Odeljenje za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, X odeljenje
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika, Klinički centar Srbije u Beogradu
Dr Koste Todorovića broj 6, 11000 Beograd
Tel. 011 /3663703, Web adresa: www.laphirurg.rs
PRIPREMA ZA EZOFAGOGASTRODUODENOSKOPIJU (EGDS)
Najprecizniji i najbolji način dijagnostikovanja oboljenja želuca i dvanaestopalačnog creva
Trajanje pregleda 3-10 minuta
Pet dana pre pregleda: NE PITI (Aspirin, Kardiopirin, Andol, Brufen, Diklofen...)
Dan pre pregleda LAGANA VEČERA.
NA DAN PREGLEDA:


ne jesti i ne piti ništa, sem lekova koji hronično pijete I to sa malom količinom tečnosti (vode)!
obavezno piti terapiju za srce i povišen krvni pritisak NAJMANJE TRI SATA PRE PREGLEDA SA MALOM
KOLIČINOM TEČNOSTI!
POTREBNO JE NA DAN PREGLEDA DONETI:


UPUT ZA AMBULANTNI (SPECIJALISTIČKI) PREGLED
NALAZE LEKARA KOJI SE ODOSE NA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE ZDRAVSTVENOG PROBLEMA KOJI JE
RAZLOG ZA PREGLED, ALI I DRUGIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA.
NA DAN SNIMANJA JAVITE SE NA ŠALTER SLUŽBE U KOJOJ SE RADI GASTOSKOPSKI PREGLED I STRPLJIVO ČEKAJTE
DA BUDETE PROZVANI.
Ukoliko ste sprečeni da dođete na pregled ili odustanete od njega, molimo Vas da nas o tome obavestite
telefonom. Telefon za obaveštenja i informacije je 011/366-3703. Dodatne informacije o prirodi bolesti,
pregledu i mogućim terapijskim opcijama možete dobiti na sajtu odeljenja: laphirurg-kcs.rs
Termin zakazanog pregleda: DATUM ______. ______ . 201____ ; SAT ____________________
SLUŽBA U KOJOJ SE RADI PREGLED ________________________________________________
LEKAR __________________________________________
Dodatne informacije o Vašem zdravstvenom problemu, raspoloživim terapijskim opcijama i savete o korekciji
načina ishrane možete naći na sajtu X odeljenja Klinike za digestivnu hirurgiju KCS u Beogradu –
www.laphirurg.rs
Download

Priprema za gastroskopiju