46
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 46
08.05.12 11:04
Program ekoloških proizvoda
GREEN CARE-PROIZVODI
I NJIHOVA PRIMJENA
TOILET CLEANER LEMON
uje
/šti
ti
dez
infi
kuj
e
PV
C
Lin
ole
um
Gu
ma
Pri
rod
ni/v
ešt
Me
ačk
tal
i ka
me
Drv
n
o(
zaš
tiće
Tek
nostil
lak
iran
Ke
o)
ram
ika
/
Po
Sta
rce
klo
lan
uk
onc
ent
ratu
up
rep
o ru
čen
oj p
r im
eni
l
l l
l
l
m m m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
GLASS & WINDOW CLEANER l
l l
l
l
l m
l l
l
l
l
l
l
l
m
m
l
m
l
l
l
l
l
l
m
l
l
l
l
m
m
l
m
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
7,0 7,0
l
2,5 5,0
2,5 2,5
2,5 2,5
7,0
5,5
10,0
10,0
8,0
7,3
10,0
11,0
8,5
1,9
7,0
7,0
10,0
10,0
7,0
7,0
9,0
11,0
7,0
4,0
uje
dez
čis
neg
ti
/šti
ti
l
CREAM CLEANER
l
CREAM CLEANER LEMON l
FLOOR & SURFACE CLEANER
l
FLOOR CLEANER S
l
FLOOR POLISH
STRIPPER
l
ALKASTAR
l
SR 15
l
ZITROTAN
l
l
~ pH-vrjednost
TOILET CLEANER podesan za ALL PURPOSE CLEANER
NATURAL CLEANER VINEGAR delovanje
infi
cira
Sta
klo
Acr
yl /
Ple
sis
Po
tak
rce
lo
l
a
otp
orn n / Ke
ost ram
Ple
pro ika
me
tiv
niti
kis
elin
čel
Re
ik
e
sos
pha
l ili
pla
stik
me
dia
ao
pan
t
kis
por
elin
nos
e
t pr
otiv
PV
C
prir
o
Sta dni /v
klo eš
tač
aki
uk
kam
onc
en/
ent
ratu
up
rep
oru
čen
oj p
rim
eni
Program ekoloških proizvoda
neg
čis
ti
l Preporučena primena
m Ograničena primena
ČIŠĆENJE KUHINJA
ENERGY E3
l l l l l m l l l 14,0 BRILLANT E3
l l l l l l l 2,0 ENERGY ALU l l l m l l 13,0 GREASE E3 l l m l m l l l 11,4 MANUDISH
l l l l l l l l l 5,4 6,0
47
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 47
08.05.12 11:04
ALL PURPOSE CLEANER
NEUTRALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE No.1 Velika moć
čišćenja. Ugodno za kožu, ekološki podobno, prijatnog mirisa. Može
se primenjivati na svim površinama koje se mogu prati. Također
pogodno za pranje ruku.
DE/020/027
1104631 – 10 boca à 1 l
0404630 – kanistar à 10 l
0404647 – bure à 200 l
NATURAL CLEANER VINEGAR
Deluje protiv kamenca, mrlja od vode i ostataka sapuna. Delotvorno
odstranjuje neugodne mirise. Koristi se na svim materijalima otpornim na kiseline u području kuhinje i sanitarija.
DE/020/014
1104633 – 10 boca à 1 l
0404632 – kanistar à 10 l
1204640 – bure à 200 l
TOILET CLEANER
SIRĆETNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE WC ŠKOLJKI Praktična
boca sa presavijenim grlom omogućuje jednostavnu upotrebu.
Dugotrajno delovanje zahvaljujući gustoj konzistenciji. Uklanja naslage i neugodan miris. Za čišćenje wc školjki, pisoara i bidea.
0404634 – 10 boca à 750 ml
TOILET CLEANER LEMON
Širi svež miris limuna sa dugotrajnim zadržavanjem. Jednostavna primena sa presavijenim grlom boce. Dugotrajno delovanje
zahvaljujući gustoj konzistenciji. Uklanja naslage i neugodan miris.
Za čišćenje wc školjki, pisoara i bidea.
DE/020/031
0406404 – 10 boca à 750 ml
48
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 48
08.05.12 11:04
Program ekoloških proizvoda
GLASS & WINDOW CLEANER
Čisti bez zamagljenja i ne ostavlja tragove. Brzo odstranjuje masna
zaprljanja, dim i nikotin. Koristi se za čišćenje ogledala i staklenih
površina.
DE/020/018
0404636 – 10 boca à 1 l
0404635 – kanistar à 10 l
CREAM CLEANER
Ekološki tekući vim za ribanje za sve tvrde površine u kuhinji i
sanitarijama.
DE/020/068
0404639 – 10 boca à 500 ml
CREAM CLEANER LEMON
Ekološki tekući vim za ribanje za sve tvrde površine u kuhinji i
sanitarijama.
