MATEMATIČKO DRUŠTVO "ARHIMEDES"
11000 Beograd, Srbija, Dečanska br. 6
Telefoni: (011) 3245-382 i 3245-383, faks: 3245-383
Tekući račun: 17076644 i 2051104724, PIB 100067193
E-mail: [email protected]  Sites: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Br. 05-5675-1
Beograd, 01.09.2013.
CENOVNIK PUBLIKACIJA
Cenovnik publikacija za mlađe razrede OŠ dajemo posebno (br. 54002).
Cene se odnose na 1 primerak navedene publikacije (u dinarima). Uključen porez.
a) "Arhimedesove" publikacije:
Mala zbirka zanimljivih matematičkih zadataka za "izoštravanje uma"
1.
250
(200 zadataka za rešenjima), III-VIII r. OŠ, 21. izdanje (B. Marinković)
2.
2.a.
Materijali za mlade matematičare OŠ i SŠ, prva serija, sveske 114,
cena po svesci
1. Šah i matematika – zanimljivi zadaci (OŠ, SŠ)
2. Neobična aritmetika - uvod u kongruencije po modulu (OŠ, SŠ)
3. Šta je veće? Metode upoređivanja veličina – zbirka zad.(OŠ, SŠ)
4. Elementi topologije: Popularno o grafovima (OŠ, SŠ)
5. Pitagorini brojevi – zbirka zadataka (OŠ, SŠ)
6. Dirihleov princip - zbirka rešenih zadataka OŠ, SŠ)
7. Prava i kružnica - zbirka rešenih zadataka (OŠ, SŠ)
8. Kombinatorna geometrija - zbirka zadataka (OŠ, SŠ)
9. Nelinearne Diofantove jednačine - zbirka zadataka (VIII raz. OŠ i SŠ)
10. Metoda lažne pretpostavke (OŠ, SŠ)
11. Različiti načini rešavanja zadataka - geometrija (OŠ, SŠ)
12. Različiti načini rešavanja zadataka - kretanja (OŠ, SŠ)
13. Zbirka nestandardnih zadataaka iz trigonometrije sa reš. (SŠ)
14. Ravni preseci prizme i piramide (OŠ).
2.b.
100
Materijali za mlade matematičare OŠ i SŠ, druga serija, sveske 1537
15. Školski praktikum: zadaci sa škol. matemat. takmičenja IV raz. OŠ (1976-2003)
16. Školski praktikum: zadaci sa škol. matemat. takmičenja V raz. OŠ (1976-2003)
17. Školski praktikum: zadaci sa škol. matemat. takmičenja VI raz. OŠ (1976-2004)
18. Logički zadaci sa "Arhimedesovih" mat. turnira OŠ (1976-2003) sa rešenjima
19. Volim matematiku. Nestandardni zadaci - problemi "teških situacija", I deo (IV i V r.)
20. Volim matematiku. Nestandardni zadaci - problemi "teških situacija", II deo (V i VI r.)
21. Pitagorini i Heronovi brojevi (novi pristup) , SŠ
22. UH, LEPOG LI ZADATKA! Zbirke zadataka sa "Arhimedesovih" matematičkih turnira OŠ (sa reš.) - po
razredima (IVVIII r.), 5 zbirki, I i II deo. Cena zbirke za jedan razred i jedan deo
23. UH, LEPOG LI ZADATKA! Zbirke zadataka sa "Arhimedeseovih" matematičkih turnira SŠ sa rešenjima:
tri zbirke (I, II, IIIIV) - I deo i četiri zbirke (I, II, III,IV) - II deo. Cena jedne zbirke
24. Zbirke zadataka: "Misliša 2006", "Misliša 2007" ,"Misliša 2008" ,"Misliša 2009" , "Misliša 2010",
„Misliša 2011“, "Misliša 2012", "Misliša 2013", (sa reš.) za OŠ (sa takmičenja "Misliša"), IIVIII r.
OŠ, 8 knjiga. Cena jedne knjige 200/250 dinara (zbirke 2009 2013. god. su skuplje za po 50 din
25. Zbirke zadataka. "Misliša 2006", "Misliša 2007","Misliša 2008", "Misliša 2009","Misliša 2010",
„Misliša 2011“, "Misliša 2012", "Misliša 2013" (sa reš. I IV r. SŠ), 8 knjiga. Cena jedne knjige
26. Zbirka pripremnih zadataka za takmičenje "Misliša" za II razred OŠ
27. Zbirka pripremnih zadataka za "Mislišu" i druga takmičenja za III raz. OŠ
28. Zbirka pripremnih zadataka za "Mislišu" i druga takmičenja za IV raz. OŠ
29. Zbirka pripremnih zadataka za "Mislišu" i druga takmičenja za 5, 6, 7, 8. r. OŠ (po razredima), NOVO
Dopisna matematička olimpijada 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 - zbirke zadataka (sa reš.) za OŠ, 7
