PRIHVAĆENI RADOVI PO OBLASTIMA I NAČINU IZLAGANJA
Kod Oblast
194
195
101
050
100
171
Adolescentna
Adolescentna
Adolescentna
Adolescentna
Adolescentna
Adolescentna
Tip
Rbr u
izlaganja oblasti
uvodno
1
uvodno
2
usmeno
3
usmeno
4
usmeno
5
poster
6
059
202
045
117
109
033
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
uvodno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
1
2
3
4
5
6
128 Endokrinologija
usmeno
7
EVOLUCIJA OBOLJENJA ŠTITASTE ŽLEZDE OD ROĐENJA DO ODRASLOG DOBA SA POSEBNIM OSVRTOM NA TIREOIDNE
METABOLIČKI POREMEĆAJI KOD DECE KOJA SU ROĐENA MALA ZA GESTACIONU DOB
UDRUŽENE AUTOIMUNSKE BOLESTI KOD DECE SA NOVOOTKRIVENIM DIJABETESOM MELITUSOM TIPA 1
ENDOKRINI OMETAČI I NJIHOV UTICAJ NA ZDRAVLJE DETETA
MIKROALBUMINURIJA KOD DECE I ADOLESCENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIPA 1
KLINIČKE ODLIKE I GENETSKA ANALIZA BOLESNIKA SA SINDROMOM AUTOIMUNSKE POLIENDOKRINOPATIJE-KANDIDIJAZEEKTODERMALNE DISPLAZIJE (APECED) – 44 GODINA ISKUSTVA JEDNOG CENTRA (1968-2012)
ADOLESCENTI SA EKCESOM TELESNE MASE- RELACIJA IMT A.CAROTIS PO POLU I UZRASTU
047
006
009
110
118
122
usmeno
poster
poster
poster
poster
poster
8
9
10
11
12
13
KRITERIJUMI ZA DIJAGNOZU DIJABETESA U DECE
NEUROENDOKRINOLOŠKA SENZITIVNOST REGULACIJE MENSTRUACIONIH CIKLUSA ADOLESCENTKINJA, KROZ PROJEKCIJU BMI
UTICAJ BAVLJENJA SPORTOM NA INDEKS TELESNE MASE KOD ADOLESCENATA
46, XX GONADNA DISGENEZA – PRIKAZ SLUČAJA
HAJDE DA PORASTEMO – ZNAČAJ RANOG OTKRIVANJA NISKOG RASTA
DIJABETESNA KETOACIDOZA SA TEŠKIM EDEMOM MOZGA I ALFA KOMOM – PRIKAZ BOLESNIKA
Saša Živić
Milan Gostiljac
Svetlana Turudić
Ivana Vorgučin
Mirjana Ergic
Milica Mitrović
poster
14
Bratimirka Jelenković
Momčilo Perić
Biljana Vuletic
Dušanka Novosel Šipčić
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
Endokrinologija
186 Endokrinologija
Naslov rada
Autor
ZAŠTITA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA ADOLESCENATA U EVROPI
ADOLESCENTI IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA POREMEĆAJA
DA LI JE IZLAGANJE ADOLESCENATA ULTRAVIOLETNOM ZRAČENJU RIZIČNO PONAŠANJE?
