PŘIPRAVOVANÉ
ČESKÉ HRANÉ
A ANIMOVANÉ
FILMY
2012
UPCOMING
CZECH FEATURE
AND ANIMATED
FILMS
2012
PŘIPRAVOVANÉ
ČESKÉ HRANÉ
A ANIMOVANÉ
FILMY
2012
UPCOMING
CZECH FEATURE
AND ANIMATED
FILMS
2012
ObSAH
1
2
CONTENTS
FILMY VE VýVOjI
FILMS IN DEVELOPMENT
8 hlav šílenství
Advokát
Binderiana
Bolest
Bublinkové štěstí
Café Louvre
Cesta do Říma
Cesta slepých ptáků
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
Čekárna
Černé slunce
ČSFR (česko-slovenská filmová romance)
Fair Play
Gaston
Hajzl všemohoucí
Hotel Prague
Jako nikdy
Jedenáctka
Jedním slovem Tě miluji modře
K moři
Klub odložených mužů
Lips Tullian
Mamája
Martin a Venuše
Maturita
Město Otol
Něžní barbaři
Nikdy nejsme sami
Objev roku
Prosím pomozte
RAP.orter
Rodinný film
Rozkoš
Senior Quintet
Šance
Trilogie Kaktusák
Země strašidel
Země útočí
Zero
Ztraceni v Mnichově
Život k sežrání
8 Heads of Madness
Crime Interface
Binderiana
The Pain
Bubble Hapiness
Cafe Louvre
Journey to Rome
Blind Bird´s Journey
Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs
The Waiting Room
Black Sun
CSFR (A Czech – Slovak Film Romance)
Fair Play
Gaston
Almighty Jerk
Hotel Prague
Like Never Before
The Eleven
I Love You Heavenly
To the Sea
Play It Cool
Lips Tullian
Mamaya
Martin and Venus
Graduation
Town of Otol
Gentle Barbarians
Never Alone
Newcomer of the Year
Please Help
Rap.orter
Family Film
Delight
Senior Quintet
The Chance
The Cactusman Trilogy
Land of Spooks
Earth Attacks!
Zero
Lost in Munich
Living Large
Marta Nováková
Jiří Svoboda
Zdeněk Durdil
Kateřina Oraská Borecká
Marcela Rojíčková
Arkaitz Basterra
Tomasz Mielnik
Pavel Jandourek
Petr Nikolaev
Viliam Dočolomanský
Eugen Liška
Jakub Sommer
Andrea Sedláčková
Martin Dušek
Lenka Wimmerová
Zdeněk Viktora
Zdeněk Tyc
Denisa Grimmová-Abrhámová
Miroslav Šmídmajer
Karin Babinská
Vít Karas
Tomáš Houška
Laura Siváková-Paššová
Olaf Lubaszenko
Petr Václav
Miloš Pilař
Jakub Sommer
Olmo Omerzu
Jitka Rudolfová
Pavlína Solo Moskalyková
Jan Hřebejk
Jan Bubeníček
Jiří Hanych
Andrew Bond
Nemes, Gyula
Petr Zelenka
Kristina Dufková
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
2
3
FILMY VE VýRObě
FILMS IN PRODUCTION
Colette
Čtyřlístek ve službách krále
Detektiv Down
Hmyz
Já, Olga Hepnarová
Kovář z podlesí
Kozí příběh se sýrem
Krásné
Kruanovo dobrodružství
Lichožrouti
Malá z rybárny
Mlhoš a Záboj u Husitů
Můj pes Killer
Touha motýla
Válka s mloky
Všiváci
Colette
Lucky Four Serving the King
The Downs Detective
Insects
I, Olga Hepnar
The Blacksmith from Woodham
Goat Story with Cheese
Krásné
Kruan´s Adventures
Oddsockeaters
Little from the Fishshop
Mlhoš and Záboj with the Hussites
My Dog Killer
The Desire of the Butterfly
The Salamander War
Lousy Bastards
FILMY V POSTPRODUKCI
FILMS IN POST-PRODUCTION
á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN
Andělé na kolejích
Až do města Aš
Bella Mia
Carmen
Polski Film
Poslední z Aporveru
V jiném stavu
Záblesky chladné neděle
á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN
Angles on the Rails
Made in Ash
Bella Mia
Carmen
Polski Film
The Last of Aporver
The Pregnant
Cold Sunday
*
*
Milan Cieslar
Michal Žabka
Bard Breien
Jan Švankmajer
Petr Kazda, Tomáš Weinreb
Petr Göbl
Jan Tománek
Ondřej Sokol
Tomáš Krejčí
Galina Miklínová
Jan Balej
Pavel Koutský
Mira Fornay
Dan Svátek
Tomáš Krejčí
Roman Kašparovský
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Jan Bušta
Ondřej Hejna
Iveta Grofová
Martin Duba
F.A. Brabec
Marek Najbrt
Tomáš Krejčí
Jiří Kunst
Ivan Pokorný
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Uvedené ceny rozpočtu jsou v CZK, přepočteny aktuálním kurzem ČNB ze dne 31. 3. 2012 a zaokrouhleny. /
All listed prices in the budget are in CZK, converted by the current exchange rate of ČNB on 31. 3. 2012, and rounded. 1 EUR = 24 CZK
FILMY VE
VýVOjI
FILMS IN
DEVELOPMENT
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
8 HLAV šíLENSTVí
8 HEADS OF MADNESS
REŽIE / DIRECTOR
Marta Nováková
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
38,2 mil. Kč / 1,6 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2013 / winter 2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Marta Nováková, Julietta
Sichel
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marta Nováková
PRODUCENT / PRODUCER
Julietta Sichel – 8Heads
Productions
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize,
Wolfgang Bergmann –
Lichtfilm (DE)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEB SITE OF THE FILM
www.8heads.com
Sovětské Rusko 1935, mladičká Anna Barková má před sebou
hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou
básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později se ale
Anna tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí
Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta ani její jediný lágr. Básnířka
Anna Barková (1901 – 1976) strávila v sovětských gulazích 22 let svého
života. Přežila díky svým básním, díky naději a vášnivé lásce k jiné
ženě. Kromě síly jednoho osudu přináší tento film také dech beroucí
zasněžené pláně polárního kruhu, hravé animované vsuvky,
pseudodokumentární záběry a díky nevšednímu způsobu narace i řadu
překvapení.
„Film OSM HLAV ŠÍLENSTVÍ, to je věčný zápas umělce s vnějšími okolnostmi, ale také se
svými běsy a touhami. OSM HLAV ŠÍLENSTVÍ, to je drama utkané z fragmentů jedné děsivé
epochy. Průřez nešťastným 20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým a vnímavým
zrakem básníka.“
Marta Nováková, režisérka
Soviet Russia 1935, young Anna Barkova has an amazing career in front
of her, the first collection of her poems is being published, she is
prophesied to become the greatest Russian poet leaving even Pushkin
behind. However, a few years later she finds herself in a cargo truck
heading for the uninhabited steppes of Kazakhstan. It shall neither
be her only journey nor her only camp... The poet Anna Barkova
(1901– 1976) spent 22 years of her life in Soviet gulags. She survived
thanks to her poems, thanks to hope and passionate love for a woman
named Valentina. One unbelievable destiny, breathtaking never-ending
snows on the Arctic Circle, playful animation, mocumentary footage –
and an unusual way of narration that brings a story full of surprises.
“The film 8 Heads of Madness is about the eternal struggle between the artist and external
circumstances, the artist and her demons and longings. 8 Heads of Madness is a drama
woven from fragments of an appalling era. An unhappy cross-section of the 20th century in
an unhappy country, as seen through the sensitive, perceptive vision of a poet.”
Marta Nováková, director
KONTAKT / CONTACT
8Heads Productions, Julietta Sichel, Bílkova 868/10, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 292 971, e-mail: [email protected], www.8heads.com
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
ADVOKáT
CRIME INTERFACE
Zásahová jednotka vniká uprostřed noci do rozsáhlé usedlosti. Zatčený
během policejní prohlídky záhadně mizí. Tomáš Krása, vyšetřovatel
z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je přesvědčen, že
v tom jede jeden z nadřízených. Po vyostřeném konfliktu dostává na
vybranou – dobrovolný odchod od policie nebo trestní stíhání v jiné
kauze. Přijímá nabídku spolumajitele advokátní kanceláře. Jeho metody
nejsou přímo v rozporu se zákonem, úspěšně však obhajuje i ty, které
dříve posílal za mříže. A odměny od nich jsou velkorysé. Díky jedné
z kauz se stává figurkou na šachovnici souboje lobbyistů, politiků
a policistů. Nakonec neví, kdo je na straně práva a kdo na straně mafie.
Je odhodlán pokračovat, byť smrti uniká jen o vlásek.
„V prostředí šedé ekonomiky, využívající prestiže peněz a majetku, se proplétají příběhy
podnikatelů, advokátů, novinářů a zkorumpovaných i čestných policistů. Hlavní postava
hledá svou pozici mravní, sociální i existenciální, což znesnadňuje rozostřená hranice
sociálních norem. Pro posílení hodnověrnosti sociální reflexe chci využít para
dokumentárních metod snímání i hereckého projevu.“
Jiří Svoboda, režisér
In the middle of the night, a SWAT team breaks into a big estate. While
the police are searching the premises, the arrested man disappears.
Tomáš Krása, an investigator from the Organized Crime Investigation
Unit, is convinced that one of his superiors is involved. Once the conflict
comes to a head, he is given a choice – leave the police force
voluntarily or face prosecution in a different case. He accepts an offer
from the co-owner of a law firm. Thanks to one of the cases, he
becomes a pawn in a game played by competing lobbyists, politicians
and the police. In the end, he does not know who is on the side of the
law and who is on the side of the mafia. He is determined to continue,
although he escapes death by just a hair’s breadth.
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Svoboda
ŽÁNR / GENRE
detektivní thriller/
detective thriller
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Václav Láska
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Svoboda, Václav Láska
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
HUDBA / MUSIC
Jiří Chlumecký
PRODUCENT / PRODUCER
Přemysl Pražský,
Jiří Vlach – Luxor
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2013 /
August – September 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a okolí / Prague and
neighbourhood
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING TIME
DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Uljana Donátová, email:
[email protected]
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
30 mil. Kč / 1,25 mil. EUR
“In the environment of the underground economy, making use of the prestige of money and
property, stories are interwoven about businessmen, attorneys, journalists and corrupt and
honest cops. The main character is searching for his own moral, social and existential position,
but he is hindered in this by the blurred borders of societal norms. To strengthen the credibility
of societal reflection, I want to make use of paradocumentary methods of filming and acting.”
Jiří Svoboda, director
KONTAKT / CONTACT
Luxor, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
bINDERIANA
bINDERIANA
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Durdil
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
35 mil. Kč / cca 1,4 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
fantasticko-dobrodružný /
fantastic-adventure
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015 – 2016
NÁMĚT / STORY
Džian Baban, Vojtěch Mašek
SCÉNÁŘ/ SCREENWRITER
Džian Baban, Vojtěch Mašek
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH / EDITOR
Hedvika Hansalová
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Zdeněk Durdil
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Bebrová – Vernes
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Michal Křeček,
Aleš Baumgartner,
Vladimír Žán – Magiclab,
Vratislav Šlajer,
Petr Bílek – Bionaut Films
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Polsko – pobřeží /
Poland – sea coast
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Polsko, Česká republika /
Polland, Czech Republic
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT/
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
Celovečerní film Binderiana se odehrává začátkem 70. let 20. století
na území Polska a bývalého Československa. Vyprávíme příběh Marko
Bindera, tajného agenta polské Státní bezpečnosti, který se zamiluje do
francouzské vědkyně Agnes Moldacké. Společně poznávají nadpřirozenou
bytost z hlubin moře, mořského děda. Stařec má jedinečnou schopnost
vidět budoucnost a ukazovat ji nejen lidem, a tak se o jeho objev zajímá
mnoho nebezpečných a chamtivých osob. Agnes a Marko unášejí
mořského děda před těmito chamtivci a prchají do Československa…
„Příběh vychází ze stylizovaného světa Monstrkabaretu Freda Brunolda, který je prezentován
trilogií grafických novel, divadelním představením, a také krátkým filmem Radio Kebrle.“
Zdeněk Durdil, režisér
The feature-length screenplay of the film Binderiana takes place in
Poland and the former Czechoslovakia in the beginning of the 70s of the
20th century. We narrate a story of Marko Binder, a secret agent of the
communist Poland, who falls in love with a charming French scientist
Agnes Moldacka. Together they get to know a supernatural being from
deep ocean, an old little sea man. The old little sea man has a special
ability to forsee the future and to show it (not only) to people. So, he
gets surrounded by many dangerous, mean and greedy people. Agnes
and Marko are kidnapping the old little sea man in order to safe him
from these greedy people and they are escaping to Czechoslovakia...
“The story comes from Fred Brunold s stylised wide-spread world of Monstercabaret that we
present by a graphic novel trilogy Fred Brunold s Monstercabaret, a theatre play Fred
Brunold s Monstercabaret and a short cartoon film by Zdeněk Durdil called Radio Kebrle.”
Zdeněk Durdil, director
KONTAKT / CONTACT
Vernes, Jana Bebrová, K Tenisu 126, 252 29 Dobřichovice, Czech Republic,
mobile: +420 776 650 778, e-mail: [email protected], www.vernes.cz
8
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
bOLEST
THE PAIN
Na samém začátku je slyšet křik. Tento neartikulovaný křik přecházející
v pláč vyjadřuje hlubokou bolest. Její příčina se jen postupně odkrývá
stejně jako minulost hlavních postav. To, co spojuje hlavní postavy filmu
a co by se dalo považovat za jeho hlavní téma, je akt sebevraždy.
Jednotlivé scény se pokouší zachytit toto téma prostřednictvím postav,
které mezi sebou dokáží komunikovat jinak právě díky podobné
zkušenosti, která je spojuje. Alex a Jasmína se setkávají ve své minulosti
a posouvají tak hrubou realitu do roviny snu, do roviny kdesi mezi
prostorem a časem. Dokáží sdílet nejbolestnější okamžiky, ale nedokáží
je změnit. Přestože se pohybují na půdě neexistujícího a prožívají to, co
skutečně neprožili, jejich setkání se rozhodně nemají podobat patetickým
seancím s duchy. Jejich svět zůstává velmi chladný a drsný stejně jako
oni sami.
At the very beginning you can hear the scream. This inarticulate scream
verging into tears expresses deep pain. Its cause is only gradually
revealed, just like the past of the main characters. An act of suicide
connects the film’s main characters and could be considered its main
theme. Each scene tries to capture this theme through the characters,
who are able to communicate with each other thanks to a similar
experience that connects them. Alex and Jasmine meet each other in
their past and move the brute reality into the level of dreams, a level
somewhere between space and time. They are capable of sharing the
most painful moments, but cannot change them. Although they move
through non-existent land and experience what they really didn’t
experience, their meetings definitely are not supposed to resemble
pathetic séances with spirits. Their world remains as cold and harsh
as they are.
REŽIE / DIRECTOR
Kateřina Oraská Borecká
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Kateřina Oraská Borecká
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Kateřina Oraská Borecká
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
György László
STŘIH / EDITOR
Jan Oraský
ZVUK / SOUND
Pavel Kovařík
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarz – CINEART TV
Prague
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2012 / autumn 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
psychiatrická léčebna, hotel,
park, byty, nábřeží / insane
asylum, hotel, park, flats,
embankment
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Středočeský kraj /
Prague, the Central Bohemian
Region
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
7 mil. Kč / cca 292 000 EUR
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00, Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
bUbLINKOVÉ šTěSTí
bUbbLE HAPPINESS
REŽIE / DIRECTOR
Marcela Rojíčková
ŽÁNR / GENRE
hořkosladká komedie /
bittersweet comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Marcela Rojíčková,
Miloš Remeň
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marcela Rojíčková
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
F.A.Brabec
STŘIH / EDITOR
Filip Issa
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jarka Pecharová, Jindřich
Goetz
PRODUCENT / PRODUCER
Miloš Remeň – BELTFILM
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
40 mil Kč / 1,67 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY/WHERE THE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
ulice a historické náměstí
malého města, zámeček,
kostel, hřbitov, krajina,
sportovní letiště / the streets
and historical square of
a small town, manor house,
church, cemetery, countryside,
sports airport
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Jižní Čechy, Praha, Paříž /
South Bohemia, Prague, Paris
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
léto 2014 / summer 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Miloš Remeň – BELTFILM
email: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
FILM WEBSITE
www.beltfilm.cz/bublinkove.htm
Úspěšná advokátka Isabelle Rudkowsky přijíždí z Paříže do Čech, aby
vyřešila dědické záležitosti po smrti sestry své matky, kterou neviděla od
dětství. V závěti však teta Elizabeth rozdělí svůj majetek a odkáže
polovinu romantického zámečku i synovi bývalého správce Františkovi.
Isabelle, jako jediná pokračovatelka šlechtického rodu se nehodlá smířit
s překvapivým obsahem tetiny poslední vůle a rychle vymyslí způsob,
jak přesvědčit Františka, aby se vzdal dědictví v její prospěch. Aby
mohla svůj nápad zrealizovat, je však donucena zůstat na klidném
českém venkově o něco déle, než původně zamýšlela. Podmanivá
atmosféra rodinného sídla a společnost Františka na Isabelle po pár
dnech zapůsobí natolik silně, že zcela změní svoje původní plány
a poslední tajné přání tety Elizabeth se tak pomalu začíná naplňovat.
„Náš příběh vypráví s nadhledem a humorem o vážných a nadčasových tématech, jakými
jsou chamtivost a nezdravá touha po majetku. Je fascinující pozorovat, kam až je Isabelle
schopna zajít v touze po bohatství, než konečně pochopí, že není až tak důležité co vlastní,
ale kým je, a že láska a odpuštění mohou být prvními bublinkami na její cestě ke štěstí.“
Marcela Rojíčková, režisérka
Successful lawyer Isabelle Rudkowsky is coming back from Paris to
Prague to resolve her family inheritance after the death of her Auntie
Elizabeth, who she hasn’t seen since her childhood. She finds that in her
last will and testament her auntie surprisingly left half of her romantic
manor house to Frantisek, the son of a former housekeeper. Isabelle,
the last of an old aristocratic dynasty, is not going to resign herself to her
auntie’s will and she devises a plan to persuade Frantisek to surrender
his inheritance to her. She is forced to stay a little longer than she
originally thought at the manor house, situated in the quiet Czech
countryside, in order to realise her plans. Charmed by the atmosphere of
the manor house together with the company of Frantisek, she begins to
change her mind and the last secret wish of Auntie Elisabeth slowly
comes to fruition.
“Our tale deals with serious and timeless themes such as greed and an unhealthy desire for
property with grace and humour. It is fascinating to observe just how far Isabelle is willing to
go in her desire for wealth before she finally realises that what she owns isn’t as important as
who she is, and love and forgiveness can be the first bubbles on her road to happiness.”
Marcela Rojíčková, director
KONTAKT / CONTACT
BELTFILM, Miloš Remeň , Štefánikova 25/18, 155 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 222 523 632, e-mail : [email protected], www.beltfilm.cz
10
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
CAFE LOUVRE
CAFE LOUVRE
Nick, třicetiletý Američan, se vzdává práce bankovního úředníka, aby
mohl odjet studovat dokumentární film do Prahy. Jednoho dne ho ve
známé pražské kavárně Café Louvre uchvátí žena - Emilia, která je
oblečená v kostýmku ze třicátých let. Chce se s ní seznámit, ale žena
mu před očima zmizí. Téhož dne se na škole promítá film Jaromíra
Eberta z roku 1938 a na jednom ze záběrů Nick spatří Emilii. Začne
pátrat po informacích o filmaři Jaromíru Ebertovi a zjistí, že žil v budově
Café Louvre a zemřel za nevyjasněných událostí. Nick začne v kavárně
trávit stale více času s nadějí, že znovu spatří svou famme fatale.
Jednoho dne se mu to poštěstí. Tajemná žena ho přivede ke dveřím,
které vedou do bytu Jaromíra Eberta. Nick vstoupí a začne žít život
Jaromíra. Osobnost Jaromíra a Nicka se postupně propojí a Nick
zjišťuje, že Jaromírův příběh z minulosti má zvláštní spojitost s jeho
současností.
Nick, a thirty-something American, gives up his job as a banker to study
documentary filmmaking. One day, at a historical art nouveau café
called Café Louvre, Nick notices a woman, Emilia, dressed in clothes
that appear to be from the 1930s. He tries to approach her but she
seems to disappear. Later that day, during a screening of old
documentaries at the film school, Nick notices Emilia in one of the films
that was made by a Czech filmmaker named Jaromír Ebert. Nick
becomes obsessed to find out more about Ebert and uncovers that
Jaromír Ebert used to live in an apartment in the same building as the
Café Louvre. Nick starts spending more time at the café hoping to see
Emilia again until he eventually falls into a delirium that brings him back
to the 1930s into the strange life of Jaromír Ebert. Their lives collide and
Nick starts living Jaromír’s story, which has a strong relevance to his
present life.
REŽIE / DIRECTOR
Arkaitz Basterra
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Iva Stojáková, Arkaitz Basterra,
Gunnar Tryggvason
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iva Stojáková, Arkaitz Basterra,
Gunnar Tryggvason
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013 – 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková – Axman
Production
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
84 mil. Kč / 3,5 mil EUR
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
e-mail: [email protected], mobile: +420 603 553 915, www.axmanproduction.com
11
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
CESTA DO ŘíMA
jOURNEY TO ROME
REŽIE / DIRECTOR
Tomasz Mielnik
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomasz Mielnik
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomasz Mielnik, Vít Poláček
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Jan Šuster
STŘIH / EDITOR
Šimon Hájek
ZVUK / SOUND
Michaela Patríková
PRODUCENT / PRODUCER
Mikuláš Novotný – Background
films
HRAJÍ / FEATURING
Václav Hrzina
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
12 mil. Kč / 148 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen 2012 a duben 2013 /
august 2012 and april 2013
KDE PŘÍBĚH FILMU ODEHRÁVÁ /
WHERE THE STORY TAKES PLACE
Praha, Řím, vlak do Říma /
Prague, Rome, train to Rome
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí, Řím / Prague and
environs, Rome
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS v ČR / PRESS
SERVICE in the CZECH REPUBLIC
Mikuláš Novotný – Background
films, e-mail:
[email protected]
Cesta do Říma je absolventský film FAMU. Film rozvíjí do celovečerní
stopáže další příběhy everymana Vaška, nového českého hrdiny, který
nás provázel režisérovými studentskými filmy vč. posledního – Holka
180, který vzbudil velmi pozitivní reakce a zajistil nám řadu příznivců
napříč Evropou. Tentokrát se tento jinak spíše pasivní a plachý hrdina
vydává na dobrodružnou cestu – sveden okolnostmi, s falešným knírem
a těmi, kteří již došli osvícení.
„Scénář má dvě vrstvy. Na povrchu se odehrává dobrodružství pašeráka, pod povrchem je to
příběh moderního člověka hledajícího spásu v duchovním centru Evropy – Římě. Proto
struktura může připomínat Božskou komedii. Film je pro mě freskou portrétující moderního
člověka, který se osamocený, unavený a lhostejný, ještě jednou vydá na cestu hledat svojí
duchovnost v době, která ji skoro uplně postrádá.“
Tomasz Mielnik, režisér
It is five minutes after seven and Vašek, a 35-year-old and slightly oldworld guard, is sitting in a café opposite the museum and thinking that
a date with a ginger beauty is the greatest adventure he could hope for.
But its a sting. He is forced to steal a painting in the museum and
smuggle it to Italy. Pursued by two evil sons of an old antiquarian, he
finally gets on the train to Rome. The train is full of people. A young
inventor, Felix, who knows how to prepare instant powder for fine
archive wines becomes Vasek’s friend. We meet monks, actors, soldiers,
artists, journalists and many others before we make it to Rome. Vašek
will make himself some allies, but will it be enough to get through all the
adventures and finally reach Rome?
