Predstavljanje poduzeća
Profil kompanije
Профил на компанијата
2
O nama / O nama / За нас
HRV
Blažič –rubne trake d.o.o., specijalizirano je poduzeće za proizvodnju rubnih
traka i distribuciju repromaterijala za
industriju namještaja. Jedni smo od
većih ponuđača rubnih traka u Europi i
ekskluzivni zastupnik brojnih priznatih
robnih marki za tržišta Slovenije i Balkana. Sjedište poduzeća je u Ljubljani,
gdje poslujemo na 8.200 m² poslovnih
i skladišnih prostora.
SRB
„Blažič robni trakovi“ d.o.o., je preduzeće specijalizovano za proizvodnju kant traka i distribuciju repromaterijala za proizvodnju u industriji
nameštaja. Naša kompanija je jedan
od najznačajnijih proizvođača i distributera kant-traka u Evropi, a, takođe, i
ekskluzivni zastupnik brojnih poznatih
robnih marki za prostore Slovenije i
Balkana. Na preko 8.200 m² magacinNaše vrijednosti su kvaliteta, pouzda- skog i prodajno-izložbenog prostora u
nost, fleksibilnost, znanje i ustrajnost Ljubljani, nalazi se i sedište naše kompri traženju rješenja i oblikovanju nap- panije.
Naše vrednosti su kvalitet, pouzdarednih ideja za industriju namještaja.
nost, fleksibilnost, znanje i kreativnost
u nalaženju rešenja i oblikovanju
naprednih ideja u drvnoj i industriji
nameštaja.
MKD
БЛАЖИЧ Робни тракови д.о.о е
специјализирана
компанија
за
производство на рабни (кант) траки и
дистрибуција на репроматеријали за
индустријата за мебел. Ние сме еден
од најголемите дистрибутери на
кант траки во Европа и ексклузивен
застапник на бројни реномирани
брендови на производи за пазарите
на Словенија и Балканот. Седиштето
на компанијата е во Љубљана каде
сме застапени на површина од 8.200
м² деловен и магацински простор.
Нашите вредности се квалитет,
сигурност, флексибилност, знаење
во пронаоѓањето решенија и во
креирањето на напредни идеи за
дрвната индустрија и индустријата
за мебел.
3
Vizija i misija / Vizija i misija / Визија и мисија
HRV
SRB
Misija
Poduzeće se bavi proizvodnjom i
distribucijom rubnih traka i ostalih
materijala za proizvodnju namještaja.
Savjetujemo o modernim rješenjima
i trendovima pri izboru proizvoda,
podržavamo dobru i kreativnu radnu
atmosferu u poduzeću te pružamo
našim ključnim kupcima mogućnost
razvoja dugotrajnih partnerskih
odnosa.
Misija
Preduzeće se bavi proizvodnjom i
distribucijom kant traka i ostalog
materijala za proizvodnju nameštaja.
Savetujemo
moderna rešenja i
pratimo trendove pri izboru proizvoda, podržavamo dobru i kreativnu radnu atmosferu u preduzeću,
a našim ključnim kupcima nudimo
mogućnost razvoja dugotrajnih partnerskih odnosa.
Vizija
Kao obiteljsko poduzeće, Blažič rubne
trake će ostati pouzdani dobavljač
materijala za industriju namještaja i
postati će ključni partner u razvoju industrije namještaja.
4
Vizija
Kao porodično preduzeće, Blažič
d.o.o. će ostati pouzdani dobavljač
materijala za industriju nameštaja i
postaće ključni partner mnogima u
razvoju industrije namještaja.
MKD
Визија
Семејната компанија БЛАЖИЧ да
остане доверлив добавувач на
материјали за индустријата за
мебел и да стане клучен партнер
во развојот на производството на
мебел.
Мисија
Произведуваме и обезбедуваме
траки и други материјали за
производство на мебел. Советуваме за модерните трендови при
изборот на материјали. На нашите
вработени
им
овозможуваме
пријатна и креативна работна
атмосфера, а на своите клучни
клиенти развој и долготрајно
партнерство.
