4*-*,0/*1631&/&*1*ä50-+*;"4*-*,0/*1631&/&
UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT je jednokomponentni acetatni silikon.
UPOTREBA: za sve vrste zaptivanja, za prozorska stakla, za krovne
prozore, za U-stakla, za manje akvarijume, za spoljašnje i unutrašnje
pregrade komora frižidera, za rashladne vitrine...
6/*7&3;"-/*4*-*,0/4,*,*5
ä*'3"
#0+"
75$163$5(171,
&51,
%5$21
6,9,
65(%51,
=(/(1,
&59(1,
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
*5
*5
0/
FORT APACHE je elastoplastična zaptivna masa, namenjena za
restauraciju, oživljavanje i rekonstrukciju svih struktura od drveta.
UPOTREBA: za zaptivanje i lepljenje različitih delova od drveta za druge
drvene delove ili drvenih delova za gipsane lajsne. Koristi se i za vrata,
prozore, nosače krovova, drvene zidne laminate, nameštaj...
Može se farbati i prijanja uz sve porozne površine,
čak i ako su trenutno vlažne.
1",07"/+&
ä*'3"
",3*-/*,*5'035"1"$)&
#0+"
0,&3
47&5-0#3"0/
5"./0#3"0/
,0-*ÿ*/"
...-
1",07"/+&
ANTIFUNGICIDNI SILIKONSKI KIT (otporan na buđ) je
jednokomponentni acetatni silikon. Otporan je na buđ,
gljivice, paru, masnoće, jestivo ulje.
UPOTREBA: za zaptivanje svih sanitarnih i kuhinjskih
elemenata: kada, tuš-kabina,umivaonika..
"/5*'6/(*$*%/*4*-*,0/4,*,*505103"//"#6é
ä*'3"
%2-$
,0-*ÿ*/"
%(/,
0/
75$163$5(171,
0/
6/2129$.267
*5
1",07"/+&
NEUTRALNI SILIKONSKI KIT. Naročito je pogodan za plastiku, metale,
ogledala. Ovo je jednokomponentni neutralni silikon, bez mirisa.
za zaptivanje plastičnih materijala i metalnih konstrukcija.
ä*'3"
/&653"-/*4*-*,0/4,*,*5
#0+"
75$163$5(171,
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
BIANCO SAN je sanitarni silikonski kit u beloj i providnoj boji. Koristi se za
zazaptivanje kada, tuš kabina i umivaonika. Sadrži antifungicidna sredstva
koja mu višestruko povećavaju otpornost na buđ i gljivice od ostalih
sanitarnih silikona. Antifungicidna tehnologija, garantuje zaštitu od
buđi 10 godina. Silikonski kit BIANCO – SAN sadrži antifungicidno
sredstvo Funghalt koje sprečava rast bakterija, gljivica i budji a posebno
Aspergillius Nigera koji stvara neestetske crne mrlje na vlažnim mestima.
Proizvod garantuje savršeno trajno zaptivanje. Njegova bela boja se ne
gubi, elastičan je, otporan na toplu vodu, deterdžente, habanje i svetlo.
SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 350 °C) je
jednokomponentni neutralni silikon.
UPOTREBA: ima izuzetno visoku otpornost na temperaturu
(od60°C do 350°C), a koristi se za zaptivanje blokova motora, sistema za
grejanje, za električne aparate za domaćinstvo, pegle, rerne i slično.
4*-*,0/4,*,*5;"7*40,&5&.1&3"563&%0$
ä*'3"
#0+"
,0-*ÿ*/"
&59(1,
0/
1",07"/+&
"/5*'6/(*$*%/*4*-*,0/4,*,*5#*"/$04"/
ä*'3"
#0+"
,0-*ÿ*/"
%(/,
0/
75$163$5(171,
0/
SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 1200 °C)
je jednokomponentna zaptivna masa bazirana na silikatima.
UPOTREBA: za slučajeve u kojima proizvod može da se nađe u blizini vatre
na temperaturama i do 1200°C. Koristi se za zaptivanje sastava, pukotina
i naprslina na bojlerima, dimnjacima, kaminima i pećnicama.
4*-*,0/4,*,*5;"7*40,&5&.1&3"563&%0$
ä*'3"
#0+"
,0-*ÿ*/"
%(/,
*5
&51,
*5
1",07"/+&
TIXO-SIGIL-FIX je crna, jednokomponentna, bitumenozna nepropusna
zaptivna masa. Koristi se za zaptivanje ravnih i kosih krovova, opšivki oko
oluka, dimnjaka, ventilacionih cevi i otvora.
4*-*,0/;",30707&5*904*(-'*9
ä*'3"
#0+"
&51,
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
ä*'3"
AKRILNI KIT je jednokomponentna tiksotropična zaptivna masa koja
ima za osnovu akrilne smole u vodenoj disperziji. Ne sadrži rastvarače i
može se farbati.
ä*'3"
4*-*,0/;";"15*7"/+&656#*
#0+"
75$163$5(171,
&51,
%(/,
%(/,
%(/,
75$163$5(171,
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
0/
0/
",3*-/*,*5
#0+"
%(/,
6,9,
,0-*ÿ*/"
0/
0/
1",07"/+&
UPOTREBA: za sastave između zidova i vrata i prozora, za sastave između
ploča za montažu, gipsanih ploča, kao i za zaptivanje manjih pukotina i
naprslina u zidu, za lepljenje elemenata od stiropora.
1",07"/+&
7345"
81,9(5=$/1,
81,9(5=$/1,
$17,)81*,&,'1,
7(502273251,ƒ&
$.5,/1,
1(875$/1,
SREDSTVO ZA SKIDANJE OČVRSLOG SILIKONA
“VIA-SIL-INDURITO”
Uspešno otklanja ostatke očvrslog silikona
sa radnih površina. Uspešno skida do 2mm sloja
starog očvrslog silikona. Ukoliko je sloj deblji,
ponoviti postupak
Ovo je silikon u tubi, u blister pakovanju,
sa ključem za istiskivanje. Izrađuje se u 6
varijanti: univerzalni (bezbojni),
antifungicidni (beli), univerzalni (crni),
za visoke temperature do 1200 ° C (beli),
neutralni za ogledala (bezbojni)
i akrilni (beli).
SREDSTVO ZA SKIDANJE SVEŽEG SILIKONA
“VIA-SIL-FRESCO”
Uspešno otklanja ostatke svežeg silikona sa
radnih površina.
43&%4570;"4,*%"/+&47&æ&(4*-*,0/"²7*"4*--*/%63*50³
1",07"/+&
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
43&%4570;"4,*%"/+&0ÿ734-0(4*-*,0/"²7*"4*--*/%63*50³
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
1",07"/+&
*5
0/
-&1,07*6#-*45&31",07"/+6
TEČNI METAL UNIMETAL®
UNIMETAL® je dvokomponentni tečni
metal za spajanje i rekonstrukciju
metala "na hladno". Vreme sušenjaje
5 minuta. Garantuje maksimalnu
čvrstinu i odličnu mehaničku i
hemijsku otpornost na atmosferske
uticaje i toplotu (preko 250°C).
UNIMETAL® je u boji metala, može se
oblikovati, ne gubi u zapremini i
može se nanositi u bilo kojoj debljini
sloja. Ne sadrži razređivače, može se
farbati i posle sušenja može se
obrađivati turpijom, šmirglom i
abrazivnim sredstvima. Neophodan je
za popravke, kitovanje i rekonstrukciju
čelika, gvožđa, aluminijuma i drugih
metala međusobno ili u
kombinacijama sa staklom,
keramikom, drvetom, mermerom i
plastičnim materijalima.
5&ÿ/*.&5"-6/*.&5"ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
DVOKOMPONENTNI KIT-ČELIK
UNISTOP RAPIDO®
UNISTOP RAPIDO® je kit izrađen na
bazi epoksidnih smola, sa mineralnim
sadržajem. Vrlo brzo očvrsne čak i u
slatkoj ili morskoj vodi. Idealan je za
popravke rupa i pukotina na cevima,
rezervoarima, hladnjacima,
radijatorima, kazanima, pri čemu nije
potrebno prazniti instalaciju. Nanosi
se na podloge od fiberglasa, metala,
betona, drveta, stakla, keramike,
mermera. Ne sadrži razređivače i
može se oblikovati. Pošto očvrsne
može se bušiti, šmirglati, turpijati i
farbati. Otporan je na temperature
od -30 do +120°C. Otporan je na
toplu i hladnu vodu, benzin i ulje.