“The screenplay has two layers. A smuggling adventure takes place on the surface, under
which it is the story of a modern man looking for salvation in the spiritual centre of Europe –
Rome. That is why the structure should bring The Divine Comedy to mind. For me the film is
a fresco portraying a lonesome, tired and indifferent modern man who takes to the road one
more time to search for his spirituality at a time when he had almost completely lost it.”
Tomasz Mielnik, director
KONTAKT / CONTACT
Background films, Mikuláš Novotný, Korunní 76, 101 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +420 777 910 290, e-mail: [email protected]
12
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
CESTA SLEPýCH PTáKů
bLIND bIRDS jOURNEY
Film Cesta slepých ptáků vychází volně za stejnojmenné literární
předlohy Ludvíka Součka. Zachovává kvalitní dobrodružný příběh,
aktualizuje však vědecké předpoklady a posiluje fantaskní linii
odkazující se na tajemství Julese Verna. Cílovou skupinou je široká
veřejnost, především rodiny se staršími dětmi, ale i mnozí pamětníci,
kteří v šedesátých letech hltali knihy našeho předního autora sci-fi.
Příběh z roku 1966 bude natočen technikou blízkou tehdejším
možnostem doby. Příběh ze současnosti bude mít napínavou detektivní
podobu s využitím současných HD technologií. Samotné sci-fi finále
bude překvapivé a trikově výpravné – 3D technologie.
„V podvědomí jsem nosil myšlenku, jak by se dal román Cesta slepých ptáků zfilmovat. Až
má návštěva Islandu mi napověděla, že se dá odvyprávět současným filmovým jazykem, kdy
silný příběh promítneme do „detektivního“ reportážního pátrání po ztracené expedici
z minulosti v kontrastu s mystickou islandskou přírodou.“
Pavel Jandourek, režisér
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Jandourek
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný, sci-fi /
adventure, sci-fi
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ludvík Souček
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Jandourek
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
A film adaptation of a novel written by popular Czech sci-fi author
Ludvík Souček. The story takes place in the years 1966 and 2011.
Translator Saudek is asked by the Iceland police to translate two newlydiscovered diaries to solve an accident in the volcano Snaeffels. The
mysterious background of these diaries and the unexplained events
accompanying the translation of the diaries lead Saudek to plan his own
mission to Iceland. The volcano crater reveals the unexpected
culmination of Saudek's mission and the story behind both the diaries...
The story from the year 1966 will be filmed as a movie documentary
close to period’s technical possibilities. The present time should be in
the form of a thrilling detective story using current HD technologies.
The grand finale should end with stereoscopic (3D) technology.
STŘIH / EDITOR
Jan Skalský, Steffi Thors
“Subconsciously I have been playing with the idea of how it would be possible to film Blind
Birds’ Journey. It wasn’t until I visited Iceland that it clicked that it can be told in the current
cinematic language, where we project the strong story into a “detective” reportorial of the
search for a lost expedition from the past in contrast with the mystical Icelandic scenery”
Pavel Jandourek, director
KOPRODUCENTI / CO-PRODUCER
Erik Panák – Arina film (SK);
Hakon Mar Oddsson –
Fossafelagid Titan (IS)
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Zbyněk Matějů, Björk
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Milan Popelka
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Telecký – Glaziers
HRAJÍ / FEATURING
David Prachař, Linda Rybová,
Tereza Šefrnová, Luboš Veselý,
Sigurdur Sigurjónsson, Olafur
Darri Olaffson
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
38,4 mil. Kč / 1,6 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012 – 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU –
LOKALITY A MOTIVY / WHERE THE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Praha, Brno, Island v okolí
sopky Snaefells, Amiens (FR) /
Prague, Brno, Iceland in the
vicinity of the volcano
Snaefells, Amiens (FR)
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Brno, Slovensko,
Amiens (FR), Island, ostrov
Tenerife / Prague, Brno,
Slovakia, Amiens (FR),
Iceland, Tenerife
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2013 / December 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
115 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Glaziers, Magdalena Zlatušková, Maltézské nám. 8, 110 00, Prague 1, Czech Republic
mobile: +420731174438, e-mail: [email protected], www.glaziers.cz
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Magdalena Zlatušková,
email: [email protected]
1
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
CYRIL A METODěj –
APOšTOLOVÉ SLOVANů
CYRIL AND METHODIUS –
APOSTLES TO THE SLAVS
REŽIE / DIRECTOR
Petr Nikolaev
ŽÁNR / GENRE
historické drama / historical
drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT/ STORY
Viktor Krištof
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miroslav Osčatka
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
David Ployhar
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Stránský
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Krištof – Three Brothers
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Obec Modrá, Velehrad,
Mikulčice, Maďarsko, Řecko /
The villages Modrá, Velehrad,
Mikulčice, Hungary, Greece
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU /
WHERE THE FILM IS SET
Evropa 9. Století – Morava,
Soluň, Benátky, Řím, Bulharsko /
9th century Europe – Moravia,
Thessalonica, Venice, Rome,
Bulgaria
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu věrozvěstů na
Velkou Moravu. Cyril a Metoděj se zasloužili o vznik prvního slovanského
písma, rozvoj slovanské kultury, překlad Starého zákona, vytvoření
nového právního řádu a položili základ moderní české státnosti.
Zásadním způsobem ovlivnili historii všech slovanských národů. Ve filmu
je kladen důraz na odkaz minulosti a myšlenka, že evropské národy
neudrží pohromadě ani moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou
stát na silném morálním a duchovním základu.
In 2013 we commemorate the 1150th anniversary of the arrival of the
missionaries to the Great Moravian Empire. Cyril and Methodius were
responsible for the creation of the first Slavic script, the development of
Slavic culture, the translation of the Old Testament and the creation of
a new legal code and they also set the foundation for modern Czech
statehood. They significantly influenced the history of all Slavic nations.
The film puts an emphasis on the legacy of the past and on the idea
that neither power nor economic interests will keep European nations
together if they do not stand on a strong moral and spiritual foundation.
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Kristýna Kamenická – email:
[email protected]
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká Televize, Branislav Srdič –
A Atalanta (SL), Marian Urban –
ALEF (SK), Rusko
WEBOVÉ STRÁNKY FILM / WEBSITE
OF THE FILM
www.cyrilandmethodius.eu
HRAJÍ / FEATURING
Roman Zach, Ondřej Novák,
Karel Dobrý, Hynek Čermák
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Mediterranean Coproduction
Forum
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
60 mil. Kč / 2,5 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – říjen 2012 /
May to October 2012
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor Kruštof, Hlubočepská 35/4, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel: +420 251 682 137, mobile: +420 724 809 247, e-mail: [email protected], www.historicalmovie.com
1
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
ČEKáRNA
THE WAITING ROOM
Příběh Čekárny vznikl jako nadčasová metafora nad pamětí
a současností železniční zastávky Žilina – Zárečie, ze které byli
deportováni Židé během Slovenského státu. V Čekárně se potkávají
náhodní cestující a nenáhodně se tam vrací mrtví. V banálním
vztahovém trojúhelníku se kumuluje privátní násilí, evokující nezhojené
historické trauma, ze kterého pořád roste tichý nacionalizmus. Téma
s minimem slov zpracovává příběh o zlu, které nebylo doteď v Evropě
dostatečně konfrontováno, a proto pokračuje dál – autentickou řečí těla,
obrazů a hudby na hranici tance a fyzického divadla. Čekárna je
úspěšné divadelní představení, oceněno domácími i zahraničními
cenami. Díky spojení tématu, jazyku fyzické akce v prostřední
autentických lokací a významotvorného obrazového plánu kamery, se
má šanci stát naprosto originálním filmovým dílem.
The story of The Waiting Room began as a timeless metaphor on both
the memories and the present of the Žilina – Zarečie railway station from
where Jews were deported from Slovakia during WW2. In The Waiting
Room random travellers meet and return dead, though not by chance.
A commonplace triangular relationship culminates in violence, evoking
the unresolved historical trauma from which a quiet nationalism still
grows. The theme, in a minimal number of words, is the story of an evil
which has not been adequately confronted in Europe to this day, and so
it keeps going – in authentic body language, images and music on the
edge of dance and physical theatre. The Waiting Room (Čekarna) is
a successful theatrical performance and the winner of several Czech
and international awards. Thanks to the combination of the theme, the
language of physical activity in authentic locations and the camera’s
significant pictorial scheme, it has a chance to become an absolutely
original work of filmmaking – if not the first of its kind in the Czech
context.
REŽIE / DIRECTOR
Viliam Dočolomanský
ŽÁNR / GENRE
dance for camera
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Viliam Dočolomanský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Viliam Dočolomanský
KAMERA/ DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Žiaran
STŘIH / EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK / SOUND
Peter Mojžíš
HUDBA / MUSIC
Daniel Kyzlink
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Barbora Erniholdová
PRODUCENT / PRODUCER
Čestmír Kopecký – První
veřejnoprávní
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marie Kučerová – Česká
televize; Peter Badač – Bfilm
(SK)
HRAJÍ / FEATURING
Eliška Vavříková, Hana
Varadzinová, Roman Horák,
Robert Nižník, Patricie Poráková
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
9 125 000 Kč / 365 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec 2013 / July 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS:
železniční zastávka Žilina –
Zárečie / Žilina – Zárečie
train stop
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Jižní předměstí a exteriéry
v okolí Plzně / Southern suburb
and exteriors in the environs
of Plzeň
Plzeň - budova Nádraží Plzeň /
Plzeň Train Station building
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
70 min
PROMÍTACÍ FORMÁT/
SCREENING FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
První veřejnoprávní, Čestmír Kopecký, Zliv 21, 507 23 Libáň, Czech Republic
mobile: +420 602 666 676, e-mail : [email protected], www.cestmir.cz
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
První veřejnoprávní, Michaela
Hoffmanová, email:
[email protected]
1
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
ČERNÉ SLUNCE
bLACK SUN
REŽIE / DIRECTOR
Eugen Liška
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ŽÁNR / GENRE
sci-fi / sci-fi
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
9 mil. Kč / 375 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010 – 2012
NÁMĚT / STORY
Petr Babin
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Eugen Liška
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Dedek
STŘIH / EDITOR
Libor Nemeškal
Mimozemský artefakt umožnil muži, aby zosnoval pomstu.
V pasti však uvízli jeho synové… a dívka!
Jak přežít ve smrtící Zóně vzešlé z křivd minulosti?
Extraterestrial artefact allowed one men to contrive revenge.
However, in the trap, there are cought his sons... and a girl!
How to survive in a deadly Zone which arised from past injustices?
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
duben 2013 / April 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Ludvík – Evolution Films
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films - Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
1
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
ČSFR (ČESKO-SLOVENSKá
FILMOVá ROMANCE)
CSFR (A CZECHO-SLOVAK
FILM ROMANCE)
Od rozpadu československé federace uplynulo téměř dvacet let
a pondělní slovenské inscenácie vymizely z programu českých televizí.
Jak se změnilo vzájemné vnímání obou národů? Jaký názor na svého
nejbližšího souseda má nynější mladá generace? Matoušovi je dvacet,
v 80. letech byl ještě na houbách. Braňo přišel studovat do Prahy z Blavy
a odmítá připustit, že krása českých holek by se mohla rovnat kráse
Slovenek. Pro jistotu ale balí každou českou sukni. Kristýna plánuje výlet
s kamarádkami na hudební festival do Košic. Janka pracuje jako servírka
v bratislavském baru a má problémy s žárlivým přítelem. Co se stanem,
když se osudy čtyř česko-slovenských hrdinů protnou?...
„ČSFR je zábavná roadmovie s originálně pojatou hudební složkou v duchu neo-retra. Zajímá
nás, jak se proměnily vztahy Čechů a Slováků dvacet let po konci federace a jestli jsou
Slovenky opravdu hezčí než Češky. Chceme na to přijít v pohybu a odvázané letní atmosféře
za pomoci humoru a náladotvorné muziky.“
Jakub Sommer, režisér
Nearly twenty years have passed since the breakup of the Czech and
Slovak Federal Republic and the disappearance of Slovak productions
from their Monday programming slot on Czech Television. What has
changed about how these two nationalities see each other? What does
the present generation of young people think about their country’s
nearest neighbor? Matouš is 20 years old and had not yet been born the
1980s. Braňo came from Bratislava to Prague to study, and he refuses
to admit that the beauty of Czech girls could equal that of Slovak
lovelies. Just to make sure, he goes after every pretty Czech girl he
meets. Kristýna is planning to travel with a girlfriend to a music festival
in Košice. Janka is working as a waitress in a Bratislava bar, and she
has problems with a jealous boyfriend. What happens when the fates of
our four Czecho-Slovak heroes get entangled? …
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Sommer
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
15 mil. Kč / 625 000 Eur
ŽÁNR / GENRE
letní romantická roadmovie /
summer romantic roadmovie
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY /
WHERE THE FILM IS SET –
LOCATIONS AND MOTIFS
Praha, Slovensko – Bratislava
až Tatry / Prague, Slovakia –
Bratislava, Tatra Mountains
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Ládek, Jakub Sommer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Vaněk
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
STŘIH / EDITOR
Emil Pawinger
ZVUK / SOUND
Tomáš Kubec
PRODUCENT / PRODUCER
Přemysl Pražský,
Jiří Vlach – Luxor
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2012 nebo červen
– červenec 2013 / August –
September 2012 or June –
July 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Uljana Donátová, e-mail:
[email protected]
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Attack Film (SK)
“CSFR is an entertaining road movie with an originally conceived musical component in the
spirit of neo-retro. We are interested in how the relationships between Czechs and Slovaks
have changed twenty years after the breakup of the federation, and in whether Slovak girls
really are prettier than Czech girls. We want to find out on the move in the daring atmosphere
of summertime with the help of humor and the mood that the music creates.”
Jakub Sommer, director
KONTAKT / CONTACT
Luxor, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Prague 5, Czech Republic,
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
1
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
FAIR PLAY
FAIR PLAY
REŽIE / DIRECTOR
Andrea Sedláčková
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
43,2 mil. Kč / 1,8 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Vysoké Tatry na
Slovensku, bývalé NDR /
Prague, High Tatra Mountains
in Slovakia, in the former East
Germany
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Andrea Sedláčková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Andrea Sedláčková
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlasák
PRODUCENT / PRODUCER
Kateřina Černá – Negativ
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Silvia Panáková – Arina Film
Production (SK),
Undine Filter – Departures Film
(DE)
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Stadiony: Praha – Strahov,
Chemnitz (DE) / Prague –
Strahov / Chemnitz (DE) ,
Štrbské pleso (SK) – hotel /
Štrbské pleso (SK) – hotel
Praha 1983. Osmnáctiletá běžkyně Anna, členka Střediska vrcholového
sportu, je i přes svůj „špatný kádrový profil“ zařazena do Programu
specializované péče. V rámci programu je Anna bez vlastního vědomí
dopována. Její matka Irena rychle pochopí, oč jde. Rozhodne se ale
dceru dopovat dál, aby jí umožnila zúčastnit se olympijských her
a emigrovat.
Prague 1983. Eighteen-year-old sprinter Anna, a top athlete, is placed in
the “Programme of Specialized Care” despite her “bad cadre profile”.
She only finds out that she is being doped after some months, by
accident. Anna refuses the doping, but her mother Irena decides to
keep on doping her daughter without her knowledge in order to allow
her the chance to run in the Olympic Games and to emigrate.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
HRAJÍ / FEATURING
Anna Geislerová, Eva
Josefíková, Roman Luknár,
Judith Bárdos
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
18
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
GASTON
GASTON
Legendární hrdina pražských povodní lachtan Gaston v našem příběhu
neskončí tragicky, naopak sledujeme jeho cestu ze ZOO do pravlasti
všech lachtanů, do „Bílé zátoky“ a jeho proměnu z poněkud zhýčkaného
tvora žijícího konzumním způsobem v lachtana respektujícího životní styl
předků. Gaston se na své cestě seznamuje s životem v oceánu, aby
nakonec zjistil, že v legendární Bílé zátoce vůbec nepanuje vysněná
přírodní idyla. Příběh pracuje se společensky zajímavými tématy jako
enviromentální myšlenka, rodinná soudržnost, problém konzumního
přístupu k životu a společenská angažovanost.
„Můj příběh Gastona má několik inspiračních zdrojů: je to klasická Odyssea, parafráze
pixarovských velkofilmů a zároveň navazuje poetikou na pohádky, které vyráběla
československá televize v 80. Letech. V papundeklových kulisách se odehrávaly vtipné
příběhy s muzikálovými výstupy a typická byla absence čistého zla v klasické podobě.
Gastonovým poselstvím je boj proti konzumerismu, manipulaci, ale zároveň proti radikalismu
a především preferování individualistického přístupu.“
Martin Dušek, režisér
The legendary hero of the Prague floods – Gaston the seal in our story
we follow his journey from the Zoo to the homeland of all seals, to the
“White Bay” and his transformation from a somewhat spoiled creature
living the life of a consumer into a seal respecting the lifestyle of his
ancestors. On his travels Gaston gets to know life in the ocean, where
he learns that there is no natural idyll in the legendary White Bay.
The story also works with other socially-interesting themes such as
enviromental theme, family togetherness, the problem of a consumer
approach to life and social commitment. This is all served up with
humour and irony, on the basis of a true story that has become part of
Central Europe’s modern mythology.
“My tale of Gaston has several inspirational sources: it is the classic Odyssey and a paraphrase of
a Pixar blockbuster and it is also founded on the poetry of the fairy tales that Czech Television in
the eighties. These told humorous stories on punchboard sets with musical numbers and they
were typical for the absence of evil in its classic form. Gaston's message is the fight against
consumerism, manipulation and also against radicalism while preferring an individual approach.”
Martin Dušek, director
REŽIE / DIRECTOR
Martin Dušek
ŽÁNR / GENRE
rodinný muzikál / family
musical
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Martin Dušek
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Německo – Hamburg,
Berlín, některý z ostrovů
v Severním nebo Baltickém
moři, oceanárium ve
Stralsundu / Prague, Germany
– Hamburg, Berlin, an island in
the North or Baltic Sea, the
oceanarium in Stralsund
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Martin Dušek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STŘIH / EDITOR
Jana Vlčková
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PRODUCENT / PRODUCER
Martin Dušek
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
36 mil. Kč / 1,5 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Pražská ZOO, řeka Vltava,
přístav Hamburg (DE)
hnědouhelný důl a pobřeží
Baltického nebo Severního
moře / Prague ZOO, Vltava
River, port Hamburg (DE),
a brown coal mine and coast
of the Baltic or North Sea
KONTAKT / CONTACT
Martin Dušek, Bubenská 1, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 608 709 905, e-mail: [email protected]
1
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
HAjZL VšEMOHOUCí
ALMIGHTY jERK
REŽIE / DIRECTOR
Lenka Wimmerová
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Veronika Finková,
Michaela Strnad
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Pavel Berkovič
PRODUCENT / PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
19 mil. Kč / cca 792 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2013 / spring 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město / city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANED
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim – zima 2013 /
autumn – winter 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
„Láska je odpověď. Ale zatímco čekáš na odpověď, sex přinese pár docela zajímavých otázek…“
Woody Allen
Úspěšné gynekoložce pětatřicetileté Daně se po deseti letech rozpadá
bezdětné manželství. Pro Danu je to v danou chvíli vysvobození, dokud
nezjistí, že za dobu, kterou strávila v jednom vztahu, se komunikace
mezi muži a ženami úplně změnila, zrovna tak jako jejich dlouho zažité
společenské úlohy. Touha po lásce, po sdílení života s druhým zůstává,
ale potřeba (existenční, společenská) se vytratila, je nulová. A právě
z tohoto paradoxu se klube hlavní téma filmu: zda-li ženská emancipace
nezpůsobila to, že se úlohy žen a mužů zcela prohodily. Film pojmenovává
fenomény současné společnosti, pocity odcizení, instantní vztahy
a ženskou emancipaci. Nechybí v něm velká míra sebereflexe a sebeironie.
S nebývalou otevřeností se staví i k sexualitě a jiným společenským
jevům, o kterých se zatím v Česku nikomu nechtělo příliš mluvit.
“Love is the answer, but while you are waiting for the answer, sex raises some pretty
good questions.”
Woody Allen
Dana (35), a successful gynecologist, is going through the break-up of
her ten-year childless marriage. At first she feels hugely liberated but
she soon realizes that the communication between men and women as
well as their long standing roles in society changed beyond recognition
during the time she spent in her long-term relationship. The desire for
love and be loved is still there but the social and existential need has
disappeared. This paradox becomes the main theme of the film: Has
female emancipation gradually led to men and women switching roles?
The film addresses social phenomena of modern society, feelings of
alienation, instant relationships, female emancipation and looks at them
with a great deal of self-reflection and self-irony. It also deals head-on
with sexuality and many other touchy issues that no Czech filmmakers
have dared to explore yet.
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 603 865 157, e-mail : [email protected], www.filmandroll.com
20
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
HOTEL PRAGUE
HOTEL PRAGUE
Osmnáctiletý Čečenský sirotek Movladi je citlivý, talentovaný na jazyky
a cílevědomý. Touží zase studovat a doufá, že dostane vysněnou
zelenou kartu a vyhrabe se z OTELU, legendární ubytovny gastarbeitrů.
Nechává se využívat démonickým Gruzíncem Sašou, sbližuje se
s plachou Běloruskou Galinou a prožívá s ní něžnou první lásku. Díky
charismatickému Iardisovi se mu podaří najít práci v luxusním Hotelu
Prague. Jeho úspěch ho paradoxně vzdaluje Galině, která se v Čechách
zařadit nedokáže. Aby získal nedosažitelnou zelenou kartu, zaplete se
s mafií, a to ho bude stát mnohem víc, než by byl ochoten obětovat.
„Ne statistikám, ne bohulibým záměrům! Dvakrát ne plákatovým poučkám!
Náš film to je : Drama. Láska. Bolest. Radost. Toužení. Prohry. Výhry. Smrt. Náš film nemá
nikoho uměle vzdělávat a přesvědčovat o těžkém životě utečenců. To je známý fakt. Má
vtáhnout a umělecky přesvědčivě zpodobnit syrovost tohoto světa, vztahů až na dřeň, lásek
a tužeb, které často končí v černé kronice.“
Zdeněk Viktora, režisér
Eighteen-year-old Chechen war orphan Movladi is sensitive, skilled
in languages, and determined. He wants to study and to live like
his Czech peers. He hopes to receive his green card and to leave
the OTEL, the legendary workers’ hostel for foreign guest workers.
He allows himself to be used by the demonic Georgian Sasha and
befriends the shy Belarusian Galina, with whom he experiences his first
tender love. Thanks to the charismatic Iardis, he gets a job at the
luxurious Hotel Prague. Ironically, his success causes a rift with Galina,
who has no luck in the Czech Republic. When Movladi refuses to help
Sasha score his last big deal, Sasha takes revenge and brutally rapes
Galina. Movladi sets out for revenge.
“My screenplay for HOTEL PRAGUE focuses on the issue of refugees. In addition to showing
the gripping fate of individuals, the film also offers a portrait of a cosmopolitan city and
a hotel in which foreigners from all over the world live and work. This is an essentially an
international issue, and one that is relevant to most European countries.”