Povijest poduzeća
Istorija firme
Историја на компанијата
HRV
Sve je počelo 1987, kada je Franc Blažič osnovao stolarsku radnju za proizvodnju namještaja. Kako
je tadašnje tržište bilo slabo opskrbljeno rubnim trkama, za vlastite potrebe razvijena je inovativna
naprava za rezanje snopova i spajanje furnira. Godinu kasnije proizvodnja je proširena s napravom za
rezanje melaminskih rubnih traka na različite širine. Kako je radionica smještena u dvorištu obiteljske
kuće ubrzo postala premala, 1997. je kupljen poslovno-proizvodni prostor od nekadašnje Slovenske tiskare. Nakon temeljite obnove, 1999. cjelokupno poslovanje se preselilo na novu lokaciju u
Bravničarjevo 18 u Ljubljani. S godinama se prodajni program dopunjavao i širio na okov za namještaj
i metalnu galanteriju, pa pločaste materijale i na kraju na ljepila, površinske materijale i alate.
SRB
Sve je počelo 1987. Godine, kada je Franc Blažič osnovao radionicu za izradu nameštaja. Kako je
tržište, tada, bilo loše snadbeveno kant trakama, ubrzo je, za sopstvene potrebe razvijena inovativna naprava za sečenje snopova i spajanje traka od furnira. Godinu dana kasnije, proširuje se primena inovacija na mašinu za sečenje melaminskih traka različitih širina. Za „Blažič“ kant trake su se
počeli interesovati, kako stolari, tako i predstavnici industrije nameštaja, tako da kant trake postaju
primarni proizvod, a preduzeće se specijalizuje za njihovu proizvodnju. Obzirom da porodična radionica ubrzo postaje premala, 1997.godine se proizvodnja i preduzeće seli u iznajmljeni prostor
stare štamparije, da bi, dve godine kasnije, kompletno renovirana i kupljena zgrada u Bravničarjevoj
18, postala i sedište kompanije. Tokkom godina smo prodajni program dopunjavali i širili, prvo sa
okovom za nameštaj i metalnom galanterijom, a zatim i sa pločastim i materijalima, lepkovima i stolarskim alatom i priborom.
MKD
Се започна во 1987 година, кога Франц Блажич основа столарска работилница за изработка
на мебел. Со оглед на тоа што тогашната понуда на траки за кантирање на пазарот беше
многу слаба, тој за сопствени потреби разви инвентивна алатка за разрежување на снопови
и спојување на траки од фурнир. Една година подоцна, иновациите се проширија со алатка
за разрез на меламински траки за кантирање на различни ширини. За неговите траки за
кантирање се разбуди интерес кај останатите столари и индустријата за мебел, па компанијата
полека се специјализираше за производство на траки за кантирање. Работилницата лоцирана
веднаш до семејната куќа стана претесна, па во 1997 година ги купи и ги превзеде производните
капацитети на некогашната Словенечка печатница. По темелната обнова, во 1999 година
целокупното работење на компанијата се пресели на новата локација на Бравничарјева 18 во
Љубљана. Низ годините асортиманот се дополнуваше и ширеше, најпрво со оков за мебел и
метална галантерија, потоа со плочести материјали, лепила, облоги и столарски алат.
5
Prekretnice / Prekretnica / Значајни пресвртници
Svibanj/ Maj / Maj 1987
Franc Blažič registrira
poduzeće Blažič Franc,
s.p., Ljubljana i početak
proizvodnje rubnih traka od
furnira u domaćoj garaži.
May
1987
June
1988
June
1994
Основање на фирма
Блажич – рубне траке,
д.о.o., Хрватска и отворање
на малопродажна
продавница во Загреб
2000
Преселба на нова
локација со површина
од 2.800 m² деловен и
магацински простор
1999
1993
1992
1991
Основање на фирмата
БЛАЖИЧ Робни тракови,
д.о.о. Љубљана
Preseljenje na novu
lokaciju od 2800 m²
poslovnog prostora
Osnivanje preduzeća Blažič
- rubne trake, d.o.o., Hrvatska i otvaranje maloprodajnog objekta u Zagrebu
1998
Osnivanje preduzeća
Blažič robni trakovi,
d.o.o., Ljubljana
Osnivanje poduzeća Blažič –
rubne trake, d.o.o. Hrvatska
i otvaranje maloprodajne
trgovine u Zagrebu.