%70,0.10/&/5/*,*5ÿ&-*,
,0-*ÿ*/"
ä*'3"
*5
1",07"/+&
1",07"/+&
DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI
LEPAK
UNISUMMA® I UNISUMMA MIX®
Dvokomponentni epoksidni lepak
za brzo lepljenje teških materijala.
Suši za 5 minuta. Obezbeđuje
maksimalnu čvrstinu, odličnu
otpornost na atmosferske uticaje
i temperaturne oscilacije.
Providan je, ne curi, ne gubi u
zapremini i ne sadrži razređivače.
Može se nanositi u bilo kojoj
debljini sloja i može se farbati.
Uspešno lepi mermer, kamen,
keramiku, staklo, drvo, laminate,
krute plastične materijale, metal...
Unisumma mix je upakovan kao
dupli špric, praktičan za upotrebu.
,&10,4*%/*-&1",
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*578%(
*5'83/,ä35,&
UNIVERZALNI LEPAK
NEOPIU GEL®
NEOPIU GEL® je univerzalni lepak u
posebnoj GEL formuli. Ne curi, ne
ostavlja vlakna, daje čiste lepljene
sastave, čak i na vertikalnim
površinama. Ima snažno početno
vezivanje. Otporan na visoke
temperature, deterdžente i vlagu.
Idealan za lepljenje mnogih
savitljivih materijala, međusobno
ili na krute površine: drvo, topli
podovi, zidne obloge, keramika,
porcelan, metali i limovi, staklo,
kruti PVC, guma, papir, štavljena
koža, štof, flic, čoja...
Pakovanje: 25 ml.
6/*7&3;"-/*-&1",/&01*6(&,0-*ÿ*/"
ä*'3"
0/
1",07"/+&
LEPAK ZA KRUTE PLASTIČNE
MATERIJALE
GALAXI® PLASTICHE DURE
Ovo je superjak lepak, lepi brzo
i trajno. Namenjen je za krute
materijale. Otporan je na toplotu,
deterdžente i atmosferske uticaje.
Providan je i omogućava čisto i
estetski savršeno lepljenje. Idealan
je za lepljenje krutog i savitljivog
PVC-a, Abs-a, pleksiglasa,
metakrilata, poliuretana (nije
podesan za ekspandirani polistirol
i polietilen).
LEPAK ZA MEKE PLASTIČNE
MATERIJALE
UNIPLAST® PLASTICA
UNIPLAST® je specijalni lepak za
meke i savitljive plastične materijale.
UNIPLAST® ne ostavlja vlakna,
providan je, ne prlja plastiku
i ne žuti. Idealan je za plastificirani
PVC, imitaciju kože, skaj, poliuretan,
neekspandirani polistirol, meku i
štavljenu kožu, štof... Može da lepi
papir, karton i neke predmete od
tvrdog PVC-a.
ä*'3"
-&1",;".&,&1-"45*ÿ/&."5&3*+"-&6/*1-"45
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
ä*'3"
-&1",;",365&1-"45*ÿ/&."5&3*+"-&("-"9*
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
.
LEPAK ZA KOŽU I SKAJ UNIPEL®
UNIPEL® je lepak namenjen za
lepljenje meke kože, štavljene kože,
tkanina, međusobno ili kože na
gumu, drvo, plutu, laminate,
sunđerastu gumu, malter, papir
i karton. UNIPEL® je providan, ne
ostavlja fleke i ne žuti. Idealan je za
popravke svih predmeta od meke i
štavljene kože, za lepljenje gumenih
flekica i đonova, za popravke
presvlaka od tkanine i kože, za
lepljenje zidnih obloga od plute, za
postavljanje i ojačavanje meke i
štavljene kože, štofom i lepljenje
najrazličitijih površina kao što su
drvo, guma, ekspandirana guma,
karton i papir.
LEPAK ZA GUMU UNIGUMM®
UNIGUMM® je nenadmašan lepak
za lepljenje svih vrsta prirodne i
sintetičke gume. Providan je i ne
ostavlja vlakna. Idealan je za
lepljenje prirodnih sintetičkih
predmeta od gume, međusobno
ili gume na kožu, tkaninu, filc i
krute materijale (metal, drvo,
plastični laminat, staklo, beton).
-&1",;"(6.66/*(6..
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
1",07"/+&
ä*'3"
-&1",;",0æ6*4,"+6/*1&-
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
LEPAK ZA MODELARE UNIMAST®
UNIMAST® je lepak namenjen za
lepljenje svih vrsta maketa.
UNIMAST® lepi kruti polistirol, PVC,
ABS, pleksiglas, celuloid, drvo
(lipa, orah, mahagoni i druge vrste)
međusobno ili u kombinacijama sa
drugim materijalima kao što su
metal, keramika, staklo, karton,
plastika... Izuzetno dobro prijanja
u kombinaciji metal-plastika.
Ne ostavlja vlakna, providan je
i može se farbati.
ä*'3"
-&1",;".0%&-"3&6/*."45
,0-*ÿ*/"
0/
BRZOSUŠIVI LEPAK ZA DRVO
UNILEGNO®
UNILEGNO® je vinilni lepak i suši za
4 minuta. Koristi se za brzo i trajno
lepljenje drvenih predmeta,
šperploča, iverica, plute, nameštaja
i drvenih laminata (osim PVC-a).
Može da posluži i za lepljenje plute
na zid. Daje čvrst sastav.
-&1",;"%3706/*-&(/0
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
KIT ZA DRVO PASTA LEGNO
Oživljava, obnavlja i ispunjava
površine od drveta. Koristi se za
gitovanje nameštaja, vrata, prozora,
parketa... Kada očvrsne može se
farbati i prati.
,*5;"%3701"45"-&(/0
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
POLICA ZA LEPKOVE U
BLISTER-PAKOVANJU
Paleta lepkova u
blister-pakovanju,
72 komada
(12 vrsta x 6 kom).
1",07"/+&
461&3-&1,07*
ä*'3"
461&3-&1",
,0-*ÿ*/"
*5
*5
*5
*5
461&3-&1",;"45",-0
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
43&%4570;"4,*%"/+&-&1,"
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
1",07"/+&
1",07"/+&
SUPER LEPAK SUPERCOLLA
Ekstra-jak univerzalni super lepak, trenutno lepi. Jednostavan za upotrebu, providan. Jedna kap se steže za samo 5 sekundi. Koristi se za lepljenje
keramike, porcelana, metala, čelika, gume, drveta, plute, papira, kartona, kože i različitih plastičnih materijala.
43&%457";"1013"7,6*0%3æ"7"/+&%37&5"
mogano
noce chiaro
teak
noce scuro
mogano
noce chiaro
teak
noce scuro
frassino
cilegio
frassino
cilegio
VOŠTANI KIT I FLOMASTER ZA POPRAVKU
BOJE NA DRVETU
Popravljaju sitne ogrebotine i riseve na drvetu.
Izrađuju se u šest boja: svetli orah, tamni orah,
tikovina, palisander, mahagoni i jasen.
VOŠTANI KIT ZA POPRAVKU RISEVA
NA DRVETU
Popravlja sitne ogrebotine i riseve na drvetu.
Proizvodi se u šest boja svetli orah, tamni orah,
tikovina, palisander, mahagoni i jasen.
70ä5"/*,*5;"1013"7,6#0+&/"%37&56
70ä5"/*,*5*'-0."45&3;"1013"7,6#0+&*3*4&7"/"%37&56
ä*'3"
#0+"
)5$66,12
12&+(&+,$52
12&(6&852
&,/,(*,2
02*$12
7($.
ä*'3"
1",07"/+&
SOLID VOSAK
Mešavina pčelinjeg
voska.
Drvetu vraća
prirodni sjaj.
40-*%704",
ä*'3"
#0+"
=87$
%5$21
,0-*ÿ*/"
0/
0/
-*/'"
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
ANTIKVARSKI VOSAK
Hrani drvena vlakna i starom nameštaju
vraća prvobitni sjaj.
"/5*,7"34,*704",
1",07"/+&
ä*'3"
LINFA
Sredstvo za restauraciju nameštaja.
Dubinski ojačava drvena vlakna čineći ih
mladim i elastičnim.
ä*'3"
#0+"
)5$66,12
12&+(&+,$52
12&(6&852
&,/,(*,2
02*$12
7($.
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
KREMA ZA DRVO
Čisti, oživljava i ističe teksturu drveta na
lakiranim površinama.
