turned out very well at all. Petr is running out of time and so not only is he forced to step on the gas,
but he also has to decide what direction he wants his life to take.
UPCOMING FILMS 12
Roadmovie komedie vypráví příběh Petra Krause, obchodníka, který má problémy. Před svou další zahraniční
cestou je nucen vyřešit jeden nepříjemný finanční dluh. Na své týdenní cestě musí sehnat dost peněz, aby
se zbavil vymahačů a zároveň si usmyslí, že stihne vyřešit i svůj osobní život a dohodne si schůzky s několika
ženami, které by chtěl poznat. Nic ovšem nejde podle plánu a nebýt kamarádky Terezy a jeho dobrého přítele
Pavla, jeho cesta by nedopadla nejlépe. Petrovi ubývá čas, a proto je nucen nejen přitlačit na pedál plynu,
ale musí se také rozhodnout, jakým směrem se ve svém dalším životě vydá.
133
Kontakt | Contact
FilmProduction, Lukáš Kaplan,
mobile: +420 776 252 688, e-mail: [email protected], www.filmproduction.cz
International Sales
Blue Sky Film Distribution, Palace Beethoven, Lázeňská 11, 118 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 224 222 398, www.blueskyfilm.cz
STATISTICKÉ ÚDAJE
FACTS AND FIGURES
TOP 20 V ROCE 2011 | TOP 20 IN 2011
Poř.
Rank
1
2
3
4
Český název
Title
Muži v naději
Harry Potter a relikvie smrti –
2. část
Šmoulové
Lidice
Anglický název
Země
English Title
Country
Men in Hope
CZ
Harry Potter and the Deathly Hallows: US
Part II
Smurfs, The
US
Lidice
CZ, SK
5
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
6
Twilight Saga: Rozbřesk – 1. část
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Auta 2
Na vlásku
Transformers 3
Perfect Days – I ženy mají své dny
Králova řeč
Saxána a Lexikon kouzel
Kocour v botách
Nevinnost
Čertova nevěsta
Rio
Kung Fu Panda 2
Méďa Béďa
V peřině 3D
Černá labuť
Pirates of the Caribbean:
On Stranger Tides
Twilight Saga, The: Breaking Dawn
– Part 1
Cars 2
Tangled
Transformers: Dark of the Moon
Perfect Days
The King’s Speech
Saxana
Puss in Boots
Innocence
Devil’s Bride
Rio
Kung Fu Panda 2
Yogi Bear
The Magical Duvet 3D
Black Swan
Distributor
Distributor
Falcon
Warner Bros
Premiéra Návštěvnost
Tržby/Kč
Premiere Admissions Box Office/CZK
25/8/11
852 199
94 349 896
14/7/11
708 718
93 988 538
11/8/11
2/6/11
519 188
511 064
61 273 305
49 581 197
US
Falcon
Bioscop/
Magic Box
Falcon
19/5/11
456 061
60 830 633
US
Bontonfilm
17/11/11
304 249
34 196 736
US
US
US
CZ
BR
CZ
US
CZ
CZ
US
US
US
CZ
US
Falcon
Falcon
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Film Europe
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Warner Bros
Hollywood
Bontonfilm
28/7/11
27/1/11
30/6/11
3/11/11
10/3/11
15/9/11
1/12/11
20/1/11
28/4/11
14/4/11
2/6/11
3/2/11
16/6/11
10/2/11
258 507
224 532
206 526
199 860
188 823
184 053
168 661
164 501
162 094
157 136
149 083
142 452
130 915
129 793
30 313 829
25 257 465
28 445 911
23 026 896
19 060 105
16 628 077
21 408 812
17 826 338
12 532 407
17 956 599
16 767 639
20 161 910
14 035 231
14 459 093
TOP 20 ČESKÝCH FILMŮ V ROCE 2011 | CZECH FILMS TOP 20 IN 2011
Poř.
