Mudrice
OŠ Ivan Milutinović
Dragi naši đaci!
Pred vama je prvi broj
Školskog lista koji su
učenici novinari nazvali
Mudrice.
koje želje imate za
sledeću godinu, kome
ćete se radovati, kako se
pripremate za vašar,...
Ove školske godine se
oformila novinarska
sekcija za učenike nižih
razreda i pred vama je
njihov prvenac. Planiramo
napisati u prvom polugodištu dva broja. Tema
prvog broja je Sport je
moj život.
Mali novinari, Mudrice, su
bili veoma vredni, radili
su, sakupljali su i
zapisivali sve što se u
protekla dva meseca
događalo u našoj školi. Na
početku će vam predstaviti direktora.
U drugom broju ćemo vam
predstaviti niže razrede i
opisati kako se oni pripremaju za predstojeće
praznike. Otkrićete nam
Da je posao novinara odgovoran ali i zabavan,
videćete intervju sa njim.
Kako ne bismo zaboravili
sve ono što smo radili u
toku Sportske i Dečje
nedelje, Mudrice su
zapisale većinu naših aktivnosti. Naravno, nismo
uspeli baš sve aktivnosti
zapisati, bilo ih je mnogo.
Stoga nam nemojte zameriti ako smo nešto
preskočili.
Pozivamo vas na
zajedničko druženje i
ţelja nam je da uţivate u
našem listu onako kako
smo mi uživali dok smo ga
stvarali.
Srdačno vaše
Mudrice!
Učenički školski
list
Prvi broj
Septembar, oktobar
Rujan, listopad
U ovom broju saznat
ćete:
 Kojim se sportom ravnatelj bavio
 Što teniraju vaši vršnjaci
 Gje se dobro druži
 Koliko vatrogasnih kola
imaju vatrogasci
 Kako se prvašima
svidjela predstava
Sadržaj:
Licem u lice sa
direktorom
2, 3
Sport je moj život
4
Ja sam dijete
5
Dečja nedelja
6
Iz života škole
7
Literarni kutak
8 - 10
Zabavne stranice
11, 12
Licem u lice sa direktorom
Kada je izgrađena naša škola?
Naša škola je izgrađena 1871.
Kako se nekada zvala naša škola?
Od 1926 do 1941. zove se Drţavna osnovna (narodna)
škola Biskup Antunović. A od 1961. se zove OŠ ‘’Ivan
Milutinović’’. Naša škola postoji 143. godine.
Da li ste išli u ovu školu?
Ne, ja sam u osnovnu školu išao u OŠ ‘’Sveti Sava’’,
tada se ona zvala ‘’Dvadeset i peti maj’’ koja se nalazi
u Šandoru, Aleksandrovu.
Da liste bili dobar učenik?
Uglavnom jesam.
Da li je nekad postojala velika i mala škola?
Jeste li nekad bili upisani u disciplinsku?
Postojala je mala škola od četiri razreda, preko puta,
sa tri učionice dok se nije izgradila škola na Prozivci.
Verovatno da jesam.
Koliko dece ima u našoj školi?
Škola ima petsto deset učenika.
U srednjoj školi mi je omiljen predmet bila psihologija
a u osnovnoj školi biologija.
Kako se zvao direktor koji je bio prije Vas?
Jeste li se nekada bavili novinarstvom?
Prije mene je bila Ana Jakšić direktorica.
Jesam, pet godina u Subotičkim novinama.
Jeste li zadovoljni našim učenicima?
Imate li svoj hobi?
Zadovoljan sam, naravno.
Da, pecanje.
Koliko se posao direktora razlikuje od posla
učitelja?
Koliko dece imate?
Koji Vam je bio omiljeni predmet?
Razlikuje se od posla učitelja i nastavnika, jednako je
odgovoran.
Imam dvoje dece koji su već ljudi. Ponekad se osećam
da ću teško izaći na kraj sa njima ali kad se sve završi
onda sam zadovoljan što sam uspeo.
