AM0508/XX
HYDROPLUS ZAŠTITNA PODLOGA NA VODENOJ
BAZI ZA SPOLJU UPOTREBU
Tehničko Uputstvo
Boja
00
natur
07
boja zlata
56
trešnja
76
wengè
81
čempres
84
Brener orah
87
Antik orah
88
tamni orah
90
mahagoni
92
orah
Primena:
Spoljna drvena stolarija
Vrste drveta:
Četinari, meranti, šperploče Okumè
Pogodan za laminatne ploče
Način korišćenja:
Premazivanje, potapanje
Upotreba:
Proizvod je već spreman za upotrebu; dobro promešati pre upotrebe.
U toku rada moze đoći do isparenja vode (koja je glavni rastvarač),
preporučuje se dodavanje u određenom procentu.
Tehničke karakteristike
* Suva materija (%):
13 ± 1
Za nijansu 00
14 ± 1
Za sve ostale nijanse
15 ± 1
Za nijansu 90
Pagina 1 di 3
* Specifična težina (kg/lt):
1,015 ± 0,030
* Viskozitet DIN 2 na 20° (sec):
48 ± 3
Osnovne karakteristike
* Vreme sušenja (50 g/m2 na 20°C):
delimično osušeno
60’
ispuštanje isparenja 4 sata
* Sušenje u tunelu (50 g/m2 na 30°C):
delimično osušeno (ne postoji opasnost
ostavljanja tragova pri blagom pritisku)
4 sata
šmirglanje
spremno za drugi sloj
16 sati
16 sati
sušenje
60’
delimično osušeno (ne postoji opasnost
ostavljanja tragova pri blagom pritisku)
šmirglanje
spremno za drugi sloj
* Potrošnja (m2 /kg):
po izlasku iz sušare
4 sata
4 sata
10 ÷ 12
* Rok trajanja (meseci): 15
Opšte odlike
AM0508/XX je impregnant na vodenoj bazi koji služi za spoljnu zaštitu drveta četinara od napada gljivica i plesni. Ovaj preparat
se odlikuje visokom zaštitnom moći posebno kod mekog drveta poput jele gde se primećuje velika moć upijanja. Idealan za sve
četinarske vrste.
Za nijansiranje preparata koriste se bezbojni oksidi gvožđa koji pored toga što imaju visok stepen otpornosti na svetlo imaju i
osobinu upijanja UV zraka pa samim tim štiti drvo i od pucanja.
Takođe, AM0508/00, pored već navedenih osobina, posebno je pogodan za upotrebu kada se želi zadržati prirodna boja
drveta ili kada se upotrebljavaju jako svelte nijanse. Preporuka je, za nijanse prirodne boje drveta , da se prvo nanese
AM0610/00, a kao završni sloj AZ8130/00.
AM0508/XX kompatibilan je sa tonerima na bazi oksida gvožđa XA4034/XX ili radi boljeg isticanja boje, koristiti tonere
XAL7942/XX.
Priprema sirove drvene površine
Pažljivo očistiti površinu drveta koja bi trebalo da bude osušena na nivo 12-14% vlage i bez tragova masti, voska ili smole.
Proizvodi na vodenoj bazi, zbog velike upijajuće sposobnosti celuloze, imaju tendenciju da podignu površinski sloj drveta
pa površina dobija grub izgled. Izuzetno je važno da se drvo što bolje obradi šmirglom, preporučuje se za četinare šmirgla od
150, a za listopadna stabla od 180. Nemojte koristiti čeličnu vunu jer se zbog korišćenja čelične vune pojavljuju ružne tamne
fleke na površini koja je tretirana sa vunom.
Strana 2 od 3
Sušenje
Sušenje površina tretiranih impregnantima na vodenoj bazi se preporučuje u prostoru sa temperaturom ne nižoj od 15°C, a što se
tiče vlažnosti vazduha poželjno je da nije veća od 85%.
Nanosenje završnog sloja
Preparati za impregnaciju AM0508/XX su kompatibilni sa preparatima Hydroplus koji su napravljeni na vodenoj bazi za
spoljnu upotrebu.
Postoji mogućnost da se kombinuju i sa proizvodima na bazi rastvarača ali je u ovom slučaju potrebno da se uverite da se sloj
dobro osušio (24h sušenja). Zbog velike palete raspoloživih proizvoda i kombinacija (vrste proizvoda, više načina sušenja)
preporučuje se da se pre početka rada preventivno uradi proba kompatibilnosti. Podloge koje se tretiraju samo sa impregnantom
bez završnog površinskog sloja ne garantuju dugotrajnost tretiranog dela.
Čuvanje otvorenog preparata
Nakon otvaranja, preparat na bazi vode može da se pokvari, zbog spoljnog uticaja i napada bakterija, plesni i gljivica koje su
prirodno prisutne u vazduhu. Ova pojava se lako uočava jer prouzrokuje pojavu neprijatnog mirisa, povećanje viskoziteta, buđ
po površini kao i promenu boje. Ova pojava se može javiti i u slučajevima kada je proizvod duže vreme stajao u kadicama za
potapanje ili u posudama za nanošenje, posebno u letnje vreme kada su spoljne temperature visoke.
Korišćenje mlake vode iz gradskog vodovoda, održavanje higijene i jednogodišnja dezinfekcija površina na kojima se nalazi
preparat produžavaju vek trajanja. Kao sredstvo za dezinfekciju koristite rastvor od 2% rastvorenog u vodi preparata
XA4051/00. Preciznije upitstvo za korišćenje ovog preparata se nalazi uz proizvod XA4051/00.
Kako sprečiti penu
U toku rada kada se proizvod nanosi četkom može se desiti da dođe do stvaranja pene. Za sprečavanje ove pojave možete
koristiti preparat za anuliranje pene, preporučujemo da dodate 0,05%.
Usporivač
XA4026/00 je proizvod koji usporava sušenje i samim tim pobpoljšava rezultat. Dodavanje ovog preparata se radi neposredno
pri aplikaciji. Preporučena količina koja se dodaje varira od 2% do 4%. Preterano dodavanje preparata XA4026/00 povećavaju
mogućnost curenja.
UPOZORENJE
Pre upotrebe dobro promešati.
Čuvati na temperaturi ne nižoj od 5°C i ne višoj od 35°C.
Ostaci preparata moraju da se odlažu prema zakonskoj regulativi o odlaganju otpada. Ne prosipati u kanalizaciju.
POSTOJI OPASNOST OD ISTICANJA PRIRODNE SMOLE
Određene vrste četinara, a među njima izdvajamo posebno b o r , j el u i s mr č u su bogate prirodnom smolom koja se nalazi
u ćelijama drveta, a naročito u blizini čvorova.
Eliminisanje u potpunosti ove smole sušenjem je jako teško kao i blokiranje naknadnog izlaska smole. Pre ili kasnije toplota
sunca će izazvati curenje smole. U ovom slučaju se radi isključivo o estetskom oštećenju jer kvalitet premaza ostaje
nepromenjen.
Strana 3 od 3
Download

Tehničko Uputstvo - Drvo-art