8. ICSL – MEĐUNARODNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA
BIBLIOTEKARSTVO. LJUDSKA PRAVA. AKTIVIZAM.
Sarajevo, April, 15.–18., 2012.
1. Organizatori:
Fondacija Kemal Bakaršić, Sarajevo
Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
IKD “UNIVERSITY PRESS” doo Sarajevo
2. Suorganizatori:
Mediacentar Sarajevo
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, University of Lund, Sweden
Biblioteka Sarajeva
TKD «Šahinpašić» Sarajevo
3. Organizacijski odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Donia Robert, prof. dr., Michigan University Ann Arbor USA, predsjednik Organizacijskog odbora;
Crayne Janet, ravnateljica Odjela za istočno-evropske kolekcije, Biblioteka Univerziteta Michigan;
Dizdar Srebren, prof. dr., Filozofski fakultet u Sarajevu;
Horvat Aleksandra, prof. dr., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
Lorković Tatjana, Biblioteka Yale Univerziteta;
Pajić Predrag, ravnatelj Južnoslovenskih kolekcija, Kongresna biblioteka, Washington DC;
Ugričić Sreten, pisac.
4. Izvršni odbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Marković Dragan, IKD “UNIVERSITY PRESS” Sarajevo, predsjednik Izvršnog odbora
Madacki Saša, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, generalni sekretar
Ivana Teronić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zamjenica generalnog sekretara
Klotz Bea, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt a/M, članica
Njuhović Azemina, Ministarstvo za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo, članica
Šahinpašić Tajib, TKD “Šahinpašić” Sarajevo, član
Narcis Saračević, Biblioteka Sarajeva, član
Dragan Golubović, Mediacentar Sarajevo, član
Mario Hibert, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član
Ivana Nikolić, Narodna biblioteka Srbije, članica
Program
15. april 2012, Mediacentar, Sarajevo
16:00-19:00 Registracija učesnika
16. april 2012, Mediacentar, Sarajevo
09:45-09:55
Pozdravni govori
Dragan Marković, predsjednik Izvršnog odbora ICSL/MSBS
Robert Donia, predsjednik Organizacionog odbora ICSL/MSBS
09:55-10:00
Uvod u 8 ICSL/MSBS
Saša Madacki, generalni sekretar ICSL/MSBS
10:00-11:00
Uvodno predavanje, Toni Samek (University of Alberta, Canada) Librarianship.
Human Rights. Activism
11:00-11:30
Pauza za kafu
Sesija 1
11:30-13:30 Bibliotekarstvo i ljudska prava: politika profesionalizma
(Moderator Saša Madacki)
11:30-11:45 Saša Madacki (Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu) Ljudska prava u
međunarodnom i komparativnom bibliotekarstvu
11:45-12:00 Aleksandra Horvat (Filozofski fakultet u Sveučilišta Zagrebu) Uloga stručnog
knjižničarskog društva danas
12:15-12:30 Mario Hibert (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) Out with Librarianship:
od subordinacije do separacije
12:30-12:45 Barbara Baj Wojtowicz (Taylor Bodleian Slavonic and Modern Greek Library,
Oxford) The open access movement in Central Europe: Where we stand?
12:45-13:00 Blaženka Peradenić-Kotur (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
Elektronička demokracija u praksi Republike Hrvatske
13:00-13:15 Tatjana Brzulović Stanisavljević (Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković")
Pogled kroz rešetke: poštovanje prava na pristup informacijama lica na odsluženju kazne u KP
zavodima
13:30-15:00 Pauza za ručak
Sesija 2
15:00-17:00 Društvena odgovornost biblioteka i bibliotekara
(Moderator Dragan Golubović)
15:00-15:15 Gordana Lazarević, Tatjana Brzulović Stanisavljević, Jelena Đurđulov
(Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković") Saradnja Univerzitetske biblioteke „Svetozar
Marković” u Beogradu sa obrazovnim institucijama aktivnim u inkluziji slepih i slabovidih izložba posvećena Brajevom pismu
15:15-15:30 Maja Đorđević, Vesna Šujica, Milutin Šahović (Univerzitetska biblioteka
"Svetozar Marković") Udruženje studenata sa hendikepom u Univerzitetskoj biblioteci
"Svetozar Marković"
15:30-15:45 Beba Rašidović (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
Sarajevo) Informacijska pismenost – pravo na znanje i novi bibliotekarski aktivizam – kako
ostati u sedlu?
15:45-16:00 Beba Stanković (Narodna biblioteka “Ilija M. Petrović”, Požarevac) Integracije
kroz bibliotečku praksu
16:00-16:15 Nataša Filip (Narodna biblioteka "Dositej Obradović", Stara Pazova) Širi horizonti
bibliotečkog aktivizma
16:15-16:30 Dragana Milunović (Narodna biblioteka Srbije) Analiza stepena razvijenosti
bibliotečkih usluga za osobe sa invaliditetom u javnim bibliotekama u Srbiji
16:30-17:00 Mirjana Evtov, (FAMA, Sarajevo) Muzej opsade Sarajeva
Prijem za učesnike Osmih međunarodnih susreta bibliotekara slavista u
Sarajevu, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH (Sime Milutinovića
Sarajlije 7).
