PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ/ANIMOVANÉ
UPCOMING CZECH FILMS FEATURE/ANIMATION
2011
Program
MEDIA
20 let podpory evropského
audiovizuálního průmyslu
DISTRIBUCE
PODPORA PRODUCENTŮ
VZDĚLÁVÁNÍ
PROPAGACE / FESTIVALY
NOVÉ TECHNOLOGIE
KINA
MEDIA MUNDUS
MEDIA Desk Česká republika, Národní 28, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 105 209 – 210, Fax: +420 221 105 303, E-mail: [email protected]
www.mediadeskcz.eu
Provoz kanceláře MEDIA Desk Česká republika financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise.
PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ FILMY HRANÉ/ANIMOVANÉ
PREZENTACE PŘIPRAVOVANÝCH FILMOVÝCH PROJEKTŮ
KONANÁ BĚHEM FESTIVALU ČESKÉHO FILMU FINÁLE PLZEŇ 2011
UPCOMING CZECH FILMS FEATURE/ANIMATION
PRESENTATION OF FILMS IN DEVELOPMENT
HELD DURING THE FESTIVAL OF CZECH FILMS FINÁLE PLZEŇ 2011
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
FILMOVÝ PROJEKT VE VÝVOJI
FILM PROJECT IN DEVELOPMENT
8 hlav šílenství
Advokát
Akvabely
Bez hlesu jen s úsměvem
Binderiana
Cena
Cesta slepých ptáků
ČSFR (česko-slovenská filmová romance)
Den štěstí
Fagus
Faustriáda Bohemica 1956
aneb Herci
Heart of Europe
Hmyz
Holka Ferrari Dino
Hurvínek ve filmu
Já Olga Hepnarová
Jak Julius Schmitke proklouznul smrti
jako neobratný tuleň
Jedenáctka
K moři
Krásno
Lucka
Mamája
Malá z rybárny
Místa
Na půl úvazku
Nepravděpodobná romance
Nikdy nejsme sami
Oldies but Goldies
2
8 Heads of Madness
Crime Interface
Aquabelles
Without a Peep,
with just a Shadow of a Smile
Binderiana
Award
Blind Birds' Journey
CSFR (A Czech-Slovak Film Romance)
Day of Happiness
Fagus
Faustriade Bohemica 1956
or The Actors
Heart of Europe
Insects
Girl Ferrari Dino
Hurveenek the Movie
I, Olga Hepnar
How Julius Schmitke Escaped Death
like a Clumsy Seal
The Eleven
To the Sea
Krásno
Lucy
Mamaya
The Little Fishgirl
Places
Part-timer
An Unlikely Romance
Never Alone
Oldies but Goldies
Marta Nováková
Jíří Svoboda
Vladimír Morávek
Ivan Vojnár
8
9
10
11
Zdeněk Durdil
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
Pavel Jandourek
Jakub Sommer
Ivan Fíla
Robert Sedláček
Miloš Zábranský
12
13
14
15
16
17
18
Vladimír Škultéty
Jan Švankmajer
Tomáš Mašín
David Havel, Jasper Möller
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
Štěpán Altrichter
19
20
21
22
23
24
Denisa Grimmová-Abrhámová
Karin Babinská
Ondřej Sokol
Štěpán Fok Vodrážka
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Jan Balej
Radim Špaček
Jan Prušinovský
Ivan Vojnár
Petr Václav
Jiří Strach
FILMOVÝ PROJEKT VE VÝVOJI
FILM PROJECT IN DEVELOPMENT
Pět prstů
Podivný víkend
Probudím se včera
Prosím pomozte
Příběh z babyboxu
Příběhy ze Zázvorové země
Příšerky a detektivové
RAP.ortér
Revizor
Sezona v propasti
Slovanská epopeje
Štastná
Tak bylo, tak to je
Verdikt osudu
Vlci a psi
Zatím dobrý
Země útočí
Ztraceni v Mnichově
Five Fingers
Bizzare Weekend
Waking Up Yesterday
Please Help
Babybox Story
Tales from Gingerland
Monsters and Detectives
Rap.orter
The Ticket Inspector
Season in the Abyss
Slavic Epopee
Happy
The Way It Is
Verdict of Fate
Wolves and Dogs
So Far so Good
Earth Attacks!
Lost in Munich
Pavel Dražan
Václav Švankmajer
Miroslav Šmídmajer
Miloš Pilař
Tomáš Krejčí
Tomáš Hubáček
Jan Bártek
Jakub Sommer
Petr Zahrádka
Marek Lančarič
Juraj Jakubisko
Eva Toulová
Martin Dolenský
Hynek Čermák
Vladimír Michálek
Tomáš Mašín
Andrew Bond
Petr Zelenka
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
3
FILMOVÝ PROJEKT VE VÝROBĚ
FILM PROJECT IN PRODUCTION
Bella Mia
Colette
Čtyři slunce
Čtyřlístek ve službách krále
Don’t stop
Hus i ti Husiti
Kovář z podlesí
Kruanova dobrodružství
Lajka
Modrý tygr
Můj pes Killer
Můj vysvlečenej deník
Perfect Days
Policejní historky
Příliš mladá noc
Sparta – Slavia
Školní výlet
Tikající muž
Touha
Válka s mloky
Ve stínu
Všiváci
Yuma
4
Bella Mia
Colette
Four Suns
The Four-leaf Clover Serving the King
Don’t stop
Jan Hus and Those Hussites
The Blacksmith from Woodham
The Adventures Of Kruan
Lajka
Blue Tiger
My Dog Killer
My Bare Diary
Perfect Days
Police Stories
A Night Too Young
Sparta – Slavia
The School Trip
The Ticking Man
Desire
War with the Newts
In the Shadow
Lousy Bastards
Yuma
Martin Duba
Milan Cieslar
Bohdan Sláma
Michal Žabka
Richard Řeřicha
Pavel Koutský
Pavel Göbl
Tomáš Krejčí
Aurel Klimt
Petr Oukropec
Mira Fornay
Martin Dolenský
Alice Nellis
Pavel Dražan
Olmo Omerzu
Pavel Abrahám
Petr Šícha
Marek Lančarič
Dan Svátek
Tomáš Krejčí
David Ondříček
Roman Kašparovský
Piotr Mularuk
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
FILMOVÝ PROJEKT V POSTPRODUKCI
FILM PROJECT IN POST-PRODUCTION
Alois Nebel
Blood Age
Cigán
Labyrint
Lidice
Lóve
Milování
Nic proti ničemu
Poslední z Aporveru 3D
Poupata
Rekvalifikace
Rodina je základ státu
V jiném stavu
Vendeta
Westernstory
Alois Nebel
Blood Age
Gypsy
Labyrinth
Lidice
Lóve
Les bien-aimès
Nothing Against Anything
The Last of Aporver 3D
Flower Buds
Retraining
Long Live the Family!
Pregnant
Vendetta
Westernstory
Tomáš Luňák
Tomáš Houška
Martin Šulík
Tomáš Houška
Petr Nikolaev
Jakub Kroner
Christophe Honoré
Petr Marek
Tomáš Krejčí
Zdeněk Jiráský
Vlado Štancel
Robert Sedláček
Jiří Kunst
Miroslav Ondruš
Vlastimil Peška
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
* Uvedené ceny rozpočtu jsou v CZK, přepočteny aktuálním kurzem ČNB ze dne 31. 3. 2011 a zaokrouhleny. /
All listed prices in the budget are in CZK, converted by the current exchange rate of ČNB on 31. 3. 2011, and rounded.
1 EUR = 24 CZK
5
FILMOVÝ PROJEKT VE VÝVOJI
FILM PROJECT IN DEVELOPMENT
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
8 HEADS OF MADNESS
REŽIE / DIRECTOR
Marta Nováková
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
38,2 mil. Kč / 1,6 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima / winter 2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Marta Nováková, Julietta Sichel
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marta Nováková
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
PRODUCENT / PRODUCER
Julietta Sichel –
8Heads Productions
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.8heads.com
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Wolfgang Bergmann,
LICHTFILM (DE)
Sovětské Rusko 1935, mladičká Anna Barková má před sebou
hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší
ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let
později se ale Anna tísní v nákladním vagónu, který směřuje do
neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta
ani její jediný lágr. Básnířka Anna Barková (1901–1976) strávila
v sovětských gulazích 22 let svého života. Přežila díky svým básním,
díky naději a vášnivé lásce k jiné ženě. Kromě síly jednoho osudu
přináší tento film také dech beroucí zasněžené pláně polárního
kruhu, hravé animované vsuvky, pseudodokumentární záběry a díky
nevšednímu způsobu narace i řadu překvapení.
„Film Osm hlav šílenství, to je věčný zápas umělce s vnějšími
okolnostmi, ale také se svými běsy a touhami. Osm hlav šílenství,
to je drama utkané z fragmentů jedné děsivé epochy. Průřez
nešťastným 20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým
a vnímavým zrakem básníka.“
Marta Nováková, režisérka
Soviet Russia 1935, young Anna Barkova has an amazing career in
front of her, the first collection of her poems is being published, she
is prophesied to become the greatest Russian poet leaving even
Pushkin behind. However, a few years later she finds herself in
a cargo truck heading for the uninhabited steppes of Kazakhstan.
It shall neither be her only journey nor her only camp... The poet
Anna Barkova (1901–1976) spent 22 years of her life in Soviet
gulags. She survived thanks to her poems, thanks to hope and
passionate love for a woman named Valentina. One unbelievable
destiny, breathtaking never-ending snows on the Arctic Circle,
playful animation, mocumentary footage – and an unusual way
of narration that brings a story full of surprises.
“The film 8 Heads of Madness is about the eternal struggle between
the artist and external circumstances, the artist and her demons
and longings. 8 Heads of Madness is a drama woven from
fragments of an appalling era. An unhappy cross-section of the
20th century in an unhappy country, as seen through the sensitive,
perceptive vision of a poet.”
Marta Nováková, director
KONTAKT / CONTACT
8Heads Productions, Julietta Sichel, Bílkova 868/10, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 602 292 971, e-mail: [email protected], www.8heads.com
8
ADVOKÁT
CRIME INTERFACE
Zásahová jednotka vniká uprostřed noci do rozsáhlé usedlosti.
Zatčený během policejní prohlídky záhadně mizí. Tomáš Krása,
vyšetřovatel z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je
přesvědčen, že v tom jede jeden z nadřízených. Po vyostřeném
konfliktu dostává na vybranou – dobrovolný odchod od policie, nebo
trestní stíhání v jiné kauze. Přijímá nabídku spolumajitele advokátní
kanceláře. Díky jedné z kauz se stává figurkou na šachovnici
souboje lobbistů, politiků a policistů. Nakonec neví, kdo je na straně
práva a kdo na straně mafie. Je odhodlán pokračovat, byť smrti
uniká jen o vlásek.
„V prostředí šedé ekonomiky, využívající prestiže peněz a majetku, se
proplétají příběhy podnikatelů, advokátů, novinářů a zkorumpovaných
i čestných policistů. Hlavní postava hledá svou pozici mravní, sociální
i existenciální, což znesnadňuje rozostřená hranice sociálních norem.
Pro posílení hodnověrnosti sociální reflexe chci využít para
dokumentárních metod snímání i hereckého projevu.“
Jiří Svoboda, režisér
In the middle of the night, a SWAT team breaks into a big estate.
While the police are searching the premises, the arrested man
disappears. Tomáš Krása, an investigator from the Organized Crime
Investigation Unit, is convinced that one of his superiors is involved.
Once the conflict comes to a head, he is given a choice – leave the
police force voluntarily or face prosecution in a different case. He
accepts an offer from the co-owner of a law firm. Thanks to one
of the cases, he becomes a pawn in a game played by competing
lobbyists, politicians and the police. In the end, he does not know
who is on the side of the law and who is on the side of the mafia.
He is determined to continue, although he escapes death by just
a hair’s breadth.
“In the environment of the underground economy, making use of the
prestige of money and property, stories are interwoven of
businessmen, attorneys, journalists and corrupt and honest cops.
The main character is searching for his own moral, social and
existential position, but he is hindered in this by the blurred borders
of societal norms. To strengthen the credibility of societal reflection,
I want to make use of paradocumentary methods of filming and
acting.”
Jiří Svoboda, director
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Svoboda
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
30 mil. Kč / 1 250 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
detektivní thriller /
detective thriller
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2012 /
august – september 2012
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Václav Láska
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září / september 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Svoboda, Václav Láska
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
HUDBA / MUSIC
Jiří Chlumecký
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Uljana Donátová,
e-mail: [email protected]
PRODUCENT / PRODUCER
Přemysl Pražský, Jiří Vlach –
Luxor
KONTAKT / CONTACT
Luxor, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Praha 5, Czech Republic
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
9
AKVABELY
AQUABELLES
REŽIE / DIRECTOR
Vladimír Morávek
ŽÁNR / GENRE
tragikomedie / tragicomedy
HRAJÍ / FEATURING
Filip Richtermoc, Jan Budař,
Tatiana Vilhelmová,
Pavla Tomicová
DEBUT / DEBUT
ne / no
PRODUCENT / PRODUCER
Ludvík Mareček –
Dog day productions
NÁMĚT / STORY
David Drábek
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
19 mil Kč / 792 000 EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Vladimír Morávek, David Drábek
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto / summer 2011
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Diviš Marek
HUDBA / MUSIC
Michal Pavlíček
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Chocholoušek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
Skupinka mužů se po večerech schází v plaveckém bazénu. Jsou
velmi umanutí, velmi odhodlaní, velmi nároční k sobě i k okolí.
Zarážející je snad jen to, že se věnují synchronizovanému plavání.
Kajetán je televizní moderátor, který pohrdá svou prací, pohrdá svou
přítelkyní a nejvíce pohrdá sám sebou. Filip neumí překonat ostych
z lidí, a tak vynalézavě projektuje vlastní smrt. Pavel terorizuje svou
rodinu a doufá, že tak vytvoří řád zaručující rodinné štěstí. Útočištěm
pro všechny je proto plavecký bazén, kde se lze ukrýt před realitou
opravdového světa. Tři kamarádi našeho příběhu nesou kříž banální
existence v banální době, ale tváří v tvář smrti se dokážou té
banalitě vzepřít.
A group of men meet at a swimming pool each evening. They are
very determined, very intent, very demanding of themselves and
others. The striking thing about them is that they are synchronized
swimmers. Kajetán is a television anchor who despises his job,
despises his girlfriend and most of all despises himself. Filip is
unable to overcome his shyness around other people, and so makes
a resourceful plan for his own death. Pavel terrorizes his family in the
hopes of creating a happy home out of order. The escape for all of
them is the swimming pool, where they can escape from the realities
of the real world. The three friends in our story bear the cross of
a normal existence in a normal time, but in the face of death they
manage to defy banality.
KONTAKT / CONTACT
Dog day productions, Ludvík Mareček, Slavíkova 6, 130 00 Praha 3, Czech Republic
mobile: +420 603 152 835, e-mail: [email protected]
www.dogdayproductions.cz
10
BEZ HLESU, JEN S ÚSMĚVEM
WITHOUT A PEEP, WITH JUST A SHADOW OF A SMILE
Tragický příběh české herečky Anny Letenské je fascinující.
Chceme vyprávět příběh nevinné mučednice Anny jako martyrium.
Jako lidovou hru, částečně s neherci, kteří bývají obdařeni
schopností smazat jednoznačný tradiční rozdíl mezi kladnými
a zápornými hrdiny. Neherci pracují s požadovanou mírou
jednoduchosti a naivity. Boří a prozařují lidskostí jednostranná
herecká schémata. Jsou známy případy, kdy antické tragédie byly
ztvárněny amatérskými herci. Dramatický účinek byl originální
a mimořádný. Naproti tomu skutečné herce včetně sladkobolné
umělosti a naleštěné manýry filmového světa Protektorátu budou
představovat profesionální herci a herečky. V kontrastu autentického
a profesionálního herectví, zasazeného do dobových kulis
a kostýmů, obdařme tragedii střetu zlých hrdinů a nevinných obětí
realizací, která oživí zavedená schémata.
„Jarmareční ztvárnění života a smrti obdaří příběh stylizací, která
nemusí postrádat i chvíle ironické i tragikomické. Film se stane
spektakulárnějším. Nemíníme realizovat film pouze intelektuální
nebo výlučně artový. Vytvoříme divácky poutavou, neobvyklou
podívanou. Film přitažlivý i pro mladého diváka. Realizace tohoto
projektu je pro nás osobní výzvou!“
Ivan Vojnár, režisér
The tragic tale of the Czech actress Anna Letenská is fascinating.
How best to depict the struggle between the “nameless” victims and
“named” murderers? I will narrate the story of the innocent martyr
Anna as a martyrdom, as a folk play, with non-actors who have the
ability to wipe the traditional differentiation between positive and
negative heroes. We will produce the tale of Anna L. in the period
costumes and sets, but we will give evil heroes and innocent victims
the possibility of enlivening old themes.
“The garish depiction of life and death will endow the story with
a stylisation which must not lack ironic or tragicomic moments. The
film will become more spectacular. I have no intention of producing
a solely intellectual or arty film. We are creating an audienceattractive film, unusual viewing, a film also attractive for young
viewers. The realisation of this project is a personal challenge for
us!”
Ivan Vojnár, Director
REŽIE / DIRECTOR
Ivan Vojnár
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Distribution Artcam
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012–2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ivan Vojnár, Galina Šustová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Vojnár, Galina Šustová,
Jakub Zelníček
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
únor / february 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PRODUCENT / PRODUCER
Ivan Vojnár, Ivan Vojnár Film
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Peter Neveďal – Filmpark (SK),
Přemysl Martínek – Plan B
Films, Jordi Niubo – i/o Post,
Pavel Dvořák – Studio Virtual
PRODEJCE / SALES
Plan B Films,
Přemysl Martínek, e-mail:
[email protected],
www.artcam.cz
KONTAKT / CONTACT
Ivan Vojnár Film, Galina Šustová, Terronská 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic
mobile: +420 603 444 399, e-mail: [email protected]
11
BINDERIANA
BINDERIANA
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Durdil
ŽÁNR / GENRE
fantasticko-dobrodružný /
fantastic-adventure
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Džian Baban, Vojtěch Mašek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Džian Baban, Vojtěch Mašek
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH / EDITOR
Hedvika Hansalová
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Zdeněk Durdil
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Bebrová – Vernes
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Michal Křeček, Aleš Baumgartner,
Vladimír Žán – Magiclab,
Vratislav Šlajer, Petr Bílek –
Bionaut
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
2,8 mil. Kč / 1,2 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012–2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2014–2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Celovečerní film Binderiana se odehrává začátkem 70. let 20. století
na území Polska a bývalého Československa. Vyprávíme příběh
Marko Bindera, tajného agenta polské Státní bezpečnosti, který se
zamiluje do francouzské vědkyně Agnes Moldacké. Společně
poznávají nadpřirozenou bytost z hlubin moře, mořského děda.
Stařec má jedinečnou schopnost vidět budoucnost a ukazovat ji
nejen lidem, a tak se o jeho objev zajímá mnoho nebezpečných
a chamtivých osob. Agnes a Marko unášejí mořského děda před
těmito chamtivci a prchají do Československa…
„Příběh vychází ze stylizovaného světa Monstrkabaretu Freda
Brunolda, který je prezentován trilogií grafických novel, divadelním
představením, a také krátkým filmem Radio Kebrle.“
Zdeněk Durdil, režisér
The feature-length screenplay of the film Binderiana takes place in
Poland and the former Czechoslovakia in the beginning of the 70s of
the 20th century. We narrate a story of Marko Binder, a secret agent
of the communist Poland, who falls in love with a charming French
scientist Agnes Moldacka. Together they get to know a supernatural
being from deep ocean, an old little sea man. The old little sea man
has a special ability to forsee the future and to show it (not only) to
people. So, he gets surrounded by many dangerous, mean and
greedy people. Agnes and Marko are kidnapping the old little sea
man in order to safe him from these greedy people and they are
escaping to Czechoslovakia...
„The story comes from Fred Brunold’s stylised wide-spread world of
Monstercabaret that we present by a graphic novel trilogy Fred
Brunold’s Monstercabaret, a theatre play Fred Brunold’s
Monstercabaret and a short cartoon film by Zdeněk Durdil called
Radio Kebrle etc.“
Zdeněk Durdil, director
KONTAKT / CONTACT
Vernes, Jana Bebrová, K Tenisu 126, 252 29 Dobřichovice, Czech Republic
mobile: +420 776 650 778, e-mail: [email protected], www.vernes.cz
12
CENA
AWARD
Příběh je záznamem jednoho letního dne v životě dvou kamarádů.
Jejich den je vyplněn dokonalou volností a bezstarostností. Z ničeho
si nedělají těžkou hlavu, jsou sympatičtí, veselí, jsou přirozeně chytří
a drzí, zrovna mají prázdniny a žene je touha po dobrodružství.
Nevadí jim ukrást si pro sebe snídani i večeři. Jejich drzé
a vyzývavé chování ale tvrdě narazí. Chlapci jsou nakonec
převálcováni daleko větším a anonymním zlem – navenek
spořádanou rodinou s velkým autem a pohodlným domem.
„Film dává, svou realizační nenáročností, tvůrcům možnost natočit
film velmi málo kompromisní. Film pracuje s jasnou tezí a velmi
přehlednou dějovou linkou ze současné Plzně.“
Tomáš Weinreb, režisér
The story is a record of one summer day in the life of two friends.
Their day is filled with perfect freedom and abandon. They do not
worry about anything; they are likeable, cheerful, clever and naturally
cool. They are just having their holiday and they are looking for
adventure. They have no problem with stealing breakfast and dinner.
But their brash and defiant behaviour gets them into trouble. The
boys are eventually steamrolled by a much greater, anonymous evil –
an outwardly orderly family with a large car and a comfortable house.
“Given its undemanding character, the film gives its makers the
opportunity to make a very uncompromising picture. The film works
with a clear thesis and a very well-arranged storyline from
contemporary Plzeň.”
Tomáš Weinreb, Director
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
7 mil. Kč / 292 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září /
august – september 2011
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
ZVUK / SOUND
Richard Müller
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Weinreb, Petr Kazda –
Black Balance
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
DATE OF EXPECTED DATE
OF DOMESTIC RELEASE
jaro / spring 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
91 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENNING FORMAT
DCP, 35 mm
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Tomáš Weinreb, Black Balance,
e-mail:
[email protected]
KONTAKT / CONTACT
Black Balance, Tomáš Weinreb
mobile: +420 773 573 929, e-mail: [email protected]
13
CESTA SLEPÝCH PTÁKŮ
BLIND BIRDS’ JOURNEY
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Jandourek
PRODUCENT / PRODUCER
Darina Bulajcsiková – Glazier’s
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný, sci-fi /
adventure, sci-fi
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER:
Robert Černý –
QQ studio Ostrava
DEBUT / DEBUT
ne / no
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT / STORY
Ludvík Souček
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
37 454 000 Kč / 1,6 mil. EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Jandourek
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010–2012
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Milan Popelka
HRAJÍ / FEATURING
David Prachař, Linda Rybová,
Luboš Veselý, Petr Forman,
Tereza Šefrnová, Jiří Dvořák,
Jitka Čvančarová, Matyáš
Valenta, Petra Šimberová,
Karel Dobrý
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, 3D, HDTV
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Darina Bulajcsiková, Glazier’s,
e-mail: [email protected]
Film Cesta slepých ptáků vychází volně za stejnojmenné literární
předlohy Ludvíka Součka. Zachovává kvalitní dobrodružný příběh,
aktualizuje však vědecké předpoklady a posiluje fantaskní linii
odkazující se na tajemství Julese Verna. Cílovou skupinou je široká
veřejnost, především rodiny se staršími dětmi, ale i mnozí pamětníci,
kteří v šedesátých letech hltali knihy našeho předního autora sci-fi.
Příběh z roku 1966 bude natočen technikou blízkou tehdejším
možnostem doby. Příběh ze současnosti bude mít napínavou
detektivní podobu s využitím současných HD technologií. Samotné
sci-fi finále bude překvapivé a trikově výpravné – 3D technologie.
„V podvědomí jsem nosil myšlenku, jak by se dal román Cesta
slepých ptáků zfilmovat. Až má návštěva Islandu mi napověděla,
že se dá odvyprávět současným filmovým jazykem, kdy silný příběh
promítneme do „detektivního“ reportážního pátrání po ztracené
expedici z minulosti v kontrastu s mystickou islandskou přírodou.“
Pavel Jandourek, režisér
A film adaptation of a novel written by popular Czech sci-fi author
Ludvík Souček. The story takes place in the years 1966 and 2011.
Translator Saudek is asked by the Iceland police to translate two
newly-discovered diaries to solve an accident in the volcano
Snaeffels. The mysterious background of these diaries and the
unexplained events accompanying the translation of the diaries lead
Saudek to plan his own mission to Iceland. The volcano crater
reveals the unexpected culmination of Saudek’s mission and the
story behind both the diaries... The story from the year 1966 will be
filmed as a movie documentary close to period’s technical
possibilities. The present time should be in the form of a thrilling
detective story using current HD technologies. The grand finale
should end with stereoscopic (3D) technology.
“Subconsciously I have been playing with the idea of how it would
be possible to film Blind Birds’ Journey. It wasn’t until I visited
Iceland that it clicked that it can be told in the current cinematic
language, where we project the strong story into a “detective”
reportorial of the search for a lost expedition from the past in
contrast with the mystical Icelandic scenery.”
Pavel Jandourek, director
KONTAKT / CONTACT
Glazier’s, Darina Bulajcsiková, Trtílkova 22, 612 00 Brno, Czech Republic
tel.: +420 548 221 288, e-mail: [email protected], www.glaziers.cz
14
ČSFR (ČESKO-SLOVENSKÁ FILMOVÁ ROMANCE)
CSFR (A CZECHO-SLOVAK FILM ROMANCE)
Od rozpadu československé federace uplynulo téměř dvacet let
a pondělní slovenské inscenácie vymizely z programu českých
televizí. Jak se změnilo vzájemné vnímání obou národů? Jaký názor na
svého nejbližšího souseda má nynější mladá generace? Matoušovi je
dvacet, v 80. letech byl ještě na houbách. Braňo přišel studovat do
Prahy z Blavy a odmítá připustit, že krása českých holek by se mohla
rovnat kráse Slovenek. Pro jistotu ale balí každou českou sukni.
Kristýna plánuje výlet s kamarádkami na hudební festival do Košic.
Janka pracuje jako servírka v bratislavském baru a má problémy
s žárlivým přítelem. Co se stanem, když se osudy čtyř československých hrdinů protnou?...
„ČSFR je zábavná roadmovie s originálně pojatou hudební složkou
v duchu neo-retra. Zajímá nás, jak se proměnily vztahy Čechů
a Slováků dvacet let po konci federace a jestli jsou Slovenky opravdu
hezčí než Češky. Chceme na to přijít v pohybu a odvázané letní
atmosféře za pomoci humoru a náladotvorné muziky.“
Jakub Sommer, režisér
Nearly twenty years have passed since the breakup of the Czech and
Slovak Federal Republic and the disappearance of Slovak productions
from their Monday programming slot on Czech Television. What has
changed about how these two nationalities see each other? What does
the present generation of young people think about their country’s
nearest neighbor? Matouš is 20 years old and had not yet been born
the 1980s. Braňo came from Bratislava to Prague to study, and he
refuses to admit that the beauty of Czech girls could equal that of
Slovak lovelies. Just to make sure, he goes after every pretty Czech
girl he meets. Kristýna is planning to travel with a girlfriend to a music
festival in Košice. Janka is working as a waitress in a Bratislava bar,
and she has problems with a jealous boyfriend. What happens when
the fates of our four Czecho-Slovak heroes get entangled? …
“CSFR is an entertaining road movie with an originally conceived
musical component in the spirit of neo-retro. We are interested in how
the relationships between Czechs and Slovaks have changed twenty
years after the breakup of the federation, and in whether Slovak girls
really are prettier than Czech girls. We want to find out on the move in
the daring atmosphere of summertime with the help of humor and the
mood that the music creates.”
