POTKORICA I
Koraci prema
sljedbeništvu
Izdala
Generalna konferencija
Odjel za mlade
1

3

Nakladnik
ZNACI VREMENA
www.znaci-vremena.com
Sadržaj
Izvornik
Steps to Discipleship
Predgovor ................................................................. 8
Copyright
© by General Conference Youth Department.
Used by permission. All rights reserved.
Uvod ........................................................................ 11
Savjeti ...................................................................... 13
Skupno proučavanje 1 – Iskušaj Ga i vidi .................... 19
Urednik
Mario Šijan
Skupno proučavanje 2 – Možeš Ga dobiti već sada! ..... 57
Odgovorni urednik hrvatskog izdanja
Bobo S. Marčeta
Skupno proučavanje 4 – Božji konačni Hram ............ 127
Prijevod
Pamela Amanda Jovanović
Lektura
Tihana Karika
Skupno proučavanje 3 – Sve je u predanju Bogu ......... 93
Skupno proučavanje 5 – I ti to možeš ...................... 159
Skupno proučavanje 6 – Mi smo tijelo ..................... 191
Skupno proučavanje 7 – Opremljeni za službu .......... 225
Skupno proučavanje 8 – Planovi za budućnost .......... 261
Oblikovanje
Aleksandra Brajović
Tisak
Znaci vremena
Zagreb, 2013.
4
5

Dobrodošli na putovanje stalnoga traganja, proučavanja i
samootkrivanja koje će vas voditi k prisnijem odnosu s Bogom. Ovo putovanje se zove Koraci prema sljedbeništvu i
trajat će sedam tjedana. Ono nije vodič kako postati dobar
kršćanin ili knjižica koja će vam pomoći da dođete korak po
korak do bolje duhovnosti. Ne postoje bilo kakve magične
formule. Ne postoje prečice. Sljedećih sedam tjedana će biti
intenzivni i strateški proces traganja za dubljim i značajnijim
kršćanskim iskustvom. Uključivat će razmišljanje, molitvu,
proučavanje i, najvažnije, posvećenost i želju za boljim poznavanjem Boga.
obećava: “Kad me potražite, naći ćete me. Jest, tražite me
svim srcem.” (Jeremija 29,13)
Dakle, kako da se uhvatimo za ovo obećanje? Što znači
tražiti Boga svim srcem svojim? To ćemo otkriti na ovome
putovanju. Ali ono počinje iznutra. Moramo donijeti aktivnu
odluku da Bogu pružimo priliku.
Ovo putovanje počinje zakletvom. Posvetite tridest do četrdeset pet minuta proučavanju Biblije i molitvi. Iskušajte
Boga sljedećih sedam tjedana i promatrajte Ga kako mijenja
vaš život.
U svakome od nas postoji glad – glad za nečim što ovaj
svijet ne može ponuditi – glad za spoznajom prave svrhe
života.
Mi smo stvoreni za prisan odnos s Bogom, što je dokazano Njegovim osobnim sudjelovanjem u našem stvaranju.
Bog je došao na ovaj svijet i stvorio nas prema svojem obličju. U Edenskom vrtu Bog je hodao i razgovarao s Adamom
i Evom. Njihov odnos je predstavljao bît bliskosti i ljubavi.
Ipak, kada je grijeh došao na ovaj svijet, ovaj je idilični
suživot između Boga i čovjeka bio poremećen. Udaljili smo
se od svoga Stvoritelja i samim tim smo izgubili iz vida svrhu našega postojanja. Grijeh nas je obuzeo i postao je naša
prirodna sklonost.
Ali, uprkos svemu tome, glad i potreba za svrhovitim životom je ostala. A Bog u svojoj velikoj milosti nikada nije
odustao od svoje želje i potrage za prijateljstvom s nama,
bez obzira na cijenu. On kaže: “Vječnom te ljubavlju ljubim,
zato sam ti tako dugo sačuvao milost.” (Jeremija 31,3) I On
6
7
Predgovor
kao i u njihovim odnosima jednih s drugima, pa i sa širom
zajednicom.
Predgovor
Kao adventisti sedmoga dana, mi sebe definiramo kao “ljude koji slijede Knjigu.” Kao takvi, njegujemo posvećenost
proučavanju spisa koja na neki način predstavlja naš glavni
pristup čitanju Biblije; najčešće bismo to nazvali biblijskim
satima ili informativnim čitanjem Riječi. Mi se okrećemo Bibliji s ciljem da povećamo svoje znanje o istini radi stjecanja
razumijevanja i intelektualnog uvjerenja. Dok ovaj informativni pristup zaista pruža pouzdan način da se prenesu naša
doktrinalna učenja, on ne mora nužno i dovesti do promjene
u životima ljudi. Dok je značaj doktrine i proučavanja spisa
u životu Crkve duboko cijenjeno, nije uvijek dovodilo do preobrazbe u životima svojih članova. Može se primijetiti da je
naša crkvena zajednica često skup pojedinaca koji su informirani i prilagođeni, ali ne nužno i promijenjeni – odraz Kristovoga lika nije uvijek vidljiv u njihovim životnim izborima
8
Mada smo dobro zastupali značaj posvećenja i neophodnost preobrazbe i razvoj kršćanskoga karaktera, nismo uvijek
bili usmjereni poučavanju kako se ova preobrazba i razvoj
nalikovanja Kristu može njegovati; ohrabrili smo svoje mlade
da čitaju Bibliju i da se mole; ali ne nužno s ciljem da slušaju
Božji glas.
Sama Biblija upućuje na komplementaran pristup koji je
namijenjen dovođenju do promjene karaktera i duhovnoga
rasta; David govori o ovome kada kaže: “Blago čovjeku koji
se ne ravna prema savjetu bezbožnika, ne zaustavlja se na
putu grješnika, ne sjeda u zbor opakih, on uživa u Zakonu
Gospodnjem, o Zakonu njegovu razmišlja dan i noć. On je
kao drvo posađeno uz vode potoka, što rađa plod u pravo
doba, na kojem ne vene lišće. Što poduzme, to uspije.” (Psalam 1,1-3)
Ovdje je ponuđena slika stabla kao metafora za nekoga
kome je omiljela Riječ Božja i tko je učinio da mu kontinuirano meditiranje nad njom postane sveta navika i tako
dopušta Riječi da ga oblikuje. To stablo proizvodi očekivane
plodove u očekivano doba i njegovi listovi uvijek ostaju jedri.
David opisuje životodavni i preobražavajući utjecaj koji
Božja riječ ima u našim životima kada prihvaćamo duhovno
prakticiranje meditacije.
Kada je Ellen White komentirala Davidovu ljubav za Božju riječ, napisala je: “Njegove mogućnosti za razmišljanje i
meditaciju služile su da bi ga obogatile mudrošću i pobožno9
Koraci prema sljedbeništvu
Predgovor
šću što ga je činilo ljubljenim od Boga i anđela.” (ML 159.4)
O tome je riječ u ovoj knjizi.
Posvećeni smo potrazi za dubljim i prisnijim odnosom
s Bogom. Odlučili smo prihvatiti plan knjige Koraci prema
sljedbeništvu. Tijekom sljedećih sedam tjedana svakodnevno ćemo provesti određeno vrijeme u tišini s Bogom i Njegovom Riječi s ciljem preobrazbe.
Naša je molitva da sljedećih sedam tjedana budu početak novoga duhovnoga putovanja, putovanja kojemu nema
kraja na ovoj strani vječnosti.
Vaš
Gilbert R. Cangy,
tajnik za mlade pri Generalnoj konferenciji
U svakome od nas postoji glad – glad za
nečim što ovaj svijet ne može ponuditi
– glad za spoznajom prave svrhe života.
Uvod
10
11
Fylvia Fowler Kline
John J. Andrews
Fylvia Fowler Kline i John J. Andrews su glavni pisci knjige Eloqui, oni su tim vrlo rječitih pisaca. Od milijuna riječi koje su napisali tijekom godina, pouke koje se nalaze
na stranicama knjige Koraci prema sljedbeništvu su neke
od njima osobno najznačajnijih. Oni vjeruju da je Krist u
potpunosti preuzeo ljudsko obličje žrtvujući sve povlastice i sigurnost Neba kako bismo mi mogli vidjeti Boga što
jasnije. I zbog toga bismo trebali postati jedno s Njim.
Ovim projektom su težili razjasniti i povezati načela kršćanstva putem iskrenog ispitivanja i molitve. Možete saznati više o njihovom pisanju na www.eloquigroup.com
Savjeti
Ovdje je priloženo nekoliko savjeta koji nam mogu pomoći
da načinimo korake prema sljedbeništvu.
Subota
Ako je vaša skupina mladih usvojila knjigu Koraci prema
sljedbeništvu, svakoga tjedna jedan od sedam tjedana može
početi subotom ujutro ili porukom na sastanku za mlade.
Oni će nam predstaviti temu za taj tjedan i uvest će nas u
dublji odnos s Bogom kao Njegovi učenici. Poruke su osigurane kao dio paketa u priručniku za sudionike. Dnevno proučavanje za taj tjedan će utvrditi i proširiti temu propovijedi i
pomoći nam da je primijenimo u svome životu. Prvi dio proučavanja za svaki tjedan je uvod u taj tjedan, kao i sažetak
13
Koraci prema sljedbeništvu
jedne od duhovnih vježbi koje ćemo koristiti kao dio svoga
svakodnevnog vremena koje provodimo u tišini. Željet ćemo
provesti nekoliko minuta subotom popodne u razmatranju
ovog uvodnog dijela i pripremi svojih umova za proučavanje
sljedećega tjedna.
Vrijeme i mjesto
Najveću ćemo korist iz knjige Koraci prema sljedbeništvu
izvući ako izaberemo točno vrijeme i mjesto za svoje dnevno
molitveno proučavanje koje se neće mijenjati. Trebamo odvojiti 30 do 45 minuta svakoga dana koje ćemo provesti u
molitvi, proučavanju Biblije i razmišljanju u tišini. Najbolje je
da izaberemo vrijeme kada smo nasvježiji i opušteni i da to
uvijek bude u isto vrijeme svakoga dana. Rano ujutro je obično najbolje vrijeme da ga provedemo nasamo s Bogom. Tada
je često još uvijek mir i tišina i to nam pomaže da počnemo
dan s Bogom. Trebamo izabrati mjesto koje je mirno i tiho i
gdje možemo biti opušteni. Također je od pomoći ako imamo
isto mjesto za proučavanje svakoga dana.
Molitva
Molitva je jedno od naših glavnih oružja za sljedbeništvo.
Vrlo je važno da molitvom počnemo i završimo svoje vrijeme
provedeno s Bogom. To je način na koji mi otvaramo svoja
srca i živote Bogu i tako se povezujemo s Njim. Materijali u
ovoj knjizi uključivat će i primjere molitve ili predložene modele za molitvu za početak i završetak svakodnevnoga prou14
Uvod
čavanja. Molit ćemo Boga da ispuni svoje obećanje da ćemo
Ga naći kada Ga potražimo.
Biblijski prijevod
Za proučavanje možemo izabrati prijevod Biblije koji nam
najviše odgovara ili ga je najlakše razumjeti. Ipak, pomoći
će ako odaberemo jedan prijevod Biblije i koristimo tu istu
Bibliju za svoje svakodnevno proučavanje tijekom cijeloga
našega proučavanja uz knjigu Koraci prema sljedbeništvu.
Biblija u središtu
Svakoga tjedna jedan će biblijski tekst, kojega bismo trebali
zapamtiti, predstavljati bit teme. Materijali u ovoj knjizi će
se služiti tekstovima iz Šarićeve Biblije. Pomoći će nam ako
izaberemo prijevod Biblije koji je nama najrazumljiviji i nastavimo koristiti taj prijevod tijekom cijeloga procesa zapamćivanja. Bit će potrebno napisati biblijski tekst i mjesto gdje
se nalazi na komadić papira i nositi ga sa sobom tijekom
cijeloga dana. Potrebno je ponavljati tekst više puta tijekom
dana i razmišljati o tome kakav značaj on ima za naš život.
Osvrnite se na tekst za pamćenje svakoga dana. Kada počnete novi tjedan proučavanja, nastavite se osvrtati na Bibliju
u središtu od prethodnoga tjedna.
Duhovnost na djelu
Tijekom sljedećih sedam tjedana istraživat ćemo razne vrste duhovnosti na djelu. Kao i biblijska istina, one su oruž15
Koraci prema sljedbeništvu
ja u sljedbeništvu koja nam pomažu da otvorimo svoja srca
Svetome Duhu i Njegovome utjecaju u našim životima. Dok
budemo praktično primjenjivali različite vrste Duhovnosti na
djelu, otkrit ćemo da ćemo u nekima uživati više, a u nekima
manje. Neke od ovih duhovnih vještina će nam ležati mnogo
bolje od drugih. Može se dogoditi da se čak osjećamo pomalo
nelagodno služeći se jednom od vještina, ali ove duhovne vještine provedene u djelo mogu postati velika pomoć u našem
odnosu s Bogom. Trebamo se koristiti njima što je češće moguće i razmišljati o tome kako nam pomažu na našem putu
prema poznavanju Boga i u našem hodanju s Njim.
Uvod
Osobno razmišljanje
Provedite nekoliko minuta razmišljajući o tome što želite
postići na svom duhovnom putu tijekom sljedećih sedam
tjedana. Navedite barem tri osobna duhovna cilja i molite
Boga da vam pomogne da ih ostvarite.
1.
2.
3.
Organizacija priručnika
Priručnik je podijeljen u više dijelova za svaki dan. Subota
popodne se usredotočuje na uvod za sljedeći tjedan i na duhovnu primjenu koju ćemo razmatrati tijekom toga tjedna.
Jednostavno pronađite dio koji je za odgovarajući dan i koristite ga za proučavanje, za razmišljanje i odgovorite na ono
što vam Sveti Duh govori kroz vaše proučavanje.
Primjena u zajednici
Na kraju svakoga tjednog proučavanja nalazi se Primjena
u zajednici. Ovo je vrijeme da se osvrnemo na proučavanje
iz prethodnoga tjedna i da se radujemo sljedećem proučavanju. Bit će vam od pomoći ako odvojite nekoliko minuta
svakoga tjedna u petak navečer da se osvrnete na točke koje
su istaknute u ovom dijelu.
16
17
Savjeti
Jesi li ikada poželio da možeš
vidjeti Boga?
Iskušaj Ga i
vidi
Skupno proučavanje 1
19
Matthew Gamble
Matthew Gamble je rođen i odgajan kao katolik, ali je
postao ateist sa četrnaest godina. Bog je na njegov put
doveo kršćanskoga pastora koji je slušao njegovu priču i
dao mu Bibliju. Kako je počeo istraživati Isusova učenja,
tako se njegov život počeo mijenjati. Diplomirao je na Teološkom fakultetu i magistrirao na Sveučilištu Andrews.
2008. godine završio je doktorat o služenju s naglaskom
na preobražavajuće vodstvo. Trenutno služi puno radno
vrijeme u neprofitabilnoj službi pod nazivom VagaBondservant International i putuje širom svijeta govoreći o
Isusovom životu i Njegovim učenjima. Živi u St. Augustinu sa svojom suprugom Susan Mentges koja je bila
njegova ljubav s koledža. 2. listopada 2011. godine proslavili su rođenje svog prvog djeteta, Julie Marie.
Iskušaj Ga i vidi
Jeste li ikada poželjeli da možete vidjeti Boga? Sjećam se
kada sam Ga tek počeo slijediti, klečao sam na molitvi u
svom mračnom stanu u podrumu preklinjući Boga da mi
se otkrije. Jako bih zažmirio ili ponekad čak dlanovima pritisnuo zatvorene oči samo da bih vidio svjetlucave točke.
Molio bih se u nadi da ću Ga vidjeti.
Sada, gotovo dva desetljeća kasnije, i dalje tek trebam
vidjeti Isusa uživo. Ali vjerujem da sam Ga vidio na djelu.
Mogu se osvrnuti na svoj život i vidim promjene koje su nastale i za koje ja jednostavno nisam zaslužan.
Jesi li ti ikada vidio Isusa? Osim ako nemaš preko dvije
tisuće godina, vjerojatno nisi. Ali vjeruješ li u Njega? Nadam
se da je tvoj odgovor potvrdan. Ali zašto vjeruješ?
A što je s vama koji ne znate što točno misliti o Isusu? Što
je s nama koji se borimo sa svojom vjerom? Kako se osjećaš
upravo sada? Zar se ne bi složio s tvrdnjom da bi ti se Bog,
21
Koraci prema sljedbeništvu
ako je zaista živ, otkrio na način koji bi ti potvrdio da je On
stvaran i da stvarno postoji?
Biblija sadrži obećanje da ćeš “otamo tražiti Gospoda,
svojega Boga, pa ćeš ga i naći, ako ga budeš žudio svim srcem i svom dušom“. (Ponovljeni zakon 4,29) Jesi li osobno
tražio Boga svim svojim srcem? Ozbiljno zastani na trenutak
da razmisliš o tome i postavi si pitanje: Jesam li ja ikada
zaista tražio Boga? Ako si odgovorio negativno na ovo pitanje, stavio bih pred tebe izazov da uzmeš u obzir sljedeće:
ako je Bog zaista stvaran, zar ne bi vrijedilo da Ga potražiš
svim svojim srcem?
Nakon što je Isus umro i uskrsnuo iz groba, prije nego što
se uznio na Nebo, rekao je svojim učenicima: “Zato idite i
počnite činiti mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime
Oca i Sina i Duha Svetoga“. (Matej 28,19) Učenik je sljedbenik, netko tko slijedi Boga svim svojim srcem. Dobra vijest
je da nas Bog uvijek potiče, poziva nas da dođemo k Njemu
i da Ga slijedimo. Nikada nas ne prisiljava da se odazovemo
na Njegov poziv, ali nas traži otkrivajući nam se u nadi da
ćemo Mu jednoga dana predati sve i prihvatiti Njegov dar
spasenja.
Postoji priča u Svetom pismu koja se bavi nekim od ovih
pitanja. To je priča o nekome tko je stvarno tražio Isusa i
vidio Ga.
Jest da je Bartimej bio fizički slijep i ako upravo sada ovo
čitaš, ti vjerojatno nisi. Ali jesi li se ikada osjećao duhovno
slijepim?
Vjerujem da postoji nekoliko uvida koje možemo dobiti iz
ovih tekstova iz Svetog pisma koji će biti ohrabrenje svako22
Iskušaj Ga i vidi
me od nas dok hodamo kroz život s Isusom. Postoje četiri
glavne točke koje ćemo danas istražiti iz ovih tekstova koje
nam pomažu da odredimo što je pravi Isusov sljedbenik.
Molimo se: Bože, dok budemo otvarali tvoju Riječ, molimo Te da nam govoriš iz nje. Nauči nas što znači biti
učenik, pravi Kristov sljedbenik. Neka se uzdigne sam Isus
na ovom mjestu i tako privuče k sebi sve koji slušaju. U
Isusovo ime, amen.
Ako imate svoje Biblije, želim vas pozvati da otvorite sa
mnom Evanđelje po Marku, deseto poglavlje.
Marko 10,46: “Oni dođoše u Jerihon. Kada je izlazio iz
Jerihona s učenicima i s velikim mnoštvom naroda, sjedio je
na putu prosjak, slijepac Bartimej, Timejev sin.”
Pokušajmo zamisliti prizor koji se ovdje prikazuje. Isus,
Njegovi učenici i veliko mnoštvo su u pokretu. Upravo su
prošli kroz grad Jerihon. Vruće je i prašnjavo. Dok prolaze
kroz gradska vrata, prolaze pored slijepog čovjeka po imenu
Bartimej. Na hebrejskom bar znači sin, tako da je ovaj slijepi prosjak doslovno bio poznat kao sin Timejev. Jedva da je
imao svoj identitet.
Za većinu nas teško je zamisliti kako je biti slijep, ali je
još teže zamisliti kako je prositi za hranu. Ovaj jadan čovjek
je doslovno bio na dnu života. Jednostavno ne može biti
gore od ovoga. Dobra vijest je da je Bartimej imao nekoliko
stvari koje su mu išle u prilog. Nije za utjehu, ali je barem
mogao čuti.
Dopustite mi da vam postavim jedno pitanje: ako ste slijepi, što vam služi da biste mogli “vidjeti”? Ako je vaš odgovor bio uši, onda ste u pravu. Zapravo, ako zatvorimo oči
23
Koraci prema sljedbeništvu
na samo nekoliko trenutaka, možemo primijetiti da naš sluh
postaje izoštren i čujemo stvari koje možda ne bismo primijetili da su nam oči otvorene.
Zamislite Bartimeja koji sjedi pokraj puta svakoga dana.
Pričalo se da je Mesija, Isus Nazarećanin, u prolazu i da liječi ljude dok ide iz grada u grad. Svojim izoštrenim sluhom
Bartimej je mogao čuti priče očevidaca dok su prolazili kroz
vrata Jerihona. Mogao je čuti priče kao što je:
Možeš li povjerovati? Onaj čovjek s usahnulom rukom
je prišao Isusu i molio Ga da mu izliječi ruku. Kada je Isus
rekao: “Ispruži ruku!”, čovjek je rekao: “Isuse, moje ruke su
usahle cijelog mog života.” Ali je Isus samo rekao: “Ispruži
ruku.” Kada je čovjek s usahnulom rukom konačno učinio
kako mu je Isus rekao, njegova ruka je bila iscijeljena!
Bartimej je vjerojatno u sebi mislio: Kada bih samo mogao sresti Isusa, možda bi me mogao iscijeliti i mogao bih
vidjeti! I onda je svanuo dan kada je Veliki Pokretač prolazio
ni manje ni više nego baš pokraj njega.
Marko 10,47.48: “Čim je on čuo da je tu Isus Nazarećanin,
povika iza glasa: ‹Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!› Mnogi
su ga korili neka šuti. Ali on je vikao još jače: ‹Sine Davidov,
smiluj mi se!›”
U 47. stihu Bartimej čuje gužvu kakvu nije čuo do tada.
Velika masa ljudi prolazi kroz njegov grad. Pa se počne raspitivati: Molim vas, može li mi netko reći zbog čega je ovolika
gužva? Prolaznik čuje prosjakovo pitanje i kaže mu da prolazi
Isus Nazarećanin. Tog trenutka Bartimej, koji je u svom srcu
uvjeren da mu je ovo možda jedina prilika, uzvikne: “Isuse,
sine Davidov, smiluj mi se!” Ali nažalost, Kralj nad kraljevi24
Iskušaj Ga i vidi
ma nije čuo njegov glas. Povrh svega, ljudi su mu govorili da
ušuti. Može li biti da su ovi ljudi bili previše ponosni na grad
Jerihon da nisu željeli da jedan slijepi, smrdljivi beskućnik
osramoti ugled njihovoga grada?
Bez obzira na njihove razloge, Bartimej je imao izbor.
Mogao je poslušati što su mu ljudi govorili ili poslušati ono
na što ga je Bog pozivao. Izabravši ovo drugo, Biblija kaže
da je viknuo još glasnije drugi put: “Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!”
U ovom životu, kada je riječ o slušanju Božje volje, prečesto će nas drugi ljudi pokušati obeshrabriti u tome. Tada
ćete morati odlučiti koga ćete poslušati. Ovo može značiti da
ćemo ponekad morati birati između svojih prijatelja i Isusa.
U ovom slučaju Bartimej je donio dobru odluku, zanemario
je one koji su mu govorili da šuti i povikao je još glasnije!
Dakle, prva osobina Isusovog sljedbenika je to da će POVIKATI prema Gospodu kada je u nevolji. Ako stvarno želiš
vidjeti Boga, moraš biti spreman povikati prema Njemu.
Pogledajte što se dogodilo kada je Bartimej viknuo drugi
put.
Marko 10,49.50: “Tada zastane Isus i reče: ‹Zovnite ga
ovamo!› Zovnuše slijepca i rekoše mu: ‹Imaj pouzdanje! Ustani, zove te!› Tada on zbaci sa sebe svoju haljinu, skoči i pohrli
k Isusu.”
Isus je stao i pozvao Bartimeja tek nakon što je drugi
put povikao. Ponekad se može dogoditi da se po nekoliko
puta obraćamo Bogu za određenu potrebu. Čak se Isus molio svom Ocu istom molitvom tri puta u Getsemanskom vrtu.
Bog uvijek ostaje vjeran i ponekad se naša upornost isplati.
25
Koraci prema sljedbeništvu
Primijetite također u 49. stihu da se Isus zaustavlja i dopušta da drugi ljudi pozovu slijepoga čovjeka. Kada zamišljam odvijanje ove priče, vidim Isusa koji staje i baca pogled
u smjeru ovog slijepog prosjaka i vidi skupinu “popularnih”
momaka kako mu stoje na putu. Ovo su isti ljudi koji su govorili Bartimeju da šuti jer nisu željeli da Isus vidi “ružni” dio Jerihona. Sada ih Isus gleda izravno u oči i kaže im da pozovu
Bartimeja. Prva poslanica Korinćanima 1,27 kaže: “Nego što
je ludo pred svijetom, izabra Bog da posrami mudre, i ono
što je slabo pred svijetom, izabra Bog da posrami ono što je
jako.” U određenom trenutku doći će vrijeme kada će oni koji
su ti se rugali zato što si slijedio Boga požnjeti što su sijali.
I tako, sada kada su sve oči uprte u ove momke, oni se
okreću prema jadnom prosjaku i kažu mu: “Ne boj se; ustani, zove te!” Odjednom, kako Biblija kaže, ovaj beskućnik
baca sa sebe svoje haljine, ustaje i dolazi Isusu.
Kad čitamo Bibliju, ponekad nam se dogodi da samo preletimo preko nekih stihova i ne zastanemo razmisliti o onome
što smo upravo pročitali. Pored svega što je Bartimej mogao
učiniti, zašto je odlučio skinuti sa sebe svoju odjeću? Štoviše,
zašto je taj detalj morao biti zapisan u tekstu? Sigurno bismo
shvatili poantu i da je taj detalj izostavljen.
Dakle, zašto se ovaj naizgled nevažan detalj nalazi u tekstu? Hajdemo razmisliti o ovome. Što mislite, koliko je ovaj
prosjak posjedovao? Vjerojatno je odjeća koju je imao na
sebi bila jedino što je posjedovao. Dakle, zašto ju je skinuo
sa sebe prije nego što je skočio i potrčao prema Isusu?
Očigledno je dokaz utjecaja Svetoga Duha u Bartimejevom životu kada je povikao Isusu uprkos ismjehivanju i isto
26
Iskušaj Ga i vidi
je tako dokaz utjecaja Svetoga Duha kada je ostavio svoje
zemaljske stvari da bi došao k Isusu. Istina, ovaj slijepi čovjek nije imao mnogo toga za ostaviti, ali ovaj način gledanja
ima mnoštvo implikacija.
Svaki sljedbenik Isusa Krista mora se odreći samoga sebe.
Kada je Isus uputio poziv svojoj dvanaestorici učenika, On je
samo rekao: “Slijedite me.” Kaže se da su neki učenici bacili
svoje mreže za ribolov i krenuli za Isusom. Neki od njih su
bili ribari koji su radili za svoje očeve. Kada ih je Isus pozvao,
nisu samo ostavili svoje poslove, već su ostavili udobnost
svojih domova.
Bartimej je bio potaknut da ostavi sve za sobom da bi
došao k Isusu. Sveti Duh će vas potaknuti da i vi to isto
učinite. Ponavljam, svaki Isusov sljedbenik mora se pomoću
sile Svetoga Duha odreći samoga sebe.
Nakon što je skinuo svoje haljine, Biblija kaže da USTADE! Jeste li ikada bili potaknuti da nešto učinite, ali onda,
umjesto da odmah reagirate, počnete razmišljati o svim mogućim razlozima zašto ne biste trebali to učiniti? Na primjer,
nekad nas Bog potakne da čitamo Bibliju. Ali ako ne odgovorimo brzo na to, preplave nas misli kao: Čitat ću kasnije
večeras. Što bi bilo da je Bartimej imao takav stav? Možda bi
propustio blagoslove koje je Bog pripremio za njega.
Čak se i ovo slaže s jednostavnom stvarnošću da se svaki
sljedbenik mora odreći svoga “ja”. Dok nas Bog bude poticao, budimo ljudi koji će se odreći sebe, ustati i slijediti Ga
kamo god nas On vodi.
Koja su dva koraka svojstvena svakom sljedbeniku Isusa
Krista?
27
Koraci prema sljedbeništvu
• Prvo, VAPAJ!
• Drugo, ODRICANJE!
Hajdemo nastaviti s ovom pričom i vidjeti što se dalje
dogodilo:
Marko 10,51: “Isus ga upita: ‹Što hoćeš od mene?› ‹Učitelju›, zamoli slijepac, ‹učini da progledam!›”
Zamislite da ste jedna od osoba u tom mnoštvu toga
dana. Pratite Isusa svuda već nekoliko dana i vidjeli ste kako
čini čuda. Bili ste svjedoci situacija kada su potpuni stranci
pritrčavali Isusu samo da bi dodirnuli Njegovu haljinu i bivali
su trenutno izliječeni. Čuli ste priče o Isusu kako hoda po
vodi, smiruje oluje, hrani tisuće ljudi sa samo dvije ribe i pet
kruhova. Događaja je previše da bi se nabrajali. Jasno je da
je Isus Mesija, Spasitelj svijeta!
Spomenuvši sve to, zašto bi Isus bio toliko odvažan da
upita slijepoga čovjeka: “Što hoćeš od mene?” Zar nije očigledno? Da sam bio tamo toga dana i da sam kojim slučajem baš tada uzeo gutljaj vode, vjerojatno bih se zagrcnuo,
u čudu što je Isus uopće postavio ovo pitanje.
Stvarnost je da Isus pita tebe i mene svakoga trenutka,
svakoga dana, svakoga tjedna, svakoga mjeseca i svake godine: “Što želiš da učinim za tebe?” Ali zašto bi pitao ovoga
slijepog čovjeka što želi?
Prije nego što damo odgovor na to pitanje, hajdemo postaviti još jedno pitanje. Kakav je trenutno vaš molitveni život? Osjećate li da imate čvrstu komunikaciju s Bogom? Ili
se vaš molitveni život svodi na popis zahtjeva? Na primjer,
molite li se: Bože, hvala Ti za ovaj dan. Molim Te, oprosti
mi moje grijehe i spasi me kada ponovno budeš došao. U
28
Iskušaj Ga i vidi
Isusovo ime, amen? Činimo li dobru stvar kada molimo Boga
da nam oprosti naše grijehe? Sigurno. Ali je li bolje ako tražite
oproštaj za konkretne grijehe u svom životu? Odgovor je da.
Biblija govori da zapravo možemo moliti Boga za nešto iz
pogrješnih motiva. Jakov 4,3 kaže: “Molite, a ne primate, jer
zlo molite da u svojim nasladama potrošite.” Zanimljivo je
da u ovom istom poglavlju Evanđelja po Marku 10,36 Isus
postavlja Jakovu i Ivanu isto pitanje koje postavlja i Bartimeju: “On ih upita: ‘Što želite od mene?’” Što su Jakov i Ivan
odgovorili? “Daj da u tvojoj slavi jedan od nas sjedne s tvoje
desne, drugi s tvoje lijeve!” (Marko 10,37) Isus im nije odgovorio na molbu zato što je njihova motivacija bila pogrješna;
njihova srca nisu bila ispravna.
Kada je Isus postavio ovo pitanje Bartimeju, njegov odgovor je bio vrlo jednostavan: “Učitelju, učini da progledam!”
Ono što je Bartimej ovdje pojasnio Isusu je točno ono što je
on tražio. Je li Stvoritelj svemira već znao koje su njegove
želje? Sigurno! Ali to ne mijenja činjenicu da je ipak od Bartimeja htio čuti što je točno želio.
Zato kada se sljedeći put budete molili Bogu, umjesto da
kažete samo: Oprosti mi moje grijehe, odvojite vrijeme da
stvarno preispitate svoje srce i razmislite o konkretnim grijesima koje ste počinili. Onda kada se obratite Bogu, pojasnite
Mu za što točno tražite oproštaj. Biti jasan s Bogom je još
jedna od osobina sljedbenika Isusa Krista.
Prije no što pogledamo i četvrto, a ujedno i posljednje
viđenje ove priče o Isusu i Bartimeju, hajdemo ukratko izložiti tri točke koje smo dosad identificirali a tiču se onoga što
jedan Isusov sljedbenik treba činiti:
29
Koraci prema sljedbeništvu
• Prvo, VAPAJ!
• Drugo, ODRICANJE!
• Treće, POJAŠNJAVANJE!
I konačno, četvrta i posljednja točka se nalazi u posljednjem stihu desetoga poglavlja Markovog evanđelja.
Marko 10,52: “Isus mu reče: ‹Idi, vjera te je tvoja ozdravila.› Odmah je progledao i uputio se za njim.”
U ovome tekstu nalazimo nekoliko zanimljivih razmatranja koja ističu još jedno čudo našega Boga i Spasitelja Isusa.
Dakle, ovdje je Bartimej pojasnio: “Učitelju, učini da progledam!” I odmah poslije Isus mu odgovara: “Idi, vjera te je
tvoja ozdravila.” Biblija kaže da Bartimej nije više bio slijep
jer mu se potpuno vratio vid. Pitanje za tebe: Je li Isus rekao
slijepome prosjaku: “Dakle, ovako ćemo. Ja razumijem da
ti želiš progledati. Mogu te iscijeliti ukoliko potpišeš ovdje
na crtu da obećavaš da ćeš ići u crkvu svake subote, da ćeš
davati desetinu crkvi i da ćeš mi služiti sve dane života svojega“? Je li bio spomenut neki ugovor? Je li bilo pregovaranja?
NE! Isus je rekao ovom slijepome čovjeku da ga je vjera njegova iscijelila.
U devetom poglavlju Evanđelja po Marku imamo priču
koja pruža veliko ohrabrenje i nadu onima koji se bore sa
svojom vjerom.
Marko 9,14-29: “Kad dođoše k učenicima, vidješe veliko
mnoštvo naroda oko njih i pismoznance u prepirci s njima.
Čim ga ugleda sav narod, bio je posve iznenađen, pohrli k
njemu i pozdravi ga. On ih upita: ‹O čemu se prepirete s njima?› Jedan mu iz naroda odgovori: ‹Učitelju, dovedoh k tebi
30
Iskušaj Ga i vidi
svoga sina; on je opsjednut od nijemoga duha. Kad ga uhvati,
nateže ga tamo i amo. Onda se pjeni, škripi zubima i legne
ukočen. Zamolih tvoje učenike da ga istjeraju; ali oni ne mogoše.› On im odvrati: ‹O nevjerni rode! Kako ću još dugo biti
s vama? Dovedite ga k meni!› Dovedoše ga k njemu. Čim
ga duh ugleda, stade natezati dječaka tamo i amo. On pade
na zemlju, stade se valjati i pjeniti. Tada Isus upita njegova
oca: ‹Kako već dugo to ima?› On odgovori: ‹Od djetinjstva.
Često ga je već bacao u oganj i u vodu da ga pogubi. Ako ti
što možeš, smiluj nam se i pomozi nam!› Isus mu odvrati:
‹Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome koji vjeruje.›
Odmah povika dječakov otac sa suzama: ‹Vjerujem, pomozi
mojoj nevjeri!› Kad vidje Isus da se narod sve više stječe,
zaprijeti nečistome duhu i reče mu: ‹Duše nijemi i gluhi! Ja ti
zapovijedam: izađi iz njega i ne vraćaj se više nikada u njega!›
Povikavši i izmrcvarivši ga, izađe. Ležao je kao mrtav tako da
su mnogi rekli: ‹Mrtav je.› Isus ga uhvati za ruku i uspravi ga.
Tada on ustade. Kad je došao u kuću, upitaše ga njegovi učenici nasamo: ‹Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?› Odgovori
im: ‹Ova se vrsta može istjerati samo molitvom!›”
“Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri!” Je li vam ovo blisko?
Isus je učio da “ako imate vjere koliko je gorušično zrno,
možete reći ovoj gori: Prijeđi odavle tamo, i prijeći će. Ništa
vam ne će biti nemoguće.” (Matej 17,20) Svaki učenik Isusa
Krista imat će vjeru. Za neke ljude je mnogo lakše imati vjere, za druge nije. Za neke od nas vjera ponekad predstavlja
borbu. Bog zna tvoj put i zna da ovaj život nije lak. Zar se ne
možeš barem moliti: Isuse, vjerujem, ali pomozi mojoj nevjeri? Silno je znati da Bog čuje i odgovara na takvu molitvu.
Štoviše, silno je da nam Bog obećava da možemo pomicati
31
Koraci prema sljedbeništvu
gore ukoliko imamo vjere koliko zrno gorušičino. A zapravo
gora predstavlja tebe i tvoje srce. Vidite, Bog vas nikada neće
prisiliti da se pokrenete, ali uz vjeru Bog mijenja vaše kameno srce i daje vam srce od mesa.
Vratimo se našoj priči o Bartimeju koji sada može vidjeti!
Njegova vjera veličine gorušičina zrna ga je iscijelila. Prva
stvar koju vidi kada progleda je Isus. Siguran sam da su se on
i mnoštvo ljudi radovali ovom čudu koje se upravo dogodilo
pred njihovim očima. Slijepi čovjek sada vidi! Ali to nije kraj
priče.
Ovo poglavlje završava izjavom da se Bartimej “uputio se
za Njim”. (52) On je bio slobodan raditi što god je želio, ali
je odlučio ići za Isusom. U svom najjednostavnijem obliku,
učenik je sljedbenik. Isusov učenik slijedit će Njega. Bartimej
je upravo to i učinio, on je krenuo slijediti Isusa. I svaki Isusov sljedbenik ima svoju priču. Bartimej je doslovno mogao
reći: Bio sam slijep, a sad vidim! (Ivan 9,25) U duhovnom
smislu, ovo bi trebalo biti iskustvo svakog Kristovog sljedbenika. “Nekad bijah u mraku, ali sada hodim u svjetlosti!”
Poanta jest da svaki učenik Isusa Krista ima svoju priču
i svoje iskustvo. I to nije samo priča koja ima svoj početak i
kraj; to je neprekidna priča o tome kako je Bog djelovao i dalje djeluje u tvom životu. Bartimej je mogao nastaviti prositi
(postoje mnogi prosjaci koji nisu slijepi), ali je on napravio
pravi izbor da slijedi Isusa i da svjedoči o Njegovoj dobroti.
Iskušaj Ga i vidi
životu onih koji vas slušaju da im pomogne pobijediti Sotonu
i da postanu Isusovi sljedbenici!
Vaše najveće svjedočanstvo je da slijedite Krista, a ne svoje želje. Ovo znači da ste sljedbenik Isusa Krista – da pratite
Njega kamo god vas on vodio.
Dakle, četvrta i posljednja točka je SVJEDOČENJE!
Hajdemo sažeti četiri točke onoga što jedan Isusov sljedbenik treba činiti:
• Prvo, VAPAJ!
• Drugo, ODRICANJE!
• Treće, POJAŠNJAVANJE!
• Četvrto, SVJEDOČENJE!
Završimo ovo razmišljanje molitvom.
Isuse, hvala Ti za današnji dan i za ovo vrijeme provedeno s tvojom Riječi. Nastavi voditi i usmjeravati naš život.
Nauči nas kako da budemo Tvoji sljedbenici. Daj da budemo posvećeni svakodnevnom provođenju vremena s Tobom
i da uvijek tražimo Tvoje prisustvo. Vodi nas i usmjeravaj,
Isuse. Daj da manje gledamo na sebe grješne, a više u Tebe!
U tvoje ime Te ovo molimo, amen.
Otkrivenje 12,11 kaže: “Oni ga pobijediše krvlju Jaganjca i riječju svoga svjedočanstva...” Na koga se odnosi riječ
“ga”? Na Sotonu. Vaše svjedočanstvo može imati utjecaja u
32
33
Koraci prema sljedbeništvu
Subota
Svaki dan započnite molitvom. Prvih nekoliko tjedana će na
početku i na kraju proučavanja biti molitve koje služe kao
primjer. Nemojte se osjećati obveznima držati se ovih molitava. Mi vas ohrabrujemo da se molite svojim riječima – iz
srca, otvoreno i iskreno kao što se to čini u jednom prisnom
odnosu. Ali ako osjećate da ne nalazite prave riječi i da vam
je potrebno usmjeravanje u molitvi, služite se ovim molitvama, neka vam one pomognu da se naučite sami moliti.
Bože, upravo otpočinjem nezaboravno putovanje...putovanje koje bi moglo promijeniti moj život. Pomozi mi da se
usredotočim na više od samoga prolaženja kroz ovaj materijal. Usadi u mene želju za prisnijim odnosom s Tobom.