1997
Osnivanje poduzeća Blažič,
robni trakovi, d.o.o., Ljubljana
Preseljenje na novu lokaciju sa 2.800 m² poslovnoskladišnog prostora
1996
Развој на опрема за
ширински разрез на
меламински траки
за кантирање
Lipanj / Jun / Јуни 1994
1995
Razvoj opreme za sečenje
melaminskih traka po širini
Studeni / Novembar
/ Ноември 1999
1994
Razvoj opreme za
širinski razrez melaminskih rubnih traka.
1990
1988
6
1988
Франц Блажич основа
фирма Блажич Франц,
с. п., Љубљана и
започна производство
на фурнирски траки
за кантирање во
домашната гаража
Lipanj / Jun / Јуни 1988
1989
Franc Blažič registruje preduzeće Blažič Franc, s.p., i , u
svojoj garaži, počinje proizvodnju kant traka iz furnira
Listopad / Septembar
/ Септември 2003
November
1999
Travanj / April /
Април 2006
Svibanj / Maj /
Maj 2008
September
2003
April
2006
Vođenje poduzeća preuzima Mihael Blažič, sin
osnivača Franca Blažiča.
Rukovođenje preduzeća
preuzima Mihael Blažič,
sin osnivača kompanije, Franca Blažiča
Раководењето
со компанијата
го превзема
Михаел Блажич,
син на основачот
Франц Блажич
January May
2008 2008
Osnivanje poduzeća
Blažič,d.o.o. Skopje,
Makedonija i otvaranje maloprodajne
trgovine u Skopju.
Osnivanje preduzeća
Blažič d.o.o., Skopje ,
Makedonija i otvaranje maloprodajnog
objekta u Skoplju
Основање на фирма
Блажич д.о.о. Скопје,
Македонија и отворање
на малопродажна
продавница во Скопје
2010
2009
2005
2004
Основање на
Блажич – рубне траке
д.о.o., Црна Гора
Oтворање на
реновираниот и
проширен деловномагацински простор
во Љубљана на
вкупна површина
од 6.800 m2
Siječanj / Januar
/ Јануари 2010
Ožujak / Mart /
Mарт 2009
2008
Osnivanje preduzeća
Blažič rubne trake
d.o.o., Crna Gora
Otvaranje obnovljenih
i proširenih skladišnoposlovnih prostorija u
Ljubljani, od 6.800 m2
2007
Основање на фирма
Блажич – рубне
траке, д.о.o., Босна
и Херцеговина
и отворање на
малопродажна
продавница во Сараево
Osnivanje poduzeća
Blažič-rubne trake,
d.o.o., Crna Gora
Otvaranje obnovljenih
i proširenih skladišnih i
poslovnih prostorija u
Ljubljani, od 6.800 m2
2006
Siječanj / Januar
Јануари 2008
2003
Osnivanje preduzeća
Blažič - rubne trake,
d.o.o., Bosna i Hercegovina i otvaranje
maloprodajnog
objekta u Sarajevu
2002
2001
Osnivanje poduzeća
Blažič –rubne trake,
d.o.o. Bosna i Hercegovina i otvaranje
maloprodajne
trgovine u Sarajevu.
March January June
2009 2010 2010
Lipanj / Jun /
Јуни 2010
Osnivanje poduzeća
Blažič d.o.o., Beograd
Osnivanje preduzeća
Blažič d.o.o., Beograd , Srbija
Основање на
фирма Блажич д.o.о.
Белград, Србија
7
Brz rast poduzeća
Brz rast preduzeća
Брз раст на компанијата
HRV
Razvijamo i širimo mrežu veleprodajnih
i maloprodajnih kanala distribucije. U
Sloveniji postoji pet maloprodajnih trgovina. Postepeno se širimo preko granica
osnivajući vlastita poduzeća u ostalim zemljama u regiji. Tako danas kompanija Blažič
posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini,
Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Međutim dio
prodaje ostvarujemo i na Austrijskom, Engleskom, Njemačkom, Belgijskom, Talijanskom, Mađarskom i Ukrajinskom tržištu.
Imamo preko 3.500 klijenata i sa većinom
smo uspjeli sklopiti partnerski odnos.
