СРПСКО
ТИРОИДНО
ДРУШТВО
PRVI
SRPSKI KONGRES
O ŠTITASTOJ ŽLEZDI
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Zlatibor, 9 - 11. maj 2010.
ŠKOLA ULTRAZVUKA ŠTITASTE ŽLEZDE
Zlatibor, 8. maj 2010.
PROGRAM
Organizatori
Endokrinološka sekcija
Srpskog lekarskog društva
Pokrovitelj Kongresa
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Organizacioni odbor
Predsednik
Prof. dr Miloš Žarković
Sekretari
Doc. dr Jasmina Ćirić
Asist. dr Biljana Nedeljković-Beleslin
Dr Aleksandar Simić
Članovi
Dr Kata Kovačić
Dr Ksenija Krgović
Prof. dr Miodrag Krstić
Doc. dr Đuro Macut
Doc. dr Milan Petakov
Dr Mirjana Stojković
Dr Slavica Ćirić
Prof. dr Svetlana Vujović
Ass. Dr Vladimir Živaljević
VMT Ljubiša Milekić
VMS Dragica Šolak
1
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Naučni odbor
Predsednik
Prof. dr Božo Trbojević
Članovi
2
Prof. dr Zoran Anđelković
Prof. dr Vera Artiko
Prof. dr Ljiljana Bajević
Prof. dr Aleksandar Diklić
Prof. dr Aleksandar Đukić
Prof. dr Snežana Đurica
Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Dragan Zdravković
Prof. dr Svetlana Ignjatović
Doc. dr Svetlana Jelić
Prof. dr Aleksandar Jovanović
Prof.dr Radivoj Kocić
Prof. dr Gordana Lazović
Prof. dr Nada Majkić
Prof.dr Milovan Matović
Doc. dr Željko Miković
Prof. dr Jasna Mihajlović
Asist. dr Biljana Nedeljković-Beleslin
Prof. dr Džejn Paunković
Prof. dr Ivan Paunović
Prof.dr Milica Pešić
Prof.dr Vera Popović
Prof.dr Silvija Sajić
Dr Aleksandar Simić
Prof. dr Marina Stojanov
Prof. dr Milica Stojanoska-Medić
Prof.dr Svetislav Tatić
Prof.dr Ljiljana Todorović-Đilas
Doc. dr Jasmina Ćirić
Prof. dr Marija Havelka
Dr Nenad Crnčević
Prof. dr Radan Džodić
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Počasni odbor
Prof. dr Tomica Milosavljević, Ministar zdravlja RS
Prof. dr Radoje Čolović, dopisni član SANU, Predsednik SLD
Prof. dr Svetozar Damjanović
Akademik prof. dr Vladimir Kostić
Akademik prof. dr Dragan Micić
Prof. dr Nebojša Lalić, dopisni član SANU
Prof. dr Miloš Banićević
Prof. dr Momčilo Biuković
Prof. dr Milka Drezgić
Prof. dr Lazar Lepšanović
Prof. dr Veljko Marić
Prof. dr Jovan Mićić
Prof. dr Milica Nešović
Prof. dr Nebojša Paunković
Prof. dr Dragoljub Slijepčević
3
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
4
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Koleginice i kolege,
radujem se što mogu da vas pozdravim na Prvom srpskom kongresu o štitastoj žlezdi koji se, kao nastavak
tradicije nekadašnjih simpozijuma, održava u lepom ambijentu Specijalne bolnice za štitastu žlezdu i
metabolizam, poznatije kao „Čigota“.
