MATEMATIČKO DRUŠTVO "ARHIMEDES"
11103 Beograd, Srbija, Dečanska 6, pošt. fah 88
Telefoni: (011) 3245-382 i 3245-383, faks: 3245-383
Tekući račun: 17076644 ili 2051104724, PIB 100067193
E-mail: [email protected] Internet: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
Br.05-5675-2
Beograd, 01.09.2013.
PUBLIKACIJE ZA MLAĐE RAZREDE OŠ
Cene se odnose na 1 primerak navedene publikacije (u dinarima), sa porezom
1.
MALA ZBIRKA ZANIMLJIVIH MATEMATIČKIH ZADATAKA ZA "IZOŠTRAVANJE UMA" (III, IV, V r.), 21. izdanje
250
2.
MATEMATIKA KAO IGRA 1 (za niže razrede OŠ), ilustrovano
250
3.
ĐAK PRVAK VOLI MATEMATIKU. Matematička radionica za đake prvake
150
4.
MATEMATIKA za mlađe razrede OŠ: 100 nestandardnih zadataka – I, II, III, IV deo . Cena jednog dela (sveske)
150
5.
KOMBINATORNI ZADACI U SLICI I REČI (za mlađe razrede OŠ)
200
6.
MATEMATIKA. Mali tekstualni zadaci, 1. deo, za I i II razred ( kontrolne vežbe i takmičenja) NOVO
200
7.
MATEMATIKA. Mali tekstualni zadaci, 2. deo, za III i IV razred ( kontrolne vežbe i takmičenja) NOVO
200
8.
MOTIVISANJE UČENIKA MLAĐIH RAZREDA ZA UČENJE MATEMATIKE (zadaci i dr.)
150
9.
ŠKOLSKI PRAKTIKUM za IV raz. OŠ (Zadaci sa školskih matematičkih takmičenja 1976-2003)
130
10.
VOLIM MATEMATIKU - Problemi "teških situacija", I deo (IV i V raz. OŠ)
150
11.
MATEMATIKA za predškolce. Radni materijal "Arhimedesove" matematičke škole (izbor)
500
12.
MATEMATIKA za 1, 2, 3, 4. razred OŠ. Radni materijali "Arhimedesove" škole (4 knjige). Cena jedne knjige
500
13.
LAVIRINTI. Zbirka zadataka (180 raznih lavirinata). Radni materijal AŠMM
14.
UH, LEPOG LI ZADATKA! Zbirka zad. sa "Arhimedesovih" matemat. turnira (sa reš.) za IV raz. OŠ , I i II deo
ZBIRKE ZADATAKA IZ MAT. "MISLIŠA": 2006, 2007, 2008", 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.. god. za OŠ (sa
takmičenja "Misliša"), IIVIII r OŠ, 7 knjiga. Cena jedne knjige: 200 din. (za zbirke 2006, 2007, 2008. god.),
odnosno 250 din. (za zbirke 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. god.)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28 .
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
ZBIRKA PRIPREMNIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE ZA TAKMIČENJE ”MISLIŠA” za učen. II raz. OŠ (sa rešenjima)
ZBIRKA PRIPREMNIH ZADATAKA ZA MATEMATIČKA TAKMIČENJA učenika III razreda OŠ (sa rešenjima):
”Misliša”, školska i opštinska takmičenja
ZBIRKA PRIPREMNIH ZADATAKA ZA MATEMATIČKA TAKMIČENJA učenika IV r. OŠ (sa rešenjima): ”Misliša”,
školska, opštinska i okružna takmičenja, Matematički turnir
MAGIČNI KVADRATI. Zbirka zadataka za mlađe razrede OŠ
MALI NEOBIČNI RAČUNI. Vežbe za učenike mlađih razreda OŠ (I i II raz.)