Jakub Sommer, director
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Sommer
ŽÁNR / GENRE
letní romantická roadmovie /
summer romantic roadmovie
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Ládek, Jakub Sommer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Vaněk
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
STŘIH / EDITOR
Emil Pawinger
ZVUK / SOUND
Tomáš Kubec
PRODUCENT / PRODUCER
Přemysl Pražský, Jiří Vlach –
Luxor
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
15 mil. Kč / 625 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto / summer 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Uljana Donátová,
e-mail: [email protected]
KONTAKT / CONTACT
Luxor, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Praha 5, Czech Republic
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
15
DEN ŠTĚSTÍ
DAY OF HAPPINESS
REŽIE / DIRECTOR
Ivan Fíla
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
cca 40 mil. Kč / 1 700 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
milostné drama /
romantic drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
DEBUT / DEBUT
ne / no
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013
NÁMĚT / STORY
Ivan Fíla
SCENÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Fíla
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarz –
CINEART TV Prague,
Ivan Fíla – Ivan Fíla
Filmproduktion (DE)
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
DEN ŠTĚSTÍ je film o zlaté bigbeatové éře v Československu,
o závratném úspěchu písniček „Já budu chodit po špičkách“
a „Povídej“, o šedi a depresích v časech Husákovské normalizace
a především o lásce. O lásce zpěváka Petra Nováka a herečky
Evy Jakoubkové. O jejich bohémském životě, alkoholu, zoufalství
a předčasné smrti. Příběh člověka, který na začátku své kariéry
složil tři velké hity, vystoupil na výslunní slávy, a po srpnu 68 už
nikdy nenašel cestu zpět.
„Příběh vášnivé a tragické lásky v dobách socialistického temna
a porevolučního nadšení. Zasazeno do koloritu dnes již zlidovělých
písní Petra Nováka.“
Ivan Fíla, režisér
DAY OF HAPPINESS is a film about the golden age of rock’n’roll in
Czechoslovakia, about the staggering success of the songs “Já
budu chodit po špičkách” and “Povídej”, about the drabness and
depression in the time of Husák’s normalisation and, above all, about
love. About the love between singer Petr Novák and actress Eva
Jakoubková. About their Bohemian life, alcohol, despair and untimely
deaths. The story of a person who composed three huge hits at the
beginning of his career, basked in his newfound glory and, after the
Soviet invasion in August 1968, never found his way back.
"The story of a passionate and tragic love in the depths of the
socialist darkness and in the post-revolution euphoria. Set in the
atmosphere of Petr Novák’s now universally popular songs.”
Ivan Fíla, Director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
16
FAGUS
FAGUS
František Antonín Špork je bohatý barokní šlechtic, který miluje
umění a touží po společenském uznání. Pomocí magie se snaží
prokázat, že je příbuzný s Přemyslovci. Jezuité jej obviňují
z kacířství. Ubrání se za pomoci dcery a mágů, kteří ho původně
přišli podvést. Na konci svého bouřlivého života přichází o veškeré
své spisy. Umírá uprostřed nádherných soch Matyáše Brauna, jehož
byl mecenášem. Právě Braunovo dílo zajistí Šporkovi budoucí slávu.
František Antoním Špork is a wealthy baroque nobleman who loves
art and yearns for social recognition. With the help of magic he
attempts to prove he is related to the Premyslids, the founders of the
Bohemian state. When accused of heresy by the Jesuits, he
manages to successfully defend himself thanks to a bribe and
repudiation of his faith. He dies on his landed estate, Kuks, among
the glorious statues of Matyáš Braun, whom he had supported as
a benefactor. It is, in fact, Braun's work that ensures Špork's fame
for years to come.
REŽIE / DIRECTOR
Robert Sedláček
ŽÁNR / GENRE
historické drama /
historical drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Robert Sedláček
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Robert Sedláček
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Koblovský
STŘIH / EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK / SOUND
Martin Večeřa, Radim Hladík jr.
HUDBA / MUSIC
Michal Rataj
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Tomáš Chlud
KONTAKT / CONTACT
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka,
Řehořova 1039/54, 130 00 Praha 3, Czech Republic
mobile: +420 603 862 161, tel./fax.: +420 222 212 041
e-mail: [email protected], www.radimprochazka.com
HRAJÍ / FEATURING
David Novotný, Jiří Langmajer,
Jaroslav Plesl, Igor Chmela
PRODUCENT / PRODUCER
Radim Procházka –
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Europe
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
50 mil. Kč / 2,1 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec – srpen /
july – august 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
17
FAUSTRIÁDA BOHEMICA 1956 ANEB HERCI
FAUSTRIADE BOHEMICA 1956 OR THE ACTORS
REŽIE / DIRECTOR
Miloš Zábranský
PRODUCENT / PRODUCER
Miloš Zábranský Film
ŽÁNR / GENRE
drama, historická fikce /
drama, historical fiction
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil. Kč / 8,3 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
NÁMĚT / STORY
Václav Holanec
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, HDV
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Václav Holanec
PODPORA / SUPPORT
Cena Sazky
Tři příběhy z divadelního prostředí jsou symbolicky stavěny na
politickém kontextu roku 1956, dvakrát ve smyšleném období:
1. Z období „Železné opony – Mefistova zrada“.
2. Z „Hitlerova vítězství na našem území po roce 1945 – Proměna
čarodějky Nimue“.
3. Z období „Kdy se Čechy ubránily komunistickému převratu z roku
1948 – Příliš mnoho rozhněvaných mužů“.
Třikrát se naši hrdinové připravují na premiéru Goethova Fausta.
Třikrát se mění historie připomínající bolestná stigmata selhání,
omylů a krvavých tragédií.
„Tři povídky jsou sondou do mezilidských vztahů, které ovlivňují
politické aspekty doby.“
Miloš Zábranský, režisér
We present three stories set in a theatre, symbolically built upon the
political context of the year 1956, twice taking place in fictional eras:
1. “Iron Curtain – Mephisto’s Betrayal”
2. “Hitler’s Victory in the Czech Lands after 1945– Nimue’s
Metamorphosis”
3. “When the Czechs Prevented the Communist Takeover in 1948 –
Too Many Angry Men“.
Our heroes rehearse for the premiere of Goethe’s Faust three times.
The history – reminding the painful stigma of failure, errors and
bloody tragedies – changes three times.
“These three stories are probes into interpersonal relationships
affected by the politics of the day.”
Miloš Zábranský, director
KONTAKT / CONTACT
Miloš Zábranský Film, mobile: +420 603 322 039, e-mail: [email protected]
18
HEART OF EUROPE
HEART OF EUROPE
Heart of Europe je současným příběhem bělorusky Světlany (27),
která emigruje do České republiky ve snaze žít svobodný život.
To se jí ve službách Viktora (55), českého manažera zpočátku daří,
Viktor ale není tím, za koho se vydává a Světlana musí opět bojovat,
aby se vymanila z prostředí vysoké politické hry, ve kterém se
nechtěně ocitá. Příběh Světlany zkoumá vztah manipulativní moci
a touhy po svobodě, vztah Světlany s Viktorem je metaforou vztahu
diktatury a uvědomělé společnosti. Film není moralitou nebo
politickým apelem, ale v jeho středu leží otázka, kde končí hranice
pudu sebezáchovy a kde začíná korupce blahobytem.
„Pro zpracování námětu jsem prošel potřebnými konzultacemi
s odborníky na problematiku energetiky a jejího napojení na politiku
a potřebnými sondami do fungování Evropské unie a strategie
ruských ropných společností. To vše bylo potřeba pro soudržnost
příběhu a jeho zasazeni do realneho kontextu.“
Vladimír Škultéty, režisér
REŽIE / DIRECTOR
Vladimír Škultéty
PRODUCENT / PRODUCER
Daniel Strejc
ŽÁNR / GENRE
politický thriller / political thriller
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 30 mil. Kč / 1 250 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
NÁMĚT / STORY
Vladimír Škultéty
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Vladimír Škultéty
Heart of Europe is the contemporary story of Svetlana (27), who
emigrates from Belarus to the Czech Republic in order to live a free
life. Initially, in the service of Czech manager Victor (55), she
achieves her goal, but Victor is not the man he appears to be and
Svetlana must fight again to break out of the environment of high
political stakes in which she accidentally finds herself embroiled.
Svetlana’s story examines the relation between manipulative power
and the desire for freedom and her relationship with Viktor is
a metaphor for the relationship of dictatorship and a conscious
society. The film is not a morality play or a political tract, but in its
heart lies the question as to where the boundaries of selfpreservation are and where the corruption of prosperity begins.
“The necessary consultation with experts in the issue of the energy
industry and its connection to politics, and the required probe into
the functionality of the European Union and the strategies of the
Russian gas companies are the framework that the project needed
not only for the story to hold up, but also for its setting in a real
context.”
Vladimír Škultéty, Director
KONTAKT / CONTACT
Daniel Strejc, Tomáš Vach, Španělská 8, 120 00 Praha 2, Czech Republic
mobil: +420 737 110 732, e-mail: [email protected]
19
HMYZ
INSECTS
REŽIE / DIRECTOR
Jan Švankmajer
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
35 mil. Kč / 1,5 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
černá komedie / black comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
cca 2013–2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Švankmajer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Švankmajer
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Švankmajer, Veronika Hrubá
PRODUCENT / PRODUCER
Jaromír Kallista – ATHANOR
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Juraj Galvanek – C-GAFILM (SK)
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Pavla Kallistová – ATHANOR,
e-mail: [email protected]
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Cinemart
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na
stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru,
papundeklová motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky
brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér,
Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna
Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly.
„Během zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových
postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan
Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku. Panu
Borovičkovi se podaří převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že
opustí nadobro svoji lidskou podobu. Během zkoušky se rodí i umírá,
čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se
hmyz chová jako lidi a lidé jako hmyz.“
„Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto
misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka
s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo
zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“
Jan Švankmajer, režisér
A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on tables.
On a coat-stand hang various insect costumes: a crêpe-paper skirt,
cardboard butterfly-wings, and gleaming black and iridescent beetleshells.The six amateur thespians at the table are: the Director, Rose,
William, mr. Forrest, Nettle, miss Jilly. Tramp is at home, laid up with
sciatica. Mrs Dung-Beetle and Mayfly have not yet turned up. During
the rehearsal the amateur actors’ own stories interweave with those of
the Čapek brothers’ characters. The Director/Cricket bullies William,
his wife’s lover, literally to death. Nettle, in the role of Parasite, devours
Miss Jilly the Larva. Mr Forrest is so convincing as the Dung-Beetle
that he actually morphs into an insect. As the rehearsal progresses
characters are born and die without regard to time. All this happens
against the background of the Čapek brothers’ drama, in which
insects behave like humans and humans like insects.
“The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only extends
this misanthropy, as man is more like an insect and this civilization is
more like an anthill. One should also remember the message behind
Kafka's "The Metamorphosis”.”
Jan Švankmajer, director
KONTAKT / CONTACT
ATHANOR, Jaromír Kallista, U Páté baterie 21/1034, 162 00 Praha 6, Czech Republic
mobile: +420 602 270 836, +420 603 499 828, +420 233 322 905
e-mail: [email protected], www.athanor.cz
20
HOLKA FERRARI DINO
GIRL FERRARI DINO
Film Holka Ferrari Dino je trochu akční road movie (mezi tanky),
trochu drama, ale hlavně LOVE STORY. O tom, jak se stalo, že ráno
22. srpna 1968, necelých 24 hodin po tom, co bylo Československo
obsazeno, okupováno sovětskou armádou a jejími vazaly, se celý
svět, přes jednu miliardu diváků, díky televizi dozvěděl a na vlastní
oči viděl, co se 21. srpna v Praze stalo. Je o čtyřech kotoučích filmu.
Malých, hliníkových krabicích obtočených páskou. O kusu pravdy,
která měla být sdělena, a která (možná) zabránila dalšímu zabíjení
v ulicích Prahy. Příběh se odehrává během 32 hodin.
The movie is based on the story behind eighteen minutes of film
footage taken on the day of the Russian invasion of Czechoslovakia
in 1968. Some 24 hours later, it was seen by over 200 million
viewers worldwide thanks to Austrian TV, thus preventing the Soviets
from further killings (as the Soviets had done while suppressing the
Hungarian uprising in 1956). It is about the fragility of the truth.
About the style, glamour, atmosphere, and tantalizing flavor of the
year 1968. While its dynamics categorize it as an action-filled road
movie, spy thriller, and even drama, it is, above all, a love story.
About the seeming and the real, the treacherous power of pictures,
self-love, and love. The plot takes place over a 32-hour period.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Mašín
ŽÁNR / GENRE
road movie / road movie
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Němec
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Martin Leidenfrost
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Kurel
PRODUCENT / PRODUCER
Monika Kristl –
DAWSON productions
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Franz Novotny – Novotny
& Novotny (AT)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
48 mil. Kč / 2 mil. EUR
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
DAWSON Productions, Monika Kristlová, Pštrossova 21, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 604 430 420, e-mail: [email protected], www.dawsonproductions.com
21
HURVÍNEK VE FILMU
HURVEENEK THE MOVIE
REŽIE / DIRECTOR
Jesper Möller, David Havel
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Media Hotel
ŽÁNR / GENRE
rodinný animovaný film /
family animated film
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
125 mil. Kč / 5,2 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jesper Möller, Helena Štáchová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miloš Kirschner, Petr Nepovím,
Jesper Möller
STŘIH / EDITOR
Karel Coma
ZVUK / SOUND
Jiří Škorpík
HUDBA / MUSIC
Jiří Škorpík
HRAJÍ / FEATURING
Martin Klásek, Helena Štáchová
PRODUCENT / PRODUCER
Martin Kotík – Rolling Pictures
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2012 – září 2013 /
january 2012 – september 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima / winter 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
3D
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Petr Nepovím, Media Hotel,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.hurvinek3D.cz,
www.hurveenek.com
Hurvínek ve filmu je dobrodružnou rodinnou komedií, v níž Spejbl
s Hurvínkem zažívají neuvěřitelná dobrodružství ve světě fantazie
po vzoru Barona Prášila. Při svém putování se ocitnou na dvoře
Sultána, na Sýrovém ostrově, plují na kouzelné lodi, uvíznou
v břiše velryby nebo bojují na Měsíci s vesmírnými piráty. Ani v té
nejsvízelnější situaci však neztrácejí smysl pro humor, nepřestávají
se spolu hádat a hlavně se nikdy nepřestávají mít rádi.
Snímek je vytvářen pomocí 3D počítačové animace – mladé
a převratné technologie, která je v úvodu a začátku příběhu
kombinovaná s původními loutkami hlavních hrdinů, které znají
milióny diváků po celém světě. Film je vyráběn ve čtyřech
jazykových verzích: české, slovenské, německé a anglické. Jeho
obchodní ambice však směřují na trhy celého světa.
Hurveenek The Movie is a family comedy and adventure film in
which Spejbl and Hurveenek experience incredible adventures in
a fantasy world akin to that of Karel Zeman’s The Fabulous Baron
Munchhausen. On their travels, they find themselves in a Sultan’s
court, on Cheese Island, sailing on a magic boat, trapped in the
belly of a whale, and fighting space pirates on the Moon. But even
in the most precarious situations, they never lose their sense of
humor, never stop arguing, but most of all, they never stop loving
each other. The film is being shot using 3D computer animation –
a revolutionary new technology that will be combined with the
original marionettes of the main characters, known by millions
around the world, at the beginning of the film and story.
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
AV Media
KONTAKT / CONTACT
Rolling Pictures, Eva Bémová, Vladislavova 51/13, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 733 390 721, e-mail: [email protected], www.rollingpictures.cz
22
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
I, OLGA HEPNAR
Příběh Olgy Hepnarové je příběhem osamělého člověka vymezujícího
se proti většinové společnosti. Nikdo by neměl brát právo člověku na
samotu, záleží však na tom, jestli je člověk k samotě puzen ze své
přirozenosti, nebo je k samotě společností donucen. Otázkou zůstává,
byla-li existenciálně k samotě puzena a tuto cestu nezvládla, nebo
k ní byla vnějšími okolnostmi donucena. Společnost, která produkuje
množství osamocených lidí, je nemocná. S pocitem izolace a samoty
souvisí i skutečnost, že Olga Hepnarová, od určitého bodu v příběhu,
kdy už nedokáže necitelnost okolí vydržet, se nadobro uzavře sama
v sobě. Svět se pro ní stane abstraktem, necitelnou hmotou, matérií,
s kterou může libovolně a stejně necitelně nakládat.
„Film je o hledání příčin tragédie (8 mrtvých na tramvajové zastávce,
těžce zranění, jedna poprava a živé trauma), kterým jsme na jedné
straně schopni zabránit (empatičtější psychiatrická věda,
benevolence k sexuálním minoritám, citová provázanost dětí s rodiči
atd.) a těch, které schopni změnit nejsme (integrální součástí člověka
je i zlo).“
Tomáš Weinreb a Petr Kazda, režiséři
Olga Hepnar’s story is that of a lonely person defining herself in
opposition to the majority. Nobody should take away one’s right to
isolation, but there is a big difference between one choosing isolation
and being forced into it by society. There is still no answer to the
question whether Olga Hepnar was attracted to loneliness on her own
and simply failed, or if she was thrust into it by her emotionless and
adverse surroundings. A society which treats individuals, and itself,
unjustly is sick and creates sick people. After a certain point in the
story, when she can no longer put up with the lack of empathy around
her, Olga Hepnar shuts out the outside world for good, turning to
isolation and loneliness. The world thus becomes an abstract,
unemotional mass to Hepnar, with which she handles in the same
abstract, unemotional manner.
“The movie is about searching for the cause of a tragedy (8 dead at
a tram stop, many critically injured, one execution and a live trauma),
which we are on the one hand capable of preventing (empathetic
psychiatry, tolerance for sexual minorities, parent-child emotional
bonds, etc) and those who we can not chance (evil is also an integral
part of the human psyche).” Tomáš Weinreb a Petr Kazda, directors
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 – jaro 2014 /
autumn 2013 – spring 2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
STOPÁŽ / RUNNING TIME
121 min
NÁMĚT / STORY
Roman Cílek
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Weinreb
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
ZVUK / SOUND
Richard Müller
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Tomáš Weinreb – Black Balance,
e-mail:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.jaolgahepnarova.cz
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto, podzim / summer, autumn
2012
KONTAKT / CONTACT
Black Balance, Tomáš Weinreb
mobile: +420 773 573 929, e-mail: [email protected]
23
JAK JULIUS SCHMITKE PROKLOUZNUL SMRTI JAKO NEOBRATNÝ TULEŇ
HOW JULIUS SCHMITKE ESCAPED DEATH LIKE A CLUMSY SEAL
REŽIE / DIRECTOR
Štěpán Altrichter
PRODUCENT / PRODUCER
credo:film
ŽÁNR / GENRE
mysteriózní komedie /
mysterious comedy
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 5 mil Kč. / 209 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomáš Končinský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Končinský,
Štěpán Altrichter
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Cristian Pirjol
STŘIH / EDITOR
Philipp Wenning
HUDBA / MUSIC
Johannes Repka
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto / summer 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Tomáš Vach,
e-mail: [email protected]
Julius Schmitke je sedmašedesátiletý německý technik, který právě
poprvé v životě přijíždí na českou stranu Krušných hor kvůli rutinní
opravě staré větrné elektrárny. Netuší ovšem, že v rezavém,
vrzajícím stroji na něj čeká past, ze které není úniku. Nejen, že
oprava se nezdaří, ale vypadá to, že on sám zůstal záhadně
uvězněn v těch nevlídných, zamlžených horách, ze kterých nemůže
najít cestu ven. A netuší ani to, že právě jeho marné pokusy utéct
domů – při kterých se mimo jiné projede na mopedu, seznámí se
s některými svéráznými obyvateli hor a potká skutečného dobrého
ducha lesa – ho naopak krok za krokem přivádí do jeho starého
domova, do míst, kde to už možná kdysi znal. Hlavní postavou
příběhu jsou totiž kromě Julia právě Krušné hory, které byly na své
české straně, stejně jako on, už téměř úplně zničené a zapomenuté,
ale v současnosti se do nich život pomalu ale jistě vrací.
Julius Schmitke, a beaten-down, 67-year-old German engineer, has
just arrived in a town on the Czech side of the Ore Mountains for the
first time to perform the routine repair of an old wind turbine. He does
not know, however, that within the rickety old machine awaits a trap
from which he cannot escape. Despite his best efforts, Schmitke is
unable to finish his repairs, and as time passes it seems that he will
remain inexplicably imprisoned in these rugged, misty mountains.
Though he does not realize that these attempts to escape from the
town are in vain, in time he begins to feel alive again there – driving
a motorcycle for the first time, befriending the eccentric residents,
and encountering a peaceful forest spirit. He feels a deeper
connection to the place, as though he has been there before, and
little by little develops a sense of ancestral homeland. As Schmitke's
soul fills with life again, so too do the Czech Ores, once abandoned,
but now, slowly but surely, awakening.
KONTAKT / CONTACT
credo:film, Tomáš Vach, Schiffbauerdamm 13, Berlin, Germany
mobile: +420 737 110 732, e-mail: [email protected], www.credofilm.de
24
JEDENÁCTKA
THE ELEVEN
Bylo – nebylo. V jednom malém království, ve vesničce Dolní
Bukvičky, v malé chudé chaloupce žil chalupník Klapzuba se svou
ženou. Normální je, když se narodí jeden kluk nebo holka. Normální
je, když se narodí dvojčata. Stává se, že se narodí i trojčata nebo
čtyřčata. Ale Klapzubům se narodili hned jedenácterčata. A všichni
kluci. Porodní bába je nestačila od maminky Klapzubové odebírat,
balit do připravených plátěných plen a předávat vyjevenému
tatínkovi Klapzubovi. Připravená postýlka stačila tak na tři mimina.
Ostatních osm musel Klapzuba položit na svou postel, lavici, i do
psí boudy…
„Pro mne je Jedenáctka příběhem o spolupráci, síle odhodlání,
slušnosti, spravedlnosti, fair-play, o rodině, o radosti z něčeho co
děláte, o nástrahách, které lze chytrostí přelstít, o hodnotách, které
se v životě mění, i o těch, které přetrvávají...Tedy i o hodnotách, nad
kterými by se mělo i v dnešní době přemýšlet a na které by se
nemělo zapomínat. To vše vyprávěno vtipnou pohádkovou formou,
která vedle humoru unese i trochu nementorské morality i patosu.“
Denisa Grimmová Abrhámová, režisérka
REŽIE / DIRECTOR
Denisa Grimmová Abrhámová
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
60 mil. Kč / 2,5 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
loutkový road movie muzikál /
puppet road movie musical
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Eduard Bass
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
3D, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Alena Vandasová – MAUR film,
e-mail: [email protected]
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Kubíček
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Denisa Grimmová Abrhámová
Once upon a time, in a small kingdom, in a poor cottage, there lived
a smallholder called Klapzuba with his wife. It’s normal to give birth to
a boy or a girl. It’s quite normal to give birth to twins. Sometimes it
even happens that triplets or quadruplets are born. But Mrs. Klapzuba
gave birth straight away to eleventuplets! And all of them were boys.
The cot prepared would take up to three babies only! The remaining
eight had to go in his own bed, on the kitchen bench, and even in the
basket they had for their pet dog Spot. …And when they were eleven
their father decided to build upp a football team from them.
„For me, The Eleven is a story about team-work, the strength of
one’s convictions, about decency, sense of justice, fair play, family,
joy in something you do, about trickery that can be outsmarted,
about values that change in the course of one’s life and about those
that last… values we should be thinking about even today and not
forget. And it is all narrated in a witty fairy-tale form which can carry
both humour and also a bit of non-moralizing morality with a touch
of pathos.“
Denisa Grimmová Abhrámová, director
KONTAKT / CONTACT
MAUR film, Alena Vandasová, Salvátorská 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
25
K MOŘI
TO THE SEA
REŽIE / DIRECTOR
Karin Babinská
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Barrandov Studios
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
24 mil. Kč / 1 mil. EUR
NÁMĚT / STORY
Petra Soukupová
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petra Soukupová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Douba
Petr plánuje rodinnou dovolenou, ale na poslední chvíli musí jeho
žena Klára do nemocnice. Petr přesto k moři odjede a kromě svých
dvou dcer s sebou místo Kláry ještě vezme Jitku, svou nejstarší dceru
z prvního manželství. Protože se s ní však příliš nevídá, musí Petr řešit
situace a problémy, o jejichž existenci neměl ani ponětí.
Petr plans his family holiday only to have his plans crossed at the last
minute when his wife Klára is forced to leave for hospital. In spite of
that, Petr carries out his plans for a seaside vacation, and in addition
to his two daughters he also takes Jitka, his daughter from the first
marriage, with him in his wife's stead. However, as they do not see
much of each other, Petr must solve problems he had no nation about
up till now.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
26
KRÁSNO
KRÁSNO
Když Martin a Ondřej na začátku filmu, přijíždějí kolem jezera Krásno
do Šumperka, vedou zvláštní debatu. Symbolem jejich debaty se
stává plastikový pes na palubní desce, kterého Ondřej vyhodí poté,
co se málem vybourají. Spolu pátrají po vrahovi Martinovy matky.
Jejich přesvědčení o Macešině vině je natolik silné, že na ni začnou
systematicky tlačit, aby z ní dostali její doznání. Přestože nepadne
konečná odpověď na otázku, zda je Macecha vina či nikoliv, najme si
zabijáka, aby Ondřeje a Martina sprovodil ze světa. Ondřej
s Martinem mezitím jedou po hrázi, kde stále leží zaprášený
plastikový pes. Vyřítí se s autem ze zatáčky. Ondřej strhne volant, aby
nezabil dítě, které se vypravilo pro plastikovou hračku a nasměruje
vůz do jezera Krásno. Kabina auta se rozbije a to klesne do vod
jezera. Chybějící článek připraveného plánu, totiž Martin a Ondřej, má
za důsledek, že vražedné úmysly se obrátí proti jejich autorům.
„V reálném životě, stejně jako v tomhle filmu, se musíme vyrovnat
s tím, že jediné, co máme, jsou domněnky, podezření, selhávající
nervy a nedotažené nápady, když se rozhodneme vzít spravedlnost
do vlastních rukou.“
Ondřej Sokol, režisér
As the film opens, Martin and Ondřej are engaged in a strange
conversation as they drive by Lake Krásno to the town of Šumperk.
The symbol of their conversation is a plastic dog placed on the
dashboard. When they barely avoid an accident, however, Ondřej
throws the toy dog out. Having arrived in town, they set out to find the
murderer of Martin’s mother. Being deeply convinced that the
murderer is Martin’s stepmother, they attempt to force her to confess.
Even though the truth is not revealed, she hires a hit man to kill Ondřej
and Martin. In the meantime, Ondřej and Martin are driving along
Lake Krásno, approaching the plastic dog still lying on the ground.
They are racing along the curvy road when Ondřej suddenly turns the
steering wheel in order to avoid a child picking up the plastic toy. The
car crashes and dives in the lake. The missing part of the plan, i.e.,
Ondřej and Martin, results in the murderous intentions being turned
against their authors.
“In real life, as in this movie, we have to come to terms with the fact
that all we have are assumptions, suspicions, malfunctioning nerves
and half-baked ideas when we decide to take justice into our own
hands.”
Ondřej Sokol, director
REŽIE / DIRECTOR
Ondřej Sokol
ŽÁNR / GENRE
černá krimi komedie /
black crime comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Sokol, Petr Vydra
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ondřej Sokol, Martin Finger,
Petr Vydra
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Sokol, Ivana Chýlková,
Martin Finger, Jaroslav Plesl,
Ondřej Vetchý, Alois Švehlík
PRODUCENT / PRODUCER
Jaroslav Šich, Daniel Strejc –
Lovecraft
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 25 mil. Kč / 1 042 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro / spring 2012
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2012
STŘIH / EDITOR
Šimon Hájek
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
HUDBA / MUSIC
Jan P. Muchow
KONTAKT / CONTACT
Lovecraft, Revoluční 478, 334 01 Přeštice, Czech Republic
Jaroslav Šich, mobile: +420 604 487 178, e-mail: [email protected]
Daniel Strejc, mobile: +420 777 821 748, e-mail: [email protected]
27
LUCKA
LUCY
REŽIE / DIRECTOR
Štěpán Fok Vodrážka
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
45 mil. Kč / 1 875 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
muzikál / musical
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim / autumn 2012
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Lumír Tuček
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Lumír Tuček
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PRODUCENT / PRODUCER
Radomír Dočekal, Tomáš Krejčí
– MILK and HONEY PICTURES
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
Filmový muzikál LUCKA je o situaci dívky ve světě, kde hlavním
společenským motivem jednání lidí je dosáhnout co nejvyššího stupně
pojištění a zabezpečení. Lucka poznává, že takový život nemusí
nezbytně přinášet skutečné štěstí, to získá „zadarmo“ kvalitními
a nedeformovanými vztahy. Oproti podobným příběhům z 19. resp.
