MAJSTORI ZNANJA
BIBLIOTEKARI I (R)EVOLUCIJA
Šesti međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu
Sarajevo 18. – 22. aprila/travnja 2010.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa - BAM Sarajevo
Mediacentar Sarajevo
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
TKD «Šahinpašić» Sarajevo
3. Organizacijski odbor:
1. Crayne Janet, Ravnatelj Odjela za istočno-evropske kolekcije Biblioteka Univerziteta
Michigan, Ann Arbor, USA;
2. Dizdar Srebren, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu;
3. Donia Robert, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, Predsjednik
Organizacijskog odbora;
4. Horvat Aleksandra, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
5. Lorković Tatjana, Kurator Južnoslavenske kolekcije, Yale University Libraray, USA;
6. Ovčina Ismet, Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine,
BiH;
7. Pajić Predrag, Ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka,
Washington DC, USA;
8. Pyro Hana, Ravnatelj Istočno-europskih kolekcija, Harvard University Libraries,
Cambridge, USA;
9. Sešek Irena, Šef Odjela nabave Nacionalne in univerzitetne knjižnice Republike
Slovenije, Ljubljana;
10. Ugričić Sreten, Upravnik Narodne biblioteke Srbije, Beograd, Srbija.
4. Izvršni odbor:
1. Klotz Bea, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
2. Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar
Susreta
3. Marković Dragan, IKD “UNIVERSITY PRESS” Sarajevo, Predsjednik Izvršnog
odbora Susreta
4. Njuhović Azemina, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo
5. Šahinpašić Tajib, TKD «Šahinpašić» Sarajevo
6. Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva, zamjenik generalnog sekretara Susreta
7. Ivana Teronić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
8. Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo
Na prvim Susretima upoznavali zbirke i njihov razvoj (Balkan je upoznao zbirke u svijetu i
Balkan se predstavio svijetu), na Drugim smo razgovarali o budućnosti slavističkih zbirki i
fondova. Treći je imao akcent na primjeni savremenih tehnologija u bibliotekama i
digitalizaciji bibliotečke građe, a Četvrti je fokusiran na prezentiranju primjera najboljih
praksi u oblasti koje se čine krucijalnim za razvoj bibliotečke djelatnosti: finansiranje
biblioteka, saradnja sa drugim institucijama i pitanje kadrova u bibliotekama. Tema V
Međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu nametnula se kao logičan slijed
prethodnih, jer je vrijeme da biblioteku pogledamo i „izvana“, dakle iz perspektive korisnika
bibliotečkih usluga.
Na ovogodišnjim šestim Susretima ćemo se mi bibliotekari posvetiti nama samima. U
današnjem društvu važno je shvatiti da su pred nama mnogi izazovi, i da trebamo preispitati
svoju poziciju. Odabirom ove teme za Susrete 2010. godine želimo odgovoriti na sljedeća
pitanja:
- Ko je i šta je bibliotekar danas?
- Koja je uloga bibliotekara u društvu?
- Identitet bibliotekara
- Bibliotekari i kreiranje društva znanja
- Stare prakse i nove prepreke
- Od čuvara znanja do...
- Quo vadis?
- Ko je pritisnuo CTRL+Z?
- Stereotipi i predrasude o bibliotekarima
RASPORED / AGENDA
Nedelja 18. 04. 2010.
Dolazak učesnika 6. ICSL u prijepodnevnim satima i smještaj u hotele
Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić
17:00 – 19:00 Registracija učesnika 6. ICSL
19:00
Otvorenje izložbe u povodu XXII međunarodnog sajma knjige i učila i VI
međunarodnog susreta bibliotekara slavista Reklamni oglasi u BiH iz 19-20.
stoljeća iz kalendara „Bošnjak“. „Gajret“ i „Trgovački kalendar“, u
organizaciji Bošnjačkog instituta – Fondacije Adil Zulfikarpašić, autorice
Narcise Puljek-Bubrić
Ponedeljak 19. 04. 2010.
Mediacentar
08:30-09:45
09:45-10:00
Registracija učesnika (nastavak)
Dobrodošlice i predstavljanje Šestih međunarodnih susreta bibliotekara slavista
u Sarajevu
10:00-10:20
Biti bibliotekar nekad i sad : Šta je to bibliotekar?
