Rímsko-katolícka farnosť Veľký Lapáš
Oznamy na 18. nedeľu v období cez rok
Utorok, 6. 8. 2013
Veľký Lapáš - 18:30 h.
František Bibeň, manželka Helena, syn Pavel, zať
Martin, dcéra Helena a rodičia z oboch strán
Streda, 7. 8. 2013
Veľký Lapáš - 18:30 h.
Teodor Šrank, manželka, deti, nevesta a zaťovia
Štvrtok, 8. 8. 2013
Golianovo - 18:30 h.
Stanislav Vereš, rodičia a sestra Mária
Nedeľa, 11. 8. 2013
Malý Lapáš - 07:30 h.
Martin Moravčík, manželka Helena, súrodenci a rodičia
z oboch strán
Golianovo - 09:00 h.
Jozef Hrebíček, manželka Helena, dcéra a zať
Veľký Lapáš - 10:30 h.
Za farníkov
Od pondelka 5. 8. 2013 do 14. 8. 2013 som na
dovolenke. V čase mojej neprítomnosti ma zastupuje p.
dekan Ondrej Valach z Vinodolu ( t. č. 0905 304 519).
Download

Rímsko-katolícka farnosť Veľký Lapáš Oznamy na 18. nedeľu v