10. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA
UTOPIJA I DISTOPIJA BIBLIOTEKARSTVA: 10 GODINA UNATRAG I NAPRIJED
Sarajevo, April, 27.–30. 2014.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Mediacentar Sarajevo
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Biblioteka Sarajeva
TKD “Šahinpašić” Sarajevo
3. Organizacijski odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Robert Donia, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, predsjednik Organizacijskog odbora
Janet Crayne, ravnateljica Odjela za istočno-evropske kolekcije, Biblioteka Univerziteta Michigan
Srebren Dizdar, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu
Aleksandra Horvat, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tatjana Lorković, Biblioteka Yale Univerziteta
Predrag Pajić, ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka, Washington DC
Sreten Ugričić, pisac
4. Izvršni odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dragan Marković, IKD “University Press” Sarajevo, predsjednik Izvršnog odbora
Saša Madacki, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar
Ivana Teronić Oruč, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zamjenica generalnog sekretara
Bea Klotz, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M, članica
Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo, članica
Tajib Šahinpašić, TKD “Šahinpašić” Sarajevo, član
Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva, član
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, član
Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
Ivana Nikolić, Narodna biblioteka Srbije, članica
Mirela Rožajac-Zulčić, Pravni fakultet Sarajevo, članica
Nedjelja, 27. 4. 2014. godine
19:00 h Umjetnička galerija BiH, prijem za učesnike
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. godine, Filozofski fakultet Sarajevo
9:00–9:45 Registracija učesnika
9:45–10:00 Pozdravne riječi
Doc. dr. Ksenija Kondali, prodekanesa za naučnoistraživački rad i međunarodnu
suradnju, Filozofski fakultet Sarajevo
Dragan Marković, predsjednik Izvršnog odbora ICSL/MSBS
Robert Donia, predsjednik Organizacionog odbora ICSL/MSBS
10:00–11:30 Kemal Bakaršić: otvorena knjiga bibliotekarstva i znanosti
(Moderator Saša Madacki)
Doc. dr. Mario Hibert (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) Učenje na blizinu: od studenta do
nastavnika
Saša Madacki (Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu) Crtice iz naučnog rada prof. dr. Kemala
Bakaršića
Učestvuju: prof. dr. Robert Donia (Michigan University Ann Arbor USA ), prof. dr. Aleksandra Horvat
(Sveučilište u Zagrebu), prof. dr. Srebren Dizdar, prof. dr. Muhamed Dželilović, prof. dr. Senada Dizdar
(Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu)
11:30–12:00 Kratka pauza
Dr. Lejla Hajdarpašić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu) Metodologija izrade bibliografije prof. dr.
Kemala Bakaršića
12:15–14:00 Panel laureata nagrade Fondacije Kemal Bakaršić
(Moderator Mario Hibert)
14:00–15:00 Ručak
15:00– Obilazak Međunarodnog sajma knjiga i učila (napomena: 28. 4. je posljednji dan održavanja Sajma)
Utorak, 29. 4. 2014. godine, Umjetnička galerija BiH
10:00–13:30 Sesija: Šta smo uradili proteklih 10 godina u bibliotekama u regionu?
(Moderator Dragan Golubović)
10:00–10:20 Beba Ešrefa Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Univerziteta u Sarajevu) Webometrics i vidljivost biblioteka
10:20–10:40 Ivana Teronić Oruč (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) Selo gori, a baba se češlja
10:40–11:00 Željka Bagarić, Stela Šoštar (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, studentica
diplomskog studija Sociologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) Podupiranjem intelektualnih prava
zatvorenika protiv rehabilitacijskog pesimizma: model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u
RH
11:00–11:20 Maja Đorđević (Univerzitetska biblikoteka “Svetozar Marković”, Beograd) Univerzitetska
biblioteka ,,Svetozar Marković”– osvrt :gde smo bili a gde smo sada?
11:20–11:40 Tatjana Stanisavljević Brzulović, Dragana Stolić (Univerzitetska biblikoteka “Svetozar
Marković”, Beograd) Od „listićа“ dо „оblаkа“: prоmеnе u radu Univеrzitеtskе bibliоtеkе „Svеtоzаr
Маrkоvić“ u pеriоdu оd 2004. dо 2014. gоdinе : izаzоvi, nоvе pеrspеktivе i pоtеnciјаlnе оpаsnоsti
11:40–12:00 Kemal Lojo (IMIC, Sarajevo) Open Space: Biblioteka
12:00–12:20 Stanimirović Ljiljana, Radmila Carević, Vesna Šujica (Univerzitetska biblioteka Kragujevac,
Univerzitetska biblikoteka “Svetozar Marković”, Beograd) Univerzitetske biblioteke u procesu obrazovanja
12:20–14:00 Ručak
14:00–15:30 Sesija: Bibliothecca futura: futuristički pogled na bibliotekarstvo 2024.
(Moderatorica Ivana Teronić Oruč)
14:00–14:20 Barbara Sax (Fachbibliotheken im Univ.-Zentrum Wall) Open Access in Austria – at a glance
14:20–14:40 Dejan Vukićević, Slaven Popara (Narodna biblioteka Srbije) Paradoksi biblioteke budućnosti
14:40–15:00 Jasmina Trifunac, Jelena Glišović (Narodna biblioteka Srbije) Posebne kolekcije - u susret
budućnosti
15:00–15:20 Jelena Mitrović (Narodna biblioteka Srbije) Razvojna biblioterapija u biblioteci 21. veka
15:20–15:40 Zoltan Bada (Srpski institut, Budimpešta) "Knjiga - biblioteka - bibliotekar" u umetničkim
delima
15:40–16:00 Pera Lastić (Srpski institut, Budimpešta) Prezentacija izdavačke delatnosti Srba u Mađarskoj
16:00–16:30 Zaključci i diskusija
Srijeda, 30. 4. 2014. godine
9:00 Polazak učesnika za Jablanicu, Zemaljski muzej Sarajevo
11:00 Jablanica (Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi) – dodjela godišnjih nagrada Fondacije Kemal Bakaršić
Rama – ručak i druženje
Adrese lokacija:
Filozofski fakultet Sarajevo – Franje Račkog 1
Umjetnička galerija BiH – Zelenih beretki 8
Download

10. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA