8. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA
BIBLIOTEKARSTVO. LJUDSKA PRAVA. AKTIVIZAM.
Sarajevo, April, 15.–18., 2012.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Mediacentar Sarajevo
Biblioteka Sarajeva
TKD «Šahinpašić» Sarajevo
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa – BAM Sarajevo
The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund, Sweden
3. Organizacijski odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Donia Robert, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, predsjednik Organizacijskog odbora;
Crayne Janet, Biblioteka Univerziteta Michigan, Ann Arbor, USA;
Dizdar Srebren, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu;
Horvat Aleksandra, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Lorković Tatjana, Biblioteka Yale Univerziteta;
Pajić Predrag, ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka, Washington DC, USA;
Ugričić, Sreten, pisac.
4. Izvršni odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klotz Bea, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar Susreta
Marković Dragan, IKD “UNIVERSITY PRESS” Sarajevo, predsjednik Izvršnog odbora Susreta
Njuhović Azemina, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo
Šahinpašić Tajib, TKD “Šahinpašić” Sarajevo
Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva
Ivana Teronić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zamjenica generalnog sekretara Susreta
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo
Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Bibliotekarstvo. Ljudska prava. Aktivizam.
Zagovaranje ljudskih prava kroz bibliotečku praksu i znanost traži snažno profesionalno angažiranje u
području globalne informacijske politike kojom su obilježene posljednje dekade prošlog stoljeća kada
je tehnološki potvrđen prijelaz s industrijskog na informacijsko društvo. Sagledavanje posljedica
društvenog, političkog, zakonodavnog i intelektualnog rearanžiranja komunikacijskih odnosa stoga
predstavlja iznimno važno područje interpretacije profesionalnih izazova, odgovornosti bibliotekara
da svojim uslugama podržavaju temelje demokratije: slobodu, jednakost, pravednost.
Bibliotekari imaju izbor između instrumentalizacije njihove prakse i principijelnog angažiranja,
odnosno reafirmiranja ideje o ulozi biblioteka u političkom, građanskom životu zajednice. Bez
preispitivanja uloge biblioteka i bibliotekara u borbi protiv cenzure, socijalne ekskluzije,
produbljivanja digitalnog jaza, komodifikacije informacija, odnosno mogućnosti zaštite informacijskih
i komunikacijskih prava korisnika bibliotekarstvo ostaje zatvoreno u tradicionalna poimanja o struci
kao neutralnoj i objektivnoj. Nasuprot tome, ciljevi koji se pred bibliotekarstvo postavljaju na
međunarodnoj razini, odavno uključuju zagovaranje profesionalne odgovornosti u kontekstu
promišljanja globalne informacijske pravde kao i kultiviranje novih pristupa i praksi koje bi bile u
stanju propitivati uspostavljene odnose moći putem umrežene komunikacijske infrastrukture.
Iz tog razloga ova konferencija nastoji inicirati bolje javno razumijevanje zbog čega kultura
bibliotečkog aktivizma predstavlja ključnu pretpostavku za pro-aktivno djelovanje u domenu
promoviranja ljudskih prava. Iskustva radikalne suradnje, kritičkog razmišljanja, progresivnog
istupanja, odnosno spremnosti bibliotekara da se bore za zaštitu intelektualnih slobode korisnika
svjedoče da “dijalog, kolaborativnost, organizacija, empatija, odlučivanje, praksa, filozofija i političko
djelovanje jesu način da se ublaže društveni problemi” (Samek, 2008). Participacija u ovakvom
bibliotečkom diskursu je nužna za relevantno orijentiranje informacijske profesije. Za postkonfliktno,
tranzicijsko društvo poput bosanskohercegovačkog to je od posebnog značaja.
Cilj nam je pokušati kreirati uvjete za razvoj profesionalnih strategija koje bi omogućile bolje
razumijevanje važnosti uloge bibliotečkog aktivizma, a konferencija je, između ostalog, povod za
utemeljenje okvira i otvaranje prostora za kontinuiranu diskusiju o odnosu bibliotekarstva,
tehnologije, zakonodavstva, javnih politika, informacijske ekonomije i etike.
U tom svjetlu je propitivanje prepreka koje stoje na putu realizacije ljudskih prava izuzetno značajno
kako bi bibliotekari prepoznali politički kontekst informacijske profesije. Iz tog vas razloga pozivamo
da nam pošaljete svoje radove kojim bi se podržalo kreiranje bibliotečke zajednice spremne da
diskutira profesionalne dileme i probleme, ali također i prijedloge politika koje mogu doprinijeti
razvoju bibliotekarstva, lokalno i globalno.
Međunarodni susreti bibliotekara slavista (ICSL) prihvataju radove, odnosno relevantne istraživačke
teme o različitim aspektima zagovaranja ljudskih prava kroz bibliotečku profesiju, ali također i članke
o presjecištima društvene moći, ekonomije znanja, nove javne sfere, digitalne demokratije,
informacijskog opismenjavanja, komunikativnog djelovanja “mrežnih građana” (netizens) u eri
participatorne kulture.
