Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy 2014
Vianočné obdobie: 05.01. | 12.01.
Obdobie cez rok:
19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 02.03.
Pôstne obdobie:
09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04.
Veľkonočné obdo: 20.04. | 27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05. | 25.05. | 01.06. | 08.06.
Obdobie cez rok:
15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08.
10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09.
05.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11. | 09.11. | 16.11. | 23.11.
Adventné obdobie 30.11. | 07.12. | 14.12. | 21.12.
Vianočné obdobie 28.12.
Farské listy : 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Prílohy :
Adventná a štedrovečerná modlitba v rodine
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2014-11-30
Úmysly svätých omší 2014
07.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02.| 23.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03.
23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04. | 27.04. | 04.05. | 11.05. | 18.05. | 25.05. | 01.06.
08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08.
24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 02.11.
09.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 07.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Druhá nedeľa po narodení Pána
5. január 2014
Liturgický kalendár
Po 06.01.14 Zjavenie Pána
Ut
07.01.20
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza – ľubovoľná spomienka
14
St
08.01.20
Féria
14
Št
09.01.20
Féria
14
Pi
10.01.20
Féria
14
So
11.01.20
Féria
14
Ne
12.01.20
Krst Krista Pána - sviatok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražia. Na budúci týždeň prosím o upratovanie farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona.
Zjavenie Pána - sviatok – Pondelok slávime prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. omše
budú ako v nedeľu.
Farský ples – V sobotu 25. januára 2014 sa v penzióne Čierna pani uskutoční Farský ples.
Vstupenky v cene 15 € sú k dispozícii v sakristii alebo vo fare. Všetkých srdečne pozývame.
Požehnanie príbytkov – Tí, ktorí majú záujem o Trojkráľové požehnanie príbytkov, sa môžu
prihlásiť osobne alebo telefonicky. Požehnávať budeme od dnešnej nedele. Presný čas a
hodinu si dohodneme individuálne (telefonicky).
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu 08.01.2014 po večernej sv. omši pozývame na
stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Dobrá novina – Na projekt Dobrej noviny môžete prispieť svojím milodarom do pokladničky
vzadu v kostole.
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – 15.-16.januára 2014 sa uskutoční v priestoroch školy od
14.00 do 17.00 h. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť kópiu rodného listu
dieťaťa a 20 € na pracovné zošity a sady do 1. ročníka. Zápisu sa musia zúčastniť všetci
predškoláci, aj tí, u ktorých rodičia uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky. V škole
pracujú špeciálne pedagogičky, ktoré budú rodičom k dispozícii pri zápise na prípadnú
konzultáciu. Bližšie informácie sú vo Farskom liste alebo na internetových stránkach školy.
Vianočný koncert – Na budúcu nedeľu o 16:00 sa v našom kostole uskutoční Vianočný
koncert Vrútockého speváckeho zboru. Všetci ste srdečne pozvaní.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Krst Krista Pána
12. január 2014
Liturgický kalendár
Po 13.01.14 Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Ut
14.01.20
Féria
14
St
15.01.20
Féria
14
Št
16.01.20
Féria
14
Pi
17.01.20
Sv Antona Opáta – spomienka
14
So
18.01.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
19.01.20
Druhá nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Ľadoveň a Jahodníky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Podhája.
Farský ples – V sobotu 25. januára 2014 sa v penzióne Čierna pani uskutoční Farský ples.
Vstupenky v cene 15 € sú k dispozícii v sakristii, vo fare alebo na telefónnom čísle 0907 081
744. Všetkých srdečne pozývame.
Prvé sväté prijímanie – Od tohto týždňa pokračuje príprava prvoprijímajúcich. Ďalšia
katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude utorok 14. januára 2014 o 16:30.
Ekumenický večer – Pri príležitosti Aliančného týždňa modlitieb nás bratia evanjelici
pozývajú na ekumenický večer, ktorý sa uskutoční dnes 18.01.2014 o 16.30 h v Biblickej
škole. Všetkých srdečne pozývame aj takýmto spôsobom prejaviť svojho ekumenického
ducha.
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ – 15.-16.januára 2014 sa uskutoční v priestoroch školy od
14.00 do 17.00 h. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť kópiu rodného listu
dieťaťa a 20€ na pracovné zošity a sady do 1. ročníka. Zápisu sa musia zúčastniť všetci
predškoláci, aj tí, u ktorých rodičia uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky. Bližšie
informácie sú v minulotýždňovom Farskom liste, na nástenke v predsieni kostola alebo na
internetovej stránke školy.
Vianočný koncert – Dnes o 16.00 h sa v našom kostole uskutoční vianočný koncert. Spieva
spevokol sv. Jána Krstiteľa pod vedením Viliama Majdu.
Posvätné ticho – V patričnom čase pred svätou omšou je chvályhodné zachovať
posvätné ticho – Silentium v kostole, sakristii a priľahlých priestoroch, aby sa všetci
nábožne a náležite pripravili na slávenie posvätného úkonu. Je to ticho, ktoré patrí Bohu.
Uvedomujeme si tu, o čo vlastne ide, prečo sme tu a kam smerujeme. Z tohto dôvodu,
denne, 10 minút pred každou svätou omšou, nás kostolníci zazvonením upozornia na
stíšenie sa, aby sme čím hlbšie mohli prežívať slávenie svätej omše. Prichádzajme na
svätú omšu v čase primeranom na stíšenie sa a na následnú prípravu na slávenie liturgie.
Poďakovanie – Na projekt „Dobrá novina“ naša farnosť prispela sumou 800 €. Za vaše
milodary vám v mene všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Stretnutie lektorov a akolytov – V stredu 15.01.2014 po večernej sv. omši pozývame na
duchovnú formáciu lektorov a pomocných rozdávateľov.
Straty a nálezy – V kostole sa našli okuliare a retiazka. Prosíme majiteľov, aby sa prihlásili.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Druhá nedeľa cez rok
19. január 2014
Liturgický kalendár
Po 20.01.14 Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Ut
21.01.20
Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
14
St
22.01.20
Sv. Vincenta, diakona a mučeníka – ľubovoľná spomienka
14
Št
23.01.20
Féria
14
Pi
24.01.20
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
14
So
25.01.20
Obrátenie sv. Pavla apoštola - sviatok
14
Ne
26.01.20
Tretia nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Podhája. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stred.
Modlitby matiek – Komunita „Útecha“ (Modlitby matiek) pozýva mamy, staré mamy,
duchovné mamy na „Trojdnie modlitieb matiek“ ktoré sa bude konať 24. až 26. januára 2014.
Bližšie informácie sú k dispozícii na nástenke v predsieni kostola.
Farský ples – V sobotu 25. januára 2014 sa v penzióne Čierna pani uskutoční Farský ples.
Vstupenky v cene 15 € sú k dispozícii v sakristii, vo fare alebo na telefónnom čísle 0907 081
744. Všetkých srdečne pozývame.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce dievčatá a ich rodičov bude
utorok 21. januára 2014 o 16:30.
Ekumenicke stretnutie – Pri príležitosti „Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov“ sa v
sobotu 25. januára 2014 o 17.00 h v kostole sv. Martina uskutoční ekumenické stretnutie.
Všetkých srdečne pozývame aj takýmto spôsobom prejaviť svojho ekumenického ducha.
Posvätné ticho – V patričnom čase pred svätou omšou je chvályhodné zachovať posvätné
ticho – Silentium v kostole, sakristii a priľahlých priestoroch, aby sa všetci nábožne a náležite
pripravili na slávenie posvätného úkonu. Je to ticho, ktoré patrí Bohu. Uvedomujeme si tu, o
čo vlastne ide, prečo sme tu a kam smerujeme. Z tohto dôvodu, denne, 10 minút pred každou
svätou omšou, nás kostolníci zazvonením upozornia na stíšenie sa, aby sme čím hlbšie mohli
prežívať slávenie svätej omše. Prichádzajme na svätú omšu v čase primeranom na stíšenie
sa a na následnú prípravu na slávenie liturgie.
Vianočná výzva zo Zábiedova - Ako sme aj v minulotýždňovom Farskom liste uvádzali, obec
Zábiedovo prosí o pomoc pri podpore projektu, v ktorom zásadne odmieta politiku potierania
rodiny, ideológiu rodovej rovnosti v jej zvrátenej forme tzv. „gender ideológie“. Výzvu môžete
podporiť do 28.2.2014 ako je uvedené vo Farskom liste. V prípade záujmu môžete túto
Vianočnú výzvu podporiť aj hromadne svojím podpisom v sakristii kostola.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Tretia nedeľa cez rok
26. január 2014
Liturgický kalendár
Po 27.01.14 Sv. Angely Merici, panny – ľubovoľná spomienka
Ut
28.01.20
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi – Spomienka
14
St
29.01.20
Féria
14
Št
30.01.20
Féria
14
Pi
31.01.20
Sv. Jána Bosca, kňaza Spomienka
14
So
01.02.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
02.02.20 Štvrtá nedeľa cez rok
14
Obetovanie Pána - Sviatok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stráne.
Obetovanie Pána – Na budúcu nedeľu, 2. februára 2014 slávime
Obetovania Pána. Nezabudnite si priniesť sviece na požehnanie.
zároveň sviatok
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich chlapcov a ich rodičov bude
utorok 28. januára 2014 o 16:30.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Novoročné stretnutie s Europoslancom – Srdečne pozývam všetkých na tradičné
Novoročné stretnutie s Europoslancom. Tohtoročné stretnutie sa uskutoční v nedeľu
26.1.2014 o 15. hodine v priestoroch centra voľného času Božej tváre v Martine na
Severe( zo zadnej strany kostola). Účasť prisľúbili europoslanci MUDr. Miroslav Mikolášik a
MUDr. Anna Záborská. Všetci ste srdečne vítaní.
Tomáš Jedinák koordinátor stretnutia
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Obetovanie Pána - sviatok
Štvrtá nedeľa cez rok
2. február 2014
Liturgický kalendár
03.02.20 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Po
14
Sv. Oskára, biskupa – ľubovoľná spomienka
Ut
04.02.20
Féria
14
St
05.02.20
Sv. Agáty panny a mučenice - spomienka
14
Št
06.02.20
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov - Spomienka
14
Pi
07.02.20
Féria
14
So
08.02.20 Sv Hieronyma Emilianiho – ľubovoľná spomienka, alebo
14
Sv. Jozefíny Bakhity, panny – ľubovoľná spomienka
Ne
09.02.20
Piata nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stráne. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Prednádražie.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona. Pripomíname aj Posvätné ticho a to 10
minút pred každou sv. omšou.
Svätoblažejské požehnanie – V pondelok po sv. omšiach budeme udeľovať Svätoblažejské
požehnanie.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvoprijímajúce dievčatá a ich rodičov bude
utorok 4. februára 2014 o 16:30.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Poďakovanie – Cirkevná ZŠ s MŠ Antona Bernoláka ďakuje všetkým rodičom, ktorí
zapísali svoje dieťa do 1. ročníka cirkevnej školy. Zápis sa uskutočnil v dňoch 15. – 16.
januára 2014 a zúčastnilo sa ho 49 detí. Pán Boh zaplať. Ing. Ján Chabada, riaditeľ
Pozvánka – Dávame do pozornosti kurz prirodzeného plánovania rodičovstva s názvom:
Plodnosť nie je problém, ale dar, ktorý organizuje občianske združenie Liga pár páru. Ide o
kurz Sympto-termálnej metódy a ekologického kojenia, ktorý sa uskutoční 8. februára o 15:30
v hale CVČ Strom, v Žiline na Solinkách. Kurz vedú manželia Predáčovci, zakladatelia Ligy
pár páru na Slovensku. Je potrebné sa registrovať na stránke www.lpp.sk. Prihlásiť sa je
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
možné aj u manželov Ďurnekovcov ([email protected]). Kurz je zadarmo –
dobrovoľný príspevok. Nie je podmienkou zúčastniť sa kurzu vo dvojici.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Piata nedeľa cez rok
9. február 2014
Liturgický kalendár
Po 10.02.14 Sv. Školastiky, panny – spomienka
Ut
11.02.20
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka
14
St
12.02.20
Féria
14
Št
13.02.20
Féria
14
Pi
14.02.20
Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa – Sviatok v Žilinskej diecéze
14
So
15.02.20
Féria
14
Ne
16.02.20
Šiesta nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Bystričky.
Pomazanie nemocných – Utorok 11. februára 2014 na spomienku Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej slávime 22. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti sa pri svätých omšiach
bude udeľovať Sviatosť pomazania nemocných. Preto nech záujemcovia prídu na omšu
vyspovedaní a pripravení. Tí ktorí máte v rodine chorých alebo nevládnych, preukážte im
dobrý skutok a a privezte ich podľa možnosti na omšu. Zároveň možno získať v tento deň aj
osobitné odpustky.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude utorok 11. februára 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Stretnutie charitných dobrovoľníkov – V stredu 12.2.2014 po večernej sv. omši pozývam
dobrovoľníkov charity na duchovno-organizačné stretnutie
Pre snúbencov a manželov – V rámci Národného týždňa manželstva ponúkame v
Diecéznom centre v Žiline prednášky Richarda Vašečku o manželstve a vzťahoch (10.2. a
17.2.) o 17.30. Viac na plagáte.
Odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie - Apoštolská Penitenciária na základe
zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka, udeľuje Jubilejnému roku Sedembolestnej
Panny Márie dar úplných odpustkov pri náležitom splnení zvyčajných podmienok.
Možnosti získania odpustkov sú uvedené v dekréte, ktorý je k dispozícii na našej
internetovej stránke alebo na nástenke v predsieni kostola.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Šiesta nedeľa cez rok
16. február 2014
Liturgický kalendár
Siedmich svätých zakladateľov rehole služobníkov Panny Márie –
Po 17.02.14
ľubovoľná spomienka
Ut
18.02.20
Féria
14
St
19.02.20
Féria
14
Št
20.02.20
Féria
14
Pi
21.02.20
Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
14
So
22.02.20
Katedra sv. Petra apoštola - sviatok
14
Ne
23.02.20
Siedma nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Ľadoveň a Jahodníky.
Stretnutie lektorov a akolytov – V stredu 19.02.2014 po večernej sv. omši pozývame na
duchovnú formáciu lektorov a pomocných rozdávateľov.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Srdečne pozývame na stretnutia s Božím
slovom. Prvé stretnutie bude v sobotu 22.2.2014 po večernej svätej omši v budove fary.
Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú viac zžiť s Božím slovom.
Duchovnú obnovu rodín – V rámci Národného projektu KomPrax (Kompetencie pre prax)
sa v Pastoračnom centre na Severe koná Duchovná obnova rodín s názvom „Spojme mladé
rodiny“. Duchovná obnova začne svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie o
16:00 hod v nedeľu 23. februára 2014. Celebrovať bude vdp. ThLic. Roman Seko, (duchovný
správca Rodinkova v Belušských Slatinách) Po sv. omši bude prednáška, beseda,
občerstvenie, program pre deti
Púť do Medžugoria – Ak má niekto záujem o autobusovú púť do Medžugoria 06.07.201412.07.2014 môže sa prihlásiť u Evy Strniskovej 0915336422. Podrobnosti na nástenke v
predsieni kostola.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Siedma nedeľa cez rok
23. február 2014
Liturgický kalendár
Po 24.02.14 Féria
Ut
25.02.20
Féria
14
St
26.02.20
Féria
14
Št
27.02.20
Féria
14
Pi
28.02.20
Féria
14
So
01.03.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
02.03.20
Ôsma nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Ľadoveň a Jahodníky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta
Podháj.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre druhú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude utorok 25. februára 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Stretnutie lektorov a akolytov – Tých lektorov a akolytov, ktorí nemohli prísť na stretnutie
tento týždeň, pozývame na duchovno-formačné stretnutie v stredu 26.2.2014.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude piatok 28.02.2014
po večernej svätej omši v budove fary. Všetci sú srdečne pozvaní.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na marec, apríl, máj a jún (presnejšie od
10.3. do 6.7.2014) budeme od soboty 1. marca 2013. Aby sme mohli ponúknuť termíny sv.
omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve sväté
omše. Ďakujeme za pochopenie.
Púť do Medžugoria – Ak má niekto záujem o autobusovú púť do Medžugoria 06.07.201412.07.2014 môže sa prihlásiť u Evy Strniskovej 0915-336422. Podrobnosti na nástenke v
predsieni kostola.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Ôsma nedeľa cez rok
2. marec 2014
Liturgický kalendár
Po 03.03.14 Féria
Ut
04.03.20
Féria
14
St
05.03.20
Popolcová streda
14
Št
06.03.20
Štvrtok po popolcovej strede
14
Pi
07.03.20
Piatok po popolcovej strede
14
So
08.03.20
Sobota po popolcovej strede
14
Ne
09.03.20
Prvá pôstna nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Podháj. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stráne.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude v utorok 4. marca 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu
každý piatok o 17.00 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu
budú modliť akolyti. Pobožnosť Krížovej cesty sa budeme modliť aj na Popolcovú stredu
o 17.00 hod.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 7. marca
2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Zbierka na Charitu – Na budúcu nedeľu - prvú pôstnu - bude zbierka na Charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych vopred veľmi pekne ďakujem.
Púť na svätorečenie – Ak má niekto záujem o púť do Ríma na svätorečenie Jána Pavla II. a
Jána XXIII, organizovanú farnosťou vo Zvolene, môže sa prihlásiť do 15. marca 2014.
Podrobnosti sú na nástenke v predsieni kostola.
Púť do Medžugoria – Ak má niekto záujem o autobusovú púť do Medžugoria 06.07.201412.07.2014 môže sa prihlásiť u Evy Strniskovej 0915-336422. Podrobnosti na nástenke v
predsieni kostola.
Prežite pôstne obdobie netradičným spôsobom – www.40dni.sk. Ide o zaujímavú
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
iniciatívu pre tých, ktorí si rozumejú s internetom :-)
Ekumenické stretnutie – Evanjelická farnosť v Záturčí nás pozýva na ekumenické stretnutie
pri príležitosti Ekumenického svetového dňa modlitieb žien 2014. Stretnutie bude piatok
7.3.2014 o 16:30 hod. v Priekope v modlitebni evanjelickej Cirkvi. (Pri autoservise)
Popolcová streda – Popolcovou stredou začíname obdobie veľkého pôstu ako prípravy na
Veľkonočné sviatky. Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Záväzný je pre všetkých veriacich od 18. do 60. roku života. Choroba ťažká práca alebo iný
vážny dôvod oslobodzujú od tohto pôstu. Mladších ako 18. rokov zaväzuje iba zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu a nie je možné nahradiť ho iným skutkom pokánia. Na popolcovú stredu pri
svätých omšiach po evanjeliu sa bude požehnávať popol a značiť na čelách veriacich ako
znamenie pokánia. V pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a organ a hudobné
nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu
rázu tohto obdobia.
Odpustky v Pôstnom období
1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od
jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať úplné
odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.
2. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša
Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky. (Spomínanú modlitbu nájdete aj vo svojich modlitebníkoch, aj keď možno nie vo
všetkých)
Modlitba k Ukrižovanému
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou
duše ťa prosím a žiadam, aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej viery, nádeje a
lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a s bolesťou duše sám v sebe uvažujem a rozjímam o
tvojich piatich ranách; mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid:
Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Žalm 22,17)
V piatky pôstneho obdobia úplné odpustky
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Prvá pôstna nedeľa
9. marec 2014
Liturgický kalendár
Po 10.03.14 Féria
Ut
11.03.20
Féria
14
St
12.03.20
Féria
14
Št
13.03.20
Féria
14
Pi
14.03.20
Féria
14
So
15.03.20
Féria
14
Ne
16.03.20
Druhá pôstna nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stráne. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stred.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre druhú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude v utorok 11. marca 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Rekolekcie – Vo štvrtok sa v našej farnosti budú konať kňazské rekolekcie Martinského
dekanátu. O 9:00 hod. bude svätá omša vo farskom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa budeme modliť Krížovú cestu
každý piatok o 17.00 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu
budú modliť lektori.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu 12.03.2014 po večernej sv. omši pozývame na
pravidelné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 14.
marca 2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Zbierka na charitu – Dnes sa koná zbierka na charitu. Za vaše milodary vám v mene
núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Púť na svätorečenie – Ak má niekto záujem o púť do Ríma na svätorečenie Jána Pavla II. a
Jána XXIII, organizovanú farnosťou vo Zvolene, môže sa prihlásiť do 15. marca 2014.
Podrobnosti sú na nástenke v predsieni kostola.
Púť do Medžugoria – Ak má niekto záujem o autobusovú púť do Medžugoria sú tu dve
ponuky. Podrobnosti sú na nástenke v predsieni kostola.