19:30
17. april 2012, Mediacentar, Sarajevo
Sesija 3
10:00-11:15 Digitalni aktivizam
(Moderator Mario Hibert)
10:00-10:15 Liladhar R. Pendse; Adriana Popescu (Princeton University, USA) Digital
Activism
10:15-10:30 Jadranka Božić (Narodna biblioteka Srbije) Digitalna kontrakultura: liber
libertatis
10:30-10:45 Amar Numanović (Student Odsjeka za komparativnu književnost i
bibliotekarstvo) Uloga i značaj open source biblioteka u bosanskohercegovačkom
tranzicijskom društvu: projekat uspostavljanja open source biblioteke pri Art kinu Kriterion
10:45-11:00 Narcisa Puljek-Bubrić, Amra Krzić, Aida Kavazbašić (Bošnjački institut –
Fondacija Adila Zulfikarpašića) Besplatni servisi u ulozi promotora kulturnih institucija
11:00-11:15 Goran Trailović (Gradska biblioteka Pančevo, Srbija) Bibliotekari u internet parku
11:15 -11:30 Pauza za kafu
Sesija 4
11:30-13:00 Digitalna demokratija i participatorna kultura
(Moderatorica Ivana Teronić)
11:30-11:45 Maja Dragosavac (Evropski regionalni master program Ljudska prava i demokratija u
Jugoistočnoj Evropi) Pristup informacijama – trendovi u Hrvatskoj
11:45-12:00 Selma Zulić (Evropski regionalni master program Ljudska prava i demokratija u
Jugoistočnoj Evropi) Bibliotečki Leviatan: tko se boji svojih prava, još? Tri za groš, tri
za groš?!
12:00-12:15 Dejan Vukičević (Narodna biblioteka Srbije) Non iimprimatur ili Cenzura u bibliotekarstvu
12:15-12:30 Nadina Grebović-Lendo (Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH) Bibliotečki
feministički angažman
12:30-12:45 Irena Pejić (Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo) Razumijevanje etičnosti pri korištenju
Interneta (među studentima Katoličkog bogoslovnog fakuklteta u Sarajevu)
12:45-13:00 Kemal Lojo Etničko bibliotekarstvo u postkonfliktnom društvu
13:00-14:30 Gostujući panel: Mreža akademskih bibliotekara Bliskog istoka i sjeverne Afrike:
razmjena iskustava
(Moderatori Saša Madacki i Lena Olsson)
Lena Olsson (Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian
Law, Lund, Sweden) Predstavljanje međunarodnih programa izgradnje
kapaciteta u oblasti bibliotekarstva i ljudskih prava Instituta Raoul Wallenberg
Enas Bahroum (RWI’s regional office in Amman, Jordan) Akademska saradnja
Raoul Wallenberg Instituta s bibliotkama na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi:
ciljevi, regionalne strukture i podrška bibliotekama u jačanju obrazovanja u
oblasti ljudskih prava i istraživanjima
Amani Rafiq Ahmad Hamarsha (University of Jordan, Jordan) Iskustva Biblioteka
Univerziteta u Jordanu u oblasti ljudskih prava
Liana M. Quider (Birzeit University, Palestine) Iskustva biblioteka Birzeit Univeziteta u
slobodnom pristupu informacijama: biblioteka Pravnog institita kao model
Jana Bassam Bou Karroum (Beirut Arab University, Lebanon) Centar za ljudska prava
Beirutskog arapskog Univerziteta: 20 poteškoća u izgradnji zbirki
14:30-15:30 Pauza za ručak
Sesija 5
15:30-17:00 Zaključci i diskusija
(Moderatori Saša Madacki i Mario Hibert)
18. april 2012. – Centar Skenderija, sajamska dvorana, Bosanska kuća
10:00
Dodjela godišnje stipendije, nagrade i specijalnih priznanja Fondacije Kemal
Bakaršić
Najava teme za 9. ICSL, 2013.
11:00 In vino veritas – izlet za učesnike – Kreševo
Predstavljanje Zaklade "Fra Grgo Martić"
U ime Zaklade sudjelovat će Anto Stanić, Predsjednik Upravnog odbora Zaklade i Milo Jukić, član
Upravnog odbora, kao i laureati književne nagrade "Fra Grgo Martić": Vlado Kudić, Aida Šečić, Lidija
Pavlović-Grgić, Suzana Lovrić i Stjepan Zelenika
Posjeta Franjevačkom samostanu s muzejom i knjižnicom
Ručak u restoranu „Stari ribar“
Download

Konačan program