ТРЕЋИ СРПСКИ КОНГРЕС О ШТИТАСТОЈ ЖЛЕЗДИ
Златибор, 29. мај - 1. јун 2014
ШКОЛА УЛТРАЗВУКА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Златибор, 29. мај 2014.
ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ
Организатори
Српско тироидно друштво
Ендокринолошка секција Српског лекарског друштва
Покровитељ Конгреса
Министарство здравља Републике Србије
Извршни организатор
SMART Travel
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник
Проф. др Милош Жарковић
Секретари
Проф. др Јасмина Ћирић
Асс. др Биљана Недељковић Белеслин
Др Александар Симић
Чланови
Проф. др Ђуро Мацут
Доц. др Владан Живаљевић
Доц. др Светлана Јелић
Др Ката Ковачић
Др Мирјана Стојковић
Др Славица Ћирић
Др Ненад Црнчевић
ВМТ Љубиша Милекић
ВМС Драгица Катић
ВМС Данијела Ђоковић
ПРОГРАМСКИ ОДБОР
Проф. др Зоран Анђелковић
Проф. др Слободан Антић
Проф. др Вера Артико
Проф. др Светлана Вујовић
Проф. др Весна Димитријевић Срећковић
Проф. др Милош Жарковић
Проф. др Саша Живић
Проф. др Миле Игњатовић
Проф. др Светлана Игњатовић
Проф. др Александар Јовановић
Проф. др Александра Кендерешки
Проф. др Радивој Коцић
Проф. др Ђуро Мацут
Проф. др Марина Николић Ђуровић
Проф. др Џејн Паунковић
Проф. др Милан Петаков
Проф. др Срђан Поповић
Проф. др Силвија Сајић
Проф. др Јасмина Ћирић
Проф. др Марија Хавелка Ђуковић
Проф. др Мирјана Шумарац Думановић
Доц. др Мирјана Докнић
Доц. др Сандра Пекић
Др Растко Живић
Др Млађен Обрадовић
ВМС Данијела Ђоковић
ВМТ Љубиша Милекић
ВМС Драгица Катић
НАУЧНИ ОДБОР
Председник
Проф. др Божо Трбојевић
Потпредседник
Проф. др Милош Жарковић
Секретар
Проф. др Јасмина Ћирић
Чланови
Академик Небојша Лалић
Академик Драган Мицић
Проф. др Светозар Дамјановић
Проф. др Александар Диклић
Проф. др Драган Здравковић
Проф. др Милован Матовић
Проф. др Јасна Михаиловић
Проф. др Иван Пауновић
Проф. др Милица Пешић
Проф. др Вера Поповић Бркић
Проф. др Мира Самарџић
Проф. др Милица Медић Стојаноска
Проф. др Светислав Татић
Проф. др Радан Џодић
Асс. др Биљана Недељковић Белеслин
Дубравка Цвејић
Светлана Савин Жегарац
ПОЧАСНИ ОДБОР
Проф. др Радоје Чоловић
Академик Владимир Костић
Проф. др Милош Банићевић
Проф. др Милка Дрезгић
Проф. др Вељко Марић
Проф. др Небојша Паунковић
Проф. др Сњежана Пејчић Поповић
Проф. др Милан Скробић
Проф. др Љиљана Тодоровић Ђилас
Проф. др Милан Кулић
Проф. др Драгољуб Слијепчевић
Проф. др Јован Мићић
ШКОЛА УЛТРАЗВУКА - ПРОГРАМ
Четвртак, 29. мај 2014.
