SHEHNSHAI CALENDAR
1384 A.Y. (2014-2015 C.E.)
FRAVARDIN
ARDIBEHESHT
KHORDAD
TIR
AMARDAD
SHEHREVAR
MEHER
AVAN
ADAR
DAE
BAHMAN
ASPANDARD
1 HORMAZD
Mon-Aug-18-14
Wed-Sep-17-14
Fri-Oct-17-14
Sun-Nov-16-14
Tue-Dec-16-14
Thu-Jan-15-15
Sat-Feb-14-15
Mon-Mar-16-15
Wed-Apr-15-15
Fri-May-15-15
Sun-Jun-14-15
Tue-Jul-14-15
1
2 BAHMAN
Tue-Aug-19-14
Thu-Sep-18-14
Sat-Oct-18-14
Mon-Nov-17-14
Wed-Dec-17-14
Fri-Jan-16-15
Sun-Feb-15-15
Tue-Mar-17-15
Thu-Apr-16-15
Sat-May-16-15
Mon-Jun-15-15
Wed-Jul-15-15
2
3 ARDIBEHESHT
Wed-Aug-20-14
Fri-Sep-19-14
Sun-Oct-19-14
Tue-Nov-18-14
Thu-Dec-18-14
Sat-Jan-17-15
Mon-Feb-16-15
Wed-Mar-18-15
Fri-Apr-17-15
Sun-May-17-15
Tue-Jun-16-15
Thu-Jul-16-15
3
Thu-Aug-21-14
Sat-Sep-20-14
Mon-Oct-20-14
Wed-Nov-19-14
Fri-Dec-19-14
Sun-Jan-18-15
Tue-Feb-17-15
Thu-Mar-19-15
Sat-Apr-18-15
Mon-May-18-15
Wed-Jun-17-15
Fri-Jul-17-15
4
4 SHEHREVAR
5 ASPANDARD
6 KHORDAD
Fri-Aug-22-14
Sun-Sep-21-14
Tue-Oct-21-14
Thu-Nov-20-14
Sat-Dec-20-14
Mon-Jan-19-15
Wed-Feb-18-15
Fri-Mar-20-15
Sun-Apr-19-15
Tue-May-19-15
Thu-Jun-18-15
Sat-Jul-18-15
5
Sat-Aug-23-14
Mon-Sep-22-14
Wed-Oct-22-14
Fri-Nov-21-14
Sun-Dec-21-14
Tue-Jan-20-15
Thu-Feb-19-15
Sat-Mar-21-15
Mon-Apr-20-15
Wed-May-20-15
Fri-Jun-19-15
Sun-Jul-19-15
6
7 AMARDAD
Sun-Aug-24-14
Tue-Sep-23-14
Thu-Oct-23-14
Sat-Nov-22-14
Mon-Dec-22-14
Wed-Jan-21-15
Fri-Feb-20-15
Sun-Mar-22-15
Tue-Apr-21-15
Thu-May-21-15
Sat-Jun-20-15
Mon-Jul-20-15
7
8 DAE-PA-ADAR
Mon-Aug-25-14
Wed-Sep-24-14
Fri-Oct-24-14
Sun-Nov-23-14
Tue-Dec-23-14
Thu-Jan-22-15
Sat-Feb-21-15
Mon-Mar-23-15
Wed-Apr-22-15
Fri-May-22-15
Sun-Jun-21-15
Tue-Jul-21-15
8
9 ADAR
Tue-Aug-26-14
Thu-Sep-25-14
Sat-Oct-25-14
Mon-Nov-24-14
Wed-Dec-24-14
Fri-Jan-23-15
Sun-Feb-22-15
Tue-Mar-24-15
Thu-Apr-23-15
Sat-May-23-15
Mon-Jun-22-15
Wed-Jul-22-15
9
10 AVAN
Wed-Aug-27-14
Fri-Sep-26-14
Sun-Oct-26-14
Tue-Nov-25-14
Thu-Dec-25-14
Sat-Jan-24-15
Mon-Feb-23-15
Wed-Mar-25-15
Fri-Apr-24-15
Sun-May-24-15
Tue-Jun-23-15
Thu-Jul-23-15
10
Thu-Aug-28-14
Sat-Sep-27-14
Mon-Oct-27-14
Wed-Nov-26-14
Fri-Dec-26-14
Sun-Jan-25-15
Tue-Feb-24-15
Thu-Mar-26-15
Sat-Apr-25-15
Mon-May-25-15
Wed-Jun-24-15
Fri-Jul-24-15
11
Fri-Aug-29-14
Sun-Sep-28-14