1. Od 06.07.2014 do 12.07.2014; prihlásiť sa môžete u Evy Strniskovej 0915-336422.
2. Od 24.08.2014 do 30.08.2014; prihlásiť sa môžete u pani Čipanovej 0904-903312; 0434230567
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Pôstna krabička pre Afriku 2014 - Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj
formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na
potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande.
Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala
spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka
vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré SKCH
použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe
Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom. Ak by sa k
vám tohtoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné informácie sú aj na internetovej
stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk.
Časopis NŽD - Vyšlo najnovšie číslo časopisu Naša Žilinská diecéza, ktoré prináša rozhovor
so salzburským biskupom Launom, skladateľom Petrom Vlčkom a v Nezabudnutom svetle
nám o sviečkovej manifestácii porozprával Peter Dobeš. Nechýbajú ani pravidelné rubriky o
rodinách či misiách a nová rubrika Recepty sestry Kristíny.
Katechézy v Diecéznom centre - Každú stredu v pôste vás pozývame do Diecézneho
centra na katechézy o bolesti a utrpení spojených s modlitbou, ktoré pripravil Dr. Jozef
Šelinga. Začiatok je o 17.00.
Koncert - V nedeľu 30. marca sa v Žiline Dome odborov uskutoční výnimočný koncert pod
názvom Zbory: Láskou nás prikrývaj. Kto by mal záujem, nech sa prihlási v sakristii do 16.
marca. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť v novom čísle časopisu „Naša
Žilinská diecéza“ (3/2014).
Veľkonočné trhy – Tak ako v predvianočnom čase, tak aj v tomto pôstnom čase budeme
mať vo farnosti veľkonočné trhy ktoré sa uskutočnia v dňoch 15 a 16 apríla. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jeséniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Každý, kto by chcel
pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Veľmi by nám aj
pomohlo, keby ste nám priniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré sa potom budú zdobiť. Ozdoby ale aj
vyfuknuté vajíčka môžete prinášať na faru. Za vašu ochotu, námahu a obetavosť vám veľmi
pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Druhá pôstna nedeľa
16. marec 2014
Liturgický kalendár
Po 17.03.14 Féria
Ut
18.03.20
Féria
14
St
19.03.20
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
14
Št
20.03.20
Féria
14
Pi
21.03.20
Féria
14
So
22.03.20
Féria
14
Ne
23.03.20
Tretia pôstna nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Prednádražie.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude v utorok 18. marca 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17.00 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu budú
modliť miništranti.
Stretnutie akolytov a lektorov – sa odkladá na stredu 26.03.2014 po večernej sv. omši z
dôvodu filmu „Všetky moje deti“ ktorý sa premieta v kine Strojár 19.3.2014 o 20:00.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 21.
marca 2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Zbierka na Charitu – Minulú nedeľu – na prvú pôstnu – sa v zbierke na Charitu vyzbieralo
850 €. Za vaše milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.
Deň počatého života – Pri príležitosti tohtoročného Dňa počatého života sa budú v
nasledujúcich týždňoch konať okrem iných aktivít aj verejné zhromaždenia v krajských
mestách na podporu kultúry života. Na budúcu sobotu 22. marca vás pozývame na takéto
verejné zhromaždenie v Žiline na Hlinkovom námestí od 15:00, ktoré vyvrcholí sv. omšou v
kapucínskom kostole o 17:00. Podrobnosti na plagátiku v predsieni kostola.
Pozvánka na prednášku – Predseda Klubu mnohodetných rodín, viceprezident FEFAF, člen
administratívneho výboru COFACE, spolupracovník s Pápežskou radou pre rodinu, s
Európskym parlamentom, s OSN Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE vás pozýva na
prednášku RODINNÁ POLITIKA V PRAXI v pondelok 17. marca 2014 o 16.h v JM Centre
pri základnej škole A. Bernoláka.
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – dáva do pozornosti znovuotvorenie centra
sociálnej pomoci a sociálnych služieb, ktoré ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím
všetkých vekových kategórií a ich rodinám ponúka pomoc formou komplexného poradenstva
v oblastiach sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, vzdelávania, zdravotníctva a rodiny.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Viac informácií na plagátiku v predsieni kostola.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Tretia pôstna nedeľa
23. marec 2014
Liturgický kalendár
Po 24.03.14 Féria
Ut
25.03.20
Zvestovanie Pána - slávnosť
14
St
26.03.20
Féria
14
Št
27.03.20
Féria
14
Pi
28.03.20
Féria
14
So
29.03.20
Féria
14
30.03.20
Štvrtá pôstna nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Bystričky.
Ne
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre druhú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude v utorok 25. marca 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17.00 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Piatok 28.3.2014 krížová cesta nebude kvôli
dekanátnej duchovnej obnove. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu budú modliť matky zo
spoločenstva „Modlitieb matiek“.
Stretnutie lektorov a akolytov – V stredu 26.03.2014 po večernej sv. omši pozývame na
duchovnú formáciu lektorov a pomocných rozdávateľov.
Dekanátna duchovná obnova – Srdečne vás pozývame na pôstnu dekanátnu obnovu, ktorá
bude v kostole sv. Martina 28. a 29. marca 2014 s nasledovným programom.
Piatok 28.03.2014
17:10 Svedomie - falošné a správne pohľady na svedomie
18:00 omša s homíliou o spovedi - čo je a čo nie je spoveď
Sobota 29.03.2014
17:10 Nepoškvrnené počatie Panny Márie - význam tajomstva pre našu spásu
18:00 omša s homíliou o Eucharistii a jej prijímaní v histórii Cirkvi
Trojdnie modlitieb matiek – Spoločenstvo „Útecha“ (Modlitby matiek) vás pozýva na
trojdňový modlitbový program. Podrobnejšie informácie sú vo farskom liste a na nástenke v
predsieni kostola.
Zmena času – Upozorňujem, že na budúcu nedeľu - 30.3.2013 - sa mení zimný čas na
letný. V nedeľu ráno o 2:00 hod. sa hodiny posúvajú na 3:00 hodinu.
Veľkonočné trhy – Tak ako v predvianočnom čase, tak aj v tomto pôstnom čase budeme
mať vo farnosti veľkonočné trhy ktoré sa uskutočnia v dňoch 14 a 15 apríla. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jeséniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Každý, kto by chcel
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Veľmi by nám aj
pomohlo, keby ste nám priniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré sa potom budú zdobiť. Ozdoby ale aj
vyfuknuté vajíčka môžete prinášať na faru. Za vašu ochotu, námahu a obetavosť vám veľmi
pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Štvrtá pôstna nedeľa
30. marec 2014
Liturgický kalendár
Po 31.03.14 Féria
Ut
01.04.20
Féria
14
St
02.04.20
Féria
14
Št
03.04.20
Féria
14
Pi
04.04.20
Féria
14
So
05.04.20
Féria
14
Ne
06.04.20
Piata pôstna nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Ľadoveň a Jahodníky.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude v utorok 1. apríla 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17.00 hod a každú nedeľu o 15.00 hod. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu budú
modliť dobrovoľníci charity“.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 7. marca
2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Veľkonočné trhy – Tak ako v predvianočnom čase, tak aj v tomto pôstnom čase budeme
mať vo farnosti veľkonočné trhy ktoré sa uskutočnia v dňoch 14 a 15 apríla. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do
týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku
sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Každý, kto by chcel
pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Veľmi by nám aj
pomohlo, keby ste nám priniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré sa potom budú zdobiť. Ozdoby ale aj
vyfúknuté vajíčka môžete prinášať na faru. Za vašu ochotu, námahu a obetavosť vám veľmi
pekne ďakujeme.
2% z dane pre Ľumbo cirkulus - Ktorí chcete podporiť 2% z dane Ľumbo cirkulus, môžete
priniesť vyplnené tlačivá na faru a my ich odovzdáme spoločne na Daňový úrad. Tlačivá sú k
dispozícii vzadu pri Farskom liste, alebo aj na internetovej stránke farnosti.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Piata pôstna nedeľa
6. apríl 2014
Liturgický kalendár
Po 07.04.14 Féria
Ut
08.04.20
Féria
14
St
09.04.20
Féria
14
Št
10.04.20
Féria
14
Pi
11.04.20
Féria
14
So
12.04.20
Féria
14
Ne
13.04.20
Kvetná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Podháj.
V sobotu 12.4.2014bude veľké upratovanie kostola pred Veľkou Nocou. Preto okrem farníkov
z časti mesta Podháj prosím o účasť na upratovaní aj ochotných dobrovoľníkov. Zároveň
prosíme dobrovoľníkov, ktorí by prišli urobiť veľké upratovanie fary pondelok 14.4.2013 od
8:00 hod.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre druhú skupinu prvoprijímajúcich a ich rodičov
bude v utorok 8. apríla o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Pobožnosť Krížovej cesty - Počas pôstneho obdobia sa modlievame Krížovú cestu každý
piatok o 17.00 h a každú nedeľu o 15.00 h. Na budúcu nedeľu sa Krížovú cestu budú modliť
otcovia zo spoločenstva „Modlitieb otcov“.
Spovedania chorých pred veľkonočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili
chorých a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred veľkonočnými sviatkami.
Nahlásiť ich môžete po sv. omši osobne, alebo telefonicky. Spovedať ich budeme v stredu 9.
apríla, prípadne aj vo štvrtok od 9.00 h
Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude v našej farnosti pondelok 14.4. a v utorok
15.4.2014 od 15.00 do 17.30 h
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu 9. apríla po večernej sv. omši pozývame na
pravidelné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Milodary na kvety – k Veľkej noci môžete vložiť vzadu do označenej pokladničky.
Veľkonočné trhy – Aj v tomto pôstnom čase budeme mať vo farnosti veľkonočné trhy.
Uskutočnia sa v dňoch 14 a 15 apríla. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu a aj na
výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov z Jesseniovej lekárskej fakulty.
Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami.
Veľmi by nám aj pomohlo, keby ste nám priniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré sa potom budú
zdobiť. Ozdoby ale aj vyfúknuté vajíčka môžete prinášať na faru. Za vašu ochotu, námahu a
obetavosť vám veľmi pekne ďakujeme.
2% z dane pre Ľumbo circulus - Ktorí chcete podporiť 2% z dane Ľumbo cirkulus, môžete
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
priniesť vyplnené tlačivá na faru a my ich odovzdáme spoločne na Daňový úrad. Tlačivá sú k
dispozícii vzadu pri Farskom liste, alebo aj na internetovej stránke farnosti.
Stretnutie mládeže – V sobotu 12. apríla sa v našom kostole po večernej svätej omši
uskutoční modlitbové stretnutie spojené s adoráciou, ktoré si pripravili mladí z našej farnosti.
Všetci ste srdečne pozvaní.
Pozvánka na stretnutie Modlitieb matiek vo Svite, v sobotu 10. mája – Ak máte záujem,
prihlásiť sa môžete v sakristii. Viac informácií je na telefónnom čísle 0907 088 113.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána
13. apríl 2014
Liturgický kalendár
Po 14.04.14 Pondelok Veľkého týždňa
Ut
15.04.20
Utorok Veľkého týždňa
14
St
16.04.20
Streda Veľkého týždňa
14
Št
17.04.20
Zelený štvrtok
14
Pi
18.04.20
Veľý piatok
14
So
19.04.20
Biela sobota
14
Ne
20.04.20
Veľkonočná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Podháj a všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť pri upratovaní kostola pred Veľkou
Nocou. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stráne. Zároveň
prosíme dobrovoľníkov, ktorí by prišli urobiť veľké upratovanie fary pondelok 14.4.2013 od
8:00 hod.
Veľkonočná spoveď – Ku sviatosti zmierenia môžete pristúpiť
Nedeľa
13.04.2014 15:00-18:00 Vrútky
Pondelok
14.04.2014 15:00-17:30 Martin-mesto
Utorok
15.04.2014 15:00-17:30 Martin-mesto
Sväté prijímanie sa všade podáva pri večernej sv. omši.
Kvetná nedeľa - Dnešnou nedeľou sa začína Veľký týždeň v ktorom slávime veľkonočné
udalosti. Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30.
Zelený Štvrtok - Na Zelený štvrtok si sv. omšou o 18.00 pripomenieme poslednú večeru
Ježiša Krista s apoštolmi. O 21:00 bude tiež v Skanzene Krížová cesta. Prineste si so
sebou sviece.
Veľký Piatok - Na Veľký piatok sa sv. omša neslúži. V tento deň je prísny pôst od mäsa a
jedla, ktorým máme vyjadriť Pánu Bohu svoju lásku a vďačnosť za jeho obetu na kríži.
Ráno o 8.00 budú modlitby ranných chvál a lamentácie, o 12.00 Krížová cesta a o
15:00 budú Veľkopiatkové obrady. Po obradoch bude Sviatosť Oltárna vyložená k
poklone až do Veľkonočnej vigílie. Prosíme Vás, aby ste sa prišli poďakovať Pánovi
Ježišovi za jeho vykupiteľskú smrť na kríži a našli si aspoň jednu hodinu na poklonu.
Ukážme Pánu Bohu, že dokážeme byť vďační za jeho nekonečnú lásku voči nám.
Zároveň prosíme adorujúcich, aby sa zapísali na zoznam, aby sme mali istotu, že tu stále
niekto bude.
Biela Sobota - V sobotu ráno o 8.00 budú modlitby ranných chvál a lamentácie.
Veľkonočná vigília - Vrcholom Veľkonočného trojdnia je Veľkonočná vigília, teda obrady a
svätá omša v sobotu večer, ktorá začne o 20.00 hodine. Nezabudnite si priniesť sviečky.
Veľkonočná vigília sa bude sláviť aj v Dražkovciach o 20.00 hod.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Farská ofera – bude na budúcu nedeľu. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
2% z dane pre Ľumbo cirkulus - Ktorí chcete podporiť 2% z dane Ľumbo cirkulus, môžete
priniesť vyplnené tlačivá na faru a my ich odovzdáme spoločne na Daňový úrad.
Milodary na kvety – k Veľkej noci môžete vložiť vzadu do označenej pokladničky.
Veľkonočné trhy – Aj v tomto pôstnom čase budeme mať vo farnosti veľkonočné trhy.
Uskutočnia sa v dňoch 14 a 15 apríla. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu a aj na
výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov z Jesseniovej lekárskej fakulty.
Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami.
Veľmi by nám aj pomohlo, keby ste nám priniesli vyfúknuté vajíčka, ktoré sa potom budú
zdobiť. Ozdoby ale aj vyfúknuté vajíčka môžete prinášať na faru. Za vašu ochotu, námahu a
obetavosť vám veľmi pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Veľkonočná nedeľa
20. apríl 2014
Liturgický kalendár
Po 21.04.14 Pondelok vo Veľkonočnej oktáve
Ut
22.04.20
Utorok vo Veľkonočnej oktáve
14
St
23.04.20
Streda vo Veľkonočnej oktáve
14
Št
24.04.20
Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve
14
Pi
25.04.20
Piatok vo Veľkonočnej oktáve
14
So
26.04.20
Sobota vo Veľkonočnej oktáve
14
Ne
27.04.20
Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stráne. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Stred.
Omše na Veľkonočný pondelok – budú ako v nedeľu, okrem večernej, ktorá nebude.
Dekanátna púť – Pri príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 3. mája 2014
koná Dekanátna púť Martinského dekanátu do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. Cestovné je 12 €. V tento deň sa v
Šaštíne zároveň koná púť miništrantov, takže miništranti sú na túto púť osobitne pozvaní a
zdarma.
VÝZVA KBS K VYHLÁSENIU PETÍCIE ZA VYPÍSANIE REFERENDA O OCHRANE RODINY
Konferencia biskupov Slovenska podporuje vyhlásenú petíciu za vypísanie referenda o
ochrane rodiny, ktorú organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Obraciame sa s
výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné
referendum. Svojím podpisom na petičnom hárku na budúcu nedeľu dajme najavo naše
presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života.
Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým
rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú
pre nás veľmi dôležité. Je potrebné, aby občania dobre poznali tento návrh a pohľad
odborníkov naň, aby tak vo svojom postoji nepodľahli jednostrannej kampani a
mediálnemu tlaku. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na
tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.
Pozvánka na konfrenciu – „Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri Konferencii biskupov
Slovenska“ v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici a Katolícka zdravotnícka únia
usporadúvajú IX. KONFERENCIU KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI na tému:
"Problematika súčasnej polypragmázie". Konferencia sa koná na budúcu sobotu 26. apríla
2014 na Mestskom úrade v Martin. Konferencia začne sv. omšou o 8:00 v kostole sv. Martina
a z toho dôvodu sv. omša o 7:00 nebude. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Štefan Sečka
spišský biskup.
2% z dane pre Ľumbo cirkulus - Ktorí chcete podporiť 2% z dane Ľumbo cirkulus, môžete
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
priniesť vyplnené tlačivá na faru a my ich odovzdáme spoločne na Daňový úrad.
Poďakovanie – Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí podporili farskú charitu a
pastoráciu vysokoškolskej mládeže tým, že sa zapojili do Veľkonočných trhov. Či už to bolo
zakúpením veľkonočných ozdôb, alebo darovaním vlastnoručne vyrobených predmetov. Nech
im to dobrotivý Pán Boh vynahradí svojím požehnaním. Celkovo sa vyzbieralo 973,48 €.
Poďakovanie - Úprimné Pán Boh zaplať aj v mene všetkých farníkov vyslovujem organistom,
spevákom, kostolníkom, miništrantom za liturgickú službu, tým, ktorí upratali a vyzdobili kostol
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej oslave Zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista. Nech ich Pán Boh odmení svojím požehnaním.
Farská ofera – Dnes sa koná farská ofera. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
Milostiplné prežitie Veľkej Noci, veľa zdravia, pokoja, lásky a božieho
požehnania Vám všetkým z celého srdca želajú
Kamil Lieskovský, farár; Michal Žiaran, kaplán; Ondrej Gašica, kaplán;
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
2. Veľkonočná nedeľa
27. apríl 2014
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Liturgický kalendár
Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka
Po 28.04.14
Sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ut
29.04.20
Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy - sviatok
14
St
30.04.20
Sv. Pia V., pápeža – ľubovoľná spomienka
14
Št
01.05.20
Sv. Jozefa robotníka – ľubovoľná spomienka
14
Pi
02.05.20
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
14
So
03.05.20
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov - sviatok
14
Ne
04.05.20
Tretia Veľkonočná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta Prednádražie.
Dekanátna púť – Pri príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie sa v sobotu 3. mája 2014
koná Dekanátna púť Martinského dekanátu do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. Autobus odchádza o 6:00 od kostola.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 2. mája
2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
VÝZVA KBS K VYHLÁSENIU PETÍCIE ZA VYPÍSANIE REFERENDA O OCHRANE RODINY
Konferencia biskupov Slovenska podporuje vyhlásenú petíciu za vypísanie referenda o
ochrane rodiny, ktorú organizuje občianske združenie Aliancia za rodinu. Obraciame sa s
výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné
referendum. Svojím podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že
podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim
deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto
stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité.
Je potrebné, aby občania dobre poznali tento návrh a pohľad odborníkov naň, aby tak vo
svojom postoji nepodľahli jednostrannej kampani a mediálnemu tlaku. Nech nám táto
občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku
konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Petíciu môžete podpísať vzadu v kostole alebo si petičné hárky vezmite domov, dajte
podpísať svojim známym a prineste ich naspäť do sakristie. Prosím dodržujte pokyny ktoré sú
na zadnej strane petičných hárkov.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
3. Veľkonočná nedeľa
4. máj 2014
Liturgický kalendár
Po 05.05.14 Féria
Ut
06.05.20
Féria
14
St
07.05.20
Féria
14
Št
08.05.20
Féria
14
Pi
09.05.20
Féria
14
So
10.05.20
Féria
14
Ne
11.05.20
Štvrtá Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Bystričky.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona.
Májová pobožnosť – Pred večernou sv. omšou sa budeme modlievať Loretánske litánie k úcte
Panny Márie.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre prvú a druhú skupinu prvoprijímajúcich a ich
rodičov bude v utorok 6. mája 2014 o 16:30. Účasť rodičov je nutná.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu 7. mája 2014 po večernej sv. omši pozývame
na pravidelné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 9. mája
2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Združenie kresťanských seniorov vás pozýva:
1) na oslavu Dňa matiek utorok 13. mája 2014 o 14.00 hod. do jedálne denného centra klubu
seniorov
2) na púť na Staré Hory v stredu 21. mája 2014. Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od
hotela Turiec. Cestovné je 6 €, pre členov ZKS 4 €. Prihláste sa u V. Vojtekovej 4288169 o
22.00 hod. a u M. Hromkovej 4239091; 0910-235242
Poďakovanie – Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechali na poslednú chvíľu a prišli ste na sv. spoveď skôr. Pomohli ste nielen nám kňazom,
ale aj tým, ktorí majú obmedzené možnosti pristúpiť ku sv. spovedi.