07:30-07:45 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ У УЛТРАЗВУЧНОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Проф. др Божо Трбојевић
07:45-08:15 ЕХОСОНОГРАФСКА АНАТОМИЈА ВРАТА И ОСНОВИ
УЛТРАЗВУЧНОГ ПРЕГЛЕДА ВРАТА
Проф. др Ружа Стевић
08:15-08:35 ДИФУЗНЕ ПРОМЕНЕ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Проф. др Љиљана Тодоровић Ђилас
08:35-08:45 Пауза
08:45-09:15 УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД НОДОЗНИХ ПРОМЕНА
ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Проф. др Зоран Анђелковић
09:15-09:35 ФНА БИОПСИЈА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И ТЕРАПИЈСКЕ
ПРОЦЕДУРЕ ПОД КОНТРОЛОМ УЛТРАЗВУКА
Проф. др Милош Жарковић
09:35-09:45 Пауза
09:45-10:05 УЛТРАЗВУК ПАРАТИРОИДНИХ ЖЛЕЗДА
Проф. др Ружа Стевић
10:05-10:25 КОРЕЛАЦИЈА УЛТРАЗВУЧНОГ И СЦИНТИГРАФСКОГ НАЛАЗА
Др Ката Ковачић
10:25-10:45 ПРАЋЕЊЕ КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И ЛИМФНЕ ЖЛЕЗДЕ
ВРАТА
Др Славица Ћирић
10:45-11:05 Пауза
11:05-11:50 СЕСИЈА 1 (Практични рад по групама)
11:50-13:00 Пауза
13:00-13:45 СЕСИЈА 2 (Практични рад по групама)
13:45-13:55 Пауза
13:55-14:40 СЕСИЈА 3 (Практични рад по групама)
14:40-14:50 Пауза
14:50-15:35 СЕСИЈА 4 (Практични рад по групама)
15:35-15:45 Пауза
15:45-16:30 СЕСИЈА 5 (Практични рад по групама)
ТРЕЋИ СРПСКИ КОНГРЕС О ШТИТАСТОЈ ЖЛЕЗДИ - ПРОГРАМ
Четвртак, 29. мај 2014.
17.30-17.45 ОТВАРАЊЕ КОНГРЕСА
17.45-18.30 ПЛЕНАРНО ПРЕДАВАЊЕ
ДИЈАБЕТЕС И ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА
Лалић Небојша
18.30
КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ
Петак, 30. мај 2014.
09.00-09.20 КЛИНИЧКИ АСПЕКТИ ДИЈАГНОСТИКЕ ТИРОИДНИХ НОДУСА
Недељковић Белеслин Биљана
09.20-09.40 УЗ ПРЕГЛЕД И ФНАБ ТИРОИДНИХ НОДУСА У СВЕТЛУ НОВИХ
ВОДИЧА
Жарковић Милош
09.40-10.00 ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Трбојевић Божо
10.00-10.20 ХИРУШКИ АСПЕКТИ ТЕРАПИЈЕ КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
Пауновић Иван
10.20-10.40 РАДИОЈОДНА ТЕРАПИЈА ДИФЕРЕНТОВАНОГ ТИРОИДНОГ
КАРЦИНОМА
Михаиловић Јасна
10.40-11.00 ТСХ СУПРЕСИВНА ТЕРАПИЈА
Ћирић Јасмина
11.00-11.15 Пауза
11.15-11.30 30 ГОДИНА СКРИНИНГА У СРБИЈИ
Банићевић Милош
11.30-11.50 30 ГОДИНА СКРИНИНГА НА КОНГЕНИТАЛНИ ХИПОТИРОИДИЗАМ
У СРБИЈИ
Миленковић Татјана
11.50-12.05 ИНЦИДЕНЦИЈА ПРИМАРНОГ КОНГЕНИТАЛНОГ
ХИПОТИРОИДИЗМА У СРБИЈИ - ПОРЕЂЕЊЕ ПРВИХ И ДРУГИХ 15
ГОДИНА СКРИНИНГ ПРОГРАМА
Вуковић Раде
12.05-12.20 ДЕЦА ОБОЛЕЛА ОД КОНГЕНИТАЛОГ ХИПОТИРОИДИЗМА КОЈА
НИСУ ОТКРИВЕНА СКРИНИНГ ПРОГРАМОМ - ПРОПУШТЕНИ
БОЛЕСНИЦИ
Тодоровић Слађана
12.20 -14.00 Пауза
14.00-14.20 ПОВЕЗАНОСТ МАТЕРНАЛНИХ ТИРОИДНИХ ПОРЕМЕЋАЈА У
ТРУДНОЋИ СА ФУНКЦИЈОМ ТИРОИДНЕ ЖЛЕЗДЕ
НОВОРОЂЕНЧАДИ И ПСИХОМОТОРНИМ РАЗВОЈЕМ У
ДЕТИЊСТВУ
Здравковић Драган
14.20-14.40 ЗНАЧАЈ ЈОДА ЗА РАЗВОЈ НОВОРОЂЕНЧАДИ И ДЕЦЕ
Катанић Драган
14.40-15.00 РАСТ ДЕЦЕ СА РАЗЛИЧИТИМ ТИПОВИМА ТИРОИДНЕ
ДИСФУНКЦИЈЕ
Шаранац Љиљана
15.00-15.20 ЛЕЧЕЊЕ ХИПЕРТИРЕОЗЕ У ТРУДНОЋИ
Антић Слободан
15.20-15.30 Пауза
15.30-17.00 ОРАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
17.00-18.00 Симпозијум фармацеутске компаније Merck
20.00
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА
Субота, 31. мај 2014.