Srpska endokrinologija uspešno održava korak u sve težim okolnostima sa drugim, razvijenijim i bogatijim
sredinama. Kao deo te endokrinološke škole, kolege koji su više posvećeni problemima štitaste žlezde takođe daju
svoj doprinos održavanju renomea srpske endokrinologije. Po svojoj prirodi multidisciplinarna, endokrinologija
je široka oblast u kojoj svoja znanja, veštine, intuiciju, kreativnost, radoznalost, posvećenost i zainteresovanost
ispoljavaju veoma raznoliki profili lekara, biohemičara, farmaceuta, inženjera, informatičara, sestara... U tom
smislu bavljenje problemima štitaste žlezde angažuje veoma raznorodne specijaliste i uže specijalnosti kako
se može videti iz liste učesnika i ovog, Prvog srpekog kongresa o štitastoj žlezdi. Pored posebno profilisanog
i pažljivo pripremljenog sadržaja Škole ultrazvuka kojoj je posvećen prvi dan Kongresa, u naredna tri dana
pozvani predavači iz Danske, Holandije, Sjedinjenih Država i Grčke kao i stručnjaci iz svih vodećih Medicinskih
fakulteta u nas daće svoj doprinos sagledavanju najsavremenijih dostignuća iz teorije i prakse bolesti štitaste
žlezde. Verujem da sa sigurnošću očekujemo state of the art u oblastima patološke fiziologije, biohemije,
laboratorijske dijagnostike, klinike i terapije problema vezanih za štitastu žlezdu. Kao jedan od prvih i veoma
korisnih rezultata očekujem da će se postići konsenzusi u pogledu pristupa u dijagnostici i terapiji tiroidnih
bolesti i stanja kako bi najširi krug lekara i saradnika imao čvrst i pouzdan oslonac u svojoj praksi. U to ime
koristan doprinos će svakako biti i usmena izlaganja i poster prezentacije učesnika kao važan sadržaj dogovora,
saglasnosti i razumevanja konsenzusa u cilju što bolje implementacije u praksi.
Kao i u svim ranijim aktivnostima, neprocenjiva je pomoć Specijalne bolnice za štitastu žlezdu i metabolizam
„Zlatibor“ gde se Kongres održava i bez čije pomoći skoro da ne bi bilo moguće organizovati ovako impozantan
skup. Podrška Ministarstva zdravlja Srbije, dobronameran pristup naših visokoškolskih i zdravstvenih ustanova
u kojima radimo i gde implementiramo naša znanja i iskustva, zainteresovanost mnogobrojnih kolega u Srbiji
i okruženju su od neprocenjivog značaja u naporima da se Prvi srpski kongres zamisli, organizuje, ostvari i
donese očekivane rezultate.
U to ime ja vas još jednom od sveg srca pozdravljam, želim vam prijatan boravak i uspešan rad na Prvom
srpskom kongresu o štitastoj žlezdi kome predviđam budućnost u dugoj tradiciji narednih skupova.
Prof. dr Božo Trbojević, predsednik Naučnog odbora
Prvog srpskog kongresa o štitastoj žlezdi
5
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Subota, 08.05.2010.
07.30-18.30 Škola ultrazvuka
12.00-18.00 Prijava i smeštaj
19.00-19.30 Prof. dr Jovan Mićić, akademik Dragan Micić
Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma:
Istorijski aspekti
Special hospital for thyroid and metabolic disorders: Historical
aspects
20.00-21.00 Koktel dobrodošlice
Welcome party
6
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Nedelja, 09.05.2010.
SALA A
08.30-09.15 Plenarno predavanje
Peter Laurberg: Change in the pattern of thyroid disease following
an increase in iodine supply. Importance for patient care
09.15-09.30 Pauza
09.30-10.45 Tematska predavanja
Autoimunska tiroidna bolest
Ljiljana Todorović Đilas: Poliglandularni autoimunski sindromi i
autoimunska tiroidna bolest
Snežana Đurica: Autoimunska tiroidna bolest
Ljiljana Šaranac: Zašto je štitasta žlezda tako sklona autoimunskim
bolestima?
Vladan Živaljević: Hirurško lečenje autoimunske tiroidne bolesti
10.45-11.00 Kafe pauza
11.00-12.15 Tematska predavanja
Autoimunska orbitopatija
Miloš Žarković: Etiopatogeneza autoimunske orbitopatije: Gde
smo sada?
Biljana Nedeljković-Beleslin: Kliničko ispoljavanje autoimunske
orbitopatije
Jasmina Ćirić: Medikamentna terapija autoimunske orbitopatije
Miroslav Knežević: Hirurška terapija autoimunske orbitopatije
12.15-12.30 Pauza
7
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
12.30-13.30 Mini simpozijum Merck
Učestvuju: Ljiljana Todorović Đilas, Jasmina Ćirić, Miloš Žarković
i Božo Trbojević
13.30-14.30 Ručak
14.30-15.15 Plenarno predavanje
Wilmar Wiersinga: Current issues in Graves ophthalmopathy
15.15-15.30 Pauza
15.30-16.15 Plenarno predavanje
Carol Spencer: Current status of thyroglobulin (Tg) measurement
in the management of differentiated thyroid cancer (DTC)
16.15-16.30 Pauza
16.30-17.45 Tematska predavanja
Maligne tiroidne bolesti
Marija Havelka: Citološke, histološke i imunohistohemijske
osobenosti diferentovanog tiroidnog karcinoma
Aleksandar Diklić: Savremeno hirurško lečenje DTC-šta smo
postigli za poslednje dve decenije
Ivan Paunović: Osnovni principi hirurškog lečenja medularnog
karcinoma štitaste žlezde
Radan Džodić: Radikalno hirurško lečenje odmaklog DTK
17.45-18.00 Kafe pauza
8
18.00-19.15 Tematska predavanja
Tiroidne bolesti u neonatalnom i dečjem uzrastu
Dragan Zdravković: Specifičnosti dijagnostike tiroidne disfunkcije
u pedijatrijskoj praksi
Saša Živić: Posebnosti strukturnih promena štitaste žlezde u
dečjem dobu
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Silvija Sajić: Hipertiroidizam dečjeg doba
Tatjana Milenković: Učestalost propuštenih slučajeva u
neonatalnom skriningu na kongenitalni hipotiroidizam u središnjoj
Srbiji u periodu od 1983. do 2010.
9
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Nedelja, 09.05.2010.
SALA B
9.25-10.50 Usmene prezentacije
Predsedava: Milica Medić Stojanoska
Milica Malešević: Autoimunska bolest štitaste žlezde i
hiperlipidemija
Nebojša Antonijević: Tromboembolijske komplikacije u bolesnika
sa atrijalnom fibrilacijom i disfunkcijom tiroidne žlezde
Svetlana Petrović: Struktura poremećaja tiroidne funkcije u
studentskoj populaciji
Svetislav Mišić: Klinička slika i laboratorijski nalazi kod hipo i
hipertire-oza – korelacija i kolizija
Dušica Toljić Šuluburić: TSH R-AB kod novootkrivenih pacijenata
sa tireotoksikozom i hipertireozom- iskustvo jednog centra
Jana Radojković: Značaj psihosocijalnih faktora u razvoju
hipertireoze
Gordana Dželetović: Neurološki i psihijatrijski poremećaji u
Hašimoto tiroiditisu
10
11.00-12.30 Usmene prezentacije
Predsedava: Aleksandar Diklić
Ivan Paunović: Profilaktička tiroidektomija kod familijarne forme
medularnog karcinoma štitaste žlezde
Dejan Ilinčić: Minimalno invazivna video-asistirana tireoidektomija
Rajko M. Jović: Hirurške mogućnosti u tretmanu uznapredovalih
karcinoma štitne žlezde sa disajnom opstrukcijom
Vladan Živaljević: Preživljavanje kod obolelih od anaplastičnog
karcinoma štitaste žlezde
Rajko M. Jović: Opsežnost i trajnost posledica unilateralnih i
bilateralnih lezija rekurentnog laringealnog nerva kod hirurgije
štitne žlezde
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Rastko Živić: Tireoidektomija ultrazvučnim nožem
Milena Kažić: Može li se operisati medularni karcinom štitaste
žlezde pre feohromocitoma kod pacijenata sa multiplom
endokrinom neoplazijom IIA?
16.30-17.15 Plenarno predavanje
Ivana Petrović: Određivanje tireoglobulina, kalcitonina i
paratiroidnog hormona u FNAB uzorcima
17.30-18.30 Tematska predavanja
Laboratorijske tehnologije u tiroidnoj patologiji
Sanja Stanković: Metode određivanja parametara koji se koriste u
laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tiroidne žlezde
Marina Stojanov: Referentne vrednosti TSH- potrebe redefinisanja
gornje granice
Svetlana Ignjatović: Kvalitet određivanja parametara koji se koriste
u laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tiroidne žlezde
11
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Ponedeljak, 10.05.2010.
