Riječ urednika
Sadržaj
Poštovani ljekari i zdravstveni radnici,
Nadamo se da se polako pripremate za zasluženi
godišnji odmor, te da uživate u utakmicama brazilskog Mundijala koji je po svemu istorijski i za
našu državu. Redakcija magazina Doktor potrudila se da u protekla tri mjeseca bude na svim
važnijim skupovima, kako bi vas što bolje
i objektivnije informirala. Ujedno, redakcija
se unaprijed izvinjava ako je koji propustila,
te stoji na raspolaganju svima da se putem maila ili telefona jave.
5
U Sarajevu 2.
Kongres neurohirurga
jugoistočne Evrope
Dolazi preko 80 vrhunskih
neurohirurga iz čitavog
svijeta
18
Prva škola infektologije
u Sarajevu
Racionalniji
pristup u propisivanju i
primjenjivanju antibiotika
Također, zahvaljujemo se menadžmentu Univerzitetskog kliničkog
centra u Sarajevu i Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ koji su
poslali ažurirane spiskove kako bi svi ljekari dobili primjerak časopisa koji im i pripada.
Na veliku žalost, našu zemlju u proteklom periodu zadesile su velike prirodne katastrofe. Poplave i klizišta ugrozili su gradove, sela,
kuće.... Srednja i sjeverna Bosna bile su na nekoliko dana odsječene od ostatka svijeta. Za razliku od države BiH i njenih organa, na
hiljade volontera, građana, studenata, đaka priskočili su u pomoć
najugroženijim. Kao i uvijek u najtežim situacijama, na „prvoj liniji“
bili su i sarajevski ljekari. Bez ikakve naknade otišli su u ugrožena
područja noseći pri tome neophodne namirnice i lijekove koje su
obezbijedili vlastitim sredstvima. Doboj, Usora, Maglaj, Orašje, Bijeljina, Željezno Polje, Srebrenik, Tuzla.... samo su neka od naselja koje
su obišli sarajevski ljekari i u kojima su se zadržali onoliko koliko je
bilo potrebno, tačnije, dok se život nije normalizirao.
Bili smo na IV Forumu Porodične medicine, promociji knjiga, naučnim skupovima, radionicama... Pratili smo dešavanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na kojem je dužnost dekana
i zvanično preuzela Profesorica Almira Hadžović-Džuvo.
Razgovarali smo sa novim-starim predsjednikom Komore, obišli sarajevski kanton, Bosnu i Hercegovinu, region, svijet, te ponovo izdvojili značajnije medicinske kongrese koji će se održati u narednom
periodu.
U hotelu Evropa
održan SAF VI
Unapređenje
kliničke teorije i prakse
uz razmjenu iskustava
14
Promocije knjiga
„Klinička
neurologija“ i
„Medicinska
onkologija“
22
26
Opća bolnica “Prim.
Dr. Abdulah Nakaš”
Primjena automatskih
električkih defibrilatora
Želimo Vam ugodne ljetne dane, iskoristite ih da se i odmorite, napunite baterije.
informatizacija
Vidimo se (ponovo) u septembru!
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar RISTIĆ
Impresum
DOKTOR
glasilo Ljekarske/Liječničke komore
Kantona Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik
Aleksandar Ristić
Urednički kolegij
Prim. dr. Fahrudin Kulenović
Predsjednik stručnog kolegija
Prof. dr. Faruk Dalagija
Digitalizacija i
28
Svi timovi
porodične medicine
uvezani u sistem
Stručni kolegij
Dr. sci. med. Lejla Burnazović-Ristić
Prim. dr. sci. med. Zaim Jatić
Prim. dr. Besim Čalkić
Prim. dr. Harun Bilalović
E-mail
[email protected]
Sekretar uredništva
Sanela Pezo
Štampa
Amos Graf d.o.o.
Marketing
Nijaz Druško
Adresa
Ljekarska/Liječnička komora Kantona
Sarajevo, Josipa Vancaša br. 11
Kontakt telefoni
033 219 272
033 219 493
061 209 334
DTP
Merima Šehić
List izlazi svaka tri mjeseca.
Sarajevski ljekari pružaju pomoć lokalnom stanovništvu
FOTO: Oslobođenje
Dok su poplave i klizišta odnosili živote i kuće
Heroji u bijelom
opet u akciji
Sarajevski ljekari po ko zna koji
put pokazali su humanost i veliko
srce. Odmah nakon što su do glavnog grada stigle strašne vijesti o
poplavama u Maglaju, Doboju, te
klizištima u velikom dijelu BiH, zasukali su rukave, spremili osnovne
stvari i ne čekajući časa krenuli put
najugroženijih.
Tako je Interventni tim ljekara raznih specijalnosti i drugog
medicinskog
osoblja
Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo
(UKCS) krenuo put Maglaja gdje
je pregledavao stanovnike kojima je potrebna ljekarska pomoć,
a na osnovu podataka tamošnjeg
doma zdravlja. Stručni tim UKCS-a
sa sobom je ponio hranu, lijekove
i osnovne životne potrepštine za
stanovništvo Maglaja, grada koji se
2 • JUNI/LIPANJ 2014
Sarajevski ljekari su odmah po
saznanju strašnih vijesti o poplavama
u Maglaju, Doboju, te klizištima u
velikom dijelu BiH, zasukali rukave,
spremili osnovne stvari i ne čekajući
časa krenuli put najugroženijih
suočava s posljedicama nedavnih
poplava. Vođa ljekarskog tima bio
je Doc. dr. Nenad Vanis s Klinike
za gastroenterohepatologiju. Posjeta Maglaju četvrta je u nizu akcija UKCS-a pružanja pomoći stanovništvu poplavljenih područja
Bosne i Hercegovine.
Ranije ovog mjeseca stručni tim
UKCS-a, između ostalog, boravio je
u Konjević-Polju i Cerskoj gdje su
dostavili lijekove, hranu i vodu stanovništvu pogođenom poplavama
i klizištima. Doktori pedijatri, dermatolozi, infektolozi, oftalmolozi i
kardiolozi pregledali su tada više
od 150 stanovnika i dali im adekvatnu terapiju.
Slično su postupile i njihove kolege iz Opće bolnice „Prim. dr. Ab-
dulah Nakaš“ koji su predvođeni
direktoricom Prof. dr. Sebijom Izetbegović krenuli put Olova, Žepča i
Maglaja. Oni su također ponijeli lijekove, sanitetski materijal i hranu
koju su kupili ličnim sredstvima.
Direktorica Izetbegović kazala je
novinarima prije polaska na put da
je pomoć sakupljena prema potrebama koje su iskazane s terena.
„Nosimo lijekove, zavojni materijal, sredstva za dezinfekciju i
ličnu higijenu, sredstva za higijenu
prostora, deke, te hranu prema instrukcijama s terena“, kazala je. Iz
Domaljevca su, kaže, dobili zahtjev
za dva mala agregata koje će posuditi kolegama.
U timu „Opće bolnice“ bilo je de-
Radnici Opće bolnice pune kombi namirnicama FOTO: OBS.BA
Studenti kreću na put
FOTO: Klix.ba
Zahvalnica
iz Maglaja
Studenti čiste grad
set ljekara raznih specijalnosti
(ortoped, opći hirurg, specijalista
neurologije i neuropsihijatrije, šefica bolničke apoteke, ginekolog).
Oni su ukazali pomoć stanovništvu, a ponudili su i pomoć, u slučaju potrebe, za hospitalizaciju svih
pacijenata i zdravstveni tretman
u Općoj bolnici u Sarajevu. Zaposlenici ove zdravstvene ustanove
odrekli su se dnevnice za pomoć
stanovništvu.
Da će biti dostojni nasljednici, pokazali su i studenti Medicinskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Zajedno sa kolegama sa Univerzite-
ta, preko facebook grupe organizirali
su se i bez obzira na teško prohodne
puteve stigli su u rekordnom roku do
najugroženijeg grada - Maglaja.
Prije polaska, studenti su prikupili
dva kamiona pomoći u vidu odjeće,
hrane za djecu i lijekova. Studentima je autobuse za prijevoz osigurao „Centrotrans“, a kako sva pomoć
nije mogla stati u kamione, napunili su i autobuse. Studenti Medicine
koji su učestvovali u ovoj akciji su
iz svih bh. gradova, a studiraju u
Sarajevu.
Nakon što su uposlenici JU
Dom zdravlja Kantona Sarajevo svojim dobrovoljnim
prilozima prikupili 32.335,63
KM finansijske pomoći Javnoj ustanovi Dom zdravlja
Maglaj, iz ove ustanove stigla je zahvalnica u kojoj stoji:
„Poštovana direktorice Tanović, obavještavamo Vas
da smo zaprimili iznos od
32.335,63 KM koji su uposlenici Javne ustanove Dom
zdravlja Kantona Sarajevo
sakupili svojim dobrovoljnim prilozima. Molimo Vas
da svim uposlenim prenesete
našu zahvalnost na doniranim
sredstvima koja nam predstavljaju veliku materijalnu i
moralnu podršku na prevazilaženju problema sa kojima
smo se suočili. Vrijeme koje
je pred nama će to sigurno i
potvrditi. U potpisu: Direktor,
dr. Emira Drnda-Čičeklić, ginekolog i akušer.
JUNI/LIPANJ 2014 • 3
Neurosurgical Society
of Bosnia-Herzegovina
4 • JUNI/LIPANJ 2014
Medical Faculty
University of Sarajevo
Southeast European
Neurosurgical Society (SeENS)
JUNI/LIPANJ 2014 • 5
U Sarajevu 2. Kongres neurohirurga jugoistočne Evrope
Dolazi preko
80 vrhunskih
neurohirurga iz
čitavog svijeta
U Sarajevu će se od 22. do 25. oktobra 2015. godine održati 2. Kongresa SeENSa. O ovom izuzetnom
Skupu koji je od velikog značaja
za grad i državu razgovarali smo
sa Prof. dr. Kemalom Dizdarevićem,
predsjednikom
Organizacionog
komiteta.
Kako teku pripreme za 2. Kongres
neurohirurga jugoistočne Evrope
koji će se u našem glavnom gradu
održati od 22. do 25. oktobra 2015.
godine?
„Pripreme se odvijaju punim intenzitetom. Krajem maja smo bili u
Varni, na Kongresu Dunavsko-karpatskog udruženja neurohirurga, koji je organiziran uz podršku
SeENS-a gdje smo imali sastanak
Predsjedništva i Izvršnog komiteta
SeENS-a, te zajedno sa članovima EANS-a i američkim i japanskim neurohirurzima definitivno
uobličili pojedinosti koje se tiču
Kongresa. Detaljno smo načinili
strukturu perikongresnih aktivnosti, tako da smo odlučili da uvrstimo u te aktivnosti dva trening
kursa iz moderne neurohirurgije
koji uključuju neuroendoskopski
trening iz pedijatrijske neurohirurgije, te ‘Live Surgery’ kurs iz oblasti cerebrovaskularne hirurgije.
Također smo Kongresu pridodali
jednodnevni Simpozij neurosestara. U organizaciji Kongresa posebno mjesto zauzima novoosnovano
Bosanskohercegovačko udruženje
neurohirurga (Neurosurgical Society of Bosnia-Herzegovina), koje
6 • JUNI/LIPANJ 2014
U organizaciji Kongresa posebno
mjesto zauzima novoosnovano
Bosanskohercegovačko
udruženje neurohirurga, a u
organizaciji Skupa učestvovat će
Medicinski fakultet Univerziteta
u Sarajevu, Ljekarska komora KS
i Opća bolnica
je registrirano u Ministarstvu pravde BiH, a čija predsjednica dolazi
iz Banja Luke. Također, u organizaciji Kongresa će učestvovati i
Medicinski fakultet Univerziteta u
Sarajevu. Dobili smo preliminarnu podršku Liječničke komore KS
i Opće bolnice. Kao predsjednik
Kongresa i potpredsjenik SeENS-a
imam obavezu i čast u narednom
periodu determinirati dalje aktivnosti, naravno uz blisku saradnju
sa Organizacionim i Naučnim odborom Kongresa.“
Koliko se učesnika očekuje i koja
su to imena koja će se predstaviti
na Kongresu?
„Ono što je ohrabrujuće je činjenica da smo, godinu i pol prije Kongresa, dobili potvrdu dolaska preko
80 pozivnih predavača, vrhunskih
neurohirurga iz čitavog svijeta, te
da smo usvojili budžet Kongresa i
dogovorili podršku nekoliko većih
sponzora.“
Recite nam nešto više o Udruženju
neurohirurga jugoistočne Evrope
koje je osnovano 2012. Kakva je
njegova misija i da li su ga podržali
evropska i svjetska asocijacija neurohirurga?
„Southeast European Neurosurgical Society (SeENS) je regionalno
udruženje individualnih neurohirurga iz svih zemalja jugoistočne
Evrope koje je osnovano sa ciljem
da promovira neurohiruršku edukaciju kroz redovne susrete, simpo-
zije, kongrese i praktične treninge
pružajući šansu svim neurohirurzima iz regije da međusobno sarađuju, dijele svoju ekspertizu, te stručno pomažu jedan drugom. Mi smo
profesionalna, bona fide, neprofitna
neurohirurška organizacija čija misija je poboljšanje neurohirurške
prakse, treninga i istraživanja na
prostoru jugoistoka Evrope. Okrenuti smo razvijanju najvišeg nivoa
neurohirurške prakse bazirane na
standardima i kriterijima Evropske
neurohirurške asocijacije. SeENS su
2012. godine osnovali predstavnici
Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali vrlo brzo su mu se pridružili i neurohirurzi iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Grčke, Turske,
Kipra, Moldavije, Mađarske, Kosova, Albanije, Rumunije i Bugarske.
