VAŠ NAJBOLJI PARTNER U DIJAGNOSTICI
BOLESTI KUĆNIH LJUBIMACA
tD
i
x Chem
®
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
s
X
na
ly s e r
IDEX
S
N
A
®
h ot D x
e
Dx
Klinička hemija
Endokrinologija
a
ID EXX C o
Mikrobiologija
® H ae m a
to
n A n a ly s e r
Analize urina
g
Dx
Citologija
Parazitologija
ti o
Hematologija
lo
E X X Pr o C yt
g y A ly s e r
na
ID
Serologija
A Ps
la
La
I D EX X Ve t
a ly s e r
™ C o a gu
b®
An
U A ™ U rin
ID E
XX
SN
Te
s
ts
e
A P ® E LI S A
R
o ri
ef
es
ID E XX
www.idexx.com
e re
at
ly s
try
n
t
io
E
V e t L a b® S t a
a
I D E X X C at
ID
XX
A n a lys e r
- po svetskim standardima -
n ce La b
or
M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd,
Tel./fax: 011/ 22-22-234
E-mail: [email protected]
www.novavet.rs
Drage koleginice i kolege,
Na bazi našeg znanja i skoro dvodecenijskog iskustva u distribuciji veterinarske opreme i pod budnim
okom našeg američkog partnera, IDEXX Laboratories, svetskog lidera u proizvodnji najinovativnijih laboratorijskih analizatora namenjenih upotrebi SAMO u veterinarskoj praksi, otvorili smo najsavremeniju
laboratoriju za dijagnostiku bolesti kućnih ljubimaca. Na stranama koje slede, možete se upoznati sa aso­
rtimanom usluga koje pružamo, sa napomenom da Nova Vet nije samo komercijalna veterinarska laboratorija već DEMO i Trening laboratorija u punom smislu tih reči, zato što ćete, ukoliko želite, moći da
vidite i radite na svim izloženim instrumentima, a ukoliko se odlučite da neki od njih nabavite, rado ćemo
Vas obučiti do nivoa da, potpuno samostalno, radite sve zahtevane laboratorijske analize. U tom slučaju,
dobićete sertifikat o završenoj obuci na nekom ili svim IDEXX-ovim instrumentima!
Zbog čega smo otvorili Nova Vet?
Zato što želimo da Vas snabdevamo veterinarskom opremom na jedini ispravan način; VIDI, PROBAJ,
KUPI, ZAVRŠI OBUKU! I to nije sve! Planiramo izvođenje kružnih analiza (kontrola rada kvaliteta laboratorija na način da im se istovremeno pošalju potpuno isti uzorci i onda njihovi rezultati upoređuju sa
referentnim) u cilju postizanja optimalnih rezultata koje su uslov za tačnost i ponovljivost laboratorijskih
rezultata koje izdajete Vašim klijentima.
Iskreno, postoji još jedan razlog koji je više principijelan nego komercijalan; DOSADILO NAM
JE DA GLEDAMO KAKO SE MATERIJAL UZET OD KUĆNIH LJUBIMACA TESTIRA U HUMANIM
BIOHEMIJSKO-HEMATOLOŠKIM LABORATORIJAMA, NA INSTRUMENTIMA KOJI SU POTPUNO
NEODGOVARAJUĆI I DA SE NA BAZI TAKVIH REZULTATA ODREĐUJE TERAPIJA!
To se više ne radi ni u mnogo nerazvijenijim zemljama nego što je Srbija!
Ko su naši klijenti?
Vi ste naš klijent, doktori veterinarske medicine, profesionalci, a ne vlasnici i odgajivači kućnih ljubimaca! Mi radimo samo sa profesionalcima, NE KONKURIŠEMO NAŠIM KLIJENTIMA!!! Ukoliko imate
veterinarsku ambulantu, stanicu ili kliniku, uzorke Vaših pacijenata možete slati našoj Nova Vet (besplatno obezbeđujemo materijal za uzorkovanje; vakuum epruvete – vakutajnere, briseve, posude za
urin...)! Ukoliko neko od vlasnika kućnih ljubimaca želi da ga laboratorijski testira, neophodno je da
svog ljubimca dovede u izabranu veterinarsku ambulantu ili stanicu, gde će nadležni kolega ili koleginica izvšiti uzorkovanje u skladu sa protokolom i uzorak poslati u našu laboratoriju. Izuzetno, uzimanje
uzoraka može uraditi zaposleni u Nova Vet, samo pod uslovom da je vlasnik obezbedio uput od strane
Vaše ambulante, stanice ili klinike i ovakvi slučajevi će biti telefonski proveravani. Uzorci dostavljeni na
drugi način u Nova Vet, neće se procesuirati već će biti neškodljivo uklonjeni!
Ukoliko, pak, želite da opremite Vašu ambulantu, stanicu, kliniku...mi ćemo Vam rado izaći u susret,
svojim znanjem, iskustvom i kolegijalnošću, ali i najpovoljnijim mogućim uslovima nabavke!
Kako da započnemo saradnju?
