10. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA
UTOPIJA I DISTOPIJA BIBLIOTEKARSTVA: 10 GODINA UNATRAG I NAPRIJED
Sarajevo, April, 27.–30. 2014.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Mediacentar Sarajevo
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Biblioteka Sarajeva
TKD “Šahinpašić” Sarajevo
3. Organizacijski odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Robert Donia, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, predsjednik Organizacijskog odbora
Janet Crayne, ravnateljica Odjela za istočno-evropske kolekcije, Biblioteka Univerziteta Michigan
Srebren Dizdar, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu
Aleksandra Horvat, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tatjana Lorković, Biblioteka Yale Univerziteta
Predrag Pajić, ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka, Washington DC
Sreten Ugričić, pisac
4. Izvršni odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dragan Marković, IKD “University Press” Sarajevo, predsjednik Izvršnog odbora
Saša Madacki, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar
Ivana Teronić Oruč, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zamjenica generalnog sekretara
Bea Klotz, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M, članica
Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo, članica
Tajib Šahinpašić, TKD “Šahinpašić” Sarajevo, član
Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva, član
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, član
Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
Ivana Nikolić, Narodna biblioteka Srbije, članica
Mirela Rožajac-Zulčić, Pravni fakultet Sarajevo, članica
UTOPIJA I DISTOPIJA BIBLIOTEKARSTVA: 10 GODINA UNATRAG I NAPRIJED
Međunarodni susreti bibliotekara slavista su stigli do svoje desetogodišnjice. Da li smo
bliži bibliotečkim utopijama ili distopijama, šta smo naučili kroz susrete s pitanjima o
vlastitim granicama, da li mrežne tehnologije, mijenjajući naše profesionalne prakse, šire ili
pak sužavaju kognitivne horizonte korisničkih očekivanja, da li su transformacije vještina
stručnog usluživanja ujedno i poziv na reaktualiziranje kritičkih i etičkih principa poput
dostupnosti,
jednakopravnosti,
intelektualnih
sloboda,
otkrivanje
novih
kategorija
društvenosti, pismenosti, solidarnosti, ili je svijest o monetizaciji, kontroli i neizvjesnosti
komunikacije potisnula čak i ona pitanja koje na susretima nismo željeli zaobići. Odbijajući
zanemariti kritički, socijalni diskurs o struci, zapitanost nad profesionalnim odgovornostima i
akcijama, istraživačkim radoznalostima, otvorenim procesima učenja nastojali smo okupiti i
kreirati zajednicu bibliotekara koji su sebi i svojoj okolini spremni uputiti glasove o
liberalnijem preispitivanju teorije i prakse. Informacijske znanosti i bibliotekarstvo nemaju
niti nude jednoznačne odgovore na postindustrijsku, umreženu stvarnost, niti imaju konsenzus
u vezi s pitanjima kako će izgledati vokacijski standardi novih generacija bibliotekara koji su
se, gledajući iz globalnih perspektiva struke, odavno odvojili od karikaturalnih i
institucionaliziranih
predodžbi
marginalizaciji.
kibergeneracijskom
U
o
polu-profesionalnom
srazu
vrijednosti
službovanju,
stereotipima,
sistemskih
bibliotekara,
informacijskih menadžera, komunikacijskih stručnjaka, kibernauta, kritičkih pedagoga, kao i
slijepim ulicama mišljenja o hibridnim ekonomskim modelima upravljanja znanjem,
otvorenim organizacijskim procesima, mrežnim fluksevima digitalizma, copyleft aktivizmu,
nerijetko se otkrivaju bojazni da se istraživanjem disciplinarnih granica mijenjaju navike
okamenjene strategijama “čuvanja znanja”. Iza nas je dekada nastojanja da se iznova potcrtaju
i propitaju bibliotečke mitologeme (poput npr. one najraširenije o neutralnosti poziva koja
izbjegava uzeti u obzir društvene, političke, ekonomske uvjetovanosti), održivost
bibliotekarstva pozicionira spram trendovskih diskusija o tehnološkim osuvremenjivanjima,
uključi u debate digitalnog humanizma, iskorači iz tračnica atomističkog, ahistoričnog,
mehanicističkog (ne)razumijevanja budućnosti. Šta smo uradili sa bibliotekarstvom u regionu,
da li smo uopće osvijestili nužnost povlačenja iz pozitivističkog naslijeđa, približili se
informacijskim potrebama, ali i pravima korisnika umreženog društva, odredili spram
novomedijske paradigme otvorenosti,
oponirali
komodifikaciji
informacija,
znanja,
obrazovanja ili pak o tome ovdje možemo tek futuristički maštati (dakle, sačekati na
slijedećih deset godina) nedvojbeno su bitna pitanja, pa ako i nismo uvijek bili zadovoljni
ponuđenim odgovorima, važnost njihovog reafirmiranja nije izgubila na vrijednosti. Naprotiv.
