XXXII Timočki medicinski dani
23-24. maj 2013, Zaječar
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO,
PODRUŽNICA ZAJEČAR Rasadnička bb, 19000 Zaječar
XXXII Timočki medicinski dani
23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak),
Zaječar
- Drugo obaveštenje Poštovane koleginice i kolege,
naredni XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih
i naučnih dostignuća doktora medicine i stomatologije, biće održani od 23-24. maja 2013. godine
(četvrtak i petak) u Zaječaru, uz učešće renomiranih stručnjaka iz cele naše zemlje.
1. Akreditacija
XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije,
Broj. 153-02-3563/2012-01. (15.11.2012. godine.), Beograd, akreditovan pod rednim brojem A-13122/2012 (red 15), kao “Ostali domaći simpozijumi”.
CILJNA GRUPA: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
TRAJANJE NASTAVE U SATIMA: 15 sati
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA: 11
BROJ BODOVA ZA USMENU PREZENTACIJU NA SIMPOZIJUMU: 9
BROJ BODOVA ZA POSTER PREZENTACIJU NA SIMPOZIJUMU: 7
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE: 5
MAKSIMALNI BROJ SLUŠALACA KE: 400
2. Opšte informacije
MESTO ODRŽAVANJA: Velika sala Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Trg oslobođenaj bb, Zaječar U
M E S T O u Domu zdravlja, ZC “Zaječar”, Zaječar, Rasadnička bb kako je prvobitno najavljeno
REGISTRACIONI PULT se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala.
Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa XXXII Timočkih
medicinskih dana.
Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku sažetaka, neophodno je da se autor rada
registruje i uplati kotizaciju.
Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom: prisustvo svim
predavanjima, torba i materijal, kafe pauze, svečana večera
3. Prijavljivanje i registracija
Prijavljivanje se vrši do 20.4.2013. godine.
OBAVEZNO POSLATI SKENIRAN DOKAZ o izvršenoj uplati radi regulisanja učešća i uplaćenog smeštaja
4. Uputstvo autorima
PLENARNA PREDAVANJA: do 30 minuta po predavanju
USMENE PREZENTACIJE:Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.
Napomena: U salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske
prezentacije
pripremiti u programu MS PowerPoint (MS Office 2003 i 2007) i doneti na CD-u, USB memoriji ili na
sopstvenom laptop računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva
sata pre izlaganja. Diskusija na kraju sesija.
O terminu izlaganja bićete obavešteni u Finalnom programu.
POSTER PREZENTACIJE:
Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere.
Način izlaganja: POSTER. Napomena: veličina postera do 90cm (širina) x 170 cm (visina). Koristite jasno
čitljiv font: Arial,
Helvetica ili TamesNew Roman. Molimo Vas da u vreme predstavljanja Vašeg postera budete ispred njega
kako biste mogli da učestvujete u diskusiji.
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije.
Posteri treba da budu postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre početka poster sesije i uklonjeni sa
panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije. Obezbeđen je materijal za fiksiranje postera
na table.
Svaki pano biće obeležen brojem, koji predstavlja broj postera naznačen u programu predavanja. Molimo
autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.
Tehničke propozicije za izradu Vašeg postera:
− Naslov rada
− Ime (na) autora
− Ustanova/organizacija
− Kontakti
− Ključne reči (do 3)
− Koristite jasno čitljiv font: TimesNew Roman, Arial ili Helvetica
5. Evaluacija kongresa
Svi učesnici imaju obavezu da popune evaluacione listove (formulare) radi evaluacije i ocene Timočkih
medicinskih dana
6. ID kartica
Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.
Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo uz ID
Karticu
Za vreme Timočkih medicinskih dana biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije
Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom.
Prijavljivanje je elektronskim putem (Web: www.sldzajecar.org.rs) i počeće od dana postavljanja
prijavnog formulara na sajt SLD Podružnica Zaječar ( [email protected]). Krajni rok za
prijavljivanje je 20. april 2013. godine. Organizacioni odbor zadržava pravo da rok bude skraćen ukoliko
ranije dođe do popunjavanja predviđenog broja učesnika KE (o čemu će na vreme biti obavešteni
zainteresovani).
II - Detaljne informacije
1. XXXII Timočki medicinski dani
Naredni XXXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI, tradicionalni simpozijum stručnih i naučnih dostignuća
doktora medicine i stomatologije, biće održani od 23-24. maja 2013. godine (četvrtak i petak) u Zaječaru.
U okviru XXXII TMD biće održani i:
1. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI
2. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare,
članove SLD-a
1.2 Tematske oblasti
• Javno zdravlje i preventivna medicina
• Dijagnostika
• Konzervativna medicina
• Hirurgija i srodne grane
• Stomatologija
• Kazuistika
• Istorija medicine
• Medicina i umetnost
1.5 Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za
mlade lekare, članove SLD-a
Pozivaju se mladi lekari
da svoje radove prijave na konkurs za najbolji istraživački rad mladih lekara:
Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare,
članove SLD-a
1.8 Organizacioni odbor
Predsednik Organizacionog odbora
Prim Mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar,
Rasadnička bb; Dečije odeljenje
Organizacioni odbor
Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zaječar
Rasadnička bb 19000 Zaječar
- Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista
subspecijalista kardiolog Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16 19 000 Zaječar
- Prim. Dr sci. med. dr Željka Aleksić Nuklearna medicina ZC Zaječar, Rasadnička bb,Služba za nuklearnu
medicinu
- Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar,
Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim. Mr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb,
Interno odeljenje
- Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ “Timok” Sremska 13, Zaječar 19 000
- Dr Emil Vlajić, neuropsihijatar, subspecijalistaepiletolog. Neurologija. ZC Zaječar, Rasadnička bb.
- Dr Zoran Jelenković, urolog, Rrepublički fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zaječar, Zaječar.
- Prim. dr Vera Najdanović Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu
žena. DZ, ZC Zaječar, Rasadnička bb.
- Prim. dr Vesna Petković, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka
ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, 19 000, zaječar
- Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zaječar, Rasadnička bb.
- Dr Žaklina Damjanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista angiolog. Specijalna
bolnica za rehabilitaciju “Gamzigad”; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska
Banja
Zdravstveni centra Zaječar, Zaječar
Rasadnička bb 19000 Zaječar
- Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadić, specijalista radiologije
- Direktor Bolnice. Dr Jovan Stevanović, specijalista internista
- Direktor Doma zdravlja: Dr Jelica Radenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gamzigad”, Gamzigradska Banja
- Direktor : Dr Rade Kostić. Fiz. Med. i rehabilitacija. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Gamzigad”;
Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
Zavod za javno zdravlje ‘’Timok’’, Zaječar
- Slađana Ristić direktor Zavoda za javno zdravlje “Timok.
Adresa: Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, Sremska 13, 19000 Zaječar
1.9 Članovi Naučnog odbora
Predsednik:
Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista
subspecijalista kardiolog Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16 19 000 Zaječar
Članovi:
- Prim. Dr sci. med. dr Nebojša Paunković. Ordinacija „Dr Paunković“, Zaječar
- Prim. Dr sci. med. dr Željka Aleksić Nuklearna medicina ZC Zaječar, Rasadnička bb,Služba za nuklearnu
medicinu
- Prim. Mr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb,
Interno odeljenje
- Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar, Rasadnička
bb; Dečije odeljenje
- Prim. Mr sci. med. dr Aleksandar Aleksić Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar,
Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić Epidemiolog ZZJZ “Timok” Sremska 13, Zaječar 19 000
- Prim. mr sci. med. dr Midrag Đorđević Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zaječar,
Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim. mr sci. med. dr Biserka Tirmenštajn Janković, interna medicina, subspecijalista nefrologije, ZC
Zaječar, Rasadnička bb, Odeljenje hemodijalize
- Mr sci. med. dr Danijela Nikolić Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb,
Interno odeljenje
1.10 Spisak predavača po pozivu
•
Docent dr Đuro Macut. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinički centar Srbije.
TEMA: SINDROM POLICISTIČNIH OVARIJUMA – METABOLIČKI I REPRODUKTIVNI ASPEKTI
•
Dr sc med Bojana Stamenković, asistent. Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu. Institut za lečenje
i rehabilitaciju Niška Banja, nb Medicinskog fakulteta u Nišu.
TEMA: RANO OTKRIVANjE I LEČENjE REAUMATOIDNOG ARTRITISA
•
Doc. Dr sci Vladan Živaljević, Medicinski fakultet Beograd, Centar za endokrinu hirurgiju, KCS
Beograd
TEMA: DA LI JE KARCINOM TIROIDEJE NASLEDAN ILI NE
•
Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović. Visoka medicinska škola strukovnih studija “Milutin
Milanković“ Beograd. AmericanSchool of Medicine at Belgrade, European University Belgrade.
Redovni profesor
TEMA: SAVREMENI KONCEPT U LEČENjU TEŠKIH OPEKOTINA
•
Doc. dr Rade S. Živković. Stomatološki fakultet Beograd. Klinika za stomatološku protetiku. Uža
naučna oblast: Stomatološka protetika, gnatologija, Totalna proteza.