knjiga. Cena jedne knjige
31. Stari matematički zadaci (od davnina do današnjih dana) - zbirka za OŠ
32. Lavirinti. Zbirka zadataka za učenike OŠ (enciklopedija od 180 lavirinata)
33. Zoo - matematika (zbirka zanimlj. matemat. zadataka iz životinjskog carstva).
34. Kocka, kocka, kockica ... (Sve o kocki kroz mnogo zanimljivih zadataka, za OŠ), NOVO
35. Matematičke igre. Zbirka zadataka (sa rešenjima) - OŠ i SŠ, NOVO
36. Matematika za decu i roditelje. Zbirka zadataka (sa rešenjima) za OŠ, NOVO
37. Matematika u slici i reči. Zbirka zadataka (sa rešenjima) za OŠ, NOVO
1/3
130
130
130
150
150
150
150
300 i 200
500 i 300
200 i 250
200
200
300
300
400
200
200
300
150
200
300
250
400
3.
4.
a)
b)
v)
g)
d)
đ)
e)
a)
b)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12..
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
a)
b)
Mala biblioteka za matematiku "Matematička tribina":
Individualizovana nastava: matematika, iskustva iz prakse (D. Trešnjak)
Rešavanje iracionalnih nejednačina, za SŠ (M. Marjanović)
Problem trisekcije ugla (B. Čabrić)
Beseda o četvrtoj dimenziji (M. Miletić)
Paradoksi i sofizmi u matematici (M.Miletić)
Tablica množenja. Istorijski i stručno-metodički prikaz (D. Trifunović)
Uloga nastavnika u vrednovanju rada učenika (M. Vilotijević)
Zidne slike (posteri) slavnih matematičara, format A4 -restlovi
Razglednice naučnika (format dopisnice) – restlovi
Komplet postera "Matekatika u boji" (12 postera - digitalnih reprodukcija umetničkih slika sa sadržajima iz
matematike, uz kratka objašnjenja tih sadržaja), kvalitetna štampa
Komplet postera u fascili (format 24 sm h 33 sm). Za kabinete, učionice, biblioteke. Cena jednog postera
Za više od 2 kompleta ili više od 10 pojedinačnih postera popust 20%.
Zbirka testova iz matematike (ZTM) sa dodatkom (KTM-95) za pripremanje kvalifikacionog
ispita za upis u SŠ, 1990 1995. god. (25 testova, 500 zadataka sa rešenjima) 250+50
Matematika kao igra 1 (za niže razrede OŠ), sadrži i testove po razredima i temama NOVO
Matematika kao igra 2 (za više razrede OŠ), sadrži i testove po razredima i temama. NOVO
Matematika V, VI, VII - tri zbirke rešenih zadataka (grupa autora)- restlovi, po komadu
Specijalna zbirka zadataka iz matematike za VI r. OŠ – zadaci na tri nivoa (Dugošija – Veličković)
Matematika 7 - zbirka zadataka za 7. r. OŠ na 2 nivoa, sa reš. (tri autora), ODOBRENO – NOVO
Matematika 8 - zbirka zadataka za 8. r. OŠ na 2 nivoa, sa reš. (dva autora)
Produbnice matematičke. Priručnik – zbirka zad. za SŠ (S. Prešić, S. Ognjanović i dr.)
Konstruktivni zadaci o trouglu i četvorouglu, sa rešenjima, star. raz. OŠ i SŠ (D. Milošević)
Geometrija - Izbor članaka i zadataka: 200 zad sa rešenjima, stariji razredi OŠ i SŠ (B. Simić)
Matematika svuda  Izbor zanimljivih zadataka, star. raz. OŠ i SŠ (Simić - Milošević) NOVO
Matematičko-istorijski mozaik. Pogled u matematiku antike, sa zbirkom "starih" zadataka. (S. Nedović)
Kombinatorika. Zbirka zad. sa rešenjima i osnovama teorije (R. Jovanovski), rasprodato
Matematičke igre, zbirka zanimljivih strateških igara (M. Dejić)
Ekstremne vrednosti funkcija - elementarne metode, SŠ (M. Ivović)
Vektorska aksiomatika euklidske geometrije (P. Miličić)
Matematičar Bogdan Gavrilović - život i delo (D. Trifunović)
Doktorska disertacija M. P. Alasa - nova saznanja (D. Trifunović)
Lajbnicova infinitezimalna metoda (dve besede D. Nešića)
Dimitrije Nešić - Zora srpske matematike (D. Trifunović)
Matematika u Vizantiji i srednjevekovnoj Srbiji (D. Trifunović)
Matematike u "Nevenu" J. J. Zmaja (Anica Tarana).