Rank
1
2
Český název
Title
Muži v naději
Lidice
Anglický název
English Title
Men in Hope
Lidice
Perfect Days
CZ
Saxana
CZ
Innocence
CZ
Devil’s Bride
CZ
The Magical Duvet 3D
CZ
Alois Nebel
CZ, DE, SK
Fimfarum Third Time Lucky 3D
CZ
10
11
12
13
14
15
Perfect Days – I ženy mají své dny
Saxána a Lexikon kouzel
Nevinnost
Čertova nevěsta
V peřině 3D
Alois Nebel
Fimfárum – Do třetice všeho
dobrého 3D
Bastardi
Hranaři
CZECH-MADE-MAN
Odcházení
Nickyho rodina
Autopohádky
Bastards 2
Edgemen
CZECH-MADE-MAN
Havel’s Leaving
Nicky’s Family
Car Fairy Tales
CZ
CZ
CZ
CZ
SK, CZ
CZ
16
17
18
19
20
Micimutr
Rodina je základ státu
Vendeta
WesternStory
Dům
Micimutr
Long Live the Family
Vendetta
Westernstory
The House
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ, SK
3
4
5
6
7
8
9
134
Země
Country
CZ
CZ, SK
Distributor
Distributor
Falcon
Bioscop/
Magic Box
Bontonfilm
Film Europe
Bontonfilm
Bontonfilm
Hollywood
Aerofilms
Bioscop/
Magic Box
Pegasfilm
Falcon
Falcon
Bontonfilm
Bontonfilm
Bioscop/
Magic Box
Cinemart
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Falcon
Premiéra Návštěvnost
Tržby/Kč
Premiere Admissions Box Office/CZK
25/8/11
852 199
94 349 896
2/6/11
511 064
49 581 197
3/11/11
15/9/11
20/1/11
28/4/11
16/6/11
29/9/11
10/2/11
199 860
184 053
164 501
162 094
130 915
103 195
73 224
23 026 896
16 628 077
17 826 338
12 532 407
14 035 231
9 839 769
7 362 875
27/10/11
1/12/11
28/4/11
24/3/11
3/2/11
17/3/11
52 610
50 668
49 553
48 900
48 113
27 966
5 567 715
6 065 593
5 608 980
4 515 616
2 651 292
1 957 073
17/11/11
13/10/11
24/11/11
19/5/11
20/10/11
25 089
16 123
15 275
14 659
13 760
1 999 051
1 640 612
1 742 465
1 328 676
1 528 223
PREMIÉRY V ČESKÝCH KINECH 1999–2011 | RELEASES IN CZECH CINEMAS 1999–2011
Rok
Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Premiéry
Releases
159
164
174
197
208
192
193
234
209
200
253
239
247
Návštěvnost
Admissions
8 371 000
8 719 000
10 363 000
10 693 000
12 140 000
12 046 000
9 479 000
10 400 476
10 729 733
11 484 101
11 037 458
11 504 041
10 789 760
Tržby/Kč
Box Office/CZK
496 063 000
593 020 000
817 682 000
946 005 000
1 084 010 000
1 105 870 000
854 486 000
975 604 852
1 034 637 809
1 126 061 979
1 151 542 340
1 271 441 057
1 209 874 087
Průměrné vstupné
Avg. Ticket Price
59,3
68,0
78,9
88,5
89,3
91,8
90,1
93,8
96,4
98,1
104,3
110,5
112,1
Podíl %
Share %
25,3
23,2
30,0
12,6
25,0
23,9
25,1
31,1
32,4
40,6
23,3
37,5
26,0
Tržby/Kč
Box Office/CZK
118 718 000
121 824 000
209 649 000
95 544 000
257 325 000
259 558 000
208 487 000
300 328 267
335 721 221
447 037 653
241 676 448
425 892 713
284 289 981
Podíl %
Share %
23,9
20,5
25,6
10,1
23,7
23,5
24,4
30,8
32,4
39,7
21,0
34,4
23,4
ČESKÉ FILMY 1999–2011 | CZECH FILMS 1999–2011
Rok
Year
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Premiéry
Releases
19
20
17
20
15
23
23
23
20
38
44
38
49
Návštěvnost
Admissions
2 121 000
2 025 000
3 112 000
1 346 000
3 032 000
2 873 000
2 382 000
3 232 516
3 475 018
4 656 941
2 571 545
4 317 857
2 806 413
* celovečerní české hrané a dokumentární filmy s premiérou v roce 2011 (vč. minoritních koprodukcí, bez obnovených premiér a pásem filmů) |
feature-length Czech live-action and documentary films with premieres in 2011 (including minority co-productions, excluding premieres)
ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC
Počet stálých kin | Number of Theaters (2011) *
Počet pláten | Number of Screens (2011) *
Počet míst | Number of Seats (2011) *
Počet multiplexů | Number of Multiplexes (2011)
Počet obyvatel | Population (30. 9. 2011)
Měna | Currency
Kurz | Exchange Rate (31. 12. 2011)
HDP | GDP (2010)
HDP na 1 obyv. | GDP per Capita (2010)
Průměrná měsíční mzda | Average Monthly Wage (2011)
Míra inflace | Inflation Rate
* včetně multiplexů | included Multiplexes
610
806
216 905
26
10 548 527
Czech crown
1 EUR = 25,785 CZK, 1 USD = 19,727 CZK
3 775,2 mld. CZK / 155,8 bn. EUR
358 957 CZK / 14 814.569 EUR
24 089 CZK / 934,225 EUR
1,9 %
135
KONTAKTY
CONTACTS
INSTITUCE | INSTITUTIONS
