Členenie vín s prívlastkom
KA – Kabinetné - vyrobené z hrozna s cukornatosťou najmenej 19
kg na 100 l muštu.
NZ – Neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti zberaného
po období hlavného zberu s cukornatosťou najmenej 21 kg
na 100 l muštu.
VH – Výber z hrozna - vyrobené z hrozna s cukornatosťou
najmenej 22 kg na 100 l muštu
BV – Bobuľový výber – vyrobené z výberu prezretého hrozna
s cukornatosťou najmenej 25 kg na 100 l muštu.
LZ – Ľadový zber – vyrobené z hrozna ktoré bolo na účely
zvýšenia kvality zberané a spracované až po poklese teplôt
pod bod mrazu, pričom cukornatosť v mušte musí byť
najmenej 27 kg na 100 l muštu
B – Barrigue - víno dozrievajúce v barikových sudoch
Schéma 100-bodového systému hodnotenia vín
#
Vystavovateľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Baláži Július
Korec Karol
Čapla Róbert
Križan Vladimír
Bystrický Štefan
Bystrický Štefan
Tatranský Jozef
Hajdu Igor
Varga Patrik
Max Marián
Csaba Máté
Majerčík Pavol
Pastier Silvester
Bakyta Róbert
Ďurík Jozef, JUDr.
Skovajsa Ján
Tancík Ján
Piller Peter
Majerčík Miroslav
Majerčík Ján
Straňák Peter
Straňák Pavel
Šmida Ivan, Mgr.
Darnady Miroslav, st.
Darnady Miroslav, st.
Darnady Miroslav, ml.
27 Kupeček Tomáš
28 Ulrich Víno
29 Krajmer Martin, Ing.
30 Zaujec Vojtech
31 Bíňovský Benedikt
32 Kóssi Juraj
Obec
Ročník
Zmes biela
Veľké Zálúžie
2010
Veľké Zálúžie
2010
Pata
2010
Veľké Zálúžie
2010
Ivánka pri Nitre
2009
Ivánka pri Nitre
2010
Ivánka pri Nitre
2009
Pohranice
2010
Golianovo
2010
N. Ves nad Žitavou
2010
Hrnčiarovce
2010
Golianovo
2010
Dolné Obdokovce
2010
Jarok
2010
Jarok
2010
Vráble
2010
Nitra
2010
Kynek
2010
Golianovo
2010
Mojmírovce
2010
Vinodol
2010
Vinodol
2010
Drážovce
2010
Golianovo
2009
Golianovo
2010
Golianovo
2009
Egri csillag
Žirany
2010
Tramín červený
Viničné
2010
Vinodol
2010
Veltlínske červené skoré
Jarok
2009
Devín
Nevidzany
2010
Babindol
2010
Prívlastok
Body Medaila
86
78
74
85
85,5
89
86
90
77
91
89
60
85
70
91
89
86
90
89
88
87
78
88
79
84
85
**
*
**
**
**
**
***
*
***
**
**
***
**
**
***
**
**
**
*
**
*
*
**
82 *
KA
VH
83 *
78 *
NZ
72
KA
78 *
85 **
33 Dudáš František
34 Hrebíček Jozef
35 Kozár Milan
36 Piller Peter
37 Ulrich Víno
38 Podhorský Peter
39 Kondé Ján
40 Max Marián
41 Kozár Dušan
42 Kozár Jozef, Ing
43 Kormančík Mário, Mgr.
44 Kmeťo Ľudovít
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Sitár Pavol
Hajdu Zoltán
Kóša František, Mgr.
Kóša František, Mgr.
Sládeček Vladimír
Majerčík Stanislav
Drevar
Piller Peter
Podhorský Peter
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Komárňanský Rom., Ing.
Hrnko Matúš
Guzmický Vladimír
Tatranský Jozef
Darnady Július
Sitár Peter
Hajdu Ladislav
Feješ Ján
Feješ Viliam
Kiss Roman
Horný Ohaj
Golianovo
Irsay oliver
Vinodol
Mopr
Kynek
Viničné
Chardonnay
Vinodol
Müller Thurgau
Pohranice
N. Ves nad Žitavou
Vinodol
Pesecká Leánka
Vinodol
Drážovce
Kadarka
Veľký Cetín
Rizling rýnský
Golianovo
Pohranice
Pohranice
Pohranice
N. Ves nad Žitavou
Golianovo
Dolné Obdokovce
Kynek
Vinodol
Rizling vlašský
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie
Ivánka pri Nitre
Ivánka pri Nitre
Nitra
Golianovo
Pohranice
Vlkas
Vlkas
Pohranice
2010
2010
74
74
2010
82,5 *
2010
2010 KA
79 *
74
2010
91 ***
2009
2010 KA
2010
86 **
90 ***
89 **
2010
2010 NZ
89 **
90 ***
2010
87 **
2010
2010
2010 KA
2010 NZ
2010
2010 KA
2010
2010
2010
73
80
87
90
87
72
85,5
78
86,5
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
88
87,5
56
82
78
75
74
82,5
78
78
*
**
***
**
**
*
**
**
**
*
*
*
*
*
*
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Max Marián
Majerčík Pavol
Dudáš František
Majerčík Miroslav
Majerčík Ján
Ulrich Víno
Penzeš Pavol
Hrnko Jozef
Pilka Urban
Duchoň Michal
Čulák Tomáš
Duchoň Ladislav
Straňák Peter
Baráth Peter
Kozár Michal, Ing.