Da li je teško biti direktor u obe škole?
Opišite nam svog učitelja.
Nije teško ako dobro sarađujem sa nastavnicima.
Vilov Ruţa mi je bila učiteljica. Ona je bila strpljiva i
pravedna.
Šta ćete još učiniti za našu školu?
Krov na fiskulturnoj sali, popraviti i fasadu u školi u
Maloj Bosni i raditi na učionici...
Bavili ste se sportom?
Po čemu se naša škola razlikuje od drugih?
Kojim?
Škola se nalazi u ogledu Ministarstva prosvete, ima
dobre nastavnike i učenike.
Atletikom.
Koliko dugo radite u školi?
Devet godina.
U školi radim dvadeset i devet godina.
Kako ste se počeli baviti sportom?
Sa koliko godina ste postali direktor naše škole?
Društvo me je povelo na stadion.
Direktor ove škole sam postao sa četrdeset i jednom
godinom.
Da li volite i danas atletiku?
Čime ste se bavili prije nego što ste postali
direktor?
Prije nego što sam postao direktor bio sam učitelj ali
sam predavao i matematiku u višim razredima.
Jesam.
Koliko godina ste se atletikom bavili?
Naravno da volim, ali volim i putovanja i društvo.
Ko Vam je bio trener?
Trener mi je bio Zurković Dragutin
Koje ste sve škole završili?
Završio sam Višu pedagošku akademiju i Učiteljski
fakultet.
Da li biste promenili svoj posao?
Svoj poziv ne bih nikada menjao.
Page 2
Mudrice
Licem u lice sa ravnateljem
Opišite nam nešto iz života Vaše
škole.
Pravili smo puškice za kontrolni i
nastavnike smo gledali da
zapričamo sa temama koji oni vole.
Nastavnik srpskohrvatskog je
voleo Zvezdu, nastavnik geografije
je bio borac i pričao je o ratu.
Nastavnica likovnog i nastavnik
istorije su nas fizički kaţnjavali.
U srednjoj školi su mi drugovi
pomagali iz fizike, hemije i
muzičkog.
Prvi broj
Može li neka anegdota?
Išao sam u srednju školu
autobusom pošto je stajao blizu
moje kuće. I pošto učenici uvek
ţure na autobus, tek kad sam došao
SAŠA
MIKOV
IĆ 4.a
preporuč
uje
Ko hoće
moţe d
a se
na stanicu video sam da sam došao
karateo
m
u sobnim papučama.
trening
bavi
neka do
đe na
e:
naš e
četvrtk
om od 2
subotom
u naš oj
0-21 i 3
0i
od 11-1
2
fiskultu
rnoj sa
li.
Page 3
Sport je moj život
Važnost sporta za tjelesni razvoj
Bavljenje sportom ili nekim drugim
oblikom tjelesne aktivnosti je
veoma korisno za djecu i odrasle.
Vjeţbanjem čuvamo svoje zdravlje
a kod djece utječemo na zdrav
tjelesni razvoj, razvijamo
pozitivne osobine, vještine te se
razvijaju radne navike i
samodisciplina. Bavljenje sportom
pravilno razvijamo svoje tijelo,
smanjuje se stres i anksioznost.
Učimo pobjeđivati ali i prihvatati
poraz, stičemo prijatelje.
djece koja se bave sportom i
tjelesno su aktivna u djetinjstvu,
zadrţe takve navike i kasnije kada
odrastu.
Pošto danas postoji sve manje
prostora za igru i slobodno
kretanje djece, djeca su sve više
za računalom i li telefonom, veoma
je vaţno baviti se organiziranom
tjelesnom aktivnošću, sportom.
Nije vaţno samo upisati se na
neku sportsku aktivnost, vaţno
je u sportu uţivati i naravno u
njemu istrajati.
Mnoge studije pokazuju da većina
Sat odbojke
Opisat ću vam moj sat odbojke.