Spremni smo, dakle, još jedanput ugostiti vaše radove i prihvatiti naivnost vlastitih horizonata
očekivanja usmjeravajući ih ka autorima koji će se odvažiti propitivati samonametnuta
ograničenja bibliotečkih i informacijskih znanosti, te prokazivati dogmatičnost njihovog
opetovanja. Ili kako to veli Ronald E. Day: “Obrazovne i istraživačke funkcije našeg područja
djelovanja ne bi smjele biti ispunjene jednostavnim pregledima informacijskih praksi već
kritikom strukturalnih elemenata – kulturalnim, društvenim, psihološkim i političkim
oblicima i sredstvima koja reguliraju govor i forme izražavanja.”
Prema tome, ni utopija ni distopija, već i jedno i drugo trebaju naći svoje mjesto na
ovogodišnjim susretima, s posebnim akcentom na kontinuitete novih oblika profesionalne
kulture.
 SESIJE:
 ŠTA SMO URADILI PROTEKLIH 10 GODINA U BIBLIOTEKAMA U REGIONU?
 BIBLIOTHECCA FUTURA: FUTURISTIČKI POGLED NA BIBLIOTEKARSTVO
2024.
 ESEJI U SPOMEN I ČAST KEMALA BAKARŠIĆA
Nedjelja, 27. 4. 2014. godine
19:00 h Vijećnica, prijem za učesnike
Ponedjeljak, 28. 4. 2014. godine, Filozofski fakultet Sarajevo
9:00–9:45 Registracija učesnika
9:45–10:00 Pozdravne riječi organizatora
10:00–13:30 Sesija posvećena radovima u čast prof. dr. Kemala Bakaršića
13:30–15:00 Ručak
15:00– Obilazak Međunarodnog sajma knjiga i učila (napomena: 28. 4. je posljednji dan
održavanja Sajma)
Utorak, 29. 4. 2014. godine, Umjetnička galerija BiH
10:00–13:30 Sesija: Šta smo uradili proteklih 10 godina u bibliotekama u regionu?
13:30–14:30 Ručak
14:30–17:00 Sesija: Bibliothecca futura: futuristički pogled na bibliotekarstvo 2024.
Srijeda, 30. 4. 2014. godine
Izlet za učesnike
Jablanica (Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi) – dodjela godišnjih nagrada Fondacije Kemal
Bakaršić
Rama – ručak i druženje
Rok za prijavu učešća: 15. 4. 2014. godine
Rok za prijavu radova: 1. 4. 2014. godine
Online registracija: http://www.planetreg.com/E23717182214
Ili na e-mail: [email protected]
Oficijelni hotel:
Hotel Mod Sarajevo
Hamdije Krševljakovića 48
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 206 628
GSM: +387 61 489 281
E-mail: [email protected]
Web: www.hotel-mod.ba
Cijene za učesnike ICSL-a (rezervacija isključivo mailom na : [email protected] zbog
popusta):
1/1(jednokrevetne) sobe 75,00 KM ili 38,50 EUR
1/2(dvokrevetne) sobe 110,00 KM ili 57,00 EUR
U cijenu smještaja je uračunato: doručak, boravišna taksa, osiguranje i PDV
Adrese lokacija:
Vijećnica – Obala Kulina bana
Filozofski fakultet Sarajevo – Franje Račkog 1
Umjetnička galerija BiH – Zelenih beretki 8
Download

UTOPIJA I DISTOPIJA BIBLIOTEKARSTVA