Ovoga trenutka ja Te svim srcem tražim. Stvori u meni žeđ
koju samo Ti možeš ugasiti. Hrani me iz svoje Riječi. Daj mi
svoje žive vode. Želim da moj život bude tako dramatično
promijenjen da ljudi vide da Ti živiš u meni. Hvala Ti što
šalješ svoga Svetog Duha da me pripremi za put kojim sada
krećem. Amen.
Uvod
Bog čezne uspostaviti odnos s nama. Kada je grijeh raskinuo vezu između Boga i čovječanstva, On je poduzeo krajnje
mjere da bi premostio taj jaz (Ivan 3,16). Zar Ga ne bismo
trebali susresti barem na pola puta? Ne da dokažemo svoju
vrijednost i pokušavamo zaslužiti mjesto za Njegovim stolom, već prihvaćajući aktivnu ulogu u svojem kršćanstvu i
uspostavljajući pravi i preobražavajući odnos s Bogom.
34
Iskušaj Ga i vidi
U Jeremiji 29,11-13 stoji zapisano obećanje da ćemo Ga
naći ako Ga budemo tražili. Zato počnimo danas svoje traganje za Bogom. Pokušajmo shvatiti Božje viđenje nas i dubinu Njegove ljubavi.
Duhovne vježbe
Koliko god da su ovih sedam tjedana pred nama duhovno
putovanje, važno je da načela koja naučimo primijenimo u
svome životu. Dio te primjene jest da stvorimo navike koje
će nam omogućiti da duhovno rastemo.
Svakoga tjedna ćemo naučiti novu duhovnu primjenu.
Duhovna primjena za ovaj tjedan je čitanje Biblije na način
na koji produbljujemo i njegujemo svoj odnos s Bogom. To
je duhovna disciplina sustavnog čitanja Biblije sa željom da
upoznamo Boga. Postoji bitna razlika između informativnog
čitanja i čitanja koje oblikuje čitatelja. Informativno čitanje
primjenjujemo kada želimo naučiti određene detalje i apstraktne informacije. Čitanje koje oblikuje prepoznaje Sveto
Pismo kao Božju nadahnutu riječ. To je želja da se povežemo
s Njim čitajući ove riječi i da ih stavimo u osobni kontekst.
Ovdje je nekoliko pitanja koja si možete postaviti kada
primjenjujete čitanje Biblije koje utječe na vas osobno:
• Što mi ovaj tekst govori o Bogu?
35
Koraci prema sljedbeništvu
• Što mi ovaj tekst govori o mom odnosu s Bogom?
Iskušaj Ga i vidi
Današnji cilj
Svi imamo potrebu za prisnijim odnosom s Bogom. Zato smo
odlučili krenuti na ovo putovanje i svakodnevno posvećivati
trideset do četrdeset pet minuta tražeći Ga. Naš današnji cilj
je da ispitamo razloge zbog kojih smo donijeli ovu odluku i
prepoznamo svoju potrebu za Bogom.
• Na koje opipljive načine mogu ovo primijeniti u svoj život?
Dragi nebeski Oče, dok Ti se obraćam i razmišljam o
Tvojoj velikoj i silnoj moći, tražim Te cijelim svojim bićem.
Čeznem za prisnim odnosom s Tobom. Želim Te upoznati
na osobniji način. Hvala Ti za Tvoju Riječ koja će me voditi
kroz ovo proučavanje. Hvala Ti što mi pomažeš razumjeti
ono što čitam. Pokaži mi kako da ojačam svoju vezu s Tobom. Ispuni prazninu u mom životu. Tijekom ovih sedam
tjedana, molim Te, privuci me k sebi. Daj da hodam s Tobom i da dijelim Tvoju svjetlost s drugima. Amen.
Nedjelja
Isuse, danas je novi dan. Postavljam Te na prvo mjesto.
Slušam Tvoj glas. Tražim Te svim svojim srcem. Obećao si
da ćeš biti tu. Otvori mi istine svoje Riječi. Pomozi mi dok
Te tražim. Amen.
36
Biblijsko središte
Naši stihovi za svaki tjedan pomoći će nam u proučavanju.
Pregledajte ih prije i poslije proučavanja i izaberite prijevod
Biblije koji vam je najjasniji.
“Jer ja znam koje misli nosim za vas, govori Gospodin.
Odluke su na spasenje, a ne na nesreću, da vam dam budućnost punu nade. Kad me zazovete i idete i pomolite se
meni, uslišit ću vas. Kad me potražite, naći ćete me. Jest,
tražite me svim srcem.” (Jeremija 29,11-13)
Samoispitivanje
• Zašto si izabrao/la ovaj tečaj?
• Kakvoj se promjeni nadaš tijekom sljedećih sedam tjedana?
37
Koraci prema sljedbeništvu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Psalam 63,1.
David je jedan od najrječitijih biblijskih autora, posebno kada
piše o svom odnosu s Bogom. Hajdemo otvoriti Psalme da
vidimo kako on opisuje svoju potrebu i potragu za Bogom?
Iskušaj Ga i vidi
gom. Kao i mi, David je imao potrebu za nečim smislenijim
u životu i Bog je zadovoljio tu njegovu potrebu.
• Na koje načine ti možeš “kušati i vidjeti kako je dobar
Gospod”? (9. stih)
• Što mislite, što David misli kada kaže: “ …u zemlji suhoj,
žednoj i bezvodnoj”?
• Kako se tvoja želja da upoznaš Boga razlikuje od Davidove? Po čemu je slična?
Dragi Bože, kako je Tvoja Riječ veliki blagoslov! Moje
srce pleše kada čitam o Davidu i Jeremiji. I ja žudim za Tobom. Žudim za Tvojom pravednošću. Ovoga trenutka ja Te
tražim svim svojim srcem. Želim dublji i značajniji odnos s
Tobom. Molim Te, pomozi mi da upijam Tvoju poruku. Hvala Ti za dragocjeno vrijeme koje smo mogli provesti zajedno. Neka ova prisnost potraje tijekom cijeloga dana. Amen.
Ponedjeljak
• Na koje načine želiš bolje upoznati Boga?
Osjetio sam Tvoje prisustvo tijekom jučerašnjega dana i
uzbuđeno želim vidjeti što danas planiraš za mene! Ostavljam sve što me može omesti. Upotrijebi me, nadahni me,
neka Tvoja Riječ bude zapisana u mom srcu. Pomozi mi da
pronađem važnost u tekstovima koje čitam. Želim se usredotočiti na Tvoju želju da budeš sa mnom. Volim Te. Amen.
Pročitaj Psalam 34.
U ovom poglavlju David hvali Boga za Njegovu pravednost
i izbavljenje i svjedoči o prednostima bliskog odnosa s Bo-
Zamisao “traženja” Boga je apstraktna. To pomalo nalikuje
tvrdnjama ljudi da “pronalaze sebe.” Što to zapravo znači?
38
Današnji cilj
39
Koraci prema sljedbeništvu
Gdje se traži Bog? Kako znaš kada si Ga pronašao? Danas
ćemo istražiti što Biblija kaže o traženju Boga.
Iskušaj Ga i vidi
• Kako možemo dopustiti Bogu da nam otkrije svoje planove za nas?
Samoispitivanje
• Što vam pada na pamet kada pomislite na Boga?
Dvanaesti stih obećava da će nas Bog slušati. Ali prvo Ga
moramo prizvati.
• Što osjećaš da je tvoja svrha u životu?
• Kako se možeš svakodnevno oslanjati na ovo obećanje?
Trinaesti stih kaže da je Bog ovdje, čeka da Ga nađemo.
Za čitanje i razmišljanje
Počnimo sa svojim prvim tekstom koji će nam biti u središtu
ovoga tjedna.
Pročitaj Jeremija 29,11-13.
Jedanaesti stih nam govori da Bog ima plan za našu budućnost.
• Što misliš da je sadržaj Božjega plana za tvoju budućnost?
40
Samo Ga moramo potražiti svim svojim srcem.
• Zašto misliš da Bog zaslužuje da Ga se traži?
• Što to znači da tražimo Boga “svim srcem svojim”?
41
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Izreke 3,5-8.
Nemoguće je držati Boga za Njegova obećanja ako Mu ne
vjerujemo u potpunosti. Moramo biti iskreni u svojoj potrazi
za Njim ako Ga zaista namjeravamo naći.
• Što trebamo vjerovati Bogu svim svojim srcem?
• Postoji li crta između vjerovanja Bogu i zdravog razuma/
logike? Na primjer, da imate ozbiljnu bolest, bi li bilo pametno ne potražiti pomoć liječnika već samo vjerovati u
Božju iscjeliteljsku moć?
Dragi Bože, imaš li zaista posebne planove za mene?
Ponekad se trudim raditi sve na svoj način. Počinjem shvaćati prednosti iskrenoga traženja Tebe svim srcem. Ti u
izobilju imaš ljubavi i blagoslova koje želiš izliti na mene.
Ti čezneš za prisnim odnosom sa mnom. Želim Te tražiti
svakoga trenutka svoga života. Nemoj odustati od mene.
Podsjećaj me na to da držiš ispružene ruke. Spomeni moje
ime. Hvala Ti što osvjetljavaš moj put. Amen.
42
Iskušaj Ga i vidi
Utorak
Oče, uzbudljivo je razmišljati kako me primaš u svoje naručje
i planiraš moju budućnost! Cijeloga dana sam se oslanjao na
Tvoje obećanje. Molim Te, blagoslovi ovo vrijeme koje provodimo zajedno dok proučavam. Vodi me tamo gdje Ti želiš da
idem. Otvori moj um da mogu razumjeti Tvoju poruku. Želim
da uspostavimo duboku vezu. Slavim Tvoje sveto ime. Amen.
Današnji cilj
Možda su najbolji primjer učeništva sama dvanaestorica.
Oni su bili ljudi kojima učeništvo nije bilo samo jedan vid
života – ono je bilo njihov život. Svrha njihovoga postojanja
od trenutka kada su upoznali Isusa bila je posvećena traženju Boga. Danas ćemo vidjeti kako naša posvećenost Bogu
može postati najvažnija stvar u našem životu.
Samoispitivanje
• Koji je najvažniji dio tvojega života?
• Što bi želio da bude najvažniji dio tvojega života?
43
Koraci prema sljedbeništvu
• Što ti znači učeništvo?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Luka 5,1-11.
Ovo je još jedan izvještaj Isusovog prvog susreta sa svojim
Iskušaj Ga i vidi
• Misliš li da postoji neutralno tlo između površnoga i potpunoga posvećenja? Zašto da ili ne?
Pitanja za primjenu
• Kako možeš uložiti napor da izdvojiš vrijeme za Boga
umjesto da Ga nastojiš uklopiti u svoj raspored?
učenicima. Zapazite jedanaesti stih. On kaže: “…ostaviše
sve i pođoše za njim.” Ostavili su sve za sobom da bi slijedili
Krista sa čvrstim uvjerenjem da će se Bog brinuti o njima.
• Da se nađeš u sličnoj situaciji, bi li napustio sve i pošao
za Njim? Što mislite, što ih je kod Isusa navelo da donesu
takvu odluku?
• Što bi tebe moglo spriječiti da doneseš takvu odluku?
44
•
Kako nas dobre stvari kao što su crkva ili društveni rad
mogu ometati u njegovanju i razvijanju odnosa s Bogom?
Bože, moje srce je puno misli o sljedbeništvu. Želim ponijeti svoj križ i poći za Tobom. Želim da Ti budeš u središtu
naše pozornosti, ali se puno toga ispriječi. Pomozi mi da
zanemarim sebične sklonosti. Pomozi mi da sljedbeništvo
postane prioritet, a ne samo nešto što pokušavam uklopiti
u svoj život. Hvala Ti što čuješ moju molbu. Amen.
45
Koraci prema sljedbeništvu
Srijeda
Oče moj, radujem se današnjem proučavanju. Iako nas Sotona pokušava razdvojiti, Ti si obećao da ćeš me uslišiti.
Ja Te sada tražim. Znam da imaš mnogo planova za mene.
Moje srce je otvoreno da primi Tvoj blagoslov. Amen.
Današnji cilj
Iskušaj Ga i vidi
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Rimljanima 3,23 i Rimljanima 6,23.
Treće poglavlje nas podsjeća na stvarnost svijeta u kojemu postoji grijeh a kojega smo svi mi dio. U šestom poglavlju Pavao
izlaže posljedice toga grijeha.
• Kakve osjećaje budi u tebi spoznaja da smo svi grješnici?
Čovječanstvo ima osnovnu želju da bude samodovoljno. Sotona se poigrava ovom činjenicom kako bi stvorio jaz između
Boga i nas. Danas ćemo istražiti zabludu samodovoljnosti.
Samoispitivanje
• Kako osjećaj krivnje utječe na tebe?
• Kada si se osjećao/la usamljeno ili bespomoćno u životu?
• Što namjeravaš učiniti u takvim situacijama?
• Jesi li svjesniji/a Božje prisutnosti u trenutcima nevolja ili
u trenutcima mira? Zašto?
46
Pročitaj Efežanima 2,4-8.
Shvaćajući da je plaća za grijeh smrt, Pavao nas podsjeća
da smo svi mrtvi u svojim prijestupima, ali da možemo biti
živi u Kristu kroz Njegovu milost.
• Zašto misliš da neki ljudi osjećaju potrebu zaslužiti svoju
pravednost?
47
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Psalam 34,10.
Ovdje David ukratko spominje one koji su preponosni da bi
vjerovali u Boga i oslanjaju se na svoje zasluge.
• Što te sprječava da se oslanjaš na Boga umjesto da se
oslanjaš na sebe?
• Ako zaista vjerujemo da Bog ispunjava svoja obećanja,
zašto nam je onda toliko teško vjerovati Mu?
Iskušaj Ga i vidi
Četvrtak
Dragi nebeski Oče, Tvoja Riječ je prepuna obećanja. Što
više vremena provodim s Tobom, to više učim. Tako Ti se
divim! Pitam se kakav će biti današnji dan. Zamišljam Te
kako vodiš moj put i usmjeravaš me u svakom trenutku. Vidim Tvoju ispruženu ruku. Pomozi mi da Te tražim u svemu
što činim. Neka Tvoje riječi ispune moju dušu. Budi sada sa
mnom. Amen.
Veći smo dio ovoga tjedna proveli pokušavajući razumjeti što
znači tražiti Boga, zašto Ga tražimo i kako da to učinimo.
Danas ćemo u Bibliji pogledati neke primjere onoga što se
događa kada pronađemo Boga.
Pregled stiha
Današnji cilj
Samoispitivanje
• Što očekuješ od bliskog susreta s Bogom?
Ponovno pročitaj stih za pamćenje za ovaj tjedan (Jeremija
29,11-13). Kako se promijenilo tvoje shvaćanje ili viđenje
ovoga stiha?
Ti si me pozvao po imenu. Ti imaš planove za mene. Ti
• Što želiš dobiti značajnijim odnosom s Bogom?
me želiš za prijatelja. Toliko me voliš da si mi besplatno ponudio svoju spasonosnu milost. Pokrij me svojom ljubavlju i
obasipaj me svojim blagoslovima. Prihvaćam Tvoj besplatni
dar spasenja. Hvala Ti što me zoveš svojim djetetom. Amen.
48
49
Koraci prema sljedbeništvu
• Što je za tebe osobno veća nagrada: potraga za Bogom ili
pronalaženje Boga?
Iskušaj Ga i vidi
Stihovi 20, 22, i 23 spominju Božje tjelesne osobine –
Njegovo lice, ruku i leđa. Želi li se ovim reći da Bog nije samo
apstraktna zamisao, već opipljivo biće?
• Kako zamišljaš Boga?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Izlazak 33,18-23.
Ovdje čitamo razgovor između Mojsija i Boga. Mojsije želi
vidjeti Božju slavu i On objašnjava koje su posljedice kada je
netko u nazočnosti te slave.
• Mojsije je bio Božji prorok i mnogo je puta razgovarao s
Njim. Zašto mislite da je Mojsije ovo tražio?
• Zašto je još želio vidjeti?
• Kako se osjećaš zbog ovoga opisa Boga znajući da si
stvoren/a po Njegovom obličju?
Pročitaj Izlazak 34,5-8.
Bog se spušta na oblaku, stoji s Mojsijem i proglašava svoju
dobrotu. Mojsijeva prva reakcija jest da padne ničice i da
Ga slavi.
• Što ovo govori o našoj potrebi da bolje poznajemo Boga?
50
• Koja je bila tvoja prva reakcija kada si čuo/la za Boga?
51
Koraci prema sljedbeništvu
• Je li se ta reakcija s vremenom promijenila?
• Kada bi ti se Bog danas otkrio, kako bi reagirao/la?
Iskušaj Ga i vidi
Bože dragi, ispunjavaš me čuđenjem! Stvorio si svemir,
galaksije i svu složenost prirode. A ipak želiš provoditi vrijeme sa mnom! Razmišljam o odnosu koji si imao s Mojsijem
i moje srce čezne za tim. I ja molim istu molitvu: Pokaži mi
svoga Duha. Učini da moj život sjaji Tvojom svjetlošću da
bi svi mogli vidjeti Tvoj odraz u meni. Amen.
Petak
Pročitaj Izlazak 34,28-35.
Nakon što je Mojsije vidio Boga, proveo je sljedećih četrdeset
dana i noći na gori s Njim (Izlazak 34,28). Kada se vratio
narodu, Mojsijevo lice je doslovno svijetlilo od Božje nazočnosti. Toliko je jako svijetlilo da je pokrivao svoje lice kada je
govorio sinovima Izraelovim.
• Osjećaš li da je Božje prisustvo u tvom životu jasno vidljivo svima oko tebe? Zašto da ili ne?
• Na koje načine tvoj odnos s Bogom prožima tvoje odnose
s drugima?
52
Oče i Bože, ovaj tjedan je bio tako nevjerojatan doživljaj.
Obilno si me blagoslovio. Svakoga dana si mi otkrivao svoju ljubav. Toliko se radujem što se želiš družiti sa mnom.
Pomozi mi da danas razmišljam o onome što naučim i da
poruka može biti osobna. Želim živjeti za Tebe. Ne dopusti
da me stvari ovoga svijeta mame. Hvala Ti što čuješ moju
molitvu. Amen.
Današnji cilj
Može biti vrlo obeshrabrujuće učiniti da potraga za Bogom
bude najistaknutiji dio našega života i da budemo posvećeni
toj potrazi. Hvala Bogu, On je mnogo puta obećao da će
učiniti svoj dio da nam pomogne da postignemo bliskost za
kojom toliko čeznemo. Danas ćemo učiti koja je Božja uloga
u toj našoj potrazi za Njim.
53
Koraci prema sljedbeništvu
Samoispitivanje
• Koji su neki od izazova s kojima se očekuješ susresti u
daljnjem proučavanju?
• Kako bi želio/la da ti Bog pomogne da Ga bolje upoznaš?
Za čitanje i razmišljanje
Bog želi uspostaviti osobni odnos sa svakim od nas. Ipak, On
zna da smo mi ljudi s manama koji se lako obeshrabre i koji
su skloni pogrješkama. Hvala Bogu, obećao je da će biti s
nama, da nam pomogne na našem putu i da učini svoj dio.
Pročitaj Otkrivenje 3,20.
Ovdje nas Isus podsjeća da naše traganje za Bogom nije
jednostrano. On želi da Ga mi pronađemo.
• Na koje je načine Bog „pokucao“ na vaša srca?
54
Iskušaj Ga i vidi
• Kako se osjećaš znajući da Bog želi biti važan dio tvojega
života?
• Kako misliš da se Bog osjeća kada se oglušimo na Njegov
poziv?
Pročitaj Izaija 41,10.
Put učeništva nije lak. Ovaj grješni svijet je ispunjen patnjama i iskušenjima. U Izaiji 41,10 Bog daje obećanje da će
nam pomoći bez obzira s čime se suočavamo. Ovo nije prazno obećanje ili usputni komentar Sve će biti u redu. To je
obećanje da će ti Bog osobno pomoći bez obzira na okolnosti.
• Zašto misliš da se često osjećamo usamljenima kada
upadnemo u poteškoće?
55
Koraci prema sljedbeništvu
Iskušaj Ga i vidi
• Čak je i Isus imao trenutke kada je sumnjao (Marko
14,24-26). On se suočavao s ovim sumnjama tako što je
prepoznao odakle dolaze i tako što je tražio snagu od svog
nebeskog Oca. Koje su misli, ljudi ili situacije u tvom životu koje te često još više deprimiraju u teškim situacijama?
Pitanja za primjenu u zajednici
Koliko god da je važno razviti bliski odnos s Bogom, to nije
jedini vid učeništva. Krist nam je svima zapovjedio da idemo
i načinimo od drugih naroda učenike. Čak su i dvanaestorica
apostola posvetili svoje živote prenošenju istine, ne samo
kroz učenje. Oni su u potpunosti prisvojili Isusova učenja.
Tijekom sljedećih sedam tjedana imat ćete prilike praktično
primijeniti ono što budete otkrivali.
Dragi Isuse, zamišljam Te kako kucaš na vrata moga
srca. Nježno dozivaš moje ime. Želiš provoditi vrijeme sa
mnom. Upravo sada odgovaram na Tvoj poziv. Uđi. Stavljam sve svoje strahove, brige i teške terete na Tebe. Uzmi
me za ruku i vodi me danas. Amen.
Božje rješenje je neophodno, ono je
čudesno, potpuno i ono je dar!
Možeš Ga
dobiti veC´
sada!
Skupno proučavanje 2
56
57
Johnny Murison
Možeš Ga dobiti već sada!
Johnny Murison je rođen u Škotskoj. Otac mu je Škot, a
majka Aboridžinica, a veći dio svoje mladosti proveo je
u Townsvilleu, Queenslandu. Kada je završio sa školom,
krenuo je očevim stopama radeći kao stolar sve dok nije
prihvatio poziv svog nebeskog Oca da bude pastor. “Postao
sam propovjednik onoga dana kada sam predao svoje srce
Kristu. Bog me nije pozvao da svjedočim i propovijedam
samo domorocima, već svima.” 1997. godine je pohađao
Biblijsko sveučilište Mamarapha u zapadnoj Australiji. Tijekom studija osjećao je da ga Bog priprema za nešto posebno. 2000. godine je upisao diplomski studij teologije
na sveučilištu Avondale sa željom da nastavi studij i nadogradi svoje pastorske vještine. Pridružio se Sydneyskoj
konferenciji 2005. godine u siječnju i postavljen je da služi
kao pripravnik u Mt. Druitt crkvi. Pastor Murison sada radi
kao pastor Redfern adventističke crkve sedmoga dana.
Ova poruka će nam uputiti poziv da donesemo odluku – da
prihvatimo Isusa Krista kao Spasitelja i Boga. Ako nikada nisi
uživao u uvjerenju da si spašen u Kristu, slušaj vrlo pozorno
i dopusti da Bog dodirne tvoje srce. I ako te uvjeri da je ovo
za tebe, na kraju ove poruke pristani prihvatiti Isusa kao svog
osobnog Spasitelja i raduj se u uvjerenju da si spašen.
Uvod
Jedna moja prijateljica je medicinska sestra za konje. Jednoga dana je obilazila konje kada je primijetila da se jedan
konj ponaša neobično čudno. Ovaj konj je pokazivao znakove problema sa želucem: nogom je udarao o zemlju i okretao
glavu prema trbuhu. Nakon detaljnijeg pregleda primijetila
je da konj ima blijede desni, sluznica mu je bila suha i neprestano je mahao repom. Također je pokazivao znakove ne59
Koraci prema sljedbeništvu
uroloških simptoma. Kada je ova medicinska sestra vidjela
krv kod zgloba na nozi, primijetila je da ga je ugrizla zmija,
najvjerojatnije pseudechis porphyriacus, vrsta zmije podrijetlom iz istočne Australije.
Sestra je propisala elektrolite i lijekove protiv bolova uz
mnogo vode i vitamina C. Učinila je sve što je mogla – i konj
se izvukao!
Poslala mi je poruku u kojoj je pisalo: Upravo sam spasila život svom prvom konju. Konja je ugrizla zmija i ja sam
mu spasila život – jupi!
Odgovorio sam: Bravo!! Ponosim se tobom, sestro. Sada
Isus želi spasiti tvoj život.
Ona je na to poslala kratku poruku: Lol (smijem se naglas).
Odmah sam odgovorio smijući se, ali istovremeno sam
bio vrlo ozbiljan: Pa ovo nije smiješna stvar, također je u
pitanju život ili smrt. Ali sam sretan što si spasila tog konja
od sigurne smrti. Isus želi spasiti tebe od sigurne smrti.
Hoćeš li Mu dopustiti? Mogu ti organizirati biblijska proučavanja!
Bez Isusa Krista mi se krećemo k sigurnoj smrti. Ali je Bog
obećao da će poslati Spasitelja koji će izbaviti cijeli svijet iz
ropstva grijeha. U Starom zavjetu se ponavlja ova misao da
će jednoga dana na svijet doći Mesija koji će nas osloboditi.
Isus je pripremio put! Bog je učinio sve, a naša je dužnost da
prihvatimo tu činjenicu.
Mi se nalazimo u bunaru grijeha i potrebna nam je pomoć izvana – pomoć od gore. Mi se rađamo na pogrješnoj
strani puta i svi smo izgubili slavu Božju. Nitko od nas nije
60
Možeš Ga dobiti već sada!
pravedan, baš nitko! Potrebna nam je sila izvan ovoga područja da bismo bili otkupljeni. Otkupljenje dolazi od Isusa.
Biblija pruža rješenje u Rimljanima 3,21-24. Ovdje apostol Pavao predstavlja vrlo realnu sliku o tome gdje se nalazimo kao ljudska bića, suočavajući nas sa stvarnošću naših
života:
“A sad se bez Zakona očituje Božja pravda, posvjedočena
od Zakona i od Proroka. To je Božja pravda po vjeri u Isusa
Krista za sve koji vjeruju, jer nema razlike. Svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave. Opravdavaju se besplatno njegovom milošću, po otkupu, u Kristu Isusu.”
Dakle, vidite, nema razlike. Svima nam je potrebno izbavljenje. Svatko od nas je sagriješio, ali postoji pravednost
od Boga. Ova pravednost dolazi kroz Isusa Krista putem vjere. Sve se svodi na Isusa. Vjera je ključna riječ.
Ishod opravdanja vjerom je sveobuhvatni mir (Rimljanima 5,1). Po kojoj osnovi Bog može dopustiti zlim ljudima
da postanu pravedni? Kroz smrt Isusa Krista – kroz Njegovo
djelovanje i Njegovu smrt!
Rimljanima 5,18.19 kaže da smo pravdom jednoga svi
opravdani i pomireni s Bogom. Ti imaš izbor – možeš biti u
Adamu ili u Kristu. Ali svi u Adamu će umrijeti, a svi u Kristu
će živjeti.
Na temelju života Isusa Krista možemo se smatrati pravednima!
Evo nekoliko stvari za razmišljanje:
• POTREBA za spasenjem je vrlo stvarna.
• POTREBA za spasenjem je za sada i ovdje i odnosi se na
način na koji se mi nosimo sa životom.
61
Koraci prema sljedbeništvu
• POTREBA za spasenjem je za poganski narod.
• POTREBA za spasenjem je za dobrog čovjeka.
• POTREBA za spasenjem je za religioznog čovjeka također.
Religiozna osoba može imati religiju, doktrine i ceremonije, ali ne mora značiti da ima ljubav i poslušnost. To je,
prijatelji moji, vrlo opasno stanje.
Vidiš li sebe kao takvoga? Kao grješnika? Apostol Pavao je
za sebe rekao da je najgori grješnik. Dijelim njegov osjećaj i
slažem se s riječima australskoga pjesnika Henrya Lawsona
koji je rekao: “Ja sam predsjednik drevnog reda grješnika.”
Možeš Ga dobiti već sada!
kako je ti voliš; pomozi mi da gledam tu osobu u svjetlu križa
iako me je uznemirila.
Bog je usadio želju za vječnim životom u svačije srce. Nismo stvoreni da živimo samo jedan dan; Bog nas je stvorio za
moguću besmrtnost. Zato što ovaj život nije sve što postoji.
Možemo doživjeti najviše 100 godina, ali zauvijek ćemo živjeti u vječnosti. Provest ćemo više vremena na onoj strani
uskrsnuća nego na ovoj. Mi čeznemo za vječnošću. To je zato
što nas je Bog tako stvorio; stvorio nas je po svome obličju. Bog nas je oblikovao tako da živimo vječno. Naš odnos s
Bogom na ovoj zemlji će odrediti gdje ćemo provesti ostatak
vječnosti.
Možda bi Henry Lawson poželio preispitati svoju izjavu da
je upoznao mene. Vidite, poznajem ovog starca; moja ljudska
grješna priroda koju sam ostavio u vodi kada sam se krstio
može se pojaviti ponovno... posebno ako sam na putu. Vlasnik sam terenca i ponekad vozači takvih vozila smatraju da
imaju posebna prava i prednosti u odnosu na druge vozače.
Možda sam samo ja u pitanju. Zato ne lijepim na branik one
naljepnice na kojima piše Ja volim Isusa. Kada se nalazim na
putu (a često sam na putu), borim se sa svim tim nekršćanskim osjećajima kada mi netko presiječe put, kada nije ljubazan ili kada vozi sporo u brzoj traci. Moram se suočiti sa stvarnošću da ona moja stara grješna strana prirode i dalje postoji.
Ponovno moram umrijeti sebi i u meni mora prevladati Isus
Krist. Potrebno mi je uvjerenje da me Isus Krist voli i želi mi
oprostiti i darovati vječni život usprkos mom grješnom srcu.
Potpuna preobrazba
Dakle, vidite da mi je i te kako potreban Spasitelj! Ne
samo da mi je potrebno izbavljenje od mog grijeha, već i
od samoga sebe. Bože, pomozi mi da volim tu osobu onako
Moj prijatelj Garth Bainbridge je jednom rekao sljedeće: “Popularan televizijski reality show poziva ljude da se odluče na
kozmetičku kirurgiju pred kamerama da ih gledaju širom svi-
62
C.S. Lewis je rekao: “Postoje dvije skupine ljudi: oni koji
Bogu kažu: ‹Neka bude volja Tvoja› i oni kojima Bog kaže:
‹Dobro onda, neka bude po tvom.›”
Kao što onih devet mjeseci koje smo proveli u majčinoj
utrobi nisu bili kraj našega postojanja već priprema za život,
tako je ovaj život priprema za vječnost. Ovaj svijet nije naš
dom – mi smo samo prolaznici!
Ali je grijeh prekinuo ovaj život i zato nam je potreban
Spasitelj! Božje rješenje je potrebno, ono je čudesno, potpuno i ono je dar! Bez tog dara mi ne bismo mogli vidjeti Božje
kraljevstvo (Ivan 3,3.5). Ne možemo sami sebe izvaditi iz
blatne kaljuže (Izaija 64,6).
63
Koraci prema sljedbeništvu
Možeš Ga dobiti već sada!
jeta kako bi promijenili neke od svojih manje privlačnih crta.
Ovaj program se zove Potpuna preobrazba, ali ako pitate
Isusa, On će reći da nije dovoljno potpuna. Nije dovoljno
samo srediti tu i tamo neku sitnicu, već se trebamo potpuno
promijeniti i izvana i iznutra – ponovno se roditi.”
“Dat ću vam novo srce i nov ću duh staviti u vašu nutrinu.
Odstranit ću kameno srce iz vaših grudi i dat ću vam pravo
srce. Svoj ću Duh staviti u vašu nutrinu i učinit ću da hodite
po mojim zapovijedima i da savjesno izvršavate moje zakone.” (Ezekiel 36,26.27)
Ovo je Isus jedne večeri rekao Nikodemu. Nikodem je bio
dobar čovjek, farizej. Farizeji su za sebe mislili da su najbolji
u zemlji – iznad svih kada je riječ o duhovnosti. Doslovno su
se držali zakona i nisu od njega ni malo odstupali. Ipak je
Isus rekao da to nije dovoljno da bi čovjek mogao na Nebo
– potrebno je da se čovjek nanovo rodi.
Ovo je promjena srži – to je potpuna preobrazba! Sveti
Duh nas obnavlja u potpunosti: način na koji razmišljamo,
osjećamo se i živimo. Ljudi su pošli u judejsku pustinju slušati Ivana Krstitelja kako propovijeda, ne zato što je držao
lijepu propovijed, već zato što se ponovno nakon 400 godina
tišine čuo proročki glas u Izraelu. Njegov poziv je bio jasan
i jednostavan: “Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko.”
Oni su bili potaknuti na djelovanje. Priznajući svoje grijehe,
krstili su se u rijeci Jordan.
Nikodem je bio vrlo poštovan čovjek, pažljivo izabran od
strane ljudi da bi bio na hebrejskom koncilu, na Sinderionu.
Ipak, usprkos načinu na koji su ga ljudi vidjeli i doživljavali,
Isus je vidio da je njemu potrebno novorođenje.
On je bio vrlo obrazovan i veliki učitelj, on je bio “Izraelov
učitelj,” a ipak je Isus rekao: Ti zapravo ništa ne znaš ako ne
primjećuješ da ti je potrebna potpuna preobrazba! Moraš
se nanovo roditi ako želiš vidjeti kraljevstvo Božje.
“Iz tijela se rađa tijelo, a iz Svetog Duha se rađa duh.”
Svako rođenje je čudo, ali postoji i veće čudo – novorođenje
Svetim Duhom.
Ne pitaju nas puno kada se prvi put rađamo, ali je tvoj
izbor hoćeš li se nanovo roditi. Kao što nisi imao nimalo utjecaja na to kad si se prvi put rodio, do našeg novorođenja se
dolazi putem moćnog djelovanja trećeg lica Božanstva. Jedino kroz Njega mi možemo postati novi ljudi. To je upravo ono
što nas uvjerava da može učiniti:
64
Neki ljudi su se krstili radi članova obitelji bez da su doživjeli pravu promjenu srca; neki su se pak krstili zato što su
se njihovi prijatelji krštavali. Ali jedino krštenje koje se računa
jest ono koje je rezultat osobnoga iskustva promjene u životu.
Sila Svetoga Duha je naprosto čudesna: “Vjetar puše gdje
hoće; čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo
ide. Tako je kod svakoga koji je rođen od Duha.” (Ivan 3,8)
Duhovni fenomen nije moguće objasniti. Može se samo
doživjeti.
Ja ne mogu živjeti na temelju tvog duhovnog iskustva
kao što ti ne možeš na temelju moga. Ono se mora doživjeti
osobno. Jedino ti mogu reći da je dobro!
Što biste rekli, koji je najpoznatiji stih u Bibliji? Najvjerojatnije biste rekli Ivan 3,16.
65
Koraci prema sljedbeništvu
Koji je sljedeći najbolji stih? Ivan 3,17. Ovaj stih nam
govori da Isus nije došao osuditi, već spasiti.
Prema Božjem zakonu zaslužili smo osudu, ali nas je Njegova milost spasila tako da pritom nije zanemario pravdu
koju zakon zahtijeva. Tako je kroz Isusa pravda zadovoljena,
a milost je svima mogla biti ponuđena besplatno!
Isusov dolazak, Njegova smrt, Njegovo djelovanje, sve je
ukazivalo na to da je Božje srce željelo da budemo spašeni
više nego osuđeni. Da je kazna za neposlušnost morala biti
izrečena protiv ljudskoga roda, nitko u cijelome svemiru ne bi
imao primjedbu. Ali umjesto da je došao kao sudac, Isus je
došao na ovaj svijet kao jedan od nas, živio je s nama i umro
za nas. Uzeo je na sebe ono što smo mi zaslužili da bi nam
mogao pružiti ono što nismo zaslužili.
Ali kazna i dalje stoji ako odbijemo ono što nam Isus
čezne darovati.
Ivan 3,18 kaže: “Tko vjeruje u njega, neće biti suđen; tko
ne vjeruje, taj je već osuđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega.”
U legendarnoj priči o spasenju postoje dvije velike činjenice:
1. Cjelokupno čovječanstvo je pod gnjevom Božjim i zaslužuje osudu.
Možeš Ga dobiti već sada!
Je li to sve što je potrebno – samo da se vjeruje u Njega i
onda imamo život vječni? Koja je razlika ako vjerujem u Isusa Krista i prihvatim Njegov dar? Velika je razlika! Prihvaćanje i vjerovanje u Isusa čini razliku između smrti i vječnoga
života.
Nažalost, većina ljudi odbija ovu ponudu; više ih privlače
njihovi grijesi nego Spasitelj!
Ivan 3,19 kaže: “A sud stoji u ovom: Svjetlo je došlo na
svijet, ali su ljudi više voljeli tamu negoli svjetlo; jer su njihova djela bila zla.”
Neki ljudi vole dobiti spasenje, ali pod svojim uvjetima;
žele istovremeno i ovozemaljske i nebeske stvari! Ali to jednostavno ne funkcionira tako. Jer je plaća za grijeh smrt nije
samo izjava o krajnjem ishodu grijeha; ona znači da smo i
sada mrtvi u svojim prijestupima i grijesima. Mi nismo u
stanju ni prstom mrdnuti kako bismo sebe oslobodili iz ropstva grijeha i promijenili svoj pobunjenički stav u pravednost.
Grijeh teče našim venama.
Naša jedina nada jest da upremo svoj pogled na Janje
koje uklanja grijeh ovoga svijeta.
On je taj koji je upio naš grijeh i njegov užasavajući utjecaj tako što je umro umjesto nas, ali On je bio u stanju suprotstaviti se njegovoj toksičnosti i nadvladati njegovu moć.
2. Ali je Njegova ljubav pružila drugu mogućnost: da vjerujemo u Isusa i da budemo spašeni od osude.
“Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom
da mi postanemo Božja pravda u njemu.” (2. Korinćanima
5,21)
Ne postoji drugi izlaz iz ove naše situacije! Božji gnjev se
izlijeva samo ako odbiješ Njegovog Sina. Ali ako vjeruješ i
prihvatiš Sina u svoje srce, imaš život vječni.
Ova bi velika razmjena, najveće djelo ljubavi, trebala
izoštriti našu savjest da bude osjetljiva na strašnu i odvratnu
prirodu grijeha. “Blaženi žalosni! Oni će se utješiti.” (Matej
66
67
Koraci prema sljedbeništvu
5,4) Žaljenje zbog grijeha je zdrav način da se nosimo s
njima. Nećemo naći utjehu poričući svoje grijehe, već suočavajući se s njima. Kada ih nazovemo pravim imenom i
iznesemo ih u svjetlu Neba, tada su konačno izbrisani Božjim milostivim opraštanjem.
David govori o miru koji je osjetio kada je priznao svoj grijeh koji je učinio s Bat Šebom i kada je ubio Uriju. (Pročitaj
Psalam 32,1-5) David je nanio nepravdu Bat Šebi i Uriji, ali
SAV grijeh je u svom konačnom obliku grijeh protiv Boga.
Shrvan pod teretom i krivicom grijeha, on kaže u 51. Psalmu: “Smiluj mi se, Bože, po svome milosrđu; po velikom
svom smilovanju uništi moje bezakonje! Posve me operi od
moje krivnje i od mojega grijeha me očisti!... Poškropi me
izopom i bit ću čist. Operi me i bit ću bjelji od snijega.”
Bog ne želi da pamtimo krivicu grijeha, ali moramo zapamtiti da smo grješnici kojima je potreban Spasitelj. Blagoslovljeni smo kada žalimo zbog svojih grijeha i kada ih
priznajemo, jer ćemo nastaviti dalje s radošću i saznanjem
da nam je oprošteno!
Sigurnost oprosta i očišćenja u Isusu nam daje uvjerenje
da ćemo živjeti u vječnosti. Vjerujući u Božje rješenje i prihvaćajući Njegov dar spasenja, mi prelazimo iz smrti u život.
Kada posljednji put izdahnemo – od neke podmukle bolesti
ili od starosti – mi ne gubimo bitku, mi pobjeđujemo! Rak
može uništiti naše tijelo, ali ne može uništiti naš duh i ne
može uništiti našu dušu! Bit ćemo sigurni u Isusovom naručju. Ako imamo obećanje vječnoga života, mi smo pobijedili!
Ne postoji ni trunka sumnje u vezi s našom sudbinom! Imamo vječnu budućnost s Isusom Kristom, našim Bogom i Kra68
Možeš Ga dobiti već sada!
ljem. Imamo puno pravo da se hvalimo ovim jer su Isusove
riječi istinite i pouzdane!
Obećanje je dano pod najjednostavnijim i najčvršćim
uvjetima:
“Zaista, zaista kažem vam: Tko sluša moju riječ i vjeruje
onome koji me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud,
nego je prešao iz smrti u život.” (Ivan 5,24)
Ne postoji ništa u zagradi; ako slušaš Njegovu riječ i vjeruješ Bogu, imaš vječni život. Prešao si iz smrti u život. Iako
možda doživimo smrt, naš je život sakriven u Kristu. Ovo će
se dogoditi kada Isus probudi svoje voljene iz njihovih grobova. Jer je onima koji su umrli u Njemu osigurana sigurna
budućnost – prešli su iz smrti u život!