Sat počinje igrom, zatim se zagrijavamo. Nakon zagrijavanja se dijelimo u parove i počinjemo igru.
Nekad smo toliko nemogući da nastavnik mora viknuti na nas, Poslije
nekih petnaest minuta možemo piti
vodu. Kada se osvježimo, nastavljamo sa zadatcima. Na kraju nas nastavnik proziva i onda stavljamo
ruke na jednu hrpu i svi
zajedno kažemo ‚‚SU tim!‚‚.
Dunja Vojnić Hajduk
Michael Jord
an
Kada sam na
parketu, ne
razmišljam p
uno o stvarim
a izvan
njega. Ako im
a
m
p
ro
b
lema u
privatnom ži
votu, nakon
u
takmice
moja vizija je
jasnija i rješe
problema je la
nje
kše
terapija. Koša . To vam je kao
rka me relak
sira i
pomaže mi d
a lakše rješav
am
probleme.
Druženje u Maloj Bosni
POSETA MALOJ BOSNI
Dana 2.10.2014. organizovano je
druţenje sa učenicima iz Male Bosne.
Putovali smo autobusom. Dočekali su
nas naši drugari koji su nas lepo
ugostili. Bilo je organizovan sportski
dan. Igrali smo fudbal, košarku, i
između dve vatre. Vreme u igri je
proteklo brzo. Ţelimo na proleće i mi
da ugostimo učenike iz Male Bosne.
Da organizujemo jedan sportski dan.
Prvi broj
Page 4
Jer ja sam dete od glave do pete
Učenici sportisti
Učenici 4. a razreda
Koji pojas imaš?
Sara Strugar trenira
karate i ima zeleni pojas.
Imam zeleni pojas
Šta treniraš?
Sa Minom Đurović
Treniram karate.
Sa kim se najviše druţiš?
Treniram od svoje pete
godine
U kojim si sve gradovima
bio?
Kakva si u tom sportu?
Bio sam u Beogradu, Novom
Sadu, Kuli, Budimpešti i
mnogim drugim gradovima.
Mislim da sam veoma
uspešna.
Kojim danima imaš treninge? Majda Fajs
Utorkom, četvrtkom i
Koliko imaš godina ?
subotom
Imam 10 godina
Koliko traje trening ?
Šta treniraš?
Jedan sat
Treniram odbojku.
Koliko si medalja osvojila?
U kojem klubu treniraš?:
Pet ili šest
Treniram
Kako ti se zove trener?
u ,,VOLLEYSTAR.“
Ţika
Od kada treniraš odbojku ?
Šta ti se najviše sviđa kod
tog sporta?
Upoznajem mnoge
prijatelje.
Kojim danima imaš trening?:
Subotom u 11 sati, utorkom
i četvrtkom u 8 sati.
Da li ţeliš još nešto da
treniraš?
Saša Miković
Saša Miković je odličan
sportista. Ima mnogo
medalja i ima crni pojas.
Trenira karate od svoje
šeste godine.
Ne ,karate mi je omiljeni
sport
Kako ti se zove trener?
Ţika
U 4. b razredu ima mnogo nadarene dece. Neki od njih se bave sportom. Mi smo intervjuisali sportiste i evo šta
su nam oni rekli o sportu.
Pitanja
Šta treniraš?
Nemanja
košarku
Uroš
vaterpolo
Nina
Antonijo
odbojku
fudbal
sat i trideset
minuta
Koliko ti traje trening?
sat i trideset
minuta
sat i trideset
minuta
sat i trideset
minuta
Koliko puta nedeljno imate
trening?
Da li volite da trenirate?
šest puta
pet puta
tri puta
tri puta
volim
volim
volim
volim
Koliko imaš nagrada?
3 medalje i jedan
pehar
jedan pehar
jedna medalja
dve diplome
Koliko dugo de baviš sportom?