Udruženje je član Evropske asocijacije neurohirurških društava
(EANS) koja obuhvata sva nacionalna i supranacionalna neurohirurška udruženja Evrope. Također
smo primljeni u članstvo WFNS
(Svjetske federacije neurohirurških
društava), a blisko sarađujemo sa
velikim regionalnim udruženjima iz
čitavog svijeta uključujući različita
neurohirurška udruženja u USA,
Japanu, Evropi i Aziji. U saradnji
sa WFNS i drugim neurohirurškim
udruženjima već smo učestvovali u
organizaciji treninga i neurohirurške edukacije iz diferentnih oblasti
neurohirurgije u različitim zemljama (Rumunija, Bugarska, Hrvatska,
Srbija, Makedonija, Turska, Srbija).
RAZGOVARAO: Aleksandar RISTIĆ
Primarijus dr. Fahrudin Kulenović,
novi-stari predsjednik Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo
Hajka na ljekare dolazi
sa mjesta gdje se ugnijezdila
po državu i narod pogubna
korupcija
Treba li Vam bolji primjer
za potporu ovih mojih
tvrdnji od nedavne
sramotne hajke sa
receptima za lijekove za
koje su vulgarno, bestidno,
a neznalački optuženi
čestiti ljekari iz porodične
medicine, a sve da se
ukloni svijetlo i pažnja sa
prave, višemilionske pljačke
u tom istom Zavodu za
zdravstveno osiguranje!
Primarijus dr. Fahrudin Kulenović,
aktuelni predsjednik Ljekarske/
Liječničke komore Kantona Sarajevo na nedavnoj Izbornoj Skupštini održanoj u prostorijama Opće
bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“
ponovo je izabran za prvog čovjeka
sarajevskih „bijelih mantila“.
Da je u ovom trenutku najbolji izbor za ovu laskavu, ali veoma
tešku i zahtjevnu funkciju pokazali su delegati koji su mu velikom
većinom dali povjerenje (dobio 55
od 73 glasa).
DOKTOR: Delegati Skupštine
ukazali su Vam povjerenje, a
činjenica da ste dobili veliki broj
glasova ide u prilog tvrdnji da ste
u ovom trenutku pr(a)vi izbor?
KULENOVIĆ: Nije lijepo, a ni pristojno govoriti o sebi, ali kad me već
primoravate pitanjem na to, kazaću
Vam, da malo ublažim pohvale
koje mi Vašim pitanjem dajete, jednu neveselu referencu: 50 sam godina u sarajevskom zdravstvu, na
rukovodnim funkcijama, znan mi
je rad svih zdravstvenih institucija,
a poznajem skoro sve doktorke i
doktore u Sarajevu, što narod kaže
‘u glavu’.
DOKTOR: Koji je prvi zadatak
novog rukovodstva Komore?
KULENOVIĆ: Prvo moramo formirati sve nužne Odbore, za što nas
je Skupština ovlastila, a poznato
je kakav je (ne)rad bio svih naših
Odbora prošlog saziva, osim Etičk-
og komiteta. Novina u ovome bit
će da ćemo uložiti trud da u nove
Odbore biramo ljude koji se jave, jer
imaju interes za rad u njima, a potom ćemo tražiti među članstvom,
one koji imaju smisla i dara za rad.
Važno je napomenuti da se naši
članovi izjasne o dobrovoljnosti za
rad u nekom od Odbora,jer praksa
je pokazala da bez toga, kada dođe
do slabog ili nikakvog rada nekog
od naših Odbora, njegovi članovi
nerijetko se pravdaju riječima:
‘Nije me niko ni pitao,uvalili ste me
u ovo’. Prioritetan zadatak nam je, a
Odboru za trajno stručno usavršavanje posebno, urediti Pravilnik
za stručno usavršavanje Komore,
učiniti ga malo strožijim i uskladiti sa takvim Pravilnikom Komore
Federacija BiH.
Tu je i sređivanje spiskova članova Komore po zdravstvenim institucijama i obezbijediti,pa nadzirati,
redovnu naplatu članarine,jer živimo samo od skromne članarine, a
drugi prihodi nažalost, gotovo su
zanemarljivi. Reći ću Vam da je stvarna naplativost članarine, u ovo
vrijeme, između 60 i 70 postotaka!
DOKTOR: Kako se Komora i
Medicinski fakultet Univerziteta u
Sarajevu mogu dodatno približiti?
KULENOVIĆ: Mogu, a optimalan
put za to zbližavanje je pojačavanje saradnje u segmentu stručne
edukacije naših doktora medicine
i to u svim vidovima stručne edukacije.
JUNI/LIPANJ 2014 • 7
Prim. dr. Fahrudin Kulenović
Rekoh Vam već da planiramo izmijeniti i malo pooštriti naš Pravilnik
o stručnoj edukaciji i relicenciranju članova Komore, pa nas te namjere usmjeravaju na Medicinski
fakultet, kako bismo što više koristili njegov respektabilan broj i potencijal medicinskih stručnjaka u
mnogobrojnim segmentima Medicine i Zdravstva.
O ovome je već govorila nova
dekanesa Medicinskog fakulteta,
Profesorica Almira Hadžović-Džuvo što je mene jako obradovalo, pa
koristim priliku da to ovdje kažem.
DOKTOR: Kakva je saradnja
Komore sa resornim
ministarstvima?
KULENOVIĆ: Nikakva!
O lijekovima za
ljude odlučuje i
veterinar?!
DOKTOR: Ko bi trebao praviti esencijalnu listu lijekova?
KULENOVIĆ: Esencijalna lista bi se morala praviti uz prevalirajuće
učešće Komore, jer gdje su bolji stručnjaci za lijekove i njihovo uspješno
djelovanje - nego među naših 2.300 članova, među kojima su i svi porodični ljekari, oni koji propisuju sve lijekove iz Esencijalne liste! Time
bismo definitivno eliminisali korupciju, koja cvate baš oko Esencijalne
liste! Da Vam, bar donekle dočaram dešavanja oko Esencijalne liste, reći
ću da u Komisiji za Esencijalnu listu lijekova, pored inih članova sjedi i
jedan veterinar!!! Ako ne vjerujete-tražite spisak članova te Komisije!
Da nije tužno i ružno - bilo bi veselo!
8 • JUNI/LIPANJ 2014
DOKTOR: Da li treba praviti
razliku između ljekara koji su u
vrijeme agresije ostali u svom
gradu i onih koji su ga napustili?
KULENOVIĆ: Za one koji su ostali
sa narodom - nema ni medalja ni
nagrada u novcu kao ni kazne za
one koji su otišli ili utekli, kako
hoćete, ali treba da se zna ko je
gdje bio, zbog istine, zbog istori-
Planiramo
izmijeniti i
malo pooštriti
naš Pravilnik
o stručnoj
edukaciji i
relicenciranju
članova Komore,
pa nas te namjere
usmjeravaju
na Medicinski
fakultet
je, zbog vremena kad nas više ne
bude, a to vrijeme je blizu, da naši
unuci i unuci naših unuka znaju
kako mu se dedo ili pradedo-doktor držao i gdje je bio u vrijeme
zločinačke opsade Sarajeva 1992
-1995. Ništa drugo!
I danas kad neko umre, a učesnik
je NOB-e od 1941. na njegovoj smrtovnici to ponosno napišu, a i ja
to pišem za umrle doktore koji su
1992. ostali uz narod.
DOKTOR: Da li Komora radi ili
sarađuje na nekim projektima ili
će uskoro sarađivati, i ko su joj
partneri?
KULENOVIĆ: Upravo smo završili
saradnju sa Farmaceutskom komorom, Farmaceutskim fakultetom,
Internacionalnim Univerzitetom u
Sarajevu i GoldenHelix Foundation
na organizaciji ‘13. GoldenHelix
Pharmacogenomics Day’, koji smo
održali 30. maja ove godine na Internacionalnom Univerzitetu Sarajevo.
Seminar je izvanredno uspio, bilo je
nekoliko svjetskih autoriteta iz ove
oblasti, sa zanimljivim predavanjima, popraćenih živim raspravama,
Dokazano je da
su optužbe na
račun ljekara
porodične
medicine bile
lažne, sud je
presudio i glavni
akter ove sramne
hajke mora biti
kažnjen!
Prvo moramo formirati sve nužne
Odbore, za što nas je Skupština ovlastila,
a poznato je kakav je (ne)rad bio svih
naših Odbora prošlog saziva, osim
Etičkog komiteta
ali i ovaj put, kao na prošlogodišnjem seminaru organizovanom zajedno sa farmaceutima, odaziv ljekara je bio nikakav! Prošle godine
naši ljekari su se žalili da nemaju
novaca za kotizaciju, pa zato ne
dolaze, te smo ove godine organizovali ovaj veliki međunarodni
seminar bez kotizacije. Naših doktora opet nije bilo. Predstoji nam
Treći Evro-Azijski Forum o ranama
u augustu, na kojem sarađujemo sa
Društvom za rane Federacije BiH.
DOKTOR: Zašto se u ljekare danas
sve češće upire prstom kao da su
jedini nosioci korupcije u društvu,
odakle takva hajka počinje?
KULENOVIĆ: Interesantno pitanje,
na koje nije lahko odgovoriti! Čini
mi se da ta hajka počinje sa onih
mjesta gdje se je ugnjezdila prava, po državu i narod pogubna ko-
rupcija. U zdravstvu, nažalost, ima
korupcije protiv koje se moramo
boriti, ali javnost je često zlonamjerna, a i mediji tome doprinose,
pa smo tako velikom brzinom od
ratnih „heroja u bijelom“ stigli do
- nosioca korupcije u ovoj jadnoj i
napaćenoj zemlji!
Treba li Vam bolji primjer za potporu ovih mojih tvrdnji od nedavne
sramotne hajke sa receptima za
lijekove za koje su vulgarno, bestidno, a neznalački optuženi čestiti ljekari iz porodične medicine, a
sve da se ukloni svijetlo i pažnja
sa prave, višemilionske pljačke u
tom istom Zavodu za zdravstveno
osiguranje! Dokazano je da su ove
optužbe bile lažne, sud je presudio
i glavni akter ove sramne hajke
mora biti kažnjen!
RAZGOVARAO: Aleksandar RISTIĆ
Braniti tekovinu iz
bivše države
DOKTOR: Kakvo je Vaše mišljenje o prvom privatnom medicinskom fakultetu u BiH koji će, po svemu sudeći, uskoro početi sa
radom?
KULENOVIĆ: Ogroman je to posao, osnovati privatni Medicinski
fakultet teže je to,nego li bilo koji drugi, da ne kažem teže nego li sve
ostale fakultete zajedno!
Budući da se o ovome već dosta priča i piše,ja ću moj doprinos raspravi, svesti na jednu, po meni, jako važnu napomenu: resursi koji se kane
koristiti, a i moraju, jer drugih nema, stvoreni su u našoj, dojučerašnjoj
Jugoslaviji sa namjenom besplatnog školovanja naših mladih, a nikako
da neko na tome zarađuje - pa to treba imati, ne samo u vidu, nego i
braniti tu lijepu i plemenitu tekovinu!
JUNI/LIPANJ 2014 • 9
Naučni skup
(CITO)GENETIKA
I BIOMEDICINA
Program je obuhvatio
plenarna predavanja
eminentnih pozvanih
predavača, usmena
izlaganja, poster
prezentacije i usklađene
rasprave
Povodom 30 godina kontinuiranog
rada Centra za genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 23. i 24. maja 2014. održan je
naučni skup pod nazivom: „(CITO)
GENETIKA I BIOMEDICINA.“
Program je obuhvatio plenarna
predavanja eminentnih pozvanih
predavača, usmena izlaganja, poster prezentacije i usklađene rasprave, čime je omogućeno interaktivno učešće svih sudionika.
Rad skupa je bio finaliziran Okruglim stolom na temu: „Problemi i
perspektive genetičke dijagnostike u BiH.“ Predsjednik Organizacionog odbora bila je Prof. dr. Slavka
Ibrulj, a na čelu Naučnog odbora bio je Emeritus Prof. dr. Rifat
Hadžiselimović.
„Ponosimo se činjenicom da ovaj
naš susret oživljava tradiciju prezentacije aktuelnih znanstvenih
dostignuća genetičkih i biomedicinskih istraživanja, u regiji i
međunarodnom okruženju: od II
jugoslavenskog simpozijuma iz
humane genetike (Sarajevo, 1973),
preko Simpozijuma „Savremena
populaciono-genetička istraživa10 • JUNI/LIPANJ 2014
nja u Jugoslaviji“ (Sarajevo, 1983),
Naučnog skupa „Populaciono-genetička istraživanja stanovništva
Jugoslavije i njihova medicinska
primjena“ (Banja Luka, 1989) i I
simpozija genetičara u Bosni i
Hercegovini (Sarajevo, 2011), stoji u obraćanju organizatora ovog
eminentnog skupa, profesorice
Ibrulj i Emeritusa Hadžiselimović.
Na kraju dodajmo da su pozvani
predavači bili Prof. dr. Borut Peterlin, šef Kliničkog instituta za medicinsku genetiku (Univerzitetski
medicinski centar, Ljubljana), Prof.
dr. Vida Čulić, Voditeljica Odsjeka
za medicinsku genetiku s laboratorijem za humanu genetiku i genetskim savjetovalištem Klinike
za dječje bolesti, KBC Split, Prof.
dr. Ivana Novaković, šef Katedre za
specijalističke studije iz Medicinske genetike (Medicinski fakultet,
Beograd), Prof. dr. Stojko Vidović,
šef Katedre za humanu genetiku
(Medicinski fakultet, Banja Luka) i
Dr. sci Leona Morožin Pohovski, voditeljica Jedinice za citogenetiku i
molekularnu kariotipizaciju (Klinika za dječje bolesti Zagreb, Medicinski fakultet, Zagreb).
A. R.
Moderno opremljen Centar za Citogenetiku
Zvanično na čelu institucije
Almira Hadžović-Džuvo
preuzela dužnost dekana
Na 8. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu, održanoj 21. maja
2014. godine izvršena je primopredaja dužnosti Dekana
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Novi Dekan
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je Prof. dr
Almira Hadžović-Džuvo čiji intervju ste mogli da čitate u prethodnom broju našeg i vašeg
glasila.