8
SRB
Razvijamo i širimo mrežu veleprodajnih
i maloprodajnih kanala distribucije. U
Sloveniji postoji pet maloprodajnih objekata. Postepeno se širimo i preko granica
osnivajući sopstvena preduzeća u ostalim
zemljama u regionu. Tako danas kompanija
Blažič posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Međutim
deo prodaje ostvarujemo i na Austrijskom,
Engleskom, Nemačkom, Belgijskom, Italijanskom, Mađarskom i Ukrajinskom tržištu.
Imamo preko 3.500 klijenata i sa većinom
smo ostvarili partnerski odnos.
MKD
Развиваме и шириме мрежа на
големопродажни
и
малопродажни
дистрибутивни канали. Во Словенија
имаме 5 сопствени продажни места, а
својата дејност постепено ја шириме со
основање на сопствени фирми во земјите
во регионот. Така, денес компанијата
БЛАЖИЧ е присутна во Хрватска, Босна
и Херцеговина, Србија, Црна Гора и
Македонија. Активни сме и на пазарите
во Австрија, Велика Британија, Германија,
Белгија, Италија, Унгарија и Украина.
Соработуваме со 3.500 продажни
партнери, со бројни од нив развивме и
стратешки партнерства, како во делот на
развојот, така и во продажбата.
Zaposlenici su ključ uspjeha
Zaposleni su ključ uspeha preduzeća
Вработените се клучни за успехот на компанијата
HRV
Brzi rast poduzeća u smislu novih tržišta i novih proizvoda zahtijeva veći broj
zaposlenih i razvoj njihovih znanja. Trenutno nas je 125 zaposlenih, od čega 90 u
Sloveniji i 35 u ostalim zemljama. U posljednjih tri godine broj zaposlenih se i više
nego udvostručio. Mi smo mlad i perspektivan tim s bogatim stručnim znanjem
i praktičnim iskustvima. Većina nas je drvodjelaca – od stolara do diplomiranih
inženjera. Kako kupci na tržištu očekuju potpuni servis i pomoć pri traženju
rješenja, stalno se stručno osposobljavamo i obrazujemo.
SRB
Brzi rast na području prodaje i proizvodnje, zahteva i razvoj i unapređenje znanja
i broja zaposlenih. Ukupno nas je 125, od toga 90 u Sloveniji i 35 u poslovnicama
van nje. U poslednjih tri godine broj zaposlenih je udvostručen. Mi smo mlada i
perspektivna ekipa, ali sa bogatim znanjem i iskustvom u praksi. Većina nas je
iz struke, od stolara do inženjera iz oblasti obrade drveta. Kako kupci, a i tržište
očekuju kompletan servis, tako se i mi dalje usavršavamo kroz profesionalne treninge i seminare, u Sloveniji i u inostranstvu.
MKD
Брзиот раст на компанијата како на пазарот така и во понудата бара развој
во знаењето и во бројот на вработени. Вкупно нè има 125 вработени, од
кои 90 во Словенија и 35 во странство. Во последните 3 години, бројот
на вработени двојно се зголеми. Ние сме млад и перспективен тим, со
големи стручни знаења и практични искуства. Повеќето припаѓаме на
дрвната гранка – од столари, па до инженери на дрвна индустрија. Бидејќи
купувачите на пазарот очекуваат комплетен сервис и помош во барањето
на решенија, ние постојано стручно се усовршуваме и образуваме, како во
земјата така и во странство.
Naša kompanija je nekoliko puta bila
nominirana za priznanje Najboljeg
poslodavca godine. Podržavamo
radnu okolinu koja osigurava dobre
međuljudske odnose i pozitivnu radnu
atmosferu. Stvaramo uvijete u kojima
zaposleni mogu razvijati i realizirati
svoje talente.
Nominacija za najboljeg poslodavca
godine, najbolje pokazuje koliko
posvećujemo pažnje radnoj okolini i
međuljudskim odnosima.
Повеќекратно бевме номинирани
за признание за најдобар работодавач на годината. Создаваме
работна околина која овозможува
добри меѓусебни односи и позитивна клима на работното место.
Креираме услови во кои можеме да
ги развиваме нашите способности
и таленти.