,3&.";"%370
ä*'3"
3$.29$1-(
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
-&1,07*;"%370
BRZOSUŠIVI LEPAK ZA DRVO UNIRAPID
UNIRAPID je vinilni lepak koji brzo deluje. Snažno lepi za samo 4 minuta,
bez korišćenja presa ili stega, a može se obrađivati posle 1 sat. UNIRAPID
je idealan za lepljenje drveta, za modelarske radove i sve popravke
nameštaja. UNIRAPID je odličan za lepljenje meke i štavljene kože na
drvo a, može se koristiti i za lepljenje plutanih ploča na zid ili drvene
podloge. Boja: Bela, kada se osuši postaje transparentan.
LEPAK ZA DRVO UNIVIL
UNIVIL je lepak za lepljenje savitljivih i poroznih materijala. Idealan je
za lepljenje drveta, plute, dekorativnih laminata, papira, kartona,
BOJA: Bela, kad se osuši postaje transparentan.
-&1",;"%3706/*7*-
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
*5
.*
1",07"/+&
#3;046ä*7*-&1",;"%370²6/*3"1*%³
ä*'3"
-&1",;"%370³."4530#30%"34,*³%
,0-*ÿ*/"
0/
*5
-&1",;"%37010-*63&5"/4,*8%
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
*5
1",07"/+&
1",07"/+&
W.D3 (VINILNI LEPAK ZA DRVO)
W.D3 je acetovinilni lepak u vodenoj disperziji,
specijalno namenjen za lepljenje delova drveta od
kojih se očekuje visoka otpornost na vodu (klasa D3
prema standardu DIN EN 204), na temperaturu
(u skladu sa Watt 917N/mm2, odnosi se na sastave
drvo / drvo). Otporan je i na starenje. W.D3 ima
pojačanu moć lepljenja, ne sadrži razređivače i kada
se osuši postaje providan. Koristi se za za lepljenje
vrata, prozora, drvenih elemenata za opremanje
kuhinja i kupatila, za lepljenje plastičnih laminata sa
ivericom, MDF sa "tvrdim" i"mekim" drvetom. Vremena
očvršćavanja oko 7-9 minuta. Vreme početnog
vezivanja je oko 20-30 minuta. Konačno očvršćavanje
je 12 sati (pri temperaturi od 20°C i vlažnosti drveta
od 12%).
Utrošak: 150-200 g/m2.
W.D2 (VINILNI LEPAK ZA DRVO)
W.D2 je acetovinilni lepak u vodenoj disperziji. Brzo
vezuje i koristi se za lepljenje svih vrsta drveta. Ima
dobru otpornost na vodu (klasa D2 prema standardu
DIN EN 204). W.D2 ima povećanu moć lepljenja, ne
sadrži razređivače pošto se osuši, postaje providan.
Idealan je za sastavljanje delova od masivnog drveta,
lajsni, tiplova, stolica i stolova, za lepljenje plastičnih
laminata sa ivericom, MDF i za sve sastave od kojih se
traži visoka otpornost. Vreme očvršćavanja na dodir
7-9 minuta. Vreme početnog vezivanja 15-20minuta.
Konačno očvršćavanje 6 sati (pri temperaturi od 20°C
i vlažnosti drveta od 12%).
Utrošak: 150-200 g/m2.
-&1",;"%370",3*-/*8%
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
W.D4 (POLIURETANSKI LEPAK ZA DRVO)
je lepak bez razređivača koji kada
očvrsne lepljenim sastavima daje
takvu strukturu koja je izuzetno
otporna na vodu (klasifikacija D4
prema standardu DIN EN 204).
Otporna je i na starenje i na
temperature (prema standardu
Watt 91 >9N/mm2, odnosi se na
sastave drvo-drvo. W.D4 je izuzetno
snažan lepak i koristi se za unutrašnju
i spoljašnju upotrebu. Idealan za
lepljenja od kojih se očekuje otpornost
na temperature i dejstvo vlage.
Koristi se za lepljenje drveta, ploča
od drveta i za lepljenje poroznih
drvenih površina međusobno ili sa
plastičnim materijalima (izuzev Pe,
Pp, Ptfe) i metala. Vreme sušenja:
Početno sušenje 1-2 sata,
a konačno 24h. Utrošak: 100-150 g/m2.
BRODARSKI LEPAK (MASTRO)
Lepak za drvene konstrukcije, koristi se
za otvorene i zatvoren prostore,
na brodovima i čamcima. Svrstan je
u klasu D4 otpornosti na vodu. Sastav
zalepljenih delova je otporan i čvrst čak
i kad je stalno potopljen u morskoj vodi.
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
*5
-&1",;"%370",3*-/*8%
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
1",07"/+&
,0/5",5/*-&1,07*.0/5"æ/*-&1,07**-&1",6413&+6
NEOSTIK® TOP
Univerzalni kontaktni Iepak visokih performansi i izuzetne otpornosti
na toplotu, deterdžente i meteorološke uslove. Koristi se za drvo, metal,
kožu, plastične laminate, papir, karton, sintetičku gumu, kruti i savitljivi
PVC, ABS, plexiglas, itd...
ä*'3"
/&045*,501
,0-*ÿ*/"
*5
*5
*5
*5
NEOSTICK® GALAXI
Ekstra-jak, brz, kristalno providan lepak. Koristi se za drvo, metal, kožu,
plastične laminate, papir, karton, sintetičku gumu, kruti i savitljivi PVC,
ABS, plexiglas, itd... Nije podesan za polistiren i polietilen.
1",07"/+&
ä*'3"
1",07"/+&
ä*'3"
VIP IPERCOLLA
je brzovezujući snažni montažni lepak. Testirano vreme vezivanja je
15 sekundi, a snaga je 150 kg/m2. VIP IPERCOLLA je u beloj boji,
na akrilnoj bazi, ne napada ga buđ i ne sadrži razredjivače. Odlično lepi
sledeće materijale: malter drvo, medijapan, kamen, mermer, keramika,
metal, lim,pluta, gips...
ä*'3"
.0/5"æ/*-&1",7*1
,0-*ÿ*/"
0/
0/
1",07"/+&
MONTAŽNI LEPAK-ZAPTIVAČ LA COLLA AMERICANA
Proizvod koji omogućava istovremeno lepljenje i zaptivanje. To je
istovremeno lepak i silikon. Fleksibilan je i lak za
upotrebu. Korišćen kao lepak ima veoma moćno
početno vezivanje i krajnje pouzdanu moć
držanja sastavljenih elemenata. Kao silikon
garantuje neophodnu fleksibilonst
koja dopušta blaga
pomeranja montiranih
elemenata. Koristi se za
lepljenje i zaptivanje raznih
vrsta materijala, beton, opeka,
malter, drvo, plastika, staklo,
za fiksiranje ogledala
(ne oštećuje reflektujući sloj),
raznih metala
i plastike,
stiropora,
stirodura,
gipsanih ploča.....
Anti fugicidan je i otporan
na vodu.
LEPAK U SPREJU
Visoko kvalitetni proizvod neophodan kako
profesionalcima tako i amaterima. Dovoljno je
u jednom (dva za porozne površine) sloju prsnuti na
obe površine i spojiti ih. Lepi trenutno, veže snažno
i vremenom je postojan. Trajno lepi metal, plastiku,
topli pod, drvo, laminate, ultrapast, ekspandirani
polistirol, karton, papir...
-&1",6413&+61
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
/&045*,("-",4*
,0-*ÿ*/"
0/
0/
1",07"/+&
.0/5"æ/*-&1",²-"$0--"".&3*$"/"³
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
*5
*5
-*/*+"130*;70%";",61"5*-0
EMAJL ZA KADE SMALT0 BIANCO
SMALT0 BIANCO je emajl-lak koji se koristi
za popravke emajliranih i porcelanskih
površina. Koristi se i za popravke oljuštenih
površina, ogrebotina i pukotina na beloj
tehnici, umivaonicima, kadama i
kamp-prikolicama. SMALTO BIANCO se brzo
suši i vremenom ne žuti. Otporan je na
ključalu vodu, varikinu, deterdžente i podnosi
temperature od preko 100°C.
&."+-;","%&4."-50#*"/$0
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
SREDSTVO ZA BELJENJE FUGA
SBIANCA FUGHE
SBlANCAFUGHE farba i voskira sivilo koje se
vremenom stvara između pločica. Otporno
je na buđ, može se prati i dugotrajan je.
SBIANCAFUGHE se lako nanosi, zahvaljujući
sunđerastom tamponu sa ventilom.