Jednostavno, kad pročitate ovaj prospekt, javite nam se, kako bismo vam poslali formu Ugovora o
poslovnoj saradnji. Pogledajte, pročitajte i ukoliko ste saglasni, potpišite i vratite nam jedan primerak
poštom ili lično, a drugi primerak zadržite. Naravno, saradnja je moguća i bez Ugovora, ad hoc, ali
Vam savetujemo da obostrano potpišemo Ugovor, kojim su precizirana međusobna prava i obaveze.
Ugovor je ‘otvorenog tipa’ što znači da nije ucenjivački niti po minimalnom broju poslatih uzoraka i
zahtevanih analiza, niti po drugim, opštim odredbama i posebno je važan u delu obaveza prema trećim
licima (vlasnici kućnih ljubimaca) ! Takođe, Ugovor Vam omogućava da dobijete još povoljnije uslove
plaćanja, popusta, nabavke...
Šta dalje?
SUPERLAB će, prateći razvoj i primenu novih istraživanja i dostignuća u savremenoj veterinarskoj dijagno­
stici, zajedno sa Vama, povremeno održavati stručne skupove i radionice, u cilju promocije i uvođenja tih me­
toda ispitivanja u svakodnevnu rutinsku praksu, čineći da Vaš rad bude uspešniji, jednostavniji i profitabilniji.
Nadamo se da je ovo jedan lep početak nove etape u saradnji sa Vama!
S poštovanjem,
Vladan Kocić, DVM
Velibor Kocić, DVM
Perica Marković, DVM
Ivana Stanić, DVM
Ninoslav Vukadin, DVM
Predsednik
Generalni direktor Šef Sektora Stručni saradnik
Stručni saradnik
SUPERLAB Group
SUPERLAB
VETLAB
Nova Vet
VETLAB
U našem laboratorijskom izveštaju,
Sve je jasno, na prvi pogled !
Više ne morate da trošite Vaše dragoceno vreme upoređujući rezultate ispitivanja
sa referentnim vrednostima. Laboratorijski izveštaj Nova Vet-a jednostavno,
pored numeričkih, sadrži i grafički prikaz ispitivanih vrednosti i parametara u
vidu tri boje: zelena za normalne vrednosti, plava za vrednosti koje su niže od
normal­nih i crvena za povišene vrednosti. I ne samo to, ove oznake različitih
boja, vizuelno pokazuju koliko ispitivane vrednosti odstupaju od normalnih.
laboratorijsk
i izveštaj
ProCyte
Client: Adams, Kimberly (32786)
Patient Name: Casey
Species: Feline
Breed: Mixed
Test
Results
The Cat Doctor
14 Cedar Ave.
York, MA 46375
Gender: Female/Spayed
Weight: 12.0
Age: 9 Years
Doctor: Furtney, Bob
Reference Interval
LOW
NORMAL
ProCyte Dx ®
4/22/2010 4:45 PM
RBC
3.24 M/µL LOW ( 6.80 – 10.50)
HCT
13.1 %
LOW ( 33.6 – 47.4 )
HGB
4.7 g/dL
LOW ( 10.5 – 14.6 )
MCV
40.4 fL
LOW ( 41.0 – 50.7 )
MCH
14.50 pg
(12.30 – 16.10)
MCHC
35.9 g/dL
( 29.0 – 37.5 )
RDW
19.6 %
( 15.0 – 27.0 )
%RETIC
0.5 %
RETIC
14.9 K/µL
( 10.0 – 50.0 )
WBC
16.42 K/µL
HIGH ( 5.00 – 15.00)
%NEU
88.3 %
%LYM
2.4 %
%MONO
9.0 %
%EOS
0.2 %
%BASO
0.1 %
NEU
14.79 K/µL
HIGH ( 3.00 – 13.40)
LYM
0.82 K/µL
LOW ( 2.00 – 7.20 )
MONO
0.78 K/µL
( 0.00 – 1.00 )
EOS
0.01 K/µL
LOW ( 0.30 – 1.70 )
BASO
0.02 K/µL
( 0.00 – 0.10 )
PLT
216 K/µL
LOW ( 250 – 600 )
RBC
Retic
WBC
RBC Frag
PLT
1/16/2010 9:43 AM
4.75
20.3
6.9
42.7
14.53
34.0
18.2
0.3
14.5
14.28
78.6
16.5
3.8
1.1
0.0
11.22
2.36
0.54
0.16
0.00
297
NEU
LYM
MONO
EOS
BASO
URBC
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
HIGH
HEMATOLOGIJA
Materijal-EDTA (epruveta sa antikoagulansom EDTA-ljubičasti poklopac, uzorak, tj. krv,
puniti do linije označene na epruveti)
cena (din)
Kompletna krvna slika sa diferencijalnom leukocitarnom formulom (24 hematološka parametra)
Bela krvna loza - WBC, LYM, MONO, NEU, EOS, BAS-ukupni
Procentualno - LYM, MONO, NEU, EOS, BAS
Crvena krvna loza-RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDWc
Retikulociti (apsolutni broj i procentualno) - samo sa ovim parametrom postižete uštedu jednaku ceni
kompletne krvne slike
Trombociti-PLT, PCT, MPV, PDWC
Sedimentacija-1h, 2h
499
149
KLINIČKA HEMIJA Materijal-puna krv(epruveta sa crvenim ili žutim čepom), potrebno je uzeti što veću količinu
krvi, odnosno oko 2 ml krvi, tj. 1 ml seruma
cena (din)
Albumini
Globulini
Ukupni proteini
Bilirubin ukupni
Bilirubin direktni
Glukoza
Urea
Kreatinin
Mokraćna kiselina
Holesterol
Trigliceridi
99
99
99
99
99
99
99
99
199
99
99
Alkalna fosfataza
Alfa amilaza
AST
ALT
GGT
Kreatin kinaza
LDH
Lipaza
Žučne kiseline
99
149
99
99
99
199
99
399
999
Kalcijum
Neorganski fosfat
Natrijum
Hloridi
Kalijum
Gvožđe
Magnezijum
profili i materijal
99
99
99
99
99
135
135
cena (din)
Opšti