9
O našem prodajnom programu
O našem prodajnom programu
За нашиот продажен асортиман
HRV
Naš princip pri kreiranju prodajnog programa je slijediti promijene i razvoj, ali
prije svega potrebe naših kupaca. Na zalihama imamo preko 25 tisuća raznovrsnih
proizvoda i surađujemo sa 70 dobavljača
iz 17 država. Veliku pozornost pridodajemo
kvaliteti, razvoju i tradiciji i zato zastupamo
poznata i priznata svjetska poduzeća.
10
SRB
Naš glavni princip je da pratimo promene i
razvoj , a najviše od svega, potrebe kupaca,
u skladu sa tim. Na zalihama imamo više od
75000 različitih artikala i sarađujemo sa 70
različitih dobavljača iz 17 zemalja. Posebnu
pažnju posvećujemo kvalitetu, razvoju i
tradiciji, zato zastupamo poštovana i, u
svetu priznata preduzeća.
MKD
Нашата мисија е да се следат промените
и развојот, а особено желбите на
клиентите. На залиха имаме повеќе
од 25 илјади различни производи и
работиме со 70 добавувачи во 17 земји.
Особено внимание посветуваме на
квалитетот, развојот и традицијата, за
што застапуваме признати и почитувани
светски компании.
11
Rubne trake / Kant- trake / Рабни (кант) траки
HRV
Vrhunski dizajnirani namještaj zahtjeva
rubnu traku koja ima vrhunske funkcionalne ali i estetske posebnosti. Nudimo
rubne trake od furnira od 50 drvnih vrsta
i rubne trake ABS u 350 dekora, različitih
debljina i širina te melaminske trake u 150
dekora. Za jednostavno i točno traženje
odgovarajuće rubne trake, 2010.godine
smo razvili jednu od najrazvijenih web aplikacija na tržištu za traženje dekora rubnih
traka.
12
SRB
Moderno oblikovan nameštaj, zahteva i
kant traku koja to prati u funkcionalnom
i estetskom smislu. Mi imamo u ponudi
kant trake iz furnira od preko 50 drvenih
vrsta, 350 dekora ABS traka različitih debljina i širina, kao i 150 vrsta melaminskih
kant traka. Za lakše pronalaženje i precizan
izbor traka u 2010-oj godini smo razvili nov
program, pretraživač ABS traka, i samim
tim upotpunili ponudu ovom izuzetno korisnom aplikacijom, jednom od najboljih
te vrste na tržištu.
MKD
Секој модерно дизајниран мебел бара
кант трака која има функционални и
естетски карактеристики. Располагаме
со фурнирски траки во 50 дрвни видови,
ABS траки во 350 декори со различни
дебелини и ширини, како и меламински
кант траки во 150 различни варијанти.
Понудата вклучува и плочести фурнири
во 40 дрвни видови како и варијанти
на декоративни профили за мебел
и самолепливи ленти. За полесно
наоѓање и прецизно идентификување
на соодветна АBS трака во 2010 година
развивме нова апликација Пребарувач
на ABS траки и понудата ја збогативме
со една од наjсовремените корисни
апликации на пазарот.
13
Okov za namještaj
Okov za nameštaj
Оков за мебел
HRV
U širokom izborom okova priznatih robnih marki, uspješno smo
spojili funkcionalnost proizvoda i dizajn. Jednostavne i čiste linije
te naglašena kvaliteta površinske obrade su smjernice koje prate
moderne trendove. Različite vrste ladica i vodilica, spojnih i nosivih
elemenata, podiznih i kliznih sistema, ključanica i ručki, zaokružuju
cjelovitu ponudu okova za opremanje interijera.
SRB
Širokim izborom okova poznatih proizvođača, spojili smo uspešno
funkcionalnost proizvoda i lepotu oblika. Jednostavne i jasne
linije, izuzetne završne obrade, potvrđuju tu činjenicu. Ovaj sektor našeg poslovanja je izuzetno širok i obiman, i sa preko 5000
različitih artikala( šarke, klizači, amortizeri, ključaonice, vodilice,
spone, nosači, ) zaokružili smo kompletnu ponudu za opremanje
životnog prostora.
