KRIŽNI PUT
2013
Prva Postaja
Isusa osuđuju na smrt.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Kad Pilat vidje da ništa ne koristi, nego da biva sve veći
metež, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći:
„Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!“ Sav narod nato odvrati:
„Krv njegova na nas i na djecu našu!“ Tada im pusti Barabu, a
Isusa, izbičevana, preda da se razapne. (Mt 27, 24-26).
Koliko sam puta ja oprao ruke poput Pilata, a koliko sam puta
gubio svoj život poput Isusa krotko primajući na se
nepravednu osudu?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ti vidiš da se mi bunimo kad nas drugi
s pravom kore, a ti primaš na sebe nepravednu osudu. Tisi
osuđen da bi nas spasio. Daj nam svoga Duha Svetoga da i
mi možemo primati osudu na sebe za spas svoje braće!
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio
mač je ljut.
Druga Postaja
Isus prima na se križ.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Čujte me, narodi daleki! Gospodin mi je rekao: „Ti si sluga moj,
u kome ću se proslaviti!“ A ja rekoh: „Zaludu sam se mučio,
nizašto naprezao snagu.“ Ali proslavih se u očima
Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga, i on mi reče: „Postavit
ću te za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje
doneseš.“ (Iz 49, 1.3-6)
Kad me pritisnu nevolje, križ, koliko se pouzdajem u sebe, u
svoje snage, a koliko mi je Bog moj, snaga i oslonac?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Bože moj, kada križ pritisne naša ramena, budi
nam ti snaga i oslonac. Ne daj da se uzalud mučimo bježeći
od križa i tražeći život u sebi. Neka tvoje svjetlo i tvoj spas
dopre do nas.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
O koliko ucviljena bješe ona uzvišena Majka Sina jedinog.
Treća Postaja
Isus pada prvi put pod križem.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
PJESMA
Gospodin mi reče: „Dosta ti je moja milost jer se snaga u
slabosti usavršuje.“ Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim
slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam
u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima,
tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab onda sam jak. (2
Kor 12, 9-10)
Da li ja uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama,
progonstvima poradi Krista, zadovoljavam li se njegovom
milošću ili pak tražim svoju pravdu, svoju slavu i svoj uspjeh?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ti si pao da bi nas pale podigao.
Smiluj nam se i daj da se u našim padovima očituje tvoja
snaga, tvoja ljubav i tvoje milosrđe.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Bol bolova sve to ljući draga Majka gledajući muke slavnog
Čeda svog.
Četvrta Postaja
Isus susreće svoju svetu Majku.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: „Ovaj je evo
postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak
osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se
razotkriju namisli mnogih srdaca!“ (Lk 2, 34-35)
Koje su namisli moga srca, ostajem li nijem, po strani, da ne bi
trpio protivljenja namijenjena tebi, Kriste?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, za vrijeme tvoje muke mač je boli
probo dušu Majke Marije. Ne daj da bježimo od boli koja nas
drži na tvome putu, putu koji vodi u vječni život.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Koji čovjek ne bi plako, Majku Božju vidjeć tako u tjeskobi
tolikoj?
Peta Postaja
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Kad Isusa odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je
dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom. ( Lk 23,
26)
Da li mi se događa da kao Šimun Cirenac budem uhvaćen i
prisiljen nositi tuđi križ? Bunim li se, ili prepoznajem u tome dar
Božji – imati udjela u Božjem naumu spasenja?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, daj nam da u tuđem križu
prepoznamo tvoj križ koji ti nosiš za spas svijeta, raspoloži
nam srca da ga, bez mrmljanja, dragovoljno prihvatimo.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Tko potužit neće s Čistom, kada vidi gdje za Kristom razdire
se srce njoj?
