XVL – Tehnologija instant sladoleda
IceCom doo, City kvart – Podgorica • tel. 020.290.402 • fax 020.290.405 •
[email protected] • www.icecom.me
Liniju aparata XVL čine kompaktne robusne samostojeće mašine za proizvodnju soft sladoleda, konstruisane upotrebom
najboljih tehnologija koje su:
Zasnovane na iskustvu
Carpigiani-ja
Veoma raznovrsne
Italijanske kompanije koja ima
najširu paletu aparata za
proizvodnju zanatskog sladoleda
i soft sladoleda na svijetu.
Zato što istovremeno mogu
proizvesti različite vrste
sladoleda, poput sladoleda na
bazi mlijeka ili sladoleda na bazi
vode.
Velikog kapaciteta
proizvodnje
Sa dugačkim cilindrima; XVL
garantuje kontinuiranu
produkciju, čak i tokom
najobimnije prodaje.
IceCom doo, City kvart – Podgorica • tel. 020.290.402 • fax 020.290.405 •
[email protected] • www.icecom.me
Kvalitet sladoleda
BAZA OSTAJE TEČNA
Baza u rashladnim tankovima se uz
pomoć mješača konstantno miješa
da bi ostala tečna čime se
obezbjeđuje stalan dotok baze u
cilindar.
KREMASTI SOFT SLADOLED
ČVRSTI SUVI SLADOLED
Modeli XVL/P su opremljeni
pumpama za vazduh koje
ubrizgavaju vazduh u bazu prije
nego ona dospije u cilindre, što
rezultira povećanjem zapremine
baze i do 80%. Unutar cilindara
mješači sa dvostrukim spiralama i
centralnom osovinom proizvode
mekan, kremast sladoled.
U modelima XVL/G baza u cilindar
dospijeva slobodnim padom.
Kontrolni ventili spontano dodaju
vazduh u bazu čime se posiže
njeno povećanje zapremine do
40%. U unutrašnjosti cilindara
monolitni plastični mješači
proizvode čvrst i suv sladoled.
IceCom doo, City kvart – Podgorica • tel. 020.290.402 • fax 020.290.405 •
[email protected] • www.icecom.me
Jednostavan za upotrebu
KOMANDNA TABLA
KOMFORAN PROSTOR ZA
IZDAVANJE
PRECIZNO IZDAVANJE
Komandna tabla je pozicionirana
u nivou pogleda korisnika što
olakšava izbor programa.
Intuitivna grafika pruža mogućnost
jednostavne upotrebe komandi.
10 cm širok prostor za izdavanje
omogućava jednostavno
punjenje većih posuda i punjenje
kalupa prilikom proizvodnje
kolača i ostalih poslastica.
Pomoću dva plastična opciona
dodatka, od koji je jedan ravan a
drugi narezan, mogu se brzo puniti
čašice, kolači, kalupi za
poslastice...
Performanse i energetska efikasnost
SIMULTANA PRODUKCIJA
SLADOLEDA NA BAZI MLIJEKA I
VODE
U ovom aparatu sa dvije nezavisne
cjeline, svaki cilindar ima svoj
rashladni sistem, dok se mješači
pokreću odvojenim motorima. Kod
modela XVL/P svaku pumpu
pokreće po jedan motor koji se
uključuje samo kada je uključen
motor cilindra na istoj strani
aparata. Na ovaj način moguće je
različito podesiti parametre rada
na lijevoj i desnoj strani aparata
zavisno od karakteristika baze koja
se koristi; npr. moguće je
kombinovati sladoled na bazi
mlijeka i voćni sladoled, ili pak
jogurt sladoled.
UPOTREBA SAMO JEDNE STRANE
MAŠINE
MIJEŠANJE BAZE U TANKU
Pomoću opcionog dodatka za
suvo punjenje voda i suva baza se
mogu sipati direktno u tank, a
zatim se startovati mješači kako bi
se suva supstanca rastvorila u
vodi.
Moguće je ugasiti jednu stranu
mašine što je jako korisna funkcija
van glavne sezone.