09.00-09.20 ТИРОИДНА ФУНКЦИЈА И ГОЈАЗНОСТ
Мицић Драган, Горан Цвијовић
09.20-09.40 АУТОИМУНА ТИРЕОИДНА СТИМУЛАЦИЈА – ПОВОДОМ 60
ГОДИНА ОТКРИЋА ЛАТС-А
Паунковић Џејн
09.40-09.55 СЕКУНДАРНА ОСТЕОПОРОЗА У ОБОЉЕЊИМА ШТИТАСТА
ЖЛЕЗДЕ
Ковачев Завишић Бранка
09.55-10.10 ФТАЛАТИ И БИСФЕНОЛ А КАО ТИРОИДНИ ДИСРУПТОРИ
Медић Стојаноска Милица
10.10-10.25 КАРДИОВАСКУЛАРНИ ФАКТОРИ РИЗИКА У ПАЦИЈЕНАТА СА
СУБКЛИНИЧКОМ ХИПОТИРЕОЗОМ
Пешић Милица
10.25-10.40 КОГНИТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ У ХИПОТИРЕОЗИ
Николић Ђуровић Марина
10.40-11.00 Пауза
11.00-11.20 ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ МЕДУЛАРНОГ КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
Пауновић Иван
11.20-11.40 ПРОВЕРА ЛИМФНИХ ЧВОРОВА СТРАЖАРА КОД МЕДУЛАРНОГ
ТИРОИДНОГ КАРЦИНОМА - ПИЛОТ СТУДИЈА
Џодић Радан
11.40-12.00 ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ АУТОИМУНИХ ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
Диклић Александар
12.00-12.20 ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ МИКРОКАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Живаљевић Владан
12.20-12.40 МИНИМАЛНА ИНВАЗИВНА ВИДЕОАСИСТИРАНА
ТИРОИДЕКТОМИЈА - ПЕТОГОДИШЊЕ ИСКУСТВО
Илинчић Дејан
12.40-13.00 ЈЕДНОСТРАНА ЛЕЗИЈА Н. РЕКУРЕНСА
Јовић Рајко
13.00-14.00 Пауза
14.00-14.20 МУТАЦИЈЕ И ПОЛИМОРФИЗАМ РЕТ ПРОТО ОНКОГЕНА
Дамјановић Светозар
14.20-14.40 ХИСТОЛОШКЕ И ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Хавелка Ђуковић Марија
14.40-15.00 ЦИТОЛОШКО - ХИСТОЛОШКА КОРЕЛАЦИЈА НОДУСА
ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ
Татић Светислав
15.00-15.20 ПРИМЕНА РАДИОАКТИВНОГ ЈОДА У ДИФЕРЕНЦИРАНОМ
ТИРОИДНОМ КАРЦИНОМУ ДЕЧИЈЕГ УЗРАСТА
Михаиловић Јасна
15.20-15.40 ON-LINE ТЕЛЕМОНИТОРНИГ ПАЦИЈЕНАТА ПОСЛЕ
АПЛИКАЦИЈЕ РАДИОНУКЛИДНЕ ТЕРАПИЈЕ
Матовић Милован
15.40-17.00 ОРАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
17.00-18.00 Симпозијум фармацеутске компаније
Недеља, 01. јун 2014.
09.00-09.20 ОРБИТОПАТИЈА ИЛИ МИОЗИТИС
Ћирић Јасмина
09.20-09.40 ГЛУКОКОРТИКОИДНА ТЕРАПИЈА ГРАВЕСОВЕ ОРБИТОПАТИЈЕ
Недељковић Белеслин Биљана
09.40-10.00 ШТА НАКОН ДЕКОМПРЕСИЈЕ
Кнежевић Мирослав
10.00-10.10 ЗАТВАРАЊЕ КОНГРЕСА
10.10
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА О УЧЕШЋУ
ПРОГРАМ ЗА СЕСТРЕ
Петак, 30. мај 2014.
11.15-11.35 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА СЕСТРИНСКОГ РАДА У
ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ
Катић Драгица
11.35-11.55 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА КОД ПОРЕМЕЋАЈА ФУНКЦИЈЕ ШТИТАСТЕ
ЖЛЕЗДЕ
Ђоковић Данијела
11.55 -12.15 Пауза
12.15-11.35 ТЕСТОВИ ТИРОИДНЕ ФУНКЦИЈЕ
Цветковић Гордана
12.35-12.55 ТИРОИДНИ НОДУСИ И КАРЦИНОМИ
Стојиљковић Маја
12.55-13.15 ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНАТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ АБЛАТИВНОМ ДОЗОМ
РАДИОЈОДА
Милекић Љубиша
13.15-15.30 Пауза
15.30-17.00 ОРАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Специјална болница Златибор
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
29. мај - 1. јун 2014.
ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК
Српски
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
Специјална болница Златибор
Среда, 28. мај, за полазнике Школе ултразвука
Четвртак, 29. мај, за учеснике
Петак, 30. мај
Субота, 31. јун
19.00-21.00
12.00-17.30
09.00-12.00
09.00-11.30
ОТВАРАЊЕ КОНГРЕСА
Четвртак, 29. мај 2014.
Коктел добродошлице
17.30-17.45
18.30
РАДНО ВРЕМЕ КОНГРЕСА
четвртак, 29. мај, за полазнике Школе ултразвука
за учеснике
Петак, 30. мај
Субота, 31. мај
Недеља, 1. јун
07.30-16.30
17.30-18.30
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-10.30
ПОСТЕР СЕСИЈА
Галерија испред Конгресне сале.
ИЗЛОЖБА ФАРМАЦЕУТСКИХ КОМПАНИЈА
Специјална болница Златибор – предворје Конгресне сале.
У току Конгреса биће одржана пратећа изложба фармацеутске индустрије и произвођача
лабораторијске и медицинске опреме. Детаљније информације о могућностима и условима
учешћа на изложби можете добити код Извршног организатора.
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА
Специјална болница Златибор, недеља 01. јун у 10.30
АКРЕДИТАЦИЈА
Акредитација Трећег српског конгреса о штитастој жлезди и Школе ултразвука штитасте
жлезде код Здравственог савета Србије је у току.
ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Обавља се електронским путем попуњавањем пријаве коју можете преузети са сајта:
www.smart4.co.rs Котизација се уплаћује на рачун Извршног организатора по пријави и
на основу испостављеног предрачуна.
КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНГРЕСА
Котизација укључује присуство Конгресу, конгресни материјал, коктел добродошлице,
кафе паузе и износи 12.000,00 за лекаре и 5.000,00 за медицинске сестре.
КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ШКОЛЕ
За полазнике Школе ултразвука котизација износи 20.000,00 динара, важи само за Школу
и не обезбеђује присуство Конгресу. Број полазника ограничен на 30.
*Број полазника за Школу ултразвука је попуњен. Због великог интересовања крајем
године ће бити организована школа ултразвука на Клиници за ендокринологију у Београду.
Сви заинтересовани се могу прелиминарно пријавити путем е-mail-a: [email protected] и на
тај начин резервисати своје место.
СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА
Смештај за учеснике је обезбеђен у Специјалној болници Чигота и хотелима Мона и
Дунав. Ради обезбеђења одговарајућег смештаја, треба попунити пријаву коју можете
преузети са сајта: www.смарт4.цо.рс и исту доставити Извршном организатору путем
факса или e-mail-а, најкасније до 10. маја 2014. Извршни организатор задржава право да у
случају промене цена смештаја, промена на монетарном тржишту и непредвиђених
околности промени услове и цену.
ПРИЈАВА РАДОВА
Радови се пријављују у облику сажетака, искључиво у електронској форми као прилог
слањем на е-маил: [email protected] Упутство за слање сажетака се налази на сајту
www.smar4.co.rs. Крајњи рок за слање сажетака је 1. мај 2014. До 15. маја 2014. бићете
обавештени да ли је Ваш рад прихваћен. Прихваћени радови биће штампани у часопису
Медицински гласник.
Објавиће се само радови регистрованих учесника.
ТЕХНИЧКЕ МОГУЋНОСТИ
У сали за рад су обезбеђени технички услови за презентације. Презентације припремити у
програму MS Power Point и донети на CD-у, USB меморији или на сопственом notebook
рачунару.
ВАЖНЕ АДРЕСЕ
Секретаријат Конгреса
Тироидно друштво Србије
Др Суботића 13, 11000 Београд
Телефон: + 381 11 363 97 21
E-mail: [email protected]
Web: www.srpskotiroidnodrustvo.rs
Web: www.thyroid.rs
Извршни организатор
SMART Travel
Светог Саве 43/И, 11000 Београд
Телефон: +381 11 308 74 86, 308 66 94
Факс +381 11 308 66 95
E-mail: [email protected]
Web: www.smart4.co.rs
Download

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