Božje rješenje je potrebno, ono je čudesno, potpuno, i
ono je dar!
Naše je samo da prepoznamo svoju potrebu za Bogom i
da priznamo svoje grijehe. “Blaženi siromašni u duhu! Njihovo je nebesko kraljevstvo.” (Matej 5,3) Biti siromašan duhom znači biti svjestan svoje potrebe za Bogom. Mi ne čestitamo sami sebi na svojoj pravednosti, a sve druge gledamo s
visine! Umjesto toga, mi izgovaramo: Bože, smiluj se meni,
grješniku. Ovo je prvi korak prema kraljevstvu nebeskom.
Pjesma siromašnih duhom je: Ništa u svojim rukama ne
donosim: samo za križ ja se držim. Biti svjestan svojega
duhovnoga siromaštva i držati se križa je i više od prvog
koraka; to nam jamči mjesto u Božjem kraljevstvu.
Kada vjerujemo u Božje rješenje i prihvatimo ga, imamo
život jer smo prihvatili Sina. Ali nemojte se ispričavati kada
kažete da je Isus rekao: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne
69
Koraci prema sljedbeništvu
dolazi k Ocu osim po meni.” Ne postoji nijedan drugi Spasitelj. Jedino Njegovim dolaskom, Njegovim životom, Njegovom smrću i Njegovim uskrsnućem imamo spasenje. Ponekad kršćane optužuju da su arogantni i uskogrudni zato što
tvrdimo da nema drugog puta do Boga. Mi nismo izmislili
ideju da je Isus jedini put. Ovo nije naša tvrdnja, već Njegova. Da su ljudi mogli doći do Boga na bilo koji drugi način,
Isus ne bi morao umrijeti! Njegova smrt dokazuje da ne postoji drugi način.
Rimljanima 8. poglavlje počinje izjavom da ne postoji
osuda za one koji su u Isusu Kristu. A način na koji je Bog
osudio grijeh u grješnom čovjeku jest to što je poslao svoga
Sina u obličju grješnoga čovjeka da bude žrtva grijeha.
Od 2. do 34. stiha 8. poglavlja Poslanice Rimljanima ovo
je okarakterizirano neospornim uvjerenjem! A zatim se završava nerazdvojivošću. Ne postoji ništa što nas može razdvojiti od ljubavi Božje. Nikakva osuda! Nikakav poraz! Nikakvo
razdvajanje!
Ovo je Božja stvarnost. Sve što je na nama jest da vjerujemo u Božju novu stvarnost i da ju prihvatimo, da uronimo
u nju i uživamo u njoj!
Odluke koje će ju učiniti stvarnom
Vrijeme je da se još jednom čuje glas proroštva: “Pokajte se,
jer se približi kraljevstvo nebesko.” I nama je potrebno da
budemo pokrenuti na djelovanje, da priznamo svoje grijehe
i da se krstimo.
Ivan Krstitelj je rekao: “Donesite dakle rod dostojan obraćenja!” Nemojte se oslanjati na svoje adventističko naslijeđe
70
Možeš Ga dobiti već sada!
da biste dobili mjesto na Nebu. Želim da znate da “svako
drvo, koje ne rađa dobra roda, siječe se i u oganj se baca.”
Za neke od nas “već je sjekira stavljena na korijen drveću,”
čas suda Božjega je došao. Trebamo se trgnuti iz svojega
mlakoga stanja i religijskog formalizma da bismo rađali rod
koji je dostojan pokajanja.
Ako ti se smučilo mlako stanje u kojem se nalaziš na
svom kršćanskom putu i sjediš na dvije stolice, vrijeme je
da ustaneš i da se uozbiljiš. Priznaj svoje grijehe, pokaj se i
žali nad njima.
Danas nećemo odbiti ono što nam Isus čezne darovati.
Danas ćemo reći Isusu da želimo novo srce i nov duh da
zamijeni srce od kamena srcem od mesa.
Danas, ako je Bog dotaknuo tvoje srce i ako si se osvjedočio da je ovo za tebe, želim da u svojim mislima:
1. priznaš svoj grijeh i prihvatiš oprost od Isusa Krista
2. prihvatiš Isusa za Spasitelja
3. prihvatiš i vjeruješ da je vječni život tvoj već danas.
A onda se raduj u uvjerenju da si spašen. Hodi u radosti
i utjesi oprosta! Danas je novi dan – iskoristimo ga u potpunosti!
Subota
Bože dragi, nova tjedna pouka upravo počinje. Toliko sam
puno naučio/la, ali Tvojoj ljepoti nema kraja. Planiram provesti cijelu vječnost proučavajući Tvoje riječi. Nastavi oblikovati moj karakter tako da bude sličan Tvome. Želim se
družiti s Tobom. Uđi danas u moje srce. Amen.
71
Koraci prema sljedbeništvu
Uvod
Do sada si završio/la svoj prvi tjedan intenzivnog proučavanja. Kako ide? Ako ne možeš proći sav materijal u određenih
trideset do četrdeset pet minuta, ne brini. Traženje Boga nije
utrka ili popis stvari koje treba ispuniti. To je neprestano
putovanje, životni stil za koji si se odlučio/la. Svrha svakodnevnoga proučavanja jest da provodimo vrijeme s Bogom i
da dopustimo sebi da budemo promijenjeni Njegovim prisustvom u svom životu.
Duhovne vježbe
Molitva. Molitva je naša duhovna vježba za ovaj tjedan. Molitva je često dio naše duhovnosti koja se svede na najmanju
moguću mjeru – samo kratka bilješka na našem svakodnevnom putu. Ali je ona mnogo više od toga. Molitva je moćno
oružje u našem svakodnevnom životu.
Ovoga se tjedna pokušaj usredotočiti na to da molitva postane značajniji dio u tvom životu. To ne mora značiti da obvezno mora biti formalna. Molitva je u biti razgovor s našim
Stvoriteljem. Ona je prilika da razgovaramo s Njim otvoreno
i iskreno, da slušamo Njegov glas i dijelimo s Njim sve.
Raspravljat ćemo kasnije tijekom ovoga tjedna o tome
da smo stvoreni za vječnost s Bogom. Biblija govori o Henoku koji je hodao s Bogom. Ovakva vrsta trajnoga druženja
sa Stvoriteljem trebala bi biti model za naš molitveni život.
Uložite napor da se molitva uklopi u svaki vid vašega života.
Neka bude otvorena veza komunikacije s Bogom i dijelite s
Njim svoje misli tijekom cijeloga dana. Nijedan detalj nije
zanemariv u Božjim očima. Njemu je stalo do svakog aspekta naše egzistencije, od sitnice do najkrupnijih stvari.
72
Možeš Ga dobiti već sada!
Da, Oče, ja sam Tvoje dijete. Pozvao si me po imenu. Ti
imaš planove i svrhu za moj život. Odazivam se na Tvoj poziv;
biram Tebe. Dok otvaram Tvoju Riječ, ispuni me porukom
koju imaš za mene kako bih Ti se mogao/la još više približiti.
Ne dopusti da me ometaju nevažnim stvarima. Ti dolaziš ponovno! Želim biti spreman/na! Želim govoriti drugima o Tebi.
Molim Te za Tvoju prisutnost u mom životu. Amen.
Nedjelja
Evo me, Bože. Kod Tvojih sam nogu. Učini me poniznim.
Daj mi duh pokajanja. Oblikuj me iznova, očisti me i obnovi
me. Želim svojim životom predstavljati Tebe. Želim dijeliti s
drugima Tvoju veliku ljubav. Ti si umro da bi mene spasio i
želim da i drugi čuju za Radosnu vijest. Amen.
Današnji cilj
Čin postajanja Isusovim učenikom nije samo doživljaj. On ne
počinje i ne završava krštenjem ili izjavom o odanosti. To je
životni stil, tijek svjesnih svakodnevnih odluka. Naš cilj za
danas jest da razumijemo ulogu spasenja u iskustvu učeništva i kako naš izbor da prihvatimo Krista utječe na naš život.
Biblijsko središte
Naš stih za razmatranje ovoga tjedna pomoći će nam u proučavanju. Pregledajte ga prije i poslije proučavanja i izaberite prijevod Biblije koji vam najviše odgovara.
73
Koraci prema sljedbeništvu
“Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego
je dar Božji. Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio.” (Efežanima 2,8.9)
Možeš Ga dobiti već sada!
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj 1. Korinćanima 15,1-19.
U ovom tekstu Pavao se dotiče pitanja proturječja unutar
Samoispitivanje
• Jesi li uvjeren u svoje spasenje? Zašto da ili ne?
korintske crkve. U to vrijeme je postojala skupina ljudi koja
je odbacivala bilo koju mogućnost života poslije smrti. Ova
skupina ljudi se sastojala od Židova i Grka koji su vjerovali
isto, ali iz različitih razloga. Pavao objašnjava koje su, prema
njegovom mišljenju, posljedice takvoga vjerovanja.
• Kako vjerovanje u uskrsnuće utječe na tvoju vjeru?
• Koji je najvažniji aspekt tvoje vjere?
• Vjeruješ li da će onima koji žive dobrim životom sličnim
Kristovom a nisu prihvatili Isusa za svoga Spasitelja, biti
darovan vječni život? Zašto da ili ne?
• Kako to utječe na tvoj svakodnevni život?
• U 19. stihu Pavao kaže da smo, ako se samo u ovom
• Može li netko biti Isusov učenik a da Ga nije prihvatio za
svoga Spasitelja? Zašto da ili ne?
74
životu uzdamo u Krista, najnesretniji od svih ljudi. Slažeš
li se s njegovom tvrdnjom? Zašto da ili ne?
75
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj 1. Korinćanima 15,29-34.
Pavao se ne zaustavlja ovdje – on ide dalje sa svojim argumentom. On tvrdi da kršćanstvo, a ujedno i obećanje o vječnosti, ovisi o uskrsnuću. Biblija kaže da kršćanski život nije
lak (Ivan 15,18.19). I Pavao tvrdi da ako je ovaj život sve što
postoji, ne bi se isplatilo podnošenje iskušenja koja su neminovna u životu kršćanina.
• Stih 32 kaže: “...ako mrtvi ne uskrsavaju, ‹sjedimo i pijmo, jer ćemo sutra umrijeti.›” Da ne postoji mogućnost
vječnoga života, kako bi se tvoj život promijenio?
Možeš Ga dobiti već sada!
ruke? Želim biti spreman za taj veliki dan Tvoga povratka.
Želim biti Tvoje dijete. Amen.
Božji plan za čovječanstvo je bio nevjerojatan. Ne bi bilo bola,
patnje ni smrti. Naši dani bi bili ispunjeni radošću i ljepotom,
provodili bismo ih u savršenom skladu s našim Gospodom.
Taj idilični život – svrha koja nam je bila namijenjena – bila
je prekinuta grijehom. Danas ćemo otkriti sve što nam je Bog
namijenio da iskusimo i kako se jednoga dana možemo vratiti
tom životu.
Isuse, lako je reći da Te prihvaćam, ali ukazujem li svojim životom na Tebe? Znam da ponovno dolaziš, ali ispunjavam li svoju ulogu? Svojim učenicima si dao nalog da dijele
Radosnu vijest. Činim li sve što mogu sa svoje strane? Ispitaj moje srce. Objavi mi koje me stvari u životu odvlače od
Tebe. Tvoja smrt na križu je dala život čovječanstvu. Pomozi
mi da danas podijelim ovu poruku s nekim. Volim Te cijelim
svojim srcem. Amen.
Ponedjeljak
Bože, ne mogu a da ne zamišljam kakvo je Nebo! Kako će
biti kada Te ugledam? Hoću li moći sjediti kraj Tvojih nogu i
pjevati s anđelima? Hoću li moći dodirnuti Tvoje probodene
76
Današnji cilj
Samoispitivanje
• Kada čuješ riječ nada, što pomisliš?
• Koja je tvoja zamisao savršenoga postojanja između Boga
i čovjeka?
• Kako zamišljaš Nebo?
77
Koraci prema sljedbeništvu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Propovjednik 3,11.
Ovdje čitamo da je Bog “svijet predao … istražujućem duhu”
svakoga ljudskog bića, baš kao što u nama postoji i urođena
čežnja za Bogom.
• Kakve osjećaje budi u vama pogled u budućnost?
Pročitaj Filipljanima 3,19-21.
Pavao ističe najjasniju razliku između onih koji imaju nadu u
Kristu i onih koji je nemaju – svijet je usmjeren na ovozemaljske
stvari, dok mi gledamo naprijed na ono što nas čeka na Nebu.
• Što za vas znači biti “državljanin Neba”?
• Bog je stvorio ovaj svijet da bismo uživali u njemu. Kako
to možemo postići a da ta uživanja ne zasjene ono što
treba doći?
Možeš Ga dobiti već sada!
Pročitaj Ivan 14,1-3.
Iako nas je grijeh razdvojio od Boga, imamo nadu da ćemo
ponovno jednoga dana biti zajedno. U ovome tekstu Isus podsjeća svoje učenike da će Mu se uskoro pridružiti na Nebu.
• Dok Isus pripravlja mjesto za nas na Nebu, kako se ti
pripremaš?
Dragi Bože, u mom srcu je pjesma. Ispunjen sam nadom. Ovoga trenutka Ti pripremaš vilu za mene! Iako ne
mogu sada biti na Nebu, mijenjaj me, oblikuj me, učini
me svojim svjedokom. Tražim Te svim svojim srcem i željno
očekujem Tvoj ponovni dolazak. Amen.
Utorak
Oče i Bože, sada počinjem novu pouku. Toliko toga ima za
naučiti. Želim upijati svaku riječ. Moje srce je otvoreno.
Pozivam Te da uđeš. Ti si moj Spasitelj i u Tebe se uzdam
u potpunosti. Amen.
Današnji cilj
Svi pokušavamo biti dobri ljudi. Odlazimo u crkvu, trudimo
se poštovati Božje zapovijedi i čak dijelimo Radosnu vijest s
drugima. Nema ništa pogrješnoga u tome da težimo savršenoj poslušnosti. To je prirodna reakcija kao odgovor na ljubav
78
79
Koraci prema sljedbeništvu
iz zahvalnosti prema našem Bogu. Problem se pojavi samo
kada se usredotočimo na poslušnost umjesto na oslanjanje
na Spasitelja. Bez obzira koliko smo “dobri”, mi nikada ne
možemo zaslužiti svoje spasenje. Danas ćemo razmišljati o
našoj potpunoj potrebi za Spasiteljem.
Samoispitivanje
• Kako se osjećaš kada iskusiš legalizam u okviru svoje
crkvene obitelji?
Možeš Ga dobiti već sada!
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Rimljanima 3,9-20.
Ima mnogo toga što treba razumjeti u ovome poglavlju i vratit
ćemo se na to kasnije tijekom dana. Hajdemo početi s 9.
stihom pa do 20. stiha. Pavao nas podsjeća da smo svi grješnici, da smo svi jednaki u Božjim očima. Tada je on govorio
o podjeli koja je postojala unutar crkve između Židova i neznabožaca. Ali je isti koncept primjenjiv i danas. Predrasude
i osjećaj nadmoćnosti mogu izazvati napetost širom kršćanstva kao cjeline, a i unutar pojedinačnih crkava.
• Kako možeš izbjeći osjećaj nadmoćnosti u svom odnosu
prema drugima?
• Što misliš, koji je pravi način da se postavi prema legalizmu u crkvenoj obitelji?
Pročitaj Izaija 64,5.
• Na koji način možeš težiti držanju Božjih zapovijedi a da
ne dopustiš da to zamagli tvoju potrebu za Isusom?
Prorok Izaija nam daje kratak uvid u surovu stvarnost naše
urođene grješnosti. Podsjeća nas da je “sva naša pravda kao
okaljana haljina.”
• Kako se osjećaš znajući da smo, čak i kada činimo dobro,
svi izgubili slavu Božju?
80
81
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Rimljanima 3,21-31.
Saznanje da smo nepopravljivi grješnici čiji su pokušaji da
budu pravedni poput nečiste haljine može djelovati obeshrabrujuće. Ipak, na našu sreću, Bog u svojoj milosti ne zahtijeva
savršenstvo. On nudi besplatno otkupljenje kroz svoga Sina.
• Što misliš, zašto mnogi od nas osjećaju potrebu da zasluže ili dokažu svoju vrijednost kada znamo da je spasenje
besplatan dar?
• Opravdava li Božja milost namjernu neposlušnost ili potpuno zanemarivanje zakona?
Možeš Ga dobiti već sada!
Srijeda
Danas je novi dan, dragi Isuse. Želim se ponovno roditi.
Operi me. Promijeni moj život i pomozi da se potpuno predam služenju Tebi. Hvala Ti za ovo vrijeme koje možemo
provesti zajedno. Hvala Ti za Tvoje djelovanje u mom životu. Amen.
Prihvaćanje Krista za Spasitelja i posvećenje životu učeništva može biti moćno iskustvo. Može izazvati drastičnu promjenu u našem životu; Novi zavjet to uspoređuje s novorođenjem. Mi postajemo nova stvorenja u Kristu. Danas ćemo
razmišljati o preobražavajućoj sili milosti.
Oče, iskušenja ima svuda. Oslanjam se na Tebe da mi
pružiš snagu za donošenje prave odluke. Pomozi dok se
budem susretao/la sa stvarima ovoga svijeta. Toliko sam
zahvalan/a što Ti oblikuješ moj karakter. Želim da se u meni
vidi Tvoj odraz. Nemoj dopustiti da “zaglavim” u tuđim grijesima. Pomozi mi da ne sudim, nego da vodim ljude k Tebi.
Amen.
82
Današnji cilj
Samoispitivanje
• Kako možeš doživjeti novorođenje a da se ne otuđiš od
svojih voljenih koji se nisu odlučili na taj korak?
• Koje su neke od pozitivnih i negativnih konotacija kada se
govori o novorođenju?
83
Koraci prema sljedbeništvu
• S kojim se biblijskim primjerima novorođenja možeš najviše poistovjetiti?
Možeš Ga dobiti već sada!
Pročitaj 2. Korinćanima 5,14-17.
Dakle, kako doživljavamo novorođenje? Kako to djeluje? U
ovome tekstu čitamo da je Krist umro za sve nas. Prihvaćanjem Njegove žrtve mi postajemo “nova stvorenja” u Njemu.
• Koje su neke od stvari za koje se nadaš da ih Bog može
promijeniti u tebi?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Ivan 3.
Priča o Nikodemu jedna je od najpoznatijih priča o preobrazbi
u povijesti kršćanstva. Isus objašnjava bît Evanđelja u dvadeset i jednom stihu. Jednostavno je: prihvati spasenje, doživi
novorođenje u Kristu i dopusti Mu da nas pokrije svojom pravednošću.
• Nikodem je bio obrazovan čovjek. Zašto mu je, po tvom
mišljenju, bilo teško shvatiti ono što mu je Isus govorio?
• Kako možemo spriječiti da nas naše predrasude čine zatvorenima prema onome što nam Bog ima za reći?
84
Pregled stiha
Ponovno pročitaj stih za pamćenje za ovaj tjedan (Efežanima 2,8-9). Kako se tvoje viđenje ili shvaćanje ovoga stiha
promijenilo?
Dragi Bože, ja prihvaćam Tvoj dar spasenja. Pokrij me svojom haljinom pravednosti. Promijeni me. Ti znaš koje vidove
moga života treba mijenjati. Vrata moga srca su otvorena.
Amen.
Četvrtak
Isuse, danas Ti se želim iznova u potpunosti predati. Pozivam Te da uđeš. Primam Te u svoje srce. Dok budem čitao/la
i proučavao/la, unaprijedi razinu moga znanja. Daj mi svoje
mudrosti. Dopusti mi da razumijem Tvoju poruku. Slavim
Tvoje sveto ime. Amen.
85
Koraci prema sljedbeništvu
Današnji cilj
Shvaćanje da smo bića s manama je dio početka novoga
života učeništva. Naše prirodne sklonosti se suprotstavljaju
Božjoj svrsi za naš život. Zbog toga umiranje samome sebi
mora prethoditi našem novorođenju. Pavao čak ide korak
dalje i kaže da moramo umirati svakodnevno. Danas ćemo
naučiti kako se svakoga dana u potpunosti možemo predati
Bogu.
Možeš Ga dobiti već sada!
• Kako je do sada Bog djelovao u tvom životu?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Rimljanima 6,11-23.
Samoispitivanje
• Kojega dijela sebe ti je najteže odreći se i promijeniti ga?
Početak našeg novoga života s Kristom zahtijeva potpuno
predanje. Ovdje to Pavao uspoređuje sa služenjem.
• Što za tebe znači biti “sluga pravdi”?
• Kako misliš da potčinjavanje Božjoj volji utječe na tvoju
slobodnu volju?
• Zašto misliš da je važno svakoga dana iznova predavati
svoj život Bogu?
• Što možeš učiniti kako bi postao “sluga pravdi”?
Pročitaj Ivan 12,24-26.
Isus je također govorio o potpunom pokoravanju. On ovdje
stavlja naglasak na važnost toga da ostanemo usredotočeni
na vječnost, umjesto na ovozemaljsko preživljavanje.
86
87
Koraci prema sljedbeništvu
Možeš Ga dobiti već sada!
• Što misliš, što je Isus mislio kada je rekao “tko mrzi svoj
život na ovom svijetu”?
Želim biti živ/a u Tebi, Isuse. Ovoga trenutka Te molim
da mi pomogneš da shvatim da ovaj svijet nije moje konačno odredište. Ti imaš nešto puno bolje za mene. Hvala Ti
što čuješ moju molitvu. Hvala Ti što mi daješ snagu koja mi
je potrebna. Volim Te i želim Te slijediti. Amen.
• Koja su neka od tvojih omiljenih obećanja iz Biblije?
Petak
Hvala Ti, Oče, što mi pomažeš da ostanem usredotočen/a
na Tebe. Potreban si mi svakoga dana iz trenutka u trenutak. Želim se u potpunosti oslanjati na Tebe. Blagoslovi me
sada kad počinjem novu pouku. Pozivam se danas na Tvoja
obećanja. Amen.
• Kako reagiraš kada se suočiš s nevoljama u životu?
• Koliko si često svjestan budućnosti koja te čeka?
• Što očekuješ od svoje veze s Bogom?
Današnji cilj
Ovoga smo tjedna proučavali nacrt spasenja i kako je ono
važan prvi korak na našem putu učeništva. Što sada? Kako
nam ovo saznanje pomaže da poznajemo Boga? Kako nam
ono pomaže u našem svakodnevnom životu? Danas ćemo
pogledati kako oslanjanje na Spasitelja može obogatiti naše
živote.
88
Samoispitivanje
• Na koje načine bi ova nova veza trebala povećati razinu
tvoga samopouzdanja kada se suočavaš s izazovima života?
89
Koraci prema sljedbeništvu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Rimljanima 8,31-39.
Ovo je nevjerojatno moćan kraj jednoga poglavlja pun nadahnuća. Pavao opisuje crkvu u Rimu nekim svojim najboljim
pjesničkim izrazima. Svi smo mi jedno u Kristu i ništa nas ne
može razdvojiti.
• Na koje posebne i opipljive načine obećanje o vječnosti
utječe na tvoj život?
• Što bi te moglo odvojiti od Boga?
Možeš Ga dobiti već sada!
• Ako nas Bog toliko voli, što bi nam moglo nauditi u ovom
životu?
Primjena u zajednici
Tvoja pokornost Bogu rezultira očiglednim izvanjskim promjenama. Ljudi u tvojoj okolini će primijetiti da je nešto kod
tebe sada drugačije. Druga strana tvoga novoga života jest da
ćeš postati značajno svjestan “grijeha” onih u tvojoj sredini.
Kako se možeš pripremiti za oba scenarija? Što možeš učiniti
da bi bio izvor ohrabrenja, a ne osude?
• Bojiš li se smrti? Zašto da ili ne?
32. stih nas podsjeća da Bogu toliko vrijedimo da nije poštedio čak ni svoga Sina.
• Kako se osjećaš znajući to?
90
Dragi nebeski Oče, ispunjen sam strahopoštovanjem i
divljenjem. Moram se zaustaviti da sve upijem...hoću li ikada razumjeti Tvoju ljubav prema meni? Nadahnut/a sam. Je
li moguće da zaista ne postoji ništa što bi nas moglo razdvojiti? Hvala Ti na Tvojim obećanjima. Znam da su stvari
ovoga svijeta samo privremene. Ti dolaziš ponovno! Amen.
91
Možeš Ga dobiti već sada!
“Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.”
Ivan 14,6
Sve je u
predanju
Bogu
Skupno proučavanje 3
93
Timothy Gillespie
Dvije godine po završetku studija na sveučilištu La Sierra,
Timothy Gillespie je bio rukovoditelj programiranja na
ljetnom kampu Pine Springs Ranch. Devet godina kasnije
se pridružio osoblju sveučilišta Loma Linde kao kapelan.
U međuvremenu je diplomirao engleski jezik i teologiju
na sveučilištu La Sierra (1995.) i magistrirao teologiju na
sveučilištu Andrews (1997.). Njegova uključenost u rad s
mladima se nastavila kad je postao pastor za mlade u adventističkoj crkvi La Mesa 1997. godine, zatim predavao
na sveučilištu La Sierra pa onda prihvatio položaj mladoga pastora u crkvi na sveučilištu Loma Linda 2007.
godine. Važan dio njegovoga života i službe su njegova
supruga Sara Elizabeth i njihovo troje djece: Hannah, Jacob Owen i Isaac Seth. Kada je riječ o njegovoj službi,
pastor Gillespie kaže: “Blagoslov je služiti Bogu koji je bio
spreman umrijeti za mene.”
Sve je u predanju Bogu
Kada nešto dokazujem, volim imati malo prostora da povučem ono što sam rekao. Jednostavno mislim da to ima smisla. Mislim, osjećam da sam u pravu, ali želim biti siguran da
imam izgovor ako netko dokaže suprotno onome što kažem!
Na primjer, nikada neću reći da sam vrlo dobar glazbenik.
Volim svirati, čak su mi plaćali da sviram; zapravo, čak sam
putovao svijetom svirajući. Ali ne tvrdim za sebe da sam
glazbenik. Volim misliti da jesam, ali ne tvrdim da jesam.
Ako me netko pita, ja kažem nešto poput: “Neki ljudi misle
da jesam...” ili slično tome. Ne volim iznositi one smjele izjave koje mi ne dopuštaju da odustanem a da se ne osramotim.
Budimo realni – ranije se događalo da nisam u pravu i
siguran sam da će se to dogoditi još koji put. Vidite, jedno
je reći da sam glazbenik. Drugo je reći da sam najbolji glazbenik. A potpuno je drugo reći: “JA SAM GLAZBA!” Kada
biste se sada okrenuli osobi koja sjedi pored vas i rekli ove
95
Koraci prema sljedbeništvu
izjave baš ovim redoslijedom, njegov/njezin odgovor bi bio
vrlo sličan sljedećem:
“Ja sam glazbenik.”
Užas. Koju vrstu glazbe sviraš?
“Ja sam najbolji glazbenik.”
Vau! (Misleći: ovaj tip je pomalo arogantan!) Volio bih te
čuti nekada. (Misleći: sad to moraš i dokazati!)
“JA SAM GLAZBA.”
Hmmmmm. (Misleći: OPA, nikada u životu nisam čuo
nešto tako egoistično i smiješno! Ovaj tip misli da je sve što
glazba predstavlja! Glupo je to tvrditi.)
I bilo bi glupo kada bih to tvrdio. Zato i ne tvrdim!
Ali Isus izgovara ovakve izjave i mi moramo vidjeti što
ćemo s njima... On ne ostavlja prostora da povuče izjavu.
On kaže sljedeće izjave:
1. Ja sam kruh života.
2. Ja sam svjetlost svijetu.
3. Ja sam vrata.
4. Ja sam dobri pastir.
5. Ja sam uskrsnuće i život.
6. Ja sam put, istina i život.
7. Ja sam trs.
8. Ja SAM.
Sve ove izjave nas vraćaju u Izlazak 3,14 gdje je Bog
autor izraza: “Ja sam, koji jesam.” U ovom se izrazu nalazi
bît postojanja. Bez Boga nema “postojanja” – zaista nema
nikakvog postojanja uopće!
96
Sve je u predanju Bogu
I na kraju, s ovakvim izjavama ne ostaje nam prostora za
povlačenje. Ili možemo prihvatiti ovo kao istinito ili krenuti
dalje. U ratu je krajnja zamisao o stvarnosti saznanje da
ćeš izgubiti. Ne postoji ništa iznad ove zamisli i zato postoji
nešto što se zove predaja. Mi se predajemo, prestajemo se
boriti i prepuštamo se onome što nas potiskuje.
Na isti smo način pozvani nadići svoje sumnje tako što
ćemo vjerovati u nepromjenjive riječi koje je Isus rekao za
sebe. Ove predivne, a istovremeno i zastrašujuće riječi koje
nas tjeraju da vjerujemo u Krista su iste riječi koje nas osvjedočuju da se predamo Njegovoj prevelikoj ljubavi.
Ali ovo su ponekad i teške riječi. Ovo možemo vidjeti u
priči koja se odvija odmah nakon što Isus hrani pet tisuća
ljudi.
“Zaista, zaista kažem vam: Tko vjeruje, ima život vječni.
Ja sam kruh života. Oci su vaši jeli manu u pustinji, i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba da tko jede od njega, ne
umre. Ja sam kruh živi koji siđoh s neba. Tko jede od ovoga
kruha, živjet će dovijeka. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje
za život svijeta.” (Ivan 6,47-51)
Želiš jesti? Jedi mene...
Ovo nije lako razumjeti. Ovakve su riječi tjerale ljude da
se odluče, da se predaju onome što je Isus govorio. Ovo su
iste riječi zbog kojih su mnogi i otišli; jednostavno nisu mogli
prihvatiti to što je Isus govorio za sebe.
“Mnogi od njegovih učenika koji su to čuli, rekoše: ‹Ovo
je tvrd govor! Tko ga može slušati?›” (Ivan 6,60)
Ali ne zaustavlja se ovdje. Isus nije bio samo hrana. On
je bio i svjetlost.
97
Koraci prema sljedbeništvu
“I prolazeći, vidje čovjeka slijepa od rođenja. Njegovi ga
učenici zapitaše: ‹Učitelju, tko sagriješi, ovaj ili njegovi roditelji te se rodi slijep?› Isus odgovori: ‹Ni on ne sagriješi ni
njegovi roditelji, nego je to zato da se objave djela Božja na
njemu. Meni valja raditi djela onoga koji me posla, dok je
dan. Dolazi noć, kada nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta.› Kad reče to, pljunu na zemlju, načini
blato od sline, pomaza blatom slijepčeve oči i reče mu: ‹Idi,
operi se u ribnjaku Siloamu› – što znači Poslan. – Ode dakle,
opra se i vrati se gledajući.” (Ivan 9,1-7)
Želiš progledati? Gledaj mene...
Velike izjave velikoga Boga. Ogromne izjave Bogočovjeka
Isusa Krista. Vidite gdje ovo vodi: Isus ne želi da se predamo
samo pretpostavkama – On želi da se predamo sveobuhvatnoj prirodi onoga tko je On. On je Bog i On nam ne ostavlja
nimalo prostora za raspravu. On je već izjavio da je On svjetlost, ali nije ni približno završio s ovakvim izjavama.
Ja sam Vrata
(Ivan 10,1-10) “‘Zaista, zaista kažem vam: Tko ne ulazi na
vrata u ovčinjak, nego prelazi na drugom mjestu, on je tat i
razbojnik. A tko ulazi na vrata, pastir je ovcama. Njemu vratar otvara, i ovce slušaju njegov glas. On zove svoje ovce po
imenu i izvodi ih. I kad izvede sve svoje ovce, ide pred njima,
i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. A za tuđinom ne
idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa.’ Tu im
usporedbu kaza Isus. Ali oni ne razumješe što im htjede time
kazati. Tada im Isus opet reče: ‘Zaista, zaista kažem vam:
Ja sam vrata k ovcama. Svi koji dođoše prije mene, tati su
98
Sve je u predanju Bogu
i razbojnici, i ovce ih nisu poslušale. Ja sam vrata. Tko uđe
kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti.
Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava. Ja dođoh
da imaju život, i to obilnije da ga imaju.’”
Želiš biti siguran? Budi siguran u meni...
Ništa ne može biti utješnije nego pomisao na sveobuhvatnoga Boga. Mi smo pozvani da se predamo Njegovoj sigurnosti, Njegovom sudu, Njegovoj volji za naš život. To nije mala
stvar koju Bog traži od nas. On želi biti Jedini koji nam pruža
podršku, utjehu i sigurnost. Mi smo Njegovi i On je odgovoran da nas čuva.
Ja sam dobri Pastir
(Ivan 10,11-16) “Ja sam dobri pastir. Pastir dobri daje svoj
život za ovce. A najamnik i koji nije pastir, kome ovce ne pripadaju, vidi vuka gdje dolazi, i ostavlja ovce, i bježi. I vuk ih
grabi i razgoni. A najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za
ovce. Ja sam dobri pastir, i poznajem svoje ovce, i one mene
poznaju. Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca,
tako svoj život polažem za svoje ovce. I druge ovce imam
koje nisu iz ovoga ovčinjaka, i njih mi valja dovesti, i čut će
moj glas, i bit će jedno stado i jedan pastir.”
Želiš biti zaštićen? Ja te mogu zaštititi...
Imao sam prijatelja koji je radio kao dostavljač pizza.
Standardno pravilo tvrtke je bilo da, kada im netko priđe
i traži novac, trebaju samo baciti novac na njih i pobjeći
– nimalo hrabro, ali vrlo pametno. Tvrtka je bila svjesna
da će zbog ovoga biti financijskoga gubitka na kraju svakoga mjeseca, ali nije im to predstavljalo problem, samo da
99
Koraci prema sljedbeništvu
su njihovi radnici sigurni. U određenom trenutku pojavio se
novi radnik koji je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kada mu
je prišao čovjek s nožem. Besmisleno, on je odlučio zaštititi
pizzu koju je nosio. Ipak, nakon nekoliko modrica i nakon što
nije bilo ni pizze ni novca, on je shvatio da je pravilo tvrtke
imalo smisla.
Nas, pak, štiti Bog cijeloga svemira – neosporna sila koja
nam dopušta da živimo i da živimo u izoblju. Blagoslovljeni
smo što smo pod Njegovom vlašću i kao takvi mi smo zaštićeni od strane Kralja svemira. Ako mene pitate, ovo zvuči
odlično!
Ja sam uskrsnuće i život
(Ivan 11,21-26) “Onda reče Marta Isusu: ‘Gospodine, da
si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. Ali i sad znam, što god
zaišteš od Boga, da će ti Bog dati.’ Isus joj reče: ‘Brat će
tvoj uskrsnuti.’ Marta mu odvrati: ‘Znam da će uskrsnuti o
uskrsnuću u posljednji dan.’ Isus joj reče: ‘Ja sam uskrsnuće i
život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I nijedan koji
živi i vjeruje u mene, ne će umrijeti dovijeka. Vjeruješ li to?›”
Želiš živjeti? Ja sam život; živi u meni...
Tko pobjeđuje smrt? Isus – i jedino Isus. On je mogao
pobijediti smrt silom Duha Svetoga i ta ista sila je na raspolaganju i nama. Ali još veća od jednostavnog uskrsnuća je zamisao da možemo ŽIVJETI u kraljevstvu Božjem već danas.
To je snažna metafora, kraljevstvo Božje, a mi smo uvedeni
ne samo u tu metaforu, već u stvarnost onoga što ŽIVOT
zaista jest!
I više od života, Isus tvrdi da je:
100
Sve je u predanju Bogu
Put, istina i život
(Ivan 14,1-6) “‘Neka se ne plaši vaše srce! Vjerujte u Boga
i u mene vjerujte! Mnogo je stanova u kući mojega Oca.
Kad ne bi bilo tako, kazao bih vam. Jer idem pripraviti vam
mjesto. I kad odem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću
vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. I kamo ja idem znate,
i put znate.’ Toma mu odvrati: ‘Gospodine, ne znamo kamo
ideš; pa kako možemo znati put?’ Isus mu reče: ‘Ja sam put
i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.’”
Želiš znati put? Slijedi mene i živjet ćeš...
On osvjetljuje put i On jest put. On govori istinu i On jest
istina. On daje život i poboljšava život. Ovo su moćne stvari
koje nas trebaju obuzeti! Zbog ovoga za put kršćanina kažemo da je put predanja. Ima nevjerojatnu sposobnost da
spasi, da osvijetli put i da osmisli život, a taj život treba biti
u izobilju. To je nevjerojatan val ljubavi i suosjećanja koji se
izlijeva na nas i mi smo pozvani živjeti takvim životom!
Ja sam trs
(Ivan 15,1-5) “Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar.
Svaku lozu na meni koja ne rađa, on odsiječe, i svaku koja
donosi rod, čisti da donosi više roda. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni, i ja u vama! Kao
što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne ostane na
čokotu, tako i vi, ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, vi
loze. Tko ostaje u meni, i ja u njemu, on rodi mnogi rod, jer
bez mene ne možete ništa učiniti.”
Sve dolazi kroz mene; Ja sam izdržljivost.
101
Koraci prema sljedbeništvu
Mislim da možete primijetiti da ovdje postoji neprekidnost. Isus obuhvaća što znači “BITI.” Ovo se dogodilo i u
Izlasku. Isus uzima prevlast nad svime što postoji. Vidimo da
je Pavao ovo shvatio u Kološanima i ponavlja Isusove riječi u
predivnom monologu o tome tko je Isus.
Prevlast Sina Božjega
(Kološanima 1,15-23) “On je slika nevidljivoga Boga, Prvorođeni prije svakoga stvorenja. U njemu je sve stvoreno, što
god je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja,
bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti: sve postoji po
njemu i za njega je stvoreno. A on je prije svega, i sve postoji u
njemu. On je glava tijelu Crkve, on je početak, prvorođeni od
mrtvih, da on bude u svemu prvi. Bogu se svidjelo nastaniti u
njemu svu puninu i po njemu pomiriti sve sa sobom, izmirivši
krvlju njegova križa sva zemaljska i nebeska bića. Vi ste nekoć
bili otuđeni, duboko neprijateljski usmjereni, ogrezli u zlim
djelima. Sad vas Bog pomiri smrću njegova ljudskog tijela, da
vas privede k sebi svete, bez mane i krivnje, ako samo ostanete utemeljeni i tvrdi u vjeri, nepokolebljivi u evanđeoskoj
nadi, jer ste čuli evanđelje koje je propovijedano u svakom
stvorenju pod nebom, a ja Pavao postadoh mu poslužitelj.”
Kakva predivna izjava o predaji, spoznaji, osobnosti i
osobi Isusa Krista. Kada bismo samo mogli živjeti u takvoj
ljepoti i razumijevanju. Međutim, kada dođemo u kontakt
s “JA SAM,” naš odgovor je vrlo često drugačiji. Hajdemo
pogledati još dva mjesta gdje Isus kaže “JA SAM.”
Ivan 8,57-59 “Tada mu rekoše Židovi: ‘Još ti nema pedeset godina, i zar da si Abrahama vidio?’ Isus im odgovori:
102
Sve je u predanju Bogu
‘Zaista, zaista kažem vam: Prije nego je postojao Abraham,
ja jesam.’ Tada uzeše kamenje da bace na nj. A Isus se sakri
i izađe iz Hrama.”
Mi kao ljudska bića rijetko znamo kako postupiti kada netko iznese tvrdnje koje se ne uklapaju u naša shvaćanja. A
Isusove tvrdnje se jednostavno ne uklapaju, osim ako nisu
istinite. Imamo sklonost reagirati nasilno kada ne vjerujemo ili
smo suočeni s tim što znači doći u dodir s velikim “JA SAM.”
Ivan 18,4-6 “A Isus, koji je znao sve što će biti s njime, stupi
naprijed i upita ih: ‘Koga tražite?’ Odgovoriše mu: ‘Isusa Nazarećanina.’ Isus im reče: ‘Ja sam.’ A s njima je stajao i Juda,
njegov izdajnik. A kad im reče: ‘Ja sam’, uzmakoše natrag i
popadaše na zemlju.”
“…uzmakoše natrag i popadaše na zemlju.” Ovo je silno;
postojala je doslovna, tjelesna reakcija na shvaćanje onoga
tko je Isus. Isus ih je mogao srušiti na zemlju, ali umjesto
toga, On se dragovoljno predao zbog tih istih ljudi koji bi Ga
kasnije progonili.