Zdeněk Viktora, director
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Viktora
ŽÁNR / GENRE
drama /drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Zdeněk Viktora
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Zdeněk Viktora
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Juraj Chlpík
STŘIH / EDITOR
Otakar Šenovský
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, levná ubytovna, drahý
hotel, ulice města, herna-bar/
Prague, cheap accommodations,
expensive hotel, city streets,
gaming club
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Bratislava, Praha a okolí /
Bratislava (SK), Prague and
environs
ZVUK / SOUND
Petr Kapeler
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
říjen 2013 / October 2013
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Zuzana Chadimová –
FilmFrame (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
14 mil. Kč / cca 584 000 EUR
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
21
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
jAKO NIKDY
LIKE NEVER bEFORE
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Tyc
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil Kč / cca 834 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
září 2011 – únor 2013 /
September 2011 – February
2013
NÁMĚT / STORY
Markéta Bidlasová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Markéta Bidlasová, Zdeněk Tyc
KAMERA /DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Jaromír Kačer
STŘIH / EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
HUDBA / MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Adam Pitra, Andrea Králová
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Trojan – Total
HelpArt T.H.A
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Zuzana Mistríková a Lubica
Orechovská – PubRes (SK)
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Schmitzer, Emilia
Vašáryová, Petra Špalková
22
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
venkov / countryside
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
venkov / countryside
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
únor 2013 / february 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm
Vladimír Holas, malíř a sochař, namaloval spoustu krásných obrazů – ale
ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných
umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho
poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené
nemocnici. V tomto komorní filmu jsou klíčové další dvě hrdinky:
partnerka Karla a Jaruna, vdaná žena a bývalá milenka. Tato trojice vede
marný boj se smrtí a současně mezi sebou – což přináší každému z nich
určité očištění. V blízkosti smrti může člověk pochopit, kdo je. Nebo také
nemusí. Náš film možná otevře otázku: jaký má můj život smysl ?
„Smrt. Tato otázka nahání strach, ale jednou se s ní bude muset vyrovnat každý z nás.
Pohledu na konec lidské existence chci dát důstojnost a smysl, neboť naše současnost před
ním zbaběle prchá, nebo ho neupřímně obchází. Účelem filmu je osvítit možnost, aby věc
těžká se stala lekcí pro život. Smrt může způsobit, že nejbližší bytosti, kterých se týká, se
stanou tím, čím byly povolány se stát. Smrt totiž stupňuje každé napětí a trpí nám méně
polopravd, kterými běžně žijeme.“
Zdeněk Tyc, režisér
Vladimír Holas, painter and sculptor. He painted a lot of beautiful
paintings, but they weren’t as great as he wanted them to be. He wasn’t
in the party, he was not in the Artists’ Union and he didn’t sell out to the
previous regime. A building in the beautiful countryside is his final refuge.
He is at death’s door and he doesn’t want to die in a sterile hospital.
There are three key figures in this intimate film, two heroines in addition
to the main protagonist: Karla, his partner and Jaruna, a married woman.
She was once the painter’s lover. This trio leads a futile fight against
death and also among themselves – which brings each of them a certain
absolution. A person might comprehend who he is when he is close to
death. Or he might not. It would be good for us to remember the question
– what meaning does my life have?
“A Death. This issue invokes fear, though all of us will have to face up to it eventually.
I want to give the view of the end of a human existence dignity and sense, since our present
cowardly flees from it or falsely circumvents it. The goal of the film is to illuminate the
possibility of a difficult thing becoming a lesson for living. Death can cause those closest to
us to become that, which they were called upon to be. Because death intensifies all tension
and tolerates few of the half-truths under which we commonly live.”
Zdeněk Tyc, director
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
jEDENáCTKA
THE ELEVEN
Bylo – nebylo. V jednom malém království, ve vesničce Dolní Bukvičky,
v malé chudé chaloupce žil chalupník Klapzuba se svou ženou.
Normální je, když se narodí jeden kluk nebo holka. Normální je, když se
narodí dvojčata. Stává se, že se narodí i trojčata nebo čtyřčata. Ale
Klapzubům se narodili hned jedenácterčata. A všichni kluci. Porodní
bába je nestačila od maminky Klapzubové odebírat, balit do připravených
plátěných plen a předávat vyjevenému tatínkovi Klapzubovi. Připravená
postýlka stačila tak na tři mimina. Ostatních osm musel Klapzuba položit
na svou postel, lavici, i do psí boudy…
„Pro mne je Jedenáctka příběhem o spolupráci, síle odhodlání, slušnosti, spravedlnosti,
fair-play, o rodině, o radosti z něčeho co děláte, o nástrahách, které lze chytrostí přelstít,
o hodnotách, které se v životě mění, i o těch, které přetrvávají... Tedy i o hodnotách, nad
kterými by se mělo i v dnešní době přemýšlet a na které by se nemělo zapomínat. To vše
vyprávěno vtipnou pohádkovou formou, která vedle humoru unese i trochu nementorské
morality i patosu. I proto je mým ideálním cílem, aby náš film byl opravdu pro celou rodinu,
což díky hlavnímu tématu je dobře možné.“
Denisa Grimmová Abrhámová, režisérka
REŽIE / DIRECTOR
Denisa Grimmová Abrhámová
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
60 mil. Kč / 2,5 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
loutkový road movie muzikál /
puppet road movie musical
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Eduard Bass
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Kubíček
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
3D, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Alena Vandasová – MAUR film,
e-mail:
[email protected]
PRODUCENT / PRODUCER
Martin Vandas – MAUR film
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Denisa Grimmová Abrhámová
Once upon a time, in a small kingdom, in a poor cottage, there lived
a smallholder called Klapzuba with his wife. It’s normal to give birth to
a boy or a girl. It’s quite normal to give birth to twins. Sometimes it even
happens that triplets or quadruplets are born. But Mrs. Klapzuba gave
birth straight away to eleventuplets! And all of them were boys. The cot
prepared would take up to three babies only! The remaining eight had
to go in his own bed, on the kitchen bench, and even in the basket they
had for their pet dog Spot. … And when they were eleven their father
decided to build upp a football team from them.
“For me, The Eleven is a story about team-work, the strength of one’s convictions, about
decency, sense of justice, fair play, family, joy in something you do, about trickery that can
be outsmarted, about values that change in the course of one’s life and about those that
last… values we should be thinking about even today and not forget. And it is all narrated in
a witty fairy-tale form which can carry both humour and also a bit of non-moralizing morality
with a touch of pathos. That is why I aim to make a movie if possible for the whole family.
Thanks to the main topic it is quite possible.”
Denisa Grimmová Abhrámová, director
KONTAKT / CONTACT
MAUR film, Alena Vandasová, Salvátorská 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
2
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
jEDNíM SLOVEM Tě
MILUjI MODŘE
I LOVE YOU HEAVENLY
REŽIE / DIRECTOR
Miloslav Šmídmajer
ŽÁNR / GENRE
romantická komedie /
romantic comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jaroslav Papoušek, Pavel Brycz
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Asem Šopov
STŘIH / EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK / SOUND
Pavel Rejholec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brzobohatý
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Lucie Ulíková
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
HRAJÍ / FEATURING
Tereza Voříšková, Jiří Bartoška,
Táňa Medvecká
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
26 mil. Kč / cca 1 084 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
září – říjen 2012 / September –
October 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha – Hradčanského
náměstí, Nerudova ul., Karlův
most nebo Kampa, nábřeží
a pavlačové domy /
Prague – Hradčanské náměstí,
Nerudova street, Charles
Bridge or Kampa, the
embankment and gallery-access
buildings
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha nebo Budapešť /
Prague or Budapest
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35mm, DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
FILM WEBSITE
www.jednimslovem.cz
Romantická komedie o zmatcích, které se dějí, když se nepotkají dva
ale hned tři. Vypráví příběh malíře a kunsthistorika Karla Bárty, který
v den, kdy přichází o práci v Národní galerii, potká dívku. Terezu.
Krásnou, živelnou a hodně ztřeštěnou. I když je Bárta nesmělý ve
vztahu k ženám, upoutá pozornost té nezkrotné dívky svou schopností
vidět svět a vše kolem sebe v nevšedních souvislostech. Ti dva se do
sebe zamilují a prožívají krásné dobrodružství lásky, které jim druzí
komplikují – Bártova matka posedlá jógou, jeho bonvivánský táta, ale
hlavně „ten třetí“– Igor. Temperamentní a žárlivý artista, který nedokáže
pochopit, že lásku si nelze vynutit vrháním nožů na soka. Jaroslav
Papoušek byl především malíř – a pak skvělý scénárista. Jeho doménou
byly zejména dialogy, jak ukázal ve filmech Miloše Formana nebo Ivana
Passera – a nakonec i svých…. Napsal tedy příběh mladého kluka,
s malířskými ambicemi, kterého zastihneme jako smolaře, než narazí na
divokou, ale opravdu divokou a krásnou Terezu. On ji učí dívat se jinak
na svět a ona ho naučí milovat…
A romantic comedy about confusion that arises when not two, but three,
meet each other. It tells the story of the painter and art historian Karel
Bárta who, on the day he loses his job in the National Gallery, meets
a girl. Tereza. Beautiful, spontaneous and very wacky. And even though
Bárta is bashful in relation to women, he captures this indomitable girl
with his ability to see the world and everything around him in uncommon
contexts. These two fall in love with each other and enjoy the beautiful
adventure of love that others complicate for them – Bárta’s mother,
obsessed with yoga, his bon vivant father and, mainly the “third one” Igor. A temperamental and jealous artist, which can’t comprehend that
you can’t force love by throwing knives at your rival. Jaroslav Papoušek
was primarily a painter – and then a great screenwriter. His strength lay
particularly in dialogue, as he showed in the films of Miloš Forman or
Ivan Passer – and ultimately in his own as well…. He wrote the story of
a young man with ambitions of becoming a painter and who seems to
be a loser until he runs into the beautiful and wild, really wild, Tereza.
He teaches her to look at the world differently and she teaches him how
to love…
KONTAKT / CONTACT
Bio ILLUSION, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 44 07 53, e-mail: [email protected], [email protected]
www.bioillusion.
2
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
K MOŘI
TO THE SEA
Petrovi zemře otec a on si uvědomí, že kvůli práci nemá na svou rodinu
čas. Své děti pořádně nezná a chce to napravit. Rozhodne se, že bude
lepším otcem pro své tři dcery; Jíťu z prvního manželství a Adélku
s Johankou, které má se svou současnou ženou. Chce je vzít na stejné
místo, kde kdysi byl se svým otcem s tím, že tam prožijou stejnou idylu,
jako kdysi on. Petr nemá obavy, i když není zrovna rodinný typ a dívčí
svět je pro jeho racionální povahu nepochopitelný. Věří si, že to zvládne,
ačkoliv sám s dcerami nikdy na dovolené nebyl. Neklid a nemožnost
shody je ale cítit ze všech každodenních záležitostí. Petr si však
v průběhu dovolené mnohé uvědomí a nakonec jako otec obstojí. I když
jeden týden nemůže napravit promarněné roky, pro celou rodinu je to
začátek nových vztahů.
Petr’s father dies and he realizes that his job leaves him with no time for
his family. He doesn’t really know his children, and now he wants to fix
that. He decides to be a better father for his three daughters: Jitka from
his first marriage and Adéla and Johanka from his current wife. He plans
to take them to the same place where he and his father spent their
holidays, to experience the same sense of idyll that he did as a boy.
Petr is not worried about anything going wrong, even though he is not
exactly the family type and the world of young girls is incomprehensible
to someone as rational as he is. He believes that he will manage despite
the fact that he has never been on a holiday with them by himself. But
even the most everyday events are loaded with a sense of unease and
impossibility. Still, over the course of his vacation, Petr learns much and
even holds up as a father. One week can’t make up for many wasted
years, but it is the beginning of new relationships for the entire family.
REŽIE / DIRECTOR
Karin Babinská
ŽÁNR / GENRE
rodinné drama / family drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petra Soukupová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petra Soukupová
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Douba
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, Piotr Mularuk –
Yeti Films (PL)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
24 mil. Kč / 1 mil. EUR
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2013 / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
/ WHERE THE STORY TAKES PLACE
Praha, u moře / Prague,
by the sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
severní Polsko, Baltské moře /
Northern Poland, the Baltic Sea
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 minut
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Connecting Cottbus
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, s.r.o., Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
2
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
KLUb ODLOŽENýCH MUŽů
PLAY IT COOL
ŽÁNR / GENRE
romantická komedie / romantic
comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
NÁMĚT / STORY
Iva Hlaváčková
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Bratislava (SK), Indie /
Prague, Bratislava (SK) part of
the film in India
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iva Hlaváčková, Dyllen
ZVUK / SOUND
Michal Holubec
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK),
EMITA INVESTMENTS CZ,
Studio Bystrouška;
Peter Neveďal – Filmpark
Production (SK)
DISTRIBUTOR/ DISTRIBUTOR
Warner Bros
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
37,5 mil. Kč / cca 1,5 mil. EUR
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2012 / spring 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT/
SCREENING FORMAT
DCP
Jak to asi může skončit, když hlavní hrdina filmu spí se ženou svého
nejlepšího kamaráda? Samozřejmě, že špatně.
Kryštof je úspěšný architekt s mezinárodní reputací, atraktivní mladý
muž se smyslem pro humor a neodolatelným šarmem.. Jeho vášní jsou
ženy, které miluje „hlavně nezávazně“. Přes tento handicap, ho ženy
milují, a Soňa není jediná, přesto požádá Kryštofa o ruku. Svatba se
nakonec konala, ženichem se stal Martin, nejlepší Kryštofův kamarád,
které pojí nejen kamarádství z dětství, ale i KOM a MariIynka. KOM je
tzv. Klub odložených mužů, který kdysi z recese založili jako Klub
odvážných mužů a Marilynka atraktivní model sportovního vozu, který je
předmětem věčných sázek. Pokud Kryštof, vyhlášený znalec a milovník
žen, dokáže zařídit, aby Martinovy „náhradníci“ prošli vstupním testem
KOM-u, znovu získá Marilynku. Podaří se Kryštofovi z těch
neatraktivních exotů udělat aspoň trochu přitažlivé muže, získá zpět své
vysněné auto? A co se stane, když se objeví žena, u které „Kryštofova
příručka Klubu odvážných mužů“ přestává fungovat?
How can it possibly end up when the film's main protagonist sleeps with
his best friend’s wife? Well, badly, of course. Kryštof is an accomplished
architect with an international reputation, a young attractive man with a
sense of humour and an irresistible charm. His passion is obvious –
women, he loves them, but as he always says in advance, "no
commitments.” Women love him back, and Sonia isn’t the only but she
“asks Kryštof to marry her.” The wedding eventually takes place, Soňa
ties the knot with Martin, Kryštof’s best friend. Their friendship is not the
only thing that they have in common. There’s also TPC (KOM) and
Marilyn. TPC was founded many years ago as The Players´ Club, but
with time it has changed and these days the acronym actually stands
for The Pinheads´ Club. And Marilyn is a fancy sports car they have
bought and turned into a finely tuned machine. Marilyn is the traditional
subject of Kryštof’s and Martin’s wagers. Kryštof, who is a notorious
ladies man, has to arrange for three of Martin’s alternates pass the
entrance test to The Players´ Club within three months. Should he
succeed, he’ll become the happy owner of the lovely sports car. Seems
like an easy task, doesn’t it? Will Kryštof manage to turn the three geeks
into reasonably desirable bachelors and thus win back his dream car?
And what happens when a woman for whom Kryštof’s TPC handbook
fails to work comes onto the scene?
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM, Školská 32, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Nelly D.Jenčíková, mobile: +420 722 008 006, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Viera Hladišová, mobile: +420 723 821 954, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
2
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
LIPS TULLIAN
LIPS TULLIAN
Dobrodružný film o zchudlém šlechtici Filipu z Mengštejna, jehož
milovaná dívka Hedvika je přinucena otcem ke sňatku se zlotřilým
hrabětem Martinicem. Ponížený Lips se šlechtici postaví, ale nakonec
před jeho hněvem musí prchnout, aby zachránil holý život. Uprostřed
hlubokých lesů pak kolem sebe shromáždí bandu loupežníků a pod
novým jménem LIPS TULLIAN – kapitán Černé roty – přísahá padoušskému
Martinicovi pomstu. Zároveň nepřestává usilovat o získání Hedviky, která
o svatební noci zmizela, než by měla spočinout s Martinicem
v manželském loži.
„Lips Tullian je adaptací legendárního českého komiksu Káji Saudka a Jaroslava Weigela.
Vychází z nejlepších tradic loupežnického románu – žánru plného zápletek, zvratů
a překvapení, akčních scén, romantiky, intrik, krásných žen a odvážných mužů, krvavých
soubojů a podivuhodných dobrodružství. To vše s nadsázkou a specifickým humorem,
ke kterému jej předurčuje již samotná komiksová předloha.“
Vít Karas, režisér
REŽIE / DIRECTOR
Vít Karas
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Kurel
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný film /
adventure film
PRODUCENT / PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
na motivy komiksu Káji Saudka
a Jaroslava Weigela / based on
the comics by Kája Saudek and
Jaroslav Weigel
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Holeček
An adventure film about a poor squire, Filip, who’s beloved Hedvika is
forced by her father into marrying the wicked Vice-regent, Martinic.
Humiliated, Lips stands up to the aristocrat, though he ultimately has to
flee for his very life from his fury. Deep in the woods, he forms a band of
outlaws and, under his new name LIPS TULLIAN, Captain of the Black
Company, he vows revenge on evil noblemen Martinic and never stops
searching for his beloved, Hedvika, who disappeared on her wedding
night so that she would not have to share a conjugal bed with Martinic.
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Pavel Berkovič
“Lips Tullian is an adaptation of the legendary comics by Jaroslav Weigel and Kája Saudek.
It is based on the best traditions of the bandit novels, a genre full of story lines, plot twists
and surprises, action scenes, romance, intrigue, beautiful women and brave men, bloody
duels and marvellous adventures, all with overstatement and a special humour that the
original comics predestined for it.”
Vít Karas, director
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
STŘIH / EDITOR
Michal Hýka
ZVUK / SOUND
Juraj Mravec
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Barrandov Studio, Zentropa
(DK, SWE), Pubres (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
45 mil. Kč / cca 1,8 mil EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2013 / spring 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF PREMIERE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 603 865 157, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
2
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
MAMájA
MAMAYA
ŽÁNR / GENRE
psychologické drama /
psychological drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Evita Naušová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Evita Naušová
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Luboš Andršt
Psychologické drama ze současnosti vypráví příběh o mateřství
a hranicích, kam až může matka pro záchranu svého dítěte schopna
zajít. Věra je matka, která se snaží svou těhotnou dceru Miluši přimět
k tomu, aby se pokusila zbavit závislosti na heroinu. Příběh se zamýšlí
nad tím, jak nemožné je pro milující matku přijmout skutečnost, že je její
dcera ztracená a s ní i nenarozené dítě, pro které by mohla a chtěla být
skvělou babičkou.
This current-day psychological drama tells the story of motherhood and
how far a mother is willing to go to protect her child. Věra is a mother
who is trying to convince her pregnant daughter Miluše to try kicking her
heroin habit. The story reflects on how it is impossible for a loving
mother to accept the fact that her daughter is lost along with her unborn
child, for which should could be and wants to be a wonderful
grandmother.
HRAJÍ / FEATURING
Vojtěch Dyk, Lenka Vlasáková,
Michal Dlouhý
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Šámal – Profiart
ROZPOČET / BUDGET *
25 mil. Kč / 1 042 000 EUR
KONTAKT / CONTACT
Profiart, Petr Šámal, Horní Hrdlořezská 69/2, 190 00 Prague 9, Czech Republic
mobile: +420 602 101 841, e-mail: [email protected]
28
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
MARTIN A VENUšE
MARTIN AND VENUS
Příběh, který si v různých variantách prožil pravděpodobně téměř každý,
nás provede životem ženy v domácnosti s malými dětmi s pocity
nedocenění a bez seberealizace a jejího muže, který se ze všech sil
snaží zabezpečit rodinu a na nic jiného nemá čas… sice spolu mluví
o tom stejném, ale každý jinak….
The story, which almost everybody has experienced in one way or
another, takes us through the life of a housewife at home with her small
children who feels unappreciated and without any self-fulfilment and her
husband, who is expending every effort to provide for his family and
doesn’t have time for anything else… though they are talking about the
same thing, they are both going about it differently….
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
NÁMĚT / STORY
Jan Prušinovský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Kristýna Dufková, Andrea
Jarošová
STŘIH / EDITOR
Adam Dvořák
PRODUCENT / PRODUCER
Adam Dvořák – AvidMovie
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Tomáš Vican – Vinná galerie
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bioscop
KONTAKT / CONTACT
AvidMovie, Adam Dvořák, Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: + 420 777 616 868, e-mail: [email protected], www.avidmovie.cz
2
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
MATURITA
GRADUATION
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Houška
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Tomáš Houška
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Houška
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY: / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS:
malé až okresní město v ČR /
a small to regional town in the
Czech Republic,
ulice, maloměstské
gymnázium, industriální
interiéry, hřbitov, dvůr kasáren
/ streets, small-town high
school, an industrial interior,
cemetery, barracks yard
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRPAHY
Juraj Grega
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
2013
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Houška – Abraka-Dabra
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
9,2 mil. Kč /
cca 384 000 EUR
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP, HDV
TERMÍN REALIZACE / EXPECTED
DATE OF PHOTOGPRAHY
srpen 2012 / August 2012
Příběh se odehrává v průběhu posledních dní před maturitou...
a nevázaně zachycuje její průběh. V příběhu se prolínají záběry
zachycující partičku maturantů během svaťáku a zkoušek... se záběry
jejich nejfantastičtějších vizí. Ředitel jednoho zapadlého gymnázia
rozhodne zdecimovat maturitní ročník. Učitelé vytvoří maturitní otázky
takové, aby na ně nedokázali odpovědět ani oni sami. Ondřej hodlá
udělat cokoli, aby nemusel začít šrotit a po maturitě nedejbůh pracovat.
A tak zorganizuje tajný spolek. Martin možná jednou dostane nobelovku.
A proto ho Ondřej zaangažuje: Je potřeba nabourat se do ministerského
serveru a získat otázky. Příběh nabízí skok po hlavě do světa maturantů,
řadu komických situací, temperamentní muziky, fantastických vidin
a divokých crazy představ.
„Maturita je vzpomínka na léta, kdy jsem na střední škole učil – a půjčuju si reálné příběhy,
které míchám s fantaskními vizemi a zhmotnělými tužbami i obavami maturantů. To do
podoby vyprávění plného nekorektního drzého humoru a temperamentní muziky.“
Tomáš Houška, režisér
The story takes place over the course of the last days before high
school graduation… and it boisterously captures its progress. The story
is interwoven with scenes of a group of graduates during their week off
before exams and during the exams themselves… with scenes of their
most fantastic visions. The headmaster of a remote high school decides
to decimate the graduating class. The teachers make the graduation
exam questions so hard that even they wouldn’t be able to answer them.
Ondřej intends to do whatever it takes so that he doesn’t have to study
too hard or, god forbid, find a job after graduation. And so he organises
a secret club. Martin may one day get the Nobel Prize. And so Ondřej
puts him to work: he has to hack into the Ministry’s server and get the
questions. The story offers a headlong jump into the world of grads,
many comical situations, temperamental music, fantastic dreams and
wildly crazy ideas.
“Graduation is a look back at the years when I studied at high school – and it borrows from
the real stories that I mix with the fantastic visions and the incarnate desires and fears of
grads. All in a narrative form full of brash off-colour humour and temperamental music.”
Tomáš Houška, director
KONTAKT / CONTACT
Abraka-Dabra, Tomáš Houška, Václavkova 2, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 603 162 724, e-mail: [email protected], www.abraka.eu
0
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
MěSTO OTOL
TOWN OF OTOL
Čtyřicetiletá restaurátorka Eva přijímá nabídku k práci ve městě Otol v
odlehlé části Ruska. Hned po svém příchodu je zaskočená jeho temnou
atmosférou. Všude vládne nesmírná chudoba, která ostře kontrastuje s
luxusem hotelu, ve kterém je ubytovaná. Eva nechápe, co tady ti bohatí
lidé dělají a přehlíží varovné signály, které ji vybízí k odchodu. Eva
netuší, že její zaměstnavatel Elej je nebezpečný ruský oligarcha, který
ovládá město a v podzemí hotelu pořádá ilegální ruskou ruletu. Orgány
obětí rulety pak prodává lidem ubytovaným v hotelu. Spletité nitky
tohoto dění se pomalu rozplétají, zatímco Eva restauruje vzácné fresky.