20. století, kdy hrdinové poslechli hlas srdce na úkor hlasu gruntu
či rodinné továrny, zde hrdinka neuposlechne hlas sociálního,
zdravotního a důchodového zabezpečení a jde za vztahem,
ze kterého jí nakonec zbude jen vlastní dítě. Inspiraci nalezli
v úspěšných českých muzikálech „Dáma na kolejích“ (sama žena
proti všem) a „Kouř“ (využití rapových resp. voicebandových čísel
jako epického turbomotoru děje, pěvecká čísla vyjadřují lyrické stavy
duše, nálady a city).
The musical LUCY is about the situation of a girl making her way in
a world, where the main social incentive for people’s actions is to
achieve the highest level of insurance and security. Lucy recognises
that this sort of life need not necessarily bring you real happiness,
which is gained “free of charge” through good-quality and undistorted
relationships. Compared to similar stories from the 19th or 20th
century when the heroes listened to their heart to the detriment of the
call of the farmstead or family factory, here the heroine does not listen
to the voice of social, medical and pension security and follows
a relationship from which in the end she will be left only with her own
child. Inspiration was found in the successful Czech musicals “Lady
on the Tracks” (a woman alone against everybody) and “Smoke” (use
of rap or voice band acts as an epic turbo charged motor of events,
singing songs expressing lyrical states of mind, moods and feelings).
KONTAKT / CONTACT
MILK and HONEY PICTURES, Phdr. Radomír Dočekal, Josefská 6, 118 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 602 22 80 89, e-mail: [email protected], www.milkandhoneyfilms.com
28
MALÁ Z RYBÁRNY
LITTLE FISHGIRL
Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem,
vypráví hlas moře příběh rybího krále a jeho dcery Malé. Stejně jako
mnozí jiní opustil král se svou matkou a třemi dcerami – Malou,
Prostřední a Nejstarší – vydrancované vody a odešel žít mezi lidi.
V potemnělé rybárně uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců žijí
teď těžký život plný práce a osamění. Jednoho dne vstoupí do jejich
obchodu sebevědomý, pohledný, ale poněkud neurvalý mladý muž
s – H. H. Malá je mužem i dunivou hudbou, která ho provází,
naprosto okouzlena. Zde začíná příběh velké lásky Malé z rybárny.
Adaptace pohádky „Malá mořská víla“ jednoho z největších
světových pohádkářů H. Ch. Andersena nabízí krásný a silný příběh
bohatý na atmosféry, výrazné a jedinečné charaktery, plný
výtvarných inspirací. Autoři scénáře posunuli příběh blíže
k dospělému divákovi a do reálií současného světa.
Deep under the sea, accompanied by an orchestra of fish, the voice
of the ocean is telling a story about a fish king and his daughter
Little. With his mother and his three daughters, Little, Middle and
Eldest, they abandoned the ravaged waters and, like many others
before them, went to live among the humans. They now live a tough
life full of work and loneliness in a darkened fish shop in the middle
of a port district full of immigrants. One day, a confident, handsome,
but somewhat brash young man, H. H., enters the fish shop. Little is
utterly enchanted by the man and by the music that is following him.
From that moment on the lives of Little and the fish king family have
been changed. And thus Little’s big love story from the Fishshop
begins. An adaptation of “The Little Mermaid” by one of the world’s
greatest storytellers, H. Ch. Andersen, the film offers a beautiful and
strong atmosphere, unique characters full of artistic inspiration. The
scriptwriters shifted the story closer to adults and to the reality of the
modern world.
REŽIE / DIRECTOR
Jan Balej
VÝŠE ROZPOČTU
39,7 mil. Kč / 1 655 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
loutkový film s digitálními triky /
puppet film with digital tricks
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen 2011 – září 2013 /
june 2011 – september 2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ivan Arsenjev, Jan Balej
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
15. říjen / october 15, 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Arsenjev, Jan Balej
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Patrícia Ortíz Martinez
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
STŘIH / EDITOR
Magda Sandersová
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Radek Auer – PRAGENCY,
e-mail: [email protected]
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Balej
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly Jenčíková – Miracle Film
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.malazrybarny.com
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Diego Zanco – PROPELER (SLO),
Marcela Ferková, Marián Ferko
– MARLEN Media Group (SK),
Jan Balej – HAFAN FILM
KONTAKT / CONTACT
Miracle Film, Nelly D. Jenčíková, Školská 32, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 722 008 008, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.eu
29
MAMÁJA
MAMAYA
ŽÁNR / GENRE
psychologické drama /
psychological drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Evita Naušová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Evita Naušová
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Šámal – Profiart
Psychologické drama ze současnosti vypráví příběh o mateřství
a hranicích, kam až může matka pro záchranu svého dítěte schopna
zajít. Věra je matka, která se snaží svou těhotnou dceru Miluši přimět
k tomu, aby se pokusila zbavit závislosti na heroinu. Příběh se
zamýšlí nad tím, jak nemožné je pro milující matku přijmout
skutečnost, že je její dcera ztracená a s ní i nenarozené dítě, pro
které by mohla a chtěla být skvělou babičkou.
This current-day psychological drama tells the story of motherhood
and how far a mother is willing to go to protect her child. Věra is
a mother who is trying to convince her pregnant daughter Miluše to
try kicking her heroin habit. The story reflects on how it is impossible
for a loving mother to accept the fact that her daughter is lost along
with her unborn child, for which should could be and wants to be
a wonderful grandmother.
KONTAKT / CONTACT
Profiart, Petr Šámal, Horní Hrdlořezská 69/2, 19000 Praha 9, Czech Republic
mobile: +420 602 101 841, e-mail: [email protected]
30
MÍSTA
PLACES
Místa jsou příběh dospívání dvou devatenáctiletých kluků, zasazený
do doby 90. let ve městě v českém pohraničí. Jejich rodiště je jim
těsné, zároveň moc nevědí, co by se svými životy dělali, vybíjejí se
v drobných provokacích a společném lelkování. Jednoho dne do
jejich světa vstoupí Anna, vnese do něj tajemství, napětí a touhu.
Postupně se před nimi odhalí temné proudy, které pod nudně
usedlým povrchem města existují. Hlavní hrdina a vypravěč Adam
Šrámek je poprvé naplno konfrontován s pocity lásky, ztráty a zrady,
touhou po pomstě a marností, již do života vnáší, pevností vazeb krve
a bezmocí těch, kdo jsou jimi navzájem svázáni...
„l přestože chci pracovat s atmosférou ospalého maloměsta, kde se
nic neděje, určujícím pocitem, který nese vyprávění a vzpomínání
mladého chlapce, je dynamika dospívání, ono hltání zážitků každou
vteřinu, těkavé hledání něčeho nového, jiného. Právě z tohoto střetu
mezi zajetými kolejemi a spásonosnou nejistotou, kontrastu mezi
sněním a upachtěným žitím všedního dne s jeho pravidly a rituály,
mezi fantaskními představami a stíny minulosti bude film těžit.“
Radim Špaček
REŽIE / DIRECTOR
Radim Špaček
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ondřej Štindl
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ondřej Štindl
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jaromír Kačer
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Petr Pištěk
PRODUCENT / PRODUCER
Vratislav Šlajer – Bionaut Films
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Places is a coming-of-age story set in the nineties in a town on the
Czech border. For two nineteen-year-old boys their hometown is getting
to be too small, though they don’t really know what to do with their lives,
so they ventilate their energy in small provocations and loafing around
together. Anna brings mystery, excitement and desire to their world.
Gradually the dark currents that exist under the boring, sedate town are
revealed to them. For the first time in his life the main protagonist and
narrator, Adam Šrámek, is fully confronted with feelings of love, loss and
betrayal, a desire for revenge, futility that enters his life and the strength
of blood ties and the helplessness of those mutually bound by them...
“Even though I want to work with the atmosphere of a sleepy small
town where nothing happens, the defining feeling that the narration
and reminiscences of the young boy brings about is the dynamics of
coming of age, the devouring of experiences each second brings, the
volatile search for something new, something different. It is this conflict
between the ruts and the redeeming uncertainty, the contrast between
dreams and the plodding day-to-day existence with its rules and
rituals, between the fantastic ideas and the shadows of the past that
the film will be drawing on.“
Radim Špaček
KONTAKT / CONTACT
Bionaut Films, Vratislav Šlajer, Dělnická 47, 170 00 Praha 7, Czech Republic
tel.: +420 222 967 358, e-mail: [email protected], www.bionaut.cz
31
NA PŮL ÚVAZKU
PART-TIMER
REŽIE / DIRECTOR
Jan Prušinovský
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
ŽÁNR / GENRE
teenagerská antikomedie /
teenage anti-comedy
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Prušinovský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Prušinovský
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Bednář
STŘIH / EDITOR
Otakar Šenovský
ZVUK / SOUND
Matěj Matuška, Michal Čech
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil. Kč / 840 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto / summer 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
85 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
Příběh o mladíkovi, který ne a ne zasunout. Mladík intelektuálně
vyspělý, ale sociálně naprosto nepoznamenaný. Takové trochu
„teenagerské“ klišé. Celý jeho příběh se odehraje během jednoho
dne, kdy se zoufale pokouší se svým „problémem“ skoncovat. A čím
víc se snaží, tím je, chudáček, křečovitější a tím je dál od vysněné
(jakékoli) vagíny. Jeho zajímavost spočívá především v tom, že on
to o sobě všechno ví. Všechno si dokáže zanalyzovat a správně
(a dokonce s nadhledem, sic!) pojmenovat, bohužel v praxi
a v sociální komunikaci vždycky selže. Prototyp, řekněme to
s velkou nadsázkou, hrdiny filmů Woody Allena. A představte si, že
takovýto typ, mladík v brejličkách, který za odpoledne schroustá
Zločin a trest, žije na venkově. V totálním vidlákově. Ve vesnici
o dvou stech obyvatelích s jedním kulturním domem a jednou
hospodou. Může tam vůbec najít spojence? Může tam snad i někdy
najít spřízněnou romantickou duši? Ne.
The film tells the story of a young man who just can’t seem to get
laid. He is intellectually mature, but socially absolutely unremarkable.
A bit of a cliché of a teenager. His entire story takes place during the
course of one day, during which he desperately tries to put an end to
his “problem.” The more he tries, the more awkward – and thus ever
further from (any) longed-for vagina – the poor guy gets. The
interesting thing about him is that he knows all of this about himself.
He is capable of analyzing and correctly identifying his situation (and
objectively at that), but unfortunately he always fails when it comes to
implementing social skills in practice. With a lot of exaggeration, we
could say he is the typical protagonist of a Woody Allen movie. Now
imagine that this young guy in glasses, the kind of guy who breezes
through Crime and Punishment in one afternoon, lives in the
countryside. Absolute Yokeltown. Hickville. A village with two
hundred inhabitants, a community center and one pub. Can such
a guy even make allies in a place like that? Might he possibly find
a kindred romantic spirit? No.
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
32
NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
Příběh tří mladých žen startuje v tragicky neuralgickém bodě jejich
života. Musí se zbavit proher a pádů, začít jinak a znova. Louisa chce
hrát divadlo, což její majetnický manžel vnímá jako zradu. Erika je
odkázána na svoji dřinu, touží po vzdělání a lepší práci. Katka se
narodila cynické matce, která chce ovládat nejen její mysl, ale i tělo.
Jejich příběhy se propojují, navzájem se zrcadlí, rodí se přátelství,
na jehož síle stojí a padá jejich budoucnost. Děj je zachycen
retrospektivně, jako ozvěna léčby, kterou podstoupí hlavní hrdinka.
Film dozrává, stejně jako jeho hlavní postavy. Byla terapie úspěšná?
„Film je zpočátku dramatem, temnou a drsnou romancí. Prostírá se
v oparu Luisiny fantazie poznamenané duševní chorobou. Luisa
hledá slova a tápe v reminiscencích. Vyslovuje postupně svou bolest,
a jak se rány zacelují, světlo ozařuje minulost a Luisa zvolna vstupuje
do přítomnosti. Do konce ale zůstává nejasná míra Luisiny fabulace.
Nevíme zda Katčin pád, symbolická ztráta nevinnosti, je realitou, fikcí,
špatným snem či pohádkou, jestli Eričin zločin a trest nejsou jen
Luisinou bizarní noční můrou.“
Ivan Vojnár, režisér
The story of three young women begins at a crucial point in their lives.
They have to rid themselves of failures and breakdowns, to begin
again and tread a different path. Louisa wants to perform
in the theatre which her proprietorial husband sees as betrayal. Erika
is reliant on her hard work, she yearns for higher education and better
work. Katka was born to a cynical mother who wishes to control not
only her mind but her body too. Their tales intermingle, mirror-images
to some degree, friendships are born on whose strengths their future
stands or falls. The plot is portrayed retrospectively, as an echo of the
treatment which the main heroine undergoes. The film matures,
similarly to the main characters within. Was the therapy successful?
“In the beginning the film is a drama, a dark and hard-boiled
romance. It extends in the haze of Luisa’s fantasies affected by
a mental illness. Luisa searches for words and is lost in reminiscing.
She gradually expresses her pain and, as the wounds heal, the light
shines on the past and Luisa freely enters the present. But the extent
of Luisa’s fabrications remains uncertain until the end. We do not
know if Katka’s fall, symbolic of a loss of innocence, is reality, fiction,
a bad dream or a fairy tale, If Erika’s crime and punishment are not
only Luisa’s bizarre nightmare.”
Ivan Vojnár, Director
REŽIE / DIRECTOR
Ivan Vojnár
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Distribution Artcam
ŽÁNR / GENRE
drama, romance /
drama, romance
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
22 mil. Kč / 917 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / ne
NÁMĚT / STORY
Ivan Vojnár, Erika Lásková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Vojnár, Jakub Zelníček
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Michal Černý
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Pavol Andraško
HRAJÍ / FEATURING
Aňa Geislerová, Viktor Preiss
PRODUCENT / PRODUCER
Ivan Vojnár – Ivan Vojnár Film
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011–2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
28. září / september 28, 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PRODEJCE / SALES
Plan B Films,
Přemysl Martínek, e-mail:
[email protected],
www.artcam.cz
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Peter Neveďal – Filmpark (SK),
Přemysl Martínek – Plan B
Films, Jordi Niubo – i/o Post,
Pavel Dvořák – Studio Virtual
KONTAKT / CONTACT
Ivan Vojnár Film, Galina Šustová, Terronská 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic
mobile: +420 603 444 399, e-mail: [email protected]
33
NIKDY NEJSME SAMI
NEVER ALONE
REŽIE / DIRECTOR
Petr Václav
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
30 mil Kč / 1 250 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro / spring 2012
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Václav
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima / winter 2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Václav
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Štěpán Kučera
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková –
Axman Production
Film Nikdy nejsme sami se odehrává v historické době, která se již
nikdy nevrátí – v devadesátých letech, v letech po pádu komunismu,
v okamžiku překotných změn, ve vykolejené době bláznivých
představ o svobodě a o blahobytu. V době zásadního otřesu,
zásadní změny života. V době, která z mnoha dospělých udělala
nedospělé, vykolejené a rozhlížející se jedince, kteří se snaží obstát
v nové situaci a najít si v ní své místo. Film nemluví přímo o době
a o politice. Dimenze filmu je nadčasová. Využívá ale ducha tehdejší
doby a dekorací, které se již nikdy nevrátí (střet dvou světů, nového
a starého designu a neskutečně výtvarné vulgarity devadesátých
let). Příběh se drží problematiky „utržení se ze řetězu“, které
charakterizují tehdejší dobu a jednání postav.
„Nikdy nejsme sami je určitou synthesou mých předešlých filmů.
Z Mariana tu nacházíme téma výchovy, dospívání a determinace,
tvrdost a nehostinnost vztahů mezi lidmi, krásu a živelnost touhy po
svobodě. Na druhé straně naleznete příbuznost Paralelních světů
v tématu partnerství a lásky. Tento projekt jde však dál, nejen
myšlenkově a formálně, ale i ve fabulační nadsázce, s nímž je téma
uchopeno.“
Petr Václav, režisér
The story takes place in the historical period that is not coming
again any more – in the 1990s, in the years shortly after the
Revolution, in the period of sudden changes, in the times of crazy
dreams of freedom and wealth. Those times turned many adults into
children, dropout and searching individuals trying to succeed in the
new situation. However, we do not deal straight with politics. The film
dimension is timeless; but uses the spirit of the 90s and the best of
that period. We can see the clash of two worlds, old and new, and
we can witness the unbelievable tastelessness of those years. The
film deals with the problem of living in the time of “absolute freedom”
that was so typical for the period and for the people.
„Never Alone is, in some ways, a synthesis of my previous films.
We encounter topics from Marian: education, puberty,
determination, rough and unfriendly relations between human
beings, but also the beauty and softness of their desire for freedom;
from Parallel Worlds, partnership and love. It goes farther, not only
in the thoughts it probes but also in the sense of humor with which
the topic is delivered.“
Petr Václav, director
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 322 995, mobile: +420 603 553 915
email: [email protected], www.axmanproduction.com
34
OLDIES BUT GOLDIES
OLDIES BUT GOLDIES
Vtipný, poetický a místy až nekompromisně upřímný film o starých
lidech, kteří se ocitli v prazvláštním bezčasí. Budoucnost před
sebou nemají prakticky žádnou, minulost jim umírá každý den
společně s přáteli a známými, s každou změněnou ulicí
a přestavěným domem, přičemž přítomnost je naplněna stavem,
který se nedá nazvat životem, spíš jen přežíváním. Mají se s tím
spokojit, nebo mají chtít i v pokročilém věku od života něco víc?
Třeba lásku? Navíc poněkud bláznivou? Příběhy lidí, kteří dokážou
vzdorovat svému vysokému věku ať už citem nebo odvážným činem,
patří ke klenotům české kinematografie. Marek Epstein na tuto
tradici navazuje v tom nejlepším duchu. O úskalích stáří vypráví
s vtipem a nadhledem, neuchyluje se k sentimentalitě, ani
k citovému vydírání. Příběh bývalého profesora na gymnáziu
a herečky, jejíž kariéra byla stejně zářivá jako krátká, vypráví
s empatií sobě vlastní a ve svižném tempu.
A witty, poetic and at times unapologetically frank film about old
people who find themselves in a peculiar timelessness. They have
virtually no future to look forward to; their past is dying every day
together with their friends and acquaintances, with each modified
street and remodeled building; and the present is occupied by
a state that can hardly be called life, more like survival. Should they
sit back and be satisfied with it or should they want more from life in
their twilight years? How about love? And moreover, mad love?
Stories of people who can resist their old age either by sentiment or
a courageous act are among the treasures of Czech cinema. Mark
Epstein continues this tradition in the best spirit. He tells of the
pitfalls of aging with wit and grace, veering neither toward
sentimentality, nor emotional blackmail. He recounts the story of
a former high school teacher and an actress whose career was as
bright as it was fleeting, with his own brand of empathy and in
a quick pace.
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Strach
PRODUCENT / PRODUCER
Jaroslav Bouček – BUC-FILM
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
29 mil. Kč / 1 208 300 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011–2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šec
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jiří Sternwald
HRAJÍ / FEATURING
Jiřina Bohdalová, Radoslav
Brzobohatý
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
BUC-FILM, Jaroslav Bouček, Čs. armády 405/8, 160 00 Praha 6, Czech Republic
mobile: +420 251 819 441, e-mail: [email protected], www.bucfilm.cz
35
PĚT PRSTŮ
FIVE FINGERS
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Dražan
DEBUT / DEBUT
ne / no
ŽÁNR / GENRE
western / western
NÁMĚT / STORY
Pavel Dražan, Vítězslav Kudláč
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Dražan, Vítězslav Kudláč
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková –
Axman Production
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
30 mil Kč / 1 250 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011–2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
2012–2013
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
Příběh se odehrává v americké Montaně koncem 19. století. Místo
děje není vybráno náhodou, hlavním důvodem je skutečnost, že
právě zde je místy podobná krajina jako v naší republice, což je
důležité zejména z hlediska natáčení. Nechceme, a ani nemůžeme
kopírovat americké filmy, které mají v tomto žánru dlouholetou
tradici. Jedná se o náš vlastní pohled na osudy lidí, kteří se dostali
do víru tragických událostí a již nejsou schopni je svým vlastním
přičiněním ovlivňovat. Jde nám o reálné zpracování příběhu místy
možná trochu drsného, ale dodržujícího určitá pravidla, která jsou
pro tento žánr typická.
„Chceme, aby film Pět prstů byl jak dramatickým, tak i filosofickým
příběhem o násilí, osudovosti a vztazích mezi lidmi. Věříme, že
diváci mají a vždy budou mít zájem o filmy se silným příběhem,
o filmy plné dobrodružství a romantiky.“
Pavel Dražan, režisér
The story is set in Montana, USA at the end of 19th century. The
place was not chosen by coincidence; the main reason is the
landscape there is similar to the landscape in our country and this
fact is important for the shooting locations. We don’t want to, and we
probably even can’t, copy the venerable tradition of American
westerns. The story is our own point of view on the fate of people
who are involved in tragic situations and are not able to influence
them on their own anymore. We want to realistically develop a story
that is, in some ways, very rough but keep certain rules that are
typical for this genre.
“We want the film Five Fingers to be both a dramatic and
a philosophical tale of violence, fatefulness and interpersonal
relations. We trust that audiences are and will be interested in films
with a strong plot, in films full of adventure and romance.”
Pavel Dražan, Director
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 322 995, mobile: +420 603 553 915
e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
36
PODIVNÝ VÍKEND
BIZARRE WEEKEND
Čtyři mysteriozní příběhy odehrávajících se během jednoho víkendu
ve čtyřech Evropských městech – Praze, Varšavě, Bratislavě
a Bukurešti. Příběhy spojuje podobná atmosféra a klíčová událost
blížícího se konce světa.
Four mysterious stories taking place during one weekend in four
European cities – Prague, Warsaw, Bratislava and Berlin. The stories
are linked together by a similar atmosphere and a key event
indicating the end of the world approaching.
REŽIE / DIRECTOR
Václav Švankmajer
PRODUCENT / PRODUCER
Vratislav Šlajer – Bionaut Films
DEBUT / DEBUT
ano / yes
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Lubica Orechovská, Zuzana
Mistriková – PubRes (SK),
Mediapro Pitures Romania (RO)
NÁMĚT / STORY
Václav Švankmajer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Václav Švankmajer
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štěpánek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Václav Švankmajer
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Bionaut Films, Vratislav Šlajer, Dělnická 47, 170 00 Praha 7, Czech Republic
tel.: +420 222 967 358, e-mail: [email protected], www.bionaut.cz
37
PROBUDÍM SE VČERA
WAKING UP YESTERDAY
REŽIE / DIRECTOR
Miloslav Šmídmajer
ZVUK / SOUND
Petr Stuchlík
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
HUDBA / MUSIC
Zdeněk Merta
DEBUT / DEBUT
ne / no
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Mádl, Simona Stašová,
Miroslav Táborský
NÁMĚT / STORY
Lumír Holčák
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Lumír Holčák
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Duba
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
16. února / february 16, 2012
STŘIH / EDITOR
Adam Dvořák
STOPÁŽ / RUNNIG TIME
100 min
Svérázná komedie ze studentského prostředí vypráví příběh Petra
Kováře, který dostane šanci vrátit se na chvíli do minulosti
a v červnu 1989 se znovu setká se svojí životní láskou, spolužačkou
Eliškou. Má to jeden háček: je mu fyzicky znovu sedmnáct, ale
zůstane mu vědomí moderního „čtyřicátníka“. Vrací do jiné reality
a nedohlédne důsledky, že bude opět zkoušený a jak školství tehdy
bylo odlišné. Příběh tak rozehrává řadu komických i provokativních
situací a prostřednictvím překvapivé milostné zápletky umožní
divákům nahlédnout nebo připomenout absurditu předrevoluční
doby.
This quirky student comedy tells the story of Petr Kovář, who gets
the chance to return to the past for a while and he meets the love of
his life, his classmate Eliška, again in June 1989. There is one hook:
physically he is seventeen again, but his mind remains that of
a modern “forty-something”. He returns to a different reality,
forgetting that he will be tested again and how the school system
was different back then. Thus the plot throws him several comical
and provocative twists and through a surprising romantic
entanglement it lets the audience see and recall the absurdity of the
pre-revolution era.
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Barbora Červenková, Baarova 43/27 140 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 725 726 502, e-mail: [email protected], www.bioillusion.cz, bioillusion.com
38
PROSÍM POMOZTE
PLEASE HELP
Děj filmu se odehrává převážně na západní československé hranici
v letech 1981–1982. Stěžejní osou příběhu jsou dva lidské osudy –
českého mladíka a východoněmeckého chlapce. Mladý muž je
povolán do základní vojenské služby u Pohraniční stráže. Jeho
romantický sen o snadném útěku do zahraničí se však pomalu
rozplývá, když si uvědomí, jaké následky by mohl jeho čin mít.
Naproti tomu německý sirotek již nemá „co ztratit“, a tak prchá
z dětského domova a dále přes Československo, aby na západě
vyhledal náruč své tety. Osudy obou hlavních hrdinů se protnou
a navždy tak změní jejich životy. Současně sledujeme i dobrodružství
dalších „narušitelů hranic“, kteří realizují své útěky za lepším životem.
Všechny příběhy obyčejných lidí, na které již historie zapomněla,
vycházejí ze skutečných událostí. Cílem filmového projektu není
soudit nebo očerňovat vojáky sloužící v hraničním pásmu, ale
vytvořit co možná nejpravdivější výpověď vykreslující realitu
tehdejších let.
The film plot takes place mostly on the western border of
Czechoslovakia in 1981–1982. The plot is mainly based on the story
of two human lives – of a Czech young man and an East German boy.
The young man is drafted into military service with the Border
Guard. His romantic dream of an easy escape to foreign countries
slowly fades away, when he realizes what the consequences of his
action might be. By contrast, the East German orphan has “nothing
to loose” so he escapes from the orphanage and through
Czechoslovakia to the West to seek an armful of his aunt. The fates
of the two main characters meet and forever change their lives. At
the same time we follow the adventures of other “border violators”
who emigrate to find a better life. All stories of ordinary people, who
have been forgotten by history, are based on real events. The aim of
the film project is not to judge or denigrate soldiers serving in the
border zone, but to create as truthful as possible testimony
describing the reality of those years.
REŽIE / DIRECTOR
Miloš Pilař
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil. Kč / 834 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2011 – březen 2013 /
january 2011 – march 2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Miloš Pilař
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miloš Pilař
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vít Mazánek, Michal Kudláček
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Martin Štědroň
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Petr Černý
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Miloslav Doležal, MILD
production, e-mail:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.prosimpomozte-film.cz
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Pilařová – Triton Film,
Miloslav Doležal –
MILD production
KONTAKT / CONTACT
MILD production, Miloslav Doležal, U družstva Život 30, 140 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 602 626 474, e-mail: [email protected], www.mildproduction.com
39
PŘÍBĚH Z BABYBOXU
BABYBOX STORY
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
milostné drama/ love drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ludvík Hess
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ludvík Hess
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Kukla
PRODUCENT / PRODUCER
Lenka Vrťátková, Jiří Košťál,
Tomáš Krejčí – Actor’s Runway
Agency
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
17 mil. Kč / 709 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013
„V popelnici umřu“, křičí novorozeně z propagačního babyboxového
letáku na těhotnou Petru. Petra se chvíli dívá na mimino, pak na
připojené telefonní číslo. Leták zmuchlá a hodí do koše. Po pár
zoufalých hodinách sedí mezi rozházenými odpadky a telefonuje.
Ozve se Jaroslavův klidný a vyrovnaný hlas a tento moment dá
vzniknout netradičnímu příběhu lásky.
The new-born shouts at pregnant Petra from the leaflet: „There is my
death in a container“. Petra is looking at the baby and an enclosed
telephone number. She is crumpling the leaflet and throws it in the
basket. After a couple of distressed hours she is sitting in the middle
of disarranged garbage with her mobile phone. The calm and
steady voice of Jaroslav launches an untraditional love story.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Actor’s Runway Agency, Lenka Vrťátková, Mánesova 37, 120 00 Praha 2, Czech Republic
mobile +420 731 533 653
40
PŘÍBĚHY ZE ZÁZVOROVÉ ZEMĚ
TALES FROM GINGERLAND
Do vesnice v kopcích přichází Vypravěč, jehož příběhy prý mají
kouzelnou moc. Vypráví vesničanům o Poutníkovi, který se vydává
na dalekou cestu, aby našel lék pro nemocnou Zázvorovou zemi.
Konec příběhu se však vesničané nedozvědí – když se ráno
probudí, s hrůzou zjistí, že Vypravěč je pryč. Vina padne na
Františka, který potají nahlédl do Vypravěčovy tajemné brašny.
