NOVOSTI U HUMANOJ REPRODUKCIJI
RECENT ADVANCE IN HUMAN REPRODUCTION
FINALNI PROGRAM
FINAL PROGRAM
Četvrtak, 21.11.2013.
Thursday, 21.11.2013.
21.11.2013.
09:00-16:30
21.11.2013.
17.00-18.40
Predsedavaju:
Chair:
17.00-17:20
17.20-17.40
17.40-18.00
18.00-18.20
18.20-18.40
18.40-19.00
Seminar – radionica za embriologe „Troubleshooting the ART Lab“
OB „ANALIFE“ Skadarska 5, Zemun
SANU
Serbian Academy of Science and Art
Knez Mihailova 35
Otvaranje – Uvodna predavanja
Opening ceremony – Introductory lectures
Prof dr V. Šušić, Prof dr Nebojša Radunović,
Ms Daniela Nogueira
Clinical application of in vitro oocyte maturation
Prof dr Branko Radaković
Adenomioza i neplodnost
Mr Marc Van den Bergh
The best medium for IVF: A quest for the holy grail?
Prof dr Tomaž Tomaževič
Laparoskopska serklaža - rešenje za sačuvanje fertiliteta nakon
cervikektomije
Prof dr Veljko Vlaisavljević
Analiza porođaja nakon začeća metodama medicinski podpomognute
oplodnje. Cross border study
Dr Gedis Grudzinskas
Reproductive surgery is essential before ART
Petak, 22.11.2013.
Friday, 22.11.2013.
Hotel METROPOL – Lavender Hall
Bulevar Kralja Aleksandra 69
Datum/Vreme
Date/Time
Moderatori:
Moderators:
22.11.2013.
09.00–09.30
22.11.2013.
09.30–09.50
22.11.2013.
09:50-10.10
Sesija 1 – Session 1
REPRODUKTIVNA HIRURGIJA – PRE ART?
REPRODUCTIVE SURGERY BEFORE ART?
Prof dr Nebojša Radunović, Prof dr Ivan
Tulić
In Memoriam – Prof dr Emilija Stolević
All ART specialists should receive training in
Reproductive surgery
Hysteroscopic surgery and success of IVF/ICSI
Predavač - Speaker
Dr Gedis Grudzinskas
Prof dr Tomaž Tomaževič
22.11.2013.
10.10-10.30
22.11.2013.
10.30-10:50
Endometrioza i infertilitet- IVF ili reproduktivna
hirurgija
Rekonstruktivne operacije na tubama – gde im
je mesto danas
22.11.2013.
10.50-11.10
Moderatori:
Moderators:
22.11.2013.
11.10-11.30
22.11.2013.
11:30-11.50
22.11.2013.
11.50-12.10
22.11.2013.
12.10-12.30
22.11.2013.
12.30-12.50
22.11.2013.
12.50-13.30
22.11.2013.
13.30-14.00
22.11.2013.
14.00-14.45
Kafe pauza
Coffee break
Doc dr Aleksandar Jurišić, Prim dr Ljubica
Arsenijević
Hirurgija pre IVF, obavezna, možda, ne?
Moderatori:
Moderators:
22.11.2013.
14.45-15.05
22.11.2013.
15.05-15.25
22.11.2013.
15.25-15.45
22.11.2013.
15.45-16.00
Moderatori:
Moderators:
22.11.2013.
16.00-16.20
22.11.2013.
16.20-16.40
22.11.2013.
16.40-17.00
22.11.2013.
17.00-17.20
22.11.2013.
17.20-17.35
Dijagnostika anomalija uterusa i tretman pre
planiranja IVF procedure
Hiruški tretman pacijenata sa ponovljenim
neuspešnim postupcima IV
Efekti anestezije na reprodukciju
Kontraverze o trudnoći nakon neuspjelih
embriotransfera
Dr Tatjana Motrenko
Simić
Prof dr Ivan Tulić
Doc dr Elijana Garalejić
Doc Dr Aleksandar Jurišić
Doc dr Aleksandra Trninić
Pjević
Prim Dr Ljubica
Arsenijević
Dr Sanja Sibinčić
Slobodna saopštenja – oralne prezentacije
Free communications – oral presentations
Lagani sendvič ručak
Light sendwich lunch
Satelitski simpozijum - MERCK SERONO
Kako približiti postupak VTO pacijentu?
Individualizacija stimulacije ovulacije u postupku
VTO
Sesija 2 – Session 2
REPRODUKCIJA I MALIGNITET
REPRODUCTION AND MALIGNANCY
Prof dr Aleksandar Stefanović, Doc dr
Eliana Garalejić
Očuvanje fertilnosti kod ranih stadijuma
ginekoloških maligniteta
“Fertility sparing” radical vaginal trachelectomy
with laparoscopic lymphadenectomy for early
invasive cervical carcinoma
Malignitet i IVF – Ovarijalna stimulacija kod
pacijenata sa malignitetom
Kafe pauza
Coffee break
Mr. Marc Van den Bergh, Prof dr Homan
Mousavi Fatemi
Female fertility preservation for oncological and
non oncological indications
Prof dr Vesna Kopitović
Prof dr Veljko
Vlaisavljević
Prof dr Aleksandar
Stefanović
Dr Nikola Badžakov
Doc dr Ana Mitrović
Jovanović
Ms Daniela Nogueira
Očuvanje fertilnosti kod tretmana malignih
bolesti
Infertilitet muskarca i tumori testisa
Prof dr Snežana Vidaković
Trudnoće nakon lečenja ginekoloških maligniteta
Ass dr Katarina Jeremić
Kafe pauza
Coffee break
Prof dr Vinka Vukotić
Sesija 3 – Session 3
NOVINE U HUMANOJ REPRODUKCIJI
RECENT ADVANCES IN HUMAN REPRODUCTION
Moderatori:
Moderators:
Prof dr Snežana Vidaković, Dr Marta Savić
22.11.2013.