Vaska Sotirov Đukić, Biblioteka Sarajeva
10:20-10:40 Bibliotekari/ke osobe bez identiteta? Zašto vjerujete svom pekaru,
mljekaru, apotekaru, a ne vjerujete svom bibliotekaru
Beba Rašidović, Biblioteka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i
sigurnosne studije Sarajevo
10:40-11:00 Era superbibliotekara - perspektive razvoja profesije bibliotekara u
informacionom okruženju
Dragana Mihailović, Nataša Dakić, Univerzitetska biblioteka “Svetozar
Marković”, Beograd
11:00-11:20 Profesija, identitet i image bibliotekara
Sanja Stepanović, Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti
11.20-11:50 Pauza za kafu
11:50-12.10
Kratki film „Stereotip“
Tereza Poličnik-Čermelj, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
12.10-12.30 Feminizacija bibliotekarskog poziva
Nadina Grebović, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
12:30-12:50 Uloga bibliotekara u umreženom društvu
Vesna Injac-Malbaša, Narodna biblioteka Srbije
12:50-13:10 Bibliotekari i brokeri informacija u Mađarskoj, kao majstori poznavanja
izvora društva znanja
Zoltan Bada, Muzej Ludwig – Muzej savremene umetnosti, Budimpešta
13:10-13:30 Baštinski informacijski stručnjaci vs.komercijalni uslužitelji digitalnih
informacijskih usluga
Lejla Kodrić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
13:30-15:00 Pauza za ručak
15:00-15:20 [email protected] : Jesmo li bibliotekari ili
menadžeri znanja?
Vuka Jeremić, Nataša Vasiljević, Cveta Kostov, Univerzitetska biblioteka
“Svetozar Marković”, Beograd
15:20-15:40 Bibliotekari i Web 2.0 alati: na primjeru javnih i privatnih visokoškolskih
biblioteka u Kantonu Sarajevo
Aida Hajro, Aida Kalajdžisalihović, Mirela Priganica, Lejla Kodrić,
Filozofski fakultet Sarajevo
15:40-16:00 Bibliotekar i elektronske publikacije
Biljana Kalezić, Narodna biblioteka Srbije
16:00-16:20 David protiv Golijata: Bibliotekar i digitalizacija
Dragan Golubović, Media Centar
20.00 h
Prijem za učesnike 6. ICSL - Muzej književnosti i pozorišne
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sime Milutinovića Sarajlije 7
Utorak 20. 04. 2010.
Mediacentar
09:00-09:20 Dostojanstven pristup čitaocu s oštećenjem vida: perspektiva Srbije
Dragana Milunović, Nedeljka Ložajić, Narodna biblioteka Srbije
09:20-09:40 Bibliotekari matičnog odeljenja univerzitetske biblioteke «Svetozar
Marković» u Beogradu
Vera Petrović, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
09:40-10:00 The role of the Slavonic library and its librariens in the nowaday´s society
(Uloga bibliotekara Slovanske biblioteke u današnjem društvu)
Anežka Kindlerová, Narodni knihovna CR Slovanska knihovna, Prag
10:00-10:20 Pauza za kafu
10:20-10:40
10:40-11:00
10:10-11:20
11:20-12:00
12:00
Školska bibliotekarka - to sam ja
Nihada Muratović, Četvrta gimnazija, Ilidža
Školski bibliotekar: negativac ili kreativac
Amina Abdulahović, Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
Suradnja pravnih i srodnih knjižnica jugoistočne europe – promocija
otvorenog pristupa znanju
Blaženka Kotur Peradenić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Edita Bačić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
Biblioblogosfera: o stanju stvari
Selma Zulić, Filozofski fakultet, Sarajevo
Polazak učesnika 6. ICSL za Travnik – Posjeta Muzeju Ivo
Andrić, obilazak kulturno-historijskih znamenitosti i Starog grada, ručak
Srijeda 21. 04. 2010.
Mediacentar
10:00-12:00 Zaključna razmatranja i formuliranje teme za 7. ICSL 2011. godine
Gradska dvorana "Skenderija"
18:30
Ceremonija otvaranja 22. Međunarodnog sajma knjiga i učila i Prijem za
učesnike 22. Međunarodnog sajma knjiga i 6. Međunarodnog susreta
bibliotekara slavista u Sarajevu.
Četvrtak 22. 04. 2010.
Odlazak učesnika
Download

MAJSTORI ZNANJA BIBLIOTEKARI I (R)EVOLUCIJA Šesti