MKD
Со широк избор на оков на реномирани брендови, ние успешно
ја комбинираме функционалноста на производот и естетскиот
изглед . Едноставните и чисти линии со акцент на квалитетна
површинска обработка ги следат модерните трендови. Рангот
на производи е многу широк и опфаќа повеќе од 5000 артикли.
Различни видови фиоки, водилки, шарки, рачки за мебел,
носачи за полици, подвижни механизми , системи лизгачки
врати, бравички за мебел, вградни компоненти за плакари
и кујни и сл. ја заокружуваат широката понуда на опрема за
просторот за живеење.
14
15
Pločasti materijali
Pločasti materijali
Плочести материјали
HRV
Imate velike ideje i tražite pravo rješenje?
Nudimo široku paletu drvnih pločastih
materijala koji u potpunosti prate moderne globalne trendove. Pultovi i ultrapasi,
iverali, kompakt ploče i kameni furniri su
proizvodi koji će ispuniti vaša očekivanja.
Ponudu smo upotpunili akustičnim perforiranim i reljefnim pločama, ultrapasima
od pravog furnira, ultrapasima s metalnom
oblogom te polutransparentnim ultrapasima u različitim nijansama.
16
SRB
Imate velike ideje i tražite pravo rešenje?
Nudimo široku paletu drvnih pločastih
materijala koji u potpunosti prate moderne globalne trendove. Pultovi i ultrapasi,
iverice, kompakt ploče i kameni furniri su
proizvodi koji će ispuniti vaša očekivanja.
Ponudu smo upotpunili akustičnim perforiranim i reljefnim pločama, ultrapasima
od pravog furnira, ultrapasima s metalnom
oblogom i polutransparentnim ultrapasima
u različitim nijansama.
MKD
Имате големи идеи и сте во потрага
по вистинското решение? Ние нудиме
широк спектар на дрвени плочести
материјали кои во целост ги следат
сите светски трендови. Плотни и
ултрапас, оплементи плочи од иверка,
компактни плочи и камениот фурнир се
производи кои ќе ги исполнат вашите
очекувања. Понудата ја дополнивме со
акустични, перфорирани и релјефни
плочи, ултрапас од вистински фурнир,
ултрапаси со метална облога, како и
транспарентни ултрапаси во различни
декор нијанси.
17
Metalna galanterija
Metalna galanterija
Метална галантерија
HRV
Noge za namještaj, metalni nosači i veznici su neophodni sastavni dijelovi namještaja. Nudimo ih
u različitim dimenzijama, površinskim obradama i
bojama. Program nadopunjavamo dodatcima za
uredske stolove, garderobnim vješalicama, nosivim
konzolama i metalnim zračnicima. Većina proizvoda
rezultat je zajedničkog rada i razvoja sa slovenskim
proizvođačem.
SRB
Noge za nameštaj, podnožja, nosači, veznici, su
nezaobilazni sastavni delovi nameštaja. Nudimo ih
u različitim dimenzijama, površinskim obradama
i bojama. Program nadopunjavamo dodacima za
kancelarijske stolove, garderobnim vešalicama, nosivim konzolama i metalnim ventilacionim poklopcima. Većina proizvoda rezultat su zajedničkog rada i
razvoja sa slovenačkim proizvođačem.
MKD
18
Ногарките за мебел и подножјата, како и металните
носачи и врзни системи се непогрешлив составен
дел од мебелот. Понудата опфаќа производи
во различни димензии, површински обработки
и бои. Асортиманот го дополнуваат додатоци
за работни маси, закачалки за облека, носечки
конзоли и метални решетки за вентилација.
Поголемиот дел од асортиманот е резултат на
заедничка соработка и развој со словенечки
производители.
Drvna i plastična galanterija
Drvna i plastična galanterija
Дрвена и пластична галантерија
HRV
Stranice ladica, stubišne ručke i sitni materijali za izradu namještaja spadaju u drvnu
galanteriju. U ponudi plastične galanterije se nalaze proizvodi koji se ugrađuju ili
dodaju namještaju te pružaju jednostavna
funkcionalna rješenja. U toj skupini nalaze
se kotači za namještaj, nogice, podnožja te
razne vrste profila i lajsni.
