HOSPITAL AND COMMUNITY GUIDE FOR CARERS
BOSNIAN
VODIČ KROZ BOLNICKI SISTEM ZA NJEGOVATELJE
(A CARERS GUIDE TO THE HOSPITAL SYSTEM)
Postoji nekoliko načina na koje se neko moze naći u bolnici, kao na primjer kroz
službe hitne pomoci ili kroz planirani prijem.
Ovaj članak daje njegovateljima nekoliko važnih informacija o radu bolnica, što se
na prvi pogled može učiniti komplikovanim.
Zbog jednostavnosti koristićemo izraz ‘pacijent’ za osobe koje imaju nejgovatelja,
čak i ako su one stanari doma, stranke ili vanbolnički pacijenti.
U službi hitne pomoći (In the Emergency Department (ED))
Kada prvi put dođete u službu hitne pomoći, osobu koju njegujete će pregledati
medicinska trijažna sestra i odredit će joj kliničku kategoriju zavisno od njegove ili
njene kliničke potrebe. U službi hitne pomoći osobe koje su najbolesnije primaju
se prve. Ako vas nešto zabrinjava dok ste u službi hitne pomoći ili vam treba
tumač, molimo vas da kažete trijažnoj sestri.
Njegovatelji imaju važne informacije o osobi koju njeguju kao na primjer njegova ili
njena historija bolesti, lijekovi, problemi u ponašanju i kako se osjećaju prijatno.
Važno je da donesete sa sobom sve lijekove koje pacijent uzima. Ako morate ići u
službu hitne pomoći, recite trijažnoj sestri da ste njegovatelj i ako postoje bilo
kakve bolesti ili problemi u ponašanju koji bi mogli postati problematični kad se
dugo čeka.
Pravo na informacije – njegovatelji imaju pravo da dobiju informacije o pacijentu
ako pacijent da svoj pristanak ili ako stanje pacijenta zahtijeva da njegovatelj
donese odluke o liječenju u njegovo ili njeno ime. Ako vas nešto brine u vezi
liječenja ukazanog u službi hitne pomoći, razgovarajte sa glavnom sestrom (nurse
unit manager – NUM).
Na bolničkom odjelu (On the Ward)
Ako njegujete nekoga ko je primljen u bolnicu, predstavite se sestrama i
medicinskom osoblju kao njegovatelj i provjerite da li su vaši lični podaci uneseni u
pacijentov lični karton kako bi vas mogli lakše kontaktirati ako se za to ukaže
potreba.
Sva vaša pitanja su dobrodošla. Iako medicinsko osoblje uvijek izgleda zauzeto,
ono je spremno da sarađuje sa vama za dobrobit pacijenta.
Pokušajte što je prije moguće saznati koliko dugo možete očekivati da će pacijent
ostati u bolnici kao i koja njega će biti potrebna kada pacijent bude otpušten iz
bolnice (planiranje otpusta) kako bi ste mogli početi sa planiranjem. Važno je da
planiranje otpusta počne što je prije moguće, tako da pacijent ne mora ostati u
bolnici duže nego što je potrebno kao i da se vi možete pripremiti kod kuće ili
pronaći drugi smještaj.
Molimo vas da kažete medicinskim sestrama ako pacijent već prima neku pomoć
kod kuće da bi one mogle obavijestiti službe koje pružaju pomoć i kako bi se to
uzelo u obzir pri planiranju otpusta.
HOSPITAL AND COMMUNITY GUIDE FOR CARERS
BOSNIAN
KO JE KO U BOLNICI? (WHO’S WHO IN THE HOSPITAL?)