Její osamělost záhy způsobí, že se vrhne do náruče mladého muže,
syna jejího zaměstnavatele. Od této chvíle je otázkou, zda se jí ještě
někdy podaří z města odejít...
Eva is a restorer of frescoes who accepts a job in a town called OTOL
in a remote part of Russia. Straight after her arrival the dark atmosphere
of the place starts getting to her. The enormous poverty everywhere
contrasts with the luxury of the hotel where Eva is staying. Eva doesn’t
understand what all these rich people are doing here but she ignores
the warning signals telling her to leave the place.
Eva has no idea that her employer Elej is a dangerous Russian oligarch
who controls the town and runs illegal Russian roulette in the basement
of the hotel. Victims’ organs are sold to the rich people staying in the
hotel. The complicated plot slowly reveals its secrets, while Eva keeps
working on the precious frescoes. Her loneliness soon throws her into
the arms of a young man, Julian, her employer’s son.
From that moment on the question is if she will ever manage to leave
the town…
REŽIE / DIRECTOR
Laura Siváková-Paššová
ŽÁNR / GENRE
drama, thriller / drama, thriller
DEBUT / DEBUT
ne / no
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Laura Siváková-Paššová, Biba
Bohinská
PRODUCENT/ PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Trigon Production (SK), Sektor
Film (MK), MainFrame
Production (HR)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
33 mil. Kč / 1,3 mil. EUR
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED:
Česká republika, Makedonie
/Czech Republic, Macedonia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA / SUPPORT
Scripteast
Audiovizuálný fond Slovenskej
republiky / Slovak Audiovisual
Fund
TERMÍN REALIZACE a DÉLKA
NATÁČENÍ / DATES OF PRINCIPLE
PHOTOGRAPHY and DURATION OF
FILMING
jaro 2013 / spring 2013
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic,
mobile: +420 603 865 157, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
Zástupce pro festivaly / Representative for festivals
Film & Roll s.r.o., Michaela Strnad
mobile: +420 724 007 633, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
1
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
NěŽNí bARbAŘI
GENTLE bARbARIANS
REŽIE / DIRECTOR
Olaf Lubaszenko
ŽÁNR / GENRE
hudební komedie /
musical comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavo Marinkovič, Jan Budař
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH / EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK / SOUND
Radim Hladík
HUDBA / MUSIC
Jan Muchow, Michal Novinski
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jiří Sternwald, Tanja Lacko
PRODUCENT / PRODUCER
Jaroslav Bouček – BUC-FILM
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Pavo Marinković –
MITROPA (HR),
Cezary Andrzej Pazura – CEZAR
10 (PL),
Ľubica Orechovská – PubRes
(SK)
HRAJÍ / FEATURING
Jan Budař, Cezary Pazura,
Ondřej Vetchý, Dražen Kühn,
Zuzana Mauréry
DISTRIBUTOR v ČR / DISTRIBUTOR
in the CZECH REPUBLIC
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 32 mil. Kč /
cca 1,33 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE a DÉLKA
NATÁČENÍ / DATES OF PRINCIPLE
PHOTOGRAPHY and DURATION OF
FILMING
září 2012 – březen 2013 /
September 2012 – March 2013
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Zadar (HR), Praha / Zadar
(HR), Prague
V příběhu tří kamarádů, kteří kdysi bývali členy slavné rockové skupiny,
sledujeme jejich setkání po dvaceti letech. Něžní barbaři je sice
úsměvný film, ale při podrobném zkoumání jednotlivých charakterů se
odkrývají další vrstvy vzpomínek, které se začnou prolínat se
současností. Mapuje konec osmdesátých let minulého století a zvláště
pak hudbu pro tuto dobu tak specifickou. Film o překonávání starých
averzí a starých předsudků, o stárnutí, který je zastřešen nestárnoucí
hudbou.
Jak se poprat s krizemi středního věku? Co s posledními dekádami
života?
In a story of three friends who used to be members of a famous rock
band, we see their reunion after twenty years. Though Gentle barbarians
is a humorous film, upon a closer inspection of the individual characters
more layers of memories are uncovered and start to blend with the
present. It maps the end of the 1980’s and especially the music that was
so specific for that era. A film about overcoming old aversions and old
prejudices, about getting older, all topped with ageless music.
How can one fight against the middle life crisis? What can one do with
the last decades of his life?
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
duben 2013 / April 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min.
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
BUC-FILM, Jaroslav Bouček, Čs. Armády 405/8, 160 00 Prague 6 , Czech Republic
tel.: +420 251 819 441, e-mail: [email protected], www.bucfilm.cz
2
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
NIKDY NEjSME SAMI
NEVER ALONE
Film Nikdy nejsme sami se odehrává v historické době, která se již
nikdy nevrátí - v devadesátých letech, v letech po pádu komunismu,
v okamžiku překotných změn, ve vykolejené době bláznivých představ
o svobodě a o blahobytu. V době zásadního otřesu, zásadní změny
života.
V době, která z mnoha dospělých udělala nedospělé, vykolejené
a rozhlížející se jedince, kteří se snaží obstát v nové situaci a najít si
v ní své místo. Film nemluví přímo o době a o politice. Dimenze filmu je
nadčasová. Využívá ale ducha tehdejší doby a dekorací, které se již
nikdy nevrátí (střet dvou světů, nového a starého designu a neskutečně
výtvarné vulgarity devadesátých let). Příběh se drží problematiky
„utržení se ze řetězu“, které charakterizují tehdejší dobu a jednání postav.
„Nikdy nejsme sami je určitou synthesou mých předešlých filmů. Z Mariana tu nacházíme
téma výchovy, dospívání a determinace, tvrdost a nehostinnost vztahů mezi lidmi, krásu
a živelnost touhy po svobodě. Na druhé straně naleznete příbuznost Paralelních světů
v tématu partnerství a lásky. Tento projekt jde však dál, nejen myšlenkově a formálně, ale i ve
fabulační nadsázce, s nímž je téma uchopeno.“
Petr Václav, režisér
The story takes place in the historical period that is not coming again
any more - in the 1990s, in the years shortly after the Revolution, in the
period of sudden changes, in the times of crazy dreams of freedom and
wealth. Those times turned many adults into children, dropout and
searching individuals trying to succeed in the new situation. However,
we do not deal straight with politics. The film dimension is timeless; but
uses the spirit of the 90s and the best of that period. We can see the
clash of two worlds, old and new, and we can witness the unbelievable
tastelessness of those years. The film deals with the problem of living in
the time of “absolute freedom” that was so typical for the period and for
the people.
REŽIE / DIRECTOR
Petr Václav
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
24 mil. Kč / 1 mil EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012 – 2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Václav
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Václav
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Štěpán Kučera
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková – Axman
Production
KOPRODUCENT / CO_PRODUCER
Tom Dercourt – CinemaDefacto
(FR)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
české pohraničí, maloměsto /
Czech border, small town
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
“Never Alone is, in some ways, a synthesis of my previous films. We encounter topics from
Marian: education, puberty, determination, rough and unfriendly relations between human
beings, but also the beauty and softness of their desire for freedom; from Parallel Worlds,
partnership and love. It goes farther, not only in the thoughts it probes but also in the sense
of humor with which the topic is delivered.”
Petr Václav, director
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 322 995, mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected],
www.axmanproduction.com
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
ObjEV ROKU
NEWCOMER OF THE YEAR
ŽÁNR / GENRE
hudební drama/ musical drama
NÁMĚT / STORY
Jan Pelc
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Jan Pelc, Olga Dabrowská
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Koza – Bio Art Production
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
Neobyčejný příběh začínajících hudebníků majících ambice zahrát si na
hudebním festivalu. Snové představy se kříží s tvrdou realitou mediální
branže, často se dostávají až za hranice zákona. Film založený hlavně
na práci s hudební složkou čerstvé rockové scény. Hořká komedie?
Autentický příběh ze života? Láska, sex a rock ’n’ roll nebo Punk’s not
Dead ?
An unusual story of starting musicians whose ambition is to play at
a music festival. Their lofty ideas clash with the cruel reality of this
branch of media, and they often find themselves on the other side of the
law. The film is based mainly on work with the musical component of the
fresh rock scene. A bitter comedy? An authentic tale from the pages of
life? Love, sex and rock ’n’ roll or Punk’s not Dead ?
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
KONTAKT / CONTACT
Bio Art Production, Petr Koza, Korunní 104 / A2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 737 520 099, e-mail: [email protected], www.bioartproduction.cz
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
PROSíM POMOZTE
PLEASE HELP
Děj filmu se odehrává převážně na západní československé hranici
v letech 1981–1982. Stěžejní osou příběhu jsou dva lidské osudy –
českého mladíka a východoněmeckého chlapce.
Mladý muž je povolán do základní vojenské služby u Pohraniční stráže.
Jeho romantický sen o snadném útěku do zahraničí se však pomalu
rozplývá, když si uvědomí, jaké následky by mohl jeho čin mít. Naproti
tomu německý sirotek již nemá „co ztratit“, a tak prchá z dětského
domova a dále přes Československo, aby na západě vyhledal náruč
své tety. Osudy obou hlavních hrdinů se protnou a navždy tak změní
jejich životy. Současně sledujeme i dobrodružství dalších „narušitelů
hranic“, kteří realizují své útěky za lepším životem. Všechny příběhy
obyčejných lidí, na které již historie zapomněla, vycházejí ze skutečných
událostí. Cílem filmového projektu není soudit nebo očerňovat vojáky
sloužící v hraničním pásmu, ale vytvořit co možná nejpravdivější
výpověď vykreslující realitu tehdejších let.
The film plot takes place mostly on the western border of
Czechoslovakia in 1981–1982. The plot is mainly based on the story of
two human lives – of a Czech young man and an East German boy.
The young man is drafted into military service with the Border Guard.
His romantic dream of an easy escape to foreign countries slowly fades
away, when he realizes what the consequences of his action might be.
By contrast, the East German orphan has “nothing to loose” so he
escapes from the orphanage and through Czechoslovakia to the West to
seek an armful of his aunt. The fates of the two main characters meet
and forever change their lives. At the same time we follow the
adventures of other “border violators” who emigrate to find a better life.
All stories of ordinary people, who have been forgotten by history, are
based on real events. The aim of the film project is not to judge or
denigrate soldiers serving in the border zone, but to create as truthful as
possible testimony describing the reality of those years.
REŽIE / DIRECTOR
Miloš Pilař
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Miloš Pilař
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miloš Pilař
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Vít Mazánek, Michal Kudláček
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Martin Štědroň
VÝTVARNÍK /SET DESIGNER
Petr Černý
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Pilařová – Triton Film,
Miloslav Doležal – MILD
production
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil. Kč / 834 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2012 – březen 2013 /
January 2012 – March 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
česko-německé pohraničí /
Czech – German border
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Šumava, Pardubický kraj /
Bohemian Forest, Pardubice
region
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Miloslav Doležal, MILD
production, e-mail:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.prosimpomozte-film.cz
KONTAKT / CONTACT
MILD production, Miloslav Doležal, U družstva Život 30, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 626 474, e-mail: [email protected], www.mildproduction.com
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
RAP.ORTÉR
RAP.ORTÉR
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Sommer
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
30 mil. Kč / 1,25 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
celovečerní filmový muzikál /
musical feature film
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2012 – jaro 2013 /
autumn 2012 – spring 2013
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Ládek, Jakub Sommer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Holeček, Zdeněk Viktora
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
STŘIH / EDITOR
Emil Pawinger
ZVUK / SOUND
Tomáš Kubec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Ládek alias Xindl X,
Dalibor Cidlinský Jr.
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Klára Potůčková
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha / Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha – pražské ulice a bistra,
televizní studio, vietnamské
bistra / Prague – Prague
streets and bistros, television
studio,vietnamese fast foods
Rap.ortér je moderní městský muzikál, který těží z nejlepších tradic
žánru a zároveň se pokouší o nový náhled na něj. Hlavní hrdina Vašek,
obyčejný kluk z vesnice, přihlásil svou dívku Zuzanu do soutěže krásy.
Zuzana se stala Miss a jak už to Miss dělají, Vaška okamžitě odkopla.
Václavovi nezbývá než opustit svou kariéru prodavače v krámku
s počítači, stát se slavným a získat Zuzanu zpátky. Hravý styl vyprávění,
asijská choreografie a hudba a texty Xindla X v celovečerním debutu
Jakuba Sommera.
Rap.ortér is a modern urban musical based on the best traditions of the
genre while trying to find a new way of looking at the genre. The main
protagonist is Vašek, a regular boy from a village, who enters his
girlfriend Zuzana into a beauty contest. Zuzana wins and, as beauty
contestants are wont to do, she immediately gives Vašek the boot. He
has no choice but to abandon his career as a sales clerk in a computer
store, to become famous, and thus to win back Zuzana. A playful
storytelling style, Asian choreography, and music and texts by Xindl X in
Jakub Sommer's feature film debut.
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic,
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
RODINNý FILM
FAMILY FILM
Rodinný film rozkládá rodinu na prvočinitele. Manželé se vydají na
plavbu oceánem a doma zanechají dvě nedospělé děti, pro něž
nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě bezstarostný
život jim naruší až strach, protože rodiče se delší dobu neozývají. Jejich
loď se totiž za bouře převrátila a ztratil se pes, otcův miláček. Návrat
rodičů časově koresponduje s tragédií doma. Syn leží v nemocnici, musí
mu být transplantována ledvina. Na základě vyšetření vyjde najevo, že
otec ve skutečnosti není synovým biologickým otcem. V okamžiku
vyvrcholení krize rodinu opustíme a ocitneme se na opuštěném ostrově,
na němž pes, který přežil ztroskotání lodi, bojuje o přežití, nejen vlastní.
„V Rodinném filmu si pohrávám s myšlenkou cizoty v rámci rodinné jednotky a zároveň je
mým úmyslem rodinu »znovu sestavit«. Zajímá mě, co se stane, když z »rodinné partie«
odstraníme figurky krále a královny: kteří rodinní členové se stanou jejími hlavními aktéry,
jak si rozdělí úlohy, jak se přitom přenáší odpovědnost na jiné osoby vně rodiny.“
Olmo Omerzu, režisér
REŽIE / DIRECTOR
Olmo Omerzu
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Olmo Omerzu
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Olmo Omerzu
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
Family Film breaks the family down into prime factors. Husband and
wife set sail on the ocean, leaving their two children at home to explore
the freedom offered them by the absence of parental supervision. But
fear clouds the kids’ seemingly carefree life after they lose contact with
their parents: their boat capsizes in a storm and the father’s beloved
dog is lost. The timing of the parents’ return corresponds to a tragedy at
home. Their son lies in the hospital badly in need of a kidney transplant.
Test results show that the father is in fact not related to the boy by
blood. As the crisis climaxes, we leave the family for a desert island
where the dog, having survived the boat wreck, struggles for survival –
and not only his own.
STŘIH / EDITOR
Janka Vlčková
“In Family Film I play with the idea of alienation within the family unit, and I also investigate
ways of “reassembling” the family. I am interested in what happens when we remove the
figures of the king and queen from the “family chess game”: which family members become
the main actors? How are roles divided? How is responsibility transferred to others within the
family?”
Olmo Omerzu, director
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2013, zima 2013/14 /
summer 2013, winter 2013/14
PRODUCENT / PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Franci Zajc, Boštjan Ikovic –
Ars Media (SL)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 25 mil. Kč /
cca 1 042 000 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město v České republice, na
moři, malý ostrov v moři / city
in the Czech Republic, at sea,
a small island in the sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika, Středozemní
moře / Czech Republic, the
Mediterranean Sea
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ /RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCRENNING FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA / SUPPORT
Slovinské filmové centrum /
Slovenian Film Center
KONTAKT / CONTACT
Endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 358 373, e-mail : [email protected], www.endorfilm.cz
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
ROZKOš
DELIGHT
REŽIE / DIRECTOR
Jitka Rudolfová
ŽÁNR / GENRE
tragikomické melodrama /
tragic melodrama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jitka Rudolfová
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Jitka Rudolfová
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Ferdinand Mazurek
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – říjen 2012 / August –
October 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
byt, filmová střižna, kino, ulice
města, motorest / flat, film
cutting room, cinema, city
streets, roadhouse
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
STŘIH / EDITOR
Jakub Hejna
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
květen 2013 / May 2013
ZVUK / SOUND
Richard Müller
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Novotný
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarz – CINEART TV
Prague
HRAJÍ / CAST
Jana Plodková, Jaroslav Plesl
TISKOVÝ SERVIS / PRESS
SERVICEE
Helena Hejčová
email: [email protected]
Hlavním tématem filmu je posedlost. Posedlost láskou, posedlost
uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost
úspěchem, posedlost penězi a…posedlost sám sebou. Každá
posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme
racionální nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při
tom „vláčení“ – i přes všechny odřeniny a šrámy, můžeme na několik
málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE – a o co jiného
v životě vlastně jde?
Je to jako droga. To, co se zpočátku jeví jako slabé a nicotné, je
schopno se rozmnožit a přerůst v zásadní problém, který však může být
z pohledu těch, kteří nic podobného nezažili, zcela nepochopitelný
a absurdní.
„Příliš mnoho zajíců myslivcova smrt.“
Jitka Rudolfová, režisérka
The film’s main theme is obsession. An obsession with love, with art,
with originality, with copying, with success, with money and…with
oneself. Sooner or later every obsession leads us to ruin if we lose our
rational upper hand over it, if we let ourselves be dragged down by it.
But it is only when being dragged down, in spite of all the cuts and
bruises, that we find a unique DELIGHT, if only for a few short moments
– and what else is life really about?
It is kind of like a drug. What at first seems to be weak and trivial is
capable of expanding and growing into a serious problem that can
appear to be absolutely incomprehensible and absurd to those who
have never experienced anything like it.
“Too many cooks spoil the broth.”
Jitka Rudolfová, director
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil. Kč / 834 000 EUR
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
8
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
SENIOR QUINTET
SENIOR QUINTET
Zblázní-li se jeden stařec, svět se nezblázní. Ale zblázní-li se pět starců
v jednu chvíli a na tom samém místě? Ani poté se svět nezblázní, nebo
starců, kteří nemají na starost už nic víc než bláznit z toho, co se
v bláznivém světě děje, je tisíckrát víc nežli pět. A jak by řekl Ozeáš
Joska, cituje staré latiniky, „optimum est aliena frui insania“, čili nejlepší
je mít prospěch z cizího bláznovství. Příběh pěti pošetilých starců,
obyvatel vesnice s fiktivním názvem Kumburk.
When one old man goes crazy, the world won’t fall apart. But what if
there’s five old men going nuts at the same time and place? Well, the
world probably won’t fall apart either, since there are a thousand times
more old men with nothing better to do than go crazy from all of that
craziness taking place around them. And like Ozeáš Joska would say,
quoting the old Latin proverb, Optimum est aliena frui insania, or it’s
best to benefit from someone else’s madness. A story of five somewhat
foolish old men, citizens of a village with the fictional name of Kumburk.
REŽIE / DIRECTOR
Pavlína Solo Moskalyková
ŽÁNR / GENRE
kriminální komedie /
crime comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
David Jan Novotný
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
David Jan Novotný
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK),
Vladimír Novák – EMITA
INVESTMENTS CZ
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRPAHY
podzim 2012 / autumn 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
vesnice v severovýchodních
Čechách / a village in
Northeast Bohemia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
35 mil. Kč / 1,4 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM, Školská 32, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Nelly D.Jenčíková, mobile: +420 722 008 006, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Viera Hladišová, mobile: +420 723 821 954, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
šANCE
THE CHANCE
REŽIE / DIRECTOR
Jan Hřebejk
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jaroslav Dietl
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Roman Ráž
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
STŘIH / EDITOR
Vladimír Barák
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Milan Býček
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
HRAJÍ / FEATURING
Jaromír Hanzlík, Jiří Mádl
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
17,5 mil. Kč / cca 730 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
listopad – prosinec 2012 /
November – December 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
pustý ostrov v tropech /
A desert island somewhere in
the tropics…
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Thajsko, okolí Ko Lanta /
Thailand, around Ko Lanta
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2013 / September 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Ryze česká robinsoniáda s ryze českým humorem, který pobaví
i zmrazí. Dva muži, Mladý a Starý, přežijí pád letadlem a octnou se na
pustém ostrově. Zatímco je Mladý nadšený, že je po záchraně čeká
mediální pozornost a on napíše o jejich zážitcích knihu i film, Starý
propadá depresi. Oba se ale potřebují napít a najíst, postupně se učí
přežít v extrémních podmínkách a překonávat i nečekaná překvapení,
která jim komplikují soužití. Vysněná záchrana však nepřichází a role
trosečníků se začínají obracet. Starý dostává chuť do života, v Mladém
propuká beznaděj, kterou vybíjí v aroganci i agresi. Ti dva, Starý
i Mladý, rozehrají tak úžasný příběh o přežití, soužití a generačním
konfliktu různých životních zkušeností. O cestě za smyslem života
a uvolněním z civilizačních pout. O poznání, že vzájemná tolerance
a možnost mít jeden druhého je největší šancí života.
A purely Czech version of Robinson Crusoe purely Czech humour that
both entertains and chills. Two men, Young and Old, survive a plane
crash and find themselves on a desert island. Young is all fired up about
the media attention they will get after being saved and the book and the
film he will write about their experiences, while Old sinks into
depression. They both need to drink and eat and they gradually learn to
survive in extreme conditions and to overcome the unexpected
surprises that complicate their coexistence. But the rescue they dream
of isn’t forthcoming and the roles of the castaways start to reverse. Old
gets his lust for life back while Young falls into despair, letting off steam
through arrogance and aggression. Thus these two, Old and Young,
play out a wonderful story about survival, coexistence and the
generational conflicts from different life experiences. About the path to
the meaning of life and the freedom from civilisations restraints. About
the realisation that mutual tolerance and the possibility to have each
other is the greatest chance for life.
KONTAKT / CONTACT
Bio ILLUSION, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobil: +420 602 44 07 53, e-mail : [email protected], www.bioillusion.com
0
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
TRILOGIE KAKTUSáK
THE CACTUSMAN TRILOGY
Josef zdědil starý byt po praštěném dědečkovi. Sotva se nastěhuje
a začne třídit pozůstalost, začne mít pocit, že v bytě není sám.
V domnění, že má v kuchyni myš, nastraží pastičku. Místo myši do ní ale
chytí podivné stvoření – malinkého prastarého mexického dědka
Kaktusáka, obyvatele mohutného kaktusu, který Josef zdědil spolu
s bytem. Kaktusák se Josefovi začne za pastičku mstít, rozpoutá se
mezi nimi nelítostný boj. Během honičky s Josefem úplně zdemolují celý
byt, Kaktusák skončí uvězněný v lednici.
Teprve v tu chvíli Josef ze starého dědečkova 8mm filmu zjistí, že
dědeček se skřetem byli nejlepší přátelé. Kaktusáka z lednice vysvobodí
a několik týdnů ho léčí z rýmy, kterou mu vězením způsobil.
Dědek ale nakonec umírá. Josef však ještě splní jeho poslední přání …
„Dědek Kaktusák je kombinovaný film spojující hranou akci jednoho herce s animací 3D
charakteru a grafickými kolážovitými sekvencemi vzpomínek. Trilogie Dědek Kaktusák je
celovečerní projekt složený ze tří filmů, jejichž společným motivem je smrt.“
Jan Bubeníček, režisér
Josef inherited his madcap grandfather’s old flat. Just as soon as he
moves in and starts sorting out his inheritance, he starts to get the
feeling that he is not alone in the flat. He sets a trap in the kitchen,
thinking he has a mouse, but instead of a mouse he captures a strange
creature – a small ancient Mexican Cactusman, an inhabitant of
Grandfather’s humungous cactus that Joseph inherited along with the
flat. The Cactusman starts getting back at Josef for the trap and a fierce
battle breaks out between them. Josef puts up a chase and they end up
completely demolishing the entire flat and Cactusman ends up
imprisoned in the fridge. It is only then, when viewing Grandfather’s old
8mm film, that Josef discovers that Grandfather was best friends with the
little goblin. He frees Cactusman from the fridge and over the course of
several weeks he treats him for a cold that his imprisonment gave him.