Kada si posljednji put bio suočen s tako realnom istinom
da si na kraju pao na zemlju? Kladim se ne često, ako uopće jesi. To je neodoljiva priroda onoga tko je zaista Isus. On
je središte naše vjere, ne da bi bio izostavljen; jer je sasvim
sigurno naša vjera ništa bez Njega. Ako nismo predali sebe
Isusu, naša vjera postaje čudna i neugodna – poput ptice koja
pokušava hodati daleko. Ptice su stvorene da lete, a naša je
vjera stvorena za Isusa. Ovo je središnja istina Evanđelja, središte naše službe Bogu, glavni katalizator za našu misiju unutar Crkve. Ako se nismo predali ovoj istini, mi se predajemo
103
Koraci prema sljedbeništvu
nečemu manjem od Isusa. I ovo ima posljedice za nas kao
ljude vjere.
Ono čemu si se predao postaje tvoj gospodar. Tako je uvijek bilo u ratu i isto vrijedi i za stvari za koje držimo da su
nam važne u životu. Ono čemu se predamo na kraju uvijek
gospodari nama, postajemo uklopljeni u taj život i stoga moramo biti pažljivi što na kraju želimo nazvati svojim gospodarem. Ali nikako ne možeš pogriješiti ako je tvoj gospodar
milostivi Vladar cijeloga svemira.
Mi smo kupljeni i za nas je plaćeno i pozvani smo (nije
nam naređeno) da se predamo Isusu Kristu. Tu ne postoji
nikakva prinuda, samo želja. Nema nikakve grižnje savjesti,
samo poziv. Kako ovo ima smisla? Sva je slobodna volja dana
da bi slobodna volja bila i primljena. Mi nismo prisiljeni predati se, već smo zamoljeni da to učinimo od strane ljubaznog
i milostivog domaćina. Mi smo pozvani na ovakav život vjere
i milosti, nismo zarobljeni u njemu. Pružena nam je prilika da
promijenimo svoju vjernost i da rastemo i dorastemo kraljevstvu Božjem. Dani su nam ključevi kraljevstva nebeskog kroz
milost i pozvani smo da stanujemo u kraljevstvu izgrađenom
na milosti. To nama ljudskim bićima jednostavno nema nikakvoga smisla.
I prečesto odgovorimo nasilno na ovu vrstu ljubavi. Toliko
je daleko od naših mogućnosti shvaćanja da bismo radije
odustali od pokušaja da razumijemo. Odbijamo ju, ne želimo
joj se predati zato što toliko odskače od onoga na što smo
naviknuli. Umjesto da prihvatimo i da se pokorimo, odbijamo
i udaljavamo se od jednog Boga koji je toliko spreman voljeti
nas da mi to ne možemo razumjeti.
104
Sve je u predanju Bogu
Možda je vrijeme da odustanemo od borbe i da se predamo sveobuhvatnoj ljubavi Isusa Krista.
Milost vam svima i mir u Njemu.
Subota
Dragi Oče, naslov ove pouke govori o predaji. Dok budem
otvarao/la Tvoju Riječ, dodirni moje srce kako bih se u potpunosti predao/la tvome Svetom Duhu. Amen.
Uvod
Često čujemo izraz moj Gospodar i Spasitelj Isus Krist. Ali
što ovo zaista znači? Riječ Spasitelj je prilično jasna. Ali riječ Gospodar zvuči zastarjelo, gotovo srednjovjekovno. Kako
da učinimo da Isus postane Gospodar našega života? Ovoga
ćemo tjedna naučiti više o Isusovom upravljanju.
Potpuna predaja sebe Bogu i vodstvu Krista je sljedeći logičan korak na našem putu prema sljedbeništvu. Prihvaćanje
Isusa za Gospodara i prihvaćanje Isusa za Spasitelja nije odvojeno jedno od drugoga; to su dva nerazdvojiva koncepta.
Prihvaćanjem Isusa za svoga Spasitelja mi priznajemo da
smo bespomoćni i da ne možemo spasiti sami sebe. Mi se
predajemo Njegovoj milosti i sili da nas obnovi. Nemoguće je
predati svoje spasenje Njemu u ruke ako Mu nismo predali
svoja bića u potpunosti. Ne možemo se samo uhvatiti za
zamisao Isusa kao Spasitelja. Da bi On mogao preobraziti
naše živote, moramo Mu dopustiti da upravlja našim životima. Moramo se toliko strastveno zaljubiti u Isusa da bi On
imao prostora činiti što god želi u našem životu.
105
Koraci prema sljedbeništvu
Duhovne vježbe
Prepuštanje. Duhovna vježba za ovaj tjedan je jedna od najlakših i najradosnijih od svih koje ćemo usvojiti tijekom ovoga proučavanja. Ona se događa sasvim prirodno kada svjesno odlučimo prihvatiti Isusa ne samo za Spasitelja, već i za
Gospodara. Odlukom da vjerujemo Bogu i da Mu prepustimo
upravljanje doživljavamo predivno oslobođenje. Više se ne
moramo opterećivati brigama i teretima ovoga života. Postoji
nevjerojatan mir koji obuzima čovjeka kada je u Božjoj nazočnosti. Isus nas poziva da dođemo k Njemu sa svim našim
brigama i On će nam dati odmor (Matej 11,28-30).
Ovoga tjedna svjesno učini napor da prepustiš svoje brige
Bogu i uživaj u miru koji nastaje prepuštanjem.
Gospodaru mog života, strastveno sam zaljubljen/a u
Tebe! Želim odvojiti vrijeme da podijelim s Tobom svoje najdublje misli. Predajem Ti ove teške terete, svoje tuge, brige i
frustracije. Prihvaćam Tebe. Preuzmi vodstvo u mom životu.
Bit će trenutaka kada ću željeti sam/a upravljati svojim životom. Kada ovi trenutci dođu, podsjeti me na svoju milost i
oprost. Pomozi da se u potpunosti oslanjam na Tebe svakoga
dana. Amen.
Sve je u predanju Bogu
Današnji cilj
Temelj savršenoga odnosa s Bogom je dopuštenje da Isus bude
gospodar našeg života. Kada odlučiš da Krist postane tvoj gospodar, to znači da Mu dopuštaš da upravlja tvojim životom. Prirodna reakcija Njegovoj vlasti je da se predaš i potčiniš. Zajedno
s tim počinje i novi život poslušnosti i sile. Danas ćemo naučiti
kako nas Isusova vlast može promijeniti na bolje i pomoći nam
da nađemo zlatnu sredinu između poslušnosti i slobode.
Biblijsko središte
Naš biblijski stih za ovaj tjedan pomoći će nam u proučavanju. Pregledajte ga prije i poslije proučavanja i izaberite
prijevod Biblije koji vam najviše odgovara.
“Kako ste, dakle, primili Krista Isusa Gospodina, onako
nastavite živjeti u njemu...” (Kološanima 2,6)
Samoispitivanje
• Što možeš poduzeti kako bi se svjesno potčinio vlasti Isusa Krista u svom životu?
Nedjelja
Dragi Oče, još uvijek razmišljam koliko je važno predati svoj
život u Tvoje ruke. Ovo je proces koji iziskuje napor iz trenutka u trenutak. I dok budem čitao više o predanju, privuci
me k sebi. Nemoj dopustiti da se izgubi ova naša posebna
veza. Zahvaljujem Ti na ovoj prilici da Ti se približim. Amen.
106
• Što ti više predstavlja problem, poslušnost ili milost? Zašto?
107
Koraci prema sljedbeništvu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Rimljanima 5,20 – 6,14.
Ovo je tekst koji smo proučavali tijekom prošloga tjedna u
kontekstu postajanja “sluge pravdi.” Ali hajdemo ga sagledati
s druge točke gledišta. Usredotočimo se na posljedice puta
sljedbeništva o kojem Pavao govori, posebno 6,11-14. On govori o sili milosti koja mijenja život i o početku novoga života
u Kristu. Umiranje u Kristu nije samo duhovna metafora, to je
duhovna stvarnost.
• Što po tvom mišljenju Pavao misli kada kaže “jer niste
pod Zakonom, nego pod milošću”?
Sve je u predanju Bogu
Pročitaj Jakov 1,22-25.
Za razliku od Pavla, Jakov stavlja naglasak na važnost dokazivanja naše vjere kroz način na koji živimo. On tvrdi da
nije dovoljno samo poznavati istinu. Moramo i primijeniti ove
istine u svoj život.
• Kako možeš primijeniti u svoj život ono što si naučio proučavajući protekla dva tjedna?
• Je li moguće prihvatiti Isusa za Spasitelja, a ne predati se
Njegovoj vlasti? Zašto da ili ne?
Pavao podvlači zamisao da je Isus kao Gospodar i kao
Spasitelj jedno te isto i da su to dva nerazdvojna pojma (Rimljanima 5,8). Znamo iz proučavanja od prošloga tjedna da
naša stara grješna priroda umire u Kristu kada prihvatimo
Njega za Spasitelja.
• Kako da “živimo s Njim”?
108
Pročitaj Izreke 3,5-8.
Dakle, kako da se pomirimo sa stavovima Jakova i Pavla?
Kako možemo biti sigurni da živimo uravnoteženim životom,
a da nismo usmjereni na poslušnost do te mjere da zaboravljamo na Boga ili da se usredotočimo na svoju slobodu toliko
da izostavljamo Njegovu vlast? Salomon, najmudriji čovjek
koji je ikada živio, tvrdi da je odgovor na ovo pitanje predanje
Bogu.
109
Koraci prema sljedbeništvu
• Kako Božje obećanje da će te voditi na tvome putu utječe
na tvoje osjećaje kada je riječ o tvom putu sljedbeništva?
Sve je u predanju Bogu
progonitelj Savao. Danas ćemo naučiti kako naša djela, čak i
ona učinjena s najboljim namjerama, mogu biti nevjerojatno
opasna ako se ne predamo Isusovoj vlasti.
Isuse, Tvoja ljubav prema meni je toliko velika da ne mogu
u potpunosti shvatiti njezinu dubinu. Ti si umro kako bi moji
grijesi mogli biti oprošteni. Izbrisao si ih. Želim Te prihvatiti
kao Gospodara svoga života. Želim da vladaš u mom životu.
Ovoga trenutka povjeravam svoj život u Tvoje ruke. Hvala Ti
što me toliko voliš. Amen.
Ponedjeljak
Gospode, Biblija je ispunjena primjerima kako si vodio živote
ljudi. Dok danas razmišljam o Pavlu, podsjećam se na Tvoje
strpljenje. Želim iskustvo poput onoga koje je Pavao doživio na putu za Damask. Želim reći drugima da je moj život
promijenjen zato što sam vidio/la Tebe. Nemoj odustati od
mene. Nemoj me prestati dozivati da Ti se vratim. Želim Ti
se predati. Hvala Ti što čuješ moju molitvu. Amen.
Današnji cilj
Pavao je jedan od najpoznatijih kršćanskih pisaca. Njegov
rad je oblikovao ranu kršćansku crkvu; bez njegovoga utjecaja kršćanstvo bi danas vrlo lako moglo izgledati puno drugačije. Međutim, prije nego što je postojao apostol Pavao, bio je
110
Samoispitivanje
• Što za tebe znači obraćenje Pavla, čovjeka koji je aktivno
želio uništiti kršćanstvo, kada je riječ o oprostu i našim
mogućnostima da se mijenjamo kada prihvatimo Krista
za Gospodara i Spasitelja?
• Pavao sebe naziva najvećim među grješnicima. Kako se
osjećaš u vezi sa svojim duhovnim putovanjem znajući
ovo?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Djela apostolska 7,54 – 8,3.
Izvještaj o Stjepanovom kamenovanju je jedna od najtragičnijih smrti zapisanih u Svetom pismu. Ali služi svojoj svrsi.
Kada je Stjepan kamenovan, saznajemo za čovjeka imenom
Savao koji je sve to predvodio. Njegov uvod u kontekstu tako
111
Koraci prema sljedbeništvu
brutalnog ubojstva je prava suprotnost čovjeku koji je kasnije postao – Pavao.
• Što misliš, što je to navelo Savla da vjeruje da je bila
Božja volja da se kršćanstvo izbriše?
• Zašto misliš da je on osjećao da je to bio njegov teret koji
treba nositi?
Sve je u predanju Bogu
• Kada je Savla prvi put obasjala svjetlost s neba i kada mu
je Bog progovorio, on pita: “Tko si ti, Gospodine?” Zašto
misliš da se obratio ovom glasu s Gospodine, kada nije
znao tko je?
• Što pamtiš o svom iskustvu obraćenja?
• Za što si ti gorljiv u svom životu?
• Što misliš, zašto je Pavao tako lako prihvaćao potpunu
promjenu svog pogleda na svijet na osnovi samo ovog
jednog događaja?
Pročitaj Djela apostolska 9,1-22.
• Kome je teže priznati svoje pogrješke i prihvatiti Isusa za
Gospodara: kršćanima ili nekršćanima? Zašto?
Savlova priča je savršen primjer opasnosti djelovanja bez Krista. On je bio obrazovan i pobožan čovjek, ali mu je nedostajao osobni odnos s Kristom. Kao takav, njegova su djela bila
nemarna. Iako je imao dobre namjere, on je radio potpuno
suprotno Božjoj volji. Zahvaljujući Njegovoj milosti, Bog ga
je izravno potražio. Kada se pokorio Isusovoj vlasti, Savao je
postao Pavao i nastavio je radeći velike stvari u Njegovo ime.
112
Oče, nadahnut sam čitajući o Pavlu. On te je postavio za
Gospodara svoga života i kao rezultat toga, mogao je ostva113
Koraci prema sljedbeništvu
riti velike i silne stvari za Tvoje djelo. I ja želim nevjerojatno
osobno iskustvo s Tobom. Znam da imaš plan za moj život.
Ima ljudi koji danas čekaju da čuju Tvoju poruku. Vodi me
danas. U potpunosti ovisim o Tebi. Amen.
Utorak
Dragi Isuse, molim se da se ništa ne ispriječi između Tebe
i mene. Ako se držim nečega što me sprječava da ostvarim
osobni odnos s Tobom, pomozi mi da iskreno preispitam svoj
život. Volim Te svim svojim srcem i želim Te slijediti. Amen.
da ne zaboravimo uvijek stavljati Boga na prvo mjesto i da ne
dopustimo da bilo što remeti naš odnos.
Samoispitivanje
• Čega se ne možeš odreći u svom odnosu s Bogom?
• Zašto misliš da Bog traži do nas da se odreknemo stvari
koje su nam najvažnije u životu?
Današnji cilj
Jučer smo naučili da možemo ostvariti idealan odnos s Bogom ako se predamo Njemu i dopustimo Mu da vodi svaki
vid našega života. Često ovo jednostavno načelo može biti pogrješno protumačeno. Možemo postati usredotočeni na stvari
koje činimo za Boga – volontiranje, biblijske sate, humanitarni
rad ili pak stvari kao što su izbacivanje šećera iz prehrane ili
ukidanje gledanja televizora. Nema ništa pogrješnog u tome
da budemo marljivi i mudri u odlukama koje donosimo. Ali
kao što smo čitali ranije, Bogu su čak i naša pravedna djela
poput prljavih haljina (Izaija 64,6). Nije stvar u tome što mi
činimo za Boga ili čega se odričemo; Bog ne zahtijeva od nas
da žrtvujemo one dobre stvari u kojima uživamo. On jedino
traži da ne dopustimo da bilo što stane na put između Njega
i nas. Nije stvar u tome čega se odričemo, već čega se ne
želimo odreći. Danas ćemo sagledati svoj život i saznati kako
114
Sve je u predanju Bogu
• Što smatraš najvažnijom stvari u svom životu?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Marko 10,17-31 i Ivan 3,5-7.
Ovo su priče dvojice bogatih ljudi koji su pitali Isusa kako
netko može ući u kraljevstvo. I ovoj dvojici je Isus naglasio
dva različita vida sljedbeništva. Nikodemu je Isus govorio o
potrebi da se nanovo rodi i o novome životu u milosti. Boga115
Koraci prema sljedbeništvu
tome mladiću je govorio o postavljanju Boga na prvo mjesto
i otklanjanju bilo čega što stoji na putu tom odnosu.
Sve je u predanju Bogu
• Kako je na tvoj život utjecalo to što posvećuješ trideset
do četrdeset pet minuta proučavajući i u traženju Boga?
• Kako su ova dva dijela sljedbeništva – postajanje novog
stvorenja u Kristu i nedopuštanje svjetovnim stvarima da
nas odvoje od Njega – povezana?
• Kakvo je tvoje iskustvo bilo u usporedbi s tvojim očekivanjima?
• Što misliš, što bi tebi Isus rekao kada bi Ga pitao kako
možeš ući u Njegovo kraljevstvo?
• Što zamišljaš da će se promijeniti tijekom sljedeća četiri
tjedna?
• Što misliš, zašto Isus nije tražio od Nikodema da se odrekne svoga bogatstva?
Oče, Tvoje riječi neprestano odzvanjaju u mojim mislima...Želim da Ti budeš na prvome mjestu. Ne mogu doživjeti novorođenje dok se ne odreknem stvari koje nas razdvajaju. Što moram odstraniti iz svoga života? Priznajem svoje
idole pred Tobom. Uzmi ih. U Isusovo predivno ime, amen.
Pročitaj Matej 6,33.34.
Ovo je vrlo poznati tekst. Ipak, ima veliku silu i duboki značaj. Isus nas podsjeća da kada naš odnos s Njim postane
najistaknutiji dio našega života, tada svi drugi vidovi našega
života cvjetaju.
116
Srijeda
Istina je, potpuno ovisim o Tebi. Hvala Ti na mnogobrojnim
blagoslovima u mom životu. Želim da vodiš svaki vid moje117
Koraci prema sljedbeništvu
ga života. Poučavaj me dok danas budem čitao Tvoju Riječ.
Predajem se u Tvoje ruke. Amen.
• Ometaju li te neshvatljivi aspekti stvaranja u tvojoj vjeri?
Objasni.
Današnji cilj
Prošloga tjedna smo naučili koliko nam je neosporno potreban Spasitelj, uloga koju samo Isus može odigrati. Što Biblija kaže o Isusu kao Gospodaru? Danas ćemo otkriti kako
Isus zahtijeva pravo da bude Gospodar kroz svoju ulogu
Stvoritelja, Otkupitelja i Posvetitelja.
Sve je u predanju Bogu
• Što kod Božje stvaralačke moći čini da se osjećaš slobodnim da bi se predao Njemu?
Samoispitivanje
• Koji opis Isusa ti je najbliži: Stvoritelj, Otkupitelj ili Posvetitelj? Zašto?
Pročitaj Ivan 1,12 i 1. Petrova 1,18.19.
Nakon čitanja ovih dvaju tekstova, razmišljaj neko vrijeme o
tome kako bi bilo kada bi imao takvu sreću da neočekivano naslijediš sve što ti je potrebno da bi udobno živio do kraja života.
• Kako bi to nasljedstvo promijenilo tvoj život?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Postanak 1 i Ivan 1,1-5.
I Mojsije i Ivan daju sve od sebe da objasne, iz svoje ograničene ljudske perspektive, složenost Boga Stvoritelja – da je
On izvor svega, da oduvijek postoji i da je sa svrhom stvorio
Zemlju i čovjeka.
118
• Ako je Isusovo otkupljenje svima na raspolaganju, što misliš da predstavlja prepreku u prihvaćanju Njegove ponude?
119
Koraci prema sljedbeništvu
• Kakvi se osjećaji pojavljuju u tebi kada pomisliš da si
Božji nasljednik?
Pročitaj Hebrejima 10,10.
Kada se predaš Bogu, time dopuštaš da te On mijenja, da
te učini svetim/om, da te čini osobom koja sve više nalikuje
Njemu.
• Čini li te pomisao da budeš svet/a nervoznim/om ili nedostojnim/om? Objasni.
Sve je u predanju Bogu
Isuse, i dalje ostajem nijem pri pomisli na Tvoju ljubav
prema meni. Ti si moj Otkupitelj, Posvetitelj i Stvoritelj. Hvala Ti što si položio svoj život za mene. Prihvaćam Te za svoga
Spasitelja. Dopusti mi da prenesem drugima ovu poruku.
Želim da poznaju Tebe. Želim da iskuse promjenu. Ja sam i
dalje djelo u razvoju. Nastavi oblikovati moje srce. Hvala Ti
što si pristupačan Bog. Ti si uvijek tu za mene. Amen.
Četvrtak
Danas se, Bože, držim Tvoje Riječi. Vodi me i ja ću Te slijediti. Ukloni moje sebične sklonosti i očisti moje srce. Nadahni me dok budem čitao/la Tvoju Riječ. Amen.
• Kako možeš pomiriti saznanje da si spašen sa činjenicom
da i dalje nastavljaš biti grješna osoba?
Pregled stiha
Ponovno pročitaj stih za pamćenje za ovaj tjedan (Kološanima 2,6). Kako se tvoje shvaćanje ili viđenje ovoga stiha
promijenilo?
120
Današnji cilj
Pomisao na predanje našega života sili većoj od nas samih
sukobi se s našim osnovnim ljudskim instinktima. Mi smo
po prirodi sebični ljudi. Naše društvo cijeni individualnost.
Čak i adventistička crkva proslavlja naš status crkve Ostatka. Ovi čimbenici mogu voditi osjećaju nadmoćnosti i otežati
da se potpuno predamo Božjoj volji. Danas ćemo pogledati
kako se možemo suočiti s ovim problemima i nadići ih.
Samoispitivanje
• Zašto misliš da je posebno lako da se kod kršćana razviju
osjećaj ponosa i nadmoći nad doktrinalnim razlikama,
iako znamo da smo svi grješnici?
121
Koraci prema sljedbeništvu
• Zašto misliš da danas postoji toliko kršćanskih denominacija?
• Za koje prepreke predviđaš da bi mogle stati na put tvojoj
osobnoj predaji Božjoj volji?
Sve je u predanju Bogu
Pročitaj Ivan 15,1-11.
Ovdje nas Isus podsjeća da život oslanjanja na sebe – život koji
isključuje Njega – ne može donijeti rod. U 5. stihu, On jasno
kaže: “...bez mene ne možete ništa učiniti.” Jedino kroz našu
vezu s Kristom možemo imati svrhu koja nadilazi ovaj život.
• Kako je tvoj život dobio značaj i svrhu zbog tvog odnosa
s Isusom?
• Vjeruješ li da netko može živjeti ispunjenim životom, a da
ne poznaje Isusa? Zašto da ili ne?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Postanak 3,1-5.
Sotona se služi istom taktikom kušanja od početka postojanja. On se služi našim “ja” da nas skrene s puta: samozanimanje, samozadovoljavanje, samopromocija. Ciljajući na
našu prirodu oslanjanja na sebe same, on obećava da postoje načini da se manje – više izjednačimo s Bogom.
• Kako ti saznanje da Sotona namjerno cilja na našu sebičnu prirodu pomaže na tvom putu sljedbeništva?
Oče, moje srce je pokrenuto Tvojim riječima. Ja sam
grješnik. Ipak vidim da Ti oplemenjuješ moj karakter. Ovo
proučavanje mi je otkrilo stvari u mom životu na kojima trebam raditi. Molim Te, nastavi oblikovati moj život. Zaista želim donositi rod za Tebe i želim živjeti u Tebi. Upotpuni moju
radost danas...useli se u moje srce, Gospode Bože. Amen.
Petak
Svakoga dana se budim osvježen/a u Tebi, Isuse. Moje srce i
duša čeznu za bližim odnosom s Tobom. U svakome trenut122
123
Koraci prema sljedbeništvu
ku razmišljam o Tebi. Kakve planove imaš za mene? Kako
Ti mogu služiti danas? Posvećen sam slušanju Tvog tihog
glasa. Vodi me u današnjem proučavanju. Amen.
Današnji cilj
Kao što smo otkrili ovoga tjedna, predati sebe Kristu da On
bude Gospodar našeg života je težak zadatak. Ponekad su i
najjačima potrebni podrška i nadahnuće. Danas ćemo razmatrati biblijski primjer zdravog odnosa s Bogom i naučit
ćemo kako to možemo primijeniti u svoj život.
Samoispitivanje
• Od koga u životu možeš naučiti o pokoravanju?
Sve je u predanju Bogu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Postanak 6,13-22 i 7,1-5.
Od 6. poglavlja, 13-21, Bog kaže Noi da će uništiti cijelu Zemlju i svako živo biće na njoj; On govori Noi da sagradi ogroman brod s vrlo određenim pojedinostima, da pronađe muško
i žensko od svake vrste životinja na Zemlji, da okupi svoju
obitelj, da uđe u brod i da ponese što više hrane. Kako Noa
reagira na ovu naizgled suludu naredbu? U 22. stihu piše:
“I Noa izvede sve onako kako mu je Bog bio zapovjedio.” Tu
se ne završava Noina poslušnost. U 7. poglavlju Bog mijenja
svoje prvobitne naputke govoreći sada Noi da pronađe sedam
od svake čiste životinje i ptice. Također mu govori kako planira
uništiti Zemlju. I ponovno Biblija kaže: “Noa učini sve onako
kako mu je Gospodin bio zapovjedio.” (Postanak 7,5)
• Čemu se možemo naučiti iz Noinog odgovora Bogu?
• Na kojim poljima u svom životu trenutno osjećaš djelovanje Svetoga Duha?
• Kako bi ti odgovorio na ovu Božju naredbu?
• Koje korake možeš poduzeti kako bi Bogu dao više prostora u svom životu?
• Postoji li razlika između čvrste vjere i nepromišljenoga
postupanja?
124
125
Koraci prema sljedbeništvu
Sve je u predanju Bogu
Pitanja za primjenu u zajednici
• Koje Isusovo stajalište ti je lakše objasniti drugima: Njega
u ulozi Spasitelja ili Gospodara? Kako na bolji način možeš izraziti svoje vjerovanje?
• Koje promjene u tvom životu su drugi primijetili kao rezultat tvoje posvećenosti sljedbeništvu?
• Kako bi objasnio svoju vezu s Isusom u odnosu na Njega
kao Gospodara?
Oče, želim imati vjeru kao Noa. Želim se potpuno predati Tvojem vodstvu. Ti si moj Spasitelj, moj Bog i moj
Stvoritelj. Znam da ćeš me vjerno voditi kroz život. Pomozi
mi da Ti više vjerujem. Slavim Tvoje ime. Hvala Ti što ne
odustaješ od mene. Amen.
Možemo svijetliti jedino ako smo bili u
dodiru sa svjetlom koje nas napaja.
ˇ
Božji konacni
Hram
Skupno proučavanje 4
126
127
Timothy Gillespie
Dvije godine po završetku studija na sveučilištu La Sierra,
Timothy Gillespie je bio rukovoditelj programiranja na
ljetnom kampu Pine Springs Ranch. Devet godina kasnije
se pridružio osoblju sveučilišta Loma Linde kao kapelan.
U međuvremenu je diplomirao engleski jezik i teologiju
na sveučilištu La Sierra (1995.) i magistrirao teologiju na
sveučilištu Andrews (1997.). Njegova uključenost u rad s
mladima se nastavila kad je postao pastor za mlade u adventističkoj crkvi La Mesa 1997. godine, zatim predavao
na sveučilištu La Sierra pa onda prihvatio položaj mladoga pastora u crkvi na sveučilištu Loma Linda 2007.
godine. Važan dio njegovoga života i službe su njegova
supruga Sara Elizabeth i njihovo troje djece: Hannah, Jacob Owen i Isaac Seth. Kada je riječ o njegovoj službi,
pastor Gillespie kaže: “Blagoslov je služiti Bogu koji je bio
spreman umrijeti za mene.”
Božji konačni Hram
S obzirom da sam odlučio studirati teologiju umjesto medicine, nisam puno naučio o ljudskoj anatomiji. Zapravo, sve
što znam o anatomiji je ono što čitam u Svetom pismu; najopširniji sat anatomije nalazi se u 1. Korinćanima 12,14-20.
“Jer ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. Ako reče noga:
‘Zato što nisam ruka, nisam od tijela’, zar zato nije od tijela?
I ako reče uho: ‘Zato što nisam oko, nisam od tijela’, zar zato
nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad
bi sve bilo sluh, gdje bi bio miris? Ali eto Bog postavi udove,
svaki od njih u tijelu, kako je htio. A kad bi svi bili jedan ud,
gdje bi bilo tijelo? A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.”
To je to. To je bio moj sat iz anatomije na teologiji.
Jesi li ikada razmišljao koji bi dio tijela bio kada bi mogao
izabrati samo jedan dio?
Ruke su najlakši izbor. Njima možeš puno toga učiniti.
Oči – pretpostavljam da bi i oči bile vrlo popularan izbor.
129
Koraci prema sljedbeništvu
Mozak – to je već za vas koji volite mnogo razmišljati.
Noge – za vas koji volite trčati. Ili one koji vole igrati
nogomet.
Koljena – možda je ovo izbor za vas koji ste skloni duhovnosti.
Laktovi – ovo je za vas mislioce.
Božji konačni Hram
Ako ja želim biti dio Kristovoga tijela, nemam ništa protiv
da budem crijeva. Jer ako govorimo istinu, što god da nas
pokreće na suosjećanje, ono aktivira sve ostale dijelove tijela.
I kada počnemo surađivati, počinjemo biti Kristovo djelotvorno tijelo ili zajednica. Međutim, potrebno je postaviti jedno
pitanje:
Ali imamo li zainteresiranih za crijeva tijela Kristovog?
Vjerojatno nema.
Što je prava zajednica?
Međutim, crijeva nisu ništa manje bitna od bilo kojeg
drugog dijela tijela. Ustvari, možda su čak i bitnija.
Ovo je zaista važno pitanje za nas koji želimo biti dio Božjega kraljevstva i dio Kristove zajednice. Želimo biti dio zdravoga tijela, ali što to zapravo znači?
Moja obitelj i ja smo ovo saznali prošloga ljeta kada je
moja rođakinja imala operaciju na mozgu. Svjestan sam da
mozak i crijeva nisu blisko povezani. Njezina operacija je
uspješno prošla, ali je za vrijeme oporavka dobila bakteriju
koja se zove Clostridium difficile (www. mayoclinic.com). Ne
bih zalazio u detalje, ali njezin gastrointestinalni trakt je otkazao. Ovo je bilo vrlo ozbiljno i bojali smo se da će umrijeti.
Zahvaljujući milosti Božjoj i Njegovoj iscjeliteljskoj moći, kao
i nekim divnim liječnicima, ona je danas među nama i potpuno se oporavila! Ali sam imao priliku iz prve ruke vidjeti što
se može dogoditi kada crijeva ne rade kako treba.
Dakle, zašto toliko priče o crijevima? Pa, postoji riječ na
grčkom – splagnizomai – koja znači biti pomaknut u crijevima. Vidite, prema Grcima, kada si duboko osjećao nešto, nisi
to osjećao u srcu, nego si osjećao u trbuhu! Zapravo, ova riječ
je postala riječ za suosjećanje. Kada si pokrenut na suosjećanje, ti si zapravo pokrenut u svome trbuhu, svojim crijevima
– i onda ostali dijelovi tijela reagiraju na temelju toga.
130
Na temelju svoga iskustva s radionicama o izgrađivanju
zajednice, dr. M. Scott Peck kaže da se izgrađivanje jedne
zajednice najčešće sastoji od četiriju faza:
Pseudozajednice: Ovo je faza gdje se članovi pretvaraju
da imaju izuzetno dobro prijateljstvo jedni s drugima i skrivaju svoju različitost tako što se ponašaju kao da te razlike i
ne postoje. Pseudozajednica nikada ne može izravno voditi
zajednici i osoba koja vodi proces izgradnje zajednice treba
skratiti ovo razdoblje što je više moguće.
Zbrka: Kada pseudozajednica ne uspije funkcionirati,
članovi počinju izražavati svoja neslaganja i razlike. Ovo je
razdoblje meteža. Ovo je vrijeme kada ljudi u okviru zajednice uvide da se razlike ne mogu jednostavno zanemariti. Zbrka djeluje kontraproduktivno, ali je ona zapravo prvi korak
prema izgradnji zajednice.
Praznina: Poslije zbrke nastaje praznina. U ovoj fazi ljudi
se uče osloboditi čimbenika koji su povezani s egom i koji
ih sprječavaju da postanu dio jedne zajednice. Praznina je
131
Koraci prema sljedbeništvu
težak korak zato što podrazumijeva da jedan dio osobe mora
umrijeti. Ali Peck tvrdi da ova vrsta umiranja priprema put
za rođenje novoga stvorenja: zajednice.
Prava zajednica: Prošavši fazu praznine, sada su svi ljudi
unutar zajednice u potpunoj empatiji jedni s drugima. Postoji
velika razina prešutnoga razumijevanja. Ljudi su sada u stanju poistovjetiti se s osjećajima drugoga. Rasprave, čak i kada
postanu žestoke, nikada ne zadaju bol i motivi se nikada ne
dovode u pitanje.
Iz ovoga nastaju sljedeće vrijednosti:
Uključenost, privrženost i opća suglasnost. Članovi
prihvaćaju i zagrle jedan drugoga proslavljajući svoju osobnost i nadilazeći razlike. Oni su privrženi trudu i ljudima koji
su uključeni u to. Oni donose odluke i pomiruju svoje razlike
putem opće suglasnosti.
Realizam. Članovi sastavljaju više perspektiva radi boljega
shvaćanja cijeloga konteksta situacije. Odluke su donesene u
duhu poniznosti umjesto u duhu arogantnosti.
Razmišljanje. Članovi ispituju sebe. Kao pojedinci i kao
zajednica svjesni su svijeta izvan njih samih, svijeta unutar
njih i odnosa između ova dva svijeta.
Sigurno mjesto. Članovi dopuštaju jedni drugima da izražavaju svoju ranjivost, da im zarastu bilo koje postojeće rane
i da se izraze.
Laboratorij za osobno razoružavanje. Članovi kroz iskustvo otkrivaju koja su pravila pomirenja i prihvaćaju njegove
vrline. Oni osjećaju i izražavaju suosjećajnost i poštovanje
jedni prema drugima kao bližnjima.
132
Božji konačni Hram
Skupina koja se zna skladno prepirati. Članovi rješavaju
sukobe s mudrošću i milošću. Oni slušaju i razumiju, poštuju darove jedni drugih, prihvaćaju ograničenja jedni drugih,
proslavljaju njihove razlike, povijaju jedni drugima rane i posvećeni su tome da se bore zajedno, a ne jedni protiv drugih.
Skupina u kojoj su svi vođe. Članovi iskorištavaju “brojno
vodstvo” da bi donosili odluke i odredili kako postupiti. To je
duh same zajednice koji vodi, a ne pojedinca.
Duh. Pravi duh jedne zajednice je duh mira, ljubavi, mudrosti i sile. Izvor ovoga duha članovi mogu smatrati izdankom same zajednice ili iskazom više sile.
Biblija govori o zajednici 119 puta. Ona koristi riječ društvo – koja također znači zajednica – još pedeset osam puta i
riječ skup ili kongregacija još dvadeset četiri puta. U Svetom
pismu je sasvim jasno rečeno da ne možemo sami biti dio
Kristove zajednice. Čak je i Krist dio zajednice Božanstva;
ovo je bît Svetoga Trojstva!
Živjeti kao dio nečega znači zaista se nastaniti u to – prihvatiti kulturu i vrijednosti, čak i osobnost. Mi smo pozvani biti dio zajednice gdje se Kristova prisutnost vidi među
nama. Krist se otkriva u našim djelima, našim riječima, našim namjerama, čak i među nama.
Iz priča koje čitamo u Svetom pismu jedva možemo vidjeti da je Izrael bio prava zajednica – prepirke i svađe, neslaganja i sve što se podrazumijeva kada netko živi zajedno.
Međutim, u Djelima apostolskim vidimo sliku zajednice koja
je bila drugačija, koja je njegovala zajedništvo i koja je pokazivala što je značilo kada je Krist usred jedne zajednice.
133
Koraci prema sljedbeništvu
Zajedništvo ranih vjernika
Djela 2,42-47 “Bili su postojani u nauku apostola, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvama. A uđe strahopoštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake. Svi
koji su povjerovali bili su zajedno, i imali su sve zajedničko.
Prodavali bi svoja imanja i dobra te dijelili svima, kako bi
koji trebao. Bili su jednodušni i svaki dan su se okupljali u
Hramu, a po kućama su lomili kruh, blagujući hranu s radošću i priprosta srca. Hvalili su Boga i uživali naklonost svega
naroda. A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji
su se odazivali na put spasenja.”
Dakle, koja je tvoja zamisao zajednice? Izgleda li, miriše,
ima ukus i zvuči ovako? Je li crkva kojoj pripadaš nalik ovome? Ako jest, onda si blagoslovljen; ako nije, što se može
učiniti?
Ovo pitanje najozbiljnije postavljam. Živimo u iznimno povezanom svijetu gdje smo svi sami. Imamo više prijatelja na
Facebooku nego u stvarnom životu i puno njih zapravo i ne
poznajemo. Nema ništa pogrješnoga u Facebooku niti bilo
kojoj drugoj društvenoj mreži, osim činjenice da nas često
čini manje društvenim.
I što znači imati Krista usred ovakve vrste zajednice?
Sjećam se kada sam jednom prilikom prošetao središtem
San Francisca – grada koji mi je uvijek bio zapanjujući. Blizina vode čini ga prelijepim i njegova sklonost nepredvidivostima stvara odlične uspomene. Jedna od ovih uspomena mi
je posebno značajna.
Bio je prelijep dan – jedan od onih prekrasnih dana kada
je prohladno, ali nije oblačno. Sunce je sjalo i dok sam hoda134
Božji konačni Hram
jući prolazio pored okretišta tramvaja, činilo se da sja ljetnim
zrakama. Umjesto da se vidjelo koliko su oronuli tramvaji koji
su još iz prošloga doba transporta, izgledali su kao da sjaje.
Kako sam nastavio hodati dalje, odjednom me je obuzela magla – magla kakvu još nikada do tada nisam vidio.
Pretvorila je sjajne ulice u sive i sumorne putove. Bez ikakve
namjere da dramatiziram, ali zaista je toga dana ova magla
promijenila osjećaj u gradu. Postalo je opasno na ulicama
i postao sam nemiran. Ulice koje su donedavno bile obasjane sunčevim zrakama sada su postale neugodne, postale
su ulice na kojima su ljudi nekamo žurili umjesto da šetaju
uživajući u pogledu na zgrade obasjane suncem.
Ali dok sam se navikavao na promjenu i bio pokriven
vlagom od magle, počela me je obuzimati ljepota onoga što
se događalo. Sve je bilo drugačije, sve se promijenilo. Jer
zaista, magla mijenja stvari; ona prožima vaše cijelo biće.
Više ne vidite stvari na isti način, shvaćate koliko ste nebitni, osjećate se kao izvanzemaljac na Zemlji i nadam se da
uviđate da je magla dar!
Postoji osobit karakter grada koji izađe na vidjelo kada
iskusite ovu gustu maglu. Jednostavno način na koji prevlada putovima i zgradama i automobilima i ljudima i čini da
djeluju drugačije od onoga što su bili. U tom procesu promjene vidite stvari koje možda do tada nikada niste vidjeli.
Svjetla na automobilima svijetle jače i šire nego ranije; izlozi
prodavaonica otkrivaju ne samo svoju robu, već i odmor od
nevjerojatne magle. Grad kao da poprimi život sam za sebe.
Postao je nešto drugo. I kada doživite ovu pojavu, možete
razumjeti kako bi vas ona mogla obuzeti u bilo kojem trenutku. U vama se razvije poštovanje. Pozdravite ga. Počnete
135
Koraci prema sljedbeništvu
Božji konačni Hram
prihvaćati maglu koja će vas pokriti. I zaista, kada nestane,
nedostaje vam.
što je učinio za nas. Zajednica koja izražava beskonačnu
zahvalnost – sviđa mi se kako to zvuči.
Upravo usred metafore o magli možemo pronaći sliku za
interpretaciju – dar slike koja nam može pojasniti što Krist
predstavlja za nas i prisustvo za kojim tragamo. Potrebno
nam je nešto da bismo mogli objasniti neodoljivu prednost
Krista u našoj teologiji koja nadilazi ograničena i pasivna
objašnjenja kristocentričnosti i koja nas pokreće ka dinamičnijem shvaćanju onoga tko Krist nastavlja biti u današnjem
svijetu – prisutnost neorganiziranog shvaćanja kraljevstva
Božjeg koje pokazuje sve što mi jesmo. Potrebna nam je slika
koja može obuhvatiti metaforu putovanja i odredišta, kraljevstva Božjega i vlasti čovjeka.
Ali ovo nije lako ostvarivo. Sjećate li se procesa koji dovodi do prave zajednice? To je ponekad bolan proces, ali
rezultati oduzimaju dah. Mi doslovno postajemo zdravi dio
Kristovoga tijela.