ORGANIZACE | ORGANIZATION
Eurimages
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 211, fax: +420 267 072 273
e-mail: [email protected]
APA – Asociace producentů v audiovizi
APA – Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 302, fax: +420 221 105 303
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
Česká filmová komora
Czech Film Chamber
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 210, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmovakomora.cz
www.filmovakomora.cz
APD – Sdružení autorů animovaného filmu
APD – Association of Animated Film
Authors
Na Doubkové 8, 150 00 Praha 5
tel.: +420 251 563 200, fax: +420 251 565 203
e-mail: apd@animation.cz
České filmové centrum | Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 321–322
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz
Evropská audiovizuální observatoř
European Audiovisual Observatoty
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 360, fax: +420 224 322 558
e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz
MEDIA Desk ČR
MEDIA Desk Czech Republic
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 209–210
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@mediadeskcz.eu
www.mediadeskcz.eu
Ministerstvo kultury ČR –
Odbor médií a audiovize
Ministry of Culture Czech Republic –
Media Department
Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
tel.: +420 257 085 315, fax: +420 224 322 558
e-mail: helena.frankova@mkcr.cz
Národní filmový archiv
National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Praha 3
tel.: +420 271 770 500, fax: +420 271 770 501
e-mail: nfa@nfa.cz, www.nfa.cz
NIPOS – The National Information
and Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 900, fax: +420 221 507 929
e-mail: nipos@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz
136
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Council for Radio and Television
Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2
tel.: +420 274 813 830, fax: +420 274 810 885
e-mail: info@rrtv.cz, www.rrtv.cz
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie | The Czech State
Fund for the Support and
Development of Czech Cinematography
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 247, fax: +420 224 321 053
e-mail: fondkino@mkcr.cz, www.mkcr.cz
Asociace českých filmových klubů
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989, fax: +420 572 501 400
e-mail: produkce@acfk.cz, www.acfk.cz
Asociace českych kameramanů
Association of Czech Cinematographers
Senovážné nám. 23, 112 82 Praha 1
tel.: +420 224 142 010
e-mail: pkz@quick.cz, www.ceskam.cz
Asociace provozovatelů kin
Cinema Exhibitors’ Association
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 625 307
www.kinari.cz
Asociace režisérů a scenáristů
Association of Directors and
Screenwriters
Karlovo nám. 19, 120 00 Praha 2
mobile: +420 737 520 099
e-mail: info@aras.cz, www.aras.cz
CEFS – Česká společnost pro filmová
studia | Czech Society for Film Studies
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: cefs.cz@gmail.com, www.cefs.cz
ČFTA – Česká filmová a televizní akademie
Czech Film and Television Academy
Chlumova 7, 130 00 Praha 3
tel.: +420 255 707 333, fax: +420 255 707 303
e-mail: info@cfta.cz, www.cfta.cz
Czech Film Commission
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 254, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
Herecká asociace | Actors Association
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 224 142 672, fax: +420 224 142 690
e-mail: hereckaa@cmkos.cz
www.hereckaasociace.cz
Institut dokumentárního filmu
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel/fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@dokweb.net, www.dokweb.net
FITES – Český filmový a televizní svaz
FITES – Czech Film and Television Union
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
e-mail: info@fites.cz, www.fites.cz
Unie filmových distributorů
Film Distributors’ Union
