VIRUSI
Virusi su acelularni, ultramikroskopski, organizmi nesposobni da se razmnožavaju van ćelije domaćina. Izvan ćelije
domaćina one ne pokazuju osobine živih bića, čak mogu I da kristalizuju.
Kristalizovani virusi zadržavaju sposobnost infekcije. Zrela virusna, vanćeliska, čestica sposobna da inficira ćeliju
naziva se virion. Ulaskom u ćeliju virion postaje aktivan tj. virus. Virus u ćeliji preuzima kontrolu nad molekularnim
aparatom I koristi ga za sopstveno razmnožavanje.
Ćelija domaćina tada stvara delove virusa, a ne materije koje su njoj potrbne za normalan rad. To u domaćinu dovodi
do patoloških stanja (bolesti), pa se virusi smatraju isključivim unutarćeliskim – obligatnim parazitima.
Mnoga oboljenja izazvana su virusima: kijavica, grip, besnilo, varičela, rubeola, pojava bradavica, mononukleoza
(“bolest poljupca” – zbog načina prenošenja), žuta groznica, zauške, velike boginje (variole) [dečija paraliza] i dr.Neke
eukariotske ćelije inficirane virusom imaju sposobnost stvaranja proteina nazvanog interferon.
Ovaj protein sprečava, blokira replikaciju virusa. Interferon se oslobađa iz inficiranihćelija i veoma dobro štiti susedne
ćelije. Stvaranje interferona naziva se interferencija(ometanje virusa). Interferon, proizveden kao odgovorna jednu
virusnu infekciju, pruža ćeliji zaštitu od sledećih infekcija, čak i od drugih različitih vrsta virusa.Vakcine (koje se
koriste u pokretanju odbrambenih mehanizama ćelije protiv virusa) obično sadrže mrtve viruse ili virusnu nukleinsku
kiselinu koje pokreću proizvodnju interferona.
Pre 1980. god. interferon se izdvajao iz humanih (ljudskih) ćelija što je bilo skupo, a danas se proizvodi genetičkim
inženjeringom, što je znatno jeftinije. Ovim načinom se ljudski gen za interferon ugradi u genom bakterija koje tada
proizvode taj protein.
Virusološke - serološke analize
Dokazuje se prisustvo u krvi antitela IgM i IgG klase koja se sintetisu u toku virusnih infekcija:
izazivači "osipnih" groznica (Rubella, Varicella zoster, Parvo virus, Herpes virus 1, 2)
izazivači respiratornih infekcija
kardiotropni i limfotropni virusi
izazivači virusnog hepatitisa A,B i C
Epstein-Barr virus
dijagnostika HIV infekcije
Na osnovu prisustva antitela (IgM i IgG) može se izvesti zaključak o tome da li se radi o svežoj ili staroj infekciji. Ova
dijagnostika se sprovodi metodom ELISA i hemiluminiscencije a potvrdjuje se Western Blot i PCR-om.
VIRUSI – MIKROBIOLOGIJA
Bakteriologija
Parazitologija
Mikologija
Virusološka, bakteriološka i parazitološka serologija
Spisak virusoloških - seroloških analiza koje možete uraditi u laboratoriji Suljović :
HbsAg
Ebstein-Bar IgM,IgG
Adenovirus IgA,IgM,IgG
Borelia IgM,IgG
Coxackie IgM,IgG
Chlamydia trach, IgM,IgG
Anti-HCV
Western blot
Herpes simplex tip I(HSV I)
(Lajmska bolest) IgM,IgG
IgM,IgG
i HbeAg
Herpes simplex II tip(HSV II)
Anti Hbc Ag
IgM,IgG
ECHO virus IgM,IgG
Rubella IgM,IgG
Influenza Tip A IgG,IgM
Toxoplasma IgM,IgG
Influenza Tip B IgG,IgM
CMV IgM,IgG
Varicella-zoster IgG,IgM
HIV COMBI Ag/Ab
PARVO B19 IgM;IgG
www.ordinacijasuljovic.com
Download

VIRUSI