Kozár Dušan, ml.
Kozár František
Krajmer TiImotej
Podhorský Peter
Varga Pavel
84 Bíro Juraj, Ing.
85 Sládeček Vladimír
86 Tóth František, Ing.
87 Novák Viliam
88 Šrank Alfonz
89 Majerčík Mário, Ing.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Mego Pavel
Komárňanský Karol
Darnady Július
Max Marián
Bíňovský Benedikt
Kolárik Ľuboš, Mgr.
Ulrich Víno
Kozár Jozef, Ing
Škorec Milan
N. Ves nad Žitavou
Golianovo
Horný Ohaj
Golianovo
Mojmírovce
Viničné
Golianovo
Jarok
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Vinodol
Vinodol
Vinodol
Vinodol
Vinodol
Vinodol
Vinodol
Vinodol
Nitra
Rulandské šedé
Veľké Zálužie
N. Ves nad Žitavou
Rulandské biele
Vinica
Pop. Močidlany
Veľký Lapáš
Sauvignon
Golianovo
Veltlínske zelené
Veľké Zálužie
Veľké Zálužie
Nitra
N. Ves nad Žitavou
Nevidzany
Golianovo
Viničné
Vinodol
Golianovo
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
82,5
64,5
86
78
78
83
75,5
78
82
87
78
63
83
90
90
63
78
83
90
73
*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
*
***
***
*
*
***
2010 KA
2010
90 ***
85 **
2009
2010 KA
2009 VH
87 **
88 **
86 **
2010 KA
76 *
2010
2010
2010
2010
2010
2010 KA
2010
2010
2010
87
90
85
84
80
91
88
74
65
**
***
**
*
*
***
**
99 Varga Pavel
Nitra
2010
74
2010
90 ***
2009
2010 NZ
2010
92 ***
87 **
82 *
Silván zelený
100 Ozábal Marián, Ing.
Skalica
101 Tóth Štefan
102 Fuxhofer, Ing.
103 Duchoň Ladislav
Vinica
Vinodol
Vinodol
Alibernet
104
105
106
107
108
Unger Zdeněk, Ing.
Novák Viliam
Ulrich Víno
Hrebíček Jozef
Korňančíková Nat., Mgr.
109 Ulrich Víno
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Tóth Štefan, Ing.
Danisek Jaroslav
Ozábal Marián, Ing.
Hasička Róbert, Ing.
Unger Zdeněk, Ing.
Korčák Anton
Drevar
Baráth Peter
Krajmer Timotej
Gyepes Zoltán
Ozábalová Anna
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Kľačanský Štefan
Kiss Roman
Marcinko Dušan
Šrank Michal
Ulrich Víno
Drevar
Marcinko Dušan
Ulrich Víno
Krajmer Timotej
130 Dubický František
André
Skalica
2009
Pop. Močidlany
2009
Viničné
2010
Golianovo
2010
Drážovce
2010
Dornfelder
Viničné
2009
Frankovka modrá
Vinica
2009
Vinica
2009
Skalica
2009
Skalica
2009
Skalica
2009
Skalica
2010
Dolné Obdokovce
2010
Vinodol
2010
Vinodol
2010
Dolné Obdokovce
2010
Skalica
2010
Cabernet Sauvignon
Nitra
2010
Pohranice
2010
Nitra
2010
Veľký Lapáš
2009
Viničné
2009
Dolné Obdokovce
2010
Nitra
2009
Viničné
2010
Vinodol
2010
Svätovavrinecké červené
Mužla
2010
KA - Rose
89
91
84
74
83
KA
86 **
KA
KA
KA
KA
NZ
Barique
Rose
KA - Rose
KA - Rose
KA
Rose
KA - Barique
KA - Rose
Rose
**
***
*
*
89
85
83
73
90
73
85
82
70
74
88
**
**
*
86
84
90
92
90
74
77
85
80
**
*
***
***
***
***
**
*
**
*
**
*
75 *
131 Krajmer Ľudovít
132 Kozár Dušan
133 Marcinko Dušan
134 Unger Zdeněk, Ing.
135 Viliam Novák
136 Unger Zdeněk, Ing.
137 Kóssi Juraj
138
139
140
141
Bystrický Štefan
Darnady Július
Sládeček Vladimír
Ferenczy Jarolím
142 Korec Karol
Vinodol
Vinodol
Rulandské modré
Nitra
Zweigeltrebe
Skalica
Pop. Močidlany
Dunaj
Skalica
Babindol
Zmes červená
Ivanka pri Nitre
Nitra
N. Ves nad Žitavou
Golianovo
Otelo
Veľké Zálužie
2010 VH
2010
92 ***
88 **
2009 KA
93 ****
2009 KA
2010 KA
86 **
80 *
2009 NZ
2010
90 ***
82 *
2010
2010
2010
2010
75 *
80 *
74
74
2010
74
Aurelius - je to kríženec Rizlingu rýnskeho a Neuburského. Má
rizlingovú vôňu a neuburskú plnosť.
Download

Katalóg vín