Za to teď musí Vypravěče najít, a dokud nezjistí, jak to se
Zázvorovou zemí dopadne, nesmí se vrátit. František tedy putuje
krajem a od pocestných sbírá další části příběhu, až nakonec
pochopí, že osud Zázvorové země leží v jeho rukou.
A Storyteller comes to the village in the hills whose tales are said to
have magical powers. He tells the villagers of a Pilgrim who
embarks on a long journey to find a cure for the tainted Gingerland.
However, the villagers do not get to hear the rest of the tale – when
they wake up in the morning, they find, to their horror, that the
Storyteller has gone. They start to blame František who has stolen
a glance in the Storyteller's enigmatic bag. His task is now to find
the Storyteller and not to return until he has found out about the fate
of Gingerland. František wanders through the country and learns
pieces of the story from other travellers. Eventually he realizes that
Gingerland's fate is in his hands. The motif of the story deals with
archetypal meanings of heroic stories, their slow disappearance in
the modern era and at the same time the almost tangible need for
stories which has been an intrinsic feature of mankind since time
immemorial.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Hubáček
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Petr Filipovič
ŽÁNR / GENRE
animovaná pohádková fantasy /
animated fantasy fairy tale
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomáš Hubáček
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
3D
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Hubáček
HUDBA / MUSIC
Tomáš Hubáček
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
41
PŘÍŠERKY A DETEKTIVOVÉ
MONSTERS AND DETECTIVES
REŽIE / DIRECTOR
Jan Bártek
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
ŽÁNR / GENRE
dětský film / children film
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
36 mil. Kč / 1,5 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
NÁMĚT / STORY
Jan Bártek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Bártek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
Znáte to taky? Vaše tužka najednou není na místě, kam ji vždy pečlivě
ukládáte. To poslední pivo, co jste schovávali v lednici, tam není
a vaše žena, dítě ani pes ho opravdu nevypili. Každý večer, když
poslední odcházíte z koupelny, pečlivě utáhnete kohoutky a ráno
stejně kapou. O mizejících ponožkách ani nemluvě... Logické
vysvětlení pro nic z toho prostě nenajdete. Nikoho by nenapadlo
podezírat různé podivuhodné bytosti, bubáky, pidimužíky, rarášky,
zkrátka příšerky. Vy už je neuvidíte, dospělí na takové nesmysly přece
nevěří. Ale děti schopnost vidět svět jinak ještě neztratily. Náš film je
o dvou kamarádech, kteří v objevování úžasného světa zašli až příliš
daleko a netušili, že drobná nepozornost jim způsobí veliký malér...
Has this happened to you? Your pen is no longer in its regular place
where you put it every day. That last beer that you were keeping in
the refrigerator is no longer there, and your wife, your child, and
your dog swear it wasn't them. Every evening, when you are the last
one to leave the bathroom, you make sure to turn off the water all
the way, but in the morning the faucets are dripping anyway. And
let's not even mention those constantly disappearing socks... You
won't find any logical explanations for any of these phenomena.
No one would even think of suspecting strange beings, spooks,
elves, gremlins – in short, monsters – of being behind all this. You
can't see them anymore; after all, adults don't believe in such
nonsense. But children have not yet lost the ability to see our world
differently. Our film is about two friends who have gone just a little too
far in exploring the world of the fantastic. They had no idea that just
one little moment of carelessness could cause so much trouble...
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
42
RAP.ORTÉR
RAP.ORTÉR
Rap.ortér je moderní městský muzikál, který těží z nejlepších tradic
žánru a zároveň se pokouší o nový náhled na něj. Hlavní hrdina
Vašek, obyčejný kluk z vesnice, přihlásil svou dívku Zuzanu do
soutěže krásy. Zuzana se stala Miss a jak už to Miss dělají, Vaška
okamžitě odkopla. Václavovi nezbývá než opustit svou kariéru
druhého prodavače v krámku s počítači, stát se slavným a získat
Zuzanu zpátky. TV stanice Pluto hledá nového moderátora počasí
a Vašek umí naštěstí trochu rapovat... Hravý styl vyprávění, asijská
choreografie a hudba a texty Xindla X v celovečerním debutu Jakuba
Sommera.
Rap.orter is a modern urban musical based on the best traditions of
the genre while trying to find a new way of looking at the genre. The
main protagonist is Vašek, a regular boy from a village, who enters
his girlfriend Zuzana into a beauty contest. Zuzana wins and, as
beauty contestants are wont to do, she immediately gives Vašek the
boot. He has no other choice than to abandon his career as sales
clerk in a computer store, become famous, and thus win back
Zuzana. TV channel Pluto is looking for a new weather reporter and
fortunately Vašek knows how to rap a little... A playful storytelling
style, Asian choreography, and music and texts by Xindl X in Jakub
Sommer’s feature film debut.
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Sommer
HUDBA / MUSIC
Ondřej Ládek alias Xindl X
ŽÁNR / GENRE
muzikál / musical
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
DEBUT / DEBUT
ano / yes
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
25 mil. Kč / 1 042 000 EUR
NÁMĚT / STORY
Ondřej Ládek, Jakub Sommer,
Tomáš Holeček
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Holeček
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
STŘIH / EDITOR
Emil Pawinger
ZVUK / SOUND
Tomáš Kubec
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic,
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
43
REVIZOR
THE TICKET INSPECTOR
REŽIE / DIRECTOR
Petr Zahrádka
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
HRAJÍ / FEATURING
Jaroslav Plesl, Zuzana Norisová,
Jiří Langmajer, Zuzana
Bydžovská, Tomáš Jeřábek,
Tomáš Měcháček, Bohumil Klepl
DEBUT / DEBUT
ano / yes
PRODUCENT / PRODUCER
Vratislav Šlajer – FilmBrigade
NÁMĚT / STORY
Petr Zahrádka
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tereza Dusová
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štěpánek
STŘIH / EDITOR
Lukáš Opatrný
Jaroslav je mladý nesmělý muž, který se vlastní liknavostí stal
revizorem. Svou práci nesnáší, ale nemá v sobě dostatek odvahy,
aby ji opustil. Jeho nejlepší přítel Marek mu v tom nepomůže, on
revizorský odznak miluje. Oporu Jaroslav nemá ani ve svém
vypočítavém bratrovi, taxikáři Tomášovi a ani ve své věčně ovíněné
matce Evě. Tito dva tvoří nerozlučný tandem, jehož jedinou radostí
je Jaroslava trápit a přivádět ho na pokraj šílenství. Situace se
nadále zhoršuje, a aby trápení nebylo dost, do podnájmu
k Jaroslavově matce se stěhuje půvabná Jitka, do které se okamžitě
bláznivě zamiluje. Jitka by možná jeho city opětovala, kdyby jí
ovšem nelhal o tom, co skutečně dělá...
„Jaroslav je sympatický zkrachovalec bojující neúnavně o přízeň
krásné Jitky. Tak nějak se mu všechno sype na hlavu. Někdy
situace řeší lépe, někdy hůř, ale vždycky srdcem. Divák ho prostě
musí mít rád a přeje mu, aby ve zdraví přežil všechny karamboly,
které se na něj valí.“
Petr Zahrádka
Jaroslav is a bashful young man who, through his own sluggishness,
has become a ticket inspector. He hates his job, but he does not
have enough courage to leave it. His best friend Marek can hardly
help him since he loves his ticket collector badge. Nor can he find
support in his cool and calculating brother taxi driver Tomáš, or
even in his wine-loving mother Eva. These two make an inseparable
duo, whose only joy is to torment Jaroslav and to drive him to the
edge of sanity. And if that were not enough, the pretty Jitka sublets
a room in Jaroslav’s mother’s place and he falls head over heels in
love with her immediately. Jitka might return his affections if, of
course, he hadn’t lied to her about what he really does...
“Jaroslav is a loveable failure fighting tirelessly for the attentions of
the beautiful Jitka. Everything seems to be going wrong for ticket
inspector Jaroslav. Sometimes he resolves the situation better,
sometimes worse, but he always puts his heart into it. The audience
simply has to like him and hope that he survives all the obstacles
that come his way with his health intact.”
Petr Zahrádka
KONTAKT / CONTACT
FilmBrigade, Vratislav Šlajer, Dělnická 47, 170 00 Praha 7, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.filmbrigade.cz
44
SEZÓNA V PROPASTI
SEASON IN THE ABYSS
Útěk se jim stane poutí. Na cestě nacházejí lásku, své kořeny, ale
i sami sebe. Příběh dvou bratrů, kteří žijí rozděleni v úplně jiných
světech. Marad a Richard pocházejí z české vesnice Rumunského
Banátu. Po tragické smrti rodičů žijí odděleně v Praze. Marad se
pohybuje v uměleckém prostředí a Richard je vtáhnut do světa
podsvětí. Tragická událost však znovu spojí jejich osudy a Marad
vyráží z Berlína pro svého bratra, aby uskutečnili cestu do divoké
krajiny rodné vesnice a magických hor. Co je tam potká, to sami
netuší. Tahle divoká cesta přes celou Evropu jim přinese mnoho
zážitku, ale také budou muset sáhnout hluboko do svého nitra.
Konfrontace civilizace s nedotčenou přírodou magicky mění jejich
svět a všichni budou muset přehodnotit svoje dosavadní hodnoty
a život. Je to cesta, která zásadně mění směřování jejich života.
Escape from civilization will start their journey. They will find love,
their own roots and even themselves. A story of two Brother whose
lives are divided into two different worlds. Marad and Richard are
originally from a Czech village in Romania, Banat. After the tragic
death of their parents, they both live in Prague, without any contact
with each other. Marad works as an artist and Richard is a member
of the local criminal underworld. Tragic event unite their destinies
again and Marad travels from Berlin to reconnect with his brother
and together they travel to the wild countryside of their home village
and magical mountains. They don’t know what awaits them once
they get there. The wild journey through the whole Europe brings
them many new experiences, but also forces them to look deep
inside themselves. The confrontation of civilization with untouched
nature magically changes their world and both of them are forced to
re-evaluate present priorities and their being. It is a journey that
radically changes the direction of their life.
REŽIE / DIRECTOR
Marek Lančarič
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
25 mil. Kč / 1 005 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
road movie, drama /
road movie, drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010–2012
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima / winter 2012
NÁMĚT / STORY
Marek Lančarič
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Lančarič, Magdalena
Frydrych Gregorová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jakub Ševčík
PRODUCENT / PRODUCER
Marek Lančarič, David Běla –
Introspekt film
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP, 3D
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Marek Cienciala,
ART MEDIA SERVICE,
e-mail: [email protected]
KONTAKT / CONTACT
Introspekt film, David Měla, Náměstí Míru 551, 739 61, Třinec, Czech Republic
mobile: +420 723 721 451, e-mail: [email protected], www.introspekt.cz
45
SLOVANSKÁ EPOPEJ
SLAVIC EPOPEE
REŽIE / DIRECTOR
Juraj Jakubisko
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bonton Film
ŽÁNR / GENRE
historické drama /
historical drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011–2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY/
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013
NÁMĚT / STORY
Juraj Jakubisko
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Juraj Jakubisko
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Ďuriš
HUDBA / MUSIC
Jan Jirásek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Juraj Jakubisko
PRODUCENT / PRODUCER
Deana Jakubisková,
Jakubisko Film Slovakia (SK),
Jakubisko Film
46
STOPÁŽ / RUNNING TIME
2 x 130 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, 3D
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Romana Rychetská – Jakubisko
Film, e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.jakubiskofilm.com
Příběh vypráví o událostech, které tvořily naši slovanskou historii.
Odehrává se v 9. století, kdy se Morava vymanila z vlivu Francké
říše za vlády knížete Rastislava. Zaniká pohanství a nastupuje
křesťanství. V této době dochází k přelomu slovanských dějin –
vytvoření hlaholici, prvního písma. Počíná tak formování slovanské
kultury, Velké Moravy a stupňuje se moc říše proti západní Evropě.
Tyto dějinné události zásadně ovlivnily vývoj v celé oblasti.
„Častokrát po střetnutí se zahraničním publikem jsem byl
překvapený, jak málo se ví o historii Slovanů. Historie kdysi
slavného Slovanského národa, jehož kořeny přerůstají od Balkánu
až po Rusko tak zůstává utajená světu. Proto jsem se rozhodl
napsat scénář, jehož příběh sahá do časů, ze kterých povstala
slovanská větev a vznikl první státní útvar Slovanů – Velkomoravská
říše. Je to příběh plný magie, náboženských chorálů, lásky, smrti
i zvratů, v kterých pohanská a křesťanská víra zápasí s realitou
světa starověku.“
Juraj Jakubisko, režisér
The story tells of the events that formed our Slavic history. It takes
place in the 9th century when, under the rule of Prince Rastislav,
Moravia has freed itself from the influence of the Frankish Empire.
Paganism is dying away and Christianity is rising. This is when
a turning point in Slavic history occurs – the creation of the
Glagolitic alphabet, the first written language. Thus the formation
of the Slavic culture, the Great Moravian Empire, begins and the
empire’s power intensifies against Western Europe. These historical
events significantly influenced the developments in the entire region.
“I am often surprised when encountering a foreign public about how
little is known of the history of the Slavs. The history of the oncefamous Slavic nation, which took root from the Balkans to Russia,
remains a secret world. That is why I decided to write a screenplay
with a plot that reaches back to the time when one of the Slavic
branches rose up, leading to the first Slavic state – the Great
Moravian Empire. It is a tale full of magic, religious chorals, love,
death and plot twists in which paganism and the Christian faith fight
against the reality of the world of antiquity.“
Juraj Jakubisko, Director
KONTAKT / CONTACT
Jakubisko Film, Vodičková 36, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Viktoria Linhartová, mobile: +420 774 996 331, e-mail: [email protected]
Beata Greneche, mobile: +420 724 965 136, e-mail: [email protected]
www.jakubiskofilm.com
ŠŤASTNÁ
HAPPY
Ústřední námět filmu poukazuje na aktuální problémy dneška –
kariérismus, spěch, touhu po úspěchu, boj o místo ve světě. I o tyto
cíle usiluje Viktorie – ambiciózní mladá studentka vysoké školy
s pevně stanoveným cílem. Její příjmení – Šťastná – ironizuje její
duševní stav, bojuje se sebou samou. Po štěstí touží – vidí ho však jen
ve vlastním úspěchu. Důraz není kladen na to natočit moralistní
drama, jako spíš sledovat vývoj hlavní postavy, ke kterému vlivem
životních změn dochází, podtrhnout souboj reality s původními sny
a sledovat, jaké hodnoty člověka přimějí k tomu, od svých cílů
částečně upustit …
„Při výběru tématu filmu Šťastná jsme brala ohled především na to,
abych se v něm dotkla problematiky dnešní doby, a uplatnila v něm
své dosavadní zkušenosti. Vycházela jsem z autobiografických prvků
a rozhodla jsem se na jejich základě popsat lidský příběh, který by
tuto látku současnosti obsahoval. Děj ústřední dvojice je očištěn od
vedlejších linek, které by hlavní téma jen rozmělnily a činily by jej
nezřetelným.“
Eva Toulová, režisérka
The film’s central theme points to current problems in today’s world –
careerism, the mad rush, the desire for success, the fight for a place
in the world. These are the goals that the main protagonist, Viktorie,
an ambitious young university student with firm goals, is striving for.
Her surname Šťastná, which means happy, is an ironic comment on
her state of mind, which is fighting against her. She longs for
happiness, though she sees it solely in her own success. The
emphasis, however, is not on filming a moralist drama, but rather to
follow the development that the main characters undergo through the
influence of changes in their lives, underscoring reality’s conflict with
their original dreams and seeing what values force a person to turn
away, at least in part, from their goals ...
“When choosing the theme for the film Happy we paid particular
attention to touch on issues of this day and age, putting our
experience to good use. I based it on autobiographical elements and
I decided to tell a human tale that would contain this material of the
here and now. The plot of the central couple is purged of secondary
plotlines that would only disintegrate the main theme, making it
unclear.”
Eva Toulová, Director
REŽIE / DIRECTOR
Eva Toulová
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
cca 12 mil. Kč / 500 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
milostné drama /
romantic drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2013
NÁMĚT / STORY
Eva Toulová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Eva Toulová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz –
CINEART TV Prague
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Helena Hejčová,
e-mail: [email protected]
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 1480 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
47
TAK TO BYLO, TAK TO JE
THE WAY IT IS
REŽIE / DIRECTOR
Martin Dolenský
PRODUCENT / PRODUCER
Štefan Voržáček – StoPro Film
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
26 mil. Kč / 1 084 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2012
NÁMĚT / STORY
na motivy knih „Tak to bylo, tak
to je“ a „Járo, kakao“ Lou
Fanánka Hagena / based on
The Way it Is and Spring, Cocoa,
novels by Lou Fanánek Hagen
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Hlaváč, Martin Dolenský
Punkový příběh o naplnění snu čtyř kluků založit slavnou kapelu,
zasazený do marasmu konce osmdesátých let, sklonku komunistické
diktatury. Příběh o počátcích české punkové legendy, skupiny Tři
sestry. Film vzniká na motivy knih „Tak to bylo, tak to je“ a „Járo,
kakao“ Lou Fanánka Hagena.
A punk story about four boys’ dream – of founding a famous punk
band – coming true. Set in late 80s, at the close of communist
dictactorship, The Way It Is, sheds light on the early years of
a legendary Czech punk band, Three Sisters.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Michael Gahut
KONTAKT / CONTACT
StoPro Film, Štěpán Voržáček, Konviktská 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002, e-mail: [email protected]
48
VERDIKT OSUDU
VERDICT OF FATE
Hlavní hrdina se neočekávaně vrací z mise v Afghánistánu. Zasažen
válkou Středního východu se vyrovnává se současnou realitou a opět
bojuje, tentokrát sám se sebou. Film čerpá ze zkušeností veteránů
novodobých konfliktů a předkládá alternativní příběh jednoho z nich,
který se pod tíhou osudu ocitne až na hraně důstojné lidské
existence. Není schopen se začlenit do normální společnosti
a dostává se do kontaktu s podsvětím, v celé jeho syrovosti. Přestože
je film okořeněn osobními souboji, přestřelkami a automobilovými
honičkami, chceme, aby divák sledoval především nitro našeho
hrdiny, které se stále vyvíjí a prochází nepředvídatelnými zvraty.
„Cílem filmu je zobrazit násilí, jak ve skutečnosti vypadá, nikoliv, jak
je prezentováno v médiích. Odhalujeme, kdy vzniká „hrdinský čin“
jako následek bezvýchodné situace. Dostáváme strach před
kameru v „holé podobě“ samozřejmě s jistým nadhledem, jistým
druhem humoru, který vzniká právě v krizových situacích.“
Hynek Čermák, režisér
The main character unexpectedly returns from his mission to
Afghanistan. Struck by the war in the Middle East, he tries to deal
with the every-day reality and once again, he struggles, this time,
with himself. The film is based on experiences of “new war veterans”
and narrates an alternative story of one of them, who, under
pressure of unwanted events, finds himself on the edge of human
dignity. Unable to join the everyday-life and the society as a whole,
he gets involved with the world of organized crime and its inhuman
brutality. Even though the films is spiced by thrilling duels,
shootouts and car chases we aim on the development of the main
characters’ soul, which is put through sudden twists and changes.
“The film depicts violence in its true nature, not as media present it.
We explore circumstances under which “act of heroism” are born as
results of hopeless situations. We present the fear in its ‘purest form’
of course, with certain exaggeration, with certain kind of humor
which arises out of crises.”
Hynek Čermák, director
REŽIE / DIRECTOR
Hynek Čermák
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Kubík – EasyFun Film
ŽÁNR / GENRE
akční / action
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Viktor Krištof – Three Brothers
DEBUT / DEBUT
ano / yes
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
21,6 mil. Kč / 900 000 EUR
NÁMĚT / STORY
Petr Kubík, Viktor Dyk
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – podzim /
may – autumn 2011
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Lichtenberk,
Hynek Čermák
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Kubík
STŘIH / EDITOR
EasyFun Film, Three Brothers
ZVUK / SOUND
Tomáš Gruber
HUDBA / MUSIC
Viktor Dyk
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Štěpánek
HRAJÍ / FEATURING
Vašek „NOID“ Bárta, Karel
Dobrý, Martin Písařík, Vojtěch
Kotek, Matěj Hádek, Kristýna
Leichtová
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, 16 mm, HDV
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Lenka Čílová, e-mail:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.verdiktosudu.cz
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor Krištof, Hlubočepská 35/4, 152 00 Praha 5, Czech Republic
tel.: +420 251 682 137, mobile: +420 724 809 247, www.historicalmovie.com
49
VLCI A PSI
WOLVES AND DOGS
REŽIE / DIRECTOR
Vladimír Michálek
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011–2012
DEBUT / DEBUT
ne / no
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2012
NÁMĚT / STORY
Jan Tichý
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Epstein
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
PRODUCENT / PRODUCER
Jaroslav Bouček – BUC-FILM
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
68 mil. Kč / 2 830 000 EUR
Příběh knihy Jana Tichého Třicet dva hodin mezi psem a vlkem,
který se odehrává bezprostředně po konci druhé světové války
v severních Čechách, odkazuje k dodnes traumatizujícímu tématu
pomsty, která zachvátila poválečný čas a jednání vítězů; osvobozený
český národ, za souhlasu své politické reprezentace, se na
nevinném německém obyvatelstvu mstil za léta německé vojenské
okupace a v brutálním a divokém vyhnání původních německých
spoluobčanů dokonal poslední dějství válečných hrůz. Ti nepraví
trestají po válce ty nepravé, to je základní motto tohoto příběhu.
Film nechce být jen jakýmsi příspěvkem do neúplných učebnic
dějepisu, ale především strhujícím emotivním snímkem. Předloha
i scénář dávají možnost vytvořit skutečné drama, které bude
působit univerzálně lidsky. Při realizaci filmu bude velmi podstatná
autenticita, jak v ději, tak ve výpravě i ve všech ostatních filmových
složkách.
The story of Jan Tichý’s book Třicet dva hodin mezi psem a vlkem
(Thirty-two Hours Between Dog and Wolf), which takes place
immediately after the end of World War II in northern Bohemia,
concerns the still traumatic issue of vengeance, which blighted the
post-war period and affected the behavior of the victors. The
liberated Czech nation, with the consent of its political leaders, took
revenge on its innocent German population for the years of German
occupation. The brutal and unruly expulsion of the indigenous
German fellow-citizens would be one of the culminating acts of
wartime terror. “After war the wrong ones punish the wrong ones” is
the story’s underlying motto. The film is intended not simply as a sort
of contribution to our incomplete history textbooks, but above all as
a stirring and emotive film. The original book and the screenplay offer
a platform for creating a real drama that will appeal to audiences
universally. Crucial to the actual making of the film will be authenticity
both in terms of the plot and setting, as well as all other components
of the film.
KONTAKT / CONTACT
BUC-FILM, Jaroslav Bouček, Čs. Armády 405/8, 160 00 Praha 6, Czech Republic
mobile: +420 251 819 441, e-mail: [email protected], www.bucfilm.cz
50
ZATÍM DOBRÝ
SO FAR SO GOOD
Československo / Východní Německo. Svět žije v napětí studené
války. Barva je rudá, morálka šedá. V říjnu 1953, pročesává 25 000
vojáků Rudé armády a východoněmecké VOPO deštivé bažiny na
jih od Berlína. Pátrají po „ozbrojenému gangu vražedných teroristů“,
který již měsíc uniká obrovské přesile. Oním gangem je pětice
zbědovaných a vyhladovělých Čechů z nichž pouze dva se již
pravidelně holí. V jejich čele stojí bratři Radek a Josef Mašínové.
V Československu té doby vládne komunistická diktatura. Desítky
tisíc lidí je vězněno, tisíce popraveno. Rodina bratrů Mašínových je
terčem brutálního pronásledování pro svůj „buržoazní původ“.
Radek a Josef se snaží v duchu svého otce, hrdiny odboje
2. světové války, bezpráví vzepřít. Věří, že proti nelidskému režimu
lze bojovat jedině silou. Provádí bombové útoky, útočí na policejní
stanice, dokonce staví podomácku vyrobený tank.
Rodina nemá o ničem nejmenší tušení. Kluci mají navenek stejné
záliby jako jejich vrstevníci. Baví je holky, sobotní tancovačky
v hotelu Grand, útrpně se usmívají při společných večeřích, kdy
máma hraje na klavír svého oblíbeného Chopina. Nic nenasvědčuje
tomu, že se z nich pomalu stávají nejhledanější zločinci
v republice… Odpor bratří Mašínů nezůstal bez obětí. Pro některé
hrdinové, pro jiné – teroristé. Toto je největší příběh studené války.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Mašín
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Kurel
ŽÁNR / GENRE
akční, historické drama /
action, historical drama
PRODUCENT / PRODUCER
Monika Kristl –
DAWSON Productions
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
72 mil. Kč / 3 mil. EUR
NÁMĚT / STORY
Jan Novák
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Novák
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Karl Oskarsson
Czechoslovakia / East Germany. The world is hot with the
righteousness of the Cold War. The color is red. The morality is
grey. In October of 1953, an army of East German VOPO’s and Red
Army soldiers comb the rainy swamps south of Berlin for an “armed
gang of murderous terrorists.” The principals are five youthful
Czechs, only two of whom shave regularly. They are led by a pair of
brothers: Radek Masin and Josef Masin. For the past three years,
the Masin family has been the target of brutal persecution for their
“bourgeois origins” and the brothers try to fight the injustice living
up their father’s legacy. Their nameless resistance group planted
bombs, set fires, built a home-made tank, attacked police stations.
But their resistance is not without the sacrifice. For some people –
heroes, for others – terrorists. This is the true story of five young
men who managed to defy the Communist police and, ultimately,
24,000 German and Russian soldiers.
KONTAKT / CONTACT
DAWSON Productions, Monika Kristlová, Pštrossova 21, Praha 1, 110 00, Czech Republic
mobile: +420 604 430 420, e-mail: [email protected], www.dawsonproductions.com
51
ZEMĚ ÚTOČÍ!
EARTH ATTACKS!
REŽIE / DIRECTOR
Andrew Bond
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
22 mil. Kč / 900 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPAL PHOTOGRAPHY
podzim / autumn 2011
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Andrew Bond
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto / summer 2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Andrew Bond
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Jelínek
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Peter Badač, Pavla Kubečková –
Nutprodukce
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Mannheim Meetings 2009
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Piret Tibbo-Hudgins – Allfilm
(ES)
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálny fond,
Estonian Film Foundation
Film Země útočí! využívá milostného příběhu dvou mladých lidí
z různých světů, aby metaforicky zobrazil naši xenofobní společnost.
Příběh pojednává o vztahu menšiny a většiny v současném světě.
Navzdory tomu, že náš snímek využívá prostředky různých žánrů
a vypráví o mimozemšťanech, nelze ho označit jako sci-fi. Jde
o dramatické podobenství o xenofobii jako takové. Toto téma bylo
zpracované ve filmech již několikrát, až se z něj stalo klišé. My se
snažíme k této problematice přistoupit jinak, hravě a netradičně.
Film je společným projektem mladých tvůrců z Česka, Slovenska
a Estonska.
The film Earth Attacks! uses the love story of two young people from
various worlds in order to metaphorically depict our xenophobic
society. The story is about the relationship of a majority and
a minority in today’s world. In spite of the fact that our film uses the
devices of various genres and deals with extraterrestrials, it cannot
be called science fiction. It is a dramatic parable of xenophobia in
and of itself. This theme has already been worked to death in films,
becoming a cliché. We are trying to approach this issue differently,
playfully and untraditionally. The film is a joint project of young artists
from the Czech Republic, Slovakia and Estonia.
KONTAKT / CONTACT
Nutprodukce, Peter Badač, Umělecká 7, 170 00 Praha 7, Czech Republic
mobile: +420 776 451 425, e-mail: [email protected], www.nutprodukce.cz
52
ZTRACENI V MNICHOVĚ
LOST IN MUNICH
Sir „P“, 90letý papoušek šedý (Žako), který žil kdysi s Edouardem
Daladierem, francouzským premiérem zodpovědným za podpis
Mnichovské dohody, přijíždí do Prahy, aby posluchače seznámil se
svým „pohledem“ na tuto historickou událost. Ve francouzském
kulturním institutu se koná tisková konference… Za dramatických
okolností papouška unese český novinář, který právě prochází krizí
středního věku. Žakovy kontroverzní citace zesnulého Daladiera pak
postupně vyvolají diplomatický skandál. Aby vyřešili situaci,
rozhodnou se nakonec Francouzi spáchat atentát na svého vlastního
národního hrdinu...