TEMA: SAVREMENI TRENDOVI U REKONSTRUKCIJI-ENDODONSKI LEČENIH ZUBA
•
Docent Dr Srđan Milovanović, psihijatar. Medicinski fakultet u Beogradu. Klinika za psihijatriju,
KCS.
TEMA: SPAVANjE – FIZIOLOŠKI RITMOVI; POREMEĆAJI
•
Dr Nikola Trajanović. naučni saradnik. SleepResearchUnit. University Health Network. Toronto
WesternHospital. Toronto, Kanada.
TEMA: „Z“ HIPNOTICI
•
Prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Odsek za
farmaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Rukovodilac Nacionalnog centra za
informacije o lekovima i medicinskim sredstvima (NCI), ALIMS. Vanredni profesor
TEMA: SOMNIFERNA FITITERAPIJA
•
Doc. Dr sci Dušan Đurić. Medicinski fakultet u Kragujevcu. Institut za rehabilitaciju, Beograd.
TEMA: MORFEUS-BOG SNA
•
Prof. dr Mile Ignjatović. Vojnomedicinska akademija Beograd, Klinika za opštu hirurgiju.
TEMA:. IZUČAVANjE ISTORIJE MEDICINE U SRBIJI.
Nakon dvodnevnog simpozijuma: sledi satelitski simpozijum, organizovan kao kurs kontinuirane
medicinske edukacije u trajanju od 7,5 radnih sati, posvećen temi HITNA STANjA U SVAKODNEVNOM
RADU DRUGI DEO-2013. GODINA. 1.11 Kratki program XXXII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA
Program kontinuirane edukacije
Četvrtak 23.5.2013.
8.00----Registracija učesnika (EASY TRAVEL& EVENTS)
9.00-10.00
Hor Lavirint
Otvaranje XXXII Timočkih medicinskih dana
10.00-11.00 Plenarna predavanja 1 i 2
Predsedavajući plenarnih predavanja: Prim Mr Sc Dr Bratimirka Jelenković, Prim Dr Sc Nebojša Paunković, Prim
Dr Sc Dušan Bastać
Doc. Dr Đuro Macut
SINDROM POLICISTIČNIH OVARIJUMA – METABOLIČKI I REPRODUKTIVNI ASPEKTI
Docent dr Bojana Stamenković
RANO OTKRIVANJE I LEČENJE REAUMATOIDNOG ARTRITISA
11.00-12.00 KONZERVATIVA/DIJAGNOSTIKA
usmene prezentacije
Predsedavajući: Prim Dr Sc. Dušan Bastać, Prim Dr Milanko Čukanović, Dr Žaklina Damjanović
12.00-12.15 Kafe pauza
12.15-13.15 KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA/HIRURGIJA I SRODNE GRANE
poster
1
Moderatori : Dr Zoran Jelenković , Dr Vera Najdanović i Mr Sc Dr Olica Radovanović
13.15-14.15
Ručak
14.15-15.15 Plenarna predavanja 3 i 4
Predsedujevići plenarnih predavanja: Prof Dr Ljubomir Panajotović, Dr Miroslav Stojanović, Dr Vesna Petković
Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović.
SAVREMENI KONCEPT U LEČENJU TEŠKIH OPEKOTINA.
Doc.dr Rade Živković
SAVREMENI TRENDOVI U REKOSTRUKCIJI ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA
usmene prezentacije
15.15-16.15 HIRURGIJA I SRODNE GRANE
Predsedavajući :Dr Ljubica MIlošević, Dr Miroslav Stojanović, Dr Ćirić –Pirot
16.15-16.30
Kafe pauza i Otvaranje izložbe Ad manum medici
16.30-17.30 MLADI AUTORI
usmene prezentacije
Predsedavajući: Prim Dr Sc Željka Paunović, Dr Emil Vlajić, Mr Sc.Dr Predrag Marušić
20.00
Svečana večera
Petak 24.5.2013.
9.00-11.00
Seminar o nesanici: UPOTREBA NOVE GENERACIJE HIPNOTIKA I SOMNIFERNIH LEKOVA U
LEČENJU INSOMNIJE - Plenarna predavanja 5, 6, 7 i 9
Predsedavajući Doc. Dr Sc.Dušan Djurić, Doc Dr Sc. Srdjan Milovanović, Dr Biljana Paunović
Docent Dr Srđan Milovanović
SPAVANJE – FIZIOLOŠKI RITMOVI; POREMEĆAJI
Dr Nikola Trajanović
„Z“ HIPNOTICI
Prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić
SOMNIFERNA FITOTERAPIJA
Doc. Dr sci Dušan Đurić.
