5
P R AV I D E L
NEZAPOMEŇTE, ŽE AŽ HRA SKONČÍ,
VA Š E P O S TAVA B U D E Ž Í T D Á L .
DOK U M EN TÁ R N Í F IL M
5 P R AV I D E L — c e l o v e č e r n í d o k u m e n t á r n í f i l m Va v ř i n c e M e n š l a o ú č a s t n í c í c h z á ž i t ko v é h r y S y s t é m
Anotace
O projektu
Buďte poslušní a budete šťastní. Ale musíte se přizpůsobit Systému. Jeho zákonům,
pravidlům a zvyklostem. Ať se vám líbí nebo ne. Přestáváte být svobodnými lidmi.
Za svou svobodu vyměníte kázeň a přiměřenou odměnu.
Padesát lidí různého věku a různých profesí se sešlo v opuštěném rekreačním středisku uprostřed lesa. Jejich zábava spočívala v tom, že si hráli na život v totalitě.
Všichni se museli naučit zpaměti pravidla správného občana a zazpívat hymnu.
Všechno bylo dokonale, až ďábelsky a do nejmenšího detailu promyšlené. „Pamatujte na to, že až hra skončí, vaše postava bude žít dál,“ nabádal pořadatel účastníky…
Dokument o riskantní experimentální hře – jak rychle se podvolíte totalitnímu systému. Padesát lidí se dobrovolně přihlásilo do hry, aniž by tušili, jak se dokáží s totalitním systémem vypořádat. A může jít o totalitu komunistickou, fašistickou nebo
totalitu nadnárodních korporací. Od každého najdete kus.
Larp
Larp (z anglického Live Action Role Play) je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným. Pro larp je typické, že nemá žádné publikum
a jeho smyslem je hlavně zábava a zážitek účastníků. —Wikipedie
Larp Systém
Psychicky poměrně náročná hra, kdy hráči hrají v autentické lokaci příběh plnoprávných občantů i azylantů žijících v nesvobodné severní zemi, přičemž účastníci zažijí
to, co jsme zažívali před rokem 1989 v České republice.
„Zážitková hra Projekt Systém je podle mě smysluplná i poučná. Účastníkům
upřímně gratuluji – vždyť jde jen o několik hodin v totalitě. Po celou dobu hry jsou
si vědomi toho, že se jedná pouze o víkend. My jsme si na tu „neděli“ museli počkat
hodně dlouho.“ —Marta Kubišová
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
Jednotlivé role si vybírali dobrovolně. Kolo nečekaných událostí se začalo roztáčet
a emoce přestávaly být hrané. Již po pár hodinách se o sobě dozvídali překvapivé informace, ale konec hry byl ještě daleko…
Film ale není jen o hře. Hlavní postavy sledujeme i v jejich soukromém, civilním životě. Jak se liší od role, kterou přijali? Jaké mají názory, čemu věří a v jaké realitě žijí?
„Podařilo se nám natočit Matrix naruby“, říkají autoři filmu, ve kterém hra je realitou a realita se stává hrou.
Te c h n i c k é i n f o r m a c e
stopáž dokumentu: cca 80 min
technologie: AV–Intra, kamera Panasonic AG HPX 250E, P2 karty
obraz 16:9, zvuk Dolby Digital, master HD CAM, blu-ray disc, DCP, 35mm
Harmonogram
přípravné práce a natáčení: květen–září 2012
postprodukce: leden–únor 2013
premiéra filmu: 28. březen 2013
[2]
AUTOŘI
Va v ř i n e c M e n š l — n á m ě t , s c é n á ř, r e ž i e
Celovečerní dokumentární film 5 Pravidel je jeho režijní debut. Jako kameraman
a scénárista se podílí i na několika dalších projektech, které jsou právě ve výrobě
(Divadlo Sklep 1971–2012, Tři dědečci aj.) Spolupracoval na publicistickém pořadu
České Televize Pološero. Jeho profesí je ale především fotografie. Již ve 13 letech fotil vše, co se kolem něj mihlo. Později to byly reportáže z demonstrací a ještě později aranžované fotografie. Dnes je to převážně architektura a design pro tuzemské i zahraniční časopisy a reportáže pro domácí periodika MF Dnes a Instinkt. Rád
fotí portréty lidí, kteří mají svůj mnohdy nelehký život vepsaný ve tváři. Vystavoval v rámci projektu Post Bellum – My jsme to nevzdali a festivalu Jeden svět. Také
v mnoha galeriích, naposledy ve Fragnerově galerii v Praze a v Centru architektury
ve vídeňském MuseumsQuartier.