četiri godine
pet meseci
dve i po godine
šest medalja i
pehar
četiri godine
Izmišljeni intervju
Moj omiljeni nogometaš je Mario
Götze. Zato sam odlučio da baš sa
njim uradim ovaj intervju.
Mario Götze je njemački nogometaš i
nacionalni reprezentativac. Igra na
poziciji polušpice i desnog krila i trenutačno je član Bayern Münchena.
Razgovor smo vodili između njegova
dva treninga u ugodnoj atmosferi.
Kada si rođen?
Page 5
Rođen sam 3. 6. 1992.
Kada si počeo trenirati?
Počeo sam trenirati 2000. godine,
kada sam imao osam godina.
U koliko si timova igrao?
Trenirao sam u dva tima, Borussia
Dortmund (2009.-2013.) i Bayern
München.
Ivan Huska
Mudrice
Dečja nedelja u našoj školi
Dečje pozorište
Učenici prvih razreda su išli 23. septembra u Deče
pozorište. Pridružili su im se učenici 3. c razreda.
Gledali su lutkarsku predstavu ‚‚Ima li deda odelo? ‚‚.
Do pozorišta su išli peške sa njihovim učiteljicama.
Deca su bila veoma mirna i pažljivo su pratila predstavu. U lutkarsokj predstavi se radi o malom detetu
koji doživljava smrt svog dede. Evo šta o ovoj lutkarskoj predstavi kažu učenici prvog razreda.
Nisam se plašila.
Staša, 7 godina:
Da li bi opet gledao ovu predstavu?
Kako ti se svidela lutkarska predstava?
Super je.
Koji lik ti se najviše svideo?
Najviše mi se svidela mama..
Vid, 7 godina:
Koji deo u lutkarskoj predstavi ti se najviše dopao?
Kada se dedin kaput pretvorio u brod koji je svojim
unucima pričao priče.
Da.
Ana Kerleta
Da li bi opet gledala ovu predstavu?
Da, opet bih je gledala.
Anđela, 7 godina:
Da li si bila uplašena dok si gledala predstavu?
Vatrogasci
I ove godine su učenici u okviru Dječjeg tjedna bili u posjetu vatrogascima. Saznali su čemu služe vatrogasci.
Izbrojali su čak šesnaest vatrogasnih kola a u jednom ima čak šest hektolitara vode. Kod vatrogasaca su proveli
čak sat i pol vremena.
Gabrijel Vuković
Bioskop
Učenici drugih i četvrtih razreda su
u utorak, 23. septembra išli u bioskop Radnički univerzitet. Gledali
su film ‚‚ Dečak detektiv‚‚. Vodile su
ih njihove učiteljice. Do grada su išli
peške. U ovom filmu se radi o tome
kako dečak otkriva ko je njegova
majka. Na tom putu doživljava mnoge
avanture. Evo šta kažu učenici o filnu:
Anja
Da li bi opet gledala film?
Da
Koji ti se lik najviše dopao?
Prvi broj
Nono
Petar
je. Najviše mi se svidio početak filma koji je bio šaljiv.
Da li je film veseo, tužan,
smešan,…
Film je veseo.
Iva
Koji ti se lik najviše dopao?
Lola ciperola
Marko Đukić
Bio sam u kinu. Film se zvao
Dječak detektiv. Film je bio
dobar, šaljiv zanimljiv i ozbiljan.
Radi se o dječaku koji istražu-
Page 6
Iz života škole
Tematski dan — oktobarske slike - rad po stanicama 4.a
U ponedeljak, 6. 10. 2014. učenici četvrtog razreda su imali tematski dan, rad po stanicama. Učiteljica ih je podelila
u tri grupe. Prva grupa je radila srpski. Njihov zadatak je bio da napišu sastav o jeseni, na temu ‚‚Jesen u mom
gradu‚‚ . Druga grupa je radila matematiku. Njihov zadatak je bio da upoređuju brojeve do million. Rešavali su zadatke koje su potom lepili na drvo na papiru. Posle su rešavali Sudoku. Treća grupa je radial likovno. Oni su imali zadatak
da od lišća naprave zanimljiv cvet ili životinju. Svi su uživali u grupnom radu, a zanimljivo je bilo to što su tokom rada
učiteljice posećivale
čas.