SALA A
08.30-09.15 Plenarno predavanje
Leonidas Duntas: The impact of environment on thyroid function
and disease
09.15-09.30 Pauza
09.30-11.00 Tematska predavanja
Netiroidni uzroci tiroidnih poremećaja
Milica Medić Stojanoska: Lekovi, sekrecija TSH i centralni
hipotiroidizam
Radivoje Kocić: Subklinička tiroidna bolest
Aleksandar Đukić: Polutanti spoljne sredine i tiroidna funkcija
Ljiljana Bajević: Lekovi i tiroidna funkcija
Milica Pešić: Selen i tiroidna funkcija
11.00-11.15 Kafe pauza
11.15-12.30 Tematska predavanja
Reprodukcija i tiroidna bolest
Gordana Radonjić Lazović: Maternalno fetalna tiroidna interakcija
Svetlana Vujović: Seksualni steroidi i tiroidna funkcija
Svetlana Spremović: Specifičnosti tiroidne patologije u trudnoći i
posleporođajnom dobu
Željko Miković: Opstetričke komplikacije tiroidne disfunkcije
12.30-12.45 Pauza
12
12.45-13.15 Mini simpozijum Bosnalijek
Hipertiroidizam-od uzroka do lečenja
Učestvuju: Ljiljana Todorović Đilas, Božo Trbojević
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
13.15-15.00 Pauza za ručak
Hol ispred sale A
POSTER PREZENTACIJA
15.00-15.30 Mini simpozijum Roche
Meet the expert
15.30-15.45 Pauza
15.45-17.00 Tematska predavanja
Nodozna tiroidna bolest
Svetislav Tatić: Mogućnosti citologije u diferencijalnoj dijagnozi
tiroidnog nodusa
Božo Trbojević: Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza tiroidnog
nodusa.
Zoran Anđelković: Mogu li lekovi da smanje tiroidne noduse?
Ivan Marković: Hirurška terapija nemaligne nodozne strume
17.00-17.15 Kafe pauza
17.15-18.15 Tematska predavanja
Metabolički poremećaji i tiroidne bolesti
Nebojša Lalić: Tiroidna funkcija i dijabetes
Vera Popović: Tiroidna disfunkcija i koštani metabolizam
Mirjana Šumarac: Tiroidna funkcija i telesna težina
18.15-18.30 Pauza
18.30-19.00 Mini simpozijum MSD
20.00
SVEČANA VEČERA
13
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Ponedeljak, 10.05.2010.
SALA B
09.30-12.35 SESIJA ZA MEDICINSKE SESTRE
09.30-10.15 Plenarno predavanje
Mirjana Stojković: Punkcija tankom iglom u dijagnostici prirode
tiroidne nodozne bolesti
10.15-10.25 Kafe pauza
10.25-11.40 Tematska predavanja
Sestrinske intervencije u tiroidnoj patologiji
Dragica Šolak Katić: Hipertireoza - plan nege
Dragana Filipović: Specifičnosti nege kod dece sa bolestima
štitaste žlezde
Suzana Radojčić: Upotreba beklampa kod operacija štitaste žlezde
Ljubiša Milekić: Hipotireoza-zdravstveno vaspitanje pacijenata i
porodice
11.40-11.50 Pauza
11.50-12.35 Usmena izlaganja
Predsedava: Dragica Šolak
Gordana Cvetković: Hipotireoza - uloga sestre
Danijela Đoković: Grejvsova oftalmopatija - uloga sestre
Maja Stojiljković: Tiroidni nodusi - uloga sestre u dijagnostici i
lečenju
Olivera Spasović: Skrining na kongenitalni hipotiroidizam i
fenilketonuriju - uzimanje i obrada uzoraka
14
12.35-15.30 Pauza za ručak
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
15.30-16.45 Usmena izlaganja
Predsedava: Milica Pešić
Dušan Biuković: Suplementacija joda u trudnoći?
Nadica Kostić: Nivo tireostimulirajućeg hormona kod trudnica
Slavica Dautović: Specifičnosti dijagnostike i lečenja bolesti
štitaste žlezde u trudnoći i babinju
Svetlana Aleksandrić: Tiroidna disfunkcija izazvana hroničnom
terapijom amiodaronom
Željka Aleksić: Lečenje amiodaronom i markeri tiroidnog
autoimuniteta
Slađana Đorđević Cvetković: Tireoidni status radnika izloženih
pesticidima
16.45-17.00 Pauza
17.00-18.00 Usmena izlaganja
Predsedava: Biljana Nedeljković-Beleslin
Milena Pandrc: Insulinska rezistencija i ultrazvučni nalaz na
tireoideji u pacijenata sa nealkoholnim steatohepatitisom
Zorka Burazor: Hipotireoidizam i ateroskleroza koronarnih arterija.