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
tel/fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz
VÍCE NA | FOR MORE INFORMATION VISIT
WWW.FILMCENTER.CZ
DISTRIBUTOŘI | DISTRIBUTORS
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 224 947 566
fax: +420 222 585 345
e-mail: info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz
Asociace českých filmových klubů
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště
tel./fax: +420 527 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz, www.acfk.cz
Bioscop
Na Klikovce 7, 140 00 Praha 4
tel.: +420 221 436 305, fax: +420 221 436 100
e-mail: info@bioscop.cz, www.bioscop.cz
Blue Sky Film Distribution
Palace Beethoven Lázeňská 11, Praha 1
tel.: +420 224 222 398, fax: +420 224 233 529
e-mail: info@bsfd.cz, www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5
tel.: +420 257 415 111–112
fax: +420 257 415 113
e-mail: bonton@bontonfilm.cz
www.bonton-film.cz
CinemArt
Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Praha 1
tel.: +420 224 949 110, fax: +420 221 105 220
e-mail: info@cinemart.cz, www.cinemart.cz
Doc Alliance Films
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 777 613 094, fax: +420 224 214 858
e-mail: info@docalliancefilms.com
www.docalliancefilms.com
Falcon
U Nikolajky 5/833, 150 00 Praha 5
tel.: +420 224 422 244, fax: +420 224 422 240
e-mail: falcon@falcon.cz, www.falcon.cz
PRODEJCI | SALES
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 411 619, fax: +420 221 411 699
e-mail: artcam@artcam.cz, www.artcam.cz
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 436 100, fax: +420 221 436 105
e-mail: sales@aqs.cz, www.aqs.cz
Hollywood Classic Entertainment
Psohlavců 8, 147 01 Praha 4
tel.: +420 226 224 111, fax: +420 226 224 110
e-mail: hce@hce.cz, www.hce.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 814 445, fax: +420 224 814 447
e-mail: david.budsky@bonton.cz
www.ateliery.cz
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Praha 8
tel.: +420 286 587 028
www.intersonic.cz
Magic Box
Na Klikovce 7/367, 140 00 Praha 4
tel.: +420 221 436 424, fax.: +420 221 436 405
e-mail: magicbox@magicbox.cz
www.magicbox.cz
OutCome
Jižní náměstí 946/23,141 00 Praha 4
tel.: +420 776 066 165, fax: +420 271 750 751
e-mail: jarmila@outcome.cz
Pegasfilm
Bavorská 856, 155 41 Praha 5
tel.: +420 224 451 122
e-mail: produkce@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
SPI International Czech Republic
Bránická 1950/209, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 216 318
fax: +420 261 221 375
e-mail: spi@spi-film.cz, www.spi-film.eu
Warner Bros, ČR
Soukenická 13, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 296 580 333
e-mail: info@warnerbros.cz,
www.warnerbros.cz
Cinepol International
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 234 648 660, fax: +420 234 648 666
e-mail: john.riley@cinepol.com
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Film Europe
Bránická 209, 142 00 Praha 4
tel.: +420 739 592 040
e-mail: info@filmeurope.eu, ww.filmeurope.eu
Filmexport Prague Distribution
Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4
tel.: +420 244 014 217/218
e-mail: filmexport@volny.cz
OutCome
Jižní náměstí 946/23,141 00 Praha 4
tel.: +420 776 066 165, fax: +420 271 750 751
e-mail: jarmila@outcome.cz
Simply Cinema
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
tel./fax: +420 251 819 441
e-mail: office@simplycinema.cz
Taskovski Films – Irena Taskovski
463 Russell Court, Woburn Place,
London WC1H 0NL, United Kingdom
mobile: +44 795 710 5672
e-mail: info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
137
REJSTŘÍK ANGLICKÝCH NÁZVŮ
INDEX OF ENGLISH TITLES
Alois Nebel
31 Endings / 31 Beginnings
5 CZK
A Catapult of Fate
A Night Too Young
A Private Universe
A Small Circle of Attention
Abused
All for the Good of the World and Nošovice
Bastards 2
Blue Tiger
Car Fairy Tales
Copper Age
Cosmic Songs
Czech Made Man
Dessert
Devil’s Bride
Don’t Stop
Edgemen
Eighty Letters
Em and I
Evolution?