Možda koristim izraz ili zamisao koja je previše poznata,
ali tražim objašnjenje koncepta Kristove prisutnosti – neodoljiv osjećaj da je Krist sve, da je u svemu i da je nad svim.
To je korak koji nadilazi metaforu kristocentričnosti koja nas
dovodi do kratkovidnoga pogleda na Krista u ovome svijetu.
Kristova prisutnost nadilazi pasivnu prirodu određene točke u
vremenu ili geografiji i pokreće nas ka dinamičnoj ulozi Krista
u ovome svijetu, u prostoru između nas i u stankama između
naših rečenica. Neugodna tišina postaje odmarajući dah od
Boga u kojem prepoznajemo svetost Krista u svemu.
Ljudi koji trče radi tjelesne aktivnosti posebno su u skladu sa svojim tijelom. Pretpostavljam da se to događa kada
imate vremena razmišljati o svojim osjećajima. Ljudi koji trče
znaju kada se osjećaju dobro, kada je potrebno prilagoditi se
i kada je potrebno ubrzati ili usporiti. Oni koji trče znaju sve
ovo zato što provode vrijeme brinući se da svi njihovi dijelovi
tijela rade s jednom svrhom, da ih pokrenu naprijed ka cilju.
Mi kao tijelo Kristovo također imamo cilj, a to je da Krist
ostane središte našega iskustva u našem životu i u našim
zajednicama. Pozvani smo djelovati tako da se Kristova milost može izraziti u svijetu. A mi to možemo jedino ako radimo zajedno, poznavajući jedni druge i iznad svega priznavajući da je Krist među nama.
Milost svima nama i mir dok budemo pronalazili Boga u
svemu što činimo.
Krist među nama.
Kada shvatimo da je Krist središte i opseg naše vjere,
naša vjera preuzima novo značenje. Ona poprima novu nijansu; ona postaje katalizator za zajednicu u našem životu i
ta zajednica je zapravo izraz naše zahvalnosti Kristu i onome
136
137
Koraci prema sljedbeništvu
Subota
Od ovoga tjedna nadalje, molitvama će prethoditi predložene
sastavnice molitve. Ako se dosad niste molili svojim riječima,
služite se ovim sastavnicama da biste osmislili svoje molitve.
Dok budete počinjali molitvu, mislite na prva tri tjedna
ovoga proučavanja. Razmišljajte o svojoj preobrazbi. Bog
djeluje u vašem životu. On vas oblikuje. Zahvalite Mu na
prisnosti koju ste naučili dijeliti. Zahvalite Mu što vas je spasio i molite se za vodstvo dok budete počinjali novi tjedan
proučavanja.
Oče, ovdje sam. Protekla tri tjedna sam se potpuno predao Tebi. Ti si promijenio moj život. Osjećam Tvoju prisutnost. Primjećujem da razgovaram s Tobom tijekom cijeloga dana. Moj odnos s drugima se promijenio. Radujem
se dijeljenju Tvoje poruke drugima. Hvala Ti što djeluješ u
mom životu. Hvala Ti što si moj prijatelj. Budi sa mnom dok
budem počinjao novi tjedan proučavanja. Pomozi mi da Te
bolje i potpunije shvatim. Amen.
Uvod
Što znači imati intimnu vezu s nekim? Postoji taj nevjerojatan
osjećaj bliskosti i prisnosti koji upućuje na riječi intimnost.
Najčešće čujemo da se ova riječ koristi kada se opisuje brak.
Na sličan način se upotrebljava da opiše naš odnos s Isusom.
Ali što čini jednu vezu intimnom? Kada prestajemo biti zajedno s nekim i postajemo jedno s nekim? Ovoga tjedna ćemo
istražiti zamisao intimnosti između Boga i čovjeka. Naučit
138
Božji konačni Hram
ćemo kako Bog želi biti jedno s nama i što možemo očekivati
od bliske veze s Njim.
Duhovne vježbe
Iskustvo Božje nazočnosti. Intelektualno shvaćamo da je Bog
neprestano s nama. Međutim, ponekad ovo možemo uzeti
zdravo za gotovo i živjeti neovisno oslanjajući se na svoju snagu i moć. Ovo može dovesti do duhovne odijeljenosti dok smo
zapravo okruženi puninom Božje nazočnosti.
Biti stalno svjestan Božje prisutnosti zahtijeva ulaganje
svjesnog napora. Moramo stalno podsjećati sebe da je Bog
ovdje s nama, u svako doba. Ovoga tjedna pokušaj biti svjestan Njegove prisutnosti u svom životu.
Kada se počneš moliti na kraju ove pouke, pokušaj koncept intimnosti između Boga i tebe učiniti dijelom svoga
ponašanja. Kako Ga držiš blizu sebe? Jesi li svjestan Njegove prisutnosti? Kako ti Njegova prisutnost pomaže tijekom
dana? Zahvali Mu na blagoslovima koje je izlio na tebe. Razgovaraj s Njim kao što bi to činio s vrlo bliskim prijateljem.
Gospode, ne mogu vjerovati koliko smo se zbližili! Čekao
si me raširenih ruku pozivajući me u svoje naručje. Zašto
li sam Te zanemarivao toliko dugo? Zašto sam se zadovoljavao osrednjim odnosom s Tobom? Toliko sam sretan što
sam otvorio svoje srce Tebi. Osjećam kako me vodiš i štitiš.
Ti stavi riječi u moja usta kada trebam govoriti. Ti me vodi.
Hvala Ti, Oče, što me voliš. Pomozi mi da se nastavim zbližavati s Tobom. U Isusovo sveto ime Te ovo molim, amen.
139
Koraci prema sljedbeništvu
Nedjelja
Danas, kada se budeš molio, misli na početak. Misli na to
kako je sve bilo prije nego što je nastao grijeh. Razmišljaj o
Božjoj želji da ima prisan odnos sa čovječanstvom. Zamoli
Ga da produbi tvoj odnos s Njim.
Isuse, Ti si stvorio ovaj svijet. Bio je predivan i savršen.
Adam i Eva su hodali s Tobom. Zamišljam da je bilo pjevanja i smijeha. Vidim u svojoj mašti kako su se životinje
igrale. Sve si to učinio da bi mogao imati poseban odnos
sa svojim stvorenjima. Iako Te ne mogu vidjeti licem k licu,
čeznem za takvom intimnošću. Gurni me, prigrli me. Učini
što god je potrebno da bi produbio našu vezu. Amen.
prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i
utemeljeni. Usrdno molim da biste mogli razumjeti sa svima
svetima koja je širina i dužina, i visina i dubina; i spoznati Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju, da budete
ispunjeni svom Božjom puninom. A onome koji može sve
učiniti obilnije nego što molimo ili mislimo, po sili koja djeluje u nama, njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja od vijeka do vijeka! Amen.” (Efežanima 3,14-21)
Samoispitivanje
• Zašto smatraš da je Bog stvorio čovjeka?
Današnji cilj
Kao što smo stvoreni s urođenom čežnjom da tražimo Boga,
tako smo stvoreni i da iskusimo radost intimne veze s Njim.
Danas ćemo se osvrnuti na priču o stvaranju i otkrit ćemo
razinu intimnosti koju je Bog namjeravao dijeliti s nama.
Božji konačni Hram
• Tko ti je najbliži u životu? Koji su neki od vidova tog odnosa koje cijeniš?
Biblijsko središte
Naš stih za razmatranje ovoga tjedna će nam pomoći i voditi
nas kroz naše proučavanje. Pregledajte ga prije i poslije proučavanja i izaberite prijevod Biblije koji vam najviše odgovara.
• Smatraš li da imaš intimnu vezu s Bogom? Zašto da ili
ne?
“Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem od kojega
dobiva značenje svako očinstvo na nebesima i na zemlji.
Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu
Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka. Neka Krist po vjeri
140
141
Koraci prema sljedbeništvu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Postanak 1,26,27.
Kada je Bog stvorio čovječanstvo, On je to učinio po svome
obličju, nalik Njemu osobno. Mi smo jedina stvorenja koja
su bila stvorena po obličju samoga Boga.
• Što za tebe znači to što si stvoren/a po Božjem obličju?
• Zašto misliš da je Bog postavio čovjeka da “vlada” nad
ostalim stvorenjima?
Pročitaj Postanak 1,3-25 i 2,7.
Postanak 1,3-25 opisuje prvih pet dana stvaranja. Zapazite
kako Bog samo kaže i stvari nastaju (3.7.9.11.14-15. i 24.
stih). Ipak, kada je došlo do stvaranja čovjeka (2,7), Bog se
fizički uključuje u stvaranje. On se saginje, oblikuje čovjeka
od prašine i udiše dah u Njega.
• Što govori način na koji nas je Bog stvorio o odnosu koji
je namjeravao imati s nama?
142
Božji konačni Hram
• Zašto Bog i nas nije stvorio riječima?
• Što ti pada na pamet kada čitaš ove stihove?
Dok se pripremaš za molitvu, misli na ono što je zapisano
u Efežanima 3,14-21. Koji dijelovi ovoga teksta te najviše
dotiču? Razmišljaj o šestom danu stvaranja. Zamisli Boga
kako kleči na zemlji i oblikuje Adama po svome obličju. Pozovi Ga u svoje srce.
Dragi nebeski Oče, držim se Tvog obećanja danas. Želim
biti osnažen Tvojim Duhom. Želim razumjeti Tvoju ljubav.
Stvorio si čovječanstvo da bi mogao imati prisan odnos s
nama. Stvorio si me po svome obličju. Molim Te, dođi, useli
se u moje srce. Želim Te poznavati. Amen.
Ponedjeljak
Započni molitvu hrvajući se s planom spasenja. Pokušaj razumjeti kako se ti uklapaš u taj plan. Moli se da Bog ispuni
tvoje srce. Moli se da imaš intimnu vezu s Njim.
Ti si zaista napustio svoje prijestolje. Sišao si na Zemlju
da bi ponudio sebe kao žrtvu. Zaista si napustio Nebo da bi
umro na križu za mene. Ne mogu ni zamisliti takvu ljubav!
143
Koraci prema sljedbeništvu
Molim Te, dragi Isuse, privuci me k sebi. Držim se za Tebe.
Želim osjetiti Tvoju prisutnost. Želim se družiti s Tobom.
Amen.
Samoispitivanje
• Kada se posvađaš s nekim, je li ti lakše da ti budeš taj
koji načini prvi korak ka pomirenju ili čekaš da ona druga
osoba pokrene pomirenje? Zašto?
• Smatraš li da odnosi mogu biti narušeni do te mjere da ih
je nemoguće popraviti? Zašto da ili ne?
144
• Pomaže li prihvaćanje Isusa za Gospodara i Spasitelja da
se vrati intimnost između Boga i tebe? Zašto da ili ne?
Današnji cilj
Božja ljubav i briga za čovječanstvo se očitovala u osobnom
načinu na koji nas je stvorio. Njegov plan je bio da živi s nama
u Edenskom vrtu zauvijek. Ali kada su Adam i Eva sagriješili,
to savršeno supostojanje bilo je narušeno grijehom. Danas
ćemo vidjeti kako Bog i dalje dopire do nas želeći vratiti tu
bliskost usprkos jazu koji je stvorio grijeh.
Božji konačni Hram
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Postanak 3,8-24.
Ovo se događa odmah nakon što su Adam i Eva okusili plod
s drveta života. Oni čuju Boga kako šeta vrtom i potrče se
sakriti. I umjesto da ih osudi, Bog ih traži i želi čuti njihovu
verziju priče.
• Kako bi ti reagirao/la da si bio/la na mjestu Adama i Eve?
• Bog je sveznajući, međutim, On ipak pita: “Gdje si?” Što
misliš zašto?
145
Koraci prema sljedbeništvu
• Zašto je Bog pitao Adama i Evu koji su njihovi razlozi za
kušanje ploda?
Pročitaj Postanak 3,14.
Bog se sada obraća zmiji.
• Što misliš da je Bog želio reći riječima “On će ti satrti
glavu...”?
Božji konačni Hram
Utorak
Započni svoju molitvu razmišljajući o tome kako je Bog djelovao u tvom životu. Usporedi kako Bog sudjeluje u tvom životu s primjerima iz Biblije. Kakav je osjećaj biti obnovljen?
Hvala Ti, Isuse, što odgovaraš na moju molitvu. Molio
sam se da dođeš u moj život i Ti si uslišio moju molitvu!
Osjećam tvoju prisutnost. Promijenio si me iz korijena. Ja
se i dalje okrećem od Tebe, ali Ti i dalje posežeš za mnom.
Tvoja Riječ govori o Tvojim čudima. Tisućama godina djeluješ i oblikuješ srca svoje djece. Tvoj oprost je kao nježna
ljetna kiša na mojoj koži. Ti me čistiš iznutra. Hvala Ti što
me voliš. Amen.
• Razmišljaj o svom odnosu s Bogom. Misli o tome kako
narušavaš bliskost sa svojim nebeskim Ocem. Kako On
odgovara?
Jučer smo proučavali o tome kako je grijeh uništio intimnost
koju je Bog namijenio dijeliti s nama. To je Njegova konačna
želja da živi među svojim narodom. Zato nas je i stvorio.
Danas ćemo u Svetom pismu otkriti kako se Bog trudi premostiti jaz koji je grijeh stvorio i obnoviti tu vrstu odnosa.
Dok se molim, Oče, moje srce vapi k Tebi. Duša me boli.
Ponekad imam osjećaj da si tako daleko, ali sam ja taj koji
se udaljio. Čvrsto se držim nekoga grijeha. Ti strpljivo čekaš da se ja vratim. Ti neprestano tragaš za mojim srcem
i dozivaš me po imenu. Da, ovdje sam. Vrati me u svoje
naručje. Amen.
146
Današnji cilj
Samoispitivanje
• Kako se osjećaš znajući da Bog aktivno radi na tome da
obnovi našu vezu s Njim usprkos tome što On nije kriv?
147
Koraci prema sljedbeništvu
• Što bi u tvom životu moglo predstavljati prepreku u razvijanju prisnog odnosa s Bogom?
• Osjećaš li da je potrebno da budeš bolja osoba da bi imao/
la bolju vezu s Bogom? Ili osjećaš da ćeš postati bolja osoba kao rezultat boljeg odnosa s Bogom? Objasni.
Božji konačni Hram
• Zašto misliš da je Bog želio da postoji fizičko mjesto kako
bi bio blizu Izraelaca?
Pročitaj Izlazak 29,43-46.
Nakon dugačkog niza naredbi, Bog konačno otkriva svrhu
svega ovoga.
• Stih 45 kaže: “Prebivat ću među sinovima Izraelovim.”
Zašto misliš da Bog toliko stavlja naglasak na to da “pre-
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Izlazak 25,8.
U Edenskom vrtu Bog je živio s Adamom i Evom. Ovo je bila
Njegova zamisao savršene egzistencije – Bog i čovjek zajedno. Čak i poslije pada u grijeh, Bog je želio biti blizu nas.
Ovdje On govori Mojsiju da načini svetinju kako bi mogao
prebivati među njima. On dalje nastavlja detaljno objašnjavajući (od 25. do 27. poglavlja) kako točno treba sagraditi
ovu svetinju. On čak opisuje kakvu odjeću trebaju nositi svećenici (28. poglavlje).
• Što nam govore svi detalji i briga koju je Bog uložio u plan
o svetinji o Njegovoj želji da bude među nama?
biva” među nama?
Dok se budeš molio, traži od Boga da ti otkrije svoj plan
intimnosti. Držiš li se čvrsto nečega što ti remeti ovu prisnost? Pozovi Ga da se useli u tvoje srce.
Želiš li zaista živjeti u meni? Radiš li stvarno na obnovi našega odnosa? Pokaži mi što trebam ukloniti iz svoga
života. Držim li se čvrsto nečega što mi daje lažnu nadu
umjesto da se potpuno oslanjam na Tebe? Ovoga trenutka
Te pozivam u svoj život. Pomozi mi da se u potpunosti oslanjam na Tebe. Amen.
148
149
Koraci prema sljedbeništvu
Srijeda
Božji konačni Hram
• Koje praktične korake možeš načiniti kako bi razvio prisan odnos s Bogom?
Zamisli Boga kao Svjetlost svijeta. On je došao obasjati tamu.
On je došao biti Spasitelj. Zamoli Ga da te učini novom osobom u Njemu. Proglasi Ga svojim Spasiteljem.
Isuse, Ti si došao biti Svjetlost svijetu. Ti si došao dati
nadu ljudskom rodu. Došao si iscijeliti one slomljenoga
srca. Došao si spasiti mene! Ponekad sam prekriven tamom. Osvijetli moj život. Načini od mene novu osobu. Proglašavam Te svojim Spasiteljem. Amen.
Današnji cilj
Sav Božji plan i rad na obnovi intimnosti koja je bila narušena u Edenskom vrtu se ispunio kada je Isus došao na
ovaj svijet živjeti među nama i biti jedan od nas. Jedino kroz
Njega imamo pristup nebeskom Ocu (Ivan 14,16). Danas
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Ivan 1,1-18.
Kada Ivan kaže: “I Riječ je postala tijelom i nastanila se među
nama”, on govori o Isusu. Na svoj pjesnički način, Ivan nam
prenosi priču Evanđelja. Isus, Stvoritelj i Gospodar svega, sišao je i postao jedan od nas kako bi intimna veza između
Boga i čovječanstva mogla biti obnovljena.
• Stih 12 kaže: “A svima koji ga primiše dade moć da budu
djeca Božja.” Što za tebe znači biti dijete Božje?
ćemo naučiti kako intimnost s Bogom može biti obnovljena
kroz Krista.
Samoispitivanje
• Olakšava li ti ili otežava Isusova uloga Gospodara održavanje osobnog odnosa s Njim? Zašto?
Pregled stiha
Ponovno pročitaj stih za pamćenje za ovaj tjedan (Efežanima
4,14-21). Kako se tvoje shvaćanje ili viđenje ovoga stiha
promijenilo?
Sad kad se približavaš kraju ove pouke, zastani na nekoliko trenutaka da bi u potpunosti razumio što znači biti dijete
150
151
Koraci prema sljedbeništvu
Božje. Moli se da te Bog usmjerava dok budeš ispitivao svoj
život. Zahvali Mu na Njegovom predivnom daru.
Dragi Isuse, zatvaram oči i otklanjam sve smetnje koje
se nalaze oko mene. Zastajem čuti Tvoj glas. Zamišljam
sliku Oca koji drži ispružene ruke. Zamišljam koliko me voliš. Pomozi mi da ispitam svoj život. Pokaži mi kako mogu
postati još bliži Tebi. Hvala Ti na Tvom predivnom daru
Spasenja. Amen.
Božji konačni Hram
• Kako zamišljaš Svetoga Duha?
• Što smatraš svrhom Svetoga Duha?
Četvrtak
Prije nego što počneš s ovom poukom, pozovi Svetoga Duha
u svoje srce. Moli se da budeš otvoren za Njegovu poruku.
Moli se da Te usmjerava dok budeš proučavao ovu pouku.
Duše Sveti, dozivam Te. Otvori moje srce za Tvoju poruku. Otvori moje oči da bih mogao vidjeti ono što želiš da
vidim. Vodi me kroz ovo proučavanje. Amen.
Današnji cilj
Sveti Duh igra ključnu ulogu u našoj zajednici s Bogom.
Samoispitivanje
• Kako održavaš intimne i bliske veze s onima koje voliš?
152
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Ivan 14,16-21.
Na osnovi svog jedinstvenog shvaćanja o životnom iskustvu
svakog ljudskog bića, Isus zna da je naš duhovni put težak.
Upravo zbog toga, On obećava da će nam poslati pomoć u
vidu Svetoga Duha. Sveti Duh je više od naše savjesti, On je
naš “zastupnik” koji nas ujedinjuje s Kristom, i kroz Njega, s
Božjom puninom.
• Što za tebe znači Isusov opis Svetoga Duha kao zastupnika?
153
Koraci prema sljedbeništvu
• Kada si osjećao/la utjecaj Svetoga Duha u svom životu?
Božji konačni Hram
Petak
Kada se danas budeš molio/la, raduj se u blagoslovima koje
si primio tijekom ovoga tjedna. Zahvali Bogu što je poslao
svoga Svetoga Duha. Ponovno Ga pozovi da živi u tebi. Moli
se za nadahnuće dok proučavaš.
Pročitaj 1. Korinćanima 6,19.
Pavao naše tijelo naziva hramom Svetoga Duha.
• Kakve usporedbe možeš izvući iz Pavlovog opisa našega
tijela kao hrama Svetoga Duha i svetinje koja je opisana
u Izlasku 25-29 o kojoj smo razgovarali u utorak?
Tako sam sretan/a! Oče, radosno pjevam Tebi! Osjećam
da sam svakim danom sve bliže Tebi. Naše druženje je
postalo značajnije. Iz trenutka u trenutak zastajem da Te
pitam za savjet. Žudim za vodstvom Svetoga Duha. Hvala
Ti što vodiš moj život. Budi danas u meni. Spremam se
otvoriti Tvoju Riječ. Nadahni me dok budem otvarao/la svoj
um kako bih razumio/la tvoja učenja. Amen.
Razmislite na trenutak o onome što ste naučili iz ove pouke. Zahvalite Bogu za ovo posebno vrijeme koje ste proveli
zajedno. Moli se da se Sveti Duh zauzme za tebe. Moli se da
On djeluje kao odvjetnik u tvom životu.
Dragi Duše Sveti, zahvaljujem Ti što si dio moga života.
Razmišljam o velikim primjerima rane kršćanske crkve. Djelovao si na silan način. Želim da se isto dogodi i u mom životu. Molim se molitvom iz Rimljanima 8,26. Želim da govoriš
Današnji cilj
Sastavni dio puta sljedbeništva je da Bog živi u nama. Njegova prisutnost u našem životu daje nam silu da živimo ispunjenim i svrsishodnim životom. Traženjem Njega i prihvaćanjem Isusa za Gospodara i Spasitelja mi Mu otvaramo put
da živi kroz nas. Danas istražujemo snagu koju dobivamo
kada On živi u nama.
Samoispitivanje
• Može li netko biti djelotvoran sljedbenik a nemati blisku,
osobnu vezu s Isusom? Zašto da ili ne?
u moje ime. Želim da se zauzmeš za mene. Čitaj moje srce.
Shvati moje žudnje. Budi moj zastupnik. Amen.
154
155
Koraci prema sljedbeništvu
• Što očekuješ ili se nadaš da ćeš dobiti time što ćeš dopustiti
Bogu da živi u tebi?
• Kako tvoji bliski odnosi s ljudima utječu na tvoj način življenja?
Božji konačni Hram
Pročitaj Ezekiel 36,26-27.
Ovo je još jedno obećanje koje Bog daje kada je riječ o Svetome Duhu. On kaže da ćemo uz pomoć Svetoga Duha držati
Njegov zakon i da će nam dati novo srce. Ovo je bitna razlika.
On ne traži da se mi prvo promijenimo da bismo dopustili
Svetome Duhu da uđe u naš život. On daje obećanje da uz
Svetoga Duha naš život ne može a da ne bude promijenjen.
• Kako se osjećaš kada čitaš ovaj stih znajući da nas je
Bog spreman mijenjati iznutra ako mu jednostavno dopustimo?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Efežanima 3,14-21.
Do sada bi vam trebao biti poznat stih za ovaj tjedan – Pavlova emotivna molitva za crkvu u Efezu. Bît njegove molitve
može se naći u 16. i 17. stihu, gdje on traži da oni budu
osnaženi Svetim Duhom da bi Krist mogao živjeti u njihovim
srcima. Stihovi 18-21 opisuju sve što se može dobiti dopuštanjem Isusu da živi u nama.
Pitanja za primjenu u zajednici
Filipljanima 4,13 nam kaže da sve možemo u Isusu Kristu.
Kako ti ovo uvjerenje može biti od pomoći u životnim teškoćama?
• Stih 19 kaže: “…da budete ispunjeni svom Božjom puninom.” Što ovo znači za tebe?
Završi današnje proučavanje proslavljajući Božja obećanja za tvoj život. Moli Ga da ti dâ novo srce i nov duh. Moli
se da iskusiš Božju puninu. Traži načine da pokažeš djelotvorno sljedbeništvo.
156
157
Koraci prema sljedbeništvu
Božji konačni Hram
Oče nebeski, oslanjam se danas na Tvoja obećanja! Ti mi
daješ snagu da činim sve što je u skladu s Tvojom voljom.
Obećao si da ćeš poslati svoga Svetoga Duha da me osnaži i
vodi. Molim Te da mi daš novo srce i nov duh. Želim iskusiti
Tvoju puninu. Pokaži mi kako mogu podijeliti Radosnu vijest
i s drugima. Ti dovedi ljude na moj životni put, ljude koji
očajnički tragaju za Spasiteljem. U Tvoje predivno i sveto
ime ovo molim, amen.
Ako očekuješ da Bog promijeni tvoj vid
da bude savršen, moraš priznati silu
koju samo Bog ima.
I ti to možeš
Skupno proučavanje 5
158
159
Rajkumar Dixit
Rajkumar Dixit (poznatiji kao Kumar) bavi se neprofitnim
vodstvom i kršćanskim razvojem više od deset godina. On
je 2003. godine počeo svoju službu u New Hope adventističkoj crkvi u Fultonu, Maryland, kao suradnik pastora
i trenutno nadgleda administraciju i razvoj zajednice. Pastor Dixit često govori i predaje o raznim temama koje su
u vezi s vodstvom,crkvenom administracijom, bogoslužjem i brendiranjem. Završio je doktorat na teološkom fakultetu Wesley u Washingtonu D.C. s naglaskom na vodstvo, i napisao je svoju disertaciju na temu brendiranja
u religijskim i neprofitnim zajednicama. Pastor Dixit je u
braku s Rajinie koja je patologinja za područje govora. On
je ponosan otac troje djece: Jaelin, Elijaha i Wilomine. U
slobodno vrijeme uživa čitati, pisati i putovati sa svojom
obitelji. On je autor knjige pod naslovom Brendirana vjera. Za više informacija posjetite njegovu stranicu: www.
rajkumardixit.com
I ti to možeš
Koliko ljudi nosi naočale ili leće za vid? Zar nije zanimljivo
primijetiti promjenu u stavu prema nošenju naočala tijekom
godina? Kada sam ja odrastao, nošenje naočala je bila noćna mora za većinu djece u osnovnoj školi. To je bilo sramota
i pružalo je priliku drugim učenicima (posebno nasilnicima)
da te zadirkuju i ismijavaju.
Moja sestra je odrasla sa strašno lošim vidom. Zapravo,
ona se po zakonu vodi kao slijepa. Uvijek je morala nositi neugodne, teške naočale s debelim staklima da bi mogla nešto
vidjeti. Kada je odrastala, nije bilo pretjerano mnogo mogućnosti za izbor okvira naočala, već je morala nositi one naočale koje su joj omogućavale da vidi. Prije nekoliko godina je
išla na LASIK operaciju očiju. LASIK je vrsta operacije kojom
liječnici laserom mogu ispraviti mrežnicu kako biste imali savršen vid. Nakon operacije koja je trajala sat vremena, moja
161
Koraci prema sljedbeništvu
sestra je izašla iz liječnikova ureda sa savršenim vidom prvi
put u svom životu.
Nevjerojatno je što LASIK može učiniti. Za većinu nas potrebna je minimalna korekcija vida. Naočale, leće i LASIK
ispravljaju te minimalne probleme kod našeg vida da bi nam
omogućili da vidimo jasnije, dalje, bliže i s manje napora.
Mnogim ljudima, pa čak i kršćanima, potrebna je korekcija duhovnoga vida. Možda nisu potpuno slijepi, međutim,
može im biti potrebno malo korekcije da bi im se popravio
vid. Danas ćemo malo dublje pogledati tekst u Svetom pismu
koji nudi biblijska načela o tome kako da usavršimo svoj duhovni vid. Možda sumnjaš da u tvom slučaju ima mogućnosti
ispravljanja duhovnoga vida. Poslušaj što ti Bog danas govori
jer ja vjerujem da ti to možeš!
Njegovo ime je bilo Bartimej. Biblija kaže da je bio slijep.
Nismo sasvim sigurni je li bio potpuno slijep ili je imao samo
oslabljen vid. Ono što znamo jest da je njegov vid bio toliko
loš da nije mogao raditi normalan posao kao svaki drugi čovjek u njegovoj sredini.
Bio je sasvim običan dan u Judeji. Bartimej se probudio,
pronašao svoj štap za hodanje i ogrtač koji je nosio kada je
prosio i krenuo do puta koji je vodio od Jerihona do Jeruzalema. Jerihon se nalazio nekih pet ili šest milja zapadno od
rijeke Jordan; ovaj put je bio negdje oko petnaest milja dugačak – izravna linija do Jeruzalema.
Jerihon je nekada bio glavni grad Izraela. Ovaj grad je
imao bogatu povijest koja se vraćala u vrijeme prije Jošue
Nunova. Stari zavjet ga opisuje kao grad palminih stabala,
obilovao je izvorima u samom Jerihonu kao i oko grada, i
162
I ti to možeš
sve ovo ga je činilo vrlo privlačnim za život tisućama godina.
Postojao je glavni put koji je spajao Jerihon s Jeruzalemom i
Bartimej je upravo kraj ovoga puta sjedio tisuću puta u svom
životu. Ustvari, vjerojatno je prepoznavao mnoge stalne putnike i pozdravljao ih po imenu. Svakoga jutra bi pronašao
svoje uobičajeno mjesto pokraj ovoga puta gdje je mogao
prositi novac.
Odredi svoje mjesto obnove
Bartimej se smjestio na savršeno mjesto da primi pomoć,
a na kraju i da mu se vrati vid. Gdje provodiš najveći dio
vremena u životu? Postavljaš li se namjerno na mjesto gdje
možeš primiti prave upute i pomoć kako bi ti se ispravio
duhovni vid?
Crkva je odlično mjesto za pronalaženje utjehe i pomoći.
Dom jedne kršćanske obitelji je savršeno mjesto za pronalaženje duhovne podrške i mentora. Najvažnije je zapamtiti da je bitno provoditi kvalitetno vrijeme s ljudima koji će
nam pružiti najveću mogućnost rasta i napretka. Vrlo je lako
biti obuzet video igricama, televizijskim programima, “surfanjem” internetom ili nekim drugim hobijima koji nas lako
mogu omesti. Ako tražiš način za duhovni rast, zapamti da
uvijek sebe postaviš na mjesto gdje ćeš biti na položaju da
čuješ Boga.
Isus se uputio na posljednje putovanje u Jeruzalem.
Upravo se vraćao s turneje u Kafarnaumu i drugim manjim
gradićima koji su okruživali Galilejsko more. Oko Njega su
bili Njegovi učenici, skupina braće koja je pratila i podržavala Krista posljednje tri i pol godine. Pored njih bila je i
163
Koraci prema sljedbeništvu
ogromna masa ljudi koja je slijedila Isusa dok se kretao ovim
prašnjavim putem.
Osjećala se neka hitnost u Isusovim koracima dok se kretao k Jeruzalemu. Učenici su mogli po Njegovom ponašanju
osjetiti da Isus nešto naslućuje. Ovi učenici su bezbroj puta
išli ovim putem s Isusom putujući iz Kafarnauma do Jerihona
pa onda nastavljali dalje do Jeruzalema. Ipak, nitko tko je putovao s Kristom ovoga puta nije shvaćao simboliku putovanja
u Jeruzalem.
Biblija kaže da je, dok je Isus sa svojim učenicima zajedno s velikim mnoštvom ljudi napuštao grad, slijepi čovjek po
imenu Bartimej (što znači “sin Timejev”) sjedio pokraj puta
i prosio.
“Čim je on čuo da je tu Isus Nazarećanin, povika iza
glasa: ‘Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!’” (Marko 10,47)
Iako je Bartimej bio slijep, mogao je čuti. Tijekom protekle tri godine, on je sjedio pokraj tog puta svakoga dana
slušajući žamor, priče, razgovore i rasprave o tom čovjeku
po imenu Isus Nazarećanin. Brzo se proširila vijest o ovom
čovjeku koji je propovijedao i iscjeljivao mnoge. Iako su razgovori koje je Bartimej čuo bili kratki i u prolazu, on je već u
srcu stvorio svoje mišljenje o Isusu – da je On Mesija.
Čuo je za čudotvorca koji je pretvorio vodu u vino na
svadbi. Čuo je za sina stolara iz Nazareta koji je smirio oluju
na Galilejskom moru. Čuo je za učitelja koji je nekako uspio
nahraniti preko 5 000 ljudi sa samo dvjema ribama i pet
kruhova. Čuo je iz prve ruke priče gubavaca koji su govorili
da su bili izliječeni. Sve je ove priče čuo o Isusu. Vjerovao je
u Isusa. Njegova vjera u Isusa ga je navela da vjeruje da je
On zaista Mesija.
164
I ti to možeš
Budi uporan u svojoj potrazi za Isusom. Nemoj lako odustajati.
Ako imaš želju načiniti promjene u svom životu, moraš biti
prilagodljiv. Nemoj odustajati. Učini sve što je potrebno da bi
ostao na pravom putu. “Rogati” će te neprestano pokušavati
odvući na stari put dugotrajnim navikama kojih je tako teško
riješiti se. Nastavi tražiti. Nije da je Isusa teško pronaći, ali
tvoja upornost i ustrajnost će mnogo toga reći o tome koliko
je iskrena tvoja želja. Isus kaže: “Kad me potražite, naći ćete
me. Jest, tražite me svim srcem.” (Jeremija 29,13)
Bartimej je počeo dozivati Isusa: Pomiluj me! Isuse, Isuse, ovdje sam! Isuse, Isuse, molim Te, pomiluj me! Marko
10,48 kaže: “Mnogi su ga korili neka šuti.”
Postoje li u tvom životu ovakvi ljudi? Ja ih nazivam “savjetnicima.” Oni dobro misle, ali čini se da imaju odgovor za
sve što se događa u tvom životu. Oni vjeruju da znaju što je
najbolje za tebe. Zapravo, uvijek su spremni reći ti što trebaš
činiti, čak i kada ih nisi pitao za mišljenje.
Neki od vas ste možda dopustili drugima da upravljaju
vašim životom. Umjesto da ste dopustili Bogu da upravlja,
oni imaju autoritet u vašem životu i nad vašim odlukama.
Predali ste svoju vlast drugima.
Danas je dan kada ćete preuzeti odgovornost i staviti svoj
život, svoje odluke, svoju budućnost u ruke najuzvišenijega
Savjetnika – Isusa Krista.
Matej 23,10 kaže: “I ne dajte da vas zovu vođama jer je
jedan vaš vođa – Krist.”
Bartimej je proveo dan za danom pokraj onog prašnjavog
puta između Jerihona i Jeruzalema slušajući druge. On je
165
Koraci prema sljedbeništvu
bio pasivan i pristojan zato što je ovisio o drugima da bi
preživio. Ali ovoga dana, kada je shvatio da Isus ide k njemu, prestao je slušati druge. Odbijao je dopustiti drugima da
određuju njegovu sudbinu i dao je Isusu vlast i autoritet da
postane Gospodar njegovoga života.
Ako prolaziš kroz teško razdoblje u svom životu, sjedenje
pokraj puta očaja uz nadu da će se stvari riješiti i da će biti
bolje neće pomoći. Vrijeme je da preuzmeš inicijativu i da
središ svoj život s Isusom. Ti to možeš!
Prepoznaj Božju silu koja mijenja
“Mnogi su ga korili neka šuti. Ali on je vikao još jače: ‘Sine
Davidov, smiluj mi se!’” (Marko 10,48)
Iako je mnoštvo poštovalo Isusa...
Iako su bili spremni ići za Njim do Jeruzalema...
Iako su bili poneseni Njegovim čudima i znakovima...
...oni su primjećivali samo Njegovu ljudsku stranu, a ne
i Njegovu božansku stranu. Međutim, Bartimej je čuo priče
o Isusu, rasprave, i uskraćen da svojim očima vidi čuda koja
je činio, on je prepoznao božanstvo Krista.
I ti to možeš
bio prorok, učitelj i filozof. Ako vjeruješ da Isus može promijeniti tvoj život, moraš Ga priznati kao svoga Spasitelja.
Zapali duh optimizma
Isus je čuo galamu i shvatio da se nešto zbiva. Čuo je da Ga
netko u očaju doziva po imenu. “Sine Davidov, smiluj mi se!”
Tko Ga je nazivao Sinom Davidovim? Tko je bila ta osoba
koja je znala i shvaćala Njegov pravi identitet? Kada je Isus
pozvao Bartimeja da dođe k Njemu, mnoštvo je reklo slijepom
prosjaku: “Imaj pouzdanje! Ustani, zove te!” (Marko 10,49)
Kada doživiš susret s Bogom koji će promijeniti tvoj život,
trebaš biti raspoložen. Ovo je događaj povodom kojega se treba veseliti i slaviti. Bog je spreman obnoviti tvoj život – kako
možeš ne biti uzbuđen? Postoji preveliki broj kršćana koji
imaju ružan pogled na život. Imaju stav: Jadan ja.
Trgni se! Zapali duh optimizma i očekuj da će ti se događati nevjerojatne stvari u životu!
Počeo je vikati: “Sine Davidov, smiluj mi se!” Ovdje je
priznao silu koju je Isus imao i nazvao Ga je pravim mesijanskim imenom. (Ovo je jedino mjesto u Markovom evanđelju
gdje je Isusu dano ovo ime).
Dok je Isus gledao Bartimeja u oči, mnoštvo se utišalo.
Mnoštvo koje se okupilo ondje toga dana stajalo je u tišini
da bi čuli razgovor koji se odvijao između Isusa i Bartimeja.
Netko je glasno šapnuo: “Hej, to je sin Timejev.” Gotovo svi
su prepoznali Bartimeja. Ovo je isti onaj čovjek koji je godinama sjedio pokraj puta proseći novac sa svojom posudom
za prošnju.
Ako očekuješ da Bog promijeni tvoj vid da bude savršen,
moraš priznati silu koju samo Bog ima. Moraš imati vjere u
Boga kojega dozivaš. Mnogi ljudi vjeruju da je Isus bio dobar
čovjek koji je hodao ovom zemljom. Neki pak kažu da je Isus
Isus je gledao u mračne, prazne Bartimejeve oči. “Što
hoćeš od mene?” (51. stih) Isusovo pitanje nije bilo postavljeno zbog neznanja, već je pružao Bartimeju životnu priliku.
To je bio otvoren poziv...ponuda da pomogne.
166
167
Koraci prema sljedbeništvu
U ovoj priči vidimo da je Spasitelj svijeta došao licem k
licu s Bartimejem i otvoreno mu postavio pitanje.
Što hoćeš od mene?
Kada bi ti se pružila prilika da se osobno susretneš s
Bogom i da Ga pogledaš u oči, kažeš Mu točno što ti je potrebno, što bi rekao? Koja je tvoja najveća potreba?
Neki od vas bi danas zamolili Boga za posao. Neki biste
se možda poželjeli pomiriti s roditeljima. Neki biste možda
tražili da vam Bog dâ sposobnost da se usredotočite samo
na Njega. Ne zaboravite Psalam 37 i Efežanima 3:
“Prepusti Gospodu svoj put, pouzdaj se u njega i on će
djelovati! On će dati da tvoja pravednost zasja kao svjetlost
i tvoja pravica ko podnevno sunce. Budi tih pred Gospodom
i strpljivo ga čekaj!” (Psalam 37,5-7)
“A onome koji može sve učiniti obilnije nego što molimo
ili mislimo, po sili koja djeluje u nama, njemu slava u Crkvi
i u Kristu Isusu u sva pokoljenja od vijeka do vijeka! Amen.”
(Efežanima 3,20-21)
Upoznaj svoju najveću potrebu
Bartimej je znao da je njegova najveća želja da progleda.
Kada bi mu se vratio vid, on bi mogao početi živjeti normalnim životom i biti prihvaćen u društvu. On je bio u stanju
strastveno i s vjerom izreći svoju potrebu.
Postoji sjajan stih u prijevodu New Century Version Biblije koji kaže: “BOG daje vid onima koji su slijepi. BOG podiže one koji su u nevoljama. BOG voli one koji čine dobro.”
(Psalam 146,8)
168
I ti to možeš
Bartimej je vjerojatno bio zaprepašten Isusovim pitanjem.
Ovo je bio prvi put da mu je netko ponudio pomoć. Netko je
njemu ponudio pomoć, a nije on molio nekoga da mu pomogne. Tog toplog proljetnog dana Bartimej je odlučio ostaviti
svoju posudu za prošnju u zamjenu za priliku da mu bude
vraćen vid.
On je šapnuo svom snagom koju je mogao prikupiti:
“Želim progledati!”