Dunja Đedović
Sara Strugar
Tematski dan - rad po stanicama 4. b
Učenici četvrtog razreda su imali ogledni čas, rad po stanicma. Roditelji su ih posmatrali dok su oni radili. Imali smo
tri stanice. Jedna stanica je bila srpski jezik. Na toj stanici se pisao satav o jeseni. Druga stanica je bila matematika
na kojoj su se rešavali zanimljivi zadaci. Zadaci su se lepili na plakat i od njih se napravila slika. Na slici je bio crtež
drveća, suvog lišća, sve na temu jeseni. Treća stanica je bila likovno i na njoj su učenici imali za zadatak da naprave
cvetove od ispresovanog lišća. Bilo je veoma lepih radova, a deca su lepo sarađivala u grupama.
Ana Kerleta
Tematski dan - Dani kruha
Učenici hrvatskih razreda su imali tematski dan Dani kruha. Cijeli dan se radilo u grupama a sati su bili povezani
istom temom. Iz hrvatskog jezika se pjesmica iz čitanke trebala predstaviti stripom. Iz matematike su se rješavali
zanimljivi zadatci. A iz tjelesnog su imali veoma zanimljive zadatke u igri koja se zove Potraga za blagom . U sali su
bile skrivene zagonetke koje su učenici morali pronaći i riješiti. Potom su radili poligon. Preskakali su vijaču, uzimali
dio sličice i pa su radili prepreke u poligonu. Kada su se skupili svi dijelovi sličice učenici su skupa slagali crtež
košare sa kruhom. Ona grupa koja je prva složila slagalicu je bila pobjednik. Na kraju dana učenici su napravili malu
izložbu kolača, pogačica i svega što se od brašna može napraviti. I naravno, svi su se na kraju počastili!
Gabrijel Vuković
Page 7
Mudrice
Literarni kutak
Jesen u mom gradu
Jesen je ove godine došla u naš grad peronom 239. Na subotičkoj stanici ju je
dočekao hor raspevanih ptica selica. One posle koncerta odlaze na jug gde će
pevati Suncu. Sunce se sve više povlači u oblake. Iz nekog čudnog razloga
oblaci sve češće plaču, a tek što su tmurni. Krošnje su obukle šarene haljine i
počele da igraju. Ljudi na jesen skupljaju lišće. Vredni zemljoradnici rade na
svojim njivama. Jesen je oterala sve ljude pored uţarenih peći. Zemlja je
stavila ogrlicu od rose i prekrila se pokrivačem od
lišća.
Aleksandar Hornik
Jesen
Jesen nam stiţe
Sve nam je bliţe
Sa drveća pada lišće
I sočne plodove niţe
Drveće se seče
A kesten se peče
Svi u mome kraju
Dunja Đedović
Za zimu se spremaju.
Miloš Poljaković
Jesen nam stiţe
Dimitrije Bokajić
Mina Đurović
Mirjana Šefčić
sve nam je bliţe
Sandra Bogičević
Jesen u mom gradu
Oblaci su tmurni i sve više i više plaču. Ptice pakuju svoje kofere i prvim letom
idu na jug. Jesenji vetar igra se sa granjem i ostalim lišćem. Šareni pokrivač od
lišća prekrio je ţućkastu travu. Ljudi tuţno idu na posao dok im šareno lišće
šušti pod nogama.
Jesen će dugo trajati, oblaci će plakati, vetar će jako duvati a ljudi će
tugovati.
Tomas, Miljana, Mirjana, Neda, Valentina, Majda, Jelena
Lala
Lala je mala
sve je to samo
šala.
Kada lala zamiriše
svako lakše diše.
