SAGLASNOST ZA BRONHOSKOPIJU
Poštovana Gospođo/Gospodine,
Bronhoskopija je dijagnostička procedura tokom koje se bronhoskop (instrument u obliku
dugačkog gumenog creva sa malom video kamerom na jednom kraju/ uvodi kroz nos ili usta
u pluća. Ova procedura omogućuje direktan pregled disajnih puteva, kao i uzimanje uzorka
tkiva pluća (biopsija) ili kolekciju sekreta. Uglavnom se izvodi savitljivim (fleksibilnim)
bronhoskopom, a veoma retko metalnim (rigidnim), kada je potrebna opšta anestezija.
Bronhoskopija se izvodi kao dijagnostičko sredstvo u rešavanju plućih problema kao što su
infekcija, iskašljavanje krvi, masa u plućima viđema na RTG snimku i sl.
Kakva priprema je potrebna?
Ne jesti, ne piti 12 sati pre pregleda. Važno je da stomak bude prazan da bi se izbeglo
povraćanje.
Ako uzimate redovne lekove ujutro, možete da ih uzmete sa malo vode, ako se vaš doktor
složi.
Obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate. Treba izbegavati lekove kao što su brufen i
aspirin nedelju dana pre bronhoskopije, jer mogu da uzrokuju pojačano krvarenje.
Organizujte transport kući.
Kako se izvodi pregled?
Lekar koji izvodi bronhoskopiju naprska vašu usnu duplju i ždrelo lokalnim anestetikom. Ovo
može da izazove kašalj, ali ubrzo prestaje kad anestetik počne da deluje. Dodatni lekovi
mogu se dodati u venu da vam pomognu da se relaksirate. Ako se bronhoskopija izvodi kroz
nos, anestetik u obliku gela se aplikuje u nozdrvu. Nakon toga se instrument uvodi kroz
anesteziran deo u ždrelo, dušnik i bronhije. Tokom pregleda direktno se ispituje tkivo i
uzimaju uzorci ako je to potrebno.
U specijalnim okolnostima, mala količina fiziološkog rastvora se ubrizgava kroz bronhoskop
da bi se prikupile ćelije, sekret i drugi materijali. Ova se procedura naziva bronhioalveolarna
lavaža.
Tokom procedure kontroliše se krvni pritisak, i koncentracija kiseonika u krvi.
Kakvi su rizici i komplikacije ovog pregleda?
Ovaj pregled je u današnje vreme rutinski postupak, sa malo rizika. Uprkos najvećoj
predostrožnosti, ipak postoji mogućnost da u retkim prilikama dođe do komplikacija.
OB 071 A
Strana: 1 od 2
SAGLASNOST ZA BRONHOSKOPIJU
Moguće komplikacije:
1. Manje krvarenje sa mesta gde je biopsija uzeta i infekcija
2. Manji rizik od pada koncentracije kisonika u krvi
3. Povraćanje
4. Problemi sa disanjem
Izuzetno retko:
1. Pneumotoraks (kolaps pluća usled ozlede plućnog tkiva)
2. Srčani udar je veoma retka komplikacija
Bel Medic ima desetogodišnje iskustvo u radu i registrovan je kao Opšta bolnica. U svom
sastavu ima intenzivnu negu, operacionu salu, apartmane, rentgen kabinet, kao i dva
sanitetska vozila. Obučen kadar i oprema daju nam sigurnost da svaka eventaulna
komplikacija može biti zbrinuta na visokom profesionalnom nivou.
Kako se treba ponašati posle pregleda?
Nakon prestanka dejstva anestetika, možete da imate osećaj grebanja u grlu. Refleks kašlja
se vraća za 1 do 2 sata. Jelo i piće nisu dozvoljeni do tada.
SAGLASNOST
O planiranom pregledu me je Dr ______________________________ opširno informisao.
Pri tome sam mogao/mogla postaviti sva bitna pitanja o tipu i značaju pregleda, o rizicima i
mogućim komplikacijama.
Nemam dodatna pitanja, osećam se dovoljno obaveštenim/om i saglasan/a sam da se
podvrgnem planiranom pregledu.
Potpis pacijenta
______________________________
Potpis doktora
____________________________
Datum
______________________________
OB 071 A
Strana: 2 od 2
Download

Preuzmite saglasnost za bronhoskopiju