MORFEUS-BOG SNA
11.00-11.15
Kafe pauza
11.15-12.10 Plenarna predavanja 9 i 10
Prof. dr Mile Ignjatović
IZUČAVANJE ISTORIJE MEDICINE U SRBIJI
Prof. Milan Stanulović
TRADICIONALNA MEDICINA I ODNOS PREMA MEDICINI ZASNOVANOJ NA DOKAZIMA
12.10-12.30
Podne sa pesnikom Zoranom Bognarom
12.30-13.30 ISTORIJA MEDICINE/UMETNOST I MEDICINA u s m e n a p r e z e n t a c i j a
Predsedavajući: Dr Bojana Cokić, Prim Dr sc Petar Paunović, Prof Dr Mile Ignjatović
13.30-14.15
Ručak
14.15-15.15 JAVNO ZDRAVLJE usmena prezentacija
Predsedavajući: Dr Bratimirka Jelenković, Dr Olica Radovanović, Dr Dušan Vešović
15.15-15.30
Kafe pauza
15.30-16.00 Plenarno predavanje 11
Doc. Dr sci Vladan Živaljević,
DA LI JE KARCINOM TIROIDEJE NASLEDAN ILI NE
16.00-17.00 KAZUISTIKA
usmena prezentacija
Predsedavajući: Dr Željka Aleksić, Dr Vera Najdanović , Dr Ivana Stojanović
17.00-17.45 JAVNO ZDRAVLJE/KAZUISTIKA
poster 2
Moderatori: Mr Sc Dr Predrag Marušić, Dr Emil Vlajić i Mr Sc Dr Aleksandar Aleksić
17.45
Dodela sertifikata
DETALJAN PROGRAM XXXII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA
Četvrtak 23.5.2013.
8.00----Registracija učesnika (EASY TRAVEL& EVENTS)
9.00-10.00
Hor Lavirint
Otvaranje XXXII Timočkih medicinskih dana
10.00-11.00 Plenarna predavanja 1 i 2
Predsedavajući plenarnih predavanja: Prim Mr Sc Dr Bratimirka Jelenković, Prim Dr Sc Nebojša Paunković, Prim
Dr Sc Dušan Bastać
p1.
Doc. Dr Đuro Macut
SINDROM POLICISTIČNIH OVARIJUMA – METABOLIČKI I REPRODUKTIVNI ASPEKTI
p2.
Docent dr Bojana Stamenković
RANO OTKRIVANJE I LEČENJE REAUMATOIDNOG ARTRITISA
11.00-12.00 KONZERVATIVA/DIJAGNOSTIKA
usmene prezentacije
Predsedavajući: Prim Dr Sc. Dušan Bastać, Prim Dr Milanko Čukanović, Dr Žaklina Damjanović
1.
Bastać D., Joksimović Z.
IMA LI RAZLIKE IZMEDJU SKLEROZE AORTNE VALVULE I AORTNE STENOZE U KLINIČKIM I EHOKARDIOGRAFSKIM
PARAMETRIMA ?
2.
Milanko Čukanović, Dragan Zdravković i Jasmina Stepković
GLAVNI REŽIMI TERAPIJE INSULINOM KOD DECE I ADOLESCENATA
3.
Turudić S, Gilanji Pešić S.
UČESTALOST DEPRESIVNIH POREMEĆAJA MEĐU ADOLESCENTIMA
4.
Milan Nikolić
EFEKTI TERAPIJE LOSARTANOM NA KVALITET GLIKOREGULACIJE, LIPIDNI PROFIL I MOKRAĆNU KISELINU KOD
HIPERTENZIVNIH PACIJENATA
5.
Vinka Repac , Branislava Stanimirov, Ivan Antić, Ivan Lukić
SLABOVIDOST KOD DECE I PREVENTIVA
6.
Dragana Marić, Nediić V.
BOL POREKLA N.ISHIADICUSA-TRETIRANJE AKUPUNKTUROM
12.00-12.15 Kafe pauza
12.15-13.15 POSTER 1 - KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA/HIRURGIJA I SRODNE GRANE
Moderatori : Dr Zoran Jelenković , Dr Vera Najdanović i Mr Sc Dr Olica Radovanović
1
Violeta Nedic, Dragana Marić ZASTUPLJENOST MOZDANIH UDARA PREMA POLU I FAKTORIMA RIZIKA MEDJU PACIJENTIMA KUĆNOG LEČENJA
2
Dragana Marić, Nediić V.
PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH KOMPLIKACIJA METABOLIČKOG SyX AKUPUNKTUROM
3
Saša Mihajlović, Emilio Miletić TINITUS KAO SIMPTOM, A NE BOLEST
4
Ivan Lukić, Vinka Repac, Branislava Stanimirov ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI I KONTROLI SPROVOĐENJA TERAPIJE PARCIJALNIH LEZIJA MEDIJALNOG
KOLATERALNOG LIGAMENTA KOLENA
5
Vesna Glišić, Velina Petković, Darinka Stožinić PRIMENA ULTRAZVUKA ABDOMENA KAO SKRINING METODE U OKVIRU PREVENTIVNIH PREGLEDA
6
Milićević Mirjana, Aleksić Željka, Aleksić Aleksandar
POSTPROCEDURALNI HIPOTIROIDIZAM KOD PACIJENATA LEČENIH RADIOJODOM ZBOG AUTOIMUNOG
HIPERTIRODIZMA
7
Vesna Petković, Lidija Milovanović SUPRADENTALNA AKRILATNA PROTEZA KAO MOGUĆNOST ESTETSKOG REŠAVANJA KREZUBOSTI
8
Aneta Živulović, Negovan Vasilijić, Miroslava Paunović, Dragana Mitrović BOL U GRUDIMA – ZASTUPLJENOST NA TERENU
9
Stanković D, Ćirić A, Magdić V , Nikolić A
PRIMENA LARINGEALNE MASKE ZA OBEZBEĐENJE VAZDUŠNOG PUTA KOD OTEŽANE ILI NEMOGUĆE INTUBACIJE DVOGODIŠNJE ISKUSTVO U ZC NEGOTIN
10
Ivan Matić, Miroslav Miljković, Marija Andjelković-Matić, Olivera Matkić NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU PILONIDALNE BOLESTI
11.
Miljković M, Matic I, Matkic O PRIMENA KOMPRESIVNE GRADUISANE BANDAŽE U LEČENJU ULCUS CRURIS VENOSUMA NA NAŠEM MATERIJALU
12
Milošević Lj, Jovanović K, Milošević Lj
KONVERZIJA EPIDURALNE ANESTEZIJE ZA POROĐAJ U OPŠTU ANESTEZIJU ZA CARSKI REZ: PROSPEKTIVNA STUDIJA
UČESTALOSTI, FAKTORA RIZIKA, HIRURŠKOG I ANESTEZIJSKOG VREMENA ODZIVA
13
R.Mitrović, N.Pakević, N.Djurić, Z.Djurić, M.Matović, V.Krstevski, Lj.Vujić
DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA TUMORA BUBREŽNOG PARENHIMA NA UROLOŠKOM ODELJENJU ZC VALJEVO U
PERIODU 2000. – 2012.g.
14
Biljana Vukašinović DIJAGNOSTIKA METABOLIČKOG SINDROMA U ORDINACIJI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
13.15-14.15
Ručak
14.15-15.15 Plenarna predavanja 3 i 4
Predsedujevići plenarnih predavanja: Prof Dr Ljubomir Panajotović, Dr Miroslav Stojanović, Dr Vesna Petković
p3.
Prof. dr sci. med. Ljubomir Panajotović.
SAVREMENI KONCEPT U LEČENJU TEŠKIH OPEKOTINA.
p4.
Doc.dr Rade Živković
SAVREMENI TRENDOVI U REKOSTRUKCIJI ENDODONTSKI LEČENIH ZUBA
usmene prezentacije
15.15-16.15 HIRURGIJA I SRODNE GRANE
Predsedavajući :Dr Ljubica MIlošević, Dr Miroslav Stojanović, Dr Ćirić –Pirot
1
Ćirić Aleksandar , Stojanović Dragana, Živić Milan, Colić Velimir PRIVREMENI PRISTUP ZA HEMODIJALIZU KAO INDIKACIJA ZA PLASIRANJE CENTRALNOG VENSKOG KATETERA (CVK)
2
Miroslav Stojanović, Rade Panajotović, Marko Panajotović, Ljubomir Panajotović
LOKALNI REŽNJEVI U ZATVARANJU DEFEKATA NOSA
3
Rangelov N., Stanković D., Božilović Lj., Istatkov B. OPŠTA ANESTEZIJA ZA OPERATIVNO ZAVRŠAVANJE TRUDNOĆE, HITNOST, UČESTALOST INTRAOPERATIVNIH
KOMPLIKACIJA, STAROSNA STRUKTURA PORODILJA, APGAR SCOR KAO POKAZATELJ KONDICIJE NEONATUSA U
2012 GODINI U ZC NEGOTIN
4
Ljubica Milošević, Stojanović V, Golubović G, Pantić Z, Milošević Lj
AKUTNI ABDOMEN I HIRUŠKI PRISTUP NA GINEKOLOŠKO-AKUŠERKOM ODELJENJU 2003 – 2012.