Svečani čin
Novi doktori i magistri nauka
Kao i u svakom broju, i u ovom donosimo imena novih doktora i magistara nauka:
- Mr.sc.dr. Snežana Unčanin (Kohortna studija
praćenja markera inflamacije i karcinom antigena
125 u procjeni funkcije peritonealne membrane kod
pacijenata liječenih peritonealnom dijalizom);
- Dr. Lejla Sirbubalo-Milišić (Komparacija dvoenergetske apsorpciometrije i kvantitativne kompjuterizovane tomografije u procjeni mineralne gustine kosti
kod pacijenata sa različitim stepenom uhranjenosti);
- Mr. sc. dr. Naima Imširija-Galijašević (Hormonske promjene i ishod abortusa kod patoloških
trudnoća u prvom i drugom trisemestru primjenom
antagonista progesteronskih receptora i u kombinaciji
sa misoprostolom);
- Dr. Samir Muhović (Evaluacija resekcionih zahvata na jetri radiofrekventnim generatorom);
- Dr. Belma Krdžalić-Zečević (Tema: Klinički i laboratorijski prediktori kasne novorođenačke sepse u
jedinici neonatalnog intenzivnog liječenja);
- Dr. Almedina Hadžihasanović-Moro (Genotipske
karakteristike cirkulirajućih virusa Influence u Federaciji Bosne i Hercegovine);
- Dr. Besima Hadžihasanović (Mogućnosti ultrazvuka u prikazu mekih tkiva koljena kod radiološki
verificiranog osteoartritisa);
- Dr. Đana Granov (Uticaj antibiotske terapije na
razvoj rezistencije mikroorganizama u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu).
- Dr. Ana Novaković (Pojava hiperglikemije kod
nedijabetičara u tijeku razvoja akutne koronarne ishemije);
JUNI/LIPANJ 2014 • 11
12 • JUNI/LIPANJ 2014
IN MEMORIAM
Od izdanja prošlog broja Doktora,
pa sve do ovog, 31. Komoru je
zauvijek napustilo njenih pet
članova. Neka se njihova imena
nikada ne zaborave:
Prim. dr. Besim Čalkić,
Simpozijum „13. Golden Helix Dani Farmakogenomike“
Prim. dr. Semir Bolić,
Slab odaziv ljekara
Prof. dr. Ksenija Kotjelnikov-Kureš,
Prim. dr. Dragoslava Babić-Varga i
Prim. dr. Safet Omerspahić.
IZVINJENJE
Iako se na ovom Simpozijumu nije plaćala
kotizacija, a bodovao se sa 15 bodova, dolazak
većeg broja ljekara je izostao
U prostorijama Internacionalnog
univerziteta u Sarajevu, a u organizaciji Ljekarske komore Kantona
Sarajevo i Genomic Medicine Alliance iz Londona 30. maja 2014.
održan je međunarodni skup pod
nazivom „13. Golden Helix Dani
Farmakogenomike“.
Oficijelni jezik na Simpozijumu bio
je engleski jezik, a kotizacija se nije
plaćala. Predavači na ovom sjajnom Simpozijumu bili su: Prof. dr.
Esra Saglam i Prof. dr. Yusuf Baran
(Turska), Prof. dr. Vita Dolžan (Slovenija), Prof. dr. George P. Patrinos
(Grčka), Dr. Sonja Pavlović (Srbija),
Dr. Jana Nekvindova (Češka Republika), te Prof. dr. Adlija Čaušević,
Prof. dr. Sabina Semiz, Doc. dr. Mirza Suljagić, Doc. dr. Jasmina Krehić i
Dr. Naida Lojo-Kadrić (Bosna i Hercegovina).
Predsjednik Organizacionog odbora bila je Prof. dr. Sabina Semiz koja
zaslužuje sve pohvale za sjajnu organizaciju.
Cilj Simpozija bio je promocija farmakogenomike u procesu
odlučivanja na nivou zdravstvenog
sistema, te unapređenje lokalne
infrastrukture u cilju šire primjene personaliziranih lijekova u
kliničkoj praksi, dizajniranih prema
genotipu pacijenta, uz optimizaciju
djelovanja i značajne potencijalne
uštede u tretmanu pacijenta.
Na Skupu je bilo oko 200 farmaceuta i ljekara (što će se promovirati kroz saradnju sa Ljekarskom
komorom KS, suorganizatorom
skupa), kao i ostalih zdravstvenih
radnika iz BiH i regiona. Ljekarska
komora Kantona Sarajevo bodovat
će učešće na ovom internacionalnom simpoziju sa 15 bodova, a
sličan način bodovanja se očekuje
i od Farmaceutske komore.
No, iako se na ovom simpozijumu
nije plaćala kotizacija, dolazak
većeg broja ljekara je izostao. Svaki učesnik dobio je odgovarajući
Certifikat.
A.R.
Redakcija časopisa Doktor izvinjava se Primarijusu dr. Zlatanu Hrelji,
svom uvaženom članu i sjajnom karikaruristi koji je u prethodnom broju
odlučio da po ko zna koji put uveseli
kolege. Našom nenamjernom greškom, ostao je njegov potpis ispod
teksta u kojem smo od srca rekli šta
o njemu mislimo, ali je ostao utisak
da je tekst potpisao sam dr. Hrelja.
Skroman kakav jeste, popularnom dr. Čakiju nije bilo drago zbog
ovakvog propusta, jer ga njegovo Sarajevo i raja znaju u drugom
svijetlu, i znaju da o sebi nikada
ne bi napisao nešto takvo, koliko
god da svi znaju da je to istina.
Redakcija Doktora se ovim putem još
jednom izvinjava Primarijusu Hrelji.
ČLANARINA
JE OBAVEZA!
Ljekarska komora Kantona Sarajevo izdržava se samo i jedino od
članarine. Drugi prihodi praktinčno
ne postoje. Prema podacima iz krovnog tijela sarajevskih „bijelih mantila“ ovaj proces ne odvija se kako bi
trebao. Naime, prema riječima Primarijusa dr. Fahrudina Kulenovića,
predsjednika Komore, naplata kaska.
Stvarna naplativost članarine, u ovo
vrijeme, iznosi između 60 i 70 postotaka. To je malo i nedopustivo.
JUNI/LIPANJ 2014 • 13
U hotelu Evropa održan SAF VI
Unapređenje
kliničke
teorije i prakse
uz razmjenu
iskustava
Forum su organizirali:
Klinika za anesteziju i reanimaciju
UKCS, Udruženje za razvoj
medicinskih istraživanja u BiH,
Klinika za anesteziju i reanimaciju i
Asocijacija za promociju medicinskih
istraživanja iz Graca,
Institut za naučni razvoj UKCS
Šesti Sarajevo anestezija forum održan je
23. i 24. maja 2014. u sarajevskom hotelu
„Evropa“, u organizaciji Klinike za anesteziju
i reanimaciju UKCS-a, Udruženja za razvoj
medicinskih istraživanja u BiH, Klinike za
anesteziju i reanimaciju i Asocijacije za promociju medicinskih istraživanja iz Graza, te
Instituta za naučno-istraživački rad i razvoj
UKCS-a. Cilj je bio unapređenje kliničke teorije i prakse uz razmjenu iskustava.
Prim. dr. Ismet Suljević, Predsjednik Naučnog
i Organizacionog odbora ovog skupa, te šef
Klinike za anesteziju i reanimaciju UKCS
kazao je za Fenu da je skup izazvao značajnu
pažnju i angažman prisutnih. Predavači na
SAF VI bili su ugledni predavači iz USA, UK,
Austrije, Hrvatske, Turske, UAE i BiH.
“Riječ je o istaknutim stručnjacima. Naši
ljekari, sudionici, bili su jako zadovoljni. Istakli su pohvale za organizaciju i predavanja, diskusije i praktični dio“, dodao je Suljević.
Posao anesteziologa vrlo je odgovoran i
stresan te se ljudi teško odlučuju za tu vrstu
specijalizacije koja kod nas traje četiri godine. Dr. Suljević smatra da se domaći stručnjaci trude da kroz svakodnevni rad i naučne
14 • JUNI/LIPANJ 2014
Detalj sa jedne od radionica
aktivnosti, sustižu svjetska dostignuća, ali i da je na Klinici u Sarajevu
i drugim klinikama u BiH evidentan
nedostatak tog kadra.
Trudimo se da edukacijom mladih
kadrova upotpunimo taj broj, ali
nam se, nažalost, pojavljuje problem financiranja novih kadrova te
nabavke nove tehnologije.
Prvi čovjek skupa istakao je značaj
praktičnog dijela u sklopu kojeg
su u formi radionica uz superviziju
stručnjaka iz inostranstva obrađeni
aspekti zbrinjavanja komplikacija u
operativnom periodu, primjena ultrazvuka u regionalnoj anesteziji i
intenzivnoj njezi te tzv. perkutana
traheotomija.
Sarajevo anestezija forum (SAF), organiziran je kao godišnje okupljanje anesteziologa BIH i šire, sa namjerom ažuriranja novih saznanja
iz oblasti anesteziološke teorije i
prakse.
U tematskom programu Foruma
raspravljalo se o preoperativnoj
procjeni pacijenata.
Teme su bile:
--
Preoperativna procjena (Preoperative assessment)
--
Intraoperativne anesteziološke
komplikacije (Intraoperative anesthesia complications)
--
Tretman postoperativnog bola
(Postoperative pain management)
--
Slobodne teme (Free topics).
Predavači na
SAF VI bili
su ugledni
predavači iz USA,
UK, Austrije,
Hrvatske,
Turske, UAE i
BiH
Radionice (Workshops)
--
Menadžment rizičnih pacijenata
(Management of high risk patients)
--
Ultrazvuk u JITu (Ultrasound in
ICU).
IZVOR: Fena.ba
JUNI/LIPANJ 2014 • 15
IV Forum porodične medicine
Svijetla tačka
zdravstenog sistema
IV Forum porodične medicine počeo je u petak, 30. maja u 18 sati u Velikoj Sali Općine
Novi Grad, a nastavljen je u subotu 31. maja 2014. godine u sarajevskom hotelu „Bristol“
IV Forum porodične medicine
počeo je u petak, 30. maja u 18 sati
u Velikoj Sali Općine Novi Grad,
a nastavljen je u subotu 31. maja
2014. godine u sarajevskom hotelu
„Bristol“.
Tom prilikom u Općini Novi Grad
prisutnima se predstavio Prof. dr.
Arif Smajkić sa temom Karakteristike porodičnog ljekara kao lid16 • JUNI/LIPANJ 2014
era u zdravstvenom sistemu, Prof.
dr. Mehmed Kulić koji je govorio
o Sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, dr. Azra Durak sa
temom Reguliranje hipertenzije i
zaštita ciljnih organa, te Prim. dr. sci
Zaim Jatić sa temom Trajni profesionalni razvoj u JU Dom zdravlja KS.
Prije radnog dijela, Forum su prigodnim obraćanjima otvorila mno-
ga eminetna imena zdravstvene
struke. Prim. dr Fahrudin Kulenović
istakao je da je zdravstvo stub
svakog društva, ali i da je u nezahvalnoj situaciji, jer se uvijek nalazi
između neograničenih želja pacijenata i veoma ograničenog budžeta.
On je dodao i da je porodična medicina svijetla tačka zdravstvenog
sistema, jer trpi najveći pritisak, a
najčistiji je dio u smislu spomin-
U sklopu drugog
dana Foruma u
Hotelu „Bristol“
radove su
prezentirala mnoga
eminetna imena
zdravstvene struke
janja mita i korupcije. Generalna
direktorica JU Dom zdravlja KS,
Prim. dr. Dženana Tanović rekla je
da je ponosna na razvoj projekta
porodična medicina i poželjela
je svim kolegama mnogo sreće i
profesionalnih uspjeha u daljem
radu, uz konstataciju da se oni
nalaze na prvoj liniji zdravstvenog
sistema prema pacijentima.
U sklopu drugog dana Foruma u
Hotelu „Bristol“ radove su prezentirala mnoga eminetna imena
zdravstvene struke, među kojima
su i Prof. dr. Nada Koluder-Ćimić,
Prof. dr. Mehmed Kulić, dr. Boris Rebac, te Doc. dr. sci. Amra Zalihić.
Organizator IV Foruma porodične
medicine bilo je Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske
medicine Podružnica Kanton Sarajevo. Suorganizator je bio JU Dom
zdravlja KS, pokrovitelj Općina
Novi Grad, a glavni sponzori bili su
Bosnalijek, Sanofi i Berlinchemie.
Vrijedi istaći i ostale sponzore: NovoNordisk, Pfizer, Eli Lilly BiH d.o.o,
Farmavita, Lek, Abbott, Takeda, Inspire HL i Bayer.
IZVOR: Porodična medicina
JUNI/LIPANJ 2014 • 17
Prva škola infektologije u Sarajevu
Racionalniji
pristup u propisivanju
i primjenjivanju
antibiotika
Prva škola infektologije
„Antibiotici u praksi“ u
organizaciji Klinike za
infektivne bolesti UKCS i
Asocijacije infektologa u BiH
održana je u aprilu 2014. u
Sarajevu kako bi se ukazalo na
značaj antibiotika i pravilno
liječenja antibioticima
Prva škola infektologije „Antibiotici u praksi“ u organizaciji Klinike za
infektivne bolesti Univerzitetskog
kliničkog centra u Sarajevu i Asocijacije infektologa u BiH održana
je u aprilu 2014. u Sarajevu kako bi
se ukazalo na značaj antibiotika i
pravilno liječenje antibioticima.
Ovaj eminetni skup otvorila je
šefica Klinike za infektivne bolesti
Univerzitetskog kliničkog centra
u Sarajevu i predsjednica Organizacionog odbora Prve škole infektologa Prof. dr. Nada Koluder-Ćimić
18 • JUNI/LIPANJ 2014
koja je ocijenila da je u stručnoj
javnosti sazrela svijest o potrebi
objedinjavanja i standardiziranja
iskustva i znanja na polju primjene
antibiotika.
