KLEIBERIT LEPKOVI
LEPKOVI ZA DRVO
Oznaka
lepka
300.0
303.0
303.5
305.0
308.0
347.0
Vrsta lepka
Primena
Vodootporni
beli lepak za
drvo
D3 norme*
-lepljenje nameštaja,
prozora i vrata, stepeništa
-lepljenje ploča, tvrdog,
egzotičnog drveta, klinova
-lepljenje furnira
-jednokomponentni lepak D3 kvaliteta, daje visoku čvrstoću spoja
-dovoljan je jedan sloj lepka, kod egzotičnog i tvrdog drveta preporučuje
se obostrani nanos lepka
-otvoreno vreme rada lepka 6-10 min, lepak po sušenju postaje bezbojan
-vreme presovanja: 5-15 minuta, zavisi od temperature rada
-potrošnja kod lepljenja drveta:150-200g/m2,kod furniranja:100-130g/m2
-lepljenje nameštaja,
prozora i vrata, stepeništa
-lepljenje ploča, tvrdog,
egzotičnog drveta, klinova
-lepljenje furnira
-jednokomponentni lepak D3 kvaliteta, uz dodatak učvršćivača
zadovoljava D4 normu kvaliteta, daje visoku čvrstoću spoja
-dovoljan je jedan sloj lepka, kod egzotičnog i tvrdog drveta preporučuje
se obostrani nanos lepka
-otvoreno vreme rada lepka 6-10 min, lepak po sušenju postaje bezbojan
-potrošnja kod lepljenja drveta:150-200g/m2,kod furniranja:100-130g/m2
Vodootporni
beli lepak za
drvo
D3 norme*
Turbo
učvršćivač za
lepak
Montažni
lepak za drvo
D2 norme*
Lepak za drvo,
za lakirane
površine
Brzi lepak za
drvo
D2 norme*
D3
-dodavanjem učvršćivača
303.5, lepak 303.0 dobija
D4 normu kvaliteta
-lepljenje nameštaja,
furnira
-montažno lepljenje polica,
postolja, ploča…
-lepljenje drveta i ploča na
bazi drveta na lakirane
površine i plastiku
-lepljenje nameštaja,
kantni, lajsni, montažno
lepljenje
-lepljenje ploča u presi
Karakteristike
-dodaje se 5% na količinu lepka
-lepak u koji je dodat učvršćivač treba da se iskoristi u roku od 24 časa
-visoka početna čvrstoća, kratko vreme vezivanja prilikom lepljenja
-otvoreno vreme rada lepka oko 10 min
-potrošnja 150-200g/m2
-lakirane površine koje se lepe nije potrebno posebno tretirati, šmirglati…
-otvoreno vreme rada lepka 6-8 min, presovanje lepljenih ploča
-minimum 15 minuta, krajnje vreme spoja 2-3 sata
-kratko vreme vezivanja kod hladnog i toplog lepljenja
-kratko otvoreno vreme - oko 3 min., pogodan za brza lepljenja, izdašan
-vreme presovanja: max.do 5 minuta, zavisi od temperature rada
-potrošnja 100-150 g/m2
Pakovanje
Jedinica
mere
flaša 1 kg
kom
kanta 4,5 kg
kg
kanta 10 kg
kg
kanta 28 kg
kg
flaša 0,5 kg
kom
kanta 10 kg
kg
kanta 28 kg
kg
flaša 0,5 kg
kom
flaša 0,5 kg
kom
flaša 0,5 kg
kom
flaša 0,5 kg
kom
kanta 10 kg
kg
kanta 32 kg
kg
*Postavljeni zahtevi za lepljenje drveta po DIN EN normi 204:
D1 - unutrašnja upotreba, maksimalna vlažnost drveta 15%
D2 - unutrašnja upotreba sa retkim i kratim uticajem vode ili kondenzovane vode
- unutrašnja upotreba sa čestim uticajem vode i kondenzovane vode, takoñe i za spoljašnju upotrebu, čuvati od uticaja vremenskih uslova.