Postoji nekoliko medicinskih stručnjaka koji mogu biti uključeni u liječenje
pacijenta, kako u bolnici (bolnički pacijent) tako i izvan bolnice: doktori, medicinske
sestre i zdravstveni radnici iz oblasti srodnim medicini kao što su fizioterapeuti,
logopedi, socijalni radnici i dijetetičari. Ovdje je kratki opis radnih zadataka svakog
zdravstvenog radnika:
Medicinsko osoblje (Medical Staff)
Doktori se bave medicinskom stranom liječenja pacijenta. Vi kao njegovatelj ćete
možda sresti doktora koji prima pacijente u bolnicu međutim, najverovatnije ćete
biti u konataku sa specijalizantom – registrar (doktorom koji je na spacijalizaciji),
stažistom – resident (doktorom koji je proveo 12 mjeseci u bolnici nakon
diplomiranja) i ponekad sa internistom – intern (doktor koji je radio manje od 12
mjeseci nakon diplomiranja).
Specijalizant nadgleda grupu stažista in internista i po potrebi se savjetuje sa
doktorom koji prima pacijente u bolnicu o svakodnevnom napretku pacijenta. Ako
imate pitanja o savkodnevnom napretku pacijenta, najbolje je pitati specijalizanta.
Kako su mnoge od nažih bolnica ujedno i univerzitetske bolnice, pacijent može biti
upitan da li dozvoljava studentima medicine i medicinskim sestrama da budu
prisutni i da uče dok doktor pregeleda pacijente.
Medicinske sestre (Nursing Staff)
Medicinske sestre pružaju pomoć kako za medicinsku stranu liječenja pacijenta
tako i za njegu pacijenta. Registrovane medicinske sestre (registered nursesRN) daju tretmane, lijekove i vrše nadgledanje a upisne sestre (enroled nursesEN) ili sestre pomoćnice (assistants in nursing- AIN) pružaju njegu pacijentu kao
što je kupanje ili hranjenje. Glavna sestra (the nursing unit manager- NUM)
nadgleda grupu medicinskih sestara na jednom odjelu i može vam pomoći oko
pitanja koje imate o pacijentu. Medicinsko osoblje takođe može odogovoriti na
vaša pitanja, pitati doktora o pacijentu u vaše ime ili vas uputiti drugim
zdravstvenim radnicima.
Zdravstveni radnici iz oblasti srodnim medicini (Allied Health Staff)
Socijalni radnici (social workers) nude važnu pomoć i informacije o tome kako da
dobijete pomoć i usluge nakon otpuštanja pacijenta iz bolnice ili novčanu pomoć.
Terapeuti (occupational therapists) rade na osposobljavanju pacijenta ko na
primjer povratak na posao, prekvalifikacije, identifikacija i obuka za upotrebu
opreme koja pacijentu pomaze u svakodevnim aktivnostima. Fizioterapeuti
(physiotherapists) mogu procijeniti i pomoći osobama koje imaju poteškoće u
kretanju. Dijetetičari (dieticians) pružaju savjete u vezi ishrane i dijeta. Logopedi
(speech therapists) pomažu osobama koje imaju teškoće u gutanju i govoru.
Doktori ili medicinsko osoblje će dati odogovarajuće uputnice pacijentu ako
procijene da je to potrebno.
HOSPITAL AND COMMUNITY GUIDE FOR CARERS
BOSNIAN
Informacije za njegovatelje (Information for Carers)
Ako je osoba koju njegujete u bolnici, upotrijebite sljedeći spisak kako biste
upitali i dobili informacije koje su vam potrebne:
o
Koja je dijagnoza, tretman i vjerovatni ishod bolesti osobe koju njegujete?
o
Koji su lijekovi potrebni?
o
Da li je potrebno ići na kontrolne preglede ?
o
Kakva stalna njega će biti potrebna ?
o
Ko će biti uključen u stalni tretman i njegu ?
o
Kad će osoba biti otpuštena iz bolnice i kakav prijevoz će biti obezbjeđen ?
o
Da li su potrebne prepravke kuće ili neka druga oprema ?
o
Da li postoji pomoć u lokalnoj zajednici ?
o
Kome se možete obratiti za savjet i pomoć nakon otpusta iz bolnice?
Ako trebate tumača, molimo vas kažite to osoblju bolnice.
