Propozicije
Osnovna muzička škola ''Vuk Karadžić'' Loznica
organizuje
« XIV MEĐUNARODNO TAKMIČENJE HARMONIKAŠA –LOZNICA 2012»
Osnovna muzička škola ''Vuk Karadžić'' iz Loznice 10. i 11. marta 2012.godine organizuje XIV
Takmičenje mladih harmonikaša.
PROPOZICIJE TAKMIČENJA
Kategorije učesnika i minutaža po kategorijama:
-
Kategorija „Baby" - takmičari rođeni 2003.godine mlađi do 5 minuta
Kategorija „A" - takmičari rođeni 2001.godine i mlađi do 5 minuta
Kategorija „B" - takmičari rođeni 1999.godine i mlađi do 7 minuta
Kategorija „C" - takmičari rođeni 1997.godine i mlađi do10 minuta
Kategorija „D" - takmičari rođeni 1995.godine i mlađi 12 minuta
Kategorija „E" - takmičari rođeni 1993.godine i mlađi do 15 minuta
Kategorija „F" - studenti do 20 minuta
Kategorije „Baby" i „A"
Takmičari u, izvode po dve kompozicije od kojih jedna mora biti originalno napisana za
harmoniku a druga kompozicija je po slobodnom izboru(uzeće se u obzir i više kraćih
komada,različitog karaktera-od istog autora).
Kategorije B, C, D, E i F
Takmičari izvode po dve kompozicije od kojih jedna mora biti kompozicija napisana do
1800.godine-transkripcija (stari majstor) a druga kompozicija, originalno napisana za
harmoniku.
1/4
Propozicije
Takmicarima nije dozvoljeno da izvode kompoziciju, koju su izveli na prethodnom takmičenju. Članovi žirija 14.Međunarodnog takmičenja harmonikaša:
-
Nada Vještica , prof. /Novi Sad - Srbija
Miroslav Jankech , prof. /Beč - Austrija
Marjan Krajna , prof. /Zagreb-Hrvatska
Vojin Vasović , prof. /Kragujevac-Srbija
Prijave se dostavljaju organizatoru najkasnije do 25.februara 2012. godine na adresu:
Osnovna muzička škola „Vuk Karadžić"
Generala Jurišića br. 5
15300 Loznica
sa naznakom „Međunarodno Takmičenje harmonikaša"
ili elektronskom poštom na adresu: [email protected]
ili putem sajta www.takmicenjeharmonikasa.com
- Takmičari su u obavezi da uz prijavu dostave i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili
prve strane pasoša.
- Takmičari iz Srbije su u obavezi da uz prijavu pošalju i dokaz o uplati donacije (kopiju
uplatnice sa osnovnim podacima o kandidatu
- ime i prezime
2/4
Propozicije
- škola
- kategorija za koju se prijavljuje
- Takmičari iz inostranstva uplatu mogu izvršiti na dan održavanja takmičenja.
- Donacija za učešće iznosi 30 evra, isključivo u dinarskoj protivvrednosti
- Uplata donacije se može izvršiti na žiro račun br. 840-61666-12 poziv na broj 744151
,svrha uplate „Donacija za takmičenje" ,primalac OMŠ Vuk Karadžić Loznica.
- Pobednik u svakoj kategoriji dobija novčanu nagradu,pobednički pehar i diplomu.Visina
novčane nagrade ,biće naknadno objavljena.
- Sve informacije o takmicenju se mogu dobiti na telefon 015 881-014 ili putem elektronske
pošte.
U Loznici,
23.11.2011.
direktor
Dragan Đedović,prof.
[email protected]
3/4
Propozicije
+381 15 881014
4/4
Download

Preuzimanje (download)