D4 - unutrašnja upotreba sa čestim i kratkim uticajem viših temperatura, spoljašnja upotreba izložena uticajem vremenskih uslova.
LEPKOVI ZA KANTOVANJE I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KANTERICA
Oznaka
lepka
Vrsta lepka
Primena
Karakteristike
Pakovanje
Jedinica
mere
773.2
Lepak u
granulama za
kantovanje
transparentni
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melaminskih i furnirskih
traka
-dobro se dozira i rastapa, daje jaku početnu čvrstoću
-temperatura rada 200-210 C.
-materijal se odmah posle lepljenja može dalje obrañivati
-potrošnja 80-100 gr/m2
džak 20 kg
kg
773.3
Lepak u
granulama za
kantovanje
transparentni
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melaminskih i furnirskih
traka
-dobro se dozira i rastapa, daje jaku početnu čvrstoću
-temperatura rada 170-200 C, potrošnja lepka je 80-100 gr/m2
-materijal se odmah posle lepljenja može dalje obrañivati
-za kant mašine brzine 10-30 m/minuti, sporiji pomak dovodi do
neispravnog lepljenja
džak 20 kg
kg
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melaminskih i furnirskih
traka i masivnih letvica
-dobro se dozira i rastapa, daje jaku početnu čvrstoću
-temperatura rada 200-210 C. potrošnja 80-100 gr/m2
-materijal se odmah posle lepljenja može dalje obrañivati
-preporučuje se za mašine koje imaju brzinu 20-40 met/min.
-boje: natur, beli i crni
džak 25 kg
NATUR
kg
774.4
Lepak u
granulama za
kantovanje
natur,beli,crni
Lepak u
granulama za
kantovanje
-natur-
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melaminskih i furnirskih
traka i masivnih letvica
-dobro se dozira i rastapa, daje jaku početnu čvrstoću, nakon lepljenja
daje dobru postojanost na toplotu i hladnoću, postojanost na
vodu,bajcovanje - važno kod lepljenja furnira
-temperatura rada 200-210 C, potrošnja 80-100 gr/m2
-preporučuje se za mašine koje imaju brzinu 20-50 met/min
džak 25 kg
Lepak za
kantovanje
PATRONE
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melaminskih i furnirskih
traka i masivnih letvica
-dobro se dozira i rastapa, daje jaku početnu čvrstoću, nakon lepljenja
daje dobru postojanost na toplotu i hladnoću
-temperatura rada 200-220 C, vreme zagrevanja lepka 2-5min.
-preporučuje se za mašine koje imaju brzinu oko 20 met/min
kutija
45 patrona
-naturkutija
45 patrona
-transparentni-
-koristi se za čišćenje
kant mašina koje
upotrebljavaju lepak u
patronama
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melamin, furnir traka i
masivnih letvica
-za krivolinijske kanterice
- upotrebom sredstva za čišćenje izbegavaju se zapušavanja u
sistemu dovoda, zaprljavanje delova za nanos lepka, i dizne ostaju
odčepljene
-najviše se koristi za mašine tipa Holz her
779.6
782.0
natur
782.5
transparentni
761.0
788.3
788.7
761.7
Sredstvo za
čišćenje
kanterica
Lepak u
granulama za
kantovanje
-natur-
-jako dobro se dozira i rastapa, nakon lepljenja daje dobru postojanost
na toplotu i hladnoću, potrošnja 80-100 gr/m2
-temperatura rada je 130 -160 C, ima dugo otvoreno vreme rada
-preporučuje se za mašine koje imaju brzinu oko 5 met/min
Lepak u
granulama za
kantovanje
-natur-beli-
-koristi se za mašinsko
lepljenje ABS, PVC,
melamin, furnir traka i
masivnih letvica
-za spore kanterice
-jako dobro se dozira i rastapa, nakon lepljenja daje dobru postojanost
na toplotu i hladnoću, potrošnja 80-100 gr/m2
-temperatura rada je 130 -190 C, ima dugo otvoreno vreme rada
-preporučuje se za mašine koje imaju brzinu oko 5 met/min
Smesa za
čišćenje
mašina za
lepljenje
-koristi se za čišćenje
aparata i mašina za
lepljenje koje koriste
poliuretanske i EVA
lepkove
-upotrebom smese za čišćenje izbegavaju se zapušavanja u sistemu
dovoda, zaprljavanje delova za nanos lepka, i dizne ostaju odčepljene
PAŽNJA: smesa za čišćenje mora biti potpuno uklonjena iz aparata za
nanošenje nakon čišćenja mašine!