The old creature ultimately dies. But Josef still has to fulfil his dying wish…
REŽIE / DIRECTOR
Jan Bubeníček
HRAJÍ / FEATURING
Jan Budař
ŽÁNR / GENRE
celovečerní animovaný film /
animated feature film
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jan Bubeníček
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Bubeníček
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Radek Loukota
STŘIH / EDITOR
Zdeněk Marek
ZVUK / SOUND
Tomáš Zůbek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Henry Boraros, Jan Bubeníček,
Jan Kurka a Katarina Hollá
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Trojan – Total
HelpArt T.H.A
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
18 mil. Kč / 750 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2011 – červen 2013 /
autumn 2011 – June 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město, příroda, byt / city,
countryside, flat
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
červen 2013 / June 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 minut
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Zuzana Mistríková a Lubica
Orechovská – PubRes (SK)
“The Old Cactusman is a combined film joining live action with one actor with the animation of
a 3D character and graphic collage sequences of memories. The Cactusman Trilogy is a feature
project comprised of three films. The motif of death is also the same for all three stories.”
Jan Bubeníček, director
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt T.H.A. – Ondřej Trojan, Michaela Syslová Kuchynková,
Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
1
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
ZEMě STRAšIDEL
LAND OF SPOOKS
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Hanych
ŽÁNR / GENRE
drama, fantasy /
drama, fantasy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Rosťa Křivánek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Rosťa Křivánek
PRODUCENT / PRODUCER
Vojtěch Frič – FRAME100R
KOPRODUCENT / CO–PRODUCER
Protos Film (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 80 mil. Kč / 3,4 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013–2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
horská lesnatá oblast – bývalá
Jugoslávie, nebo Tatry /
a wooded mountainous area –
the former Yugoslavia or the
Tatra Mountains
Celovečerní barevný film. Netradiční „road movie“ – spíše „walk movie“.
Příběh muže, který se z Prahy vydává do země, kde nedávno skončila
vleklá válka. V opuštěné pohorské vesnici najde jedenáctiletou dívku
a vypraví se s ní hledat jejího dědečka. Procházejí liduprázdnou, válkou
poznamenanou krajinou, které, podle dívky, vládnou strašidla. Dvojice
musí skutečně čelit neobyčejným překážkám, podivným přírodním
úkazům. Strašidla jsou totiž ve skutečnosti živly obdařené vůlí hájit své
teritorium.
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
bývalá Jugoslávie nebo Tatry /
the former Yugoslavia or the
Tatra Mountains
A colour feature film. An unconventional “road movie” or “walk movie”
to be more precise. The story of a man who sets out to a land where
a protracted war recently ended. In a desolate mountain village he finds
an eleven-year-old girl and helps her search for her grandfather. They
browse the lonesome land destroyed by the war. According to the girl
this land is full of ghosts and strange creatures. The couple really does
have to face many extraordinary obstructions and strange natural
phenomena. The ghosts are in fact elements endowed by the will to
defend their territory.
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.zemestrasidel.cz
KONTAKT / CONTACT
FRAME100R, Vojtěch Frič, Vlkova 17, 130 00 Prague 3, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.frame100r.com
2
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
ZEMě úTOČí!
EARTH ATTACKS!
Film Země útočí! využívá milostného příběhu dvou mladých lidí
z různých světů, aby metaforicky zobrazil naši xenofobní společnost.
Příběh pojednává o vztahu menšiny a většiny v současném světě.
Navzdory tomu, že náš snímek využívá prostředky různých žánrů
a vypráví o mimozemšťanech, nelze ho označit jako sci-fi. Jde
o dramatické podobenství o xenofobii jako takové. Toto téma bylo
zpracované ve filmech již několikrát, až se z něj stalo klišé. My se
snažíme k této problematice přistoupit jinak, hravě a netradičně. Film je
společným projektem mladých tvůrců z Česka, Slovenska a Estonska.
The film Earth Attacks! uses the love story of two young people from
various worlds in order to metaphorically depict our xenophobic society.
The story is about the relationship of a majority and a minority in today’s
world. In spite of the fact that our film uses the devices of various
genres and deals with extraterrestrials, it cannot be called science
fiction. It is a dramatic parable of xenophobia in and of itself. This theme
has already been worked to death in films, becoming a cliché. We are
trying to approach this issue differently, playfully and untraditionally.
The film is a joint project of young artists from the Czech Republic,
Slovakia and Estonia.
REŽIE / DIRECTOR
Andrew Bond
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Andrew Bond
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Andrew Bond
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Tomáš Jelínek
PRODUCENT / PRODUCER
Peter Badač, Pavla Kubečková
– Nutprodukce
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Piret Tibbo-Hudgins – Allfilm
(ES)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
14, 7 mil. Kč / 600 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPAL PHOTOGRAPHY
jaro 2012 / spring 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Estonsko – město, venkov /
Estonia – town, countryside
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Estonsko – Tallinn, Narva /
Estonia – Tallin, Narva
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Mannheim Meetings 2009
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálny fond /
Slovak Audiovisual Fund
Estonian Film Foundation
KONTAKT / CONTACT
nutprodukce, Peter Badač, Umělecká 7, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 776 451 425, e-mail : [email protected], www.nutprodukce.cz
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
ZERO
ZERO
REŽIE / DIRECTOR
Gyula Nemes
ŽÁNR / GENRE
drama, roadmovie,
paradokument / drama,
roadmovie, paradocumentary
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Maďarsko, Česká republika,
Německo, Mali / Hungary,
Czech Republic, Germany, Mali
DEBUT / DEBUT
ne / no
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
NÁMĚT / STORY
Gyula Nemes, Tamás Beregi
STOPÁŽ /RUNNING TIME
90 min
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Gyula Nemes, Tamás Beregi
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCRENNING FORMAT
35 mm, DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Gábor Dettre – Playtime (HU)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Eike Goreczka – 42Film (DE),
Jiří Konečný – endrofilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 45 mil. Kč / 1 875 000 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2013 / spring 2013
ZERO je film o globalizaci, který s nadsázkou a stylizací vypráví
provokativní příběh o muži bojujícím všemi prostředky za záchranu včel.
Druhý celovečerní hraný film scénáristy a režiséra Gyuly Nemese, jehož
hraný debut „Moje jediné“ soutěžil na festivalu v Benátkách a jehož film
„Ztracený svět“ obdržel cenu pro nejlepší dokument na festivalu
v Karlových Varech.
This is the second feature film of screenwriter and director Gyula
Nemes, whose feature debut My One and Onlies competed in the
festival in Venice and whose film Lost World received the award for the
best documentary at the festival in Karlovy Vary.
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO- PRODUCTION MARKET
Connecting Cottbus
Coproduction Village Les Arcs
PODPORA / SUPPORT
Maďarský národní fond /
Hungarian National Film Fund
Mitteldeutsche
Medienförderung
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
mnoho různých míst v Evropě,
poušť v Africe / various
locations in Europe, the desert
in Africa
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 358 373, e-mail : [email protected], www.endorfilm.cz
FILM IN
DEVELOPMENT
FILM
VE VýVOjI
1
ZTRACENI V MNICHOVě
LOST IN MUNICH
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu
Daladierovi, se na pozvání Francouzského kulturního institutu ocitne
v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po
Daladierovi dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení.
Papouška za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na
základě sirových kontroverzních citací Daladiera, tak trochu nechtěně
rozpoutává mezinárodní politický skandál. Francouzská strana přistoupí
k radikálnímu řešení nepříjemné situace a rozhodne se spáchat atentát
na vlastního národního hrdinu. Ale to je jen polovina příběhu... Kromě
výše popsané hrané části obsahuje film také fiktivní film o filmu –
padesátiminutový hraný dokument ze zákulisí natáčení. Na pozadí
natáčení koprodukčního celovečerního filmu ukazujeme české povahové
rysy, stereotypy a mýty o národní povaze a historii. České historické
trauma se mísí s traumatem nedokončeného filmu a s osobními
ambicemi a dramaty tvůrců.
Sir “P”, a ninety-year old grey parrot that once belonged to Edouard
Daladier, finds itself invited to the French Institute in Prague as a living
relic of history, specifically the Munich Pact, which Daladier signed on
behalf of France. To this day, Sir “P” can repeat some of Daladier’s
important sentences. A press conference is organized to promote the
parrot’s visit. Consequently, in dramatic fashion, Czech journalist Pavel
abducts the parrot, setting off an unwanted international scandal, mainly
because of the bird’s habit of making controversial quotes attributable to
his late master. The French authorities managing the crisis decide upon
a radical solution: assassinate the national treasure. But that’s only half
the story… The film is the torso of an unfinished feature with serious
cinematic intentions. What follows is a 50-minute Making Of
documentary, which, on the surface, gives a behind-the-scenes look into
an international co-production, while all the while continuing to explore
the emotional territory and political/historical themes established in the
ill-fated feature.
REŽIE / DIRECTOR
Petr Zelenka
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
51 mil. Kč / 2 125 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
komedie, drama /
comedy, drama
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, české pohraničí /
Prague, the Czech borderlands
DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Zelenka
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Zelenka
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Saša Šurkala
ZVUK / SOUND
Michal Holubec
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Čechák a David Ondříček
– Lucky Man Films
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2013 / summer 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO – PRODUCTION MARKET
Connecting Cottbus 2011
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize; Ostlicht
filmproduktion (DE)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
KONTAKT / CONTACT
Lucky Man Films, Pavel Čechák, Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 603 173 974, e-mail : [email protected], www.luckymanfilms.com
1
FILM
VE VýVOjI
FILM IN
DEVELOPMENT
ŽIVOT K SEŽRáNí
LIVING LARGE
REŽIE / DIRECTOR
Kristína Dufková
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Studio Anima
ŽÁNR / GENRE
animovaná komedie /
animated comedy
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil. Kč /
cca 834 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013
NÁMĚT / STORY
Mikael Ollivier
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Barbora Dřevíkovská
STŘIH / EDITOR
Michal Lánský
ZVUK / SOUND
Viktor Ekert
HUDBA / MUSIC
Jiří Burian
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Kristína Dufková
PRODUCENT / PRODUCER
Veronika Sabová – Lucky Man
films
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a Francie / Prague and
France
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
leden 2015 / January 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV
Hlavním hrdinou komedie Život k sežrání je dospívající Benjamin, jehož
láskou je jídlo a snem otevřít si v babiččině domě na bretaňském
pobřeží restauraci, kde by hýčkal své hosty. Ačkoli je Ben na první
pohled slušně "při těle", je natolik bystrý a důvtipný, aby životem zatím
procházel bez větších obtíží. Jenže bezstarostnou jízdu pozdního dětství
ukončí dvě zásadní události – dopis od doktorky, který rozpoutá hon na
Benovu nadváhu a spolužačka Anna, která prišla po prázdninách do
školy s ňadry! Ben se poprvé zamiluje a to se vším všudy, co k tomu
patří. Aby získal náklonnost Anny, musí zhubnout a tím se roztáčí
kolotoč šílených eskapád s dietami, cvičením a všemožnými obskurními
metodami k dosažení perfektní figury. Paradoxně k získání sebevědomí
a tím pádem i Annina srdce mu pomůže jeho domnělý nepřítel. I když
vše dopadne nakonec úplně jinak.
The main character of the comedy “Living Large” is the teenaged
Benjamin. He loves food and his dream is to open a restaurant in his
grandmother’s house on the coast of Brittany, where he would pamper
his guests. Although Ben is quiet obese at first glance, he is bright and
subtle enough to walk through life without difficulties. But his carefree
late childhood ends with two major events – a letter from the doctor
calling for an end to Ben’s obesity and Ben's schoolmate Anna who
came to school after the holidays with breasts!!! Ben falls in love for the
first time and with everything that comes with it. In order to gain Anna's
affection he has to lose some weight. That spins a carousel of madcap
escapades with diets, exercising and all sorts of obscure methods to
achieve a perfect body.
Ironically, Ben’s supposed enemy is the one who helps him to obtain his
self-esteem as well as win Anna’s heart. But everything ends up
completely different in the end.
KONTAKT / CONTACT
Lucky Man Films, Pavel Čechák, Masarykovo nábřeží 10, 120 00 Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 224 999 841, e-mail: [email protected], www.luckymanfilms.com
FILMOVÁ NADACE RWE & BARRANDOV STUDIO
HLEDÁ
ZAJÍMAVÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ PROJEKTY
PŘIHLASTE SVŮJ PŮVODNÍ NÁMĚT NEBO SCÉNÁŘ
A ZÍSKEJTE FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
Uzávěrka žádostí kategorie celovečerní hraný film
je vždy 31. března a 30. září.
Šanci poslat své dílo v kategorii televizní dramatická
tvorba máte vždy do 30. září.
Detailní informace: www.filmovanadace.cz
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio
tel.: 267 072 012, email: [email protected]
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
FILMY
VE VýRObě
8
FILMS IN
PRODUCTION
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
COLETTE
COLETTE
REŽIE / DIRECTOR
Milan Cieslar
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
48 mil. Kč / 2 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
historické drama /
historical drama
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Bratislava, Budapešť /
Bratislava, Budapest
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Arnošt Lustig
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Milan Cieslar, Arnošt Lustig
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
KDE PŘÍBĚH FILMU ODEHRÁVÁ /
WHERE THE FILM IS SET
Osvětim Polsko / Auschwitz,
Poland
Vili Feld potkává na rampě Osvětimi krásnou belgickou židovskou dívku
Colette a rozhodne se, že právě spolu s ní uteče z pekla vyhlazovacího
tábora. Napínavé drama útěku a lásky na motivy knihy Arnošta Lustiga.
A Czech Jew meets Colette, a beautiful Jewish girl from Ghent, on the
railway platform in Auschwitz. The couple plans to escape from the hell
that is the Nazi death camp. A breathtaking, dramatic love-story based
on the novel written by Arnošt Lustig.
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2012 / August –
September 2012
HUDBA / MUSIC
Elia Cmiral
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
zima 2013 / winter 2013
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Václav Novák
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
HRAJÍ / FEATURING
Clemence Thioly, Vojtěch
Kotek, Ondřej Vetchý
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Milan Cieslar – Happy
Celluloid, Česká Televize
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Wanda Adamik Hrycová –
Wandal production (SK), Steve
Bowden – Vitanovafilms (UK),
Jozsef Berger – Mythbergfilm
(HU)
KONTAKT / CONTACT
Wandal production, Wanda Hrycová, Mikulášska 1/a, 811 01 Bratislava, Slovakia
mob.: +421 904 700 006, e-mail: [email protected]
0
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
ČTYŘLíSTEK VE
SLUŽbáCH KRáLE
LUCKY FOUR
SERVING THE KING
Nejoblíbenější české komiksové postavičky poprvé jako filmové hvězdy!
Král Rudolf a jeho království v ohrožení, kámen mudrců v rukou zrádného
mága Kellyeho a démon Zimozel připravuje ledovou zkázu zeměkoule.
S tím vším si musí poradit Fifi, Myšpulín, Bobík a Pinďa ve velkém
filmovém dobrodružném příběhu, v němž jim půjde doslova o život.
Příběh plný napětí, nebezpečí, ale i legrace a humoru, jak jsme
u Čtyřlístku zvyklí.
„Čtyřlístek vychází už 40 let, ale vlastního animovaného filmu se dočkal až nyní. Je to pro
mne velký závazek a doufám, že se očekávání příznivců tohoto legendárního komixu naplní.
Primárně je film určen hlavně dětem, ale ve filmu je celá řada vtipů a komických situací,
které ocení i dospělí diváci tím víc, že na Čtyřlístku vyrůstalo několik generací čtenářů a mají
k němu nostalgický vztah.“
Michal Žabka, režisér
The most famous characters from the Czech comics starring in their first
film! King Rudolf and his kingdom are in danger, the philosopher’s stone
is in the hands of the treacherous magician Kelly and the demon Zimozel
is preparing an icy destruction for the whole world. Fifi, Myšpulín,
Bobík and Pinďa face all this and more in this larger-than-life cinematic
adventure in which their lives are on the line. A story full of excitement
and danger as well as fun and humour, just like we are used to from the
Lucky Four.
“The Lucky Four comics have been published for 40 years now but they have never had their
own animated film until now. It is quite a huge undertaking for me and I hope that I will meet
the expectations of the fans of these legendary comics. The film is primarily meant for
children, though there are a multitude of jokes and humorous situations in the film that will
appeal to adults, especially considering that several generations of readers grew up with the
Lucky Four and have a nostalgic relationship to them.”
Michal Žabka, director
REŽIE / DIRECTOR
Michal Žabka
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
24 mil. Kč / 1 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
kreslený film pro malé i velké
diváky / animated film for
young and old
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011 – 2012
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Josef a Hana Lamkovi
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Josef a Hana Lamkovi
STŘIH / EDITOR
Luděk Hudec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brzobohatý
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jaroslav Němeček
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer – Bio
Illusion
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Aleš Tříska – CinemArt
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
městečko Třeskoprsky
a Pražský hrad / the town of
Smashcrashton and Prague
Castle
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
prosinec 2012 / December 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.ctyrlistek-film.cz
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 44 07 53, e-mail: [email protected], ww.bioillusion.cz
1
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
DETEKTIV DOWN
THE DOWNS DETECTIVE
REŽIE / DIRECTOR
Bard Breien
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Bard Breien
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Bard Breien, Eske Troelstrup
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Gaute Gunnari
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2012 / August –
September 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Oslo / Oslo
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
PRODUCENT / PRODUCER
Asle Vatn – Friland productions
(NO)
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Pavel Berčík, Ondřej Zima –
Evolution Films; Nimbus (DK)
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
HRAJÍ / FEATURING
Kjersti Holmen, Sven Nordin,
Iben Hjelje
PODPORA / SUPPORT
Norský filmový institut /
Norwegian Film Institute
Dánský filmový institut /
Danish Film Institute
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
Robert Bogerud chce být soukromým detektivem, což ale není tak
jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom. Všichni jeho
potenciální zákazníci tak zmizí v okamžiku, kdy Robert sundá svůj
detektivní klobouk. Nakonec se mu však podaří sehnat první případ:
bruslařská legenda Olav Starr zmizel a jeho manželka a jejich dvě
dospělé děti potřebují detektiva. Robert konečně dostává šanci
zapůsobit na svého otce, policistu, který nikdy nebyl schopen přijmout
svého syna i s jeho odlištnostmi. Robert však netuší, že je najat jen
proto, aby se uklidnila Olavova stará a senilní matka, která by jinak
zavolala policii.
Robert Bogerud wants to be a private investigator, but it’s not that easy
when you have Down syndrome. All his potential customers evaporate
as soon as Robert tips his detective’s hat. He finally manages to secure
an assignment: The skating legend Olav Starr has disappeared and his
wife and two adult offspring need an investigator. Robert finally has the
chance to impress his father, a police officer who’s never been able to
accept his son’s challenges. What Robert doesn’t know is that he’s only
been hired to placate Olav’s old, senile mother, who otherwise would
have called the police.
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
65 mil. Kč / cca 2,7 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, email: [email protected], www.evolutionfilms.cz
2
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
HMYZ
INSECTS
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na
stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru,
papundeklová motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky
brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér,
Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka.
Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „Během
zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér
– Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající
Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří
převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou
podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to vše se
odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé
jako hmyz.“
„Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak
jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se
nemělo zapomínat na poselství Kafkovy Proměny.“
Jan Švankmajer, režisér
A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on tables.
On a coat-stand hang various insect costumes: a crêpe-paper skirt,
cardboard butterfly-wings, and gleaming black and iridescent
beetleshells.The six amateur thespians at the table are: the Director,
Rose, William, mr. Forrest, Nettle, miss Jilly. Tramp is at home, laid up
with sciatica. Mrs Dung-Beetle and Mayfly have not yet turned up.
During the rehearsal the amateur actors’ own stories interweave with
those of the Čapek brothers’ characters. The Director/Cricket bullies
William, his wife’s lover, literally to death. Nettle, in the role of Parasite,
devours Miss Jilly the Larva. Mr Forrest is so convincing as the DungBeetle that he actually morphs into an insect. As the rehearsal
progresses characters are born and die without regard to time. All this
happens against the background of the Čapek brothers’ drama, in
which insects behave like humans and humans like insects.
“The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only extends this misanthropy, as
man is more like an insect and this civilization is more like an anthill. One should also
remember the message blind Kafka's "The Metamorphosis”.
Jan Švankmajer, director
REŽIE / DIRECTOR
Jan Švankmajer
ŽÁNR / GENRE
černá komedie / black comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Švankmajer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Švankmajer
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRPAHY
Juraj Galvánek, Jan Růžička
STŘIH / EDITOR
Marie Zemanová
ZVUK / SOUND
Ivo Špalj
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Švankmajer, Veronika
Hrubá
PRODUCENT / PRODUCER
Jaromír Kallista – ATHANOR
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Juraj Galvánek – C-GA FILM
(SK), Bady Minks – AMOUR
FOU Filmproduktion (AT)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 47,7 mil. Kč / cca 1,9 mil.
EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHYÍ
leden 2013 – leden 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město Slaný, hospoda, ulice,
Slovensko – rozkvetlá louka,
senoseč / city Slaný, pub,
street Slovakia – meadow
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Slaný, střední Slovensko /
Slaný – Czech Republic,
Slovakia
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINIPLE PHOTOGRPAHY
leden – březen 2015 / January
– March 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Pavla Kallistová – ATHANOR ,
e-mail: [email protected]
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Cinemart
KONTAKT / CONTACT
ATHANOR, Jaromír Kallista, U Páté baterie 21/1034, 162 00 Prague 6, Czech Republic,
mobile: +420 602 270 836, +420 603 499 828, +420 233 322 905, e-mail: [email protected], www.athanor.cz
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
já, OLGA HEPNAROVá
I, OLGA HEPNAR
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Roman Cílek
DRAMATURGIE / SCREENPLAY
SUPERVISION
Rudolf Adler, Tomáš Hudec
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Kazda, Tomáš Weinreb
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
ZVUK / SOUND
Richard Müller
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY
Praha, Polsko – Wroclaw –
ulice města, ubytovna, les,
hory, zahrádkářské kolonie,
průmyslové komplexy, dětská
psychiatrická léčebna, soudní
síň, vězení, restaurace,
panelové sídliště, kino /
Prague, Poland – Wroclaw –
the city’s streets, dormitory,
forest, mountains, allotment
gardens, industrial complexes,
children’s psychiatric hospital,
courtroom, prison, restaurant,
panel housing, cinema
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
121 min
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Alexandr Kozák
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
PRODUKCE /PRODUCTION
Tomáš Winreb, Petr Kazda –
Black Balance
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Radek Auer – Pragency PR
[email protected]
KOPRODUKCE / CO-PRODUCTION
ACE Prague, Barrandov
Studios, MEDIA Brigade (PL),
i/o post, FAMU
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.jaolgahepnarova.cz,
HRAJÍ / ACTORS
Martin Pechlát, Klára
Melišková, Marika Šoposká,
Zuzana Stavná, Berenika
Kohoutová,
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2012 – léto 2013/
autumn 2012 – summer 2013
Příběh Olgy Hepnarové je příběhem osamělého člověka vymezujícího se
proti většinové společnosti. Nemá však vítěze ani poraženého. Nikdo
by neměl brát právo člověku na samotu, záleží však na tom, jestli je
člověk k samotě puzen ze své přirozenosti, nebo je k samotě společností
donucen. Otázkou zůstává, byla-li Olga Hepnarová existenciálně
k samotě puzena a tuto cestu nezvládla, nebo k ní byla vnějšími
okolnostmi donucena. Společnost, která produkuje množství
osamocených lidí, je nemocná. A to i v současné perspektivě.