“Sažimanje svjetskih doktrina i
osobnih iskustava vodi racionalnijem pristupu u propisivanju i
primjenjivanju antibiotika”, kazala je Koluder-Ćimić, izražavajući
nadu da će učesnici sa skupa otići
sa mnogo jasnijim stavovima o
konkretnim terapijskim pristupima
u brojnim oblastima kliničke med-
icine u kojima se antibiotici primjenjuju.
Prof. dr. Koluder-Ćimić naglasila
je da je sa Skupa poslana snažna
poruka studentima i dodiplomcima
da respektiraju „gospodina antibiotika“ koji se postavlja između živih
bića, bolesnika, bakterije i zdravih
ljudi, doprinoseći rezistenciji bakterija na antibiotike.
„Rezistencija na antibiotike pošast
je 21. vijeka zbog čega je ova škola i organizirana“, istakla je Kolud-
Skup je, osim
profesionalaca iz oblasti
infektologije, okupio i
brojne ugledne ljekare koji
svakodnevno preporučuju
antibiotsku terapiju i
koji su prezentirali svoja
iskustva i stavove
er-Ćimić, dodajući da su antibiotici,
za razliku od drugih medikamenata
specifična grupa lijekova jer utiču
ne samo na osobu koja ih uzima
nego i na zdravu populaciju, stoga
je jasno da se antibiotici trebaju
uzimati samo uz ljekarski recept.
Prim. dr. Fikret Pinjo, Predsjednik
Asocijacije infektologa u BiH, ocijenio je da je ova Škola tek početak, te da će u budućnosti biti organizirano više ovakvih skupova, a
predsjednik Udruženja ljekara porodične medicine Prim. dr. sci. Zaim
Jatić zaželio je da infektolozi orga-
niziraju još brojne ovakve edukacije.
Specijalista infektolog i magistar
medicinskih nauka, ujedno član
Organizacionog odbora Prve škole
infektologije, dr. Rusmir Baljić, upozorio je da antibiotike nije ispravno uzimati „na svoju ruku“, nego
da ih mogu propisati samo ljekari.
Dodao je i da je tri četvrtine prehlada virusnog porijekla, na koje
antibiotici nemaju uticaj stoga se
nepravilnim uzimanjem antibiotika može ugroziti crijevna flora.
Skup je, osim profesionalaca iz
oblasti infektologije, okupio i brojne ugledne ljekare koji svakodnevno preporučuju antibiotsku
terapiju i koji su prezentirali svoja
iskustva i stavove.
Druga škola infektologa trebala bi
biti održana u novembru na Svjetski dan infektologa koji se obilježava 14. novembra.
IZVOR: www.novovrijeme.ba
JUNI/LIPANJ 2014 • 19
Na Klinici za nuklearnu medicinu
Prezentacija rada
novootvorenih
savremenih odjeljenja
Riječ je o Odjeljenju za
radionuklidnu terapiju i
Odjeljenju PET/CT koja
su opremljena u skladu s
najvišim međunarodnim
standardima
20 • JUNI/LIPANJ 2014
Prezentacija rada novootvorenih
savremenih odjeljenja na Klinici
za nuklearnu medicinu održana je
14. aprila 2014. u Univerzitetskom
kliničkom centru Sarajevo. Riječ
je o Odjeljenju za radionuklidnu
terapiju i Odjeljenju PET/CT koja
su opremljena u skladu s najvišim
međunarodnim standardima.
Prezentaciji su prisustvovali šef
Klinike za nuklearnu medicinu,
Prof.dr. Elma Kučukalić-Selimović,
direktorica Interne discipline, Doc.
dr. Nermina Bešlić, šef Odjeljenja
za oboljenja štitne žlijezde, Doc.
dr. Amela Begić, šef Odjeljenja za
radionuklidnu terapiju, Prim. dr.
Sadžida Begović-Hadžimuratović,
šef odjeljenja in vivo dijagnostike, Prim. dr. Renata Milardović,
te Doc. dr. sci. med. Rubina Alimanović-Alagić, specijalista interne medicine.
Odjeljenje za radionuklidnu terapiju opremljeno je u skladu sa
internacionalnim
standardima
Odjeljenje za
radionuklidnu
terapiju
opremljeno
je u skladu sa
internacionalnim
standardima
zaštite od
zračenja i
raspolaže sa osam
kreveta
zaštite od zračenja i raspolaže sa
osam kreveta. Radionuklidna terapija ima poseban značaj u terapiji
karcinoma štitnjače. Primjenjuje
se i kod benignih kliničkih stanja
kao što su: hipertireoza, radio-sinoviektomija kod upale zglobova...
Pacijenti se nalaze pod odgovarajućim stalnim medicinskim i video
nadzorom i otpuštaju se kući tek
nakon što im je izmjerena doza
zračenja ispod one dozvoljenje zakonskim normama.
„Na Odjeljenju za radionuklidnu
terapiju, prvom u F BiH i prvom
ovakvog kapaciteta u BiH i šire,
hospitalizirani su prvi pacijenti.
Čak 23 pacijenta je već primilo radioaktivni jod I-131 u hospitalnim
uslovima. Do sada su naši pacijenti koje smo kompletno obrađivali
na našoj Klinici bili prinuđeni da
odlaze u Banja Luku ili u druge
centre u regiji da bi primili visoku
ablativnu ili terapijsku dozu radioaktivnog joda I-131“, kaže Prof. dr.
Kučukalić -Selimović i dodaje da
ova terapija posebno mjesto zauzima u liječenju karcinoma štitnjače.
Radionuklidna terapije može se
primjenjivati i kod drugih malignih
oboljenja kao što su: neuroblastom, maligni feohromocitom, neuroendokrini tumori, primarni karcinom jetre, palijativna i kurativna
terapija bolnih koštanih metastaza.
„Na odjeljenju se također liječe i
pacijenti sa benignim oboljenjima, odnosno hiperfunkcionalnim
stanjima štitne žlijezde, a sada
kada imamo i krevete, doze će moći
biti, ako je indicirano i veće od onih
koje smo davali ambulantno, a time
i rezultati bolji. Primjenjuje se i kod
benignih kliničkih stanja kao što je
spomenuta hipertireoza što već
radimo, zatim radiosinoviektomija
kod upale zglobova koju planiramo
uvesti u saradnji sa Ortopedskom
klinikom“, naglasila je Kučukalić Selimović.
PET/CT odjeljenje pripada dijagnostičkom aspektu nuklearne
medicine. Pozitronska emisiona
tomografija (PET) je najosjetljivija
molekularna slikovna metoda današnjice kojom se pomoću intravenski primijenjenih pozitronskih
emitera mogu prikazati različite
metaboličke ćelijske funkcije.
Do sada je na PET/CT odjeljenju
pregledano 68 pacijenata, oboljelih od malignih oboljennja. PET/CT
je studija koja se koristi u savremenoj nuklearno-medicinskoj i
radiološkoj dijagnostici i predstavlja kombinaciju pozitronske emisione tomografije (PET) i
kompjuterizirane tomografije (CT).
Slika se dobija iz oba uređaja istovremeno i može se kombinirati
u jednu superponiranu funkcionalnu sliku (tzv. fuzioniranje slike).
Funkcionalna slika dobijena od
PET-skenera prikazuje prostornu
raspodjelu metaboličkih ili biohemijskih aktivnosti u organizmu
skupa sa anatomskom slikom dobijenom na CT-aparatu.
Metoda omogućava istovremeno
prikaz od morfologije do funkcije
pojedinih organa, što je bio nedostatak PET-a ili CT uređaja pojedinačno.
IZVOR: www.lkksa.ba
JUNI/LIPANJ 2014 • 21
Promocije knjiga
„M
edicinska
i
onkologija“
neurologija“
„Klinička
Promocija Kliničke neurologije
Promocija Medicinske onkologije
Autori pomenuta dva naslova su Prof. dr. Azra Alajbegović i Doc. dr. Semir Bešlija sa
saradnicima
U Institutu za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS
13. aprila 2014. održana je svečana promocija knjige
„Klinička neurologija“ autorice Prof. dr. Azre Alajbegović i saradnika. Knjiga je objavljena u izdanju Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj UKCS.
Promotor je bio Dragan Marković (izdavačka kuća
„Magistrat“ Sarajevo), a o knjizi su govorili recenzentkinja, Acc Vida Demarin, Prof. dr. Jasminka ĐelilovićVranić, koautorica te sama autorica - profesorica Alajbegović, direktorica discipline za neuropsihijatriju
UKCS.
Promociji su prisustvovali i Prof. dr. Salem Alajbegović, koautor, te saradnici, Prim. mr. sc. Ljubica Todorović
i Mr. sci. Samra Ihtijarević - Trtak.
Autorica, zajedno sa koautorima i saradnicima u ovoj
knjizi prikazuje najnovije spoznaje u kliničkoj neurologiji. Knjiga je namjenjena studentima Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta i Fakulteta
zdravstvenih studija, ali i ljekarima specijalizantima
i specijalistima neurologije.
22 • JUNI/LIPANJ 2014
U Bošnjačkom institutu - Fondacija Adila Zulfikarpašića u junu 2014. je promovirana knjiga „Medicinska onkologija“, autora Doc. dr. Semira Bešlije, Dr. sci.
Damira Vrbaneca i saradnika. Radi se o izdanju nastalom kao zajednički rad stručnjaka više regionalnih
onkoloških centara iz BiH, Hrvatske i Slovenije.
U pisanju knjige učestvovalo je ukupno 27 saradnika
koji su dali svoj doprinos na osnovu dugogodišnjeg
vlastitog iskustva. Od toga je devet saradnika iz BiH
(Klinički centar Univerziteta u Sarajevu), 16 iz Hrvatske i 12 iz Slovenije.
Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima medicine na medicinskim fakultetima, specijalizantima interne medicine i medicinske/internističke onkologije,
te srodnih struka, liječnicima opće medicine i drugim
stručnjacima koje zanima onkologija. Promotori su
bili Prof. dr. Bakir Mehić, Prof. dr. Nermina Obralić i
Prof. dr. Nedžad Mulabegović.
IZVOR: KCUS.BA
Veliko priznanje našim stručnjacima
Bh. ortopedi na kongresima u
Njemačkoj i Engleskoj
U Njemačkom kongresnom centru u Frankfurtu, od 24. do 27.
maja 2014. godine održan je 15.
Evropski kongres traumatologije
i urgentne hirurgije kao i 2. Svjetski kongres traumatologa pod
motom „Inovacije u traumatologiji”. Organizatori su bili Njemačko
udruženje traumatologa, Evropsko
udruženje za traumatologiju i urgentnu hirurgiju i Svjetska traumatološka koalicija.
Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović,
u ime Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkoga centra Univerziteta u Sarajevu je uz Prof. dr.
H. Eckardta iz Danske, predsjedavao sesijom „Napredak u biomehaničkim istraživanjima“ (Advances
in biomechanical research), a prezentirao je i poster na temu: „Strategy of development trauma and
emergency surgery in Bosnia and
Herzegovina“, autora: I. Gavrankapetanovic, D. Ivanišević, E. Hadžić.
Klinički centar i Klinika za ortopediju i traumatologiju su na poziv
organizatora predstavljeni i na 15.
Evropskom kongresu ortopedije
koji je održan u Londonu (Velika
Britanija) od 4. do 6. juna 2014.
Detalj sa kongresa u Njemačkoj
godine. Organizatori Kongresa bili
su Evropska federacija nacionalnih udruženja ortopeda i Britansko udruženje ortopeda. O koliko
značajnom skupu se radi najbolje
govori podatak da je preko 7.000
ortopeda iz cijelog svijeta uzelo
učešće u Kongresu.
Prof. dr. Gavrankapetanović, šef
Klinike za ortopediju i trauma-
FOTOSI: KCUS.BA
tologiju KCUS učestvovao je na
Kongresu i predsjedavao sesijom
“Dječija traumatologija”. Ovo je
bila dobra prilika da Klinički centar Univerziteta u Sarajevu pokaže
da na međunarodnim kongresima i
stručnim skupovima i naši stručnjaci mogu učestvovati rame uz
rame sa kolegama iz razvijenijih i
bogatijih zemalja.
Na seminaru u Austriji
Međunarodna nagrada
Faruku Skenderiju
Mr. sc. dr. Faruk Skenderi, specijalizant Kliničke patologije Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu
(UKCS) od 30. marta do 5. aprila 2014. godine učestvovao je na seminaru „Salzburg Cleveland Seminar in
Pathology” koji se održao u Salzburgu u Austriji. Dr.
Skenderi nagrađen je za odličnu prezentaciju slučaja.
IZVOR: KCUS.BA
JUNI/LIPANJ 2014 • 23
Simpozij sa međunarodnim učešćem
„MULTIDISCIPLINARNI
PRISTUP OVISNOSTIMA
- Da li smo na pravom putu?“
U povodu obilježavanja 50. godišnjice primjene socioterapijskog tretmana ovisnika i
osnivanja prvog kluba liječenih alkoholičara
u regionu zaslugom prof. dr Vladimira Hudolina,Udruženje klubova liječenih alkoholičara
Federacije BiH i JU Zavod za alkoholizam
i druge toksikomanije Kantona Sarajevo,
te Razvojni program Ujedinjenih naroda (
UNDP) BiH, kao pokrovitelj, 25. 04. ove godine, sa početkom u 09.00 sati, u Kongresnoj
Sali UNDP-a u Sarajevu, održali su Simpozij
sa međunarodnim učešćem pod naslovom:
„MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP OVISNOSTIMA - Da li smo na pravom putu?“. Simpoziju
je prisustvovalo 48 stručnjaka (BiH, Hrvatska,
Srbija i Slovenija) i 9 gostiju (predstavnici
vladinog i nevladinog sektora).
