www.pierretravel.co.rs
Simpozijum na temu:
Nove metode u dijagnostici i terapiji oštećenja sluha
16 - 18. Maj 2014.
Hotel Izvor – Aranđelovac
PRELIMINARNI PROGRAM SIMPOZIJUMA:
1.Dan – Petak - 16.05.2014.
11.00 h – 13.00 h - Prijava u hotel i registracija učesnika
13.00 h – 13.30 h - Sastanak Predsedništva ORL sekcije Srpskog Lekarskog Društva
13.30 h – 14.00 h - Svečano otvaranje kongresa. Koktel ručak.
14.00h - 14.15h
Pozdravna reč predsednika ORL Sekcije prof. Vojko Djukić
14.15h - 14.35h
Kongenitalne malformacije stapesa
predavanje
prof. dr R.Dergenc
14.35h - 14.55h
Alergije, Adenoidne Vegetacije i Otitisi kod dece
predavanje
prof. dr B.Nestorović
14.55h – 15.15h
Tretman sekrecionog otitisa medije kod dece sa alergijama
predavanje
doc. dr S. Sanković-Babić
Neonatalni skrining sluha
Izazovi
dijagnostike
i terapije oštećenja sluha u najranijem
15.35h – 15.55h
uzrastu
15.55h - 16.15h
Komplikacije hirurgije kohlearne implantacije
16.15h - 16.45h
Diskusija
16.45 – 18.00 - Komercijalna predavanja
18.00 – 20.00 - Slobodno vreme
20.00 – 21.30 - Večera
Noćenje.
2.Dan – Subota - 17.05.2014.
07.30 h – 08.30 h - Doručak.
predavanje
prim. dr S. Babac
predavanje
prim. dr J. Ječmenica
predavanje
prof. dr R.Kosanović
15.15h – 15.35h
09.00h - 09.45h
The importance of cone beam CT for the diagnostic
work up of conductive hearing loss with an intact
tympanic membrane
predavanje
prof. dr J. Casselman,
AZ Sint-Jan Brugge, Belgium
prof. dr E. Offecieres, European
Institute for ORL,St Augustinus,
Hospital Wilrijk - Antwerp ,Belgium
9.45h – 10.30h
The imaging work up of cochlear implant candidates
predavanje
prof. dr J. Calsselman
10.30h - 11.15h
Preoperative work up and postoperative follow up of
cholesteatoma by imaging
predavanje
prof. dr J. Casselmann
prof. dr E. Offecieres
11.15h - 11.45h
Diskusija
11.45 h – 13.00 h - Komercijalna predavanja
13.00 h – 13.15 h - Kafe pauza
13.15h – 14.30h
The recent advances in microsurgery of
the hearing disorders
15.00 h – 18.00 h – Slobodno vreme
21.00 h – 01.00 h - Svečana večera.
Noćenje.
Predavanje
Videoprikaz operacija
Interaktivna diskusija sa prikazom
slucajeva
prof. dr G. O Donoghue,
Queen's Medical Centre,
Nottingham UK
3.Dan – Nedelja - 18.05.2014.
07.00 h – 08.30 h - Doručak.
09.00h – 09.45h
Cohlear implants in children with complex needs and
rehabilitation
predavanje
Dagmar Hermannova,
speech therapist,
Praha, Czech Republic
09.45h – 10.15h
Timski pristup dijagnostici i terapiji oštećenja sluha kod dece
predavanje
Dr Sandra Stojanović
10.15h - 10.45h
Deca sa kohlearnim implantom-potraga za dodatnim
faktorima uspeha
predavanje
Olga Borovnica
10.45h – 11.15h
Analiza uspeha dece sa kohlearnim implantom –iskustva u
ORL klinici KBC Zvezdara
predavanje
Marica Radulovic
11.15h – 11.45h
Diskusija i zatvaranje simpozijuma
12.00 - 14.00 - Odjava iz hotela i preuzimanje sertifikata.
Cena po osobi u dinarima:
Soba
JEDNOKREVETNA SOBA
DVOKREVETNA SOBA
Cena za učesnike
Za uplate do
01.03.2014.
Za uplate posle
01.03.2014.
40.900
32.700
44.990
35.970
Cena za predstavnike farmaceutskih
kuća
Za uplate do
Za uplate posle
01.03.2014.
01.03.2014.
39.000
31.000
42.900
34.100
Štandovi i komercijalna predavanja:
Komercijalna predavanja u velikoj sali u terminima programa 15 min
Štandovi za period 16.05-18.05.2014 maksimalne veličine 2m2
50.400 dinara
90.000 dinara
U cenu učešća su uključene sledeće usluge:
 Predavanja po programu (moguće izmene termina)
 Smeštaj na bazi polupansiona (doručak i večera) u dvokrevetnoj ili jednokrevetnoj sobi. Obroci se služe po
sistemu „švedski sto“. Svečana večera 17.05.2014. zamenjuje pansionsku večeru.
 Koktel ručak 16.05.2014 za vreme svečanog otvaranja prema programu
 Usluge predstavnika agencije u hotelu - broj predstavnika 3 ili više u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika
 Boravišna taksa i osiguranje – 110 dinara dnevno po osobi.
 Sertifikat koji se izdaje 18. Maja nakon zatvaranja kongresa
 Svečana večera 17. Maja
 Kafe pauza 18. Maja prema programu
 Torba i kongresni materijal
 PDV
U cenu učešća nisu uključene sledeće usluge:
 Individualni troškovi putnika tokom boravka (piće, telefonski razgovori...)
 Piće za vreme obroka (osim za vreme svečane večere kada su uključeni 4 sata od 2100 do 0100)
 Masaže i tretmani – dodatno se naplaćuju i zakazuju.
Napomene:
 Agencija zadržava pravo da, u slučaju promene kursa RSD/EUR na tržištu, poveća cene usluga a da pre toga
obavesti korisnike usluga. Cena je garantovana za već uplaćene iznose.
 Kafe pauze i lagani ručak se služe u Sali San Marino (pušačka zona).
 Gostima hotela su na raspolaganju - unutrašnji bazeni sa termalnom vodom, hidromasažna kada, finska sauna,
parno kupatilo, topla soba, bio sauna, ruska banja, veseli tuševi i fitness centar.
 Štandovi i komercijalna predavanja se raspoređuju prema prethodno utvrđenom rasporedu koji se formira po
redosledu uplata.
 Stručni deo programa može biti promenjen o čemu će učesnici biti blagovremeno upoznati.
Cenovnik br. 2 od 30.01.2014.
Uz ovaj program važe Opšti Uslovi Putovanja agencije organizatora
PIERRE TRAVEL INTL, licenca OTP 063/2010 i YUTA-e
Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i turističke usluge PIERRE TRAVEL INTL DOO
Adresa: Vatroslava Lisinskog 12 L2, Beograd 11060
e-mail: [email protected], Tel/Fax: 381 11 2084 002, 2084 012
PIB: 100347473, M.B: 07914253,T.R: 180-1081210035439-36 kod ALPHA BANKE
IATA No. 95-2-36024 AMADEUS BEGYU 2471, Licenca OTP 63/2010
Download

16 - 18. Maj 2014. Hotel Izvor – Aranđelovac