PROMENE U NOVOM KLASIFIKACIONOM SISTEMU (DSM 5) KOD POREMEĆAJA ISHRANE
NEEFEKTIVNO RODITELJSTVO KAO PREDIKTOR EKSTERNALIZACIONOG PONAŠANJA ADOLESCENATA
RIZIČNO PONAŠANJE U ADOLESCENCIJI, PRIKAZ SLUČAJA
Katarina Sedlecky
Miodrag Stanković
Aleksandra Stojadinović
Dragana Krasić
Jelena Kostić
Dragana Mitrović
Jovan Vlaški
Stanković Sandra
Tatjana Milenković
Ljiljana Šaranac
Snežana Pavićević
Katarina Mitrović
Rada Petrović
082 Gastroenterologija uvodno
030 Gastroenterologija uvodno
077 Gastroenterologija usmeno
1
2
3
STRUKTURA MORBIDITETA DECE I MLADIH SA ENDOKRINOLOŠKIM OBOLJENJIMA NA SEKUNDARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE ( ZAJEČAR) U 2012. GODINI
PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS
FEKALNA INKONTINENCIJA
“IMAGING” METODE I BIOHEMIJSKI PREGLEDI ŽUČI U DIJAGNOSTICI ANOMALNOG BILIOPANKREASNOG SPOJA
067 Gastroenterologija usmeno
068 Gastroenterologija usmeno
4
5
ENKOPREZA,NAŠA ISKUSTVA
PRIMARNI DEFICIT KARNITINA: JOŠ JEDAN UZROK TEŠKE STEATOZE JETRE - PRIKAZ SLUČAJA
Jovan Živković
Ivan Milovanović
094 Gastroenterologija usmeno
112 Gastroenterologija usmeno
6
7
SINDROM NEONATALNE HEMOHROMATOZE U RAZLIČITIM METABOLIČKIM BOLESTIMA
UČESTALOST I ZNAČAJ RETROGRADNOG “BACKWASH” ILEITISA U PLANIRANJU LEČENJA DECE SA ULCEROZNIM PANKOLITISOM
Zorica Šumarac
Marina Radaković
120 Gastroenterologija usmeno
121 Gastroenterologija usmeno
179 Gastroenterologija usmeno
8
9
10
DA LI I KAKO 24H-MII/PH MONITORING UTIČE NA IZBOR MODELA ANTIREFLUKSNE HIRURGIJE
EOZINOFILNI EZOFAGITIS-PRVO ISKUSTVO
NEKE OSOBENOSTI KLINIČKOG I LABORATORIJSKOG ISPOLJAVANJA WILSON-OVE BOLESTI U DECE
Nina Ristić
Zlatko Đurić
Dragica Erčić
051 Gastroenterologija poster
083 Gastroenterologija poster
085 Gastroenterologija poster
11
12
13
GLUTENSKA ENTEROPATIJA
COLICAE INFANTUM-NAŠA ISKUSTVA
HOLESTAZA SA NORMALNIM GGT-OM I ALP-OM
Maida Kučević
Jovan Živković
Aleksandra Dardić
143 Gastroenterologija poster
14
“MAKRO-AST” SINDROM: JOŠ JEDAN MAKROENZIM BEZ KLINIČKOG ZNAČENJA U BOLESTIMA JETRE
Dragana Ilić
035 Genetika
071 Genetika
1
2
ETIKA U RADU KLINIČKOG GENETIČARA
SAVREMENI ASPEKTI DIJAGNOSTIKE I PRAĆENJA NEUROFIBROMATOZE TIP 1
Jadranka Jovanović Privrodski
Goran Čuturilo
uvodno
uvodno
027
028
046
056
062
088
097
124
Genetika
Genetika
Genetika
Genetika
Genetika
Genetika
Genetika
Genetika
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
3
4
5
6
7
8
9
10
EKTRODAKTILIJA
SINDROM DI GEORGE
DIŠENOVA MIŠIĆNA DISTROFIJA
CHARGE SYNDROM-PRIKAZ SLUČAJA
PRIKAZ SLUČAJA: MULTIPLI HROMOZOMSKI REARANŽMANI
PRIKAZ SLUČAJA "MIROR" TRANSLOKACIJE KOD DETETA SA DAUNOVIM SINDROMOM
TREACHER -COLLINS SINDROM-PRIKAZ SLUČAJA
DEFICIT TETRAHIDROBIOPTERINA– PRIKAZ SLUČAJA
Ivana Kavečan
Jadranka Jovanović Privrodski
Tatjana Redžek Mudrinić
Slađana Mišković
Jelena Ruml
Milica Komnenić
Svetlana Marković
Božica Kecman
