Identifikacijska
naljepnica
Nacionalni centar za vanjsko
vrednovanje obrazovanja
PAŽLJIVO NALIJEPITI
HRVATSKI JEZIK
osnovna razina
TEKSTOVI
12
UPUTE
U ovoj knjižici nalaze se tekstovi uz koje su vezani ‘grozdovi’ zadataka u II. dijelu ispita.
U uputi prije ‘grozdova’ zadataka naznačeno je koji tekst trebate pročitati prije nego što
počnete rješavati zadatke.
Uz prvi tekst vezani su zadatci od 1. do 15.
Uz drugi tekst vezani su zadatci od 16. do 27.
Uz treći tekst vezani su zadatci od 28. do 41.
Uz četvrti tekst vezani su zadatci od 42. do 56.
Uz peti tekst vezani su zadatci od 57. do 67.
Možete pisati po stranicama ispitne knjižice, ali ne zaboravite prepisati odgovore na list za odgovore.
Na listu za odgovore kvadratić točnoga odgovora obilježavate upisivanjem znaka X.
Na listu za odgovore pišite isključivo crnom ili plavom kemijskom olovkom.
Pišite jasno i čitljivo. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.
Želimo Vam puno uspjeha!
Način ispunjavanja testa
A.
X
Dobro
Loše
A.
A.
B.
B.
B.
C.
C.
D.
D.
D.
E.
E.
E.
X
X
C.
Ispravljanje
pogrješnoga
unosa
X
12
Hrvatski jezik
Tekst
I. tekst
I. tekst pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.
Pozorno
Vraćanje
Katkad u vrevi ljudi posve stranih
Neko te lice sjeti mrtva druga.
Nestanak njegov ponovo ti rani
Zbunjeno srce, i svlada te tuga.
1. Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?
U žamorenju začuješ mu glas.
I tiA.
ga bajci
vidiš. Izašav iz mraka
u tebi
živi. Ali samo čas:
B. legendi
C. basni
Desetak,
dvadesetak koraka.
D. mitu
A.
B.
C.
D.
Prošlost se javi slatko kao flauta
U zimskoj noći. Ti mu gledaš kretnje,
Smijeh, govor čuješ davne neke šetnje.
2.NoKojega
od navedenih
autora
kad te naglo
truba nekog
auta smatramo začetnikom književne vrste kojoj
pripada
priloženi
tekst?
Trgne,
odjednom
nestane
mu lika:
Oko tebe su lica prolaznika.
A.
B.
C.
D.
Eshila
Aristofana Dobriša Cesarić
Hesioda
Ezopa
3. Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?
A.
B.
C.
D.
kontrast
personifikacija
metafora
eufemizam
4. Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripada
priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
hiperbola
alegorija
gradacija
ironija
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
0112
Hrvatski jezik
Tekst
I. tekst
II. tekst
Pozorno
pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.
Bašćanska ploča
Ja, u ime oca i Sina i Svetoga Duha. Ja
opat Držiha pisah ovo o ledini koju
dade Zvonimir, kralj hrvatski u
dane svoje svetoj Luciji. Svjedoče
župan Desimir u Krbavi, Mratin u Li1.mi Kojoj
književnoj vrsti pripada priloženi tekst?
ci, Pribineg u Vinodolu i Jakov na otoku.
tko poreče, nega ga prokune i Bog i 12 apostola i 4 eA. Da
bajci
vanđelista
i sveta Lucija. Amen. Neka onaj tko ovdje živi,
B. legendi
moli
njih Boga. Ja opat Dobrovit ziC.zabasni
dahD.crkvu
mituovu sa svoje devetero braće u dane kneza Kosmata koji je vladao cijelom Krajinom. I bijaše u te dane Mikula u Otočcu sa svetom Lucijom zajedno.
2. Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj
pripada priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
Eshila
Aristofana
Hesioda
Ezopa
3. Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?
A.
B.
C.
D.
kontrast
personifikacija
metafora
eufemizam
4. Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripada
priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
hiperbola
alegorija
gradacija
ironija
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
0112
Hrvatski jezik
Tekst
I. tekst
III. tekst pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.
Pozorno
Ta mrtve sam vas sama svojim rukama
Uredila i oprala te izlila
Na grobu žrtvu; sada pak, Poliniče,
Za pokop tvoj ovakvu plaću dobivam.
Al’ s pravom ti, za razumne, iskazah čast.
Jer nikad ne bih, ni da djeci mati sam
muž da
mrtav trune
mi,pripada
učinila priloženi tekst?
1.Ni Kojoj
književnoj
vrsti
Ja nešto takvo protiv volje građana.
PaA.
kakvu
zakonu za volju kažem to?
bajci
DaB.
muž
mi
umre, drugi bi se našao;
legendi
ZaC.
izgubljeno
basni dijete ja bih drugo rodila;
mitu
Al’D.
kako
roditelje meni krije Had,
Brat ne može se više meni roditi.
Po zakonu te takvu ja pretpostavih
Svim drugima; a Kreontu se učini
To grijeh i strašna drskost, brate predragi.
2. Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj
pripada priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
Eshila
Aristofana
Hesioda
Ezopa
3. Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?
A.
B.
C.
D.
kontrast
personifikacija
metafora
eufemizam
4. Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripada
priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
hiperbola
alegorija
gradacija
ironija
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
0112
Hrvatski jezik
Tekst
I. tekst
IV. tekst pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.
Pozorno
Prvo pjevanje
Dike i pohvale presvetoj Juditi,
Njena hrabra djela hoću izreći;
Zato ću moliti, Bože, tvoju svjetlost,
Nemoj mi uskratiti u tome punu milost.
Ti siKojoj
onaj književnoj
koji dade snagu
djelu
1.
vrsti svakom
pripadanjenom
priloženi
tekst?
I njenom tijelu ljepotu uz čisto poštenje;
Ti, dakle,
sad i meni tako pomozi
A. bajci
Da B.
jeziklegendi
izrekne ono što misao pripravi.
Neka
pravi udahne u me tvoja ljubav,
C. duh
basni
Da D.
višemitu
moja pamet ne tumara
Veoma bludeći s družbom starih poeta
Što poštovahu bogove kojima svijet bijaše sapet,
Jer ti si iznad svega svet, istiniti Bože moj;
Ti činiš da se slatko pjeva, ti si vjernima mir,
A ne
zbor od
tri djevička
kola,smatramo začetnikom književne vrste kojoj
2.
Kojega
odtriput
navedenih
autora
Dodavši
još priloženi
broju Apolona
s kitarom.
pripada
tekst?
Uzdigni odozdo moj glas gore k nebu
A.tvoje
Eshila
Gdje
prijestolje slave zborovi svetaca,
Da B.
se uAristofana
samome tvome dvoru mogne slušati
Hesioda
DokC.izgovara
pjesmu o Juditi.
D. Ezopa
kontrast
personifikacija
metafora
eufemizam
4. Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripada
priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
hiperbola
alegorija
gradacija
ironija
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
Prijevod Marka Grčića
3. Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?
A.
B.
C.
D.
A.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
0112
Hrvatski jezik
Tekst
I. tekst
V. tekst
Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.
Kumordinar Žorž došao bi u naš prnjavor sa silnim prstenjem na desnoj ruci koja bijaše uvijek gola da svatko
vidi i sudi po njoj bogatstvo i čast. U crkvi tom zgodom naš rođak Žorž neprestance posluje desnom rukom:
sad je digne na sklapanje i tobožnju molitvu, sad njom posiže za rupčićima, sada nešto drugo njom upravlja
i priudesuje. Tom pako zgodom svjetluca čudnovato njegovo prstenje kano da zrcalo okrećeš prema suncu.
Žene i djevojke zaboravljaju na molitvu upirući pobožne oči u njega. A onaj koji zna sve tajne ljudskih srdaca
doista čuje često uzdah kako skromne seljakinje, tako i koje namiguše: – Ah, bože, da me njim daruješ, sretna
li bih ti bila!... – Lijevu ruku, obučenu vazda u rukavicu od jelenovine spušta on elegantno niz tijelo ili je prebaci
A.
1.naKojoj
književnoj
vrsti pripada
priloženi
tekst?
križa kada
s desnicom
posluje. A
istom ono
olašteno odijelo s pozlaćenim velikim pucetima kano škude!
Pa
ona mast što mu se obilato iz ulizane kose cijedi po debelom, najpomnije obrijanom vratu… Zatim bijela
staza
B.
A. bajci
preko
čitave glave od čela na drugi kraj do obrijane šije poput ceste što vodi preko brda jednoga do drugoga
B. legendi
C.vonj ko
podnožja…
Konačno onaj miris što čudnovato zaudara od gospodina kumordinara… Čudnovato, da;
C.
basni
da si gnojnicu tamjanom potkadio… Seljaci bi se pogledavali, trkali ramenima ili nogama, pa namignuli: – Ej,
D. moj!
mituBože moj! Koji bi prorok mogao negda proreći: što će sve biti danas-sutra naš Jurić! LijepoD.
bože
li ti ga je
njemu! Sretna li majka štono ga rodila! Hm, hm, hm!... – A kumordinar, stanovitim osobitim njuhom zadišav i
osjetiv takvo laskavo šaputanje, uzdigao bi jošte napetije jaku debelu glavu uvis, kano da si ga na kolac nabio,
i nahmurivši usta i nos poput neodlučna diplomate ukočio se i pomislio u sebi: Gledajte samo, telići, u nova
vrata! Imate šta i gledati!...
2. Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj
pripada priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
Eshila
Aristofana
Hesioda
Ezopa
3. Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?
A.
B.
C.
D.
kontrast
personifikacija
metafora
eufemizam
4. Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripada
priloženi tekst?
A.
B.
C.
D.
hiperbola
alegorija
gradacija
ironija
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
0112
Download

09 ogledni ispit 2.dio tekstovi - hrv B