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
Radovan Slánský — námět
Po absolvování Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy se na počátku 90. let věnoval
především reportážní činnosti. Od roku 1995 do roku 2008 byl dramaturgem publicistického pořadu TV Nova Na vlastní oči. V roce 2009 měl na starosti režii a dramaturgii pořadu České Televize Krotitelé dluhů, pro stejnou televizi režíroval v roce
2011 také pořad Pološero. Radovan Slánský má na svém kontě přes 300 reportáží pro
časopis Reflex a jako dramaturg více než 1000 reportáží, filmů a TV pořadů.
[3]
TVŮRCI
To m á š K o b o l k a — k a m e r a
Dalibor Fencl — kamera
Z jeho filmové tvorby je nutno zmínit především krátký film The Beggar´s Story
(2008), televizní film Alma (2010) a celovečerní snímky Kvaska (2006) a Tacho
(2010). Věnuje se i natáčení videoklipů, reklam a reportáží. Na svém kontě má řadu
krátkometrážních dokumentů pro společnost Febio a dále TV cykly Genus, Okno
k sousedům, Oko, Cestománie aj.
Absolvent Katedry kamery pražské FAMU. Věnuje se hlavně dokumentární tvorbě.
Z poslední doby stojí za zmínku dokumentární snímky Krajina osudu (2009), Vzpomínky na Snovídky (2011), I am fishead (2012) či dokumentární cyklus Závislosti
(2011).
Vojtěch Filčev — kamera
Od roku 2007 studuje na Filmové Akademii Miroslava Ondříčka v Písku obor audiovizuální tvorby. Podílel se na vzniku mnoha filmů, TV pořadů, divadelních představení a videoklipů a to nejen jako kameraman. Jako produkční spolupracoval na
filmech Karamazovi (2007), Jarmareční bouda (2008), Kuličky (2008), Anglické Jahody (2008) a na dokumentu Gen D (2012), v roli střihače se pak podílel na TV pořadech Živák (2009) či Psí život (2008). Na dokumentárním filmu Zuzana Michnová –
– Jsem slavná tak akorát (ve výrobě) se podílí jako pomocný režisér a je autorem
dokumentu Antimony o působení stejnojmenné odbojové skupiny během 2. světové
války.
Viktor Portel — kamera
Od roku 2009 studuje na Katedře dokumentární tvorby FAMU a aktivně se zapojuje
do různých kulturních i kulturně-politických projektů. Vlastní filmografie: Hledání
ztraceného, ztrácení hledaného (2008), Být rád že vůbec byl (2009), Od bratra k bratru (2010), Prostor pro naši reklamu (2010), Vladimír Špidla, běžec na svém místě
(2011), Kaiser Kanner Dirigent (2011).
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
[4]
TVŮRCI
Petr Kozák — střih
František Polák — grafika, typografie
Filmovému střihu se věnuje již mnoho let. Spolupracoval na řadě filmů, TV pořadů
a dokumentů. Mezi projekty, na kterých se podílel, patří například Svatba na bitevním poli (2007), Na vlastní nebezpečí (2007), Hlídač č. 47 (2008), Rodinka (2010),
V peřině (2011), Vrásky z lásky (2012), Probudím se včera (2012). Vsoučasné době
mimo jiné spolupracuje na pokračování úspěšného seriálu Sanitka. Stříhá také medailonky herců pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.
Grafický designer, student VŠUP. Zabývá se především úpravou tiskovin v oblasti
kulturní sféry. Je autorem vizuálních zpracování mnoha výstav, za všechny jmenujme Selekci v Nové síni (2011), navrhuje také jednotné vizuální styly, úpravy knih
a hudebních alb. Je členem redakce časopisu Komfortmag.
R a d i m H l a d í k j r. — z v u k
Fotograf, DJ, blogger a webový programátor, student FAMU.
Te o d o r i k M e n š l — w e b m a s t e r
Velmi uznávaný a vyhledávaný zvukový mistr nejen u nás, ale i v zahraničí. Je držitelem čtyř ocenění Český lev a to za snímky Zapomenuté světlo (1996), Je třeba zabít Sekala (1998), Eliška má ráda divočinu (1999) a Rebelové (2011). Do jeho bohatého portfolia patří i snímky Perníková věž (2002), Obsluhoval jsem Anglického krále
(2006), O rodičích a dětech (2008), Rodina je základ státu (2011), Vrásky z lásky
(2012) a mnoho dalších filmů, dokumentů, krátkých filmů, reklam, televizních soutěží či rozhlasových spotů. Od roku 2006 je spolumajitelem zvukové produkční
a postprodukční firmy BlueTools s. r. o.
