Download

Kúpna zmluva zo dňa 16.8.2011 (predaj a kúpa