Rovnako veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste dvomi percentami z dane podporili Ľumbo
cirkulus.
Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera bude zbierka na
seminár. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Deň otvorených dverí - V sobotu 10. mája sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda uskutoční
Deň otvorených dverí, ktorý si pripravia bohoslovci Žilinskej a Nitrianskej diecézy. Program
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
začne o 10.00 hod. sv. omšu v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre, následne bude
pokračovať prehliadkou priestorov kňazského seminára. Nebude chýbať ani zábavný
program. Všetci ste srdečne pozvaní. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
Nedeľné oznamy
4. Veľkonočná nedeľa
11. máj 2014
Nedeľa Dobrého Pastiera
Liturgický kalendár
Sv. Nerea a Achila, mučeníkov - ľubovoľná spomienka, alebo
Po 12.05.14
Sv. Pankráca, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Ut
13.05.20
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – ľubovoľná spomienka
14
St
14.05.20
Sv. Mateja apoštola, Sviatok
14
Št
15.05.20
Féria
14
Pi
16.05.20
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
14
So
17.05.20
Féria
14
Ne
18.05.20
Piata Veľkonočná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Prvé sväté prijímanie – Liturgická príprava prvého sv. prijímania bude dnes o 14:00 pre prvú
skupinu a o 16:00 pre druhú skupinu. Účasť detí a rodičov je nutná.
Májová pobožnosť – Pred večernou sv. omšou sa budeme modlievať Loretánske litánie k úcte
Panny Márie.
Omša v Skanzene - Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30 a budú ju slúžiť kapucíni
z Kremnických baní pri príležitosti sprístupnenia domu z Horného Turčeka a prezentácie
tradičnej kultúry karpatských Nemcov na Slovensku.
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu 14. mája 2014 po večernej sv. omši pozývame na
duchovnú formáciu lektorov a pomocných rozdávateľov.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 16. mája
2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Zbierka na seminár – dnes, na nedeľu Dobrého Pastiera sa koná zbierka na seminár. Za
vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
Ohlášky – V Gréckokatolíckej farnosti v Trnave mienia prijať sviatosť manželstva Juraj
Kulíšek z Martina, syn Vladimíra a Dariny r. Humajovej a Jaroslava Jaňovková zo Šenkvíc
dcéra Jaroslava a Márie r. Matíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech
to nahlási na farskom úrade.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
5. Veľkonočná nedeľa
18. máj 2014
Liturgický kalendár
Po 19.05.14 Féria
Ut
20.05.20
Sv. Bernerdína Sienského, kňaza – ľubovoľná spomienka
14
St
21.05.20 Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov – ľubovoľná
14
spomienka
Št
22.05.20
Sv Rity z Kassie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
14
Pi
23.05.20
Féria
14
So
24.05.20
Féria
14
Ne
25.05.20
Šiesta Veľkonočná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Ľadoveň a Jahodníky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie farníkov z časti mesta
Podháj.
Prvé sväté prijímanie – Liturgická príprava prvého sv. prijímania bude dnes o 14:00 pre prvú
skupinu a o 16:00 pre druhú skupinu. Účasť detí a rodičov je nutná.
Májová pobožnosť – Pred večernou sv. omšou sa budeme modlievať Loretánske litánie k úcte
Panny Márie.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude v piatok 23. mája
2014 po večernej svätej omši vo fare. Všetci ste srdečne pozvaní.
Zbierka na seminár – Minulú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 1.000 €. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Ohlášky – V Gréckokatolíckej farnosti v Trnave mienia prijať sviatosť manželstva Juraj
Kulíšek z Martina, syn Vladimíra a Dariny r. Humajovej a Jaroslava Jaňovková zo Šenkvíc
dcéra Jaroslava a Márie r. Matíkovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech
to nahlási na farskom úrade.
Farský letný tábor - pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa tento rok uskutoční na Slanej
Vode na Orave. Ponúkame vám dva termíny: Prvý termín: od 21.7. do 26.7. 2014 Druhý
termín: od 4.8. do 9.8. 2014 Cena tábora je 60€. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie,
celodenná strava a pitný režim. Svoje deti môžete prihlásiť v sakristii alebo na fare.
Spevácky zbor z Opavy – Na budúcu sobotu 24. mája 2014 o 18.00 bude svätú omšu
doprevádzať spevácky zbor „Křížkovský“ z Opavy. Je to zmiešaný spevácky zbor, ktorý je
členom Únie českých speváckych zborov. Zbor má asi 30 aktívnych členov a patrí k
najstarším speváckym zborom v České republike. O bohatej histórii zboru i jeho
súčasnosti sa viac dočítate na www.krizkovsky.iplace.cz. Po svätej omši bude krátke
koncertné vystúpenie na ktoré ate všetci srdečne pozvaní.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
6. Veľkonočná nedeľa
25. máj 2014
Liturgický kalendár
Po 26.05.14 Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka
Ut
27.05.20
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa – ľubovoľná spomienka
14
St
28.05.20
Féria
14
Št
29.05.20
Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
14
Pi
30.05.20
Féria
14
So
31.05.20
Féria
14
Ne
01.06.20
Siedma Veľkonočná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Podháj. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie rodičov prvoprojímajúcich detí.
Prvé sväté prijímanie – bude na budúcu nedeľu o 9:00 a o 11:00 hod tu v Martine a o 10:15
v Dražkovciach. Z dôvodu prijímania sa svätá omša o 8:30 presúva na 9:00. Liturgická
príprava prvého sv. prijímania bude dnes o 14:00 pre prvú skupinu a o 16:00 pre druhú
skupinu. Účasť detí a rodičov je nutná.
Nanebovstúpenie Pána – Vo štvrtok, 29.5.2014 slávime prikázaný sviatok
Nanebovstúpenia Pána. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný
sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv.
omši. Preto z tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v stredu večer
o 18:00; a vo štvrtok o 6:00; 16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 17:00.
Deviatnik k Duchu Svätému – Piatok sa začíname modliť Deviatnik k Duchu Svätému.
Zbierka na katolícke masmédiá – Na budúcu nedeľu – Siedmu veľkonočnú – bude
zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujem.
Ohlášky – Vo farnosti v Martin-sever mienia prijať sviatosť manželstva Matej Zelina z Martina,
syn Jozefa a Zity r. Jackulíkovej a Simona Žúborová z Turian dcéra Vladimíra a Márie r.
Fašiangovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom
úrade.
Farský letný tábor - pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa tento rok uskutoční na Slanej
Vode na Orave. Ponúkame vám dva termíny: Prvý termín: od 21.7. do 26.7. 2014 Druhý
termín: od 4.8. do 9.8. 2014 Cena tábora je 60€. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie,
celodenná strava a pitný režim. Svoje deti môžete prihlásiť v sakristii alebo na fare.
DAŠ - Od septembra 2014 sa otvára nový 1. ročník Diecéznej animátorskej školy v našej
diecéze. Ak Ti horí srdce pre Ježiša a jeho Kráľovstvo a nechceš si to nechať len pre seba
neváhaj. Podrobnejšie informácie nájdeš na diecéznej stránke www.mladez.dcza.sk
http://www.dcza.sk.
Turíčny víkend - Srdečne pozývame mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
diecézy – „Turíčny víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch od 7. 6. do 8. 6. 2014. Ak
máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke
www.turicnyvikend.eu. Bližšie informácie nájdete na plagáte a webe.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
7. Veľkonočná nedeľa
1. jún 2014
Liturgický kalendár
Po 02.06.14 Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
Ut
03.06.20
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka
14
St
04.06.20
Féria
14
Št
05.06.20
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka – Spomienka
14
Pi
06.06.20
Sv. Norberta, biskupa – ľubovoľná spomienka
14
So
07.06.20
Féria
14
Ne
08.06.20
8. Veľkonočná nedeľa – Zoslanie Ducha Svätého
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme rodičom
prvoprojímajúcich detí. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti
mesta Stred.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Sviatosť birmovania – Na základe vzájomnej dohody farností Vrútky, Martin-sever a Martinmesto sme sa rozhodli ponúknuť sviatosť birmovania každý rok v inej farnosti bez ohľadu na
to, z ktorej farnosti birmovanec pochádza. Na budúci školský rok 2014/15 bude birmovka vo
Farnosti Martin-sever. Zápis na birmovku bude na budúci týždeň od pondelku do piatku
po večernej svätej omši na fare na Severe. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom
školskom roku 2014/15 deviataci a starší. Z organizačných dôvodov je nutné prihlásiť sa v
priebehu budúceho týždňa. Tí, ktorí to nestihnú, budú sa môcť zapojiť do prípravy na
birmovku o rok neskôr vo farnosti Martin-mesto.
Ohlášky – Vo farnosti v Martin-sever mienia prijať sviatosť manželstva Matej Zelina z Martina,
syn Jozefa a Zity r. Jackulíkovej a Simona Žúborová z Turian dcéra Vladimíra a Márie r.
Fašiangovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to nahlási na farskom
úrade.
Farský letný tábor - pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa tento rok uskutoční na Slanej
Vode na Orave. Ponúkame vám dva termíny: Prvý termín: od 21.7. do 26.7. 2014 Druhý
termín: od 4.8. do 9.8. 2014 Cena tábora je 60€. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie,
celodenná strava a pitný režim. Svoje deti môžete prihlásiť v sakristii alebo na fare.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Zbierka na katolícke masmédiá – dnes, na 7. Veľkonočnú nedeľu sa koná zbierka na
katolícke masmédiá. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Zoslanie Ducha Svätého
8. jún 2014
Liturgický kalendár
Po 09.06.14 Sv. Efréma diakona a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
Ut
10.06.20
Féria
14
St
11.06.20
Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
14
Št
12.06.20
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - sviatok
14
Pi
13.06.20
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
14
So
14.06.20
Féria
14
Ne
15.06.20
11. nedeľa cez rok - Slávnosť Najsvätejšej Trojice
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Sviatosť kňazstva – Na budúcu sobotu, 14. júna 2014 o 10:00 vo Farskom kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch prijmú diakonskú a kňazskú vysviacku
klerici Žilinskej diecézy. Preto vás pozývame na večernú vigíliu, ktorá sa bude konať piatok
13.6.2014 po večernej sv. omši. Budeme prosiť o Božie požehnanie pre nášho novokňaza a
štyroch nových diakonov a za nové povolania.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu 11.06.2014 po večernej sv. omši pozývame na
pravidelné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Sviatosť birmovania – Na základe vzájomnej dohody farností Vrútky, Martin-sever a Martinmesto sme sa rozhodli ponúknuť sviatosť birmovania každý rok v inej farnosti bez ohľadu na
to, z ktorej farnosti birmovanec pochádza. Na budúci školský rok 2014/15 bude birmovka vo
Farnosti Martin-sever. Zápis na birmovku sa koná od pondelku do piatku po večernej
svätej omši na fare na Severe. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí budú v budúcom školskom roku
2014/15 deviataci a starší.
Omša v Skanzene – Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30.
V týždni *od Turíc do 15.6.* bude prebiehať celoslovenská, kampaň:* "Týždeň modlitieb
mladých za mladých"* pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci so
ZKSM. Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: *"Mám ťa v srdci". *Uistenie, že náš Pán nás má
v srdci. Je to uistenie a výzva pre každého z nás. Poď sa modliť za mladých na Slovensku.
Materiál k spoločnej modlitbe ruženca, adorácie a prosby na sv. omše nájdete na stránke:
www.t3m.sk V našej farnosti sa do tejto aktivity zapojíme v rámci štvrtkovej adorácie o
17:00.
Farský letný tábor - pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa tento rok uskutoční na Slanej
Vode na Orave. Ponúkame vám dva termíny: Prvý termín: od 21.7. do 26.7. 2014 Druhý
termín: od 4.8. do 9.8. 2014 Cena tábora je 60 €. V tejto sume je zahrnuté ubytovanie,
celodenná strava a pitný režim. Svoje deti môžete prihlásiť v sakristii alebo na fare.
Zbierka na katolícke masmédiá – Minulú nedeľu sa v zbierke na masmédiá vyzbieralo 500
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
€. Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Najsvätejšej Trojice
15. jún 2014
Liturgický kalendár
Po 16.06.14 Féria
Ut
17.06.20
Féria
14
St
18.06.20
Féria
14
Št
19.06.20
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Slávnosť
14
Pi
20.06.20
Féria
14
So
21.06.20
Sv Alojza Gonzágu, rehoľníka
14
Ne
22.06.20
12. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Božie telo – Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej
svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto z tohto sviatku bude
slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v stredu večer o 18:00; a vo štvrtok o 6:00;
16:00; 18:00 a v Dražkovciach o 17:00. Po sv. omši o 18:00 bude procesia Božieho Tela v
areáli kostola.
Odpustky – Veriaci, ktorý sa sviatok Božieho Tela zúčastní na recitovaní (speve) hymnu
„Tantum ergo – Ctime túto sviatosť slávnu“ môže získať za obvyklých podmienok úplné
odpustky.
Stretnutie lektorov a akolytov – V stredu 18.06.2014 po večernej sv. omši pozývame na
duchovnú formáciu lektorov a pomocných rozdávateľov.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
12. nedeľa cez rok
22. jún 2014
Liturgický kalendár
Po 23.06.14 Féria
Ut
24.06.20
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
14
St
25.06.20
Féria
14
Št
26.06.20
Féria
14
Pi
27.06.20
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť
14
So
28.06.20
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
14
Ne
29.06.20
Sv. Petra a Pavla apoštolov – Slávnosť
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Ľadoveň a
Jahodníky.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Po svätých omšiach ráno aj večer bude odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na
verejnom recitovaní modlitby – Najmilší Ježišu – môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
Zbierka na sv. Petra – Na budúcu nedeľu – na sviatok sv. Petra a Pavla – bude zbierka
na sv. Otca – takzvaný Halier sv. Petra. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne
ďakujem.
Modlitby matiek z komunity „Útecha“ pozývajú mamy, staré mamy a duchovné mamy na
Trojdnie modlitieb matiek od piatku do nedele každý večer o 19:00. Podrobnejší program
nájdete vo farskom liste alebo na nástenke v predsieni kostola.
Púť do Turzovky – V sobotu 28. júna 2014 sa uskutoční púť do Turzovky Prihlásiť sa môžete
v sakristii najneskôr do 24.06.2014. Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola
a vo farskom liste. Program uvedený vo farskom liste je správny, ale všetko posunuté o
hodinu skôr. Čiže odchod autobusu bude o 6:30 od kostola sv. Martina.
Zapisovanie na sväté omše – Zapisovať úmysly svätých omší na júl august september a
október (presnejšie od 7. júla do 9. novembra 2014) začneme od utorku 1. júla 2014.
Prosíme, aby ste nás nežiadali o zápis pred týmto termínom. Aby sme mohli ponúknuť
termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve
sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Farský letný tábor - pre deti vo veku od 6 do 15 rokov sa tento rok uskutoční na Slanej Vode
na Orave. Ešte sú voľné miesta na prvý termín od 21.7. do 26.7. 2014. Cena tábora je 60 €. V
tejto sume je zahrnuté ubytovanie, celodenná strava a pitný režim. Svoje deti môžete prihlásiť
v sakristii alebo na fare.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
13. nedeľa cez rok
29. jún 2014
Sv. Petra a Pavla apoštolov – Slávnosť
Liturgický kalendár
Po 30.06.14 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
Ut
01.07.20
Féria
14
St
02.07.20
Návšteva Panny Márie – sviatok
14
Št
03.07.20
Sv. Tomáša apoštola - sviatok
14
Pi
04.07.20
Sv. Alžbety Portugalskej – ľubovoľná spomienka
14
So
05.07.20
Sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov – slávnosť
14
Ne
06.07.20
14. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Ľadoveň a Jahodníky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti
mesta Podháj.
Zbierka na sv. Petra – Na budúcu nedeľu – na sviatok sv. Petra a Pavla – bude zbierka
na sv. Otca – takzvaný Halier sv. Petra. Za vaše milodary vám vopred veľmi pekne
ďakujem.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
18.00h, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h.
Pobožnosť – Sobotu na sviatok sv. Cyrila a Metoda slovanských vierozvestov budú sväté
omše ako v nedeľu (7:00; 8:30; 11:00; 18:00 a v Dražkovciach o 9:45). Ruženec k Božiemu
milosrdenstvu pri kríži na Podháji v záhrade rodiny Hofríkovcov o 15:00 bude tento rok nie na
sviatok Cyrila a Metoda, ale o deň skôr, teda piatok 4.7.2014.
Zapisovanie na sväté omše – Zapisovať úmysly svätých omší na júl august september a
október (presnejšie od 7. júla do 9. novembra 2014) začneme od utorku 1. júla 2014.
Prosíme, aby ste nás nežiadali o zápis pred týmto termínom. Aby sme mohli ponúknuť
termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Birmovka – Záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť na fare na Severe
po večernej svätej omši.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
14. nedeľa cez rok
6. júl 2014
Liturgický kalendár
Po 07.07.14 Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ut
08.07.20
Féria
14
St
09.07.20 Sv. Augustina Zhao Rong, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov – ľubovolná
14
spomienka
Št
10.07.20
Féria
14
Pi
11.07.20
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
14
So
12.07.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
13.07.20
15. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Podháj. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stráne.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona.
Nedeľné sväté omše cez prázdniny – Svätá omša s nedeľnou platnosťou v sobotu večer o
18.00h, v nedeľu o 7.00, 8.30, 11.00 a v Dražkovciach o 9.45h.
Spevácky koncert – (Predbežný nezáväzný oznam !) utorok večer bude sv. omšu
doprevádzať chlapčensko – mužský spevácky zbor z poľského mesta Kalisz.
Nedeľné sv. omše cez prázdniny v Martine a vo Vrútkach
Kostol sv. Martina v Martine
Sobota
18:00 - s nedeľnou platnosťou
Nedeľa
07:00 08:30 11:00
Dražkovce
09:45
Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Severe*
Nedeľa
07:30 09:00 19:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Sobota
18:00 - s nedeľnou platnosťou
Nedeľa
07:30 09:30 18:00
Kaplnka v nemocnici
Nedeľa
08:00 – gréckokatolícka liturgia
10:00 – rímskokatolícka sv. omša
* Ospravedlňujeme sa za chybný údaj v minulom farskom liste, kde sme uviedli sv. omšu na Severe o 9:30 hod. Správne má
byť 9:00 hod.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
15. nedeľa cez rok
13. júl 2014
Liturgický kalendár
Po 14.07.14 Sv. Kamila de Lellis, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ut
15.07.20
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14
St
16.07.20
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
14
Št
17.07.20
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
14
Pi
18.07.20
Féria
14
So
19.07.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
20.07.20
16. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stráne. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Púť do Turzovky – Po veľmi vydarenej púti v sobotu 28. júna 2014 vás opäť pozývame na
púť do Turzovky na budúcu sobotu 19. júla 2014. Prihlásiť sa môžete v sakristii najneskôr do
17.07.2014. Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola a vo farskom liste.
Odchod autobusu bude o 6:30 od kostola sv. Martina.
Večeradlo – Dnes popoludní o 15:00 sa pri soche Panny Márie v záhrade nášho kostola
bude konať modlitba Večeradla za Kresťanskú Erópu. Všetci ste srdečne pozvaní.
Nedeľné sv. omše cez prázdniny v Martine a vo Vrútkach
Kostol sv. Martina v Martine
Sobota
18:00 - s nedeľnou platnosťou
Nedeľa
07:00 08:30 11:00
Dražkovce
09:45
Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Severe*
Nedeľa
07:30 09:00 19:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Sobota
18:00 - s nedeľnou platnosťou
Nedeľa
07:30 09:30 18:00
Kaplnka v nemocnici
Nedeľa
08:00 – gréckokatolícka liturgia
10:00 – rímskokatolícka sv. omša
* Ospravedlňujeme sa za chybný údaj vo farskom liste z 29.06.2014, kde sme uviedli sv. omšu na Severe o 9:30 hod. Správne
má byť 9:00 hod.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
16. nedeľa cez rok
20. júl 2014
Liturgický kalendár
Po 21.07.14 Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Ut
22.07.20
Sv. Márie Magdalény, spomienka
14
St
23.07.20
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
14
Št
24.07.20
Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza, ľubovoľná spomienka
14
Pi
25.07.20
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
14
So
26.07.20
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
14
Ne
27.07.20
17. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Púť dekanátu do Rajeckej Lesnej - Pozývame Vás na púť do Rajeckej Lesnej 2.8. 2014,
prihlasovať sa môžete po sv. omšiach v sakristii kostola.
Na budúcu nedeľu je výročný deň smrti banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža,
niekdajšieho biskupa aj našej farnosti. Pamätajme na neho v modlitbách.
