.MATEMATIČKO DRUŠTVO "ARHIMEDES"
11000 Beograd, Dečanska 6, tel. (011) 3245-382
PIB 100067193. Tekući račun: 170-766-44 i 205-11047-24
E-mail: [email protected] Internet: www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
"Arhimedesove" publikacije
za pripremanje takmičenja
(Misliša, Turnir i druga takmičenja)
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2006" OŠ (3-8. r. ) 200 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2007" OŠ (3-8. r. ) 200 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2008" OŠ (2-8. r. ) 200 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2009" OŠ (2-8. r. ) 250 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2010" OŠ (2-8. r. ) 250 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2011" OŠ (2-8. r. ) 250 dinara
Zbirka zad. sa takmič. "Misliša 2012" OŠ (2-8. r.) 250 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2006" SŠ (1- 4. r.) 200 dinara
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2007" SŠ (1- 4. r.) 200 dinara.
Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2008" SŠ (1- 4. rPage 1 of 2.) 200
dinara.
11. Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2009" SŠ (1- 4. r.) 200 dinara
12. Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2010" SŠ (1- 4. r.) 200 dinara
13. Zbirka zad. sa takmičenja "Misliša 2011" SŠ (1- 4. r.) 200 dinara
14. Zbirka zad. sa takmič. "Misliša 2012" SŠ (1- 4. r.) 200 dinara
15. Zbirka
Zbirkapripremnih
pripremnihzadataka
zadatakaza
za"Mislišu"
"Mislišu"2.2.raz.
raz.OŠ,
OŠ, 200
15.
200 dinara.
dinara.
16.
16. Zbirka pripremnih zadataka za "Mislišu" 3. raz. OŠ, 300
300dinara
dinara
17. Zbirka pripremnih zadataka za "Mislišu" 4. raz. OŠ, 300
300 dinara
dinara
18. Zbirka pripremnih zadataka za "Mislišu" i druga takmičenja
5,
5, 6, 7, 8. r. OŠ; cena
cena zbirke
zbirke za
za jedan
jedan razred
razred ...........
........... 400
400 dinara
dinara
19. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 4. raz. OŠ
( I knjiga: 300 dinara, II knjiga: 200 dinara)
20. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 5. raz. OŠ
( I knjiga: 300 dinara, II knjiga: 200 dinara)
21. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 6. raz. OŠ
( I knjiga: 300 dinara, II knjiga: 200 dinara)
22. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 7. raz. OŠ
( I knjiga: 300 dinara, II knjiga: 200 dinara)
23. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 8. raz. OŠ
( I knjiga: 300 dinara, II knjiga: 200 dinara)
24. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 1. raz. SŠ
(I knjiga: 500 dinara, II knjiga: 300 dinara)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1/2
25. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 2. raz. SŠ
(I knjiga: 500 dinara, II knjiga: 300 dinara)
26. Uh, lepog li zadatka! Zbirka sa Matematičkog turnira, 3-4. r. SŠ
(I knjiga u kojoj su oba razreda: 500 dinara; II knjiga – posebno
3. razred: 300 dinara i posebno 4. razred: 300 dinara)
27. Dopisna matematička olimpijada 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i
2012 - zbirke zadataka za OŠ, 7 knjiga. Cena jedne knjige: 200 dinara
28. Školski praktikum: zadaci sa školskih takmičenja iz matematike
IV, V, VI r. OŠ (1976-2004) sa reš., 3 sveske, cena 1 sveske: 130 din.
29. Konstruktivni zadaci o trouglu i četvorouglu (sa reš.) ... 300 dinara
30. Kocka, kocka, kockica...(sve o kocki kroz zanimljive zad.): 200 din.
31. Matematičke igre. Zbirka zadataka (sa reš.), OŠ i SŠ: 300 din.
32. Matematika za decu i roditelje. Zbirka (sa reš.), OŠ ...... 250 din.
33. МАТЕМАТИКА.
Matematika u slici Мали
i reči. текстуални
Zbirka zad.(sa
reš.)., OŠ
...... 400 din.
34.
задаци,
1. део,
34. I-II
MATEMATIKA.
Maliвежбе
tekstualni
zadaci, 1.
deo,
р. ОШ (контролне
и такмичења)
...................................
200 дин.
I-II
r.
OŠ
(kontrolne
vežbe
i
takmičenja)
...................................
200
din.
35. МАТЕМАТИКА. Мали текстуални задаци, 2. део,
35. III-IV
MATEMATIKA.
Mali tekstualni
zadaci, 2. deo,
р. ОШ (контролне
вежбе и такмичења)
................................
200 дин.
III-IVzbirka
r. OŠ (kontrolne
vežbe
i takmičenja)
................................
200 din.
36. Mala
zanimljivih
matematičkih
zadataka
za
36. "izoštravanje
Mala zbirka zanimljivih
zadataka
za
uma" (200 matematičkih
zadataka sa rešenjima)
– "Arhi"izoštravanje
uma"
(200
zadataka
sa
rešenjima)
–
medesov" matematički bukvar, ОШ (IIIVII р.), 21."Arhiиздање!... 250 дин.
medesov" matematički bukvar, OŠ (IIIVII r.), 21. izdanje!... 250 din.
U svakoj zbirci zadaci su sa rešenjima.
Pod br. 7, 14, 18 i 2835 su nove knjige.
Posebno preporučujemo 3435 iz serije "Rastu deca, rastu i zadaci".
Ove knjige su prigodne i za nagrade učenicima, kao i za priručne
biblioteke u školama.
Prednji spisak je samo izvod iz detaljnih cenovnika publikacija (opšti cenovnik
i dodatni samo za mlađe razrede) koji su objavljeni i na našim sajtovima:
www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs
Naručite na tel. (011) 3245-382 ili preko "Arhimedesove" internet knjižare
(na sajtu). Isporuka odmah po uplati na naš tekući račun.
Beograd, januar 2013.
MD "ARHIMEDES"
2/2
Download

"Arhimedesove" publikacije za pripremanje takmičenja