Olajoš Anastasija
Listopad u mom kraju
U naš grad stigao je promjenjiv listopad.
Ovih dana u listopadu je veoma hladno. Posjetila nas je dugotrajna i dosadna kiša.
Lijep i zeleni sag prekrilo je suho i šuškavo lišće. Drveće je ostalo bez svog pokrivača. Gole i hladne grane
počele su spuštati svoje šarene listove. Zbog hladnog i kišnog vremena ljudi stalno šetaju svoje nove kabanice,
kišobrane i čizme. Na ulicama se mogu čuti zvuci kamiona koji donosi
ogrijev. Dok tata i djeca unose ogrijev, mama im pravi vruć čaj. Obitelji
šetaju i kupuju pečeno kestenje koje širi svoj miris po cijelom gradu.
Nemirne i brze vjeverice su počele skupljati hranu za hladne zimske dane.
Volim listopad jer je pun lijepih jesenjih boja.
Dunja Vojnić Hajduk
Prvi broj
Page 8
Literarni kutak
Listopad u mom kraju
Roze maca
ta
Roze maca ulicom še
uzdigla glavu,
sveta.
odletela bi na kraj
a da peva,
Pomisli maca da zn
če i zeva.
pa po ceo dan mjau
u sjajno,
Tekstovi joj i ne id
o.
ali glas joj ide bajn
a biti,
Odlučila maca slavn
na binu je stala,
zapela, pa pala.
Glasa viš e nema,
ema.
uhvatila je velika tr
i
U selo se maca vrat
aukati.
i na plotu nastavi mj
Na početku školske godine posetila nas je jesen. U svom koferu
donijela je puno boja a zatim kišovito, vjetrovito i hladno vrijeme.
Iz najvećeg pretinca prepunog lišća izvadila je svoje prve plodove.
Umotani u ţuto, crveno, smeđe i narančasto ruho virili su
tamnosmeđi kesteni i svijetlosmeđi ţirevi. Kako samo čekamo da
nam pruţi pregršt svojih slatkih plodova, groţđa, mirisnih jabuka,
zlatnih krušaka... Njima se raduju i ţivotinje. Medvjed stalno jede
da bi mirno mogao prespavati zimu. vjeverice skakuću i vrijedno
skupljau lješnjake i ţireve. Ljudi brinu o hrani za zimu, prave
zimnicu. Kuhaju kompote i dţemove a neki kiselo povrće za dane kad
ih neće biti svjeţih. Svi se toplije oblače jer su jesenja jutra svjeţa
a večeri sve hladnije i vlaţnije.
Mi djeca se ipak radujemo kad rana jesen iz svog kofera izvadi
blagu toplinu jesenjeg sunca
koje namami osmjehe i tjera
na veselu igru.
Učiteljica
Ivan Huska
Dobra, lepa, pametna
Uči nas ona i znanje poklanja.
Anđela Trivunović
Uči nas igrama
I pesmama a mi zadovoljni do
beskraja
Svemu nas naučila
Jesen u mom gradu
Ĉarobnica jesen stigla je u moj grad i prošetala našim ulicama.
Donela je lepotu prirodi i lepe mirise. Kada jesen dođe trava je svako
jutro rosna i volim da hodam po njoj. Zemlja isparava. Biljke venu. Sa
drveća opada lišće i volim da gazim po tom ţutom, rumenom i suvom lišću.
Ptice cvrkuću i pevaju svoje jesenje pesme a neke se spremaju za put ka
jugu. Parkovi će samo još neko vreme ostati puni dečijih glasova. Bake i
deke sede na klupama i posmatraju svoje unuke dok se igraju i koriste
svaki sunčani trenutak. Naše omiljeno mesto za igru će uskoro ostati
usamljeno. Mokrim ulicama od čestih kiša šetaju ljudi u jesenjim jaknama,
čizmama i kapama. Neki u svojim domovima spremaju zimnicu. U jesenje
dane sunce je uspavano i srameţljivo adkad ga sivo nebo prekrije ono
postane bledo. Vetrovi su česti, nemirni, ponekad razigrani i hladni.