Nedeľné sv. omše cez prázdniny v Martine a vo Vrútkach
Kostol sv. Martina v Martine
Sobota
18:00 - s nedeľnou platnosťou
Nedeľa
07:00 08:30 11:00
Dražkovce
09:45
Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Severe*
Nedeľa
07:30 09:00 19:00
Kostol sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach
Sobota
18:00 - s nedeľnou platnosťou
Nedeľa
07:30 09:30 18:00
Kaplnka v nemocnici
Nedeľa
08:00 – gréckokatolícka liturgia
10:00 – rímskokatolícka sv. omša – prosíme, len pre pacientov a
doprovod
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
17. nedeľa cez rok
27. júl 2014
Liturgický kalendár
Po 28.07.14 Féria
Ut
29.07.20
Sv. Marty, spomienka
14
St
30.07.20
Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
14
Št
31.07.20
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
14
Pi
01.08.20
Sv. Alfonza Márie de' Liguori biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
14
So
02.08.20 Sv. Euzébia Vercellského, biskupa, ľubovoľná spomienka
14
Sv. Petra Juliána Eymarta, kňaza, ľubovoľná spomienka
Ne
03.08.20
18. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Dekanáta púť do Rajeckej Lesnej - Pozývame Vás na dekanátnu púť do Rajeckej Lesnej
ktorá bude 2. 8. 2014. Odchod autobusu bude od kostola o 15:00. O 17:15 bude ruženec a o
18:00 sv. omša. Predpokladaný príchod o 21:00. Prihlásiť sa môžete po sv. omšiach v sakristii
kostola.
Omša v Skanzene - Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30 h.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Ponuka - Tradeinvest SERVICE s.r.o. ponúka do prenájmu priestory bývalej predajne LÚČ, s
čiastočným vybavením vhodné na prevádzku predajne náboženskej literatúry a devocionálií.
Bližšie informácie na tel: 0905-988026.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
18. nedeľa cez rok
3. august 2014
Liturgický kalendár
Po 04.08.14 Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
Ut
05.08.20
Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
14
St
06.08.20
Premenenie Pána, sviatok
14
Št
07.08.20 Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
14
Sv. Kajetána, kňaza, ľubovoľná spomienka
Pi
08.08.20
Sv. Dominika, kňaza, spomienka
14
So
09.08.20 Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), mučenice, rehoľníčky,
14
patrónky Európy - sviatok
Ne
10.08.20
19. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Prvonedelná pobožnosť bude dnes o 15:00.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
19. nedeľa cez rok
10. august 2014
Liturgický kalendár
Po 11.08.14 Sv. Kláry, panny, spomienka
Ut
12.08.20
Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
14
St
13.08.20 Sv. Ponciána, pápeža a sv. Hypolita, kňaza, mučeníkov – ľubovoľná
14
spomienka
Št
14.08.20
Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza, mučeníka – spomienka
14
Pi
15.08.20
Nanebovzatie Panny Márie - Slávnosť
14
So
16.08.20
Sv. Štefana Uhorského – ľubovoľná spomienka
14
Ne
17.08.20
20. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Ľadovne a Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti
mesta Podháj.
Nanebovzatie Panny Márie – Piatok, 15.8.2014 slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia
Panny Márie. Podľa prvého cirkevného prikázania – V nedeľu a prikázaný sviatok
zúčastniť sa na celej svätej omši – nás viaže pod hriechom účasť na celej sv. omši. Preto z
tohto sviatku bude slúžených päť svätých omší. Vigílna sv. omša v stredu večer o 18:00 a vo
štvrtok o 06:00, 16:00, 18:00 a v Dražkovciach o 17:00.
Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Jaroslav Babušiak, syn rodičov Jaroslava a
Jany r. Gondášovej bývajúci v Martine a Ing. Alena Zbušková, dcéra rodičov Jána a Violy r.
Demianovej bývajúca v Hniezdnom. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to
nahlási na farský úrad.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
20. nedeľa cez rok
17. august 2014
Liturgický kalendár
Po 18.08.14 Féria
Ut
19.08.20
Sv. Jána Eudes, kňaza - ľubovolná spomienka
14
St
20.08.20
Sv. Bernarda, opáta učiteľa Cirkvi - spomienka
14
Št
21.08.20
Sv. Pia X., pápeža - spomienka
14
Pi
22.08.20
Panny Márie Kráľovnej - spomienka
14
So
23.08.20
Sv. Ruženy Limskej, panny - ľubovolná spomienka
14
Ne
24.08.20
21. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Podháj. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stráne.
Kalendáre – Vzadu v kostole vám ponúkame na predaj maľované kalendáre s tematikou
Znievska kalvária vyjadrená očami rôznych umelcov. Kúpou tohoto kalendára prispejete na
opravu jedinej turčianskej kalvárie v Kláštore pod Znievom. Cena kalendára 2€.
Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Ing. Jaroslav Babušiak, syn rodičov Jaroslava a Jany r.
Gondášovej bývajúci v Martine a Ing. Alena Zbušková, dcéra rodičov Jána a Violy r.
Demianovej bývajúca v Hniezdnom.
Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Pagáč bývajúci v Martine a Renata Kuřilová bývajúca v
Břeclavi.
Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Šimurda, syn rodičov Štefana a Viery r. Pisarčíkovej
bývajúci v Martine a Eliška Hrtusová dcéra rodičov Františka a Anny r. Koniarovej bývajúca v
Martine.
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farský úrad.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
21. nedeľa cez rok
24. august 2014
Liturgický kalendár
Sv. Ľudovíta – ľubovoľná spomienka
Po 25.08.14
Sv. Jozefa de Calazans, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ut
26.08.20
Féria
14
St
27.08.20
Sv. Moniky – spomienka
14
Št
28.08.20
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
14
Pi
29.08.20
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
14
So
30.08.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
31.08.20
22. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stráne. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Kalendáre – Vzadu v kostole vám ponúkame na predaj maľované kalendáre s tematikou
Znievska kalvária vyjadrená očami rôznych umelcov. Kúpou tohoto kalendára prispejete na
opravu jedinej turčianskej kalvárie v Kláštore pod Znievom. Cena kalendára 2€.
DAC - Ešte sú voľné miesta pre záujemcov *formácie v Diecéznej animátorskej škole* pre
prácu s mládežou a mládežníckymi skupinkami (stretkami). Druhé kolo prijímacích pohovorov
bude 6. 9. 2014 o 10:00 hod. v Žiline na Spojenej škole /Kráľovnej pokoja/ Na Závaží 2.
7BOLESTNÁ - Rada KBS pre mládež a univerzity pozýva mladých na *celoslovenský
mládežnícky program 7BOLESTNÁ*, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. 9. 2014 v Šaštíne pri
príležitosti Roka Sedembolestnej. Po nedeľnom programe 7BOLESTNÁ nasleduje v pondelok
každoročná *Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii* v Šaštíne. Účastníkom programu
7BOLESTNÁ je ponúknutá možnosť ubytovania v školách, aby sa mohli v pondelok púte
zúčastniť. Na podujatie je možné *zaregistrovať sa do 7. 9. 2014*. Po tomto termíne nebude
možné zabezpečiť účastníkom stravu a ubytovanie. Podrobnejšie info a registrácia na
http://bazilika.sk/7bolestna
Zbierka školských pomôcok – Diecézna Charita vás pozýva zapojiť sa do zbierky
školských pomôcok pre deti z núdznych rodín. Zbierka končí 31.augusta a svoj príspevok
môžete priniesť aj do Domu charity sv. Krištofa, na Kollárovej 24, Martin v pracovné dni 8 15 hod., 043/427 06 51
Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Pagáč bývajúci v Martine a Renata Kuřilová
bývajúca v Břeclavi.
Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Šimurda, syn rodičov Štefana a Viery r.
Pisarčíkovej bývajúci v Martine a Eliška Hrtusová dcéra rodičov Františka a Anny r. Koniarovej
bývajúca v Martine.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Rypák, syn rodičov Jána a Alžbety r. Bálekovej
bývajúci v Hornej Lehote a Anna Hudáková dcéra rodičov Bystríka a Márie r. Ondrejovej
bývajúca v Martine.
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farský úrad.
Prvé sväté prijímanie – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje
deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti
si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza pre
prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo
na www.martin.fara.sk . Prvá katechéza bude v kostole 16. septembra 2014 pre
chlapcov a 23. septembra 2014 pre dievčatá. Prosíme priniesť na tieto stretnutia aj vyplnené
prihlášky.
Krst dospelých – V septembri začne dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili osobne na farskom úrade Martin – mesto.
Koncert - Chceli by sme vás pozvať na koncert mladej talentovanej skladateľky aj interpretky
Dominiky Majdovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7.9.2014 po večernej sv. omši v kostole sv.
Martina v Martine. Po koncerte si bude možné zakúpiť aj jej prvé CD ktoré vydala. Všetci ste
srdečne pozvaní.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
22. nedeľa cez rok
31. august 2014
Liturgický kalendár
Po 01.09.14 Féria
Ut
02.09.20
Féria
14
St
03.09.20
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – Spomienka
14
Št
04.09.20
Féria
14
Pi
05.09.20
Féria
14
So
06.09.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
07.09.20
23. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať Domov dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Veni Sancte – Pri príležitosti začiatku školského roku pozývame pondelok večer o 18:00 na
sv. omšu všetkých žiakov a študentov, kde si budeme vyprosovať pomoc a dary Ducha
Svätého.
Nedeľná omša večer o 18:00 - Od budúcej nedele (7.9.2014) už budú bývať sväté omše aj
večer o 18:00.
Prvé sväté prijímanie – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje
deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti
si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza pre
prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo
na www.martin.fara.sk . Prvá katechéza bude v kostole 16. septembra 2014 pre chlapcov a
23. septembra 2014 pre dievčatá. Prosíme priniesť na tieto stretnutia aj vyplnené prihlášky.
Krst dospelých – V septembri začne dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili osobne na farskom úrade Martin – mesto.
Koncert - Chceli by sme vás pozvať na koncert mladej talentovanej skladateľky aj interpretky
Dominiky Majdovej, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7.9.2014 po večernej sv. omši v kostole sv.
Martina v Martine. Po koncerte si bude možné zakúpiť aj jej prvé CD ktoré vydala. Všetci ste
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
srdečne pozvaní.
Zbierka na seminár – Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vám v
mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Púť mužov – Dňa 7. septembra sa vo Višňovom uskutoční piata púť mužov. Odchod
autobusu bude spred kostola (oproti Prioru) o 8:00 hod; Zastávka Sever oproti kostolu o 8:05;
zastávka Vrútky oproti kostolu o 8:10. Odchod z Višňového po ukončení púte bude cca o
19,20 hod. Cena cestovného je 5 € na osobu a platiť sa bude v autobuse. Záujem je potrebné
nahlásiť Danke Tomkovej na číslo 0948 516 626 najneskôr do 04. 09.2014 do 16,00 hod.
Púť do Turzovky – Dňa 7. 9. 2014 Združenie Klubu Seniorov organizuje púť do Turzovky.
Kto má záujem, môže sa prihlásiť. Bližšie informácie sú v predsieni kostola na nástenke.
Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Pagáč bývajúci v Martine a Renata Kuřilová
bývajúca v Břeclavi.
Sviatosť manželstva chcú prijať Tomáš Šimurda, syn rodičov Štefana a Viery r.
Pisarčíkovej bývajúci v Martine a Eliška Hrtusová dcéra rodičov Františka a Anny r. Koniarovej
bývajúca v Martine.
Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Rypák, syn rodičov Jána a Alžbety r. Bálekovej
bývajúci v Hornej Lehote a Anna Hudáková dcéra rodičov Bystríka a Márie r. Ondrejovej
bývajúca v Martine.
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farský úrad.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
23. nedeľa cez rok
7. september 2014
Liturgický kalendár
Po 08.09.14 NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok
Ut
09.09.20
Féria
14
St
10.09.20
Féria
14
Št
11.09.20
Féria
14
Pi
12.09.20
NAJSV: MENA PANNY MÁRIE, ľ. spomienka
14
So
13.09.20
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
14
Ne
14.09.20
24. nedeľa cez rok – POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvopiatková sv. spoveď – Ďakujeme za pokojný priebeh prvopiatkových spovedí.
Nedeľná omša večer o 18:00 - Od dnešnej nedele (7.9.2014) opäť slávime sväté omše aj
večer o 18:00.
Prvé sväté prijímanie – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje
deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti
si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza pre
prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo
na www.martin.fara.sk . Prvá katechéza bude v kostole 16. septembra 2014 pre chlapcov a
23. septembra 2014 pre dievčatá. Prosíme priniesť na tieto stretnutia aj vyplnené prihlášky.
Krst dospelých – V septembri začne dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili osobne na farskom úrade Martin – mesto.
Koncert - Chceli by sme vás pozvať na koncert mladej talentovanej skladateľky aj interpretky
Dominiky Majdovej, ktorý sa uskutoční dnes po večernej sv. omši v kostole sv. Martina v
Martine. Po koncerte si bude možné zakúpiť aj jej prvé CD ktoré vydala. Všetci ste srdečne
pozvaní.
Zbierka na seminár – Dnes pri svätých omšiach je vyhlásená zbierka na seminár. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Ohlášky
Sviatosť manželstva chcú prijať Ján Rypák, syn rodičov Jána a Alžbety r. Bálekovej
bývajúci v Hornej Lehote a Anna Hudáková dcéra rodičov Bystríka a Márie r. Ondrejovej
bývajúca v Martine (ohlasujú sa tretíkrát).
Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farský úrad.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
24. nedeľa cez rok
14. september 2014
Povýšenie Svätého Kríža - Sviatok
Liturgický kalendár
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Po 15.09.14
Sväté omše budú ako v nedeľu
Ut
16.09.20
Sv. Kornélia pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov
14
St
17.09.20
Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
14
Št
18.09.20
Féria
14
Pi
19.09.20
Sv. Januára, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka
14
So
20.09.20 Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a
14
spoločníkov, mučeníkov - Spomienka
Ne
21.09.20
25. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Ľadoveň a
Jahodníky.
Prednáška Prof. Dr. Richarda Čemusa – Farnosť sv. Martina v Martine vás všetkých
srdečne pozýva na prednášku Prof. Dr. Richarda Čemusa SJ, ktorá sa uskutoční v pondelok
15. 9. 2014 po sv. omši o 19. hod. v Kostole sv. Martina v Martine. Témou je „Teológia života
Tomáša Špidlíka“ Prísť môžete už na sv. omšu ktorú bude celebrovať a v ktorej sa nám
prihovorí aj v homílii.
Prvé sväté prijímanie – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje
deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti
si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza pre
prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo
na www.martin.fara.sk . Prvá katechéza bude v kostole 16. septembra 2014 pre chlapcov a
23. septembra 2014 pre dievčatá. Prosíme priniesť na tieto stretnutia aj vyplnené prihlášky.
Krst dospelých – V septembri začne dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili osobne na farskom úrade Martin – mesto.
Stretnutie dobrovoľníkov charity – V stredu 17. septembra 2014 po večernej sv. omši
pozývame na pravidelné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Veni Sancte pre medikov. Chceme pozvať všetkých medikov a pedagógov na Veni Sancte,
na sv. omšu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti začiatku nového akademického roka, kde si
budeme vyprosovať dary Ducha Svätého do všetkého toho čo nás počas semestra čaká.
Svätá omša sa uskutoční na vysokoškolských medických internátoch v aule B v stredu
24.9.2013 o 19:30. Celebrovať ju bude Mons. ThDr. Ing Ladislav Stromček, generálny vikár.
Omša v Skanzene – Svätá omša bude dnes aj v Skanzene o 13:30.
Zbierka na seminár – Minulú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 700 €. Za vaše
milodary vám v mene seminaristov veľmi pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Ohlášky - Sviatosť manželstva chcú vo Farnosti Martin – Sever prijať Bohumil Gríger, syn
rodičov Bohumila a Anny r. Dúbravkovej bývajúci v Martine a Katarína Nátna dcéra rodičov
Jána a Márie r. Bánovcovej bývajúca v Martine. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej
prekážke, nech to nahlási na farský úrad.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
25. nedeľa cez rok
21. september 2014
Liturgický kalendár
Po 22.09.14 Féria
Ut
23.09.20
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
14
St
24.09.20
Féria
14
Št
25.09.20
Féria
14
Pi
26.09.20
Sv. Kozmu a Damiána mučeníkov – ľubovoľná spomienka
14
So
27.09.20
Sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka
14
Ne
28.09.20
26. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Podháj.
Prvé sväté prijímanie – Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o prvé sväté prijímanie pre svoje
deti aby ich v škole prihlásili na náboženskú výchovu a pri organizovaní mimoškolskej činnosti
si rezervovali čas utorok od 16:30 do 17:30, kedy bude prebiehať farská katechéza pre
prvoprijímajúce deti a aj rodičov. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť na fare, v sakristii kostola alebo
na www.martin.fara.sk . Prvá katechéza pre dievčatá bude v kostole 23. septembra 2014.
Prosíme priniesť na toto stretnutie aj vyplnené prihlášky.
Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 8. ročníka celoslovenskej
zbierky „Boj proti hladu“. Zapojiť sa môžete poslaním SMS, kúpou medovníkového srdiečka,
alebo priamym vkladom na účet: 20286026/6500. Bližšie informácie sú na plagáte v predsieni
kostola. V našej farnosti sa zbierka bude konať na budúcu nedeľu. Vopred vám v mene
núdznych za vaše milodary veľmi pekne ďakujeme.
Stretnutie lektorov – V stredu 24. septembra 2014 po večernej sv. omši pozývame na
pravidelné stretnutie lektorov a pomocných rozdávateľov.
Veni Sancte pre medikov. Chceme pozvať všetkých medikov a pedagógov na Veni Sancte,
na sv. omšu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti začiatku nového akademického roka, kde si
budeme vyprosovať dary Ducha Svätého do všetkého toho čo nás počas semestra čaká.
Svätá omša sa uskutoční na vysokoškolských medických internátoch v aule B v stredu
24.9.2013 o 19:30. Celebrovať ju bude Mons. ThDr. Ing Ladislav Stromček, generálny vikár.
Modlitby matiek – Srdečne pozývame všetky mamy, staré mamy a duchovné mamy na
trojdnie Modlitieb matiek z Komunity útecha, ktoré sa uskutočnia v piatok, sobotu a nedeľu
(26.9. – 28.9.2014) v našom kostole. V piatok a v sobotu začiatok o 19.00 h, v nedeľu o 16.00
h. Viac informácií nájdete na výveske v predsieni kostola.
Manželské večery – V nedeľu 28. septembra 2014 v Centre Božej tváre vo farnosti Martin
– Sever začína ďalší kurz manželských večerov. Kurz „Manželské večery“ tvorí osem
stretnutí. Zámerom je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť vzájomný
vzťah. Každé stretnutie začína večerou. Nasleduje prednáška cez projektor z DVD, po
ktorej alebo počas ktorej majú manželia príležitosť sa spolu ako pár porozprávať. Všetko
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
prebieha v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére. Súkromie každého páru je
rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu. O svojom vzťahu nemusia
manželia nikomu ďalšiemu nič hovoriť. Manželské páry, ktoré by mali záujem o tento kurz,
nech sa informujú u rodiny Kötelešovej (tel. č. 0908494892; 0903682223). Prihlásiť sa
treba do stredy 24.9.2014.
Krst dospelých – V septembri začne dvojročná príprava dospelých k prijatiu sviatosti krstu.
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili osobne na farskom úrade Martin – mesto.
Ohlášky - Sviatosť manželstva chcú vo Farnosti Martin – Sever prijať Bohumil Gríger, syn
rodičov Bohumila a Anny r. Dúbravkovej bývajúci v Martine a Katarína Nátna dcéra rodičov
Jána a Márie r. Bánovcovej bývajúca v Martine. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej
prekážke, nech to nahlási na farský úrad.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
26. nedeľa cez rok
Po 29.09.14
30.09.20
Ut
14
01.10.20
St
14
02.10.20
Št
14
03.10.20
Pi
14
04.10.20
So
14
05.10.20
Ne
14
28. september 2014
Liturgický kalendár
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
Svätých anjelov strážcov - spomienka
Féria
Sv. Františka Assiského - spomienka
27. nedeľa cez rok
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Modlitby matiek – dávame do pozornosti, e dnes po večernej svätej omši pokračuje program
modlitieb matiek v našom kostole.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude utorok 30.
septembra 2014 o 16:30.
Krst dospelých – Dospelí, ktorí majú záujem o prijatie sviatosti krstu sa môžu prihlásiť na farskom
úrade.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A piatok od
16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď nenechajú na
poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme spovedať štvrtok a piatok
od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv. omša o
9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k modlitbe sv.
ruženca utorok, stredu a piatok pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok pred sv. omšou je
mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00. Utorok sa modlia akolyti, stredu
lektori a v piatok otcovia a matky zo spoločenstiev modlitieb otcov a matiek.