ä*'3"
1",07"/+&
SREDSTVO ZA ZAŠTITU FUGA
SALVA FUGHE
Štiti fuge između pločica od nečistoće, vode
i krečnjaka. SALVAFUGHE je providno
impregnirajuće sredstvo, namenjeno za
obradu sastava između zidnih pločica
u kupatilima, tuš-kabinama i kuhinjama.
SALVAFUGHE prodire duboko u fuge (bele
i u boji) i čini ih nepropusnim za vodu i
nečistoću. Štiti fuge od delovanja vlage,
voskira i učvršćuje površinu fuge na koju se
.
nanosi.
SALVAFUGHE se lako nanosi, zahvaljujući
sunđerastom tamponu sa ventilom.
Nije podesan za prirodni kamen i terakotu.
43&%4570;";"ä5*56'6("
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
SREDSTVO PROTIV BUĐI
ANTI MUFFA
Sprečava stvaranje i uklanja
postojeću buđ po zidovima
kupatila, kuhinja, sauna,
podruma, garaža i svih
prostorija sa povećanom
vlažnošću vazduha ili
ustajalim vazduhom i slabim
provetravanjem, koje
pogoduje stvaranju buđi.
1",07"/+&
ä*'3"
SREDSTVO ZA OBNAVLJANJE KADA RECUPERA & RINNOVA
Dvokomponentni epoksidni emajl lak za obnavljanje kada, tuš-kabina,
umivaonika, sanitarnih čvorova, pločica, podova i emajliranih površina
na šporetima i frižiderima. Vreme sušenja je 48 časova. Može se tonirati
kolorantima neutral alchea. Kolorant dodat u bazu izmešati ručno.
Učvršćivač stavljati neposredno pred farbanje. Može se farbati četkom
ili valjkom.
43&%4570;"0#/"7-+"/+&,"%"
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
*;#&-+*7"ÿ'6("4#*"/$"'6()&
,0-*ÿ*/"
0/
43&%45701305*7#6ċ*"/5*.6''"
,0-*ÿ*/"
0/
0/
1",07"/+&
KIT I FLOMASTER ZA POPRAVKU
EMAJLIRANIH I DRVENIH POVRŠINA
Popravljaju sitne ogrebotine i riseve na drvetu,
metalu.
,*5*'-0."45&3;"1013"7,6&."+-*3"/*)*%37&/*)1073ä*/"
1",07"/+&
ä*'3"
1",07"/+&
APSORBER VLAGE reguliše ambijentalnu vlagu. Aktivira se kada vlaga
pređe uobičajene vrednosti (40-60%). Zahvaljujući primeni visoko
higroskopnih soli, vezuje višak vlage iz vazduha i pretvara ga u vodu,
taložeći ga u odgovarajuću posudu. APS0RBER VLAGE uklanja sva
nepovoljna dejstva vlage: buđ, mirise i rđu. Čuva odeću, krzna, tkanine,
paravane i itisone i sprečava upropaštavanje nameštaja, knjiga,
kućnih ukrasa, električnih i elektronskih uređaja.
U ponudi su dopuna apsorbera vlage bez mirisa ili u 6 mirisnih varijanti:
lavanda,vanila, jabuka, bor, miris voća i miris poljskog cveća.
"1403#&37-"(&.*3*4/*
7345"
ä*'3"
-$%8.$
"1403#&37-"(&.*3*4/*%016/"
ä*'3"
7345"
-$%8.$
413&+&7*6#0+*)"11:$0-03
)"11:$0-03413&+"$3*-*$*
#0+"*3"ä*'3"
53"/41"3&/5/*
75$163$5(17(23$&2%(=%2-1,0$7
75$163$5(17(/8&,'2%(=%2-1,6-$75$163
#&-*
%,$1&2(/(7752'20(67,&,%(/$7(+1,.$
%,$1&223$&25$/%(/,0$7
%,$1&2/8&,'2(;75$%(/,6-$-
%,$1&2/8&,'25$/%(/,6-$%,$1&2*+,$&&,25$/%(/,*
4*7*
*5,*,2&+,$525$/69(7/26,9,
*5,*,20(',25$/6,9,
635(-+&$175$&,7(5$/ 6,9,
$3/*
1(5223$&25$/ &51,0$7
1(52/8&,'25$/ &51,6-$æ65*
*,$//2&+,$525$/69(7/2 æ87,
*,$/2=,1&25$/&,1.æ87,
*,$//2/,021(5$/ /,081 æ87,
*,$//2&+52025$/2.(5
*,$//2&$'0,25$/.$'0,-80æ87,
*,$//26(*1$/(5$/6,*1$/æ87,
/"3"/%æ"45*
$5$1&,23 $67(//25$/1$5$1'æ$67,
$5$1&,21(5$/
1$5$1'æ$67,
$37&/*
635(-+&6$1*8(5$/1$5$1'æ$67,
&59(1,75$)),&25$/ &59(1,
&59(1,6(*1$/(5$/&59(1,
52662&+,$52&59(1,
526625$/&59(1,
5266258%,125$/58%,1&59(1,
%/8/,/$5$//,/$
526$5$/69(7/252=$
(5,.$5$/3,1.
/-8%,ÿ$67$
1-"7*
=$)),525$/3/$9,
%/86&8525$/7(*(7
%/82/75(0$5(5$/8/75$0$5,13/$9$
Ponašanje u radu:
- suv na dodir
- vreme čekanja za drugu ruku
Utrošak:
- 1 boca 1 ruka*
Pakovanje:
- sprej-boca
15 minuta
45 minuta
2 m2
400 ml
* Promenljiv u zavisnosti od podloge
*(1=,$1$5$/3/$9,
75$)),&25$/ 3/$9,
$==85523/$9,
&,(/25$/ 3/$9,
&(/(67(5$/3/$9,
$==8552&+,$5269(7/23/$9,
;&-&/*
9(5'(086&+,25$/=(/(1,
9(5'(9,7725,$9,&725=(/(1$
9(5'(%26&25$/7$012=(/(1,
=(/(1,60(5$/'25$/=(/(1,
=(/(1,0(17$5$/ =(/(1,
9(5'(35$72=(/(1,
9(5'(0(/$=(/(1,
9(5'(5(6('$5$/0$6/,1$672=(/(1$
4-0/07",045
3$11$6/2129$.267
%,$1&23(5/$ 5$/%(/,
$925,2&+,$525$/6/2129$.267
#3"0/
0$521($5$1&,25$/%5$21
0$521(5$0(5$/ %5$21
&$67$*1$5$/%5$21
7$%$&25$/ 7$012%5$21
%5$2112&(5$/%5$21
%5$21&,2&&2/$7$5$/ %5$21
0$5521(*5,*,$67525$/7$012%5$21
43&#3/*
HAPPY COLOR
(grupa - BASE ACRILICA) je sjajni brzosušeći lak-sprej na akrilnoj
osnovi, namenjen za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.
HAPPY COLOR se koristi za površine kao što su: drvo, metal, staklo,
keramika, beton...
$//80,125827(5$/65(%51,=$)(/1(
$//80,125827(=$$/80,1,-806.()(/1(
"650-",07*
635(-+&=&59(1$
635(-+&=&59(1$
635(-+&=%85*81'$&&59(1$
635(-+&9:%(/$*(
635(-+&=(/(1$5$/
635(-+&&59(1$5$/
,0-*ÿ*/"
1",07"/+&
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
FLUORESCENTNI SPREJ
Koristi se za putokaze i dekoracije. Svetle i privlače
pažnju, čak i sa veoma malo svetlosti. Odlični su za
bicikle, motocikle, kacige, izradu modela, natpisa itd.
HAPPY COLOR PERLA METALIK
(grupa PERLATI)
Obojenim površinama daje biserni sjaj i svetlosne
odraze. Koristi se za automobile, "mountain bikes"
motocikle, bicikle, kacige, maske, nakit, kućne ukrase...
Pre nanošenje boje na PVC-u, površine treba
tretirasti plastic prajmerom.
)"11:$0-03413&+1&3-".&5"-*,1&3-"5*
ä*'3"
/";*7
)802',/21'5$
9(5'(60(5$/'2
9(5'(&+,$52
%/825,(17(
%/8(/(75,&2
/,/$
9,2/$
526258%,12
*,$/2=2/)2
6,/9(5/81$
#0+"
&51,
=(/(1,
=(/(1,
3/$9,
3/$9,
/-8%,ÿ$67,
7$012/-8%,ÿ$67,
&59(1,
æ87,
65(%51,
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
1",07"/+&
sprej isprska preko bele podloge.