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, holesterol, ukupni bilirubin, AST, ALT, ALP, LDH, Ca, neorganski fosfat+kompletna krvna slika
1499
Opšti + elektroliti
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, holesterol, ukupni bilirubin, AST, ALT, ALP, LDH, Ca, neorganski fosfat, Na, K,
hloridi+kompletna krvna slika
1799
Preoperativni
Puna krv+EDTA
Ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, ALT, ALP+kompletna krvna slika
Bubreg
Puna krv+EDTA
Ukupni proteini, urea, kreatinin, mokraćna kiselina, glukoza, Na, K, kalcijum,
neorganski fosfat+kompletna krvna slika
899
1199
M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd, Tel./fax: 011/ 22-22-234
E-mail: [email protected] www.novavet.rs
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
profili i materijal
cena (din)
Jetra
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, holesterol, urea, ukupni bilirubin,
direktni bilirubin, AST, ALT, LDH, GGT, alkalna fosfataza+kompletna krvna slika
Srce
Puna krv+EDTA
Kreatin kinaza, kreatinin, LDH, Na, K, hloridi+kompletna krvna slika
Elektroliti
Puna krv+EDTA
Ca, neorganski fosfat, Na, K, hloridi, Mg+kompletna krvna slika
NSAID MONITORING
Puna krv+EDTA
AST, ALT, alkalna fosfataza, urea, kreatinin+kompletna krvna slika
Pas, junior 1
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT,
alkalna fosfataza+kompletna krvna slika+ SNAP 4D Test(Borrelia burgdorferi,
Dirofilaria immitis, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis)
1999
Pas, junior 2
Puna krv+EDTA+feces
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, alkalna fosfataza+kompletna krvna slika+ Parvo Test
2199
Pas, junior 3
Puna krv+EDTA+feces
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, alkalna fosfataza+kompletna krvna slika+ Giardia Test
1999
Pas, senior 1
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, alkalna fosfataza, holesterol, trigliceridi,Ca, neorganski fosfat+kompletna krvna
slika+T4
1999
Pas, senior 2
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, alkalna fosfataza, holesterol, trigliceridi,Ca, neorganski fosfat+kompletna krvna
slika+SNAP 4D Test(Borrelia burgdorferi, Dirofilaria immitis, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis)
2399
Pas, senior 3
Puna krv+EDTA+urin
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, alkalna fosfataza, holesterol, trigliceridi,Ca, neorganski fosfat+kompletna krvna
slika+hemijski pregled urina+sediment urina
1999
Mačka, junior 1
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT,
alkalna fosfataza, Ca, neorganski fosfat+kompletna krvna slika + FIV/FeLV
Combo plus Test
2499
Mačka, junior 2
Puna krv+EDTA+feces
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT, alkalna fosfataza, Ca, neorganski fosfat+kompletna krvna slika +Giardia Test
2199
Mačka, senior 1
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT,
alkalna fosfataza, holesterol, trigliceridi, ukupni bilirubin, Ca, neorganski
fosfat+kompletna krvna slika+T4
1999
Mačka, senior 2
Puna krv+EDTA
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT,
alkalna fosfataza, holesterol, trigliceridi, ukupni bilirubin, Ca, neorganski
fosfat+kompletna krvna slika+ FIV/FeLV Combo plus Test
2799
Mačka, senior 3
Puna krv+EDTA+urin
Albumini, globulini, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, AST, ALT,
alkalna fosfataza, holesterol, trigliceridi, ukupni bilirubin, Ca, neorganski
fosfat+kompletna krvna slika+ hemijski pregled urina+sediment urina
1999
Štitna žlezda
Puna krv+EDTA
T4, fT4, ukupni proteini, glukoza, holesterol, ALT, alkalna fosfataza +kompletna
krvna slika
1699
Nadbubrežna žlezda
Puna krv+EDTA+urin
Kortizol, ukupni proteini, glukoza, urea, kreatinin, alkalna fosfataza, ALT, Na, K,
hloridi+kompletna krvna slika + hemijski pregled urina+sediment urina
2299
1399
999
899
799
SPECIJALNO:
Kreirajte profil po Vašem izboru sa biohemijskim parametrima i kompletnom krvnom
slikom. Profil sa najmanje 9 biohemijskih parametara dobija dodatni popust!!!
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
URIN
Materijal urin
cena (din)
Kvalitativni pregled urina + sediment
649
Kvalitativni pregled urina + sediment+
urinokultura
999
PARAZITOLOGIJA
cena (din)
Koprološki pregled
feces
799
Koprološki pregled + koprokultura
feces
1499
Babesia spp.
