unikátne spoločenské stretnutia
HERIAL
ladies club
1
OD ROKU 2005...
TOP osobnosti
Vilma Jamnická
Podnikateľka Da
rina el Tahawy
á
Operná diva Adriana Kučerov
... organizuje agentúra Herial, s.r.o. dámske kluby,
stretnutia so špičkovými umelkyňami, podnikateľkami,
manažérkami, novinárkami, ale aj s dámami tretieho
sektora. Vytvárajú nové kontakty, spoločné projekty,
vzájomne sa inšpirujú, podporujú charitatívne aktivity
na celom Slovensku.
2
Oľga Feldeková
ová
Marína Kráľovič
3
TOP osobnosti
TOP osobnosti
Starostk
a Tatian
aR
ailistka
Olympijská med
MUDr. Eva Siracká
osová
vá
Martina Moravco
Tenistka Karin Ha
bšudová
ová
va Blah
Prof. E
Milka Vášáryová
a Ľubica
div
Operná
á
Vargicov
Olympijsk
á
medailist
ka
Danka Bar
teková
Soňa Valentová
4
5
PREZENTÁCIE partnerov
TOP osobnosti
armónia
Stella Szittayová, Slovenská Filh
RNDr. Miron Ze
lina CSc., Privatb
an
ka
Petra Polnišo
vá
PhDr. Vlasta Pilmaier
ová, TASHA cosm., MU
Dr. K. Holečková, Soň
MUDr. Slavomíra Fei
a Valentová,
x Interklinik a Eva Ve
lclová AVON
Zuzana Smatanová
MUDr. Eva Siracká, Ladislav Chudík
, AUTO VALÚŠE
Klaudia Valúšková
Peter Dvo
rský, Sisa
Lel
kes Sklov
sk
á, Marián
Čekovský
ON
Prezentačný stánok AV
6
7
K
PREZENTÁCIE partnerov
PREZENTÁCIE partnerov
Martin Pyco Ra
tvár kampane AV
usch,
ON proti rakovi
ne prsníka
Rudolf
ers,
ter & Partn
terová, Pin
Zuzana Pin ailer
usk
Thomas P
, Turk
ish Air
li
nes
Klaudia Tretinová, Víno
Hruška,
majsterka SR v sabráži
ová,
Zuzka Smatan
AVON SR
á,
ov
ák
ac
M
a
Andre
Mgr. Katarína Slezáková, GSK
ik
, Interklin
máš Stern
MUDr. To
rácia Redut
Raut, reštau
a
e
Ing. Andrea Puskailer, kúpele Trenčianske Teplic
8
Leban
9
TOP program
PREZENTÁCIE partnerov
Prezentá
c
ia kníh v
ydavateľs
tv
a Ikar
Prezentácia súkromnej kliniky Medissimo
vá
a Barteko
stky Dank
e Pro
li
ai
in
lp
ed
A
m
é
ch
Olympijsk fečeková v modelo
Šte
a Zuzana
Prezentácia Autopolis s „tvárou“ ich spoločnosti,
olympioničkou Janou Dukátovou
in Chodúr
Víťaz Česko-Slovenskej Superstar Mart
Hana Rapantová RTVS, Zuzana Sabolová AEGON, Marína Kráľovičová, Jana
Knanik FREYWILLE, Mária Reháková Starproduction,
Karin Haydu, Alžbeta Lekýrová Bojnický vínny dom ****
Manželi
aL
ekýrovc
i, B
ojnický
v
ínny do
m****
sti
pojov spoločno
Prezentácia ná
10
Mc Carter
Jana Kn
an
ik FREY
WILLE
11
TOP program
TOP program
Módna p
reh
Lady Euro Elena Kohútiková na prezentácii diama
ntov DIC
liadka Jan
y Gavalco
vej
Zuzka Smatanová s kapelou
ka
prehliad
Módna
anečku
Borisa H
rahovská,
Barbora D
Bloom
Tamara a Alen
a Her
ibanové
a
Módna prehliadk
o
dka Alpine Pr
Módna prehlia
Bodypain
ting spolo
dka FREY
Módna prehlia
12
čnosti TA
SHA, cosm
.
WILLE
13
ZOYA
holandskej značky
TOP 37 žien Slovenska
TOP 37 žien Slovenska
á
Sklenaříkov
odelka Adriana
Svetoznáma m
Prof. Viera Štvrtinová a Zdenka Studenková
Niekoľkonásobný
olympijský medailista
Michal Martikán
ičová,
Silvia Gašparov
du SR
Prvá dáma SR
a Ústavného sú
íčk
á, predsedn
Ivetta Macejkov
Otokar Klein SND
a publikácie
ová, vydavateľk
Alena Heriban
Adriana Sklenař
íková a dámy zo
SND
a Moravcová,
ailistka Martin
Olympijská med
Parkett Plus,
Michal Pollák
lová
Veronika Zuzu
ka
iar
lyž
á
šn
úspe
o súdu SR,
dníčka Ústavnéh
acejková predse
Vášáryová
M
a
ta
íli
et
Iv
Em
,
á,
vá
a Gašparovičo
, Oľga Feldekov
lvi
SR
Si
e
ng
SR
a
ra
O
m
á
dá
ov
Prvá
Andrea Cocher
14
15
37 TOP žien SR
TOP 37 žien Slovenska
TOP 37 žien Slovenska
Vernisáž portrétov TOP 37 žien Slovenska
vo foyer Slovenského národného divadla
v Bratislave.
ika Vadovičová
Paralympijské medailistky Alenka Kánová a Veron
a Sternová
Nikoleta Stehlíková, primabalerína SND a prof. Zuzan
Prezentácia publi
ká
RSR
slankyňa N
imčáková, po nkárka VÚB
br
O
na
iá
ib
B
iková, ba
Elena Kohút
cie v Café Reduta
n Slovenska
étov TOP 37 žie
** Košice
Vernisáž portr
hotel & SPA **
ue
iq
ut
Bo
L
YA
RO
EN
LD
v GO
P
Portréty TO
16
žien SR
17
TOMBOLA
TOMBOLA
Tombola a šťastní víťazi zaujímavých cien...
18
19
CHARITA
MÉDIÁ
Tanečný klub Ellegance, majstri sveta v tanečnom
športe na vozíkoch, Košice.
Ing. Peter Vidašič, umelecký vedúci.
Transplantačná jednotka kostnej
drene DFNsP, Bratislava
MUDr. Júlia Horáková,
primárka oddelenia.
Darčeky a finančná podpora
pre deti z Bojníc.
20
21
MÉDIÁ
MÉDIÁ
22
23
MÉDIÁ
KRÉTA
Herial ladies club: história,
rozhovory, brušné tance, päť
tibeťanov na pláži, chuť leta.
24
25
Keňa zanzibar
HERIAL s. r. o.
Medzinárodná konferencia
„Žena tretieho milénia“,
slovenské podnikateľky
s Rebeccou Lolosoli,
aktivistkou za práva žien
Afriky.
Škola v slume Kiberia, Nairobi
a pre
Manželk
eňžskej v
miéra K
lády Dr.
ga
Ida Odin
PhDr. Alena Heribanová, [email protected], +421 2 5477 7748
Ing. Miriam Ištoková, [email protected], +421 903 424 043
Ing. Barbora Drahovská, [email protected], +421 903 310 411
www.herial.sk
Alena Gajdušková, podpredsedníčka senát
u ČR, Oľga Girstlová, prezidentka
konferencie, prvá dáma Zanzibaru Mdm
. Shein a bývalá prvá dáma Mdm. Karu
me
26
27
28
Download

Prezentácia Herial Ladies Club PDF