131 Genetika
142 Genetika
145 Genetika
usmeno
usmeno
usmeno
11
12
13
ODOJČE SA TUBEROZNOM SKLEROZOM – PRIKAZ SLUČAJA
SEGMENTAL OVERGROWTH SYNDROME (SOS) I CLOVE SYNDROME: KAKO IH RAZLIKOVATI
MULTIPLI OSTEOHONDROMI-PRIKAZ FAMILIJE
Tešić Milanka
Zoran Gucev
Marina Komnenovik
164 Genetika
180 Genetika
usmeno
usmeno
14
15
PRIKAZ SLUČAJA : 46, XX, ADD (18Q)(Q23)
ALPORT-OV SINDROM-DIJAGNOSTIČKE POTEŠKOĆE U RANOM UZRASTU
Dragana Jugović
Mitka Trenceva
017 Genetika
usmeno
16
KONGENITALNA ANOMALIJA UTERUSA
Radmila Bošković
134
162
184
111
Hematologija
Hematologija
Hematologija
Hematologija
uvodno
uvodno
uvodno
usmeno
1
2
3
4
Nada Konstantinidis
Gordana Kostić
Dragana Vujić
Vesna Bogićević
137 Hematologija
140 Hematologija
usmeno
usmeno
5
6
144
069
138
086
Hematologija
Hematologija
Hematologija
Hematologija
usmeno
usmeno
poster
poster
7
8
9
10
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP DETETU SA UVEĆANJEM LIMFNIH ČVOROVA
SPLENOMEGALIJA KOD DECE- DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKE DILEME
PRAVNI I ETIČKI ASPEKTI ĆELIJSKE TERAPIJE U PEDIJATRIJI
ECTHYMA GANGRENOSUM KAO MANIFESTACIJA PSEUDOMONASNE SEPSE KOD PACIJENTA SA AKUTNOM LIMFOBLASTNOM
LEUKEMIJOM -PRIKAZ SLUČAJAKASNE KOMPLIKACIJE LEČENJA MALIGNITETA KOD DECE
ANALIZA PRIMENE HEMOPRODUKATA U TOKU REINDUKCIONE FAZE LEČENJA KOD DECE OBOLELE OD AKUTNE LIMFOBLASTNE
LEUKEMIJE
PEDIJATRIJSKA ESENCIJALNA TROMBOCITEMIJA: KLINIČKE KARAKTERISTIKE, DIJAGNOZA I TERAPIJA-PRIKAZ BOLESNIKA
KLINIČKE I LABORATORIJSKE RAZLIKE EBSTAIN–BARR I CITOMEGALOVIRUSNE INFEKTIVNE MONONUKLEOZE KOD DECE
ISHRANA DECE TOKOM HEMIOTERAPIJE
HEMATOLOŠKI PARAMETRI KOD DECE
168
039
018
065
200
099
031
156
Hematologija
Hematologija
Hematologija
Hematologija
Hirurgija
Hirurgija
Hirurgija
Hirurgija
poster
poster
poster
poster
uvodno
usmeno
usmeno
usmeno
11
12
13
14
1
2
3
4
NEFROBLASTOM-SLUČAJ IZ PRAKSE
INFEKTIVNA MONONUKLEOZA U PERIODU ADOLESCENCIJE -PRIKAZ SLUČAJAAKUTNA MIJELOBLASTNA LEUKEMIJA
AKUTNA HEMOLIZNA ANEMIJA IZAZVANA CEFTRIAKSONOM
PANKREAS DIVIZUM IZ UGLA PEDIJATRA I DEČJEG HIRURGA
ANTIREFLUKSNA HIRURGIJA I PEG: JEDINSTVEN PROGRAM NUTRITIVNE REHABILITACIJE U DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
DUODENALNA MEMBRANA-REDAK UZROK INTESTINALNE OPSTRUKCIJE U DECE: PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE
ILEOILEALNA INVAGINACIJA KOD DECE -OZBILJAN DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PROBLEM
Vesna Bardak
Gordana Subotić
Hadija Mujević Kurgaš
Jelena Eremija
Radojica Jokic
Spasoje Radulović
Ana Kostic
Živojin Spasić
096
004
041
167
052
038
Hirurgija
Hirurgija
Hirurgija
Hirurgija
Hirurgija
Hirurgija
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
poster
5
6
7
8
9
10
REDAK BILATERALNI PRELOM LATERALNOG KONDILA HUMERUSA- PRIKAZ SLUČAJA
PHLEBOTHROMBOSIS CRURIS L. SIN. HEMANGIONA CRURIS L. SIN.
