"ARHIMEDESOVA" ZIMSKA
ŠKOLA MLADIH MATEMATIČARA
"TARA 2014"
Mitrovac na Tari:
311. januara 2014. god.
(od I do VIII razreda OŠ)
ORGANIZATOR: MATEMATIČKO DRUŠTVO "ARHIMEDES"- BEOGRAD
u saradnji sa Centrom dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda (CDL)
Puni pansioni, prevoz, bazen, dobra zdravstvena zaštita (ambulanta) i
druge pogodnosti za učenje, odmor i rekreaciju.
Bogat sadržaj matematičko - računarskog zimovanja:
 odabrane matematičke teme (po razredima: 2 č. dnevno + 1 č. radionice);
 matematički konkursi, kvizovi i druga matematička razonoda;
 računarstvo (računare - laptopove obezbeđuje "Arhimedes");
 šah i matematika, šahovski turnir;
 skijanje (ski-staze i ski-liftovi), sankanje, organizovane šetnje;
 kulturno-zabavne i sportske aktivnosti.
Programe realizuju ekipe odabranih nastavnika i instruktora.
S obzirom na sadržaj, organizaciju i uslove - cena kompletnog aranžmana
je povoljna i iznosi: 210250 bodova, zavisno od načina i rokova plaćanja.
Moguće je plaćanje i u ratama (do 5 rata). Dinarska vrednost boda obračunava
se po srednjem kursu NBS za 1 euro na dan uplate. Iznos za uplatu
obavezno se zaokružuje na desetice dinara.
Uplate na tek. račun 2051104724 ili 17076644, u gotovu ili čekovima.
Kopija uplatnice obavezno se dostavlja "Arhimedesu".
MD "Arhimedes" ima 39-godišnje iskustvo i visok renome u ovom poslu (80
letnjih škola i 34 zimske škole sa ukupno oko 10.300 učenika). Ovo je 35.
AZŠMM. Ne propustite izuzetnu priliku! Broj mesta je ograničen.
PRIJAVE na: "ARHIMEDES", pošt. fah 88, 11103 Beograd, ili preko tel.
(011) 3245-382 i 3245-383. Prijave se mogu i lično doneti u "Arhimedes"
Beograd, Dečanska (M. Pijade) br. 6 (svakodnevno do 20 čas.).
Objavljen je i detaljan raspis (konkurs) o ovoj zimskoj školi.
Beograd, 20.10.2013.
Br. 5699/2013-SK
MD "ARHIMEDES"
BEOGRAD
Izuzetna matematičko-računarska i fizička rekreacija!
CENE I ROKOVI PLAĆANJA
Cena kompletnog aranžmana (sa navedenim sadržajima) obuhvata: troškove organizacije
zimske škole: 9 dana sa 8 punih pansiona (tri obroka+užina), prevoz iz Beograda, zdravstvena
zaštita (ambulanta) i razne druge usluge CDL, troškove realizacije nastave (matematika,
računarstvo) i vaspitno-rekreativnih aktivnosti, deo opreme i materijala, učlanjenje u "Arhimedes",
fotografije, bilten škole, obaveštenja, porez (PDV 20%) i druge troškove škole.
Zbog mogućih promena dinarskih cena na tržištu, cena aranžmana iskazana je u bodovima (1
bod = 1 evro). Moguće je plaćanje u ratama (najviše pet rata).
Zavisno od troškova, načina i rokova plaćanja, cena celog aranžmana iznosi:
a) 210 bodova - ako se ceo iznos uplati do 15.11.2013;
b) 220 bodova - u dve jednake rate s rokovima 15.11. i 30.12.2013;
v) 230 bodova - u tri jednake rate s rokovima 15.11, 30.12.2013. i 30.01.2014;
g) 240 bodova - u četiri jednake rate: 15.11, 30.12.2013, 30.01. i 28.02.2014;
d) 250 bodova - u pet rata: 15.11, 30.12.2013, 30.01, 28.02. i 30.03.2014. godine.