Boj proti hladu – Vincentská rodina vás pozýva zapojiť sa do 8. ročníka celoslovenskej zbierky „Boj
proti hladu“. Zapojiť sa môžete poslaním SMS, kúpou medovníkového srdiečka, alebo priamym
vkladom na účet: 20286026/6500. Bližšie informácie sú na plagáte v predsieni kostola. V našej farnosti
sa zbierka koná dnes. Vopred vám v mene núdznych za vaše milodary veľmi pekne ďakujeme.
Stretnutie lektorov – V stredu 1. októbra 2014 po večernej sv. omši pozývame na pravidelné
stretnutie lektorov a pomocných rozdávateľov.
Kňazská vysviacka – v sobotu 4. októbra 2014 o 10:00 príjmu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline
sviatosť kňazstva diakoni Jozef Kocifaj a Tomáš Šandrik. Vložme našich novokňazov do svojich
modlitieb.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Púť do Turzovky – V sobotu 4. októbra 2014 sa uskutoční púť do Turzovky Prihlásiť sa môžete v
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
sakristii najneskôr do 1.10.2014. Bližšie informácie nájdete na nástenke v predsieni kostola a vo
farskom liste.
Pozvánka na púť Assisi-Rím 2015 – Ponúkame Vám púť do Assisi a Ríma, ktorá sa uskutoční v
dňoch od 3.5.2015 do 9.5. 2015. Bližšie informácie na plagáte v predsieni kostola alebo u p. kaplána
Michala, kde sa aj na púť môžete prihlásiť.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
27. nedeľa cez rok
5. október 2014
Liturgický kalendár
Po 06.10.14 Sv. Bruna, kňaza – ľubovoľná spomienka
Ut
07.10.20
Ružencovej Panny Márie, spomienka
14
St
08.10.20
Féria
14
Št
09.10.20 Sv. Dionýza a spoločníkov, mučeníkov – ľubovoľná spomienka
14
Sv. Jána Leonardiho, kňaza – ľubovoľná spomienka
Pi
10.10.20
Féria
14
So
11.10.20
Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Žiline, sviatok
14
Ne
12.10.20
28. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich dievčat bude utorok
7. októbra 2014 o 16:30.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona. Po poklone bude stretnutie miništrantov.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca utorok, stredu a piatok pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok
pred sv. omšou je mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00.
Utorok sa modlia akolyti, stredu lektori a v piatok otcovia a matky zo spoločenstiev modlitieb
otcov a matiek.
Boj proti hladu - minulú nedeľu 28.9.2014 sa v našej farnosti uskutočnila zbierka na Boj proti
hladu formou symbolického predaja medovníkových srdiečok. V zbierke sa v našej farnosti
vyzbieralo 1.418 €. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a nech im to dobrý Pán Boh
vynahradí svojím požehnaním. Pre prípadných onekorených darcov pripomíname, že zbierka
pokračuje a prispieť môžete modlitbou, poslaním darcovskej SMS a finančným príspevkom na
účet. Bližšie informácie si môžete pozrieť aj na www.bojprotihladu.sk.
SVETOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY NA SLOVENSKU
Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku pod vedením nášho diecézneho biskupa
Mons.Tomáša Galisa, pozýva všetkých mariánskych ctiteľov v utorok 7. októbra, na sviatok
Ružencovej Panny Márie na svätú omšu, ktorú bude celebrovať otec biskup o 18:00h v
kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach. Pred svätou omšou o 16:45 h sa môžete pomodliť
„Mariánske večeradlo“ a po svätej omši bude stretnutie s horliteľmi Svetového apoštolátu
Fatimy (SAF).
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
28. nedeľa cez rok
12. október 2014
Liturgický kalendár
Po 13.10.14 Féria
Ut
14.10.20
Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka – ľubovoľná spomienka
14
St
15.10.20
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka
14
Št
16.10.20 Sv. Hedvigy, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
14
Sv. Margity Márie Alacoque, panny – ľubovoľná spomienka
Pi
17.10.20
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
14
So
18.10.20
Sv. Lukáša evanjelistu - sviatok
14
Ne
19.10.20
29. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Prednádražie.
Pastoračná vizitácia – V stredu nás v rámci pastoračnej vizitácie navštívi diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis. Večer o 18:00 bude slúžiť svätú omšu po ktorej bude stretnutie s farníkmi.
Všetci ste srdečne pozvaní.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude
utorok 14. októbra 2014 o 16:30.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a
február (presnejšie od 10.11. do 8.3.2015) budeme od soboty 1. novembra 2014. Aby sme
mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste
nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca utorok, stredu a piatok pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok
pred sv. omšou je mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00.
Utorok sa modlia akolyti, stredu lektori a v piatok otcovia a matky zo spoločenstiev modlitieb
otcov a matiek.
Zbierka na misie – Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Za vaše milodary vám v mene
misionárov veľmi pekne ďakujem.
Otvorenie predajne Lúčik – Od 1. októbra opätovne funguje predajňa devocionalií a
náboženskej literatúry. Do novootvorenej predajne „Lúčik“ ste srdečne pozvaní.
Kresťanskí seniori vás pozývajú na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším do
jedálne denného centra klubu dôchodcov utorok 14.10.o 14:00.
Z rodiny nepoškvrnenej aj iní nahláste, koľko dní obetujete do duchovnej kytice pre Svätého
Otca a otcov biskupov pani Viere Vojtekovej tel. 4288169 o 22:00.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Oprava – Vo vytlačenom farskom liste sú chybne uvedené dátumy pri úmysloch svätých
omší. Úmysly sa viažu na dni budúceho týždňa od pondelku 13. do nedele 19. októbra 2014.
Za chybu sa ospravedlňujeme a na internetovej stránke je to už opravené.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
29. nedeľa cez rok
19. október 2014
Liturgický kalendár
Po 20.10.14 Féria
Ut
21.10.20
Féria
14
St
22.10.20
Féria
14
Št
23.10.20
Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
14
Pi
24.10.20
Sv. Antona Márie Clareta, biskupa – ľubovoľná spomienka
14
So
25.10.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
26.10.20
30. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti mesta
Prednádražie. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich dievčat bude utorok
21. októbra 2014 o 16:30.
Spojme sa v modlitbe – Rehoľa milosrdných bratov má v najviac postihnutých krajinách
Afriky svoje nemocnice v Siera Leone a Monrovii, kde od vypuknutia nákazy už zomreli popri
pacientoch štyria rehoľní bratia a trinásť ďalších zdravotníkov. Choroba tak zdecimovala
personál týchto zariadení, že museli byť zatvorené. Milosrdní bratia nás pozývajú k spoločnej
modlitbe slávnostného sv. ruženca, v nedeľu 26. októbra o 14,00 hod., na ochranu pred
šírením epidémie eboly a za uzdravenie chorých. K výzve sa modlitbou pripojíme aj my na
budúcu nedeľu o 14:00 v kostole.
Sv. ruženec v októbri - V októbri, mesiaci Ružencovej Panny Márie vás pozývame k
modlitbe sv. ruženca utorok, stredu a piatok pred večernými sv. omšami o 17:15. V pondelok
pred sv. omšou je mariánske večeradlo a vo štvrtok je Eucharistická adorácia od 17:00.
Utorok sa modlia akolyti, stredu lektori a v piatok otcovia a matky zo spoločenstiev modlitieb
otcov a matiek.
Zmena času – Upozorňujem, že na budúcu nedeľu sa ráno o 3:00 hodine mení letný čas na
zimný. Nezabudnite si posunúť hodinky o hodinu späť.
Zbierka na misie – Dnes sa koná zbierka na misie. Za vaše milodary vám v mene misionárov
a všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a
február (presnejšie od 10.11. do 8.3.2015) budeme od soboty 1. novembra 2014. Aby sme
mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste
nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Otvorenie predajne Lúčik – Od 1. októbra opätovne funguje predajňa devocionálií a
náboženskej literatúry. Do novootvorenej predajne „Lúčik“ ste srdečne pozvaní.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
30. nedeľa cez rok
26. október 2014
Liturgický kalendár
Po 27.10.14 Féria
Ut
28.10.20
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
14
St
29.10.20
Féria
14
Št
30.10.20
Féria
14
Pi
31.10.20
Féria
14
So
01.11.20
Všetkých Svätých - slávnosť
14
Ne
02.11.20
31. nedeľa cez rok - spomienka na všetkých verných zosnulých
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude
utorok 28. októbra 2014 o 16:30.
Spojme sa v modlitbe – Rehoľa milosrdných bratov má v najviac postihnutých krajinách
Afriky svoje nemocnice v Siera Leone a Monrovii, kde od vypuknutia nákazy už zomreli popri
pacientoch štyria rehoľní bratia a trinásť ďalších zdravotníkov. Choroba tak zdecimovala
personál týchto zariadení, že museli byť zatvorené. Milosrdní bratia nás pozývajú k spoločnej
modlitbe slávnostného sv. ruženca, v nedeľu 26. októbra o 14,00 hod., na ochranu pred
šírením epidémie eboly a za uzdravenie chorých. K výzve sa modlitbou pripojíme aj my dnes
o 14:00 v kostole.
Zbierka na misie – Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo 1.400 €. Za vaše milodary
vám v mene misionárov a všetkých núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Zapisovanie omší – Zapisovať úmysly svätých omší na november, december, január a
február (presnejšie od 10.11. do 8.3.2015) budeme od soboty 1. novembra 2014. Aby sme
mohli ponúknuť termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste
nežiadali o viac ako dve sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Sviatok Všetkých svätých – V sobotu slávime prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté
omše budú ako v nedeľu.
Spomienka Všetkých verných zosnulých – V nedeľu na Spomienku všetkých verných
zosnulých bude o 17:00 na Národnom cintoríne pri centrálnom kríži Dušičková pobožnosť. V
Dražkovciach bude dušičková pobožnosť na cintoríne hneď po sv. omši o 10:15.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitby svätého ruženca s Fatimským
programom.
Otvorenie predajne Lúčik – Od 1. októbra opätovne funguje predajňa devocionálií a
náboženskej literatúry. Do novootvorenej predajne „Lúčik“ ste srdečne pozvaní.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Odpustky – Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku všetkých svätých (1. novembra) a
spomienky všetkých verných zosnulých (2. novembra) vám dávam do pozornosti
podmienky, ktorými môžeme v tomto období získať odpustky pre duše v očistci.
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať
úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto
odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo
potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel sv. Otca (stačí
Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek
pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného
dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do
8. novembra. Treba splniť aj ďalšie tri podmienky. (Spoveď, prijímanie a modlitba na úmysel
sv. Otca) Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky. Môžete si to prečítať aj vo Farskom
liste.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
31. nedeľa cez rok
2. november 2014
Liturgický kalendár
Po 03.11.14 Sv. Martina Porres, rehoľníka
Ut
04.11.20
Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
14
St
05.11.20
Sv. Imricha – ľubovoľná spomienka
14
Št
06.11.20
Féria
14
Pi
07.11.20
Féria
14
So
08.11.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
09.11.20
32. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúcu sobotu bude veľké upratovanie kostola pred hodami. Preto okrem
farníkov z Podhája prosím o účasť na upratovaní aj ochotných dobrovoľníkov. Vhod príde aj
chlapská pomoc na prášenie podsedákov z lavíc a úpravu terénu okolo kostola. Zároveň
prosíme dobrovoľníkov, ktorí by prišli urobiť veľké upratovanie fary zajtra pondelok 3.11.2014
od 8:00 hod.
Dušičková pobožnosť – bude dnes o 17:00 na Národnom cintoríne pri centrálnom kríži.
Prvonedeľná Eucharistická poklona – bude dnes o 15:00 h.
Prvý piatok – K prvému piatku budeme spovedať chorých a nevládnych štvrtok a piatok od
9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na Ľadovni kde bude aj sv. omša
o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich,
aby sa zapísali na hárok pri Farskom liste. UPOZORNENIE: Z dôvodu konania hudobnodramatického programu „Príbeh zvonov“ bude adorácia ukončená pobožnosťou už o
14:15 !
Príbeh zvonov – Turčianske kultúrne stredisko v spolupráci s Farským úradom Martin-Mesto
vás pozývajú na hudobno-dramatický program Príbeh zvonov zo zvonice pri kostole sv.
Martina v Martine. Program sa bude konať v Kostole sv. Martina v Martine piatok, 7.
novembra 2014 o 16:00 h.
Hody – Na budúcu nedeľu 9. novembra pri sv. omši o 11.00 h oslávime sv. Martina, patróna
nášho kostola a mesta. Pozvanie na slávnosť prijal Gréckokatolícky pán farár z Martina Vdp.
Miroslav Macko, ktorý prednesie slávnostnú homíliu. Všetci ste srdečne pozvaní. Pri sv.
omšiach budeme mať farskú oferu.
Zmena omší na filiálkach – Z dôvodu hodov budú sväté omše na filiálkach nasledovne. 8:45
– Sklabiňa; 9:45 – Dražkovce. Farníkom z filiálok za pochopenie ďakujeme.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich dievčat bude utorok
4. novembra 2014 o 16:30.
Zapisovanie omší – Od 1. novembra 2014 zapisujeme úmysly svätých omší na november,
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
december, január a február (presnejšie od 10.11. do 8.3.2015). Aby sme mohli ponúknuť
termíny sv. omší čo najväčšiemu počtu farníkov, prosíme vás, aby ste nežiadali o viac ako dve
sväté omše. Ďakujeme za pochopenie.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
32. nedeľa cez rok
9. november 2014
Liturgický kalendár
Po
10.11.14 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Ut
11.11.201
Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka
4
St
12.11.201
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
4
Št
13.11.201
Féria
4
Pi
14.11.201
Féria
4
So
15.11.201
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi – ľubovoľná spomienka
4
Ne
16.11.20
33. nedeľa cez rok
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája a aj
všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa minulý týždeň zapojili do upratovania kostola a fary pred hodami. Na
budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude utorok 11.
novembra 2014 o 16:30.
Výročie posviacky chrámu – Zajtra slávime 40-te výročie posviacky nášho chrámu. Pri tejto
príležitosti bude po sv. omši o 6:00 vyložená Eucharistia až do večernej sv. omše o 18:00. Nájdite si
čas a príďte sa poďakovať Pánu Bohu za dar chrámu a za všetkých našich predkov, ktorí budovali a
starali sa o zveľadenie nášho kostola. V tento deň je možné získať plnomocné odpustky.*
Stretnutie dobrovoľníkov charity – Piatok po večernej sv. omši pozývame na duchovnú formáciu
dobrovoľníkov charity.
Katolícka zdravotnícka únia vás pozýva na prednáškový večer, kde sa bude hovoriť o veľmi
aktuálnej téme s názvom: Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich. Tento prednáškový večer sa
uskutoční v stredu 12. novembra 2014 v čase od 17:30 – 20:00 v prednáškovej miestnosti B v aule na
Novomeského ulici 7 (pri hornom medickom internáte). O programe sa môžete viac dočítať na plagáte.
NEZASTAVITEĽNÍ - Vyrušuje ťa Ježišova výzva o hlásaní evanjelia (napr. tvojim spolužiakom,
kamarátom, vrstovníkom )? Znepokojujú ťa slová sv. Pavla apoštola o nehanbení sa za Evanjelium
(napr. pri rozhovoroch, pri vyjadrovaní svojich kresťanských názorov a postojov v rôznych
životných situáciách)? Rád by si svojim neveriacim, hľadajúcim kamarátom a spolužiakom povedal o
Bohu a o jeho nezastaviteľnej láske ale nevieš ako? Ponúkame ti v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež
pomoc. Pozvi ich na evanjelizačné turné projektu Godzone s názvom "NEZASTAVITEĽNÍ", ktoré sa v
našej diecéze uskutoční 19. 11. 2014 o 18:00 hod. v športovej hale v Považskej Bystrici.
Spomienka na ukončenie 1. svetovej vojny - mnohé mestá a obce na Slovensku v spolupráci s
Jednotou dôchodcov na Slovensku, organizujú pietnu spomienku na ukončenie 1. svetovej vojny. Z
tohto dôvodu sa obracajú na nás s prosbou o rozozvučanie zvonov dňa 11. novembra o 11.11 h v
*Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky:
1) vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu,
2) vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov (napr. návšteva kostola, spojená s modlitbou Pána
(Otče náš) a vyznaním viery (Verím v jedného Boha alebo Verím v Boha),
3) pristúpiť k svätej spovedi; jedna sviatosť zmierenia platí aj pre viaceré možnosti získať odpustky,
4) akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca
5) pristúpiť k svätému prijímaniu, ale nie je viazané na deň vykonania odpustkového úkonu (dieťa iba od prvého
sv. prijímania)
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
našich kostoloch. Práve vtedy presne uplynie 96 rokov od podpísania prímeria v Compiégne vo
Francúzsku, ktoré ukončilo 1. svetovú vojnu. Takýmto spôsobom sa aj naša farnosť pripojí k výzve
mesta Rovereto, kde o tomto čase zaznie 22 tonový „Zvon mieru“ uliaty zo zbraní a nábojníc
pozbieraných na okolitých bojiskách 1. svetovej vojny a uctiť si pamiatku všetkých, ktorí padli nielen v
tejto vojne, ale vo všetkých doterajších vojnových konfliktoch.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
33. nedeľa cez rok
16. november 2014
Liturgický kalendár
Po 17.11.14 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Ut
18.11.20
Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla apoštolov – ľub. spomienka
14
St
19.11.20
Féria
14
Št
20.11.20
Féria
14
Pi
21.11.20
Obetovanie Panny Márie - spomienka
14
So
22.11.20
Sv. Cecílie, panny a mučenice – spomienka
14
Ne
23.11.20
34. nedeľa cez rok – Krista Kráľa – slávnosť
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich dievčat bude
utorok 18. novembra 2014 o 16:30.
Stretnutie miništrantov – bude dnes popoludní o 15:00 h.
Stretnutie lektorov – V stredu po večernej sv. omši pozývame na duchovnú formáciu
lektorov.
Odpustky na Slávnosť Krista Kráľa – V nedeľu 23.11.2013 pri svätých omšiach sa bude
konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa
zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Karneval – Na budúcu nedeľu sa bude konať karneval pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v
kasárňach na severe. Karneval sa začne o 15:00. Do areálu môžete prichádzať od 14:30 hod
a môžete si so sebou priniesť aj nejaké koláčiky.
Vianočné trhy v dňoch 22. a 23. decembra 2014 sa v popoludňajších hodinách od 14,30
hod. budú pri kostole konať vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné
ozdoby. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre
rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej
lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou
vysokoškolákov. Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne
vyrobenými ozdobami, či už papierovými, pečenými, hačkovanými, atď., ktoré je treba doniesť
na faru do 21.12.2014.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
34. nedeľa cez rok – Krista Kráľa
23. november 2014
Liturgický kalendár
Po 24.11.14 Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
Ut
25.11.20
Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice – ľubovoľná spomienka
14
St
26.11.20
Féria
14
Št
27.11.20
Féria
14
Pi
28.11.20
Féria
14
So
29.11.20
Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
14
Ne
30.11.20
Prvá adventná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z časti
mesta Stred. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Prednádražia.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude
utorok 25. novembra 2014 o 16:30.
Stretnutie lektorov – V stredu po večernej sv. omši pozývame na duchovnú formáciu
akolytov a lektorov – ktorí neboli na stretnutí minulý týždeň. Prosíme o účasť, nakoľko sa
robí nový zoznam služieb.
Odpustky na Slávnosť Krista Kráľa – V nedeľu 23.11.2013 pri svätých omšiach sa bude
konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa
zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
Karneval – Dnes sa bude konať karneval pre deti a mládež, ktorý sa uskutoční v kasárňach
na severe. Do areálu môžete prichádzať od 14:30 hod. Karneval sa začne o 15:00. Srdečne
všetkých pozývame a môžete priniesť so sebou aj koláčiky.
Požehnanie adventných vencov – Na budúcu nedeľu si môžete priniesť do kostola
adventné vence na požehnanie.
Zbierka na charitu – Na budúcu nedeľu – prvú adventnú bude zbierka na charitu. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujem.
Advent so svätým Jánom Pavlom II. - Konferencia biskupov Slovenska nás pozýva do
nového projektu s názvom "Advent so svätým Jánom Pavlom II." Je určený pre všetkých
ľudí dobrej vôle. Od 30. novembra 2014 (Prvá adventná nedeľa) do 1. januára 2015 budú
môcť záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od pápeža. Cieľom aktivity, ktorá
nadväzuje na podobné projekty z minulosti, pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista,
ktorý očakávame. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou,
pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na
internetovej stránke advent.kbs.sk, kde sa budú aktualizovane zverejňovať aj samotné
myšlienky. K dispozícii budú i v TV LUX, v Rádiu LUMEN, na portáli Výveska.sk a sociálnych
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
sieťach. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou.