„Celý film má podobu DVD disku. Bude tedy obsahovat upoutávky
na jiné filmy, asi 50minutový hlavní film (popsaný v synopsi), cca
50minutový dokument o natáčení a „bonusy“. Domnívám se, že
tento nezvyklý formát se nejlépe hodí k zachycení události tak
podivné a zásadní jako byla Mnichovská dohoda/zrada.“
Petr Zelenka, režisér
Sir P, a 90-year-old gray parrot, formerly living with Edouard
Daladier, the French prime minister responsible for signing the
Munich Treaty, comes to Prague to give his “account” of the past
events. There is a press conference with him at the French cultural
centre… But in a series of weird events Sir P is kidnapped by a
Czech journalist undergoing a mid-life crisis. The guy has him say
some really controversial statements publicly, causing a diplomatic
scandal. At the end of the day it is the French who decide to
assasinate their own national hero to calm things down a bit...
“The entire film takes the form of a DVD. It will therefore include
trailers for other films, a roughly 50-minute feature film (described in
the synopsis), a 50-minute “making of” documentary and bonus
features. I believe that this unusual format is best suited to capture
events as aberrant and as pivotal as the Munich Agreement/
Betrayal.”
Petr Zelenka, director
REŽIE / DIRECTOR
Petr Zelenka
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
ŽÁNR / GENRE
komedie, experimentální drama /
comedy, experimental drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
51 mil. Kč / 2 125 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Zelenka
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Zelenka
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Saša Šurkala
ZVUK / SOUND
Michal Holubec
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Čechák –
Dog day productions
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto / summer 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Alice Aronová, e-mail:
[email protected]
KONTAKT / CONTACT
Dog day productions, Pavel Čechák, Slavíkova 6, 130 00 Praha 3, Czech Republic
mobile: +420 603 173 974, [email protected], www.dogdayproductions.cz
53
FILMOVÝ PROJEKT VE VÝROBĚ
FILM PROJECT IN PRODUCTION
BELLA MIA
BELLA MIA
REŽIE / DIRECTOR
Martin Duba
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Martin Duba
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Duba
STŘIH / EDITOR
Michal Cuc
HUDBA / MUSIC
Josef Skrzek
HRAJÍ / FEATURING
Petr Forman, Alžběta Stanková,
Anna Fialová
PRODUCENT / PRODUCER
Miroslav Šmídmajer –
Bio Illusion
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Arkadiusz Wojnarowski –
Fundacja im. Ferdynanda
Magellana (PL)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Cinemart
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
Stádo krav z menšího statku je kvůli podezření na BSE (Nemoc
šílených krav) odsouzeno k utracení. Zvířata nakládaná do vozů, ale
vycítí blížící se hrozbu, vzbouří se a pokusí se utéct. Lidé na ně
začnou pořádat hon, ale stádo pod vedením krávy Bely se ukáže
být v mnoha ohledech inteligentní a prozíravé a řadu nástrah
prokouknou, zneškodní, nebo prostě jim uniknou. Vzájemným
soubojem o to, kdo s koho, se na obou stranách vyčerpávají síly
i stoupá agresivita. Právě člověk se uchýlí k brutálnímu, nízkému
a na nic se neohlížejícímu vybíjení, které už má pramálo společného
s původní veterinární prevencí.
A small herd of cows from a little farm is suspected to have BSE
(mad-cow disease) and is therefore sentenced to death. However,
when the animals start being loaded onto cattle cars, they sense the
approaching danger and manage to escape. People begin to
organize themselves in an attempt to hunt them down. But the herd
under the leadership of the cow Bella turns out to be far more
intelligent and farsighted than expected. Together the cows manage
to either destroy or avoid all traps the humans set in order to
capture them.
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Barbora Červenková, Baarova 43/27 140 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 725 726 502, e-mail: [email protected], www.bioillusion.cz, bioillusion.com
56
COLETTE
COLETTE
Vili Feld potkává na rampě Osvětimi krásnou belgickou židovskou
dívku Colette a rozhodne se, že právě spolu s ní uteče z pekla
vyhlazovacího tábora. Napínavé drama útěku a lásky na motivy
knihy Arnošta Lustiga.
A Czech Jew meets Colette, a beautiful Jewish girl from Gent, on
the railway platform in Auschwitz. The couple plans to escape from
the hell of the Nazi death camp. A breathtaking love-story drama
based on the novel written by Arnost Lustig.
REŽIE / DIRECTOR
Milan Cieslar
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Elia Cmiral
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
127 mil. Kč / 5,3 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
prosinec / december 2011,
léto / summer 2012
NÁMĚT / STORY
Arnošt Lustig
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Milan Cieslar, Arnošt Lustig
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
HUDBA / MUSIC
Elia Cmiral
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
PRODUCENT / PRODUCER
Milan Cieslar – Happy Celluloid
KONTAKT / CONTACT
Happy Celluloid, Milan Cieslar, Na Břevnovské pláni 16a, 169 00 Praha 6, Czech Republic
tel.: +420 235 302 298, mobile: +420 602 218 960, e-mail: [email protected], www.celluloid.cz
57
ČTYŘI SLUNCE
FOUR SUNS
REŽIE / DIRECTOR
Bohdan Sláma
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Bohdan Sláma
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Bohdan Sláma
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Strnad, Petr Oukropec –
Negativ
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká Televize, Pallas Film (DE)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro – léto / spring – summer 2011
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Diviš Marek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2012
STŘIH / EDITOR
Jan Daňhel
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlasák
HRAJÍ / FEATURING
Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová,
Karel Roden, Jiří Mádl, Klára
Melíšková, Igor Chmela
FOGI je poděs, který si libuje ve své nikdy nekončící pubertě. Fogi
se však zároveň snaží naplnit rodinný život a vychovat syna VÉNU,
který mu zůstal z prvního nepovedeného manželství. Podruhé už se
neoženil, ale žije s JANOU, která pracuje na poště. Spolu mají
malou ANIČKU a všichni společně bydlí v paneláku na malém
městě. Jana zpočátku snáší Fogiho úlety, ale trpělivost jí dochází.
Fogi ztratí práci. Ve svém dospívajícím synovi Fogi navíc poznává
sám sebe, s hrůzou si uvědomuje, že syn opakuje jeho chyby.
Přicházejí první hádky, zákazy a vzájemná nedorozumění…
Fogi is a weirdo, who’s enjoying his never ending puberty. But
simultaneously, Fogi is also trying to live up to his family duties and
bring up Véna, his son from the first marriage. He didn’t get married
again but lives with Jana, a post office employee. Together they
have little Anicka and they all live in a flat in a small town. At first,
Jana is trying to tolerate Fogi’s moods, but her patience is running
out. Fogi loses his job. On top of that he starts to see himself in his
adolescent son and realizes with horror that Véna repeats his own
mistakes. The first fights, bans and mutual misunderstandings are
approaching...
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Martina Reková – 4press,
e-mail: [email protected]
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Pavel Strnad, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 224 933 755, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
58
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
THE FOUR-LEAF CLOVER SERVING THE KING
Král Rudolf II. v touze po zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc
poklad nejcennější – Svatováclavskou korunu i blaho celého
království. Podle prastaré věštby jedině podivné bytůstky ze
vzdálené budoucnosti mohou zachránit nejen královské klenoty
a království, o které usiluje zrádce Kelley, ale i celou zeměkouli před
návratem do doby ledové… Císař Rudolf a jeho věrný lev Aurix
podniknou cestu časem, aby vyhledali Čtyřlístek a požádali ho
o pomoc… Tak začíná velké filmové dobrodružství Fifinky, Myšpulína,
Pindi a Bobíka ve službách krále, příběh plný dramatických
i humorných situací se spoustou nečekaných zápletek a zvratů.
Zavede nás do současné i renesanční Prahy, kde Čtyřlístku půjde
doslova o život…
King Rudolph’s obsession with obtaining the gold-producing
Philosopher’s Stone leads him into jeopardizing the most precious
treasures of all – The St. Wenceslas Crown and the well-being of the
whole kingdom. According to an ancient prophesy only peculiar little
creatures from the distant future are capable of saving the royal
jewels, the kingdom – which the traitor Kelly is after – and also the
whole planet which is facing a threat of returning to the Ice Age…
Emperor Rudolph and his loyal lion Aurix undertake a journey forward
in time in order to seek out the members of the four-leaf clover and
ask them for their help… This is how the great film adventure of Missy,
Smarty, Shorty, Bobby Serving the King gets off to a start. It will be
a movie full of dramatic and humorous situations in which the viewers
can also expect a lot of twists and turns in the story. The adventure of
the four-leaf clover will take the audience on a trip to modern Prague
as well as historical Prague of the Renaissance period. During this
exhilarating journey Missy, Smarty, Shorty, Bobby will be facing
literally life-threatening dangers.…
REŽIE / DIRECTOR
Michal Žabka
PRODUCENT / PRODUCER
Miroslav Šmídmajer –
Bio Illusion
ŽÁNR / GENRE
animovaná pohádková komedie /
animated fairy-tale comedy
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Cinemart
DEBUT / DEBUT
ne / no
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Cinemart
NÁMĚT / STORY
Hana a Josef Lamkovi
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Hana a Josef Lamkovi
STŘIH / EDITOR
Luděk Hudec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brzobohatý
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP, 3D
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jaroslav Němeček
HRAJÍ / FEATURING
Vladimír Brabec, Ondřej
Brzobohatý, Bohdan Tůma,
Marta Issová
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Barbora Červenková, Baarova 43/27 140 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 725 726 502, e-mail: [email protected], www.bioillusion.com
59
DON’T STOP
DON’T STOP
REŽIE / DIRECTOR
Richard Řeřicha
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Ondřej Zach – HBO ČR,
Zuzana Chadimová –
FilmFrame (SK)
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Richard Řeřicha
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Richard Řeřicha
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Žiaran
STŘIH / EDITOR
Petr Mrkous
ZVUK / SOUND
Matěj Matuška
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
HRAJÍ / FEATURING
Patrik Děrgel, Lukáš Reichl,
Jiří Kocman, Jakub Zedníček
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
20 mil. Kč / 834 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro / spring 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
únor / february 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Je vám taky sedmnáct? Něco vás nesnesitelně štve a chcete to dostat
ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas s tím začít. To napadlo i znuděné
teenagery Mikiho a Dejvida. Vzali elektrický kytary, naježili vlasy
a přestali brát ohled na svoje okolí a No Future se stalo jejich heslem.
Don’t Stop je příběh o tom, co se stane během nejrychlejšího roku
vašeho života, kdy nepřemýšlíte o zítřku ani o důsledcích svých
rozhodnutí. Chcete především prosadit svoje generačního právo na
svůj vlastní životní styl, který je zcela odlišný od života rodičů, a to
i prostřednictvím drsnějších metod. Za hudební styl jste si totiž
vybrali Punk. Možná jste si ale nevšimli, že váš nejpozornější
posluchač se jmenuje socialismus a píše se rok 1983.
The main plot line takes place in Prague in the year 1983, amidst
the Communist-imposed “normalization”, a suffocating atmosphere
ruled over by the secret police. The story is about an eighteen-yearolds’ revolt against authority, against social norms, against adult
duties and responsibility; it is about the search for one's own models
and values. The main protagonists’ way out of the everyday dullness
is to provoke through the punk band they have formed. As the band
members’ ideas and opinions become increasingly extreme, they
come into conflict with the established social rules and people's
apathy, but above all with each other. Although the story is based on
personal experiences from the early 1980s, it could have taken
place at anytime and anywhere, and is more than likely taking place
somewhere right now.
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
12th Mannheim Meetings 2008
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
60
HUS I TI HUSITI
JAN HUS AND THOSE HUSSITES
Motto: Jen sebevědomý národ si může dovolit dělat si legraci
ze svých dějin.
Dvojice fiktivních hrdinů Záboj a Mlhoš prochází obdobím husitských
nepokojů a ovlivňuje nejdůležitější události doby. Ovšem v protikladu
k tomu, jak byla tato historie interpretována. Záboj s Mlhošem se
dokážou náhodně a většinou i proti své vůli připlést k těm
nejdůležitějším historickým událostem. Ovšem nejsou jen svědky
doby a událostí či jejími glosátory. Stávají se účastníky dění, které
aktivně ovlivňují. Animovaná komedie s mnoha písničkami je
autorským celovečerním debutem zkušeného výtvarníka a režiséra
Pavla Koutského.
Motto: Only a self-confident nation can afford to make fun
of their history.
A couple of fictional heroes, Záboj and Mlhoš, are passing through
the period of Hussite unrest, influencing the most important events
of the times – though not exactly in harmony with how history has
been interpreted. Záboj and Mlhoš manage to land in the center of
some of history’s most important events, at random and often
against their will. However, they are not mere witnesses to the
historical events or chroniclers thereof, but rather participants in the
course of the events they actively affect. This animated comedy
replete with songs is the feature debut of seasoned designer and
director Pavel Koutský.
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Koutský
ŽÁNR / GENRE
animovaná komedie /
animated comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Martin Čáp, Martin Jaroš
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Martin Čáp, Martin Jaroš,
Pavel Koutský
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Kateřina Krejčí, Magdalena
Sedláková – Česká televize
Jan Jíra – CinemArt
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
20 mil. Kč / 834 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
duben / april 2010 –
leden / january 2012
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Milan Rychecký
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2012
ZVUK / SOUND
Jan Kacián
STOPÁŽ / RUNNING TIME
85 min
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Pavel Koutský
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Rychecký – AniFilm
KONTAKT / CONTACT
AniFilm, Tomáš Rychecký, Valdštejnské nám. 2, 118 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 257 534 646, mobile: +420 776 288 558
e-mail: [email protected], www.anifilmstudio.cz
61
KOVÁŘ Z PODLESÍ
THE BLACKSMITH FROM WOODHAM
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Göbl
ŽÁNR / GENRE
filmová pohádka / fairy tale
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Pavel Göbl
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Göbl
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Richard Špůr
STŘIH / EDITOR
Tomáš Doruška
ZVUK / SOUND
Tomáš Bělohradský
HUDBA / MUSIC
Antonín Veselka
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
F. A. Skála
HRAJÍ / FEATURING
Bolek Polívka, Josef Somr, Milan
Lasica, Pavel Landovský, Jiří
Pecha, Ivana Chýlková, Anna
Šišková, Iveta Dušková,
Rostislav Novák, Ivana Uhlířová
PRODUCENT / PRODUCER
Kateřina Špůrová –
Next Production
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, Barandov
Studios
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontofilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
36 mil. Kč / 1,5 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – srpen /
may – august 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
únor / february 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Podlesí je malá vesnička, do které se před lety přihnala válka
s Turkem. Dobré lesní víly byly, v dobré víře, požádány o pomoc,
která ovšem spočívala ve vykonání zla někom, což se už z principu,
vymstilo a vesnici to nepřineslo štěstí, ale naopak kletbu… a to je
potřeba napravit. Tématem pohádky je boj dobra se zlem – i když
tentokrát je toto téma nahlíženo z netradičního úhlu pohledu. Jde
o zlo způsobené v dobré víře konáním působením kladných hrdinů.
Myšlenkou pak je, že s takovým zlem nelze bojovat hrubou silou
(jak dnes bývá dětem pohříchu často servírováno), ale naopak –
rozumem, srdcem a odvahou… Nad takovým zlem lze zvítězit
nejlépe tak, že jej obrátíme na stranu dobra.
„Technologické zpracování filmu je v našich podmínkách originální
a výjimečné, jde kombinace herců a klasických loutek a 3D
animace, při zachování jednotné a velmi specifické výtvarné
koncepce filmu. Děj pohádky se odehrává před více než třemi
staletími, ale je velmi současný, nabitý nápady a vtipy, které budou
bavit nejen děti, ale i jejich rodiče.“
Pavel Göbl, režisér
Woodham is a small village in which a war with a Turk raged some
years ago. The powers of good were asked for assistance, in good
faith, but unfortunately this help consisted in evil being done on
someone else, which was met with a backlash and brought
misfortune on the village … And now its time to redress this
situation. The theme of the fairytale is the battle between good and
evil – although this time in a different guise. This is evil caused in
good faith by the actions of good heroes. The central idea to be
conveyed is that this type of evil cannot be defeated by brute force
but, on the contrary, with intellect, heart and courage, and by also
admitting your negative traits to yourself and to the people around
you. The best way to combat evil is to turn it to good.
“The technological treatment of the film is, in our conditions, original
and exceptional, as it is a combination of actors and classic
puppets and 3D animation, while preserving the film’s unified and
very specific artistic conception. The fairy tale’s plot takes place
more than three centuries ago, but it is very contemporary, chock
full of ideas and jokes that won’t only amuse children, but their
parents, too.”
Pavel Göbl, Director
KONTAKT / CONTACT
Next Production, Kateřina Špůrová, Mirošovická 79/3A, 100 00 Praha 10, Czech Republic
mobile: +420602411237, e-mail: [email protected]
62
KRUANOVA DOBRODRUŽSTVÍ
THE ADVENTURES OF KRUAN
Filmová adaptace legendárního českého komiksu. Příběhy
z časopisu ABC Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova
dobrodružství, Kruanova cesta, Kruan a bohyně a Kruan
a pozemšťané ožijí v celovečerním filmu, který vznikne spolu
s 26dílným TV seriálem.
Film adaption of a legendary Czech comics. Stories from the ABC
magazine listed below will become a feature film, which will be
produced together with 26 television episodes: Events of the Little
God, The Arrival of the Gods, Kruan’s Adventures, Kruan‘s Journey,
Kruan and the Goddess and Kruan and the Earthmen.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný film pro celou
rodinu / adventure movie
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Actor’s Runway Agency
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
70 mil. Kč / 3 mil. EUR
NÁMĚT / STORY
Vlastislav Toman
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011–2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
David Šenk
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH / EDITOR
Vladimír Žán
ZVUK / SOUND
Daniel Němec
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Actor’s Runway Agency, Lenka Vrťátková, Mánesova 37, 120 00 Praha 2, Czech Republic
tel.: +420 731 533 653, e-mail: [email protected]
63
LAJKA
LAIKA
REŽIE / DIRECTOR
Aurel Klimt
PRODUCENT / PRODUCER
Aurel Klimt – Studio ZVON
ŽÁNR / GENRE
loutkový animovaný sci-fi
muzikál / animated puppet
sci-fi musical
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Vít Komrzý – UPP, Michal
Holubec – Bystrouška
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Aurel Klimt
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Aurel Klimt
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Radek Loukota
STŘIH / EDITOR
Aurel Klimt
ZVUK / SOUND
Marek Musil
HUDBA / MUSIC
Miroslav Wanek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Velíšek, Aurel Klimt
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
50 mil. Kč / 2,1 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010–2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima / winter 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, digital (2K), 3D Digital
(2x2K)
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.lajka.eu
Slavná psí průkopnice Lajka žije! Malá planeta na rohu galaxie se
stala novým domovem všech do vesmíru vystřelených a navždy
ztracených zvířat. Dost fantaskní příběh pro loutkový animovaný sci-fi
muzikál. Nelehký je život fenky Lajky na periferii ruského velkoměsta.
Po svém odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky.
Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje množství dalších zvířat
překotně vypouštěných z Houstonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí
vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou
planetu. Po dlouhé době jejich harmonického, nikým nerušeného
soužití s místními živočichy k nim však doputují i dva lidští
kosmonauti a harmonický i ten holý život zvířat je rázem ohrožen.
„Je fascinující jakým způsobem se člověk povýšil nad všechny živé
tvory na Zemi, jak rozhoduje o jejich bytí či nebytí a jak bohorovně
s nimi zachází obzvláště ve jménu vědy. Můj příběh se opírá
o spoustu reálií a zažitých smyšlenek z historie kosmonautiky
a míchá je dohromady s čistou sci-fi fantasy.“
Aurel Klimt, režisér
Laika, the famous canine pioneer, lives! A small planet on the
outskirts of the galaxy has become the new home of the animals
we sent into space and lost forever… Quite a surreal plot for an
animated puppet sci-fi musical. Life is not easy for Laika, a dog living
on the outskirts of a big Russian city. She is caught and forcibly
retrained to become a pioneer in cosmonautics. Soon after her lift-off
into space, a number of animals follow that are hurriedly launched
from Houston and Baikonur. The animals travel astray, but finally
manage, with the help of a black hole, to colonize a faraway planet.
After a long period of harmonious, undisturbed co-existence with
indigenous life forms, however, two human cosmonauts run ashore
on their planet, and their harmonious life, indeed their very survival,
are suddenly in jeopardy.
“It is fascinating to witness the hubris with which humankind puts
itself above all other life forms on Earth and decides over their being
or non-being, and how particularly pontifical is the human treatment
of animals in the name of science. This story is based on many
actual events and established myths in the field of cosmonautics
and it mixes them together with pure sci-fi fantasy.”
Aurel Klimt, director
KONTAKT / CONTACT
Studio ZVON, Aurel Klimt, Žižkovo nám. 53, 285 41 Malešov, Czech Republic
mobile: +420 775 950 545, e-mail: [email protected], www.studiozvon.eu
64
MODRÝ TYGR
BLUE TIGER
V botanické zahradě, která je rajským ostrovem uprostřed bujícího
města, naleznou dvě děti přátelství. Ve chvíli, kdy situace kolem nich
vypadá neradostně, naleznou i modrého tygra.
In a botanical garden, an island of paradise in an otherwise bustling
city, two children find friendship and, when all looks grim, a blue tiger.
REŽIE / DIRECTOR
Petr Oukropec
ŽÁNR / GENRE
dětský film / children’s film
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tereza Horváthová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tereza Horváthová,
Petr Oukropec
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Klaus Fuxjäger
STŘIH / EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
HUDBA / MUSIC
Jakub Kudláč
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Juraj Horváth, Henrich Boraros,
Michal Struss
HRAJÍ / FEATURING
Barbora Hrzánová, Jan Hartl,
Daniel Drewes
PRODUCENT / PRODUCER
Milan Kuchynka, Petr Oukropec,
Pavel Strnad – Negativ
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Meike Martens – Blinker
Filmproduktion (DE),
Silvia Panáková – Arina (SK)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Cinemart
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
38,4 mil. Kč / 1,6 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – červenec 2011 /
may – july 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
23. únor / february 23, 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Martina Reková – 4Press,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.modrytygr.cz
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUTION MARKET
Cinekid Amsterdam, BUFF Malmo
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Pavel Strnad, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 224 933 755, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
65
MŮJ PES KILLER
MY DOG KILLER
REŽIE / DIRECTOR
Mira Fornay
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Mira Fornay
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Mira Fornay
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH / EDITOR
Hedvika Hansalová
ZVUK / SOUND
Daniel Němec
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz –
CINEART TV Prague
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Jordi Niubo – i/o Post,
Juraj Buzalka – Mirafox (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
cca 26,6 mil. Kč / 1 109 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLA PHOTOGRAPHY
srpen 2011 – leden 2012 /
august 2011 – january 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Berlinale Co-production Market,
Mannheim
Dvacetiletý skin Marek je nezaměstnaný a žije se svým otcem
alkoholikem. Má jediného skutečného přítele – pitbulla Killera, kterého
cvičí proti "vetřelcům". Marek neslyšel o své matce od chvíle, kdy od
nich odešla po tragické smrti jeho bratra, před patnácti lety. Jeho otec
mu každý den připomíná, že jeho mrtvý starší bratr je ten, který měl
přežít. Markův život však nabere nový směr, když objeví dopisy své
matky, které jeho otec před ním zatajil, rozhodne se matku vyhledat
v naději, že získá to, co nikdy neměl, funkční rodinu. Najde matku
v nedalekém moravském městě, ale čeká ho šokující překvapení...
„Příběh k zamyšlení nad dnešní společností, kde intenzita bez cíle se
cení víc než udržitelné hodnoty, které se bojíme používat a vyslovovat:
láska, štěstí, soucit s ostatními, dobro a mír – ovlivňují samotný
extremismu? Toto drama matky a syna není jen portrétem rodiny, která
se musí vyrovnat s chybami z minulosti, ale je zároveň příběhem
společnosti, která ze strachu z prázdnoty uvěřila na „jednorázové
štěstí“, slávu a materiální bohatství.“
Mira Fornay, režisérka
Twenty-year-old Marek, a white skinhead living with his alcoholic dad,
has only friend: his dog pit-bull Killer, who he has trained for dog fights
and for attacking. He has not heard from his mum since she left the
family after his brother’s tragic death 15 years ago, and his dad
frequently reminds him that he, not his older brother, should have been
the one to die. But his life turns upside down when he finds a set
of letters from his mum that his dad has kept secret. He decides to
search for his mum in hopes of getting something he has always
dreamed of – a functional family. When he finally finds her, however,
he gets a shocking surprise...
“The story to thought about present society when aimless intensity is
valued more than the persistence values that we are afraid to use,
and so we express them with sarcasm: love, happiness, compassion,
good and peace – and these influence extremism itself?
The story of a son and his mother is the story of our belief in our own
blood, that has to face up to mistakes from the past, but
simultaneously a story of a society that has come to trust in
“disposable happiness,” fame and material wealth.”
Mira Fornay, Director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Praha 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
66
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
MY BARE DIARY
Teenagerská komedie s příchutí romantiky i hořkosti vznikla podle
knižního bestselleru sedmnáctileté studentky Johany Rubínové.
Johana žije s otcem a macechou, její matka zemřela, když byla
malá. Před dvěma lety zažila první velkou lásku, která skončila
sebevražedným pokusem, a od té doby se Johana snaží milostným
karambolům vyhýbat. Štěstí ale nemá – s klukem, do něhož se
zamiluje, se vyspí její nejlepší kamarádka. Johana se snaží
vzpamatovat ze zklamání a zároveň pátrá v rodinné historii, aby se
dozvěděla o smrti své matky. To, co zjistí, její život obrátí naruby.
A Johana si musí připustit, že lidé, mezi nimiž dosud žila, jsou jiní,
než si myslela. O některých to platí v dobrém, o jiných ve zlém ...
Bittersweet teenage comedy based upon the best-selling novel
written by a seventeen year old girl, Johana Rubinova. Johana lives
with her father and stepmother. Her own mother passed away when
Johana was a little girl. It had been two years now, when Johana
tried to commit a suicide, after experiencing a split-up with her first
big love, a boy called Simon. Since then, Johana rather tried to
avoid any new love romances. But one really cannot escape from
that and she meets a new boy, Cogo. Even she is in love with him,
she is not happy. Because one day Johana finds out that he is
cheating on her with her best girlfriend. Johana is trying to recover
from such a disappointment by investigating in her family history.
She wants to find out more about her mother’s death. The result of
such investigation turns Johana’s life upside down. And she has to
recognize that people she lives with are really different from what
she thought.
REŽIE / DIRECTOR
Martin Dolenský
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
podle stejnojmenného
bestselleru Johany Rubínové /
based on: My Bare Diary by
Johana Rubin
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Hlaváč, Martin Dolenský,
Johana Rubínová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Michael Gahut
STŘIH / EDITOR
Jan Daňhel
HRAJÍ / FEATURING
Veronika Kubařová,
Berenika Kohoutová, Sandra
Černodrinská, Šárka Vaculíková,
Petra Špalková, Igor Bareš,
Veronika Žilková, Simona
Stašová, Jaroslav Plesl, Ondřej
Mataj, Martin Šesták, David
Skopal, Jakub Prachař
PRODUCENT / PRODUCER
Štefan Voržáček – StoPro Film
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
25 mil. Kč / 1 042 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen 2011 – únor 2012 /
june 2011 – february 2012
ZVUK / SOUND
Tomáš Bělohradský
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
14. února / february 14, 2012
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jiří Zavadil
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KONTAKT / CONTACT
StoPro Film, Štěpán Voržáček, Konviktská 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002, e-mail: [email protected]
67
PERFECT DAYS
PERFECT DAYS
REŽIE / DIRECTOR
Alice Nellis
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Liz Lochhead
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Alice Nellis
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka
ZVUK / SOUND
Michal Holubec
HUDBA / MUSIC
Jan Ponocný – Ponorka
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Milan Býček
HRAJÍ / FEATURING
Ivana Chýlková, Zuzana
Bydžovská, Ondřej Sokol, Vojta
Kotek, Bohumil Klepl
PRODUCENT / PRODUCER
Rudolf Biermann –
In Film Praha
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
cca 25 mil. Kč / 1 042 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – listopad /
may – november 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
listopad / november 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Příběh začíná Eričinými 44. narozeninami, ke kterým nedostane
největší kytici, kterou si představovala, ale pěkné přáníčko od své
bývalé švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého
manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda
a dárkový striptýz od své matky. Přáníčko si doma vystaví, při
vzkazu se dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí přebere Richard.