5
N.Pakević, Z.Đurić, R.Mitrović, B.Jeremić, M.Matović, N.Đurić
HIDRONEFROZA USLED OPSTRUKCIJE URETERO-PIJELIČNOG SEGMENTA-HIRURŠKO LEČENJE
16.15-16.30
Kafe pauza i Otvaranje izložbe Ad manum medici
16.30-17.30 MLADI AUTORI
usmene prezentacije
Predsedavajući: Prim Dr Sc Željka Paunović, Dr Emil Vlajić, Mr Sc.Dr Predrag Marušić
1
Ivana Kostić, Dimitrije Bekan , Ana Marija Antić GLIKOREGULACIJA PACIJENATA SA DIABETES MELLITUS-om TYP II-SEKUNDARNO INSULIN ZAVISNIH
2
Mitrović Dragana, Zdravković Rajko, Đorđević Jovica, Ćirić Danijela, Miletić Emilio, Bogoslović Miloš, Miljana
Mladenović, Nataša Milović, Aneta Živulović, Zlatković Ana GILBERTOV SINDROM KOD PACIJENTA ŠKOLSKOG UZRASTA, PRIKAZ SLUČAJA
3
Miloš Bogoslović, Milena Potić-Floranović, Dragana Mitrović, Miljana Mladenović-Petrović
SAM SVOJ LEKAR
4
Bojana Chiritescu, Bratimirka Jelenković UTICAJ BEZALKOHOLNIH PIĆA NA NASTANAK KARIJESA
5
Mirjana Krkić, Saška Manić, Maja Mladenović UTICAJ ATRIJALNE FIBRILACIJE I HRONIČNE KARDIOMIOPATIJE NA PREŽIVLJAVANJE KOD PACIJENATA SA AKUTNIM
ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM
6
Maja Mladenović, Saška Manić, Mirjana Krkić, Srđana Štulić
ISPITIVANJE FUNKCIJE TROMBOCITA I EFIKASNOSTI ANTITROMBOCITNE TERAPIJE KOD PACIJENATA SA AKUTNIM
ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM
20.00 Svečana večera
Petak 24.5.2013.
9.00-11.00
Seminar o nesanici: UPOTREBA NOVE GENERACIJE HIPNOTIKA I SOMNIFERNIH LEKOVA U
LEČENJU INSOMNIJE - Plenarna predavanja 5, 6, 7 i 9
Predsedavajući Doc. Dr Sc.Dušan Djurić, Doc Dr Sc. Srdjan Milovanović, Dr Biljana Paunović
p5
Docent Dr Srđan Milovanović
SPAVANJE – FIZIOLOŠKI RITMOVI; POREMEĆAJI
p6
Dr Nikola Trajanović
„Z“ HIPNOTICI
p7
Prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić
SOMNIFERNA FITOTERAPIJA
p8
Doc. Dr sci Dušan Đurić.
MORFEUS-BOG SNA
11.00-11.15
Kafe pauza
11.15-12.10
Plenarna predavanja 9 i 10
p9
Prof. dr Mile Ignjatović
IZUČAVANJE ISTORIJE MEDICINE U SRBIJI
910
Prof. Milan Stanulović
TRADICIONALNA MEDICINA I ODNOS PREMA MEDICINI ZASNOVANOJ NA DOKAZIMA
12.10-12.30
Podne sa pesnikom Zoranom Bognarom
12.30-13.30
ISTORIJA MEDICINE/UMETNOST I MEDICINA u s m e n a p r e z e n t a c i j a
Predsedavajući: Dr Bojana Cokić, Prim Dr sc Petar Paunović, Prof Dr Mile Ignjatović
1
Vlajić Ada, Vlajić Emil
PREDSTAVE BOLESTI I INVALIDITETA U UMETNOSTI VAJMARSKE REPUBLIKE
2
Petar Paunović
DR MIĆO MIĆOVIĆ, PRVI UPRAVNIK HIGIJENSKOG ZAVODA U ZAJEČARU –Povodom jubileja 60 godina od osnivanja
i početka rada Higijenskog zavoda u Zaječaru
3
Bojana Cokić
VIZUELNO PRIKAZIVANJE DEČIJEG DOBA
4
Miljana Mladenović – Petrović, Snežana Mladenović, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović
DR DIMITRIJE ZLATANOVIĆ, AUTOR PRVIH UDŽBENIKA IZ STOMATOLOGIJE
5
Stanimirov B.