Púť Kríža svetových dní mládeže – Komisia pre mládež Žilinskej diecézy pozýva na Púť
Kríža svetových dní mládeže ktorý sv. Ján Pavol II. 22. apríla 1984 daroval mladým aby s ním
putovali po celom svete. 28.11.2014 o 9:00 bude v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na
Severe.
Vianočné trhy v dňoch 22. a 23. decembra 2014 sa v popoludňajších hodinách od 14,30
hod. budú pri kostole konať vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné
ozdoby. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre
rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej
lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou
vysokoškolákov. Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne
vyrobenými ozdobami, či už papierovými, pečenými, hačkovanými, atď., ktoré je treba doniesť
na faru do 21.12.2014.
Združenie kresťanských seniorov vás srdečne pozýva na predvianočné posedenie do
jedálne Denného centra klubu dôchodcov utorok 25. novembra 2013 o 14.00 hod.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
1. Adventná nedeľa
30. november 2014
Liturgický kalendár
Po 01.12.14 Féria
Ut
02.12.20
Féria
14
St
03.12.20
Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka
14
Št
04.12.20
Sv. Jána Damascénskeho, kňaza – ľubovoľná spomienka
14
Pi
05.12.20
Féria
14
So
06.12.20
Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
14
Ne
07.12.20
Druhá adventná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Prednádražia. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Bystričky.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich dievčat bude
utorok 2. decembra 2014 o 16:30.
Prvopiatková sv. spoveď – K prvému piatku budeme spovedať každý deň od 17:00 hod. A
piatok od 16:00 hod. Vopred veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí si prvopiatkovú sv. spoveď
nenechajú na poslednú chvíľu a prídu na sv. spoveď skôr. Chorých a nevládnych budeme
spovedať štvrtok a piatok od 9.00 hod. V stredu budeme spovedať v Domove dôchodcov na
Ľadovni kde bude aj sv. omša o 9:00 hod.
Prvopiatková adorácia – Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Spovedania chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme na
budúci týždeň štvrtok a piatok (11.-12.12.) od 9:00 hod.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude štvrtok 4.12.2014
po večernej svätej omši v budove fary. Všetci sú srdečne pozvaní.
Adventný koncert – Na budúcu nedeľu po prvonedeľnej pobožnosti, ktorá bude o 15:00 sa
uskutoční adventný koncert so začiatkom o 15:15. Bližšie informácie o programe koncertu si
môžete prečítať na plagáte pri vchode do kostola. Všetci ste srdečne pozvaní.
Adventná duchovná obnova – Farnosť Vrútky vás pozýva na Adventnú duchovnú obnovu
ktorú bude mať Vdp. Ján Ďurica od piatku 5.12.2014 do nedele 7. 12.2014. Podrobnejšie
informácie nájdete na nástenke kostola.
Zbierka na charitu – Dnes sa koná zbierka na charitu. Za vaše milodary vám v mene
núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Karneval – Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa minulú nedeľu akýmkoľvek
spôsobom zapojili alebo nám pomohli pri organizovaní nášho farského detského karnevalu.
Stromček do kostola – Ak by mal niekto záujem darovať na vianočnú výzdobu do kostola
veľký strom, prosíme aby sa prihlásil čo najskôr. Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Vianočné trhy v dňoch 22. a 23. decembra 2014 sa v popoludňajších hodinách od 14,30
hod. budú pri kostole konať vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné
ozdoby. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre
rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej
lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou
vysokoškolákov. Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne
vyrobenými ozdobami, či už papierovými, pečenými, hačkovanými, atď., ktoré je treba doniesť
na faru do 21.12.2014.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
2. Adventná nedeľa
7. december 2014
Liturgický kalendár
Po 08.12.14 Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Ut
09.12.20
Sv. Jána Didaka Cuauhtlatoatzina - ľubovoľná spomienka
14
St
10.12.20
Féria
14
Št
11.12.20
Sv. Damaza I., pápeža – ľubovoľná spomienka
14
Pi
12.12.20
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej - ľubovoľná spomienka
14
So
13.12.20
Sv. Lucie, panny a mučenice – spomienka
14
Ne
14.12.20
Tretia adventná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z
Bystričky. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a
Jahodníkov.
Slávnosť – Zajtra 8.12.2014 máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Keďže je to prikázaný sviatok sv. omše budú o 6:00; 16:00 a 18:00. Okrem toho v
Dražkovciach o 17:00 h.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich chlapcov bude
utorok 9. decembra 2014 o 16:30.
Eucharistická adorácia – býva každý štvrtok pred sv. omšou od 17.00 do 18.00h. Dnes o
15:00 bude prvonedeľná Eucharistická poklona po ktorej bude Adventný koncert. Všetci ste
srdečne pozvaní.
Spovedania chorých pred vianočnými sviatkami. – Prosíme aby ste nám nahlásili chorých
a nevládnych, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia pred vianočnými sviatkami. Nahlásiť ich
môžete po sv. omši v sakristii, na farskom úrade alebo telefonicky. Spovedať ich budeme na
budúci týždeň štvrtok a piatok (11.-12.12.) od 9:00 hod.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude štvrtok 11.12.2014
po večernej svätej omši v budove fary. Všetci sú srdečne pozvaní.
Pozvánka na roráty – Srdečne pozývame na ranné rorátne omše o 6:00 h.
Zbierka na charitu – Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 1.000 €. Za vaše
milodary vám v mene núdznych veľmi pekne ďakujeme.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti pondelok a utorok (22. a
23.12.2014) od 14:30-18.30. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov,
prameň pokoja, radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky.
Stretnutie charity – V stredu 10.12.2014 po večernej sv. omši pozývam na duchovnoformačné stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity.
Vianočné trhy v dňoch 22. a 23. decembra 2014 sa v popoludňajších hodinách od 14,30
hod. budú pri kostole konať vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
ozdoby. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre
rodiny v núdzi a keďže do týchto trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej
lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou
vysokoškolákov. Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť zapojiť sa, a to vlastnoručne
vyrobenými ozdobami, či už papierovými, pečenými, hačkovanými, atď., ktoré je treba doniesť
na faru do 21.12.2014.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
3. Adventná nedeľa
14. december 2014
Liturgický kalendár
Po 15.12.14 Féria
Ut
16.12.20
Féria
14
St
17.12.20
Féria
14
Št
18.12.20
Féria
14
Pi
19.12.20
Féria
14
So
20.12.20
Féria
14
Ne
21.12.20
Štvrtá adventná nedeľa
14
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a
Jahodníkov. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája. Zároveň
prosíme ochotných dobrovoľníkov o pomoc pri vianočnej výzdobe kostola na budúcu sobotu po
rannej sv. omši.
Prvé sväté prijímanie – Ďalšia katechéza pre skupinku prvoprijímajúcich dievčat bude utorok 16.
decembra 2014 o 16:30.
Pozvánka na stretnutie s Božím slovom – Ďalšie biblické stretnutie bude štvrtok 18.12.2014 po
večernej svätej omši v budove fary. Všetci sú srdečne pozvaní.
Stretnutie akolytov a lektorov – V stredu 17.12.2014 po večernej sv. omši pozývam na duchovnoformačné stretnutie akolytov a lektorov.
Svätá omša v Skanzene – bude dnes popoludní o 13.30 h.
Pozvánka na roráty – Srdečne pozývame na ranné rorátne omše o 6:00 h.
Poďakovanie – veľmi pekne ďakujeme za službu kostolníčky Janke Rzepielovej ktorá skončila s touto
službou z osobných dôvodov. Zároveň prosíme záujemcu o túto službu aby sa prihlásil.
Vianočné trhy v dňoch 22. a 23. decembra 2014 sa v popoludňajších hodinách od 14,30 hod. budú pri
kostole konať vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné ozdoby. Výťažok z trhov
bude použitý pre farskú charitu, ktorá slúži hlavne ako pomoc pre rodiny v núdzi a keďže do týchto
trhov budú zapojení aj študenti medicíny z Jesseniovej lekárskej fakulty časť z výťažku sa použije aj na
výdavky ktoré sú spojené s pastoráciou vysokoškolákov. Každý, kto by chcel pomôcť, má možnosť
zapojiť sa, a to vlastnoručne vyrobenými ozdobami, či už papierovými, pečenými, hačkovanými, atď.,
ktoré je treba doniesť na faru do 21.12.2014.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti pondelok a utorok (22. a 23.12.2014)
od 14:30-18.30. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov, prameň pokoja,
radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky.
MartinMesto
MartinSever
Pi-19.12.2014
So-20.12.2014
Vrútky
Sučany
Turany
9:30-11:00
14:00-17:00
9:30-11:00
9:30-11:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Ne-21.12.2014
Po-22.12.2014 14:30-18:30
Ut-23.12.2014 14:30-18:30
15:00-18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
4. Adventná nedeľa
21. december 2014
Liturgický kalendár
Po 22. XII. 14 Féria
Ut 23. XII. 14 Féria
St
24. XII. 14 Štedrý deň
Št
25. XII. 14 Narodenie Pána – slávnosť - Vianoce
Pi
26. XII. 14 Sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok
So 27. XII. 14 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - Sviatok
Ne 28. XII. 14 Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok
Rozpis svätých omší počas Vianoc
07:00
16:00
22:00
24:00
24:00
Martin
Martin – Vigílna sv. omša
Martin – Vojenská sv. omša
Martin
Dražkovce
Streda
24.12.2014
Štvrtok
25.12.2014
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
09:15 – Sklabiňa
10:15 - Dražkovce
Piatok
26.12.2014
07:00; 08:30; 11:00; 18:00 - Martin
09:15 – Sklabiňa
10:15 - Dražkovce
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Podhája
a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne zapojili do vianočnej výzdoby. Na budúci
týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání.
Spoločná predvianočná sv. spoveď - bude v našej farnosti pondelok a utorok (22. a
23.12.2014) od 14:30-18.30. Prajem Vám, aby ste v tejto sviatosti našli odpustenie hriechov,
prameň pokoja, radosti a tak mohli prežiť krásne vianočné sviatky. Okrem toho je tu možnosť
svätej spovede dnes popoludní vo Vrútkach od 15:00 do 18:00 h.
Jasličková pobožnosť – Štvrtok 25.12. bude po detskej svätej omši Jasličková pobožnosť.
Služba kostolníka – Keďže nateraz službu kostolníka robí iba pán Jozef Bednár, prosíme
ešte aspoň jedného ochotného záujemcu o túto službu aby sa prihlásil.
Vianočné trhy v dňoch 22. a 23. decembra 2014 sa v popoludňajších hodinách od 14,30
hod. budú pri kostole konať vianočné trhy, kde sa budú predávať ručne robené vianočné
ozdoby. Výťažok z trhov bude použitý pre farskú charitu a na výdavky ktoré sú spojené s
pastoráciou vysokoškolákov.
Živý Betlehem – Farnosť Kláštor nad Znievom vás 25. decembra 2014 o 15:00 h pozýva na
divadelné predstavenie Živého Betlehema ktoré bude pred kostolom Panny Márie. Predstavia
ho divadelníci z farnosti. Na mieste bude možné opäť stretnúť živú svätú rodinu, mudrcov
klaňajúcich sa malému Ježiškovi, kráľa Herodesa, ale i hostinského, ktorý nenašiel príbytok,
pre novonarodené dieťa. Svätá rodina bude v maštaľke medzi zvieratami.
Požehnané Vianoce, plné Božieho pokoja, radosti a lásky vám želajú vaši kňazi
Kamil Lieskovský, Ondrej Gašica, Michal Žiaran, Juraj Jendrejovský
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Nedeľné oznamy
Sv. rodiny Ježiša Márie a Jozefa
28. december 2014
Liturgický kalendár
Po 29. XII. 14 Piaty deň v oktáve narodenia Pána
Ut 30. XII. 14 Šiesty deň v oktáve narodenia Pána
St
31. XII. 14 Siedmy deň v oktáve narodenia Pána
Št
1. I. 15
Panny Márie Bohorodičky – slávnosť
Pi
2. I. 15
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského , biskupov a učiteľov Cirkvi spomienka
So
3. I. 15
Najsvätejšieho mena Ježiš – ľubovoľná spomienka
Ne
4. I. 15
Druhá nedeľa po Narodení Pána
Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom zo Strání.
Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.
Ranné sväté omše vo vianočnom období – budú bývať o 7.00 až do utorku 06. 01. 2015.
Ďakovná pobožnosť na konci roku – V stredu na Silvestra budú sv. omše o 7:00 a 15:00.
Po sv. omši o 15:00 bude ďakovná pobožnosť za všetky milosti, ktoré nám Pán Boh daroval v
uplynulom roku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba Bože
chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
Polnočná adorácia – Na Silvestra o 23:00 sa vystaví Eucharistia k osobnej adorácii. Od
23:20 do 23:50 bude večeradlo a adorácia sa ukončí polnočným Eucharistickým požehnaním.
Panny Márie Bohorodičky – Vo štvrtok 1.1.2015 na prikázaný sviatok Panny Márie
Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu.
Prvopiatková adorácia - Piatok bude celodenná adorácia. Prosíme adorujúcich, aby sa
zapísali na hárok pri Farskom liste.
Fatimská sobota – V sobotu o 6:15 bude spoločná modlitba svätého ruženca s Fatimským
programom.
Požehnanie príbytkov – Tí, ktorí majú záujem o Trojkráľové požehnanie príbytkov, sa môžu
prihlásiť osobne alebo telefonicky. Požehnávať budeme od budúcej nedele. Presný čas a
hodinu si dohodneme individuálne (telefonicky).
Poďakovanie – Nech Pán Boh odmení hojným požehnaním organistov, spevákov,
kostolníkov, miništrantov, tých, ktorí robili vianočnú výzdobu a upratovali kostol a všetkých,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh vianočných sviatkov. Rovnako
ďakujeme aj všetkým účastníkom Jasličkovej akadémie, ktorí nám krásnym spôsobom
spestrili vianočné sviatky.
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
06.01.2014 – 12.01.2014
07:00 + z rodiny Sabovej a Lacúšovej
Za zdravie a božie požehnanie pre členov rodiny Hlavajovej,
Patúšovej, Kánovskej
Pondelok
08.30
06.01.14
11:00 Za farníkov
18.00 Za dary Ducha Svätého pre členov rodiny Rzepielovej
Utorok
07.01.2014
06:00 + Juraj, Mária, starí rodičia, súrodenci
18:00 + Ján
+ Bernard, Elena
Streda
08.01.2014
Štvrtok
09.01.14
Piatok
10.01.14
Sobota
11.01.2014
06:00 Za zdravie a pokoj v rodine
18.00 + Viktória, Štefánia, Jozefína
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Zuzanu
18:00 Na úmysel
06:00 + rodičia, starí rodičia, svokrovci, brat Teodor
18:00 + manžel Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + rodičia, starí rodičia, Jozef, Emília, Viktor, Gizela, príbuzní
07:00 + Anna
+ rodičia, manžel, Ľubomír, Katarína a ostatná rodina
Nedeľa
12.01.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie vnúčat a pravnúčat
11:00 Za farníkov
18:00 Za duše v očistci
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
13.01.2014 – 19.01.2014
Pondelok
13.01.14
Utorok
14.01.2014
Streda
15.01.2014
Štvrtok
16.01.2014
Piatok
17.01.2014
Sobota
18.01.2014
06:00 + Cyril, Veronika
18.00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Alžbety a Johany
06:00 + syn Ján, manžel Ján, rodičia Ján a Jana
18:00 + Ignác, Štefan, Margita
06:00 + Albín, Jana, František, Mária, Ján
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre členov rodiny Markovej
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre dcéru Janu
18:00 Na úmysel
06:00 + rodičia, brat
18:00 + Jaroslav
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Marta
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti a vnúčatá
Nedeľa
19.01.2014
08:30 + Katarína
11:00 Za farníkov
18:00 + Alexander a ostatné obete leteckého nešťastia (8. výročie)
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
20.01.2014 – 26.01.2014
Pondelok
20.01.14
Utorok
21.01.2014
Streda
22.01.2014
Štvrtok
23.01.2014
Piatok
24.01.2014
Sobota
25.01.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodiny
18.00 + Andrej
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a jeho rodiny
18:00 + Vladimír Štefan a rodičia
06:00
+ Jozef a ostatná zosnulá rodina
Za zdravie a božie požehnanie synov
18.00 +Cyril Emília Anna Ján
06:00 + Štefan Jozefína + starí rodičia + súrodenci
18:00 Na úmysel
06:00 + Ján Albína Katarína
18:00 + rodina Opálková
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Miriam
07:00 Poďakovanie za zdravie a dožitie 60 rokov spoločného života
Nedeľa
26.01.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Ladislava Jolany Terézie a Marty
11:00
Za farníkov
18:00 + Anna Vojtech švagor a synovec
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
27.01.2014 – 02.02.2014
Pondelok
27.01.14
Utorok
28.01.2014
Streda
29.01.2014
Štvrtok
30.01.2014
Piatok
31.01.2014
Sobota
01.02.2014
06:00 + Ján a Mária
18.00 + Milan Žila
06:00 + Juliana Dezider Gizela Mikuláš
18:00 + Želmíra a Karel
06:00 + Milan František Mária Milan Jozef
18.00 + Ľudmila Anna Ján Ľudmila Štefan Manca Jozef Regina Anton
06:00 Za dar viery a zdravia pre celú rodinu
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie ružencového bratstva
18:00 + Ružena Adam Gabriela Vladimír
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Jaroslav Elena Michal Jozefína
07:00 + Matej Marta Helena Nina Andrej Albert
Nedeľa
02.02.2014
08:30 + Emil Vavráč a ostatní yosnulí v rodine
11:00 Za farníkov
18:00 + Milan
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
03.02.2014 – 09.02.2014
Pondelok
03.02.14
Utorok
04.02.2014
Streda
05.02.2014
Štvrtok
06.02.2014
Piatok
07.02.2014
Sobota
08.02.2014
06:00 + Ján Agneša František Emil Silvester Bernardína
18.00 Za dar viery Vladimíra a Miroslava
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Petra s rodinou
18:00 + Martin a Veronika
06:00 + Jozef a Judita
18.00 + Ferdinand a rodičia
06:00 Poďakovanie za 75 rokov života Ladislava
18:00 Na úmysel
06:00 + rodičia svokrovci manžel brat príbuzní
18:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
Za zdravie a božie požehnanie Anny synov s rodinami, vnukov a
07:00 pravnukov
Nedeľa
09.02.2014
08:30 + členovia ružencového spoločenstva
11:00 Za farníkov
18:00 + Pavlína Martin Ján Martin
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
10.02.2014 – 16.02.2014
Pondelok
10.02.14
Utorok
11.02.2014
06:00 + Anna Veronika Mária Vojtech
18.00 + Anton
06:00 + František Anna Karol Barbora Štefan a starí rodičia
18:00 + Ernest Silvia Oľga Tibor Magda Zuzana
+ Jozef a ostatná zosnulá rodina
Streda
12.02.2014
Štvrtok
13.02.2014
Piatok
14.02.2014
Sobota
15.02.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí
18.00 + Agneša Leo Štefan Stanislav
06:00 + Alojz Jozef Mária
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a Márie
18:00 + Ivan Jozef Terézia Gabriela Ján Norbert
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ivan Jozef Adela Elena Vojtech + starí rodičia
07:00 + Mária Karol Jozef + rodičia + súrodenci
Nedeľa
16.02.2014
08:30 + Ivan
11:00 + Ladislav Bevilaqua
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Márie a Slávky
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
17.02.2014 – 23.02.2014
Pondelok
17.02.14
Utorok
18.02.2014
Streda
19.02.2014
Štvrtok
20.02.2014
Piatok
21.02.2014
Sobota
22.02.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Emila a Ireny
18.00 + rodičia súrodenci manžel a jeho rodina
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí
18:00 + Andrej Alžbeta Ján Mária
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Kataríny a Emílie s rodinami
06:00 + Jozef Jolana Ján Anna Ján
18:00 Na úmysel
06:00 + Rodičia starí rodičia a súrodenci
18:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + rodičia +starí rodičia + krstní rodičia
07:00 + Martin
Nedeľa
23.02.2014
08:30 + Mária Pavod a deti
11:00 + Mária Slováková
18:00 + Rudolf a Marián
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
24.02.2014 – 02.03.2014
Pondelok
24.02.14
Utorok
25.02.2014
Streda
26.02.2014
Štvrtok
27.02.2014
Piatok
28.02.2014
Sobota
01.03.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
18.00 + Klement Helena Ján Aneška
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
18:00 + Elena a Ján
06:00 + Vierka Viktor Jozef Antónia
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Petra
06:00 + Anna
18:00 Na úmysel
06:00 + rodina Chvodziaková
18:00 + Alojz Štefan + rodičia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Pavol Terézia Silvester Anton Jaroslav Ivan
07:00 + rodičia svokrovci súrodenci deti
Nedeľa
02.03.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Alexandra s rodinou
11:00 Za farníkov
18:00 + Helena
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
03.03.2014 – 09.03.2014
Pondelok
03.03.14
Utorok
04.03.2014
Streda
05.03.2014
Štvrtok
06.03.2014
Piatok
07.03.2014
Sobota
08.03.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí vnúčat a pravnúčat
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Jany s rodinou
06:00 + rodičia starí rodičia súrodenci
18:00 + Oľga
06:00 + Mikuláš Ján Rozália Viliam Marta
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Juraja s rodinou
06:00 + z rodiny Muráňovej Harvánkovej a Foltýnovej
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Filomény a jej krstných detí
18:00 + Július Jozefína Štefánia Jozef Július
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Jozef Rozália Anton Mikuláš Aladár Rastislav
07:00 + rodičia Spevárovci a ostatní zosnulí z rodiny
Nedeľa
09.03.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
11:00 + Július
18:00 + Paulína Jašúrková
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
10.03.2014 – 16.03.2014
Pondelok
10.03.14
Utorok
11.03.2014
Streda
12.03.2014
Štvrtok
13.03.2014
06:00 + rodičov z oboch strán a súrodencov
18.00 + Pavol Mária František Pavol Mária
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Liptaiovej
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Lukáša a Tomáša
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Špánikovú
18.00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
06:00 + Tomáš Kamila Ján
18:00 Na úmysel
1. + Ján Mária Ladislav
Piatok
14.03.2014
Sobota
15.03.2014
06:00 2. Za zdravie a božie požehnanie detí
18:00 + Mária Štefan František Jozef Ján Judita Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Martina
07:00 Za zdravie a božie požehnanie jubilujúcich manželov (50-výročie)
Nedeľa
16.03.2014
08:30 + Štefan Helena Filip
11:00 Za farníkov
18:00 + Daniel Ľuboš Jozef rodičia
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
17.03.2014 – 23.03.2014
Pondelok
17.03.14
Utorok
18.03.2014
Streda
19.03.2014
Štvrtok
20.03.2014
Piatok
21.03.2014
Sobota
22.03.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Máriu s rodinou
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Petra, Barbory a ich dieťaťa
06:00 + Apolónia Jozef Peter Rudolf
18:00 + Jozef Anna Jozef
06:00 + Martin Helena, + starí rodičia Martin Helena
18.00 + Emília Jozef Rudolf Peter
06:00 + Jaroslav + rodičia + straí rodičia
18:00 Na úmysel
06:00 + Ján Helena Anna Peter
18:00 + Otília Martin
07:00 Za zosnulých farníkov
Za zdravie a božie požehnanie Ireny Marty Anny Heleny Jaroslava
18:00 a ich rodiny
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Františky
Nedeľa
23.03.2014
08:30 + Lukrécia Karol Jozef
11:00 Za farníkov
18:00 + manžel, svokrovci, rodičia, starí rodičia
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
24.03.2014 – 30.03.2014
Pondelok
24.03.14
Utorok
25.03.2014
Streda
26.03.2014
Štvrtok
27.03.2014
Piatok
28.03.2014
Sobota
29.03.2014
06:00 + Johana Július Krištof
18.00 + rodičia a súrodenci
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre sestričky
18:00 + Marián Michal Anna súrodenci
06:00 + rodičia a starí rodičia
18.00 +rodina Kurtulíková a Michaligová
06:00 + Serafín
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Anny Petra a Štefana s rodinou
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Gity (80 r.)