S pocitem izolace a samoty souvisí i skutečnost, že Olga Hepnarová, od
určitého bodu v příběhu, kdy už nedokáže necitelnost okolí vydržet, se
nadobro uzavře sama v sobě. Svět se pro ní stane abstraktem, necitelnou
hmotou, matérií, s kterou může libovolně a stejně necitelně nakládat.
„Film je o hledání příčin tragédie (8 mrtvých na tramvajové zastávce, těžce zranění, jedna
poprava a živé trauma), kterým jsme na jedné straně schopni zabránit (empatičtější
psychiatrická věda, benevolence k sexuálním minoritám, citová provázanost dětí s rodiči atd.)
a těch, které schopni změnit nejsme (integrální součástí člověka je i zlo).“
Tomáš Weinreb a Petr Kazda, režiséři
Olga Hepnar’s story is that of a lonely person defining herself in
opposition to the majority, a story in which no one wins and no one is
defeated. Nobody should take away one’s right to isolation, but there is
a big difference between one choosing isolation and being forced into it
by society. There is still no answer to the question whether Olga Hepnar
was attracted to loneliness on her own and simply failed, or if she was
thrust into it by her emotionless and adverse surroundings. A society
which treats individuals, and itself, unjustly is sick and creates sick
people. It alienates individuals, which makes this film relevant even
today. After a certain point in the story, when she can no longer put up
with the lack of empathy around her, Olga Hepnar shuts out the outside
world for good, turning to isolation and loneliness. The world thus
becomes an abstract, unemotional mass to Hepnar, with which she
handles in the same abstract, unemotional manner.
“The movie is about searching for the cause of a tragedy (8 dead at a tram stop, many critically
injured, one execution and a live trauma), which we are on the one hand capable of preventing
(empathetic psychiatry, tolerance for sexual minorities, parent-child emotional bonds, etc) and
those who we can not chance (evil is also an integral part of the human psyche).”
Tomáš Weinreb a Petr Kazda, directors
KONTAKT / CONTACT
Black Balance production, Lesnická 3, 150 00 Prague 5, Czech Republic
tel: +420 773 573 929, e-mail: [email protected]
Tomáš Weinreb, mobile:+420 773 573 929, e-mail: [email protected]
Petr Kazda, mobile:+420 776 770 316, e-mail: [email protected]
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
KOVáŘ Z PODLESí
THE bLACKSMITH FROM
WOODHAM
Lehce strašidelná, veselá a původní pohádka. Hraný film kombinovaný
s animací loutek, dokreslováním a s 3D triky. Podlesí je malá vesnička,
do které se před lety přihnala válka s Turkem. Dobré lesní víly byly,
v dobré víře, požádány o pomoc, která ovšem spočívala ve vykonání zla
někomu… což se, už z principu, vymstilo a vesnici to nepřineslo štěstí,
ale naopak kletbu… a to je potřeba napravit. Tématem pohádky je boj
dobra se zlem – i když tentokrát je toto téma nahlíženo z netradičního
úhlu pohledu. Jde o zlo způsobené v dobré víře konáním působením
kladných hrdinů. Myšlenkou pak je, že s takovým zlem nelze bojovat
hrubou silou (jak dnes bývá dětem pohříchu často servírováno), ale
naopak - rozumem, srdcem a odvahou… Nad takovým zlem lze zvítězit
nejlépe tak, že jej obrátíme na stranu dobra.
„Technologické zpracování filmu je v našich podmínkách originální a výjimečné, jde
kombinace herců a klasických loutek a 3D animace, při zachování jednotné a velmi
specifické výtvarné koncepce filmu. Děj pohádky se odehrává před více než třemi staletími,
ale je velmi současný, nabitý nápady a vtipy, které budou bavit nejen děti, ale i jejich rodiče.“
Pavel Göbl, režisér
A slightly spooky, cheerful and original fairytale. A feature film combined
with puppet animation, complemented with drawings and 3D effects.
Woodham is a small village where a war with a Turk raged some years
ago. The good-hearted wood nymphs were asked for assistance, in
good faith, but unfortunately this consisted in evil being done on
someone else, which backfired and brought misfortune on the village …
And now its time to redress this situation. The theme of the fairytale is
the battle between good and evil – although this time in a different
guise. This is evil caused in good faith by the actions of good heroes.
The central idea to be conveyed is that this type of evil cannot be
defeated by brute force but, on the contrary, with intellect, heart and
courage, and also by admitting your negative traits to yourself and to
the people around you. The best way to combat evil is to turn it to good.
“The technological treatment of the film is, in our conditions, original and exceptional, being
a combination of actors and classic puppets and 3D animation, while preserving the film’s
unified and very specific artistic conception. The fairy tale’s plot takes place more than three
centuries ago, but it is very contemporary, chock full of ideas and jokes that won’t only
amuse children, but their parents, too.”
Pavel Göbl, director
KONTAKT / CONTACT
Next Production s.r.o., Kateřina Špůrová, Mirošovická 79/3A, 100 00 Praha 10, Czech Republic
mobile: +420 602 411 237, e-mail: [email protected], www.nextproduction.cz
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Göbl
ŽÁNR / GENRE
rodinný pohádkový příběh /
family fairy tale
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Pavel Göbl
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Göbl
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Richard Špůr
STŘIH / EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK / SOUND
Michal Holubec
HUDBA /MUSIC
Ian Anderson, Antonín Veselka
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
F.A.Skála, Ivana Brádková
PRODUCENT / PRODUCER
Kateřina Špůrová – Next
Production
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, Universal
Production Partners,
Incognito/RTVS (SK)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontofilm
HRAJÍ / FEATURING
Boleslav Polívka, Josef Somr,
Milan Markovič, Ivana
Chýlková, Szidi Tobias, Iveta
Dušková, Ivana Uhlířová,
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
36 mil. Kč / 1,5 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen 2012 – leden 2013 /
May 2012 – June 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
January 28, 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
vesnice Podlesí – Rožnov pod
Radhoštěm, lesy - Benešovsko,
Českolipsko, Průhonice
a jeskyně – Velenice u České
Lípy / The village of Podlesí –
Rožnov pod Radhoštěm, forests
of the Benešov and Česká Lípa
regions, Průhonice and
caves – Velenice u České Lípy
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Rožnov pod Radhoštěm,
Velenice u České Lípy, Penčice
u Jevan, Vidlákova Lhota,
Chlístov-Racek.
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.kovarzpodlesi.cz
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
KOZí PŘíběH SE SýREM
GOAT STORY WITH CHEESE
REŽIE / DIRECTOR
Jan Tománek
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
ŽÁNR / GENRE
3D animovaný celovečerní –
rodinný / 3D animated family
feature film
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
40 mil. Kč / cca 1,7 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Tománek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Růžička, Jan Tománek
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Jan Tománek
STŘIH / EDITOR
Jan Tománek, Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Martin Ženíšek, Michal
Deliopulos
HUDBA / SOUND
David Solař
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2009 – podzim 2012 /
summer 2009 – autumn 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
THEATRICAL RELEASE
podzim 2012 / autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Děj filmu se
přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království
a kromě starých známých postav se mohou diváci těšit na trio Dlouhý,
Široký a Bystrozraký na řadu pohádkových bytostí a nové hlavní hrdiny –
děti Kuby a Máci – Honzíka a Zuzanku, kteří spolu s Kozou procházejí
celým příběhem.
A sequel to Goat story – the most successful Czech animated movie.
Goat is helping young Zuzanka and Honzik search for their parents,
who the devil has apparently kidnapped to punish them for producing
devilishly good goat cheese. However, the children find their parents not
in hell, but at the Castle, where they must make cheese for Kobyl, the
King’s advisor. Kobyl gained the King’s good graces thanks to cheese.
Following a dangerous and cheesy adventure, Kobyl ends up in hell
and the family members are reunited.
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP 2D a 3D, 3D
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Lukáš Vedral – Pragency
e-mail:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.kozipribeh.cz
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Tománek
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Tománek – Art And
Animation studio
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Bontonfilm, Česká televize
KONTAKT / CONTACT
Jan Tománek – Art And Animation studio, Jan Tománek, Školská 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 880 175, e-mail: [email protected], www.aaa-studio.cz
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
KRáSNÉ
KRáSNÉ
Michal a Adam, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do
svého rodného města. Michalova máma je mrtvá několik let, Michalův
otec zemře v den jejich příjezdu. Jediné, co zůstává, je pocit, že se
stalo něco špatného, smutek a vztek, nemožnost dozvědět se pravdu.
Otcova nová žena svým chováním matná podezření jen potvrzuje.
A nebo je to tak, že oba chtějí vidět, že je potvrzuje. Rozhodně mezi
nimi vznikne náhlý nápad přijít celé věci na kloub. Dál už se jen roztáčí
spirála nezastavitelné katastrofy. Vše je jinak, než bývá ve filmu. Život
není nikdy černobílý. A černobílé věci se neřeší snadno….
Přes to všechno výše napsané by film měl mít nádech jakési černé krimi
komedie. Někdy víc černé, než komedie, ale situace by měly být
absurdní svou skutečností. Kde a jak například najít na malém městě
nájemného vraha…?
Michal and Adam are childhood friends coming back to their hometown
after 20 years.
Michal’s mother has been dead for several years and Michal’s father
dies on the day they return. The only thing that’s left is the feeling that
something bad has happened, the anger, the sadness without knowing
the truth. Father’s new wife (now a widow) behaves suspiciously, which
encourages Michal and Adam to try to find out more. They decide to get
to the bottom of the mystery. The wheels of unstoppable disaster are
turning faster and faster. Life is never black and white. And grey things
are hard to solve…
Despite the synopsis the movie should be a dark crime/comedy.
Sometimes it is more dark than funny but with a lot of absurd situations.
For example where and how can one hire a hitman in a small town in the
Czech Republic…?
REŽIE / DIRECTOR
Ondřej Sokol
ŽÁNR / GENRE
Černá krimi komedie /
black crime comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Sokol, Martin Finger,
Petr Vydra
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ondřej Sokol, Martin Finger,
Petr Vydra
PRODUCENT / PRODUCER
Daniel Strejc – Lovecraft,
Vojtěch Frič – FRAME100R
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 30 mil. Kč /
cca 1,25 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město, jezero / town, sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Šumperk a okolí / Šumperk and
environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.krasne.cz
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
KONTAKT / CONTACT
Lovecraft, Daniel Strejc, Revoluční 478, 334 01 Přeštice, Czech Republic
mobile: +420 777 821 748, e-mail: [email protected], www.love-craft.cz
FRAME100R, Vojtěch Frič, Vlkova 17, 130 00 Prague 3, Czech Repubilic
e-mail: [email protected], www.frame100r.com
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
KRUANOVA DObRODRUŽSTVí
KRUAN’S ADVENTURES
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný film pro celou
rodinu / adventure movie
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Vlastislav Toman
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Michael Coldewey – Trixter
(DE), Ondřej Beránek – Punk
Film
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
145 mil. Kč / cca 6 042 000
EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
David Šenk
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
David Ployhar
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRPAHY
2013
STŘIH / EDITOR
Vladimír Žán
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2014
ZVUK / SOUND
Daniel Němec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
Filmová adaptace legendárního českého komiksu. Příběhy z časopisu
ABC Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství,
Kruanova cesta, Kruan a bohyně a Kruan a pozemšťané ožijí
v celovečerním filmu, který vznikne spolu s 26 dílným TV seriálem.
Film adaption of a legendary Czech comics. Stories from the ABC
magazine listed below will become a feature film, which will be
produced together with 26 television episodes: Events of the Little God,
The Arrival of the Gods, Kruan’s Adventures, Kruan‘s Journey, Kruan
and the Goddess and Kruan and the Earthmen.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Salamander Syndicate
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
8
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
LICHOŽROUTI
ODDSOCKEATERS
Lichožrouti - tvorové, kteří nám berou ponožky a mohou za to, že lidstvu
z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá, jsou tu hlavními hrdiny. Na
ploše gangsterského příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů,
střetu generací, morálek, je vykreslen svět tolik podobný lidskému, ovšem
nenásilně. Osudy lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského
a opuštěného člověka – Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého
lichožrouta Hihlíka. Ten je ve filmu záhy „dahlovsky“ postaven do role sirotka
a outsidera. Malý hrdina čerpá sílu z pevného vztahu, který měl se svým
ušlechtilým lichožroutím dědečkem, který jej vychoval. Své ideály a zásady
neopouští. A to i přesto, že jej zavedou často do prekérních situací. Pokud je
s těžkým srdcem vědomě poruší, pak pouze proto, že věří, že vyčerpal
všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině.
„Jako autorka chci zachovat výtvarný záměr – odlišit se autentickou kresbou od běžné
produkce využívající 3D technologie a všechny vymodelované objekty pokryté vyrobenými
texturami nakonec ručně pokreslit. Vyhneme se tím určité umělosti, kterou s sebou tato
technologie nese a objekty, zejména však figury, dostanou nádech autentičnosti.““
Galina Miklínová, režisérka
Oddsockeaters, creatures that take our socks and are responsible for
humanity having only odd socks where once there were pairs, are the
main protagonists. A world very similar to our own human world is painted
onto a gangster tale of two enemy oddsockeater gangs, the conflict of
generations, of moralities, though in the gentle and humorous style. The
fates of the oddsockeaters, and their greatest opponent, an odd and
forsaken Professor, a human, are joined by the tale of the main hero, the
small oddsockeater Hihlík. He is suddenly thrust into the role of an orphan
and outsider, Dahl-style. Our small hero draws strength from the strong
relationship that he had with his kind-hearted oddsockeater grandfather
who raised him. He holds onto his ideals and principles, even though they
often get him into precarious situations. When he does breach them, with
a heavy heart, he does so only because he believes that he has
exhausted all the possibilities to get to his desired goal – his family.
“As the author I wanted to keep the artistic intention – to use the authentic illustrations to differ
from the usual 3D technology production and to ultimately draw, by hand, all the modelled
objects covered in manufactured textures. By doing so we avoid a kind of artificiality that this
technology results in and the objects, and especially the figures, receive a breath of authenticity. “
Galina Miklínová, director
REŽIE / DIRECTOR
Galina Miklínová
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR / GENRE
dětský rodinný kreslený
animovaný film / children’s
animated film
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
50 mil. Kč / cca 208 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Pavel Šrut, Galina Miklínová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Šrut, Galina Miklínová
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH / EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
velké město podobné Praze /
a city similar to Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto 2015 / summer 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
SCREENNING FORMAT
35 mm
HUDBA / MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Galina Miklínová
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Trojan – Total HelpArt
T.H.A
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt - T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
MALá Z RYbáRNY
LITTLE FROM THE FISHSHOP
REŽIE / DIRECTOR
Jan Balej
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
ŽÁNR / GENRE
loutkový film s digitálními triky
/ puppet film with digital tricks
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
42 mil. Kč / 1,7 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2012 – prosinec 2013 /
January 2012 – December 2013
NÁMĚT / STORY
Ivan Arsenjev, Jan Balej
volně na motivy pohádky
H.Ch.Andersena „Malá mořská
víla“ / based on H.Ch.
Andresen “Little Charmaid”
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2013 / December 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Arsenjev, Jan Balej
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Patrícia Ortíz Martinez
STŘIH / EDITOR
Magda Sandersová
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Balej
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly D. Jenčíková –
MIRACLE FILM
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Radek Auer – PR Agency
email: [email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.malazrybarnyfilm.cz
Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví
hlas moře příběh rybího krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní
opustil král se svou matkou a třemi dcerami – Malou, Prostřední
a Nejstarší – vydrancované vody a odešel žít mezi lidi. V potemnělé
rybárně uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců žijí teď těžký život
plný práce a osamění. Jednoho dne vstoupí do jejich obchodu
sebevědomý, pohledný, ale poněkud neurvalý mladý muž s – H. H. Malá
je mužem i dunivou hudbou, která ho provází, naprosto okouzlena.
Zde začíná příběh velké lásky Malé z rybárny. Adaptace pohádky
„Malá mořská víla“ jednoho z největších světových pohádkářů
H. Ch. Andersena nabízí krásný a silný příběh bohatý na atmosféry,
výrazné a jedinečné charaktery, plný výtvarných inspirací. Autoři
scénáře posunuli příběh blíže k dospělému divákovi a do reálií
současného světa.
Deep under the sea, accompanied by an orchestra of fish, the voice of
the ocean is telling a story about a fish king and his daughter Little.
With his mother and his three daughters, Little, Middle and Eldest, they
abandoned the ravaged waters and, like many others before them, went
to live among the humans. They now live a tough life full of work and
loneliness in a darkened fish shop in the middle of a port district full of
immigrants. One day, a confident, handsome, but somewhat brash
young man, H. H., enters the fish shop. Little is utterly enchanted by the
man and by the music that is following him. From that moment on the
lives of Little and the fish king family have been changed. And thus
Little’s big love story from the Fishshop begins. An adaptation of
“The Little Mermaid” by one of the world’s greatest storytellers,
H. Ch. Andersen, the film offers a beautiful and strong atmosphere,
unique characters full of artistic inspiration. The scriptwriters shifted the
story closer to adults and to the reality of the modern world.
KOPRODUCENT
Marcela a Marián Ferko–
MARLEN Media Group (SK),
Beofilm (DK), Jan Balej –
Hafan Film (CZ), Studio
Bystrouška (CZ), Peter Neveďal
– Filmpark Production (SK)
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM, Školská 32, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Nelly D.Jenčíková, mobile: +420 722 008 006, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Viera Hladišová, mobile: +420 723 821 954, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
0
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
MLHOš A ZábOj U HUSITů
MLHOš AND ZábOj
WITH THE HUSSITES
Dvojice fiktivních hrdinů Záboje a Mlhoše prochází obdobím husitských
nepokojů a ovlivňují nejdůležitější události doby. Ovšem v protikladu
k tomu, jak byla tato historie interpretována. Mlhoš a Záboj jsou jacísi
čeští Forestové – Gampové, dokáží se náhodně a většinou i proti svojí
vůli připlést k těm nejdůležitějším historickým událostem. Ovšem na
rozdíl od amerického hrdiny, nejsou jen svědkové doby a událostí či
jejími glosátory. Stávají se (proti své vůli) účastníky dění, které aktivně
ovlivňují (vždy v parodické rovině).
Záboj and Mlhoš, our pair of fictive heroes, pass through the period of
the Hussite unrest and influence the most important events of the period
but opposite to the way they were interpreted by history, of course.
Mlhoš and Záboj are sort of Czech Forrest Gumps, managing to
accidentally and usually unwillingly get involved in the most important
historical events. But, unlike their American counterpart, they are not
only commentators or witnesses to the era and events. Against their will
they become participants in the events that they actively influence
(though always on the level of parody).
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Koutský
PRODUCENT / PRODUCER
Milan Rychecký – Anifilm
ŽÁNR / GENRE
animovaný film / animated film
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
CinemArt, Česká televize
DEBUT / DEBUT
ano / yes
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Cinemart
NÁMĚT / STORY
Martin Čáp, Martin Jaroš,
Pavel Koutský
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
19 mil. Kč / cca 792 000 EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Koutský
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2013
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Procházka,
Roman Tesáček
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
STŘIH / EDITOR
Jiřina Pěčová
ZVUK / SOUND
Jan Kacian
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
HDV
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Gabriela Zajícová, email:
[email protected]
HUDBA / MUSIC
Miroslav Kořínek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Pavel Koutský
KONTAKT / CONTACT
Anifilm, Tomáš Rychecký, Hradešínská, 101 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +420 776 288 558, e-mail: [email protected], www.anifilm.cz
1
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
Můj PES KILLER
MY DOG KILLER
REŽIE / DIRECTOR
Mira Fornay
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Mira Fornay
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Mira Fornay
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH / EDITOR
Hedvika Hansalová
ZVUK / SOUND
Daniel Němec
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Adam Pitra
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Juraj Buzalka – Mirafox (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
cca 26,6 mil. Kč /
1 109 000 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY
město, silnice, les, ubytovna,
nádraží / city, roads, forest,
dormitory, train station
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANED
Skalica – Slovensko, Hodonín /
Skalica (SK), Hodonín
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLA PHOTOGRAPHY
březen 2012 – duben 2012 /
March 2012 – April 2012
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Berlinale Co-production Market
Mannheim Meetings
Dvacetiletý skin Marek je nezaměstnaný a žije se svým otcem
alkoholikem. Má jediného skutečného přítele – pitbulla Killera, kterého
cvičí proti "vetřelcům". Marek neslyšel o své matce od chvíle, kdy od
nich odešla po tragické smrti jeho bratra, před patnácti lety. Jeho otec
mu každý den připomíná, že jeho mrtvý starší bratr je ten, který měl
přežít. Markův život však nabere nový směr, když objeví dopisy své
matky, které jeho otec před ním zatajil, rozhodne se matku vyhledat
v naději, že získá to, co nikdy neměl, funkční rodinu. Najde matku
v nedalekém moravském městě, ale čeká ho šokující překvapení …
„Příběh k zamyšlení nad dnešní společností, kde intenzita bez cíle se cení víc než udržitelné
hodnoty, které se bojíme používat a vyslovovat: láska, štěstí, soucit s ostatními, dobro a mír
– ovlivňují samotný extremismu? Toto drama matky a syna není jen portrétem rodiny, která
se musí vyrovnat s chybami z minulosti, ale je zároveň příběhem společnosti, která ze
strachu z prázdnoty uvěřila na „jednorázové štěstí“, slávu a materiální bohatství.“
Mira Fornay, režisérka
Twenty-year-old Marek, a white skinhead living with his alcoholic dad,
has only friend: his dog pit-bull Killer, who he has trained for dog fights
and for attacking. He has not heard from his mum since she left the
family after his brother’s tragic death 15 years ago, and his dad
frequently reminds him that he, not his older brother, should have been
the one to die. But his life turns upside down when he finds a set of
letters from his mum that his dad has kept secret. He decides to search
for his mum in hopes of getting something he has always dreamed of –
a functional family. When he finally finds her, however, he gets
a shocking surprise...
“The story to thought about present society when aimless intensity is valued more than the
persistence values that we are afraid to use, and so we express them with sarcasm: love,
happiness, compassion, good and peace – and these influence extremism itself?
The story of a son and his mother is the story of our belief in our own blood, that has to
face up to mistakes from the past, but simultaneously a story of a society that has come to
trust in “disposable happiness,” fame and material wealth.”
Mira Fornay, director
KONTAKT / CONTACT
Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail :[email protected]
2
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
TOUHA MOTýLA
THE DESIRE OF
THE bUTTERFLY
V autentickém životním příběhu sledujeme zápas těžce zkoušené mladé
ženy, zápas se zákeřnou nemocí a osudem vůbec. V době, kdy se
u hlavní hrdinky začnou projevovat příznaky závažné nemoci, přijdou
ona i její manžel o zaměstnání a střechu nad hlavou, přičemž se musejí
postarat o své dvě malé děti. Ivana svým zdravotním problémům zprvu
nevěnuje pozornost a trvá delší dobu, než lékaři vyřknou ortel: rakovina
ve velmi pokročilém stadiu. Ivaně se kompletně změní život. Tráví
dlouhé měsíce v nemocnici, zatímco se její manžel stará o děti sám.
Jenže postupem času přestává péči o ně zvládat a začne pít. Je
otázkou času, kdy si jejich špatného rodinného zázemí všimne sociálka
a bude se snažit děti odebrat. A v ten moment se Ivana rozhodne, že to
nevzdá a že udělá vše pro to, aby nemoc porazila a mohla se o své děti
starat sama.