ŽENE LEKARI UČESNICE BALKANSKIH RATOVA
6
Tanja Š, Šuluburić D, Ćurčić I
ZVALI SU GA „DRAGAČEVSKA MAJKA“
7
Prim. dr Milan Rajčević -ekspert Javnog zdravlja
PREZENTACIJA KNJIGE “ ŠKOLE I ZDRAVLJE” AUTORA PRIM. DR PETRA PAUNOVIĆA
13.30-14.15
Ručak
14.15-15.15 JAVNO ZDRAVLJE usmena prezentacija
Predsedavajući: Dr Bratimirka Jelenković, Dr Olica Radovanović, Dr Dušan Vešović
1
Jelenković Bratimirka, Mirko Nikolić, Vasić Brankica, Cukić Maja
POVEZANOST POROĐAJNE TEŽINE, ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISAKA I STANJA UHRANJENOSTI KOD DECE PRED
POLAZAK U ŠKOLU
2
Ivana Đurić-Filipović, Đorđe Filipović, Maja Stojanović, Zorica Živković
ZNANJA I STAVOVI PEDIJATRA PREMA VAKCINACIJI 3
Olica Radovanović, Snežana Tošić, Jasmina Radosavljević
POKAZATELJI RADA OPŠTIH BOLNICA OKRUGA ZAJEČAR I BOR KAO OSNOV REFORME SISTEMA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
4
Vešović Dušan1, Aleksić Željka, Aleksić Aleksandar
PREVALENCIJA FAKTORA RIZIKA ZA RAZVOJ HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA–
REZULTATI PERIODIČNOG LEKARSKOG PREGLEDA
5
Mirko Nikolić, Jelenković Bratimirka, Vasić Brankica, Cukić Maja
PROSEČNE VREDNOSTI HEMOGLOBINA KOD DECE ROĐENE 1994. I 2004. GODINE PRED POLAZAK U ŠKOLU
6
Slavica Anđelković
UČESTALOST DIJABETES MELITUSA (DM) –TIP I KOD DECE U OPŠTINI SMEDEREVO
15.15-15.30
Kafe pauza
15.30-16.00 Plenarno predavanje 11
p11
Doc. Dr sci Vladan Živaljević,
DA LI JE KARCINOM TIROIDEJE NASLEDAN ILI NE
usmena prezentacija
16.00-17.00 KAZUISTIKA
Predsedavajući: Dr Željka Aleksić, Dr Vera Najdanović , Dr Ivana Stojanović
1
Željka Aleksić, Nenad Ristović, Aleksandar Aleksić, Dušan Vešović
PREŽIVELI 2 - UDRUŽENOST FUNKCIJSKOG TIROIDNOG ADENOMA I SUBAKUTNOG TIROIDITA – PRIKAZ SLUČAJA
2
Miroslav Stojanović, Rade Panajotović, Marko Panajotović, Ljubomir Panajotović
GIGANTSKI MELANOM LICA
3
Vera Najdanović Mandić, Slobodan Milošević, Ljubiša Narodović, Davor Mladenović
HORMONSKI AKTIVAN TUMOR JAJNIKA DIJAGNOSTIKOVAN CERVIKALNIM KANCER SKRININGOM
4
Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Kosta Nikolić
TIREOIDNA OBOLJENJA NETIPIČNOG TOKA – PRIKAZ NEKOLIKO BOLESNIKA
5
Kosić R, Otašević M, Milinčić Lj
SLUČAJNO OTKRIVENA MENINGOKOKNA SEPSA – PRIKAZ SLUČAJA
6
Ivana Stojanović, Davor Mladenović
METASTAZA KARCINOMA PLUĆA U ŽELUCU-PRIKAZ SLUČAJA
17.00-17.45 POSTER 2 - JAVNO ZDRAVLJE/KAZUISTIKA
Moderatori: Mr Sc Dr Predrag Marušić, Dr Emil Vlajić i Mr Sc Dr Aleksandar Aleksić
1
Zvekić-Svorcan J, Filipović K, Stanimirov B, Repac V
PUŠENJE KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK OSTEOPENIJE/OSTEOPOROZE
2
Milosević V, Kovačević G, Hrnjaković-Cvjetković I, Stefan Mikić S, Petrović T, Radovanov J, Elez I, Patić A, JovanovićGalović A
ZASTUPLJENOST HEPATITISA A I HEPATITISA E KOD STANOVNIKA JUŽNO BAČKOG OKRUGA 3
Hrnjaković Cvjetković I, Milošević V, Stefan Mikić S, Petrović T, Cvjetković D, Kovacević G, Radovanov J, Patić
A, Elez I
NAJČEŠĆE BAKTERIJSKE ZOONOZE U LJUDI U VOJVODINI U PERIODU 2005. – 2011
4
Slađana Anđelić
INDIKATORI URGENTNOG ODGOVORA GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD U 2012.