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Janky
07:00 + Vladimír Gustáv Ján Anton Zuzana
Nedeľa
30.03.2014
08:30 + Ľudovít Žofia Ladislav rodičia
11:00 Za farníkov
18:00 + Elena
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
31.03.2014 – 06.04.2014
Pondelok
31.03.14
Utorok
01.04.2014
Streda
02.04.2014
Štvrtok
03.04.2014
Piatok
04.04.2014
Sobota
05.04.2014
06:00 + Anton František Anna František Jozef Jana Štefan Mária
18.00 + rodičia a súrodenci
06:00 + Anton Magdaléna Anton Rudolf starí rodičia
18:00 + Peter Alojzia Félix Anastázia
06:00 + Ján Mikuláš
18.00 + Cyprián Anton Monika
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Aleny Cyrila Jaroslava
18:00 Na úmysel
06:00 + rodičia svokrovci súrodenci švagor
18:00 + rodičia Mária Juraj Félix Anna Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie ružencového spoločenstva
07:00 + členovia ružencového spoločenstva
Nedeľa
06.04.2014
08:30 + Viliam Terézia Monika Bohuslav Emília
11:00 Za farníkov
18:00 + Veronika Matej
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
07.04.2014 – 13.04.2014
Pondelok
07.04.14
Utorok
08.04.2014
Streda
09.04.2014
Štvrtok
10.04.2014
Piatok
11.04.2014
Sobota
12.04.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Mareka s rodinou
18.00 Za dar viery
06:00 + Ján
18:00 + starí rodičia Valekoví a Vaníčkoví
06:00 Za božie požehnanie a milosť pre duchovného otca
18.00 Za deti s rodinami
06:00 + Terézia
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Antona
18:00 + Benedikt Štefan Aurélia Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Mária Jozef Želmíra Jozef
07:00 + Adriana Ľudovít Elena Gertrúda
Nedeľa
13.04.2014
08:30 + Anna Terézia Pavla Jozef a ostatná zosnulá rodina
11:00 + Mária Slováková
18:00 Za farníkov
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
14.04.2014 – 20.04.2014
Pondelok
14.04.14
Utorok
15.04.2014
Streda
16.04.2014
Štvrtok
17.04.2014
Piatok
18.04.2014
Sobota
19.04.2014
06:00 + Anna Albert a súrodenci
18.00 Za pomoc v chorobe rodičov a detí
06:00 + Jaroslav Jozef Mária Alojz Mikuláš
18:00 + Bohumila a Milan
06:00 + Ladislav Anna Jozef Helena
18.00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny
-
-
18:00 Za zosnulých kňazov pôsobiacich v našej farnosti
-
-
15:00
Veľkopiatkové obrady
-
-
20:00 Za farníkov
07:00 + Anton Mária
Nedeľa
20.04.2014
08:30 + Karol Johana
11:00 Za zdravie a božie požehnanie Ondreja a Branislava
18:00 Za božiu pomoc a vieru pre rodinu
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
21.04.2014 – 27.04.2014
Pondelok
21.04.14
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Ivany
08.30 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a celej rodiny
11:00 + Anna Jozef Rudolf František Agnesa Marek
Utorok
22.04.2014
Streda
23.04.2014
Štvrtok
24.04.2014
Piatok
25.04.2014
Sobota
26.04.2014
06:00 + Pavol František Mária
+ Mária Ján
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Františka
06:00 + Magda a František Čudekoví
18.00 + Margita Juraj Paulína Štefan
06:00 + Ján Ladislav Helenka
18:00 Na úmysel
06:00 + Jozef
18:00 + Mária Schillerová
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Márie
Za zdravie a božie požehnanie Štefana a Ruženy; Jozefa a
07:00 Kataríny
Nedeľa
27.04.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre syna a vnuka
11:00 Za farníkov
18:00 + Ivan Jozef Terézia Gabriela Ján Norbert
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
28.04.2014 – 04.05.2014
Pondelok
28.04.14
Utorok
29.04.2014
Streda
30.04.2014
Štvrtok
01.05.2014
Piatok
02.05.2014
Sobota
03.05.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodín Maťhovej a Jesenskej
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Karolíny
06:00 + Ján Ján rodičia
1. Poďakovanie za za 70 rokov života 2. + z rodiny Gubrianskej
18:00 3. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Gubrianskej
06:00 + Anna Elena Kamenišťákové
18.00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Kovalčíkovej
06:00 + Anton
18:00 + Jozef Dušan Rózka Ján Mária Jozef Katarína Ján
06:00 + Jaroslav
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Edmund a Mária
07:00 + Tibor Ján Milan Ladislav
Nedeľa
04.05.2014
08:30 + rodičia Cecília a Ľudovít
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
05.05.2014 – 11.05.2014
Za zdravie a božie požehnanie pre členov Ružencového
Pondelok
05.05.14
06:00 spoločenstva
18.00 + Jozef Pavlína Ladislav František Mária Terézia
Za zdravie a božie požehnanie pre členov Ružencového
Utorok
06.05.2014
Streda
07.05.2014
Štvrtok
08.05.2014
Piatok
09.05.2014
Sobota
10.05.2014
06:00 spoločenstva
18:00 + Etela Pavol Peter
06:00 + Vendelín Pavlína Jozef Štefan Magdalena
18.00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Sikulovej
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Beaty
18:00 + Magdaléna Alojz Veronika
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + René
07:00 + Martin Helena Mariana Helena a starí rodičia
Nedeľa
11.05.2014
08:30 Poďakovanie Pánu Bohu
11:00 Za farníkov
1. Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
18:00 2. + Anna
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
12.05.2014 – 18.05.2014
Pondelok
12.05.14
Utorok
13.05.2014
Streda
14.05.2014
Štvrtok
15.05.2014
Piatok
16.05.2014
Sobota
17.05.2014
06:00 + Emil Viola a starí rodičia
Za zdravie a božie požehnanie pre členov Ružencového
18.00 spoločenstva
06:00 + Helena
18:00 + manžel syn rodičia starí rodičia
06:00 + Jozef a Gizela
18.00 + Ján a rodičia
06:00 + Jozef Hermína Jozef Anna
18:00 Na úmysel
06:00 + Emília Miloslav Jozef Anna Ján Ľudmila
18:00 + Ján Františka Žofia Emília Ondrej
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Anna
07:00 + Beata
Za zdravie a božie požehnanie Márie Miroslava vnukov a
Nedeľa
18.05.2014
08:30 pravnukov
11:00 Za farníkov
18:00 + rodičia a súrodenci
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
19.05.2014 – 25.05.2014
Za zdravie a božie požehnanie pre členov spoločenstva modlitieb
Pondelok
19.05.14
Utorok
20.05.2014
Streda
21.05.2014
Štvrtok
22.05.2014
Piatok
23.05.2014
Sobota
24.05.2014
06:00 matiek
18.00 + Emília Peter Igor Božena
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jána Margity a detí
18:00 + Želmíra a Želmíra
06:00 + rodičia st. rodičia súrodenci
18.00 + Pavol Anna Mária Zuzana
06:00 + Dušan rodičia súrodenci svokrovci
18:00 Na úmysel
06:00 + Tomáš Júlia Pavol Anna
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Moniky s rodinou
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Marián Albert Helena
07:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
Nedeľa
25.05.2014
08:30 + Štefan Jozefína a st. rodičia
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
26.05.2014 – 01.06.2014
Pondelok
26.05.14
Utorok
27.05.2014
Streda
28.05.2014
Štvrtok
29.05.2014
Piatok
30.05.2014
Sobota
31.05.2014
06:00 + rodičia st. rodičia príbuzní
Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat a pravnučky
18.00 Poďakovanie za 70 rokov života
06:00 + rodičia a súrodenci
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
06:00 + Anna
18.00 + Arnold
06:00 + Michal rodičia svokrovci st. rodičia súrodenci švagriné švagrovia
18:00 Na úmysel
06:00 + Miroslav
18:00 + Ján Elena
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Margity
07:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
Nedeľa
01.06.2014
09:00 Za prvoprijímajúce deti
11:00 Za prvoprijímajúce deti
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov Ružencového spoločenstva
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
02.06.2014 – 08.06.2014
Pondelok
02.06.14
Utorok
03.06.2014
Streda
04.06.2014
Štvrtok
05.06.2014
Piatok
06.06.2014
Sobota
07.06.2014
06:00 Poďakovanie za 70 rokov života a pomoc pre Máriu
18.00 + rodičia a ostatná rodina
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Záborskej Kovalíkovej a detí
18:00 + Juliana Ján Stanko Stanislav
06:00 + Mária a Jozef
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Milana
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Veroniky
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Ivany s rodinou
18:00 Za zdravie a božie požehnanie dcéry vnukov súrodencov a všetkých
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Mikuláš Tkáč
07:00 + Sidónia
Nedeľa
08.06.2014
08:30 + Štefan Rudolf Zlatica a rodičov
11:00 Za farníkov
18:00 + Viktor Margita Štefan
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
09.06.2014 – 15.06.2014
Pondelok
09.06.14
Utorok
10.06.2014
Streda
11.06.2014
Štvrtok
12.06.2014
Piatok
13.06.2014
Sobota
14.06.2014
06:00 + rodičia st. rodičia súrodenci Adam Mária
18.00 + Mária Schillerová
06:00 + Pavlína Jozef Ján
18:00 + Za zdravie a božie požehnanie Margity
06:00 + Vincent rodičia svokrovci
18.00 + Krištof
06:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Antona
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Mikuláš Tkáč
07:00 Za požehnanie v manželstve
Nedeľa
15.06.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
11:00 Za farníkov
18:00 + Jozef Jankejech a ostatná zosnulá rodina
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
16.06.2014 – 22.06.2014
Pondelok
16.06.14
Utorok
17.06.2014
06:00 + Mikuláš Marta Viliam Anton Margita
18.00 + Emil Zdenko
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
18:00 + Anton Karol Emília Milan Anna Ján
1. Poďakovanie za dožitých 85 rokov Jaroslava
Streda
18.06.2014
Štvrtok
19.06.2014
Piatok
20.06.2014
Sobota
21.06.2014
06:00 2. Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
18.00 + Vladimír a Anna
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jána
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Branislava
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnučky
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Betky Jána a mladých v rodine
07:00 + Anna Viliam
Nedeľa
22.06.2014
08:30 + rodičia Jozef Júlia Štefan Margita
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
23.06.2014 – 29.06.2014
Pondelok
23.06.14
Utorok
24.06.2014
Streda
25.06.2014
06:00 + Jozef
18.00 + Ján Ján Ján
06:00 + rodičia a súrodenci
18:00 + Ján svokrovci rodičia súrodenci
06:00 + rodičia st. rodičia svokrovci Teodor
18.00 + Ján
+ Ľudovít Filoména Štefan Mária Jozef súrodenci švagrovia
Štvrtok
26.06.2014
Piatok
27.06.2014
Sobota
28.06.2014
06:00 švagriné
18:00 Na úmysel
06:00 + Anna Ľudovít Rudolf
18:00 + Ján František Jozef rodičia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Janka Jozef Terézia Jozef
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Petra
Nedeľa
29.06.2014
08:30 + Jozef Viktor
11:00 + Anna Hutyrová
18:00 + Štefan Nadežda Michal
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
30.06.2014 – 06.07.2014
Pondelok
30.06.14
Utorok
01.07.2014
Streda
02.07.2014
Štvrtok
03.07.2014
Piatok
04.07.2014
Sobota
05.07.2014
06:00 + z rodiny Tomekovej
18.00 + Štefan František rodičia
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Marty a jej detí s rodinami
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Kamila
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Martiny s rodinou
18.00 Poďakovanie za 80 rokov života 50 rokov manželstva
06:00 + rodičia svokrovci súrodenci
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Dušana a Jany
06:00 + Anton Pavol Anton Juliana Anton Veronika
18:00 + Manžel a rodičia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Cyril
07:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
Nedeľa
06.07.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Miroslava
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
07.07. – 13.07.2014
Pondelok
07.07.14
Utorok
08.07.2014
Streda
09.07.2014
Štvrtok
10.07.2014
Piatok
11.07.2014
Sobota
12.07.2014
06:00 + Rozália Vincent Alžbeta Anton
18.00 Za dar viery a božie požehnanie detí a vnukov
06:00 Za dar viery v celej rodine
18:00 + Jozef Zuzana Jozef Ján Mária
06:00 + Jozef Mária Vendelín Mária a Mária
18.00 + Jozef Emil Štefan Ján Žofia a rodičia
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Barbory Zuzany Vlada a Márie
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jána a Anny
18:00 + Pavlína Anna Rudolf Adam Anna
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Andrej Mária Marta Klára
07:00 + Jozef
Nedeľa
13.07.2014
08:30 + rodina Žifčáková a Joklová
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
14.07. – 20.07.2014
Pondelok
14.07.14
Utorok
15.07.2014
Streda
16.07.2014
Štvrtok
17.07.2014
Piatok
18.07.2014
Sobota
19.07.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
18.00 + rodičia a starí rodičia
06:00 + Albína Ján Katarína
18:00 + Ján Peter Juraj Gustáv Alojz Anton
06:00 + Daniela Mária Jozef Ema Emil
18.00 Za zdravie a božie požehnanie synov a ich rodín
06:00 + Štefan Štefánia Ján a ostatní z rodiny a dobrodinci
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Anny a jej rodiny a dar viery
18:00 + Ondrej František Jozefína Ambróz
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján
07:00 + Ernest Marta Walter Valika
Nedeľa
20.07.2014
08:30 + Štefan Mária
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
21.07. – 20.07.2014
Pondelok
21.07.14
Utorok
22.07.2014
Streda
23.07.2014
Štvrtok
24.07.2014
Piatok
25.07.2014
Sobota
26.07.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Petry
18.00 + Ondrej Štefan Mária Ján Terézia Drahoš
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Márie a jej rodiny
1. Za zdravie a božie požehnanie rodiny Jesenskej
18:00 2. Za zdravie a božie požehnanie sestry Bernardety
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Sapiencie
18.00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodičov detí a vnúčat
18:00 + Ján Július Štešfan Jozef Miroslav Mária Emília Jozef Helena
06:00 + Mária Július
18:00 + Ondrej Žofia Vladimír
07:00 Za zosnulých farníkov
Za zdravie a božie požehnanie Márie Ľubomíra Mária Mareka
18:00 Dávida Jakuba
07:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
Nedeľa
27.07.2014
08:30 + Ninka
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
28.07. – 03.08.2014
Pondelok
28.07.14
Utorok
29.07.2014
Streda
30.07.2014
Štvrtok
31.07.2014
Piatok
01.08.2014
Sobota
02.08.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Mareka Natálie Lucie Róberta
18.00 + manžel rodičia
06:00 + Ján
18:00 Poďakovanie za 30 rokov spoločného života
06:00 + rodina Buranová Popelková Chudáčiková
18.00 + Jozef Hana Ján Hana Karol Marek Štefan Marta
06:00 + Veronika Gabriel Rozália Miroslav Mikuláš Anton
18:00 Na úmysel
06:00 Za ružencové spoločenstvo
18:00 + Adam Ružena Vladimír Gabriela
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
07:00 + Ján Zuzana Ján Anton Vladimír
Nedeľa
03.08.2014
08:30 + Katarína
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
04.08. – 10.08.2014
Pondelok
04.08.14
Utorok
05.08.2014
Streda
06.08.2014
Štvrtok
07.08.2014
06:00 Poďakovanie za božie požehnanie a pomoc
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Jany
06:00 + Ján
18:00 + Peter
06:00 + Jozef Kulhan
18.00 + rodina Uríčková a Hromadová
06:00 + Mária Anna Jozef Margita Július a rodičia
18:00 Na úmysel
Za zdravie a božie požehnanie manželov Jesenských a ich detí s
Piatok
08.08.2014
Sobota
09.08.2014
06:00 rodinami
18:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Ján Anna Jozef Ján
07:00 Poďakovanie za 60 rokov života
Nedeľa
10.08.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie pre Milana
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
11.08. – 17.08.2014
Pondelok
11.08.14
Utorok
12.08.2014
Streda
13.08.2014
Štvrtok
14.08.2014
Piatok
15.08.2014
Sobota
16.08.2014
06:00 + Terézia Pavla Emil a rodičia
18.00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
06:00 + Ladislav Bevilaqua
18:00 + Pavol Mária Amália František Pavol krstní a birmovní rodičia
06:00 Za zdravie a božie požehnanie členov spoločenstva matiek
18.00 + Peter Albína
06:00 Za zdravie a božie požehnanie matky a jej dieťaťa
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
18:00 + Cecília Ondrej Žofia Bebkoví
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + rodičia svokrovci švagrovci synovec
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Františky a jej detí
Nedeľa
17.08.2014
08:30 + Jozef rodičia svokrovci a súrodenci
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
18.08. – 24.08.2014
Pondelok
18.08.14
Utorok
19.08.2014
Streda
20.08.2014
Štvrtok
21.08.2014
Piatok
22.08.2014
Sobota
23.08.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Márie
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Juraja
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Ľuboša
18:00 + rodičia svokrovci Stanislav
06:00 + Vladimír rodičia svokrovci
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Štefana a Ruženu
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
18:00 Na úmysel
06:00 + Anna Albert
18:00 + Leopoldína Mikuláš Gabriela Ladislav
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Štefan rodičia krstní rodičia
07:00 + Ján Martin Sidónia Jozef Rozália
Nedeľa
24.08.2014
08:30 + Ladislav a Margita Matuloví
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
25.08. – 31.08.2014
Pondelok
25.08.14
Utorok
26.08.2014
06:00 + Pavel Pavla
Za zdravie a božie požehnanie Ladislava Heleny Márie Vladimíra
18.00 Sabiny
06:00 + rodina kulhanová
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a rodičov
1. Poďakovanie za 42 rokov manželstva
Streda
27.08.2014
Štvrtok
28.08.2014
Piatok
29.08.2014
Sobota
30.08.2014
06:00 2. Za zdravie a božie požehnanie Moniky Márie Juraja s rodinami
18.00 + rodičia súrodenci manžel
06:00 + Terézia Paričková
18:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Sňahničanovej a Michnovej
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
18:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Marián Rudolf
07:00 + Andrej Želmíra
Nedeľa
31.08.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Petra s rodinou
11:00 Za farníkov
-
---
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
01.09. – 07.09.2014
Pondelok
01.09.14
Utorok
02.09.2014
Streda
03.09.2014
Štvrtok
04.09.2014
Piatok
05.09.2014
Sobota
06.09.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
18.00 Veni Sancte