SRB
Stranice fioka, rukohvati za stepeništa i sitni materijali za izradu nameštaja spadaju u
drvnu galanteriju. U ponudi plastične galanterije se nalaze proizvodi koji se ugrađuju ili
dodaju nameštaju te pružaju jednostavna
funkcionalna rešenja. U toj grupi se nalaze
točkići za nameštaj, nogice, podnožja, kao i
razne vrste profila i lajsni.
MKD
Дрвената галантерија опфаќа кутии за
фиоки, огради за скалишен простор и
ситен материјал за изработка на мебел.
Производите од пластичната галантерија
кои ги додаваме или ги вградуваме во
мебелот овозможуваат едноставни
функционални решенија. Од суштинско
значење се викококвалитетните тркалца
за мебел, ногарки и подножја, како и
различни видови профили за мебел и
завршни лајсни.
19
Lakovi i bajčevi
Lakovi i bajcevi
Лакови и премази
HRV
Bogata, 80-godišnja tradicija poduzeća garantira kvalitetu i razvoj –
zastupamo austrijsko poduzeće ADLER, jedno od najpriznatijih
proizvođača premaznih sistema u Europi. U širokoj paleti nudimo
sve vrste boja, lakova i bajčeva za drvo, namještaj, drvne fasade i
građevinsku stolariju. Također nudimo i premaze za metale te disperzijske boje za interijer.
Kupcima nudimo savijete i tehnološka rješenja i pomažemo im pri
optimizaciji kvalitete proizvoda i uštedi troškova izrade.
SRB
Bogata, 80-godišnja tradicija preduzeća garantuje kvalitet i razvoj
– zastupamo austrijsko preduzeće ADLER, jedno od najpriznatijih
proizvođača premaznih sistema u Evropi. U širokoj paleti nudimo
sve vrste boja, lakova i bajceva za drvo, nameštaj, drvne fasade i
građevinsku stolariju. Takođe nudimo i premaze za metale, kao i
disperzione boje za enterijer.
Kupcima nudimo savete i tehnološka rešenja i pomažemo im pri
optimizaciji kvaliteta proizvoda i uštedi troškova izrade.
MKD
Богата 80-годишната традиција на обезбедување на квалитет
на бизнисот и развојот – ја застапуваме австриската фирма
Аdler, еден од најпознатите производители на средства за
премачкување во Европа. Во широка палета ги нудиме сите
видови на бои, лакови и премази за дрво, мебел, дрвени
фасади, прозорци и врати, како и лакови за метали и внатрешни
дисперзни бои.
20
На купувачите им обезбедуваме консалтинг и технолошки
решенија кои помагаат при оптимизацијата на квалитетот на
производот и намалување на трошоците за изработка.
Ljepila, silikoni i korekture
Lepkovi, silikoni i korekture
Лепила, силикони и коректури
HRV
U ponudi imamo sve vrste ljepila, silikona, korektura i čistila za
drvnu industriju i industriju namještaja. Zastupamo cijenjene i inovativne robne marke, koje godinama ispunjavaju zahtjeve kupaca
po cijelom svijetu, kako kupce široke potrošnje i obrtnike, tako i
industrijske proizvođače namještaja. Kupcima nudimo kvalitetnu
i uravnoteženu paletu proizvoda, procesno stručno znanje i cjelovita rješenja u primjeni.
SRB
U ponudi imamo sve vrste lepka, silikona, korektura i sredstava
za čišćenje za drvnu industriju i industriju nameštaja. Zastupamo
cenjene i inovativne robne marke, koje godinama ispunjavaju
zahteve kupaca po celom svetu, kako kupce široke potrošnje i
preduzetnike, tako i industrijske proizvođače nameštaja. Kupcima
nudimo kvalitetnu i uravnoteženu paletu proizvoda, procesno
stručno znanje i celovita rešenja u primeni.
MKD
Во понуда се сите видови лепила, силикони, коректури
и чистила за дрвна индустрија и индустрија за мебел.
Застапуваме реномирани и иновативни брендови кои долги
години ги исполнуваат барањата на клиентите низ целиот свет –
во широката потрошувачка, занаетчиите и индустријата. На
купувачите им нудиме квалитетна и избалансирана палета
на производи, стручна експертиза на процесите и сеопфатни
решенија за нивна употреба.