35 LISTIĆA ZA ĐAKE PRVAKE. Mala matemat. zbirka za učenike I raz. OŠ
PROBLEMI KRETANJA. Zbirka zadataka za mlađe razrede OŠ
STARI MATEMATIČKI ZADACI (Od davnina do današnjih dana) - zbirka zad. za OŠ
KOCKA, KOCKA, KOCKICA. Zbirka zadataka (sa rešenjima) za učenike OŠ. NOVO
MATEMATIČKE IGRE. Zbirka zadataka (sa rešenjima), OŠ i SŠ. NOVO
MATEMATIKA ZA DECU I RODITELJE. Zbirka zadataka (sa rešenjima) za OŠ. NOVO
MATEMATIKA U SLICI I REČI. Zbirka zadataka (sa rešenjima) za OŠ NOVO
MATEMATIČKI ZABAVNIK. Časopis za mlađe razrede OŠ: IV i V godište (po 5 brojeva), VI god. (3 broja).
Cena po primerku : 20 dinara. Ukupno za 13 brojeva
MATEMATIČKI PRAKTIKUM (mlađi razredi), 100 nestandaardnih zadataka. Za učitelje i učenike
POČETNA NASTAVA GEOMETRIJE - Metodički pristup (M. Dejić)
ZAŠTO POSTOJE TEŠKOĆE U UČENJU MATEMATIKE? (S. Bojanin)
ULOGA NASTAVNIKA U VREDNOVANJU RADA UČENIKA (M. Vilotijević)
MATEMATIKA. Prva desetica u slici bez reči (format A4 i B5)
300
300 i 200
200 i 250
200
300
300
200
150
200
200
200
200
300
250
400
260
200
150
200
200
50 / 30
MATEMATIKA 3. Zbirka za 3. razred OŠ, za one koji žele više (V. Andrić), DMS Bgd
400
MATEMATIKA 4. Zbirka za 4. razred OŠ, redovna nastava (V. Andrić), DMS Bgd
MATEMATIKA IV. Zbirka za dodatni rad i pripremu takmičenja u IV raz. OŠ (V. Andrić), "Valjevac" Valjevo
MATEMATIKA H. Priručnik za pripremu matemat. takmičenja IVVIII raz. OŠ (V. Andrić), KRUG Bgd
ZBIRKA 550 ZADATAKA SA MATEMATČKIH TAKMIČENJA IVVIII raz. OŠ (20072011), DMS Bgd
500
500
700
700
Zavisno od količine pojedine publikacije odobravamo rabat. Za "Arhimedesove" publikacije (redni br. 133) rabat je: 10% (11-20
primeraka), 15% (21-50 primeraka), 20% (51-100 primeraka) i 25% (preko 100 primeraka). Za publikacije drugih izdavača (red. br.
3438) rabat je: 5% (za 11-20 primeraka), 10% (21-50 primeraka) i 15% (preko 50 primeraka). Poštarina uračunata. Za knjižare
poseban rabat.
Cenovnik svih publikacija koje se mogu nabaviti kod "Arhimedesa" (svi razredi OŠ i SŠ) može se videti na "Arhimedesovom" internetsajtu: www.arhimedes.rs, a za "Arhimedesove" publikacije takođe i na našem drugom sajtu: www.mislisa.rs (br. 0555261).
Naručivanje publikacija može se izvršiti pismom, preko telefona/faksa, e-mejla i u "Arhimedesu".
Prilikom uplate navesti svrhu uplate i poziv na broj: 05-5526-2 (za ovaj spisak) odnosno 05-5675-1 (za veliki - opšti cenovnik publikacija)
i kopiju uplatnice dostaviti "Arhimedesu" faksom ili telefonski javiti da je uplata izvršena, posle čega odmah sledi isporuka poručenih
publikacija.
Naravno, sve ove publikacije mogu se kupiti i u "Arhimedesu" (Beograd, Dečanska 6).
Radno vreme u "Arhimedesu" je: 8  22 časa (svakog dana).
MD "ARHIMEDES"
Download

11103 Beograd, Srbija, Dečanska 6, pošt. fah 88