UNIVERZITET U NOVOM SADU
P O LJ O P R I V R E D N I F A K U L T E T
DEPARTMAN ZA VETERINARSKU MEDICINU
Opšta hirurgija
 Ubi pus ibi evacua
Faktori nastanka infekcije
 Opšti faktori
 Starost
 Ostala oboljenja
 Kaheksija...
 Lokalni faktori
 Nekrotična, ishemična i kontuzovana tkiva
 Hematom, serom
Koja rana prema stepenu
kontaminiranosti ima najveći
potencijal nastanak za razvoj
infekcije?
Podela rana
 Prema stepenu kontaminiranosti
 Čiste hirurške rane
 Čiste kontaminirane rane
 Kontaminirane rane
 Nečiste rane
 Koji faktori kod čiste
hirurške rane mogu uticati
na nastanak infekcije?
 Koji su Halstedovi
principi?
 Povećana kontaminacija rane
 Oštećenje tkiva usled manipulacije
 Postavljanje većeg broja šavova
 Šok gubitak krvi
 Devitalizovano tkivo
Lokalni znaci infekcije
 Gnojni iscjedak
 Spontana dehiscijencija šavova sa iscjetkom
 Oteklina bolnost crvenilo postoperativno
Opšti znaci
 Izmenjen trijas
 Inapetenca.....
Prevencija infekcija u hirurgiji
 Asepsa i antisepsa
 Halsetdovi principi
 Antimikrobna profilaksa
Infekcije u hirurgiji
 Aerobne infekcije
 Flegmona
 Apsces
 Empijem
 Pustula, akna, furunkul
 Anaerobne infekcije
 Tetanus
 Maligni edem
 Specifične infekcije
 Aktinomikoza
 Botriomikoza
izučavaju se u okviru Inf. bolesti
 Tuberkuloza
Flegmona
 Akutno gnojno zapaljenje vezivnog tkiva – najčešće
potkožnog - celulitis
 Difuznog karaktera
 Edem
 Potkožna
 Periartikuarna
 Perihondralna
 Epifascijalna
 Subfascijalna
 Intermuskularna
 eksudat širi izmeðu ćelija i tkivnih meðuprostora.
 Prisutnost žuto-zelenog iscetka obično upućuje na gnojnu upalu a
u uznapredovalim slučjevima uočva se i krvavi sadržaj zbog
oštećenja i raspadanja potkožnih krvnih sudova.
 Gnojni upalni eksudat se sastoji od raspadnutih upalnih ćelija,
raspadnutih ćelija oštećenog tkiva, fibrina i bakterija.
 Flegmona je uzrokovana ulaskom piogenih bakterija (npr.
stafilokoke, pneumokoke, meningokoke, gonokoke) kroz
ozleðenu kožu (čak i kroz mikroozlede koje okom nisu vidljive).
 Koža je topla, tamnocrvena, edematozna i vrlo bolna na
zahvaćenom mestu.
 Otok je najčešće difuzan, testaste konzistencije
 Naglo nastaje
 Trijas je izmenjen
 Koji faktori omogućavaju
bakterijama da se šire u tkivu?
 Lečnju se pristupa antibiotskom terapijom kako
bi se redukovao broj uzročnika a proces
organizovao.
 Kada se gnojna upala lokalizuje moguće je izvesti
inciziju, evakuaciju sadržaja i čišćenje upalno
promenjenog tkiva.
 Ishod flegmone
 Restitutio ad integrum
 Hipretrofija vezivnog tkiva – hronična flegmona,
skleroza kože, pahidermija ili sklerodermija
 Sepsa uginuće
Apsces
 Predstavlja nakupljanje gnoja u novostvorenoj šupljini
u telu.
 Apces najčešće nastaje lokalizacijom i organizacijom
flegmone tj počinje kao lokalna flegmona
 Moguća je i infekcija hematoma ili apscediranje
ubodne rane
 Hematogena i limfogena metastaza – npr. apscesi u
jetri
 Vezivnotkivna čaura
 Fluktuacija sadržaja
Apsces
Apsces-diferencijalna dijagnoza
 Tumor
 Hematom
 Hernija
 Burzitis
 PALPACIJA, PROBNA PUNKCIJA!?
Tumor
Hernija
Terapija apscesa
 Incizija (incizija, evakuacija, lavaža, kiretaža,
drenaža)
 Incizija i kontraincizija (Incizija, evakuacija, lavaža,
kiretaža, drenaža)
 Ekstirpacija in toto – tupo preparisanje bez otvaranja
vezivnotkivne kapsule.
 Sa čime bi vršili lavažu apscesa?
Terapija apscesa - incizija
 Manji apcesi
 Incizija
 Lavaža
 Kiretaža oštrom kašikom
 Tamponiranje šupljine gazom (opciono)
Terapija apscesa – incizija i kontraincizija
 Provlačenje drena kroz incizije
 Ispiranje
Ekstirpacija in toto
 Tupo preparisanje oko vezivnotkivne kapsule bez
otvaranja apscesa
 Sa čime bi vršili lavažu apscesa?
Akna
 Akna - Gnojno zapaljenje dlačnog folikula i lojne
žlezde
Furunkul
 Gnojno – nekrotično zapaljenje dlačnog folikula i lojne
žlezde
 Tendencija proširivanja na zdravo tkivo
 Veći broj – furunkuloza
 Terapija: lokalna i sistemska
Pustula
 Mala gnojanica
 Cirkusmskriptno žarište u epidermisu
Bolničke infekcije
 Infekcija tokom hospitalizacije ili neposredno nakon
otpuštanja
 S.aureus MRSA, VRSA
 Naročito otporne vrste i sojevi bakterija
 Multirezistentnost na AB terapiju
Empijem grudne duplje - RTG
Pyometra
Download

5. Infekcije u hirurgiji