Tue-Oct-28-14
Thu-Nov-27-14
Sat-Dec-27-14
Mon-Jan-26-15
Wed-Feb-25-15
Fri-Mar-27-15
Sun-Apr-26-15
Tue-May-26-15
Thu-Jun-25-15
Sat-Jul-25-15
12
13 TIR
Sat-Aug-30-14
Mon-Sep-29-14
Wed-Oct-29-14
Fri-Nov-28-14
Sun-Dec-28-14
Tue-Jan-27-15
Thu-Feb-26-15
Sat-Mar-28-15
Mon-Apr-27-15
Wed-May-27-15
Fri-Jun-26-15
Sun-Jul-26-15
13
14 GOSH
Sun-Aug-31-14
Tue-Sep-30-14
Thu-Oct-30-14
Sat-Nov-29-14
Mon-Dec-29-14
Wed-Jan-28-15
Fri-Feb-27-15
Sun-Mar-29-15
Tue-Apr-28-15
Thu-May-28-15
Sat-Jun-27-15
Mon-Jul-27-15
14
15 DAE-PA-MEHER
Mon-Sep-1-14
Wed-Oct-1-14
Fri-Oct-31-14
Sun-Nov-30-14
Tue-Dec-30-14
Thu-Jan-29-15
Sat-Feb-28-15
Mon-Mar-30-15
Wed-Apr-29-15
Fri-May-29-15
Sun-Jun-28-15
Tue-Jul-28-15
15
16 MEHER
Tue-Sep-2-14
Thu-Oct-2-14
Sat-Nov-1-14
Mon-Dec-1-14
Wed-Dec-31-14
Fri-Jan-30-15
Sun-Mar-1-15
Tue-Mar-31-15
Thu-Apr-30-15
Sat-May-30-15
Mon-Jun-29-15
Wed-Jul-29-15
16
17 SROSH
Wed-Sep-3-14
Fri-Oct-3-14
Sun-Nov-2-14
Tue-Dec-2-14
Thu-Jan-1-15
Sat-Jan-31-15
Mon-Mar-2-15
Wed-Apr-1-15
Fri-May-1-15
Sun-May-31-15
Tue-Jun-30-15
Thu-Jul-30-15
17
Thu-Sep-4-14
Sat-Oct-4-14
Mon-Nov-3-14
Wed-Dec-3-14
Fri-Jan-2-15
Sun-Feb-1-15
Tue-Mar-3-15
Thu-Apr-2-15
Sat-May-2-15
Mon-Jun-1-15
Wed-Jul-1-15
Fri-Jul-31-15
18
Fri-Sep-5-14
Sun-Oct-5-14
Tue-Nov-4-14
Thu-Dec-4-14
Sat-Jan-3-15
Mon-Feb-2-15
Wed-Mar-4-15
Fri-Apr-3-15
Sun-May-3-15
Tue-Jun-2-15
Thu-Jul-2-15
Sat-Aug-1-15
19
20 BEHRAM
Sat-Sep-6-14
Mon-Oct-6-14
Wed-Nov-5-14
Fri-Dec-5-14
Sun-Jan-4-15
Tue-Feb-3-15
Thu-Mar-5-15
Sat-Apr-4-15
Mon-May-4-15
Wed-Jun-3-15
Fri-Jul-3-15
Sun-Aug-2-15
20
21 RAM
Sun-Sep-7-14
Tue-Oct-7-14
Thu-Nov-6-14
Sat-Dec-6-14
Mon-Jan-5-15
Wed-Feb-4-15
Fri-Mar-6-15
Sun-Apr-5-15
Tue-May-5-15
Thu-Jun-4-15
Sat-Jul-4-15
Mon-Aug-3-15
21
22 GOVAD
Mon-Sep-8-14
Wed-Oct-8-14
Fri-Nov-7-14
Sun-Dec-7-14
Tue-Jan-6-15
Thu-Feb-5-15
Sat-Mar-7-15
Mon-Apr-6-15
Wed-May-6-15
Fri-Jun-5-15
Sun-Jul-5-15
Tue-Aug-4-15
22
23 DAE-PA-DIN
Tue-Sep-9-14
Thu-Oct-9-14
Sat-Nov-8-14
Mon-Dec-8-14
Wed-Jan-7-15
Fri-Feb-6-15
Sun-Mar-8-15
Tue-Apr-7-15
Thu-May-7-15
Sat-Jun-6-15
Mon-Jul-6-15
Wed-Aug-5-15
23
Wed-Sep-10-14
Fri-Oct-10-14
Sun-Nov-9-14
Tue-Dec-9-14
Thu-Jan-8-15
Sat-Feb-7-15
Mon-Mar-9-15
Wed-Apr-8-15
Fri-May-8-15
Sun-Jun-7-15
Tue-Jul-7-15
Thu-Aug-6-15
24
Thu-Sep-11-14
Sat-Oct-11-14
Mon-Nov-10-14
Wed-Dec-10-14
Fri-Jan-9-15
Sun-Feb-8-15
Tue-Mar-10-15
Thu-Apr-9-15
Sat-May-9-15
Mon-Jun-8-15
Wed-Jul-8-15
Fri-Aug-7-15
25
26 ASHTAD
Fri-Sep-12-14
Sun-Oct-12-14
Tue-Nov-11-14
Thu-Dec-11-14
Sat-Jan-10-15
Mon-Feb-9-15
Wed-Mar-11-15
Fri-Apr-10-15
Sun-May-10-15
Tue-Jun-9-15
Thu-Jul-9-15
Sat-Aug-8-15
26
27 ASMAN
Sat-Sep-13-14
Mon-Oct-13-14
Wed-Nov-12-14
Fri-Dec-12-14
Sun-Jan-11-15
Tue-Feb-10-15
Thu-Mar-12-15
Sat-Apr-11-15
Mon-May-11-15
Wed-Jun-10-15
Fri-Jul-10-15
Sun-Aug-9-15
27
28 ZAMYAD
Sun-Sep-14-14
Tue-Oct-14-14
Thu-Nov-13-14
Sat-Dec-13-14
Mon-Jan-12-15
Wed-Feb-11-15
Fri-Mar-13-15
Sun-Apr-12-15
Tue-May-12-15
Thu-Jun-11-15
Sat-Jul-11-15
Mon-Aug-10-15
28
29 MARESHPAND
Mon-Sep-15-14
Wed-Oct-15-14
Fri-Nov-14-14
Sun-Dec-14-14
Tue-Jan-13-15
Thu-Feb-12-15
Sat-Mar-14-15
Mon-Apr-13-15
Wed-May-13-15
Fri-Jun-12-15
Sun-Jul-12-15
Tue-Aug-11-15
29
30 ANERAN
Tue-Sep-16-14
Thu-Oct-16-14
Sat-Nov-15-14
Mon-Dec-15-14
Wed-Jan-14-15
Fri-Feb-13-15
Sun-Mar-15-15
Tue-Apr-14-15
Thu-May-14-15
Sat-Jun-13-15
Mon-Jul-13-15
Wed-Aug-12-15
30
11 KHORSHED
12 MOHOR
18 RASHNE
19 FRAVARDIN
24 DIN
25 ASHISHVANGH
Ahunavaiti
Thu-Aug-13-15
GHAMBARS:
Day
JASHANS:
Day - Month
JASHANS:
Day - Month
JASHANS:
Day - Month
Ushtavaiti
Maidhyõizarêmaya
(11-15 Ardibehesht)
Navroz
1 - Fravardin
Amardad Roz
7 - Amardad
Deh-Dadar
8 - Dae
Spentamainyu
Maidhyõishêma
(11-15 Tîr)
Rapithwin
3 - Fravardin
Shehrevar Roz
4 - Shehrevar
Zarthusht-no-diso
11 - Dae
Vohuxshathra
Sun-Aug-16-15
Paitishaya
(26-30 Shehrevar)
Khordad Sal
6 - Fravardin
Meherangan
16 - Meher
Deh-Dadar
15 - Dae
Vahishtoishti
Mon-Aug-17-15
Ayathrima
(26-30 Meher)
Farvardegan
19 - Fravardin
Avan Roz
10 - Avan
Deh- Dadar
23 - Dae
Maidhyaiya
(16-20 Daê)
Ardibehesht Roz
3 - Ardibehesht
Adar Roz
9 - Adar
Bahmangan
2 - Bahman
Hamaspathmaêdaya
(1 - 5 Gatha day)
Khordad Roz
6 - Khordad
Farvardegan II
19 - Adar
Aspandard Roz
5 - Aspandard
Tirgan
13 - Tir
Deh-Dadar
1 - Dae
Avardad Sal gah
6 - Aspandard
Mukhtad
26 - Aspandard - Five Gathas
Sarosh J. H. Manekshaw© 2005
Fri-Aug-14-15
Sat-Aug-15-15
Download

Shahanshahi Calendar 2014-2015