Krvni razmaz na pločici ili EDTA
449
Kožni paraziti (Demodex, šugarac...)
Skarifikat
599
ENDOKRINOLOGIJA
Materijal-puna krv (epruveta sa crvenim ili žutim poklopcem)
Hormon
cena (din)
699
699
499
599
499
599
499
899
699
699
799
Progesteron
Estrogen
T4
fT4
T3
fT3
TSH
Insulin
FSH
LH
Kortizol
Ciklus, određivanje vremena parenja
Progesteron + vaginalna citologija
cena (din)
Puna krv+bris vagine
Otitis externa
1199
cena (din)
Otitis externa(Identifikacija bakterija i gljivica
+antibiogram+šugarac+Malassezia
pachydermatis) - jednostrano
Bris uha
999
Otitis externa x2(levo i desno uho)
Bris desnog i bris levog uha
1499
MIKROBIOLOGIJA I MIKOLOGIJA cena (din)
Bris uha (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris kože (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris nosa (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris grla (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris usta (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris oka (bakter. i mikol.)
Bris
599
M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd, Tel./fax: 011/ 22-22-234
E-mail: [email protected] www.novavet.rs
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
MIKROBIOLOGIJA I MIKOLOGIJA
cena (din)
Bris rane (bakter. i mikol.)
Bris
645
Bris apscesa (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris prepucijuma (bakter. I mikol.)
Bris
599
Sperma(bakter. i mikol.)
Sperma
599
Bris vulve (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris vagine (bakter. i mikol.)
Bris
599
Cervikalni bris (bakter. i mikol.)
Bris
599
Bris mlečne žlezde (bakter. i mikol.)
Bris
599
Mleko iz mlečne žlezde za Dg. mastitisa
(bakter. i mikol.)
Mleko
599
Sputum(bakter. i mikol.)
Sputum
599
Gnoj (bakter. i mikol.)
Gnoj
599
Punktati (bakter. i mikol.)
Punktati
999
Cerebrospinalna tečnost (bakter. i mikol.)
Cerebrospinalna tečnost
599
Urinokultura (bakter. i mikol.)
Urin
599
Koprokultura (bakter. i mikol.)
Feces
899
Dlaka-dermatofiti
Dlaka
699
Nokat-dermatofiti
Nokat
699
Skarifikat kože-dermatofiti
Skarifikat
699
SNAP® Test
Brza i jednostavna dijagnostika infektivnih bo­lesti,
poremećaja metabolizma i endokrinoloških poremećaja
uz pomoć snap elisa testova
2C
25 C
8
Vrsta životinje
Infektivne bolesti
Endokrinologija
Enzimi
Žučne kiseline
pas
4Dx Test-Dirofilaria immitis, B
­ orrelia, Anaplasma, Ehrlichia
Parvo Test
Giardia Test
Leishmania Test
T4 Test
Cortisole Test
cPl Test-canine pancreatic lipase
Bile Acide Test-žučne kiseline
mačka
FIV/FeLV Combo Plus Test
FeLV Test
Giardia Test
T4 Test
Bile Acide Test-žučne kiseline
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
biohemijski parametri i mogući uzroci poremećaja
PARAMETRI
Albumini - globularni protein, koji čini 40-60% ukupnih proteina krvi. Najvažnija funkcija albumina je transport organskih,
neorganskih i biološki aktivnih materija, održavanje osmotskog
pritiska i endogeno obezbedjivanje aminokiselina.
Globulini - predstavljaju drugu najvažniju frakciju ukupnih
proteina u organizmu. Četiri najvažnije grupe su: gama globulini,
beta globulini, alfa-2 globulini i alfa-1 globulini. Gama globulini
se još nazivaju i imunoglobulini, koji čine najvažniji deo imuniteta
podeljenih u 5 glavnih klasa: IgG, IgA, IgM, IgE, IgD.
POREMEĆAJI
Hiperalbuminemija-dehidratacija
Hipoalbuminemija-insuficijencija jetre, glomerulonefritis, enteritisi, hemoragije, opekotine,
Intestinalni paraziti, FIP, hipoadrenokorticizam
Hiperglobulinemija-sekundarno kod hemokoncentracije, stimulacija sinteze imunoglobulina, neoplazijemonoklonalna gamopatija
Hipoglobulinemija-eksudativni enteritis, deficijencija
humoralnog imunog sistema
Ukupni proteini – su po količini glavni sastojci krvi. Predstavljaju kompleksnu smešu a osnovne funkcije u organizmu
su: nutritivna, održavanje koloidno-osmodskog i onkotskog
pritiska, transportna, u koagulaciji (svi faktori koagulacije su
proteini), zaštitna (imunoglobulini i komponente komplementa),
održavanje acido-bazne ravnoteže i pH krvi, uloga enzima.