TORZIJA TESTISA KOD NEONATUSA
LEGG-CALVE-PERTHESOVA BOLEST-PRIKAZ SLUČAJA
SKOLIOZA
UZNAPREDOVALA FORMA HEPATOPULMONALNE HIDATIDOZE KOD DETETA-PRIKAZ SLUČAJA
Goran Janković
Branka Samardžija Jovanović
Slobodanka Brčkalo
Vesna Bardak
Maida Kučević
Zoran Marjanović
poster
11
BARIJUMOM UZROKOVAN APENDICITIS-PRIKAZ SLUČAJA
Ivona Đorđević
092 Hirurgija
Dragomir Đokić
Snežana Vasilev
Jelena Višekruna
Raša Medović
Dragana Aleksić
Milosava Đelkapić
183
166
129
126
150
Imunologija
Imunologija
Imunologija
Imunologija
Imunologija
uvodno
uvodno
uvodno
usmeno
usmeno
1
2
3
4
5
KLINIČKE MANIFESTACIJE ALERGIJE I INTOLERANCIJE NA HRANU
BOLESTI POVEZANE SA POTKLASOM IMUNOGLOBULINA IGG4
KOŽNE MANIFESTACIJE-IMUNOPATOGENETSKA OSNOVA
PRIKAZ DECE SA HENOCH SCHONLAIN PURPUROM
BENIGNA PROLAZNA HIPERFOSFATAZEMIJA INDUKOVANA AKUTNOM INFEKCIJOM GORNJIH DISAJNIH PUTEVA
Borislav Kamenov
Srđan Pašić
Hristina Stamenković
Irena Petković
Dragomir Lekić
081
084
158
043
021
185
Imunologija
Imunologija
Imunologija
Imunologija
Imunologija
Imunologija
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
6
7
8
9
10
11
Radovan Milićević
Jelena Vojinović
Dragana Lazarevic
Nenad Baštovanović
Alma Drešević
Ljupčo Zafirovski
153 Imunologija
usmeno
12
UČESTALOST VIRUSNIH INFEKCIJA KOD DECE
NOVE PREPORUKE ZA LEČENJE JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA
POLIMORFIZAM FOKI GENA ZA VITAMIN D RECEPTOR (VDR) U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU (JIA)
POSTSTREPTOKOKNI REAKTIVNI ARTRITIS-DA LI SMO ZABORAVILI NA OVE KOMPLIKACIJE?
SCARLATINA I STREPTOCOCNA ANGINA U PEDIJATRIJSKOJ AMBBULANTI
INCIDENCA I PREVALENCA REUMATSKE GROZNICE(RG) U PROŠLOSTI I DANAS, DALI JE VREME ZA UBLAŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH
MERA I PRIMARNE PREVENCIJE RG?
NODOZNI ERITEM U SKLOPU AKUTNOG SALMONELOZNOG ENTEROKOLITISA – PRIKAZ BOLESNIKA
007 Imunologija
029 Imunologija
usmeno
usmeno
13
14
SY. NODI LYMPHATICI MUCOCUTANEA - KAWASAKI -PRIKAZ SLUČAJAKORELACIONI ODNOS CRP I ITM U GOJAZNE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
Milanka Đorđević
Jelena Krdžić-Milovanović
174
008
203
182
Imunologija
Imunologija
Imunologija
Intenzivna
usmeno
usmeno
poster
uvodno
15
16
17
1
Saida Zejnilović
Slavica Anđelković
Alma Drešević
Georgios Konstantinidis
204
070
102
091
151
Intenzivna
Intenzivna
Intenzivna
Ishrana
Ishrana
uvodno
uvodno
usmeno
uvodno
usmeno
2
3
4
1
2
HEREDITARNI ANGIOEDEM KOD DECE U CRNOJ GORI
DA LI JE Q GROZNICA ZABORAVLJENA BOLEST?
VAKCINALNI STATUS U PRVE DVIJE GODINE ŽIVOTA
EVROPSKI KONSENZUS SMERNICA ZA LEČENJE NEONATALNOG RESPIRATORNOG DISTRES SINDROMA KOD PREVREMENO
ROĐENE NOVOROĐENČADI – AŽURIRANO IZDANJE 2013
ALTE - APPARENT LIFE-THREATENING EVENT
ZBRINJAVANJE DECE SA NETRAUMATSKOM KOMOM U ODELJENJU PEDIJATRIJSKE INTENZIVNE NEGE
INVAZIVNA STREPTOKOKNA INFEKCIJA KOD DETETA SA VARIČELOM PRIKAZ SLUČAJA
ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA HRANE
BODY MASS INDEX KOD DECE SA CELIJAČNOM BOLEŠĆU NA DIJETI BEZ GLUTENA