Matouš Hekela — hudba
Tvoří hudbu především pro divadlo, mimo jiné spoluzakládal olomoucké divadlo
Tramtárie. Nyní působí především v divadelních souborech Tantehorse a Spitfire
Company, kde se podílel například představeních S/He is Nancy Joe, Dark Trilogy,
Salome (Tantehorse) a Traffic Dance – Join The Revolution (Spitfire Company). Tvoří
i hudbu a ruchy pro krátké filmy a reklamní spoty.
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
[5]
TVŮRCI
Lukáš Kaplan — produkce
Petr Koza — produkce
Produkci se na různých pozicích aktivně věnuje od roku 2000. Má za sebou celou
řadu celovečerních filmů, TV pořadů a seriálů, ale také filmových a divadelních festivalů. Za zmínku stojí snímky jako Krev zmizelého (2003), Duše jako kaviár (2003),
Mazaný Filip (2003), Blízko nebe (2004), Grandhotel (2005), Chůva v akci (2006),
Expozitura (2008), Vy nám taky, šéfe! (2008), Dešťová víla (2009), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2010), Tacho (2010), Zejtra napořád (2011), Bastardi 2 (2011)
a Sukničkáři (2012).
Po studiu na FAMU se od roku 2005 věnuje produkci v pozici výkonného producenta a vedoucího produkce. Realizuje hlavně celovečerní filmy a dokumenty, převážně v produkci významného českého producenta Čestmíra Kopeckého (A bude
hůř, Zlatá šedesátá, Kuličky, Babička) a Biokissfilm s. r. o. (Jarmareční bouda, Živý
mrtvý, Haškovy povídky). Od roku 2004 úzce spolupracuje s ARAS – Asociace režisérů a scenáristů. Má za sebou rovněž zkušenost s produkcí a programováním kin,
pořádáním výstav, koncertů a dalších kulturních akcí. V roce 2011 spolu s Ing. Ivem
Krátkým založil novou produkční společnost Bio Art Production s. r. o.., zaměřující
se především na celovečerní filmy a dokumenty.
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
[6]
PRODUCENT
REALIZACE
Celovečerní filmy
Zejtra napořád
Petr Koza & Ivo Krátký
+420 737 520 099 / +420 602 205 391
[email protected] / [email protected]
w w w.bioartproduction.cz
Společnost Bio Art Production s. r. o. je nová produkční společnost, která byla založena v roce 2011. Soustřeďuje se na výrobu a koprodukci českých audiovizuálních
děl všech druhů i žánrů, převážně však na celovečerní a dokumentární filmy. Zaměřuje se na realizaci audiovizuálních děl začínajících autorů, výstav, koncertů a příležitostných tématických projekcí.
Romantická roadmovie komedie Rudolfa Havlíka o muži,
který se rozhodne změnit svůj život. Ve výrobě.
7 dní hříchů (2012)
Celovečerní film Jiřího Chlumského, Dana Krzywoně a Josefa Urbana.
Dokončeno. Koprodukce.
Objev roku
Celovečerní film podle scénáře Jana Pelce. Vývoj scénáře.
Filmové dokumenty
Zuzana Michnová – Jsem slavná, tak akorát
Celovečerní hraný dokumentární film Jitky Němcové o zpěvačce, textařce
a hudební skladatelce Zuzaně Michnové a jejích přátelích. Ve výrobě.
Ta j e m s t v í d i v a d l a S k l e p
Celovečerní hraný dokument o konci světa a divadle Sklep.
Scénář a režie: Olga Dabrowská. Ve výrobě
Mánes na nábřeží
Celovečerní časosběrný dokument o slavné pražské galerii
a jejích proměnách v čase. Scénář a režie: Vladimír Škultéty, ve výrobě.
5 pravidel
Celovečerní dokument Vavřince Menšla. V kinech od března 2013.
Flanelový poker
Milionář z paneláku: Dokumentární film z prostředí hry na hranici sportu
a hazardu námět, scénář, režie Lukáš Landa. Ve výrobě.
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
[7]
POSTPRODUKCE
DISTRIBUCE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
[w w w.f i l m 5 p r a v i d e l . c z]
[8]
Download

NEZAPOMEŇTE, ŽE AŽ HRA SKONČÍ, VAŠE POSTAVA BUDE ŽÍT