Hiperproteinemija-dehidratacija, hronične inflamacije, paraproteinemija, ciroza jetre, neoplazije, FIP,
erlihioza, autoimune bolesti
Hipoproteinemija-hemoragije, poremećaj varenja i
resorpcije, nefroze, hipertireoidizam,
insuficijencija jetre, ascites, malabsorpcija, oboljenja
jetre, hipoadrenokorticizam
Hiperbilirubinemija-hemolitički poremećaji, babezioza, FeLV, oboljenja jetre (ciroza, hepatitis, masna
infiltracija, neoplazije), oboljenja pankreasa, okluzija,
upala ili ruptura intra i ekstra hepatičnih žučovoda
Bilirubin ukupni - nastaje razgradnjom hemoglobina na globin
i hem a zatim i otvaranje protoporfirinskog prstena oslobadjaju
se biliverdin, gvoždje i ugljen-monoksid. Biliverdin se redukuje u
bilirubin koji prelazi u krv. Normalno se izlučuje putem žuči a ne
putem bubrega pa se prilikom povećanog stvaranja akumulira u
tkivima koja su bogata mastima (potkožno tkivo, mozak)..
Glukoza - predstavlja glavni izvor energije i osnovni je pokretač
svih aktivnosti u organizmu životinja. Katabolizmom glukoze
nastaju velike količine ATP-a. Kompleksnim uticajem hormona
reguliše se koncentracija glukoze u krvi. Glukoza može da se
odredjuje u serumu, plazmi i drugim telesnim tečnostima.
Hiperglikemija-Diabetes mellitus, pankreatitis, stress
(mačke), upotreba kortikosteroida, hiperadrenokorticizam, hipertireoidizam, akromegalija, tiazidni diuretici
Hipoglikemija-malabsorpcija, hipoadrenokorticizam,
insulinomi, tumori jetre, oboljenja bubrega, hipotireoidizam, antihistaminici
Urea - sintetiše se u tzv. ciklusu uree uz pomoć enzima jetre iz
Uremija-akutna i hronična oboljenja bubrega, ruptura
amonijaka nastalog katabolizmom proteina. Koncentracija uree ili opstrukcija urinarnih puteva, hemoragije GIT-a,
u krvi zavisi od količine proteina unetih hranom, metaboličkog upotreba lekova(kortikosteroidi, NSAID, tetraciklini),
statusa organizma i izlučivanja putem urina. Povećane koncen- dehidratacija, ishrana bogata proteinima, hipertirtracije uree u krvi označavaju se kao azotemija (uremija).
eoidizam, hipoadrenokorticizam
Smanjena koncentracija-oboljenja jetre, dugotrajno
gladovanje, Diabetes insipidus, hiperadrenokorticizam
Kreatinin - nastaje iz kreatina, a stvaranje zavisi prvenstveno od Povećana koncentracija-akutna ili hronična oboljenmišićne mase. Klirens kreatinina se koristi kao veličina kojom se ja bubrega, opstrukcija urinarnih puteva, dehidratacija,
miopatije, artritis, srčana insuficijencija, hipoadrenoocenjuje brzina glomerularne filtracije, jer od nje zavisi koncenkorticizam, dijabetična ketoacidoza
tracija kreatinina u serumu.
Smanjena koncentracija-smanjena mišićna aktivnost
Mokraćna kiselina - glavni proizvod metabolizma purinskih
Povećana koncentracija-oboljenja jetre, oboljenja
nukleozida koji se kod nižih primata i većine sisara razlaže do bubrega
alantoina pod uticajem urikaze. Purini potiču ili iz hrane ili iz endogenih nukleinskih kiselina. Oko dve trećine se izlučuje putem
bubrega a ostatak putem gastrointestinalnog trakta.
Holesterol - se u organizmu sintetiše u jetri i u žuči a može se Hiperholesterolemija-Diabetes mellitus, oboljenja
uneti i hranom. U cirkulaciji se nalazi u kompleksima poznapankreasa, opstrukcija žučnih puteva, gojaznost,
tim pod nazivom lipoproteini, HDL,LDL,IDL,VLDL i hilomikroni. hiperadrenokorticizam, hipotireoidizam, fiziološki posle
Holesterol predstavlja esencijalnu komponentu ćelijskih memobroka, upotreba glukokortikosteroida
brana, a takođe je i prekursor za sintezu steroidnih hormona i
Hipoholesterolemija-kaheksija, oboljenja jetre, poržučnih kiselina.
tosistemski šant, insuficijencija egzokrinog pankreasa
Trigliceridi – su estri glicerola i masnih kiselina. Trigliceridi čine Povećana koncentracija-Diabetes mellitus, pankreatitis, hipotireoidizam, holestaza, posle obroka-fiziološki,
najveći deo mase adipoznog tkiva. Klinički se određivanje triglicerida koristi u klasifikaciji genetskih i metaboličkih oboljenja upotreba kortikosteroida
i u proceni rizika ateroskleroze i koronarnih arterijskih oboljenja.
Alkalna fosfataza - nalazi se u ćelijskim membranama većine Povećana koncentracija-oboljenja jetre, opstrukcija
intrahepatičnih i ekstrahepatičnih zučovoda, promene na
organa i tkiva. Hidrolizuje najrazličitije monofosfatne estre.
kostima (frakture, osteosarkom, osteomijelitis), Diabetes
Odredjivanje je naročito značajno za dijagnostifikovanje
oboljenja jetre koja su primarno vezana za patologiju bilijarnog mellitus, hipertireoidizam, upotreba lekova (glukokortikosteroidi- kod pasa, fenobarbitol, primidon, fenitoin)
trakta.