Koliko je visok rizik?
Zorica Čaparević: Eefekti terapije L-TIROKSINOM na
kardiovaskularne faktore rizika u žena sa subkliničkim
hipotiroidizmom
Tatjana Novaković: Supklinički hipotireoidizam - procena
kardiovaskularnog rizika
Milena Pandrc: Antioksidantni status u pacijenata sa poremećajima
funkcije tiroideje
15
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Utorak, 11.05.2010.
SALA A
08.30-09.15 Okrugli sto IDD ICC
Tiroidna žlezda u svetlu izmenjenog unosa joda
09.15-09.30 Pauza
09.30-10.30 Tematska predavanja
Nuklearnomedicinski postupci u tiroidnoj patologiji
Milovan Matović: Radiojodna ablacija tiroidnih ostataka
Jasna Mihajlović: Radionuklidna terapija metastatskog DTK
Branislava Radović: Primena radioaktivnog joda u terapiji
benignih tiroidnih bolesti-povodom jubileja Centra za nuklearnu
medicinu Kliničkog centra Srbije
10.30-10.45 Kafe pauza
10.45-12.00 Tematska predavanja
Molekularne i genetske osnove tiroidne bolesti
Svetozar Damjanović: Značaj genetskog ispitivanja u kliničkom
radu
Milan Petakov: Genetika tiroidnog kancera
Đuro Macut: Medularni karcinom štitaste žlezde
Sanja Ognjanović: Nasledni sindromi i tiroidni kancer
SALA B
16
08.30-09.20 Usmena izlaganja
Predsedava: Milovan Matović
Aida Afgan: Radiojodni tretman benigne netoksične polinodozne
strume: trenutni status i perspektiva
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Milena Rajić: Uticaj veličine aplikovane doze, dužine prethodnog
kontinuiranog lečenja antitireoidnim lekovima i starosti pacijenata
na ishod radiojodne terapije kod Graves hipertireoidizma
Milena Rajić: Uticaj serumskog nivoa TSH i veličine nodusa u vreme
aplikacije radioaktivnog joda na terapijski odgovor kod pacijenata
sa toksičnim adenomom
Miloš Stević: Značaj scintigrafije somatostatin receptora u
dijagnostici i lečenju sporadične forme medularnog karcinoma
štitaste žlezde
09.20-09.30 Pauza
09.30-10.50 Usmena izlaganja
Predsedava: Radivoje Kocić
Mersudin Mulić: Evaluacija nodoznih struma na teritoriji
Zdravstvenog centra Novi Pazar
Svetislav Mišić: Bolesti tireoidee: hipo i hipertireoza u Vranju za
period 2005-2009 godina
Evica Simonović: Anemija u hipotireoidizmu
Radmila Veličković: Subklinička bolest štitaste žlezde
Zlatica Petković-Mirković: Učestalost oboljenja štitaste žlezde kod
reumatskih bolesnika sa posebnim osvrtom na psorijazni artritis
Vesna Mijailović: Klinički prikazi tiroidnih bolesti u trudnoći
Nikola Kostić: Uporedba postojanja uvećanosti štitne žlezde u
celini i uvećanja desnog, levog lobusa i istmusa kod žena ispitivanih
ultrazvučno
SALA A
12.30
ZATVARANJE KONGRESA
17
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Beleške
18
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Beleške
19
PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
Važne adrese
Sekretarijat Kongresa
Tiroidno društvo Srbije
Dr Subotića 13
11000 Beograd
Telefon: +381 11 363 97 21
Faks: +381 11 363 97 76
E-mail: [email protected]
www.srpskotiroidnodrustvo.rs
www.thyroid.rs
Izvršni organizator
SMART Travel
Licenca broj OTP 144/2010.
Svetog Save 43
11000 Beograd
Telefon: +381 11 308 66 94, 308 74 86
Faks: +381 11 308 66 95
E-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
20
Download

PRVI SRPSKI KONGRES O ŠTITASTOJ ŽLEZDI