džak 25 kg
BELI
džak 25 kg
CRNI
kg
kg
kg
kutija
kutija
kutija
6 patrona
kutija
džak 25 kg
kg
džak 25 kg
NATUR
kg
džak 25 kg
BELI
kg
kanta 5 kg
kg
kanta 3 kg
kg
823.3
827.0
Tečnost za
čišćenje
kanterica
-koristi se za čišćenje kod
kanterica sa magacinom
za lepak u donjem delu
mašine
-upotrebljava se poput razreñivača za lepak na hladno
-koristi se za sledeće tipove mašina: Biesse, Casadei, SCM, Brant,
Chehisa…
Tečnost za
čišćenje
kanterica
-koristi se za čišćenje kod
kanterica sa magacinom
za lepak u gornjem delu
mašine
-bistra, uljana tečnost se sipa u zagrejani bazen za lepak i postepeno
se uklanjaju delovi lepka koji se odvajaju
-koristi se za mašina tipa: Holz-her…
kanta 4,5 lit
lit
kanta 4,5 lit
lit
LEPKOVI ZA POSEBNE NAMENE
POLIURETANSKI I MONTAŽNI LEPKOVI, LEPKOVI ZA TOPLE I MEMBRANSKE PRESE, LEPKOVI ZA OBLAGANJE PROFILA, LEPKOVI ZA
SUNĐER…
Oznaka
lepka
501.0
502.5
566.0
568.0
569.0
704.0
135.6
Vrsta lepka
Vodootporni
poliuretanski lepak
D4 norme*
Jednokomponentni
lepak na bazi
poliuretana
Poliuretanska
smesa za
dihtovanje i
lepljenje
Univerzalni lepak
na bazi poliuretana
D4 norme*
Lepak na bazi
poliuretana
D4 norme*
Poliuretanski lepak
za oblaganje
Lepak za lepljenje
sunñera
Primena
-lepljenje prozora i vrata,
slojevito lepljenje drveta,
mineralnih ploča,
keramike, betonskih
prerañevina…
-proizvodnja sendvič
elemenata, na primer od
stiropora i plastičnih ploča
-lepljenje i dihtovanje
metala, lakiranih plehova,
drveta , plastike, kamena
keramike, fasadne cigle,
zidova, betona…
-lepljenje, fiksiranje i
popravka kod prozora,
vrata, sanitarija,
unutrašnjeg enterijera,
grejanja, klima ureñaja,
elektrike, metala
-lepljenje drveta, metala,
izolir i polistirolpene,
betona i drugih mineralnih
materijala
-topivi lepak koji se koristi
za oblaganje PVC i
aluminijumskih profila
-koristi se za meñusobno
lepljenje sunñera kao i
lepljenje sunñera na
drvo, karton, tekstil,
materijale od gume,
runa…
Karakteristike
-jednokomponentan lepak, jednostavna primena, kratko vreme
učvršćenja
-odlična postojanost na vremenske uslove
-dovoljan je jednostrani nanos lepka
-potrošnja 100-200 g/m2
-samo jedna komponenta,mreži na vlažno
jako svetla mekano-elastična fugna
dobra postojanost na vlagu i temperaturu
-potrošnja 100-200 g/m2
-ublažava vibracije, trajno elastičan,
-može se premazati lakom, prima boju, kratkotrajno otporan na
benzin , alkohol, organske i mineralne kiseline, razreñivače…
-jako dobra lepljivost na svim grañevinskim materijalima drvo, beton,
cigla, keramika, kamen, mermer, tvrdi pvc, bakar, čelik,
aluminijum…
-visoka početna čvrstoća, ispunjava fugne, ublažava vibracije
-otvoreno vreme oko 4 min, presovanje 15-30min.