POČASNI ODBOR:
Emina Kapetanović - Bunar, Nada Matović, Ismet Cerić,
Zoran Zoričić, Petar Nastasić, Mirjana Novković, Nermana Mehić - Basara, Nera Zivlak - Radulović, Gordana Šikić,
Božena Galoić - Cigit, Nataša Sorko, Tatjana Bakula - Vlaisavljević, Avdo Šakušić, Jasmin Softić.
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Lejla Ramić, Miloš Pokrajac, Magbula Grabovica, Rasema
Okić.
SEKRETARIJAT:
Slika 1. Radno predsjedništvo
Dubravko Vaniček, Vedrana Novković, Emira Havić, Fuad
Điho, Azra Kudra.
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
Emina Kapetanovć - Bunar, Nada Matović, Zoran Zoričić, Petar Nastasić, Nermana Mehić - Basara, Lejla Ramić.
Nakon Svečanog otvaranja, koje je započeto obraćanjem
domaćina - Lejla Ramić, predsjednica UKLA Federacije BiH
i gostiju - Ranko Čović, zamjenik gradonačelnika Sarajeva,
24 • JUNI/LIPANJ 2014
Slika 2. Izlaganje prof.dr.Zoričić
Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH, Nešad Šeremet, projektni menadžer UNDP-a
BiH, Emina Kapetanović - Bunar, predsjednica Skupštine UKLA Federacije BiH, Nada Matović, supervizorica
Zajednice KLA „Dr.V.Hudolin“, Mostar, izložena su tri
Uvodna referata: ADOLESCENTI KAO RIZIČNA GRUPA
ILI SAVREMENO DRUŠTVO KAO FAKTOR RIZIKA ZA
ZLOUPOTREBU ALKOHOLA I DROGA. Nermana Mehić - Basara, RAZLIKE U SPECIFIČNOSTI TRETMANA
RAZNIH VRSTA OVISNOSTI. Zoran Zoričić i DECA IZ
ALKOHOLIČARSKIH PORODICA. Petar Nastasić.
Nakon Pauze za kafu izloženo je svih trinaest prijavljenih referata.
RADNO PREDSJEDNIŠTVO: Miloš Pokrajac, Nera Zivlak
- Radulović, Rasema Okić, Magbula Grabovica.
Izloženi su slijedeći Referati: UPOTREBA ALKOHOLA
KOD OPIJATSKIH OVISNIKA LIJEČENIH ZAMJENSKOM TERAPIJOM. Miloš Pokrajac, ZNAČAJ UČEŠĆA
RAZLIČITIH INSTITUCIJA U PROCESU LIJEČENJA- Prikaz slučaja. Nataša Sorko, SIGURNA KUĆA I UTICAJ
ALKOHOLIZMA NA PORODIČNO NASILJE. Mubera
Hodžić – Lemeš, ZAVISNOST OD ALKOHOLA IZ UGLA
TRANSAKCIONE ANALIZE. Anita Mitrović, Nera Zivlak
– Radulović, Maja Tomanić, Dragoljub Marčeta, Višnja
Banjac, ISKUSTVA U RADU KLUBA LIJEČENIH OVISNIKA O KOCKI MOSTAR. Marko Romić, Nada Matović,
TRETMAN ALKOHOLIZMA U ZENICI – DOSTIGNUĆA I
PLANOVI ZA BUDUĆI RAZVOJ. Meliha Brdarević, Amela Begović, Neven Berberović, Dunja Radonjić – Perc,
POSTHOSPITALNO PRAĆENJE OVISNICA O ALKOHOLU KROZ KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA. Rasema
Okić, Vedrana Novković, ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PROCESU LIJEČENJA OVISNIKA. Emira Havić,
Benjamin Grđo, PROCES SAMOAKTUALIZACIJE KOD
OVISNIKA.Vedrana Novković, Zlata Zubović, Mahir Parla, RAD ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA „DR.V.HUDOLIN“ MOSTAR. Lana Grbeša, Valerija
Soldo, PRIKAZ AKTIVNOSTI CENTRA ZA MENTALNO
ZDRAVLJE KLJUČ. Elma Hadžić, REHABILITACIJA U KLA
– primer Kluba „Skela“. Slađana Dragišić - Labaš, Borjana Savić, Danica Tošanovć - Janković, BUPRENORFIN
U KLINIČKOJ PRAKSI. Miloš Pokrajac.
Slika 3. Zajednička večera
jednom zahvalila JU Zavodu za alkoholizam i druge
toksikomanije Kantona Sarajevo i UNDP-u BiH, kao
i svim učesnicima Simpozija. Konstatirano je da su
ostvareni ciljevi Simpozi: jačanje i afirmiranje mreže
profesionalaca iz regiona, te educiranje i motiviranje
stručnjaka različitih profila za rad u klubovima. Doneseni su slijedeći zaključci:
--
Kontinuirano provoditi edukaciju multidisciplinarnih timova uključenih u tretman ovisnika uz
superviziju.
--
Razvijati i dograđivati multidisciplinarni pristup
ovisnostima shodno potrebama i zahtjevima zajednice, te novim naučnim saznanjima.
--
Programe tretmana različitih ovisnosti integrirati
kroz intenziviranje saradnje stručnih timova uključenih u liječenje alkoholičara sa timovima koji
se bave tretmanom drugih ovisnosti (posebno
opijatskih ovisnika).
--
Model tretmana ovisnosti podrazumijeva koordinaciju vladinog i nevladinog sektora, te predstavlja ogledni model zaštite mentalnog zdravlja
i psihijatrije u zajednici zbog čega je neophodno
neprekidno raditi na saradnji institucija koje funkcioniraju u okviru ova dva sektora.
--
Stalno unapređivati saradnju zemalja u Regiji
Jugoistočne Evrope, a posebno zemalja nastalih raspadom SFRJ, sa ciljem razmjene znanja i
iskustva u oblasti prevencije, liječenja i rehabilitacije ovisnika o alkoholu i drugim psihoaktivnim
supstancama.
Nakon Diskusije i Pauze za ručak, održane su dvije Radionice: VAŽNOST INICIJALNOG RAZGOVORA
S OVISNIKOM ( graditi mostove, a ne zidove ), koju
je vodila Božena Galoić - Cigit i TERAPIJSKA GRUPA
KAO MEDIJATOR U DISFUNKCIONALNOJ OBITELJI ALKOHOLIČARA, koju je vodila Gordana Šikić, a koje su
omogućile učesnicima da kroz rad na sebi i korektivno iskustvo usvoje nove informacije.
Simpozij je završen podjelom zahvalnica UKLA F BiH:
Prim. dr Nešadu Šeremetu projektnom menadžeru
UNDP-a BiH, Alkaloidu d.o.o. Sarajevo i Humanitarno-karitativnoj organizaciji Kruh svetog Ante, koji su
podržali realizaciju ovog skupa.
Konačno, od 16.30 - 17.00 uslijedilo je Zatvaranje
Simpozija. Između ostalog prof. Lejla Ramić se još
PRIREDILA: prof. Lejla Ramić
specijalista medicinske psihologije
JUNI/LIPANJ 2014 • 25
Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”
Prim. dr. Vesna Čengić
FOTO OBS.BA
Primjena automatskih
električkih defibrilatora
Najveći značaj je u vremenskom faktoru, samo rana
defibrilacija je efikasna, u prvih nekoliko minuta
Prim. dr. Vesna Čengić, šef Odjeljenja za urgentnu medicine Opće
bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”,
održala je predavanje o defibrilaciji za bolničke specijalizante i osoblje Odjeljenja.
Klinička smrt, tj. srčani zastoj je
potencijalno reverzibilno stanje,
jer se u nekim situacijama brzim
djelovanjem, mjerama kardiopulmonalne reanimacije (CPR), srčani
rad može pokrenuti i vratiti u nor26 • JUNI/LIPANJ 2014
malan ritam. Defibrilacija je dio
kardiopulmonalne
reanimacije,
podrazumijeva isporuku električne
energije, preko elektroda plasiranih na grudni koš, kroz srce, kojom
se može nesvrsishodna aktivnost
srca (‘’shockable’’ ritam) promijeniti/vratiti u efikasne kontrakcije
srca, u život.
Najveći značaj je u vremenskom
faktoru, samo rana defibrilacija je
efikasna, u prvih nekoliko minuta.
Na tom principu razvijen je koncept
primjene automatskih električkih
defibrilatora koji se postavljaju na
javna mjesta, mogu ih koristiti i laici kod svakog iznenednog gubitka
svijesti i pulsa tj.srčanog zastoja
unesrećenog. Zadnjih godina u svijetu je raširen ovaj koncept brzog
reagovanja, rane defibrilacije, na
mjestu incidenta, koji se pokazao
jako efikasan.
IZVOR: www.obs.ba
U sklopu kontinuirane edukacije
Predanalitička
faza
laboratorijskih
testiranja
Predavanje Zinete Salković
Laboratorija Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ je po NCCLS
standardima, također napravila akreditacijske standarde predanalitičke faze
za bolnicu
U sklopu kontinuirane edukacije
osoblja u Općoj bolnici „Prim. dr.
Abdulah Nakaš“ za medicinske tehničare organizirano je dvodnevno
predavanje o predanalitičkoj fazi.
Predavač je bila Zineta Salković,
glavni laboratorijski tehničar.
Ova laboratorijska testiranja sastoje se od predanalitičke, analitičke i
postanalitičke faze. Svaka od navedenih faza ima značajan uticaj na
rezultate laboratorijskih testova.
Statistička istraživanja su pokazala da se 63% svih laboratorijskih
grešaka dešava u predanalitičkoj
fazi.
Posljedice toga su da se 11% pacijenata pogrešno liječi, tj. primaju
pogrešnu terapiju, a 15% pacijenata
prolazi kroz dalja nepotrebna ispitivanja.
Da bi se smanjio broj grešaka, Svjetska zdravstvena organizacija je
donijela internacionalne (WHO) NCCLS i nacionalne standarde procedura predanalitičke faze.
Laboratorija Opće bolnice „Prim.
dr. Abdulah Nakaš“ je po NCCLS
standardima, također napravila
akreditacijske standarde predanalitičke faze za bolnicu (ASB 32 od
24.04.2006).
Ove procedure obuhvataju:
Pripremu pacijenta prije uzimanja
uzorka:
--
Vrijeme uzimanja uzorka
--
Položaj pacijenta prilikom
uzimanja krvi
--
Procedure uzimanja venske
krvi
--
Pravilno transportovanje
uzoraka do laboratorije
IZVOR: www.obs.ba
JUNI/LIPANJ 2014 • 27
Digitalizacija i informatizacija
Svi timovi porodične
medicine uvezani u sistem
Sistem podržava
500 računara i više
od 165 štampača, a
mrežna struktura
urađena je u
svim Domovima
zdravlja na
području KS
U toku je posljednja i
najznačajnija faza projekta
u kojoj dominira zajednički
rad svih aktera zdravstvenog
sistema
Predstavnici firme MedIT koja je
zadužena za isporuku i implementaciju softvera za potrebe
Projekta digitalizacije i informatizacije primarne zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo,
upoznali su menadžment JU Dom
zdravlja KS sa završnom fazom
ovog velikog projekta koji se uspješno implementira u ovoj ustanovi. Tom prilikom rečeno je da su
svi timovi porodične medicine u JU
Dom zdravlja KS uvezani u sistem,
te da se došlo da posljednje i najznačajnije faze projekta u kojoj
dominira zajednički rad svih aktera
zdravstvenog sistema sa krajnjim
korisnicima usluga, tačnije pacijentima.
Prilikom prezentacije istaknuto
je da ovaj sistem podržava 500
računara i više od 165 štampača,
te da je mrežna struktura urađena
u svim Domovima zdravlja na po-
28 • JUNI/LIPANJ 2014
dručju Kantona Sarajevo, kao i u
ambulantama porodične medicine.
U prethodnim fazama, stručna
lica firme MedIT implementirala
su elektronski medicinski karton
pacijenta, elektronsku provjeru
podataka o osiguranju, elektronski
protokol, elektronsko naručivanje
termina u porodičnoj medicini, te
elektronsku uputnicu i izvještaje,
a izvršena je i digitalizacija radiološke dijagnostike.
Dostignuće sa ovim projektom
ogleda se u povećanoj mobilnosti, fleksibilnosti i transparentnosti
u radu, a samim tim omogućava
se veća produktivnost i stvaraju
se preduslovi za još efikasniji preventivni rad. Krajnjim korisnicima
sistema omogućena je konstantna
podrška kao i kontinuirana edukacija u korištenju sistema.
IZVOR: judzks.ba
Edukacija mališana
Djeca iz vrtića u posjeti
ambulanti Saraj-Polje
Djeca sarajevskog vrtića Kids Corner posjetila su u četvrtak, 22. maja
2014. godine lokalitet Saraj-Polje
koji se nalazi u sastavu JU Dom
zdravlja Kantona Sarajevo.
Razlog posjete bio je susret sa
stručnim osobljem Dispanzera za
predškolsku djecu lokaliteta Saraj-Polje u sklopu kojeg su se djeca
vrtića upoznali sa pružanjem prve
pomoći, te sa važnostima vođenja
zdravog načina života, kao i sličnim
temama iz domena pedijatrijske
službe.
Mališani su sa velikom pažnjom i
zanimanjem saslušali predavanje dr. Jasminke Smlatić-Muhadžić,
koja je predavanje prilagodila uzrastu djece i kroz svojevrsne igrokaze i razgovor pojasnila sve nejasnoće i dileme.
Govorilo se, između ostalog, i o
značaju pranja zubi više puta u
Detalj sa posjete
toku dana, pranja ruku, te o važnosti zdrave ishrane. Doktorica je
posebno istakla kako se treba
ponašati na igralištu, na ulici, u igri
kako bi se izbjegle moguće povrede, te gdje sve djecu vrebaju opas-
FOTO: judzks.ba
nosti. Dr. Smlatić-Muhadžić govorila je i o pružanju prve pomoći,
ali na način shvatljiv mališanima
predškolskog uzrasta.
