STRUČNI SASTANAK NEUROLOŠKE SEKCIJE SRBIJE
28. septembar 2012.godine – Vrnjačka Banja - Hotel “Breza”
U vremenu od 12:00 h - 15:00 h
PROGRAM SASTANKA :
DIJAGNOSTIČKI ALOGARITAM ZA MULTIPLU SKLEROZU
Prof. dr Svetlana Miletić Drakulić neurolog – Klinika za neurologiju, KC Kragujevac
IMUNOMODULATORNA TERAPIJA U MULTIPLOJ SKLEROZI
Prof. dr Gordana Tončev neurolog – Klinika za neurologiju, KC Kragujevac
STIMULACIJA NERVUSA VAGUSA KOD OSOBA SA FARMAKOREZISTENTNOM
EPILEPSIJOM
Dr Ana Ilić neurolog - Odeljenje za neurologiju, ZC Kraljevo
CEREBROVASKULARNE BOLESTI SA FORENZIČKOG ASPEKTA
Dr sci med Jasmina Salević Obradović neurolog – Odeljenje za neurologiju,
ZC Kruševac
Predsednik sekcije
Prof. dr Stojanka Djurić
SASTANAK JE U PROCESU AKREDITACIJE ;
NAPOMENE:
PRIJAVNI LIST ZA UĆEŠĆE MOŽETE PREUZETI NA SAJTU: www,easytravel.rs
NAKON PREDAVANJA JE PLANIRAN SOCIJALNI PROGRAM.
POPUNJENU PRIJAVU MOLIM DOSTAVITI TEHNIĆKOM ORGANIZATORU:
putem E- pošte na adresu : [email protected] ili TEL/ FAX-OM: 018 292 552 / 018 292 555
KOTIZACIJE SU OSLOBOðENI SVI PRIJAVLJENI UČESNICI
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVLJIVANJE 21. SEPTEMBAR 2012.godine
TEHNIČKI ORGANIZATOR
EASY TRAVEL & EVENTS
Adresa: Prvomajska 4 a , M-18, 18000 Niš, Srbija
Tel/Faks: + 381 / 018 292 555 / 292 552
Mob: + 381/ 069 3292555
Download

Obavestenje-Program rada 3. strucni sastanak SLD