9. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA
BIBLIOTEKARSTVO. IZDAVAŠTVO. KNJIŽARSTVO: DILEME E-ČITANJA
Sarajevo, april, 14.–17., 2013.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Mediacentar Sarajevo
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Biblioteka Sarajeva
TKD «Šahinpašić» Sarajevo
3. Organizacijski odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Donia Robert, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, predsjednik Organizacijskog odbora;
Crayne Janet, ravnateljica Odjela za istočno-evropske kolekcije, Biblioteka Univerziteta Michigan;
Dizdar Srebren, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu;
Horvat Aleksandra, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Lorković Tatjana, Biblioteka Yale Univerziteta;
Pajić Predrag, ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka, Washington DC;
Ugričić Sreten, pisac.
4. Izvršni odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Marković Dragan, IKD “UNIVERSITY PRESS” Sarajevo, predsjednik Izvršnog odbora
Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar
Ivana Teronić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zamjenica generalnog sekretara
Klotz Bea, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M, članica
Njuhović Azemina, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo, članica
Šahinpašić Tajib, TKD “Šahinpašić” Sarajevo, član
Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva, član
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, član
Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
Ivana Nikolić, Narodna biblioteka Srbije, članica
BIBLIOTEKARSTVO. IZDAVAŠTVO. KNJIŽARSTVO: DILEME E-ČITANJA
U kojoj mjeri tranzicija od knjige do e-knjige utiče na izdavačku i knjižarsku djelatnost, koji
faktori utiču na rast ili gubitke u izdavačkoj i knjižarskoj industriji, kako izgledaju novi oblici
suradnje između biblioteka, izdavača i knjižara, kako novi modeli izdavaštva utiču na
bibliotečku praksu, koje su najrecentnije debate u industriji znanja, koji izazovi obilježavaju
izdavaštvo i bibliotekarstvo 21. stoljeća?
Kako se izdavaštvo prilagođava novoj komunikacijskoj i organizacijskoj paradigmi – vođenje
digitalnog poslovanja podrazumijeva hibridne modele distribucije i upravljanja e-sadržajima.
S druge strane, trendovi elektronskog izdavaštva pred bibliotekare donose niz novih pitanja
koja se tiču budućnosti razmjene informacija i pristupa zabilježenom znanju. Stoga
ovogodišnja konferencija bibliotekara slavista želi akcentirati važnost fokusiranja na
metodologije proizvodnje, organiziranja i distribuiranja informacijskih resursa u umreženoj
zajednici korisnika propitujući implikacije destabiliziranog odnosa između tradicionalnih i
suvremenih oblika informacijskog usluživanja. Namjera nam je tematizirati veze i odnose
bibliotekara, izdavača i knjižara u svjetlu radikalnih promjena koje se ne tiču tek korištenja
novih informacijsko-komunikacijskih alata već i uloge tehnologije u informacijskom društvu,
statusa izdavača i biblioteka na “tržištu znanja”, potencijala otvorenih izdavačkih praksi u
znanstvenoj komunikaciji, upravljanja digitalnim pravima, te načina i uvjeta korištenja
elektronskih resursa u digitalnom okruženju. Drugim riječima, cilj nam je otvoriti diskusiju o
kompleksnim tehnološkim, operativnim, finansijskim, socijalnim i drugim izazovima
elektronskog obrazovanja, poslovanja i usluživanja.
 SESIJE:
I.
E-IZDAVAŠTVO I E-ČITATELJSTVO
II.
E-SADRŽAJI I MODELI NJIHOVOG UPRAVLJANJA
III.
E-KNJIGE I BIBIOTEKE: POSUDBA I LICENCIRANJE
Rok za prijavu učešća: 1. 4. 2013.
Rok za prijavu radova (sažetak): 1. 3. 2013.
Online registracija: http://www.planetreg.com/E1983647161939
Ili na mail: [email protected]
Oficijelni hotel:
Hotel Mod Sarajevo
Hamdije Krševljakovića 48
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 206 628
Fax: +387 33 206 628
GSM: +387 61 489 281
E-mail: [email protected]
Web: www.hotel-mod.ba
Cijene za učesnike ICSL-a su sljedeće:
1/1(jednokrevetne) sobe 85,00KM=44,00€
1/2(dvokrevetne) sobe 120,00KM=62,00€
U cijenu smještaja je uračunato: doručak, boravišna taksa, osiguranje i PDV
Download

programu Susreta slavista