Ako osoba koju njegujete treba da ide u bolnicu, provjerite dali imate
sljedeće podatke potrebne medicinskom osoblju :
•
Historija bolesti
•
Spisak lijekova koje pacijent trenutno uzima
•
Posljednje rezultate pregleda, na primjer rendgenske snimke, CT sken
•
Medicare karticu/ zdravstvenu karticu (Healthcare card) i/ili
•
Podatke o privatnom zdravstvenom osiguranju
Privatnost (Privacy)
Po zakonu o privatnosti (the Privacy Act) osoba koju njegujete će uglavnom trebati
dati svoju saglasnost zdravstevim radnicima da razgovaraju sa vama o njezinoj
bolesti.
Važno je da bolnica ili zdravstvena služba ima zabilježene tačne podatke o kontakt
osobi. Nesporazumi se mogu izbjeći ako se izabere jedna osoba, kao što je
njegovatelj, da bude ujedno i kontakt osoba koja će prenositi informacije o
pacijentu ostalim članovima porodice.
HOSPITAL AND COMMUNITY GUIDE FOR CARERS
BOSNIAN
INFORMACIJE ZA NJEGOVATELJE KOJI GOVORE BOSANSKI JEZIK I KOJI
ŽIVE NA PODRUČJU ST GEORGE I SURTHERLAND SHIRE (INFORMATION
FOR BOSNIAN SPEAKING CARERS LIVING IN ST GEORGE AND
SUTHERLAND SHIRE AREAS)
Da li njegujete odraslu osobu ili dijete koje ima hroničnu bolest, onesposobljenje ,
ili je mentalno oboljela ili je starija osoba slabog zdravlja? Da li ste član porodice,
bračni drug/partner, prijatelj ili komšija koji pruža tu njegu? Ako ste odgovorili sa
DA na ova pitanja – vi ste onda njegovatelj.
KAKVA VAM JE POMOĆ DOSTUPNA?
U BOLNICI (IN THE HOSPITAL)
•
Za pomoć i informacije – ako ste tek postali njegovatelj i osoba koju njegujete
je u bolnici, zatražite da razgovarate sa socijalnim radnikom ili sa jednom od
glavnih medicinskih sestara.
U DRUŠTVENOJ ZAJEDNCI (IN THE COMMUNITY)
• Za informacije o službama koje vam mogu pomoći da njegujete osobu kod
kuće, pozovite Commonwealth Carelink na 1800 052 222
•
•
Za pomoć oko njeogvanja starije osobe nazovite Tim za procjenu stanja
starijih osoba (Aged Care Assement Team – ACAT)
►Na prodručju St George, nazovite: 9553 3000
►Na pordručju Sutherland Shire, nazovite: 9540 7540 ili 9540 7175
Za pomoć oko njege djeteta sa onesposobljenjem nazovite Ministarstvo za
starenje, onesposobljenje i kućnu njegu (Department of Ageing,
Disability and Home Care –DADHC) na 9334 3700
•
Za informacije i savjete u vezi male djece od 0 do 6 godina starosti sa
teskoćama u razavoju i onesposobljenjima nazovite Telefonsku službu za
ranu intervenciju (Early Childhood Intervention Line) 1300 656 865
•
Za pomoć sa djecom koja imaju posteškoće u učenju (od rođenja do 18 godine
života) i njihove porodice nazovite Veze za učenje (Learning Links) 9534
1710
•
Za službe za djecu sa onesposobljenjima ili djecu koja su zaostala u razvoju
nazovite Službu za onesposobljene Sylvanvale ( Sylvanvale Disability
Services) na 8536 0100
•
Za razne vrste usluga o koje se tiču porodičnog zdravlja kao što su terapija
kod logopeda, radna terapija ili savjetovanje za djecu i porodicu nazovite
lokalne SESIAHS – društvene zdravstvene centre:
►Caringbah Community Health Centre 9522 1000
►Engadine Community Health Centre 9520 4644
►Hurstville Community Health Centre 9570 2877
►Menai Community Health Centre
9543 1111
►Peakhurst Community Health Centre 9534 2555
►Rockdale Community Health Centre 9597 2644
HOSPITAL AND COMMUNITY GUIDE FOR CARERS
BOSNIAN
•