)"11:$0-03413&+'-603&4$&/5/*
/";*7
ä*'3"
%/8
9(5'(
*,$//2
$5$1&,21(
526620$*(17$
/,/$
*,$//2$5$1&,2
)"11:$0-03413&+3&-+&'/*#6$$*"5*'*/*
ä*'3"
/";*7
%,$1&2
1(52
*5,*,2&+,$52
*5,*,26&852
52662
$==8552
#0+"
%(/,
&51,
69(7/26,9,
7$0126,9,
&59(1,
3/$9,
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
0/
0/
1",07"/+&
)"11:$0-03.&5"-*,413&+.&5"--*;;"55*
/";*7
ä*'3"
$5*(172
2525,&&23$//,'2
5$0(
#0+"
65(%51,
1292=/$72
%$.$5
SPREJ ZA VISOKE TEMPERATURE
(grupa ALTE TEMPERATURE)
HROM I GOLD EFEKAT
Visokokvalitetni sprej, omogućava obnavljanje svih
(grupa SPECCHIANTI)
površina koje su izložene visokim temperaturama.
Odlikuju se izuzetnim sjajem koji ih čini sličnim
Otporni su na temperaturne skokove do 350°C.
ogledalu. Mogu se naneti na sve materijale osim na
Idealni su za popravke u kući, kao što su bojenje
polietilen. Odlični su za ukrase, dekoracije na staklu,
delova peći, kazana, rerni, dimnjaka, roštilja,
slikarstvo, obnavljanje hromiranih površina.
zaštitnih mreža za kamine, auspuha, motora..
Izuzetna finoća ovog emajla ne daje nikakvu
otpornost na abraziju. Pošto ga jednom nanesete,)"11:$0-03413&+;"7*40,&5&.1&3"563&
ne
/";*7
#0+"
ä*'3"
smete ga više izlagati spoljašnjim uticajima i farbanju.
75$163$5(171,
75$163$5(17(
Izbegavati dodir. Nije otporan na UV zračenje.
%(/,
%,$1&2
)"11:$0-0341&$$)*"/5*413&+
/";*7
ä*'3"
252/8&,'2
$&&,$,2/8&,'2
#0+"
*2/'()(.7
+520()(.7
,0-*ÿ*/"
0/
0/
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
1",07"/+&
METALIK SPREJ
(grupa METALLIZZATI)
Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove. Prijanja
na najrazličitije površine. Odličan je za delove
nameštaja, kovano gvožđe, vaze, maske, pehare,
medalje, suvo cveće, kućne i božične ukrase...
RELJEFNI FINI SPREJ (narandžina kora)
(grupa BUCCIATI FINI)
Koristi se za branike, ormare, kancelarijski nameštaj,
računare, vrata, okvire vrata i prozora, pregradne
zidove, panoe, police, kućne ukrase...
#0+"
3/$9,
=(/(1,
æ87,
1$5$1'æ$67,
&59(1,
69(7/2&59(1,
æ87,25$1æ
1",07"/+&
1(52
1(52$17,&2
$//80,1,2
52662266,'2
0$5521(
&51,
&51,$17,.$
65(%51,
2.6,'&59(1,
%5$21
;"ä5*5&
TROPIKAL SPREJ
Antikorozivni sprej zlatne boje. Štiti i ulepšava.
Odličan za: skele, gvozdene rešetke, metalne
ograde, garažna vrata, poklopce šahtova,
zavarene spojeve, cevi, metale i poroznu plastiku.
CINK SPREJ
Sprej boje cinka. Dugotrajan, idealan za skele,
gvozdene rešetke, garažna vrata, poklopce šahtova,
zavarene spojeve, cevi, tesarske radove, rezervoare
hemijskih postrojenja, stubove dalekovoda...
)"11:$0-031305&5*7*;"ä5*5/*413&+
/";*7
ä*'3"
=,1&$17(*5,*,2
#0+"
&,1.
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
)"11:$0-031305&5*7*;"ä5*5/*413&+
/";*7
ä*'3"
=,1&$17('25$727523,&$/,==$17(
INOX 18/10 SPREJ
Nakon nanošenja stvara se antikorozivna obloga
velike snage prijanjanja i dugog veka trajanja.
Izrađen je na bazi akrilnih smola AISI 316 sa
mikronizovanim čelikom. Visokootporna je na
ogrebotine i abraziju. Idealna za sve vrste metala,
pa čak i za one sa blagim oksidacijama. Može se
nanositi i na poroznu plastiku.
)"11:$0-031305&5*7*;"ä5*5/*413&+
/";*7
ä*'3"
,12;
#0+"
,12;
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
#0+"
75$163$5(171,
,0-*ÿ*/"
0/
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
ŠPRIC KIT BELI
Pokriva manje ogrebotine. Može se naneti na sve
materijale osim polietilena. Može se koristiti i kao
sloj za zatvaranje pora ili kao zaštitni sloj za drvo
(ne mora da se obrađuje, ni frezuje). Odličan je za
karosije automobila, motora, kamp-prikolica,
kamiona, čamaca, kao i za lakirane ili emajlirane
površine.
)"11:$0-03'0/%*7"3*,*56413&+6
/";*7
ä*'3"
678&&2%,$1&2
PLASTIK PRAJMER PROVIDNI
Nanosi se pre neke druge boje i obezbeđuje
savršeno prijanjanje svakog emajl-spreja ili boje
na teške površine, kao što su plastični materijali
(ABS, metakrilat, polikarbonat, kruti PVC) i metalne
legure, koje na drugi način ne bi mogle da se
farbaju. Idealan je za delove limarije, branike,
plastične delove automobila, motocikla,
makete itd...
)"11:$0-03'0/%*7"3*1-"45*,13"+.&3
/";*7
ä*'3"
35,0(575$163$5(17(
#0+"
=/$72
#0+"
%(/,
OSNOVNA SIVA ZA METAL U SPREJU
Namenjena je zaštiti od korozije i pripremi za
bojenje svih metala (čak i legura). Preko nje kao
podloge može se nanositi bilo koji tip emajla.
Zahvaljujući dejstvu akrilnih smola, ima odlična
svojstva prijanjanja.
)"11:$0-03'0/%*7"3*04/07/"#0+";".&5"1",07"/+&
/";*7
ä*'3"
$17,58**,1(*5,*,2
#0+"
6,9,
/".&/4,*413&+&7*
HAPPY COLOR MICACEI
(efekat kovanog gvožđa)
Ovi sprejevi obojenim predmetima daju efekat
kovanog gvožđa. Proizvode se u šest nijansi.
SPREJ “TOCCO”
(za visoke temperature)
Koristi se za izuzetno visoke temperature do 800 ° C
413&+50$$0
ä*'3" /";*7
#0+"
65(%51,
$/80,1,2
&51,
1(52
,0-*ÿ*/"
0/
0/
1",07"/+&
)"11:$0-03413&+.*$"$&*
/";*7
#0+"
ä*'3"
$175$&,7(
$175$&,7
*5$),7(
*5$),7
*5,*,2*+,6$
6,9,
%/8125',&2
3/$9,
%521=2
%521=$
9(5'(,1*/(6(
=(/(1,
47"1413&+
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
PLASTI SPRAY SPREJ ZA PLASTIFICIRANJE
1",07"/+&
MASKER SPREJ ZA POKRIVANJE FLEKA
Pokriva sve problematične fleke i crnilo na
delovima zida: oko odžaka, radijatora i radijatorskih
cevi, šporeta. Bele je boje i nije potrebno nanositi
dodatne slojeve.
metal, drvo, kamen, mermer, keramiku, plastične
materijale...
413&+;"1-"45*'*$*3"/+&1-"45:413":
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
SVAP SPREJ
Sprej za skidanje etiketa i starog lepka. Lako i brzo
sa svih tipova podloga uklanja plastične i papirne
etikete i ostatke lepka. Koristi se i za skidanje starih
lepljivih traka, dihtunga, ostataka od smole i silikona
koji nije stegao.
SPREJ ZA ELEKTRIČNE KONTAKTE
Reaktivira električne kontakte. Lak, inertan i brzo
isparava.
413&+;"&-&,53*ÿ/&,0/5",5&
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/
0/
0/
0/
."4,&3413&+;"10,3*7"/+&'-&,"
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
1",07"/+&
ODVIJAČ SPREJ “LASER”
Podmazuje, odbija vodu i
trenutno uklanja so, čime
oslobađa šrafove, matice, šarke,
ležajeve, brave i sve metalne
spojeve. Ima blagovremeno
podmazujuće i zaštitno dejstvo.