Meteorologija u delima Atanasija Stojkovića (N. Janc)
Zašto postoje teškoće u učenju matematike? (S. Bojanin)
"Matematički zabavnik" - časopis za II-VIII raz. OŠ; Cena kompleta (13 brojeva)
Šumovi razuma: aforizmi, misli, kazivanja (M. Đurković)
50
50
50
50
50
150
200
60
10
1000
100
300
250
400
400
300
500
400
400
300
400
400
500
500
250
200
150
150
150
150
250
100
200
150
150
260
250
b) Publikacije drugih izdavača:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Matemaatika 3 – zbirka za 3. razred OŠ, za one koji žele više (V. Andrić), DMS Beograd
Matematika 4 - zbirka za 4. razred OŠ, redovna nastava (V. Andrić), DMS, Beograd,
Matematika IV- zbirka za dodatnu nastavu i takm. IV r. OŠ (V. Andrić), "Valjevac" Valjevo
Matematika V - zbirka za dodatnu nastavu i takmičenja u V r. OŠ (V. Andrić), DMS
Pripremni zadaci za mat. takmičenja učenika 6. raz. OŠ (Vuković i dr.), DMS
Pripremni zadaci za mat. takmičenja učenika 7 8. raz. OŠ (Vuković i dr.), DMS
Matematika H, priručnik za pripremu matemat. takmič. IVVIII r. OŠ (V.Andrić), "Krug"
Matematika 10 (Prijemni ispiti u Matematičkoj gimnaziji, 1975 2010), "Krug"
400
500
500
600
600
800
700
750
Zbirka 550 zadataka sa matematičkih takmičenja OŠ (20072011), DMS, NOVO
700
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Uvod u teoriju brojeva (Mićić-Kadelburg -Đukić), IV izdanje, DMS
Matematika – zbirka za 78.r. OŠ (Podseti se, ponovi): 1000 zad. sa reš. (M.Prošić - M.Marjanović)
Brojevni sistemi. Deljivost, kongruencije celih brojeva. Za 78. r. OŠ i SŠ (Bor. Mićić, Banja Luka)
Polinomi. Priručnik za 7-8. raz. OŠ i SŠ - dodatni rad, takmičenja (Borislav Mićić, Banja Luka)
I to je matematika - članci i zanimlj. zadaci za OŠ i SŠ (B. Simić), ZUNS Bgd
Saberi se i počni! Matematika koju volim (B. Simić), NB "Resavska škola" Despotovac
Pripremi se! Svet odabranih matematičkih zadataka (B. Simić), NB "Resavska škola" Despotovac
Sto problema. Zanimljivi matematički zadaci (B. Simić), NB "R.Š" Despotovac
Pripremni zadaci za matemat. takmičenja u OŠ (Simić-Milošević), NB "Resavska škola" Despotovac.
Matematika je večita - za starije razrede OŠ i SŠ (B. Simić), NB "Resavska škola" Despotovac
Matematika 6 - zbirka zadataka za VI raz. OŠ (B. Simić - D..Milošević)
900
950
800
700
300
300
300
300
300
450
400
Matematika 7 - zbirka zadataka za VII raz. OŠ (B. Simić - D..Milošević)
400
2/3
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Pripremni zadaci za matemat. takmičenja učenika SŠ (grupa autora), DMS. NOVO
Republička i savezna takmičenja iz matematike za SŠ (19902001), DMS
Odabrane strane "Matematičkog lista za OŠ", DMS
600
400
300
Konkursni zadaci iz "Matematičkog lista za OŠ", DMS
Tetivni i tangentni četvorougao (V. Petrović), Društvo matem. Srbije
Bard srpske matematike M.P. Alas (D. Trifunović), Zavod za udžbenike, Beograd
Diofantove jednačine - monogrfija (V. Andrić). Grupa izdavača. NOVO
Fermaova poslednja teorema. Priča o starom problemu (S. Sing), DN centar, Beograd
Strast za matematikom (Kliford A. Pikover), NNK Internacional - Beograd, 2007
Matematički priručnik (Bronštajn-Semendjaev-Musiol-Milig), 1200 strana, na srpskom jeziku
Kompjuter za početnike, sa CD, u 100 lekcija (D. Božić), Primatron - Novi Sad
Kompjuter u praksi - priručnik za početnike Đ. Kosić), PC knjiga-Beograd
Uvod u informatiku (Đ. Kadijević), Institut za nove tehnologije, Beograd. 2007.
Računarstvo i informatika. Udžbenik za I raz. gim. i stručnih škola (M.Imamović),
"Soho graf", 2011
Matematika – zbirke zad. (prema obraz. standardima i nivoima): 5, 6, 7, 8. raz. OŠ
Prošić - M. Marjanović). NOVO
300
300
300
600
500
1500
2500
400
300
500
650
(M.
po 450
Za "Arhimedesove" publikacije (red. br.130) rabat zavisi od količine iste publikakacije: 10% (za 1120 primeraka), 15% (2150
primeraka), 20% (51100 primeraka), 25% (preko 100 primeraka). Za publikacije drugih izdavača (r. br. 3166) rabat je za 5% niži.
U cene je uračunat porez - PDV ( 8%, 18%).
Naručivanje: pismom na našu adresu, preko e-mejla ili na tel. (011) 3245-382. Pogledajte i sajt: www.mislisa.rs
Cenovnik PUBLIKACIJA ZA MLAĐE RAZREDE OŠ dajemo posebno (br. 05-56752).
MD "ARHIMEDES"
3/3
Download

cenovnik publikacija