DE/020/031
0406412 – 10 boca à 500 ml
FLOOR & SURFACE CLEANER
Univerzalno primenjivo ekološko sredstvo za čišćenje podova i
površina sa dugotrajnim zadržavanjem mirisa naranče. Dobra
sposobnost odstranjivanja prljavštine i podnošljivost za materijale.
Primenjiv za sve vodootporne površine i podove. Idealan za na pr.
veštačke materijale, kaučuk, kamen, linoleum, PVC i t.d.
DE/020/013
0707915 – 10 boca à 1 l
0709195 – kanistar à 10 l
49
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 49
08.05.12 11:04
FLOOR CLEANER S
Sredstvo za negu i čišćenje podova koje osobito doprinosi očuvanju
okoline primenjivo u uobičajnim mašinama za pranje podova kao i
mokrim prebrisavanjem.
DE/020/042
0708434 – 10 boca à 1 l
0708433 – kanistar à 10 l
FLOOR POLISH
Jako delotvorna i doprinosi očuvanju okoline disperzija za negu
podova primenjiva na sve podne obloge koje se zaštičuju.
0708395 – kanistar à 10 l
STRIPPER
Jako delotvorno univerzalno sredstvo za temeljno čišćenje svih
podnih obloga.
0708380 – kanistar à 10 l
ALKASTAR
Jako učinkovito sredstvo za svakodnevno čišćenje sanitarija bez
kiselina i hlora prikladno za površine osetljivijih materijala.
DE/020/023
0707995 – 10 boca à 1 l
0707998 – kanistar à 10 l
50
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 50
08.05.12 11:05
Program ekoloških proizvoda
SR 15
Ekološko visoko delotvorno alkoholno sredstvo za pranje. Čisti bez
ostataka. Visoka radna efikasnost kroz maksimalan učinak čišćenja.
Vrlo velika mogućnost prekrivanja –močenja površine također i
kod vodeno neprikladnih površina. Velika ekonomičnost kroz nisku
primenjujuču koncentraciju već od 0,25 %. Idealan za primenu u jednostrukom prebrisavanju na svim vodoperivim površinama i
podovima. Slabo peneči, primeniv također i u mašiinama za čišćenje.
0701866 – 10 boca à 1 l
0701791 – kanistar à 10 l
ZITROTAN
Odstranjuje sva mineralna zaprljanja. Ugodnog mirisa. Čisti bez
ostataka. Primenjiv na svim kiselo otpornim materijalima u kupatilima i sanitarijama.
DE/020/121
0709774 – 10 boca à 1 l
0409964 – kanistar à 10 l
51
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 51
08.05.12 11:05
ČIŠĆENJE KUHINJA
ENERGY E3
Visoko delotvorno sredstvo za mašimsko pranje posuđa. Opremljen sa novom kompleksnom formulom na bazi razgradivih sirovina.
Koncipirano prema principu razvoja održivosti. Upotrebljivo u svim
vrstama mašina za pranje posuđa, velikim tunelskim kao i jednokadnim. Primenjiv za alkalno postojano posuđe i pribor.
0409872 – kanistar à 12,6 kg
0701656 – kanistar à 25,2 kg
BRILLANT E3
Snažno srestvo za ispiranje. Koncipirano prema principu razvoja
održivosti. Neobeleženo sa propisanim zakonskim oznakama opasnosti jer ne sadrži za očula nikakve opasne materije. Upotrebljivo
u svim vrstama mašina za pranje posuđa, velikim tunelskim kao i
jednokadnim. Primenjiv za alkalno
postojano posuđe i pribor.
0409871 – kanistar à 10 l
ENERGY ALU
Koncentrirano sredstvo primenjivo u profesionalnim mašinama za
pranje suđa od obojenih i lakih metala. Za sve tvrdoće vode.
0701589 – kanistar à 10 l
52
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 52
08.05.12 11:05
Program ekoloških proizvoda
GREASE E3
Sredstvo primenjivo u koncentratu ili razređeno za brzo
odmaščivanje u kuhinjama. Odstranjuje brzo i potpuno uljne i
masne naslage zaprljanja na svim vodoperivim i alkalono postojanim površinama. Garantuje prvoklasan rezultat također kod tvrdokornih, zakorelih zaprljanja u pečnicama
i roštiljima.
AT/20/012
0701935 – kanistar à 5 l
0709941 – 10 prskalica à 750 ml
MANUDISH
Ekološko sredstvo za ručno pranje posuđa.Izuzetno izdašan
deterdžent za pranje posuđa. Bez problema odstranjuje masnoću.
Pri sušenju ne ostavljatragove. Dermatološki ispitana podnošljivost
za kožu.
DE/019/006
1404638 – 10 boca à 1 l
0404637 – kanistar à 10 l
0404648 – bure à 200 l
53
TA_PK_Serbisch_080512_RZ.indd 53
08.05.12 11:05
Download

Program ekoloških proizvoda