Centrum účelových zariadení – stredisko Inštitút pre verejnú správu
M. Schneidera – Trnavského 1/a
844 10 Bratislava
MHD: zastávka „Damborského“
Električka č. 4 a 5
Autobus č. 34 a 83
Tel: +421 2 6436 2080
Fax: +421 2 6010 2300
Organizačný úsek / funkcia
meno a priezvisko
priama linka
klapka / mobil
e-mail kontakt
Inštitút pre verejnú správu (IVS)
Riaditeľka
Ing. Jarmila Tvrdá
6010 2311
Sekretariát
Dana Boboková
6010 2312
Ing. Emil Jankech
6010 2323
228
[email protected]
Marta Vražbová
6010 2375
275
[email protected]
JUDr. Jozef Adame
6010 2353
153
[email protected]
Mgr. Henrich Kováč
6010 2373
173
[email protected]
Svetlana Palgutová
09610 503 90
Manažérka vzdelávania
Ing. Emília Brčeková
6010 2377
277
[email protected]
Manažérka vzdelávania
PhDr. Emília Ištoková
6010 2377
277
[email protected]
Organizačná pracovníčka
Mária Machovičová
6010 2378
278
[email protected]
Organizačná pracovníčka
Daša Karšayová
6010 2378
278
[email protected]
Všeobecná účtovníčka
Jarmila Múčková
6010 2320
150
[email protected]
Účtovníčka - fakturantka
Eva Šimonová
6010 2348
148
[email protected]
Manažment
Vedúci oddelenia
prevádzky a údržby
Vedúca oddelenia
ubytovacích služieb
Vedúci prevádzky
„Stravovacie zariadenia“
Vedúci kuchyne IVS
Vedúca jedálne Račianska
411
[email protected]
[email protected]
0918 249 641
[email protected]
Oddelenie vzdelávania
Ekonomické oddelenie
Súradnice: 48.17671530499476 / 17.0456052605438
Download

Kontakty IVS