I za budućnost pripremila.
Đaci smo dobri i pametni
Pa se učiteljica pred svima hvali.
Ponosna zbog svake naše petice
A mi zahvalni zbog svake
zvezdice.
Volimo te naša
Draga učiteljice
Sandra Bogičević
Ja volim ranu jesen jer je lepa i donosi nam divne mirise.
Anđela Gašić
Majka
Majka je uvek
najlepša bajka.
Uvek je neţna
Uvek će biti moja I uvek uz mene
prema meni
majka.
kao suncokret ka
i uvek moj glas u
Uvek će biti
suncu
snu poljubi.
najlepša bajka
dušu otvara
Iva Hibert
Page 9
Mudrice
Literarni kutak
Jesen u mom gradu
Carica lišća i voća zakoračila je u moj grad. Sa sobom je donela svoje jesenje darove.
Travu je obojila u žućkastu boju. Zemlju je poprskala svojim čarobnim napitkom da bi kruške, jabuke i grožđe
mogli da rastu. Za drveće i lišće je koristila posebnu magiju. Kadgod bi dodirnula svoj čarobni štapić,
po jedan list bi pao sa drveta. Pticama je podarila ne samo lep cvrkut, već i toplo gnezdo. A selicam
alep put ka jugu. Ljudima i deci je podarila ulice pune lišća i parkove pune lepih plodova. Ježu, veverici
i drugim životinjama koje prespavaju zimu dala je dovoljno hrane i udoban zimski san. Suncu je malo
smanjila jačinu. Vetru je darovala jačinu. Oblacima je podarila malo tamniju boju. Ovo je ona sve lepo
isplanirala i dala svakome šta mu je potrebno. Znate, otkriću vam jednu tajnu:
Ova carica je u stvari priroda.
Iva Hibert
Sunce
Sunce je sunce
Jesen u mom gradu
vole ga deca
Došla je slikarka jesen i nacrtala male, vlažne kapljice. Neku travčicu je čak
i obojila žutom bojom. Na zemlji je docrtala male barice. Biljke je obojila
raznim bojama. Nacrtala je lišće kako opada sa drveća. Crtala je ptice selice
koje lete u toplije krajeve i ptice stanarice koje veselo cvrkuću. U parkovima retko kad je nacrtala decu. Crtala je ulice pune lišća i ljude koji ga
čiste. Nebo je obojila tamnim bojama, a sunce se nije pojavljivalo na njenim
slikama. A vetar joj se sve više i više pojavljivao na slikama.
vole ga ljudi.
Mislim da nema bolje slikarke od jeseni. Jer je jesen lepa na svoj način.
Ana ga volli
kad sedi na klupi.
Milan ga voli
kad moţe da se
sunča.
Olja Mamužić
Maja ga voli
kad moţe da se kupa.
Moj nezaboravni doživljaj
Prošlog tjedna mi se dogodila veoma tuţna priča.
Sunce je sunce
vole ga deca
i vole ga ljudi,
Moj pas Bleki je veoma ţivahan pas i uvijek je spreman za igru.
a najviše onda
Ali tog dana Bleki je bio tuţan i neraspoloţen. Nije se htio igrati
kad zorom zarudi.
i malo je jeo. Mi nismo znali šta je Blekiju, mislili smo da ga smo
boli stomak. Posle nekoliko dana Bleki je prestao jesti. Nakon
toga tata ga je odvezao veterinaru gdje je ustanovljeno da Bleki
Iva Hibert
ima ţuticu. Tog dana je dobio osam cjepiva, a nakon dva dana još
jedanaest. Blekiju je bivalo sve bolje, počeo je jesti mahati
repom, trčati...
Ovaj događaj nikad neću zaboraviti jer sam se jako uplašila za
svog psa.