To je úspěšný život Eriky Millerové, hvězdy pořadu „Před a po“,
která má skoro vše – vlastní televizní pořad, kadeřnický salón, velký
byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc
touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě…
„Perfect Days je o podivném fenoménu postfeminismu, kdy mnohé
ženy již dosáhly téměř všeho, po čem si myslely, že touží, jen aby
zjistily, že o to, po čem opravdu touží, se tím vším možná připravily.
Je to komedie o mateřství, o rozpadajícím se modelu tradiční rodiny,
o lásce a lidech, kteří se snaží v moderním, nepřehledném světě
najít sami sebe.“
Alice Nellis, režisérka
The story begins with Erica’s 44th birthday where she fails to
receive the biggest bouquet of flowers she can imagine, but she
does get a nice greeting card from her ex-sister-in-law, an
embarrassing message in a radio show from her ex-husband,
wrinkle cream from her gay friend Richard and a striptease artiste
from her unfathomable mother. She displays the greeting card and,
is moved to tears by the message. And Richard immediately
moves the striptease artiste. That is how the successful life of Erica
Miller, the star of the programme “Before and After,” looks, she has
almost everything – her own TV programme, a hairdressing salon,
a large flat with a terrace, and freedom. But with each year that
goes by she yearns more and more for the one thing she does not
have – a child...
“Perfect Days is about the strange phenomenon of post-feminism,
where many women have already achieved almost everything that
they ever wanted only to find out that it all may have cost them what
they really long for. It is a comedy about motherhood, about the
collapsing model of the traditional family, about love and about
people that are trying to find themselves in a modern, confusing
world.”
Alice Nellis, Director
KONTAKT / CONTACT
In Film Praha, Josefína Borecká, Máchova 21, 120 00 Praha 2, Czech Republic
mobile: +420 602 884 997, e-mail: [email protected], www.infilm.cz
68
POLICEJNÍ HISTORKY
THE POLICE STORIES
Příběh odehrávající se v příjemné restauraci, kde se každého večera
scházejí čtyři vážení občané – pan učitel Holátko, pan doktor Čabík,
ředitel záložny pan Bubele a ctihodný pan farář Machulka. Každého
večera probíhá pak zavedený rituál. Pánové se pěkně usadí a poptají
se jeden druhého, co nového v rodině. Objednají si pivo, po kterém
pan učitel, pan doktor a pan farář začínají hrát karty. Jen pan Bubele
se začíná probírat denním tiskem a začíná jako vždy komentovat to, co
ho zaujalo. To nejpodstatnější sděluje a předčítá svým přátelům a tak
se během mariáše probere mnoho věcí, které se odehrávají v tom
podivném světě za zdmi restaurace. Právě dnes zaujaly pana
Bubeleho policejní zprávy a začíná se tedy probírat téma o zlodějích
a vůbec o lidech, kteří se dostali do nějakého problému s policií. A tak
se hrají se karty, pije se pivo, a vypráví se první ze čtyř příběhů...
„Jaroslav Hašek je znám, jako autor mnoha povídek, v nichž dokázal
uplatnit svůj osobitý humor. Je neuvěřitelné, že od roku 1955 nebyl
u nás natočen žádný film podle čtenářsky tak oblíbených Haškových
povídek. Chtěli bychom napravit tento smutný fakt a splatit dluh vůči
našemu, ve světě nejznámějšímu českému spisovateli.“
Pavel Dražan, režisér
Our story takes place in nice restaurant, where four honest citizens
meet up every night: teacher Mr. Holátko, Dr. Čabík, bank director
Mr. Bubele and the honorable priest Mr. Machulka. It is a nightly ritual
for them: After taking their seats, they inquire about each others’
families. After the first beer, the teacher, doctor and priest start to play
cards, as the bank director reads the newspaper and comments on
the most interesting news. So, during the card game, Mr. Bubele and
his friends chat about many events that have occured out there, in the
strange world beyond the restaurant walls. Today Mr. Bubele is
interested in police news and brings up the topic of thieves, and about
all those who get into trouble with the police. And now the cards have
been played, the beer has been drunk, and the first of four stories has
started to be told...
„Jaroslav Hašek is well known as the author of short stories where he
placed his specific sense of humor. It is unbelievable, that none of
Jaroslav Hašek's adored short stories have been into movies since
1955. I would like to change this sad truth, and repay the debt to the
best known Czech writer in the world.“
Pavel Dražan, director
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Dražan
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jaroslav Hašek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Dražan
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Diviš Marek
STŘIH / EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK / SOUND
Ladislav Procházka
HUDBA / MUSIC
Luboš Lauterbach
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Troják, Jiří Štorek –
Biokissfilm
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Jiří Štorek – Biokissfilm,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.policejnihistorky.cz
HRAJÍ / FEATURING
Petr Nárožný, Stanislav
Zindulka, Anna Polívková, Jan
Skopeček, Vítězslav Jandák, Petr
Brukner, Igor Bareš, Ota Jirák,
Roman Skamene
KONTAKT / CONTACT
Biokissfilm, Jiří Štorek, Lublaňská 12, 120 00 Praha 2, Czech Republic
mobile: +420 602 566 055, e-mail: [email protected], www.biokissfilm.cz
69
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
A NIGHT TOO YOUNG
REŽIE / DIRECTOR
Olmo Omerzu
PRODUCENT / PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Ondřej Šejnoha – Studio FAMU,
Franci Zajc – Ars Media (SLO)
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Bruno Hájek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Bruno Hájek, Jakub Felcman,
Olmo Omerzu
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
STŘIH / EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK / SOUND
Ladislav Greiner
HUDBA / MUSIC
Petr Marek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Kalous
HRAJÍ / FEATURING
Natálie Řehořová, Martin
Pechlát, Jiří Černý, Jan Vaši,
Vojtěch Machuta, Milan
Mikulčík, Ondřej Volejník,
Cyril Drozda
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden – duben /
january – april 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
cca únor / february 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
75 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA / SUPPORT
grant Studia FAMU, Slovinský
filmový fond
Dvě děti, Baluška a Řezáč, se den po Novém roce náhodně ocitnou
v bytě mladé dívky, u níž už jsou na návštěvě dva muži. Zde prožijí
svoje první setkání s láskou a sexualitou. Děti se na návštěvě
zapomenou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich
doma shánějí. Popíjí, zvrací a opájí se láskou i „nestydatým,
nespoutaným a prostopášným“ světem, v němž žijí David, Kateřina
a Štěpán. Dětství se ve filmu neobjevuje pouze jako ústřední téma,
ale tvoří i rámec jeho výpovědi. Každá dětská postava má ve filmu
svoje „dospělé alter ego“. Paralela mezi dětskými a dospělými
postavami nám umožňuje představit si, co se z dětí stane, jak se
bude jejich život vyvíjet, jaké sociální postavení získají, resp. jakou
mocenskou pozici zaujmou ve společenské hierarchii.
„Příliš mladá noc není ani klasický příběh o dětství, ani obyčejný film
o dospívání, jde v něm spíše o jakousi alegorii, kde se mužské
a ženské archetypy rozehrávají mimo jiné i v dětském světě. Mezi
dětským a dospělým světem je tak sice stále vedena hranice, ale
není neprostupná. Hřích, stejně jako nevinnost, volně přecházejí na
obě strany, podle svých vlastních zákonitostí, aniž by braly na zřetel
snahy společnosti stavět jim do cesty hraniční kameny zákazů
a tabu.“
Olmo Omerzu, režisér
Two children find themselves in a young girl’s flat with two other men
and here they experience their first encounter with love and sexuality.
The children lose track of time. They were expected home long ago.
They drink, throw up and are intoxicated by love and “the shameless,
unbridled and licentious” world in which David, Kateřina and Štěpán
live. Childhood does not only appear as a central theme, but also
frames its statements. The world of children is reflected in the world
of adults and vice versa, giving them an “adult” alter ego, so we can
imagine what will happen to them, how their lives will develop.
“This isn’t a classic childhood or coming of age story, but an allegory
where male and female archetypes play out in the world of children.
There is a border between the children’s and adults’ worlds, but both
sin and innocence pass freely, ignoring society’s bans and taboos.”
Olmo Omerzu, Director
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Praha 4, Czech Republic
tel.: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
70
SPARTA – SLAVIA
SPARTA – SLAVIA
Film zavede diváka na fotbalový stadion na Letné, kde se právě
odehrává zápas dvou nejslavnějších pražských klubů, Sparty
a Slavie. Ten se stane kulisou pro prokreslený společenský portrét,
ve kterém projdeme různými patry tribuny i různými patry dnešní
české společnosti. S pomocí dvaadvaceti kamer zde hodláme
v reálném čase sledovat pestrou mozaiku postav, které prožívají tuto
společnou událost ze své nezaměnitelné perspektivy. Jinak vnímá
zápas udivený žáček fotbalové přípravky, jinak sázkař, který na něj
vsadil desítky tisíc korun, jinak trochu dezorientovaný italský turista,
jinak ministr obrany. Úplně jinak zase člen ochranky, který se má
postarat o jeho pokojný průběh. A ještě jinak třeba paní, která celou
dobu jen řeší, co se stalo ve VIP salonku. Tyto rozdílné mody
vnímání chceme zpřítomnit v živých, nearanžovaných situacích tak,
aby se v syrové formě ukázalo, jak dnešní Češi mluví, přemýšlejí
a jak jeden k druhému přistupují. To vše při zachování jednotného
vizuálního stylu a filmové řeči, která se většinou vyskytuje jen
v hrané kinematografii.
In the small country of the Czech Republic, there is one football
match that truly mesmerizes the masses: the Prague derby between
its two most traditional clubs, Sparta and Slavia. Each and every year,
some twenty thousand people congregate to watch this match. And
every single one of them has their own unique perspective on it. It’s
precisely this diversity of human perspectives that interests us the
most in the movie. People of different ages, education, social status
and life values will all be simultaneously exposed to one and the
same event and experience it in their own, special ways. A talented
six-year-old football player will look up to his idols on the pitch, while
a government minister of defence will discuss things in the VIP.
A footballer’s girlfriend will pray her beloved doesn’t get injured, while
a betting man who gambled on the Slavia victory will nervously watch
every Sparta attack … All these people – plus many others – will be
filmed in a direct-cinema style from a relatively long distance using
microports. This method of shooting has already been tested and
produces very promising results: the footage is not only surprisingly
lively and authentic; it also maintains a high artistic quality.
KONTAKT / CONTACT
Cinema Arsenal, Na vršku 8, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Pavel Abrahám, mobile: +420 608 861 290, e-mail: [email protected]
Tomáš Bojar, mobile:+420 604 472 934, e-mail: [email protected]
www.cinemaarsenal.cz
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Abrahám
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Abrahám, Tomáš Pojar –
Cinema Arsenal
ŽÁNR / GENRE
dokumentární komedie /
documentary comedy
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
i/o Post
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
6 mil. Kč / 250 000 EUR
NÁMĚT / STORY
Tomáš Bojar, Pavel Abrahám
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010–2012
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Bojar, Pavel Abrahám
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jiří Chod
STŘIH / EDITOR
Šimon Špidla
ZVUK / SOUND
Václav Flégl
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Vetchý, Lucie Svitáková,
Alexandr Vondra, Vítězslav
Nguyen, Jakub Kohák, Veronika
Řepková, Petr Bílek, Petr Hošek,
Alberto Zancan
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.cinemaarsenal.cz
71
ŠKOLNÍ VÝLET
THE SCHOOL TRIP
REŽIE / DIRECTOR
Petr Šícha
ŽÁNR / GENRE
comedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Tomáš Magnusek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Magnusek
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
STŘIH / EDITOR
Tomáš Konvička
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Magnusek, Jan Lengel –
Pegasfilm
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Pegasfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
7,5 mil. Kč / 312 500 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPAL PHOTOGRAPHY
podzim / autumn 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2012
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP, Blu Ray Disc
Starší dáma Miluška Bínová vyhraje v loterii spoustu peněz. Za ně
uspořádá pro své spolužáky školní výlet. Tak se rozjede dvacet
osmdesátiletých senioru na výlet a ozdravný pobyt do lázní. Při tom
však zažívají mnoho peripetií, vtipných situací, ale i soukromých
dramat. Naše skupina seniorů se například ujme drobného
zlodějíčka, který se schovává před policií a propašuje ho s sebou
do výletního autobusu. Při pobytu v lázních jsme konfrontováni
s povahami jednotlivých aktéru akce, s jejich slabostmi, ale
i houževnatostí a optimismem některých z nich.
Little old lady Miluška Bínová wins a lot of money in a lottery, and
so she decides to organise a school trip for her former schoolmates.
Thus 20 eighty-year-old seniors head off on a trip to a spa town
for a curative stay. Along the way they experience many trials and
tribulations, funny situations and even private dramas. For example,
our group of seniors takes in a petty thief that is hiding from the law
and they sneak him away in their tour bus. During their stay at the
spa they are confronted by the natures of the individual participants,
with their weaknesses as well as with the persistence and optimism
of some of them.
ZVUK / SOUND
Ondřej Konvička
HUDBA / MUSIC
Ondřej Konvička
HRAJÍ / FEATURING
Libuše Švormová, Jana
Švandová, Stanislav Zindulka,
Miriam Kantorková, Lubomír
Lipský, Tomáš Magnusek,
Bořivoj Navrátil
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Liška, Bavorská 856, 155 41 Praha 5, Czech Republic
mobile: +420 776 525 806, e-mail: [email protected], www.pegasfilm.com
72
TIKAJÍCÍ MUŽ
THE TICKING MAN
Tikající muž bude generační kulturní výpovědí a unikátní fúzí hip
hopu, poezie, výtvarného a audiovizuálního umění. Prostřednictvím
sofistikované kombinace fikce a dokumentu nahlédneme do světa
Tikajícího muže. Tikající muž pojednává o dnes již kultovní formaci
WWW a výtvarnu Lubomíra Typlta. Skupina WWW vznikla v roce
1991 a právě tehdy stáli u zrodu československé hip hopové
subkultury.
The Ticking Man will be a generation statement and unique fusion
of hip hop, poetry, fine arts and audiovisual art of present time.
Through the sophisticated combination of documentary and fiction
movie we can visit the world of The Ticking man. Ticking man is
about Czech cult hip hop group WWW and artwork of Lubomír Typlt.
WWW was founded in 1991 and they stood at the birth of the
Czechoslovakian hip hop subculture.
REŽIE / DIRECTOR
Marek Lančarič
PRODUCENT / PRODUCER
David Běla – Introspekt film
ŽÁNR / GENRE
hraný, dokumentární,
experimentální / fiction,
documentary, experimental
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Ivan Janičík, Co. MKI &
Humanita Slovakia (SK)
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
David Běla, WWW, Marek
Lančarič
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Lančarič, Lubomír Typlt,
Ondřej Anděra
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jiří Málek, Jakub Ševčík
STŘIH / EDITOR
Pavel Kern, Jan Zajíček
ZVUK / SOUND
Ján Hetmer, Ondřej Anděra,
Tomáš Mourek
HUDBA / MUSIC
WWW
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Lubomír Typlt, Ondřej Anděra
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
5 mil. Kč / 200 950 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen – září /
june – september 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2011 – jaro 2012 /
winter 2011 – spring 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Marek Cienciala,
Art Media Service, s.r.o.,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.tikajicimuz.cz
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Anděra, Jonatán
Pastirčák, Adam Matej
KONTAKT / CONTACT
Introspekt film, David Běla, Náměstí Míru 551, 739 61 Třinec, Czech Republic
mobile: +420 723 721 451, e-mail: [email protected], www.introspekt.cz
73
TOUHA
THE DESIRE
REŽIE / DIRECTOR
Dan Svátek
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Iveta Kollertová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Dan Svátek
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jakub Šimůnek
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Petr Kapeller
HUDBA / MUSIC
Norbi Kovács
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ivo Návrat
HRAJÍ / FEATURING
Eliška Balzerová, Jana Plodková,
Ondřej Malý, Vlastina Svátková
PRODUCENT / PRODUCER
Dan Svátek, Petr Zold –
Holiday Films
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Peter Drobka – Cooperation Art
Agency / C.A.A.
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
14,5 mil. Kč / 604 200 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro – podzim /
spring – autumn 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro / spring 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Zuzana Zbořilová,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.touha-film.cz
V autentickém životním příběhu sledujeme zápas těžce zkoušené
mladé ženy, zápas se zákeřnou nemocí a osudem vůbec. V době,
kdy se u hlavní hrdinky začnou projevovat příznaky závažné nemoci,
přijdou ona i její manžel o zaměstnání a střechu nad hlavou, přičemž
se musejí postarat o své dvě malé děti. Ivana svým zdravotním
problémům zprvu nevěnuje pozornost a trvá delší dobu, než lékaři
vyřknou ortel: rakovina ve velmi pokročilém stadiu. Ivaně se
kompletně změní život. Tráví dlouhé měsíce v nemocnici, zatímco se
její manžel stará o děti sám. Jenže postupem času přestává péči
o ně zvládat a začne pít. Je otázkou času, kdy si jejich špatného
rodinného zázemí všimne sociálka a bude se snažit děti odebrat.
A v ten moment se Ivana rozhodne, že to nevzdá a že udělá vše pro
to, aby nemoc porazila a mohla se o své děti starat sama.
„Každý konec má nový začátek.“
Dan Svátek, režisér
In an authentic story written by life itself, we watch a battle of a tried
young woman fighting against a malign disease as well as her own
destiny. Just in the time when first signs of her serious illness start to
appear, she and her husband lose their jobs and their home but
they still have to take care of their two small children. At first Ivana
does not pay much attention to her medical problems, at least until
her doctors utter the verdict – cancer of a very advanced stage.
Ivana’s life changes completely. She spends months in hospital
while her husband looks after the kids all by himself. As time goes
on, he slowly becomes unable to take care of them and takes up
drinking. It is only a matter of time when social services notice the
unsatisfactory family situation and begin their task of removing them
from such an environment. At this point in time, Ivana decides she
will under no circumstances give up and will do anything to conquer
her disease so she can take care of the kids herself.
„To every end there is a new beginning.“
Dan Svatek, director
KONTAKT / CONTACT
Holiday Films, Petr Zold, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín, Czech Republic
mobile: +420 608 153 135, e-mail: [email protected], www.holiday-films.cz
74
VÁLKA S MLOKY
WAR WITH THE NEWTS
Filmová adaptace románu Karla Čapka. Chtěli jsme je. Rozšířili jsme
je po celé planetě. Naučili jsme je býti lidmi... A oni nám teď
pomáhají zbavit se nás samotných... Hladina moří a oceánů stoupá.
Based on the novel by Karel Čapek. We wanted them. We spread
them out across the planet. We taught them to be human... and now
they want to get rid of us... Ocean levels are rising.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
sci-fi, drama / sci-fi, drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Karel Čapek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Ozoráková
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek, Ondřej Nekvasil,
David Šesták, Daniel Špaček,
Jakub Javora, Markéta
Šafáriková
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Actor’s Runway Agency
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Ondřej Beránek – Punk film,
Markus Vogelbacher – Bavaria
Film (DE), Anna Rozalska –
Alvernia Studios (PL), Dariusz
Jablonski – Apple Film (PL),
Felix Nevřela – Fint, Ondřej Zach
– HBO, Michael Coldewey –
Trixter (DE), Ester Honysová –
Jetlag Films
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
1 440 000 Kč / 6 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
140 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Actor’s Runway Agency, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Praha 2, Czech Republic
tel.: +420 777 599 560, e-mail: [email protected]
75
VE STÍNU
IN THE SHADOWS
REŽIE / DIRECTOR
David Ondříček
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR / GENRE
detektivní drama / crimi drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
71 800 000 Kč / 3 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – květen /
march – may 2011
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Epstein, David Ondříček,
Misha Votruba
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Adam Sikora
STŘIH / EDITOR
Michal Lánský
ZVUK / SOUND
Jakub Čech
HUDBA / MUSIC
Jan P. Muchow
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlasák
HRAJÍ / FEATURING
Ivan Trojan, Sebastian Koch,
Soňa Norisová, David Švehlík,
Jiří Štěpnička, Marek Taclík
PRODUCENT / PRODUCER
David Ondříček – Lucky Man
Films, Kryštof Mucha, Ehud
Bleiberg Entertainment
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Jacek Naglowski, Agnieszka
Janowska – Centrala (PL), Patrik
Pašš – Trigon Production (SK),
Barrandov Studios, RWE
76
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2. únor / february 2, 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Uljana Donátová,
e-mail: [email protected]
Na pozadí dramatických událostí 50. let v bývalém Československu
se odehrává napínavý kriminální příběh. Kapitán Hakl vyšetruje
krádež v klenotnictví. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo
vyšetřování major Zenke, policejní specialista z NDR, pod jehož
vedením se ukazuje, že kradené zlato mělo sloužit židovské obci
k „financování podpory sionistického terorismu.“ Haklovi však
instinkt zkušeného kriminalisty napovídá něco jiného a na vlastní
pěst pokračuje ve vyšetřování. Může však jediný spravedlivý obstát
v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? Ve stínu nabízí
především napínavý detektivní příběh, který se však díky skutečným
dobovým souvislostem stává nadčasovou úvahou o tom, do jaké
míry může jedinec vzdorovat organizované síle zla prorostlé do
státních struktur.
Set in Prague of 1950s, the film follows Hakl, a member of the
Communist police force, and his investigation of a seemingly
mundane robbery at a goldsmith’s shop. His desire for the truth,
though, leads him to new evidence indicating that the case is far
more complicated than it seems. State Security takes over the
investigation, replacing him with a German specialist in Zionist
crime, Zenke, whose ominous arrival feels like more than a mere
coincindence. Hakl defiantly continues his investigation on his own,
sending both men on a collision course with governmental powers
beyond anything they could have suspected.
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.vestinufilm.cz
PRODEJCE / SALES
Bleiberg Entertainment,
Ehud Bleiberg,
e-mail: [email protected],
www.bleibergent.com
PODPORA / SUPPORT
Polský filmový institut /
Polish Film Institute
KONTAKT / CONTACT
Lucky Man Films, Daniela Papíková, Masarykovo nábř. 10, 120 00 Praha 2, Czech Republic
mobile: +420 773 670 700, e-mail: [email protected], www.luckymanfilms.com
VŠIVÁCI
LOUSY BASTARDS
Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů a lidí kolem nich, který začal
na konci sedmdesátých let a o třicet let později se blíží svému
vyvrcholení. Je to příběh, který osciluje mezi tragédií a černou
groteskou, vyprávěný dynamickou, stylizovanou kamerou, plný
dramatických zvratu a překvapivých situací, které dávají prostor
pro výkony hercu. V(doslova) explozivním finále, se naposledy
a neodvratně zkříží cesty našich (anti)hrdinu a jejich osudy se
definitivně uzavřou.
„Film Všiváci sleduje střídavě jednotlivé příběhy, skáče v čase
i prostoru tak, aby si divák mohl postupně vytvářet minulost postav,
jejich motivaci. Všiváci žijí ve specifických podmínkách, jsou to
ztroskotanci, kteří si to nechtějí přiznat, bojují tak o místo v životě,
ve společnosti a o následné zjištění, že bojovali sami se sebou.“
Roman Kašparovský, režisér
The film Lousy Bastards is the story of the Rohan family and their
relatives. The story starts in the late 1970's and reaches its climax
thirty years later. The plot, told through dynamic and stylized
images, oscillates between a tragedy and a dark grotesque.
It brings dramatic twists and surprising situations that give a lot of
space for the actors’ performances. In the (literally) explosive finale
the paths of our (anti)heroes cross irreversibly for the last time and
their fates reach their ultimate conclusion.
“Lousy Bastards alternates between the individual stories, jumping
through time and space so that the viewer can gradually piece
together the characters’ pasts and their motivation. The lousy
bastards live under specific conditions; they are losers, though they
don’t want to admit it, so they fight for their place in life and in
society until they find out that they have been fighting each other.“
Roman Kašparovský, Director
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Rybná 17, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Karla Stojáková, mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected]
Filip Čermák, mobile: +420 603 309 186, e-mail: [email protected]
www.axmanproduction.com
REŽIE / DIRECTOR
Roman Kašparovský
ŽÁNR / GENRE
tragikomedie / tragicomedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Roman Kašparovský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Roman Kašparovský
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Antonio Riestra
STŘIH / EDITOR
Adam Dvořák
HUDBA / MUSIC
Jan P. Muchow
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Heinrich Boráros
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková, Filip Čermák –
Axman Production
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
20 mil Kč / 834 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim / autumn 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto / summer 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.vsivaci.cz
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer,
Iva Janžurová, Tatiana
Vilhelmová
77
YUMA
YUMA
REŽIE / DIRECTOR
Piotr Mularuk
ŽÁNR / GENRE
akční drama / action drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Piotr Mularuk
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Piotr Mularuk, Wojciech Gajewicz
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomasz Dobrowolski
ZVUK / SOUND
Michal Holubec, Igor Pokorný
HUDBA / MUSIC
Włodek Pawlik
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Yeti Films (PL), Avion film,
Studio Bystrouška, Evolution
Films
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Europe
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
36 mil. Kč / 1,5 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
říjen 2010 – březen 2011 /
october 2010 – march 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Aneta Suskiewicz
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
HRAJÍ / FEATURING
Jakub Gierszal, Tomasz Kot,
Katarzyna Figura
PODPORA / SUPPORT
Polský filmový institut /
Polish Film Institute
Do světa, z něhož není návratu, stačí někdy jen jeden krok. YUMA je
strhující drama o vzestupu a pádu chlapce Zygy který se nechtěně
vydá na dráhu gangstera. Děj podle skutečných událostí se
odehrává na polsko-německé hranici v období těsně po pádu
komunismu v dobách chaosu a morální anarchie. Zyga byl tehdy
ještě jako teenager svědkem degradace okolního života. Aby trošku
vylepšil a obohatil život svůj, jezdil za hranice, kde se bavil
drobnými krádežemi. Říkal tomu YUMA. Když se vrátil, rozdával
kamarádům západní zboží. Po čase se s nimi spojil a začali za
hranicemi krást pravidelně. Zyga se stal místním hrdinou. Křehký
klid však naruší opravdoví gangsteři, jež vmanipulují Zygu do
krádeží ve velkém. Nevinnost je pryč a dřív, než je schopen si to
uvědomit, stane se součástí daleko vážnější hry peněz a moci. To
vše nakonec vyústí v nekontrolovatelný sled událostí, kterým musí
Zyga čelit, jako důsledkům rozhodnutí, které na začátku udělal.
It takes just one step to cross the point of no return. YUMA is
a gripping drama about the rise and fall of Zyga – a Polish kid in his
early twenties, who wants to take charge of his life after the fall of
communism, but in a time of chaos and moral anarchy, unwillingly
becomes a gangster. Following the transition to capitalism, when
poverty and humiliation rule on his side of the border, he crosses the
river, where the Germans seem to have it all, and literally reaches
out for the symbols of a better life. Back home, handing out stolen
Adidas and Ray Bans makes him a modern-day Robin Hood in his
community. Before he realizes what is happening, money and power
overtake his naive dreams of a better life and things spiral out of
control. It seems Zyga is destined for the fate of Macbeth, a man
doomed by ambition and a betrayed moral code...
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
78
POZNÁMKY
NOTES
79
FILM V POSTPRODUKCI
FILM IN POST-PRODUCTION
ALOIS NEBEL
ALOIS NEBEL
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Luňák
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Strnad – Negativ
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Pallas Film GmbH (DE),
Tobogang (SK), Česká televize
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jaromír 99, Jaroslav Rudiš
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jaromír 99, Jaroslav Rudiš
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Baset Střítezský
STŘIH / EDITOR
Petr Říha
ZVUK / SOUND
Viktor Ekrt, Ondřej Ježek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jaromír 99
HRAJÍ / FEATURING
Miroslav Krobot, Karel Roden,
Leoš Noha, Marie Ludvíková,
Alois Švehlík
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Martina Reková – 4press,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.aloisnebel.cz
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Cinemart 2009
Končí osmdesátá léta 20. století. Výpravčí Alois Nebel slouží
na stanici Bílý Potok v Jeseníkách. Samotář Nebel je zvláštně
přecitlivělý: čas od času ho přepadávají jakési mlhy a on znovu
prožívá traumata, o kterých si již myslíme, že jsou za námi.
Také kvůli nim se ocitne v psychiatrické léčebně. Tam se setkává
s Němým, neznámým mlčenlivým mužem, který jednoho dne přešel
polsko-českou hranici a objevil se na nádraží v Bílém Potoce. Nikdo
neví, proč přišel a koho hledá. Jedinou stopou by mohla být stará
fotografie, kterou má u sebe… Celovečerní film Alois Nebel je
adaptací úspěšné stejnojmenné komiksové trilogie autorů Jaroslava
Rudiše a Jaromíra 99. Pro zachování výtvarného stylu předlohy
zvolili autoři technologii rotoscopingu, která kombinuje hraný
a animovaný film.