Šesta Postaja
Veronika pruža Isusu rubac
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Tko je taj što dolazi u haljinama crvenim? Zašto je crvena tvoja
haljina i odijelo kao onoga što gazi u kaci? Krv mi poprska
haljine, iskaljah svu odjeću svoju, jer došla je godina mojeg
otkupljenja. ( Iz 63, 1-4)
Kada sam ja pružio rubac jednome od tvojih malenih da obrišu
svoje umorno i krvavo lice? Vjerujem li u obećanu plaću na
Nebesima?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, daj nam da u tvojim malenima koje
šalješ na naš životni put, možemo mi danas prepoznati tvoje
umorno i krvavo lice i pružiti im rubac olakšanja.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Zarad grijeha svoga puka gleda njega usred muka i gdje
bičem bijen bi.
Sedma Postaja
Isus pada drugi put pod križem.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
PJESMA
Sion reče: „Gospodin me ostavi, on me zaboravi.“ Može li
majka zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe
svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle,
u dlanove sam te svoje urezao. I znat ćeš da sam ja
Gospodin: koji se u mene uzdaju, neće se posramiti. (Iz 49,
14-15.23)
Koliko puta sam pod teretom križa pomislio da me je Gospodin
ostavio, zaboravio? Koliko sam puta posumnjao u Njegovu
ljubav i dobrotu?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ne daj da u svojim padovima
pomislimo da si nas napustio, ne dopusti da ikada
posumnjamo u tvoju ljubav. Pomozi nam da se uvijek iznova
dižemo snagom tvoje ljubavi i dobrote.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Gleda svoga milog Sina, ostavljena sred gorčina, gdje se s
dušom podjeli.
Osma Postaja
Isus tješi jeruzalemske žene.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Za Isusom je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su
plakale i naricale za njim. Isus se okrene prema njima pa im
reče: „Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego
plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad
će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i
sisama koje ne dojiše.? Tad će početi govoriti gorama:
'Padnite na nas!' I bregovima: 'Pokrijte nas!' Jer ako se tako
postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?“ (Lk 23,
27-31)
Dopuštam li ja da me Gospodin tješi i ukazuje mi na pravi
razlog žalosti? Kada sam se žalostio zbog tvrdoće srca
svoga?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, pomozi nam da gledajući bol i patnju
koja nas okružuje, ne izgubimo iz vida tebe koji si bol i patnju
osmislio i pobijedio. Pravi razlog žalosti je naše tvrdo i okorjelo
srce, daj nam da nad njim plačemo.
Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Vrelo milja, slatka mati, bol mi gorku osjećati daj da s tobom
procvilim.
Deveta Postaja
Isus pada treći put pod križem.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Isus reče svojim učenicima: „Tako, zar niste mogli jedan sat
probdjeti sa mnom? Bdijte i molite da ne padnete u napast!
Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.“ Ponovo se udalji te
uze moliti: „Oče moj, ako nije moguće da me čaša mine da je
ne pijem, budi volja tvoja!>>(Mt 26, 40-42)
Da li sam bdio u nevolji tražeći pomoć od Gospodina, ili sam
radije spavao prepuštajući i se napastima?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ne dopusti da nas obeshrabre naši
ponovni padovi, ne dopusti da ostanemo ležati u tami grijeha i
smrti. Osnaži nam duh i tijelo da možemo, pomognuti od tebe,
uvijek iznova ustajati, bdjeti i koračati putem koji vodi u vječni
život.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Neka ljubav srca moga gori sveđ za Krista Boga, da mu u
svem omilim.
Deseta Postaja
Isusa svlače.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Vojnici, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i
razdijeliše je na četiri dijela –svakom vojniku po dio. A uzeše i
donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgo
dodolje. Rekoše zato među sobom: „Ne derimo je, nego
bacimo za nju kocku pa komu dopadne“ - da se ispuni Pismo
koje veli: „Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju
baciše kocku.“ I vojnici učiniše tako. (Iv 19, 23-24)
Da li sam čuvao dostojanstvo svoga tijela, svoje osobe, ili sam
to dostojanstvo rušio prljavim mislima, riječima i djelima?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ti si uzeo našu sramotu na sebe.