M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd, Tel./fax: 011/ 22-22-234
E-mail: [email protected] www.novavet.rs
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
biohemijski parametri i mogući uzroci poremećaja
PARAMETRI
Alfa ­amilaza - je enzim male molekularne mase. U većim količi­
nama sintetiše se u pankreasnim acinusima, a manjim de­lom u
pljuvačnim žlezdama. Izlučuje se iz pankreasa u duodenum, jedan
deo prelazi u ekstracelularnu tečnost odakle dospeva u cirkulaciju
odakle se izlučuje glomerularnom filtracijom i eliminiše putem urina.
AST - se nalazi u svim organima, ali su srce, jetra i skeletni mišići
posebno bogati ovim enzimom. Postoje dva izoenzima, mi­to­ho­
ndrijalni i citoplazmatski, a povišena aktivnost AST-a u krvi, nakon
oštećenja ćelija potiče uglavnom od citoplazmatičnog izoenzima.
ALT - alanin aminotransferaza se pretežno nalazi u jetri, ali
u manjim količinama i u bubrezima, srcu, skeletnim mišićina i
pankreasu. Intracelularno se nalazi u mitohondrijama i u citoplazmi. ALT se nalazi u krvi, cerebrospinalnom likvoru i u urinu,
a veoma niska koncentracija i u eritrocitima.
POREMEĆAJI
Povećana koncentracija-oboljenja pankreasa (pankreatitis i neoplazije), zapaljenja organa digestivnog
trakta, insuficijencija bubrega, upotreba glukokortikosteroida
Smanjena koncentracija-pankreatitis kod mačaka
Povećana koncentracija-Degenerativna oboljenja
jetre (ciroza, masna infiltracija, neoplazije), oštećenja
poprečno prugastih mišića (uz povećanje kreatin kinaze,
sa normalnim vrednostima ALT-a), infarkt miokarda
Povećana koncentracija-Degenerativna oboljenja jetre
(hepatitis, neoplazije, nekroza hapatocita, masna infiltracija), upotreba lekova (kortikosteroidi, fenobarbitol,
NSAID, tetraciklini-mačke, halotan), oboljenja organa
digestivnog trakta. Diabetes mellitus, poremećaj rada
štitne i nadbubrežne žlezde, FIP, HCC, leptospiroza
GGT - gama glutamil transferaza se u visokim koncentracija- Povećana koncentracija-opstrukcija žučnih puteva,
ma nalazi u bubrezima, pankreasu, prostati i jetri. Igra veoma
oboljenja jetre, upotreba lekova (glukokortikosteroidi,
značajnu ulogu u metabolizmu glutationa.
fenobarbitol)
Kreatin kinaza - katalizuje reverzibilnu N-fosforilaciju kreatina pri Povećana koncentracija-distrofična oštećenja skelčemu nastaje ATP koji se koristi za kontraktilne i transportne sisteme. etne muskulature
CK je citoplazmatični i mitohondrijalni enzim zastupljen u različitim
tkivima. Najviše ga ima u skeletnim mišićima, miokardu i mozgu,
kao i u gastrointestinalnom traktu, tireoideji, bubrezima i jetri.
LDH - je intracelularni enzim. Najviše LDH sadrže ćelije: jetre,
Povećana koncentracija-oštećenja poprečnosrca, bubrega, skeletnih mišića i eritrocita.
prugaste muskulature, srčana insuficijencija, infarkt
miokarda, inflamatorni procesi, oboljenja jetre
Lipaza - određivanje lipaze u serumu i plazmi isključivo se koristi Povećana koncentracija-oboljenja pankreasa (pankreza otkrivanje pankreasnih poremećaja, najčešće pankreatitisa.
atitis i neoplazije), gojaznost, enteritis, opstrukcija tankih
creva, bubrežna insuficijencija, upotreba kortikosteroida
Ca – kalcijum je ekstracelularni katjon koji zajedno sa fosfaHiperkalcemija-nefropatije, neoplazije, degenerativne
tom čini neorganski deo kostiju i dentina. Od ukupne količine
promene na kostima, hipervitaminoza D, hiperparatirekstracelularnog kalcijuma skoro 99% je smešteno u kostima
eoidizam, hipoadrenokorticizam, acidoza
i zubima u obliku kompleksnih soli. U plazmi se Ca nalazi u
Hipokalcemija-tetania puerperalis, oboljenja bubrega,
tri fizičko-hemijska stanja: vezan za proteine i to uglavnom za
povraćanje i anoreksija (mačke), malabsorpcija, hipoalbumin, kompleksno vezan za citrat, laktat, fosfat i bikarbonat i paratireoidizam, pankreatitis, hipovitaminoza D, toksini
u jonskom obliku koji predstavlja fiziološki aktivan oblik.