„Každý konec má nový začátek.“
Dan Svátek, režisér
In an authentic story written by life itself, we watch a battle of a tried
young woman fighting against a malign disease as well as her own
destiny. Just in the time when first signs of her serious illness start to
appear, she and her husband lose their jobs and their home but they
still have to take care of their two small children. At first Ivana does not
pay much attention to her medical problems, at least until her doctors
utter the verdict – cancer of a very advanced stage. Ivana’s life changes
completely. She spends months in hospital while her husband looks
after the kids all by himself. As time goes on, he slowly becomes unable
to take care of them and takes up drinking. It is only a matter of time
when social services notice the unsatisfactory family situation and begin
their task of removing them from such an environment. At this point in
time, Ivana decides she will under no circumstances give up and will do
anything to conquer her disease so she can take care of the kids
herself.
“To every end there is a new beginning.”
Dan Svátek, director
REŽIE / DIRECTOR
Dan Svátek
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
12,5 mil. Kč / cca 520 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2011 – léto 2012 / spring
2011 – summer 2012
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Iveta Kollertová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Dan Svátek
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Jakub Šimůnek
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
česko-slovenské pomezí /
Czech-Slovakia border
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Myjava (SK), Slapy,
Benešov, Litvínov
ZVUK / SOUND
Petr Kapeller, Viktor Prášil
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2012 / winter 2012
HUDBA / MUSIC
Norbi Kovács
STOPÁŽ / RUNNING TIME
85 min
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ivo Návrat
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Dan Svátek, Petr Zold –
Holiday Films
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Peter Drobka – Cooperation Art
Agency / C.A.A. (SK)
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Zuzana Zbořilová, email:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.touhamotyla.cz
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Malý, Zuzana
Kronerová, Jana Plodková,
Vlastina Svátková, Adrian
Jastraban, Ivan Franěk, Petra
Špindlerová, Norbert Lichý,
Hynek Čermák
KONTAKT / CONTACT
Holiday Films, Pavel Janák, Křenova 438/7, 162 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 223 003 577, e-mail : [email protected] , www.holiday-films.cz
2
FILM VE
VýRObě
FILM IN
PRODUCTION
VáLKA S MLOKY
THE SALAMANDER WAR
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
ŽÁNR / GENRE
sci-fi, drama / sci-fi, drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
250 mil. Kč / 1,042 mil. EUR
DEBUT
ne / no
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Německo, Polsko, Thajsko,
Česká Republika / Germany,
Poland, Thailand, Czech
Republic
NÁMĚT / STORY
Karel Čapek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Ozoráková, Mateusz
Moczulski
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek, Ondřej
Nekvasil, David Šesták, Daniel
Špaček, Jakub Javora, Markéta
Šafáriková
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Salamander Syndicate
Filmová adaptace románu Karla Čapka. Chtěli jsme je. Rozšířili jsme je
po celé planetě. Naučili jsme je býti lidmi... A oni nám teď pomáhají
zbavit se nás samotných... Hladina moří a oceánů stoupá.
Based on the novel by Karel Čapek. We wanted them. We spread them
out across the planet. We taught them to be human... and now they
want to get rid of us... Ocean levels are rising.
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
zima 2012 a jaro 2013 /
winter 2012 and spring 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
zima 2013 / winter 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Ondřej Beránek (Punk film),
Markus Vogelbacher – Bavaria
Film (DE), Anna Rozalska –
Alvernia Studios (PL), Dariusz
Jablonski – Apple Film
(PL), Felix Nevřela – Fint,
Ondřej Zach – HBO, Michael
Coldewey – Trixter (DE), Ester
Honysová – Honys Motion
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Praha 2, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail : [email protected], www.synfilms.cz
FILM IN
PRODUCTION
FILM VE
VýRObě
2
VšIVáCI
LOUSY bASTARDS
Všiváci jsou mnohovrstevnym příběhem bratrů Rohanů: Richarda
a Mikuláše. Osudy těchto dvou postav se prolínají, proplétají a vytváří
vzájemné mezníky jejich životů. Přestože bratři vycházejí ze stejného
města, a ze stejného sociálního prostředí, jejich životní styl se vyrazně
liší. Jedno však mají společné – touhu po lásce.
„Tragikomedie s kriminální zápletkou nabízí kromě dynamického děje i zajímavé charaktery
a herecké příležitosti. Propletenec vztahů, citů a velkych emocí je umocněn střípkovitym
vyprávěním, ve kterém divák postupně odhaluje vztahy a motivace jednotlivych postav.“
Roman Kašparovský, režisér
The film Lousy Bastards is the multi-layered story of the Rohan brothers:
Richard and Mikulas. Their destinies are intertwined to form the mutual
milestones in their lives. Although they share the same origins and
social background, their life styles are completely different. But they do
have one thing in common: a longing for love.
“A tragicomedy with a crime plotline, it offers interesting characters and acting opportunities
in addition to a dynamic storyline. A tangled web of relationships, feelings and great
emotions is enhanced by the fragmented narration, in which the audience gradually uncovers
the individual characters’ relationships and motivations.”
Roman Kašparovský, director
REŽIE / DIRECTOR
Roman Kašparovský
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
20 mil Kč / 800 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
tragikomedie s kriminální
zápletkou / Tragicomedy with
a crime plotline
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2012 / spring 2012
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Roman Kašparovský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Roman Kašparovský
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH / EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK / SOUND
Jan Paul, Pavel Rejholec
HUDBA / MUSIC
Jan P. Muchow
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková, Filip Čermák
– Axman Production
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer,
Iva Janžurová, Tatiana
Vilhelmová
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Havlíčkův Brod,
maloměsto, velkoměsto /
Prague, Havlíčkův Brod, town,
city.
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Havlíčkův Brod /
Prague, Havlíčkův Brod
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2013 / spring 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.vsivaci.cz
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Karla Stojáková, e-mail: [email protected], mobile: +420 603 553 915
Filip Čermák, e-mail: [email protected], mobile: +420 603 309 186
www.axmanproduction.com
FILMY
FILMS IN
V POSTPRODUKCI POST-PRODUCTION
3
FILM
V POSTPRODUKCI
FILM
IN POST-PRODUCTION
á-b-C-D-É-F-G-H-CH-íjONESTOWN
A-b-C-D-E-F-G-H-IjONESTOWN
REŽIE / DIRECTOR
Jan Bušta
PRODUCENT / PRODUCER
Lubomír Konečný
ŽÁNR / GENRE
experimentální doku-drama /
experimental docu-drama
HRAJÍ / FEATURING
Jakub Kanhäuser a děti z MŠ
a ZŠ v Dolních Beřkovicích
Jakub Kanhäuser and the
children from the preschool
and elementary school in Dolní
Beřkovice
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
inspirováno skutečnou událostí
/ based on a true story
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Bušta
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Jan Kundera, Jindřich Fila,
Štěpán Kanhäuser, Aleš
Němec, Šimon Špidla
HUDBA / MUSIC
Peter Pikna
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Kundera, Petra
Vlachynská, děti z MŠ a ZŠ
v Dolních Beřkovicích
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
2,5 mil. Kč / cca 1 042 000 EUR
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2012 / autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
70 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP, HD
Když řekneš svým věřícím: vypijte jed – vypijou ho! Když se rozhodneš,
dát jim život – budou žít! Jsi reverend Jones a tohle je tvoje dilema. Žádná
školní besídka, chlapče! 18. listopadu 1979. Jižní Amerika. Guyana.
Jonestown. Hromadná sebevražda a vražda. 918 mrtvých. Třetina děti.
Zvířata nikdo nepočítal. Zbyly mrtvoly na hromadě a „páska smrti“:
audiozáznam plný demagogie, potlesku a dětského pláče zachycený
těsně před tím, než Jonestownští vypili kyanid v jahodové šťávě, než po
sobě začali střílet! K naší rekonstrukci „pásky smrti“ potřebujeme
tělocvičnu plnou dětí, učitelů a filmařů a jednoho pubertálního Jonese,
který nemá jasno v tom, jak tenhle syrový biják vlastně dopadne… „Kdo
nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat“, visí mu nad hlavou!
PROLOG „SEBEVRAŽEDNÉHO DYPTICHU“.
„Jak adaptovat zvukový dokument tragédie? Jak nechat diváka prožít desítky minut
demagogického monologu? Jak ho traumatizovat a zároveň mu dopřát překvapení i katarzi?
Může být hrdinou příběhu o manipulaci sám manipulátor? A může být film o hromadné
sebevraždě, filmem pro děti?“
Jan Bušta, režisér
When you tell your believers: drink the poison – they do! When you
decide to give them life – they will live! You are Reverend Jones and this
is your dilemma. This is no school party, my boy! It is the 18th of
November, 1979. South America. Guyana. Jonestown. Mass suicide and
murder. 918 dead, a third of them children. Nobody has counted the
animals. Just a pile of dead bodies and a “death tape” was left. An audio
recording that is full of demagogy, clapping and children’s crying,
recorded just before the people of Jonestown drank cyanide in strawberry
juice and started to shoot each other. In order to reconstruct the “death
tape” we need a gymnasium full of children, teachers, filmmakers and
a pubescent Jones who has no idea how this raw movie comes out…
“Those who do not remember the past, are condemned to repeat it,”
hangs over his head!
PROLOGUE TO THE “SUICIDAL DIPTYCH.”
“How to adapt a audio document of a tragedy? How to have the viewer experience dozens of
minutes of a demagogic monologue? How to traumatise him while also surprising him and
granting him catharsis? Can a manipulator be the protagonist of a story about manipulation?
And can a film about mass suicide be a film for children?”
Jan Bušta, director
KONTAKT / CONTACT
Lubomír Konečný, Počernická 517/53, 101 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +420 775 077 575, e-mail : [email protected], http://about.me/lubomir.konecny
8
FILM
IN POST-PRODUCTION
FILM
V POSTPRODUKCI
3
ANDěLÉ NA KOLEjíCH
ANGELS ON THE RAILS
Společně s filmem se vrátíme do doby rošťáckých potyček a parních
strojů. Píše se rok 1934 a dětství je ještě bezstarostné, hřejivé a hravé.
V našem příběhu se ale leccos změní s příchodem války. Hlavní dějová
linka se totiž odehrává v roce 1944.
Výpravný film vám představí život dvou bratrů Martina a zaostalého
Michala. Vypráví příběh o jejich vztahu, vzájemných radostech
a těžkostech.
V základních detailech příběhu získáme jasné poselství, které není
závislé na místě a času děje, ale přibližuje celý příběh i dnešnímu
divákovi. Lehce nostalgicky připomíná hrdé postavení českého jazyka
a národa. Chce zdůraznit upřímnost dětství, varovat, ale i mile pobavit.
„Film se natáčel v malebné krajině Východních Čech a pro spolupráci si získal srdce
a pomoc mnoha lidí. Získal ocenění za nejlepší hraný amatérský film roku 2010. Byl oceněn
jako jediný film z českých zástupců na mezinárodním filmovém festivalu B16, kde získal dvě
čestná uznání. Odborná porota národní přehlídky ho označila za „historický zlom v dějinách
amatérského filmu“.
Ondřej Hejna, režisér
The film takes us back to the days of mischievous childhood skirmishes
and steam engines. The year is 1934 when memories of childhood are
carefree, warm and playful. Then the story shows all that changes with
the onslaught of war. The main storyline takes place in 1944, depicting
the lives of Martin and his mentally-retarded brother Michael. It tells the
story of their relationship, mutual joys and sorrows.
The story’s basic details give us a clear message, one that does not
depend on a time or a place, but also brings the whole story closer to
today’s audience. It brings the proud status of the Czech language and
nation to mind with a bit of nostalgia. It strives to emphasise the
candidness of childhood, to warn while entertaining.
“The film was shot in the picturesque countryside of East Bohemia and it won over the hearts
and support of many people for cooperation. It received an award for the best amateur feature
film of 2010. It was the only Czech film from those represented at the B16 international film
festival to receive two honourable mentions. The professional jury of the national
presentation called it “a landmark in the history of amateur film.”
Ondřej Hejna, director
REŽIE / DIRECTOR
Ondřej Hejna
ŽÁNR / GENRE
historické drama /
historical drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Hejna
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ondřej Hejna, Robert Šimek
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Jan Vlnas
STŘIH / EDITOR
Martin Šesták, Ondřej Hejna
ZVUK / SOUND
Vojtěch Zámečník
HUDBA / MUSIC
Tomáš Bocán
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Irena Hejnová
PRODUCENT / PRODUCER
Václav Maixner, Vojtěch Frič –
FRAME100R, Ondřej Hejna –
Moving picture studio
HRAJÍ / FEATURING
Martin Šesták, Jan Kučera,
Robin Zadrobílek, Matěj
Okleštěk, Vojtěch Koutník
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
80 000 Kč / 3 300 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
krajina Východních Čech – les,
louky, nádraží, statek / the
countryside of East Bohemia –
forest, meadows, train station,
farmstead
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
léto – podzim 2012 /
summer – autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
54 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU / FILM
WEBSITE
www.andelenakolejich.cz
KONTAKT / CONTACT
FRAME100R, Vojtěch Frič, Vlkova 17, 130 00 Prague 3, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.frame100r.com
3
FILM
V POSTPRODUKCI
FILM
IN POST-PRODUCTION
AŽ DO MěSTA Aš
MADE IN ASH
Jmenuje se Dorota. To znamená boží dar. Ale její hledání lepšího života
ve městě daleko od domova připomíná spíš dárek z pekla.
Všechny cesty vedou do města jménem Popel.
REŽIE / DIRECTOR
Iveta Grófová
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
10 145 180 Kč / 422 715 EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2008 – 2012
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Iveta Grófová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iveta Grófová, Marek Leščák
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Viera Bačíková
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město, vesnice / city, village
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Aš (CZ), Petrová pri Bardejove
(SK)
STŘIH / EDITOR
Marek Kráľovský, Maroš Šlapeta,
Peter Morávek, Anton Fabián
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
podzim 2012 / autumn 2012
ZVUK / SOUND
Tobias Potočný
STOPÁŽ /RUNNING TIME
84 min
HUDBA / MUSIC
Matej Hlaváč
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCRENNING FORMAT
35 mm, DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Barbara Szomolányiová
Kipsová – Protos Productions
(SK), Jiří Konečný – endrorfilm
Her name is Dorota. It means God's gift. But her search for a better life
in a town far from home is closer to being a gift from the devil.
All roads lead to a town called Ash.
PODPORA / SUPPORT
Ministerstvo kultury Slovenské
republiky / The Ministry of
Culture of the Slovak Republic
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, Punkchart
Films (SK), RTVS (SK),
atelier.doc (SK), Partizanfilm (SK)
HRAJÍ / FEATURING
Dorota Bílá, Silvia Halušicová,
Robin Schmidt
0
KONTAKT / CONTACT
Endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 358 373, e-mail : [email protected], www.endorfilm.cz
FILM
IN POST-PRODUCTION
FILM
V POSTPRODUKCI
3
bELLA MIA
bELLA MIA
Stádo krav v čele s chytrou krávou Bellou uteče před odvozem do kafilérky
do nedalekých lesů. Ve volné přírodě se krávy rozpomínají na řád
a zákony přírody, ale poznávají i hlad, zimu a ztrátu bezpečí. Útěk krav
hluboce zasáhne do života lidí z vesnice, kam patřily. Jedni tolerují jejich
právo na svobodu a pomáhají jim, jiní zahajují arogantní pronásledovaní
bytostí, které se vzepřely vůli člověk. Jaro přináší další útok zběsilých
myslivců a z původního stáda zůstává jenom Bella a její telátko. Je
rozhodnuta bránit svého potomka do poslední kapky života. Své dítě
ubrání a zajistí mu svobodu, ale jestli Bella přežije rány, které utržila
v tomto nerovném boji, bude záležet na přírodě… A na lidech…
“BELLA MIA je pro mne nejen velkou uměleckou výzvou, ale i specifickou srdeční záležitostí
a výpovědí o vztahu k přírodě, zvířatům a všemu, co k ní náleží. Nemohu sám změnit
nehumánní a arogantní chování lidí ke zvířatům a přírodě, ale mohu tímto filmem přimět
některé diváky, aby se na chvilku zamysleli nad touto problematikou a rozhodli se, jestli jim
takový styl života osobně vyhovuje, nebo se jej pokusí změnit tím, že začnou sami u sebe
s jakoukoliv možnou změnou přístupu.”
Martin Duba, režisér
A herd of cattle led by the clever cow Bella flee to the nearby forest to avoid
being transported to the slaughterhouse. Running free in the forest the cows
start to recall the order and laws of nature, hunger, cold, a loss of security.
The cows’ escape deeply affects the life of the people from the village the
herd belonged to. Some tolerate their right to freedom and help them; others
begin the arrogant persecution of the creatures that defied man’s wil. Spring
brings another attack of infuriated hunters until only Bella and her calf that
she gave birth too in the wild are all that are left from the original herd. She is
determined to protect her offspring to her very last breath. She saves her
child and ensures his freedom, but it will depend on nature, and on people,
if Bella is to survive the injuries she suffered in that uneven fight…
“For me BELLA MIA is not only a great artistic challenge, but also a definite affair of the
heart and it tells of the relationship to nature, animals and everything that goes with them.
I myself cannot change the inhumane and arrogant behaviour of people to animals and
nature, but with this film I can move some viewers to think about this issue for a little while
and to decide whether this lifestyle personally appeals to them, or if they will try to change it
starting with themselves and any kind of change in their approach.”
Martin Duba, director
REŽIE / DIRECTOR
Martin Duba
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
17 mil. Kč / cca 709 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2011 – zima 2012 / spring
2011 – summer 2012
NÁMĚT / STORY
Martin Duba
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA/ DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Martin Duba
HUDBA / MUSIC
Józef Skrzek
VÝTVARNÍK A ARCHITEKT / SET
DESIGN AND ARCHITECT
Karel Křivka, M. Malcánek
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer – Bio Illusion
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Aleš Tříska – CinemArt
HRAJÍ / FEATURING
Petr Forman, Zuzana Norisová,
Igor Orozovič, Anna Fialová,
Petr Rajchert, Lukáš Kurka, David
Bonaventura, Břetislav Rychlík
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
vesnice, hory, pastviny, volná
příroda / village, mountains,
pastures, wide open nature
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Roprachtice v Jizerských
horách / Roprachtice in the
Jizera Mountains
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2012 / winter 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Cottbus 2010
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 440 753, e-mail: smidmajervbioillusion.com, www.bioillusion.cz
1
3
FILM
V POSTPRODUKCI
FILM
IN POST-PRODUCTION
CARMEN
CARMEN
REŽIE / DIRECTOR
F.A.Brabec
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR / GENRE
3D muzikál / 3D musical
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
24 mil. Kč / 1 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2012 / January 2012
NÁMĚT / STORY
libreto Norman Allen
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
libreto Norman Allen
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
F.A.Brabec
STŘIH / EDITOR
Viliam Vala
ZVUK / SOUND
Tomáš Bělohradský, Ivo Heger
HUDBA / MUSIC
Frank Wildhorn
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Andra Bartha
PRODUCENT / PRODUCER
Dana Voláková, Jiří Jurtin,
Zdeněk Kubík – Nogup agency
HRAJÍ / FEATURING
Lucie Bílá, Dasha, Peter
Strenáčik, Václav Noid Bárta,
Pavla Břínková, Jiří Korn.
Athina Langoska
2
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Španělsko - cirkus / Spain circus
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Hudební divadlo Karlín / Karlín
Musical Theatre
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
11. 7. 2012 / July 11, 2012
Operní Carmen je dělnicí v tabákové továrně, ta muzikálová je hvězdou
cirkusu, který přijíždí do přímořského španělského města zrovna v době
zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou Josém Riverou. Oba jsou
charakterově čistí až naivní, což se rozhodně nedá říci o mafiánském
starostovi Mendozovi a jeho hlavním pomocníkovi, policejním kapitánu
Zunigovi. José je přeci jen nedočkavý a rád by lásku snoubenců
posunul z platonické úrovně dál, ale zbožná Katarína je pevně
a neoblomně rozhodnutá počkat až na svatební noc a nezvyklá ji
ani Josého naléhání ani pragmatické rady tety Inéz. José se snaží
s Katarininým odmítáním smířit, ale první setkání s Carmen mu převrátí
život na ruby. Marně jí a vlastně především sám sobě vysvětluje, že je
zasnouben a navíc vázán pracovními povinnostmi. Síla, která je táhne
k sobě, svou mohutností překvapí nejen Josého, ale i samotnou Carmen.
In the opera Carmen is a worker in a tobacco factory while in the
musical she is a circus star who has come to a Spanish seaside town
right at the time that the mayor’s daughter Katerina gets engaged to the
policeman José Rivera. Both have pure and naive characters, which
definitely cannot be said about the Mafioso mayor Mendez and his main
henchman, police Captain Zuniga. While José is impatient and would
like the engaged couple's love to be more than just platonic, the pious
Katarína is firmly and steadfastly set on waiting for her wedding night
and neither José’s urgings nor the pragmatic advice of her Aunt Inéz
can change her mind. José tries to reconcile himself to Katarina’s
rebuttals, but his first encounter with Carmen turns his life inside out.
He futilely tries to explain to her, and especially to himself, that he is
betrothed and, moreover, that he has an obligation to his job. But the
force that pulls them together is so strong that it not only surprises José,
but even Carmen herself.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
147 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
3D
TISKOVÝ SERVIS v ČR / PRESS
SERVICE in the CZECH REPUBLIC
Dana Voláková, email:
[email protected]
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
FILM WEBSITE
www.carmenfilm.cz
KONTAKT / CONTACT
Nogup agency, Jiří Jurtin, Kaprova 14/13, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile:+420 724 252 079, e-mail:[email protected], www.nogup.cz
FILM
IN POST-PRODUCTION
FILM
V POSTPRODUKCI
3
POLSKI FILM
POLSKI FILM
Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel během
studií na brněnské JAMU vytvořili přátelstvím semknutou autorskointerpretační čtveřici. Jak šel čas, ukázalo se, že i když jsou herci
úspěšní, potýkají se s celou řadou existenčních i existenciálních
problémů a pochybností. Čtveřice čtyřicátníků se rozhodne „vrátit do
minulosti“ a natočit film o svém mládí, o vyprchané energii, ztracených
iluzích a poztrácené naivitě. Nečekaně vznikne příběh o přátelství,
o krizi a o absurditě hereckého života, balancující mezi realitou
a iluzemi.
Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek and Marek Daniel met
during their studies at JAMU (Janacek’s Academy of Performing Arts)
and created a creative foursome bound together with close friendship.
As time went by, it turned out that despite all four of them are rather
successful, they are struggling for life and encountering existential
problems and doubts. In their forties, they decide to „travel back in
time“ and shoot a film about their youth, vanished energy, lost illusions
and long gone naivety. Unexpectedly, a story about friendship, crisis
and absurdity in the life of an actor, balancing between reality and
illusions, is created.