Fimfarum Third Time Lucky 3D
Flower Buds
Four Suns
From Cherries to Cherries
Generation Singles
Gypsy
Havel’s Leaving
HELGA L-520
In Sight
Innocence
Into Oblivion
Jihad by Meat
Labyrinth
Les Bien-aimés
Lidice
Long Live the Family
Love
Love is Love
138
6
58
104
86
127
129
111
102
98
10
123
8
62
115
14
106
16
118
22
36
64
108
20
42
117
80
68
12
34
109
76
30
72
107
119
56
24
46
122
120
Men in Hope
Micimutr
Mr. Late
My Bare Diary
My Father George Voskovec
Nicky’s Family
Non-Swimmers
Nothing against Nothing
OLDIES BUT GOLDIES
On the Outside
Perfect Days
Pit-Hole
Race to the Bottom
Retraining
Saint Helena Island
Saxana
Say Forever
Shining Tony
Signal
Solar Eclipse
Sunday League
Tantra
The Day After a Long Night
The Epochal Trip of Mr. Tříska’s to Russia
The House
The Last of the Dodos
The Magical Duvet
The Obscurantist and His Lineage or The Pyramids’ Tearful Valley
The School Trip
The Tripoint
Theatre Svoboda
Trafačka – Temple of Freedom
TUMORrow Never Knows
Vendetta
Waking Up Yesterday
Watchdog
Westernstory
When Stone Speaks
You Kiss Like a Devil
28
26
114
124
74
78
112
32
132
96
40
110
100
44
38
48
133
113
128
84
125
88
82
66
18
116
50
90
130
94
60
92
105
52
126
131
54
70
121
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ
INDEX OF CZECH TITLES
Alois Nebel
31 konců / 31 začátků
5 Kč
Autopohádky
Bastardi 2
Blízký přítel
Cigán
Czech Made Man
Čertova nevěsta
Čtyři slunce
Dezert
Divadlo Svoboda
Doba Měděná
DonT stop
Dům
Džihád masem
Em a On
Epochální výlet pana Třísky do Ruska
Evoluce?
Fimfárum do třetice všeho dobrého 3D
Generace Singles
HELGA L-520
Hranaři
Jáma
Když kámen promluví
Labyrint
Láska je láska
Líbáš jako ďábel
Lidice
Lóve
Malý okruh pozornosti
Micimutr
Milovaní
Modrý tygr
Mrtvá trať
Můj otec George Voskovec
Můj vysvlečenej deník
Muži v naději
Nadohled
Neplavci
6
58
104
8
10
105
12
14
16
117
106
60
62
118
18
107
64
66
108
20
68
109
22
110
70
119
120
121
24
122
111
26
56
123
72
74
124
28
76
112
Nevinnost
Nic proti ničemu
Nickyho rodina
O Tondovi, který svítil
Od višní do višní
Odcházení
Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka
Osmdesát dopisů
Ostrov svaté Heleny
Pan pozdě
Perfect days – I ženy mají své dny
Písně kosmické
Po dlouhé noci den
Pod sluncem tma
Poslední blboun
Poupata
Probudím se včera
Příliš mladá noc
Rekvalifikace
Rock života
Rodina je základ státu
Saxána a Lexikon kouzel
Signál
Soukromý vesmír
Školní výlet
Tady hlídám já
Tantra
Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid
Trafačka – Chrám svobody
Trojmezí
V peřině
Vendeta
Venku
Vše pro dobro světa a Nošovic
Vrásky z lásky
Westernstory
Závod ke dnu
Zejtra napořád
Zneužívaný
30
32
78
113
80
34
125
36
38
114
40
115
82
84
116
42
126
127
44
86
46
48
128
129
130
131
88
90
92
94
50
52
96
98
132
54
100
132
102
139
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
Benešová, Ivanna
Boršková, Jana
Brabec, F. A.