Neorganski fosfat - u organizmu je fosfor ravnomerno raspo­
Hiperfosfatemija-poremećaj glomerularne filtracije,
ređen između intra- i ekstacelularnog prostora. U ćelijama se
distrofične promene mišića i kostiju, acidoza, hiponalazi najviše kao organski ili estarski vezan u obliku fosfolipida paratireoidizam, hipertireoidizam (mačke), hipervita(strukturna komponenta ćelijske membrane), fosfoproteina,
minoza D, medikamenti (anabolici, furosemid)
glicerolfosfata itd. Nivo fosfata reguliše parathormon, kalcitonin i Hipofosfatemija-alkaloza, neoplazije, hiperparatireoi­
vitamin D3.
dizam, malabsorpcija, osteomalacija, hipovitaminoza D
Na - je glavni katjon ekstracelularne tečnosti i odgovoran je za
održavanje raspodele vode i osmotskog pritiska. Glavno mesto
regulacije koncentracije natrijuna su bubrezi, filtrira se u glomerulima, oko 85% se reapsorbuje u proksimalnim tubulima a ostatak
u distalnim tubulima pod uticajem aldosterona.
Cl - najvažniji anjon ekstracelularne tečnosti i kao nosilac negativnog naelektrisanja odgovoran je za održavanje elektroneutralnosti između ekstra- i intracelularne tečnosti. Zajedno sa natrijumom predstavlja glavnu osmotski aktivnu komponentu plazme.
K - se u organizmu nalazi u ćelijama. Služi i za prenošenje
nervnih nadražaja, pa je važan za rad srca. Održavanje stalne
koncentracije kalijuma u vanćelijskoj tečnosti vrlo je važno za
vitalnu funkciju ćelija u telu. Promenom odnosa Na i K dolazi
do poremećaja acido-bazne ravnoteže u organizmu.
Mg - je uz kalijum glavni intracelularni katjon. Apsorbuje se
u tankom crevu, a smešten je uglavnom u kostima i delom u
mišićima. Veći deo magnezijuma u plazmi nalazi se u obliku
slobodnih jona ili kompleksa niske molekulske mase. Ostatak je
vezan za proteine, uglavnom albumin.
Hipernatrijemija-dehidratacija, Diabetes mellitus,
­Diabetes insipidus, hiperadrenokorticizam
Hiponatrijemija-dijareja, povraćanje, hipoadrenokorticizam, oboljenja bubrega
Hiperhloremija-acidoza, nefropatije, dehidracija,
­Diabetes insipidus, Diabetes mellitus
Hipohloremija- povraćanje, dijareja, hipoadrenokorticizam, upotreba lekova (diuretici), metabolička alkaloza
Hiperkalemija-acidoza, bubrežna insuficijencija, ruptura mokraćne bešike, hipoadrenokorticizam, hipoksija
Hipokalemija-dijareja, povraćanje, alkaloza, hiperadrenokorticizam, medikamenti (kortikosteroidi, diuretici,
insulin), hronična oboljenja jetre, anoreksija
Hipermagnezijemija-oboljenja bubrega, hipoadrenokorticizam, hemoliza
Hipomagnezijemija-dijareja, tetanija, malabsorpcija,
Diabetes mellitus, hipoproteinemija-poremećaj funkcije
bubrega
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
Procyte -
Technologies
najsavremeniji hematološki analizator na svetu
Da li je moguće istim aparatom analizirati krv čoveka i ostalih životinja (pogledajte slike mikroskopskih
­preparata)? ­Naravno da nije! Zbog toga je IDEXX razvio vrhunski aparat i kombinovao čak tri tehnologije
da bi obezbedio najveću moguću tačnost.
Procyte Hematology Analyzer meri i
izračunava 24 hematološka parametara,
uključujući petpartnu diferencijalnu leuko­
citarnu formulu, kao i procenat i apsolutni
broj retikulocita.
Pas
Mačka
Konj
Govedo
Čovek
PAMETNA TEHNOLOGIJA – NAJBOLJA HEMATOLOGIJA !
Laserska protočna citometrija – obezbeđuje naprednu petopartnu
diferencijaciju belih krvnih zrnaca.


Optička fluorescencija –
omogućava visoko precizno i
veoma senzitivno brojanje retikulocita sa upotrebom specifične
fluorescencije.

Laminarna protočna impedanca –
vrši najbrže i najpreciznije moguće
brojanje crvenih krvnih zrnaca za brzu
i tačnu analizu.
SNAPSHOT Dx A
­ nalyzer - očitava
i interpretira SNAP ELISA hormon­
ske i ostale testove sa izuzetno
visokim stepenom specifičnosti i
senzitivnosti.
Procyte Hematology
Analyzer
IDEXX Vetlab UA Analyzer - IDEXX
Urine Analyzer trake za određivanje
fizičko-hemijskih osobina urina,
dizajnirane su isključivo za upotrebu
u vete­rinarskoj praksi, čime se ne
dovodi u pitanje validnost rezultata.
Vetlab Station - ­informacioni
sistem koji integriše sve dija­
gno­­stičke rezultate sa drugih
IDEXX Vetlab analizatora u
jedan izveštaj sa sveobuhvatnim uvidom u zdravstveno
stanje pacijenta.
VetTest Chemistry Analyzer
-preko 30.000 veterinara širom
sveta koristi ovaj biohemijski
analizator, sa 26 parametara,
zbog njegove tačnosti, fleksibilnosti i jednostavnosti pri radu.