Biblija kaže da je bacio svoj ogrtač sa sebe prije nego što
je došao k Isusu. Zašto je ovo učinio? Pogledajte malo bolje
50. stih: „Tada on zbaci sa sebe svoju haljinu, skoči i pohrli
k Isusu.”
Ovaj ogrtač ili haljina je predstavljao simbol njegovog statusa kao prosjaka. Svaki prosjak je imao ogrtač koji je prostirao na zemlju ispred sebe. Ljudi koji su prolazili pored puta
mogli su baciti novac na ovaj ogrtač. Kao prosjak, posjedovao
je vrlo malo stvari. Ovaj ogrtač mu je bio potreban za posao
prošenja. Činjenica da je zbacio svoj ogrtač je bila fizička demonstracija da mu nije ili neće više biti potreban. Bartimej je
vjerovao, čak i prije nego što je stajao licem k licu s Isusom,
da će biti izliječen. On više ne bi imao potrebu prositi da bi
preživio.
To je vjera! Zakoračiti u djelovanje prije nego što se nešto
dogodi.
Neki od nas imaju Bartimejevu vjeru; međutim, većina
nas je kao onaj čovjek koji je Isusu rekao: “Vjerujem, pomozi
mojoj nevjeri!” (Marko 9,24) ili kao učenik Toma koji je htio
vidjeti dokaz prije nego što povjeruje. Bez obzira na sve, Isus
169
Koraci prema sljedbeništvu
stoji spreman susresti nas tamo gdje se nalazimo. Vjeruješ li
da Isus može obnoviti tvoj duhovni vid?
Jesi li spreman doživjeti susret s Isusom koji će promijeniti tvoj život? Jesi li spreman reći Mu najveću potrebu
svoga srca? Jesi li spreman dopustiti Mu da izliječi tvoju bol
i potpuno Mu predati svoj život?
Bog želi biti tvoj najbolji prijatelj i On te stvarno puno
voli. Ti to možeš. On to želi.
Subota
Na početku i na kraju svake pouke za određeni dan tijekom
sljedećega tjedna bit će vam ponuđeni samo prijedlozi potreba za molitvu. Nema ispisanih molitava. Ali smo uvjereni
da vas je proučavanje do sada osposobilo da razgovarate s
Bogom o bilo čemu što vam je na umu.
Dok se budete molili, razmišljajte o svemu što ste naučili
u ovim proučavanjima. Podijelite svoje osobne pobjede i izazove s Bogom, svojim Spasiteljem. Tražite da vam On nastavi
pokazivati koja je Njegova svrha za vaš život. Priznajte svoju
potrebu za Spasiteljem i tražite spremno srce koje će moći
dijeliti Njegovu vijest drugima.
Uvod
U prvome dijelu našega proučavanja usredotočili smo se na
osobne aspekte sljedbeništva. Istražili smo svoju potrebu da
poznajemo Boga i da uvidimo koja je Njegova svrha za naš
život.
170
I ti to možeš
Otkrili smo svoju nedvojbenu potrebu za Spasiteljem i
Isusovu ulogu Gospodara. Naučili smo kakvu intimnu vezu
Bog želi dijeliti s nama i kako nas On neprestano traži, kao
i mi Njega.
Ali ovo je samo jedan vid sljedbeništva. Kao sljedbenici, u svojim rukama imamo predivnu poruku koja mijenja
život. Mi smo potrebni istini Evanđelja, i kao takvi, naša je
dužnost da dijelimo tu istinu sa svijetom. Sljedeći korak na
našem putu sljedbeništva je dijeljenje Krista. Ovoga ćemo se
tjedna usredotočiti na to kako naša veza s Bogom utječe na
djelotvornost našega svjedočenja. Pogledat ćemo u Bibliju da
vidimo kako je Bog osposobio druge da čine velike stvari u
Njegovo ime.
Duhovne vježbe
Duhovne bilješke. Prva četiri tjedna ovoga tečaja bila su puna
intenzivnog proučavanja i iskrenog samoispitivanja. Kako se
osjećaš? Primjećuješ li neke promjene u svom životu? Primjećuju li ih drugi? Naša duhovna vježba za ovaj tjedan će vam
pomoći da zabilježite svoj rast i da razmišljate o svom odnosu
s Bogom.
Duhovne bilješke su jednostavan koncept, i ako ste nas
pratili u proučavanjima, vjerojatno to već i radite. Dok budete
provodili svoje vrijeme s Bogom svakoga dana, jednostavno
pravite bilješke svojih misli. One mogu biti vaša reakcija na
proučavanje, molitve, pitanja, razmišljanja o Božjem djelovanju u vašem životu – bilo što, zaista. Što god osjećate, zapišite. Duhovne bilješke nam pomažu na dva načina:
171
Koraci prema sljedbeništvu
1. Daju nam priliku da vidimo kako je naša veza s Bogom
sazrela tijekom vremena.
2. Daju nam uvid u to kako Bog djeluje u našem životu.
Kao i svaka druga duhovna vježba, što je duže primjenjuješ u svom svakodnevnom proučavanju, to je uočljivija njezina korist. Pokušajte s duhovnim bilješkama i vidite hoće li
one poboljšati vašu vezu s Bogom.
Koristite svoj dnevnik molitava da vas vodi u molitvama.
Ako dosad niste vodili dnevnik, počnite. Postavite Bogu pitanja koja možda imate. Podijelite zanimljive misli koje ste
naučili tijekom ovoga proučavanja. Stavite pred Njega svoje
molbe. Zahvalite Mu što odgovara na molitve.
Nedjelja
Dok se danas budeš molio, zahvali Bogu na vremenu koje
možeš provesti u zajednici s Njim. Razmišljaj o tome kako
dijeliš vijest Evanđelja s drugima. Zabrinjava li te nešto? Na
kojim područjima ti je potrebno više proučavanja? Moli se da
te On danas nadahne.
Biblijsko središte
Naši stihovi za svaki tjedan pomažu nam i vode nas kroz
proučavanja. Osvrnite se na ovaj tekst prije nego što počnete
proučavanje i nakon početka i koristite prijevod Biblije koji
vam najviše odgovara.
“Jedanaestorica učenika otiđoše u Galileju na goru, kamo
ih je bio Isus uputio. Kad ga vidješe, pokloniše mu se. A neki
posumnjaše. Tada pristupi Isus k njima i reče im: ‘Dana mi
je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i počnite činiti
mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i
Duha Svetoga, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio.
Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.’” (Matej
28,16-20)
Samoispitivanje
• Kako tvoj život predstavlja tvoja vjerovanja?
Današnji cilj
Sama pomisao na dijeljenje poruke koja je tako velika i silna
kao poruka Evanđelja može biti pomalo zastrašujuća. Srećom, Bog nas dobro poznaje i razumije naše strahove i brige.
Kada se Isus uznio na Nebo i dao nam nalog da širimo vijest
Evanđelja, obećao je da će nam poslati pomoć. Obećao nam
je Svetoga Duha. Danas ćemo saznati kako možemo ispuniti
svoje najveće zvanje uz pomoć Svetoga Duha.
172
I ti to možeš
• Misliš li da je tvoja vjera očita onima s kojima dolaziš u
dodir svakoga dana?
173
Koraci prema sljedbeništvu
• Osjećaš li se dobro “opremljenim” da dijeliš svoju vjeru?
Za čitanje i razmišljanje
I ti to možeš
• Koja bi tvoja reakcija bila da si bio tamo na Pedesetnicu?
• Vjeruješ li da se ovakve stvari događaju i danas? Zašto
da ili ne?
Pročitaj 2. Korinćanima 5,20.
Ovdje Pavao naglašava važnost dijeljenja Evanđelja s drugima. On kaže da, kada prihvatimo Radosnu vijest, mi postajemo Kristovi veleposlanici.
• Kako možeš ispuniti ulogu veleposlanika?
• Što misliš da Pavao želi reći riječima “Bog po nama zove”?
Sjećaš li se kada si prvi put čuo/la Radosnu vijest? Počni
svoju molitvu tako što ćeš osvježiti svoje prvo iskustvo sa
Svetim Duhom. Pitaj Boga kako možeš biti bolji veleposlanik
za Njega? Moli Ga da obnovi tvoje srce kako bi se mogao
ponovno zaljubiti u Krista.
Ponedjeljak
Zamoli Boga da ukloni iz tvoga srca bilo kakve predrasude
koje nosiš u sebi. Zamoli Ga da očisti tvoj um od predrasuda
koje mogu remetiti djelo širenja Evanđelja. Hvali Ga što šalje
svoga Svetoga Duha dok proučavaš.
Pročitaj Djela apostolska 2,1-4.
Kada pustimo Svetoga Duha u svoj život, nevjerojatne se
stvari mogu dogoditi. Na praznik Pedesetnice, učenici su ovu
silu doživjeli iz prve ruke.
Kao i većinu stvari u životu, mi u svoje svjedočenje unosimo
pristranost. Ponekad možemo ugroziti dijeljenje svoje vjere
na osnovi svojih predrasuda. Ovo je bila istina i u vrijeme
174
Današnji cilj
175
Koraci prema sljedbeništvu
rane kršćanske crkve. Danas ćemo pogledati kako je Petar
nadišao svoje duboko ukorijenjene predrasude i kako je nau-
I ti to možeš
• Zašto misliš da je bilo potrebno da Petar primi ovo viđenje, nakon što je toliko vremena proveo s Isusom?
čio prihvatiti da smo svi jednaki u Božjim očima.
Samoispitivanje
• Koje predrasude imaš a mogu te spriječiti da budeš djelotvoran svjedok za Krista?
• Smatraš li da si podložniji osuđivanju kršćana ili nekršćana? Što misliš, zašto je to tako?
• Što ovo govori o našim ljudskim i društvenim predrasudama?
• Zašto misliš da je Luka posvetio cijelo jedno poglavlje
ovoj priči?
• Koje suvremene usporedbe možeš izvući iz ove priče?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Djela apostolska 10.
Do ovoga trenutka kršćanstvo je gotovo isključivo bilo židovska
sekta. Čak je i Petar vjerovao da je Evanđelje samo za Židove.
Tako je bilo sve dok mu Bog nije dao viđenje i dok se nije
susreo s pobožnim zapovjednikom nakon čega je jasnije sagledavao stvari.
176
Hvala Bogu za primjere koje imamo u Bibliji. Pitaj Boga
što možeš naučiti iz ovih pouka. Traži načine na koje možeš
primijeniti biblijske primjere u svoj život. Moli Ga da ti osvijetli problematična stajališta u tvom životu.
177
Koraci prema sljedbeništvu
Utorak
Reci Isusu da si spreman. Podijeli svoje oduševljenje s Njim.
Reci Mu da jedva čekaš podijeliti Njegovu poruku s drugima.
Moli se za razumijevanje dok budeš proučavao ovu pouku.
Današnji cilj
Zamisao dijeljenja Isusa s drugima je odlična, ali odakle početi? Koje su neke praktične stvari koje možemo učiniti da
bismo dijelili Božju ljubav? Većina nas nismo obučeni evanđelisti ili veliki govornici. Možda su neki povučeniji od drugih
i neugodno im je pričati o duboko osobnim iskustvima. Danas ćemo naučiti kako prvi korak širenja Evanđelja Isus čini
najbezbolnijim mogućim.
I ti to možeš
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Luka 8,38.39.
Ovaj događaj se odvija odmah nakon što je Isus iscijelio čovjeka opsjednutog demonima. Ovaj čovjek je bio toliko zahvalan Isusu da Ga je želio slijediti; u 38. stihu piše “zamoli
ga da smije s njim ići.” Ali je Isus imao puno važniji zadatak
za njega. (Ako biste željeli pročitati cijelu priču, ona počinje
u Lukinom evanđelju 8,26.)
• Što je Krist učinio u tvom životu a smatraš vrijednim podijeliti s drugima?
• Koja su te iskustva nagnala da ih podijeliš s drugima?
Samoispitivanje
• Kako bi objasnio/la svoja dosadašnja iskustva širenja
Evanđelja drugima?
• Koji vid svjedočenja ti najteže pada?
178
Pročitaj Luka 10,2.3.
Hvala Bogu, On nas ne opterećuje s previše odgovornosti.
Ovdje Isus daje nalog skupini misionara. On kaže da ima
puno ljudi koji trebaju čuti za istinu, ali nema dovoljan broj
onih koji će ju podijeliti. On ne kaže: Držite odlične propovijedi ili Krstite što veći broj ljudi. Sve što kaže jest: “Idite.”
Mi samo trebamo biti na raspolaganju. Bog će se pobrinuti
za ostalo.
179
Koraci prema sljedbeništvu
• Što te sprječava da budeš u prilici dijeliti svoju vjeru s
većim brojem ljudi?
Pomoli se sada Bogu. Zahvali Mu na radosti koju ti daje.
Neka tvoj zanos preplavi sve. Reci Mu da stojiš na raspola-
I ti to možeš
Samoispitivanje
• Kako bi nekome objasnio/la razlog svoje vjere?
• Koja iskustva možeš podijeliti s drugima koja bi pokazala
kako Bog djeluje u tvom životu?
ganju da te iskoristi za svoje djelo. Pokaži Mu da si spreman/
na ići kamo te On vodi. Moli se da sada stavi u tvoje misli
imena ljudi kojima je On potreban. Zamoli Ga da ti dâ riječi
koje trebaš kazati.
Srijeda
Dok se budeš molio/la, razmišljaj o tome što je Bog učinio za
tebe osobno. Jesi li ushićen idejom da dijeliš ovu vijest? Moli
se da On obnovi i ojača vaš odnos kako bi imao/la predivne
i moćne priče koje možeš dijeliti s drugima.
Današnji cilj
Jučer smo čitali o tome kako trebamo biti na raspolaganju
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Matej 4,18-20.
Isus je rekao: “Pođite za mnom!” i učenici su odmah krenuli
za Njim. Nisu čekali dokaz koji bi ih uvjerio da to trebaju
učiniti niti su čekali da Isus dokaže svoju vrijednost. Sama
Njegova pojava je bila dovoljna da ih uvjeri da posvete svoj
život Njegovoj službi.
• Što bi se trebalo dogoditi da bi u trenutku donio/la odluku
koja će promijeniti čitav tvoj život kao što su to učinili
učenici?
kako bismo bili svjedoci za Boga. Ali što da radimo kada se
stvarno nađemo u razgovoru o svojoj vjeri? Što trebamo reći?
Danas ćemo naučiti kako rasti u vezi s Kristom i postati djelotvornim veleposlanicima za Krista.
180
181
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Ivan 1,35-50.
Učenici nisu posjećivali evanđeoske serije predavanja ili završili intenzivni tečaj proučavanja Svetoga Pisma. Jednostavno
su bili zadivljeni Isusovom prisutnošću. Kada Andrija govori
svom bratu o čovjeku kojega je odlučio slijediti, on ga ne
pokušava uvjeriti u Njegove zasluge. On jednostavno kaže:
“Dođi i vidi.”
• Smatraš li da je tvoja veza s Bogom dovoljno jaka da bi
mogla uvjeriti nekoga da slijedi Isusa? Zašto da ili ne?
I ti to možeš
Pregled stiha
Ponovno pročitaj stih za pamćenje za ovaj tjedan (Matej
28,16-20). Kako se tvoje shvaćanje ili viđenje ovoga teksta
promijenilo?
Dok se budeš molio/la, razmišljaj o tome kako je Isus okupio svoje učenike. Njegovi učenici su u Njemu vidjeli nešto
što su željeli. Uhvati se za Njegovo obećanje da će ispuniti
tvoj život. Reci Mu da želiš biti odraz Njegovoga karaktera.
Hvali Ga što dovodi u tvoj život ljude koji Ga traže i zamoli Ga
da ti pomogne u dovođenju drugih ljudi k Njemu.
Četvrtak
Pročitaj Izlazak 4,10.11.
Kada je Bog rekao Mojsiju da ide razgovarati s faraonom,
on je oklijevao. Bio je nemiran, nesiguran i nije znao što
da kaže. Ali Bog mu je olakšao. Obećao je da će ga naučiti
svemu što treba reći.
• Kako ovo obećanje utječe na tvoje osjećaje u vezi s tvojim
mogućnostima za svjedočenje?
182
Zamoli Boga da te podsjeti na tvoju priču s Njim. Njeguj
Njegove blagoslove i vodstvo u svom životu. Slavi svoj rast
u Njemu i reci Mu da želiš doživjeti još puno više Njegove
nevjerojatne sile i milosti. Moli se da nikada ne zaboraviš
ono što je On učinio za tebe.
Današnji cilj
Bît učinkovitoga svjedočenja nije u teologiji ili doktrini, ona je
u pričanju o svom odnosu s Isusom. Na primjer, u Pavlovim
poslanicama je njegovo najveće oruđe bilo njegovo osobno
putovanje s Kristom. On neprestano govori o svom životu
kako bi pomoću toga dopro do drugih. Danas ćemo vidjeti da,
kada svakodnevno doživljavamo Božju ljubav, ima više nego
dovoljno priča koje možemo dijeliti s drugima.
183
Koraci prema sljedbeništvu
Samoispitivanje
I ti to možeš
• Kako možeš ovo obećanje učiniti osobnim?
• Kako bi posvjedočio o onome što vjeruješ kada bi te netko
pitao?
• Smatraš li da ovo obećanje možemo tumačiti doslovno
– dizanje ljudi iz mrtvih, iscjeljivanje bolesti i istjerivanje
• Kako je Bog nedavno imao utjecaj u tvome životu?
demona? Ili je njegovo značenje metaforičko – da nema
granica Božjoj moći? Objasni.
• Znači li nedostatak priča ili iskustava da nedostaje Božja
nazočnost u nečijem životu?
Pročitaj 2. Timoteju 2,1.2.
Kada Pavao govori da predamo svoju vjeru “vjernim ljudima,
koji će biti sposobni i druge naučiti”, on govori iz iskustva.
Timotej je čuo Radosnu vijest od Pavla i zauzvrat ju je širio
još dalje. Njegova je priča svjedočanstvo o zaraznoj prirodi
evanđeoske istine.
Za čitanje i razmišljanje
• Tko su neki “vjerni ljudi” u tvom životu s kojima možeš
podijeliti svoja iskustva?
Pročitaj Ivan 14,12.
Ovo je moćan stih. Isus daje obećanje da možemo postići
sve što je On postigao, čak i više, samo ako vjerujemo u
Njega.
184
185
Koraci prema sljedbeništvu
• Božja sila je velika i nevjerojatna. Moli se sada. Moli
Boga da ispuni svoja obećanja u tvom životu. Reci Mu da
si spreman biti Njegov sljedbenik. Reci Mu da se raduješ
dijeljenju svojih iskustava s drugima.
Petak
Moli se da se Sveti Duh izlije na tebe u ovom trenutku. Zavapi ka Bogu. Reci Mu da ne želiš biti osoba koja osuđuje
druge. Moli Ga...da želiš voditi druge ka Kristu. Ne želiš dati
Sotoni nimalo prostora u svom srcu. Zahvali se Isusu što
čuje tvoju skrušenu molitvu.
Samoispitivanje
• Kako reagiraš kada ti netko pokušava nametnuti svoja
vjerovanja?
186
• Postoje li trentuci kada je neprikladno dijeliti svoju vjeru?
Zašto da ili ne? Kako prepoznati razliku između situacija?
• Kako možeš podijeliti svoje vjerovanje a da nemaš osuđivački stav?
Današnji cilj
Što smo bliži Bogu, to smo svjesniji grješnosti ovoga svijeta.
Ova svjesnost može nenamjerno dovesti do stava osuđivanja, a to može biti štetno u našoj misiji širenja Evanđelja.
Nitko ne želi biti dio skupine ljudi koji osuđuju druge. Danas
ćemo naučiti kako svjedočiti drugima s ljubavlju, a ne s dodvoravanjem.
I ti to možeš
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Matej 7,1-5 i Ivan 8,7.
Ovdje su dva stiha u kojima nas Bog upozorava da ne osuđujemo druge ukoliko nismo preispitali prvo sebe. Međutim,
ranije u našim proučavanjima smo naučili da “svi naime sagriješiše i lišeni su Božje slave”. (Rimljanima 3,23) Stoga
nikada nismo u položaju da možemo suditi drugima.
• Koje su tvoje odgovornosti kao kršćanina kada vidiš da
netko radi suprotno vjerovanjima tvoje crkve?
187
Koraci prema sljedbeništvu
I ti to možeš
• Kako možeš nekome reći da ne slijedi biblijska načela a
da ne djeluješ kao da osuđuješ?
• Smatraš li da svjedočenje mora biti smišljeni čin ili naš
život može biti dokaz naše vjere? Objasni.
Pročitaj Matej 5,13-16.
Ovaj tekst nas podsjeća da netko često doživi prvi susret s
Bogom preko neke druge osobe. Život sljedbenika je prozor
kroz koji svijet može vidjeti ljubav i milost Isusa kao Spasitelja i Gospoda.
• Kako da spriječiš da postaneš “bljutav” kada drugima govoriš o Bogu?
Pitanja za primjenu u zajednici
Možemo pronaći primjer Božje savršene crkve u Djelima
2,42-47. Oni su bili udruženje vjernika koje je činilo mnogo
više od zajedničkog bogoslužja. Zastani na trenutak da pročitaš ovaj tekst, ali ne onako brzo i površno, nego zaista obrati
pozornost na opis ove skupine ljudi; vježbaj način čitanja
Biblije koji izgrađuje tvoj odnos s Bogom. To je predivan opis
sile koju zajednica može imati.
• Koji je ishod tako živog i posvećenog naroda? Zapazite
posljednju rečenicu: “A Gospodin je svaki dan umnožavao broj onih koji su se odazivali na put spasenja.”
• Osjećaš li da tvoj život oslikava Krista u tebi?
•
188
Kako možeš slaviti Boga svojim svakodnevnim djelima?
189
Koraci prema sljedbeništvu
I ti to možeš
• Prepoznaj koji su aspekti slabi u tvojoj crkvenoj zajednici.
Što tvoju crkvu sputava da bude više nalik ranoj apostolskoj crkvi? Što ti i tvoji vršnjaci možete poduzeti kako
bi se stvari promijenile? Koga u svojoj crkvenoj zajednici
možeš prepoznati kao nekoga tko bi bio spreman podržati
takve promjene?
Moli se hrabro. Priznaj svoje grijehe pred Bogom. Priznaj
da si grješnik. Moli Boga za oprost. Traži Ga. Ostavi po strani
sebične ambicije i grješne želje. Moli se da možeš raditi ono
na što te je Bog pozvao. Slavi Ga za čudo koje je učinio u
tvom životu. Reci Mu: “Ovdje sam, pošalji me.”
Mi smo pozvani da budemo dio
zajednice u kojoj je jasno vidljiva
Kristova prisutnost.
Mi smo tijelo
Skupno proučavanje 6
190
191
Timothy Gillespie
Dvije godine po završetku studija na sveučilištu La Sierra,
Timothy Gillespie je bio rukovoditelj programiranja na
ljetnom kampu Pine Springs Ranch. Devet godina kasnije
se pridružio osoblju sveučilišta Loma Linde kao kapelan.
U međuvremenu je diplomirao engleski jezik i teologiju
na sveučilištu La Sierra (1995.) i magistrirao teologiju na
sveučilištu Andrews (1997.). Njegova uključenost u rad s
mladima se nastavila kad je postao pastor za mlade u adventističkoj crkvi La Mesa 1997. godine, zatim predavao
na sveučilištu La Sierra pa onda prihvatio položaj mladoga pastora u crkvi na sveučilištu Loma Linda 2007.
godine. Važan dio njegovoga života i službe su njegova
supruga Sara Elizabeth i njihovo troje djece: Hannah, Jacob Owen i Isaac Seth. Kada je riječ o njegovoj službi,
pastor Gillespie kaže: “Blagoslov je služiti Bogu koji je bio
spreman umrijeti za mene.”
Svijetle li u mraku?
Jeste li ikada sjedili u kafiću neko duže vrijeme? Mislim,
stvarno dugo – dovoljno dugo da vas osoblje već počinje čudno gledati. Ja sam ovo učinio jednom u Tennesseeju dok sam
čekao zrakoplov i koristio besplatan Internet. U jednom trenutku su me čak pitali mislim li ostati tu cijeli dan. Izgleda da
sam trebao naručiti više kolačića ili nešto da bih ih umirio. Ali
sam dobro shvatio što su htjeli reći; zasjeo sam – “razapeo
šator” – kao što je i bilo, nastanio sam se među njima neko
vrijeme.
Ova zamisao nastanjivanja s nekim je prvi i vjerojatno najvažniji korak u procesu postajanja sljedbenikom. Da bi moglo
doći do sljedbeništva, mora postojati odnos između onoga
koji poučava i onoga koji biva poučen. Ovo ima smisla, zar
ne? Nadam se da ovo nije pojednostavljivanje, već jednostavno načelo. Da bi bio prisutan, moraš biti prisutan i tjelesno i psihički. Ova me rečenica podsjeća na savjet koji mi
193
Koraci prema sljedbeništvu
je jednom prilikom dao moj mudri otac: “Ništa nije uspješno
kao uspjeh.” Prvo sam mislio da je to glupa rečenica, ali što
sam više razmišljao o njoj, shvatio sam da su ove vrste izjava
potpuno istinite. Ali mi rijetko kada ovako živimo svoj život.
Nastankom i popularizacijom Interneta i društvenih mreža, moguće je da budemo prisutni bez da zapravo budemo
“prisutni”. Možemo biti blizu nekoga iako smo na potpuno
drugom kontinentu. Ova stvarnost ima svoje pozitivne i negativne strane, ali je na neki način promijenila zamisao blizine.
Blizina se odnosi na to koliko ste tjelesno blizu nekoga. A
blizinu ponekad brkamo s intimnošću.
Blizina se odnosi na tjelesnu blizinu; bliskost se odnosi na
intimnost. Pratite li me? Mi smo pozvani imati intimnu bliskost s onim koji nas poučava. Ova intimnost preuzima oblik
Božjeg obitavanja u nama. Ivan 17,20-21 kaže: “A ne molim
samo za njih, nego i za one koji na njihovu riječ povjeruju u
mene, da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi,
da i oni u nama budu jedno, da povjeruje svijet da si me ti
poslao.”
Ovo “u” koje se ovdje spominje možemo nazvati obitavanjem ili nastanjivanjem. Obitavati s nekim znači biti blizu
nekoga i tjelesno i intimno. Često govorimo o blizini umjesto
bliskosti jer je ona opipljiva, dok je intimnost neopipljiva. Međutim, sasvim sigurno znaš kada s nekim dijeliš intimnost!
Ova neopipljivost postaje opipljiva zbog bliskosti koju osjećamo kada smo prisni s onim koga slijedimo.
Zar nije strašno razdražujuće kada pitate osobu u braku
kako je znala da je ta osoba prava? Odgovor je uvijek neka vrsta izjave koja zvuči slično sljedećoj: “Znat ćeš, jednostavno
194
Mi smo tijelo
ćeš znati.” OVO NIJE NIMALO OD POMOĆI, ali je, nažalost,
istina. Isto se može reći i za odnos kada je Isus “u” nama.
Ako vas zanima veliki teološki izraz za ovo o čemu govorim, riječ je perichoresis. Ova riječ doslovno znači obostrano
prebivanje u nečemu. Drugim riječima, to znači da sam ja
u tebi i ti u meni. A u slučaju Isusa i Boga, On je u Njemu i
On je u Njemu, a mi smo u Njima. Sama činjenica da smo
pozvani biti dio ovakve veze pokazuje samu prirodu Božje
milosti prema nama – neumornu, bezuvjetnu i neposramljenu ljubav.
Ovo prebivanje jedno “u” drugom nas vodi prema sljedbeništvu. Sljedbeništvo je osjetljiva riječ. Znamo da su postojali učenici, ali što znači biti u sljedbeničkom odnosu s
Kristom? Riječ sljedbenik doslovno znači biti netko tko uči –
netko tko neprestano sluša riječi učitelja. Kada smo pozvani
slijediti, kada smo pozvani prebivati, sve ovo ima konotaciju
učitelja/učenika.
Ali razlog zašto je ova riječ postala tako osjetljiva jest to
što smo pokušali standardizirati proces postajanja sljedbenikom na temelju konteksta u kojem se mi nalazimo. Mi
tražimo proces koji će jednostavno provesti ljude kroz neku
vrstu propisanog nastavnog plana i očekujemo da će na kraju tog procesa nastati proizvod spreman za tržište. Postoji
samo jedan problem kod ovog načina razmišljanja: LJUDI
NISU PROIZVODI! Bez obzira kakav bio proces, ljudi su ljudi i odnosi čine ljude! Sljedbeništvo je prvenstveno odnos s
katalizatorom za bilo koju vrstu rasta ili razvitka koje želimo
vidjeti u svom duhovnom životu.
195
Koraci prema sljedbeništvu
U Kristovo vrijeme nije bilo neobično da jedan rabi ima
skupinu koja bi putovala s njim, slijedila ga i slušala njegove
riječi. Dok su slušali riječi, njihov život je počeo odražavati
učenja; a do ovoga je došlo kroz odnos slijeđenja, učenja i
odražavanja. Sve ovo mora se dogoditi da bismo zaista istinski bili “u” Kristu. Učenje bez prebivanja je kao učenje bez
životne primjene onoga što smo naučili; slijeđenje bez slušanja je samo slijepo hodanje u nekom predodređenom smjeru;
ali kada se sve ovo spoji u jedno, dogodi se nešto prelijepo.
Ako mislimo da možemo učiti (što je osnovna djelatnost
sljedbenika) a da ne slijedimo (što je sekundarna djelatnost
sljedbenika), onda smo propustili jednu od glavnih ideja koja
stoji iza onoga što znači učiti, slijediti i konačno rasti “u”
Isusu.
Mi smo tijelo
Pogledajte sliku koja je oslikana u Postanku 3,8.9. Ovo se
dogodilo nakon što su Adam i Eva sagriješili. Sedmi stih nam
kaže: “A kad začuše sušanj koraka Gospodina Boga, koji je
hodio po vrtu za dnevnog vjetrića, sakriše se oni, Adam i njegova žena, pred Gospodinom Bogom među grmljem u vrtu. A
Gospodin Bog zovnu Adama i upita ga: ‹Gdje si?›”
Iako je Bog sigurno znao za pad ili prekid veze, i dalje
je u Njemu postojala duboka želja da razgovara sa svojim
narodom. Njegov prvi čin milosti je bio kada se spustio u vrt
nakon što su izdali Njegovo povjerenje i nisu Ga poslušali.
Drugi čin milosti koji vidimo je Božje ljubazno pitanje: “Gdje
si?” (Postanak 3,9)
Jednom kada smo nadišli blizak odnos u svom duhovnom
životu (drugim riječima, jednom kada priča o Isusu prestane
biti samo priča koju čujemo i postane naša vlastita priča)
crkva postaje zajednica umjesto mjesta gdje trošimo svoju
snagu i milost Božja je izražena u našim odnosima kako unutar crkve, tako i izvan nje. Kada smo uvedeni u tijelo Kristovo, nalazimo svoje mjesto tako što otkrivamo svoje duhovne
darove ili talente i što postajemo aktivni u svojoj mjesnoj
Kristovoj zajednici.
On to svakako nije morao učiniti – On je Bog; On je znao
gdje se oni kriju. Ali zbog grijeha ih je sada bilo sramota da
budu viđeni goli. Jedina stvar koja se promijenila bio je njihov stav. I kada Bog silazi u vrt, On im daje brojne prilike da
isprave ono što su pogriješili. Mi smo neprestano kao Adam i
Eva, krijemo se od Boga koji je već vidio našu golotinju – koji
je, zapravo, stvorio našu golotinju! Ne postoji ništa što bismo
mogli sakriti od Njega. Kada odlučimo da želimo da On živi
u nama, onda mi postajemo ozbiljno svjesni svoje golotinje.
Sveto pismo kaže da su oni bili goli i “uplašeni.” Drugim riječima, može se reći da ih je bilo sramota što nikada do tada
nije bio slučaj.
Ali možda ovo iznosim prebrzo. Možda treba utvrditi da
je Bog oduvijek želio biti blizu nas. Od samoga početka, u
Edenskome vrtu, Bog je provodio vrijeme s nama “pod mjesečinom.” Kada smo prekinuli vezu s Njim tako što smo Mu
prestali vjerovati, odvojili smo se od Boga i On nas još od
tada pokušava vratiti.
Kada se Krist počne “naseljavati” u naš život, mi postajemo sve svjesniji sramote koju svakodnevno nosimo u sebi
i postaje nam neugodno, i to s dobrim razlogom. Sramota
koju nosimo nas uvijek razdvaja. Međutim, Kristova žrtva na
križu nam je dala razloga da nadiđemo tu sramotu i uđemo
u radost koja dolazi s postajanjem Kristovim sljedbenikom.
196
197
Koraci prema sljedbeništvu
Ova sramota postaje kao papir koji sagorijeva i nestaje u
vatri – ona jednostavno nestane kako postajemo sve uključeniji u proces učenja i kada slijedimo Isusa. Kako postajemo
više “u” Njemu, mi postajemo studenti Svetoga pisma, možda
najjasnijega otkrivenja Isusa Krista koje nam je ostavljeno. Mi
postajemo uzbuđeni idejom da postajemo opipljive Kristove
ruke u ovome svijetu dok promatramo Njegovo suosjećanje
prema nama i počnemo shvaćati da najbolji način da govorimo svijetu o Isusu nije da jednostavno “nećemo griješiti”,
nego što ćemo postati predstavnici opipljivoga kraljevstva nebeskog. Mi prelazimo iz života u kojem smo imali premalo
vremena za druge u život koji je obuzet željom da voli, da pokaže svijetu tko je Isus onim što činimo za njih. Pozvani smo
da volimo bezgranično i da budemo prezauzeti i okupirani
radom za Krista u svijetu da bismo bili lako uvrijeđeni onima
koji ne vjeruju kao mi. Mi njih volimo prvo jer je nas Krist prve
volio i prvi nam poklonio svoju milost, a ne nakon što smo
shvatili da nam je potrebna.
Da bismo živjeli životom sljedbeništva, prvo moramo čuti poziv koji Krist upućuje. Kao što je uputio poziv u Mateju 4,19
i Marku 1,17, On upućuje i nama poziv “pođite za mnom”.
Kada čujemo poziv i odgovorimo na njega, trenutno ulazimo
u život sljedbeništva s Njim. Mi postajemo oni koji ostavljaju
sve za sobom i idemo kamo nas On vodi. A ovo je zastrašujuća pomisao. Nije jednostavno niti je ugodno. Isus opisuje da
je put sljedbeništva težak put.
Ustvari, kada god primjećuješ da netko želi slijediti Isusa,
vidiš da ih On suočava s poprilično značajnom dozom realnosti. Sjetite se izjave: “Lisice imaju svoje jame, nebeske ptice
svoja gnijezda...” (Matej 8,20) Put zajedništva nije onaj laga198
Mi smo tijelo
ni put koji vodi ka popularnosti, estradi ili bogatstvu. Umjesto
toga, prvo što trebamo učiniti nakon što počnemo slijediti
Krista je da shvatimo da smo mi sada, poput Njega, stranci
u tuđoj zemlji – beskućnici, bez novaca i čekajući da se izvrši
volja Onoga kojega slijedimo.
Vrlo rijetko je slučaj da netko teži tome da bude beskućnik. Vrlo rijetko će netko odlučiti promijeniti svoj život da
bude toliko drugačiji kako bi bio potpuno pogrješno shvaćen
od strane većine društva.
Za sve godine koje radim s beskućnicima preko naše crkvene službe u vidu “štedljivih prodavaonica” u južnoj Kaliforniji, nikada nisam čuo osobu bez doma koja je rekla: Tako
mi je drago što me je Bog doveo do stanja beskućnika. Kada
kažemo beskućnik, odmah pomislimo da je nešto strašno krenulo naopako. I to je točno u kontekstu današnjega svijeta.
Ali je možda najdublja ideja zajedništva saznanje da na
ovome svijetu za tebe više nema granica ili zidova. Ti ideš
tamo gdje te Evanđelje zove, bilo na drugi kontinent ili samo
u susjednu ulicu. To može biti čak i u vašem domu ili preko
neke društvene mreže. Ovaj svijet postaje pravi vrt u kojem
se širi Evanđelje Isusa Krista i život “u” Njemu. Mi smo pozvani i pripremljeni za to jedinstveno zvanje koje Krist ima
za nas. On nikada ne upućuje poziv a da ne pripremi onoga
koga poziva; to je DOBRA VIJEST za nas! Nama se neprestano upućuje poziv i stalno smo u pripremama. Nikada nismo
ostavljeni da sami bez Njega radimo Njegovo djelo, jer je On
“u” nama i mi smo “u” Njemu.
“A ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja, da
ostane s vama dovijeka: Duha istine, kojega svijet ne može
199
Koraci prema sljedbeništvu
primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete jer
ostaje kod vas i u vama će prebivati. Neću vas ostaviti sirote,
doći ću k vama. Još malo i svijet me neće više vidjeti. A vi me
vidite jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U onaj dan spoznat ćete
da sam ja u svojemu Ocu, i vi u meni, i ja u vama. Tko ima
moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A onoga tko
ljubi mene, ljubit će moj Otac, i ja ću ga ljubiti i očitovat ću
mu sebe samoga.” (Ivan 14,16-21)
Dakle, eto zastupnika zvanog Sveti Duh koji će doći k
nama. Bilo je dobro da Isus ode; iako bismo voljeli da je
ostao, Njegova osobitost bi spriječila većinu nas da osobno
razgovaramo s Njim. Što to znači? Ovako: Isus je došao u
određeno vrijeme, u određeno mjesto, u određenu kulturu, u
određenu religiju, u određenu etničku pripadnost, određenu
vjeru, i čak u određeni spol. On je tada bio jedinstven. On nije
došao zato što je bilo koja od ovih stavki bila bolja od druge,
ali to je bilo savršeno vrijeme da učini ono što je On morao
za nas u ovome svijetu. Ali zato što je izabrao doći tada kada
jest i tamo gdje jest, bilo je neophodno da ode da bi Njegova
prisutnost postala sveopća, umjesto posebna i osobita. Njegov život nam je pokazao što je ljubav u ljudskom obliku! Ali
svojim odlaskom je omogućio svima nama da imamo vezu
s Njim i “u” Njemu. To što nam je poslao odvjetnika, savjetnika koji bi nam pomogao da prepoznamo prisutnost Krista
u našem svakodnevnom životu, bio je jedinstveni čin milosti!
Sveti Duh igra veliku i značajnu ulogu u procesu postajanja sljedbenikom. Samo zbog Njegovog poticaja i vodstva
uopće i imamo sklonost biti dio smišljenoga odnosa s Isusom Kristom. Uloga Svetoga Duha jest da neprestano ukazuje na Isusa Krista:
200
Mi smo tijelo
“A Branitelj Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje,
on će vas naučiti svemu i napominjat će vam sve što vam
rekoh... A kad dođe Branitelj... on će svjedočiti za mene... I
kad on dođe, uvjerit će svijet o grijehu... jer ne vjeruju u mene...
Ali kad dođe on, Duh istine... ne će od sebe govoriti, nego će
govoriti što čuje... On će me proslaviti jer će od mojega uzeti
i naviještat će vama.” (Ivan 14,26; 15,26; 16,8.9.13.14)
Ovo je neprekidna zadaća Svetoga Duha. Sveti Duh je
najprisutniji tamo gdje je Isus najvažniji. Stoga, kada Isus
postaje središte našega sljedbeništva, prisutan je i Sveti Duh.
Sveti Duh ne brine ako je zapostavljen samo ukoliko Isus
nije. Naš “napredak” u sljedbeništvu je izravno povezan s
našom usredotočenošću na Isusa. Ovo usredotočavanje na
Njega nas oslobađa krivice, uklanja našu sramotu, ispravlja
naše misli i daje nam snagu za službu. Ono je katalizator za
život u Kristu o kojem smo oduvijek sanjali.
Ne znam jeste li primijetili, ali mala djeca su zadivljena
stvarima koje svijetle u mraku. Moja djeca me stalno uvlače u
našu najmračniju sobu da bih vidio njihovu najnoviju igračku
koja svijetli u mraku. Od vampirskih zuba pa sve do gipsa za
njihove slomljene kosti, obožavaju stvari koje svijetle u mraku. Ono što sve ove igračke koje svijetle u mraku imaju zajedničko je to što ih je potrebno prvo napajati tako što moraju
biti izložene svjetlu. Što su duže pod svjetlom, duže svijetle u
mraku. Odlične su igračke, a možda i dobra metafora.