IceCom doo, City kvart – Podgorica • tel. 020.290.402 • fax 020.290.405 •
[email protected] • www.icecom.me
UKRAŠAVANJE SLADOLEDA
POVRATNE RUČICE DISPENZERA
Uz pomoć opcionog miksera
postavljenog pored dispenzera
dodaci pout oraha, čokoladnih
mrvica i mnogi drugih, lako se
mogu umutiti u sladoled.
Ručice dispenzera se vraćaju u
početni položaj automatski. Ukoliko
se tokom izdavanja sladoleda
ručica pusti ona će se automatski
vratiti u početni položaj i zaustaviti
dotok sladoleda.
ALUMINIJSKE RUČICE ZA
IZDAVANJE
Kada se aparat ne koristi ručice se
jednostavno mogu ukloniti, a
kasnije vratiti bez upotrebe bilo
kakvog alata.
Higijena i bezbjednost
MJESEČNO PRANJE APARATA
Svi XVL modeli, sa ili bez pumbi za
vazduh, mogu biti opremljeni
sistemom automatske
pasterizacije. Ovim procesom se
sterilišu baza i svi dijelovi aparata
koji dolaze u kontakt sa
sladoledom. Pasterizacija se
obično odvija noću dok mašina
ne radi, čime se baza čuva od
kontaminacije, a aparat održava
čistim. Ukoliko je aparat
opremljen sistemom za
pasterizaciju, rastavljanje
aparata radi detaljnog čišćenja
se obavlja svakih 42 dana.
SERVISIRANJE I ODRŢAVANJE
NA DALJINU
U model XVL može se ugraditi
TEOREMA sistem za podršku i servis
preko interneta. Ovaj jednistveni
sistem koji je kreirao Carpigiani
omogućava nadzor rada aparata
preko računara, tablet i smart
telefona, čime se pruža mogućnost
tehničke podrške „na daljinu“ i
obezbjeđuje rad bez zastoja.
IceCom doo, City kvart – Podgorica • tel. 020.290.402 • fax 020.290.405 •
[email protected] • www.icecom.me
Dimenzije
XVL 1
XVL 3
Širina cm
Dubina cm
Visina cm
45
70,5
160,5
50
70,5
160,5
Instalacioni zahtjevi po pitanju prostora:
- sa bočnih strana aparata: 40 cm
- iza aparata: 40 cm
Tehničke karakteristike
broj
ručica
broj
ukusa
punjenje
cilindra
XVL 1/G
1
1
gravitacino
30 ÷ 40
38
500
13
XVL 1/P
1
1
pumpama
40 ÷ 80
38
500
XVL 3/G
3
2+1
gravitacino
30 ÷ 40
50
XVL 3/P
3
2+1
pumpama
40 ÷ 80
50
MODEL
overrun proizvodnja
%
kg/h
porcija
75g/h
kapacitet
napon
tanka (lt.)
Hz
Ph
snaga
(kW)
hlađenje
teţina
(kg)
400 V
50
3
2,7
vazdušno
225
13
400 V
50
3
2,7
vazdušno
230
670
13 + 13
400 V
50
3
4,7
vazdušno
300
670
13 + 13
400 V
50
3
4,7
vazdušno
310
Kapacitet na sat varira u zavisnosti od smješe (baze) koja se koristi i ambijentalne temperature.
Opcioni dodaci za XVL:
Sistem automatske
pasterizacije
Nastavci za
sladoledne poslastice
Mješači u tankovima
Sistem za “suvo”
punjenje
Vodeno hlađenje
Proizvodi Carpigiani su u skladu sa sistemom kontrole kvaliteta certifikat broj UNI EN ISO 9001.
Via Emilia,45 – 40011 Anzola dell'Emilia BOLOGNA, Italy, Tel. +39 051 6505111 carpigiani.com
IceCom doo, City kvart – Podgorica • tel. 020.290.402 • fax 020.290.405 •
[email protected] • www.icecom.me
Download

XVL – Tehnologija instant sladoleda