The end of the 1980s. Alois Nebel works as a dispatcher at a small
railway station in Bílý Potok, a remote village on the Czech-Polish
border. He's a loner who prefers old timetables to people, and he
finds the loneliness of the station tranquil – except when the fog rolls
in. Then he hallucinates, seeing ghosts and shadows from the dark
past of Central Europe. Alois can’t seem to shake these nightmares
and eventually ends up in a sanatorium. While there, he gets to
know The Mute, a man carrying an old photograph who was
arrested by the police after crossing the border. No one knows why
he came to Bílý Potok or who he’s looking for, but it is his past that
propels Alois on his journey… The feature film Alois Nebel is an
adaptation of the graphic novel of the same name written by
Jaroslav Rudiš and Jaromír 99 which combines animation
and live-action.
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Pavel Strnad, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 224 933 755, email: [email protected], www.negativ.cz
82
BLOOD AGE
BLOOD AGE
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Houška
Nesmírně parodický, zcela nekorektní dobrodružný film, balancující
na hraně fantasy a sci-fi s jemnou dávkou romantiky, zato s pořádnou
porcí cynické nadsázky. Nečekejte, že se tu cokoli bude brát vážně.
„Svět je přece bláznivej a nikdo neví, co je pravda.“
Během příběhu, který se odehrává v divném postkatastrofickém
světě nedaleké budoucnosti, se masakrují princezny stejně jako
bandy gangsterů, jejichž vůdci bez uzardění používají šlechtické
tituly. Jako kdybychom se ocitli v nějaké temné počítačové hře.
Právo bylo nahrazeno silou a civilizace byla zdeformována.
Evropa je zdecimovaná a zpustošená předchozí válkou a epidemií.
Z našeho světa zbyly střípky.
Blood Age is an incredibly paradoxical, completely incorrect
adventure film bordering on fantasy and sci-fi with a subtle dose of
romance, yet also a generous portion of cynical hyperbole. Do not
expect anything here to be taken seriously. “After all, the world is
crazy, and nobody knows the truth.”
During the story, which takes place in a strange post-catastrofic
world in the not-too-distant future, the princesses are just as apt to
massacre as the bands of gangsters, whose leaders use noble titles
without shame. It is like we have landed in a mysterious computer
game. Law has been replaced by power, and civilization has
degenerated. Europe is decimated and desolated by war and
epidemics. Only shards of our world remain.
ŽÁNR / GENRE
fantaskní sci-fi historická parodie /
surreal sci-fi historic parody
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Tomáš Houška (na motivy /
based on: Zbraslavská kronika,
Píseň o dobytí Alexandrie)
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Houška
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jiří Procházka, Jan Koháček,
David Borozidis, Tomáš Houška
STŘIH / EDITOR
Jiří Procházka, Tomáš Houška
HUDBA / MUSIC
Ondřej Gášek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Kateřina Čechová
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Mataj, Lenka Jurošková,
Sanal Sen Schurgheiev, Jiří
Kocman, Kateřina Čechová,
Simona Vavrušová, Lukáš Kubát,
Kamila Kikinčuková, Zdeněk
Petr, Jiří Roztočil, Tomáš Vaněk,
Michal Dytrich, Martin Kučera,
Josef Fišer
PRODUCENT / PRODUCER
Gabriela Benešová, Tomáš
Houška – Abraka-Dabra
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
12 mil. Kč / 500 000 EUR
STOPÁŽ / RUNNING TIME
115 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, HDV
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Tomáš Houška, Abraka-Dabra,
e-mail: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.bloodage.eu
KONTAKT / CONTACT
Abraka-Dabra, Tomáš Houška, Václavkova 2, 160 00 Praha 6, Czech Republic
mobile: +420 603 162 724, e-mail: tomas@abraka.eu, www.abraka.eu
83
CIGÁN
GYPSY
REŽIE / DIRECTOR
Martin Šulík
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Marek Lesčák, Martin Šulík
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Lesčák
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šec
STŘIH / EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK / SOUND
Peter Mojžíš
HRAJÍ / FEATURING
Janko Mižigár, Martin
Hangurbadžo, Miro Gulyas,
Miroslava Jarábeková, Ivan
Mirga, Attila Mokos
PRODUCENT / PRODUCER
Rudolf Biermann – In Film
Praha, Martin Šulík – Titanic (SK)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Rádio a Televízia Slovensko
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2010 – leden 2011 /
autumn 2010 – january 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
107 min
HUDBA / MUSIC
Vladimír Godár
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
František Lipták
PODPORA / SUPPORT
Audiovizuálny fond Slovensko
Cigán je příběh Adama, chlapce, který se po smrti otce pokouší
překročit hranice rómské osady a snaží se zlepšit život svých
sourozenců. Dostává se do konfliktu s rasovými, sociálními,
kulturními předsudky i s nepsanými zákony vlastní komunity.
Okolnosti se obracejí proti němu, situace ho dožene k tragickému
činu – zabije člověka.
„Cigán je variací na hamletovské téma. Hlavní hrdina Adam –
patnáctiletý romský chlapec se musí podobně jako dánský princ
vyrovnat se smrtí otce, musí předčasně dospět, je donucený vzít na
sebe zodpovědnost za své sourozence. Adam je konfrontovaný
s tvrdou sociální realitou, s rasismem, s předsudky většinové
společnosti, ale také s vnitřní destrukcí romské komunity. Existenciální
rozměr je zhmotněný v situacích, ve kterých se skutečně bojuje
o holou existenci. Adam se pokouší prolomit bariery, které ho
obklopují, ale jeho snaha končí tragicky – zabije člověka.“
Martin Šulík, režisér
Gypsy tells the story of Adam, a boy who, after his father dies, tries
to cross the boundary of his Roma shantytown and to improve the lives
of his brothers and sisters. He encounters racial, social and cultural
prejudices and comes into conflict with the unwritten laws of his own
community. Circumstances turn against him and his situation drives
him to commit a tragic act: murder.
“Gypsy is a variation on the theme of Hamlet. Like the Danish prince,
the main protagonist Adam, a fifteen-year-old Romany boy, has to
come to terms with the death of his father, he has to mature
prematurely, and he is forced to take responsibility for his siblings.
Adam is confronted with hard social reality, with racism, with the
prejudices of the society’s majority, but also with the internal
destruction of the Romany community. The existential dimension
materialises in situations that see a fight for existence itself. Adam tries
to break through the barriers that surround him, but his endeavours
end in tragedy – he kills a person.”
Martin Šulík, Director
KONTAKT / CONTACT
In Film Praha, Josefína Borecká, Máchova 21, 120 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 602 884 997, e-mail: infilm@infilm.cz
84
LABYRINT
LABYRINTH
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Houška
Na počátku tajemného příběhu si ambiciózní novinářka Renata
seznámí se svou novou spolubydlící, Kostaričankou Keirou.
Poznáváme jejich další přátele i kolegy. V závěru jednoho
podařeného večírku se vydá jedna z Renatiných kamarádek hledat
svého žárlivého přítele, aby se s ním udobřila. Posledním místem,
kde zanechá stopy, než zmizela, je sklep domu. Od té chvíle se
v domě začnou dít i další velmi divné věci. Vypadá to, jakoby se
v podzemí domu cosi probudilo k životu.
„Film vychází vstříc oblíbenému žánru mystery. Celý koncept je
postaven na tom, že takový příběh se může stát komukoliv z nás,
protože všichni jsme obklopeni místy, která v sobě ukrývají
tajemství, jež čekají na své odhalení.“
Tomáš Houška, režisér
At the beginning of our story a young ambitious journalist, Renata
meets her new roommate, Keira. We get to know their friends and
colleagues. One day Renata is hosting a party and one of her
friends leaves to find and reconcile with her jealous boyfriend.
The last place where she had left some trace is the cellar of the
house. Since then the whole house is filled with weird atmosphere
as very strange things start happening. It seems that something
from the underground has been woken up to life.
„The whole concept of this mystery drama with some horror
elements is based on the assumption that this could happen to any
of us, as we all live in places with certain history and potential
secrets which are waiting to be revealed.“ Tomáš Houška, director
ŽÁNR / GENRE
mysteriózní thriller /
mystery thriller
DEBUT / DEBUT
ano / yes
HRAJÍ / FEATURING
Lucie Vondráčková,
Jan Zadražil, Martin Zbrožek,
Mary Coronado
PRODUCENT / PRODUCER
Štefan Voržáček – StoPro Film
NÁMĚT / STORY
Tomáš Houška
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
David Hochmann – Tenet,
Tomáš Bělohradský, Eniac
Digital Cinema
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Houška
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
16 mil. Kč / 6,7 mil. EUR
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Matiášek, Michael Gahut
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
4. října / october 4, 2011
STŘIH / EDITOR
Marek Bureš
ZVUK / SOUND
Tomáš Bělohradský
HUDBA / MUSIC
Filip Goméz
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Petr Brož, Rudolf Kinský
KONTAKT / CONTACT
StoPro Film, Štěpán Voržáček, Konviktská 24, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002, e-mail: stoprofilm@volny.cz
85
LIDICE
LIDICE
REŽIE / DIRECTOR
Petr Nikolaev
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Zdeněk Mahler
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Zdeněk Mahler
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Antonio Riestra
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Robert Schaffer – Magic Box,
Tomáš Vican – Vinná Galerie,
Luba Féglová – Magic Box (SK),
Česká Televize, Slovenská
Televize, SoundSquare
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Magic Box – divize Bioscop
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
80 mil. Kč / 3,4 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010–2011
STŘIH / EDITOR
Adam Dvořák
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
9. červen / june 9, 2011
ZVUK / SOUND
Marek Hart
STOPÁŽ / RUNNING TIME
126 min
HUDBA / MUSIC
Michal Hrůza, James Harries,
Karel Heřman
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Johana Turner, TURNER – Public
Relation & Communication,
e-mail: johana@turner.cz
HRAJÍ / FEATURING
Karel Roden, Zuzana Fialová,
Zuzana Bydžovská, Jan Budař,
Ivan Luknár
Výpravný velkofilm z doby 2. světové války zachycuje tragickou
událost českých dějin na osudech obyvatel obyčejné české vesnice
Lidice. Film byl natočen na základě skutečné události. Příběh Lidic
je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného
cenou Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za
2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel
Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na
začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje
na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit
tragédii.
The film „Lidice“ is a true World War II story. The film reveals the tale
of an irresponsible love which becomes a pretext for erasing an
entire village. It tells the story of a nation’s fate which stands betwixt
powerful worlds and is mercilessly crushed by the decisions of
others. The film also portrays the destiny of a blundering man who
outlives his own world and moreover it is a story of survival and
inner liberation.
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.filmlidice.cz
PRODUCENT / PRODUCER
Adam Dvořák – Movie
86
KONTAKT / CONTACT
Movie, Adam Dvořák, Křížová 4, Praha 5, 150 00, Czech Republic
mobile: +420 608 979 718, e-mail: Dvorak@bioscop.cz, www.filmlidice.cz
Magic Box – divize Bioscop, Irena Prokopová, Na Klikovce 7, Praha 4, 140 00, Czech Republic
mobile: +420 606 704 932, e-mail: prokopova@bioscop.cz, www.bioscop.cz
LÓVE
LÓVE
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Kroner
Hlavní hrdina Maťo, žije bezstarostný život bez pravidel. Spolu se
svým kamarádem z dětství Tomášem kradou auta pro autoservis.
Maťův život se radikálně změní, když potká Veroniku, do které se
zamiluje. Veronika žije slušný život studentky vysoké školy. Je
z dětského domova, žije na internátě, který ji platí škola. Stále se
snaží zkontaktovat se svojí matkou, kterou nikdy neviděla. Maťo jí
o sobě neříká celou pravdu, raději chce kvůli ní změnit svůj
dosavadní život. Přicházejí první rozpory mezi Maťom a Tomášem.
Maťo se chce odtrhnout od stylu života, který žil, a tak se dohodnou
s Tomášem na poslední akci. Jdou vykrást benzínovou pumpu, na
které se Maťo nešťastnou náhodou stane spoluviníkem vraždy.
The main protagonist Maťo lives a carefree life with no rules. He and
his childhood friend Tomáš steal cars for a car repair shop. Maťo’s
life changes radically when he meets and falls in love with Veronika.
Veronika lives the respectable life of a university student. She grew
up in an orphanage and lives in a boarding house paid for by her
school. She is constantly trying to contact her mother, whom she has
never seen. Maťo doesn’t tell her the whole truth about himself, and
would like to change his life because of her. The first conflicts
appear between Maťo and Tomáš. Maťo wants to break free from his
current way of living, so he and Tomáš agree to one last score. They
go to rob a gas station, but because of an unfortunate accident,
Maťo becomes an accessory to murder.
PRODUCENT / PRODUCER
Adriana Kronerová –
INOUT Studio (SK)
ŽÁNR / GENRE
milostné drama /
romantic drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
12 mil. Kč / 500 000 EUR
NÁMĚT / STORY
Jakub Kroner
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPAL PHOTOGRAPHY
podzim / autumn 2010
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jakub Kroner
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Mario Ondriš
STŘIH / EDITOR
Otakar Šenovský
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
ZVUK / SOUND
Lukáš Kasprzyk
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
HUDBA / MUSIC
Lukáš Kobela
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálný fond
HRAJÍ / FEATURING
Michal Nemtuda, Jakub Gogál,
Kristina Svarinská
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: ef@evolutionfilms.cz, www.evolutionfilms.cz
87
MILOVANÍ
LES BIEN-AIMÈS
REŽIE / DIRECTOR
Christophe Honoré
ŽÁNR / GENRE
romantická komedie /
romantic comedy
PRODUCENT / PRODUCER
Pascal Caucheteux, Grégoire
Sorlat – Why Not Productions
(FR), Rebecca O’Brien – Sixteen
Films (GB)
DEBUT / DEBUT
ne / no
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Pavel Strnad, Kateřina Černá –
Negativ
NÁMĚT / STORY
Christophe Honoré
ROZPOČET / BUDGET
170 350 000 Kč / 7,1 mil. EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Christophe Honoré
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
říjen – prosinec /
october – december 2010
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Rémy Chevrin
STŘIH / EDITOR
Chantal Hymans
ZVUK / SOUND
Guillaume Le Bras
HUDBA / MUSIC
Alex Beaupain
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Samuel Deshors
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro – léto / spring – summer
2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Příběh se odehrává během dvou časových období. V prvním období
60. let Madeleine opouští Paříž a zůstává se svým novým manželem
Jaromilem v Praze. Po příchodu ruských tanků a díky změnám, které
nastaly, se Madeleine vrací do zpět Francie. Ve druhém období
odehrávajících se v 90. letech v Londýně, se Madeleinina dcera
Véra zamiluje do Hendersona, který jí ovšem není schopen svou
lásku opětovat. Na konci 20. Století Madeleine a Véra přes všechna
úskalí ve vztazích sehrály každá svou ženskou roli s jistou
tvrdohlavostí, bez níž by to už dávno vzdaly a ustoupily tak od svých
tužeb.
The story takes place over two time periods. In the first, during the
1960s, Madeleine leaves Paris to join her new husband Jaromil in
Prague. The arrival of Russian tanks in the city marks their
separation and Madeleine returns to France. In the second, in the
90s, Madeleine’s daughter Véra falls in love in London with
Henderson, who feels unable of loving her. Madleine and Vera living
at the end of 20th century, both play their feminine roles in their
comlicated relationships in which, without their stubbornes, they
would have probably give up their desires, and they would have
probably withdrew from them.
HRAJÍ / FEATURING
Catherine Deneuve, Miloš
Forman, Chiara Mastroianni,
Ludivine Sagnier, Louis Garrel,
Rasha Bukvic, Zuzana Kronerová,
Pavel Liška, Zuzana Onufráková,
Václav Neužil
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Zuzana Bielikova, Ostrovni 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: zuzana@negativ.cz, www.negativ.cz
88
NIC PROTI NIČEMU
NOTHING AGAINST
ANYTHING
REŽIE / DIRECTOR
Petr Marek
Komedie o krizi společensky angažovaných třicátníků. Film
o přijímání a vylučování z nejrůznějších komunit. Polemika na téma:
„Musíme si pomáhat? Za každou cenu?“ Skupina dobrovolníků
zakládá občanské sdružení na podporu adopce.
A comedy on the crisis of socially-committed thirty-somethings.
A film about being included and being excluded from all kinds of
communities. A polemic on the theme: “Do we have to help? At any
cost?” A group of volunteers establishes a public initiative to support
adoption.
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Najvert, Zdeněk Hudeček,
Kamila Davidová, Johana
Švarcová, Radek Rubáš, Prokop
Holoubek, Petr Marek, Jiří
Nezhyba, Patrik Hronek, Marta
Pilařová, Marian Moštík
NÁMĚT / STORY
LÁHOR/Soundsystem
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Marek – UNARFILM,
LÁHOR/Soundsystem
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Najvert, Petr Marek,
LÁHOR/Soundsystem
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2008–2011
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Filip Cenek, Petr Marek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2011
STŘIH / EDITOR
Jana Vlčková, Petr Marek
ZVUK / SOUND
Stanislav Abrhám
HUDBA / MUSIC
MIDI LIDI
STOPÁŽ / RUNNING TIME
150 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, HDV
KONTAKT / CONTACT
UNARFILM, Petr Marek, Mlýnský příkop 1790, 753 01 Hranice, Czech Republic
mobile: +420 776 614 343, e-mail: muzikant.krlek@post.cz, www.unarclub.sweb.cz
89
POSLEDNÍ Z APORVERU 3D
THE LAST OF APORVER 3D
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
fantasy / fantasy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Michal Zelenka, Tomáš Krejčí
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Ozoráková, Michal
Zelenka, Tomáš Krejčí
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH / EDITOR
Vladimír Žán
ZVUK / SOUND
Daniel Němec, Jiří Klenka,
Jan Šléška
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek, Markéta
Šafáriková
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Actor’s Runway Agency
HRAJÍ / FEATURING
Petr Forman, Filip Cíl, David
Vobořil, Jana Pidrmannová,
Nela Boudová, Eduard Jenický,
Maysu Tarpová, Tami Stronach,
Michal Zelenka, Tomáš Klus,
Václav Jiráček
90
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, ACE, STV (SK),
Jiří Konečný – Endorfilm, Marek
Veselický – Farbyka (SK), Boris
Krištof, Igor Krištof – Three
Brothers, Josef Ridoš, Peter
Petruna – VAL (SK), Kamil
Kožíšek – Flamesite, Petr Král –
Studio Mirage, Felix Nevřela –
Fint, Michael Coldeweey –
Trixter (DE), Anna Rozalska –
Alvernia Studios, Daniel Němec
– Mars
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
208 mil. Kč / 8,7 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2009–2010
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
7. března / march 7, 2012
Trikový fantasy film kombinující živé herce s animovaným
a počítačově vytvořeným prostředím. Příběh chlapce Rybliho
a dívky Maysu, kteří svou láskou zachrání svět Aporveru před
zkázou… Nikdy nevíme, čí srdce může zachránit celý svět…
„Celková stylizace filmu navazuje na odkaz českého režiséra Karla
Zemana. Film bude z velké části skládán z ručně kreslených
komponentů, jež budou následně rozanimovávány a spojeny
v interakci s živými herci. Tak vznikne jedinečný a doposud nikdy
nerealizovaný styl, který kráčí novou vývojovou cestou, a nabídne
alternativu k filmům podobného žánru.“
Tomáš Krejčí, režisér
A fantasy film combining live actors with animated and computergenerated environments. The story of a boy, Rybli, and a girl,
Maysu, who save the world of Aporver from destruction…
You never know whose heart might save the whole world…
“The overall stylisation of the film continues in the legacy of Czech
director Karel Zeman. To a great extent the film will be comprised of
hand-drawn components, which will subsequently be animated and
joined in interaction with live actors. This will give rise to a unique
style that has never been realised before and that blazes a new
path of development, offering an alternative to films of a similar
genre.”
Tomáš Krejčí, Director
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.aporver.cz
KONTAKT / CONTACT
Actor’s Runway Agency, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Praha 2, Czech Republic
tel.: +420 777 599 560
POUPATA
FLOWER BUDS
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Jiráský
Příběh vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě.
Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, s plným vědomím
toho, že její jedinou nadějí je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří
v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila.
Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu
dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si
svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních
automatech, která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné životní situace,
je v jeho mysli samozřejmostí. Skutečný a přesvědčivý pokus
o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě.
„Filmová pravda Poupat stojí na syrové atmosféře, absenci stylizace,
poetizace či zjednodušujících zkratek. Vychází ze znalosti reálného
prostředí, věrohodnosti ruční kamery, která bude permanentně
nablízku herecké akci. Žánr sociálního dramatu předpokládá
maximální přesvědčivost hereckého výkonu, autentický jazyk,
dekorace i motivy.“
Zdeněk Jiráský, režisér
The story about the gradual breakdown of a family living in a small
town. Agata wants a happy life far from home, fully aware that her
only hope is to escape and therefore betray those close to her.
Honza believes in the purity and power of love, regardless of the
circumstances under which it is born. Kamila looks confidently to the
future and has no intention of accepting the misery of the present. Only
Jarda knows that he will not change the world or himself. Aware of his
weakness, he does not even try. In his mind, of course, his addiction to
slot machines, which has led to a nearly impossible situation. The real
and convincing attempt to rescue his family comes when it is too late.
“The cinematic verité of Flower Buds is based on the raw atmosphere
and the absence of stylisation, a descent into poetics or easy ways
out. It is based on the knowledge of the real environment, the
credibility of the hand-held camera, which will permanently be close to
the dramatic action. The social drama genre demands the utmost
persuasiveness of the acting performance, the authenticity of the
dialogue, decorations and motifs.”
Zdeněk Jiráský, Director
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Jaroslav Kučera – Česká
televize, Jordi Niubó – IO Post,
Radek Vysoudil – Art Illusion,
Samuelson Lighting
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT / STORY
Zdeněk Jiráský
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
19,5 mil. Kč / 812 500 EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Zdeněk Jiráský
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden – únor / january – february
2011
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladímír Smutný
STŘIH / EDITOR
Petr Turyna
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec / december 2011
ZVUK / SOUND
Daniel Němec
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
HUDBA / MUSIC
František Janeček,
The Prostitutes
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Novotný
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Helena Hejčová,
e-mail: hejcova@atlas.cz
HRAJÍ / FEATURING
Vladimír Javorský, Malgorzata
Pikus, Marika Šoposká, Josef
Láska, Luboš Veselý
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.poupatafilm.cz
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz –
CINEART TV Prague
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, Praha 4, 148 00, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: 261711044@iol.cz
91
REKVALIFIKACE
RETRAINING
REŽIE / DIRECTOR
Vlado Štancel
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Lengel – Pegasfilm
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Pegasfilm
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
5 mil. Kč / 208 400 EUR
NÁMĚT / STORY
Vlado Štancel
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen 2010 – leden 2011 /
june 2010 – november 2011
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Vlado Štancel
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
květen / may 2011
STŘIH / EDITOR
Tomáš Konvička
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
ZVUK / SOUND
Ondřej Konvička
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
HUDBA / MUSIC
Martin Hybler
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Zuzana Štancelová
Film Rekvalifikace mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl
padesátku, přišel ne vlastní vinou o práci a nyní ji hledá. Příběh
pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných
lidí. Jeho vzorem jsou tisíce odborníků ve zralém věku, kteří vlivem
vnějších okolností přišli o práci. Poněkud absurdní dobrodružství
nezaměstnaného pana Zrzavého se prolíná s příběhem mužů
z druhého konce společnosti. Mafiáni Oskar se Žoržem si užívají
života plnými doušky. Mají na to. Je vůbec něco, co by si nemohli
dovolit? Jestli něco takového existuje uvidíte ve filmu plném
absurdit, paradoxů a humoru.
A crazy comedy about Mr. Zrzavý, who is no longer a young man full
of energy, and his unusual hunt for a job. His situation gets even
more complicated when he gets mixed up with the local mafia.
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.filmrekvalifikace.cz
HRAJÍ / FEATURING
Vlado Štancel, Sabina
Vojvodová, Lucie Kožinová,
Ernesto Čekan, Michael Kňažko,
Pavel Vondruška, Libor Hruška
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Liška, Bavorská 856, 155 41 Praha 5, Czech Republic
mobile: +420 776 525 806, e-mail: liska@pegasfilm.cz, www.pegasfilm.com
92
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
LONG LIVE THE FAMILY!
REŽIE / DIRECTOR
Robert Sedláček
Třicátník Libor je otec dvou dětí, bývalý učitel, nyní vysoce
postavený bankovní úředník, jehož firma zkrachovala, protože vyšly
najevo podvody manažerů banky. Vyšetřovatelé nabízejí Liborovi
shovívavost výměnou za spolupráci a zároveň naznačují, co
všechno o něm vědí. Prý je toho dost na kriminál. Libor si bere čas
na rozmyšlenou a přesvědčuje svoji ženu, aby na pár dní odjeli.
Prchá před spravedlností nebo chce jen oddálit okamžik, kdy ženě
oznámí, že bude muset do vězení? Nebo je vše ještě trochu jinak?
Komorní „road movie“ na pozadí nynější hospodářské krize je
originální variací na letité téma peripetií v partnerských a rodinných
vztazích. Je to film o odpovědnosti, kterou musíme přijímat ke svým
činům. Film o tom, co lze obětovat ve veřejné sféře, abychom zajistili
své soukromí. Je to film, ve kterém se mohou poznat desetitisíce
dnešních třicátníků a čtyřicátníků.
Thirty-year-old Libor is the father of two children, a former teacher,
now a senior bank executive whose company went bankrupt
because a fraud by the managers was uncovered. The investigators
offer to plea bargain in exchange for Libor’s cooperation, and also
suggest what all they know about him. Apparently, there is plenty for
a prison sentence. Libor takes time to reflect and convinces his wife
to go away with him for a few days. Is he fleeing from justice, or
does he merely want to delay the moment of truth, when he tells his
wife he will have to go to jail? Or is there something else going on
entirely? This intimate road movie set against the backdrop of the
current economic crisis is an original variation on the age-old theme
of intrigue in partnerships and family relationships. It is a movie
about having to claim responsibility for our actions. A film about
what can be sacrificed in the public sphere to ensure privacy in
one’s personal life. It is a movie in which tens of thousands of
contemporary thirty-somethings and forty-somethings can see
themselves.
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Robert Sedláček
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Robert Sedláček
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Koblovský
STŘIH / EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK / SOUND
Radim Hladík ml.
HUDBA / MUSIC
Lenka Dusilová, Beata
Hlavenková, Michal Rataj
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Zuzana Mazáčová
HRAJÍ / FEATURING
Igor Chmela, Eva vrbková, Jiří
Vyorálek, Simona Babčáková
PRODUCENT / PRODUCER
Radim Procházka –
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
16 103 500 Kč / 6,7 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010–2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
říjen / october 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Jiří Hlinka,
Smart Communications,
e-mail: hlinka@s-m-art.com
KONTAKT / CONTACT
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka, Řehořova 1039/54, Praha 3, Czech Republic
mobile: +420 603 862 161, e-mail: radim@radimprochazka.com, www.radimprochazka.com
93
V JINÉM STAVU
THE PREGNANT
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Kunst
PRODUCENT / PRODUCER
Lukáš Karvánek – IdeaFilm
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
FAMU, i/o Post
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Europe
NÁMĚT / STORY
Jiří Kunst
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
4,5 mil. Kč / 187 500 EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Magda Bittnerová, Tomáš
Holeček, Jiří Kunst
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2007 – jaro 2011 /
summer 2007 – spring 2011
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Šachl
STŘIH / EDITOR
Marek Opatrný, Otakar Šenovský
ZVUK / SOUND
Marek Musil, David Titěra
HUDBA / MUSIC
Robert Jíša
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Michal Kovář, Petr Vrba,
Jana Nosková
HRAJÍ / FEATURING
Jan Bárta, Martin Zahálka,
Roman Štabrňák, Valérie
Zawadská, Antonín Hardt,
Ctirad Götz, Hana Seidlová,
Petra Hobzová
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim / autumn 2011
STOPÁŽ / RUNNING TIME
60 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP (2K)
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Lukáš Karvánek, grbi@seznam.cz
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.vjinemstavu.cz
Je pátek. Téměř jako každý jiný den. Okolo nás se odehrává mnoho
příběhů, ze kterých zachytíme třeba jen nepatrný kousek. Sledujeme
tři příběhy. Tři postavy prožívají „běžný“ den. Jejich cesty se na malý
okamžik protnou, aby každý mohl pokračovat dál. Adamovi je 27 let,
ničeho se nebojí, nebo si to alespoň myslí. Honza – úspěšný
čtyřicátník, právě dnes se uskuteční nudný, otravný výlet s otcem,
který už v dětství neměl rád. Robin je tichý, zakřiknutý dispečer
záchranné služby. Jeho páteční směna se pro něho stane
soukromým peklem.