06:00 + František Anna Karol Barbora Štefan a st. rodičia
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí vnukov a pravnukov
06:00 + Serafín a rodičia
18.00 + Bernard Elena a pokoj v rodine
06:00 + Krištof Serafín Kristína Július Jolana Štefan
18:00 Na úmysel
06:00 + Ján
18:00 + Vladimír Štefan rodičia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + rodičia + Zoltán + Ľudovít
07:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny
Nedeľa
07.09.2014
08:30 + Matej Veronika Ján Jozef Roman Vladimír
11:00 Za farníkov
18:00 + Kristína Veronika Ján Helena Matej
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
08.09. – 14.09.2014
Pondelok
08.09.14
Utorok
09.09.2014
Streda
10.09.2014
Štvrtok
11.09.2014
Piatok
12.09.2014
Sobota
13.09.2014
06:00 + Ondrej
18.00 + Mária Schellerová
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a jeho detí s rodinami
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Miroslava a jeho rodiny
06:00 Za dary Ducha Svätého pre deti
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Janky s rodinou
06:00 + rodičov Muráňových Harvánkových Foltýnových
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
06:00 + Mária Augustín Ján
18:00 + Anton Mária
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie dcér zaťa syna a vnúčat
07:00 Poďakovanie za štúdium detí
Nedeľa
14.09.2014
08:30 + Vojtech Alojz Karolína
11:00 Za farníkov
18:00 + Andrej
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
15.09. – 21.09.2014
07:00 + rodina Kostolniaková
Pondelok 08:30 + rodiny Mužilová a Berešíková
11:00 + Ignác Margita Milan
15.09.14
18.00 + Mária Anna Vojtech Florián Ladislav Anton
Utorok
16.09.2014
Streda
17.09.2014
Štvrtok
18.09.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Veroniky a Ivany s rodinami
18:00 cena je 2 eurá+ Adam Pavlína Augustín
06:00 + Viera František
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Kataríny a Jany s rodinami
06:00 Poďakovanie za 70 rokov života Anny
18:00 Na úmysel
Za zdravie a božie požehnanie Jozefa Márie a Ivety
Piatok
19.09.2014
Sobota
20.09.2014
06:00 +Jozef Ingrid Michal
18:00 + Ľudovít Milan Florián Apolónia
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Irena Eduard
07:00 + rodina Kováčová
Nedeľa
21.09.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
11:00 Za farníkov
18:00 + Jozef + Františka
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
22.09. – 28.09.2014
Pondelok
22.09.14
Utorok
23.09.2014
Streda
24.09.2014
Štvrtok
25.09.2014
Piatok
26.09.2014
Sobota
27.09.2014
06:00 Za vieru pre deti a manžela
18.00 + Andrej + Michal + Mária + Mikuláš + Juraj + Júlia
06:00 + Rodičia sestra st. rodičia a svokrovci
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Dušana
06:00 Poďakovanie za 80 rokov života
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Michala
06:00 + Alojz + Františka
18:00 Na úmysel
06:00 + Emília Alžbeta Margita Anton Jozefína s rodinou
Za zdravie a božie požehnanie Václava Michala vnúčat a celej
18:00 rodiny
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + František
07:00 + Milan Margita Serafín
1. Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového
Nedeľa
28.09.2014
08:30 spoločenstva
2. + členovia ružencového spoločenstva
11:00 Za farníkov
18:00 + Rudolf Hermína Barbora Adam Mária Helena
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
29.09. – 05.10.2014
Pondelok
29.09.14
Utorok
30.09.2014
Streda
01.10.2014
Štvrtok
02.10.2014
Piatok
03.10.2014
Sobota
04.10.2014
06:00 + Michal rodičia st. rodičia, svokrovci súrodenci a ostatná + rodina
18.00 + Michal Anna Marián Vladimír Peter Hanka Peter
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Vladimíra a celej rodiny
18:00 + Milan Ladislav Pavlína
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Magdy Štefana a rodiny Šoškovej
18.00 + Pavel a Jozef
06:00 + Ľudovír Teodor rodičia
18:00 Na úmysel
06:00 + František
18:00 + Igor Mária Pavol
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Pavel Pavla
07:00 + Emil Jozef Mária a ostatní zosnulí z rodiny
Nedeľa
05.10.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Kataríny a Bohumila
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
06.10. – 12.10.2014
Pondelok
06.10.14
Utorok
07.10.2014
Streda
08.10.2014
Štvrtok
09.10.2014
Piatok
10.10.2014
Sobota
11.10.2014
06:00 + Viktor Gizela a príbuzní
18.00 + Justín Božena Samuel Anna
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí
18:00 Za zdravie a božie požehnanie manžela detí a vnúčat
06:00 + Martin Justína Karol
18.00 + Mária Štefan Paraskieva Jozef
06:00 + Pavol Iva Liliana
18:00 Na úmysel
06:00 + Juraj Mária st. Rodičia + súrodenci
18:00 + Mária Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
07:00 + Alžbeta Andrej Ján Mária
Nedeľa
12.10.2014
08:30 + Ján
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Jána a Anny (ďakovná omša)
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
13.10. – 19.10.2014
Pondelok
13.10.14
Utorok
14.10.2014
Streda
15.10.2014
Štvrtok
16.10.2014
Piatok
17.10.2014
Sobota
18.10.2014
06:00 + Ján Veronika Barbora Ján
18.00 + Eva Vlastimil Pavol Anna
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Tomkovej
18:00 + Ján Mária Anton Albín Jozef
06:00 + Ján Mária Ján Mária Imrich Terézia Teodor
18.00 Za zdravie a božie požehnanie syna a vnúčat
06:00 + rodičia, svokrovci, príbuzní, bratia, manžel
18:00 Na úmysel
06:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
18:00 + Michal Emília Ján
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Margity a Martina
07:00 Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
Nedeľa
19.10.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Vladimíra
11:00 Za farníkov
18:00 + Karol Johana Krištof
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
20.10. – 26.10.2014
Pondelok
20.10.14
Utorok
21.10.2014
Streda
22.10.2014
Štvrtok
23.10.2014
Piatok
24.10.2014
Sobota
25.10.2014
06:00 + Lukáš Viliam rodičia
18.00 + Kamila Mária
06:00 + Metod a švagriná
18:00 + Pavol a st. rodičia
06:00 + Mária Tomáš
18.00 + Anna Božena
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí vnukov s rodinou
18:00 Na úmysel
06:00 + Michal Juraj Anna
18:00 + Oľga Šimon Anastázia Štefan
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
07:00 + Miroslav
Nedeľa
26.10.2014
08:30 + Ivan Adela Jozef Elena Vojtech
11:00 Za farníkov
18:00 + Marián Rudolf
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
27.10. – 02.11.2014
Pondelok
27.10.14
Utorok
28.10.2014
Streda
29.10.2014
Štvrtok
30.10.2014
Piatok
31.10.2014
Sobota
06:00 + Eva Anton Katarína Margita Jozef Margita
18.00 + Želmíra Karel Mária
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Kataríny s rodinou
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Kolomana
06:00 + Pavol
18.00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
06:00 + Ladislav Mária Ladislav a st. rodičia
18:00 Na úmysel
06:00 + Vincent rodičia svokrovci a ostatná + rodina
18:00 + Klementína vendelín (rodičia)
07:00 Za zosnulých farníkov
08:30 + Jozefína
01.11.2014 11:00 Za farníkov
18:00 1. + Anton 2. Za zdravie a božie požeh. Jána Ľudmily detí a vnúčat
07:00 + Mária Imrich Michal a + rodina Mišíková
Nedeľa
02.11.2014
08:30 + Sebastián Magdalena Adam Mária krstní a birmovní rodičia
11:00 Za farníkov
18:00 + Štefan
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
03.11. – 09.11.2014
Pondelok
03.11.14
Utorok
04.11.2014
Streda
05.11.2014
Štvrtok
06.11.2014
Piatok
07.11.2014
Sobota
08.11.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie matky a jej dieťaťa
18.00 + Karel Želmíra
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Mojskej a Botkovej
18:00 + Ivan Terézia Jozef Gabriela Ján Norbert st. rodičia
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Anny (70 r.)
18.00 + Mária Augustín Ján
06:00 + Zuzana Štefan Eva Galimír
18:00 Na úmysel
06:00 Za pevnú vieru a zdravie Karola
18:00 + Oľga
07:00 + Ján Brežný
18:00 + Viliam Henrich Eva Štefan
07:00 + Jozef rodičia a sestry
Nedeľa
09.11.2014
08:30 + Johana a Karol
11:00 Za farníkov
18:00 + Ján Mária
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
10.11. – 16.11.2014
Pondelok
10.11.14
Utorok
11.11.2014
Streda
12.11.2014
Štvrtok
13.11.2014
Piatok
14.11.2014
Sobota
15.11.2014
06:00 + Alžbeta Ondrej Ján Alžbeta Ondrej
18.00 + Ján Mária
06:00 Za zdravie a božie požehnanie členov ružencového spoločenstva
18:00 + rodičia starí rodičia príbuzní
06:00 Za pomoc v chorobe pre sestru
18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre Evu
06:00 + Jozef
18:00 Za jubilujúcich manželov
06:00 + Marek Agnesa Anna Irena Jozef Rudolf František
18:00 + Anna Jurinová
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + priatelia a duše na ktoré si nikto nespomína
07:00 + Margita Serafín Anna Serafín Ignác Jozefína
Nedeľa
16.11.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Jozefa
11:00 Za farníkov
18:00 + František Anna Karol Barbora Štefan
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
17.11. – 23.11.2014
Pondelok
17.11.14
Utorok
18.11.2014
Streda
19.11.2014
Štvrtok
20.11.2014
Piatok
21.11.2014
Sobota
22.11.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Robin
18.00 + Mária
06:00 + Jozef Ján Pavlína
18:00 + Milan Bohumil
06:00 + Anton Ján Gustav Oľga Ján Margita
18.00 Za zosnulých z rodiny Palúchovej
06:00 + Anna František Mária Ferdinand Mária
18:00 + Mária
06:00 + Jozef Anna Mária Štefan Ondrej Alžbeta Jozef
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Alžbety s rodinou
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Jozef Adela
07:00 Poďakovanie za 35 rokov manželstva
Nedeľa
23.11.2014
08:30 + František
11:00 Za farníkov
Za zdravie a božie požehnanie Janky Ľuboša Bibiany Mariána s
18:00 rodinami a rodinu Kačicovú a Zajasenskú
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
24.11. – 30.11.2014
Pondelok
24.11.14
Utorok
25.11.2014
Streda
26.11.2014
Štvrtok
27.11.2014
Piatok
28.11.2014
Sobota
29.11.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Špánikovej
18.00 + Mária Ľubomír Alexander a st. rodičia
06:00 + Stanislav, starí rodičia svokrovci
1. Poďakovanie za 70 rokov života
18:00 2. Za zdravie a božie požehnanie detí
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Veroniky a Ivana s rodinou
18.00 + Jaroslav Elena Arnold Helena Jaroslav
06:00 + rodina Šmídová a Brníková
18:00 + Jozef + rodina Harvánková Foltýnová Muráňová
06:00 + rodičia
18:00 + Ján Emília Milan František Ľudmila
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Sidónia Augustín
07:00 + Vierka Viktor rodičia krstní rodičia
Nedeľa
30.11.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Petra s rodinou
11:00 Za farníkov
18:00 + František Alžbeta Anton Mária
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
1.12. – 7.12.2014
Pondelok
01.12.14
Utorok
02.12.2014
Streda
03.12.2014
Štvrtok
04.12.2014
Piatok
05.12.2014
Sobota
06.12.2014
06:00 + Ján Anna Imrich Mária
18.00 Za zdravie a božie požehnanie Janky
06:00 + Mikuláš Rozália Ján Viliam Marta
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre Evu
06:00 + Tomáš Kamila Ján a krstní rodičia
18.00 + st. rodičia Valekoví a Vaníčkoví
06:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
Za zdravie, božie požehnanie a vytrvalosť v dobrom pre Michala
18:00 Jozefa Máriu Ivety Jozefa a Ingrid
06:00 + Mikuláš Anna
+ Eugen a Elena
18:00 Za zdravie a pokoj v rodinách
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Mikuláš Tkáč
07:00 + Jozef rodičia starí rodičia svokrovci
Nedeľa
07.12.2014
08:30 + Anna Rudolf Adam Anna Ivan
11:00 Za farníkov
18:00 + Anna Jozef a ostatná zosnulá rodina
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
8.12. – 14.12.2014
Pondelok
08.12.14
Utorok
09.12.2014
Streda
10.12.2014
Štvrtok
11.12.2014
Piatok
12.12.2014
Sobota
13.12.2014
06:00 Za zdravie a božie požehnanie Janky s rodinou
16:00 Za farníkov
18.00 + Anton Kulich
06:00 + Ján Mária Jozef Mária Ján Cyril Milan Janka Jozefína
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
06:00 + Milan
18.00 Pro life
06:00 + Mikuláš Anežka Štefan Mária Magdaléna
18:00 + Jozef rodičia svokrovci bratia
06:00 Za živú vieru v rodine, obrátenie synov a božiu pomoc
18:00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodiny
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Janka Anton
07:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Majerčíkovej
Nedeľa
14.12.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Antona
11:00 + Pavol Šimka
18:00 + súrodenci a rodičia z oboch strán
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
15.12. – 21.12.2014
Pondelok
15.12.14
Utorok
16.12.2014
Streda
17.12.2014
Štvrtok
18.12.2014
Piatok
19.12.2014
Sobota
20.12.2014
06:00 Za obrátenie manžela a zaťa
18.00 + Jozef
06:00 + Michal Katarína Michal Ilona Mária
18:00 Za zdravie a božie požehnanie Jozefa a Ireny
06:00 + Jozef Hanka Jozef Emília Vladimír + starí rodičia
18.00 + Ján Angela Edita
06:00 + Štefan Anton František Anna rodičia svokrovci
18:00 Za obrátenie manžela Jozefa
06:00 + Jozef starí rodičia + príbuzní
18:00 + Peter Emília Igor Božena
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Pavel + Pavol (syn)
07:00 + Mária a Juraj Félix Anna Ján
Nedeľa
21.12.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie Lenky a Adrianky
11:00 Za farníkov
18:00 Za zdravie a božie požehnanie detí a vnúčat
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
22.12. – 28.12.2014
Pondelok
22.12.14
Utorok
23.12.2014
06:00 Za dar jednoty a pokoja na pracovisku
18.00 Poďakovanie za pomoc pri štúdiu vnuka Michala
06:00 + Milan Galina Mária rodičia st. rodičia
18:00 + Emília Alžbeta Štefánia Margita Anton Jozefína Anton Július
07:00 Za zdravie a božie požehnanie pre deti, vnúčatá a pravnúčatá
16:00 Na úmysel
Streda
24.12.2014 22:00 Vojenská sv. omša
24:00 Za farníkov
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Štefánie
8:30 Poďakovanie za 86 rokov života Márie a zdr. a božie požehnanie
Štvrtok
25.12.2014 11:00 Na úmysel
18:00 Za zdravie a božie požehnanie rodiny Rzepielovej
07:00 + Miloslav Emília Anna Jozef Ľudmila Ján
08:30 + Zuzana Ondrej Vladimír + svokrovci
Piatok
26.12.2014 11:00 + Štefan + svokrovci
18:00 + Štefan Mária
Sobota
27.12.2014
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Vincent Lucia Rudolf Gizela st. rodičia
Za posilnenie viery a božie požehnanie syna Miroslava a jeho
07:00 rodiny
Nedeľa
28.12.2014
08:30 Za zdravie a božie požehnanie detí a rodičov
11:00 Za farníkov
18:00 + Július + príbuzní
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
29.12.2014 – 4.1.2015
Pondelok
29.12.14
Utorok
30.12.2014
Streda
31.12.2014
07:00 + Adam Anna Kamila Ľudmila Štefan Karol
18.00 + rodičia svokrovci
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Jána Margity a detí s rodinami
18:00 + Jozefína Serafín Jaroslav
07:00 + rodina Pavlovičová
15.00 Za farníkov
07:00 + Ján Agneša František Emil Silvester Bernardína
08:30 Za zdravie a božie požehnanie detí s rodinami
Štvrtok
01.01.2015 11:00 Za božie požehnanie. Jana Jedináková (20 r.) MUDr. Mária
Jedináková (80r.)
18:00 + Edita Jozef
Piatok
02.01.2015
Sobota
03.01.2015
07:00 + Rudolf Hermína Adam Barbora Mária Helena
18:00 + Alžbeta Anton Rozália Vincent
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00 + Mikuláš Tkáč
07:00 + Anton Magdaléna Anton Rudolf
Nedeľa
04.01.2015
08:30 + Eduard Špirko
11:00 Za farníkov
18:00 + Cyril Emília Ján Anna
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
5.1. – 11.1.2015
Pondelok
05.01.15
07:00 + Štefan Helena Štefan Rudolf
1. + Jozef Emília
18.00 2. Za zdravie a božie požehnanie celej rodiny
07:00 + Želmíra Andrej
08:30 Na úmysel
Utorok
06.01.2015 11:00 Za farníkov
18:00 Na úmysel
Streda
07.01.2015
Štvrtok
08.01.2015
Piatok
09.01.2015
Sobota
10.01.2015
06:00 + Ladislav Anna Jozef Helena
18.00
06:00
+ Eugen a Elena
18:00 Za zdravie a pokoj v rodinách
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
11.01.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
12.1. – 18.1.2015
Pondelok
12.01.15
Utorok
13.01.2015
Streda
14.01.2015
Štvrtok
15.01.2015
Piatok
16.01.2015
Sobota
17.01.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
18.01.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
19.1. – 25.1.2015
Pondelok
19.01.15
Utorok
20.01.2015
Streda
21.01.2015
Štvrtok
22.01.2015
Piatok
23.01.2015
Sobota
24.01.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
25.01.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
26.1. – 1.2.2015
Pondelok
26.01.15
Utorok
27.01.2015
Streda
28.01.2015
Štvrtok
29.01.2015
Piatok
30.01.2015
Sobota
31.01.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
01.02.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
2.2. – 8.2.2015
Pondelok
02.02.15
Utorok
03.02.2015
Streda
04.02.2015
Štvrtok
05.02.2015
Piatok
06.02.2015
Sobota
07.02.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00 Za zdravie a božie požehnanie Rozálie
Nedeľa
08.02.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
9.2. – 15.2.2015
Pondelok
09.02.15
Utorok
10.02.2015
Streda
11.02.2015
Štvrtok
12.02.2015
Piatok
13.02.2015
Sobota
14.02.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
15.02.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
16.2. – 22.2.2015
Pondelok
16.02.15
Utorok
17.02.2015
Streda
18.02.2015
Štvrtok
19.02.2015
Piatok
20.02.2015
Sobota
21.02.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
22.02.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
23.2. – 1.3.2015
Pondelok
23.02.15
Utorok
24.02.2015
Streda
25.02.2015
Štvrtok
26.02.2015
Piatok
27.02.2015
Sobota
28.02.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
01.03.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Rímskokatolícky farský úrad Martin – mesto, 036 01 Nám. SNP 1, tel: 043-4238414
Úmysly svätých omší
2.3. – 8.3.2015
Pondelok
02.03.15
Utorok
03.03.2015
Streda
04.03.2015
Štvrtok
05.03.2015
Piatok
06.03.2015
Sobota
07.03.2015
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18.00
06:00
18:00
06:00
18:00
07:00 Za zosnulých farníkov
18:00
07:00
Nedeľa
08.03.2015
08:30
11:00 Za farníkov
18:00
Download

Nedeľné oznamy 2014 - Farnosť Martin - Mesto