REŽIE / DIRECTOR
Marek Najbrt
DEBUT / DEBUT
ne / no
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Robert Geisler, Benjamin
Tuček, Marek Najbrt
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Miloslav Holman
STŘIH / EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK / SOUND
Tomáš Zůbek, Jakub Čech,
Marek Hart
HUDBA / MUSIC
Midi Lidi
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Andrea Králová, Lucie Fejková
PRODUCENT / PRODUCER
Milan Kuchynka – Negativ
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Grzegorz Madej –
Off Production (PL), Česká
televize
HRAJÍ / FEATURING
Tomáš Matonoha, Pavel Liška,
Josef Polášek, Marek Daniel,
Jan Budař, Jana Plodková,
Katarzyna Zawadzka, Krzysztof
Czeczot
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
25,5 mil. Kč / 1 062 500 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec – září 2011 / July –
September 2011
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Karlovy Vary, Praha, Brno,
Valašské meziříčí, Krakow (PL)
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
červenec 2012 / July 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
105 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
TISKOVÝ SERVIS / PRESS SERVICE
Pavlína Fechterová – 2 media,
email: [email protected]
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Marta Dudáková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic,
mobile: +420 774 655 771, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
PODPORA / SUPPORT
Polský filmový institut / Polski
Instytut Sztuki Filmowej
3
FILM
V POSTPRODUKCI
FILM
IN POST-PRODUCTION
POSLEDNí Z APORVERU D
THE LAST OF APORVER D
Trikový fantasy film kombinující živé herce s animovaným a počítačově
vytvořeným prostředím. Příběh chlapce Rybliho a dívky Maysu, kteří
svou láskou zachrání svět Aporveru před zkázou… Nikdy nevíme, čí
srdce může zachránit celý svět…
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
fantasy / fantasy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Michal Zelenka, Tomáš Krejčí
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Ozoráková, Michal
Zelenka, Tomáš Krejčí
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH / EDITOR
Vladimír Žán
ZVUK / SOUND
Daniel Němec, Jiří Klenka, Jan
Šléška
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek, Markéta
Šafáriková
HRAJÍ / FEATURING
Petr Forman, David Vobořil,
Jana Pidrmannová, Nela Boudová,
Maysu Tarpová, Tami Stronach,
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Actor’s Runway Agency
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, ACE, STV (SK),
Jiří Konečný – Endorfilm, Marek
Veselický – Farbyka (SK), Boris
Krištof a Igor Krištof – Three
Brothers, Josef Ridoš a Peter
Petruna – VAL (SK), Kamil
Kožíšek – Flamesite, Petr Král
– Studio Mirage, Felix Nevřela
– Fint, Michael Coldeweey –
Trixter (DE), Anna Rozalska –
Alvernia Studios, Daniel
Němec – Marss
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
208 mil. Kč / 8,7 mil. EUR
„Celková stylizace filmu navazuje na odkaz českého režiséra Karla Zemana. Film bude z velké
části skládán z ručně kreslených komponentů, jež budou následně rozanimovávány a spojeny
v interakci s živými herci. Tak vznikne jedinečný a doposud nikdy nerealizovaný styl, který
kráčí novou vývojovou cestou, a nabídne alternativu k filmům podobného žánru.“
Tomáš Krejčí, režisér
A fantasy film combining live actors with animated and computergenerated environments. The story of a boy, Rybli, and a girl, Maysu,
who save the world of Aporver from destruction…
You never know whose heart might save the whole world…
“The overall stylisation of the film continues in the legacy of Czech director Karel Zeman. To
a great extent the film will be comprised of hand-drawn components, which will
subsequently be animated and joined in interaction with live actors. This will give rise to
a unique style that has never been realised before and that blazes a new path of development,
offering an alternative to films of a similar genre.”
Tomáš Krejčí, director
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2009 – 2010
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
27.9. 2012 / September 29, 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
35 mm, DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU
www.aporver.cz
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail : [email protected], www.synfilms.cz
FILM
IN POST-PRODUCTION
FILM
V POSTPRODUKCI
3
V jINÉM STAVU
THE PREGNANT
Je pátek. Téměř jako každý jiný den. Okolo nás se odehrává mnoho
příběhů, ze kterých zachytíme třeba jen nepatrný kousek. Sledujeme tři
příběhy. Tři postavy prožívají „běžný“ den. Jejich cesty se na malý
okamžik protnou, aby každý mohl pokračovat dál. Adamovi je 27 let,
ničeho se nebojí, nebo si to alespoň myslí. Honza - úspěšný čtyřicátník,
právě dnes se uskuteční nudný, otravný výlet s otcem, který už v dětství
neměl rád. Robin je tichý, zakřiknutý dispečer záchranné služby. Jeho
páteční směna se pro něho stane soukromým peklem.
„CO ZPŮSOBÍ STRACH? MŮŽE ČLOVĚKA ZMĚNIT? Toť společné zadání pro 3 autory, kteří
psali různé příběhy, jenž se v jednom bodě protnou. Každá část má svá pravidla i hrdinu,
i tak tvoří celek. Všechny naše situace jsou o boji za své místo, o tom, jak je život křehký, jak
stačí chybička a vše je jinak.“
Jiří Kunst, režisér
It is Friday. Almost like any other day. Many stories are taking place
around us, though we are probably catching miniscule fractions of them.
We follow three stories. Three characters are experiencing an “ordinary”
day. Their paths cross for a moment, only for each to continue on his or
her own way. Adam is 27 and fearless, or so he thinks. Honza –
a successful 40-year-old – is taking a boring, bothersome trip with his
father, which he never liked as a child. Robin is a quiet, timid
ambulance dispatcher whose Friday shift becomes a personal hell.
“WHAT CAUSES FEAR? CAN A PERSON CHANGE? That was the assignment given to the
three authors of these stories that intersect at just one point. Each part has its own rules and
protagonist, and yet together they comprise a cohesive unit. Our plights are about staking
out our place, about how fragile life is, how all it takes is one tiny mistake and suddenly
everything is totally different.”
Jiří Kunst, director
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Kunst
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
FAMU, i/o Post
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
HRAJÍ / FEATURING
Jan Bárta, Martin Zahálka,
Roman Štabrňák, Valérie
Zawadská, Antonín Hardt,
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jiří Kunst
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Magda Bittnerová, Tomáš
Holeček, Jiří Kunst
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
David Šachl
STŘIH / EDITOR
Marek Opatrný, Otakar
Šenovský
ZVUK / SOUND
Marek Musil, David Titěra
HUDBA / MUSIC
Robert Jíša
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Michal Kovář, Petr Vrba, Jana
Nosková
PRODUCENT / PRODUCER
Lukáš Karvánek – IdeaFilm
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Europe
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
4,5 mil. Kč / 187 500 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2007 – jaro 2011 /
summer 2007 – spring 2011
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto – podzim 2012 /
summer – autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
60 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP (2K)
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU /
WEBSITE OF THE FILM
www.vjinemstavu.cz
KONTAKT / CONTACT
IdeaFilm, Lukáš Karvánek, M. J. Lermontova 610/5, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 606 278 252, e-mail: [email protected]
3
FILM
V POSTPRODUKCI
FILM
IN POST-PRODUCTION
ZábLESKY CHLADNÉ
NEDěLE
COLD SUNDAY
Sevřené vyprávění o vášni měnící se v neovladatelnou posedlost,
o lásce, která nebere ohledy na hranici mezi životem a smrtí, o citech,
které se dají koupit, a pastech, z nichž není úniku. Vztahové komorní
drama čtyř lidí, kteří se jako figurky na herním poli pohybují v krajině
Labe a Českého Středohoří v časovém limitu krátké podzimní neděle.
REŽIE / DIRECTOR
Ivan Pokorný
ŽÁNR / GENRE
psychothriller / psychothriller
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Iva Procházková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iva Procházková
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Armin Dierolf
STŘIH / EDITOR
Miroslav Pergl
ZVUK / SOUND
Petr Neubauer
HUDBA / MUSIC
Jiří Hájek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Dušan Pohřeb
PRODUCENT / PRODUCER
Ivan Pokorný – Club 12
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
listopad 2011, březen 2012 /
November 2011, March 2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Severní Čechy – silnice / North
Bohemia – roads
A dense narration of passion transformed into an uncontrollable
obsession, about love that takes no notice of the boundary between life
and death, about feelings that can be bought and traps from which
there is no escape. An intimate drama of the relationships between four
people who move about in the countryside of the Elbe River and Central
Bohemian Uplands, like figures on a playing field, over the course of
a short autumn Sunday.
KDE SE NATÁČELO / FILMING
LOCATIONS
Severní Čechy, údolí Labe,
Děčín, okolí Okoře / North
Bohemia, the Elbe River valley,
Děčín, around Okoř
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2012 / autumn 2012
STOPÁŽ / RUNNING TIME
91 min
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENING FORMAT
DCP
WEBOVÉ STRÁNKY FILMU / FILM
WEBSITE
www.zableskychladnenedele.com
HRAJÍ / FEATURING
Adéla Petřeková, Robert
Jašków, Jan Plouhar, Kryštof
Rímský, Taťjana Medvecká
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET *
5 700 000 Kč / 237 500 EUR
KONTAKT / CONTACT
Ivan Pokorný, Masná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: 723 727 727, e-mail: [email protected], www.zableskychladnenedele.com, www.coldsunday.com
Lina Hauschild , Görresstr. 36, D-80 798 München
mobile: +49 - (0) 163 3341 482, e-mail : [email protected], www.zableskychladnenedele.com,
www.coldsunday.com
...moving to the next level
film dramaturgy as a collaborative art
MIDPOINT provides professional script development and film dramaturgy training aimed at narrative film projects.
MIDPOINT has been created with the belief that European scripts can compete on the international market if there
is a greater support of dramaturgy and script development conceived as a collaborative process in which writers,
directors and producers act as creative partners.
MIDPOINT was conceived at FAMU Prague (CZ) in partnership with film schools VŠMU Bratislava (SK), PWSFTviT Łódź (PL),
UNATC Bucharest (RO), SZFE Budapest (HU), and dffb Berlin (DE).
MIDPOINT training programmes
MIDPOINT Workshops
MIDPOINT main training activity is intended for graduating
students and recent graduates. The three-month training
programme includes 2 residential workshops and 2 on-line
sessions.
Workshops for Czech and Slovak Film Professionals
In partnership with the Czech Film Center, MEDIA Desk CZ
and CHARACTER: Film Development Association (SK),
MIDPOINT co-organizes script development workshops for
Czech and Slovak film professionals.
Training the Trainers
Training the Trainers workshop is designed for young
teachers of screen writing who wish to enhance their skills
in film dramaturgy and script doctoring and exchange
experiences with teachers from other European film schools.
Master Classes
Throughout the year, MIDPOINT offers master classes to
students and professional audiences in the area of film
dramaturgy. MIDPOINT’s distinguished guests have so far
included, among others, Jean-Claude Carrière, Todd Haynes,
Fridrik Thór Fridriksson, Jim Stark, and Christoffer Boe.
miniMIDPOINT Workshops and Courses
MIDPOINT offers workshops of one or several days which are
custom-made according to the partner’s specific requirements.
Contact
MIDPOINT Central European Script Center
Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague / FAMU
c/o Studio FAMU, Klimentska 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic
[email protected], www.midpointcenter.eu
Funders
Partners
REjSTŘíK
INDEx
Babinská, Karin
Balej, Jan
Bond, Andrew
Brabec, F.A.
Breien, Bard
Basterra, Arkaitz
Bubeníček, Jan
Bušta, Jan
Cieslar, Milan
Dočolomanský, Viliam
Duba, Martin
Dufková, Kristina
Durdil, Zdeněk
Dušek, Martin
Fornay, Mira
Göbl, Petr
Grimmová-Abrhámová, Denisa
Grofová, Iveta
Hanych, Jiří
Hejna, Ondřej
Houška, Tomáš
Hřebejk, Jan
Jandourek, Pavel
Karas, Vít
Kašparovský, Roman
Kazda, Petr
Koutský, Pavel
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Kunst, Jiří
Liška, Eugen
Lubaszenko, Olaf
Mielnik, Tomasz
Miklínová, Galina
8
K moři
Malá z rybárny
Země útočí
Carmen
Detektiv Down
Café Louvre
Trilogie Kaktusák
á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN
Colette
Čekárna
Bella Mia
Život k sežrání
Binderiana
Gaston
Můj pes Killer
Kovář z podlesí
Jedenáctka
Až do města Aš
Země strašidel
Andělé na kolejích
Maturita
Šance
Cesta slepých ptáků
Lips Tullian
Všiváci
Já, Olga Hepnarová
Mlhoš a Záboj u Husitů
Kruanovo dobrodružství
Poslední z Aporveru
Válka s mloky
V jiném stavu
Černé slunce
Něžní barbaři
Cesta do Říma
Lichožrouti
To the Sea
Little from the Fishshop
Earth Attacks!
Carmen
The Downs Detective
Cafe Louvre
The Cactusman Trilogy
á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN
Colette
The Waiting Room
Bella Mia
Living Large
Binderiana
Gaston
My Dog Killer
The Blacksmith from Woodham
The Eleven
Made in Ash
Land of Spooks
Angles on the Rails
Graduation
The Chance
Blind Bird´s Journey
Lips Tullian
Lousy Bastards
I, Olga Hepnar
Mlhoš and Záboj with the Hussites
Kruan´s Adventures
The Last of Aporver
The Salamander War
The Pregnant
Black Sun
Gentle Barbarians
Journey to Rome
Oddsockeaters
25
60
43
72
52
11
41
68
50
15
71
46
8
19
62
55
23
70
42
69
30
40
13
27
65
54
61
58
74
64
75
16
32
12
59
Najbrt, Marek
Nemes, Gyula
Nikolaev, Petr
Nováková, Marta
Omerzu, Olmo
Oraská Borecká, Kateřina
Pilař, Miloš
Pokorný, Ivan
Rojíčková, Marcela
Rudolfová, Jitka
Sedláčková, Andrea
Siváková-Paššová, Laura
Sokol, Ondřej
Solo Moskalyková, Pavlína
Sommer, Jakub
Sommer, Jakub
Svátek, Dan
Svoboda, Jiří
Šmídmajer, Miroslav
Švankmajer, Jan
Tománek, Jan
Tyc, Zdeněk
Václav, Petr
Viktora, Zdeněk
Wimmerová, Lenka
Weinreb, Tomáš
Zelenka, Petr
Žabka, Michal
Polski Film
Zero
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
8 hlav šílenství
Rodinný film
Bolest
Prosím pomozte
Záblesky chladné neděle
Bublinkové štěstí
Rozkoš
Fair Play
Město Otol
Krásné
Senior Quintet
ČSFR (česko-slovenská filmová romance)
RAP.orter
Touha motýla
Advokát
Jedním slovem Tě miluji modře
Hmyz
Kozí příběh se sýrem
Jako nikdy
Nikdy nejsme sami
Hotel Prague
Hajzl všemohoucí
Já, Olga Hepnarová
Ztraceni v Mnichově
Čtyřlístek ve službách krále
Klub odložených mužů
Mamája
Martin a Venuše
Objev roku
Polski Film
Zero
Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs
8 Heads of Madness
Family Film
The Pain
Please Help
Cold Sunday
Bubble Hapiness
Delight
Fair Play
Town of Otol
Krásné
Senior Quintet
CSFR (A Czech-Slovak Film Romance)
Rap.orter
The Desire of the Butterfly
Crime Interface
I Love You Heavenly
Insects
Goat Story with Cheese
Like Never Before
Never Alone
Hotel Prague
Almighty Jerk
I, Olga Hepnar
Lost in Munich
Lucky Four Serving the King
Play It Cool
Mamaya
Martin and Venus
Newcomer of the Year
73
44
14
6
37
9
35
76
10
38
18
31
57
39
17
36
63
7
24
53
56
22
33
21
20
54
45
51
26
28
29
34
KONTAKTY
CONTACTS
INSTITUCE / INSTITUTIONS
Eurimages
c/o Ministerstvo kultury ČR /
Ministry of Culture Czech Republic
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 261 137 211, fax: +420 224 322 558
e-mail: [email protected]
Evropská audiovizuální observatoř /
European Audiovisual Observatory
c/o Ministerstvo kultury ČR /
Ministry of Culture Czech Republic
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 360, fax: +420 224 322 558
e-mail: [email protected]
MEDIA Desk Česká republika /
MEDIA Desk Czech Republic
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 210, fax: +420 221 105 303
e-mail: [email protected]
www.mediadeskcz.eu
Ministerstvo kultury – Odbor médií a audiovize /
Czech Ministry of Culture – Media Department
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 349, fax: +420 224 322 558
e-mail: [email protected]
www.mkcr.cz
Národní filmový archiv / National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Praha 3
tel.: +420 271 770 500, fax: +420 271 770 501
e-mail: [email protected]
www.nfa.cz
NIPOS / NIPOS – The National Information
and Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 900, fax: +420 221 507 929
e-mail: [email protected]
www.nipos-mk.cz
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání /
Council for Radio and Television Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2
tel.: +420 274 813 830, fax: +420 274 810 885
e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz
80
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
/ Czech State Fund for the Support and Development
of Czech Cinematography
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel.: +420 257 085 247, fax: +420 224 317 261
e-mail: fondkino@mkcr.cz
www.mkcr.cz
ORGANIZACE /
ORGANIZATIONS
APA – Asociace producentů v audiovizi /
APA – Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 302, fax: +420 221 105 303
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
Asociace českých filmových klubů /
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989, fax: +420 572 501 400
e-mail: martin.hrouzek@acfk.cz
www.acfk.cz
Asociace provozovatelů kin / Czech Exhibitors’ Association
Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
e-mail: tajemnice@kinari.cz
www.kinari.cz
Česká filmová a televizní akademie /
Czech Film and Television Academy
Chlumova 7, 130 00 Praha 3
tel.: +420 255 707 333, fax: +420 255 707 303
e-mail: info@cfta.cz
www.cfta.cz
Česká filmová komora / Czech Film Chamber
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 210, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmovakomora.cz
www.filmovakomora.cz
Czech Film Commission
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 254, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
České filmové centrum /
Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 321, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
Institut dokumentárního filmu /
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@docuinter.net
www.docuinter.net
FITES – Český filmový a televizní svaz /
FITES – Czech Film and Television Union
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
tel./fax: +420 222 562 331
e-mail: info@fites.cz
www.fites.cz
Unie filmových distributorů / Film Distributors’ Union
Nám. Winstona Churchila 2, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz
www.ufd.cz
DISTRIbUTOŘI / DISTRIbUTORS
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 224 947 566
e-mail: info@aerofilms.cz
www.aerofilms.cz
Asociace českých filmových klubů /
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989, fax: +420 572 501 400
e-mail: martin.hrouzek@acfk.cz
www.acfk.cz
Bioscop
Kunětická 2, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 436 320, fax: +420 221 436 305
e-mail: info@bioscop.cz
www.bioscop.cz
Blue Sky Film Distribution
Lázeňská 11, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 222 398, fax: +420 224 233 529
e-mail: info@bsfd.cz
www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5
tel.: +420 257 415 111, fax: +420 257 415 113
e-mail: bontonfilm@bonton.cz
www.bontonfilm.cz
CinemArt
Národní 28, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 949 110, +420 221 105 220
e-mail: info@cinemart.cz
www.cinemart.cz
Falcon
U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5
tel.: +420 224 422 244, fax: +420 224 422 242
e-mail: falcon@falcon.cz
www.falcon.cz
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 411 619, fax: +420 221 411 699
e-mail: artcam@artcam.cz
www.artcam.cz
81
KONTAKTY
CONTACTS
Film Europe
Branická 209, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 216 318, fax: +420 244 400 075
email: info@filmeurope.cz
www: filmeurope.cz
Hollywood Classic Entertainment
Psohlavců 8, 147 01 Praha 4
tel.: +420 226 224 111, fax: +420 226 224 110
e-mail: hce@hce.cz
www.hce.cz
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Praha 8
tel.: +420 286 587 027
e-mail: rohlickova@intersonic.cz
www.intersonic.cz
Magic Box
Na Klikovce 7, 140 00 Praha 4
tel.: +420 221 436 424, fax: +420 221 436 405
e-mail: magicbox
www.magicbox.cz
Pegasfilm
Bavorská 856, 155 41 Praha 5
tel: +420 224 451 122
e-mail: produkce@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
SPI International Czech republic
Branická 209, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 216 318, fax: +420 244 400 075
e-mail: spi@spi-film.cz
www.spi-film.cz
Warner Bros. Entertainment
Soukenická 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 296 580 333, fax: +420 296 580 340
e-mail: radovan.cech@warnerbros.com
www.warnerbros.cz
82
PRODEjCI / SALES
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 436 100, fax: +420 221 436 105
e-mail: sales@aqs.cz
www.aqs.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 814 445, fax: +420 224 814 447
e-mail: david.budsky@bonton.cz
www.ateliery.cz
Cinepol International
Osadní 5, 170 00 Praha 7
mobile: +420 606 659 725
e-mail: john.riley@upcmail.com
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Filmexport Prague Distribution
Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4
tel.: +420 244 014 217, +420 244 014 218
e-mail: filmexport@volny.cz
Simply Cinema
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5
tel./fax: +420 251 819 441
e-mail: office@simplycinema.cz
www.simplycinema.cz
FESTIVALY / FESTIVALS
AniFest
Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 324 507, fax: +420 257 324 508
e-mail: info@anifest.cz
www.anifest.cz
Anifilm
Valdštejnské nám. 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 776 757 546
e-mail: info@anifilm.cz
www.anifilm.cz
Dny evropského filmu / Days of European Film
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel: +420 603 844 811, +420 604 607 477
e-mail: info@eurofilmfest.cz
www.eurofilmfest.cz
Febiofest
Růžová 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 101 111, fax: +420 221 101 120
e-mail: info@febiofest.cz
www.febiofest.cz
Festival krátkých filmů Praha / Prague Short Film Festival
Panská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 411 011, fax: +420 221 411 033
e-mail: info@pragueshorts.com
www.pragueshorts.com
Finále Plzeň – Festival českých filmů /
Finále Plzeň – Festival of Czech Films
Dominikánská 3, 301 12 Plzeň
tel.: +420 378 035 400, fax: +420 378 035 332
e-mail: info@filmfestfinale.cz
www.filmfestfinale.cz
Fresh Film Fest
Kubelíkova 1548/27, 130 00 Praha 3
tel.: +420 296 330 940, fax: +420 296 330 951
e-mail: info@freshfilmfest.net
www.freshfilmfest.cz
Jeden svět / One World
Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 226 200 400, fax: +420 226 200 401
e-mail: program@oneworld.cz
www.jedensvet.cz
Letní filmová škola / Summer Film School
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989, fax: +420 572 501 400
e-mail: produkce@acfk.cz
www.lfs.cz
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava /
Jihlava Documentary Film Festival
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 774 101 652
e-mail: office@dokument-festival.cz
www.dokument-festival.cz
Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha /
International Television Festival Golden Prague
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel.: +420 261 137 179, fax: +420 261 137 124
e-mail: zuzana.svobodova@ceskatelevize.cz
www.czech-tv.cz/goldenprague
Mezipatra – český gay a lesbický filmový festival /
Mezipatra – Czech gay and lesbian film festival
Šmejkalova 75, 616 00 Brno
tel./fax: +420 549 212 727
e-mail: info@mezipatra.cz
www.mezipatra.cz
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary /
Karlovy Vary International Film Festival
Panská 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 411 011, fax: +420 221 411 033
e-mail: festival@kviff.com
www.kviff.com
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež /
International Film Festival for Children and Youth
Filmová 174, 761 79 Zlín
tel.: +420 577 592 275, fax: +420 577 592 442
e-mail: festival@zlinfest.cz
www.zlinfest.cz
Více o festivalech v České republice najdete na www.filmcenter.cz /
More about festivals in the Czech Republic you can find at
www.filmcenter.cz
8
FILMOVÉ FONDY
FILM FUNDS
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie /
The Czech State Fund for the Support and Development of Czech Cinematography
www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/default.htm
MEDIA Program – The EU support programme for the European audiovisual industry
www.mediadeskcz.eu
Eurimages – European Support Fund for the Co-production of Cinematographic Works
www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio / Film Foundation RWE & Barrandov Studio
www.filmovanadace.cz
PŘIPRAVOVANÉ ČESKÉ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY 2012
UPCOMING CZECH FEATURE AND ANIMATED FILMS 2012
Vydala Česká filmová komora s podporou Ministerstva kultury České republiky /
Published by the Czech Film Chamber with the support of Ministry of Culture of the Czech Republic
ČFC je provozováno Českou filmovou komorou.
Czech Film Center is operated by Czech Film Chamber.
Produkce / Editor: Lenka Šindelářová
Překlady / Translation: Kent Christopher Kasha
Grafická úprava / Graphic Design: Cellula
Tisk / Printed by: T. A. Print
Kontakt / Contact:
České filmové centrum / Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha 1, tel: + 420 221 105 398, fax: + 420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz, www.filmovakomora.cz
ISBN 978-80-904607-4-4
Česká filmová komora 2012
8
www.filmcenter.cz
Download

Připravované české filmy 2012