„CO ZPŮSOBÍ STRACH? MŮŽE ČLOVĚKA ZMĚNIT? Toť společné
zadání pro 3 autory, kteří psali různé příběhy, jenž se v jednom
bodě protnou. Každá část má svá pravidla i hrdinu, i tak tvoří celek.
Všechny naše situace jsou o boji za své místo, o tom, jak je život
křehký, jak stačí chybička a vše je jinak.“
Jiří Kunst, režisér
It is Friday. Almost like any other day. Many stories are taking place
around us, though we are probably catching miniscule fractions of
them. We follow three stories. Three characters are experiencing an
“ordinary” day. Their paths cross for a moment, only for each to
continue on his or her own way. Adam is 27 and fearless, or so he
thinks. Honza – a successful 40-year-old – is taking a boring,
bothersome trip with his father, which he never liked as a child.
Robin is a quiet, timid ambulance dispatcher whose Friday shift
becomes a personal hell.
“WHAT CAUSES FEAR? CAN A PERSON CHANGE? That was the
assignment given to the three authors of these stories that intersect
at just one point. Each part has its own rules and protagonist, and
yet together they comprise a cohesive unit. Our plights are about
staking out our place, about how fragile life is, how all it takes is one
tiny mistake and suddenly everything is totally different.”
Jiří Kunst, director
KONTAKT / CONTACT
IdeaFilm, Lukáš Karvánek, M. J. Lermontova 610/5, 160 00 Praha 6, Czech Republic
tel.: +420 606 278 252, e-mail: grbi@seznam.cz
94
VENDETA
VENDETTA
V jednom dni, během pár hodin, spojí pomsta osudy několika lidí.
Kdo z nich je vrah a kdo oběť? Ondřej Vetchý a Oldřich Kaiser
v hvězdně obsazeném thrilleru, který se vám zadře pod kůži.
„Vendeta je přímočarý thriller, napínavý příběh o pomstě a střetu
dvou postav v podání skvělých herců: Ondřeje Vetchého a Oldřicha
Kaisera. Byl bych rád aby náš příběh v kině diváka na začátku
přibil k sedačce a nepustil ho až do konce titulků.“
Miroslav Ondruš
On one day, over the course of a few hours, revenge will entwine the
fates of a number of people. Which of them is the murderer and who
is the victim? Ondřej Vetchý and Oldřich Kaiser in a star-studded
thriller that will get under your skin.
“Vendetta is a straightforward thriller, an exciting story about
revenge and the clash of two characters performed by great actors:
Ondřej Vetchý and Oldřich Kaiser. I will be glad if our story keeps
the cinemagoer on the edge of their seats and doesn't let them go
until the end of the titles.”
Miroslav Ondruš
REŽIE / DIRECTOR
Miroslav Ondruš
PRODUCENT / PRODUCER
Vratislav Šlajer – Bionaut Films
ŽÁNR / GENRE
thriller / thriller
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
i/o post, SoundSquare
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT / STORY
Miroslav Ondruš
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – duben / march – april
2011
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miroslav Ondruš
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima / winter 2011
STŘIH / EDITOR
Marek Opatrný
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
ZVUK / SOUND
Marek Hart, Tomáš Zůbek
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
HUDBA / MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlasák
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Vetchý, Oldřich Kaiser,
Igor Chmela, Marek Taclík, Lucie
Šteflová, Ondřej Havel, Daniel
Novák, Václav Vostárek
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Petr Slavík – Bontonfilm,
petr.slavik@bontonfilm.cz
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.vendeta-film.cz
KONTAKT / CONTACT
Bionaut Films, Vratislav Šlajer, Dělnická 47, 170 00 Praha 7, Czech Republic
e-mail: bionaut@bionaut.cz, www.bionaut.cz
95
WESTERNSTORY
WESTERNSTORY
REŽIE / DIRECTOR
Vlastimil Peška
PRODUCENT / PRODUCER
Martin Kořínek – cinemania
ŽÁNR / GENRE
rodinná komedie /
family comedy
KOPRODUCENT
Vít Komrzý – UPP, Radim Janeš,
Soundsquare
DEBUT / DEBUT
ano / yes
VÝŠE ROZPOČTU
25 mil. Kč / 1 042 000 EUR
NÁMĚT / STORY
Vlastimil Peška
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
září – říjen / september –
october 2010
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Vlastimil Peška
KAMERA / DIRECTOR
OF CINEMATOGRAPHY
Asen Šopov
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
květen / may 2011
STŘIH / EDITOR
Martin Kirov
STOPÁŽ / RUNNING TIME
94 min
ZVUK / SOUND
Roman Čapek
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
HUDBA / MUSIC
Vlastimil Peška
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Tomáš Volkmer
HRAJÍ / FEATURING
Mario Kubec, Petr Vondráček,
Veronika Kubařová, Bob Klepl,
Pavel Zedníček, Pavel
Landovský, Matouš Ruml,
Kristýna Leichtová
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Radek Auer – PRAgency,
e-mail: radek.auer@pragency.cz
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.westernstory.cz
Sledujeme zde obyvatele, ochotníky a zaměstnance městečka při
přípravě nové westernové sezony a show pro diváky Westernparku
v Boskovicích od okamžiku, kdy si hlavní hrdina Vinetou zláme obě
ruce a musí být nahrazen novým hercem až z Prahy. A tak se na
divoký západ na Moravě vypraví hvězda televizních seriálů, která
netuší, co jí čeká. Vše se v dobré obrátí, když se hlavní hrdina naučí
házet tomahavkem i jezdit na koni bez sedla a v závěru zahoří láskou
k místní Rybaně a zachrání sezonu a obživu pro všechny obyvatele,
když se stane jedním z nich.
„Scénář vychází z úspěšné divadelní hry. Proto se domnívám, že je
i velmi atraktivní pro filmové zpracování, které zachovává především
náboj vkusného, místy lidového humoru, který se ve filmech
v posledních létech příliš nevyskytuje. Příběhy ze života a zážitky
samotných zaměstnanců městečka, kteří hrají menších role, vedle
herců zvučných jmen jednoznačně podpoří a okoření děj filmu.“
Vlastimil Peška, režisér
The film follows the inhabitants, amateur actors and town staff during
the preparation of the new season from the moment when main
character, Winnetou, breaks both arms and must be replaced by
a new actor. This new actor, a famous TV star, comes all the way from
Prague to face the Czech wild west way of life without knowing what
to expect. Everything turns out well when the protagonist learns how
to throw a tomahawk and ride a horse bareback and he ultimately
falls in love with Rybana – Winnetou’s wife. He saves the season and
the livelihoods of all the citizens by becoming one of them.
“The screenplay is based on a successful play. That's why I think that
it is also very attractive for a film version that preserves, above all, the
spark of the refined, often folksy humour that has not been that
common in films these past few years. The tales from the lives and
experiences of the town’s workers, who play in minor roles next to
big-name actors, definitely support the film and give it a dash of
pizzazz.”
Vlastimil Peška, režisér
KONTAKT / CONTACT
cinemania, Martin Kořínek, Ovenecká 32, 170 00 Praha 7, Czech Republic
mobile: +420 603 423 763, e-mail: martin@cinemania.cz, www.cinemania.cz
96
FONDY
FUNDS
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie /
The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography
www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/default.htm
MEDIA Program – The EU support programme for the European audiovisual industry
www.mediadeskcz.eu
Eurimages – European Support Fund for the Co-production of Cinematographic Works
www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio / Film Foundation RWE & Barrandov Studio
www.filmovanadace.cz
Připravované české filmy – hrané a animované. Prezentace připravovaných filmových projektů /
Upcoming Czech Films – Feature and Animation. Presentation of Films in Development
Vydalo České filmové centrum (ČFC) s podporou Ministerstva kultury České republiky /
Published by the Czech Film Center (CFC) with the support of Ministry of Culture of the Czech Republic
ČFC je provozováno Českou filmovou komorou.
Czech Film Center is operated by Czech Film Chamber.
Produkce / Editor: Lenka Šindelářová
Překlady / Translation: Martha Joy Sullivan, Kent Christopher Kasha
Grafická úprava / Graphic Design: Cellula
Tisk / Printed by: Severografia
Kontakt / Contact:
České filmové centrum / Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
ISBN 978-80-904607-2-0
© Česká filmová komora 2011
97
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
Mamája
Sparta – Slavie
Jak Julius Schmitke proklouznul smrti
jako neobratný tuleň
Babinská, Karin
K moři
Balej, Jan
Malá z rybárny
Bártek, Jan
Příšerky a detektivové
Bond, Andrew
Země útočí
Cieslar, Milan
Colette
Čermák, Hynek
Verdikt osudu
Dolenský, Martin
Můj vysvlečenej deník
Tak bylo, tak to je
Dražan, Pavel
Pět prstů
Dražan, Pavel
Policejní historky
Duba, Martin
Bella Mia
Durdil, Zdeněk
Binderiana
Fíla, Ivan
Den štěstí
Fornay, Mira
Můj pes Killer
Göbl, Pavel
Kovář z podlesí
Grimmová-Abrhámová, Denisa Jedenáctka
Havel, David
Hurvínek ve filmu
Honoré, Christophe
Milování
Houška, Tomáš
Blood Age
Labyrint
Příběhy ze Zázvorové země
Jakubisko, Juraj
Slovanská epopeje
Jandourek, Pavel
Cesta slepých ptáků
Jiráský, Zdeněk
Poupata
Kašparovský, Roman
Všiváci
Kazda, Petr
Cena
Já Olga Hepnarová
Klimt, Aurel
Lajka
Koutský, Pavel
Hus i ti Husiti
Krejčí, Tomáš
Kruanova dobrodružství
Poslední z Aporveru 3D
Příběh z babyboxu
Válka s mloky
Kroner, Jakub
Lóve
Kunst, Jiří
V jiném stavu
Lančarič, Marek
Sezona v propasti
Tikající muž
Luňák, Tomáš
Alois Nebel
Marek, Petr
Nic proti ničemu
Mašín, Tomáš
Holka Ferrari Dino
Abrahám, Pavel
Altrichter, Štěpán
98
Mamaya
Sparta – Slavie
How Julius Schmitke Escaped Death
Like a Clumsy Seal
To the Sea
The Little Fishgirl
Monsters and Detectives
Earth Attacks!
Colette
Verdict of Fate
My Bare Diary
The Way It Is
Five Fingers
The Police Stories
Bella Mia
Binderiana
Day of Happiness
My Dog Is Killer
The Blacksmith from Woodham
The Eleven
Hurveenek the Movie
Les bien-aimès
Blood Age
Labyrinth
Tales from Gingerland
Slavic Epopee
Blind Birds' Journey
Flower-buds
Lousy Bastards
Award
I, Olga Hepnar
Lajka
Jan Hus and Those Hussites
The Adventures Of Kruan
The Last of Aporver 3D
Babybox Story
War with the Newts
Lóve
The Pregnant
Season in the Abyss
The Ticking man
Alois Nebel
Nothing Against Anything
Girl Ferrari Dino
30
71
24
26
29
42
52
57
49
67
48
36
69
56
12
16
66
62
25
22
88
83
85
41
46
14
91
77
13
23
64
61
63
90
40
75
87
94
45
73
82
89
21
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
Michálek, Vladimír
Möller, Jesper
Morávek, Vladimír
Mularuk, Piotr
Nellis, Alice
Nikolaev, Petr
Nováková, Marta
Omerzu, Olmo
Ondruš, Miroslav
Ondříček, David
Oukropec, Petr
Peška, Vlastimil
Pilař, Miloš
Prušinovský, Jan
Řeřicha, Richard
Sedláček, Robert
Sláma, Bohdan
Sokol, Ondřej
Sommer, Jakub
Strach, Jiří
Svátek, Dan
Svoboda, Jiří
Šícha, Petr
Škultéty, Vladimír
Šmídmajer, Miroslav
Špaček, Radim
Štancel, Vlado
Šulík, Martin
Švankmajer, Jan
Švankmajer, Václav
Toulová, Eva
Václav, Petr
Vodrážka, Štěpán FOK
Vojnár, Ivan
Weinreb, Tomáš
Weinreb, Tomáš
Zábranský, Miloš
Zahrádka, Petr
Zelenka, Petr
Žabka, Michal
Zatím dobrý
Vlci a psi
Hurvínek ve filmu
Akvabely
Yuma
Perfect Days
Lidice
8 hlav šílenství
Příliš mladá noc
Vendeta
Ve stínu
Modrý tygr
Westernstory
Prosím pomozte
Na půl úvazku
Don’t stop
Fagus
Rodina je základ státu
Čtyři slunce
Krásno
ČSFR (česko-slovenská filmová romance)
RAP.ortér
Oldies but Goldies
Touha
Advokát
Školní výlet
Heart of Europe
Probudím se včera
Místa
Rekvalifikace
Cigán
Hmyz
Podivný víkend
Štastná
Nikdy nejsme sami
Lucka
Bez hlesu jen s úsměvem
Nepravděpodobná romance
Cena
Já Olga Hepnarová
Faustriáda Bohemica 1956 aneb Herci
Revizor
Ztraceni v Mnichově
Čtyřlístek ve službách krále
So Far so Good
Wolves and Dogs
Hurveenek the Movie
Aquabelles
Yuma
Perfect Days
Lidice
8 Heads of Madness
A Night Too Young
Vendetta
In the Shadow
Blue Tiger
Westernstory
Please Help
Part-timer
Don’t stop
Fagus
Long Live the Family!
Four Suns
Krásno
CSFR (A Czecho-Slovak Film Romance)
Rap.orter
Oldies but Goldies
Desire
Crime Interface
The School Trip
Heart of Europe
Waking Up Yesterday
Places
Retraining
Gypsy
Insects
Bizzare Weekend
Happy
Never Alone
Lucy
Without a Peep, with just a Shadow of a Smile
An Unlikely Romance
Award
I, Olga Hepnar
Faustriade Bohemica 1956 or The Actors
The Ticket Inspector
Lost in Munich
The Four-leaf Clover Serving the King
51
50
22
10
78
68
86
8
70
95
76
65
96
39
32
60
17
93
58
27
15
43
35
74
9
72
19
38
31
92
84
20
37
47
34
28
11
33
13
23
18
44
53
59
99
KONTAKTY
CONTACTS
INSTITUCE / INSTITUTIONS
Eurimages
c/o Ministerstvo kultury ČR /
Ministry of Culture Czech Republic
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 261 137 211
fax: +420 224 322 558
e-mail: zuzana.kopeckova@ceskatelevize.cz
Evropská audiovizuální observatoř /
European Audiovisual Observatory
c/o Ministerstvo kultury ČR /
Ministry of Culture Czech Republic
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 360
fax: +420 224 322 558
e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz
MEDIA Desk Česká republika /
MEDIA Desk Czech Republic
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 210
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@mediadeskcz.eu
www.mediadeskcz.eu
Ministerstvo kultury ČR – Odbor médií
a audiovize / Ministry of Culture Czech
Republic – Media Department
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 349
fax: +420 224 322 558
e-mail: helena.frankova@mkcr.cz
www.mkcr.cz
100
Národní filmový archiv /
National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Praha 3
tel.: +420 271 770 500
fax: +420 271 770 501
e-mail: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
NIPOS / NIPOS – The National Information
and Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 900
fax: +420 221 507 929
e-mail: nipos@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání /
Council for Radio and Television
Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2
tel.: +420 274 813 830
fax: +420 274 810 885
e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie / Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 247
fax: +420 224 317 261
e-mail: fondkino@mkcr.cz
www.mkcr.cz
ORGANIZACE / ORGANIZATIONS
APA – Asociace producentů v audiovizi /
APA – Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 302
fax: +420 221 105 303
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
Asociace českých filmových klubů /
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989
fax: +420 572 501 400
e-mail: martin.hrouzek@acfk.cz
www.acfk.cz
Asociace provozovatelů kin /
Czech Exhibitors’ Association
Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
e-mail: tajemnice@kinari.cz
www.kinari.cz
Česká filmová a televizní akademie /
Czech Film and Television Academy
Chlumova 7, 130 00 Praha 3
tel.: +420 255 707 333
fax: +420 255 707 303
e-mail: info@cfta.cz
www.cfta.cz
Česká filmová komora /
Czech Film Chamber
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 210
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmovakomora.cz
www.filmovakomora.cz
KONTAKTY
CONTACTS
České filmové centrum – Film Commission /
Czech Film Center – Film Commission
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 254
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
DISTRIBUTOŘI / DISTRIBUTORS
České filmové centrum – Film Promotion /
Czech Film Center – Film Promotion
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 398
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
Asociace českých filmových klubů /
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989
fax: +420 572 501 400
e-mail: martin.hrouzek@acfk.cz
www.acfk.cz
Institut dokumentárního filmu /
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@docuinter.net
www.docuinter.net
Atlantis Entertainment CZ
Na Bezděkově 2056, 256 01 Benešov
tel./fax: +420 317 726 829
e-mail: jitkabruzova@seznam.cz
FITES – Český filmový a televizní svaz /
FITES – Czech Film and Television Union
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel./fax: +420 222 562 331
e-mail: info@fites.cz
www.fites.cz
Unie filmových distributorů / Film
Distributors’ Union
Nám. Winstona Churchila 2, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz
www.ufd.cz
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 224 947 566
e-mail: info@aerofilms.cz
www.aerofilms.cz
Bioscop
Kunětická 2, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 436 320
fax: +420 221 436 305
e-mail: info@bioscop.cz
www.bioscop.cz
Blue Sky Film Distribution
Lázeňská 11, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 398
fax: +420 224 233 529
e-mail: info@bsfd.cz
www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5
tel.: +420 257 415 111
fax: +420 257 415 113
e-mail: bontonfilm@bonton.cz
www.bontonfilm.cz
CinemArt
Národní 28, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 949 110, +420 221 105 220
e-mail: info@cinemart.cz
www.cinemart.cz
Falcon
U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5
tel.: +420 224 422 244
fax: +420 224 422 242
e-mail: falcon@falcon.cz
www.falcon.cz
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 411 619
fax: +420 221 411 699
e-mail: artcam@artcam.cz
www.artcam.cz
Film Europe
Branická 209, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 216 318
fax: +420 244 400 075
email: info@filmeurope.cz
www: filmeurope.cz
Hollywood Classic Entertainment
Psohlavců 8, 147 01 Praha 4
tel.: +420 226 224 111
fax: +420 226 224 110
e-mail: hce@hce.cz
www.hce.cz
101
KONTAKTY
CONTACTS
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Praha 8
tel.: +420 286 587 027
e-mail: rohlickova@intersonic.cz
www.intersonic.cz
Magic Box
Na Klikovce 7, 140 00 Praha 4
tel.: +420 221 436 424
fax: +420 221 436 405
e-mail: magicbox
www.magicbox.cz
Palace Pictures
Vodičkova 19, 110 00 Praha 1
tel.: +420 210 083 527
e-mail:
andreamachalikova@palacepictures.net
www.palacepictures.net
Pegasfilm
Bavorská 856, 155 41 Praha 5
tel: +420 224 451 122
e-mail: produkce@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
SPI International Czech republic
Branická 209, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 216 318
fax: +420 244 400 075
e-mail: spi@spi-film.cz
www.spi-film.cz
Warner Bros. Entertainment
Soukenická 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 580 333
fax: +420 296 580 340
e-mail: radovan.cech@warnerbros.com
www.warnerbros.cz
102
PRODEJCI / SALES
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 436 100
fax: +420 221 436 105
e-mail: sales@aqs.cz
www.aqs.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 814 445
fax: +420 224 814 447
e-mail: david.budsky@bonton.cz
www.ateliery.cz
Cinepol International
Osadní 5, 170 00 Praha 7
mobile: +420 606 659 725
e-mail: john.riley@upcmail.com
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: +420 261 137 047
fax: +420 261 211 354
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Film Europe – Marta Lamperová
SPI Office CZ
Branická 209, 142 00 Praha 4
e-mail: info@filmeurope.eu
www.filmeurope.eu
Filmexport Prague Distribution
Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4
tel.: +420 244 014 217, +420 244 014 218
e-mail: filmexport@volny.cz
Simply Cinema
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
tel./fax: +420 251 819 441
e-mail: office@simplycinema.cz
www.simplycinema.cz
KONTAKTY
CONTACTS
FESTIVALY / FESTIVALS
AniFest
Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 324 507
fax: +420 257 324 508
e-mail: info@anifest.cz
www.anifest.cz
Finále Plzeň – Festival českých filmů /
Finále Plzeň – Festival of Czech Films
Dominikánská 3, 301 12 Plzeň
tel.: +420 378 035 400
fax: +420 378 035 332
e-mail: info@filmfestfinale.cz
www.filmfestfinale.cz
Anifilm
Valdštejnské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 776 757 546
e-mail: info@anifilm.cz
www.anifilm.cz
Fresh Film Fest
Kubelíkova 1548/27, 130 00 Praha 3
tel.: +420 296 330 940
fax: +420 296 330 951
e-mail: info@freshfilmfest.net
www.freshfilmfest.cz
Dny evropského filmu /
Days of European Film
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 603 844 811, +420 604 607 477
e-mail: info@eurofilmfest.cz
www.eurofilmfest.cz
Jeden svět / One World
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 226 200 400
fax: +420 226 200 401
e-mail: program@oneworld.cz
www.jedensvet.cz
Febiofest
Růžová 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 101 111
fax: +420 221 101 120
e-mail: info@febiofest.cz
www.febiofest.cz
Letní filmová škola / Summer Film School
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989
fax: +420 572 501 400
e-mail: produkce@acfk.cz
www.lfs.cz
Festival krátkých filmů Praha /
Prague Short Film Festival
Panská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 411 011
fax: +420 221 411 033
e-mail: info@pragueshorts.com
www.pragueshorts.com
Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Jihlava / Jihlava Documentary Film Festival
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 774 101 652
e-mail: office@dokument-festival.cz
www.dokument-festival.cz
Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha /
International Television Festival Golden
Prague
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: +420 261 137 179
fax: +420 261 137 124
e-mail:
zuzana.svobodova@ceskatelevize.cz
www.czech-tv.cz/goldenprague
Mezipatra – český gay a lesbický filmový
festival / Mezipatra – Czech gay and lesbian
film festival
Šmejkalova 75, 616 00 Brno
tel./fax: +420 549 212 727
e-mail: info@mezipatra.cz
www.mezipatra.cz
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary /
Karlovy Vary International Film Festival
Panská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 411 011
fax: +420 221 411 033
e-mail: festival@kviff.com
www.kviff.com
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež /
International Film Festival for Children
and Youth
Filmová 174, 761 79 Zlín
tel.: +420 577 592 275
fax: +420 577 592 442
e-mail: festival@zlinfest.cz
www.zlinfest.cz
103
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBDFt3&%SF
FOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt%$1NBTUFSJOHt NN
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTUFSJOHtNNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TUFSFP
Pt %$1NBTUFSJOHtNN
NTDBOt 7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1NBTUFSJOHt N
NNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSFDPSEJOHt
%%BOJNBDFt3&%SFOUUBMXPSLøPXt
TDBOt7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHtt%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSFP
P t %$1NBTUFS
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBDFt3&%SF
FOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt%$1NBTUFSJOHt NN
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTUFSJOHtNNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TUFSFP
Pt %$1NBTUFSJOHtNN
NTDBOt 7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1NBTUFSJOHt N
NNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSFDPSEJOHt
FDPSEJOH t %
%%BOJNBD
Ft3&%SFOUUBMXPSLøPXt
TDBOt7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHtt%%BOJNBD
BOJN DFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSFP
X
P t %$1NBTUFS
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBDFt3&%SF
FOUBMX
XPSLøPXt%TUFSF
F
FPt%$1
FP
1NBTUFSJOHt NN
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTU
$1NBT FSJOHtNNTDBOt
TDBO 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TUFSFP
Pt %$1NBTUFSJOHtNN
NTDBOt 7'9
9tCBSFWOÏLPSFLLDFtö
öMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1 NBTUFSJOH t N
%$1NBTUFSJOHt
NN TDBO t 7'9tCBSFWOÏLP
NNTDBOt
7'9 t CBSFWOÏ LP
PSFLDF
PSFLDFtö
F t öMN
FtöMNS
öM SFDPSEJOHt
FDPSEJOH t %%
%%BOJNBD
% BOJNBD
%B
B
F t 3&% SFOUUBMXPSLøPXt
Ft3&%SFOU
UBMXPSLøPX t
TDBOt7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHtt%%BOJNBD
%B N Ft3&%SFOUBMXP
U
PSLøPXt%TUFSFP
P t %$1NBTUFS
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBDFt3&%SF
FOUBMX
XP
PSLø
øPXt%TUFSF
X t % TUF FPt%$1
$1NBTUFSJOHt NN
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTTUFSJOHtNNTDB
TDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TUFSFP
Pt %$1NBTUFSJOHtNN
NTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
Ï L SFLDFtöMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1NBTUFSJOHt N
NNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSFDPSEJOHt
%%BOJNBDFt3&%SFOUUBMXPSLøPXt
TDBOt7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNS
t N SFD
FDPSE
PSEJOHtt%%BOJNBD
%
%%BOJNBDFt3&%S
Ft3&% SF
FO
OUB
UBMXPSLøPXt%TUFSFP
P t %$1NBTUFS
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBD
%BOJNBDFt3&%S
F
Ft3
FOUBMX
FO
U MXPSLøP
PSLøPXt%TU
t
%T FSF
F t%$1NBTUFSJOHt NN
FP
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTUFSJOHtNNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TUFSFP
Pt %$1NBTUFSJOHtNN
NTDBOt 7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1NBTUFSJOHt N
NNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSFDPSEJOHt
%%BOJNBDFt3&%SFOUUBMXPSLøPXt
TDBOt7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHtt%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSFP
P t %$1NBTUFS
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBDFt3&%SF
FOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt%$1NBTUFSJOHt NN
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTUFSJOHtNNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TU
Xt
%TUFSFP
Pt %$1NB
%$1
1NBBTUFSJOHtNN
N
NN
N
NTDBOt
7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1NBTUFSJO
OHt N
O
NNTDBO
O t 7'9tCBS
Ot
7'9 t CBSFWOÏLP
7
FWOÏ LP
P FLDFtöMNSFDPSEJOHt
PS
%%BOJNBDFt3&%SFOUUBMXPSLøPXt
TDBOt7'9tCBS
9tCBSFWOÏ
Ï LPSFLDFtöMNSFDPSEJOHt%%BOJNBDFt3&%SF
t
OUBMXPSLøPXt%TUFSFP
P t %$1NBTUFS
SFLDF
F töMNS
öMN
N SFDPSEJOH
F PSEJOH
FD
H t%%BOJNBD
H
%
%
%
%%
BOJNBDF
F t3&%S
3&% SFOUBMXPSLøPX
FOUBMXPSLøPX t%TUFSF
F
% TUFSF
FP t %$1NBTUFSJOH
%$1 NBTUFSJOH t NN
N TDBO t 7'9
NTDBO
7'9 t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTUFSJOHtNNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
XPSLøPXt%TU
Xt%
%TUFS
FSFP
Ptt %$1
Pt
%$1NBTUFSJOHt
JOHt NN
N
NTDBOt
7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHt%
%%BOJNBDF
%$1NBTUFSJOHt
UFSJOH
H t N
N
NN
NTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
FWOÏ LP
P FLDFtöMNSFDPSEJOHt
PS
%%BOJNBDFt3&%SFOUUBMXPSLøPXt
TDBOt7'9tCBSFWOÏLPSFLDFtöMNSFDPSEJOHtt%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSFP
P t %$1NBTUFS
SFLDFtöMNSFDPSEJOH
Ht%%BOJNBDFt3&%SF
FOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt%$1NBTUFSJOHt NN
NTDBOt 7'9t
%%BOJNBDFt3&%SFOUBMXPSLøPXt%TUFSF
FPt %$1NBTUFSJOHtNNTDBOt 7'9tCBSFWOÏLP
PSFLDFtöMNSF
postprodukce
p
ossttpr
o
ost
tpr
tp
p oduk
duk
du
kce
ččeských
esk
e
es
sk
kých
h filmů
fillm
m
mů
www.iopost.cz
w
ww.iopost
.iop
iopo
post
ostt.cz
czz
Download

Připravované české filmy 2011