UDRUZENJE MAKSILOFACIJALNIH HIRURGA SRBIJE
Nedelja, 25. novembar 2012. Centar SAVA, BEOGRAD
Najavljuje
Program kontinuirane edukacije, za koji se ocekuje akreditacija za
stomatologe, lekare, medicinske sestre, stomatoloske sestre, zdravstvene tehnicare i zubne tehnicare
,,LASER U SVAKODNEVNOJ KLINICKOJ UPOTREBI,,
09.00 – 09.45
PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA UCESNIKA
09.45 – 10.00
prof.dr Vitomir Konstantinovic:
UVODNA REC
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.00
dr Jovan Cabunac:
UPOZNAVANJE SA TEHNOLOGIJOM LASERA-DIODNI LASER
diskusija
prof.dr Vitomir Konstantinovic:
ZASTITNE MERE U RADU SA LASEROM I PRIPREMA PACIJENTA
diskusija
12.45 – 13.00
dr Jovan Cabunac:
PRIMENA LASERA U STOMATOLOGIJI - indikacije/kontraindikacije
diskusija
13.00 – 13.30
PAUZA
12.00 – 12.45
13.30 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00
prof.dr Vitomir Konstantinovic:
PRIMENA DIODNIH LASERA U ORALNOJ I MF HIRURGIJI
diskusija
doc.dr Josipa Borcic:
UPOZNAVANJE SA TEHNOLOGIJOM LASERA – TVRDI LASER
diskusija
doc.dr Josipa Borcic:
PRIMENA TVRDIH LASERA U ORALNOH HIRORGIJI - indikacije/kontraindikacije
diskusija
prof.dr Vitomir Konstantinovic i dr Jovan Cabunac:
PODELA POTVRDA I ZATVARANJE SKUPA
KOTIZACIJA
Za ucesnike skupa predvidjena je kotizacija
Uplata kotizacije vrsi se na ziro racun Udruzenja
maksilofacijalnih hirurga Srbije, broj 205132113-91, poziv na broj 2511, a svrha uplate je
“program KME”
KOTIZACIJA (ukljucen PDV)
2.500,00 dinara - za lekare i stomatologe
1.500,00 dinara - za sestre i tehnicare
BESPLATNO ZA:
- clanove Udruzenja MFH Srbije, (obavezan
dokaz o placenoj clanarini za 2012. god.)
Sertifikat o ucescu dobijaju svi ucesnici skupa sa placenom kotizacijom, koji su se registrovali.
Za prijavu ucesca na ovom skupu, ime, prezime i broj licence, javite se Zavodu za stomatolosku zdravstvenu zastitu, na
broj telefona 011 2682 984, ili na e-mail: [email protected]
Sve dodatne informacije mozete dobiti u Zavodu za stomatolosku zastitu na tel. 011/2682-984, ili pronaci na sajtu
Stomatolskog fakulteta u Beogradu www.stomf.bg.ac.rs
RUKOVODILAC PROGRAMA
prof.dr Vitomir Konstantinovcc s.r.
“HANDS ON” KURS
UPOTREBA DIODNIH I Er, Cr: YSGG LASERA
U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOSKOJ PRAKSI
(ili KAKO PRAKSU UCINITI LAKSOM)
“Hands on” kurs za doktore stomatologije i medicine sastoji se iz prakticnog rada sa diodnim laserima
i laserima Er,Cr:YSGG koji ce se izvoditi na svinjskim glavama.
Cilj prakticne obuke je da se predstave klinicke prednosti koriscenja diodnih lasera i lasera
Er,Cr:YSGG u radu zbog odlicne preiznosti i predvidivosti u kontroli tkiva koja sve procedure cini
relativno laganim, brzim i cistijim, a cime se olaksava rad stomatologa. Svaki ucesnik ce biti upoznat sa
funkcionisanjem lasera i moci ce samostalno da primeni dioidni i Er,Cr:YSGG laser.
Broj ucesnika je ogranicen na 20, a prednost ucesca na kursu imaju kolege koje su prethodno odslusali
seminar KME „Laser u svakodnevnoj klinickoj upotrebi”
Instruktori “hands on” kursa: prof.dr V. Konstantinovic, doc.dr J Borcic i dr J Cabunac.
Cena kursa iznosi 12.500,00 din sa PDV-om. Za ucesnike koju su prethodno odslusali seminar seminar
KME „Laser u svakodnevnoj klinickoj upotrebi” cena iznosi 10.000,00 dinara sa PDV-om. Uplata se
moze izvrsiti na ziro racun Udruzenja maksilofacijalnih hirurga Srbije, broj 205-132113-91, poziv na
broj 2611, a svrha uplate je “kurs”
Svi ucesnici dobijaju sertifikat.
Kurs ce se odrzati 25.11.2012.god od 17.00-19.00 casova u Sava Centru (delegatska jedinica 09), odmah
po zavrsetku simpozijuma „Laser u svakodnevnoj klinickoj upotrebi”.
Ucesnici kursa bice upoznati sa sa sledecim
stomatoloskoj praksi:
INDIKACIJAMA
upotrebe lasera u svakodnevnoj
DIODNI LASERI
Estetska stomatologija: Izbeljivanje zuba; Produzenje klinicke krune zuba; Uklanjanje
hiperpigmentacija iz gingive.
Protetika: Laserski troughing umesto aplikovanja konca kod uzimanja otiska.
Implantologija: Otkrivanje implantata.
Oralna hirurgija: Frenulektomije; Incizije; Ekcizije.
Ortodoncija: Gingivektomija kod hiperplazije gingive.
Endodoncija: Lecenje gangrene.
Parodontologija: Kiretaza i sterilizacija parodontalnih dzepova.
Biostimulacija tkiva: desenzibilizacija afti, herpes simplex, osetljivih vratova zuba.
Ektraoralna upotreba lasera
LASERI Er,Cr:YSGG
Konzervativa: preparacija kaviteta I, II, III, IV I V klase; preparacija pristupnog kaviteta za
endodontski tretman; uklanjanje karijesa; priprema tvrdih tkiva zuba.
Oralna hirurgija: preparacija reznja – incizija mekog tkiva, secenje i otvaranje kostanog tkiva kod
resekcije; frenulektomija.
Parodontologija: produzenje klinicke krune zuba; uklanjanje supra i subgingivalnih konkremenata,
kiretaza parodontalnih dzepova.
Download

laser u svakodnevnoj klinickoj upotrebi