Bystřičan, Ivo
Ciccotti, Marek
Cieslar, Milan
Císařovská, Natálie
Dedičová, Katarina
Dlouhý, Saša
Dolenská, Martin
Dubnický, Michal
Dufková, Kristina
Gogola, Jan ml.
Havel, Václav
Havlík, Rudolf
Hejna, Jakub
Honoré, Christophe
Houška, Tomáš
Hřebejk, Jan
Janeček, Vít
Jirásky, Zděněk
Kadrnka, Václav
Karas, Vít
Klusák, Vít
Kohák, Jakub
Kroner, Jakub
Kudrna, Tomáš
Lengyel, Jan
Liová, Zuzana
Luňák, Tomáš
Mareček, Martin
Marek, Petr
Mastníková, Anna
Michálek, Vladimír
Mináč, Matej
Nellis,m Alice
Nikolaev, Petr
Novák, Jiří
Omerzu, Olmo
Ondruš, Miroslav
Oukropec, Petr
Peška, Vlastimil
Pixa, Libor
140
102
80
50
62
104
120
107
115
92
124
108
20
86
34
133
60
56
119
30
100
42
36
26
98
8
122
82
10
18
6
84
32
106
64
78
40
24
116
127
52
123
54
8
Počtová, Jana
Pojar, Břetislav
Poledňáková, Marie
Poltikovič, Viliam
Pospíšilová, Vlasta
Pošivač, Filip
Prušinovský, Jan
Rafani
Remunda, Filip
Rudínská, Libuše
Řehořek, Tomáš
Řehořek, Tomáš
Řeřicha, Richard
Řezníčková, Klára
Sádek, Jiří
Sedláček, Robert
Sláma, Bohdan
Slováková, Andrea
Sobková, Veronika
Soukup, Pavel
Stejskal, Jiří
Strach, Jiří
Súkup, David
Šajmovič, Juraj
Šícha, Petr
Šimůnek, Vlastimil
Šmíd, Jakub
Šmídmajer, Miloslav
Špidla, Šimon
Štancel, Vlado
Šulík, Martin
Tomáš Magnusek
Troška, Zděněk
Třeštíková, Helena
Tuček, Benjamin
Tuka, Josef
Vachek, Karel
Váša, františek
Vejdělek, Jíří
Vorlíček, Václav
Zelenka, Tomáš
Zvěřina, Miloš
Žabka, Michal
68
8
121
70
20
113
125
58
66
74
14
128
118
94
114
46
117
76
96
105
110
132
20
131
130
38
112
126
72
44
12
130
16
129
88
111
90
8
28
48
22
109
8
International Festival of Animated Films
3 - 8 | 5 | 2012 | T Ř E BOŇ
CZECH REPUBLIC
Call for Entries!
1 | 11 | 2011 - 20 | 2 | 2012
www.anifilm.cz
CZ
EN
6RXWČåQtVHNFH
Competition Sections
1) Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů
a) Filmy pro dospělého diváka
b) Filmy pro děti
2) Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů
3) Česko-slovenská soutěž studentských animovaných filmů
1) International Competition of Animated Feature Films
a) Films for Grown-Ups
b) Films for Children
2) International Competition of Animated Short Films
3) Czech-Slovak Student Competition
Bohatý nesoutěžní program:
Rich non-competition programme:
retrospektivy, přehlídky, animované trháky, Work in Progress,
retrospectives, tributes, animated blockbusters, Work in Progress,
Game Day, Dílny animace, výstavy, divadla, koncerty, video mapping.