17.35-17.55
22.11.2013.
17.55-18.15
22.11.2013.
18.15-18.35
22.11.2013.
18.35-18.55
Od normogeneze do onkogeneze i natrag: gde
su okviri i granice?
Premature progesterone rise and Ovarian
stimulation
Endometrijalna receptivnost-gde smo danas
Embrioskopija – nove mogućnosti
Dr Lela Šurlan
Prof dr Human Fatemi
Dr Biljana Popović
Todorović
Prof dr Nebojša
Radunović
Subota, 23.11.2013.
Saturday, 23.11.2013.
Moderatori:
Moderators:
23.11.2013.
09.00-09.20
23.11.2013.
09.20-09:40
23.11.2013.
09:40.-10.00
23.11.2013.
10.00-10.20
23.11.2013.
10.20-10.40
23.11.2013.
10.40-11.00
Moderatori:
Moderators:
23.11.2013.
11.00-11.20
23.11.2013.
11.20-11.40
23.11.2013.
11.40-12.00
23.11.2013.
12.00-12.20
23.11.2013.
12.20-12.40
23.11.2013.
12.40-13.20
23.11.2013.
13.20-14.00
23.11.2013.
13.20-14.00
Sesija 4 – Session 4
TRUDNOĆA NAKON ART-A
PREGANCY AFTER ASISTED REPRODUCTION
Prof dr Branko Radaković, Doc dr Đuro Macut
Faktori koji utiču na rezultate od vantelesne
Dr Zorančo Petanovski
oplodnje
Ponavljani implantacijiski neuspjeh poslije IVFProf dr Branko Radaković
ET: klinički pristup
Trudnoća posle donacije jajnih ćelija - u čemu
Dr Marta Savić
smo saučesnici?
Intralipidi: placebo ili pomoć u ostvarenju
Dr Sanja Sibinčić
trudnoće
Neklasična adrenalna kongenitalna hiperplazija: Doc Dr Đuro Macut
terapijske mogućnosti
Kafe pauza
Coffee break
Prof dr Vesna Kopitović, Prof dr Georgios Konstantinidis
Terapijski pristupi dijabetesu u trudnoći
Prof dr Nebojša Lalić
Detekcija i savremeni terapijski principi u
gestacijskom dijabetesu
Posteljica iz programa asistirane reprodukcije
Doc dr Aleksandra Jotić
Neki neonatološki, etički i socijalni aspekti
asistirane reprodukcije u Srbiji
Modeli monitoringa, finansiranja i kontrole IVF
ciklusa primenljivi za Republiku Srbiju
Slobodna saopštenja – poster prezentacije
Free communications – poster presentations
Ass. Dr Dunja Lončar
Prof dr Georgios
Konstantinidis
Prof dr Vesna Kopitović
Skupština Udruženja za ginekološku endoskopiju Srbije
Lagani sendvič ručak
Light sendwich lunch
Moderatori:
Moderators:
23.11.2013.
14.00-14.20
23.11.2013.
14.20-14.40
23.11.2013.
14.40-15.00
23.11.2013.
15.00-15.20
23.11.2013.
15.20-15.40
Moderatori:
Moderators:
23.11.2013.
15.40-16.00
23.11.2013.
16.00-16.20
23.11.2013.
16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
Sesija 5 – Session 5
PRIKRIVENE ANOMALIJE SEMENA
HIDEN SPERM ABNORMALITIES
Dr Lars Johansson, Dr Jure Knez
Evaluation, preparation and selection of sperm
for ART
Utjecaj endokrinih disruptora iz okoline na
fertilnu sposobnost muškarca
Koliko su vjerodostojne standardne analize
ejakulata?
Da li funkcionalno testiranje spermatozoida
doprinosi uspješnosti IVF/ICSI?
Kafe pauza
Coffee break
Prof dr Vinka Vukotić, Ass dr Otaš
Durutović
Hromozomske anomalije kod infertilnih
muškaraca
Značaj određivanja defragmentacionog indeksa
DNK u planiranju metoda asistirane
reprodukcije
Trudnoća kod pacijenata obolelih od sindroma
policističnih jajnika
Kontrolisana ovarijalna stimulacija rekombinati ili urinarni gonadotropini
Evaluacija sastanka – Meeting evaluation
Donošenje zaključaka i zatvaranje simpozijuma
– Closing session
Dr Lars Johansson
Dr Jure Knez
Prof dr Borut Kovačić
Prof dr Veljko Vlaisavljević
Prof dr Vinka Vukotić
Prof dr Zoran Džamić
Ass dr Otaš Durutović
Doc dr Svetlana Spremović
Rađenović
Dr Zorančo Petanovski
Download

Program HR 2013