IZVOR: judzks.ba
U fazi sanacije šteta
Aktivno uključena i
Higijensko-
epidemiološka služba
U fazi sanacije šteta nakon
katastofalnih poplava i kontroli
zaraznih bolesti, Higijensko epidemiološka služba JU Dom zdravlja
Kantona Sarajevo je aktivno uključena. Prevencija mogućih epidemija je hitna i neophodna jer
u većini općina BiH zahvaćenih
ovom katastrofom prijeti opasnost od izbijanja zaraznih bolesti.
Kada je u pitanju pomoć ugrožen-
im područjima van Kantona Sarajevo, Higijensko epidemiološka
služba JUDZKS spremna je uputiti svoj tim u sva krizna područja,
međutim, obzirom da su i komunikacije oštećene, Službi nedostaje
“terensko vozilo” koje bi se koristilo u tu svrhu.
IZVOR: judzks.ba
JUNI/LIPANJ 2014 • 29
Svjetski dan borbe protiv Multiple skleroze
Promocija slikovnice
„Moja mama ima MS“
Cilj održavanja Svjetskog dana multiple skleroze je
povezivanje ljudi, grupa i organizacija u pokret na
međunarodnom nivou sa učestvovanjem u događajima i
aktivnostima kako bi se podigla svijest o MS-u
Povodom obilježavanja Svjetskog
dana multiple skleroze 2014. godine, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo
organiziralo je svečanu promociju
edukativne slikovnice pod nazivom
„Moja mama ima MS“.
Promocija je održana 5. juna
2014. u kongresnoj sali Poliklinike
„Sunce-Agram“.
Izdavač slikovnice je Udruženje oboljelih od multiple skleroze
Kantona Sarajevo. Autori su Doc.
dr. med. sci. Mirsad Muftić i Berin
Tuzlić, animator-ilustrator, dok su
recenzenti bili: Prof. dr. med. sci.
Osman Sinanović i Prof. dr. Jasna
Bajraktarević. Promotor slikovnice
bio je Prof. dr. med. sci. Jovan Dimitrijević.
Izvod iz predgovora predsjednice
Udruženja Fate Bahtijarević:
„Ideja i potreba za štampanjem ove
edukativne slikovnice je proizašla
iz dugogodišnjeg rada sa oboljelima, koji su većinom mladi ljudi i
mladi roditelji, čija djeca su u situaciji kada im je potrebna pomoć i
podrška da prvo oni sami, u svojim
malim glavama, spoznaju šta se
30 • JUNI/LIPANJ 2014
dešava njihovim najbližim. Dalje,
želimo dati i osobama iz njihove
bliže okoline informacije o samoj
multiploj sklerozi i potaći ih da i
oni pruže podršku našim najmlađim. Nadam se da će ovaj dugo
očekivani projekat, postići svoj
cilj i da će dati za rezultat sretnija lica naše djece. Predlažem i da
posjetite naš web-portal, koji prati
značajnije aktivnosti Udruženja.“
Od 27. maja 2009. godine, prema inicijativi svjetske asocijacije
oboljelih od MS-e, MSIF (Multiple
Sclerosis International Federation),
po prvi put u svijetu obilježava se
Svjetski dan multiple skleroze, kao
globalnog problema sa ciljem pomoći u rješavanju problema oboljelih pravovremenim početkom liječenja odmah nakon što je bolest
dijagnosticirana. Ranim početkom
liječenja ostvaruju se najbolji rezultati za pacijenta. Do danas, Svjetski MS dan se obilježava u više
od 67 zemalja širom svijeta, a broj
zemalja svake godine i dalje raste.
Cilj održavanja Svjetskog dana
multiple skleroze je povezivanje
ljudi, grupa i organizacija u pokret
na međunarodnom nivou sa učest-
vovanjem u događajima i aktivnostima kako bi se podigla svijest
o multiploj sklerozi kao globalnom
problemu, skupila sredstva koja će
pomoći organizaciju svih aktivnosti pokreta i udruženja pacijenata,
te uputio poziv na veću saradnju u
istraživanju multiple skleroze na
međunarodnom i domaćem nivou.
Ove godine, Svjetski MS dan je
tematski usmjeren na Dostupnost,
što podrazumijeva cijeli spektar
potreba u životu osobe s MS-om
čime se želi skrenuti pažnja na
politiku i zakonodavne regulative.
Dostupnost se odnosi ne samo na
fizičku pristupačnost, nego i dostupnost lijekova, informacija i dr,
kao i jednake socijalne i ekonomske mogućnosti kao i bilo koji
drugi član društva.
Šta to za osobu oboljelu od
multiple skleroze mora biti Dostupno reći će oboljeli cijeloga svijeta na taj dan.
Udruženje oboljelih od multiple
skleroze Kantona Sarajevo također
se pridružuje toj svjetskoj akciji i
želi reći šta osobama oboljelim od
multiple skleroze Kantona Saraje-
Detalj sa promocije
vo i Federacije Bosne i Hercegovine kroz zakonodavstvo nije Dostupno.
U svijetu postoji oko 2.300.000 ljudi koji boluju od multiple skleroze.
Multipla skleroza najčešća je
hronična demijelinizacijska bolest,
a osobe koje boluju od multiple skleroze često se susreću s brojnim
kliničkim simptomima koji smanjuju kvalitetan i normalan život
oboljelih.
Udruženje oboljelih od multiple skleroze
Kantona Sarajevo registrirano je 1975. kao
neprofitna nevladina organizacija osoba
sa invaliditetom
IZVOR: Klix.ba
Udruženje oboljelih od multiple
skleroze Kantona Sarajevo registrirano je 1975. godine, kao neprofitna nevladina organizacija osoba
sa invaliditetom koja okuplja, organizira aktivnosti i pomaže najtežu kategoriju tjelesnih oštećenja osoba sa invaliditetom, osoba
oboljelih od sclerosis multiplex, i
u kontinuitetu postoji i djeluje do
danas.
Udruženje trenutno broji 300 članova, sa stalnom tendencijom porasta članstva. Procjenjuje se da
u Kantonu Sarajevo ima oko 900
oboljelih od MS-e, a 2.000 u Federaciji BiH.
Edukativna slikovnica u rukama mališana
FOTOSI: Klix.ba
JUNI/LIPANJ 2014 • 31
FEDERALNO MINISTARSTVO
Ministar Mesihović posjetio poplavljena područja
Nema pojave grupnog obolijevanja
crijevnih i zaraznih bolesti
Epidemiološka situacija se
i dalje cijeni nesigurnom
obzirom na uslove
vodosnabdijevanja, ishrane
i stanovanja, a trenutno
se provode sve potrebne
higijensko-profilaktičke
mjere
Prof. dr. Rusmir Mesihović
Prema podacima Zavoda za javno
zdravstvo F BiH, na području Federacije BiH nema pojave grupnog
obolijevanja od akutnih crijevnih i
ostalih zaraznih bolesti, a epidemiološka situacija se i dalje cijeni nesigurnom obzirom na uslove vodosnabdijevanja, ishrane i stanovanja.
Trenutno se provode sve potrebne
higijensko-profilaktičke mjere.
Prof. dr. Rusmir Mesihović, federalni ministar zdravstva i Prim.
Dr. Željko Ler, direktor Zavoda za
javno zdravstvo F BiH posjetili su
krajem maja tuzlanski kanton, te
tom prilikom obišli domove zdravlja u Kladnju, Živinicama i Tuzli,
kao i kasarnu Oružanih snaga BiH
Dubrave gdje je bilo smješteno 70
osoba evakuiranih iz okolnih poplavom pogođenih područja.
Cilj posjete bio je upoznavanje sa
provođenjem higijensko-profilaktičkih mjera na ovom području u
cilju prevencije masovne pojave
akutnih crijevnih i ostalih zaraznih
oboljenja. Tokom obilaska terena,
32 • JUNI/LIPANJ 2014
zajedno sa kantonalnim ministrom
zdravstva, dr. Alenom Kamerićem
i direktoricom Zavoda za javno
zdravstvo TK dr. Maidom Mulić,
utvrđeno je da je epidemiološka
situacija na području ovog kantona
trenutno stabilna, te da se provode
sve potrebne mjere.
Prilikom posjete kasarni u Dubravama dr. Mesihović i dr. Ler informirani su da je kod jedne grupe
evakuiranih osoba primijećena pojava scabiesa (svraba). Oni su odmah izolirani, adekvatno liječeni i
medicinski tretirani nekoliko dana,
nakon čega su se vratili na svoja
prebivališta gdje također imaju
pristup zdravstvenoj zaštiti. Provedene su sve potrebne higijensko-profilaktičke mjere, spriječeno
širenje oboljenja, te je epidemiološka situacija u ovom kolektivnom smještaju stabilna.
Prof. dr. Mesihović se prilikom posjete Domu zdravlja Živinice zahvalio dr. Esedu Omerkiću, direktoru i svim uposlenicima ustanove
koji su u teškim uslovima uspjeli da
pruže adekvatnu medicinsku njegu
velikom broju pacijenata iz okolnih
poplavom pogođenih općina. Također, DZ Živinice svo vrijeme pruža
hemodijalizne usluge i za 26 pacijenata sa područja Modriče.
Tokom posjete tuzlanskom kantonu, dr. Mesihović i dr. Ler su se
susreli i sa premijerom TK, Prof. dr.
Bahrijom Umihanićem.
Kod jedne grupe evakuiranih osoba
primijećena je pojava scabiesa (svraba). Oni
su odmah izolirani, adekvatno liječeni i
medicinski tretirani nekoliko dana
Sastanak u Ljubljani
Pomoć Slovenije
zdravstvenom sistemu F BiH
Delegacija Ministarstva zdravlja Slovenije izrazila je saučešće porodicama poginulih
Delegacije Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja
Republike Slovenije razgovarale su
krajem maja u Ljubljani o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji u Federaciji BiH nakon poplava, te s tim
u vezi pomoći i podršci Republike
Slovenije zdravstvenom sistemu
FBiH. Tom prilikom dogovorena je
konkretna stručno-tehnička pomoć
u provođenju higijensko-profilaktičkih mjera u ugroženim područjima, te logistička pomoć zdravstvenom sistemu F BiH.
Delegacija Ministarstva zdravlja
Slovenije, a u kojoj su bili i predstavnici Nacionalnog instituta za
javno zdravlje, Crvenog križa te
Civilne zaštite Slovenije, izrazila
je saučešće porodicama poginulih
u prirodnoj nesreći koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu, izvjestila
o do sada poduzetim aktivnostima, te izrazila spremnost da pruži
dodatnu pomoć zdravstvenom
sistemu u BiH.
Ministar Mesihović zahvalio se na
pomoći koju je Republika Slovenija
pružila te i dalje pruža ugroženim
područjima u Bosni i Hercegovini.
Tokom sastanka se razgovaralo i o
tome da se sva područja pogođena
elementarnom nepogodom, kada
je u pitanju međunarodna pomoć,
tretiraju jednako.
Delegacija Federalnog ministarstva zdravstva u Zagrebu je imala
sastanak sa ministrom zdravlja
Republike Hrvatske, Prof. dr. Rajkom Ostojićem, nakon čega je zajedno posjetila ugrožena područja
u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
(Posavina).
IZVOR: Federalno ministarstvo
JUNI/LIPANJ 2014 • 33
U potrazi za novcem
Hrvatski ljekari
vikendima rade po
Evropi!
Hrvatski ljekari radeći vikendima po evropskim bolnicama zarađuju znatno više od svoje mjesečne zarade
u domovini, a osim u Londonu traženi su i širom Irske,
Skandinavije, ali i u državama regiona, prenosi portal
Index.hr.
Desetine agencija koje zapadnoevropske bolnice i
ambulante opskrbljuju potrebnim hirurzima, anesteziolozima, internistima, radiolozima, fizijatrima, pa
i porodičnim ljekarima, usmjerile su se posljednjih
mjeseci i na hrvatsko tržište.
Hrvatskim ljekarima za takav rad ne treba odobrenje poslodavca niti posebne dozvole, jer im zakonodavstvo Evropske unije omogućava povremeni rad u
drugim državama s licencom matične države iz koje
dolaze.
U Hrvatskoj ljekarskoj komori (HLK) ne vide ništa
sporno u povremenim odlascima domaćih ljekara u
države zapadne Evrope, ali ih muči što dodatne prihode ne mogu slobodno da zarade u matičnoj zemlji.
„Nemamo podatke o tome koliko ljekara povreme34 • JUNI/LIPANJ 2014
Ovakvi „radni izleti“ loši
su za hrvatski zdravstveni
sistem, jer se ljekari nemaju
kada odmoriti za matični
posao
no radi van Hrvatske, ali za takav rad nema nikakvih
prepreka. S našom licencom hrvatski ljekari mogu u
bilo kojoj evropskoj državi da odrade ambulantu ili
operišu, a to se uglavnom radi u privatnim klinikama.
Nažalost, u hrvatskim privatnim klinikama može da se
radi tek ako poslodavac to odobri“, objasnio je Glasu
Istre predsjednik komore Hrvoje Minigo.
Kako je zaključio, ovakvi „radni izleti“ ljekara po Evropi loši su za hrvatski zdravstveni sistem, jer „ljekar koji
slobodno vrijeme provede radeći u stranoj zemlji ne
može na posao da dođe odmoran.“
U Hrvatskoj godišnje diplomira oko 450 doktora medicine, a prema proračunu nedostaje preko 4.000 ljekara. Samo u proteklih pola godine čak 36 ljekara je
od HLJK (Hrvatska Ljekarska Komora) zatražilo potvrdu o sukladnosti obrazovanja s direktivom /2005/36/
EC. Ako se ovaj trend nastavi, godišnje će iz Hrvatske
odlaziti blizu 450 doktora.
IZVOR: Index.hr
Odlična saradnja ljekara dvije države
Zdravstvene ustanove
Srbije otvorene za
građane Crne Gore
Ministrica zdravlja Srbije, Slavica
Đukić-Dejanović, izjavila je kako
je veoma zadovoljna saradnjom
sa crnogorskim Fondom zdravstva,
dodajući da je međusobna saradnja ljekara dve države na izvanrednom nivou.