Aleksandra Doronjski
Ljubica Nikolić
Milica Nikolić
Marija Mladenović
Zoran Leković
076 Ishrana
usmeno
3
REDOVNOST I SASTAV OBROKA KOD NORMALNO UHRANJENE, PREKOMERNO UHRANJENE I GOJAZNE DECE I ADOLESCENATA
Ljiljana Plavšić
149 Ishrana
usmeno
4
OSNOVA DIJETETSKOG TRETMANA ROTAVIRUSNOG GASTROENTERITISA
Dragana Ristić
113
002
093
036
057
090
095
146
usmeno
usmeno
usmeno
poster
poster
poster
poster
poster
5
6
7
8
9
10
11
12
ZASTUPLJENOST PRIRODNE ISHRANE KOD DECE HOSPITALIZOVANE ZBOG BRONHIOLITISA
STANJE UHRANJENOSTI UČENIKA III, V I VII RAZREDA NA TERITORIJI KOSOVSKOG POMORAVLJA
PREVENTIVNI PREGLEDI KOD DJECE I HIPERLIPOPROTEINEMIJA
INFANTILNE KOLIKE ČESTI PROBLEMI U AMBULANTI PEDIJATRA
UČESTALOST NUTRITIVNE ALERGIJE KOD DECE U SRBIJI
KOMPLIKACIJE FUNKCIONALNA OPSTIPACIJA KOD DECE UZRASTA 2-4 GODINE
DOJENJE KAO POČETAK ODGOVORNOG HRANJENJA
ARIASOV IKTERUS
Slavica Ristivojević
Zoran Petrović
Nebojša Kavarić
Julija Bošković
Mirjana Živanović
Snežana Bojanić
Biljana Alimpić
Jelena Radlović
147 Ishrana
poster
13
PRIKAZ BOLESNIKA SA TEŠKIM KLINIČKIM OBLIKOM VITAMIN D DEFICITNOG RAHITISA
Vladimir Radlović
148 Ishrana
poster
14
POREMEĆAJ NAPREDOVANJA ODOJČETA UZROKOVAN EKSCESOM VITAMINA D
Nemanja Lekić
152 Ishrana
poster
15
EKSTREMNI SLUČAJ SIDEROPENIJSKE ANEMIJE DETETA UZRASTA 2,5 GODINE – PRIKAZ BOLESNIKA
Aleksandar Dimitrijević
172 Ishrana
poster
16
Marko Zafirovski
189 Kardiologija
uvodno
1
KOMORBIDITETI ASOCIRANI UZ LINGUA GEOGRAPHICA (BMG) KOD DECE, IMAJU LI DIJAGNOSTIČKU ILI(I) PROGNOSTIČKU
PREDIKTIVNU VREDNOST
25 GODINA ISKUSTVA U PRENATALNOJ DIJAGNOSTICI UROĐENIH SRČANIH MANA
Ishrana
Ishrana
Ishrana
Ishrana
Ishrana
Ishrana
Ishrana
Ishrana
Aleksandar Dimitrijević
Ida Jovanović
175 Kardiologija
uvodno
2
HITNA STANJA U DEČJOJ KARDIOLOGIJI
Ljiljana Pejčić
075 Kardiologija
114 Kardiologija
usmeno
usmeno
3
4
BOL U GRUDIMA SA POVIŠENIM VRIJEDNOSTIMA TROPONINA U ADOLSCENATA
IDIOPATSKI PERIKARDITIS – PRIKAZ SLUČAJA
Vesna Miranović
Tatjana Stanković
079 Kardiologija
034 Kardiologija
usmeno
usmeno
5
6
ZNAČAJ ANAMNESTIČKIH PODATAKA U DJECE I ADOLESCENATA SA SINKOPOM SRČANOG PORIJEKLA
UPOREDJIVANJE DIMENZIJA I GLOBALNE SISTOLNE FUNKCIJE LEVE KOMORE U DECE SPORTISTA I FIZIČKI NEAKTIVNE DECE
Vesna Miranović
Gordana Grujić Ilić
074 Nefrologija
199 Nefrologija
125 Nefrologija
uvodno
uvodno
usmeno
1
2
3
NOVI PROTOKOL ISPITIVANJA DECE SA INFEKCIJOM URINARNOG TRAKTA (IUT)
TRENING MOKRAĆNE BESIKE KOD POREMEĆAJA MOKRENJA KOD DECE
ATIPIČNI HEMOLITIČKO UREMIJSKI SINDROM
Radovan Bogdanović
Amira Peco Antić
Emilija Golubovic
161
141
133
198
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
4
5
6
7
Velibor Tasić
Aleksandra Paripović
Jovana Putnik
Predrag Miljković
160 Nefrologija
105 Nefrologija
106 Nefrologija
poster
poster
poster
8
9
10
DSTYC NOVI MAJORNI GEN U DECE SA ANOMALIJAMA UROTRAKTA
ANOMALIJE BUBREGA KOD DVOJE DECE SA TOWNES BROCKSOVIM SINDROMOM
URATNA NEFROPATIJA KOD LESH-NYHANOVOG SINDROMA
