Tehničko Uputstvo
Boja:
AM0512/XX
HYDROPLUS IMPREGNANT NA VODENOJ BAZI NA SPOLJNU
UPOTREBU BEZBOJNI I U BOJI
00 Bezbojni
51 Kesten
70 Med
80 Hrast
82 Bor
84 Lešnik
89 Tikovina
90 Mahagoni
92 Orah
Primena:
Spoljne grede na krovovima, ograde, klupe, drvene dečje igračke u parkovima,
gazebo, spoljni drveni podovi (brodski pod)
Način korišćenja:
Četka, sunđer i sprej, automatski i ručni; potapanje samo ručno.
Upotreba:
Proizvod je spreman za upotrebu. Ukoliko je potrebno da se razredi koristite
mlaku vodu iz gradskog vodovoda.
Tehničke karakteristike:
* Suva materija (%):
21 ± 1
* Specifična težina (kg/lt):
1,020 ± 0,030
* Viskozitet DIN 2 na 20°C (sec):
47 ± 5
Osnovne karakteristike:
* Vreme sušenja (100 g/m2 na 20°C):
* Potrošnja (m2/kg):
delimično osušeno
1 sat
šmirglanje
4 sata
5-8 u zavisnosti od primene i vrste drveta,
U zavisnosti od ovoga 120-180 g/m²
* Rok trajanja (meseci): 15
Opste odlike:
AM 512 je vodena impregnaciona podloga na bazi specijalnih akrilnih smola koja iako ima visok procenat suve materije i daje
savršeno pokrivanje i zaštitu. Najbolje se pokazuje kada se koristi na nežnijim vrstama poput: smreke, bora, zlatnog bora…
Kod bora i sličnih sorti zbog njihove strukture može pri radu sa sredstvima na vodenoj bazi napraviti šare tj doći do
nijansiranja. Ova greška može da se spreči preventivnom upotrebom jednog sloja bezbojne podloge rastvorene 1:1 sa vodom
(pustiti da namazan sloj odstoji sat veremena).
Kod drvene podloge poput kestena, hrasta... zbog viška vlage može doći do izbijanja tanina. U tom slučaju se preporučuje
upotreba serije AM0549/XX. Kod ovih vrsta se u svakom slučaju ne preporučuje upotreba čelične vune pri radu jer će doći do
oštećenja drveta.
Upotreba prirodnih nijansi, korišćenje providnih podloga, nije preporučljiva za eksterijer, jer ne sadrže okside gvožđa koji štite
drvo. U ovom slučaju se preporučuje upotreba obojene podloge ili upotreba tonera sa oksidima gvožđa za bojenje providnih
podloga kako bi se povećala otpornost na sunčeve zrake XA4034/XX.
Strana 1 od 2
Priprema podloge
Pažljivo očistiti površinu drveta koja bi trebalo da bude osušena na nivo 12-14% vlage i bez tragova masti, voska ili smole.
Proizvodi na vodenoj bazi, zbog velike upijajuće sposobnosti celuloze, imaju tendenciju da podignu površinski sloj drveta pa
površina dobija grub izgled. Izuzetno je važno da se drvo što bolje obradi šmirglom, preporučuje se za četinare šmirgla od 150, a
za listopadna stable od 180. Nemojte koristiti čeličnu vunu jer se zbog korišćenja čelične vune pojavljuju ružne tamne fleke na
površini koja je čišćena vunom.
Sušenje
Sušenje površina tretiranih preparatima na vodenoj bazi se preporučuje u prostoru sa temperaturom ne nižoj od 15°C, a što se
tiče vlažnosti vazduha poželjno je da nije veća od 85%. Odstupanje od ovih okvira utiče na usporavanje procesa sušenja.
Preporuka je da se sušenje odvija u prostoru sa dobrom cirkulacijom vazduha, srednjom vlažnošću vazduha od 40 do 85% i na
umereno toploj temperaturi (28-30°C)
Da bi se sprečilo previše brzo sušenje preparata, pogotovo u letnjim mesecima i radi što bolje upijajuće moći upotrebite
XA4026/00 od 3% do 6% . Nema potrebe za ponavljanjem sloja.
Nanošenje
Impregnantne podloge mogu da se nanose četkom ili potapanjem. U letnjim mesecima postoji mogućnost isparenja vode iz
preparata pa je potrebno dodati manju količinu mlake vode kako bi se dobilo na viskoznosti. Ovaj proizvod se može koristiti i u
automatskim prskalicama (poželjno u zatvorenim).
Nanošenje završnog sloja
Za premazivanje kao završni sloj koristite preparate na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu Hydroplus. Moguće je koristiti i
proizvode na bazi razređivača ali u ovoj situaciji je potrebno dobro proveriti da podloga (drvo) bude suva. S obzirom na široku
paletu sistema (vrste proizvoda, načine sušenja) preporučuje se da se pre početka rada napravi proba. Materijali obrađeni samo sa
podlogom i bez završnog sloja ne štite drvo od vode i oštećenja.
Čuvanje otvorenog preparata
Nakon otvaranja, preparat na bazi vode, zbog spoljnog uticaja i napada bakterija, plesni i gljivica koje su prirodno prisutne u
vazduhu. Ova pojava se lako uočava jer prouzrokuje pojavu neprijatnog mirisa, povećanje viskoznosti, buđ po površini kao i
promenu boje. Ova pojava se može pojaviti i u slučajevima kada je proizvod duže vreme stajao u kadicama za potapanje ili u
posudama za nanošenje, posebno u letnje vreme kada su spoljne temperature visoke.
Korišćenje mlake vode iz gradskog vodovoda, održavanje higijene i jednogodišnja dezinfekcija površina na kojima se nalazi
preparat produžavaju vek trajanja. Kao sredstvo za dezinfekciju koristite rastvor od 2% rastvorenog u vodi preparata
XA4051/00. Preciznije upitstvo za korišćenje ovog preparata se nalazi uz proizvod XA4051/00.
UPOZORENJE
Pre upotrebe dobro promešati.
Čuvati na temperaturi ne nižoj od 5°C i ne višoj od 35°C.
Ostaci preparata moraju da se odlažu prema zakonskoj regulativi o odlaganju otpada. Ne prosipati u kanalizaciju.
POSTOJI OPASNOST OD ISTICANJA PRIRODNE SMOLE
Određene vrste četinara, a među njima izdvajamo posebno b o r , j el u i s mr č u su bogate prirodnom smolom koja se
nalazi u ćelijama drveta, a naročito u blizini čvorova.
Eliminisanje u potpunosti ove smole sušenjem je jako teško kao i blokiranje naknadnog izlaska smole. Pre ili kasnije toplota
sunca će izazvati curenje smole. U ovom slučaju se radi isključivo o estetskom oštećenju jer kvalitet premaza ostaje
nepromenjen.
Strana 2 od 2
Download

Tehničko Uputstvo - Drvo-art