TÜRK DÜNYASI BİLİM VE TEKNOLOJİ GELİŞMELERİ 1
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDOĞAN
Türk Dünyası Bilim Olimpiyatı Koordinatörü
2011 Uluslararası karşılaştırma programı (ICP) sonuçlarına ilişkin yayınlanan rapora göre 2011
yılında Türkiye satın alma pariterlerine göre belirlenen, dünya gayri safi yurt içi hasılasında (GSYH)
yüzde 1,5’lik pay elde etti.
Avrupa Birliği, (AB) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin, dünyanın, toplam GSYH oranının
yarısından fazlasını oluşturuyor.
Dünya’da 13. Güç Türkiye Ekonomisidir. Dünya Ekonomisinde toplam gayri safi yurt içi hasıla
(GSYH) oranın yüzde 1,5’ini Türkiye elinde tutuyor. Uluslararası karşılaştırma programı (ICP)
raporuna göre Türkiye kişi başı düşen GSYH oranında, Rusya’nın ardından 13. Sırada Yer aldı.
Tablo-1 de görüldüğü üzere, Türk Dünyası ülkelerinde bu oranlar çok düşüktür.
2010 yılı uluslararası para fonu tarafından açıklanan rakamlar, GDP (Milyon $)
Tablo-1
TÜRKİYE
815.000
KAZAKİSTAN
132.229
AZERBAYCAN
52.166
ÖZBEKİSTAN
37.724
ARNAVUTLUK
11.578
MAKEDONYA
9.580
KOSOVA
5.728
KIRGIZİSTAN
4.420
Türk Dünyası, ekonomik gücünün artırılması için, Bilim ve Teknolojide gelişmemize ve ilerlememize
bağlıdır.
20. yy Bilim ve Teknolojinin gelişmesinde, altın çağını yakalamış insan hayatında vazgeçilmez bir
rahatlık sağlamıştır.
1
Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak
sunulmuştur.
Günümüzde bilim, olanca hızıyla ilerlemekle birlikte, insan hayatının olmazsa olmazları arasına
girmeyi başarmıştır. Bilimin sonucu olarak, ortaya çıkan teknoloji hayatımızı her alanda
kolaylaştırmayı başarmıştır. Bilim ve Teknoloji arasında, sıkı bir ilişki bulunmakta ve birbirlerini
tamamlamaktadır. Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol
açarken, teknolojik gelişmelerde bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını sağlayarak,
bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır.
Bilim ve teknolojinin ortaya çıktığı tarihten itibaren insanlar, içinde yaşadıkları dünya ile
yetinmemişlerdir. Uzayı merak etmişler, uzayın sırlarını çözmek amacıyla gizemli bir yolculuk
sistemli bir çalışma içine girmişlerdir.
20. yy daki en büyük gelişme, hiç kuşkusuz bilgisayar teknolojisinde yaşanmıştır. İnternet ağının
kurulması sonucunda, bilgisayar ve internet, evlerimize, işyerlerimize hatta günlük hayatımıza girmeyi
başarmıştır. İnsanlık tarihine ışık tutan, Türk Bilim adamlarımızdan kısaca bahsetmek
istiyorum.Örneğin
ALİ KUŞCU:
Türk-İslam dünyasının büyük Astronomi, Matematik ve Kelam alimi olan Ali KUŞCU, 15.yy
başlarında Semerkant’ta doğdu. 1474’de İstanbul’da vefat etti.
CABİR BİN HAYYAN:‘’ Hakim ol Kimyaya, Hakim ol Dünyaya’’ diyen HAYYAN modern
Kimyanın, kurucusu, meşhur Türk bilginidir.
CEZERİ:Otomatik aletleri ilk defa yapan Müslüman Türk alimidir. Artuklu Türklerindendir.
GİYASEDDİN CEMŞİD KAŞİ: 15. yy yaşamış Ondalık Kesirleri ilk defa kullanan, büyük bir Türk
Matematik ve Astronomi alimidir.
HAREZMİ: 9.yy da, Cebir alanında ilk defa eser yazan,Müslüman Türk ve Matematik, Coğrafya,
Astronomi alimidir.
HAZARFEN AHMET ÇELEBİ: Hazarfen Ahmet ÇELEBİ, (Doğum 1609 – 1640) kendi geliştirdiği,
takma kanatlarla, uçmayı başaran ilk insandır. 17.yy da Osmanlı Devletinde yaşamış bir Türk
Bilginidir.
İBN-İ SİNA: Türk – İslam aleminde yetişen meşhur Felsefeci ve Tıp alimidir. 980 ( H. 370 )
Senesinde Buhara yakınlarında Afşan’da doğdu. İbn-i Sina, Tıp, Matematik, Mantık, Felsefe,
Astronomi, Fizik ve Kimya ilimlerinde söz sahibiydi. Bir çok keşifler yaptı. Yüz yetmişe yakın eseri
vardır.
ULUĞ BEY: Dünyaca ünlü Türk Matematikçi ve Astronomi bilgini olan hükümdardır. 22 Mart 1395
de Semerkant’ta doğdu. Hayatını Türk İslam Dünyası Kültür ve medeniyetinin gelişmesi ve
yükselmesine vakfeden Uluğ bey, dünya tarihinde önemli yeri olan bir Fen alimiydi.
İsmini burada zikredemediğimiz, binlerce Türk Bilim adamlarımız mevcuttur. Türk Dünyasında
tarihimizde olduğu gibi, insanlık tarihine ışık tutacak Türk Bilim adamlarımızı, yetiştirmek için,
Eskişehir Türk Dünyası Başkenti (2013) Ajansının destekleri ile ‘’ Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları’’
proje yarışması düzenledik.
Türk Dünyası Bilim Olimpiyatlarına, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Altay, Moldova, Tataristan,
Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Batı Trakya Türkleri olmak üzere, 15 ülkenin genç mucitleri,
katılacaklardır. ‘’ Tasarım ve Buluş ‘’ dallarında ki projelerini Eskişehir de 4-5-6 Haziran
dasergileyeceklerdir.Yarışmada ilk 100’e giren ve ödül kazanacak projelere, ait tanıtım filmi, TRT
AVAZ Televizyonunda, ‘’ Küçük Eller Büyük İşler’’ TGRT Haber ve TGRT Belgeselde ise ‘’Küçük
Mucitler’’ adıyla 13 hafta yayınlanacaktır.
Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları, ‘’ www.tdbo.org’’ sayfasında Türkçe, İngilizce, Rusça, Arnavutça
olarak, dört dilde yayınlanmış olup, yaklaşık 75 gün de 100.000 kişi web sayfamızı ziyaret
etmişlerdir.Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak, Türk Dünyasında, önceki yüzyıllarda olduğu
gibi, 21.ci yüzyılda da insanlık tarihine ışık tutacak, Türk Bilim Adamlarının yetişmesini sağlamak
için ilköğretim 4-5-6-7-8 sınıf öğrencilerine yönelik olarak, düzenlemiş olduğumuz ‘’ Türk Dünyası
Bilim Olimpiyatları’’nın her yıl düzenlenmesi, gerektiğine inanıyor, söz konusu çalışmaların Türk
Dünyasına İlimde, Fende, Teknolojide büyük gelişmelerin kıvılcımı, olacağına ümit ediyorum.
Download

Okuyun - Bilgeler Zirvesi