Game Day, Animation workshops, exhibitions, theatre
performances, concerts, video mapping
ONE ENO
WORLD
DLROW
International
sthHuman
giR namRights
uH lanoitanretnI
Documentary
lavFilm
itseFFestival
mliF yratnemucoD
14TH EDITION • March 6 –15, 2012 • Prague, Czech Republic
One World International Human Rights Documentary Film Festival is the
largest human rights film festival in the world.
One World features engaging and thought provoking documentary filmmaking
that also demonstrates a high level of artistic quality.
One World shows over one hundred films every year from all over the world
and invites many filmmakers and guests. Annually, One World has a total
attendance of more than 100 000 viewers.
One World festival program consists of the Main Competition of feature
length documentaries, the Right to Know Competition for investigative
documentaries, thematic categories, retrospectives, workshops, and
numerous special events for public and for film professionals.
ONE WORLD
People in Need • Safarikova 24 • 120 00 Prague 2 • Czech Republic
program@oneworld.cz • www.oneworld.cz
25. Festival
of Czech Films
22–28 April, 2012
• New Czech Films
• ZOOM: Polish Film
• Retrospectives
• Industry Days
• etc.
www.filmfestfinale.cz
52
ZLÍN FILM FESTIVAL
The 52nd International Film Festival for Children and Youth
DAYS OF IRISH CINEMA
May 27 – June 3, 2012
Zlín, Czech Republic,
Europe
www.zlinfest.cz
9. FRESH FILM
FEST
INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF FIRST
FEATURES
AND STUDENT
FILMS
freshfilmfest.net
call for entries
deadline – april 30, 2012
Vydáno za přispění | Published with the support of
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie
The Czech State Fund for the Support and
Development of Czech Cinematography
ČESKÉ FILMY 2011 – 2012
CZECH FILMS 2011 – 2012
vydalo České filmové centrum (ČFC) | published by the Czech Film Center (CFC)
ČFC je provozováno Českou filmovou komorou. |
The Czech Film Center is operated by Czech Film Chamber.
Statistické údaje poskytla Unie filmových distributorů, Český statistický úřad a Česká národní banka. |
Statistical information provided by the Union of Film Distributors, the Czech Statistical Office
and the Czech National Bank.
produkce katalogu | catalogue editor: Lenka Šindelářová
překlady | translation: Christopher Kent Kasha
grafická úprava | graphic design: Cellula – Pavel Rakušan
tisk | printed by: T.A.Print
WWW.FILMCENTER.CZ
© Česká filmová komora 2011
ISBN 978-80-904607-3-7
The Czech Republic gives you
20% more movie for your money
Bring your project to the Czech Republic for diverse locations, excellent crews,
world-class facilities and now a 20% rebate on local spend.
We can show you how to access the new rebate and answer all your questions
about shooting in the Czech Republic. We speak Filmmaking.
Czech Film Commission | Národní 28 | CZ-11000 Prague
phone +420 221 105 254 | mobile +420 724 329 956
info@filmcommission.cz | www.filmcommission.cz
years of support
THE CZECH REPUBLIC IS PROUD
TO CELEBRATE 10 YEARS
OF MEMBERSHIP IN THE MEDIA
PROGRAMME
MEDIA – European Union support programme
for the audiovisual industry
PRODUCERS’ SUPPORT
– Development of film, television
and interactive projects
– Television co-productions
– Access to finance
DISTRIBUTION
– Distribution of European films
– Sales agents support
PROMOTION / FESTIVALS
– European co-production markets
and pitching forums
– Audiovisual Festivals
NEW TECHNOLOGIES
– Video on demand
– Digital cinema distribution
– Pilot projects
TRAINING
– Continous training – for
audiovisual professionals
– Initial training – for film schools
EXHIBITION
– Networking of cinemas /
Europa Cinemas
– Digitization
MEDIA MUNDUS
– Co-operation between MEDIA
and non-MEDIA countries
www.mediadesk.cz
www.ec.europa.eu/culture/media
Download

Katalog 2011 - 2012