Uklanja vlagu iz električnih kola
i sklopova.
0%7*+"ÿ 413&+-"4&3
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0//$6(5*(/
SLIKON SPREJ "U"
Sprej na bazi silikona. Univerzalno zaštitno
sredstvo za podmazivanje.
4*-*,0/413&+6
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
SPREJ ZA IMPREGNACIJU ŠATORA I CERADA
SPREJ ZA KALUPE
Nije lepljiv, antistatik sa silikonom. Koristi se za
termoplastične kalupe. Neotrovan je pa se koristi za
podmazivanje mašina i alata u prehrambenoj industriji
413&+;","-61&
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
isparavanje.
Sadrži silikon i impregnira šatore i cerade.
413&+;"*.13&(/"$*+6ä"503"*$&3"%"
1",07"/+&
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
SPREJ ZA ORUŽJE
Zaštitno mazivo za održavanje oružja.
413&+;"ÿ*äý&/+&036æ+"
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
TEFLONSKI SPREJ
Za podmazivanje zglobova, zupčanika, šarki i brava.
5&'-0/4,*413&+
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
1",07"/+&
53",&*-"+4/&
AMERICAN TAPE - POWER TAPE
Samolepljiva traka koja snažno lepi i zaptiva. Otporna je na vodu i
nagrizajuća sredstva. Dobro prijanja i dugotrajna je. Saratoga AMERIKAN
TAPE je ekstra-jaka traka. Koristi se za zaptivanje, popravke, ojačanje,
pakovanje, konzerviranje i kao graničnik. Podnosi temperature između
-20 i +85°C i ne podleže meteorološkim uticajima. Rukama se može
cepati na komade željene veličine.
".&3*$"/5"1&108&35"1&
ä*'3"
%*.&/;*+&
#0+"
00;0
6,9$
00;0%/,67(5
6,9$
00;0
6,9$
6,9$
00;0%/,67(5
1",07"/+&
DUPLO LEPLJIVA TRAKA ZA OGLEDALA I
TEŠKE ELEMENTE
Formulisana je na bazi akrilnih smola koje
same stvaraju mrežicu. Otporna je na vodu,
vlagu, oscilacije, temperature i UV-zračenja.
Koristi se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
držača za sapun, kuka, nosača peškira i
toalet-papira, u prostorijama koje su vlažne ili
izložene stalnim
temperaturnim
promenama, kao što su
kupatila i kuhinje. Koristi
se i za postavljanje
metalnih natpisa,
putokaza, poštanskih
sandučića na zidove
izložene direktnoj
sunčevoj svetlosti ili
udarima kiše. Prijanja
uz svaku površinu, izuzev
%61-0-&1-+*7"53",";"0(-&%"-"
%*.&/;*+"
ä*'3"
0;00
*;0-*353","
%*.&/;*+&
ä*'3"
00;0
00;0
00;0
00;0
00;0
00;0
00;0
00;0
00;0
00;0
#0+"
%(/$
&51$
æ872=(/(1$
6,9$
3/$9$
%(/$
&51$
6,9$
3/$9$
æ872=(/(1$
1",07"/+&
DUPLO LEPLJIVA TRAKA
ZA OPŠTU UPOTREBU
Ovo je višenamenska duplo lepljiva traka
kojom se omogućava jednostavno
temperaturne oscilacije. Neophodna je za
postera, kalendara, tablica, ukrasnih
elemenata, dezodoranasa za prostorije
i drugih manjih predmeta na keramičke
pločice, staklo, metal, druge materijale.
%61-0-&1-+*7"53","1&/"45"
ä*'3"
%*.&/;*+"
00;0
00;0
1",07"/+&
%/,67(5
.87,-$
DUPLOLEPLJIVA EKSTRA JAKA TRAKA
Providna ultra-jaka duplolepljiva adhezivna traka
kojoj lepak, elastičnost, plastičnost i fleksibilnost
ostaju i ne slabe vremenom, čak i ako se koristi
napolju.100% sačinjena od adhezivne
visokoelastične akrilne pene zatvorenih ćelija,
koja garantuje superiorne rezultate. Ima kapacitet
do 50 kilograma po rolni.i može izdržati termalan,
hemijski i mehanički pritisak. Odlična alternativa
mehaničkim sredstvima spajanja, otporna na
vodu, sredstva za čišćenje, rastvore, ulja i uv zrake,
a može se i koristiti za zaptivanje spojeva, tako
štiteći od vode i prolaza vazduha. Kompenzuje
širenja i deformacij izazvane varijacijama
toplote. savršeno prijanjajući čak i na
neravne površine. Može se koristiti na staklu,
čvrstom kamenu, pločicama, metalima i
metalnim legurama, raznim plastičnim
materijalima (uključujući i PVC-PP-PE i
najlon), složenim materijalima,
laminatima, farbanom i lakiranom
drvetu itd.
1",07"/+&
DUPLO LEPLJIVA TRAKA ZA PODOVE
Dvostruka lepljiva traka sa poleđinom od
staza i itisona.
%61-0-&1-+*7"53",";"10%07&
%*.&/;*+"
ä*'3"
00;0
00;0
IZOLIR TRAKA
Izuzetnog kvaliteta samogaseća lepljiva traka koja služi za izolaciju
električnih provodnika i instalacija. Izrađena je u skladu sa propisima
CEI. Zadržava svoju elastičnost pri niskim i visokim temperaturama.
Boje: bela, žuto-zelena, crvena, plava, siva i crna.
Dimenzije: 15 mm x 10 m; 19 mm x 25 m; 25 mm x 25 m.
1",07"/+&
%61-0-&1-+*7"&,453"+","53","
%*.&/;*+"
ä*'3"
0;00
1",07"/+&
%/,67(5
TEFLON TRAKA
PPTFE teflonski konac izuzetnog kvaliteta za vodoinstalatere.
Izuzetnog kvaliteta. Debljina trake je 8 mikrona.
5&'-0/53","
ä*'3"
%*.&/;*+"
00;0
5&'-0/53","58*/&'-0/
,0-*ÿ*/"
ä*'3"
0
1",07"/+&
1",07"/+&
PROTIVKLIZNA TRAKA ZA STEPENIŠTA (SICUR FIX)
Samolepljiva neklizajuća traka, posebno namenjena stepeništima i
podovima. Otporna je i može se prati vodom i deterdžentima.
LAJSNA ZA VRATA SA ČETKICAMA
Samolepljiva lajsna za vrata izrađena od PVC-a. Štiti od promaje i
odavanja toplote. Boje: Bela i braon
53",";"45&1&/*ä5&4*$63'*9
%*.&/;*+"
ä*'3"
;00.20
0;00
-"+4/";"73"5"
ä*'3"
%*.&/;*+"
%(/$0
%5$210
1",07"/+&
SAMOLEPLJIVA
ALUMINIJUMSKA TRAKA
Koristi se za dihtovanje krutih
ventilacionih cevi, za toplotnu
izolaciju cevi i toplotnih uređaja
i za lepljenje sastava izolacionih
ploča. Otporna je na temperature
od -20˚C do +110˚C
"-6.*/*+6.4,"53","
%*.&/;*+"
ä*'3"
00;0
1",07"/+&
1",07"/+&
130*;70%*;""650
DIHT-MASA ZA MOTORE
-CRVENA
Crvena diht masa
načinjena od
autovulkanizirajućeg
silikona, za
takmičarske i standardne
motore. Otporna je na
vodu, plin, gorivo,
dizel-ulje i antifriz.
DIHT-MASA ZA MOTORE-CRNA
Crna diht masa načinjena od autovulkanizirajućeg silikona, za
takmičarske i standardne motore. Otporna je na vodu, plin, gorivo,
dizel-ulje i antifriz.
POLIESTER SET
Koristi se za popravke i rekonstrukciju branika, nedostajućih delova
karoserije automobila, karavan-prikolica, čamaca, frižidera i svih
Posuda je hermetički zatvorena i dok je zapakovana nema
neprijatnih mirisa. Set sadrži: posudu. četku, učvršćivač i staklenu vunu.
10-*&45&34&54"3"50("
,0-*ÿ*/"
ä*'3"
0/0/
%*)5."4";".0503&
#0+"
ä*'3"
&59(1$
%*)5."4";".0503&
ä*'3"
#0+"
&51$
1",07"/+&
10-*31"45"
,0-*ÿ*/"
0/
0/
#0+"
2%,ÿ1$
0(7$/,.