Preliminarni program
15. april 2012, Mediacentar, Sarajevo
16:00-19:00 Registracija učesnika
16. april 2012, Mediacentar, Sarajevo
09:45-09:55 Pozdravni govori
Dragan Marković, predsjednik izvršnog odbora ICSL/MSBS
Robert Donia, predsjednik Organizacionog odbora ICSL/MSBS
09:55-10:00 Uvod u 8 ICSL/MSBS
Saša Madacki, generalni sekretar ICSL/MSBS
10:00-11:00 Uvodno predavanje, Toni Samek, University of Alberta
Prof. Toni SAMEK, PhD, je jedna od najrenomiranijih i najpoznatijih svjetskih predavačica/aktivistica u
području bibliotečkih i informacijskih znanosti. Doktorirala je na Univerzitetu Wisconsin-Madison, a
od 1994. godine predaje na Školi za bibliotečke i informacijske studije Univerziteta Alberta (Kanada).
Samek je izuzetno cijenjena zbog svoga profesionalnog angažmana u području kritičkog
bibliotekarstva i interkulturalne informacijske etike.
Toni Samek djeluje na podizanju svijesti bibliotekara u vezi sa njihovom ulogom da se kroz
problematiku ljudskih prava, intelektualnih i akademskih sloboda, njihova društvena i profesionalna
odgovornost stavi na „prvi liniju“ odbrane i dosezanja globalne informacijske pravde. Autorica velikog
broja znanstvenih radova, a objavila je i dvije knjige: Intelektualne slobode i društvena odgovornost u
američkom bibliotekarstvu (2001.) i Bibliotekarstvo i ljudska prava: vodič za 21. stoljeće (2007.)
Članica je savjetodavnog odbora za intelektualne slobode Udruženja bibliotekara Kanade, kao i
Komiteta za intelektualne slobode Udruženja univerzitetskih nastavnika Kanade, te Komiteta za
slobodu govora kanadskog Savjeta za knjigu i periodiku.
Dobitnica je Library Journal Teaching Award 2007. godine, a 2009. godine joj je uručeno i priznanje za
doprinos obrazovanju, Graduate Teaching Award, na matičnom Univerzitetu Alberta. Početkom
februara ove godine, Toni Samek je dodijeljena najprestižnija nagrada za edukativni razvoj - 3M
National Teaching Fellowship - koju dodjeljuje kanadsko Društvo za visokoškolsku nastavu i učenje
čime je još jedanput potvrđen i prepoznat njezin doprinos u istraživanju društvene odgovornosti
obrazovanja kao i uloge bibliotekara u borbi za socijalnu pravdu.
11:00-11:30
Sesija 1
Pauza za kafu
11:30-13:30 Bibliotekarstvo i ljudska prava: politika profesionalizma
(Moderator Saša Madacki)
Izlaganja učesnika
Vrijeme predviđeno za prezentacije učesnika je 20 minuta po radu
13:30-15:00
Pauza za ručak
Sesija 2
15:00-17:00 Informacijski kapitalizam i biblioteke
(Moderator Mario Hibert)
Izlaganja učesnika
Vrijeme predviđeno za prezentacije učesnika je 20 minuta po radu
19:30
Prijem za učesnike Osmih međunarodnih susreta bibliotekara slavista u
Sarajevu, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH (Sime Milutinovića
Sarajlije 7).
17. april 2012, Mediacentar, Sarajevo
Sesija 3
10:00-12:30 Digitalni aktivizam
(Moderator Dragan Golubović)
Izlaganja učesnika
Vrijeme predviđeno za prezentacije učesnika je 20 minuta po radu
11:00-11:30
Pauza za kafu
Sesija 4
12:30-13:15 Digitalna demokratija i participatorna kultura
(Moderatorica Ivana Teronić)
Izlaganja učesnika
Vrijeme predviđeno za prezentacije učesnika je 20 minuta po radu
13:15-14:15 Gostujući panel: Mreža akademskih bibliotekara Bliskog istoka i sjeverne
Afrike: razmjena iskustava
(Moderatori Saša Madacki i Lena Olsson)
14:15-15:15
Pauza za ručak
Sesija 5
15:15-17:00 Zaključci i diskusija
(Moderatori Saša Madacki i Lena Olsson)
18. april 2012. – Centar Skenderija, sajamska dvorana, Bosanska kuća
10:00
Dodjela godišnje stipendije i nagrade Fondacije Kemal Bakaršić
Najava teme za 9. ICSL, 2013.
11:00 In vino veritas – izlet za učesnike – Kreševo
VAŽNI DATUMI
20. mart 2012.
Rok za prijavu radova / predavanje sažetaka
6. april 2012. Rok za prijavu učesnika
1. juni 2012.
Rok za predaju finalne verzije rada u punom tekstu
Sve prijave obaviti putem Sekretarijata na email [email protected]
Hotel za goste 8 ICSL je Hotel „Mod“
Hamdije Krševljakovića 48
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 206 628
Fax: +387 33 206 628
GSM: +387 61 489 281
E-mail: [email protected]
Web: www.hotel-mod.ba
Cijene za učesnike ICSL su sljedeće:
44,00 EUR jednokrevetna soba. Noćenje/doručak
62,00 EUR dvokrevetna soba. Noćenje/doručak
Za rezervacije i logističku podršku molimo javite se Ivani Teronić na [email protected]
Download

BIBLIOTEKARSTVO. LJUDSKA PRAVA. AKTIVIZAM. Sarajevo, April