________________________________________________________________________
„D A N I
B O R O V N I C E“
Kopaonik 2011
28.07.2011 – 30.07. 2011
Organizatori:
- MK Mountain Resort
- Nacionalni park Kopaonik
- Turističko – sportska organizacija „Raška“
- Turistička organizacija opštine Brus
P R O G R A M
28.07.2011.
18 h - Svečano otvaranje, pozdravna reč organizatora
-
Udruženje za gajenje jagodičastog voća ''Jastrebački biser''
selo Buci, Kruševac.
1. Prikaz sortimenta-plodova gajenih borovnica
2. Mogućnosti i prednosti gajenja kultivisane borovnice na
prostoru Kopaonika.
3. Kruševački ekološki centar-očuvanje tradicijonalnih
ženskih narodnih zanata (žene iz Ribarske banje)
4. Obraćanje predstavnika ambasade kreljevine Holandije u
Beogradu-sektor za razvoj poljoprivrede
Kulturno – umetnički program (učestvuju KUD iz Raške i
Brusa)
prodajni štandovi proizvoda od borovnice i domaća
radinost, će biti postavljen od 28.07. – 30.07.2011.
29.07.2011
Berba borovnica, pripreme za takmičenja
16h Kulturno
Kopaonika
umetnički
program
–
ETNO
ponuda
30.07.2011 - FINALNA TAKMIČENJA :
1. Berba Borovnica 10 h – 12 h. Lokacija će biti naknadno
određena.
2. Ocenjivanje proizvoda od BOROVNICA u kategorijama :
- Alkoholna pića
- Sokovi
- Slatka i želei
- Džemovi i pekmezi
3. '' Zeleni putokazi '' organizuju pešačku turu ''Borovnici u
pohode''.
- Polazak sa trga konaka u 10 časova povratak na trg konaka u 14
časova.
4. MIS Borovnice 20 h u hotelu Grand.
Svečano zatvaranje manifestacije 30.07.2010 u 17 h na
trgu Konaka.
o Učestvuju KUD-a iz Raške i Brusa
o MK će sa svoje strane organizovati muzičko –
zabavni program za vreme trajanja manifestacije
o Privatni preduzetnici će organizovati svoje muzičko –
zabavne programe
Napomena: Prodajni štandovi proizvoda od BOROVNICE biće
otvoreni svakog dana od 09 h do 22 h u krugu Konaka od 28.07.2011
do 30.07.2011 godine.
Kopaonik, 01.07.2011.
Za organizacioni odbor
Zoran Jelenković
__________________
Download

Dani Borovnice Kopaonik - PROGRAM 2011.pdf