GODINI
5
Stanimirov B, Repac V, Zvekić-Svorcan J, Antić I, Lukić I, Filipović K
ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
6
Emilio Miletić, Dragana Mitrović, Dr Saša Mihajlović, Dr Mladen Timilijić
AKUTNO PIJANSTVO KOD PACIJENATA SLUŽBE HITNE POMOĆI
7
Biljana Vukašinović
UČESTALOST HIPERTENZIJE KOD OSOBA SA METABOLIČKIM SINDROMOM
8
Vesna Andrejević, Bisenija Radivojević, Nevenka Ilić
ZNAČAJ UVOĐENJA PREDMETA “ZDRAVSTVENO VASPITANJE” U ŠKOLE
9
Vesna Andrejević , Bisenija Radivojević, Snežana Barjaktarević Labović
MESTO I ULOGA PROMOCIJE ZDRAVLJA U JAVNOM ZDRAVLJU
10
Bisenija Radivojević, Andrejević Vesna
UNAPREĐENJE RAZVOJA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA U SLUŽBI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
STUDENATA
11
Jelena Mišić, Magdalena Đorđević
BELA KUGA U SRBIJI I OPŠTINI KNJAŽEVAC
12
R. Mitrović, N.Pakević, N.Djurić, Z.Djurić, M.Matović, V.Krstevski, R.Kovačević
“TRANZICIOCELULARNI KARCINOM PIJELONA SA TUMORSKIM TROMBOM U RENALNOJ VENI
- PRIKAZ SLUČAJA -”
13
Jokšić Zelić Milena, Jokšić-Mazinjanin Radojka,Nikolić Dušan, Andrić Lana, Jokšić Neda, Berčenji Emilija, Ćirić-Feher
Valerija
PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA U DEČIJEM UZRASTU – PRIKAZ SLUČAJA
14
Zoran Jovanović
LOW FLOW ANESTEZIJA U Z.C.NEGOTIN-PRIKAZ SLUČAJA
15
Milinčić Lj, Kosić R, Otašević M
APSCES MANDIBULARNE REGIJE KOD OSAMNAESTOMESEČNOG DETETA - PRIKAZ SLUČAJA
16
Otašević M, Kosić R, Ugrinić-Sklopić B, Milinčić Lj
ZNAČAJ HETEROANAMNEZE ZA BRZU DIJAGNOSTIKU MEDULOBLASTOMA – PRIKAZ SLUČAJA
17
Vasić B, Vlajić E, Nikolić S, Jelenković B
MULTIPLA SKLEROZA KOD ŠESNAETOGODIŠNJE ADOLESCENTKINJE - PRIKAZ SLUČAJA
18
Nadežda Đurić ,R. Mitrović, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević, G.Jevtić, A Milutinović, J Radovanović
NEUROENDOKRINI SITNOĆELIJSKI KARCINOM PROSTATE
19
Milinčić Lj, Kosić R, Otašević M
VIRUSNA OSPA ILI ALERGIJA? - PRIKAZ SLUČAJA
20
Jasmina Stamenović, Magdalena Đorđević, Jelena Mišić
DIŠENOVA MIŠIĆNA DISTROFIJA (DMD) – OPŠTE KARAKTERISTIKE I PRIKAZ SLUČAJA
21
Aneta Živulovic, Negovan Vasilijić, Miroslava Paunović, Dragana Mitrović
AKUTNI INFARKT MIOKARDA – PRIKAZ SLUČAJA
22
Saša Mihajlović, Emilio Miletić
MENIJEROVA BOLEST - PRIKAZ SLUČAJA
17.45 Dodela sertifikata
III - Opšti podaci i kontakt
Opšti podaci:
Naziv: “Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar”
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
Matični broj udruženja: 07325843
PIB: 102207416
Delatnost udruženja: 9412- Delatnosti strukovnih udruženja
TEKUĆI RAČUN:
Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
Broj računa: 205-0000000167929-22
Telefon: 0628039570 * Faks: 019/442-276 *
e-mail: [email protected]; [email protected]
Kontakt:
Predsednik organizacionog odbora
dr Bratimirka Jelenković
062/803-95-70
[email protected]
Download

Preuzmite drugo obaveštenje