Ono što nikada nisam vidio jest igračka koja svijetli u
mraku, ali koja svojim sjajem nadjačava izvor s kojega se napajala. A čini se ponekad da upravo ovo kršćani pokušavaju
učiniti u svom procesu i napretku u sljedbeništvu. Oni žele
nadjačati izvor svjetlosti, ne dok su u mraku, već kada su
201
Koraci prema sljedbeništvu
u samoj svjetlosti. Ovo se događa kada smatramo da je
sljedbeništvo krajnji cilj umjesto sredstvo za postizanje cilja.
Krajnji cilj je Isus Krist, i mi tražimo intimnost, a ne samo
bliskost s Njim. Ponekad sljedbeništvo postaje želja za nadjačavanjem izvora svjetlosti kada je zapravo samo proces
traganja za izvorom kako bismo mogli svijetliti u mraku.
Ali moramo priznati da čak ni najbolja i najveća igračka
koja svijetli u mraku nikada ne može stvarno osvijetliti put.
Uvijek moramo dati prostora izvoru svjetla, Suncu i Sinu. Mi
možemo biti kršćani koji svijetle u mraku, ali samo na osnovi
kvalitete naše veze s Isusom Kristom. Možemo svijetliti jedino ako smo došli u dodir s izvorom svjetla koji nas napaja.
Mi slijedimo to svjetlo. Mi JURIMO za tim svjetlom, jer je ono
svjetlo koje mi odsjajujemo.
Upućen nam je poziv da živimo u Kristu i da imamo
intim­nu vezu s Njim. Ovo je predivan poziv da “slijedimo”
Njega i da idemo kamo nas On šalje. Naše sljedbeništvo
podrazumijeva učenje i rast u Kristu Isusu. I On nam daje
darove, oružja i Savjetnika uz pomoć kojega to možemo činiti. Ako mislimo da je sljedbeništvo usamljena potraga za postajanjem sličnima Isusu Kristu, onda smo promašili smisao
i bît. Sljedbeništvo je predivan proces traženja, slijeđenja i
učenja o Kristu, u Kristu, kroz i unutar Kristove zajednice.
Ono nikada nije usamljeno, nikada nije neugodno i nikada
nije teret – ništa veći nego kada nosite dijamant. Nikada nisam čuo nekoga kako kaže: “Jaoj, ovaj dijamant je prevelik
da bih ga nosio. Volio bih da ga ne nosim.” Ne, imamo ruke
koje su dovoljno jake da nose ono što nam je drago, a dobra
je vijest da On ima dovoljno jake ruke da nosi ono što je
202
Mi smo tijelo
Njemu drago. Ne znam kako, ali mi smo dijamanti koje Isus
nosi sa sobom i u sebi.
Kako milostivom Bogu služimo!
Subota
Reci svom nebeskom Ocu da želiš biti Njegov sluga. Pjevaj
pjesme slave Njemu. Predaj se Njemu u ruke kako bi te mogao upotrijebiti. Moli se da te ova pouka ojača i osnaži za
Njegovo djelo. Zahvali Mu što ujedinjuje tvoj rad s radom
drugih vjernika.
Uvod
Za crkvu se često kaže da je tijelo Kristovo. Mi to tumačimo
kao da smo mi onda Njegove ruke i noge, oružja koja će obaviti Njegovo djelo. Istina je da smo Njegovi radnici, ali biti
dio Kristovoga tijela je nešto mnogo više od toga. Biti tijelo
Kristovo znači da smo skupina ljudi koji su ujedinjeni istom
vjerom koji zajedno slave novi život u Kristu. Radi se o tome
da slijedimo Isusa zajedno kao crkvena zajednica. Ovoga
tjedna ćemo istraživati ulogu udruženoga tijela crkve na našem putu sljedbeništva i kako nas može ojačati i podržati.
Duhovne vježbe
Meditacija. Ovo je izraz koji se često koristi u današnje vrijeme. Ipak, ono što ćemo mi vježbati nema veze s “pražnjenjem” uma i usmjeravanjem ni na što. Umjesto toga, mi
203
Koraci prema sljedbeništvu
ćemo se usredotočiti na biblijsku meditaciju – ispunjavanjem svojega uma Božjom riječju i mislima o Njemu.
Biblijska meditacija je blisko povezana s prvom duhovnom vježbom koju smo naučili: čitanje Biblije na način na
koji produbljujemo i njegujemo svoj odnos s Bogom. Bît je
u tome da svoje misli usmjerimo na ono što nam Bog govori
u danom trenutku.
Mi smo tijelo
Meditiraj nad Njegovom Riječju. Razmišljaj o pričama
koje si pročitao/la u ovoj pouci. Otvori svoj um i svoje srce da
bi mogao/la čuti Njegovu poruku koju ima za tebe. Reci Mu
da si spreman/a. Pozovi Ga da uđe u tvoje srce.
Nedjelja
Dobar stih koji može služiti kao vodič kroz ovu vježbu se
nalazi u 1. o kraljevima 19,11-13 gdje je Ilija čuo Boga, ne
kako progovara kroz veliku vatru ili potres ili vjetar, već tihim,
blagim glasom. Nemojte biti zaneseni onim što je očigledno.
Pokušajte pročistiti bît onoga što je Bog govorio kroz svoju
Riječ. Unesite se u to što čitate. Kako biste se osjećali u toj
situaciji? Kako biste postupili? Što ti Bog pokušava reći?
Reci Isusu da želiš biti dio Božje obitelji. Zamoli Ga da ti otkrije Njegov plan za tvoj život. Kako možeš raditi i surađivati
s drugima da bi dovršio Njegovo djelo? Zahvali Mu što vodi
tvoj život.
Ovdje je nekoliko koraka koji vas mogu voditi u vašem
meditiranju ovoga tjedna:
Kršćanstvo nikada nije bilo zamišljeno da bude izdvojeno
iskustvo. Kada je Isus bio na Zemlji, bio je okružen prijateljima i držao je do toga da se redovno sastaje s drugim
ljudima u sinagogi (Luka 4,16). Pripadati crkvi znači biti dio
nečega što je puno veće od nas samih. Mi možemo donijeti
osobnu odluku da prihvatimo Isusa za Spasitelja i Gospodara
kao pojedinci, ali kada doživimo novorođenje, mi postajemo
dio Njegovoga tijela. Danas ćemo vidjeti kako naš odnos s
Kristom može ojačati pomoću pripadanja zajednici ljudi koji
vjeruju isto.
• počnite molitvom i tražite da Sveti Duh vodi vaše proučavanje
• čitajte o povijesnom kontekstu teksta koji ćete čitati
• osigurajte si dovoljno vremena
• razmišljajte o svojoj meditaciji i postavite si pitanja:
• Što sam novo naučio/la?
• Koje sam osjećaje iskusio/la?
• Što mogu primijeniti u svoj život?
Zapamtite, vaše iskustvo će biti jedinstveno. Ne postoji
pogrješan način doživljavanja onoga što je zapisano u Svetome pismu. Ono što je važno jest da stupimo u odnos s Njegovom Riječju kako bi ona za nas postala stvarna.
204
Današnji cilj
Biblijsko središte
Naši stihovi za svaki tjedan pomažu nam i vode nas kroz
proučavanja. Osvrnite se na ovaj tekst prije nego što počnete
205
Koraci prema sljedbeništvu
proučavanje i nakon početka, i koristite prijevod Biblije koji
vam najviše odgovara.
“A vi ste tijelo Kristovo, i pojedinačno udovi.” (1. Korinćanima 12,27)
Samoispitivanje
Mi smo tijelo
sti i očaja, pripadati crkvenoj obitelj i imati podršku njezinih
članova može biti izvanredan blagoslov. Ovaj stih nas na ovo
podsjeća.
• Kada ti je tvoja crkvena obitelj pomogla da nadiđeš teška
vremena?
• Što najviše cijeniš kad je u pitanju tvoja crkva?
• Kako ti pružaš svoju pomoć članu crkvene zajednice koji
• Što te najviše razočarava kad je u pitanju tvoja crkva?
• Smatraš li da netko može živjeti ispunjenim životom sljedbeništva a da ne pripada nijednoj crkvi? Zašto da ili ne?
je u nevolji?
Pročitaj Kološanima 3,16.
Dio naše obveze kao članova ckrvene zajednice jest da pomažemo jedni drugima da rastemo u Kristu. Pavao u svom
pismu Kološanima podsjeća zajednicu da poučavaju, ali i da
opominju jedni druge.
Za čitanje i razmišljanje
• Kako ti tvoja crkva pomaže da rasteš u vjeri?
Pročitaj 1. Solunjanima 5,11-22.
Naučili smo tijekom ovih proteklih nekoliko tjedana da živjeti posvećen Kristu može biti teško. U trenutcima usamljeno206
207
Koraci prema sljedbeništvu
• Jesi li svjesniji/a svoga ponašanja zato što pripadaš crkvenoj zajednici? Objasni.
Mi smo tijelo
Samoispitivanje
• Kada pomisliš na crkvu kao tijelo Kristovo, imaš li u glavi
sliku kršćana širom svijeta, svoje denominacije ili samo
svoje mjesne crkve? Zašto?
Dok se budeš molio/la, razmišljaj o svojoj crkvenoj obitelji. Postoje li u njoj oni koji nose bol u svom srcu ili koji
pate? Reci Bogu da si spreman/a pružiti ohrabrenje i utjehu
• Kako ti pripadanje crkvi pomaže u svakodnevnom životu?
drugima. Reci Mu da je tvoje srce ispunjeno zahvalnošću.
Pitaj Ga kako i odakle da počneš?
Ponedjeljak
• Osjećaš li se povezanim s ostalim članovima tvoje crkve?
Zašto da ili ne?
Pripremi svoje srce za razgovor s Bogom. Podijeli s Njim svoje uspjehe, brige i pitanja iz svoje knjige duhovnih bilješki.
Meditiraj nad Njegovom Riječju. Reci Mu da želiš znati više o
tome kako pokazati svoju vjernost tijelu Kristovom.
Današnji cilj
Kada tvrdimo da smo kršćani, odani Kristu, mi također tvrdimo da smo vjerni tijelu Kristovom. Danas ćemo vidjeti kako
je naš identitet kao kršćana neraskidivo povezan s našim
identitetom kao dijela tijela Kristovog.
208
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj 1. Petrova 2,4.5.9.
U Mateju 16,18 Isus naziva Petra “kamenom.” Stoga je sasvim prirodno da će Petar upotrijebiti sličnu ilustraciju kada
opisuje ranu kršćansku crkvu. On za nas govori da smo živo
kamenje koje, kada se spojimo zajedno, čini “duhovni hram
209
Koraci prema sljedbeništvu
za sveto svećenstvo, da prinosite duhovne žrtve koje su
ugodne Bogu po Isusu Kristu.”
• Kako možeš pomoći svojoj crkvi da se ponaša više kao
“sveti narod”?
Mi smo tijelo
Utorak
Vikni od radosti. Ti si dio Božjeg tijela vjernih! Poštuj Ga kao
glavu Crkve. Zahvali Mu što te vodi. Moli se za mudrost dok
budeš proučavao/la ovu pouku.
Pročitaj Efežanima 2,19-22.
Ovaj stih uspoređuje kršćanstvo sa zgradom. Kada je Isus
kamen temeljac, Pavao kaže da “tuđinci i došljaci” mogu biti
ujedinjeni kroz Njega i postati hram.
• Što to znači biti “nazidani na temelju”?
Današnji cilj
Često je razlog za razočarenje unutar crkve licemjerstvo i neuspjesi ljudskog vodstva. Ali nas Biblija uči da je Isus glava
ili vođa Crkve. Načela kojima se rukovodimo bi trebao određivati Bog, a ne da budu zasnovana na onome što članovi
crkve misle. Danas ćemo naučiti kako da prihvatimo jedinog
i pravog vođu naše crkve.
Samoispitivanje
• Je li pošteno očekivati više od crkvenih vođa nego od
njezinih članova?
• Sprječava li ova ideja nas sazidanih zajedno u nešto veliko za Boga mogućnost da svaka osoba kao pojedinac
postigne velike stvari za Boga? Zašto da ili ne?
• Zašto nam je teže oprostiti pogrješno donesenu odluku
crkvenoga tijela nego zlodjelo jednog prijatelja? Je li ovo
pošteno prema našoj crkvi?
Pitaj Boga kako si sazidan na Njemu, na živoj Stijeni. Moli
se da ti On pokaže kako da pomogneš da se Njegova crkva
sazida na kamenu temeljcu. Hvali Ga zato što te je povezao
s drugim ljudima koji te mogu osnažiti i ohrabriti.
210
211
Koraci prema sljedbeništvu
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Efežanima 1,22.23.
Pavao kaže da je Krist glava Crkve koju je Bog osnovao. To
je to. On ne kaže da Bog nadahnjuje vođu naše crkve ili da
Bog postavlja ljude da budu vođe. Krist je vođa.
Mi smo tijelo
nije pogrješno ne slagati se ukoliko se održi neki red i ako do
toga dođe radi osnaživanja Crkve.
• Kako se tvoja crkva suočava s različitim načinima interpretiranja Svetoga pisma?
• Kako možemo spriječiti da crkvena politika ili pravila zasjene biblijske istine?
• Stih 33 kaže: “Jer Bog nije Bog nesloge, nego mira.” Što
ovo za tebe znači?
• Ako prihvaćamo ideju da je Krist vođa naše Crkve, zašto
misliš da postoji zajedničko vodstvo?
Pročitaj Rimljanima 14,13-19.
• Kako se miriš s tim da si dio crkvenoga tijela s kojim se
možda ne slažeš uvijek?
Četrnaesto poglavlje Poslanice Rimljanima je odlično koristiti kao vodič kada ulazimo u interakciju sa članovima Crkve
koji se možda ne slažu s našim osobnim stavovima. Ako
vam vrijeme dopušta, pročitajte cijelo poglavlje.
• Kako da radimo na tome da “nastojimo oko onoga što
promiče mir, i uzajamno izgrađivanje” a da ne ugrozimo
cjelovitost Svetoga pisma?
Pročitaj 1. Korinćanima 14,26-33.
Ovaj tekst nam govori o tome koliko je važno poštovati različita mišljenja unutar naše crkvene zajednice. Ovdje kaže da
212
213
Koraci prema sljedbeništvu
Mi smo tijelo
Samoispitivanje
• Kako možemo prepoznati razliku između različitih interpretacija i onih koje se protive Svetome pismu?
Otvori svoje srce. Dobro prouči biblijske stihove iz ove
pouke. Reci Bogu da želiš da te podsjeća da bi sve trebalo
činiti radi uzdizanja Boga. Moli Ga da ti pomogne da ne postavljaš drugima prepreke. Zahvali Mu na blagoslovima koje
primaš iz proučavanja Njegove riječi.
• Kako možeš poticati jedinstvo unutar svoje crkve?
Srijeda
• Kako se nosiš s neslaganjima s drugim članovima crkve?
• Kako pomažeš članovima svoje crkve da se izgrađuju?
Digni svoj glas u molitvi. Reci Bogu da Ga želiš slijediti.
Pokušavaš li ponekad raditi stvari na svoju ruku? Podijeli s
Njim planove za rad s drugima. Pitaj Ga za savjet.
Današnji cilj
Kao dijelovi Kristovoga tijela, mi smo povezani jedni s drugima. Crkva kao jedna cjelina ne može djelovati kada jedan
član radi po svome. Od velike je važnosti da radimo zajedno
sa svojom braćom i sestrama u Kristu kako bi Božje djelo
moglo napredovati. Danas ćemo naučiti kako možemo održavati jaku vezu s ljudima unutar svoje crkve.
214
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj 1. Korinćanima 12,12-27.
Ovaj tekst prethodi našem glavnom stihu za ovaj tjedan. Naglašava važnost suradnje u složnom timu s drugim članovima crkve i očuvanja jedinstva. Svi moramo vjerovati u to da
smo jedno tijelo u Kristu i da radimo što god možemo da bi
se Njegova volja mogla ispuniti.
215
Koraci prema sljedbeništvu
• Stih 26 kaže: “Ako pati jedan ud, s njim pate svi udovi.”
Kakav utjecaj patnje onih unutar tvoje crkve imaju na tebe?
Mi smo tijelo
Pregled stiha
Ponovno pročitaj stih za pamćenje za ovaj tjedan (1. Korinćanima 12,27). Kako se tvoje viđenje ili shvaćanje ovoga
stiha promijenilo?
Razmišljaj o tekstovima iz ove pouke. Podijeli s Bogom
svoja razočaranja, grijehe i pobjede. Pitaj Ga kako možeš
• Što to govori o prirodi našeg odnosa s drugim kršćanima?
bolje raditi s drugima? Podržavaš li rad drugih? Moli Boga da
ti pokaže kako da dijeliš Njegovu ljubav s kolegama? Hvali
Ga za ljubav koju je obilno izlio na tebe!
Četvrtak
Pročitaj 1. Korinćanima 13,1-3.
Ovo poglavlje se često čita na vjenčanjima kao primjer savršene ljubavi. Ipak, u ovome kontekstu, Pavao nije govorio
o romantičnoj ljubavi. On je govorio o ljubavi kakvu članovi
Crkve trebaju imati među sobom.
• Smatraš li da Crkva može biti učinkovita ako dijeli samo
Zahvali Bogu na blagoslovu Njegove riječi. Zamoli Ga da te
iznova podsjeća na ono što si naučio/la tijekom ovoga tjedna. Reci Mu da želiš biti dio tijela Kristovog. Zamoli Ga da ti
pokaže gdje se ti uklapaš u Njegovo veliko djelo.
Današnji cilj
ista vjerovanja i ima zajedničku svrhu, ili među članovi-
Dosad smo ovoga tjedna proučavali dosta o tome što znači
ma mora postojati i društveni odnos? Objasni.
biti dio Kristovoga tijela usmjeravajući se na Božje vodstvo i
jedinstvo među članovima Crkve. Ali kako mi, kao pojedinci,
ispunjavamo svoj dio posla u okviru Crkve? Danas ćemo naučiti što možemo doprinijeti našoj crkvi kako bi se poboljšalo
iskustvo ili doživljaj drugih?
216
217
Koraci prema sljedbeništvu
Mi smo tijelo
• Koja je tvoja uloga u tvojoj crkvi?
Samoispitivanje
• Koji ti je talent ili dar Bog dao kojim bi mogao/la služiti u
svojoj okolini?
• Kakvu korist drugi imaju od tvoga društva?
• Što misliš o redovnom prisustvovanju crkvenim bogoslužjima?
Pročitaj Hebrejima 10,24.25.
Ovdje vidimo koliko je važno da se sastajemo kao skupina i
ohrabrujemo druge u teškim vremenima.
• Osjećaš li potrebu za druženjem unutar crkve? Zašto da
ili ne?
Za čitanje i razmišljanje
• Osjećaš li da je ovaj stih biblijski imperativ za redovno
dolaženje u crkvu? Zašto da ili ne?
• Kako tvoja fizička prisutnost među drugim vjernicima pomaže “u poticanju na ljubav i dobra djela”?
Pročitaj Rimljanima 12,3-8.
Svatko od nas ima jedinstvenu ulogu kao dio Kristovoga tijela. Ovdje vidimo primjere ovih različitih funkcija – od proroštva do upravljanja pa čak i dobre volje.
218
219
Koraci prema sljedbeništvu
Dok se budeš molio/la, odvoji vrijeme za razmišljanje o svojoj crkvenoj obitelji. Zamoli Boga da ti otkrije ako imaš previsoko mišljenje o sebi. Reci Mu da želiš biti aktivni član Njegove
Crkve. Zamoli Ga da ti pokaže kako da pomogneš ovome tijelu
vjernika da pokažu ljubav jedni prema drugima. Zahvali Mu na
daru Svetoga Duha koji vodi i upravlja tvojim mislima.
Mi smo tijelo
• Kako možeš biti od najveće koristi za svoju crkvu?
• Kako tvoja crkva može biti usmjerena više misijski?
Petak
Uzbudljivo je počinjati novu pouku. Pomoli se sada. Slavi
Boga za poruke koje nam je ostavio u svojoj Riječi. Reci Mu
što si naučio/la ovoga tjedna. Otkrij Mu svoje najdublje misli.
Ne zadržavaj ništa za sebe. Moli se za mudrost dok danas
budeš proučavao/la.
Današnji cilj
Knjiga Djela apostolska je zapis oblikovanja rane kršćanske
crkve. Nevjerojatno je pomisliti da je jedna mala skupina
dvanaestorice ribara započela ono što će jednoga dana postati prevladavajuća religija u svijetu. Njihova priča je svjedočanstvo o sili jednog crkvenog tijela posvećenog zajedničkoj
svrsi. Danas ćemo razmatrati knjigu Djela i vidjeti što možemo naučiti o misiji iz njihove perspektive.
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Djela apostolska 5,38.39.
Kada su učenici bili bačeni u zatvor zbog propovijedanja,
farizej po imenu Gamaliel, zakonik, branio ih je pred Sinedrionom. Njegov argument je bio da će na kraju doživjeti
neuspjeh ako je točno da ne rade Božje djelo. Ali ako rade
Božje djelo, onda ih ništa ne može zaustaviti niti spriječiti.
• Kako ti ovo daje hrabrost da radiš sa svojom crkvom kako
bi došlo do promjena u tvojoj okolini?
Samoispitivanje
• Kako možeš razviti prisnije odnose sa članovima tvoje
crkve?
220
• Kako možeš znati jesu li tvoji napori uloženi tamo gdje
Bog to želi?
221
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Djela apostolska 5,12-14.42.
Na početku svoje misije učenici su bili suočeni s otporom.
Stih 13 kaže: “…nitko im se nije smio pridružiti...” Ipak
su ostali postojani i nastavili su propovijedati. Kao rezultat
toga, Bog je blagoslovio njihov rad i njihov skup je rastao.
• Kako tvoja crkva može pokazati sličnu postojanost u svojim projektima?
Mi smo tijelo
• Što možeš učiniti kako bi pastorima i starješinama olakšao/la teret i obveze oko crkvene administracije i omogućio/la im da više vremena posvete propovijedanju?
• Kako tvoja crkva može razviti aktivniji misijski program
za dosezanje ljudi u vašoj sredini i u inozemstvu?
Primjena u zajednici
Rana Crkva se suočavala sa sličnim izazovima s kojima se
suočava naša crkva danas. Ipak, bili su usredotočeni na svoju misiju širenja Evanđelja. Na osnovi onoga što si pročitao/
la ovoga tjedna i primjera rane kršćanske Crkve, odgovori
na ova pitanja kako bi bolje razumio/la kako se sve odvijalo.
• Što realno možeš očekivati od pastora i vođa tvoje crkve
kada je u pitanju poticanje zajednice da bude usmjerena
na misiju?
Iznesi sada pred Boga svoje strahove. Budi iskren/a.
Ponekad rad za Njegovo djelo može biti opasno. Možda si
uzbuđen/a. Podijeli ove osjećaje s Njim. Jesi li spreman/a
stajati uspravno i nepokolebljivo za Njega? Jesi li nestrpljiv/a
da objaviš Njegovu vijest? Zamoli Ga da ti pomogne da podržiš svoju crkvenu obitelj dok budeš izvršavao/la Njegovo
djelo. Reci Mu da želiš s cijelim svijetom podijeliti ono što je
On učinio u tvom životu. Reci Mu da si spreman/a!
• Kako možemo njegovati nove članove a da ne kritiziramo
ili ističemo njihove nedostatke koji će ih otjerati?
222
223
Svijetle li u mraku?
Očekuj velike stvari – promatraj
velikog Boga na djelu u svom životu.
Opremljeni za
službu
Skupno proučavanje 7
225
Troy Fitzgerald
Troy Fitzgerald je pastor za mlade u crkvi sveučilišta Walla Walla i direktor za vođenje službe. Njegova supruga
Julia i dva sina, Cameron i Morgan, žive među poljima
žita i vinograda Walla Walla doline u državi Washington.
Pastor Fitzgerald ima fakultetsku diplomu iz teologije,
magisterij iz obrazovanja i doktorat iz rukovodstva. On
je autor nekoliko knjiga uključujući: Dvadeset pitanja na
koja Bog želi da odgovoriš, Otkrivanje Božje volje, Živi
kao da zaista vjeruješ, Izlazak s brodogradilišta i serija
knjiga pod nazivom Kristocentrično sljedbeništvo.
Oprosti nam što uzimamo
(a ne dijelimo)
Danas ćemo se suočiti s Božjim glavnim planom za opremanje vjernika da rade djelo koje im je ostavio prije nego što se
ponovno vrati. Na samom početku ćemo razmotriti nekoliko
kratkih prikaza početaka Crkve. Nakon toga ćemo razmotriti
skoro nevjerojatne stvari koje Isus očekuje od svojih vjernika. I na samom kraju ću vam dati priliku da odgovorite na
Božji poziv da vas opremi za Njegovu službu.
Kratki prikazi Crkve
Spremajući se za školu, dječak je nabacio košulju na sebe i
zakopčao sve dugmiće sve dok nije primijetio da mu je preostalo samo jedno dugme, ali nijedna rupica. Dječak je zatim
napravio korak unazad, pogledao se u ogledalo i otkrio da je
negdje u tom procesu odijevanja ili promašio jedno dugme ili
227
Koraci prema sljedbeništvu
počeo zakopčavanje stavljajući dugme u pogrješnu rupicu.
Ovo nije nikakav zločin i lako je ispraviti. Samo je potrebno
poravnati dugmiće.
Jesmo li mi kao Crkva odjenuli Kristovu službu kao košulju
pa onda pogrješno zakopčali dugmiće? To je lako učiniti. Ako
je Crkva izostavila jedno dugme, možda je to ovo dugme: jesmo li postali toliko ovisni o crkvenim vođama da vode Crkvu
prema našem konačnom domu da smo zapostavili vjerovanje
u obećanje koje je Bog dao svakome koji vjeruje?
Kad pogledamo kako je kršćanska crkva rasla i širila se
tijekom povijesti, možemo vidjeti da je to rezultat toga što je
Sveti Duh ispunjavao svakoga vjernika – ne samo pastora,
evanđeliste, učitelje ili crkvene starješine. Usporedite našu
ovisnost o crkvenim vođama danas s vremenom kada je kršćanska crkva počela:
“Oni dakle koji su prihvatili njegovu riječ, krstili su se; i
pridruži se onaj dan oko tri tisuće osoba. Bili su postojani u
nauku apostola, u zajedništvu, u lomljenju kruha i u molitvama. A uđe strahopoštovanje u sve, jer su apostoli činili mnoga čudesa i znake. Svi koji su povjerovali bili su zajedno, i
imali su sve zajedničko. Prodavali bi svoja imanja i dobra te
dijelili svima, kako bi koji trebao. Bili su jednodušni i svaki
dan su se okupljali u Hramu, a po kućama su lomili kruh
blagujući hranu s radošću i priprosta srca. Hvalili su Boga
i uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan
umnožavao broj onih koji su se odazivali na put spasenja.”
(Djela apostolska 2,41-47)
U to vrijeme su imali apostole, vođe i učitelje, ali su svi
radili zajedno. Jeste li zapazili kako je Sveti Duh mijenjao
228
Opremljeni za službu
“sve”, “sve koji su povjerovali” i sav narod? Primijetite ovaj
isti učinak u prikazu Crkve malo kasnije u Djelima 4:
“Poslije te molitve potrese se mjesto na kojem su bili sabrani. Svi se napuniše Duha Svetoga, i navješćivali su Božju
riječ sa smjelošću. A mnoštvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duša. Nijedan nije govorio za svoje imanje da je njegovo,
nego im je sve bilo zajedničko. Apostoli su s velikom silom
svjedočili uskrsnuće Gospodina Isusa, i velika je milost bila
na svima njima. Jer nijedan među njima nije bio u oskudici.
Tko je posjedovao njive ili kuće, prodavao bi ih i donosio
novce koje su za to dobivali.” (Djela 4,31-34) Opet vidimo
organiziranu Crkvu – sa svojim vođama i učiteljima, i apostoli
postaju još organiziraniji. Poslušajte ovu priču u Djelima 6:
“A u one dane, kad je narastao broj učenika, mrmljahu
Grci na Hebreje što su njihove udovice zapostavljene kod dijeljenja hrane svaki dan. Tada dvanaestorica dozvaše mnoštvo učenika i rekoše: ‹Nije pravo da mi zanemarujemo Božju
riječ i da služimo kod stola. Izaberite dakle, braćo, među sobom sedam čestitih muževa, punih Duha Svetoga i mudrosti!
Njih ćemo postaviti nad tim poslom. A mi ćemo se posvetiti
molitvi i službi propovijedanja.›” (Djela 6,1-4)
Ne tako dugo nakon osnivanja ove Crkve, nastali su problemi prouzročeni osobnim interesima i predrasudama – problemi koji nastaju kao rezultat rasta. A ova je priča toliko važna zato što pokazuje kako su se različiti darovi dijelili među
vjernicima, ali što je još važnije, “svatko”, “svi” i “bilo tko” je
mogao ići i govoriti svijetu o Kristu. Ali je prvo bilo potrebno
da se dobro organiziraju pa je zato Bog pozvao neke da vrše
đakonsku službu da bi išli i obavljali ovaj vrlo bitan posao.
Pogledajte što se dogodilo:
229
Koraci prema sljedbeništvu
“I svidje se taj prijedlog cijeloj skupštini. I izabraše Stjepana, čovjeka puna vjere i Duha Svetoga, i Filipa i Prohora, i
Nikanora i Timona, i Parmenu i Nikolu, prozelita iz Antiohije.
Njih postaviše pred apostole, i oni, moleći se, položiše ruke
na njih. I riječ je Božja rasla, i broj se učenika vrlo množio u
Jeruzalemu, i veliko je mnoštvo svećenika pristajalo uz vjeru.” (Djela 6,5-7)
Kako je ovo nevjerojatan primjer kako Bog oprema svakoga da radi nešto u Njegovoj službi. Ali neki će možda reći:
Dakle, đakoni su izvršavali robovski posao dok su apostoli
radili pastorski ili svećenički posao, zar ne? NIJE TOČNO!
NIJE TAKO! Bože sačuvaj! Jer bi to značilo da onda samo
pastori mogu propovijedati ili poučavati. To se nije dogodilo.
Razlog zašto se “broj učenika vrlo množio u Jeruzalemu” i zašto je čak “veliko mnoštvo svećenika pristajalo uz vjeru” jest
zato što su svi svjedočili i svatko je radio u svom djelokrugu
ono za što je bio nadaren. Ovih je sedam đakona bilo ispunjeno Svetim Duhom, što je ujedno i razlog zašto su mogli
svjedočiti i “konobariti”. Kako mi to znamo?
Preskočite jedno poglavlje i čitajte o čovjeku po imenu
Stjepan koji je ispropovijedao silnu propovijed pred Sinedrionom, pozivajući sve na oživljavanje. On je bio pogubljen, ali
se Božja riječ proširila po cijeloj Judeji i Samariji. Stjepan,
jedan od onih koji je bio nadaren za ”konobarenje”, također
je vrlo hrabro govorio o Kristu i dobra vijest se proširila po
cijelom tom području.
Dođite do osmog poglavlja gdje imate Filipa, još jednog
đakona koji je radio kao “konobar”, ali koji čuje glas Božji koji
mu govori da siđe u grad samarijski. Filip je poslušao. Kada
je uškopljenik, Etiopljanin, sjedio u svojim kolima, Filip mu je
230
Opremljeni za službu
pristupio, kako Biblija kaže: “Tada uze Filip riječ i stade mu
navješćivati Isusa kao evanđelje, počevši od ovoga mjesta u
Pismu.” (Djela 8,35)
Dakle, Filip je poučio ovoga Etiopljanina na isti način kao
što bi to učinio Petar, Pavao ili čak sam Spasitelj Isus Krist.
Nastavite prelistavati knjigu Djela apostolska i vidjet ćete kako
su svi vjernici radili određenu službu za koju su dobili dar –
ali su svi otvoreno, osobno i vjerno dijelili s drugima radosnu
vijest o Kristu. Ovi prikazi nas podsjećaju na nevjerojatno obećanje koje je Isus dao a koje su mnogi možda zaboravili.
Skoro nevjerojatno očekivanje
Istraživanja su pokazala da studenti bolje uče kada učitelji
imaju određena očekivanja. Kada tvornice guraju svoje radnike da rade što je više moguće, oni proizvode više nego da
im je dân određeni broj koju trebaju dostići. Kada borci ili
sportaši treniraju da daju svoj maksimum, skloni su postići
mnogo više nego da samo savladaju određenu vještinu. Čak
i psiholozi tvrde da pacijenti koji očekuju da im bude bolje
imaju veće mogućnosti da će ozdraviti, dok se oni koji ne
vjeruju da im savjetovanje može pomoći rijetko kada izliječe. Istraživači su čak prikazali da pacijenti kojima su dani
placebo lijekovi, lijekovi koji nisu medicinski, često dožive
ozdravljenje od neke bolesti zbog činjenice da su “očekivali”
da će taj lijek biti učinkovit. Ovo znači da je ono što očekujemo povezano s onim što vidimo da se događa.
Što Isus očekuje od “svakog vjernika”? Uzmite u obzir
riječi koje je Krist izgovorio svojim učenicima:
231
Koraci prema sljedbeništvu
“Zaista, zaista kažem vam: Tko vjeruje u mene, djela koja
ja činim i on će činiti, i veća će od ovih činiti. Jer ja idem
k Ocu. Sve što onda zamolite u moje ime, učinit ću da se
proslavi Otac u Sinu.” (Ivan 14,12.13)
Koji je tvoj odgovor na ovo? Isus je rekao: “Djela koja ja
činim i on će činiti...” Čini li bilo tko od nas djela koja je Isus
činio? Je li netko od nas izliječio nekoga od gube? Postoji li
netko među nama tko je nahranio tisuće šakom žita ili nekom voćkom? Je li netko od nas zaustavio potres ili smirio
tsunami zaprijetivši vjetrovima i moru? A što je s podizanjem
mrtvih? Jeste li nekada zaustavili pokop i izrekli riječi koje su
oživjele mrtvaca? Sve ove čudesne stvari koje je Isus nekada
činio – činimo li ih mi zaista danas?
Kako Isus može imati tako visoka očekivanja za svoje učenike? Šali li se On? Možda želi da pokušamo zato što je dobro
da se borimo. Jeste li ovo čuli ranije? “Nemoguće je da budemo savršeni, ali bismo svejedno trebali pokušati zato što
će nas to činiti boljim ljudima.” Radi li to Bog zaista? Kaže
li nam Bog da činimo velika djela a da očekuje manje – radi
našega dobra? Ima li vama to uopće smisla? Trebam li ja reći
svom trogodišnjem sinu da promijeni gumu na autu? Naravno da ne. Svakako Bog ne traži od nas da težimo ka velikim
stvarima znajući da ih ne možemo ostvariti.
Ne može biti tako. Onda bismo morali uzeti sve što je Isus
ranije rekao i pretpostaviti da nije to stvarno mislio. Ja ne
mogu zamisliti da učinim tako nešto, a ti? Ne. Zato moramo
vjerovati Isusu na riječ, ali je Njegovu riječ ponekad teško
prihvatiti, zar ne?
232
Opremljeni za službu
Postaje još složenije ako imate dovoljno hrabrosti čitati
dalje. Pročitajte sljedeći tekst u Ivanovom evanđelju 14,12
gdje Isus kaže: “Zaista, zaista kažem vam: Tko vjeruje u
mene, djela koja ja činim i on će činiti, i veća će od ovih
činiti. Jer ja idem k Ocu.”
Veće stvari? Pa dobro, Isus je sigurno poludio ili smo mi
poludjeli zato što ne obraćamo pozornost na Njegov plan.
Što vi mislite? Budući da znamo da Isus ne laže, vara ili pretjeruje u svojim očekivanjima kada smo mi u pitanju, onda
moramo uzeti u obzir stvarnost da nam je sigurno nešto promaknulo. Je li moguće da nam je promaknulo jedno dugme?
Mi ovdje ne govorimo o nekoj užasnoj herezi, već o jednostavno zametnutom prioritetu kojemu se s vremenom pridaje
sve više pozornosti. Počeli smo gledati na pastore Crkve i
druge vođe s poštovanjem, ali se to poštovanje pretvorilo u
ovisnost, a ta ovisnost se pretvorila u otupjelost. Kao Crkva,
mi rastemo nevjerojatnom brzinom kada laici – svaki vjernik
– idu u svijet s obećanjem da je Krist u njima i nudi spasenje
cijelome svijetu.
Kada su se dva studenta po imenu James i Kendra molili
da im Bog otvara vrata da bi mogli svjedočiti drugima na
sveučilištu gdje su studirali, oni su u potpunosti očekivali da
će im Bog uslišiti molitvu. Svakoga dana bi se određeno molili: “Dragi Bože, upoznaj me danas s nekim s kim se ne bih
inače sreo da se nisam molio za to. Radujem se što ću danas
s nekim podijeliti Radosnu vijest. Pomozi mi da mogu uočiti
tu osobu i hrabro joj prići i doprijeti do nje Tvojom ljubavlju.”
Očekujući nove prilike, njihove su se oči otvorile kako
nikada nisu ni zamišljali. Danas bi James i Kendra posvje233
Koraci prema sljedbeništvu
dočili: “Bog nas nikada nije razočarao.” Oni su pokrenuli
biblijske sate u maloj skupini koja je prerasla u studentski molitveni sastanak i procvjetao je u misijsko odjeljenje
na kampusu koje nastavlja djelovati kao središte za širenje
Evanđelja. Očekuj velike stvari – gledaj velikoga Boga kako
djeluje u tvom životu.
Kada je Isus rekao svojim učenicima da očekuje da čine
veće stvari od Njega, On je mislio na to da će Njegova Crkva
biti ispunjena Duhom – svi vjernici – svatko, kada Sveti Duh
dođe za vrijeme Pedesetnice! Je li Isusu potrebno da ljudi liječe gubavce ili da zaustavljaju vjetrove i valove? Je li Mu zaista
potrebno da umnožavamo količinu kruha i ribe? I kakva bi
korist bila da se netko podigne iz mrtvih prije Isusovog drugog
dolaska? Svejedno bi ponovno umrli. Netko bi to uskrsnuće
nazvao varkom. Drugi bi se uplašili da je u pitanju neka sotonistička zavjera, a drugi bi pak bili nadahnuti i to bi ih držalo
neko vrijeme, ali bi ih to prošlo nakon određenog vremena.
Ne. Najnevjerojatnije čudo je kada jedan vjernik – koji nikada nije vidio Isusa – vjeruje u Njega i podijeli radosnu vijest
o Kristu s nekim drugim tko je izgubljen. To je najveće čudo!
Petar je u zatvoru rekao ljudima, poput nas danas, koji nisu
vidjeli Isusa: “Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i
proslavljenom radošću.” (1. Petrova 1,8) Ovo znači da Isus
živi u tebi i da u tebi čini velika djela.
Zašto se ovo dogodilo za vrijeme praznika Pedesetnice?
Prije nego što se Isus uznio na Nebo, On je bio u ljudskom
obličju – mogao je biti samo na jednom mjestu u određenom
trenutku. Vidite ovako: kada je Isus otišao na Nebo i vratio
se među nas poslavši Svetoga Duha, On je došao svakome
234
Opremljeni za službu
vjerniku. I dalje je to Isus koji govori onima koji su opsjednuti
demonima – ali kroz tebe. I dalje je to Isus koji hrani mnoštvo, ali kroz tebe. I dalje je to Isus koji liječi bolesne i poučava
druge o Nebu, ali kroz tebe, kroz svakog pojedinca. Isus se
umnožio kroz svoje učenike, što je dovelo do toga da je cijeli
svijet bio uzdrman. Dakle, jesi li spreman reći “da” Božjem
planu da osvoji svijet kroz tebe?
Odazivanje na poziv da se pripreme
svi vjernici
Prvo, moramo UOČITI stanje naše misije. Stanje Crkve je
vrlo slično kao što je bilo kada je Isus vidio mnoštvo ljudi
i izjavio: “Žetva je velika, a poslenika je malo. Molite zato
gospodara žetve da pošalje poslenike u svoju žetvu!” (Matej 9,37.38) Ali postoji drugi uvjet u Isusovim očekivanjima.
Kada je rekao: “Ako bilo tko vjeruje”, Isus je ovo obećanje
učinio uvjetnim. Mi moramo vjerovati. “Ako” je uvjetna riječ.