Uplatilac sam bira varijantu (a, b, v, g, d) prilikom prve uplate.
Plaćanje je u dinarima. Dinarska vrednost boda obračunava se po srednjem kursu NBS za 1 evro
na dan uplate. Iznos za uplatu zaokrugljuje se na desetice dinara.
Cene u bodovima se ne menjaju.
Pre uplate obavezno proveriti kod "Arhimedesa" (može i preko telefona) kolika je vrednost
boda, tj. koji je iznos dinarske cene (kod uplate u dinarima).
U slučaju zakašnjenja uplate nekog iznosa (rate) u odnosu na navedene rokove, dugovani iznos
uvećava se za 0,5% za svaki dan zakašnjenja.
Zadržavamo pravo korekcije cene, ako to učini CDL (ne odnosi se na uplaćene rate).
Kasnije prijavljeni učenici (kada je prošao rok za uplatu neke rate) takođe za uplatu biraju
varijantu koja im odgovara, s tim što odmah po prijavljivanju (najviše za 5 dana) treba da plate
zaostale rate, a ostale rate u utvrđenim rokovima.
Plaćanje se može vršiti na sledeće načine:
(1) na tekući račun 205-11047-24 ili 170-766-44 (primalac: "Arhimedes", Beograd), s tim da se
kopija priznanice-uplatnice obavezno odmah dostavi "Arhimedesu" na napred navedenu
adresu ili preko telefaksa (011) 3245-383;
(2) gotovinski ili čekovima u "Arhimedesu"- Beograd, Dečanska br. 6, svakog dana do 20
časova (gde se dobija račun-priznanica o uplati).
Iznos za uplatu zaokrugljuje se na desetice dinara (obavezno).
Prilikom uplate obavezno treba naznačiti svrhu uplate (AZŠMM, ime učenika i razred, koja rata),
a pri plaćanju preko tekućeg računa na uplatnici kao "poziv na broj" u pravougaonik dole desno
upisati: 035699.
AZŠMM je veliko zimsko druženje mladih matematičara iz svih naših krajeva!
Prilika je izuzetna i nemojte je propustiti! Ne oklevajte sa prijavljivanjem! Obavestite i svoje
drugare koji do sada nisu bili u "Arhimedesovim" školama. S obzirom na sadržaj aranžmana
(puni pansioni, prevoz, matematička i računarska škola, rekreacija, zdravstvena zaštita,
sigurnost dece), cena je vrlo povoljna.
Za kurseve računarstva ništa se dodatno ne plaća.
ZIMSKI SEMINAR (ŠKOLA) ZA NASTAVNIKE. U okviru "Arhimedesove" zimske škole (za
učenike) u isto vreme radiće i "Arhimedesova" zimska škola (seminar) za nastavnike
matematike i učitelje iz OŠ (koji rade sa darovitim učenicima, pripremaju ih za takmičenja i sl.),
s tim što će obavezno prisustvovati nastavi i drugim aktivnostima u AZŠMM, tako da je Zimska
škola za učenike vežbaonica-praktikum za učesnike seminara. Seminar je akreditovan Uslovi
povoljni. Smeštaj u centralnom paviljonu (sobe sa 2 ili 3 kreveta i sa kupatilima). Cena
kompletnog aranžmana za nastavnike (odrasle) je za 25% veća od cene za učenike. Ostali
uslovi plaćanja su isti. Broj mesta je ograničen, jer su u AZŠ za nastavnike / učitelje takođe
uključeni i nastavnici-predavači u AZŠ za učenike.
"ARHIMEDES" VAM ŽELI PRIJATNU ZIMSKU MATEMATIČKU I FIZIČKU REKREACIJU!
E-mail: [email protected]
Internet: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
"ARHIMEDES" - 40 GODINA!
MD "ARHIMEDES"
BEOGRAD
Download

KLUB MLADIH MATEMATI^ARA "ARHIMEDES"