„To je segment u kojem dvije bliske
države imaju veoma usku saradnju. Veliki broj crnogorskih doktora
i dalje se školuje kod nas, posebno na postdiplomskim studijama
u Beogradu i u drugim institucijama u Srbiji, ali i veliki broj građana Crne Gore se liječi u Srbiji. Bez
obzira na činjenicu da su Srbija i
Crna Gora samostalne i odvojene
države, neke stvari su ostale zajedničke“, kazala je Đukić-Dejanović.
Ministrica je navela podgoričkim
medijima kako su zdravstvene ustanove u Srbiji uvijek bile otvorene za
građane Crne Gore, te da se to neće
mijenjati. Obrazložila je to izjavom:
„Fond zdravstva Crne Gore vrlo
uredno plaća takve vrste usluga“,
istakla je. Ministrica zdravlja Srbije
dodala je da postoje i zajedničke,
takozvane kontinuirane edukacije
timova iz obje zemlje.
Veliki broj crnogorskih
doktora i dalje se školuje
u Srbiji, posebno na
postdiplomskim studijama
u Beogradu i u drugim
institucijama u Srbiji
„Zauzimamo zajedničke stručne
stavove, tako da je međusobna
saradnja ljekara na izvanrednom
nivou i mom kolegi Miodragu Radunoviću, ministru zdravlja Crne
Gore, i meni ostaje da kažemo
da smo više nego zadovoljni tom
saradnjom. Nema razloga da se u
budućnosti nešto mijenja, osim da
se može očekivati još veća povezanost kroz projekte, seminare,
stručne skupove, kongrese...“, podvukla je na kraju Đukić-Dejanović.
IZVOR: B92.net
JUNI/LIPANJ 2014 • 35
Značajno dostignuće
Otkriven protein
koji sprečava artritis
Naučnicima sa Max-Planck Instituta za autoimunologiju
i epigenetiku u Frajburgu uspjelo je da naprave
otkriće, kojim se omogućava bolje razumijevanje tzv.
autoimunoloških bolesti kakva je i reumatska artroza.
Zglobovi trnu i gore, ruke i noge
natiču, pokretljivost popušta. Uzrok nastajanja reumatskog artritisa je uništavanje vezivnog tkiva
do kojeg dolazi reakcijom imunog
sistema oboljelog pacijenta. Oko
800.000 ljudi godišnje obolijeva od
reumatskog artritisa, šro predstavl36 • JUNI/LIPANJ 2014
ja skoro jedan posto stanovništva
ove zemlje. Naučnicima sa MaxPlanck Instituta za autoimunologiju i epigenetiku u Frajburgu uspjelo je da naprave otkriće, kojim se
omogućava bolje razumijevanje
tzv. autoimunoloških bolesti kakva
je i reumatska artroza.
Naučnici pod vodstvom molekularnog biologa Michaela Retha otkrili
su da ćelije brže reagiraju na signale za stimulaciju/nadražaj, koji
vode nastavku bolesti kakva je
artritis. Oni ove signale lakše šire
ukoliko tijelu nedostaje protein
PTP1B koji spada u grupu B lim-
focita. Ukoliko ovi proteini nisu
prisutni u obimu koji je uobičajen
i normalan, to dovodi do žestoke
reakcije autoimunološkog sistema, kojom tijelo počinje da napada
prethodno zdravo vezivno tkivo.
„Iznenađenje je predstavljala činjenica da su tzv. B ćelije na taj
način bile uključene u nastanak
oboljenja“, izjavio je Reth u intervjuu za DW.
„Do sada smo polazili od pretpostavke da one, čim se aktiviraju, proizvode antitijela. Sada smo
otkrili da one u osnovi imaju jaku
funkciju koja reguliše procese u
imonološkom sistemu.“
PTP1B je tzv. Gatekeeper - jedna
vrsta vratara. Ukoliko je prisutan
u punom obimu, sprečava širenje
toksičnih signala. Tako ovaj protein
sprečava tijelo da napadne svoje
sopstveno tkivo, što je slučaj sa
pacijentima sa reumom i oboljenjima zglobova.
Ali pojačati rad i aktivnost jednog
proteina je jako težak i komplikovan zadatak.“
„Pronaći način djelovanja ovog
proteina je veoma važno otkriće“,
kaže Michael Reth. Ali ono ne vodi
direktno do pronalaska metode
izlječenja artritisa. U tu svrhu bi
naučnici morali vještački da simuliraju ovaj protein, ali metodu za
tako nešto još nisu pronašli.
Postoji previše proteina da bi
naučnici bili u stanju da svaki od
njih istraže i ispitaju da li je u stanju
da spriječi rast ili razvoj određenog
oboljenja, odnosno da li je u stanju
da zaustavi supstance koje su zadužene za hemijsku komunikaciju
i zaustavi upale. Protein PTP1B su
Michael Reth i njegov tim otkrili
sasvim slučajno. Korisna svojstva
proteina PTP1B otkrili su zahvaljujući specijalnim miševima, koje je
uzgojila posebna grupa naučnika.
Miševi su tako genetički izmijenjeni da je naučnicima uspjelo da
unište protein PTP1B iz njihovih
B-ćelija i istraže posljedice toga po
miševe.
„U farmakološkoj industriji razvijene su mnoge supstance koje
sprečavaju rast i razvoj ćelija“, pojašnjava mikrobiolog Michael Reth
i dodaje:
„Ali stimulirati nastanak proteina u
tijelu pacijenta je kompletno druga
priča.“ Ometati ili zaustaviti dejstvo
ili rast ćelija je za mnoge naučnike
sastavni dio posla, svakodnevica.
Naučnici pod vodstvom molekularnog
biologa Michaela Retha otkrili su
da ćelije brže reagiraju na signale za
nadražaj koji vode nastavku bolesti
kakva je artritis
„Onda smo rekli, hajde da vidimo
šta će se sada desiti“, rekao je Reth.
IZVOR: Deutsche Welle
Autori: Carla Bleiker / Jasmina Rose
Odg. urednica: Zorica Ilić
JUNI/LIPANJ 2014 • 37
Bez obzira na godine
Postoji sedam glavnih krivaca
za slabo pamćenje
Bez obzira da li je u pitanju 16 ili 60 godine, ako se slabo
pamti znači da postoji nešto što je uzrok
Suprotno što neki ljudi misle, slabo pamćenje ne dolazi nužno s godinama. Bez obzira da li je u pitanju 16 ili
60 godine, ako se slabo pamti znači da postoji nešto što je uzrok. Prema naučnicima, postoji sedam glavnih
krivaca za loše pamćenje. IZVOR: Su.B.|lifespan.com
Depresija
Kad su ljudi depresivni može im biti teško usredotočiti se zbog zaokupljenosti
negativnim osjećajima. Nažalost, niko nije izuzet od depresije, a to se može
dogoditi i djeci koja su često izložena stresnim situacijama. Negativne emocije uključuju bijes, strah, tjeskobu..., a sve to može uzrokovati loše pamćenje
i probleme s koncentracijom. Bez obzira koliko se ljudi koji pate od depresije
trudili, zbog opsjednutosti negativnim emocijama i bolnim situacijama u životu, koncentracija i pamćenje je za njih veliki izazov.
Mentalna konfuzija
Većina ljudi ima naviku multitaskinga s nadom da će stvari obavljati što je
brže moguće. Dok ovo može za neke biti uzbudljiv izazov, neke to može dovesti
do mentalne konfuzije i stresa. Njihov um postane preopterećen stvarima koje
trebaju obaviti što dovodi do mentalnog stresa, slabe koncentracije i nemogućnosti pamćenja.
38 • JUNI/LIPANJ 2014
Nemogućnost
izražavanja emocija
Mnogi pojedinci sami sebe su istrenirali da sakriju prave osjećaje iz straha,
srama ili ponosa. Takvi ljudi imaju tendenciju zanemarivati emocionalni aspekt života, tako da više nisu u kontaktu sa svojim osjećajima i mislima. Iako
ta praksa pomaže ljudima da dobro obavljaju poslove, čak i kad im je život u
kaosu, to može uzrokovati ozbiljne probleme s pamćenjem. Kad neko koristi
obje strane mozga redovno, u stanju je imati osjećaj za ravnotežu u načinu
razmišljanja. Potrebno je razvijati logičnu stranu, ali treba raditi i na poboljšanju kreativne strane. Na taj način se može postati osoba s izvrsnim kognitivnim funkcijama.
Zloupotreba opojnih
droga i lijekova
Za neke stvari se kaže da su ilegalne ili nezakonite iz očitog razloga - ne služe
poboljšanju zdravlja. Nažalost, postoje pojedinci koji se naviknu na takve lijekove ili opijate nakon eksperimentisanja. Nakon što se organizam navikne,
nakon zloupotrebe droge i lijekova, ovisnost može dovesti do pada pamćenja
jer te tvari utiču na dio mozga koji je zadužen za kognitivne funkcije.
Pretjerana
konzumacija alkohola
Pretjerana konzumacija alkohola može dovesti do brojnih zdravstvenih i
mentalnih problema, uključujući i štetu retrospektivne memorije. Ona može
dovesti i do nesvjestice te privremenog gubitka pamćenja. Navika ispijanja
alkohola dovodi do toga da neki dijelovi mozga dobivaju manje kisika.
Nedostatak tiamina
Tiamin ili vitamin B1, važan je nutrijent potreban za metaboliziranje
hrane, za pretvaranje hrane u energiju. Tiamin je jedan od 8 B vitamina koji osigurava normalne funkcije nervnog sistema. Ljudi koji ne
primaju dovoljnu količinu tiamina iz prehrane, vjerovatno će patiti od
Wernick-Korsakoffog sindroma što je vrsta neurološkog poremećaja
koji dovodi do kratkoročnog i dugoročnog gubitka pamćenja.
Nedostatak sna
Spavanje pomaže osvježiti tijelo i um, a pomaže i u obnavljanju stanica
i tkiva. S nedostatkom sna dolazi i do zaboravljanja i kratkoročnog gubitka pamćenja. Odrasli ljudi bi trebali spavati 7-8 sati kako bi poboljšali
pamćenje i spriječili pogoršavanje frontalnog režnja jer može dovesti do
kognitivnog propadanja.
JUNI/LIPANJ 2014 • 39
Odškrinuta vrata budućnosti
Prije četiri
godine stvoren
sintetički životni
oblik!
Ljudskom rukom stvorena ćelija je modificirana
verzija jedne od najjednostavnijih bakterija na svijetu.
Pomenuti organizmi, nazvani Sintija, početak su mnogo
kompleksnijih stvorenja koja mogu da pretvore otpad
iz okoline u čisto gorivo, vakcinisati protiv bolesti ili
apsorbirati zagađenje planete
Ovih dana navršilo se četiri godine
kako su pionir genetike, američki naučnik dr. Craig Venter i njegov
naučni tim uspjeli da naprave potpuno novi sintetički životni oblik od
mješavine laboratorijskih hemikalija! Oni su proizveli novi hromozom
od vještačke DNK u epruveti, a onda
su ga pretvorili u praznu ćeliju i gledali kako se umnožava. Ljudskom rukom stvorena ćelija je modificirana
verzija jedne od najjednostavnijih
bakterija na svijetu. Dr. Venter vjeruje da će ovi organizmi, nazvani Sintija, utrti put mnogo kompleksnijim
stvorenjima koja mogu da pretvore
otpad iz okoline u čisto gorivo, vakcinisati protiv bolesti ili apsorbirati
zagađenje planete.
40 • JUNI/LIPANJ 2014
„Ulazimo u eru ograničenu samo
našom maštom“, rekao je nedavno, objavljujući istraživanje u
stručnom časopisu „Science“. Ovaj
tim naučnika je 15 godina radio na
cilju stvaranja vještačkog života u
Institutu u Rockville (Maryland).
Naučnici su prvo nanizali genetski kod mycoplasma genitalium, najmanje bakterije na svijetu koja
živi u govedu i kozi. Potom su
sačuvali sve informacije na kompjuteru. Onda su iskoristili kompjuterski kod da vještački proizvedu
DNK u laboratoriji, modificirajući
je sa „vodenim žigom“ kako bi se
razlikovala od originala. Konačno,
razvili su tehniku odvajanja ćelija
bakterije sa originalne DNK i zamijenili ih sa novim vještačkim kodom. Nova vještačka ćelija potom
je „ponovo osposobljena“ u laboratorijskim uslovima i počela je da
se umnožava, što se u današnjem
svijetu nauke smatra osnovnom
definicijom života.
„Ovo je prva sintetička ćelija
koja je napravljena, a zovemo je
vještačkom jer je u potpunosti dobijena od sintetičkog hromozoma,
napravljenog od četiri flaše hemikalija u mašini za hemijsko sintetiziranje, počinjući sa informacijom
u kompjuteru“, istakao je Venter,
nastavivši:
Američki naučnik dr. Craig Venter
„Ovo postaje moćna alatka za
pokušaje dizajniranja onoga što
želimo da obavlja biologija. Imamo
širok spektar aplikacija na umu.“
Istraživači sa Instituta planiraju da
naprave i algu koja može da uhvati
ugljen-dioksid i napravi novo fosilno tečno gorivo spremno za rafinerije.
Iako je napravljen veliki korak u
svijetu genetike, sve je ovo još
uvek veoma jednostavno u smislu prirode. DNK je napravljen od
485 gena, a svaki gen sadrži milion
baznih parova. Ljudski genom, na
primjer, ima 20.000 gena i tri milijarde baznih parova.
Profesor Julian Savulescu, stručnjak za etiku Univerziteta Oxford,
smatra da je naučni tim dr. Ventera odškrinuo najveća vrata u
ljudskoj istoriji, zavirujući u samu
budućnost čovječanstva. Nesumljivo je da je ovo tek početak procesa
koji bi mogao da dovede do stva-
ranja mnogo komplikovanijih vrsta,
vještačkih životinja i ljudi koji postoje samo u naučno-fantastičnim
filmovima, Ridleya Scotta i Stevena
Spielberg.