Dunja Vojnić Hajduk
Prvi broj
Page 10
Zabavne stranice
Vicevi
Dolazi Perica neraspoloţen iz škole i pita ga
mama:
Šta je bilo, Perice?
Koji predmet ti je danas bio najteţi u školi?
Klupa! Pala mi je na nogu! - odgovori Perica
Perice, kako glasi mnoţina imenice
muzičar? - pita učitelj
Orkestar! - odgovori Perica.
Zanimljivosti
Svaki dan planetu potresa oko 8 000 mikrozemljotresa koje ni
Jedna reč ne pripada ovoj grupi. Koja?
ne osetimo.
DELFIN
Dnevno nam opadne oko 80 vlasi kose.
AJKULA
Bez vazduha nebo bi i danju bilo crno.
SLON
Udar munje sadrţi energiju kao 500 miliona bakterija.
Zagonetna pitanja
Ti si moj brat, ali ja nisam tvoj brat. Šta sam ja tebi?
Šta je na kraju duge?
Rebus
SLEPI MIŠ
KIT
TIGAR
Koja reč ne pripada ovoj grupi?
ŢVAKA
,
LASTIŠ
TESTO
REZAĈ
GUMICA
Rešenja pogledaj na poslednjoj stranici.
Page 11
Mudrice
Zabavne stranice
Minnie i Daisy su se igrale i odjednom je došao zli čarobnjak i bacio na njih magiju koja izbeljuje sve boje. Budi
dobra vila ili čarobnjak i pomozi im da vrate sve boje na mesto.
Prvi broj
Page 12
Mudrice, Učenički list
Osnovne škole Ivan Milutinović
Urednice:
Adresa škole:
Zorica Ćakić i Sanja Dulić
Beogradski put 50
Direktor:
Subotica Vojvodina Srbija
Telefon: 024/671-180
024/671-180
E-mail: [email protected]
Ivan Stipić
Lektor:
Dunja Đedović
Redakcija:
Anđela Tivunović 4.a
Majda Fajs 4.a
Anđela Kiš 4.a
Mina Đurović 4.a
s
se na
.edu.r
o
c
i
m
v
i
o
d
Vi
ilutin
ivanm
.
w
w
w
Sara Strugar 4.a
Milica Ristić 4.b
Iva Hibert 4.b
Ivan Huska, 4.c
Jelena Jaramazović 4.a
Mirjana Miković 4.a
Neda Temunović 4.a
Dunja Đedović 4.a
Jelena Petrekanić 4.a
Ana Kerleta 4.b
Dunja Vojnić Hajduk, 4.c
Gabrijel Vuković, 4.c
Intervju sa učenicima sportistima napravile:
Jelena Jaramazović, Dunja Đedović, Ana Kerleta
Zabavne stranice priredile :
Dunja Đedović i Anđela Trivunović
OŠ Ivan Milutinović
Fotograf:
Anđela Trivunović
Dragi naši drugari, ako želite da vaše likovne i literarne radove vide i
ostali učenici donesite ih članovima naše redakcije. Učenici trećeg
rareda mogu biti članovi našeg tima, pa ih pozivamo na druženje
utorkom. Ĉasovi novinarske sekcije se održavaju od 7 i 30 sati kada
smo pre podne i od 1 i 15 kada smo u školi posle podne.
Vidimo se!
Rešenja sa stranice 10 i 11
Zagonetna pitanja: sestra, slovo e.
Rešenje rebusa: žirafa.
Prva reč koja ne pripada grupi je ajkula, jer je ajkula riba a sve
ostale životinje su sisari. Druga reč je rezač, svi ostali predmeti su
rastegljivi.
Muham
ed Ali
Šampio
ni se n
e stvar
u teret
aju
anama.
Š
a
m
se stva
pioni
raju od
nečega
što ima
ju dubo
ko u se
- želju
bi
, viziju
i san.
Download

Prvi broj