Dakle, što kažeš? Jesi li spreman reći: Da, ja vjerujem i
Da, bit ću poslušan? Vrijeme je. Potrebno nam je više poslenika! Ne vrjedniji zemljoposjednici! Potrebno nam je više
onih koji su spremni na mogućnosti da rade, da daju, da služe, da troše, da podižu, da dijele, da propovijedaju, da slušaju, da vole, da uče, da se mole, da planiraju, da iscjeljuju,
da posjećuju, da hrane, da brinu, da pjevaju, da zagrle, da se
nadaju, da obučavaju, da hrabre, da opraštaju, da slave, da
ustraju, da čekaju, da pišu, da pate, da se bore, da izgrađuju,
da tragaju, da proučavaju, da misle... Za svakoga vjernika
postoji svjedočanstvo. E.M. Bounds je jednom rekao:
235
Koraci prema sljedbeništvu
“Mi stalno pokušavamo izmisliti nove načine, nove planove, nove organizacije kojima bismo unaprijedili Crkvu i osigurali porast rada i učinkovitosti Evanđelja. Ovaj trend današnjice ima tendenciju da izgubi iz vida čovjeka (ili ženu) ili da se
čovjek izgubi u ovom planu ili organizaciji. Božji plan je da od
čovjeka načini puno, daleko više od njega nego od bilo čega
drugog. Ljudi su Božja metoda... Ono što je Crkvi potrebno
danas nema veze s novom ili boljom opremom, novim organizacijama ili novim metodama, već su joj potrebni ljudi kroz
koje Sveti Duh može djelovati.”
Drugo, moramo se uhvatiti za obećanje naše misije. Što
znači uhvatiti se za obećanje? Mnogi od vas ste sigurno pokušali nešto što se zove pad s vjerom. To je kada stojiš okrenut
leđima osobi koja obećava da će te uhvatiti kada se pustiš
unazad. Vrlo je zanimljivo promatrati kada ljudi sudjeluju u
ovome jer možete primijetiti razne pristupe ovakvom padanju.
U svakom slučaju, međutim, postoji određena točka gdje osoba koja pada prelazi prekretnicu poslije koje nema povratka
ili zaustavljanja. Jednom kada padne preko određene točke,
gravitacija radi svoje – ova prekretnica je ono zbog čega se
ovaj pad zove pad s vjerom. Psihički i fizički se prepustiš a
da ne znaš ishod ili ne vidiš ispunjenje obećanja sve dok nije
prekasno da se zaustaviš ili vratiš. U svakom slučaju, postoje
oni kojima je teško imati povjerenja u ovo obećanje.
Bog daje obećanja da će ovlastiti i obučiti svakoga koji
vjeruje u Njega. Pavao izjavljuje:
“I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da se sveti
usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela; tako
ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do
236
Opremljeni za službu
savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine.” (Efežanima
4,11-13)
Jesi li se spreman pustiti unazad oslanjajući se na obećanje da ćeš biti opremljen i raspoređen? Iako vi možda imate
darove koje ja nemam i drugi su blagoslovljeni darovima koje
vi nemate – svi smo mi opremljeni. Dakle, pitanje se postavlja na osnovi uvjeta: “Ako vjeruješ...” Vjeruješ li?
A sljedeći korak je: hoćeš li se uhvatiti za obećanje?
Isus je objasnio Natanaelu:
“Isus mu odvrati: ‹Vjeruješ jer ti rekoh da sam te vidio pod
smokvom. Vidjet ćeš još više od toga.› Tada nastavi: ‹Zaista,
zaista kažem vam: Vidjet ćete otvoreno nebo i Božje anđele
gdje uzlaze i silaze nad Sinom Čovječjim.›” (Ivan 1,50.51)
Kroz cijelu Bibliju provlači se obećanje koje Isus daje da
će oni koji vjeruju i koji su opremljeni činiti veće stvari.
U Mateju Isus daje obećanje svojim učenicima: “Vi ste
sol zemlji. ... Vi ste svjetlost svijetu.”
Onima koji traže – “naći ćete”. (Matej 7,7)
“Dakle, po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.” (Matej 7,20)
U Mateju 10,19 Isus kaže onima koj se brinu znaju li dovoljno: “A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili što ćete
govoriti! U onaj čas dat će vam se što ćete govoriti.”
“Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja
krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama.”
(Matej 11,29)
Kada prodamo sve što imamo radi Boga, On obećava:
“…imat ćeš blago na nebu”. (Matej 19,21)
237
Koraci prema sljedbeništvu
Učenici su vjerovali, ali su bili uplašeni i Isus je rekao:
“Ne boj se! Odsad ćeš loviti ljude.” (Luka 5,10)
U Lukinom evanđelju 6,21.22 Isus obećava: “Blaženi
koji sada gladujete! Vi ćete se nasititi. Blaženi koji sada plačete! Vi ćete se smijati.”
A kada iskoračimo iz svoje sigurne zone i ljubimo svoje neprijatelje, Isus obećava: “Bit ćete djeca Svevišnjega.”
(Luka 6,35)
Zato budite vjerni u poslušnosti Božjem zakonu i Bog
obećava u Lukinom evanđelju 10,28: “…imat ćeš život.”
U Lukinom evanđelju 21,19 Isus jednostavno kaže: “Postojanošću ćete spasiti svoj život.”
U Ivanu 13,17 Isus uvjerava sve one koji vjeruju uprkos tome
što je sve oko nas nesigurno i zbunjujuće: “Kad to znate…”
A na velika životna pitanja kao što je: “Tko je Bog?” Isus
tvrdi: “Kad biste poznavali mene, onda biste poznavali i mojega Oca.” (Ivan 14,7)
Ako ostanemo na Kristovoj strani, On obećava: “Tko ostaje u meni, i ja u njemu, on rodi mnogi rod...” (Ivan 15,5)
U Ivanu 16,22, dok svijet gubi svaku nadu pri pomisli na
smrt, Isus izjavljuje: “Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet
vidjeti i radovat će se vaše srce, i vaše vam radosti nitko ne
će uzeti.”
I na kraju, Isusove posljednje riječi na Zemlji prije Pedesetnice pružaju isto obećanje: “Nego ćete primiti silu Duha
Svetoga kad siđe na vas, i bit ćete mi onda svjedoci u Jeruzalemu i po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje.”
(Djela 1,8)
238
Opremljeni za službu
Ovo je obećanje dano tebi! Radit ćeš i veće stvari. Zašto?
Zato što kada je Krist prisutan u svim vjernicima u isto vrijeme – sva su obećanja istinita, u svako doba, po cijelome
svijetu!
Što ti kažeš danas? Vjeruješ li? Hoćeš li zaroniti u službu
kao posvećeni vjernik?
Molimo se:
Sveti Oče koji si na Nebu, molimo Te za obećanje Svetoga Duha da čini u nama ono što si planirao još odavno.
Oprosti nam što zaboravljamo – ili možda trebamo reći:
oprosti nam što uzimamo – uzimamo darove, a ne dajemo.
Što se obogaćujemo tvojom Riječju, a ne dijelimo ju s drugima. Što dobivamo nadu, a ne propovijedamo ju. Što primamo tvoju ljubav, a pružamo ljubav samo onima koje je lako
voljeti. Što imamo dar otkupljenja od grijeha, a ne dajemo
od svoga vremena da pozivamo druge da prime tvoju milost.
Oprosti nam što smo razjasnili sebi tko si Ti, a zaboravljamo
tko smo mi. Oprosti nam što smo primili čast da budemo
Tvoji veleposlanici milosti, a zaboravljamo ići u Tvoje ime.
Izlij danas svoje darove na svakoga vjernika ovdje, molimo Te. Opremi nas za Tvoju službu prema darovima koje si
nam dao. Ali više od toga, Bože, daj nam hrabrosti da vjerujemo u obećanje koje si nam dao i osposobi nas da budemo
svjedoci Radosne vijesti o Tebi.
U Isusovo ime, amen.
239
Koraci prema sljedbeništvu
Subota
Dragi Oče pun ljubavi, na poseban način si me taknuo
tijekom ovih proteklih šest tjedana. I dalje tragam za sve
bližim odnosom s Tobom. Pomozi mi da Te još bolje upoznam. Otvaram svoje srce Tebi. Pomozi mi da bolje razumijem što sve imaš u planu za mene. Upotrijebi me kako bih
taknuo/la nekog drugog u svojoj sredini Tvojom ljubavlju. U
Isusovo ime, amen.
Uvod
Proveli smo proteklih šest tjedana tražeći prisniji odnos s
Bogom. Ovoga ćemo tjedna otkriti da smo pozvani i opremljeni za službu onda kada hodamo s Bogom. Kršćansko
sljedbeništvo ima i okomito i vodoravno središte. Nikada nije
samo središte na samoga sebe.
Unutarnje središte našega odnosa s Bogom je zaista okomito središte. Mi se okrećemo Bogu da bismo otkrili tko smo.
Mi želimo rasti u svojoj vezi s Njim kao i u saznanjima o Njemu. Prirodni nastavak tog rasta vodi ka izvanjskom središtu
– našem pozivu da služimo. Ovaj poziv je dio našega sljedbeništva. Naš stalni rast s Bogom ovisi o našem sudjelovanju u
službi na koju nas On poziva.
Naši darovi će biti drugačiji. Svatko od nas ima drugačiju
ulogu. Ali svatko od nas je podjednako važan i potreban. Svaki dio tijela ima jedinstvenu funkciju koju treba obavljati. Bog
je osnovao svoju Crkvu imajući nas u vidu. Najbolje od svega
jest što naši darovi i naša služba u Njegovoj prisutnosti imaju
240
Opremljeni za službu
silu. Njegovo obećanje da će biti s nama je dano u kontekstu
Njegove naredbe: “Idite i počnite činiti mojim učenicima...”
Duhovne vježbe – pamćenje stihova
Tijekom proteklih šest tjedana istraživali smo razne duhovne
vježbe. Ove duhovne vještine nam pomažu da otvorimo svoj
život Božjoj prisutnosti. One postaju navike koje Bogu daju
prostora da nas mijenja.
Počeli smo pamtiti biblijske stihove još u prvome tjednu
ovoga proučavanja. Sada želimo istražiti važnost ove duhovne vježbe i otkriti način kako da ono bude još djelotvornije.
Pamćenje stihova je jedno od najsnažnjih oružja za oblikovanje uma. Psalmist je rekao: “U svome srcu pohranih
riječi tvoje, da ne sagriješim protiv tebe.” (Psalam 119,11)
Božja riječ ima silu. Ona može mijenjati naš život. Pamćenje
stihova je jedno od glavnih oružja za pokretanje ove sile.
Redovno pamćenje biblijskih tekstova ima brojne prednosti za naše duhovno putovanje. Ove prednosti uključuju:
• Natapanje uma Božjom riječju.
• Stvaranje više dodirnih točaka na kojima Sveti Duh može
djelovati u našem umu.
• Izgrađivanje novih načina razmišljanja. Kada pamtimo
stihove, novi uzorci razmišljanja se stvaraju i rastu.
• Povezivanje s Bogom. Napamet naučeni stihovi nam pružaju čvrsti temelj za naš odnos s Bogom.
241
Koraci prema sljedbeništvu
Zbog načina na koji naš mozak funkcionira, pomaže ako
uspostavimo sustav za pamćenje. Sljedeći savjeti su dio sustavnoga načina pamćenja stihova iz Biblije:
• Izaberite prijevod Biblije koji ćete redovno koristiti za pamćenje stihova kako biste pojačali sposobnost pamćenja i
izbjegli zbunjivanje. Najbolje je da se držite jednog prijevoda sve dok učite stihove napamet.
Opremljeni za službu
svakoga truda. Naši životi će biti promijenjeni i Bog će nas
upotrijebiti da pomognemo drugima da i oni dožive promjenu.
Navedi dolje što želiš postići na svom duhovnom putovanju. Traži Božju prisutnost i silu da ti pomogne da se to i
ostvari.
• Izaberite stih koji želite zapamtiti. Izaberite stih koji vam
je od posebnoga značaja ili koji vam je pomogao u vašem
odnosu s Bogom.
• Ispišite ovaj stih na neki papirić i nosite ga sa sobom.
Ponovite stih nekoliko puta tijekom dana kako biste ga
bolje zapamtili.
• Gledajte da savršeno točno ponovite svaku riječ kada se
preslušavate. Ovo će vam pomoći da vam stih ostane u
dugoročnom pamćenju.
• Meditirajte nad stihom da bi postao dio vas. Ovo će olakšati učenje stiha napamet i pomoći će vam postići veći
značaj u vašem svakodnevnom životu.
• Pregledajte stih sljedećega dana, zatim dva dana kasnije,
tjedan dana nakon toga i nakon dva tjedna. Ovaj proces
ponavljanja stiha će ga prenijeti u vaše dugoročno pamćenje.
• Upotrijebite zapamćeni tekst u svojoj službi. Ovo pojačava proces pamćenja i čini da ovaj biblijski stih bude od
koristi i od pomoći i drugima.
Pamćenje stihova je nekima od nas teže nego drugima.
Međutim, ako ustrajemo, otkrit ćemo da vježbom postaje sve
lakše. Rezultati u životima koji su promijenjeni su vrijedni
242
Nedjelja
Dragi Bože, pomozi mi svojom prisutnošću u današnjem
danu. Pomozi mi da shvatim da Ti imaš svrhu za moj život.
Pomozi mi da prepoznam tko sam ja zahvaljujući Tebi. U
Isusovo ime, amen.
Današnji cilj
Naš cilj za današnje proučavanje jest da otkrijemo tko smo
mi unutar “tijela Kristovog.” Mi imamo uzbudljiv novi identitet. Imamo dinamičnu novu ulogu kao bitan dio Božje Crkve.
Biblijsko središte
“A vi ste izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti narod,
puk dobitka, da objavljujete slavna djela onoga koji vas
pozva iz tame k svojemu divnome svjetlu.” (1. Petrova 2,9)
243
Koraci prema sljedbeništvu
Naši stihovi za svaki tjedan pomažu nam i vode nas kroz
proučavanja. Osvrnite se na ovaj tekst prije nego što počnete
proučavanje i poslije početka i koristite prijevod Biblije koji
vam najviše odgovara.
Samoispitivanje
• Kako bi odredio/la svrhu svoga života?
• Kakvo značenje ima tvoj poziv da objavljuješ dobročinstva
Onoga koji te je pozvao iz tame da ostvariš svrhu svojega
života?
• Kada bi postojala samo jedna stvar koju bi mogao/la
ostvariti za Boga, što bi to bilo?
Za čitanje i razmišljanje
Pročitaj Luka 10,1-17.
Razmišljajte o ovoj priči gdje Isus šalje svoje učenike u službu. Zamisli da si ti jedan od tih učenika. Kakvo misliš da bi
244
Opremljeni za službu
tvoje iskustvo bilo? Kako bi se osjećao/la kada bi se vratio/
la Isusu?
Pročitaj 1. Petrova 2,4-10.
• Usporedi ovaj tekst s onim iz Izlaska 19,6. Što za nas znači
da smo “kraljevsko svećenstvo” ili “izabrani narod”? Kako
mi kao svećenici možemo objavljivati Božja dobročinstva?
Pročitaj 2. Korinćanima 5,20.
• Što to znači biti Božji veleposlanik?
Dragi Bože, pomozi mi da prepoznam tko sam ja u Kristu.
Pomozi da danas živim na slavu Tvome imenu. Pomozi mi
da shvatim da si me pozvao na aktivnu službu isto kao što
si davno pozvao svoje prve učenike. U Isusovo ime, amen.
Ponedjeljak
Voljeni Oče, dolazim pred Tebe danas da Ti otvorim svoje
srce. Nauči me što znači hoditi s Tobom. Pomozi mi da čujem Tvoj poziv na službu. Pomozi mi da otkrijem gdje želiš
da služim danas. U Isusovo ime, amen.
245
Koraci prema sljedbeništvu
Današnji cilj
Opremljeni za službu
Za čitanje i razmišljanje
Mi smo pozvani služiti. Danas želimo proučiti Isusov poziv
Sada je vrijeme da otvorimo Sveto pismo kako bismo razu-
koji je uputio svojim prvim učenicima da bismo mogli dobiti
mjeli poziv na službu upućen nama. Moli se da ti Bog dâ sliku
uvid koji će nam pomoći u našoj službi danas.
onoga što bi mogao/la raditi za Njega u Njegovo ime.
Samoispitivanje
• Koje korake poduzimaš da bi otkrio Kristov poziv za svoj
Pročitaj Marko 3,13-15.
• Prema ovom tekstu, koje je razloge Isus imao za postavljanje dvanaestorice učenika?
život?
• Što nam ovaj tekst u Markovom evanđelju 3,13-15 govo• Što misliš da je značilo to što je Isus “pozvao k sebi one
ri o važnosti službe kao dijelu našega sljedbeništva?
koje je želio”? Kako ovo prosvjetljuje tvoj put sljedbeništva?
• Kako središte Isusove službe na Zemlji utječe na tvoju
službu drugima?
246
Pročitaj Luka 4,16-21.
• Što možemo naučiti iz Isusove službe što bismo mogli
primijeniti na našu službu danas?
247
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Ivan 14,1-14.
• Što nam ovaj tekst govori o službi i njezinom izvoru? Na
koje načine bismo mi mogli činiti veća djela nego što ih je
Isus činio za vrijeme svoje službe na ovoj Zemlji?
Opremljeni za službu
Samoispitivanje
• Tko ima utjecaja u tvom životu? Postoji li netko koga
smatraš svojim mentorom? Zašto je ovo važno?
Dragi Gospode i Oče, pomozi mi da shvatim da sam
pozvan/a u službu. Pomozi mi da danas primijetim nekoga
oko sebe kome mogu govoriti u Tvoje ime. Hodaj uz mene
danas i utječi na ovaj dan svojom prisutnošću. U Isusovo
ime, amen.
• Gdje se uklapaš u službe tvoje crkve? Postoje li potrebe u
Utorak
• Što možeš učiniti kako bi dalje razvijao svoje darove i
okviru tvoje zajednice koje su zapostavljene?
talente?
Dragi Bože, otvori moje srce i moj um danas da čujem Tvoju Riječ. Pomozi mi da vjerujem i razumijem da si me darivao talentima za Tvoju službu. Otvori mi oči da bih znao/la
kako da Ti služim. U Isusovo ime, amen.
Današnji cilj
Svrha današnjega proučavanja jest da istražimo činjenicu da
smo svi dobili darove za službu. Bog nam daje duhovne darove koje trebamo upotrijebiti u izgrađivanju “tijela Kristovog.”
248
Za čitanje i razmišljanje
Sveto pismo nam daje prostora da rastemo s Bogom. Hajdemo otvoriti Bibliju i istražiti svoje darove za službu.
249
Koraci prema sljedbeništvu
Pročitaj Rimljanima 12,1-8.
• Što nam ovi stihovi govore o našoj službi i kako nas Bog
oprema za službu?
Pročitaj 1. Korinćanima 12,4-11.
• Što nam ovi stihovi govore o svrsi naših duhovnih darova
i tko određuje koje darove imamo?
Opremljeni za službu
Dragi Gospode, Ti si mi dao darove za službu. Ipak, ne
znam uvijek koji su moji darovi i kako da ih upotrijebim.
Daruj mi mudrosti da razumijem. Daj mi snage da služim.
Hodaj uz mene danas. U Isusovo ime, amen.
Srijeda
Bože pun ljubavi, pozvao si me da Te slijedim kao Tvoj
učenik. Upotrijebi ovo vrijeme da oblikuješ moje srce. Približi me k sebi. Pomozi mi da Ti služim tijekom današnjega
dana. U Isusovo ime, amen.
Pročitaj 1. Korinćanima 12,12-26.
• Koje implikacije ovaj tekst ima za našu službu danas?
Današnji cilj
Svrha današnjega proučavanja jest da bolje razumijemo duhovne darove koje Bog daje svojoj Crkvi. Želimo istražiti koja
je svrha darova vodstva unutar tijela Kristovog.
Samoispitivanje
• Što vodstvo znači u sekularnom svijetu? Kako se ono razlikuje od kršćanske perspektive?
Pročitaj 1. Korinćanima 12,27-31.
• Razmišljaj o ovim stihovima i upotrijebi ih kao početnu
točku u sažimanju onoga što si naučio/la danas o svojim
darovima za službu.
250
• Koji je tvoj odgovor na milost koju ti je Bog pokazao?
251
Koraci prema sljedbeništvu
• Kako Kristova spremnost da služi utječe na tvoj život?
Opremljeni za službu
• Koja je svrha službe koju dodjeljuje Božji narod za korištenje svojih darova? Koji će biti rezultati?
Za čitanje i razmišljanje
Još jednom je došao trenutak da otvorimo svoje Biblije. Želimo proučiti što Sveto pismo govori o ulozi darova vodstva
unutar “tijela Kristovog.”
Pročitaj Djela apostolska 6,1-7.
• Što nam ova priča govori o potrebi različitih službi i njihovih funkcija unutar Crkve?
Svemogući Bože, nevjerojatno je uopće i pomisliti da
me Ti želiš upotrijebiti u svojoj Crkvi. Raduje me razmišljati
o darovima koje si mi dao za službu. Pomozi mi da ih otkrijem i da ih upotrijebim. Hodaj uz mene danas. Pomozi mi
da budem otvoren Tvojoj prisutnosti. U Isusovo ime, amen.
Četvrtak
Dragi Bože, pomozi mi da još bolje razumijem Tvoju ljubav
danas. Pomozi mi da Te danas još više volim. Nauči me da
volim druge oko sebe. Otvori moje srce da bih mogao/la
upoznati Isusa na jedan dublji način. U Isusovo ime, amen.
Pročitaj Efežanima 4,7-16.
• Što nam ovi stihovi govore o ulozi pastora?
Današnji cilj
Danas želimo otkriti svrhu svih naših službi. Sve se na kraju
svode na jedno žarište – postajanje učenicima ljudi koji su
ludo i duboko zaljubljeni u Isusa Krista.
252
253
Koraci prema sljedbeništvu
Samoispitivanje
• Kako izvršavaš naredbu svakodnevnoga propovijedanja
Evanđelja? Tjednoga? Mjesečnoga? Godišnjega?
• Poziv da budemo “živa žrtva” je prvi rezultat prepoznavanja onoga što je Krist učinio za nas. Kako ovo izgleda
u tvom životu?
• Koje je svjetovno razumijevanje riječi “ropstvo”? Što ono
znači za tebe?
Za čitanje i razmišljanje
Sada je vrijeme da ponovno otvaramo Božju riječ. Želimo
proučavati i razmišljati o svrsi koju Bog ima za službu.
254
Opremljeni za službu
Pročitaj Matej 24,1-14.
• Što nam ovi stihovi govore o vremenu u kojem živimo?
Što nam posljednji stih kaže?
Pročitaj Matej 28,16-20.
• Koliko misliš da su bitne posljednje riječi koje je Isus uputio svojim učenicima i zašto?
• Obratite pozornost na 18. i 20. stih. Što nam ova dva
stiha govore o kontekstu širenja Evanđelja? Prema 18.
i 20. stihu, koja je svrha našeg poziva u službu? Koje
posljedice ovo ima za nas?
Bože ljubavi, pomozi mi da ne zaboravim da si mi poklonio svoju prisutnost da bih mogao pomagati drugima da
Te upoznaju i hodaju s Tobom. Hvala Ti na prednosti što
255
Koraci prema sljedbeništvu
Opremljeni za službu
mogu služiti Tebi i drugima i što si mi obećao svoju silu. U
Isusovo ime, amen.
Petak
nja Božje riječi za proučavanje i razmišljanje.
Dragi Oče nebeski, proteklih sedam tjedana je zaista bilo
uzbudljivo putovanje s Tobom. Pomozi mi da shvatim da je
ovo samo početak. Pomozi mi da vidim da Ti želiš da Te upoznajem još bolje. Otvori mi oči da mogu vidjeti čudo Tvoje
ljubavi i onoga što želiš postići u meni. U Isusovo ime, amen.
Želimo nastaviti sa svojom svakodnevnom navikom otvara-
Pročitaj Matej 12,15-21.
• Što nam ovi stihovi govore o Isusu i Njegovoj službi? Što
možemo naučiti iz ovoga teksta što bi nam moglo pomoći
u našoj osobnoj službi?
Današnji cilj
Svrha današnjega proučavanja jest da ukratko izložimo cjelokupno svoje proučavanje o sljedbeništvu i službi. Želimo se
osvrnuti na to kako je Bog ispunio svoje obećanje da ćemo
Ga naći ako Ga budemo tražili.
Za čitanje i razmišljanje
Samoispitivanje
Pročitaj Efežanima 3,14-21.
• Što možemo naučiti iz ovih stihova o temelju bilo koje
službe?
• S čim/s kim se okružuješ kako bi bio ohrabren nastaviti
svoje putovanje sljedbeništva?
• Koji je rezultat potpunoga poznavanja Božje ljubavi? (vidi
19. stih)
• Koje je tvoje svjedočanstvo? Jesi li ga dosad podijelio s
nekim?
256
257
Koraci prema sljedbeništvu
Opremljeni za službu
• Što Bog može učiniti za nas i kroz nas? Kome bi trebala
pripasti slava za to?
• Na kojim područjima si se susreo s izazovima na svom
putu sljedbeništva tijekom ovih sedam tjedana?
Svemogući Bože, približili smo se kraju knjige Koraci
prema sljedbeništvu. Pomozi mi da shvatim da ovo nije kraj,
već samo početak. Pomozi mi da nastavim i dalje svako­
dnevno provoditi vrijeme s Tobom otvarajući i proučavajući
Tvoju riječ. Predajem svoj život u Tvoje ruke. Pomozi mi da
hodam s Tobom kao Tvoj sljedbenik. U Isusovo ime, amen.
• Na koji način počinje utjecati na tvoj život “ono što je Bog
učinio za tebe”?
Pitanja za primjenu u zajednici
• Kako je vrijeme koje si provodio s Bogom utjecalo na tebe
i tvoj život tijekom ovih proteklih sedam tjedana?
• Do kakvih promjena je došlo u načinu na koji živiš?
258
• Što misliš, koje je darove tebi Bog dao za službu? Koja
te područja posebno zanimaju ili brinu, a smatraš da bi
mogla biti područja za službu?
• Kako bi volio/la vidjeti Božje djelovanje u tvom životu u
sljedećih nekoliko tjedana?
259
(a ne dijelimo)
Sila ovog procesa se nalazi u Bogu i
Njegovoj Riječi.
Planovi za
´
buducnost
Skupno proučavanje 8
261
Uvod
Gilbert Cangy
Gilbert Cangy se rodio na Sejšelskim otocima i dijete je
roditelja koji rade kao misionari. Odrastao je na Mauricijusu sa svojih šestero braće i sestara i pridružio se
Trgovačkoj mornarici kao oficir kadeta nakon srednje škole. Gilbert je diplomirao na sveučilištu Avondale 1987.
godine i služio je kao pastor u državi Victoria šest godina
prije nego što je primio poziv da bude tajnik za mlade u
Sydneyu 1993. godine. Godine 1999. bio je postavljen
kao tajnik odjeljenja za mlade u Južno-pacifičkoj diviziji.
Godine 2009. je tražio da bude pastor u jednoj mjesnoj
crkvi u Sydneyu, odakle je pozvan da bude tajnik za mlade pri Generalnoj konferenciji 2010. godine. Gilbert je
diplomirao omladinsku službu na sveučilištu La Sierra
1997. godine i trenutno radi na doktoratu. Njegov je san
da vidi mlade kako preuzimaju misiju Crkve i kako ustaju
u svjetski pokret za Isusa, mlade koji će pružiti nadu i
smisao našem beznadnom svijetu.
Došli smo do kraja našega programa Koraci prema sljedbeništvu. A ipak, ovo nije kraj. Umjesto toga, ovo je zapravo
početak jednog novog životnog stila. Prije sedam tjedana prihvatili smo izazov da svakoga dana posvetimo 30-45 minuta
traženju prisnijeg odnosa s Bogom. On je čuo naše molitve.
Vrijeme provedeno s Njim obogatilo je naš svakodnevni život.
Zar nije vrijeme da nastavimo ovako ozbiljno posvećeni životu sljedbeništva i životu s Isusom svakoga dana? Ako je ovaj
program u trajanju od sedam tjedana doveo do promjena u
tvom životu, zašto on ne bi postao stil života?
Postoje četiri praktična koraka koja će vam pomoći i olakšati prelazak iz ovog sedmotjednog procesa u život sljedbeništva u kojem će jačati vaš odnos s Kristom.
Potvrđivanje odnosa
Prvi važan korak u ovom prijelazu je da svakodnevno iznova
potvrđujete svoj odnos s Bogom kroz Isusa Krista. Tri ključna
čimbenika učinit će to još snažnijim:
1. Svakoga dana izaberi vjerovati da je Isus tvoj Spasitelj
i da imaš život vječni u Njemu.
2. Svakoga dana izaberi prihvatiti Isusa kao Gospodara
svoga života, pozivajući Ga da vodi i upravlja svaki vid tvoga
života.
3. Svakoga dana izaberi vjerom prihvatiti stvarnost da
Isus Krist živi u tebi.
Ova tri izbora su bila u središtu od 2. do 4. tjedna našega
procesa proučavanja pomoću knjige Koraci prema sljedbe263
Koraci prema sljedbeništvu
ništvu. Možda bi bila dobra zamisao da se ponovno prijeđe
materijal iz priručnika za ova tri tjedna radi razmatranja i
potvrđivanja ovih izbora.
Svakodnevno vrijeme s Bogom
Drugi korak u prelasku na životni stil Isusovog sljedbenika
jest da nastavite provoditi vrijeme s Bogom u molitvi i proučavanju Biblije. Ovo vrijeme provedeno s Bogom je primarni
izvor vaše duhovne snage.
Tijekom proteklih sedam tjedana stekli ste naviku svakodnevno provoditi vrijeme s Bogom. Ovu naviku treba održavati i pojačati. Ako ne odvojite vrijeme za Boga svakoga
dana i ono ne postane dio vašeg svakodnevnog rasporeda,
izgubit ćete naviku. Evo nekoliko praktičnih prijedloga kako
da nastavite s ovim svakodnevnim proučavanjem:
• Držite se strogo određenog vremena koje ste odlučili provesti s Bogom. Do sada ste se uvjerili da je moguće odvojiti 30-45 minuta za Boga svakoga dana kao dio vaše
uobičajene rutine. Nastavite tako!
• Postavite si osobne ciljeve onoga što biste željeli postići ili dobiti kao rezultat svog svakodnevnog proučavanja.
Ovi ciljevi mogu biti koliko god želite općeniti ili detaljni.
Kada imate jasan cilj pred sobom, on pomaže da se pojača značaj i vrijednost vašeg svakodnevnog vremena s
Bogom. Ovi ciljevi mogu podrazumijevati znanje, odnose
s drugima i druge vidove svakodnevnoga života.
Prijeđite ponovno materijal koji se nalazi u ovoj knjizi.
Nekoliko pojedinaca je primijetilo da se nisu mogli udubiti
u svaki predmet onoliko koliko su željeli. Čitanjem ponovno
264
Planovi za budućnost
istoga materijala produbit ćete svoje shvaćanje ovih predmeta. Također nije potrebno pokušavati sav materijal prijeći
u roku od sedam tjedana. Ono što je važno je da imate to
svakodnevno vrijeme s Bogom koje ćete provoditi u molitvi i
proučavanju Njegove Riječi. U redu je ako vam je potrebno
više od jednoga dana za dio koji je određen za jedan dan.
• Napravite plan za svoje vrijeme s Bogom svakoga dana.
Bez plana to vrijeme može nestati i izgubiti se iz vida.
(Možete pronaći prijedlog procesa za osmišljavanje vašeg
svakodnevnog plana proučavanja na 267. stranici ovoga
materijala.)
• Zakažite vrijeme sastanka s Bogom svakoga dana. Ovo
može biti od pomoći. Zapišite ovo vrijeme sastanka u svoj
rokovnik ili kalendar.
Zapamtite da se sila ovoga procesa nalazi u Bogu i Njegovoj Riječi. Naše vrijeme provedeno s Njim će nas nagraditi
bogatim dobitkom stalne promjene da budemo nalik Njemu.
Podijeli svoje iskustvo
Treći praktični korak koji pomaže u prelasku na životni stil
sljedbenika jest da počnete dijeliti ono što primate od Boga.
Zamolite Boga da vam dâ hrabrosti da možete dijeliti s drugima. A onda dopustite da se ono spontano dogodi. Evo
nekoliko praktičnih smjernica:
• Napišite ukratko svoje iskustvo onoga što Bog čini u vašem životu. Možda ćete željeti početi s tim kako je proučavanje tijekom ovih proteklih sedam tjedana pomoglo
da ojačate svoj odnos s Njim. (Vidite predloženi proces za
ovo osobno svjedočanstvo na 274. stranici ove knjige.)
265
Koraci prema sljedbeništvu
• Zamoli Boga da te vodi ljudima u tvojoj sredini kojima
je potrebno da čuju za Njega. Dopusti Mu da ih navede
na tvoj životni put. Zapamtite, On je taj koji će vam dati
mudrosti što trebate podijeliti i na koji način to učiniti.
• Prepoznajte osobe koje se nalaze oko vas a koje ne poznaju Boga ili kojima je možda potrebno da Mu se približe. Napravite popis ovih pojedinaca i počnite se moliti
posebno za njih. Dopustite Bogu da ih dovede k vama.
• Podijelite ono što Bog čini za vas. Ne zaboravite, nije vaš
posao da obraćate druge. Sveti Duh će to učiniti na svoj
način i u svoje vrijeme. Ali On želi upotrijebiti tebe da
uzdigneš Isusa i učiniš Ga stvarnim za nekoga drugog.
Najbolji način da se to postigne jest iznošenje osobnoga
iskustva.
Dijeliti s drugima ono što Bog čini u tvom životu je prirodan dio procesa vašeg duhovnog rasta. Znam da je zastrašujuće. Vjeruj Bogu da će ti pomoći da se to ostvari u tvom
životu.
Primijeni na djelu
Planovi za budućnost
• Prepoznaj svoje duhovne darove. Pronađi za što si prirodno nadaren a što se podudara s onim što je Bog zamislio
za tebe i što ti je stavio u um. Pričaj o ovome sa svojim
bliskim prijateljima. Koje mogućnosti drugi vide u tebi?
Provjeri sa svojim pastorom i načini popis duhovnih darova. Najvažnije od svega jest da ovo bude predmet molitve
i da osluškuješ Božji glas. On će ti razjasniti koji su tvoji
duhovni darovi. On nas nikada ne poziva u službu a da
nas ne opremi za tu određenu službu.
• Traži prilike za službu unutar svoje crkve ili zajednice.
Kako možeš služiti Bogu s darovima i zvanjem koje ti je
On dao?
• Počni upotrebljavati svoje duhovne darove. Primijeni ih
na djelu. Koristi ih na slavu Bogu.
Razvijanje plana
Ako stvorite osobni plan za svoj molitveni život, on služi kao
snažno oružje koje daje značaj tom molitvenom životu. Plan
jednostavno služi kao mapa koja će vas voditi u vašem procesu i rastu. Ovaj osobni plan treba sadržavati sljedeće:
Četvrti praktični korak da ovaj proces od sedam tjedana postane životni stil sljedbeništva je da se sve primijeni na djelu.
Prepoznaj svoje duhovne darove. Pronađi službu za koju si
nadaren/a. Primijeni to na djelu u svom životu. Dolje je navedeno nekoliko ideja koje možda mogu biti od pomoći:
• Jasne ciljeve ili svrhu. Ako ne znate u kojem ste smjeru
krenuli, nikada tamo nećete ni stići.
• Prihvati činjenicu da te je Bog pozvao u službu. Ova služba je dio razloga zašto se nalaziš tu gdje jesi. Vjeruj u
svoje zvanje.
• Uobičajena sredstva. Počnite s dobrim navikama koje
su vam najlakše. Zatim prijeđite na nove vještine i nova
sredstva.
266
• Određeno vrijeme i mjesto. Ako odredite isto mjesto i vrijeme za sastanak s Bogom, bit će vam lakše održavati
redovan molitveni život.
267
Koraci prema sljedbeništvu
Ovdje je predloženi radni list koji će vam pomoći da razvijete i osmislite svoj molitveni plan. Prijeđite kroz sav priloženi materijal i odgovorite na pitanja kako biste lakše razvili
svoj plan.
Planovi za budućnost
trali i istraživali sljedeće duhovne vježbe: Čitanje Biblije
tako da produbljujemo i njegujemo svoj odnos s Bogom,
Molitva, Ostvarivanje Božje prisutnosti, Vođenje dnevnika, Meditacija, Učenje stihova napamet.)
Napiši ciljeve koje imaš za svoj molitveni život.
1.
• Koju bi duhovnu vježbu volio/la uključiti u svoje vrijeme
koje provodiš s Bogom tijekom sljedećeg mjeseca?
2.
3.
• Koji su tvoji omiljeni dijelovi Svetoga pisma?
Napiši koje je najbolje mjesto i vrijeme za tvoje svakodnevno proučavanje s Bogom:
Mjesto:
Vrijeme:
• Koje bi nove dijelove Svetoga pisma želio/la istražiti? (Ako
tek počinješ sa svojim osobnim molitvenim životom, kreni od Evanđelja u Novom zavjetu i Psalmima u Starom
zavjetu.)
• Napravi popis duhovnih vježbi koje su ti najlakše i najznačajnije: (Tijekom proteklih sedam tjedana smo razma268
269
Koraci prema sljedbeništvu
• U kojim vidovima tvoga života ima prostora za rast na
putu sljedbeništva s Bogom?
• Koje bi ključne biblijske stihove volio/la naučiti napamet?
Planovi za budućnost
Molitveni radni list za tjedan dana
Koristite ovaj radni list. Neka vam pomogne da isplanirate
svoje vrijeme s Bogom za svaki tjedan.
• Što bi želio/la ostvariti u vremenu koje odvajaš za molitvu
i proučavanje tijekom ovoga tjedna?
• Na koje ključne stihove ili priče bi se želio/la usredotočiti
tijekom vremena koje provodiš s Bogom ovoga tjedna?
• Koju duhovnu vježbu bi upotrijebio/la tijekom ovoga tjedna?
• U kojim vidovima tvog života želiš da Bog bude prisutan
na jedan novi način tijekom sljedećega tjedna?
270
271
Koraci prema sljedbeništvu
• Za koga ili za što se danas moliš?
• Na koji ključni biblijski odlomak si se danas usmjerio/la
za vrijeme svog proučavanja s Bogom?
Planovi za budućnost
• Napiši kojim ćeš danima ponavljati ovaj stih. Napiši ove
datume i na poleđini svoga papirića gdje je ispisan stih i
služi se tim datumima da bi načinio/la raspored za proces
ponavljanja.
Ponavljanje sljedećega dana:
Ponavljanje za dva dana:
Ponavljanje za tjedan dana:
• Kako se dijelovi ovoga odlomka mogu danas primijeniti
u tvom životu?
Ponavljanje za dva tjedna:
• Koju si posebnu molitvu odredio/la za svoje proučavanje
danas?
• Koji se stih iz današnjega proučavanja posebno ističe u
tvojim mislima i mogao/la bi ga naučiti napamet?
• Napiši stih na jedan papirić i slijedi proces koji je opisan
ranije u ovoj knjizi. Ili, koji stih ponavljaš danas?
272
273
Koraci prema sljedbeništvu
Planovi za budućnost
Priprema za dijeljenje
Kao što sada već znamo, bitan dio našeg sljedbeničkog puta
je dijeljenje. Ovaj obrazac je osmišljen kako bi vam pomogao
da se pripremite i napravite plan dijeljenja.
Pripremanje osobnoga
svjedočanstva
• Što činiš drugačije a pomaže ti na tvom duhovnom putu
s Bogom?
Upotrijebite navedena pitanja da biste napisali svoje osobno
svjedočanstvo. Neka vaši odgovori budu što kraći, jednostavniji i sažetiji.
• Kakav je tvoj život bio prije nego što si upoznao/la Krista?
• Kojim osobama te je Bog okružio a da ne znaju za Njega
ili čeznu za prisnijim odnosom s Njim?
1.
• Kako je došlo do toga da si upoznao/la Isusa kao svog
osobnog Spasitelja?
2.
3.
4.
5.
• Kako se tvoj život mijenja dok živiš i hodaš s Bogom?
6.
7.
8.
274
275
Koraci prema sljedbeništvu
9.
10.
BLAGOSLOV
• Kada se planiraš početi moliti za svakog navedenog pojedinca?
Moli se tražeći od Boga da ti dâ hrabrosti da podijeliš svoje iskustvo s drugima i da ti otvara vrata kako bi to činio/la.
276
NEKA BOG LJUBAVI DANAS HODA UZ TEBE.
NEKA ISUS, GOSPODAR ŽIVOTA, DANAS ŽIVI U TVOM
SRCU.
NEKA SVETI DUH DANAS OŽIVI TVOJ ODNOS S BOGOM.
NEKA BOŽJA LJUBAV DANAS MIJENJA TVOJE
MEDULJUDSKE ODNOSE.
NEKA TVOJE PRIJATELJSTVO S ISUSOM DANAS RASTE.
NEKA TVOJ ŽIVOT DANAS RASTE S BOGOM.
277
Download

Koraci prema sljedbeništvu