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
START SPREJ
Za trenutno startovanje svih motora pri niskim
temperaturama i visokom stepenu vlažnosti
POLIR PASTA
Daje visok nivo zaštite, visok sjaj i otpornost na prljanje, sunčevu svetlost
i so. Polira i štiti. Izrađuje se u dve verzije za obične i metalik boje.
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
ä*'3"
45"35413&+
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
BRZI VOSAK
Najlakši za upotrebu i najbrži od svih voskova.
Za samo 15 minuta karoserija će ponovo zasijati,
zahvaljujući svom "Silk-Touch" efektu. Otporan je
na UV zračenje hemiske agense i atmosferilije.
ä*'3"
#3;*704",
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
ä*'3"
0%453"/+*7"ÿ*/4&,"5"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
ä*'3"
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE GUMA
Obnavlja gume, plastične presvlake i dihtunge.
Gumama vraća elastičnost i mekoću.
ä*'3"
43&%4570;"ÿ*äý&/+&(6."
,0-*ÿ*/"
0/
0%453"/+*7"ÿ,"53"/"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE FELNI
Vraća prvobitni sjaj felnama od legura ili čelika.
Uklanja sve tragove prašine od kočnica, ulja
i masti.
ODSTRANJIVAČ INSEKATA
Uklanja sve tragove insekata sa stakla,
lakiranih, hromiranih i plastičnih površina,
bez ikakvih oštećenja.
ä*'3"
ODSTRANJIVAČ KATRANA
Trenutno rastvara sve mrlje od katrana i masnoća
na karoseriji.
1",07"/+&
43&%4570;"ÿ*äý&/+&'&-/*
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SEDIŠTA
Čisti i oživljava tkanine i podne presvlake
u automobilu. Bojama vraća sjaj, a vlaknima
i tkaninama elastičnost.
ä*'3"
43&%4570;"ÿ*äý&/+&4&%*ä5"
,0-*ÿ*/"
0/
,0,1*5413&+;",0."/%/&5"#-&
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
0/
0/0,5,61$5$1'æ(
1",07"/+&
1",07"/+&
SREDSTVO ZA ODMRZAVANJE STAKALA
Sprečava pojavu leda na staklima i vetrobranima. Ne ostavlja
nikakve tragove.
SREDSTVO ZA OBNAVLJANJE BRANIKA I SPOJLERA
Zaštitno sredstvo obnavlja komandne table, branike,
spojlere i delove od gume i plastike.
ä*'3"
KOKPIT SPREJ ZA KOMANDNE TABLE
Polira, štiti i oživljava komandne table,
plastične i drvene površine.
43&%4570;"0%.3;"7"/+&45","-"
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
0/
43&%4570;"0%3æ"7"/+&#3"/*,"*410+-&3"
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
PROIZVODI ZA GRAÐEVINARSTVO
Z1.2
BELI AKRILNI SUPERFINI KIT
KORISTI SE ZA POPUNJAVANJE
SITNIH RUPA I PUKOTINA
Ovo je kremasti beli git za
unutrašnje radove, izuzetno fine,
sitne strukture za gitovanje i
popravljanje malih rupa i pukotina
na zidovima i zidnim oblogama
od drveta. Popunjava pukotine od
0-2 mm. Idealan je za završne
radove glačanja i primenjuja se na
svim poroznim materijalima kao
što su malter, gips, kartonski gips i drvo.
Z1.1
BELI AKRILNI KIT
POPUNJAVA, POPRAVLJA I GITUJE RUPE
I PUKOTINE
Saratoga Z1.1 je kremasti git za unutrašnje
radove. Služi za popravljanje i popunjavanje
rupa i pukotina na zidovima i zidnim
oblogama od drveta.
Popunjava otvore od 0-4 mm.
Primenjuje se na svim
poroznim materijalima kao što
su malter, gips, kartonski gips
i drvo.
,*5;"1013"7,6;*%07";
ä*'3"
7&-*ÿ*/"361&
00
,0-*ÿ*/"
*5
,*5;"1013"7,6;*%07";
ä*'3"
7&-*ÿ*/"361&
00
1",07"/+&
Z 3.0
BELI GIT U PRAHU ZA GLETOVANJE,
POPRAVKE I POPUNJAVANJE RUPA I
OŠTEĆENJA
Idealan proizvod za unutrašnje radove.
Obogaćen mineralnim materijama
i sintetičkim smolama naročito je pogodan
za popunjavanje pukotina, oštećenja,
manjih i većih rupa i za gletovanje manjih
površina.
,*5;"1013"7,6;*%07";
ä*'3"
7&-*ÿ*/"361&
00
,0-*ÿ*/"
*5
'"3#"1305*7#6ċ*;
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
Z7
SREDSTVO ZA IMPREGNACIJU
Temeljno čuva od kiše i vode sve porozne
materijale, štiteći ih od oštećenja nastalih
usled razornog delovanja vode. Namenjen je
za drvo, beton, ciglu, kamen i tekstil.
Sprečava pojavu šalitre.
1",07"/+&
ä*'3"
Z-12
FARBA PROTIV BUÐI
Termo-izolacioni premaz protiv
stvaranja kondezata. Sprečava pojavu
buđi. Sprečava skupljanje vlage na
zidovima čime sprečava nastajanje
buđi, mrlja i loših mirisa. Bele je boje
i može se farbati. Namenjena svim
prostorijama u kojima se zbog
unutrašnje vlage ili okrenutosti prema
severu stvara buđ. Može se lako
prefarbati koncentrovanim
pigmentima koristeći istu boju kao i na
ostatku zida.
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
*5
1",07"/+&
1",07"/+&
Z-15
FARBA ZA OSVEŽAVANJE PROTIV VLAGE
Očvršćava i sprečava listanje farbe i
opadanje maltera. Sprečava pojavu
mrlja, buđi i loših mirisa. Primenjuje se na
vlažne zidove i zidove koji propuštaju.
Za podrume, suterene, kotlarnice, garaže
i lokale u prizemlju. Nema miris i bele je
mat boje. Traje dugo, a ne žuti, zato što je
otporan na alkalne supstance prisutne
u malteru.
ä*'3"
-",;",".&/;
,0-*ÿ*/"
/
'"3#";"047&æ"7"/+&1305*77-"(&;
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
Z-18
HIDROIZOLACIJA
Obrazuje zaštitni sloj bez spojeva. Prilagođava se svakoj podlozi. Omogućava propuštanje vazduha obrađenim
zidovim. Odlična otpornost na UV zrake i atmosferske prilike. Garantuje visoku otpornost i na najagresivnije
atmosferske prilike. Prilagođava se svakoj površini i kada se stvrdne, pravi savršenu nepropusnu neprekidnu
membranu koja prijanja uz podlogu i prati normalno širenje podloge. Koristi se na svim podlogama koje sadrže
cement, kao i na kamenu, cigli, bitumenskim podlogama, ofarbanim površinama, pleksiglasu, metalima,
drvetu, stiroporu, mnogim plastičnim materijalima. Može se primeniti i na površinama po kojima se malo
hoda, olucima, zaštitama, dimnjacima, škriljcima, pločama, prelaznim elementima od lima, zidovima,
stubovima i tarabama. Z18 je proizvod na bazi akrilne smole u vodenoj disperziji, otporan je na temperature
od – 30 do + 80ºC i može se prefarbati akrilnim farbama za eksterijer.
ä*'3"
)*%30*;0-"$*+";
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
ä*'3"
OSNOVNA I ZAVRŠNA BOJA 3u1
(FERNOVUS)
DIREKTNO SE NANOSI NA RĐU
Koristi se za nanošenje direktno na
zarđale površine, bez potrebe za
šmirglanjem, dekorozinom i
nanošenjem osnovne boje za metal.
Jednostavan je za upotrebu i ne
kaplje jer se radi o gelu.
Paleta boja: od bele do crne sjaj
i mat, metalik i efekat kovanog
gvožđa. Pokriva 12 kvadratnih
metara. Nanosi se na neobrađen,
čak i zarđao metal, cement i drvo.
'&3/0764#0+"6(&-6
#0+"
#3*--"/5*
$==852
%,$1&21(9(
%/81277(
&$67$*1$
*,$//2
*5,*,2
*5,*,23(5/$
1(52
52662
52662326,7$12
7$%$&&2
9(5'(
.*$"$&*
%/8&$/$0,1
%/878$5(*
%521=2
*5,*,2*5$)
0$5521(%58
1(52
52662&25$/2
9(5'(&5202
9(5'(7,52/2
.&5"--*;;"55*
%521=2266,'2
*5$),7()(552
*5,*,2)25*,$
VOSAK ZA ŠTUKO ZIDOVE I ŠPATULATE
Obradjenim zidovima daje svežinu i visok sjaj.