KOLOR DOPPLER ULTRASONOGRAFIJA: INICIJALNA DIJAGNOSTIČKA METODA KOD DECE SA ORTOSTATSKOM PROTEINURIJOM
UZROKOVANOM NUTCRACKER SINDROMOM
NENENAPREDOVANJE KAO PRVI ZNAK DISTALNE RENALNE TUBULSKE ACIDOZE
POLICISTIČNA BOLEST BUBREGA
INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA U AMBULANTI IZABRANOG DOKTORA ZA DJECU
187
058
190
072
Neonatologija
Neonatologija
Neonatologija
Neonatologija
uvodno
uvodno
uvodno
usmeno
1
2
3
4
Borisav Janković
Sofija Šljivić
Miloš Ješić
Biljana Otašević
163 Neonatologija
136 Neonatologija
usmeno
usmeno
5
6
REGIONALNE OSOBENOSTI PERINATALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI
ULOGA DOJENJA I MAJČINOG MLEKA ZA NEUROBIHEJVIORALNI I KOGNITIVNI RAZVOJ DETETA
UPOTREBA OBOGAĆIVAČA (FORTIFIERS) MAJČINOG MLEKA: OD POČETKA DO DANAS
KLINIČKE KARAKTERISTIKE, ISHOD I PREDIKTORI SEPSE UZROKOVANE SERRATIA SPECIES-OM KOD PRETERMINSKE
NOVOROĐENČADI
EVALUACIJA UZROČNIKA NEONATALNE SEPSE
ZNAČAJ ODREĐIVANJA C-REAKTIVNOG PROTEINA U NOVOROĐENČADI SA SUMNJOM NA POSTOJANJE URINARNE INFEKCIJE
032 Neonatologija
usmeno
7
PREMATURUS I BOLESTI PREMATURITETA
Lidija Banjac
040 Neonatologija
103 Neonatologija
usmeno
usmeno
8
9
Danka Mirilović
Biljana Dunjić
049
054
026
042
063
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
10
11
12
13
14
ZBRINJAVANJE PREVREMENO ROĐENOG DETETA
UDRUŽENOST ASFIKSIJE SA TESKOM RETINOPATIJOM KOD PREVREMENO ROĐENE DECE KOJA ZAHTEVAJU INTERVENCIJU
LASEROM
APSTINENCIJALNI SINDROM KOD NOVOROĐENČETA
ZNAČAJ UZ DIJAGNOSTIKE NOVOROĐENČETA U PORODILIŠTU
KONGENITALNE ANOMALIJE U PORODILIŠTU O.B. SREMSKA MITROVICA U 2012.G
ZNAČAJ URGENTNOG ZBRINJAVANJA NEONATALNIH KONVULZIJA
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA HIPETROFIČNE STENOZE PILORUSA 15 GODINA KASNIJE
016 Neonatologija
poster
15
ASPIRACIJA KRVI KOD NOVORODJENČETA - PRIKAZ SLUČAJA
Miljana Jovandarić
022 Neonatologija
025 Neonatologija
080 Neonatologija
poster
poster
poster
16
17
18
HEMOLITIČKA BOLEST NOVORODJENČETA - PRIKAZ SLUČAJA
DECA MALE TM U PORODILIŠTU O.B. SREMSKA MITROVICA U PERIODU 2010. - 2012.G
PRIKAZ SLUČAJA CITOMEGALOVIRUSNOG RETINITISA U OKVIRU CITOMEGALOVIRUSNE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA
Zlatko Noveski
Dragana Dokić
Jasna Rebić - Jelić
098
048
005
201
064
poster
uvodno
uvodno
uvodno
usmeno
19
1
2
3
4
TROMBOCITOPENIJA SA ODSUSTVOM RADIJUSA (TAR) - ZABORAVLJENI SINDROM PRIKAZ SLUČAJA
PATOFIZIOLOŠKI MEHANIZMI KOMPENZACIJE RANIH CEREBRALNIH OŠTREĆENJA
DIJAGNOSTIČKI KRITERIJUMI ZA TUBEROZNO SKLEROZNI KOMPLEKS I NOVINE U LEČENJU
EPILEPSIJA KOD DECE SA TUBEROZNO SKLEROZNIM KOMPLEKSOM
ISPITIVANJE KARAKTERISTIKA EPILEPSIJE UDRUŽENE SA TUBEROZNOM SKLEROZOM
Sanja Stanković
Slobodan Obradović
Marija Knežević-Pogančev
Milena Đurić
Marina Perić
Nefrologija
Nefrologija
Nefrologija
Nefrologija
Neonatologija
Neonatologija
Neonatologija
Neonatologija
Neonatologija
Neonatologija
Neurologija
Neurologija
Neurologija
Neurologija
Albina Creslovnik
Ružica Borović
Marija Joksimović
Daniela Đorđević
Jelena Vučić
Živko Teodorović