IZVOR: medicor.wordpress.com
Istraživači sa Instituta planiraju
da naprave i algu koja može da uhvati
ugljen-dioksid i napravi novo fosilno
tečno gorivo spremno za rafinerije
JUNI/LIPANJ 2014 • 41
Opasan zbog manjka simptoma
Tumor gušterače - tiha bolest
Postoje razlike u incidenciji prema spolu i životnoj dobi.
Tako je karcinom gušterače češći kod muškaraca, a u 80
posto slučajeva pojavljuje se u dobi od 60 do 80 godina
Karcinom gušterače češći je kod
muškaraca, a u 80 posto slučajeva pojavljuje se u dobi od 60 do
80 godina. Jako je opasan zbog
manjka simptoma koji upućuju na
ozbiljno stanje, te funkcije bitnog
i nezamjenjivog organa za rad organizma. Kasno se otkriva i ishod
je u većini slučajeva smrt. Hirurški
zahvat odstranjivanja tumora, jedini je spas oboljelom.
Tumor gušterače još se naziva i
“tihom bolešću” zato što se simptomi vrlo rijetko pojavljuju u ranoj
fazi bolesti. Testovi koji bi pomogli
pri ranom otkrivanju, na žalost, ne
postoje. Simptomi koji se pojavljuju su gubitak apetita, mučnina
i povraćanje. Mogu se primijetiti
bezbolne žute mrlje po koži, žutilo oka, tamnu mokraću ili svijet42 • JUNI/LIPANJ 2014
lu masnu stolicu, navodi stranica
Medicalnewstoday. Također, pojavljuje se bol u gornjem dijelu abdomena zbog pritiska tumora na
živce.
do 30 posto, a slijedi ga alkohol
kao drugi mogući uzročnik bolesti.
Pretjerivanje u jelu i neaktivnosti
također mogu dovesti do te podmukle bolesti.
Karcinom gušterače pojavljuje se
kod 1 do 10 osoba na 100.000 stanovnika. U SAD-u godišnje ima oko
25.000 do 30.000 novootkrivenih
slučajeva, a incidencija te bolesti
je u porastu.
Nema utvrđenih pravila i preporuka kako ga spriječiti, no ipak
se savjetuje prestanak pušenja, održavanje određene tjelesne
težine, redovita vježba te povećana
konzumacija voća i povrća, navode
stručnjaci iz Američkog onkološkog
društva. Neke studije pokazuju i da
određeni vitamini mogu pomoći u
prevenciji raka, poput vitamina D..
Postoje razlike u incidenciji prema
spolu i životnoj dobi. Tako je karcinom gušterače češći kod muškaraca, a u 80 posto slučajeva pojavljuje se u dobi od 60 do 80 godina.
Ako se ova bolest pojavljivala u
vašoj porodici, svakako spadate u
rizičnu grupu. Pušenje se navodi
kao uzrok raka gušterače u čak 20
Pacijenti se ohrabruju i upućuju
institucijama kako bi oboljelim ljudima i njihovim obiteljima bili pomoć i podrška u ovoj velikoj bitci
koju vode.
Neki od prvih simptoma raka gušterače su:
• nagli dijabetes
• žute oči i koža
• svrbež kože, dlanova i stopala
• manjak apetita
• oslabljeno osjetilo okusa
• bol na području abdomena
• blijeda stolica neobičnog mirisa
• tamna i kruta stolica
Kemoterapija
nakon operacije
može smanjiti
šanse za povratak
raka. Pacijentima
s metastazama
(najčešće jetra),
kemoterapijama
se može olakšati i
produžiti život
• naglo i neobjašnjivo mršavljenje
Kako biste što ranije mogli otkriti rak gušterače, važno je obratiti pažnju na navedene simptome, naročito ako
pripadate rizičnoj skupini.
Porodična istorija
Rizik od nastanka raka gušterače je veći ako u obiteljskoj anamnezi imate zabilježene slučajeve raka gušterače.
Prema brojnim provedenim istraživanjima, rizik može biti i do 13 puta veći ako je neko u obitelji patio od raka
gušterače. Oni, čiji su članovi obitelji patili od raka gušterače prije dobi od 50 godina, su izloženi najvećem
riziku.
Dijabetes
Istraživanja su pokazala da osobe koje pate od dijabetesa imaju za 2 puta veći rizik od nastanka raka gušterače.
Nisu poznati tačni razlozi, ali se svim dijabetičarima preporuča da redovno odlaze na preglede gušterače.
Pušenje
Pušenje povećava rizik od nastanka brojnih vrsta raka, uključujući i rak gušterače. Istraživanja su pokazala da
pušači imaju gotovo 3 puta veći rizik od nastanka raka gušterače. Što više cigareta popuše u danu, to je rizik
veći. Dobra vijest je da se nakon prestanka pušenja taj rizik značajno smanjuje već nakon 2 godine, a nakon 10
godina je jednak kao i kod nepušača.
Pretilost i manjak fizičke aktivnosti
Indeks tjelesne mase viši od 30 značajno povećava rizik od nastanka raka gušterače. Jedno istraživanje je pokazalo da pretile osobe imaju gotovo 2 puta veći rizik od nastanka raka gušterače, u odnosu na osobe sa zdravom
tjelesnom težinom. Mlade pretile osobe se izlažu još većem riziku od nastanka raka gušterače i prijevremenoj
smrti.
Pankreatitis
Pankreatitis ili hronična upala gušterače povećava rizik od nastanka raka gušterače. Upala ometa rad gušterače, povećava količinu slobodnih radikala, hemikalija i toksina koji nakon nekog vremena mogu uzrokovati
nastanak kancerogenih stanica.
JUNI/LIPANJ 2014 • 43
Istraživanje dokazalo
„Selfie“ je mentalni poremećaj
Definira se kao opsesivna želja za fotografisanjem samog
sebe i postavljanje istih na društvenim mrežama
Američka psihijatrijska asocijacija
(APA) je tokom sastanka svoga upravnog odbora zvanično potvrdila
da je ‘selfie’, odnosno fotografisanje samog sebe, ustvari mentalni
poremećaj, prenosi Anadolu Agency (AA).
“Selfie je mentalni poremećaj, a
definira se kao opsesivna želja
za fotografisanjem samog sebe i
postavljanje istih na društvenim
mrežama kao načina da se nadoknadi nedostatak samopoštovanja i
da se popuni praznina u intimnosti”, navode iz APA-e.
44 • JUNI/LIPANJ 2014
APA navodi kako postoje tri nivoa
poremećaja u vezi sa “selfijem”.
Prvi je ograničeni selfi, odnosno
fotografisanje samog sebe najmanje tri puta dnevno bez objavljivanja fotografija na društvenim
mrežama. Drugi nivo je akutni selfi, odnosno fotografisanje samog
sebe najmanje tri puta dnevno
objavljujući sve fotografije na
društvenim mrežama. I treći nivo
je hronični selfi, odnosno nekontrolisano fotografisanje samog
sebe uz objavljivanje fotografija
na društvenim mrežama najmanje
šest puta dnevno.
Prema stručnjacima, najbolji lijek
za liječenje od ovog poremećaja su
kognitivno-bihevioralne terapije
(CBT), odnosno terapije za liječenje
poremećaja u ponašanju.
Dodaju kako je značajno da postoji lijek za ovaj poremećaj, jer, kako
kažu, sve više ljudi u svijetu među
kojima nerijetko čak i političari
dijele svoje “selfije” putem društvenih mreža.
IZVOR: Moje Zdravlje
GODINA
18 - 21
September
15 - 19
September
03 - 06
September
25 - 29
September
2015
30 August
03 September
2014
Kalendar događanja
od jula do septembra
Za više informacija pogledati na
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses
ESC 2014 - The European Society of Cardiology
Congress
Cardiology Medical Congress
Barcelona, Spain Medical Congress
18th ECCO - 40th ESMO
European Cancer Congress
Oncology Medical Congress
Vienna, Austria Medical Congress
WCCS 2014 - XV World Congress on Cancers of the
Skin
Dermatology Medical Congress
Edinburgh, Scotland Medical Congress
EASD 2014 - 50th European Association for the
Study of Diabetes Annual Meeting
Diabetes Medical Congress
Vienna, Austria Medical Congress
ESPE 2014 - 53rd European Society for Paediatric
Endocrinology Annual Meeting
Endocrinology Medical Congress
Dublin, Ireland Medical Congress
JUNI/LIPANJ 2014 • 45
GODINA
July
26 - 31
June
23 - 26
14 - 17
September
29 June
02 July
July
02 - 05
2014
46 • JUNI/LIPANJ 2014
Kalendar događanja
od jula do septembra
Za više informacija pogledati na
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses
WONCA 2014 - 19th WONCA Europe Conference
Family Medicine Medical Congress
Lisbon, Portugal Medical Congress
ESHRE 2014 - 30th Annual Meeting of the European
Society of Human Reproduction and Embryology
Gynaecology and Obstetrics Medical Congress
Munchen, Germany Medical Congress
ISUOG 2014 - 24th World Congress on Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology
Gynaecology and Obstetrics Medical Congress
Barcelona, Spain Medical Congress
ISTH/SSC 2014 - International Society on Thrombosis
and Haemostasis 60th Annual Meeting
Hematology Medical Congress
Milwaukee, WI, United States Medical Congress
WTC 2014 - World Transplant Congress
Hematology Medical Congress
San Francisco, United States Medical Congress
GODINA
12 - 15
September
06 - 10
September
14 - 18
September
29 June
03 July
10 - 13
September
2014
Kalendar događanja
od jula do septembra
Za više informacija pogledati na
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses
ACTRIMS & ECTRIMS 2014 - World Congress on
Treatment and Research in Multiple Sclerosis
Neurology Medical Congress
Boston, United States Medical Congress
ECE 2014 - 11th European Congress on Epileptology
Neurology Medical Congress
Stockholm, Sweden Medical Congress
WPA 2014 - 16th World Congress of Psychiatry
Psychiatry Medical Congress
Madrid, Spain Medical Congress
ERS 2014 - European Respiratory Society (ERS)
International Congress 2014
Pneumology Medical Congress
Munchen, Germany Medical Congress
ASBMR 2014 - American Society for Bone and Mineral
Research Annual Meeting
Orthopaedics Medical Congress
Houston, Texas, United States Medical Congress
JUNI/LIPANJ 2014 • 47
GODINA
06 - 09
September
26 - 30
September
13 - 17
September
11 - 14
September
2014
48 • JUNI/LIPANJ 2014
Kalendar događanja
od jula do septembra
Za više informacija pogledati na
http://www.eurolink-tours.co.uk/medical-congresses
Euretina 2014 - 14th EURETINA Congress
Ophthalmology Medical Congress
London, United Kingdom Medical Congress
ESCRS 2014 - European Society of Cataract &
Refractive Surgeons
Ophthalmology Medical Congress
London, United Kingdom Medical Congress
ESMO 2014 - 39th European Society for Medical
Oncology Congress
Oncology Medical Congress
Madrid, Spain Medical Congress
ICAAC 2014 - Interscience Conference on
Antimicrobial Agents & Chemotherapy
Microbiology Medical Congress
Washington, DC, United States Medical Congress
UPUTE AUTORIMA
Magazin DOKTOR za objavljivanje uzima u obzir prikladne članke iz oblasti biomedicine i javnog zdravstva. U magazinu se
objavljuju stručni i pregledni članci, prikazi slučaja, prikazi knjiga, kongresna saopćenja i izvještaji sa naučnih i stručnih skupova.
Rukopise slati na email adresu: [email protected]
Upute za pripremu rukopisa
Rukopisi se dostavljaju na jezicima u BiH, a u dijelovima rukopisa trebaju biti:
„„
Naslovna strana sa punim nazivom rada, imenima i prezimenima autora i ustanova kojima pripadaju, ime i email adresa autora
odgovornog za korespondenciju, sažetak do 250 riječi.
„„
Tekst rada koji je praćen grafičkim i tabelarnim prikazima, slikama i korištenom literaturom, može sadržavati maksimalno do 4 stranice
kucanog teksta, fonta Times NewRoman, 12 veličina fonta, 1,15 proreda i marginom ne manjom od 2,5cm.
UPUTE ZA OGLAŠAVANJE
Uputa za oglašavanje lijekova
Prilikom oglašavanja lijekova nije neophodno priložiti cjelokupni sažetak opisa svojstava i odobrenu uputu već je dovoljno na vidljivom mjestu
navesti slijedeće: “Sastavni dio ovog promotivnog materijala predstavlja cjelokupni odobreni sažetak opisa svojstava lijeka te cjelokupnu
odobrenu uputu, sukladno članku Pravilnika o načinu oglašavanja i obavještavanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima.”
Popusti za godišnje pakete oglašavanja: Za seriju oglasa (u svakom izdanju jedan oglas A4 formata) odobravamo popust od 15%.
Popusti za više oglasa u jednom izdanju: Za više oglasa u jednom izdanju odobravamo za svaki dodatni oglas popust od 6%.
Generalno pokroviteljstvo izdanja: Uključuje sponzorirani članak s oglasom u boji, određen broj primjeraka sponzoriranog izdanja – prema dogovoru.
Profil čitatelja: „Doktor“ se šalje poštom na adrese Ljekarske komore KS, ostalih Komora, KCUS, domovima zdravlja, Akademiji nauka BiH, ravnateljstvima, službama bolnica, poliklinikama, rehabilitacijskim
ustanovama, stručnim i sveučilišnim bibliotekama, ministarstvima, farmaceutskim
kompanijama, udruženjima, kao i relevantnim institucijama u svim
republikama bivše SFRJ.
Za bilo koje pitanje i sve dodatne informacije,
kontaktirajte nas na brojeve telefona:
„„
„„
061 209334
061 374444
ili e-mail adrese:
„„ [email protected]
„„ [email protected]
Download

Doktor Juni 2014 - Ljekarska Komora Kantona Sarajevo