ä*'3"
704",;"ä56,0;*%07&*ä1"56-"5"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
1",07"/+&
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
0/
SREDSTVA ZA POLIRANJE I ČIŠĆENJE
PASTA ZA POLIRANJE PREDMETA
OD BAKRA
Specijalno sredstvo za poliranje predmeta
od bakra i mesinga.
PASTA ZA POLIRANJE PREDMETA
OD SREBRA
Bez ikakvog napora čisti i polira predmete
od srebra.
ä*'3"
1"45";"10-*3"/+&13&%.&5"0%43&#3"
,0-*ÿ*/"
1",07"/+&
0/
ä*'3"
PASTA ZA POLIRANJE PREDMETA
OD ALUMINIJUMA
Samo jednim nanošenjem, uklonićete sve
tragove oksidacije i nečistoće sa anodiranog,
bojenog ili neobojenog aluminijuma.
PASTA ZA POLIRANJE PREDMETA
OD INOKSA
Čisti i polira sve čelične površine, kao što su
sudopere, escajg, posuđe.
ä*'3"
1"45";"10-*3"/+&13&%.&5"0%*/0,4"
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
ä*'3"
1"45";"10-*3"/+&13&%.&5"0%"-6.*/*+6."
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
PASTA ZA POLIRANJE
HROMIRANIH POVRŠINA
Koristi se kako za hromirane
tako i za niklovane predmete
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MIKROTALASNIH
PEĆNICA
Koristi se za održavanje i čišćenje mikrotalasnih
pećnica.
ä*'3"
1"45";"10-*3"/+&13&%.&5"0%#",3"
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
1"45";"10-*3"/+&)30.*3"/&1073ä*/&
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
ä*'3"
1"45";"10-*3"/+&)30.*3"/*)1073ä*/"
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
0/
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENCA
Lako uklanja sve naslage kamenca sa slavina,
tuš kabina, kada, lavaboa i sanitarija. Sanitarnim
elementima vraća prvobitni sjaj.
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE RERNI
Trenutno rastvara nečistoće i naslage u
rernama i na ringlama.
ä*'3"
43&%4570;"ÿ*äý&/+&3&3/*
,0-*ÿ*/"
0/
ä*'3"
1",07"/+&
43&%4570;"ÿ*äý&/+&,".&/$"
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
DEZODORANS U SPREJU
ZA KLIMA UREĐAJE
Učiniće da prostori sa klima
uređajima i rashladnim sisitemima
dobiju mirisnu svežinu.
SREDSTVO ZA POLIRANJE PODOVA
Podove čini lepim i lakim za održavanje.
Koristi se za razne vrste podova: guma,
linoleum, granit, kamen.
ä*'3"
413&+;",-*."63&ċ"+&
,0-*ÿ*/"
0/
1",07"/+&
43&%4570;"10-*3"/+&10%07"0%(6.&-*/0-&6."(3"/*5"*,".&/"
1",07"/+&
ä*'3"
,0-*ÿ*/"
/,7
SREDSTVO ZA POLIRANJE PODOVA
OD KERAMIKE
Čuva lepotu podova od pečene cigle
i keramike.
SREDSTVO ZA POLIRANJE LAMINATA
Laminatnim podovima daje izuzetan sjaj.
ä*'3"
43&%4570;"10-*3"/+&-".*/"5"
,0-*ÿ*/"
/,7
ä*'3"
1",07"/+&
43&%4570;"10-*3"/+&10%07"0%,&3".*,&
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
/,7
SREDSTVO ZA POLIRANJE SVIH PODOVA
Podove čini lepim i lakim za održavanje.
ä*'3"
43&%4570;"10-*3"/+&47*)10%07"
,0-*ÿ*/"
/,7
1",07"/+&
SREDSTVO ZA POLIRANJE PODOVA
I NAMEŠTAJA OD DRVETA
Lako uklanja stari vosak, mrlje i nečistoću
sa nameštaja i drvenih podova, bez
oštećenja njihove prvobitne boje.
ä*'3"
43&%4570;"10-*3"/+&10%07"0%%37&5"
1",07"/+&
,0-*ÿ*/"
/,7
3";/0
LEPAK ZA PACOVE TOP- TAK
Svako pakovanje sadrži dve veće pripremljene tacne sa lepkom i
mamcem za pacove i veće miševe.
LEPAK ZA MIŠEVE TOP-FIX
Neotrovan lepak za miševe, delotvoran i protiv bubašvaba, mrava
i guštera.
ä*'3"
-&1",;".*ä&7&501'*9
,0-*ÿ*/"
*5
ä*'3"
1",07"/+&
HEPO KOCKE EKOLOŠKE
Za brzo potpaljivanje vatre u kaminima, pećima, roštiljima. Ekološke su
i ne zagadjuju sredinu.
HEPO KOCKE
Za brzo potpaljivanje vatre u kaminima, pećima, roštiljima.
ä*'3"
)&10,0$,&
,0-*ÿ*/"
.20.87,-$
-&1",;"1"$07&5015",
1",07"/+&
ä*'3"
1",07"/+&
)&10,0$,&
,0-*ÿ*/"
.20.87,-$(.2/2ä.(
.209(ý$.87,-$(.2/2ä.(
1",07"/+&
1*(.&/5.*9
PIGMENT MIX
Pigment MIX je univerzalni pigment koncentrat na vodenoj bazi za boje i lakove.
Dostupan je u 29 nijansi, uključujući i titan belu. Univerzalni Pigment Mix može da
tonira akrilne, vodene, uljane, nitro boje, lazure i lakove.
Ubacivanjem Pigment Mix-a u vodu može se napraviti vodeni bajc.
Pigment Mix-om može se tonirati Recupera rinova (boja za kade).
Akrilne i vodene boje tonirane Pigment Mix-om mogu da se umešavaju šejkerom
a za ostale boje se preporučije ručno mešanje.
1*(.&/5.*9
ä*'3"
01*4130*;70%"
$
%
$
$
3LJPHQW0L[/,081PO
3LJPHQW0L[6$)5$1PO
3LJPHQW0L[ã87$62/$5PO
3LJPHQW0L[3(6$.PO
3LJPHQW0L[.$-6,-$PO
3LJPHQW0L[25$1ãPO
3LJPHQW0L[.$5$0(/PO.
3LJPHQW0L[.25$/PO
3LJPHQW0L[/2626PO
3LJPHQW0L[&59(1$5PO
3LJPHQW0L[&59(1$PO
3LJPHQW0L[9,2/(7PO
3LJPHQW0L[6$),5PO
3LJPHQW0L[3/$9$PO
3LJPHQW0L[7,5.,=PO
3LJPHQW0L[=(/(1$PO
3LJPHQW0L[=(/(1$*PO
3LJPHQW0L[3,67$úPO
3LJPHQW0L[0$6/,1$PO
3LJPHQW0L[2.(5PO
3LJPHQW0L[.$)$PO
3LJPHQW0L[%(ãPO
3LJPHQW0L[7%5$21PO
3LJPHQW0L[&51$PO
3LJPHQW0L[%(/$PO
3LJPHQW0L[D58ã,ü$67$PO
3LJPHQW0L[E/$9$1'$PO
3LJPHQW0L[$/8081=(/(1$P
3LJPHQW0L[D0(17$PO
%2-$=$)8*()8*$5(0,;%(/$PO
ä*'3"
01*4130*;70%"
#3,0."%"
61",07"/+6
.*3*4*
FARBRANCE
Farbrance je aditiv za boje na vodenoj bazi.
Dodavanjem ovog proizvoda u boju prostorija prijatno miriše posle krečenja.
Njegova jedinstvena formula garantuje sigurnu upotrebu i ne uzrokuje nuspojave.
'"#3"/$&
0,5,6=$%2-8$520$.$)(0/
0,5,6=$%2-8&,0(70/
0,5,6=$%2-8&9(71$69(ã,1$0/
0,5,6=$%2-8/,08129.2/$ü0/
0,5,6=$%2-80256.$69(ã,1$0/
0,5,6=$%2-8=(/(1$69(ã,1$0/
1",07"/+&
PO
PO
PO
PO
PO
PO
Download

pogledajte katalog