Jasna Đorović
Dragana Dokić
Gordana Subotić
Dragan Kosić
115 Neurologija
usmeno
5
PROGNOZA WESTOVOG SINDROMA
Jovanka Delić
107
060
061
119
073
Neurologija
Neurologija
Neurologija
Neurologija
Neurologija
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
6
7
8
9
10
Dragica Odalović
Adrijana Vojinović Kočović
Adrijana Vojinović Kočović
Martin Novak
Slavica Ostojić
139
010
055
165
188
157
132
Neurologija
Neurologija
Neurologija
Neurologija
Pulmologija
Pulmologija
Pulmologija
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
uvodno
uvodno
usmeno
11
12
13
14
1
2
3
001
015
023
116
Pulmologija
Pulmologija
Pulmologija
Pulmologija
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
4
5
6
7
FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK FEBRILNIH KONVULZIJA I NJIHOV UTICAJ NA POJAVU RECIDIVA
TUMOR MOZGA
ASTROCITOM U ADOLESCENTA
GNOJNA UPALA MOZGA, MASTOIDNOG I SFENOIDNOG SINUSA PROUZROKOVANI STREPTOCOCCUSOM PNEUMONIAE - PRIKAZ SLUČAJA PREKLAPANJE KLINIČKE SLIKE BICKERSTAFFOVOG ENCEFALITISA I GUILLAIN-BARRÉOVOG SINDROMA:
PRIKAZ SLUČAJA
UČESTALOST FEBRILNIH KONVULZIJA – NAŠA ISKUSTVA
FEBRILNE KONVULZIJE-PRIKAZ SLUČAJA
SPINA BIFIDA-PRIKAZ SLUČAJA
SPINALNA MUSKULNA ATROFIJA-TIP WERDNIG HOFFMANN
ASTMA I SPORT
PROBLEMI U VEZI SA ASTMOM U PREDŠKOLSKOM UZRASTU
PRAĆENJE UČESTALOSTI I PREVENCIJA ŠIRENJA RSV INFEKCIJE U INSTITUTU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE
“DR VUKAN ČUPIĆ“
ALERGIJE NA HRANU KAO RIZIK ZA RAZVOJ ASTME I ALERGIJSKOG RINITISA
KUĆNI LJUBIMCI I SENZIBILIZACIJA NA ALERGENE KUĆNIH LJUBIMACA
UDRUŽENOST ASTME I ALERGIJSKOG RINITISA KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
UTICAJ PASIVNOG PUŠENJA NA VREDNOSTI VRŠNOG EKSPIRIJUMSKOG PROTOKA ZDRAVE DECE
089 Pulmologija
108 Pulmologija
155 Pulmologija
usmeno
usmeno
usmeno
8
9
10
POZICINIRANJE OKIDAČA ASTME PREMA MESTU STANOVANJA
POREMEĆAJ DISANJA TOKOM SPAVANJA KOD DECE
WHEN COSERVATIVE TREATMENT IS NOT ENOUGH-TWO CASES WITH PNEUMONIA RESOLVED WITH SURGERY
M. Dikić
Mirjana Čukalović
Guergana Stoyanova Petrova
154 Pulmologija
usmeno
11
CONGENITAL LOBAR EMPHYSEMA-CASE REPORT
Penka Perenovska
104 Pulmologija
019 Pulmologija
usmeno
usmeno
12
13
STRANO TIJELO U DISAJNOM PUTU
AKUTNI EPIGLOTITIS
Ružica Borović
Hadija Mujević Kurgaš
003
044
135
130
196
014
181
078
127
024
173
123
037
169
usmeno
usmeno
uvodno
uvodno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
14
15
1
2
3
4
4
6
7
8
9
10
11
12
Miljan Janković
Staniša Bauman
Dragana Lozanović
Marica Milidrag
Paša Divanović
Branislava Stanimirov
Lihnida Zafirovska
Dušan Medić
Ruža Kaličanin- Milanović
Dragana Dokić
Edita Bašović
Bojana Cokić
Julija Bošković
Miljana Mladenović- Petrović
usmeno
usmeno
13
14
PNEUMOTHORAX KOD DECE (PRIKAZ SLUČAJA)
NEUROFIBROMATOSIS TIP1 I ATOPIJSKA ASTMA-PRIKAZ SLUČAJA
ODGOVORNO RODITELJSTVO - ODGOVORNO HRANJENJE DECE U RANOM UZRASTU
IGRA, SVEUKUPNI PODSTICAJ RAZVOJA DETETA
DUŽINA DOJENJA I UZROCI ABLAKTACIJE
INTERNET SAVREMENI STIL ŽIVOTA ILI NOVA BOLEST ZAVISNOSTI?
ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI ASPEKTI PUŠENJA DUVANA KOD TINEJĐERA I ADOLESCENATA U R.MAKEDONIJI
BOLNIČKE INFEKCIJE U INSTITUTU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE “DR VUKAN ČUPIĆ“
TROVANJE BUNIKOM-PORODIČNA EPIDEMIJA
STRUKTURA MORBIDITETA DECE UPUĆENE IZ PORODILIŠTA O.B. SREMSKA MITROVICA U III NIVO ZZ U 2012.G
ZNAČAJ MERENJA KRVNOG PRITISKA U 4.GODINI ŽIVOTA U PREVENCIJI HIPERTENZIJE
UČESTALOST I STRUKTURA KONGENITALNIH ANOMALIJA U OPŠTINI ZAJEČAR ZA PERIOD 1995-2012. GODINE
VAKCINACIJA DJECE ROMSKE POPULACIJE U BIJELOM POLJU
PREVALENCA UROĐENIH ANOMALIJA REPRODUKTIVNOG SISTEMA KOD MUŠKE DECE ROĐENE U PERIODU 2003-2005. GODINE NA
TERITORIJI OPŠTINE BELA PALANKA
VAKCINACIJA ROMSKE DJECE IZBJEGLIČKOG NASELJA U PODGORICI VAKCINOM PROTIV MORBILA, MUMPSA I RUBELE
RAD U AMBULANTI IZABRANOG PEDIJATRA
Pulmologija
Pulmologija
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Socijalna
053 Socijalna
020 Socijalna
Srećko Hajduković
Snežana Trećakov
Slađana Mišković
Donco Dervisov
Zorica Živković
Snežana Živanović
Dušan Medić
Ivana Đurić-Filipović
Biljana Međo
Milica Tasić
Zorica Vujnović Živković
Vesna Strainović – Lalović
Paša Divanović
087
066
170
176
177
178
013
191
193
011
192
012
159
Socijalna
Socijalna
Socijalna
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
Sestrinstvo
usmeno
usmeno
usmeno
uvodno
uvodno
uvodno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
usmeno
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
USPJEH I OBUHVAT IMUNIZACIJE PROTIV MORBILA, ZAUŠAKA I RUBELE PREDŠKOLSKE DJECE U OPŠTINI BERANE
DEFORMITETI KOŠTANOZGLOBNOG SISTEMA DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA NA TERITIRIJI OPŠTINE VALJEVO
INCIDENCA KOŠTANO MIŠIĆNIH DEFORMITETA KOD UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U BELOPALANAČKOJ OPŠTINI
NEGA DECE I OMLADINE SA SLOŽENIM POTREBAMA ZDRAVSTVENE NEGE
PRIKAZ PACIJENTA PO PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE
KLASIFIKACIJA PACIJENTA U ODREĐENU KATEGORIJU NEGE
ULOGA PEDIJATRIJSKE SESTRE U TRIJAŽI - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
ULOGA SESTRE U ZBRINJAVANJU DETETA SA NAMERNIM ILI ZADESNIM TROVANJEM
ŽIVETI SA CISTIČNOM FIBROZOM - POTREBE I MOGUĆNOSTI
PROBLEMI U SPROVOĐENJU PROGRAMA IMUNIZACIJE
PROCES ZDRAVSTVENE NEGE DETETA SA AKUTNOM LIMFOBLASTNOM LEUKEMIJOM
PREVENCIJA VIRUSNIH HEPATITISA
INFORMISANOST UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE O ALKOHOLU
Selveta Selmanović
Valentina Marković
Miljana Mladenović- Petrović
Ljubinka Marinković
Biljana Stojanović
Ljubinka Marinković
Svetlana Kačavenda
Tatjana Vasiljević
Tanja Milivojević
Dragana Kostadinović
Jelena Ristić
Tijana Knežević
Vanja Ramusović
Download

PRIHVAĆENI RADOVI PO OBLASTIMA I NAČINU IZLAGANJA