Pomozi nam da čuvamo svoje dostojanstvo koje si nam
darovao stvarajući nas na svoju sliku.
Zaodjeni nas u dostojanstvo i čistoću krsne haljine koju si nam
povjerio u času našega krštenja.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama
Rane drage, Majko sveta, Spasa za me razapeta tisni posred
srca mog.
Jedanaesta Postaja
Isusa pribijaju na križ.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
PJESMA
I kada dođoše na mjesto zvano Golgota, što znači lubanja,
ondje razapeše njega i dva razbojnika, jednoga zdesna,
drugoga slijeva. A Isus je govorio: „Oče, oprosti im, jer ne
znaju što čine!“ (Lk 23, 33-34)
Vjerujem li doista da je Isus uzeo sve moje grijehe na sebe, je
li doista doprla do mene stvarnost njegova oproštenja?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse kriste, daj nam da možemo priznati svoje
neznanje pred tobom, da uvidimo svoje grijehe, i potpuno, bez
rezerve, s pouzdanjem primimo oproštenje koje nam ti
daruješ.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Neka dođu i na mene patnje za me podnesene Sina tvoga
ranjenog.
Dvanaesta Postaja
Isus umire na križu.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja
moga. Ja crv sam, a ne čovjek, ruglo ljudi i naroda prezir. Grlo
je moje kao crijep suho, i moj se jezik za nepce slijepi: u prah
smrtni bacio si mene. Opkolio me čopor pasa, rulje me
zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge, sve kosti moje
prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure u me. (Ps 21, 2.7.1618)
Da li u teškim životnim poniženjima, u trenucima duboke
osamljenosti i tjeskobe, vapijem Bogu, ili se prepuštam nevjeri
i beznađu?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ti si ušao u našu osamljenost,
tjeskobu i smrt. Svojom osamljenošću uništio si našu
osamljenost, svojom smrću uništio si našu smrt. Pomozi nam
da možemo živjeti, iz dana u dan, kušajući da si ti s nama pa
makar i dolinom smrti prolazili.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Daj mi s tobom suze livat, Raspetoga oplakivat, dokle diso
budem ja.
Trinaesta Postaja
Isusa skidaju s križa.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi
držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše
njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna
– radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi
smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Gospodin je svalio
na nj bezakonje nas sviju. (Iz 53, 4-6)
Mislim li da me Gospodin u mojim bolima bije i ponižava, ili me
doista ljubi poput svoga Sina koga ne poštedje?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ti si naše boli, naše opačine na se
uzeo. Daj da ti budemo zahvalni i da te slijedimo na tom putu
ljubavi i otkupljenja, uzimajući na sebe boli i opačine svoje
braće.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
U tvom društvu uz križ stati s tobom jade jadovati želja mi je
jedina.
Četrnaesta Postaja
Isusa polažu u grob.
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.
Uvečer dođe neki bogat čovjek i Arimateje, imenom Josip, koji
i sam bijaše učenik Isusov. On pristupi Pilatu i zaiska tijelo
Isusovo. Tada Pilat zapovijedi da mu se dadne. Josip uze
tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše
isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i
otiđe. (Mt 27, 57-60)
Koliko je velik i težak kamen na vratima moga groba?
Vjerujem li da si ti osvijetlio tamu moga groba, izveo me iz
dubine smrti?
Kratka šutnja.
Pomolimo se!
Gospodine Isuse Kriste, ti si sašao nad pakao, svojom smrću
pobjedio smrt i đavla koji imaše moć smrti.
Daj da se znamo radovati tvojoj pobjedi, da kročimo kroz život
obasjani svjetlom tvoga uskrsnuća.
-Smiluj nam se, Gospodine!
-Smiluj se nama!
Kada dođu smrtni časi Kriste Bože, nek me spasi Majke tvoje
zagovor.
Download

PDF Knjižica Križni put