-lepak ima ekstremno jaku čvrstoću kod različitih materijala
-ima visoku postojanost na temperature i vodu
-otvoreno vreme oko 5 min, vreme presovanja oko sat vremena
-atestiran za upotrebu na prozorskim profilima
-koristi za oblaganje PVC i aluminijumskih profila termoplastičnom
folijom, furnirom, papirom, daje visoku čvrstoću spoja
-visok sadržaj čvrste materije, dobro se nanosi špricom, teško
zapaljiv, dobra čvrstoća na temperature, dovoljan je jednostrani
nanos!
-vreme minimalnog vetrenja 20 sekundi, otvoreno vreme 20 min.
-potrošnja: 60 gr/m2 za jednostrani nanos, boja: crvena
Pakovanje
Jedinica
mere
flaša 0,5 kg
kom
kanta 6 kg
kg
kanta 5 kg
kg
kanistar
kg
kartuša
kom
300ml
(395g)
kartuša
310ml
(455g)
kom
kartuša
310ml
(0,340kg)
kom
hilzna
kg
4 x 3 kg
kanta 5 kg
kg
bure 30 kg
kg
Lepak za
membransku presu
-3D lepljenja
termoplastičnim folijama
za nameštaj na MDF ili
drugim materijalima od
drveta
807.0
Učvršćivač za
lepak 436.2
-dodatak lepku 436.2 za
zahtevnija lepljenja
743.6
Topivi lepak za
oblaganje papir.
folijom
436.2
746.2
Topivi lepak za
oblaganje furnirom
871.0
Lepak za furniranje
u prahu
885.0
Sredstvo za
čišćenje presa
-oblaganje papirnom
folijom sa smolom na
drvo, ivericu, MDF
-oblaganje furnirom na
drvo, ivericu,
MDF,preporučljivo i za
šperploču i panel ploče
-koristi se za toplo
presovanje, lepljenje
furnira na pločaste
materijale
-sprečava lepljenje smole
na površinu prese,
plehova prese, valjcima
za nanos lepka…
-dobro se nanosi pomoću pištolja
-visoka postojanost na temeraturu (90-120 C),reaktivacija lepka do 24
sata
-potrošnja lepka 40-100gr/m2, zavisno od obrañene površine
-dodaje se u količini od oko 5% na količinu lepka
-daje lepku poboljšana svojstva kod zahtevnijih lepljenja - kod
oblaganja elemenata koji su izloženi jačem uticaju toplote i vlage
-izuzetna postojanost na starenje, vrlo dobra postojanost na
hladnoću, nanesena folija ne puca na niskim temperaturama,
potrošnja 70-100gr/m2
-koristi se za mašine:Barberan,Duspohl,Friz
Mashinenbau,PZ,Hardo…
-jaka početna čvrstoća spoja, lako se nanosi, potrošnja 100130gr/m2
-dobra postojanost na uticaj farbe i lakova, toplotu i hladnoću,
-koristi se za mašine:Barberan,Duspohl,Friz
Mashinenbau,PZ,Hardo…
-bez formaldehida, dobro se rastvara, nakon mešanja sa vodom je
odmah upotrebljiv - priprema: 100 gr lepka: 50 gr vode (na 18-20 C) može varirati
-temperature presovanja 70-120 C, potrošnja 100-150 gr/m2
-sredstvo je bez ulja i silikona, dobro se podnosi sa bajcom i
lakovima, nema farbanja sa površinom furnira, ne oštećuje gumene
delove mašina
-nanosi se četkom ili krpom na vruće plehove prese
kanta 26 kg
kg
flaša 1 lit
kom
džak 25 kg
kg
džak 25 kg
kg
džak 25 kg
kg
kanta 5 kg
kg
Download

KLEIBERIT LEPKOVI