Za informacije o tome kako možete dobiti odmor od njegovanja, nazovite
Savezni centar za odmjenu nejgovatelja (Commonwealth Carers Respite
Centre) 1800 059 059
•
Za informacije o emotivnoj podršci nazovite Udruzenje njegovatelja Novog
Juznog Velsa (Carers NSW Carers Line) 1800 242 636
•
Za informacije, uputnice, grupe za podršku njegovateljima, emotivnu podršku i
zastupanje nazovite:
►St George Centra za doseljenike program njege u zajednici (St George
MRC CALD Community Care Porgram) 9597 5455
►Projekat Pole Depot za podršku njegovatelja Pole Depot Carers Support
Project 9580 0688
►Sutherland Shire Sluzbe za podršku njegovatelja (Sutherland Shire Carers
Support Services) 9542 6292
•
Za informacije o finansijskoj pomoci Isplati za nejgovatelje (Carers Payment)
i Dodatak za njegovatelje (Carers Allowance) nazovite: Centrelink
visejezičnu službu (Centrelink Multilingual Line) na 13 12 02 i kažite
Bosnian
•
Za informacije o demenciji nazovite Nacionalnu telefonsku službu za pomoć
u slučaju demencije (National Dementia Helpline) 1800 100 500
•
Za pomoć na vašem jeziku nazovite Telefonsku službu za prevođenje i
tumačenje (Telephone Interpreting Service – TIS) na 131 450
USLUGE POSEBNO NAMJENJENE BOSANSKOJ ZAJEDNICI
(SPECIFIC SERVICES TARGETING BOSNIAN COMMUNITY)
•
Za pomoć u organiziranju vase podrške, nazovite Multikulturnu informativnu
službu centra za doseljenike St George (St George MRC Multicultural
Information Hotline) na 9505 7601 srijedom od 10 prije podne do 3 poslije
podne kako bi ste razgovarali sa službenikom koji govori bosanki jezik
•
Ako želite saznati kad su sastanci Multikulturne grupe za podršku
njegovatelja (Multicultural carers support group), nazovite Program
Centra za doseljenike St George za njegu u društvenoj zajednici (St
George MRC CALD Community Care Program) na 9597 5455
•
Za pakete za starije osobe u društvenoj zajednici (Community Aged Care
Packages - CACP) - nazovite Multikulturne pakete za starije osobe u
društvenoj zajednici Centra za doseljenike St George (St George MRC
Multicultural CACP) na 9597 5455.
•
Za kućne posjete osoba koje su oobljele od demencije, nazovite Usluge
nadgledanja i pomoći u slučaju demencije osoba iz neengleskih govornih
sredina koje pruža društveni centar Kogarah (Kogarah Community
Services NESB Dementia Monitoring and Support Service) na 9546 5766.
•
Za multikulturne društvene usluge, nazovite Društvene usluge St George (St
George Community Services) na 9580 9055.
HOSPITAL AND COMMUNITY GUIDE FOR CARERS
BOSNIAN
LOKALNE USLUGE ZA ODREĐENE ZAJEDNICE
(LOCAL ETHNOSPECIFIC SERVICES)
►Dobrotvorna udruga bivših jugoslavenskih zajednica (u Australiji) (Former
Yugoslav Communities (in Australia) Welfare Association Inc) na 9519 5218
Koliko je pozanto osoblju Centra za doseljenike St George informacije sadržane u ovoj brošuri su
bile tačne u vrijeme njihovog objavljivanja. Centar za doseljenike St George ne snosi nikakvu
odgovarnost za promjene, greške ili štetu koja uslijedi iz upotrebe ovih infomacija i ne daje nikakve
garancije u vezi ove brošure, bilo izrične ili nagovještene.
This Project was developed in partnership with South Eastern Sydney Illawarra Area Health Services
(SESIAHS) Carer Program and funded by SESIAHS Multicultural Health Services
Download

hospital and community guide for carers