21
Strojevi, alati i pribor
Mašine, alati i pribor
Машини, алати прибор
HRV
Bez obzira na to da li ste stolar, građevinar, domar ili sam svoj majstor, vi trebate akumulatorski ručni alat. Alate Makita odlikuje izvanredna kvaliteta, ergonomski oblik, robusnost i dugi životni vijek.
Svim kupcima garantiramo zadovoljstvo pri uporabi i višegodišnje
jamstvo. U ponudi se nalazi i cjeloviti izbor pila, dodatnog alata i
pribora.
SRB
Bez obzira da li ste proizvođač nameštaja, stolar ili „sam-svoj“
majstor, uvek će Vam zatrebati ručni alat, električni ili na bateriju. Makita se odlikuje izuzetnim kvalitetom, ergonomičnošću i
dugotrajnošću. Svakom kupcu garantujemo izuzetno zadovoljstvo
pri upotrebi ovog alata sa fantastičnim rokom garancije od dve godine.
MKD
Без оглед на тоа дали произведувате мебел, градите или
одржувате, или пак сте сам свој мајстор во сопствениот дом
– потребен ви е батериски или електричен рачен алат. Алатот
Makita се карактеризира со извонредно висок квалитет,
ергономски дизајн, робусност и долг животен век. Огромно
е задвоволството кај нашите купувачи од неговата употреба
и гаранциите за квалитет. Во понуда е комплетен избор на
дополнителен алат и прибор.
22
Slovenija
Blažič, robni trakovi,
d.o.o.
Bravničarjeva ulica 18,
1000 Ljubljana
t 01 519 92 60,
f 01 507 63 79
[email protected]
www.blazic.eu
PE Ploskovni materiali PE Trgovina Mizar
C. Ljubljanske brigade 9a,
1000 Ljubljana
t 01 500 82 24,
f 01 500 82 03,
gsm 040 567 960,
[email protected]
Perhavčeva 24,
2000 Maribor
t 02 426 12 16,
f 02 426 04 09
[email protected]
PE Trgovina Črnomelj
Viniška cesta 19,
8340 Črnomelj
t 07 305 40 71,
f 07 305 40 71
trgovina.crnomelj@
blazic.eu
PE Trgovina
Murska Sobota
Markišavska ulica 5,
9000 Murska Sobota
t 0590 286 28,
f 0590 284 36
[email protected]
PE Trgovina
Novo mesto
Podbevškova 32,
8000 Novo mesto
t 0590 66 666,
f 0590 66 667
[email protected]
Hrvaška
Bosna i Hercegovina
Crna Gora
Srbija
Blažič – rubne trake d.o.o.
Blažič – rubne trake d.o.o.
Blažič rubne trake d.o.o.
Blažič d.o.o., Beograd
Blažič – rubne trake d.o.o.
Blažič-rubne trake d.o.o.
Makedonija
Javorska 2, Samoborski Novaki
10431 Sveta Nedelja
t +385 (0)1 655 07 17
f +385 (0)1 653 98 84
[email protected]
Alkarska 1, 21000 Split
t +385 (0)21 326 217
f +385 (0)21 326 249
[email protected]
Bačići do br. 22 A,
71000 Sarajevo
t +387 (0)33 769 355
f +387 (0)33 769 356
[email protected]
Veljka Mlađenovića bb
78000 Banja Luka
t +387 (0)51 456 410
f +387 (0)51 456 411
[email protected]
Donja Gorica bb,
81 000 Podgorica
t +382 (0)20 260 103
f +382 (0)20 260 103
[email protected]
Blažič d.o.o., Skopje
Kačanički pat bb, Industriska Zona
Vizbegovo, 1000 Skopje
t + 389 (0)2 26 01 421
f +389 (0)2 26 01 422
[email protected]
Jovanke Radaković 23
11000 Beograd
t +381 (0)11 2774 692
f +381 (0)11 2774 892
f +381 (0)63 298 298
[email protected]
Blažič d.o.o.
Kralja Petra I 334
11400 Mladenovac
t + 381 60 381 6 384
23
Napredne ideje s tradicijom / Napredne ideje s tradicijom / Напредни идеи со традиција
Download

HRV - Blažič robni trakovi