M. Milankovića 25, 11070 N. Beograd, Tel./fax: 011/ 22-22-234
E-mail: [email protected] www.novavet.rs
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
oprema i instrumenTI za veterinarsku medicinu
VETERINARSKI INSTRUMENTI
MIKROČIPOVANJE
ŽIVOTINJA
OPREMA ZA INHALACIONU
ANESTEZIJU
RENDGEN DIJAGNOSTIKA
MONITORING
VITALNIH FUNKCIJA
ULTRAZVUČNO
SKIDANJE KAMENCA
VIDEOSKOP
UB Cam 2.0TM Videoscope
New
A useful tool for various applications in veterinary clinics
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
•
•
•
•
•
Small and handy
Excellent image quality
Live recordings as well as still images
Easy way to show images (before/after) to client
Easy way to file image documentation
UB Cam enables the vet to record high resolution images, eg as image documentation in terms of patient journalisation.
The videoscope is also an excellent tool for visual client information from narrow spaces such as the ear ducts and the oral cavity.
These options make the videoscope highly useful for eg otoscopy, dermatoscopy and as an oral camera during dental procedures.
Technical Specifications:
• Can be connected to PC/laptop via USB 2.0 port
• Minimum requirement: Windows XP
• Sensor type ¼.5” VGA CMOS
• Sensor resolution: 660H x 507V, 334.620 pixel
• Sensor pixel size: 3.6 μm x 3.6 μm
Includes:
3 different speculae (funnels): 3 mm, 5 mm and 7 mm
1 speculum, 7 mm, with working channel
1 ear speculum, 9 mm
1 speculum for dermatoscopy and ophthalmoscopy, 35 mm
1 extension cable
Noveko International Inc.
UB Cam 2.0TM Videoscope
A useful tool for various applications in veterinary clinics
New
• Small and handy
• Excellent image quality
• Live recordings as well as still images
• Easy way to show images (before/after) to client
• Easy way to file image documentation
UB Cam enables the vet to record high resolution images, eg as image documentation in terms of patient journalisation.
The videoscope is also an excellent tool for visual client information from narrow spaces such as the ear ducts and the oral cavity.
Cat. No 270175
These options make the videoscope highly useful for eg otoscopy, dermatoscopy and as an oral camera during dental procedures.
EXPEriENCE · QUALiTy · SErViCE
Technical Specifications:
• Can be connected to PC/laptop via USB 2.0 port
• Minimum requirement: Windows XP
Sensor type ¼.5” VGA CMOS
For more information please contact JØRGEN•• KRUUSE
AS, tel +45 72 14 15 16, email: [email protected]
Sensor resolution: 660H x 507V, 334.620 pixel
I to nije sve! Nudimo Vam još mnogo toga za veterinarsku praksu!
• Sensor pixel size: 3.6 μm x 3.6 μm
Includes:
3 different speculae (funnels): 3 mm, 5 mm and 7 mm
1 speculum, 7 mm, with working channel
1 ear speculum, 9 mm
1 speculum for dermatoscopy and ophthalmoscopy, 35 mm
1 extension cable
Cat. No 270175
EXPEriENCE · QUALiTy · SErViCE
For more information please contact JØRGEN KRUUSE AS, tel +45 72 14 15 16, email: [email protected]
R
INSPIRISAN KVALITETOM
M. Milankovića 25, 11070 N.Beograd
Tel./Fax 011 22 22 222 / lokal 212
E-mail: [email protected]
www.super-lab.com
TERENSKA SLUŽBA
Pozovite i obavestite nas o broju i vrsti uzoraka.
Istog dana dolazimo i preuzimamo uzorke.
Na području užeg gradskog jezgra ne napla­
ću­jemo uzimanje uzoraka.
Rezultate šaljemo faksom ili mejlom.
Tel/fax: 011 2222 234
Mob: 064 8720 199
nova VET
VETERINARS
KA AMBU
LANTA SA
LABORATORI
JOM
RADNO VREME:
Ponedeljak-petak od 9h do 21h
Subotom od 9h do 14h
nova VET
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
Uskoro: radno vreme će po potrebi biti usklađivano
sa Vašim potrebama!
Siguran transport uzoraka
- ColdChain
Kada uzorci Vaših pacijenata zahtevaju transport pod određenim
temperaturnim režimom, Nova Vet obezbeđuje sve uslove za
hladni lanac (ColdChain).
Lako nas je naći
OPŠTINA NOVI BEOGRAD
STUDENTSKI GRAD
ja
ro
he
Mi
lut
ina
MI
lan
ko
NOVA VET
vić
a
dn
ro
Na
65
71
71
AIRPORT CITY
O. Š.
Škola
”Ratko
Mitrović“
VETERINARSKA AMBULANTA SA LABORATORIJOM
BLOK 38
lad
iga insk
da ih
ar
zapadna
kapija
* NOVA VET se nalazi u poslovnoj zgradi SUPERLAB-a - bočni ulaz.
br
45, 65,
71, 72,
82, 601
lev
GENEX
Om
stanica
Tošin bunar
ut
ih
“
ar
ur O. Š
o
St .
ru
g
”Đ
Bu
To š in
bunar
top
SAVA CENTAR
Au
BLOK 37
To š in
bunar
BEŽANIJSKA KOSA
izlaz sa Autoputa
M. Milankovića 25,
11070 N. Beograd,
Tel./fax: 011/ 22-22-234
E-mail: [email protected]
www.novavet.rs
Download

vaš najbolji partner u dijagnostici bolesti kućnih ljubimaca